SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, :00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus Oikaisuvaatimusohjeet... 10

2 -2, PETULTK :00 Sivu 1 Kokouskutsu Perusturvalautakunnan kokous pidetään kello Hollolan kunnanviraston kokoushuone Tiirismaassa, Virastotie 3, Hollola. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevasta esityslistasta lähemmin ilmenevät asiat. Hollola merk. Kristiina Hämäläinen perusturvalautakunnan puheenjohtaja Perusturvalautakunta Pöytäkirja nro 7/2015 :t sivut Aika kello Paikka Saapuvilla Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Jäsenet Hollolan kunnanvirasto kokoushuone Tiirismaa, 4. krs. Kristiina Hämäläinen Marja-Liisa Ylitalo Aino Eerola, peruspalvelujohtaja Kaarina Jokinen, varajäsen Mira Tiirikainen Antti Jäämaa Miikka Lönnqvist, varajäsen Martti Aslamaa Rauno Hännikäinen Mira Vilkman Pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Päivi Tarsia, talous- ja hallintopäällikkö Tarja Rautsiala, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Poissa Tarja Tornio Minna Suominen Mika Vartiainen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Aslamaa ja Rauno Hännikäinen

3 48, PETULTK :00 HOL: 398/2014 Sivu 2 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus HOL 398/2014 Perusturvalautakunta Asikkalan kunnanvaltuusto 63 päätti, että Asikkala jatkaa Peruspalvelukeskus Oivassa voimassa oleva sopimuksen mukaisesti. Asikkalan kunta edellyttää, että Peruspalvelukeskus Oiva saattaa valmiiksi jo aloittamaansa kilpailuttamisprosessin Asikkalan kotihoidon osalta. Lisäksi Asikkalan kunta esittää, että yhteistyössä muiden Oiva kuntien kanssa etsitään riittävät keinot kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten hillitsemiseksi Asikkalan kunnan kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa sovittiin, että Asikkalan kunnan kotihoidon palvelut kilpailutetaan ja kotihoidon henkilökunnalle pidettiin infotilaisuus Asikkalassa Kilpailuttamisprosessi keskeytettiin, koska Asikkalan kunta halusi ulkoistaa kaikki Asikkalan kunnan vanhuspalvelut ja vielä, että koko Asikkalan sosiaali- ja terveyspalvelut rajataan yhteistoimintasopimuksen ulkopuolelle. Asikkalan kotihoidossa on säännöllisen kotihoitoavun piirissä ollut keskimäärin noin 120 asiakasta, joille tehdään kuukausittain yhteensä yli 5000 asiakaskäyntiä. Tilapäisiä kotihoitoavun käyntejä, eli 1-2 käyntiä/kuukausi/asiakas, tehdään kuukausitasolla yhteensä noin 115. Kotihoidon tukipalveluja (esim. ateria-, siivous-, pyykki-, turvapuhelin-, asiointi/kauppapalvelu) järjestetään pääsääntöisesti säännöllisen kotihoitoavun piirissä oleville asiakkaille. Kotihoidon tukipalveluja saavia asiakkaita, jotka eivät tarvitse muuta kotihoidon palvelua, on Asikkalan kotihoidossa ollut vuositasolla noin 60. Kotihoidon tukipalvelut ostetaan pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntuottajilta, joiden kanssa on tehty sopimukset joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevina. Asikkalan kotihoidossa on vakituisessa työsuhteessa tällä hetkellä 5 sairaanhoitajaa ja 21 lähihoitajaa. Heidät on jaettu kolmen alueelliseen tiimiin: Kylänraitti, Rantakulma ja Ehtookotitiimi. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lähiesimiehenä toimii 1,5 kotihoidonohjaajaa siten, että toisen kotihoidonohjaajan vastuulla on kaksi Asikkalan kotihoitotiimiä ja toisen kotihoidonohjaajan vastuulla yksi Asikkalan kotihoitotiimi ja Padasjoen kotihoitotiimi. Uusien kotihoitoon tulevien asiakkaiden palveluntarpeen arvioinnin tekee Asikkalan ja Padasjoen alueella yhteisesti toimiva kotiutusohjaaja, joka nykyään kuuluu Palveluohjauksen tulosyksikön henkilökuntaan. Asikkalan kotihoidon kilpailuttamisen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuutta kilpailuttaa Vesikansan alueen kotihoito Hollolassa. Asiaa käsitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa Esitys: Päätös: P e r u s p a l v e l u j o h t a j a : Perusturvalautakunta hyväksyy Asikkalan kunnan kotihoidon kilpailuttamisprosessin jatkamisen. Selvitetään mahdollisuutta kilpailuttaa Vesikansan alueen kotihoito. Perusturvalautakunta: Esitys hyväksyttiin. Tarja Tornio ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Täytäntöönpano oikaisuvaatimus perusturvalautakunta ote: Asikkalan kh, Hollolan kh Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti (398 ), että Asikkalan kunnan kotihoidon kilpailutusprosessia jatketaan ja samalla selvitetään Hollolan Vesikansan alueen kotihoidon kilpailuttamisen mahdollisuus. Vesikansan alueella toimi maaliskuun 2013 loppuun peruspalvelukeskus Oivan tuetun palveluasumisen yksikkö Helläkoti. Helläkoti muutettiin tavalliseksi vuokra-asumiseksi ja asukkaat siirtyivät toimintakykynsä mukaisesti joko tehostettuun palveluasumiseen tai kotihoidon palvelujen piiriin. Tehostettuun palveluasumiseen siirtyi 5 Helläkodin asukasta ja 11 asukasta siirtyi kotihoidon palveluiden piiriin.

4 48, PETULTK :00 HOL: 398/2014 Sivu 3 Vesikansan kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt syksystä 2014 alkaen. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä koko Vesikansan alueella on tällä hetkellä 20 ja sen lisäksi tukipalveluja (ateria-, sauna-, kauppa-, ja turvapuhelinpalvelua) saavia asiakkaita on sama määrä. Aikaisemman asiakasmäärän perusteella arvioitu kotihoidon henkilöstömäärä (6 työntekijää) on tällä hetkellä liian suuri asiakasmäärään nähden ja kotihoidon henkilöstöä on tämän vuoksi siirretty muihin Hollolan kotihoidon tiimeihin. Vesikansan kotihoidon tiimi on hallinnollisesti organisoitu osaksi Hollolan kotihoitoa. Vesikansan kotihoidon tiimin toiminta-alue on kuitenkin maantieteellisesti lähempänä Asikkalan kotihoidon tiimin toiminta-aluetta ja toiminnan tehokkaan organisoinnin näkökulmasta Vesikansan kotihoito on perusteltua kilpailuttaa osana Asikkalan kotihoidon kilpailutusta. Lisäksi Vesikansan kotihoidon vähentyneen asiakasmäärän vuoksi on perusteltua sisällyttää Vesikansan alueen kotihoito suunniteltuun kilpailutukseen. Lisätietoja: Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Tarja Rautsiala. puh Esitys: Päätös: P e r u s p a l v e l u j o h t a j a : Perusturvalautakunta päättää, että Vesikansan alueen kotihoito kilpailutetaan. Perusturvalautakunta: Esitys hyväksyttiin. Tarja Tornio ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Täytäntöönpano oikaisuvaatimus perusturvalautakunta ote: Hollolan kh Perusturvalautakunta Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueiden kotihoidon tarjouspyyntö julkaistiin Hilmapalvelussa. Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena olivat Asikkalan ja Hollolan Vesikansan kotihoidon palvelut (kotihoito ja kotisairaanhoito) joka päivä klo 7-22 ja palvelupäivien järjestäminen Oltermannin palvelukeskuksessa kaksi kertaa viikossa klo Sopimuskausi on voimassa kaksi vuotta. Tavoitteena on, että palvelutuotanto alkaa Lisäksi Peruspalvelukeskus Oiva varaa oikeuden 2+2 vuoden mittaisiin optiokausiin. Tarjouspyynnössä oli yksilöity palvelukriteerit, jotka valittavan palveluntuottajan tuli ehdottomasti täyttää. Tarjoajien tuli ilmoittaa tarjouksessaan erilliset kuukausihinnat kotihoidon käynneille ja palvelupäiville. Näin tarjousten lopulliseksi vertailuperusteeksi muodostui kokonaishinta. Tarjousten jättöaika päättyi klo12:00. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat palveluntuottajat Akson Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy Attendo Oy Coronaria Hoitoketju Oy HR Hoiva Oy Invalidiliiton asumispalvelut Oy Kotipalvelut Eija Bouras Oy Mainio Vire Oy Mehiläinen Oy Piika ja sisar Oy Tarjousten arviointi ja vertailut toteutettiin kolmessa vaiheessa 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 2.Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3.Tarjousten vertailut vaadittujen laatukriteerien ja kokonaishinnan perusteella

5 48, PETULTK :00 HOL: 398/2014 Sivu 4 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät vaadittavat laatukriteerit. Akson Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy:ltä pyydettiin hankintalain 63 :n tarkoittama lisäselvitys klo 12:00 mennessä. Akson Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy toimitti pyydetyn selvityksen määräaikaan mennessä. Toimitettu selvitys todettiin asianmukaiseksi ja riittäväksi. Tarjousten vertailun perusteella kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Akson Päijät- Hämeen Hoitopalvelut Oy. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Esitys: P e r u s p a l v e l u j o h t a j a : Perusturvalautakunta päättää 1.hankkia Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueen kotihoidon palvelut ja palvelupäivät Akson Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy:ltä. Sopimuskausi on voimassa kaksi vuotta palvelutuotannon aloittamisesta. Tavoitteena on, että palvelutuotanto käynnistyy oikeuttaa peruspalvelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaksivuotiselle sopimuskaudelle. Päätös: Perusturvalautakunta: Esitys hyväksyttiin. Varajäsen Kaarina Jokinen oli läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Täytäntöönpano oikaisuvaatimus perusturvalautakunta ote: tarjoajat, Hollolan kh, Asikkalan kh Perusturvalautakunta Hollolan kunta / Peruspalvelukeskus Oiva kilpailutti Asikkalan ja Hollolan Vesikansan alueen kotihoitopalvelun julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla julkaistulla tarjouspyynnöllä. Kilpailutuksen perusteella palveluntuottajaksi valittiin perusturvalautakunnan (34 ) tekemällä päätöksellä Akson Päijät-Hämeen Hoitopalvelut Oy (jatkossa Akson). HR-Hoiva Oy (jatkossa HR-Hoiva) on tehnyt päivätyn hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen kotihoitopalveluiden hankinnasta (liite 1). Hankintaoikaisu on saapunut ja siten lain mukaisessa määräajassa tehty. HR-Hoiva vaatii päätöksen muuttamista ja Aksonin tarjouksen hylkäämistä seuraavin perusteluin: 1. Referenssivaatimuksen toimittaminen HR-Hoivan näkemyksen mukaan Akson on ilmoittanut tarjouspyynnössä edellytetyt referenssit tarjouspyynnön vastaisessa muodossa. Akson on tarjouksen tekemisen yhteydessä liittänyt referenssejä koskevan selvityksensä liitetiedostona virheellisesti hankintajärjestelmän kohtaan, johon olisi tullut ladata erillinen selvitys mahdollisesta perustellusta syystä liittyen tarjoajan kuulumiseen johonkin tarjouspyynnössä edellytettyyn rekisteriin (kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri jne.). 2. Poikkeuksellisen alhainen hinta HR-Hoivan näkemyksen mukaan Aksonin tarjouksessaan antama hinta on huomattavan alhainen. Kyseisessä hinnalla ei HR-Hoivan mukaan ole mahdollista tuottaa tarjouspyynnön mukaista palvelua. HR-hoivan mukaan Aksonin maksuvalmius on vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen perusteella huono ja vakavaraisuus ja kannattavuus erittäin huonoja. Aksonin jättämän tarjouksen hinta vuositasolla ei riitä henkilöstökustannusten kattamiseen. Akson ei HR-Hoivan mukaan ole tarjouksessaan ottanut huomioon sijaisten tarvetta eikä näin ollen pysty takaamaan palvelun keskeytymättömyyttä.

6 48, PETULTK :00 HOL: 398/2014 Sivu 5 Hankintayksikön perustelut tehdylle päätökselle Julkisista hankinnoista annetun lain (jatkossa hankintalaki) 59 :n mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä laissa mainittujen asiakirjojen avulla päivätyssä kotihoitopalveluiden tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajalta joko vähintään yhtä referenssiä vastaavien kotihoidon palveluiden tuottamisesta viimeisten kolmen vuoden sisällä taikka uuden yrittäjän kohdalla referenssin sijaan lyhyen kuvauksen toimittamista toimintasuunnitelmasta. Tarjouspyynnössä edellytettiin myös, että referenssejä koskeva selvitys tulee ladata sähköisen järjestelmän tiettyyn kohtaan ja että referenssi tulee kuvata seuraavasti: palvelun tilaajan nimi, lyhyt kuvaus palvelutoiminnasta, sen sisällöstä ja kohderyhmästä sekä ajankohta muodossa kk/vvvv - kk/vvvv. Lisäksi edellytettiin tilaajan yhteyshenkilön ja puhelinnumeron ilmoittamista. Akson toimitti tarjousten jättämisen määräajassa referensseistä kuvauksen, mutta latasi selvityksen kahteen kertaan, ja toisella kertaa sähköisen tarjousjärjestelmän väärään kohtaan. Hankintayksikkö arvioi toimitetun selvityksen perusteella, että tarjouspyynnössä asetettu referenssivaatimus täyttyy, eikä virheellinen lataussijainti järjestelmässä vaikuttanut tarjousten arviointiin tai vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua. Hankintalakiin perustuva tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetun määräajan kuluessa. Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pelkkä soveltuvuutta koskevien selvitysten toimittamisen muotoon liittyvä puute ei oikeuta tarjouksen hylkäämiseen, jos asetun soveltuvuusvaatimuksen täyttyminen käy toimitetusta selvityksestä muutoin ilmi. Hankintalain 2 :n 1 momentti edellyttää muun ohella, että hankintayksikkö ottaa toiminnassaan huomioon suhteellisuuden vaatimukset. Tämä ns. suhteellisuusperiaate edellyttää, ettei tarjousta hylätä vähäisen, muotoon liittyvän puutteen takia. Koska tarjouksen hylkääminen on tarjoajan kannalta ankara toimenpide, edellytetään hankintalaissa ja siihen perustuvassa oikeuskäytännössä sen perusteelta tiettyä vakavuutta. Hankintayksikkö ei siten voi, suhteellisuusperiaatekin huomioon ottaen, sulkea Aksonin tarjousta tarjouskilpailusta sillä perusteella, että sen latauspaikka sähköisessä järjestelmässä oli virheellinen. Poikkeuksellisen alhaista hintaa koskeva selvitys Hankintayksikkö voi hankintalain 63 :n perusteella hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. Tarjouksen mahdollisen hylkäämisen tulee perustua siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, pitääkö se tarjoushintaa poikkeuksellisen alhaisena ja hylkääkö se tarjouksen tällä perusteella. Alihinnoiteltu tarjous ei aina tarkoita, että tarjous olisi hankintalain vastainen tai muutoin sopimaton. Tarjouksen alihintaisuus voi johtua hyväksyttävissä olevasta syystä. Yrityksen strategiana voi esimerkiksi olla pyrkimys päästä julkisen sektorin markkinoille ja alkutaipaleella ollaan valmiita toimimaan tappiolla. Tämän kaltaiset syyt eivät voi olla tarjouksen hylkäämisperusteita, jos tarjoaja pystyy uskottavasti ja luotettavasti todentamaan kykynsä hankinnan toteuttamiseen. Tässä tapauksessa hankintayksikkö pyysi Aksonilta selvityksen hinnan perusteista hankintalain 63.n mukaisesti. Akson toimitti yksilöidyn lisäselvityksen sen toimittamiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö tarkasti tarjouksen pääkohdat selvityksen perusteella ja totesi sen asianmukaiseksi ja riittäväksi. Hankintayksikkö arvioi harkintavaltansa perusteella, että tarjoaja pystyy toimittamaan palvelun tarjotulla hinnalla eikä tarjouksen hylkäämiseen poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella siten ole hankintalain mukaisia perusteita. Hankintapäätöksen muuttamiselle ei ole oikaisuvaatimuksessa ole esitetty hankintalain mukaisia perusteita ja päätös on siten perusteltua pysyttää voimassa.

7 48, PETULTK :00 HOL: 398/2014 Sivu 6 Esitys: Päätös: Peru spal v el uj oht aj a: Perusturvalautakunta päättää hylätä HR-Hoiva Oy:n hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen ja pysyttää voimassa asiassa aiemmin tekemänsä päätöksen. Perusturvalautakunta: Esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano muutoksenhakukielto ote: HR-Hoiva Oy, markkinaoikeus

8 48, PETULTK :00 / Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus Sivu 7

9 48, PETULTK :00 / Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus Sivu 8

10 48, PETULTK :00 / Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus Sivu 9

11 9998, PETULTK :00 Sivu 10 (muutoksenhakuosoitus liitteenä) Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen Pöytäkirjanpitäjä Päivi Tarsia Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi. Hollola Martti Aslamaa Rauno Hännikäinen Pöytäkirja on edeltäpäin ilmoitettuna aikana ollut yleisesti nähtävillä Hollolan kunnanvirastossa Todistaa talous- ja hallintopäällikkö Päivi Tarsia

12 9998, PETULTK :00 Sivu 11 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Perusturvalautakunnan pöytäkirjaan Muutoksenhakukiellot Muutoksenhakuohjeet Perusturvalautakunnan pykälissä 48 tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälissä - tehtyihin päätöksiin voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, jonka vuoksi päätökseen ei voida hakea muutosta valittamalla. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisesti seuraavasti: Pykälissä - tehtyihin päätöksiin voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on osoitettava Hollolan perusturvalautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Pykälään - tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen (Kuntalaki 90 ). Pykälissä - tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen (Sosiaalihuoltolaki 46 ). Hallinto-oikeudelle osoitetut valitusasiakirjat tulee toimittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä, viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen valitusaika luetaan siitä päivästä, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi nähtävilläolopäivää lukuunottamatta. Sosiaalihuoltolain alaisessa asiassa valitusasiakirjat voi jättää määräaikaan mennessä myös perusturvalautakunnalle, joka liittää valitukseen oman lausuntonsa ja toimittaa valituksen edelleen Kouvolan hallinto-oikeudelle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot