TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talousarvio -2018

2 Sisällysluettelo HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 3 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 3 VOITTEET... 4 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 6 HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS... 7 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 7 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 7 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 7 VOITTEET... 8 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 9 IT-PALVELUT LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 13 MATKAILUN PALVELUKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, VOITTEET TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TURUN TYÖTERVEYSLO LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 27 VELKANEUVONTOIMISTO

3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET

4 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Se vastaa yhteishankintojen sopimushallinnasta. SAPin hankintatoimen ylläpito ja kehittäminen on Haloken vastuulla. Logistiikkapalvelut vastaavat keskusvaraston toiminnasta sekä posti- ja tavarakuljetuksista ja omana työnä tehtävistä painatuspalveluista ja kotihoidon asiakkaiden kuljetuksista. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta. Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa. Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Sähköisten järjestelmien käyttö hankinnoissa: Cloudia kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen SAPin käytön lisääminen Markkinavuoropuheluiden lisääminen yritysten kanssa. Hankintasopimusten elinkaaren hallinta: toimittajaseurannan lisääminen. TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 3

5 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1: Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa. 20/vuos i 50 % 80 % % 90 % 95 % 95 % Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin. Mittariin sidottu tavoite 2: Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICTkehittämisessä ja hankinnoissa. 1/vuosi 50 % 80 % % 95 % 100 % 100 % Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: xx/vuos i % % % % % % Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -34,2 % -99,5 % TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 4

6 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 92, Toiminnan kehittämishankkeet Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Palvelukeskukset Kehittämishanke Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen uudistamisohjelma kasvu max. 1,6 % kasvu max. 2 % kasvu max. 2 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 5

7 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Tiedoksi annettavat tunnusluvut Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Keskusvaraston kiertonopeus Varastoon sidottu pääoma TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 6

8 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Henkilöstöasioiden palvelukeskus on henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluita tuottava palvelukeskus. Henkilöstöasioiden palvelukeskus perustettiin vuoden aikana ja nyt työntekijöitä on 17 vakinaista ja 2 määräaikaista SAP HR projektityöntekijää. Palvelukeskuksessa on kolme palvelukokonaisuutta: HR -sovelluspalvelut, rekrytointipalvelut ja palvelussuhdeasioiden palvelut, jotka on suunniteltu toimimaan tiimeittäin. Tietyt palvelut ovat koko palvelukeskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten esim. palvelussuhdeneuvonta, selvittelytyö, raportointi ja koulutusten järjestäminen. Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta niiden palveluiden osalta, jotka siirrettiin toimialoilta palvelukeskukseen. Joitain yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia on tullut / tulee työnjakojen uudelleenjärjestelyissä: esim. IT palvelut ja Taitoan kanssa) tai kun kaupungilla otetaan käyttöön yksittäisiä uusia seurantatapoja (esim. täyttöluvat). Vuoden aikana valmistui HPK:n palveluista palvelukatalogi ja hinnoittelu. Tämä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajemmin myös yhtiöille ja yhteisöille. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT HR -sovellustiimin ja palvelussuhdeasioiden tiimin toimintaympäristössä suurin muutos koskee sekä palkanlaskennan että Personec F.K. järjestelmän siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Muutoksella on vaikutuksia toimintatapoihin ja työnjakoon, jota joltain osin tarkennetaan Personec F.K. siirtoprojektissa ja muuten tulevissa työnjakotapaamisissa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta pyritään vuoden aikana vakiinnuttamaan. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön itsepalveluportaali, joka mahdollistaa sähköiset palvelupyynnöt ja suoriteseurannan asiakkaittain. Toiminnan laadun parantaminen edellyttää, että toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely ja palveluiden kehittämisessä toteutetaan toimialojen ja yhtiöiden kanssa asiakassuunnitelmien seurantatapaamiset. Seurantatapaamisissa tulee myös arvioida valmistuneen tuotekatalogin palveluja ja hinnoittelua. Strateginen painopiste on työnjako Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja Personec FK järjestelmän siirto Taitoan hallinnointiin. Järjestelmäsiirrolla on vaikutusta toimialojen ja yhtiöiden työskentelyyn järjestelmän kanssa ja toisaalta myös vaatimuksia SAP HR järjestelmän käyttöönoton laajentamiseen. Turun Kaupunki Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 7

9 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Tuotteiden sisällöt ja hinnoittelut ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaat voivat seurata suoritemääriään. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Mittariin sidottu tavoite 2 SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät. xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: SAP HR käyttöönoton laajennus ja tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa viedään läpi sovitussa aikataulussa. HPK:ssa tehdään palvelukeskuksen osalta suunnitelma tuotantokäytön tuen toteuttamiseksi alkaen. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 8

10 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 60 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 56,7 % 31,4 % Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 3 Rekrytoinnin asiakkuuksien ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen. Palveluprosessikuvaukset on toimialoille tehty. (6 kpl) xx/vuosi % 100% 100% 100% % % Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Rekrytoinnin seudullisen yhteistyön kehittäminen. Toimialojen rekrytointiprosessien yhdenmukaistaminen. TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Itsepalveluportaalin käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5) Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella) otettu käyttöön 50% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 3,7 4,0 4,0 4, TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 9

11 Talousarvio IT-palvelut IT-PALVELUT TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt It-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankittavaa konsultointia. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu. IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä. Strategisten linjausten hyötyjä ovat: - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla - IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 10

12 Talousarvio IT-palvelut VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen uudistamisohjelma Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Kehittämishanke Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Infrapalvelujen yhtenäistäminen Toteuttamisaikataulu Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus uudistamisohjelma uudistamisohjelma uudistamisohjelma Konesali-ohjelma Kokonaisbudjetti DriveTurku - - Sähköinen ylioppilastutkinto Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa SAP:n käytön laajennus Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja uudistamisohjelma Palveluseteli muu ohjaus Kanta e arkisto Liikennevaloprojekti muu ohjaus TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 11

13 Talousarvio IT-palvelut IT-palveluiden määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1.000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 48,9 % -72,4 % IT-palveluiden investoinnit (1.000 ) M E It-investoinnit yhteensä SAP käytön laajennus SAP HR ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen Kaupunkitason sähköiset palvelut Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietoliikenneohjelma Osakkeet ja osuudet Tilainvestoinnit Kilan investointiohjelman mukaisena, hankkeet Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 12

14 Talousarvio IT-palvelut TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Käyttötalous (budj/toteutumat) ( ) Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl) Tietojärjestelmien kehittäminen ( ) ter vi ,7M 6,3M 6,9M 7M Projektit (kpl) Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m2) 2071,5 2071,5 1899,5 1899, Muut Tietokoneita Palvelimia Sähköpostilaatikoita Palvelinsovelluksia Työasemaohjelmistoja Sovellustoimittajia Sovellus-, palvelu-, huoltoja lisenssisopimuksia Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS Palvelukeskukset Ohjausasiakirja IT-Stategia Ohjaustieto - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämsissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa ifrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IThankinnat yhtenäisellä tavalla IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 13

15 Talousarvio Matkailun palvelukeskus MATKAILUN PALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä alueen matkailutuotteita ja - palveluja sekä kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Matkailua edistetään valituilta strategisilta alueilta, joita ovat Ruotsi ja Venäjä sekä alueet, joista on hyvä saavutettavuus Turkuun, erityisesti suorilla lentoyhteyksillä. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Matkailun palvelukeskuksen on markkinoinnissa pystyttävä nopeasti reagoimaan yleisen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhdanteiden vaihteluihin sekä markkinoinnin kanavien että kohderyhmien valinnoilla TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat: Henkilöstömäärää vähennetään keskittämällä hosteltoiminta yhteen toimipisteeseen. Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään ja kannattavuutta parannetaan. Matkailuneuvontaa tehostetaan kehittämällä päätelaiteriippumattomia mobiilipalveluita edelleen ja lanseeraamalla verkkosivujen tablettisovellus. Mobiilipalveluissa hyödynnetään paikkatietoa. Turun kaksikielisyyttä ( palveluissa ja mm. ÅST) hyödynnetään Ruotsin markkinoinnissa. Markkinointia toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan BtoB- viestinnällä ravintoloille, vähittäiskaupalle ja muille matkailun sidosryhmille. Kongressimarkkinoinnissa jatketaan yhteistyötä tiedeyhteisön ja korkeakoulujen sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä lentokenttää korostetaan kaikessa markkinoinnissa. Turku Touringin 2004 konseptoimaa Technical Visits- toimintaa kehitetään vientituotteeksi. Ruissalo Campingin kehittäminen neljän tähden tasoon. TURUN KAUPUNKI Matkailun palvelukeskus Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén 14

16 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -121,0 % 3458,1 % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 15

17 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun Seudun Kehittämiskeskus (ek) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. ekin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, yritysten sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Rakennemuutos on edelleen käynnissä ja se tuleekin olemaan jatkuvaa. Telakkaan liittyvät näkymät ovat tällä hetkellä positiivisempia kuin aikoihin. Samalla moni meriteollisuuden yritys on löytänyt uusia kivijalkoja ja yleisesti voidaan todeta, että teollinen ympäristö on uudistunut. Samaan aikaan työttömyys on valtavan korkea, ja edellyttää pitkäjänteisiä toimia. Varsinkin panostukset nuoriin ja uusien yritysten synnyttäminen, jotka myös kykenevät työllistämään on erittäin tärkeää. Turun alueella uudistetaan toimintoja, jotta työllisyys ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhä paremmin yhteen. Samaan aikaan alueiden välillä käydään erittäin kovaa kilpailua. Erityisesti kilpaillaan tulevaisuuden osaajista. Turun alueen menestyminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä on avainasemassa. Alueen on oltava rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 16

18 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Turun Seudun Kehittämiskeskus yrityspalvelupiste Potkuri mukaan luettuna muuttaa ensi vuonna Kupittaalle. Samalla uudistetaan koko neuvonnan ja kehittämisen kokonaisuus yrityspalveluiden osalta. Kaupunki on solminut korkeakoulujen kanssa innovaatiosopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (ELY ja TE-toimisto) kanssa tullaan syksyllä solmimaan uusi Turun seudun yrityspalvelusopimus. Allekirjoittajana on Turun Seudun Kehittämiskeskus, toteuttajina Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä oppilaitokset. Uudet rahoitusinstrumentit ohjelmarahoituksineen käynnistyvät vuoden alusta. Keskeisiä instrumentteja ovat Innovatiivisten kaupunkien Älykäs kaupunki-kokonaisuus sekä 6aika-ohjelman innovaatioalustat-kokonaisuus. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoituksella tuetaan myös muiden palveluntarjoajien kokonaisuuksia: - Turku Science Park Oy; Älykäs kaupunki Smart Chemistry Park. Start up toiminta, Tulevaisuuden terveys - Koneteknologiakeskus Turku Oy; Meridiem-tutkimusohjelma, Turku Seas 2020, Uudistuva teollisuus - Turun ammattikorkeakoulu Oy; egreennet, Resurssitehokkuus - Boost Turku ry; Startup-toiminta Lisäksi osallistutaan yrityskasvatuksen tukemiseen erillisillä hankkeilla sekä tukemalla YES-keskus toimintaa. Toiminnan ytimen muodostaa yritysten neuvontapalvelut. Pääkohderyhmät ovat: Yritykset Turun seutu Suomalaiset Ulkomaiset Investoijat Kehitysyhtiöt Mahdolliset yrittäjät Julkinen sektori Investoijat Yritystutus tumiset KV Opiskelijat Oma organisaatio Instituutiot Vierailukesku shanke Tianjin Ammatinvaiht ajat Rahoittajat Pääomasijoitta jat Pietari, Turkutoimisto Aloittelevat Alueen kehitys yhtiöt Pernambuco Ready Study Go Lähikunnat Loura Valtionhallinto ja ministeriöt Verkostomainen toimintatapa on edelleen keskeisessä asemassa. Turun Seudun Kehittämiskeskus kumppaneineen tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistäjä Suomessa (Itämeri, Venäjä, Kiina). Avainasiakkuuksia toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen. (alkava-toimiva-omistajanvaihdos). ELYn tarjoamat kehittämispalvelut muuttuvat. Samalla halutaan kehittää yksityistä palvelu- KV- Kuljetusyrityks et Pohjoinen kasvukäytävä Yrityskäyntejä lisätään ensi vuoden aikana. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan asiakashallintajärjestelmällä (Yrinet). Tilaisuudet ja tapahtumat saadaan yhdistettyä uudessa toimintamallissa. Startti-infoja järjestetään joka toinen viikko, startup-yhteisö järjestää tilaisuuksia joka viikko ja Eurooppalainen yrittäjyyden päivä toimii edelleen alueen päätapahtumana. Startti-infoja kehitetään ja hyödynnetään yrityssuomi.fi- palvelua, jotta neuvontaan tullaan yhä valmiimpina. Sijoittautumismarkkinointia tehdään suoraan yrityksiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Messuille osallistutaan pienemmissä ryhmissä (Stavanger, Pietari, Alihankintamessut, MIPIM). Markkinoinnin painopiste on uuden konseptin markkinointi sekä yritysmarkkinointi. Yritysalueiden markkinointi verkossa on uusittu vuonna. Kesällä avattiin uudistuneet businessturku.fi sivut ja niiden kehittämistä jatketaan. Elokuvakomission työ juurrutetaan. Vuonna perustettiin Elokuvakaupunki Turku ry, jonka toiminnalla haetaan lisäresursseja elokuvatuotantoihin. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 17

19 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus tarjontaa Potkurin ympärille, joka ei ole sidoksissa tuki-instrumentteihin. Alueen yrityspalveluyritykset kutsutaan kumppaneiksi. Projektit ja hankkeet - Turku Seas 2020, hankerahoitus vuoden loppuun - Energianeuvonta yrityksille, haetaan vuoden vaihteeseen maakunnallisesti - Innovatiiviset kaupungit, Älykäs kaupunki; Resurssitehokkuus, Lähiöiden korjausrakentaminen, Smart Chemistry Park, Climate proof rakenteet, älykäs liikenne. - 6aika Innovaatioalustat; Vierailukeskus - BOSSE - BUSINESS ONE-STOP-SHOP-E - Kansainvälinen yritysneuvontahanke; Central Baltic rahoitusohjelmaan Lisäksi yritysten demonstraatioalustahankkeita. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 18

20 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.1.1 Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimin-taympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille. xx/vuos i % % % % % % Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitettäville aloille, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat. Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vuos i xx/vuos i % % % % % % % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 19

21 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 2490,7 % -109,9 % Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 24,3 25,9 TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 20

22 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Täydentävät strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Turun kaupungin asemaa kiinnostavana elokuvatuotantokaupunkina vahvistetaan. Lähtötaso /vuosi M E 2017 xx/vuosi % % % % % % Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat xx/vuosi % % % % % % yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi. Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä trateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita xx/vuosi % % % % % % innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vu osi % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 21

23 Talousarvio Turun Työterveystalo TURUN TYÖTERVEYSLO TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Työterveyshuoltojen yhtiöittämistä koskien ministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 :n 3 momentin muuttamiseksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut voidaan tuottaa työterveyshuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Kunnalle työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus tulisi silloin, kun työnantaja tai yrittäjä haluaisi ostaa sekä ehkäisevät että sairaanhoitopalvelut kunnalta. Vaikka lakimuutosta valmistellaan, on yrityksille myös sairaanhoidon palveluja myyvien työterveyshuoltojen varauduttava mahdolliseen yhtiöittämiseen. Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1. ja uusi asetus 708/ korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä. Asetuksessa nimetään työterveyshuoltoon myös sosiaalialan asiantuntija, joka voi toimia työterveyslääkärin tai -hoitajan arvioiman tarpeen perusteella. TURUN KAUPUNKI Turun Työterveystalo Työterveysjohtaja Marjo Sinokki 22

Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2018 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2018 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA TOIMINSUUNNITELMA - 2018 Liite 1 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työllisyyspalvelukeskus edistää turkulaisten työllisyyttä hyödyntämällä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen

Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi. 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Puhelinpalvelu ja sähköinen asiointi 26.5.2015 Piia Niemi Mustonen Espoon neuvolatoiminta Asiakkaat raskaana olevat naiset sekä alle kouluikäiset lapset perheineen Synnytykset 3523/vuosi (2013) n. 6600

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Suomi ja työtulevaisuus Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Pasi Papunen, liiketoimintajohtaja Työtulevaisuuspalvelut Edut, hyödyt ja lupaukset Suomi ja työtulevaisuus Mitä Terveystalo

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa vuonna 0 Toni Pekka KEVA toni.pekka@keva.fi TYKYHELMI..0 Kuopion Musiikkikeskus Tutkimuksen aineisto Tavoitteena tarkastella kunta- ja seurakuntaorganisaatioiden

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot