Personalrapport Henkilöstöraportti. Personalrapport

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personalrapport Henkilöstöraportti. Personalrapport"

Transkriptio

1 Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport

2 Henkilöstöraportti Sisältö. Johdanto.... Henkilöstöstrategia.... Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Poissaolot Eläkkeelle siirtymiset Työterveyshuolto Työkyvyn ylläpito Henkilöstökysely Tulevaisuudennäkymät Tunnusluvut... Kansikuva: Sihteerisissit -joukkue ottaa vauhtia kunnan lentopalloturnauksessa

3 Henkilöstöraportti. Johdanto Kuntatyönantajat on antanut uuden henkilöstöraporttisuosituksen. Suosituksen tarkoituksena on, että kunnat raportoisivat mitattavissa olevia ja vertailukelpoisia tunnuslukuja henkilöstöraporteissaan. Kemiönsaaren kunnan henkilöstöraportti on laadittu suosituksen mukaisesti soveltuvin osin. Kaikkia tunnuslukuja ei ole mahdollista saada esille, koska henkilöstöhallinto-ohjelma on vanhentunut. Vuosi oli Kemiönsaaren kunnan viides vuosi ja samalla se oli viides peräkkäinen vuosi, jolloin kunta teki hyvän taloudellisen tuloksen. Meillä on hyvä pohja tulevien vuosien haasteiden kohtaamiseen. Monet lähikunnat ovat jo jonkin aikaa taistelleet kertyneen alijäämän kanssa, josta on seurannut lomautuksia ja YT-neuvotteluja. Noin maamme kunnasta on viime vuoden tai alkuvuoden aikana aloittanut yt-neuvottelut. Hyvän taloustilanteen jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. Kirjoitushetkellä on erittäin epävarmaa, mihin suunnitteilla oleva kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus johtavat. Resurssien jaon aktiivisella hallinnalla ja hyvän ja monipuolisen henkilöstön avulla pystymme kuitenkin vastaamaan tuleviin haasteisiin. Kemiönsaari,.. Erika Strandberg, hallintojohtaja. Henkilöstöstrategia Kemiönsaaren kunta hyväksyi vuonna 9 kunnan henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiaa päivitettiin keväällä. Uusi henkilöstöstrategia on voimassa valtuuston toimikauden ajan. Nykyisen henkilöstöstrategian yhteinen arvopohja perustuu vastuuseen, kunnioitukseen, luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Henkilöstöstrategia keskittyy kuuteen osa-alueeseen: rekrytointiin, johtajuuteen ja alaistaitoihin, työterveyteen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, osaamiseen ja ammattitaitoon sekä arviointiin ja kehittämiseen. Henkilöstöstrategian kuutta osa-aluetta arvioidaan seuraavassa lyhyesti: a) Rekrytointi Vuonna henkilöstön rekrytoinnit jakautuivat melko tasaisesti kunnan eri toimialueiden kesken. Hammaslääkäreiden, lääkäreiden ja sairaanhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista viime vuosina. Myös kaavoittajaa on tuloksetta haettu viimeisen kahden vuoden aikana. Rekrytointeja tehtiin yhteensä kpl toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin ja kpl määräaikaisiin työsuhteisiin. Määräaikaisissa rekrytoinneissa yhteen rekrytointiin saattaa sisältyä useampia töitä. Näiden lisäksi kunta on rekrytoinut myös kesätyöläisiä sekä lomasijaisia hoitopuolelle kesäksi. b) Johtajuus ja alaistaidot Vuonna kunnan esimiehet pitivät noin kuusi ns. esimiestapaamista. Esimiestapaamisissa poliitikkojen ja operatiivisen johdon tieto kohtaa työpaikoilta tulevan tiedon kanssa. Vuonna eri toiminnot esittelivät omia profiilejaan ja toimintakonseptejaan esimiestapaamisissa. Muita teemoja olivat kuntarakenneuudistus, varhaisen tuen ja puuttumisen toimintasuunnitelma, savuton työpaikka ja työllisyyskysymykset. Lokakuussa järjestettiin koulutusiltapäivä, johon osallistui ulkopuolisia luennoitsijoita otsikolla Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä.

4 Henkilöstöraportti Poliitikot ovat saaneet koulutusta yhteisissä poliitikoille ja virkamiehille suunnatuissa seminaareissa. Vuoden aikana järjestettiin kolme iltakoulua ja kaksi seminaaria, joissa poliitikot ja virkamiehet keskustelivat yhdessä ajankohtaisista kysymyksistä. Kunnan tiedottaminen on pääasiassa hoidettu intranetin ja sähköpostin avulla. Intranet on kunnan pääasiallinen sisäinen tiedotuskanava. Suoran henkilöstöinformaation lisäksi intranetissä julkaistaan pienempiä uutisia kunnan eri tilaisuuksista, tapahtumista ja uutisista. Uutta intranetissä ovat noin vuoden ajan olleet ohjevideot, jotka toteutetaan Dreambroker-työkalun avulla. Tällä hetkellä katsottavissa on yli video-ohjeistusta, jotka ohjeistavat eri ohjelmien käytössä. Viime vuonna saatiin myös video-ohjeistus älypuhelimille. Ohjevideoiden avulla kunnan työntekijät voivat myös luoda yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä ohjeita sisäiseen työhön. Ohjevideoita voi myös hyödyntää kuntalaisille suunnatussa viestinnässä kunnan nettisivuilla. Henkilöstökokous c) Työterveys Kunnalla on työterveydenhuoltosopimus Dalmed Ab Oy:n kanssa vuosille, ja lisäksi yhden vuoden optio. Kunnanhallitus päätti vuoden aikana ottaa käyttöön optiovuoden vuodelle. Vuoden aikana kunta osti FNsteelin konkurssipesän Dalmedin osakkeet, niin että kunta omistaa nyt 75 prosenttia Dalmed Oy Ab:sta. Vuoden alussa kunnalle laadittiin varhaisen tuen toimintasuunnitelma yhdessä työterveyshuollon kanssa. Vuonna työssä keskityttiin tiedon levittämiseen toimintamallista, jotta kaikki esimiehet tietäisivät, missä tilanteissa toimintasuunnitelmaan voi turvautua. Toimintamallin tarkoituksena on reagoida työterveysongelmien varoitusmerkkeihin varhaisessa vaiheessa. Suunnitelmassa on määritelty varoitusmerkit, joihin esimiehen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi siinä on valmiit lomakkeet, jotka toimivat tukena ongelmien puheeksi ottamisessa. Ensimmäinen vaihe tapahtuu esimiehen ja työntekijän välillä, mutta jos tilanteessa tarvitaan lisäapua, tarjotaan lähete ohjattuun työilmapiirikeskusteluun, johon työterveyshuolto osallistuu. Kunta on savuton työpaikka.9. alkaen. Tämä tarkoittaa, että työajalla tai kunnan kiinteistöjen lähellä ei saa polttaa.

5 d) Palkkaus ja palkitseminen Ajanjaksolle sovitut palkkatarkistukset olivat vuoden osalta seuraavat: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) -,6 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) -,6 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Lisäksi TS:llä oli,6 prosentin paikallinen järjestelyerä, joka käytettiin henkilökohtaisiin lisiin. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) -,7 prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Lisäksi OVTES:llä oli, prosentin paikallinen järjestelyerä, joka annettiin koulujen erityistehtävistä maksettaviin lisiin, jotka koulut itse jakavat lukuvuosittain. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) -, prosentin yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.. alkaen. - Vuosisidonnaiset lisät muuttuivat työkokemuslisiksi. Prosenttiosuuksia alennettiin kahdella prosenttiyksiköllä seuraavasti: 5 v % (aiemmin 5 %) v 8 % (aiemmin %) - Kaikkia tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan lisien alentamisen kompensoimiseksi kahdella prosentilla, eli, + =, %. e) Osaaminen ja ammattitaito Kunta on pyrkinyt järjestämään mahdollisuuksia opiskeluun omalla työpaikalla, toisaalta minimoidakseen matkakuluja ja toisaalta vahvistaakseen kunnan sisäistä yhteenkuuluvuutta ja verkostoa. Kohderyhmänä on kurssin aihepiiristä riippuen ollut kunnan koko henkilöstö tai tietty ryhmä. Vuoden aikana järjestettiin ainakin seuraavat omat koulutukset: Tammikuu Siivoushenkilöstö, Aiva-reseptiohjelmakoulutus, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Kemiö, osallistujaa Helmikuu Keittiö- ja siivoushenkilöstö, tietokonekoulutus, 9 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Kemiö, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, kolme tukitasoa, Åbo akademi, 5 osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, vanhusten itsemääräämisoikeus, Aikuisopisto, osallistujaa Maaliskuu Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Sofia daghem, 8 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, lasten tapaturmat, Hultan päiväkoti, osallistujaa Dalsbruks skola, Metal age, 5 osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, suun terveydenhuolto, osallistujaa Eri yksiköt, Ensiavun päivitys ( kurssia), Aikuisopisto, 9 osallistujaa Eri yksiköt, IT-päivä jossa lyhytluentoja, 6 osallistujaa Huhtikuu Toukokuu Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Kesäkuu Keittiö- ja siivoushenkilöstö, ruoanlaitto puolijalosteista, 8 osallistujaa

6 6 Henkilöstöraportti Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Heinäkuu Elokuu Päivähoidon henkilöstö, askelta lukemisinspiraatioon, lukuinspiraattori ja kertoja Netta Möller-Salmela, päivähoidon koulutuspäivä, Kasnäs, 7 osallistujaa Syyskuu Päivähoidon henkilöstö, tukiviittomat, Furubo ja Pjånkis, 9 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, skogsmulle, osallistuja Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 8 osallistujaa Lokakuu Siivoushenkilöstö, siivouskonekoulutus, osallistujaa Peruspalvelun henkilöstö, haavanhoitokoulutus, Aikuisopisto, 7 osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, vammaislakia koskeva luento, sosiaaliyksikkö, osallistujaa Vuodeosastojen henkilöstö, elvytysharjoittelu, 7 osallistujaa Dalsbruks skola, Metal age, 5 osallistujaa Ensiavun päivitys ( kurssia) 6../7../5../8.., 9 osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 7 osallistujaa Eri yksiköt, ensiapu, Aikuisopisto, osallistujaa Eri yksiköt, Dreambroker-koulutus video-ohjeistuksen teosta, osallistujaa Marraskuu Eri yksiköt, IT-päivä jossa lyhytluentoja, 9 osallistujaa Siivoushenkilöstö, siivousainekoulutus, 5 osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, dokumentointi esikouluissa 8.. Åbo Akademi, osallistujaa Päivähoidon henkilöstö, Lilla Chilla och Mini Röris, Folkhälsan, osallistujaa Vanhustenhuollon henkilöstö, kunnonhoitaja-koulutus, 7 osallistujaa Eri yksiköt, kurssi älypuhelimen käytöstä, Windows Phone, 7 osallistujaa Joulukuu Metal age, Dalsbruks skola, 5 osallistujaa Kannustava vuorovaikutus -koulutusta on vuoden aikana järjestetty ryhmissä päivähoidon henkilöstölle Ingela Mollgren-Gustafssonin johdolla, osallistujaa Kaksi Kemiön vuodeosaston vakituisessa työsuhteessa olevaa laitoshoitajaa, joilta puuttuu koulutus työtehtäviinsä, suorittavat oppisopimuksena laitoshoitajan ammattitutkintoa (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) ajalla 5. Lisäksi henkilöstö on osallistunut ammatilliseen erityiskoulutukseen omien toimialojensa puitteissa.

7 7 Henkilöstöraportti Marraskuun IT-päivä, joka koostui erilaisista lyhytluennoista. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö Tärkein yhteistyömuoto on yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta piti neljä kokousta vuonna. Yhteistyötoimikuntaan kuului kuusi henkilöstön edustajaa ja kaksi työnantajan edustajaa. Työsuojelutoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Riskienarviointilomakkeiden läpikäyntiä on jatkettu työpaikkaselvitysten yhteydessä. Työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa kesäkuussa. Muodollisten kokousten lisäksi hallintojohtaja ja pääluottamusmiehet tapaavat säännöllisesti epämuodollisissa tapaamisissa. Vuoden lopussa sovittiin myös, että ammattijärjestöillä on vuodesta lähtien edustaja valtuuston iltakouluissa ja seminaareissa.. Henkilöstön määrä Kemiönsaaren kunnalla oli 58 työntekijää.. (578 vuonna ), joista (6 vuonna ) työskenteli toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa ja 5 (5 vuonna ) määräaikaisessa työsuhteessa sijaisena tai tilapäisenä lisätyövoimana. Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki työntekijät... Tämän lisäksi kunta työllisti kuusi muuta henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevien työsuhteiden määrä lisääntyi siis viidellä edelliseen vuoteen verrattuna ja määräaikaisten työsuhteiden määrä väheni yhdellä.

8 8 Henkilöstöraportti. Henkilökunnan määrä Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on pysytellyt prosentuaalisesti samalla tasolla kolmen viime vuoden ajan. 7 prosentilla kunnan henkilöstöstä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja 6 prosentilla määräaikainen työsuhde. Koko maan vastaavat luvut ovat 77 ja prosenttia. Työllistettyjä on prosenttia. TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT JA MÄÄRÄAIKAISET.. Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalvelu YjaT Yhteensä Toistaiseksi 7 89 % 7 78 % 6 8 % % 7 8 % Määräaikaiset % % 9 % 88 % 8 % Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset

9 9 Henkilöstöraportti. Henkilötyövuodet Henkilökunta voidaan mitata myös henkilötyövuosissa. Henkilötyövuosissa mitattuna kunnan henkilökunta on ollut jonkin verran budjetoitua pienempi, 8 vuoden talousarviossa ja 7 vuoden tilinpäätöksessä. 5. Henkilöstön rakenne 5. Naiset ja miehet Työpaikkana kunta on naisvaltainen... työntekijöistä 8 % oli naisia ja 6 % miehiä.

10 Henkilöstöraportti 5. Kokoaika ja osa-aika Kunnan työntekijöistä 8 % työskenteli kokoaikaisesti.. (8 % vuonna ) ja 7 % osa-aikaisesti (8 % vuonna ). Osa-aikaisuus voi johtua esim. osittaisesta hoitovapaasta, osa-aikaeläkkeestä tai työn osaaikaisuudesta. 5. Ikäjakauma Suurin ryhmä ovat vuotiaat, jotka muodostavat 6, % kunnan henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä on 6 vuotta kuukautta ja 8 päivää (vuonna : 6 vuotta kuukautta ja 6 päivää). Kuntatyöntekijöiden keskiikä koko maassa on 5 vuotta ja 8 kuukautta (vuonna ). Keski-ikä osastoittain: Vuonna (vuonna ) Hallinto ja kehitys 9 v kk (7 v kk) Sivistys 5 v 9 kk (5 v kk) Peruspalvelu 5 v kk (5 v 6 kk ) Ympäristö ja tekniikka 9 v kk (9 v kk)

11 Henkilöstöraportti 6. Poissaolot Vuonna sairauspäiviä oli yhteensä 8 87 (vuonna : 7 7), joista kirjoitettiin 999 todistusta (vuonna : ). Keskimääräinen sairausloma oli 8,8 päivää (vuonna : 7,6 päivää). 6. Sairauspäivät Henkilöä kohden sairauspoissaolot vuonna olivat 5 kalenteripäivää (vuonna : kalenteripäivää). Osastokohtaiset sairauspoissaolot henkilöä kohden jakautuivat seuraavasti: Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden +/- % Hallinto ja kehitys 7,,9 9,5,7 6 % Peruspalvelu 7,9 5,5 5, 6, 5 % Sivistys 6,5 9, 8,, % Ympäristö ja tekniikka 6,8,, 5, 5 % Yhteensä,,, 5, % Sairauspäivien määrä on siis lisääntynyt 5 prosentilla tai päivällä. Näistä lähestulkoon kaikki, noin päivää, johtuvat lisääntyneistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Vuoden aikana leikkauksista johtuvia sairauspäiviä oli poikkeuksellisen monta, joista seurasi pitkät sairauslomat. Osastokohtainen tarkastelu osoittaa sairauspoissaolojen suuren prosentuaalisen kasvun sivistysosastolla sekä ympäristö- ja tekniikkaosastolla. Sivistyspuolella lisäystä on 5 päivää. Sivistysosaston yhteensä 7 sairauspäivästä noin puolet eli 77 päivää johtui leikkauksista tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Ympäristöja tekniikkaosastolla oli kolme pitkää sairauslomaa (toinen puoli vuotta, toinen koko vuoden), jotka johtivat työkyvyttömyyseläkkeeseen. Näistä kolmesta sairauspoissaolosta kertyi yhteensä 75 päivää tai prosenttia ympäristö- ja tekniikkaosaston yhteenlasketuista sairauspoissaoloista. Peruspalveluosastolla mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät sairauspoissaolot ovat kuitenkin lisääntyneet myös peruspalvelun puolella.

12 Henkilöstöraportti Sairauspoissaolopäivät voidaan myös mitata lukumääräisesti henkilötyövuotta kohden. Kemiönsaaren kunnassa henkilötyövuosien määrä oli 7, mikä merkitsee 8,8 sairauspäivää henkilötyövuotta kohden. Kuntien keskiarvo vuodelta oli 9, päivää henkilötyövuotta kohden. 6. Sairauspäivät osastoittain 6. Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin

13 Henkilöstöraportti Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet % 6 % % 9 % Mielenterveysongelmat 8 % 9 % 6 % 9 % Hengityselinten sairaudet % % % 7 % Luunmurtumat, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat 6 % % % 6 % Tartuntataudit % % % % Verenkiertoelinten sairaudet % % 7 % 6 % Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet % % Hermoston sairaudet % % Kasvaimet % % % % Raskaus % % Ruuansulatuselinten sairaudet % % Silmän ja sen apuelinten sairaudet % % Verisairaudet % % % % Muut ( eri diagnoosiryhmää) 6 % 5 % % % % % % % Suurimmat diagnoosiryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on %, mielenterveysongelmat 8 %, hengityselinten sairaudet % ja luunmurtumat 6 %. Muiden ryhmien osuus on alle % ryhmää kohden. Kaikilla osastoilla suurin osa sairauspäivistä kuuluu diagnoosiryhmään tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

14 7. Eläkkeelle siirtymiset Vuonna vanhuuseläkkeelle jäi henkilöä (6 henkilöä vuonna ) ja osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä. Keskimääräinen eläkeikä kunnassa oli 6,6 vuotta vuonna (6, vuotta vuonna ). Koko maan vastaava luku oli 6, vuotta. KuEL-eläkkeelle siirtyneet Kemiönsaaren kunta 999- Eläkelajeittain, henk. Henk. Yhteensä (pl. oae) Vanhuuseläke Työkyvyttö myyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyt tömyysel. Työttömy yseläke Osa-aikaeläke Eläkkeelle siirtyneet 999 (poislukien opettajat)

15 5 Henkilöstöraportti VaEL-eläkkeelle siirtyneet Kemiönsaaren kunta 7- Eläkelajeittain, henk. Henk. Yhteensä (pl. oae) Vanhuuseläke Työkyvyttö myyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyt tömyysel. Työttömy yseläke Osa-aikaeläke Eläkkeelle siirtyneet 7 (opettajat) 8. Työterveyshuolto Työterveyshuolto ostettiin Dalmed Oy:ltä hintaan 55 /työntekijä (netto n. 5, Kela ilmoittaa tarkan korvausmäärän vasta toukokuussa ) ja palvelut käsittivät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi terveydenhoitaja- ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, laboratoriotutkimukset ja röntgenin sekä fysioterapian ja erikoislääkärikonsultoinnit. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työsuojelussa ja työyhteisön kehittämisessä. 9. Työkyvyn ylläpito Kunta tarjoaa työntekijöilleen Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Smartum-setelin arvo on 5, ja se toimii maanlaajuisesti käteismaksun tavoin kuntosaleissa, teattereissa, konserteissa ja elokuvateattereissa. Vuonna kaikki työntekijät, joiden työsuhde oli kestänyt yli neljä kuukautta, saivat lunastaa seteliä maksamalla,5 euron omavastuuosuuden seteliä kohden. Työntekijöillä on ollut kerran viikossa mahdollisuus käydä maksutta Taalintehtaan kuntosalilla.

16 6 Henkilöstöraportti Vuonna kunnassa otettiin käyttöön uusi tyky-toiminnan muoto. Työyhteisöt saavat Liikuntamiljoonan puitteissa anoa rahaa liikuntakomitealta toivomilleen liikuntamuodoille. Työyhteisöt huolehtivat itse kaikista käytännön järjestelyistä ja tarjoavat liikuntamuotoaan kaikille työntekijöille intranetissä. Vuoden aikana liikuntamiljoonan puitteissa järjestettiin muun muassa seuraavaa: - Kuntosaliopastus x (Kimitonejdens skola, Kimitoöns gymnasium ja Kemiönsaaren keskuskoulu) - Aikuisten liikuntaeftis ja painokerho Kasnäsissa (osallistujia koko kunnasta) - Kahvakuulatreenit (Pjonkiksen päiväkoti) - Jooga x (Hanna-koti, Kemiön kotihoito, Kemiön vuodeosasto) Lisäksi liikuntakomitea järjesti uintitekniikkakurssin sekä maksoi kunnan työntekijöille osallistumismaksun Dragsfjärden runt på skidor- ja Dragsfjärden runt på cykel -tapahtumiin. Kunnan työntekijöiden liikuntaeftis Vuonna kunta ei järjestänyt perinteistä joulujuhlaa, vaan kunnan työtekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua Taalintehtaalla järjestettyyn September Open -juhlaan tuettuun hintaan. Noin kunnan työntekijää osallistui.

17 7 Henkilöstöraportti September Open -juhla Elokuussa järjestettiin leikkimielinen lentopalloturnaus Ölmosin rannalla. Eri toiminnot osallistuivat omilla joukkueillaan, ja koko turnauksen voittajaksi kruunattiin Beachbildning-joukkue. Lentopalloturnaus Ölmosin rannalla. Ympäristö ja tekniikka kiittää Dalsbruks skolaa hyvästä vastuksesta.

18 8 Henkilöstöraportti Työhyvinvoinnin edistämiseksi kunta tarjosi 5 /työntekijä työntekijöiden yhdessä tekemiseen. Työpaikat saavat vapaasti valita oman ohjelmansa, ja viime vuonna työyhteisöt kävivät muun muassa keilailemassa, Heurekassa, Bengtskärillä ja Tallinnassa sekä söivät hyvin yhdessä eri paikoissa. Yhteensä yksikköä ja noin henkilöä hyödynsi yksiköiden omaa ohjelmaa eli noin 6 prosenttia henkilökunnasta osallistui toimintaan. Kuntoremontti-kuntoutukseen osallistui ja Siuntiossa järjestettävään Sundia-kuntoutukseen työntekijää vuoden aikana. Kirjaston tyky-päivä, jonka yhteydessä kirjastonjohtaja Karolina Zilliacusta kiitettiin kuluneista vuosista. Strandhotelletissa järjestettiin joulukuussa palkitsemisillallinen työntekijöille, jotka olivat olleet kunnan palveluksessa, tai vuotta. Palkitsemispäivällinen Strandhotelletissa, joulukuu

19 9 Henkilöstöraportti. Henkilöstökysely Syksyllä kunta uudisti henkilöstökyselynsä. Henkilöstöanalyysi toteutettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa, joka on laatinut henkilöstöanalyysimallin kuntasektorille. Henkilöstöanalyysi muodostui kolmesta osasta, joista yksi kysely oli suunnattu työntekijöille, yksi valtuutetuille ja yksi asukkaille. Vuonna ei toteutettu henkilöstökyselyä. Uuden mallin mukainen henkilöstökysely on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi.. Tulevaisuudennäkymät Kunnat ovat suurten muutosten edessä. Hallitus suunnittelee lukumäärällisesti vähemmän, mutta kooltaan isompia kuntia, samalla kun maamme sosiaali- ja terveydenhuollolle kaavaillaan aivan uutta organisaatiomallia. Uudistuksista on tiedotettu jo parin vuoden ajan, mutta lopulliset päätökset ovat edelleenkin tekemättä. Henkilöstö joutuu elämään epätietoisuudessa vuosia. Samanaikaisesti kehittämistyö keskeytyy, ainakin osittain. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita, että kunta tarvitsisi uuden henkilöstöhallinto-ohjelman. Mutta niin pitkään kuin epätietoisuus kuntauudistuksesta roikkuu ilmassa, uuden ohjelman hankkiminen ei ole järkevää. Uusi ohjelma merkitsee suurta kertainvestointia sekä vähintään vuoden perehdytystä koko henkilökunnalle. Myös useat muut samankaltaiset panostukset odottavat tällä hetkellä päätöstä hallituksen puolelta. Kemiönsaaren kunta on aloittanut kuntaliitosselvityksen Paraisten kaupungin kanssa. Koko prosessin ajan olemme aktiivisesti tiedottaneet henkilöstöä henkilöstötilaisuuksissa, intranetissä ja yhteistyöelimen kautta siitä, miten selvitys etenee ja miksi se tehdään. Kuntien johtajuudessa on yhä enemmän kyse muutosjohtamisesta. Muutosjohtamisessa on kyse viestinnästä ja viestinnän selkeydestä. Tärkeää on myös luoda käsitys siitä ja ymmärrystä sille, mitä muutoksella tavoitellaan. Sekä esimiehet että työntekijät tarvitsevat tukea selvitäkseen tästä tehtävästä normaalien työtehtäviensä ohella.

20 Henkilöstöraportti. Tunnusluvut HENKILÖSTÖ ( ) Vakituinen henkilökunta Määräaikainen henkilökunta 5 Henkilöstökustannukset 67 Palkat 8 8 Sivukulut 5 59 HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön keski-ikä 6 v kk Eläkkeelle jäämiset Osa-aikaeläkkeet 5 Sairauspoissaolot 5 kalenteripäivää/työntekijä HENKILÖSTÖINVESTOINTI /vakituinen /koko henkilöstö Työterveyshuolto, brutto Työterveyshuolto, netto n. 5 n. 5 Koulutus 7 TYKY-toiminta 79 58

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Personalrapport Personalrapport

Henkilöstöraportti. Personalrapport Personalrapport Henkilöstöraportti Personalrapport Personalrapport 2015 2 Henkilöstöraportti Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöstrategia... 3 3. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö... 5 4. Henkilöstön määrä... 6

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA. Seppo Kettunen 8.5.2015

TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA. Seppo Kettunen 8.5.2015 TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA Seppo Kettunen 8.5.2015 MITÄ ON TYÖKYKY? Työ ja työympäristö Ammattitaito Terveydentila Sosiaaliset suhteet Ihminen Eläkelainsäädäntö Henkilöstöpolitiikka Työyhteisö TYÖKYKY

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ

ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA JYVÄSKYLÄ ASKELEET TYÖHYVINVOINTIIN JA NIIDEN LIIKETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TYÖKAARI KANTAA 12.10.2016 JYVÄSKYLÄ TERVEISET POHJOISMAIDEN PARHAALTA TRAKTORITEHTAALTA! ESITYKSEN AIHEET Askeleet aikajanalla Toimenpiteet

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstötoimikunta 23.5.2013 Kunnanhallitus 10.6.2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot