Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa"

Transkriptio

1 KRJADO TTT OTM/O ! OJT: Vst jkiseen kysymykseen erilliselle pperille (muist merkitä nimi myös kirjnpittehtävään). Js et vst jhnkin kysymykseen, jätä nimetty vstuspperi myös kyseisen tehtävän slt. OX Ä fyt liik ik kirjnpittehtävään. T. UÄÄTTL SURAAVAT TRMT: ) Vpehtinen vrus mx 1 p. b) Liikeviht mx 1 p. c) RS mx 1 p. ) Tsekirj mx 2 p. e) Ulkisen lskenttimen tehtävät mx 2 p. f) nkintmen mx 2 p. 2. TLTAR(ASTUS Kysymykset ) tilintrkstuskertmus (5 p.) b) tilinpäätösmerkintä (2 p.) c) TLA (2 p.) 3. Arvii liitteenä levien tulslskelmn, tseen j liitetietjen perusteell Kemirn emyhtiön tluellist tilnnett j vrllisuussem uenhi ll j hrjituksiss käsiteltyjen esimerkkien hjlt mx 6 p.

2 4. Ohess sinjtimint hrjittvn Lk & Kuu Ky:n tilikuen 1.1.g1.12.x0 tulslskelm j tse. Vstuunlisen yhtiömiehenä timint hrjitt ik. y L.Ok. Aänettömänä yhtiömiehenä yhtiössä n V K.Uu. TULOSLASKLMA DBT KRDT Ostment lvelutult istt Sut let Yhteensä TK:n tppi VASTAAVAA VASTATTAVAA Rkennus Om pääm L.Ok K.Uu Oskkeet Vittvrt Kneet j Klust {K:n tppi Vrst C Lint Kssvrt Siirtvelt Yhteensä Av tilit, kiri tilikuen x1 liiketphtumt j tee tilikuen tulslskelm j tse ll levien tietjen phjlt. Kikki mksutphtumt vi kirjt mksetuksi ksstililtä j tilille. Arvnlisäver ei trvitse tt lskuiss humin. Omistjn j yrityksen väliset liiketphtumt vi kirjt surn mn päämn (yksityistiliä ei le pkk käyttää). Avusviennit: Av. Siirtvelkihin n kirjttu mksmtn jnjksll 1.7.x x0 kertynyt krkmen. Liiketphtumt: 1. Yritys myy plveluitn käteismyyntinä j lskutusmyyntinä Riiks Oy:lle m. lskutusmyynnistä juutn kuitenkin erinäköisten syien tki myöntämään hyvityslsku 670 rvst. Myöhemmin siks mks lskun käyttäen hyväkseen 1 /in bnuslennuksen. 2. Yritys st knttritrvikkeit L.Ok siirtää yhtiöspimuksen mukisesti vittvrist hänelle kuuluvn suuen mn päämn lisäykseksi. K.Uu nst mn suutens 670 rhn yrityksen kssst. 4. Yritys myy pulet mistmistn skkeist L.Ok sijitt yritykseen lisää rh j K.Uu luvutt yritykselle eustusutksimn utns pprtin (rv ). Autn rviitu tluellinen käyttöikä n 4 vutt. 6. Yritys lyhentää linns j mks smll linn krkj (sisältää myös viime tili k uell kertyneet, mutt mks mttmt krt).

3 ! 7. L.Ok tt mn käyttöönsä yrityksen knttritrvikkeit 34. Lisäksi L.Ok lin yrityksen kssst hiihtkurssi vrten Yritys llekirjitt spimuksen tvrtiluksest j mks smll ennkkn tvrien hnkinthinnn Yritys myy ikisempin tilikusin hnkkimns tietkneen menjäännösrvn Yrityksen vukrlinen mks vukri Asiks mks ennkkn 830 hänelle littvst testmentist. 12. K.Uun pprtin luvuttmn eustusutn tehään smll mksettv perusprnnus, jk pientää utn käyttöikää 2 vuell' 13. yritys hnkkii uuen ATKjärjestelmän Yritys mks lisäksiatkjärjestelmän sennuksest iheutuneet ment (500 ). Järjestelmän rviitu käyttöikä n 4 vutt. 14. Khss 8) tiltut j mksetut tvrt timitetn 15. Yrityksellä n sttunut jutun hiss 'pieni lipshus', jnk jhst yritys vrutuu seurvll tilikuell mksettviin vhingnkrvuksiin tekemällä pkllisen vruksen' Ti i n päätöstä v rten t rvitset seu rvt isätiet: 1 6. Khn 1 0) vukrtult vt vukri jnjkslt x131.1.v2. Lisäksi tilikuelle kuuluvi plkkmenj n mksmtt j kirjmtt Rkennuksest tehään SUMUpist sen rviiun pitiän mukisen tspistn. Rkennus n 10 vutt (thty pistt kymmeneltä vuelt) sitten hnkittu rkennus, jnk tluellinen käyttöikä n 18 vuft. 18. Kneien j klustn SUMUpist tehään vnhn, ikisempin vusin hnkitun käyttömisuuen j khn 13) ATKjärjestelmän slt, VL:n mksimipistn suuruisen. ustusutn SUMUpist tehään yhtä suurin vutuisin pistin sen käyttöiän mukn lskettun. 19. Oskkeist tehään SUMUpistn VL:n mxpist. 20. Lppuvrstn rv n Ksk tilikuen tuls n spiv, ei trvitse tehä tilinpäätössiirtj. Tentin yhteyessä jettvn tilikrtn pitäisi sisältää kikki trvitsemsi tilit. mx 16 p.

4 n g _g_ 9_5 9 @ + + { O e 3 $5 q r: 60 b ö 6 6 O +ts O _ 60ts ri': * q 4 l 6sl t O ts l *:l l l $sl 6+l O b 6l 6 tsl ö {l O + b6l 6_l 'l (t) tr{ q) c +) :.tj e kj c g ;:å ä åss g=+ g? > Ä qe.e s * s ö! $så i $$r 5 A= gå.8 ss5 c ä s* öe c6 > c ö65 ci $ gg ={ lfi*s ep69 ' äjä; c =å > >u! e =el e_ ååt å *. $l ä å å b \ 4\ tu \l ( +J (1 9 rjl rl g : { 9ö.9 t: >'= ::! Y s L ; öq O tss q + { 6tsOh r: +.j i i r O q 9e;.= =OJ { D6.}c 9. =9=S

5 ) +J (!). +) i :,i U2 tr t! g R e es ö S : 2 to J 6 A lj {?z :O T? 1 = ä = > +!6 G = i L'64 :! z 4 :gz = ^Z g.= jiö= = =3: = i *, 5 = =ps l77 ö z = vyy 'A J c 69 = Bte z 4Lt u g 6 >g!i!>u e ig gbs, 9S 3+ c 3åi ä.ä 462?6c ä. (! 6 6'i 2 e *G = 9i9 5s ief,.* 3 egs r^c ös 6>g i6' =C = : ' >c q6 64l uj BS B * $$$ RB* b$ 3 b ' g å s {.ö l = 2 h 9 =t 3 ö b r e # s 6Z Z =? s r å Z ,*åä f ä ;:.gåå=;!t* ; åää85å9+ å86å69s.s, h *g539ss ä å**ä_:åå Cg.S g ui O q ö 6 c ' qq ; å O g? ;6.4! * 9 r! ö 3 s?å c 5g 9tb6ås * gg =* 5 i?f>:. 6 tsts 8 RB 6{ 600Q q 66 {S S 8 ' B $ * * ågpää Å= e*lsl s å ll +J () {J 0.).1 : i.1 rr'l e ä s$b q 6 YO!;.t ':! > Y qc_ 4 ' q= g eäi 3 ä e'=å$ = 9e.ee.g Y f 9 "r geeg, c{ t6 ọ ; ä, g c* s i ä!! 6 >'6 äs =6 =c OG ^ci 'c 06'tr tt., 06g q Såfi X ; QO! C': c 6 n'i? q >? 6:u 9= ö! = =t 3 =B&.i5.!; ) c ö.8 t:o " )v i å56'68 6: å ä'; 6y!?J.e. i ä C? g.o 66q >>> O $ $ä$såsl l å äni * SgålRl g:g R **läl ssq ll äåä ä ååäå \ ååå?ååll ååigå e ll *9 ä39i ä; u;å.: t _g.l å; åg =å: ;eer åäååååcåäå\

6 {J. (!).lj c) {t : tr ], U J 3 @g 7 q> O =2 ; e: 'e =: b >q 'i i C) C) : e g trl : 1.> bö 4 2iz O f,9 :ö li r s e? c ',ö 6=l 66.Q ' 6 q J=7 '66q ii, 6 qq.9 s "?. 999 '222 z > gc =r * rl ' =4. = v :'t cc g.; =6 R3 ö r= > r16

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

(muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa

(muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa KIRJANPIDON TENTTI OTM/ON 26.8.2A1B '? OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään), Jos et vastaa johonkin kysymykseen, jätä nimetty vastauspaperi

Lisätiedot

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI

- Max 10 p. 1. MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: renrävät: 2. VASTAA ESSEETYYPPISESTI KRJANPDON TENTT 1422014 LAY/OTK 9HJEET: vastaa jkaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitu"råu"paperiini Jös et vastaa ihnkin kysymykseen, iäfå nimetty vastausiaperi

Lisätiedot

AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA

AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA AS UIN H UONISTON RAKNTAMISVAI HN KAUPPAKIRJA IT Rkennus Oy Pnuntie 11, 0020 Helsinki ti -tunnus Puhelin 1s5583-5 020433 tlr nimi Jussi Prkkinen Osite Ruhnktu 2 B 80100 Jensuu Henkild,tunnus ti -tunnus

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. PÄÄTOIMITTAJA ALTTI SALOlLA -- SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITO~, TYÖVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJE::.\! ÄÄNENKANNATTAJA. Tnimitus ja knttri: lyv ÄSKYLÄ. Lunnefj,i rvi. Til;lUshinfa: ft vsk. 300 mk, /2 vsk. 80 mk.- Ulkmaitie

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: 0344700 KOKOUSKUTSU 13.06.2011 VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina 20.06.2011 kell 16.00 Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

Espoon modernin taiteen museo

Espoon modernin taiteen museo Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23 Näyttelyohjelmisto 24.2. 6.6.2010 Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide,

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot