Personalrapport Henkilöstöraportti. Personalrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personalrapport Henkilöstöraportti. Personalrapport"

Transkriptio

1 Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport

2 Henkilöstöraportti Sisältö. Johdanto.... Henkilöstöstrategia.... Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Poissaolot Eläkkeelle siirtymiset Työterveyshuolto Työkyvyn ylläpito Henkilöstökysely Tulevaisuudennäkymät Tunnusluvut... Kansikuva: Sihteerisissit -joukkue ottaa vauhtia kunnan lentopalloturnauksessa

3 Henkilöstöraportti. Johdanto Kuntatyönantajat on antanut uuden henkilöstöraporttisuosituksen. Suosituksen tarkoituksena on, että kunnat raportoisivat mitattavissa olevia ja vertailukelpoisia tunnuslukuja henkilöstöraporteissaan. Kemiönsaaren kunnan henkilöstöraportti on laadittu suosituksen mukaisesti soveltuvin osin. Kaikkia tunnuslukuja ei ole mahdollista saada esille, koska henkilöstöhallinto-ohjelma on vanhentunut. Vuosi oli Kemiönsaaren kunnan viides vuosi ja samalla se oli viides peräkkäinen vuosi, jolloin kunta teki hyvän taloudellisen tuloksen. Meillä on hyvä pohja tulevien vuosien haasteiden kohtaamiseen. Monet lähikunnat ovat jo jonkin aikaa taistelleet kertyneen alijäämän kanssa, josta on seurannut lomautuksia ja YT-neuvotteluja. Noin maamme kunnasta on viime vuoden tai alkuvuoden aikana aloittanut yt-neuvottelut. Hyvän taloustilanteen jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. Kirjoitushetkellä on erittäin epävarmaa, mihin suunnitteilla oleva kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus johtavat. Resurssien jaon aktiivisella hallinnalla ja hyvän ja monipuolisen henkilöstön avulla pystymme kuitenkin vastaamaan tuleviin haasteisiin. Kemiönsaari,.. Erika Strandberg, hallintojohtaja. Henkilöstöstrategia Kemiönsaaren kunta hyväksyi vuonna 9 kunnan henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiaa päivitettiin keväällä. Uusi henkilöstöstrategia on voimassa valtuuston toimikauden ajan. Nykyisen henkilöstöstrategian yhteinen arvopohja perustuu vastuuseen, kunnioitukseen, luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Henkilöstöstrategia keskittyy kuuteen osa-alueeseen: rekrytointiin, johtajuuteen ja alaistaitoihin, työterveyteen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, osaamiseen ja ammattitaitoon sekä arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstöstrategian kuutta osa-aluetta arvioidaan seuraavassa lyhyesti: a) Rekrytointi Vuonna henkilöstön rekrytoinnit jakautuivat melko tasaisesti kunnan eri toimialueiden kesken. Hammaslääkäreiden, lääkäreiden ja sairaanhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista viime vuosina. Myös kaavoittajaa on tuloksetta haettu viimeisen kahden vuoden aikana. Rekrytointeja tehtiin yhteensä kpl toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin ja kpl määräaikaisiin työsuhteisiin. Määräaikaisissa rekrytoinneissa yhteen rekrytointiin saattaa sisältyä useampia töitä. Näiden lisäksi kunta on rekrytoinut myös kesätyöläisiä sekä lomasijaisia hoitopuolelle kesäksi. b) Johtajuus ja alaistaidot Vuonna kunnan esimiehet pitivät noin kuusi ns. esimiestapaamista. Esimiestapaamisissa poliitikkojen ja operatiivisen johdon tieto kohtaa työpaikoilta tulevan tiedon kanssa. Vuonna eri toiminnot esittelivät omia profiilejaan ja toimintakonseptejaan esimiestapaamisissa. Muita teemoja olivat kuntarakenneuudistus, varhaisen tuen ja puuttumisen toimintasuunnitelma, savuton työpaikka ja työllisyyskysymykset. Lokakuussa järjestettiin koulutusiltapäivä, johon osallistui ulkopuolisia luennoitsijoita otsikolla Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä.

4 Henkilöstöraportti Poliitikot ovat saaneet koulutusta yhteisissä poliitikoille ja virkamiehille suunnatuissa seminaareissa. Vuoden aikana järjestettiin kolme iltakoulua ja kaksi seminaaria, joissa poliitikot ja virkamiehet keskustelivat yhdessä ajankohtaisista kysymyksistä. Kunnan tiedottaminen on pääasiassa hoidettu intranetin ja sähköpostin avulla. Intranet on kunnan pääasiallinen sisäinen tiedotuskanava. Suoran henkilöstöinformaation lisäksi intranetissä julkaistaan pienempiä uutisia kunnan eri tilaisuuksista, tapahtumista ja uutisista. Uutta intranetissä ovat noin vuoden ajan olleet ohjevideot, jotka toteutetaan Dreambroker-työkalun avulla. Tällä hetkellä katsottavissa on yli video-ohjeistusta, jotka ohjeistavat eri ohjelmien käytössä. Viime vuonna saatiin myös video-ohjeistus älypuhelimille. Ohjevideoiden avulla kunnan työntekijät voivat myös luoda yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä ohjeita sisäiseen työhön. Ohjevideoita voi myös hyödyntää kuntalaisille suunnatussa viestinnässä kunnan nettisivuilla. Henkilöstökokous c) Työterveys Kunnalla on työterveydenhuoltosopimus Dalmed Ab Oy:n kanssa vuosille, ja lisäksi yhden vuoden optio. Kunnanhallitus päätti vuoden aikana ottaa käyttöön optiovuoden vuodelle. Vuoden aikana kunta osti FNsteelin konkurssipesän Dalmedin osakkeet, niin että kunta omistaa nyt 75 prosenttia Dalmed Oy Ab:sta. Vuoden alussa kunnalle laadittiin varhaisen tuen toimintasuunnitelma yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vuonna työssä keskityttiin tiedon levittämiseen toimintamallista, jotta kaikki esimiehet tietäisivät, missä tilanteissa toimintasuunnitelmaan voi turvautua. Toimintamallin tarkoituksena on reagoida työterveysongelmien varoitusmerkkeihin varhaisessa vaiheessa. Suunnitelmassa on määritelty varoitusmerkit, joihin esimiehen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi siinä on valmiit lomakkeet, jotka toimivat tukena ongelmien puheeksi ottamisessa. Ensimmäinen vaihe tapahtuu esimiehen ja työntekijän välillä, mutta jos tilanteessa tarvitaan lisäapua, tarjotaan lähete ohjattuun työilmapiirikeskusteluun, johon työterveyshuolto osallistuu. Kunta on savuton työpaikka.9. alkaen. Tämä tarkoittaa, että työajalla tai kunnan kiinteistöjen lähellä ei saa polttaa.

5 d) Palkkaus ja palkitseminen Ajanjaksolle sovitut palkkatarkistukset olivat vuoden osalta seuraavat: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) -,6 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) -,6 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Lisäksi TS:llä oli,6 prosentin paikallinen järjestelyerä, joka käytettiin henkilökohtaisiin lisiin. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) -,7 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Lisäksi OVTES:llä oli, prosentin paikallinen järjestelyerä, joka annettiin koulujen erityistehtävistä maksettaviin lisiin, jotka koulut itse jakavat lukuvuosittain. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) -, prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Vuosisidonnaiset lisät muuttuivat työkokemuslisiksi. Prosenttiosuuksia alennettiin kahdella prosenttiyksiköllä seuraavasti: 5 v % (aiemmin 5 %) v 8 % (aiemmin %) - Kaikkia tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan lisien alentamisen kompensoimiseksi kahdella prosentilla, eli, + =, %. e) Osaaminen ja ammattitaito Kunta on pyrkinyt järjestämään mahdollisuuksia opiskeluun omalla työpaikalla, toisaalta minimoidakseen matkakuluja ja toisaalta vahvistaakseen kunnan sisäistä yhteenkuuluvuutta ja verkostoa. Kohderyhmänä on kurssin aihepiiristä riippuen ollut kunnan koko henkilöstö tai tietty ryhmä. Vuoden aikana järjestettiin ainakin seuraavat omat koulutukset: Tammikuu Siivoushenkilöstö, Aiva-reseptiohjelmakoulutus, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Kemiö, osallistujaa Helmikuu Keittiö- ja siivoushenkilöstö, tietokonekoulutus, 9 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Kemiö, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, kolme tukitasoa, Åbo akademi, 5 osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, vanhusten itsemääräämisoikeus, Aikuisopisto, osallistujaa Maaliskuu Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Sofia daghem, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Hultan päiväkoti, osallistujaa Dalsbruks skola, Metal age, 5 osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, suun terveydenhuolto, osallistujaa Eri yksiköt, Ensiavun päivitys ( kurssia), Aikuisopisto, 9 osallistujaa Eri yksiköt, IT-päivä jossa lyhytluentoja, 6 osallistujaa Huhtikuu Toukokuu Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Kesäkuu Keittiö- ja siivoushenkilöstö, ruoanlaitto puolijalosteista, 8 osallistujaa

6 6 Henkilöstöraportti Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Heinäkuu Elokuu Päivähoidon henkilöstö, askelta lukemisinspiraatioon, lukuinspiraattori ja kertoja Netta Möller-Salmela, päivähoidon koulutuspäivä, Kasnäs, 7 osallistujaa Syyskuu Päivähoidon henkilöstö, tukiviittomat, Furubo ja Pjånkis, 9 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, skogsmulle, osallistuja Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Lokakuu Siivoushenkilöstö, siivouskonekoulutus, osallistujaa Peruspalvelun henkilöstö, haavanhoitokoulutus, Aikuisopisto, 7 osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, vammaislakia koskeva luento, sosiaaliyksikkö, osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, elvytysharjoittelu, 7 osallistujaa Dalsbruks skola, Metal age, 5 osallistujaa Ensiavun päivitys ( kurssia) 6../7../5../8.., 9 osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 7 osallistujaa Eri yksiköt, ensiapu, Aikuisopisto, osallistujaa Eri yksiköt, Dreambroker-koulutus video-ohjeistuksen teosta, osallistujaa Marraskuu Eri yksiköt, IT-päivä jossa lyhytluentoja, 9 osallistujaa Siivoushenkilöstö, siivousainekoulutus, 5 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, dokumentointi esikouluissa 8.. Åbo Akademi, osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, Lilla Chilla och Mini Röris, Folkhälsan, osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 7 osallistujaa Eri yksiköt, kurssi älypuhelimen käytöstä, Windows Phone, 7 osallistujaa Joulukuu Metal age, Dalsbruks skola, 5 osallistujaa Kannustava vuorovaikutus -koulutusta on vuoden aikana järjestetty ryhmissä päivähoidon henkilöstölle Ingela Mollgren-Gustafssonin johdolla, osallistujaa Kaksi Kemiön vuodeosaston vakituisessa työsuhteessa olevaa laitoshoitajaa, joilta puuttuu koulutus työtehtäviinsä, suorittavat oppisopimuksena laitoshoitajan ammattitutkintoa (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) ajalla 5. Lisäksi henkilöstö on osallistunut ammatilliseen erityiskoulutukseen omien toimialojensa puitteissa.

7 7 Henkilöstöraportti Marraskuun IT-päivä, joka koostui erilaisista lyhytluennoista. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö Tärkein yhteistyömuoto on yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta piti neljä kokousta vuonna. Yhteistyötoimikuntaan kuului kuusi henkilöstön edustajaa ja kaksi työnantajan edustajaa. Työsuojelutoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Riskienarviointilomakkeiden läpikäyntiä on jatkettu työpaikkaselvitysten yhteydessä. Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa kesäkuussa. Muodollisten kokousten lisäksi hallintojohtaja ja pääluottamusmiehet tapaavat säännöllisesti epämuodollisissa tapaamisissa. Vuoden lopussa sovittiin myös, että ammattijärjestöillä on vuodesta lähtien edustaja valtuuston iltakouluissa ja seminaareissa.. Henkilöstön määrä Kemiönsaaren kunnalla oli 58 työntekijää.. (578 vuonna ), joista (6 vuonna ) työskenteli toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa ja 5 (5 vuonna ) määräaikaisessa työsuhteessa sijaisena tai tilapäisenä lisätyövoimana. Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki työntekijät... Tämän lisäksi kunta työllisti kuusi muuta henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevien työsuhteiden määrä lisääntyi siis viidellä edelliseen vuoteen verrattuna ja määräaikaisten työsuhteiden määrä väheni yhdellä.

8 8 Henkilöstöraportti. Henkilökunnan määrä Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on pysytellyt prosentuaalisesti samalla tasolla kolmen viime vuoden ajan. 7 prosentilla kunnan henkilöstöstä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja 6 prosentilla määräaikainen työsuhde. Koko maan vastaavat luvut ovat 77 ja prosenttia. Työllistettyjä on prosenttia. TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT JA MÄÄRÄAIKAISET.. Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalvelu YjaT Yhteensä Toistaiseksi 7 89 % 7 78 % 6 8 % % 7 8 % Määräaikaiset % % 9 % 88 % 8 % Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset

9 9 Henkilöstöraportti. Henkilötyövuodet Henkilökunta voidaan mitata myös henkilötyövuosissa. Henkilötyövuosissa mitattuna kunnan henkilökunta on ollut jonkin verran budjetoitua pienempi, 8 vuoden talousarviossa ja 7 vuoden tilinpäätöksessä. 5. Henkilöstön rakenne 5. Naiset ja miehet Työpaikkana kunta on naisvaltainen... työntekijöistä 8 % oli naisia ja 6 % miehiä.

10 Henkilöstöraportti 5. Kokoaika ja osa-aika Kunnan työntekijöistä 8 % työskenteli kokoaikaisesti.. (8 % vuonna ) ja 7 % osa-aikaisesti (8 % vuonna ). Osa-aikaisuus voi johtua esim. osittaisesta hoitovapaasta, osa-aikaeläkkeestä tai työn osaaikaisuudesta. 5. Ikäjakauma Suurin ryhmä ovat vuotiaat, jotka muodostavat 6, % kunnan henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä on 6 vuotta kuukautta ja 8 päivää (vuonna : 6 vuotta kuukautta ja 6 päivää). Kuntatyöntekijöiden keskiikä koko maassa on 5 vuotta ja 8 kuukautta (vuonna ). Keski-ikä osastoittain: Vuonna (vuonna ) Hallinto ja kehitys 9 v kk (7 v kk) Sivistys 5 v 9 kk (5 v kk) Peruspalvelu 5 v kk (5 v 6 kk ) Ympäristö ja tekniikka 9 v kk (9 v kk)

11 Henkilöstöraportti 6. Poissaolot Vuonna sairauspäiviä oli yhteensä 8 87 (vuonna : 7 7), joista kirjoitettiin 999 todistusta (vuonna : ). Keskimääräinen sairausloma oli 8,8 päivää (vuonna : 7,6 päivää). 6. Sairauspäivät Henkilöä kohden sairauspoissaolot vuonna olivat 5 kalenteripäivää (vuonna : kalenteripäivää). Osastokohtaiset sairauspoissaolot henkilöä kohden jakautuivat seuraavasti: Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden +/- % Hallinto ja kehitys 7,,9 9,5,7 6 % Peruspalvelu 7,9 5,5 5, 6, 5 % Sivistys 6,5 9, 8,, % Ympäristö ja tekniikka 6,8,, 5, 5 % Yhteensä,,, 5, % Sairauspäivien määrä on siis lisääntynyt 5 prosentilla tai päivällä. Näistä lähestulkoon kaikki, noin päivää, johtuvat lisääntyneistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Vuoden aikana leikkauksista johtuvia sairauspäiviä oli poikkeuksellisen monta, joista seurasi pitkät sairauslomat. Osastokohtainen tarkastelu osoittaa sairauspoissaolojen suuren prosentuaalisen kasvun sivistysosastolla sekä ympäristö- ja tekniikkaosastolla. Sivistyspuolella lisäystä on 5 päivää. Sivistysosaston yhteensä 7 sairauspäivästä noin puolet eli 77 päivää johtui leikkauksista tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Ympäristöja tekniikkaosastolla oli kolme pitkää sairauslomaa (toinen puoli vuotta, toinen koko vuoden), jotka johtivat työkyvyttömyyseläkkeeseen. Näistä kolmesta sairauspoissaolosta kertyi yhteensä 75 päivää tai prosenttia ympäristö- ja tekniikkaosaston yhteenlasketuista sairauspoissaoloista. Peruspalveluosastolla mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät sairauspoissaolot ovat kuitenkin lisääntyneet myös peruspalvelun puolella.

12 Henkilöstöraportti Sairauspoissaolopäivät voidaan myös mitata lukumääräisesti henkilötyövuotta kohden. Kemiönsaaren kunnassa henkilötyövuosien määrä oli 7, mikä merkitsee 8,8 sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. Kuntien keskiarvo vuodelta oli 9, päivää henkilötyövuotta kohden. 6. Sairauspäivät osastoittain 6. Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin

13 Henkilöstöraportti Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet % 6 % % 9 % Mielenterveysongelmat 8 % 9 % 6 % 9 % Hengityselinten sairaudet % % % 7 % Luunmurtumat, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat 6 % % % 6 % Tartuntataudit % % % % Verenkiertoelinten sairaudet % % 7 % 6 % Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet % % Hermoston sairaudet % % Kasvaimet % % % % Raskaus % % Ruuansulatuselinten sairaudet % % Silmän ja sen apuelinten sairaudet % % Verisairaudet % % % % Muut ( eri diagnoosiryhmää) 6 % 5 % % % % % % % Suurimmat diagnoosiryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on %, mielenterveysongelmat 8 %, hengityselinten sairaudet % ja luunmurtumat 6 %. Muiden ryhmien osuus on alle % ryhmää kohden. Kaikilla osastoilla suurin osa sairauspäivistä kuuluu diagnoosiryhmään tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

14 7. Eläkkeelle siirtymiset Vuonna vanhuuseläkkeelle jäi henkilöä (6 henkilöä vuonna ) ja osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä. Keskimääräinen eläkeikä kunnassa oli 6,6 vuotta vuonna (6, vuotta vuonna ). Koko maan vastaava luku oli 6, vuotta. KuEL-eläkkeelle siirtyneet Kemiönsaaren kunta 999- Eläkelajeittain, henk. Henk. Yhteensä (pl. oae) Vanhuuseläke Työkyvyttö myyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyt tömyysel. Työttömy yseläke Osa-aikaeläke Eläkkeelle siirtyneet 999 (poislukien opettajat)

15 5 Henkilöstöraportti VaEL-eläkkeelle siirtyneet Kemiönsaaren kunta 7- Eläkelajeittain, henk. Henk. Yhteensä (pl. oae) Vanhuuseläke Työkyvyttö myyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyt tömyysel. Työttömy yseläke Osa-aikaeläke Eläkkeelle siirtyneet 7 (opettajat) 8. Työterveyshuolto Työterveyshuolto ostettiin Dalmed Oy:ltä hintaan 55 /työntekijä (netto n. 5, Kela ilmoittaa tarkan korvausmäärän vasta toukokuussa ) ja palvelut käsittivät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi terveydenhoitaja- ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, laboratoriotutkimukset ja röntgenin sekä fysioterapian ja erikoislääkärikonsultoinnit. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työsuojelussa ja työyhteisön kehittämisessä. 9. Työkyvyn ylläpito Kunta tarjoaa työntekijöilleen Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Smartum-setelin arvo on 5, ja se toimii maanlaajuisesti käteismaksun tavoin kuntosaleissa, teattereissa, konserteissa ja elokuvateattereissa. Vuonna kaikki työntekijät, joiden työsuhde oli kestänyt yli neljä kuukautta, saivat lunastaa seteliä maksamalla,5 euron omavastuuosuuden seteliä kohden. Työntekijöillä on ollut kerran viikossa mahdollisuus käydä maksutta Taalintehtaan kuntosalilla.

16 6 Henkilöstöraportti Vuonna kunnassa otettiin käyttöön uusi tyky-toiminnan muoto. Työyhteisöt saavat Liikuntamiljoonan puitteissa anoa rahaa liikuntakomitealta toivomilleen liikuntamuodoille. Työyhteisöt huolehtivat itse kaikista käytännön järjestelyistä ja tarjoavat liikuntamuotoaan kaikille työntekijöille intranetissä. Vuoden aikana liikuntamiljoonan puitteissa järjestettiin muun muassa seuraavaa: - Kuntosaliopastus x (Kimitonejdens skola, Kimitoöns gymnasium ja Kemiönsaaren keskuskoulu) - Aikuisten liikuntaeftis ja painokerho Kasnäsissa (osallistujia koko kunnasta) - Kahvakuulatreenit (Pjonkiksen päiväkoti) - Jooga x (Hanna-koti, Kemiön kotihoito, Kemiön vuodeosasto) Lisäksi liikuntakomitea järjesti uintitekniikkakurssin sekä maksoi kunnan työntekijöille osallistumismaksun Dragsfjärden runt på skidor- ja Dragsfjärden runt på cykel -tapahtumiin. Kunnan työntekijöiden liikuntaeftis Vuonna kunta ei järjestänyt perinteistä joulujuhlaa, vaan kunnan työtekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua Taalintehtaalla järjestettyyn September Open -juhlaan tuettuun hintaan. Noin kunnan työntekijää osallistui.

17 7 Henkilöstöraportti September Open -juhla Elokuussa järjestettiin leikkimielinen lentopalloturnaus Ölmosin rannalla. Eri toiminnot osallistuivat omilla joukkueillaan, ja koko turnauksen voittajaksi kruunattiin Beachbildning-joukkue. Lentopalloturnaus Ölmosin rannalla. Ympäristö ja tekniikka kiittää Dalsbruks skolaa hyvästä vastuksesta.

18 8 Henkilöstöraportti Työhyvinvoinnin edistämiseksi kunta tarjosi 5 /työntekijä työntekijöiden yhdessä tekemiseen. Työpaikat saavat vapaasti valita oman ohjelmansa, ja viime vuonna työyhteisöt kävivät muun muassa keilailemassa, Heurekassa, Bengtskärillä ja Tallinnassa sekä söivät hyvin yhdessä eri paikoissa. Yhteensä yksikköä ja noin henkilöä hyödynsi yksiköiden omaa ohjelmaa eli noin 6 prosenttia henkilökunnasta osallistui toimintaan. Kuntoremontti-kuntoutukseen osallistui ja Siuntiossa järjestettävään Sundia-kuntoutukseen työntekijää vuoden aikana. Kirjaston tyky-päivä, jonka yhteydessä kirjastonjohtaja Karolina Zilliacusta kiitettiin kuluneista vuosista. Strandhotelletissa järjestettiin joulukuussa palkitsemisillallinen työntekijöille, jotka olivat olleet kunnan palveluksessa, tai vuotta. Palkitsemispäivällinen Strandhotelletissa, joulukuu

19 9 Henkilöstöraportti. Henkilöstökysely Syksyllä kunta uudisti henkilöstökyselynsä. Henkilöstöanalyysi toteutettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa, joka on laatinut henkilöstöanalyysimallin kuntasektorille. Henkilöstöanalyysi muodostui kolmesta osasta, joista yksi kysely oli suunnattu työntekijöille, yksi valtuutetuille ja yksi asukkaille. Vuonna ei toteutettu henkilöstökyselyä. Uuden mallin mukainen henkilöstökysely on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi.. Tulevaisuudennäkymät Kunnat ovat suurten muutosten edessä. Hallitus suunnittelee lukumäärällisesti vähemmän, mutta kooltaan isompia kuntia, samalla kun maamme sosiaali- ja terveydenhuollolle kaavaillaan aivan uutta organisaatiomallia. Uudistuksista on tiedotettu jo parin vuoden ajan, mutta lopulliset päätökset ovat edelleenkin tekemättä. Henkilöstö joutuu elämään epätietoisuudessa vuosia. Samanaikaisesti kehittämistyö keskeytyy, ainakin osittain. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita, että kunta tarvitsisi uuden henkilöstöhallinto-ohjelman. Mutta niin pitkään kuin epätietoisuus kuntauudistuksesta roikkuu ilmassa, uuden ohjelman hankkiminen ei ole järkevää. Uusi ohjelma merkitsee suurta kertainvestointia sekä vähintään vuoden perehdytystä koko henkilökunnalle. Myös useat muut samankaltaiset panostukset odottavat tällä hetkellä päätöstä hallituksen puolelta. Kemiönsaaren kunta on aloittanut kuntaliitosselvityksen Paraisten kaupungin kanssa. Koko prosessin ajan olemme aktiivisesti tiedottaneet henkilöstöä henkilöstötilaisuuksissa, intranetissä ja yhteistyöelimen kautta siitä, miten selvitys etenee ja miksi se tehdään. Kuntien johtajuudessa on yhä enemmän kyse muutosjohtamisesta. Muutosjohtamisessa on kyse viestinnästä ja viestinnän selkeydestä. Tärkeää on myös luoda käsitys siitä ja ymmärrystä sille, mitä muutoksella tavoitellaan. Sekä esimiehet että työntekijät tarvitsevat tukea selvitäkseen tästä tehtävästä normaalien työtehtäviensä ohella.

20 Henkilöstöraportti. Tunnusluvut HENKILÖSTÖ ( ) Vakituinen henkilökunta Määräaikainen henkilökunta 5 Henkilöstökustannukset 67 Palkat 8 8 Sivukulut 5 59 HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön keski-ikä 6 v kk Eläkkeelle jäämiset Osa-aikaeläkkeet 5 Sairauspoissaolot 5 kalenteripäivää/työntekijä HENKILÖSTÖINVESTOINTI /vakituinen /koko henkilöstö Työterveyshuolto, brutto Työterveyshuolto, netto n. 5 n. 5 Koulutus 7 TYKY-toiminta 79 58

Henkilöstöraportti. Personalrapport Personalrapport

Henkilöstöraportti. Personalrapport Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport Personalrapport 4 Henkilöstöraportti Sisältö. Johdanto.... Henkilöstöstrategia.... Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö... 6 4. Henkilöstön määrä... 6 5. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Personalrapport Personalrapport

Henkilöstöraportti. Personalrapport Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport Personalrapport 2015 2 Henkilöstöraportti Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöstrategia... 3 3. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö... 5 4. Henkilöstön määrä... 6

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Personalrapport

Henkilöstöraportti Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport 2016 2 Henkilöstöraportti Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöstrategia... 3 3. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö... 5 4. Henkilöstömäärä... 5 5. Henkilöstön rakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009 Henkilöstöstrategian toteuttaminen Ehdotus 20.1. 1. Rekrytointi ja työsuhdeturva Eläkkeellejääntien ja rekrytointitarpeen analyysi 10 vuoden tähtäyksellä. Rekrytointistrategia - uusien menetelmien kehittäminen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Työsuojelutoimikunnassa 11.3.2014 Johtoryhmässä 13.3.2014 YT-toimikunnassa 27.03.2014 Kunnanhallituksessa 31.03.2014 Kunnanvaltuustossa 26.05.2014 Toivakan kunnan

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009

Yht.tmk LIITE NRO 2 Kunnanhallitus LIITE NRO 31 Valtuusto LIITE NRO 22. Henkilöstöraportti 2009 Yht.tmk 16.3.2010 6 LIITE NRO 2 Kunnanhallitus 30.3.2010 70 LIITE NRO 31 Valtuusto 28.6.2010 30 LIITE NRO 22 Henkilöstöraportti 2009 2 3 sivu Sisällys: 1 1. Henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutuminen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Kunnanhallitus 8.6.2015 Valtuusto 17.6.2015 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa vuonna 2014... 4 3. Henkilöstöhallinnon tavoitteet

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Ny bild hit. Kemiönsaaren henkilöstöstrategia 2013-2016

Ny bild hit. Kemiönsaaren henkilöstöstrategia 2013-2016 Ny bild hit Kemiönsaaren henkilöstöstrategia 2013-2016 Sisältö: 1. Lähtökohdat ja arvopohja 2. Rekrytointi 3. Johtajuus ja alaistaidot 4. Työterveys 5. Palkkaus ja palkitseminen 6. Osaaminen 7. Arviointi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki 1.1.2011 Sairausvakuutuslaki 1.6.2012 Työterveyshuoltolaki 1.6.2012 2 1. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Johtoryhmä 8.4.2015 HEKE-tiimi 28.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Hallitus 15.4.2015 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot