Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit"

Transkriptio

1 Tietoja Sijoituspalveluista Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

2 Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman selvityksen tarjoamistaan palveluista ja sopimuksistaan. Tästä hakuteoksesta voit myös lukea sijoittamisen tavallisista ja erityisistä riskeistä. Suosittelemme, että luet 'Tietoja sijoituspalveluista' ja valmistaudut sijoittamiseen hyvin, jotta voit tehdä sen vastuullisesti. 'Tietoja sijoituspalveluista' on osa Asiakassopimusta. Isoalkukirjaimiset termit 'Tietoja sijoituspalveluista' löytyvät määriteltyinä Asiakassopimuksesta tai ovat selitetty yksityiskohtaisemmin tässä 'Tietoja sijoituspalveluista'- asiakirjassa. Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja ja/tai ehdotuksia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä DEGIROn Asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia tai soittamalla +358 (0) Olemme saatavilla kello 9-23 Suomen aikaa, maanantaista perjantaihin. Asiakirjat Tiedot sijoituspalveluista koostuvat seuraavista asiakirjoista: WebTrader Profiilit Osuudet Sijoituspalvelut Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö Yhtiöiden Toimepiteet, Tapahtumat ja Hallinnolliset toimet Hinnasto Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit (tämä asiakirja) Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 2/14

3 Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Tässä asiakirjassa tarjoamme johdannon pääominaisuuksista ja riskeistä, jotka liittyvät erityyppisiin sijoituksiin. Suosittelemme lukemaan tämän huolella, jotta olet tietoinen omista toimistasi ja niihin liittyvistä riskeistä. 1. Tietoisuus riskeistä ja kokemus Suurin riski sijoittamisessa on sijoittaja. Tietämys ja kokemus ovat tärkeitä, jotta on mahdollista sijoittaa varovasti ja järkevästi ilman sopimattomia riskejä jotka eivät sovi omiinn tavoitteisiin ja pääomaan. 1.1 Tietämys Jotta voit sijoittaa vastuullisesti, sinulla tulisi olla tietämys, joka mahdollistaa harkitut sijoituspäätökset. Tämä koskee kahdenlaista tietämystä. Ensinnäkin, sinun tulee ymmärtää täsmälleen mitä tietty Rahoitusinstrumentti (kuten joukkovelkakirja, osake tai Johdannainen) vaatii ja mitkä sen Rahoitusinstrumentin ominaisuudet ovat. Monet esitteet ja ohjekirjat on tästä kirjoitettu, ja voit myös kysyä neuvoa asiantuntijoita tai käydä kurssilla. Yhteenveto erilaisten rahoitusinstrumenttien riskeistä ja ominaisuuksista on esitelty alla. HUOMIO: Ei ole mahdollista tarjota tyhjentävää kuvausta kaikentyyppisten Rahoitusinstrumenttien riskeistä ja ominaisuuksista. Rahoitusinstrumenttien määrä on liian korkea. Tämä informaatio ei koske yksittäisiä Rahoitusinstrumentteja, vaan Rahoitusinstrumenttien luokkia. Erittäin suuret erot ovat mahdollisia luokkien sisällä. Bioteknologia start-up yrityksen osake on luonnollisesti erilainen ominaisuuksiltaan ja riskeiltään kuin Royal Dutch Shell yrityksen osake. Yksikkö kiinteistösijoitusrahastoa on ominaisuuksiltaan ja riskeiltään erilainen verrattuna sijoitusrahastoon, joka pääasiassa sijoittaa johdannaisiin. On siten tärkeää, että DEGIROn tarjoaman yleisen tiedon lisäksi teet omaa tutkimusta suunnittelemiesi sijoitusten riskeistä ja ominaisuuksista. Toiseksi, sinulla tulisi olla riittävästi tietoa tietystä sijoituksesta, jonka aiot tehdä, kuten rahaston X osakkeet tai Y.Sijoitusmuistio on saatavilla useimmille finanssituotteille, sisältäen tärkeää tietoa tuotteesta ja instituutiosta, joka sitä ylläpitää. Ennen kuin sijoitat tiettyyn tuotteeesseen suosittelemme lukemaan asiaanliittyvän sijoitusmuistion. Tiedot ylläpitävän instituution taloudellisesta tilasta voit löytää vuosikatsauksesta tai vastaavista julkaisuista. Sijoitusmuistio on saatavilla ylläpitävältä instituutiolta. Sijoitusmuistio on yleensä näkyvillä ylläpitävän instituution verkkosivuilla tai voidaan pyytää suoraan ylläpitävältä instituutiolta joillekkin 'monimutkaisille tuotteille. Monimutkaisen tuotteen tarjoaja vaaditaan tarjoamaan myös KIID-dokumentti asiakkailleen.(key Investor Information Document) 1.2 Kokemus Tietämys ja kokemus ovat kytköksissä. Saat tietoa sijoittamisesta opiskelun lisäksi kokemuksesta. Kokemusta saat vain sijoittamalla. Voit saada mainittua kokemusta 'Execution Only' palveluista, joita DEGIRO tarjoaa. Itsestäänselvästi on viisasta harjoittaa varovaisuutta, ja sijoittaa vain pieniä summia rahoitusinstrumentteihin, joista sinulla ei ole kokemusta. 3/14

4 2.Sijoittamisen yleiset riskit Jokainen sijoitus tuo mukanaan ainakin jonkinlaisen riskin. Tiettyjen välinekohtaisten riskien lisäksi sijoittamisessa on yleisiä riskejä. Yleensä, mitä korkeampi voitto-odotus, sitä korkeampi riski. Yleiset riskit sijoittajille on mainittu alla. 2.1 Valuuttariski Valuuttariski on eritoten sijoituksissa, jotka eivät ole euromääräisissä Rahoitusinstrumenteissä, valuuttariski tulisi ottaa huomioon. Valuuttariski on riski, että sijoituksesi arvo euroissa on herkkä sen valuutan ja euron suhteen muutoksista, jossa sijoituksesi on. Jos sinulla on positio vieraassa valuutassa DEGIROlla, otat valuuttariskin. Valuuttariski on myös kyseessä sijoituksissa, jotka ovat herkkiä valuuttojen muutoksille. 2.2 Korkoriski Muutokset pitkä-, ja lyhytaikaisissa koroisssa voivat vaikuttaa Rahoitusinstrumenteisi arvoon. Muutos korossa voi vaikuttaa kaikentyyppisiin sijoituksiin salkussasi. Yleisesti ottaen, kiinteäkorkoiset arvopaperit pitkällä maturiteettiajalla reagoivat voimakkaasti korkojen vaihteluun. 2.3 Likviditeettiriski Likviditeetti riippuu Rahoitusinstrumentin transaktioiden määrästä, ja vapaana kelluvien (kaupattavaksi vapaat arvopaperit) määrästä. Jos markkinat eivät ole riittävän likvidit, sijoittajalla on riski, ettei hän ole kykenevä myymään Arvopapereitaan, tai ei pysty tekemään niin markkinahinnalla. 2.4 Kaatumisriski/vastapuolen riski Rahoitusinstrumentit voivat menettää arvonsa sijoituksesi aikana. Tämä riski riippuu myöntäjän luottokelpoisuudesta. Jos pakkorealisointi tapahtuu, voit joutua tilanteeseen, jossa sinusta tulee velkoja konkurssiin menneelle osapuolelle. Jotta on mahdollista arvoida kaatumisriskiä, tarvitaan tietoa luottokelpoisuudesta asiaanliittyvien instituutioiden keskuudessa ja oikeuksista pakkorealisoinnin sattuessa. 2.5 Spesifiset markkinariskit DEGIROn WebTraderin välityksellä on mahdollista käydä kauppaa erillaisissa pörsseissä. Pidä mielessä, että erilaiset pörssikaupat voivat noudattaa erillaisia sääntöjä esim. erillaisia sallittuja Toimeksianto muotoja, Toimeksianto limittejä, aukioloaikoja ja kauppajärjestelmiä. On viisasta varmistaa, että olet hyvin tietoinen näistä asiakohtaisista säännöistä ennenkuin alat käyttää uutta pörssiä tai markkinoita. Nämä säännöt voivat muuttua ajoittain. Jos et käy kauppaa osakkeilla pääindekseistä, kannattaa olle erittäin varovainen. Osakkeita muualla kuin pääindekseissä vaihdetaan harvemmin, joten hinta heilahtelee enemmän, ja katastrofin riski on sen seurauksen korkeampi. Tämä ohje sisältää pääasiassa yleistä informaatiota. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Asiakaspalveluun. Suosittelmme myös hankkimaan tietoa eri pörsseistä, jota löytyy yleensä pörssien verkkosivuilta. 4/14

5 2.6 Katastrofien Riski: Kaupankäynnin keskeytykset ja toimintahäiriöt On mahdollista, että tietyn Rahoitusinstrumentin kauppaaminen on väliaikaisesti mahdotonta, voi olla vakavasti jäljessä, tai sitä ei voi sijoittaa tietyn kommunikaatiokanavan kautta. Tietyt tiedot voivat olla tavoittamattomissa (esim hintatiedot ja suoritettujen Toimeksiantojen raportit), joka voi johtaa vahinkoihin. Vaikka kuinka kovasti marrkinaosapuolet yrittävät varustaa itsensä näitä riskejä vastaan, niitä ei voida täysin eliminoida. Ajattele esimerkiksi tilannetta, jossa tekninen infrastruktuuri on kolmansien osapuolien vahingoittama, esimerkiki rakennustyön yhteydessä. Riipuen erilaisista pörssien säännöistä, kaupankäyntikatkoja saattaa esiintyä, usein estääkseen ei-kaupallisen hinnoittelun. Huomioi että useat markkinaosapuolet, kuten DEGIRO, ovat sulkeneet itsensä pois vastuusta katastrofien kuten toimintahäiriöiden, keskeytysten ja vastaavien osalta. Tästä seuraa että kaikki vahingot koskevat asiakasta henkilökohtaisesti.lisäksi DEGIRO tekee kaiken mahdollisen suojatakseen itseään tältä. DEGIRO käyttää vain hyvämaineisia kolmansia osapuolia palveluissaan. Kuitenkin, DEGIROssa itsessään voi myös esintyä toimintahäiriö. Tämä voi olla tietokoneen toimintahäiriö WebTraderissa, esimerkiksi yhteyshäiriö pörsseihin. Tälläisessä tapauksessa DEGIRO voi väliaikaisesti jäädyttää Toimeksiantojen hyväksymisen WebTraderin kautta. DEGIRO ilmoittaa sinulle häiriöstä viestillä Verkkosivustollaan tai muulla tavalla. Toimeksiantojasi voidaan toteuttaa ja tieto nykyisistä Toimeksiannoistasi voidaan aina saada sähköpostiitse Asiakaspalveluumme. Lisäohjeita siitä, mitä tehdään, jos on toimintahäiriö löytyy Tietoja Sijoituspalveluista - Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö asiakirjasta. Asiakaspalvelumme avustaa sinua Toimeksiantojen annossa, muissa kysymyksissä sinun Toimeksiannoista ja kommenteista tai valituksista DEGIROn palvelusta. Jos sinulla on valitus tai olet huomannut epäsäännöllisyyksiä, sinun tulisi tämän ilmoittaa Asiakaspalveuluumme välittömästi (puhelimella tai sähköpostilla). 2.7 Muut riskit Sijoittajan riski negatiivisiin hinnanmuutoksiin määritetään yrityksen tuloksen lisäksi koko markkinoiden tilan mukaan. Monet muut muuttujat voivat myös vaikuttaa yleisiin hintamuutoksiin Rahoitusinstrumenteissä. Esimerkkejä tästä: Likviditeettiriski (rajoitetun kaupattavuuden riski); Poliittiset riskit (lakien ja säädöten muutokset ja muut hallinnolliset toimet voivat vaikuttaa paljolti sijoittajaan); Finanssiriskit (muutokset finanssikäsittelyssä koskien sijoituksiasi finanssilakien muutoksien tai voimaantulon vuoksi); Inflaatioriski (riski että euron ostovoima heikkenee); Uudelleeninvestointiriski (riski, että ei ole saatavilla vastaavaa uudelleeninvesotintikohdetta päättymisen aikana) ; jne. 3. Rahoitusinstrumenttien riskit ja ominaisuudet Tämän kappaleen tarkoitus on antaa sinulle käsitys, ääriviivat, tärkeimmille Rahoitusinstrumenttien ominaisuuksille, jotka DEGIROssa esiintyvät, sekä niihin liittyvien riskien tietoja. Tämä kappale ei voi kuvata kaikkia Rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia ja riskejä. Tieto 5/14

6 tässä kappaleessa ei ole sinun tilanteseesi sovitettu, mutta antaa yleistä tietoa koskien asiaanliittyviä Rahoitusinstrumentteja. Riskit kuuluvat kaikenlaiseen sijoittamiseen ja kaupankäyntiin. Nämä riskit riippuvat haluamasi kohteen luonnosta. Sijoitus voi olla spekuloitavissa enemmän tai vähemmän. Joskus, voit menettää vain alunperäisen sijoituksesi, ja joskus voit menettää enemmän kuin sijoituksesi, esimerkikisi, jos sijoitat futuureihin tai kirjoitettuihin optioihin, tai jos käytät Käteis- tai Arvopaperivakuutta. Yleensä, mitä korkeampi voitto-odotus, sitä korkeampi riski. Jos haluamasi rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia ei kuvata tässä kappaleessa, sinun tulisi valistaa itseäsi muista lähteistä. Asiaanliittyvä myöntävä instituutio tarjoaa tietoa monista Rahoitusinstrumenteistä. Esimerkiksi KIID (Key Investor Information Documents) dokumentin muodossa tai sijoitusmuistion, finanssikirjoina, raportteina, raportteina Yritysten toiminnasta (osingot, kuponkimaksut,oikeudet jne.) ja niin edespäin. DEGIRO neuvoo sinua käyttämään tätä tietoa sijoittaessasi. DEGIROn sijoituspalvelut rajoittuvat 'Execution Only' asteelle. Tämä tarkoittaa, että päätät itse omasta aloitteestasi, mikä käskyjä haluat asettaa. DEGIRO rajoittaa itsensä vain toteuttamaan käskyjä, eikä siten anna neuvoja. 3.1 Sijoitusrahastot Sijoittaminen sijoitusrahastoon (rahasto tai sijoitusyritys joka on yrityslainsäädännön alainen) on yksinkertainen tapa lisätä salkkusi hajautusta. Sijoitusrahaston avulla sinulla on myös mahdollisuus sijoittaa (epäsuorasti) Rahoitusinstrumentteihin, jotka eivät muilla tavoin ole saatavilla yksityissijoittajille. Tapa, jolla rahastonhoitaja kasaa salkun kuvataan yksityiskohtaisesti asiaanliittyvässä sijoitusmuistiossa. Rahastonhoitaja sijoitusrahastossa kasaa salkun ennaltamääritellyllä hajautuksella erilaisista sijoituskategorioista, kuten käteisvaroista, osakkeista, joukkovelkakirjoista, omistuksista ja raaka-aineista. Sijoitusrahastot ovat tarjolla pörsseissä ja niiden ulkopuolella. Ero kerrotaan listattuna ja listaamattomana rahastona. Ero voidaan tehdä myös avoimelle ja suljetulle sijoitusrahastolle. Avoin rahasto voi hankkia uusia osakkeita kun uutta rahaa virtaa rahastoon ja vetää osakkeita pois, kun raha virtaa ulos rahastosta. Avoimen rahaston arvo pyörii nettovarojen arvon (kaikkien rahaston sijoitusten arvo) ympärillä. Suljettu rahasto ei voi hankkia uusia osakkeita, jonka takia hinta riippuu yksiköiden kysynnästä ja tarjonnasta finanssimarkkinoilla. Kaikille sijoitusrahastoille, mutta eritoten suljetuille, on tärkeää käyttää limiitti Toimeksiantoja. Tämä estää kaupan realisoinnin yllättävän korkealla tai matalalla hinnalla. Sjoitusrahastojen Riskit Sijoitusrahstot voivat sijoittaa mihin tahansa. Sen seurauksena sijoitusrahastojen riskeistä ei voida sanoa paljoa ilman kyseisen rahaston sijoituspolitiikkaa. Sijoitusrahasto voi tai ei voi käyttää velkarahaa, jäädä vajaalle Arvopapereissa tai sijoittaa Johdannaisilla, jotta saisi rahoituksen sijoituksiin tai nostaakseen tiettyjen varojen määrää. Sellainen rakenne yleensä nostaa sijoitusrahastojen hintavaihtelun määrää. Löydät tämän tiedon sijoitusmuistiosta. Jos haluat sijoittaa rahastoon, on siten tärkeää, että tutkit sijoituspolitiikan ja tavoitteet, jotka liittyvät kyseiseen rahastoon. Sijoitusrahastoja on mahdollista ostaa maailmanlaajuisesti. Jotkut näistä voivat olla alueilla joissa lainsäädäntö ei välttämättä ole säänneltyä ja tehokasta. Vaikka tämä ei tarkoita että kyseinen sijoitusrahasto on korkean riskin sijoituskohde, sijoitusrahastot maissa joissa ei ole sääntelyä voivat nostaa sijoittajan riskiä. Sijoittajan täytyy ottaa tämä huomioon sijoituspäätöstä tehdessään. 6/14

7 Tietyissä tapauksissa positiot listaamatomissa rahastoissa voidaan hankkia ennakkotilaamalla, jossa tapuksessa sinun täytyy tallettaa rahat etukäteen, esimerkiksi rahaston hallinnoitsijan kanssa tai asiakashallintoa hoitavan osapuolen kanssa. Tämä tarkoittaa, että yksiköiden tai osakkeiden suoraa toimitusta ei tapahtu maksullesi. Sijoittajien, jotka ennakkotilaavat listaamattoman rahaston pitäisi pitää mielessä, että kasvanut luottoriski liittyy tähän koska suoraa toimitusta ei tapahdu. On olemassa riski, että instituutio, joka on vastaanottanut rahasi menee konkurssiin ennakkotilauksen ja maksun välissä. Ennakkotilaussumma sisältyy silloin sen instituution liikkumattomiin varoihin. Siinä tapauksessa osakkeita ei voida toimittaa ja sijoittajan maksusitoomus voi silti olla olemassa. Usein voit löytää lisää tietoa KIID-dokumentista. Nämä dokumentit ovat saatavilla rahaston verkkosivuilta (katso myös Tuotteet ja Markkinat verkkosivuilla tätä varten). KIID tarjoaa päällipuolisen kuvauksen sijoitusmahdollisuuskista, joita instituutio tarjoaa ei-teknisin termein. Kaikki hallinnoidut instituutiot Euroopassa, jotka tarjoavat yksiköitä ei-ammattimaisille sijoittajille ovat pakotettuja antamaan KIID:n. 3.2 Joukkovelkakirjat Joukkovelkakirja (suomeksi myös Bondi, Obligaatio tai Velkakirja) on velkainstrumentti, jonka myöntää hallitus, tai yhtiö. Joukkovelkakirjan ostaja lainaa myöntäjälle rahaa ennaltamäärätyksi ajaksi yleensä kiinteällä korolla. Nollakuponki velkakirja luo tähän poikkeuksen. Sellainen velkakirja ei maksa korkoa juoksuajan aikana.tuotto saadaan tästä tyypistä ostohinnan ja lunastusarvon välisestä erosta. On paljon erilaisia joukkovelkakirjoja suurilla eroilla riskien ja voittojen määrissä. Sinun tulisi siten olla varovainen kun sijoitat joukkovelkakirjoihin ja tutkia asiakirjat, jotka liittyvät kyseiseen joukkovelkakirjaan. Lisäksi perinteisiin joukkovelkakirjoihin, on olemassa monimutkaisia joukkovelkakirjoja (monimutkaiset joukkovelkakirjat). Tämä piirre voi liittyä koronmaksumetodini, lunastusmetodiin, myöntömetodiin tai erikoisiin lainaolosuhteisiin. Esimerkiksi lainan tuotto voi olla (osittain) rippuvainen nykyisestä korkoprosentista (esim ylimäärälainat ja korkoindeksilainat) tai instituution tuotosta( kuten tulojoukkovelkakirjat tai tuotonjakovelkakirjat). Erikoisriskejä tarkkaillessa monimutkaisissa joukkovelkakirjoisa, niitä ei voida yleisesti pitää kiinteäkorkoisina arvopapereina. Joukkovelkakirjojen Riskit Joukkovelkakirjasijoituksessa on riskejä. Joukkovelkakirjanriski osaltaan heijastaa nykyisiä korkokantoja ja myöntävän instituution luottokelpoisuutta. Kasvavat korkokannat yleensä takoittavat arvon putoamista. Mikäli myöntävän instituttion luottolukitus laskee, olet suuremmassa riskissä, että instituutio ei kykene maksamaan korkoa, ja lunastamaan velkakirjaa. Se voi myös johtaa hinnanlaskuun. Pakkorealisoinnin tapahtuessa, velkakirjanhaltijat ovat osakkeenomistajien yläpuolella velkomisjärjestyksessä. Kuitenkin, jopa joukkovelkakirjasijoituksessa on riski, että menetät koko sijoituksen. Monimutkaiset joukkovelkakirjat yleensä tarjoavat paremmat osingot kuin normaalit joukkovelkakirjat, mutta monimutkaisissa velkakirjoissa on myös yleensä suurempi riski. 'Ikuinen velkakirjalaina' kuvataan ikuisena lainana, jonka takia lunastus on epävarmaa. On riski, että korkotulot ikuisessa joukkovelkakirjassa ovat pienemmät väliaikaisesti tai rakenteellisesti kuin perinteisissä joukkovelkakirjoissa samalla tai samanlaisella myöntävällä instituutiolla. Esimerkiksi 7/14

8 olemassaolevien joukkovelkakirjojen hinta laskee, koska uusia joukkovelkakirjoja, joissa on korkeampi korko,tulee saataville. Hinnanlasku ikuiselle velkakirjalle on isompi kuin normaalille, koska ikusiella velkakirjalla ei voida olettaa, että lainaa ikinä maksetaan, joten varoja ei voi uudelleensijoittaa parempiin tuottoihin. Lisäksi ikuinen luonne näissä joukkovelkakirjoissa tarkoittaa, että velkakirjan kesto voi olla pidempi kuin perinteisillä joukkovelkakirjoilla, mikä johtaa suurempaan velallisen riskiin. Pääomalainajoukkovelkakirjat kantavat suurta velallisen riskiä, sillä jos myöntävä osapuoli kaatuu, joukkovelkakirjan pitäjä on paljon normaalia velkakirjanhaltijaa huonommassa asemassa, joka voi olla kilpailevana velkojana. Pääomalainavelkakirjan haltijana hyväksyt että velkaa ei makseta takaisin ennenkuin kaikki muut velkojat ovat saaneet velkansa. Joukkovelkakirjat muuttuvalla korkoprosentilla (heti tai myöhemmin) kuten kelluvan koron kirjat ja jyrkkenijät, kantavat riskiä, että korko tulee olemaan oletettua pienempi jossain pisteessä, joka johtaa koron vähenemisen lisäksi matalampaan hintaan. 3.3 Vaihtovelkakirjat Yleisin vaihtovelkakirja on joukkovelkakirja, joka tietyissä olosuhteissa, yleensä sijoittajan pyynnöstä, voidaan muuttaa osakkeiksi muuntosuhteella, joka on muuntoajalla voimassa. On olemassa ero vaihtovelkakirjojen ja reverse vaihtovelkakirjojen välillä. Vaihtovelkakirja tarjoaa oikeuden muuttaa joukkovelkakirjan tietyksi määräksi osakkeita kypsyessään. Reverse vaihtovelkakirjalla, myöntävä instituutio pitää tämän oikeuden ja sijoittajalla on siten pakote, jos myöntäjä käyttää oikeuttaa, ostaa tietty määrä osakkeita tietyllä hinnalla. Uusi vaihtovelkakirja muoto on CoCo. CoCo't (Contingent Convertible velkakirja eli satunnaiset vaihtovelkakirjat) ovat pääosin pankkien myöntämiä ja niiden tarkoitus on vahvistaa pankkien omaa pääomaa. CoCo tavallisesti vaihdetaan osakkeiksi kun myöntävän pankin pääoman asema heikkenee. Joidenkin Cocojen kanssa, joukkovelkakirjat eivät vaihdu osakkeisiin mutta joukkovelkakirjojen nimellisarvo vähenee, kun pankin pääomatilanne saavuttaa ennalta määrätyn määrän. CoCon nimellisarvon vähentäminen merkitsee perintäkelvomattomia tappiota sijoittajille. Cocot ovat normaalisti huonommassa etuoikeusasemassa osakkeisiin verrattuna. Koska Cocot voivat poiketa hyvin paljon toisistaan, on välttämätöntä lukea niiden esitteet huolellisesti ennen kuin sijoitat CoCoon. Vaihtovelkakirjojen Riskit Vaihtovelkakirjoilla on sekä joukkovelkakirjojen, että osakkeiden ominaisuuksia. Siten niissä on kummankin Rahoitusinstrumentin riskit esillä. Reverse vaihtovelkakirjoissa on suurempi riski, sillä sijoittaja voidaan pakottaa ostamaan osakkeita, ja ei ehkä ole kykenevä tekemään niin kun pakote tulee. Sama koskee Cocoja. Koska Cocot toimivat myöntävien pankkien pääoman vahvistuksena, CoCot voidaan muuntaa silloin kun liikkeeseenlaskijan asiat eivät mene hyvin. Tämän lisäksi, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta maksaa kuponkia, eikä lunastaa CoCoa. Usein CoCon markkinakelpoisuus on myöskin rajallinen. 3.4 Osakkeet Osakkeet ovat osallistuvia osia yrityksen osakepääomasta. Osakkeenhaltija vastaanottaa äänestysoikeuden ja on mahdollisesti oikeutettu osinkoihin. 8/14

9 Osakkeiden riskit Osakkeen hinta vaihtelee jyrkästi voitto-odotusten tullessa epävarmoiksi. Hinta riippuu makrotalouden kehityksestä, yrityksen uutisista ja/tai sektorista ja osinkopolitiikasta. Osakkeiden voitto vaihtelee rajusti tyypistä tai yrityksestä toiseen. Osakkeilla on olemassa koko sijoituksen menetyksen riski. Sääntönä on että mikäli yritys kaatuu, osakkeet menettävät kaiken arvonsa. 3.5 Talletuskuitit osakkeista Talletuskuitit osakkeista ovat Rahoitusinstrumentit, jotka edustavat alkuperäisiä osakkeita. Osakkeet itsessään ovat yleensä yritystoimiston hallussa. Talletuskuittien hallussapitäjät omaavat osittaisen oikeuden, kuin kyseessä olisi kohde-etuutena olevat osakkeet. Kaikki oikeudet, jotka liityvät osakkeisiin eivät liity talletuskuitteihin. Esimerkiksi äänestyoikeus talletuskuiteissa on yleensä rajattu. Osakkeiden talletuskuittien Riskit Periaatteessa riskit jotka liittyvät talletuskuitteihin, ovat samoja jotka liittyyvät itse osakkeisiin. 3.6 Optiot Optio on sopimus, jossa option myöntäjä antaa vastakkaiselle osapuolelle oikeuden ostaa kohdeetuutta, kuten osakepakettia, sovitun ajan lopussa tai ennen loppua, tai myydä kohde-etuus hintaan, joka on sovittu etuajassa. Ostaja yleensä maksaa myöntäjälle hinnan tästä oikeudesta. Option hinta on yleensä murto-osa kohde-etuudesta. Sen seuraukena hinnanmuutokset kohdeetuudessa johtavat suurempiin tuottoihin tai tappioihin option haltijalle. Tämä tunnetaan vipuvaikutuksena. Optiot sovelutvat sijoittajille, jotka akitiivisesti tarkkailevat positioitaan päivittäin ja omaavat riittävästi tietoa Johdannaisista ja kohde-etuuden kaupasta ja joilla on varaa korkeisiin hinnanmuutoksiin. Ostetut (pitkät) optiot Option ostajalla on oikeus (ei velvoite) ostaa tietty määrä kohde-etuutta optioajan aikana tai lopussa (put optio) tai myydä nämä esihyväksyttyy hintaan (call optio). Ostaja yleensä maksaa myöntäjälle hinnan tästä oikeudesta. Ostettujen optioiden Riskit. Potentiaalinen menetys ostajalle optioiden kanssa on rajoittunut hintaan. Option vipuvoiman vuoksi sen arvo vaihtelee voimakkaasti. Sijoituksen menetyksen riski on korkeampi kuin investoinnilla, jolla on sama kohde-etuus. Koko sijoituksen menettämisen riski kasvaa kun lunastushinta kasvaa tai putoaa riippuen käyttötavasta. Koska optiot toimivat rajoitetulla aikavälillä, mahdollisuus menettää sijoituksesi on isompi. Kirjoitetut (lyhyet) optiot Option myöntäjä hyväksyy pakotteen (ei velvoiteen) myydä kohde-etuuden (call optio) tai ostaa sen (put optio) sovittuun hintaan. Kirjoittaja on siten hyväksynyt velvoitteen, josta saa hinnan. Kirjoittajan täytyy toimittaa takuut velvoitteisiin, jotka voivat nousta optiosta, Alankomaissa käteisen ja Arvopaperien nosto-oikeutena. Takuu vaihtelee kohde-etuuden hinnan mukaan ja lasketaan päivittäin. Jos takuu, jonka kirjoittaja tarjoaa ei ole enää riittävä, kirjoittajan täytyy tarjota lisätakuut, esimerkiksi käteistä tai sulkea positioita. 9/14

10 Kirjoitettujen optioiden Riskit Takuu jonka kirjoittajan täytyy pitää antaa hieman turvaa hintamenetyksille, mutta ei poista mahdollisuutta, että häviö olisi suurempi kuin takuut. Kirjoittaja voi kohdata rajoittamattomia häviöitä, jotka voivat olla moninkertaisia saatuun hintaan nähden. Option kirjoittamisen lisäksi takuut suojanaa, on myös mahdollista kirjoittaa (osittain) suojattuja optioita, esimerkiksii kirjoittamalla optiot osakkeille, jotka ovat salkussa. Riski on siten rajoitettu. 3.7 Futuurit Futuuri on sopimus, jossa myyjä myy ostajalla kiinteän määrän kohde-.etuutta (osakkeita, indeksiä, joukkovelkakirjaa, perunoita, jne.) etukäteen kiinteillä hinnoilla. HUOMIO: toisin kuin optiossa, futuurissa on pakote molempiin suuntiin, myyjällä, sekä ostajalla. Futuurit sovitaan, joko kohde-etuuden tai rahamäärän perusteella. Jos sovitaan toimituksen perusteella, osapuolien täytyy itseasiassa toimittaa tai ottaa vastaa kohde-etuutta maksuksi kiinteästä hinnasta (arvopaperit siirron välityksellä, perunat fyysisesti). Tässä tapauksessa käteissopimus pohjautuu kohde-etuuden hintaan vanhenemispäivänä. Takaus täytyy toimittaa futuurisopimuksen pakotteiden vuoksi. Koska futuureissa, ostajalla ja myyjällä on pakotteita, molempien osapuolien pitää toimittaa takaus. Toisin kuin optioissa, hintamuutokset kohde-etuudessa eivät muuta takauksen määrää, mutta päivittäisiin maksuihin osapuolten välillä. Toisin kuin optiossa, siten, futuurille ei muodostu arvoa. Tämä monimutkainen tuote soveltuu sijoittajille, jotka akitiivisesti tarkkailevat positioitaan päivittäin ja omaavat riittävästi tietoa Johdannaisista ja kohde-etuuden kaupasta ja joilla on varaa korkeisiin hinnanmuutoksiin. Futuurien Riskit Kun sovit futuurin, vain pieni määrä takausta on annettava suhteessa kohde-etuuden arvoon. Kuitenkin, rajoitetut hintaliikket voivat johtaa korkeisiin tappioihin (tai voittoihin), vipuvoiman välityksellä. Takaus jonka sijoittajan täytyy pitää antaa hieman turvaa hintamenetyksille, mutta ei poista mahdollisuutta, että häviö olisi suurempi kuin takaus. Futuurin tappiot voivat olla huomattavat. Futuurisijoittajana sinun tulisi varovaisesti harkita, että onko tämä tuote sinulle sopiva, osaltaan katsoen tietojasi ja kokemustasi, osaltaan taloudellista tilaasi. 3.8 Contracts for Difference: CFD:t CFD on Johdannainen, joka antaa sinulle oikeuden sopia hintaeroista ja tuloista. CFD-sijoituksen kanssa kohde-etuutta ei osteta, eikä pidetä sinulle, mutta saat (pitkällä positiolla) tai maksat (lyhyellä postiolla) hinnan ja määrän eron ja osinkojen summan, käteisenä, CFD:n avaamisesta sen loppuun. Siten, kohde-etuuden toimitusta ei tapahdu. Et esimerkiksi voi lunastaa äänioikeutta. CFD:llä taloudellinen altistus kohde-etuuteen kasvaa. Osake CFD:t eivät vanhene. Sen seurauksena, olet vapaa sulkemaan position milloin haluat. CFDn pitämisen hinta riippuu korosta. DEGIRO pitää aina oikeuden lopettuu tietyt CFDsopimukset, tai terminoida ne. Koska hinta voi mennä ylös tai alas, sinulla on riski kummassakin tapauksessa. Sinun täytyy toimittaa takaus sitä riskiä varten. Koska takauksen arvo on rajoitettu suhteessa kohde-etuuden arvoon, sijoitat vipuvoimalla. 10/14

11 DEGIROlla voit vaihtaa CFDllä laajalta alalta markkinoita ja tuotteita, kuten osakkeita, valuuttoja, indeksejä, raaka-aineita ja muita finansituotteita. CFDn kauppa-ajat ovat normaalisti samat kuin pörssissä. Mutta, jotkin CFDt voidaan myös vaihtaa ennen ja jälkeen pörssin aukioloaikoja. CFDn kustannukset Pitkä positio CFD:ssa voidaan pitää notionaalisena ostona kohde-etuutta. Missä sinun pitäisi maksaa myyntihinta kohde-etuudesta oikeaan ostoon, pitkällä CFDllä sinulta kerätään rahoitusmaksut. Rahoitusmaksut ovat maksetavissa vain yönylisille positioille, eli useamman päivän positioille. Sopimalla pitkän CFDn, maksat käupankäyntikulut ja rahoitusmaksut. Rahoitusmaksujen määrä ja kaupankäyntihinta näkyy asiakirjassa 'Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto. CFD:n lyhyttä positiota voidaan käsitteellisesti pitää kohde-etuuden ostona, ilman, että omistat kohde-etuutta. Siinä missä maksaisit myyntihinnan, CFD lyhyellä positiolla saat myyntihinnan korkomäärän. Kauppamaksut ja lainauskulut (kuitenkin joudut lainaamaan kohde-etuuden, jos sinulla ei ole sellaista kun myyt sen) peritään tilitäsi. CFDn kanssa on myös piilomaksuja suurella Bid-Ask spreadilla, missä pyynnin ja tarjouksen ero voi ylittää kohde-etuuden vastaavan suhteen pörssissä. DEGIROn tavoite on pitää CFDn hajauma yhtä suurena kohde-etuuteen verrattuna ainakin 98% ajasta. Jossain tapauksessa riskien punnitseminen voidaan antaa CFDn hallussapidosta. Tällä hetkellä DEGIROn verkkosivuilla ei ole tästä kysymys. CFDn Riskit Kun ostat CFDn, tarvitset vain pienen määrän kohde-etuuden arvosta takaukseksii. Voit siten sijoittaa vipuvoimalla. Sen tuloksena rajoitetut hinnanmuutokset voivat johtaa suuriin tappioihin tai voittoihin. Takuu jonka sinun täytyy pitää antaa hieman turvaa hintamenetyksille, mutta ei poista mahdollisuutta, että häviö olisi suurempi kuin takaus. CFDn tappiot voivat olla huomattavat. CFDsijoittajana sinun tulisi varovaisesti harkita, että onko tämä tuote sinulle sopiva, osaltaan katsoen tietojasi ja kokemustasi, osaltaan taloudellista tilaasi. Tämä monimutkainen tuote soveltuu sijoittajille, jotka akitiivisesti tarkkailevat positioitaan päivittäin ja omaavat riittävästi tietoa Johdannaisista ja kohde-etuuden kaupasta ja joilla on varaa korkeisiin hinnanmuutoksiin. 3.9 Warrantit Warrantti on samankaltainen option kanssa, pääerona se, että optiotodistusta ei sovita pörssissä tuntemattoman vastakappaleen kanssa, vaan aina yrityksen tai muun instituution kanssan, joka päättää ehdot. Ei ole mahdollista ottaa lyhyttä warranttipositiota. Warranttien Riskit Warranttiin liittyvät riskin ovat samanlaisia kuin call-optioissa. Warrantin erityisriski on, että warrantin arvo riippuu myöntävän instituution menestyksestä Trackerit Trackerit ovat sijoitusrahasto, jotka yrittävät seurata tiettyä kohde-etuutta tai indeksiä niin läheltä kuin mahdollista. Tracker, jossa kohde-etuus on oikeasti olemassa (tunnetaan fyysisenä trackerina tai käteispohjaisena trackerina markkinoilla) voidaan tulkita sijoitusrahastoksi, jonka 11/14

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tietoja sijoituspalveluista. Yhtiöiden Toimenpiteet ja Tapahtumat

Tietoja sijoituspalveluista. Yhtiöiden Toimenpiteet ja Tapahtumat Tietoja sijoituspalveluista Yhtiöiden Toimenpiteet ja Tapahtumat Johdanto 'Tietoja sijoituspalveluista' sisältää DEGIROn antamia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa

Lisätiedot

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista

Asiakassopimus. Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Asiakassopimus Asiakassopimus sijoitusyhtiö DEGIROn palveluista Johdanto Sijoitusyhtiö DEGIRO tarjoaa Asiakkailleen erilaisia sijoituspalveluja ja joitakin niihin liittyviä tytäryhtiöidensä palveluja.

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalvelutuotteista sekä rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. PALVELUNTARJOAJAT JA TOIMILUPA...

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus 2045856-1, on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot