Kansallinen lihavuusohjelma Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015 Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn"

Transkriptio

1 Kansallinen lihavuusohjelma Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL Päivi Mäki Kansallinen lihavuusohjelma 1

2 Esityksen sisältö Lihavuuden määritteleminen Lihavuuden yleisyys Lihavuuden syyt, tausta- ja riskitekijät Lihavuuden vaikutukset kansanterveydelle ja taloudelle Kansallinen lihavuusohjelma Esimerkkinä lasten lihavuuden ehkäisy

3 Aikuisten lihavuuden määritelmä ja luokittelu Lihavuudella tarkoitetaan kehon liian suurta rasvakudoksen määrää BMI eli painoindeksi (kg/m2, body mass index) Alle 18.5 Alipaino Normaali paino Ylipaino Lihavuus Vaikea lihavuus 40- Sairaalloinen lihavuus Lähde: Lihavuus (aikuiset), Käypä hoito suositus, Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Vyötärön ympärysmitta Vatsan seudulle, vatsaontelon sisään ja sisäelimiin kertynyt ylimääräinen rasva ilmenee vyötärön ympärysmitan suurenemisena Vyötärölihavuuden määrittely: Vyötärön ympärysmitta miehillä yli 100 cm Vyötärön ympärysmitta naisilla yli 90 cm Lähde: Lihavuus (aikuiset), Käypä hoito -suositus,

5 Lasten ylipainon ja lihavuuden määritteleminen Lapsilla kasvu ja kehitys ovat kesken, joten ylipainon ja lihavuuden määritteleminen on haasteellisempaa kuin aikuisilla Uudistetut suomalaiset kasvukäyrät ja kasvun seulasäännöt mahdollistavat lapsen ikään ja sukupuoleen suhteutetun painon arvioinnin sekä pituuspainon että painoindeksin avulla Alle kaksivuotiaiden painoa arvioidaan pituuspainon avulla, yli kaksivuotiaiden painoa voidaan arvioida sekä pituuspainon että painoindeksin avulla Lähde: THL. Lasten kasvunseurannan uudistaminen. Asiantuntijaryhmän raportti., 49/2011. ISSN (painettu). ISSN (PDF).

6 Lasten lihavuuden määrittely ja kriteerit: Ylipaino Lihavuus Pituuspaino < 7v % yli 20 % Pituuspaino > 7 v % yli 40 % ISO-BMI 1 > 2 v yli 30 1 ISO-BMI eli aikuista vastaava painoindeksi kuvaa painoindeksiä, joka lapsella on tulevaisuudessa aikuisena, jos hänen painoindeksinsä pysyy ikätovereihin verrattuna samalla tasolla. Lähteet: Lasten lihavuus. Käypä hoito suositus, THL. Lasten kasvunseurannan uudistaminen. Asiantuntijaryhmän raportti., 49/2011. ISSN (painettu). ISSN (PDF).

7 Lihavuus on lisääntynyt sekä Suomessa että muualla maailmassa vuosien jälkeen Lihavuus Suomessa: yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa eurooppalaisessa vertailussa hieman keskitasoa yleisempää harvinaisempaa kuin Etelä-Euroopassa tai Iso- Britanniassa Suomalaisista aikuisista yli puolet on ylipainoisia ja joka viides lihava Vuonna 2011 joka kolmas synnyttäjä oli ylipainoinen (THL, Perinataalitilasto synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2011)

8 Miesten keskipaino on lisääntynyt 10 kg ja naisten 5 kg (v > 2007) kg kg 90 Miehet 90 Pohjois-Karjala Naiset Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Oulun lääni Lapin lääni Year Pohjois-Karjala Pohjois-Savo 70 Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa 65 Oulun lääni Lapin lääni 60 Painon muutos vuotiailla Year Peltonen et al. KTL:n julkaisuja B34/

9 Vyötärölihavuuden esiintyvyys, % Myös vyötärölihavuus on yleistynyt Vyötärölihavuus: miehet 100cm, naiset 90cm. Miehet Naiset Tutkimusvuosi Lähde: julkaisematon FINRISKI-tulos Esityksen nimi / Tekijä 9

10 Kutsuntatarkastuksiin osallistuneiden keskipaino on lisääntynyt 6,2 kiloa vuosien välillä keskipaino, kg Santtila et al. Med Sci Sports Exerc 2006;38: Esityksen nimi / Tekijä 10

11 Ylipainoisten nuorten osuus on kaksinkolminkertaistunut vuosien välillä Pojat Tytöt (Nuorten terveystapatutkimus, Kautiainen S 2011) Ylipainon kriteerit: IOTF Kautiainen

12 Leikki-ikäisistä pojista 10% ja tytöistä 15 % on ylipainoisia (ml. lihavat) Ylipaino määritelty IOTF kriteereillä (Cole ym. 2000) Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Lasten lihavuuden syyt ja riskitekijät Lihomisen keskeinen syy on pitkäaikainen, kulutukseen nähden liian runsas energiansaanti Perimä Vanhempien lihavuus Lapsuusiän lihavuus on yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen asemaan Vanhempien elintavat ennen lapsen syntymää (mm. äidin tupakointi) ja sen jälkeen Lapsen ja perheen elintavat (ravitsemus, liikunta, uni ja lepo) Imeväisiän ravitsemus Lapsen painoindeksin varhainen kääntyminen nousuun (adiposity rebound) ennustaa ylipainon riskiä myöhemmin lapsuusiässä

14 Lapsen lihavuuden seuraukset Lapsuusiän lihavuus lisää riskiä lihavuuteen aikuisiässä Riski lihomiseen voidaan päätellä painonkehityksestä jo leikkiiässä Ylipainoisten lasten riski tulla ylipainoisiksi aikuisiksi on vähintään kaksinkertainen normaalipainoisiin lapsiin verrattuna Lapsuusiän lihavuus liittyy aikuisiän sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöihin, kuten kohonneeseen verenpaineeseen, poikkeaviin veren rasva-arvoihin ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin Jo lihavilla lapsilla havaitaan riskitekijöiden nousua Riski sydän- ja verisuonitauteihin pienenee merkittävästi, jos lihava lapsi saavuttaa normaalipainon aikuisikään mennessä Lihavuus lisää sairastuvuutta jo murrosikäisillä. Metabolinen oireyhtymä lisääntyy nuorilla lihavuuden lisääntymisen myötä Lihavuuteen liittyvät psykososiaaliset tekijät Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Lihavuus on yhteydessä lukuisiin sairauksiin tyypin 2 diabetekseen kohonneeseen verenpaineeseen rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin sydän- ja verisuonisairauksiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin astmaan useisiin syöpätauteihin dementiaan masennukseen uniapneaan kihtiin sappi- ja haimasairauksiin

16 Lih a vu u d e n syyo su u s ( % ), B M I > 2 8 k g/m 2 T yyp in 2 d iab et es A ivo halvaus Ver enp ainet aut i Rasit usr int ak ip u K iht i Sap p ik ivit aut i Syd äninfar k t i N ivelr ik k o Lask im o ver it ulp p a H yp er lip id em ia Pak susuo lisyö p ä Rint asyö p ä Syyo suus (% ) Lähde Markku Pekurinen, Kansanterveyspäivät Markku Pekurinen 16

17 Suhteellinen riski Suhteellinen riski Lihavuus lisää erityisesti tyypin 2 diabeteksen riskiä Tyypin 2 diabetes Verenpaine Sydän- ja verisuonisairaus Sappikivet < BMI (kg/m 2 ) Naiset < BMI (kg/m 2 ) Miehet Willett WC, et al. N Engl J Med. 1999;341: Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Lihavuus ja terveysmenot Lihavuuteen liittyvät sairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia Arviot lihavuuden vaikutuksesta terveysmenoihin vaihtelevat suuresti Suomen kaikista terveysmenoista noin 1,4-7 % aiheutuu lihavuudesta % (Pekurinen ym. 2000) Valtaosa kuluista muodostuu vuodeosastohoitopäivistä, lääkekustannuksista ja työkyvyttömyyseläkkeistä Arvion mukaan lihavuudesta aiheutui yhteiskunnalle arviolta noin 330 miljoonan euron kokonaiskustannukset vuonna 2011 Lähde: Markku Pekurisen (THL) esitys Kansanterveyspäivillä 2011

19 Lihavuuden ehkäisyyn on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ja se on nostettu monien ohjelmien ja strategioiden painopistealueeksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Lait, kansalliset ohjelmat ja suositukset lihavuuden ehkäisyn kulmakivinä Lait ja asetukset Kansalliset ohjelmat, kuten KASTE Lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon suositukset Ravitsemus- ja liikuntasuositukset eri ikäryhmille Käypä hoito suositukset

21 Kansalliset ravitsemus-, liikunta- ja painonhallintasuositukset Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) Ravinto ja liikunta tasapainoon -suositus 2005 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista 2008 VRN:n kouluruokailusuositus 2008 Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa 2010 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositus 2005 Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7-18-vuotiaille 2008 Käypä hoito suositukset Lasten lihavuus, aikuisten lihavuus, liikunta OPH ja KTL (nyk. THL) antama suositus makeis- ja virvoitusjuoma-automaateista Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Terveydenhuoltolain ( /1326) mukaan kunnan on: otettava huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin seurattava asukkaittensa terveydentilaa ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä toteutettuja toimenpiteitä raportoitava kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Esityksen nimi / Tekijä 22

23 Neuvolatoimintaa koskeva asetus 338/2011 Terveystarkastukset, laajat terveystarkastukset Terveysneuvonnan sisällöt mm. ravitsemus, liikunta, painonhallinta Erityinen tuki Asetus velvoittaa, mutta myös mahdollistaa lasten ja lapsiperheiden laadukkaiden ehkäisevien palvelujen yhdenvertaisen toteutumisen eri puolilla Suomea antaa erinomaisen mahdollisuuden säännölliselle lasten kasvun ja terveydentilan seurannalle sekä koko perheen hyvinvoinnin tukemiselle ja elintapaohjaukselle Esityksen nimi / Tekijä 23

24 Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma

25 Kansallinen lihavuusohjelma valmisteilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) käynnistyi vuonna 2011 laitoksen uuden strategian mukaisesti työ väestön lihomiskehityksen pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi laskuun päämääränä väestön terveyden lisääminen ja toimintakykyisten työvuosien kartuttaminen. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta ohjelmaluonnos esitellään järjestettävässä seminaarissa Esityksen nimi / Tekijä 25

26 Ohjelman päätavoitteena on väestön lihomiskehityksen kääntäminen laskuun Entistä harvemmasta lapsesta ja nuoresta kasvaa lihava aikuinen Aikuisille tyypillinen iän myötä tapahtuva lihominen pysähtyy Lihavuuteen liittyvien sairauksien suhteen riskissä olevat laihtuvat tai eivät liho edelleen

27 Toimenpide-ehdotuksia yhteiskunnan eri toimijoille Esimerkkinä lasten lihavuuden ehkäisy Esityksen nimi / Tekijä 27

28 Tavoitteena lasten terveys, hyvinvointi ja terveelliset elintavat Kodin ja perheenjäsenten vaikutus lasten terveyteen on suuri Lapsena omaksutut elintavat, kuten ravinto- ja liikuntatottumukset säilyvät usein aikuisuuteen asti Lasten lihavuuden ehkäisyssä keskeistä on lapsen terveys ja hyvinvointi sekä koko perheen terveellisten elintapojen tukeminen Päivähoito ja koulu voivat tukea terveellisten elintapojen omaksumisessa Ympäristö voi tukea terveellisiä valintoja Esityksen nimi / Tekijä 28

29 Lihavuuden taustatekijöitä Makeisten ja virvoitusjuomi en saatavuus Mainonta ja markkinointi Yhteiskunta Lait Sosioekonominen tausta Koulujen ja Etninen tausta päiväkotien pihat ja lähialueet Pyörätiet, kävelytiet, turvallisuus Liikunta kouluissa ja päivähoidossa Ruoan verotus ja hinta Arvot ja asenteet Perimä Perhe Elintavat Koulu; oppituntien sisältö ja määrä Ruokailu päiväkodeissa ja kouluissa Harrastusmahdollisuudet Asuinympäristö, yhdyskuntasuunnittelu Palvelut: mm. terveydenhuolto, Kauppojen sijainti ja tarjonta Esityksen nimi / Tekijä 29

30 Mitä kuntapäättäjät voivat tehdä? Huomioidaan terveys ja hyvinvointi ja arvioidaan terveysvaikutukset kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa, taloussuunnittelussa ja eri hallinnonalojen välisessä toiminnassa Asetetaan strategisessa suunnittelussa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, ml. lihavuuden ehkäisyn tavoitteet ja määritellään niitä tukevat toimenpiteet Määritellään terveyden edistämisen ja lihavuuden ehkäisytoimien johtaminen, vastuutahot, rakenteet ja hoitoketjut Lisätään hallintorajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

31 Terveydenhuollon rooli on merkittävä, mutta tarvitaan myös muita toimenpiteitä Taataan riittävät resurssit, koulutus ja osaaminen perusterveydenhuoltoon ja ehkäiseviin palveluihin Lihavuuden ehkäisy ja hoito huomioidaan aikaisempaa tehokkaammin kaikissa terveydenhuollon palveluissa Terveystarkastukset ja -neuvonta järjestetään VNA 338/2011 mukaisesti koko perheen hyvinvointi huomioiden Riskihenkilöt tunnistetaan järjestelmällisesti kaikissa palveluissa ja hoito suunnitellaan kokonaisvaltaisesti riskitekijätason mukaisesti Kansallisten ravinto- ja liikuntasuositusten, ohjelmien ja Lihavuuden Käypä hoitosuositusten käytöstä on tehty työpaikkakohtaiset sopimukset ja järjestetty asianmukainen perehdytys

32 Terveydenhuolto (jatkuu) Kohdennetaan ohjausta erityisesti niihin väestöryhmiin, joissa epäterveelliset elintavat ja lihavuus ovat yleisempiä (mm. vähemmän koulutusta saaneet). Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheiden elintapaohjaukseen Otetaan käyttöön lasten kasvunseurantaan sekä elintapa-arviointiin ja -ohjaukseen soveltuvia, toimivaksi todettuja työkaluja Tehostetaan osallistavaa ja voimaannuttavaa työtapaa ja motivoivan haastattelun käyttämistä Otetaan ylipainoiset ihmiset mukaan suunnittelemaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan edistäviä palveluita Lisätään psykologista asiantuntemusta ja käyttäytymismuutostekniikoiden käyttöä elintapaohjauksessa ja painonhallintaryhmissä

33 Varhaiskasvatus ja koulut voivat tukea terveellisten elintapojen omaksumista Kehitetään kaikista päiväkodeista ja kouluista terveyttä edistäviä Edistetään terveellistä, ravitsemussuositusten mukaista koulu- ja päiväkotiruokailua sekä välipalatarjontaa Päivähoidossa ja koulussa lisätään lasten osallisuutta ruokailun suunnittelussa, ruoan valmistuksessa ja tarjoilussa Vahvistetaan päivähoidon, esikoulun, peruskoulun varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa terveyttä, terveellistä ruokavaliota koskevia opetussisältöjä ja -määriä (kouluissa kotitalous, terveystieto oppiaineet) Lisätään liikunnan osuutta (liikunnan tuntimäärät ja liikunta hoitopäivän tai koulupäivän aikana ml. välitunnit)

34 Liikuntatoimi Tehostetaan yhteistyötä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välillä Terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja opetustoimi, tekninen toimen, yhdyskuntasuunnittelu, liikuntajärjestöt ja urheiluseurat Kehitetään lasten elinympäristöä liikuntaan innostavaksi ja motivoivaksi Päivähoitopaikkojen, koulujen ja oppilaitosten liikuntatilat, koulumatkat, piha-alueet ja lähiympäristöt Perustetaan matalan kynnyksen liikuntapalveluja, -ryhmiä ja kerhoja, jotka ovat kaikkien saatavissa ilmaiseksi tai kohtuuhinnalla Edistetään liikuntasuositusten toteutumista lisäämällä lasten ja vanhempien tietoisuutta liikunnan terveysvaikutuksista ja istumisen vaikutuksista terveyteen

35 Tekninen toimi, yhdyskuntasuunnittelu Lisätään hallintorajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa Huomioidaan terveyden ja liikunnan edistäminen ja turvallisuusnäkökulmat kunnallisessa päätöksenteossa ja yhdyskuntasuunnittelussa (kevyen liikenteen väylät, puistot, lähiliikunta-alueet, liikuntapaikat, palvelut, asuinalueet, joukkoliikenne) Taataan päiväkotien ja koulujen liikuntamahdollisuudet (mm. päivähoitopaikkojen, koulujen ja oppilaitosten liikuntatilat, piha-alueet ja lähiympäristöt) Huomioidaan suunnittelussa ratkaisut, jotka edistävät koulumatka- ja työmatkaliikuntaa

36 Järjestöt Lisätään väestön tietämystä terveellisistä elintavoista ja painonhallinnasta samansuuntaisilla, positiivisilla, selkeillä, yksinkertaisilla ja teoriaan pohjautuvilla viesteillä Tuodaan vahvasti esille lihavuuden merkitys yleisten kansantautien riskitekijänä ja edistäjänä Pyritään vaikuttamaan kotona, päivähoidossa, kouluissa ja työpaikoilla tarjolla olevien ruokien ja juomien terveellisyyteen Tiivistetään yhteistyötä liikunta-, ravitsemus- ja kansanterveysjärjestöjen välillä Esityksen nimi / Tekijä 36

37 Elinkeinoelämä, kauppa Tiedotetaan kuluttajille selkeästi ja johdonmukaisesti tuotteiden ravintosisällöstä ja vaikutuksesta terveyteen (mm. pakkausmerkinnät, erilaisten symbolien, kuten Sydänmerkin, käyttö), jotta perusteltujen, terveellisten valintojen tekeminen helpottuisi Toimitaan vastuullisesti terveysnäkökulmat huomioiden tuotekehittelyssä, pakkauskokojen suunnittelussa (myös edullisia pieniä pakkauskokoja), hinnoittelussa, tarjonnassa ja tuotteiden markkinoinnissa Hyödynnetään terveellisyyttä myyntivalttina Esityksen nimi / Tekijä 37

38 Media Viestitään vastuullisesti, myönteisesti ja motivoivasti terveydestä, terveellisestä ja tasapainoisesta ruokavaliosta, liikunnasta ja normaalipainon hyvistä vaikutuksista elämään Tuodaan vahvasti esille lihavuuden merkitys yleisten kansantautien riskitekijänä ja edistäjänä Rajoitetaan lapsiin kohdistuvaa mainontaa ja noudatetaan lapsiin kohdistuvasta elintarvikemarkkinoinnista annettuja suosituksia Esityksen nimi / Tekijä 38

39 Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta seminaari Luonnos Lihavuusohjelmaksi esitellään järjestettävässä seminaarissa Seminaari videoidaan, livelähetystä voi seurata netissä: Seminaarissa kuullaan kommenttipuheenvuoroja ohjelmaluonnoksesta, joiden perusteella ohjelma viimeistellään yhteistyössä kansallisen asiantuntijaryhmän kanssa

40 Ohjelman viimeistely ja toimeenpano Keskeiset yhteistyökumppanit ovat edustettuina THL:n asettamassa kansallisessa asiantuntijaryhmässä, joka osallistuu ohjelman valmisteluun ja viimeistelyyn Kansallinen asiatuntijaryhmä: antaa asiantuntijatukea ohjelman lopullisten tavoitteiden määrittämiseen vastaa niiden niveltymisestä toteuttajatahojen toimintaympäristöihin edistää eri toimijoiden verkostoitumista ja sitoutumista sekä tukea seuraa ja arvioi ohjelman toteutusta

41 Kansallinen lihavuusohjelma vetoaa terveydenhuollon ammattilaisiin, päättäjiin, kuntiin, kansanterveys- ja liikuntajärjestöihin sekä kauppaan, teollisuuteen ja mediaan, että ne lähtisivät kansallisiin talkoisiin ja toteuttaisivat ohjelmassa esitettyjä väestön terveyttä edistäviä ja lihavuutta ehkäiseviä toimenpiteitä Esityksen nimi / Tekijä 41

42 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjelmaryhmän kokoonpano Vartiainen Erkki, ylijohtaja (THL), puheenjohtaja Laatikainen Tiina, professori (THL), varapuheenjohtaja Absetz Pilvikki, erikoistutkija (THL) Heloma Antero, ylilääkäri (THL) Holmila Marja, tutkimusprofessori (THL) Jalava Katja, johdon assistentti (THL), tekninen sihteeri Jallinoja Piia, tutkimuspäällikkö (Kuluttajatutkimuskeskus) Jousilahti Pekka, tutkimusprofessori (THL) Kautiainen Susanna, Suomen Akatemian tutkijatohtori (Tampereen yliopisto, THL) Laaksonen Maarit, erikoistutkija (THL) Lindström Jaana, erikoistutkija (THL) Mäki Päivi, kehittämispäällikkö (THL), asiantuntijasihteeri Männistö Satu, akatemiatutkija (THL) Parviainen Eeva, markkinoinnin asiantuntija (THL) Raulio Susanna, erikoistutkija (THL) Sainio Päivi, kehittämispäällikkö (THL) Salo Jarmo, asiantuntijalääkäri (THL) Stenholm Sari, erikoistutkija (THL) Suokas Jaana, erikoistutkija (THL ja HUS) Vasankari Tommi, professori (THL ja UKK-instituutti) Virtanen Suvi, tutkimusprofessori (THL) Warpenius Katariina, tutkija (THL)

43 Kiitos mielenkiinnosta!

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori Lihavuus Suomessa Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori 28.12.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lihavuus 70-80 % ylimääräisestä energiasta varastoituu rasvana. Loput varastoituu proteiineina ja niihin

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11 Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus Helsinki 2010 Kaikille mahdollisuus terveelliseen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 1 Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän-

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA Matti Rimpelä, Anne-Marie Rigoff, Jorma Kuusela ja Heidi Peltonen (toimittajat) HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PERUSKOULUiSSA perusraportti kyselystä 7. 9. vuosiluokkien kouluille Opetushallitus,

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot