KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOETUSSELOSTUS TEST REPORT"

Transkriptio

1 PPA VIHTI VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1156 RYHMÄ 162 VUOSI 1985 KESKUSLÄMMITYSKATTILA - ARIMAX 240 ARIMAX 240 -FURNACE KOETUTTAJA JA VALMISTAJA Arimax Ky Saarijärvi ENTRANT AND MANUFACTURER HINTA : RETAIL PRICE 6600 mk ISSN

2 2/1156 KOETUS Kattila oli koetuksessa vuonna Koetuksessa kattilalle tehtiin varaavan lämmityksen kokeet standardin SFS Kiinteän polttoaineen pienkattilat Testaus -mukaan. Kattilan käyttöominaisuudet arvosteltiin mutta kestävyyttä ja ominaisuuksia pitempiaikaisessa käytössä ei arvosteltu. RAKENNE JA TOIMINTA Malli Arimax 240 Yläpaloinen, luonnovedolla toimiva varaavaan lämmitykseen tarkoitettu vesilämmityskattila, kuva 1. Teho säädetään kattilassa olevalla vedonsäätötermostaatilla. Varaajan koko, valmistajan suositus 1,0...3,0 m3 Polttoaineet, valmistajan suositus Halko Turvebriketti Kivihiili Antrasiitti Koksi Öljy pituus 50 cm, läpimitta alle 10 cm vesipitoisuus % Savupiippu, valmistajan suositus Pituus Poikkipinta-ala vähintään 4 m cm2 Ari na Rakoarina Valurauta Raaka-aineet Sisävaippa Ulkovaippa Teräs, COR-TEN A, ainevahvuus 4,5 mm ja 5,0 mm. 'Teräs, CR ja CR 220, ainevahvuus 3,0 mm

3 3/1156 wildkommvpliffiliffiggi NE o 011~1 KIIIIM~T1IITATITAWS Puhdistusluukku Savupellin säädin Täyttöluukku Toisioilmaluukku Tulenhoito- ja tuhkalitukku Ensiöilmaluukku Anna Tuhkalaatikko Tulipesä Vesitila Muuraustuki Paluuyhde Kiehuntayhde Termostaatin yhde Menoyhde Vedonsäätilmen yhde Paine- ja lämpömittarin yhde Tyhjennysyhde NS 50 NS 25 NS 20 NS 50 NS 20 NS 15 NS 15 Kuva 1. Arimax 240 -kattila Figure 1. Arimax 240 -furnace

4 4/1156 MITTOJA Kattilan korkeus leveys syvyys Tulipesän syvyys leveys korkeus arinasta Täyttöluukun mitat Savuhormin liitoskappaleen ulkomitat Liitoskappaleen korkeus alustasta Tulipinta Vesitilavuus Suurin sallittu käyttöpaine Suurin sallittu käyttölämpötila Kattilan paino 1242 mm 520 mm 720 mm 550 mm 350 mm 590 mm 350 x 240 mm 216 x 166 mm 1007 mm 2,3 m ,5 bar 120 C 260 kg Vakiovarusteet: Veden lämpö- ja painemittari, vedonsäädin, anna, savukaasujen lämpömittari, muuraustuki, puhdistusvälineet, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisävarusteet: Öljypolttimen asennus täyttöluukkuun. Kiinteän polttoaineen syöttimen ja polttimen asennus tulenhoitoluukkuun. Kokeissa käytetyt Vedonsäädin varusteet: Samson Polttoaineen Täyttöväli noin 1 h täyttö: Täyttömäärä noin 13 kg

5 5/1156 Säädöt koetuksen aikana Vedonsäädin asetettiin siten, että ensiöilmaluukku sulkeutui kattilayeden lämpötilan noustessa 95 0C:een. Toisioilmaluukku oli 10 mm auki koko lämmityksen ajan. Nuhous: Kattila nuohotaan teräsharjalla kattilan etupuolelta. Ennen nuohousta polttoaine poltetaan loppuun. ARVOSTELU Kattilalle tehtiin varaavan lämmityksen kokeet käyttäen polttoaineena koivuhalkoa. Varaavan lämmityksen kokeen alussa kattilayeden lämpötila on C ja kattila kytketään siten, että palaava vesi on aina C. Polttoainetta lisätään tulipesään korkeintaan viiden tunnin aikana kokeen alusta. Lisäksi tehdään yhden pesällisen koe, jossa sytytyksen yhteydessä tulipesään pantu polttoaine poltetaan loppuun ilman lisäyksiä. Kattilahyötysuhde on laskettu koko kokeessa kuluneesta polttoaineesta ja yaraajaan saadusta lämpömäärästä. Siten siinä on mukana myös kattilan lämpiämiseen kulunut polttoainemäärä. Varaajahäyiöitä ei ole huomioitu. Tulokset ovat taulukossa 1.

6 6/1156 Taulukko 1. Varaavan lämmityksen koe Table 1. Test with heat accumulator Koivuhalko Birch firewood Polttoaine, Fuel Koivuhalko Koivuhalko ' Birch Birch firewood firewood Polttoaineen vesipitoisuus % 24,4 16,2 27,5 Fuel moisture content Lämpöarvo MJ/kg 13,9 15,7 13,3 Caloric value Pituus mm Length Kappalepaino kg/kpl 1,2 1,1 1,2 Specific weight Käytetty polttoainemäärä kg 62,0 55,8 26,0 Total fuel consumption. Kokeen kestoaika h 6,0 5,3 2,6 Test duration Savukaasujen lämpötila savusolassa oc Temperature in smoke flue Savupiipun veto Pa Vacuum in smoke flue Kattilan teho kw 31,8 34,7 30,1 Power Kattilasta varaajaveteen saatu energiamäärä kwh Produced energy during test Varaavan lämmityksen hyötysuhde % Total efficiency

7 7/1156 KÄYTTÖOMINAISUUDET Polttoaine syttyy ja kattilavesi lämpenee käyttölämpötilaan nopeasti. Kuivia puita poltettaessa kattila voi savuttaa syttymisen jälkeen, jos tulipesään pannaan runsas täytös. Kattila on helppo nuohota, koska nuohousluukku on kattilan etupuolella. Kattilan asennus- ja käyttöohjeet ovat puutteelliset asennuksen osalta. Lämmitystyö kattilalla on sitovaa', koska täytösväli on yksi tunti. TIIVISTELMÄ Arimax 240 -kattilalle tehtiin varaavan lämmityksen kokeet käyttäen polttoaineena koivuhalkoa. Kattilan teho oli 31,8...34,7 kw ja hyötysuhde 63 %. Yhden pesällisen kokeessa kattilan teho oli 30,1 kw ja hyötysuhde 57 %. Lämmitystyö on sitovaa. Kattila soveltuu parhaiten varaavan sähkölämmityksen rinnalle. Arimax 240 -kattila on varaajakäytössä käyttöominaisuuksiltaan halkoja poltettaessa tyydyttävä.

8 8/1156 SAMMANFATTNING Med Arimax 240 -pannan utfördes accumulerande värmeprovning med björkved. Effekten var 31,8...34,7 kw och verkningsgraden 63 %. Vid provning av en uppfyllning var effekten 30,1 kw och verkningsgraden 57 %. Uppvärmningsarbetet binder arbetsgraft. Pannan är bäst lämplig att användas i samband med accumulerande el-värmning. Arimax 240 -pannan är vid accumulerande värmning till sina bruksegenskaper nöjaktig. CONCLUSIONS Arimax 240 -furnace was tested with heat accumulator using birch firewood as fuel. Its power was 31,8...34,7 kw and total efficiency 63 %. In the test with one fill the power was 30,1 kw and total efficiency 57 %. The work requirement in heating is high. The furnace is best suitable for use parallel with accumulated heating with electricity. The functional performance of Arimax 240 -furnace in heating with accumulator is satisfactory. Vihti VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

9 9/1156 Varaa r va koivuha lko Ln en w 00 I.01 1-, 0,1 yl CO l40 0 cn C7, 0.. CO,CCI, 04.-1'0 IV CO CO , ) 0 CO,n m0 14D 0 yl 0. e4 ki, yl 0, I I 0 MI YI 0 CO c% , ,,47 r , yl ) wu.7.; 0 0 v ty) v > V:, 10, Ill II0 0/ I...7. yi Y 11 YI,-1 v-1 Ill 01 0" 01 v--1 0 M 0.-I :1 o.c F0 M 04 o M -1- en M 0 0 CO Nl 0 0 I H.4 H 1:t ' C,I lrl 1 IM, ni.i., CO 00 H.0 14 El al a) --I +..) 5 R '' 14 o g 4, C11 I%.0. 'i) :4C3 g..-i 1 4, :0 0 4, , 4, 11 I 0 0 YI CO MMHM Varaava koivuha lko Koemuoto Testipolttoaine C) Cs , , CO 0) I-1 en o - ke, 00 VS, ,1 0: w,c, 00 0 v-1. w...7 0, 140v-1 V:, w..1. 0, Y1 01 CO w.l. 0,1 yl cn rn,-1-1 Testipolttoaineen kosteus kokonaispainosta Polttoaineen t ho ll. l ämpöarvo testauskosteudessa... MJ /kg Testipolttoaineen pituus mm Polttoaineen kappalepaino kg Kokeen kestoa ika kokonaisuudessaan Polttoaineen palamisaika Kulutettu polttoainem äärä kg Lähtevän kattilaveden l ämpötila keskim ä ärin C Palaavan kattilaveden l ämpötila keskim ä ärin oc Kattilaveden korkein l ämpötila kokeen aikana C Savukaasun l ämpöt ila heti kattilan jälkeen keskim. C Katt ila huoneen lämpöt ila C Paine savusolassa heti kattilan j älke en keskim. Pa Kattilasta saatu teho keskim äär in kw Katt i lahyötysu h de Kattilasta varaajaveteen saatu energiam äärä kwh joka vastaa + 40 C l ämpötilannousua vesim ä ärässä 1 Sytytys k äynti sytykseen k äytetty aika min polttoaineen täytösm äär ä kg Polttoaineen lisäys lisäyskertojen lukum ä ärä kpl lisäykseen k äytetty aika keskim. min polttoaineen lisäysm äär ä keskim. kg Hoito k äynnit lukum ä ärä.. kpl aika keskim äär in min Huomautuksia: S äädöt: Ensiöilma l äpän sulkeutumis l ämpötila 95 C Toisioilma l äppä auki 10 mm

10 SI-yksikölden ja vanhojen yksiköiden muuntotauiukko 81-yksikkö 81-yksikkö 1N = 0.10 kp kp 9,81 N 1 kw = 1,36 hv hv 0.74 kw 1 W = 0,86 kcal/h kcal/h = 1.16 W 1 Nm = 0.10 kpm kpm = 9.81 Nm 1 MJ = 0,28 kwh kwh = 3,60 MJ 1 kj = 0,24 kcal kcal = 4.19 kj 1 MPa 9,81 kp/cm2 kp/cm2 = 0,10 MPa 1 Pa = 0.10 mm H20 1 kpa = 7.51 mm Hg mm = 9.81 Pa 1 mm Hg = 0,13 kpa 1 g/kwh = 0,74 g/hvh g/hvh = 1.36 g/kwh Etuilitteitä mega = M = kilo = k = 1000 milli = m = 0,001 mikro = = 0, ) Käyttöominaisuudet ja kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: 1) Brukseqenskaperna och hållbarheten bedöms enligt följande skala: 1) The ftinctional performance and durability ratings are: erittäin hyvä 5 mycket god 5 very good 5 hyvä 4 god 4 good 4 tyydyttävä 3 nöjaktig 3 satisfactory 3 välttävä 2 försvarlig 2 fair 2 huono 1 dålig 1 poor 1 Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää liman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa.

11 Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1985

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BIOMIX 20 monienergiakattila 1 1. YLEISTÄ Biomix edustaa vaihtoehtoisen lämmittämisen uutta aaltoa. Kaksipesäisessä kattilassa voi lämmittää niin öljyllä, puulla, pelletillä kuin

Lisätiedot

Jäspi VPK-20 ja -30 Asennus- ja käyttöohje

Jäspi VPK-20 ja -30 Asennus- ja käyttöohje Jäspi VPK-20 ja -30 Asennus- ja käyttöohje 2(9) JÄSPI VaihtoPolttoKattila on tarkoitettu käytettäväksi joko öljy- tai kaasupolttimella tai kiinteillä polttoaineella ja sähköllä. Vakiotoimituksessa kattilaan

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 -

Asennus- ja käyttöohje. Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20. Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! - 1 - Asennus- ja käyttöohje Keskuslämmitysliesi ALFA TERM 20 Ennen lieden asennusta lukekaa tämä ohje huolellisesti! S i s ä l t ö S i v u Tek n iset tied ot 1 Lieden osat 2-3 Tärkeää tietää 4 Asennus 4 Hormiliitäntä

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

Koskee vain DOMINANTmallia

Koskee vain DOMINANTmallia Koskee vain DOMINANTmallia 1. Tulipesän lasiluukku Lämmityksen aikana vapautuu puun polttamisen yhteydessä nokea ja muita epäpuhtauksiä jotka tarttuvat myös tulipesän lasipintaan, siksi täytyy pitää silmällä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTEKNIIKKA JÄSPI ECO 17 LUX JÄSPI ECO 17 LUX T JÄSPI ECO 30 LUX ÖLJY / KAASUKATTILAT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: www.kaukora.fi Tuotekatu 11, PL 21, 21201 RAISIO Puh. (02) 437 4600, Fax (02)

Lisätiedot

VA K OLA. 1958 Koetusselostus 276. Ryhmä 13 8005/58/1 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VA K OLA. 1958 Koetusselostus 276. Ryhmä 13 8005/58/1 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VA K OLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 4812 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1958 Koetusselostus 276 FARMALL-DIESELTRAKTORI malli D-430 Koetuttaja: Suomen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN TEKNINEN OSA

TARJOUSPYYNNÖN TEKNINEN OSA LIITE 4 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNNÖN TEKNINEN OSA HAKELÄMPÖLAITOS 750KW Toivala / Haapamäentie 1 20.4.2015 1: Tässä asiakirjassa kuvataan hakelämpölaitoksen rakentamiseen, toimittamiseen ja

Lisätiedot

VAK 0 LA. 1954 Koetusselostus 168

VAK 0 LA. 1954 Koetusselostus 168 VAK 0 LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 84 78 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1954 Koetusselostus 168 Kuva 1 TEIJO-PUIMAKONE malli T T B 500 1) Ilmoittaja

Lisätiedot

Jäspi-Öljykattilat. www.kaukora.fi. Soveltuvat myös bioöljy- ja maakaasukäyttöön JÄSPI -ÖLJY- JA BIOÖLJYLÄMMITYS

Jäspi-Öljykattilat. www.kaukora.fi. Soveltuvat myös bioöljy- ja maakaasukäyttöön JÄSPI -ÖLJY- JA BIOÖLJYLÄMMITYS Jäspi-Öljykattilat Soveltuvat myös bioöljy- ja maakaasukäyttöön JÄSPI -ÖLJY- JA BIOÖLJYLÄMMITYS Pitkät perinteet omaava öljylämmitys on helppo ja vaivaton lämmitystapa tänäkin päivänä. Uudet innovaatiot,

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA Matti Kuokkanen, a, * Teemu Vilppo, b Toivo Kuokkanen, a Tuomas Stoor, c ja Juha Koskela a Suomessa on

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

LÄMMINTÄ VETTÄ KOHTEESEEN KUIN KOHTEESEEN SÄILIÖILLÄ. vuoden takuu

LÄMMINTÄ VETTÄ KOHTEESEEN KUIN KOHTEESEEN SÄILIÖILLÄ. vuoden takuu SÄILIÖILLÄ 10 vuoden takuu LÄMMINTÄ VETTÄ KOHTEESEEN KUIN KOHTEESEEN OSO-mallistosta löydät aina oikean varaajan, tarvitsetpa lämmintä vettä sitten omakotitalosi lämmitykseen, saunomiseen ja suihkuun tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

Koska maailma on kylmä.

Koska maailma on kylmä. 2007 2008 Koska maailma on kylmä. Uuni on ikivanha keksintö. Ensimmäiset kiviuunit olivat karkeaa tekoa ja massiivisen kokoisia. Pikku hiljaa vaatimustaso kasvoi, ensin säätyläisten toivomuksesta. Näihin

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen

ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone. Jukka Happonen ELEKTRONIIKAN TYÖ Ajotietokone Jukka Happonen Happonen J (2007) Ajotietokone Oulun Yliopisto, Sähkö- ja tietotekniikan osasto Elektroniikan työ, 51 s. TIIVISTELMÄ Tässä elektroniikan työssä on suunniteltu

Lisätiedot

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan

Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Uunivalmiin polttopuun laatuvaatimukset EN 14961-5 standardin mukaan Eija Alakangas, VTT, puheenjohtaja WG2 CEN/TC 335 PL 1603, 40101 Jyväskylä Puh. 020 722 2550, sähköposti: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien

Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien Keski Pohjanmaan energiaosuuskuntien lämpölaitoskartoitus t (mukana myös kaksi osakeyhtiöperustaista lämpölaitosta) Alaprojekti 9. Energiaosuuskuntien lämpölaitosten nykytila ja päästöt (Centria, UmU ETPC,

Lisätiedot

Stoveman 13R Nimellisteho, lämmitysteho 15,4 kw Polttopuut, enimmäispituus 30 cm Lisättävä polttopuumäärä 9 kg kolmessa erässä

Stoveman 13R Nimellisteho, lämmitysteho 15,4 kw Polttopuut, enimmäispituus 30 cm Lisättävä polttopuumäärä 9 kg kolmessa erässä STOVEMAN -SAUNAKIUKAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEEN LIITE Kiukaan tekniset tiedot Kiukaan tyyppi Stoveman 13 Kiuasmalli Stoveman 13R Nimellisteho, lämmitysteho 15,4 kw Polttoaine Polttopuut, enimmäispituus

Lisätiedot