Personalrapport Henkilöstöraportti. Personalrapport

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personalrapport Henkilöstöraportti. Personalrapport"

Transkriptio

1 Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport

2 Henkilöstöraportti Sisältö. Johdanto.... Henkilöstöstrategia.... Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Poissaolot Eläkkeelle siirtymiset Työterveyshuolto Työkyvyn ylläpito Henkilöstökysely Tulevaisuudennäkymät Tunnusluvut... Kansikuva: Sihteerisissit -joukkue ottaa vauhtia kunnan lentopalloturnauksessa

3 Henkilöstöraportti. Johdanto Kuntatyönantajat on antanut uuden henkilöstöraporttisuosituksen. Suosituksen tarkoituksena on, että kunnat raportoisivat mitattavissa olevia ja vertailukelpoisia tunnuslukuja henkilöstöraporteissaan. Kemiönsaaren kunnan henkilöstöraportti on laadittu suosituksen mukaisesti soveltuvin osin. Kaikkia tunnuslukuja ei ole mahdollista saada esille, koska henkilöstöhallinto-ohjelma on vanhentunut. Vuosi oli Kemiönsaaren kunnan viides vuosi ja samalla se oli viides peräkkäinen vuosi, jolloin kunta teki hyvän taloudellisen tuloksen. Meillä on hyvä pohja tulevien vuosien haasteiden kohtaamiseen. Monet lähikunnat ovat jo jonkin aikaa taistelleet kertyneen alijäämän kanssa, josta on seurannut lomautuksia ja YT-neuvotteluja. Noin maamme kunnasta on viime vuoden tai alkuvuoden aikana aloittanut yt-neuvottelut. Hyvän taloustilanteen jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. Kirjoitushetkellä on erittäin epävarmaa, mihin suunnitteilla oleva kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus johtavat. Resurssien jaon aktiivisella hallinnalla ja hyvän ja monipuolisen henkilöstön avulla pystymme kuitenkin vastaamaan tuleviin haasteisiin. Kemiönsaari,.. Erika Strandberg, hallintojohtaja. Henkilöstöstrategia Kemiönsaaren kunta hyväksyi vuonna 9 kunnan henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiaa päivitettiin keväällä. Uusi henkilöstöstrategia on voimassa valtuuston toimikauden ajan. Nykyisen henkilöstöstrategian yhteinen arvopohja perustuu vastuuseen, kunnioitukseen, luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Henkilöstöstrategia keskittyy kuuteen osa-alueeseen: rekrytointiin, johtajuuteen ja alaistaitoihin, työterveyteen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, osaamiseen ja ammattitaitoon sekä arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstöstrategian kuutta osa-aluetta arvioidaan seuraavassa lyhyesti: a) Rekrytointi Vuonna henkilöstön rekrytoinnit jakautuivat melko tasaisesti kunnan eri toimialueiden kesken. Hammaslääkäreiden, lääkäreiden ja sairaanhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista viime vuosina. Myös kaavoittajaa on tuloksetta haettu viimeisen kahden vuoden aikana. Rekrytointeja tehtiin yhteensä kpl toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin ja kpl määräaikaisiin työsuhteisiin. Määräaikaisissa rekrytoinneissa yhteen rekrytointiin saattaa sisältyä useampia töitä. Näiden lisäksi kunta on rekrytoinut myös kesätyöläisiä sekä lomasijaisia hoitopuolelle kesäksi. b) Johtajuus ja alaistaidot Vuonna kunnan esimiehet pitivät noin kuusi ns. esimiestapaamista. Esimiestapaamisissa poliitikkojen ja operatiivisen johdon tieto kohtaa työpaikoilta tulevan tiedon kanssa. Vuonna eri toiminnot esittelivät omia profiilejaan ja toimintakonseptejaan esimiestapaamisissa. Muita teemoja olivat kuntarakenneuudistus, varhaisen tuen ja puuttumisen toimintasuunnitelma, savuton työpaikka ja työllisyyskysymykset. Lokakuussa järjestettiin koulutusiltapäivä, johon osallistui ulkopuolisia luennoitsijoita otsikolla Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä.

4 Henkilöstöraportti Poliitikot ovat saaneet koulutusta yhteisissä poliitikoille ja virkamiehille suunnatuissa seminaareissa. Vuoden aikana järjestettiin kolme iltakoulua ja kaksi seminaaria, joissa poliitikot ja virkamiehet keskustelivat yhdessä ajankohtaisista kysymyksistä. Kunnan tiedottaminen on pääasiassa hoidettu intranetin ja sähköpostin avulla. Intranet on kunnan pääasiallinen sisäinen tiedotuskanava. Suoran henkilöstöinformaation lisäksi intranetissä julkaistaan pienempiä uutisia kunnan eri tilaisuuksista, tapahtumista ja uutisista. Uutta intranetissä ovat noin vuoden ajan olleet ohjevideot, jotka toteutetaan Dreambroker-työkalun avulla. Tällä hetkellä katsottavissa on yli video-ohjeistusta, jotka ohjeistavat eri ohjelmien käytössä. Viime vuonna saatiin myös video-ohjeistus älypuhelimille. Ohjevideoiden avulla kunnan työntekijät voivat myös luoda yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä ohjeita sisäiseen työhön. Ohjevideoita voi myös hyödyntää kuntalaisille suunnatussa viestinnässä kunnan nettisivuilla. Henkilöstökokous c) Työterveys Kunnalla on työterveydenhuoltosopimus Dalmed Ab Oy:n kanssa vuosille, ja lisäksi yhden vuoden optio. Kunnanhallitus päätti vuoden aikana ottaa käyttöön optiovuoden vuodelle. Vuoden aikana kunta osti FNsteelin konkurssipesän Dalmedin osakkeet, niin että kunta omistaa nyt 75 prosenttia Dalmed Oy Ab:sta. Vuoden alussa kunnalle laadittiin varhaisen tuen toimintasuunnitelma yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vuonna työssä keskityttiin tiedon levittämiseen toimintamallista, jotta kaikki esimiehet tietäisivät, missä tilanteissa toimintasuunnitelmaan voi turvautua. Toimintamallin tarkoituksena on reagoida työterveysongelmien varoitusmerkkeihin varhaisessa vaiheessa. Suunnitelmassa on määritelty varoitusmerkit, joihin esimiehen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi siinä on valmiit lomakkeet, jotka toimivat tukena ongelmien puheeksi ottamisessa. Ensimmäinen vaihe tapahtuu esimiehen ja työntekijän välillä, mutta jos tilanteessa tarvitaan lisäapua, tarjotaan lähete ohjattuun työilmapiirikeskusteluun, johon työterveyshuolto osallistuu. Kunta on savuton työpaikka.9. alkaen. Tämä tarkoittaa, että työajalla tai kunnan kiinteistöjen lähellä ei saa polttaa.

5 d) Palkkaus ja palkitseminen Ajanjaksolle sovitut palkkatarkistukset olivat vuoden osalta seuraavat: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) -,6 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) -,6 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Lisäksi TS:llä oli,6 prosentin paikallinen järjestelyerä, joka käytettiin henkilökohtaisiin lisiin. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) -,7 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Lisäksi OVTES:llä oli, prosentin paikallinen järjestelyerä, joka annettiin koulujen erityistehtävistä maksettaviin lisiin, jotka koulut itse jakavat lukuvuosittain. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) -, prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Vuosisidonnaiset lisät muuttuivat työkokemuslisiksi. Prosenttiosuuksia alennettiin kahdella prosenttiyksiköllä seuraavasti: 5 v % (aiemmin 5 %) v 8 % (aiemmin %) - Kaikkia tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan lisien alentamisen kompensoimiseksi kahdella prosentilla, eli, + =, %. e) Osaaminen ja ammattitaito Kunta on pyrkinyt järjestämään mahdollisuuksia opiskeluun omalla työpaikalla, toisaalta minimoidakseen matkakuluja ja toisaalta vahvistaakseen kunnan sisäistä yhteenkuuluvuutta ja verkostoa. Kohderyhmänä on kurssin aihepiiristä riippuen ollut kunnan koko henkilöstö tai tietty ryhmä. Vuoden aikana järjestettiin ainakin seuraavat omat koulutukset: Tammikuu Siivoushenkilöstö, Aiva-reseptiohjelmakoulutus, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Kemiö, osallistujaa Helmikuu Keittiö- ja siivoushenkilöstö, tietokonekoulutus, 9 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Kemiö, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, kolme tukitasoa, Åbo akademi, 5 osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, vanhusten itsemääräämisoikeus, Aikuisopisto, osallistujaa Maaliskuu Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Sofia daghem, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Hultan päiväkoti, osallistujaa Dalsbruks skola, Metal age, 5 osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, suun terveydenhuolto, osallistujaa Eri yksiköt, Ensiavun päivitys ( kurssia), Aikuisopisto, 9 osallistujaa Eri yksiköt, IT-päivä jossa lyhytluentoja, 6 osallistujaa Huhtikuu Toukokuu Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Kesäkuu Keittiö- ja siivoushenkilöstö, ruoanlaitto puolijalosteista, 8 osallistujaa

6 6 Henkilöstöraportti Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Heinäkuu Elokuu Päivähoidon henkilöstö, askelta lukemisinspiraatioon, lukuinspiraattori ja kertoja Netta Möller-Salmela, päivähoidon koulutuspäivä, Kasnäs, 7 osallistujaa Syyskuu Päivähoidon henkilöstö, tukiviittomat, Furubo ja Pjånkis, 9 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, skogsmulle, osallistuja Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Lokakuu Siivoushenkilöstö, siivouskonekoulutus, osallistujaa Peruspalvelun henkilöstö, haavanhoitokoulutus, Aikuisopisto, 7 osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, vammaislakia koskeva luento, sosiaaliyksikkö, osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, elvytysharjoittelu, 7 osallistujaa Dalsbruks skola, Metal age, 5 osallistujaa Ensiavun päivitys ( kurssia) 6../7../5../8.., 9 osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 7 osallistujaa Eri yksiköt, ensiapu, Aikuisopisto, osallistujaa Eri yksiköt, Dreambroker-koulutus video-ohjeistuksen teosta, osallistujaa Marraskuu Eri yksiköt, IT-päivä jossa lyhytluentoja, 9 osallistujaa Siivoushenkilöstö, siivousainekoulutus, 5 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, dokumentointi esikouluissa 8.. Åbo Akademi, osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, Lilla Chilla och Mini Röris, Folkhälsan, osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 7 osallistujaa Eri yksiköt, kurssi älypuhelimen käytöstä, Windows Phone, 7 osallistujaa Joulukuu Metal age, Dalsbruks skola, 5 osallistujaa Kannustava vuorovaikutus -koulutusta on vuoden aikana järjestetty ryhmissä päivähoidon henkilöstölle Ingela Mollgren-Gustafssonin johdolla, osallistujaa Kaksi Kemiön vuodeosaston vakituisessa työsuhteessa olevaa laitoshoitajaa, joilta puuttuu koulutus työtehtäviinsä, suorittavat oppisopimuksena laitoshoitajan ammattitutkintoa (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) ajalla 5. Lisäksi henkilöstö on osallistunut ammatilliseen erityiskoulutukseen omien toimialojensa puitteissa.

7 7 Henkilöstöraportti Marraskuun IT-päivä, joka koostui erilaisista lyhytluennoista. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö Tärkein yhteistyömuoto on yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta piti neljä kokousta vuonna. Yhteistyötoimikuntaan kuului kuusi henkilöstön edustajaa ja kaksi työnantajan edustajaa. Työsuojelutoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Riskienarviointilomakkeiden läpikäyntiä on jatkettu työpaikkaselvitysten yhteydessä. Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa kesäkuussa. Muodollisten kokousten lisäksi hallintojohtaja ja pääluottamusmiehet tapaavat säännöllisesti epämuodollisissa tapaamisissa. Vuoden lopussa sovittiin myös, että ammattijärjestöillä on vuodesta lähtien edustaja valtuuston iltakouluissa ja seminaareissa.. Henkilöstön määrä Kemiönsaaren kunnalla oli 58 työntekijää.. (578 vuonna ), joista (6 vuonna ) työskenteli toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa ja 5 (5 vuonna ) määräaikaisessa työsuhteessa sijaisena tai tilapäisenä lisätyövoimana. Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki työntekijät... Tämän lisäksi kunta työllisti kuusi muuta henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevien työsuhteiden määrä lisääntyi siis viidellä edelliseen vuoteen verrattuna ja määräaikaisten työsuhteiden määrä väheni yhdellä.

8 8 Henkilöstöraportti. Henkilökunnan määrä Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on pysytellyt prosentuaalisesti samalla tasolla kolmen viime vuoden ajan. 7 prosentilla kunnan henkilöstöstä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja 6 prosentilla määräaikainen työsuhde. Koko maan vastaavat luvut ovat 77 ja prosenttia. Työllistettyjä on prosenttia. TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT JA MÄÄRÄAIKAISET.. Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalvelu YjaT Yhteensä Toistaiseksi 7 89 % 7 78 % 6 8 % % 7 8 % Määräaikaiset % % 9 % 88 % 8 % Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset

9 9 Henkilöstöraportti. Henkilötyövuodet Henkilökunta voidaan mitata myös henkilötyövuosissa. Henkilötyövuosissa mitattuna kunnan henkilökunta on ollut jonkin verran budjetoitua pienempi, 8 vuoden talousarviossa ja 7 vuoden tilinpäätöksessä. 5. Henkilöstön rakenne 5. Naiset ja miehet Työpaikkana kunta on naisvaltainen... työntekijöistä 8 % oli naisia ja 6 % miehiä.

10 Henkilöstöraportti 5. Kokoaika ja osa-aika Kunnan työntekijöistä 8 % työskenteli kokoaikaisesti.. (8 % vuonna ) ja 7 % osa-aikaisesti (8 % vuonna ). Osa-aikaisuus voi johtua esim. osittaisesta hoitovapaasta, osa-aikaeläkkeestä tai työn osaaikaisuudesta. 5. Ikäjakauma Suurin ryhmä ovat vuotiaat, jotka muodostavat 6, % kunnan henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä on 6 vuotta kuukautta ja 8 päivää (vuonna : 6 vuotta kuukautta ja 6 päivää). Kuntatyöntekijöiden keskiikä koko maassa on 5 vuotta ja 8 kuukautta (vuonna ). Keski-ikä osastoittain: Vuonna (vuonna ) Hallinto ja kehitys 9 v kk (7 v kk) Sivistys 5 v 9 kk (5 v kk) Peruspalvelu 5 v kk (5 v 6 kk ) Ympäristö ja tekniikka 9 v kk (9 v kk)

11 Henkilöstöraportti 6. Poissaolot Vuonna sairauspäiviä oli yhteensä 8 87 (vuonna : 7 7), joista kirjoitettiin 999 todistusta (vuonna : ). Keskimääräinen sairausloma oli 8,8 päivää (vuonna : 7,6 päivää). 6. Sairauspäivät Henkilöä kohden sairauspoissaolot vuonna olivat 5 kalenteripäivää (vuonna : kalenteripäivää). Osastokohtaiset sairauspoissaolot henkilöä kohden jakautuivat seuraavasti: Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden +/- % Hallinto ja kehitys 7,,9 9,5,7 6 % Peruspalvelu 7,9 5,5 5, 6, 5 % Sivistys 6,5 9, 8,, % Ympäristö ja tekniikka 6,8,, 5, 5 % Yhteensä,,, 5, % Sairauspäivien määrä on siis lisääntynyt 5 prosentilla tai päivällä. Näistä lähestulkoon kaikki, noin päivää, johtuvat lisääntyneistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Vuoden aikana leikkauksista johtuvia sairauspäiviä oli poikkeuksellisen monta, joista seurasi pitkät sairauslomat. Osastokohtainen tarkastelu osoittaa sairauspoissaolojen suuren prosentuaalisen kasvun sivistysosastolla sekä ympäristö- ja tekniikkaosastolla. Sivistyspuolella lisäystä on 5 päivää. Sivistysosaston yhteensä 7 sairauspäivästä noin puolet eli 77 päivää johtui leikkauksista tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Ympäristöja tekniikkaosastolla oli kolme pitkää sairauslomaa (toinen puoli vuotta, toinen koko vuoden), jotka johtivat työkyvyttömyyseläkkeeseen. Näistä kolmesta sairauspoissaolosta kertyi yhteensä 75 päivää tai prosenttia ympäristö- ja tekniikkaosaston yhteenlasketuista sairauspoissaoloista. Peruspalveluosastolla mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät sairauspoissaolot ovat kuitenkin lisääntyneet myös peruspalvelun puolella.

12 Henkilöstöraportti Sairauspoissaolopäivät voidaan myös mitata lukumääräisesti henkilötyövuotta kohden. Kemiönsaaren kunnassa henkilötyövuosien määrä oli 7, mikä merkitsee 8,8 sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. Kuntien keskiarvo vuodelta oli 9, päivää henkilötyövuotta kohden. 6. Sairauspäivät osastoittain 6. Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin

13 Henkilöstöraportti Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet % 6 % % 9 % Mielenterveysongelmat 8 % 9 % 6 % 9 % Hengityselinten sairaudet % % % 7 % Luunmurtumat, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat 6 % % % 6 % Tartuntataudit % % % % Verenkiertoelinten sairaudet % % 7 % 6 % Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet % % Hermoston sairaudet % % Kasvaimet % % % % Raskaus % % Ruuansulatuselinten sairaudet % % Silmän ja sen apuelinten sairaudet % % Verisairaudet % % % % Muut ( eri diagnoosiryhmää) 6 % 5 % % % % % % % Suurimmat diagnoosiryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on %, mielenterveysongelmat 8 %, hengityselinten sairaudet % ja luunmurtumat 6 %. Muiden ryhmien osuus on alle % ryhmää kohden. Kaikilla osastoilla suurin osa sairauspäivistä kuuluu diagnoosiryhmään tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

14 7. Eläkkeelle siirtymiset Vuonna vanhuuseläkkeelle jäi henkilöä (6 henkilöä vuonna ) ja osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä. Keskimääräinen eläkeikä kunnassa oli 6,6 vuotta vuonna (6, vuotta vuonna ). Koko maan vastaava luku oli 6, vuotta. KuEL-eläkkeelle siirtyneet Kemiönsaaren kunta 999- Eläkelajeittain, henk. Henk. Yhteensä (pl. oae) Vanhuuseläke Työkyvyttö myyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyt tömyysel. Työttömy yseläke Osa-aikaeläke Eläkkeelle siirtyneet 999 (poislukien opettajat)

15 5 Henkilöstöraportti VaEL-eläkkeelle siirtyneet Kemiönsaaren kunta 7- Eläkelajeittain, henk. Henk. Yhteensä (pl. oae) Vanhuuseläke Työkyvyttö myyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyt tömyysel. Työttömy yseläke Osa-aikaeläke Eläkkeelle siirtyneet 7 (opettajat) 8. Työterveyshuolto Työterveyshuolto ostettiin Dalmed Oy:ltä hintaan 55 /työntekijä (netto n. 5, Kela ilmoittaa tarkan korvausmäärän vasta toukokuussa ) ja palvelut käsittivät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi terveydenhoitaja- ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, laboratoriotutkimukset ja röntgenin sekä fysioterapian ja erikoislääkärikonsultoinnit. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työsuojelussa ja työyhteisön kehittämisessä. 9. Työkyvyn ylläpito Kunta tarjoaa työntekijöilleen Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Smartum-setelin arvo on 5, ja se toimii maanlaajuisesti käteismaksun tavoin kuntosaleissa, teattereissa, konserteissa ja elokuvateattereissa. Vuonna kaikki työntekijät, joiden työsuhde oli kestänyt yli neljä kuukautta, saivat lunastaa seteliä maksamalla,5 euron omavastuuosuuden seteliä kohden. Työntekijöillä on ollut kerran viikossa mahdollisuus käydä maksutta Taalintehtaan kuntosalilla.

16 6 Henkilöstöraportti Vuonna kunnassa otettiin käyttöön uusi tyky-toiminnan muoto. Työyhteisöt saavat Liikuntamiljoonan puitteissa anoa rahaa liikuntakomitealta toivomilleen liikuntamuodoille. Työyhteisöt huolehtivat itse kaikista käytännön järjestelyistä ja tarjoavat liikuntamuotoaan kaikille työntekijöille intranetissä. Vuoden aikana liikuntamiljoonan puitteissa järjestettiin muun muassa seuraavaa: - Kuntosaliopastus x (Kimitonejdens skola, Kimitoöns gymnasium ja Kemiönsaaren keskuskoulu) - Aikuisten liikuntaeftis ja painokerho Kasnäsissa (osallistujia koko kunnasta) - Kahvakuulatreenit (Pjonkiksen päiväkoti) - Jooga x (Hanna-koti, Kemiön kotihoito, Kemiön vuodeosasto) Lisäksi liikuntakomitea järjesti uintitekniikkakurssin sekä maksoi kunnan työntekijöille osallistumismaksun Dragsfjärden runt på skidor- ja Dragsfjärden runt på cykel -tapahtumiin. Kunnan työntekijöiden liikuntaeftis Vuonna kunta ei järjestänyt perinteistä joulujuhlaa, vaan kunnan työtekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua Taalintehtaalla järjestettyyn September Open -juhlaan tuettuun hintaan. Noin kunnan työntekijää osallistui.

17 7 Henkilöstöraportti September Open -juhla Elokuussa järjestettiin leikkimielinen lentopalloturnaus Ölmosin rannalla. Eri toiminnot osallistuivat omilla joukkueillaan, ja koko turnauksen voittajaksi kruunattiin Beachbildning-joukkue. Lentopalloturnaus Ölmosin rannalla. Ympäristö ja tekniikka kiittää Dalsbruks skolaa hyvästä vastuksesta.

18 8 Henkilöstöraportti Työhyvinvoinnin edistämiseksi kunta tarjosi 5 /työntekijä työntekijöiden yhdessä tekemiseen. Työpaikat saavat vapaasti valita oman ohjelmansa, ja viime vuonna työyhteisöt kävivät muun muassa keilailemassa, Heurekassa, Bengtskärillä ja Tallinnassa sekä söivät hyvin yhdessä eri paikoissa. Yhteensä yksikköä ja noin henkilöä hyödynsi yksiköiden omaa ohjelmaa eli noin 6 prosenttia henkilökunnasta osallistui toimintaan. Kuntoremontti-kuntoutukseen osallistui ja Siuntiossa järjestettävään Sundia-kuntoutukseen työntekijää vuoden aikana. Kirjaston tyky-päivä, jonka yhteydessä kirjastonjohtaja Karolina Zilliacusta kiitettiin kuluneista vuosista. Strandhotelletissa järjestettiin joulukuussa palkitsemisillallinen työntekijöille, jotka olivat olleet kunnan palveluksessa, tai vuotta. Palkitsemispäivällinen Strandhotelletissa, joulukuu

19 9 Henkilöstöraportti. Henkilöstökysely Syksyllä kunta uudisti henkilöstökyselynsä. Henkilöstöanalyysi toteutettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa, joka on laatinut henkilöstöanalyysimallin kuntasektorille. Henkilöstöanalyysi muodostui kolmesta osasta, joista yksi kysely oli suunnattu työntekijöille, yksi valtuutetuille ja yksi asukkaille. Vuonna ei toteutettu henkilöstökyselyä. Uuden mallin mukainen henkilöstökysely on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi.. Tulevaisuudennäkymät Kunnat ovat suurten muutosten edessä. Hallitus suunnittelee lukumäärällisesti vähemmän, mutta kooltaan isompia kuntia, samalla kun maamme sosiaali- ja terveydenhuollolle kaavaillaan aivan uutta organisaatiomallia. Uudistuksista on tiedotettu jo parin vuoden ajan, mutta lopulliset päätökset ovat edelleenkin tekemättä. Henkilöstö joutuu elämään epätietoisuudessa vuosia. Samanaikaisesti kehittämistyö keskeytyy, ainakin osittain. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita, että kunta tarvitsisi uuden henkilöstöhallinto-ohjelman. Mutta niin pitkään kuin epätietoisuus kuntauudistuksesta roikkuu ilmassa, uuden ohjelman hankkiminen ei ole järkevää. Uusi ohjelma merkitsee suurta kertainvestointia sekä vähintään vuoden perehdytystä koko henkilökunnalle. Myös useat muut samankaltaiset panostukset odottavat tällä hetkellä päätöstä hallituksen puolelta. Kemiönsaaren kunta on aloittanut kuntaliitosselvityksen Paraisten kaupungin kanssa. Koko prosessin ajan olemme aktiivisesti tiedottaneet henkilöstöä henkilöstötilaisuuksissa, intranetissä ja yhteistyöelimen kautta siitä, miten selvitys etenee ja miksi se tehdään. Kuntien johtajuudessa on yhä enemmän kyse muutosjohtamisesta. Muutosjohtamisessa on kyse viestinnästä ja viestinnän selkeydestä. Tärkeää on myös luoda käsitys siitä ja ymmärrystä sille, mitä muutoksella tavoitellaan. Sekä esimiehet että työntekijät tarvitsevat tukea selvitäkseen tästä tehtävästä normaalien työtehtäviensä ohella.

20 Henkilöstöraportti. Tunnusluvut HENKILÖSTÖ ( ) Vakituinen henkilökunta Määräaikainen henkilökunta 5 Henkilöstökustannukset 67 Palkat 8 8 Sivukulut 5 59 HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön keski-ikä 6 v kk Eläkkeelle jäämiset Osa-aikaeläkkeet 5 Sairauspoissaolot 5 kalenteripäivää/työntekijä HENKILÖSTÖINVESTOINTI /vakituinen /koko henkilöstö Työterveyshuolto, brutto Työterveyshuolto, netto n. 5 n. 5 Koulutus 7 TYKY-toiminta 79 58

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI

VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI (Käännös) 1 SISÄLTÖ Sivu 1. Yleistä henkilöstöraportoinnista 2 2. Paraisten kaupungin organisaatio 31.12.2013 2 3. Kaupungin henkilöstö 3 4. Henkilöstörakenteen kuvaus (kuviot)

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I Henkilöstöraportti 2013 Yhteistyötoimikunta 13.3.2014 Tarkastuslautakunta 24.3.2014 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstöhallinnon organisaatio...

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot