TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talousarvio -2018

2 Sisällysluettelo HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 3 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 3 VOITTEET... 4 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 6 HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS... 7 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 7 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 7 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 7 VOITTEET... 8 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 9 IT-PALVELUT LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 13 MATKAILUN PALVELUKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, VOITTEET TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TURUN TYÖTERVEYSLO LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 27 VELKANEUVONTOIMISTO

3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET

4 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Se vastaa yhteishankintojen sopimushallinnasta. SAPin hankintatoimen ylläpito ja kehittäminen on Haloken vastuulla. Logistiikkapalvelut vastaavat keskusvaraston toiminnasta sekä posti- ja tavarakuljetuksista ja omana työnä tehtävistä painatuspalveluista ja kotihoidon asiakkaiden kuljetuksista. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta. Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa. Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Sähköisten järjestelmien käyttö hankinnoissa: Cloudia kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen SAPin käytön lisääminen Markkinavuoropuheluiden lisääminen yritysten kanssa. Hankintasopimusten elinkaaren hallinta: toimittajaseurannan lisääminen. TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 3

5 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1: Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa. 20/vuos i 50 % 80 % % 90 % 95 % 95 % Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin. Mittariin sidottu tavoite 2: Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICTkehittämisessä ja hankinnoissa. 1/vuosi 50 % 80 % % 95 % 100 % 100 % Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: xx/vuos i % % % % % % Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -34,2 % -99,5 % TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 4

6 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 92, Toiminnan kehittämishankkeet Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Palvelukeskukset Kehittämishanke Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen uudistamisohjelma kasvu max. 1,6 % kasvu max. 2 % kasvu max. 2 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 5

7 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Tiedoksi annettavat tunnusluvut Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Keskusvaraston kiertonopeus Varastoon sidottu pääoma TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 6

8 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Henkilöstöasioiden palvelukeskus on henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluita tuottava palvelukeskus. Henkilöstöasioiden palvelukeskus perustettiin vuoden aikana ja nyt työntekijöitä on 17 vakinaista ja 2 määräaikaista SAP HR projektityöntekijää. Palvelukeskuksessa on kolme palvelukokonaisuutta: HR -sovelluspalvelut, rekrytointipalvelut ja palvelussuhdeasioiden palvelut, jotka on suunniteltu toimimaan tiimeittäin. Tietyt palvelut ovat koko palvelukeskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten esim. palvelussuhdeneuvonta, selvittelytyö, raportointi ja koulutusten järjestäminen. Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta niiden palveluiden osalta, jotka siirrettiin toimialoilta palvelukeskukseen. Joitain yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia on tullut / tulee työnjakojen uudelleenjärjestelyissä: esim. IT palvelut ja Taitoan kanssa) tai kun kaupungilla otetaan käyttöön yksittäisiä uusia seurantatapoja (esim. täyttöluvat). Vuoden aikana valmistui HPK:n palveluista palvelukatalogi ja hinnoittelu. Tämä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajemmin myös yhtiöille ja yhteisöille. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT HR -sovellustiimin ja palvelussuhdeasioiden tiimin toimintaympäristössä suurin muutos koskee sekä palkanlaskennan että Personec F.K. järjestelmän siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Muutoksella on vaikutuksia toimintatapoihin ja työnjakoon, jota joltain osin tarkennetaan Personec F.K. siirtoprojektissa ja muuten tulevissa työnjakotapaamisissa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta pyritään vuoden aikana vakiinnuttamaan. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön itsepalveluportaali, joka mahdollistaa sähköiset palvelupyynnöt ja suoriteseurannan asiakkaittain. Toiminnan laadun parantaminen edellyttää, että toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely ja palveluiden kehittämisessä toteutetaan toimialojen ja yhtiöiden kanssa asiakassuunnitelmien seurantatapaamiset. Seurantatapaamisissa tulee myös arvioida valmistuneen tuotekatalogin palveluja ja hinnoittelua. Strateginen painopiste on työnjako Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja Personec FK järjestelmän siirto Taitoan hallinnointiin. Järjestelmäsiirrolla on vaikutusta toimialojen ja yhtiöiden työskentelyyn järjestelmän kanssa ja toisaalta myös vaatimuksia SAP HR järjestelmän käyttöönoton laajentamiseen. Turun Kaupunki Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 7

9 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Tuotteiden sisällöt ja hinnoittelut ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaat voivat seurata suoritemääriään. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Mittariin sidottu tavoite 2 SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät. xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: SAP HR käyttöönoton laajennus ja tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa viedään läpi sovitussa aikataulussa. HPK:ssa tehdään palvelukeskuksen osalta suunnitelma tuotantokäytön tuen toteuttamiseksi alkaen. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 8

10 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 60 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 56,7 % 31,4 % Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 3 Rekrytoinnin asiakkuuksien ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen. Palveluprosessikuvaukset on toimialoille tehty. (6 kpl) xx/vuosi % 100% 100% 100% % % Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Rekrytoinnin seudullisen yhteistyön kehittäminen. Toimialojen rekrytointiprosessien yhdenmukaistaminen. TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Itsepalveluportaalin käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5) Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella) otettu käyttöön 50% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 3,7 4,0 4,0 4, TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 9

11 Talousarvio IT-palvelut IT-PALVELUT TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt It-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankittavaa konsultointia. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu. IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä. Strategisten linjausten hyötyjä ovat: - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla - IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 10

12 Talousarvio IT-palvelut VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen uudistamisohjelma Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Kehittämishanke Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Infrapalvelujen yhtenäistäminen Toteuttamisaikataulu Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus uudistamisohjelma uudistamisohjelma uudistamisohjelma Konesali-ohjelma Kokonaisbudjetti DriveTurku - - Sähköinen ylioppilastutkinto Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa SAP:n käytön laajennus Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja uudistamisohjelma Palveluseteli muu ohjaus Kanta e arkisto Liikennevaloprojekti muu ohjaus TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 11

13 Talousarvio IT-palvelut IT-palveluiden määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1.000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 48,9 % -72,4 % IT-palveluiden investoinnit (1.000 ) M E It-investoinnit yhteensä SAP käytön laajennus SAP HR ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen Kaupunkitason sähköiset palvelut Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietoliikenneohjelma Osakkeet ja osuudet Tilainvestoinnit Kilan investointiohjelman mukaisena, hankkeet Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 12

14 Talousarvio IT-palvelut TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Käyttötalous (budj/toteutumat) ( ) Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl) Tietojärjestelmien kehittäminen ( ) ter vi ,7M 6,3M 6,9M 7M Projektit (kpl) Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m2) 2071,5 2071,5 1899,5 1899, Muut Tietokoneita Palvelimia Sähköpostilaatikoita Palvelinsovelluksia Työasemaohjelmistoja Sovellustoimittajia Sovellus-, palvelu-, huoltoja lisenssisopimuksia Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS Palvelukeskukset Ohjausasiakirja IT-Stategia Ohjaustieto - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämsissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa ifrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IThankinnat yhtenäisellä tavalla IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 13

15 Talousarvio Matkailun palvelukeskus MATKAILUN PALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä alueen matkailutuotteita ja - palveluja sekä kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Matkailua edistetään valituilta strategisilta alueilta, joita ovat Ruotsi ja Venäjä sekä alueet, joista on hyvä saavutettavuus Turkuun, erityisesti suorilla lentoyhteyksillä. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Matkailun palvelukeskuksen on markkinoinnissa pystyttävä nopeasti reagoimaan yleisen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhdanteiden vaihteluihin sekä markkinoinnin kanavien että kohderyhmien valinnoilla TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat: Henkilöstömäärää vähennetään keskittämällä hosteltoiminta yhteen toimipisteeseen. Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään ja kannattavuutta parannetaan. Matkailuneuvontaa tehostetaan kehittämällä päätelaiteriippumattomia mobiilipalveluita edelleen ja lanseeraamalla verkkosivujen tablettisovellus. Mobiilipalveluissa hyödynnetään paikkatietoa. Turun kaksikielisyyttä ( palveluissa ja mm. ÅST) hyödynnetään Ruotsin markkinoinnissa. Markkinointia toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan BtoB- viestinnällä ravintoloille, vähittäiskaupalle ja muille matkailun sidosryhmille. Kongressimarkkinoinnissa jatketaan yhteistyötä tiedeyhteisön ja korkeakoulujen sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä lentokenttää korostetaan kaikessa markkinoinnissa. Turku Touringin 2004 konseptoimaa Technical Visits- toimintaa kehitetään vientituotteeksi. Ruissalo Campingin kehittäminen neljän tähden tasoon. TURUN KAUPUNKI Matkailun palvelukeskus Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén 14

16 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -121,0 % 3458,1 % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 15

17 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun Seudun Kehittämiskeskus (ek) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. ekin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, yritysten sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Rakennemuutos on edelleen käynnissä ja se tuleekin olemaan jatkuvaa. Telakkaan liittyvät näkymät ovat tällä hetkellä positiivisempia kuin aikoihin. Samalla moni meriteollisuuden yritys on löytänyt uusia kivijalkoja ja yleisesti voidaan todeta, että teollinen ympäristö on uudistunut. Samaan aikaan työttömyys on valtavan korkea, ja edellyttää pitkäjänteisiä toimia. Varsinkin panostukset nuoriin ja uusien yritysten synnyttäminen, jotka myös kykenevät työllistämään on erittäin tärkeää. Turun alueella uudistetaan toimintoja, jotta työllisyys ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhä paremmin yhteen. Samaan aikaan alueiden välillä käydään erittäin kovaa kilpailua. Erityisesti kilpaillaan tulevaisuuden osaajista. Turun alueen menestyminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä on avainasemassa. Alueen on oltava rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 16

18 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Turun Seudun Kehittämiskeskus yrityspalvelupiste Potkuri mukaan luettuna muuttaa ensi vuonna Kupittaalle. Samalla uudistetaan koko neuvonnan ja kehittämisen kokonaisuus yrityspalveluiden osalta. Kaupunki on solminut korkeakoulujen kanssa innovaatiosopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (ELY ja TE-toimisto) kanssa tullaan syksyllä solmimaan uusi Turun seudun yrityspalvelusopimus. Allekirjoittajana on Turun Seudun Kehittämiskeskus, toteuttajina Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä oppilaitokset. Uudet rahoitusinstrumentit ohjelmarahoituksineen käynnistyvät vuoden alusta. Keskeisiä instrumentteja ovat Innovatiivisten kaupunkien Älykäs kaupunki-kokonaisuus sekä 6aika-ohjelman innovaatioalustat-kokonaisuus. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoituksella tuetaan myös muiden palveluntarjoajien kokonaisuuksia: - Turku Science Park Oy; Älykäs kaupunki Smart Chemistry Park. Start up toiminta, Tulevaisuuden terveys - Koneteknologiakeskus Turku Oy; Meridiem-tutkimusohjelma, Turku Seas 2020, Uudistuva teollisuus - Turun ammattikorkeakoulu Oy; egreennet, Resurssitehokkuus - Boost Turku ry; Startup-toiminta Lisäksi osallistutaan yrityskasvatuksen tukemiseen erillisillä hankkeilla sekä tukemalla YES-keskus toimintaa. Toiminnan ytimen muodostaa yritysten neuvontapalvelut. Pääkohderyhmät ovat: Yritykset Turun seutu Suomalaiset Ulkomaiset Investoijat Kehitysyhtiöt Mahdolliset yrittäjät Julkinen sektori Investoijat Yritystutus tumiset KV Opiskelijat Oma organisaatio Instituutiot Vierailukesku shanke Tianjin Ammatinvaiht ajat Rahoittajat Pääomasijoitta jat Pietari, Turkutoimisto Aloittelevat Alueen kehitys yhtiöt Pernambuco Ready Study Go Lähikunnat Loura Valtionhallinto ja ministeriöt Verkostomainen toimintatapa on edelleen keskeisessä asemassa. Turun Seudun Kehittämiskeskus kumppaneineen tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistäjä Suomessa (Itämeri, Venäjä, Kiina). Avainasiakkuuksia toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen. (alkava-toimiva-omistajanvaihdos). ELYn tarjoamat kehittämispalvelut muuttuvat. Samalla halutaan kehittää yksityistä palvelu- KV- Kuljetusyrityks et Pohjoinen kasvukäytävä Yrityskäyntejä lisätään ensi vuoden aikana. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan asiakashallintajärjestelmällä (Yrinet). Tilaisuudet ja tapahtumat saadaan yhdistettyä uudessa toimintamallissa. Startti-infoja järjestetään joka toinen viikko, startup-yhteisö järjestää tilaisuuksia joka viikko ja Eurooppalainen yrittäjyyden päivä toimii edelleen alueen päätapahtumana. Startti-infoja kehitetään ja hyödynnetään yrityssuomi.fi- palvelua, jotta neuvontaan tullaan yhä valmiimpina. Sijoittautumismarkkinointia tehdään suoraan yrityksiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Messuille osallistutaan pienemmissä ryhmissä (Stavanger, Pietari, Alihankintamessut, MIPIM). Markkinoinnin painopiste on uuden konseptin markkinointi sekä yritysmarkkinointi. Yritysalueiden markkinointi verkossa on uusittu vuonna. Kesällä avattiin uudistuneet businessturku.fi sivut ja niiden kehittämistä jatketaan. Elokuvakomission työ juurrutetaan. Vuonna perustettiin Elokuvakaupunki Turku ry, jonka toiminnalla haetaan lisäresursseja elokuvatuotantoihin. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 17

19 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus tarjontaa Potkurin ympärille, joka ei ole sidoksissa tuki-instrumentteihin. Alueen yrityspalveluyritykset kutsutaan kumppaneiksi. Projektit ja hankkeet - Turku Seas 2020, hankerahoitus vuoden loppuun - Energianeuvonta yrityksille, haetaan vuoden vaihteeseen maakunnallisesti - Innovatiiviset kaupungit, Älykäs kaupunki; Resurssitehokkuus, Lähiöiden korjausrakentaminen, Smart Chemistry Park, Climate proof rakenteet, älykäs liikenne. - 6aika Innovaatioalustat; Vierailukeskus - BOSSE - BUSINESS ONE-STOP-SHOP-E - Kansainvälinen yritysneuvontahanke; Central Baltic rahoitusohjelmaan Lisäksi yritysten demonstraatioalustahankkeita. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 18

20 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.1.1 Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimin-taympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille. xx/vuos i % % % % % % Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitettäville aloille, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat. Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vuos i xx/vuos i % % % % % % % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 19

21 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 2490,7 % -109,9 % Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 24,3 25,9 TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 20

22 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Täydentävät strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Turun kaupungin asemaa kiinnostavana elokuvatuotantokaupunkina vahvistetaan. Lähtötaso /vuosi M E 2017 xx/vuosi % % % % % % Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat xx/vuosi % % % % % % yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi. Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä trateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita xx/vuosi % % % % % % innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vu osi % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 21

23 Talousarvio Turun Työterveystalo TURUN TYÖTERVEYSLO TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Työterveyshuoltojen yhtiöittämistä koskien ministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 :n 3 momentin muuttamiseksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut voidaan tuottaa työterveyshuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Kunnalle työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus tulisi silloin, kun työnantaja tai yrittäjä haluaisi ostaa sekä ehkäisevät että sairaanhoitopalvelut kunnalta. Vaikka lakimuutosta valmistellaan, on yrityksille myös sairaanhoidon palveluja myyvien työterveyshuoltojen varauduttava mahdolliseen yhtiöittämiseen. Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1. ja uusi asetus 708/ korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä. Asetuksessa nimetään työterveyshuoltoon myös sosiaalialan asiantuntija, joka voi toimia työterveyslääkärin tai -hoitajan arvioiman tarpeen perusteella. TURUN KAUPUNKI Turun Työterveystalo Työterveysjohtaja Marjo Sinokki 22

Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2018 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2018 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA TOIMINSUUNNITELMA - 2018 Liite 1 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työllisyyspalvelukeskus edistää turkulaisten työllisyyttä hyödyntämällä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto ja

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus?

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? 1 31.1.2017 Sote uudistuksen pilarit I /II 1. Vahva järjestäjä maakunta 18 maakuntaa kuntaorganisaatioiden sijasta

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Työterveyshuollon ajankohtaisseminaari 7.2.2013 Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Puheenvuoro yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Riitta Pöllänen, Lapin avi Diat kehittämispäällikkö Maria Rautio,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Turun seudun kuntien liikuntastrategia

Turun seudun kuntien liikuntastrategia Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla 2011-12 Turun seudun kuntien liikuntastrategia Väliraportti liikunnan seutuyhteistyöstä 2012 Projektipäällikkö Reijo Hakorinta 14.3.2011 31.12.2012 Turun seudun kuntien

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa. Sakari Möttönen

Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa. Sakari Möttönen Pohdintaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista tulevissa maakunnissa Sakari Möttönen 13.10.2016 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kaksi päätehtävää Auttamis- ja edunvalvontatehtävä (jäsenhyötytehtävä)

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot