Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja Sijoituspalveluista. Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit"

Transkriptio

1 Tietoja Sijoituspalveluista Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit

2 Johdanto 'Tietoja Sijoutuspalveluista' sisältää DEGIROn antamaia yksityiskohtia sopimuksista, jotka se on tehnyt kanssasi Asiakassopimuksessa ja yksityiskohtaisemman selvityksen tarjoamistaan palveluista ja sopimuksistaan. Tästä hakuteoksesta voit myös lukea sijoittamisen tavallisista ja erityisistä riskeistä. Suosittelemme, että luet 'Tietoja sijoituspalveluista' ja valmistaudut sijoittamiseen hyvin, jotta voit tehdä sen vastuullisesti. 'Tietoja sijoituspalveluista' on osa Asiakassopimusta. Isoalkukirjaimiset termit 'Tietoja sijoituspalveluista' löytyvät määriteltyinä Asiakassopimuksesta tai ovat selitetty yksityiskohtaisemmin tässä 'Tietoja sijoituspalveluista'- asiakirjassa. Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja ja/tai ehdotuksia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä DEGIROn Asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia tai soittamalla +358 (0) Olemme saatavilla kello 9-23 Suomen aikaa, maanantaista perjantaihin. Asiakirjat Tiedot sijoituspalveluista koostuvat seuraavista asiakirjoista: WebTrader Profiilit Osuudet Sijoituspalvelut Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö Yhtiöiden Toimepiteet, Tapahtumat ja Hallinnolliset toimet Hinnasto Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit (tämä asiakirja) Nettorealisointiarvo, Riski, Käteisvakuus ja Arvopaperivakuus DEGIRO B.V. on Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen rekisteriin (AFM) merkitty sijoitusyhtiö 2/14

3 Rahoitusinstrumenttien Ominaisuudet ja Riskit Tässä asiakirjassa tarjoamme johdannon pääominaisuuksista ja riskeistä, jotka liittyvät erityyppisiin sijoituksiin. Suosittelemme lukemaan tämän huolella, jotta olet tietoinen omista toimistasi ja niihin liittyvistä riskeistä. 1. Tietoisuus riskeistä ja kokemus Suurin riski sijoittamisessa on sijoittaja. Tietämys ja kokemus ovat tärkeitä, jotta on mahdollista sijoittaa varovasti ja järkevästi ilman sopimattomia riskejä jotka eivät sovi omiinn tavoitteisiin ja pääomaan. 1.1 Tietämys Jotta voit sijoittaa vastuullisesti, sinulla tulisi olla tietämys, joka mahdollistaa harkitut sijoituspäätökset. Tämä koskee kahdenlaista tietämystä. Ensinnäkin, sinun tulee ymmärtää täsmälleen mitä tietty Rahoitusinstrumentti (kuten joukkovelkakirja, osake tai Johdannainen) vaatii ja mitkä sen Rahoitusinstrumentin ominaisuudet ovat. Monet esitteet ja ohjekirjat on tästä kirjoitettu, ja voit myös kysyä neuvoa asiantuntijoita tai käydä kurssilla. Yhteenveto erilaisten rahoitusinstrumenttien riskeistä ja ominaisuuksista on esitelty alla. HUOMIO: Ei ole mahdollista tarjota tyhjentävää kuvausta kaikentyyppisten Rahoitusinstrumenttien riskeistä ja ominaisuuksista. Rahoitusinstrumenttien määrä on liian korkea. Tämä informaatio ei koske yksittäisiä Rahoitusinstrumentteja, vaan Rahoitusinstrumenttien luokkia. Erittäin suuret erot ovat mahdollisia luokkien sisällä. Bioteknologia start-up yrityksen osake on luonnollisesti erilainen ominaisuuksiltaan ja riskeiltään kuin Royal Dutch Shell yrityksen osake. Yksikkö kiinteistösijoitusrahastoa on ominaisuuksiltaan ja riskeiltään erilainen verrattuna sijoitusrahastoon, joka pääasiassa sijoittaa johdannaisiin. On siten tärkeää, että DEGIROn tarjoaman yleisen tiedon lisäksi teet omaa tutkimusta suunnittelemiesi sijoitusten riskeistä ja ominaisuuksista. Toiseksi, sinulla tulisi olla riittävästi tietoa tietystä sijoituksesta, jonka aiot tehdä, kuten rahaston X osakkeet tai Y.Sijoitusmuistio on saatavilla useimmille finanssituotteille, sisältäen tärkeää tietoa tuotteesta ja instituutiosta, joka sitä ylläpitää. Ennen kuin sijoitat tiettyyn tuotteeesseen suosittelemme lukemaan asiaanliittyvän sijoitusmuistion. Tiedot ylläpitävän instituution taloudellisesta tilasta voit löytää vuosikatsauksesta tai vastaavista julkaisuista. Sijoitusmuistio on saatavilla ylläpitävältä instituutiolta. Sijoitusmuistio on yleensä näkyvillä ylläpitävän instituution verkkosivuilla tai voidaan pyytää suoraan ylläpitävältä instituutiolta joillekkin 'monimutkaisille tuotteille. Monimutkaisen tuotteen tarjoaja vaaditaan tarjoamaan myös KIID-dokumentti asiakkailleen.(key Investor Information Document) 1.2 Kokemus Tietämys ja kokemus ovat kytköksissä. Saat tietoa sijoittamisesta opiskelun lisäksi kokemuksesta. Kokemusta saat vain sijoittamalla. Voit saada mainittua kokemusta 'Execution Only' palveluista, joita DEGIRO tarjoaa. Itsestäänselvästi on viisasta harjoittaa varovaisuutta, ja sijoittaa vain pieniä summia rahoitusinstrumentteihin, joista sinulla ei ole kokemusta. 3/14

4 2.Sijoittamisen yleiset riskit Jokainen sijoitus tuo mukanaan ainakin jonkinlaisen riskin. Tiettyjen välinekohtaisten riskien lisäksi sijoittamisessa on yleisiä riskejä. Yleensä, mitä korkeampi voitto-odotus, sitä korkeampi riski. Yleiset riskit sijoittajille on mainittu alla. 2.1 Valuuttariski Valuuttariski on eritoten sijoituksissa, jotka eivät ole euromääräisissä Rahoitusinstrumenteissä, valuuttariski tulisi ottaa huomioon. Valuuttariski on riski, että sijoituksesi arvo euroissa on herkkä sen valuutan ja euron suhteen muutoksista, jossa sijoituksesi on. Jos sinulla on positio vieraassa valuutassa DEGIROlla, otat valuuttariskin. Valuuttariski on myös kyseessä sijoituksissa, jotka ovat herkkiä valuuttojen muutoksille. 2.2 Korkoriski Muutokset pitkä-, ja lyhytaikaisissa koroisssa voivat vaikuttaa Rahoitusinstrumenteisi arvoon. Muutos korossa voi vaikuttaa kaikentyyppisiin sijoituksiin salkussasi. Yleisesti ottaen, kiinteäkorkoiset arvopaperit pitkällä maturiteettiajalla reagoivat voimakkaasti korkojen vaihteluun. 2.3 Likviditeettiriski Likviditeetti riippuu Rahoitusinstrumentin transaktioiden määrästä, ja vapaana kelluvien (kaupattavaksi vapaat arvopaperit) määrästä. Jos markkinat eivät ole riittävän likvidit, sijoittajalla on riski, ettei hän ole kykenevä myymään Arvopapereitaan, tai ei pysty tekemään niin markkinahinnalla. 2.4 Kaatumisriski/vastapuolen riski Rahoitusinstrumentit voivat menettää arvonsa sijoituksesi aikana. Tämä riski riippuu myöntäjän luottokelpoisuudesta. Jos pakkorealisointi tapahtuu, voit joutua tilanteeseen, jossa sinusta tulee velkoja konkurssiin menneelle osapuolelle. Jotta on mahdollista arvoida kaatumisriskiä, tarvitaan tietoa luottokelpoisuudesta asiaanliittyvien instituutioiden keskuudessa ja oikeuksista pakkorealisoinnin sattuessa. 2.5 Spesifiset markkinariskit DEGIROn WebTraderin välityksellä on mahdollista käydä kauppaa erillaisissa pörsseissä. Pidä mielessä, että erilaiset pörssikaupat voivat noudattaa erillaisia sääntöjä esim. erillaisia sallittuja Toimeksianto muotoja, Toimeksianto limittejä, aukioloaikoja ja kauppajärjestelmiä. On viisasta varmistaa, että olet hyvin tietoinen näistä asiakohtaisista säännöistä ennenkuin alat käyttää uutta pörssiä tai markkinoita. Nämä säännöt voivat muuttua ajoittain. Jos et käy kauppaa osakkeilla pääindekseistä, kannattaa olle erittäin varovainen. Osakkeita muualla kuin pääindekseissä vaihdetaan harvemmin, joten hinta heilahtelee enemmän, ja katastrofin riski on sen seurauksen korkeampi. Tämä ohje sisältää pääasiassa yleistä informaatiota. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Asiakaspalveluun. Suosittelmme myös hankkimaan tietoa eri pörsseistä, jota löytyy yleensä pörssien verkkosivuilta. 4/14

5 2.6 Katastrofien Riski: Kaupankäynnin keskeytykset ja toimintahäiriöt On mahdollista, että tietyn Rahoitusinstrumentin kauppaaminen on väliaikaisesti mahdotonta, voi olla vakavasti jäljessä, tai sitä ei voi sijoittaa tietyn kommunikaatiokanavan kautta. Tietyt tiedot voivat olla tavoittamattomissa (esim hintatiedot ja suoritettujen Toimeksiantojen raportit), joka voi johtaa vahinkoihin. Vaikka kuinka kovasti marrkinaosapuolet yrittävät varustaa itsensä näitä riskejä vastaan, niitä ei voida täysin eliminoida. Ajattele esimerkiksi tilannetta, jossa tekninen infrastruktuuri on kolmansien osapuolien vahingoittama, esimerkiki rakennustyön yhteydessä. Riipuen erilaisista pörssien säännöistä, kaupankäyntikatkoja saattaa esiintyä, usein estääkseen ei-kaupallisen hinnoittelun. Huomioi että useat markkinaosapuolet, kuten DEGIRO, ovat sulkeneet itsensä pois vastuusta katastrofien kuten toimintahäiriöiden, keskeytysten ja vastaavien osalta. Tästä seuraa että kaikki vahingot koskevat asiakasta henkilökohtaisesti.lisäksi DEGIRO tekee kaiken mahdollisen suojatakseen itseään tältä. DEGIRO käyttää vain hyvämaineisia kolmansia osapuolia palveluissaan. Kuitenkin, DEGIROssa itsessään voi myös esintyä toimintahäiriö. Tämä voi olla tietokoneen toimintahäiriö WebTraderissa, esimerkiksi yhteyshäiriö pörsseihin. Tälläisessä tapauksessa DEGIRO voi väliaikaisesti jäädyttää Toimeksiantojen hyväksymisen WebTraderin kautta. DEGIRO ilmoittaa sinulle häiriöstä viestillä Verkkosivustollaan tai muulla tavalla. Toimeksiantojasi voidaan toteuttaa ja tieto nykyisistä Toimeksiannoistasi voidaan aina saada sähköpostiitse Asiakaspalveluumme. Lisäohjeita siitä, mitä tehdään, jos on toimintahäiriö löytyy Tietoja Sijoituspalveluista - Toimeksiannot ja Toimeksiantojen Täytäntöönpanokäytäntö asiakirjasta. Asiakaspalvelumme avustaa sinua Toimeksiantojen annossa, muissa kysymyksissä sinun Toimeksiannoista ja kommenteista tai valituksista DEGIROn palvelusta. Jos sinulla on valitus tai olet huomannut epäsäännöllisyyksiä, sinun tulisi tämän ilmoittaa Asiakaspalveuluumme välittömästi (puhelimella tai sähköpostilla). 2.7 Muut riskit Sijoittajan riski negatiivisiin hinnanmuutoksiin määritetään yrityksen tuloksen lisäksi koko markkinoiden tilan mukaan. Monet muut muuttujat voivat myös vaikuttaa yleisiin hintamuutoksiin Rahoitusinstrumenteissä. Esimerkkejä tästä: Likviditeettiriski (rajoitetun kaupattavuuden riski); Poliittiset riskit (lakien ja säädöten muutokset ja muut hallinnolliset toimet voivat vaikuttaa paljolti sijoittajaan); Finanssiriskit (muutokset finanssikäsittelyssä koskien sijoituksiasi finanssilakien muutoksien tai voimaantulon vuoksi); Inflaatioriski (riski että euron ostovoima heikkenee); Uudelleeninvestointiriski (riski, että ei ole saatavilla vastaavaa uudelleeninvesotintikohdetta päättymisen aikana) ; jne. 3. Rahoitusinstrumenttien riskit ja ominaisuudet Tämän kappaleen tarkoitus on antaa sinulle käsitys, ääriviivat, tärkeimmille Rahoitusinstrumenttien ominaisuuksille, jotka DEGIROssa esiintyvät, sekä niihin liittyvien riskien tietoja. Tämä kappale ei voi kuvata kaikkia Rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia ja riskejä. Tieto 5/14

6 tässä kappaleessa ei ole sinun tilanteseesi sovitettu, mutta antaa yleistä tietoa koskien asiaanliittyviä Rahoitusinstrumentteja. Riskit kuuluvat kaikenlaiseen sijoittamiseen ja kaupankäyntiin. Nämä riskit riippuvat haluamasi kohteen luonnosta. Sijoitus voi olla spekuloitavissa enemmän tai vähemmän. Joskus, voit menettää vain alunperäisen sijoituksesi, ja joskus voit menettää enemmän kuin sijoituksesi, esimerkikisi, jos sijoitat futuureihin tai kirjoitettuihin optioihin, tai jos käytät Käteis- tai Arvopaperivakuutta. Yleensä, mitä korkeampi voitto-odotus, sitä korkeampi riski. Jos haluamasi rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia ei kuvata tässä kappaleessa, sinun tulisi valistaa itseäsi muista lähteistä. Asiaanliittyvä myöntävä instituutio tarjoaa tietoa monista Rahoitusinstrumenteistä. Esimerkiksi KIID (Key Investor Information Documents) dokumentin muodossa tai sijoitusmuistion, finanssikirjoina, raportteina, raportteina Yritysten toiminnasta (osingot, kuponkimaksut,oikeudet jne.) ja niin edespäin. DEGIRO neuvoo sinua käyttämään tätä tietoa sijoittaessasi. DEGIROn sijoituspalvelut rajoittuvat 'Execution Only' asteelle. Tämä tarkoittaa, että päätät itse omasta aloitteestasi, mikä käskyjä haluat asettaa. DEGIRO rajoittaa itsensä vain toteuttamaan käskyjä, eikä siten anna neuvoja. 3.1 Sijoitusrahastot Sijoittaminen sijoitusrahastoon (rahasto tai sijoitusyritys joka on yrityslainsäädännön alainen) on yksinkertainen tapa lisätä salkkusi hajautusta. Sijoitusrahaston avulla sinulla on myös mahdollisuus sijoittaa (epäsuorasti) Rahoitusinstrumentteihin, jotka eivät muilla tavoin ole saatavilla yksityissijoittajille. Tapa, jolla rahastonhoitaja kasaa salkun kuvataan yksityiskohtaisesti asiaanliittyvässä sijoitusmuistiossa. Rahastonhoitaja sijoitusrahastossa kasaa salkun ennaltamääritellyllä hajautuksella erilaisista sijoituskategorioista, kuten käteisvaroista, osakkeista, joukkovelkakirjoista, omistuksista ja raaka-aineista. Sijoitusrahastot ovat tarjolla pörsseissä ja niiden ulkopuolella. Ero kerrotaan listattuna ja listaamattomana rahastona. Ero voidaan tehdä myös avoimelle ja suljetulle sijoitusrahastolle. Avoin rahasto voi hankkia uusia osakkeita kun uutta rahaa virtaa rahastoon ja vetää osakkeita pois, kun raha virtaa ulos rahastosta. Avoimen rahaston arvo pyörii nettovarojen arvon (kaikkien rahaston sijoitusten arvo) ympärillä. Suljettu rahasto ei voi hankkia uusia osakkeita, jonka takia hinta riippuu yksiköiden kysynnästä ja tarjonnasta finanssimarkkinoilla. Kaikille sijoitusrahastoille, mutta eritoten suljetuille, on tärkeää käyttää limiitti Toimeksiantoja. Tämä estää kaupan realisoinnin yllättävän korkealla tai matalalla hinnalla. Sjoitusrahastojen Riskit Sijoitusrahstot voivat sijoittaa mihin tahansa. Sen seurauksena sijoitusrahastojen riskeistä ei voida sanoa paljoa ilman kyseisen rahaston sijoituspolitiikkaa. Sijoitusrahasto voi tai ei voi käyttää velkarahaa, jäädä vajaalle Arvopapereissa tai sijoittaa Johdannaisilla, jotta saisi rahoituksen sijoituksiin tai nostaakseen tiettyjen varojen määrää. Sellainen rakenne yleensä nostaa sijoitusrahastojen hintavaihtelun määrää. Löydät tämän tiedon sijoitusmuistiosta. Jos haluat sijoittaa rahastoon, on siten tärkeää, että tutkit sijoituspolitiikan ja tavoitteet, jotka liittyvät kyseiseen rahastoon. Sijoitusrahastoja on mahdollista ostaa maailmanlaajuisesti. Jotkut näistä voivat olla alueilla joissa lainsäädäntö ei välttämättä ole säänneltyä ja tehokasta. Vaikka tämä ei tarkoita että kyseinen sijoitusrahasto on korkean riskin sijoituskohde, sijoitusrahastot maissa joissa ei ole sääntelyä voivat nostaa sijoittajan riskiä. Sijoittajan täytyy ottaa tämä huomioon sijoituspäätöstä tehdessään. 6/14

7 Tietyissä tapauksissa positiot listaamatomissa rahastoissa voidaan hankkia ennakkotilaamalla, jossa tapuksessa sinun täytyy tallettaa rahat etukäteen, esimerkiksi rahaston hallinnoitsijan kanssa tai asiakashallintoa hoitavan osapuolen kanssa. Tämä tarkoittaa, että yksiköiden tai osakkeiden suoraa toimitusta ei tapahtu maksullesi. Sijoittajien, jotka ennakkotilaavat listaamattoman rahaston pitäisi pitää mielessä, että kasvanut luottoriski liittyy tähän koska suoraa toimitusta ei tapahdu. On olemassa riski, että instituutio, joka on vastaanottanut rahasi menee konkurssiin ennakkotilauksen ja maksun välissä. Ennakkotilaussumma sisältyy silloin sen instituution liikkumattomiin varoihin. Siinä tapauksessa osakkeita ei voida toimittaa ja sijoittajan maksusitoomus voi silti olla olemassa. Usein voit löytää lisää tietoa KIID-dokumentista. Nämä dokumentit ovat saatavilla rahaston verkkosivuilta (katso myös Tuotteet ja Markkinat verkkosivuilla tätä varten). KIID tarjoaa päällipuolisen kuvauksen sijoitusmahdollisuuskista, joita instituutio tarjoaa ei-teknisin termein. Kaikki hallinnoidut instituutiot Euroopassa, jotka tarjoavat yksiköitä ei-ammattimaisille sijoittajille ovat pakotettuja antamaan KIID:n. 3.2 Joukkovelkakirjat Joukkovelkakirja (suomeksi myös Bondi, Obligaatio tai Velkakirja) on velkainstrumentti, jonka myöntää hallitus, tai yhtiö. Joukkovelkakirjan ostaja lainaa myöntäjälle rahaa ennaltamäärätyksi ajaksi yleensä kiinteällä korolla. Nollakuponki velkakirja luo tähän poikkeuksen. Sellainen velkakirja ei maksa korkoa juoksuajan aikana.tuotto saadaan tästä tyypistä ostohinnan ja lunastusarvon välisestä erosta. On paljon erilaisia joukkovelkakirjoja suurilla eroilla riskien ja voittojen määrissä. Sinun tulisi siten olla varovainen kun sijoitat joukkovelkakirjoihin ja tutkia asiakirjat, jotka liittyvät kyseiseen joukkovelkakirjaan. Lisäksi perinteisiin joukkovelkakirjoihin, on olemassa monimutkaisia joukkovelkakirjoja (monimutkaiset joukkovelkakirjat). Tämä piirre voi liittyä koronmaksumetodini, lunastusmetodiin, myöntömetodiin tai erikoisiin lainaolosuhteisiin. Esimerkiksi lainan tuotto voi olla (osittain) rippuvainen nykyisestä korkoprosentista (esim ylimäärälainat ja korkoindeksilainat) tai instituution tuotosta( kuten tulojoukkovelkakirjat tai tuotonjakovelkakirjat). Erikoisriskejä tarkkaillessa monimutkaisissa joukkovelkakirjoisa, niitä ei voida yleisesti pitää kiinteäkorkoisina arvopapereina. Joukkovelkakirjojen Riskit Joukkovelkakirjasijoituksessa on riskejä. Joukkovelkakirjanriski osaltaan heijastaa nykyisiä korkokantoja ja myöntävän instituution luottokelpoisuutta. Kasvavat korkokannat yleensä takoittavat arvon putoamista. Mikäli myöntävän instituttion luottolukitus laskee, olet suuremmassa riskissä, että instituutio ei kykene maksamaan korkoa, ja lunastamaan velkakirjaa. Se voi myös johtaa hinnanlaskuun. Pakkorealisoinnin tapahtuessa, velkakirjanhaltijat ovat osakkeenomistajien yläpuolella velkomisjärjestyksessä. Kuitenkin, jopa joukkovelkakirjasijoituksessa on riski, että menetät koko sijoituksen. Monimutkaiset joukkovelkakirjat yleensä tarjoavat paremmat osingot kuin normaalit joukkovelkakirjat, mutta monimutkaisissa velkakirjoissa on myös yleensä suurempi riski. 'Ikuinen velkakirjalaina' kuvataan ikuisena lainana, jonka takia lunastus on epävarmaa. On riski, että korkotulot ikuisessa joukkovelkakirjassa ovat pienemmät väliaikaisesti tai rakenteellisesti kuin perinteisissä joukkovelkakirjoissa samalla tai samanlaisella myöntävällä instituutiolla. Esimerkiksi 7/14

8 olemassaolevien joukkovelkakirjojen hinta laskee, koska uusia joukkovelkakirjoja, joissa on korkeampi korko,tulee saataville. Hinnanlasku ikuiselle velkakirjalle on isompi kuin normaalille, koska ikusiella velkakirjalla ei voida olettaa, että lainaa ikinä maksetaan, joten varoja ei voi uudelleensijoittaa parempiin tuottoihin. Lisäksi ikuinen luonne näissä joukkovelkakirjoissa tarkoittaa, että velkakirjan kesto voi olla pidempi kuin perinteisillä joukkovelkakirjoilla, mikä johtaa suurempaan velallisen riskiin. Pääomalainajoukkovelkakirjat kantavat suurta velallisen riskiä, sillä jos myöntävä osapuoli kaatuu, joukkovelkakirjan pitäjä on paljon normaalia velkakirjanhaltijaa huonommassa asemassa, joka voi olla kilpailevana velkojana. Pääomalainavelkakirjan haltijana hyväksyt että velkaa ei makseta takaisin ennenkuin kaikki muut velkojat ovat saaneet velkansa. Joukkovelkakirjat muuttuvalla korkoprosentilla (heti tai myöhemmin) kuten kelluvan koron kirjat ja jyrkkenijät, kantavat riskiä, että korko tulee olemaan oletettua pienempi jossain pisteessä, joka johtaa koron vähenemisen lisäksi matalampaan hintaan. 3.3 Vaihtovelkakirjat Yleisin vaihtovelkakirja on joukkovelkakirja, joka tietyissä olosuhteissa, yleensä sijoittajan pyynnöstä, voidaan muuttaa osakkeiksi muuntosuhteella, joka on muuntoajalla voimassa. On olemassa ero vaihtovelkakirjojen ja reverse vaihtovelkakirjojen välillä. Vaihtovelkakirja tarjoaa oikeuden muuttaa joukkovelkakirjan tietyksi määräksi osakkeita kypsyessään. Reverse vaihtovelkakirjalla, myöntävä instituutio pitää tämän oikeuden ja sijoittajalla on siten pakote, jos myöntäjä käyttää oikeuttaa, ostaa tietty määrä osakkeita tietyllä hinnalla. Uusi vaihtovelkakirja muoto on CoCo. CoCo't (Contingent Convertible velkakirja eli satunnaiset vaihtovelkakirjat) ovat pääosin pankkien myöntämiä ja niiden tarkoitus on vahvistaa pankkien omaa pääomaa. CoCo tavallisesti vaihdetaan osakkeiksi kun myöntävän pankin pääoman asema heikkenee. Joidenkin Cocojen kanssa, joukkovelkakirjat eivät vaihdu osakkeisiin mutta joukkovelkakirjojen nimellisarvo vähenee, kun pankin pääomatilanne saavuttaa ennalta määrätyn määrän. CoCon nimellisarvon vähentäminen merkitsee perintäkelvomattomia tappiota sijoittajille. Cocot ovat normaalisti huonommassa etuoikeusasemassa osakkeisiin verrattuna. Koska Cocot voivat poiketa hyvin paljon toisistaan, on välttämätöntä lukea niiden esitteet huolellisesti ennen kuin sijoitat CoCoon. Vaihtovelkakirjojen Riskit Vaihtovelkakirjoilla on sekä joukkovelkakirjojen, että osakkeiden ominaisuuksia. Siten niissä on kummankin Rahoitusinstrumentin riskit esillä. Reverse vaihtovelkakirjoissa on suurempi riski, sillä sijoittaja voidaan pakottaa ostamaan osakkeita, ja ei ehkä ole kykenevä tekemään niin kun pakote tulee. Sama koskee Cocoja. Koska Cocot toimivat myöntävien pankkien pääoman vahvistuksena, CoCot voidaan muuntaa silloin kun liikkeeseenlaskijan asiat eivät mene hyvin. Tämän lisäksi, liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta maksaa kuponkia, eikä lunastaa CoCoa. Usein CoCon markkinakelpoisuus on myöskin rajallinen. 3.4 Osakkeet Osakkeet ovat osallistuvia osia yrityksen osakepääomasta. Osakkeenhaltija vastaanottaa äänestysoikeuden ja on mahdollisesti oikeutettu osinkoihin. 8/14

9 Osakkeiden riskit Osakkeen hinta vaihtelee jyrkästi voitto-odotusten tullessa epävarmoiksi. Hinta riippuu makrotalouden kehityksestä, yrityksen uutisista ja/tai sektorista ja osinkopolitiikasta. Osakkeiden voitto vaihtelee rajusti tyypistä tai yrityksestä toiseen. Osakkeilla on olemassa koko sijoituksen menetyksen riski. Sääntönä on että mikäli yritys kaatuu, osakkeet menettävät kaiken arvonsa. 3.5 Talletuskuitit osakkeista Talletuskuitit osakkeista ovat Rahoitusinstrumentit, jotka edustavat alkuperäisiä osakkeita. Osakkeet itsessään ovat yleensä yritystoimiston hallussa. Talletuskuittien hallussapitäjät omaavat osittaisen oikeuden, kuin kyseessä olisi kohde-etuutena olevat osakkeet. Kaikki oikeudet, jotka liityvät osakkeisiin eivät liity talletuskuitteihin. Esimerkiksi äänestyoikeus talletuskuiteissa on yleensä rajattu. Osakkeiden talletuskuittien Riskit Periaatteessa riskit jotka liittyvät talletuskuitteihin, ovat samoja jotka liittyyvät itse osakkeisiin. 3.6 Optiot Optio on sopimus, jossa option myöntäjä antaa vastakkaiselle osapuolelle oikeuden ostaa kohdeetuutta, kuten osakepakettia, sovitun ajan lopussa tai ennen loppua, tai myydä kohde-etuus hintaan, joka on sovittu etuajassa. Ostaja yleensä maksaa myöntäjälle hinnan tästä oikeudesta. Option hinta on yleensä murto-osa kohde-etuudesta. Sen seuraukena hinnanmuutokset kohdeetuudessa johtavat suurempiin tuottoihin tai tappioihin option haltijalle. Tämä tunnetaan vipuvaikutuksena. Optiot sovelutvat sijoittajille, jotka akitiivisesti tarkkailevat positioitaan päivittäin ja omaavat riittävästi tietoa Johdannaisista ja kohde-etuuden kaupasta ja joilla on varaa korkeisiin hinnanmuutoksiin. Ostetut (pitkät) optiot Option ostajalla on oikeus (ei velvoite) ostaa tietty määrä kohde-etuutta optioajan aikana tai lopussa (put optio) tai myydä nämä esihyväksyttyy hintaan (call optio). Ostaja yleensä maksaa myöntäjälle hinnan tästä oikeudesta. Ostettujen optioiden Riskit. Potentiaalinen menetys ostajalle optioiden kanssa on rajoittunut hintaan. Option vipuvoiman vuoksi sen arvo vaihtelee voimakkaasti. Sijoituksen menetyksen riski on korkeampi kuin investoinnilla, jolla on sama kohde-etuus. Koko sijoituksen menettämisen riski kasvaa kun lunastushinta kasvaa tai putoaa riippuen käyttötavasta. Koska optiot toimivat rajoitetulla aikavälillä, mahdollisuus menettää sijoituksesi on isompi. Kirjoitetut (lyhyet) optiot Option myöntäjä hyväksyy pakotteen (ei velvoiteen) myydä kohde-etuuden (call optio) tai ostaa sen (put optio) sovittuun hintaan. Kirjoittaja on siten hyväksynyt velvoitteen, josta saa hinnan. Kirjoittajan täytyy toimittaa takuut velvoitteisiin, jotka voivat nousta optiosta, Alankomaissa käteisen ja Arvopaperien nosto-oikeutena. Takuu vaihtelee kohde-etuuden hinnan mukaan ja lasketaan päivittäin. Jos takuu, jonka kirjoittaja tarjoaa ei ole enää riittävä, kirjoittajan täytyy tarjota lisätakuut, esimerkiksi käteistä tai sulkea positioita. 9/14

10 Kirjoitettujen optioiden Riskit Takuu jonka kirjoittajan täytyy pitää antaa hieman turvaa hintamenetyksille, mutta ei poista mahdollisuutta, että häviö olisi suurempi kuin takuut. Kirjoittaja voi kohdata rajoittamattomia häviöitä, jotka voivat olla moninkertaisia saatuun hintaan nähden. Option kirjoittamisen lisäksi takuut suojanaa, on myös mahdollista kirjoittaa (osittain) suojattuja optioita, esimerkiksii kirjoittamalla optiot osakkeille, jotka ovat salkussa. Riski on siten rajoitettu. 3.7 Futuurit Futuuri on sopimus, jossa myyjä myy ostajalla kiinteän määrän kohde-.etuutta (osakkeita, indeksiä, joukkovelkakirjaa, perunoita, jne.) etukäteen kiinteillä hinnoilla. HUOMIO: toisin kuin optiossa, futuurissa on pakote molempiin suuntiin, myyjällä, sekä ostajalla. Futuurit sovitaan, joko kohde-etuuden tai rahamäärän perusteella. Jos sovitaan toimituksen perusteella, osapuolien täytyy itseasiassa toimittaa tai ottaa vastaa kohde-etuutta maksuksi kiinteästä hinnasta (arvopaperit siirron välityksellä, perunat fyysisesti). Tässä tapauksessa käteissopimus pohjautuu kohde-etuuden hintaan vanhenemispäivänä. Takaus täytyy toimittaa futuurisopimuksen pakotteiden vuoksi. Koska futuureissa, ostajalla ja myyjällä on pakotteita, molempien osapuolien pitää toimittaa takaus. Toisin kuin optioissa, hintamuutokset kohde-etuudessa eivät muuta takauksen määrää, mutta päivittäisiin maksuihin osapuolten välillä. Toisin kuin optiossa, siten, futuurille ei muodostu arvoa. Tämä monimutkainen tuote soveltuu sijoittajille, jotka akitiivisesti tarkkailevat positioitaan päivittäin ja omaavat riittävästi tietoa Johdannaisista ja kohde-etuuden kaupasta ja joilla on varaa korkeisiin hinnanmuutoksiin. Futuurien Riskit Kun sovit futuurin, vain pieni määrä takausta on annettava suhteessa kohde-etuuden arvoon. Kuitenkin, rajoitetut hintaliikket voivat johtaa korkeisiin tappioihin (tai voittoihin), vipuvoiman välityksellä. Takaus jonka sijoittajan täytyy pitää antaa hieman turvaa hintamenetyksille, mutta ei poista mahdollisuutta, että häviö olisi suurempi kuin takaus. Futuurin tappiot voivat olla huomattavat. Futuurisijoittajana sinun tulisi varovaisesti harkita, että onko tämä tuote sinulle sopiva, osaltaan katsoen tietojasi ja kokemustasi, osaltaan taloudellista tilaasi. 3.8 Contracts for Difference: CFD:t CFD on Johdannainen, joka antaa sinulle oikeuden sopia hintaeroista ja tuloista. CFD-sijoituksen kanssa kohde-etuutta ei osteta, eikä pidetä sinulle, mutta saat (pitkällä positiolla) tai maksat (lyhyellä postiolla) hinnan ja määrän eron ja osinkojen summan, käteisenä, CFD:n avaamisesta sen loppuun. Siten, kohde-etuuden toimitusta ei tapahdu. Et esimerkiksi voi lunastaa äänioikeutta. CFD:llä taloudellinen altistus kohde-etuuteen kasvaa. Osake CFD:t eivät vanhene. Sen seurauksena, olet vapaa sulkemaan position milloin haluat. CFDn pitämisen hinta riippuu korosta. DEGIRO pitää aina oikeuden lopettuu tietyt CFDsopimukset, tai terminoida ne. Koska hinta voi mennä ylös tai alas, sinulla on riski kummassakin tapauksessa. Sinun täytyy toimittaa takaus sitä riskiä varten. Koska takauksen arvo on rajoitettu suhteessa kohde-etuuden arvoon, sijoitat vipuvoimalla. 10/14

11 DEGIROlla voit vaihtaa CFDllä laajalta alalta markkinoita ja tuotteita, kuten osakkeita, valuuttoja, indeksejä, raaka-aineita ja muita finansituotteita. CFDn kauppa-ajat ovat normaalisti samat kuin pörssissä. Mutta, jotkin CFDt voidaan myös vaihtaa ennen ja jälkeen pörssin aukioloaikoja. CFDn kustannukset Pitkä positio CFD:ssa voidaan pitää notionaalisena ostona kohde-etuutta. Missä sinun pitäisi maksaa myyntihinta kohde-etuudesta oikeaan ostoon, pitkällä CFDllä sinulta kerätään rahoitusmaksut. Rahoitusmaksut ovat maksetavissa vain yönylisille positioille, eli useamman päivän positioille. Sopimalla pitkän CFDn, maksat käupankäyntikulut ja rahoitusmaksut. Rahoitusmaksujen määrä ja kaupankäyntihinta näkyy asiakirjassa 'Tietoja Sijoituspalveluista Hinnasto. CFD:n lyhyttä positiota voidaan käsitteellisesti pitää kohde-etuuden ostona, ilman, että omistat kohde-etuutta. Siinä missä maksaisit myyntihinnan, CFD lyhyellä positiolla saat myyntihinnan korkomäärän. Kauppamaksut ja lainauskulut (kuitenkin joudut lainaamaan kohde-etuuden, jos sinulla ei ole sellaista kun myyt sen) peritään tilitäsi. CFDn kanssa on myös piilomaksuja suurella Bid-Ask spreadilla, missä pyynnin ja tarjouksen ero voi ylittää kohde-etuuden vastaavan suhteen pörssissä. DEGIROn tavoite on pitää CFDn hajauma yhtä suurena kohde-etuuteen verrattuna ainakin 98% ajasta. Jossain tapauksessa riskien punnitseminen voidaan antaa CFDn hallussapidosta. Tällä hetkellä DEGIROn verkkosivuilla ei ole tästä kysymys. CFDn Riskit Kun ostat CFDn, tarvitset vain pienen määrän kohde-etuuden arvosta takaukseksii. Voit siten sijoittaa vipuvoimalla. Sen tuloksena rajoitetut hinnanmuutokset voivat johtaa suuriin tappioihin tai voittoihin. Takuu jonka sinun täytyy pitää antaa hieman turvaa hintamenetyksille, mutta ei poista mahdollisuutta, että häviö olisi suurempi kuin takaus. CFDn tappiot voivat olla huomattavat. CFDsijoittajana sinun tulisi varovaisesti harkita, että onko tämä tuote sinulle sopiva, osaltaan katsoen tietojasi ja kokemustasi, osaltaan taloudellista tilaasi. Tämä monimutkainen tuote soveltuu sijoittajille, jotka akitiivisesti tarkkailevat positioitaan päivittäin ja omaavat riittävästi tietoa Johdannaisista ja kohde-etuuden kaupasta ja joilla on varaa korkeisiin hinnanmuutoksiin. 3.9 Warrantit Warrantti on samankaltainen option kanssa, pääerona se, että optiotodistusta ei sovita pörssissä tuntemattoman vastakappaleen kanssa, vaan aina yrityksen tai muun instituution kanssan, joka päättää ehdot. Ei ole mahdollista ottaa lyhyttä warranttipositiota. Warranttien Riskit Warranttiin liittyvät riskin ovat samanlaisia kuin call-optioissa. Warrantin erityisriski on, että warrantin arvo riippuu myöntävän instituution menestyksestä Trackerit Trackerit ovat sijoitusrahasto, jotka yrittävät seurata tiettyä kohde-etuutta tai indeksiä niin läheltä kuin mahdollista. Tracker, jossa kohde-etuus on oikeasti olemassa (tunnetaan fyysisenä trackerina tai käteispohjaisena trackerina markkinoilla) voidaan tulkita sijoitusrahastoksi, jonka 11/14

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista

Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista Ohjeet Ohjeet monimutkaisista velkainstrumenteista ja strukturoiduista talletuksista 04/02/2016 ESMA/2015/1787 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät... 3

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit ovat arvopaperisoituja sijoitusinstrumentteja, jossa sijoittaja pääsee käyttämään osakkeen liikkeen täysimääräisesti hyödykseen ilman, että sijoittaa koko

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa 1. Arvon määritys a) Mitkä tekijät vaikuttavat osto- ja myyntioptioiden arvoon ja miten? b) Yrityksen osingon oletetaan olevan ensi vuonna 3 euroa per osake ja osinkojen uskotaan kasvavan 6 % vuosivauhtia.

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t.

Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Blue Diamond BBP- ja Team Elite BBP -sa a nno t. Voimassa 1. tammikuuta 2015 alkaen Näitä sääntöjä, jotka koskevat Nu Skinin Blue Diamond ja Team Elite Business Builder -asemaa ( BD BBP ja TE BBP ), sovelletaan

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x)

Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Päätöksentekijä on riskipakoinen, jos hyötyfunktio on konkaavi. a(x) = U (x) U (x) Arvo (engl. value) = varmaan attribuutin tulemaan liittyvä arvo. Hyöty (engl. utility) = arvo, jonka koemme riskitilanteessa eli, kun teemme päätöksiä epävarmuuden (todennäköisyyksien) vallitessa. Vrt.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot