TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talousarvio -2018

2 Sisällysluettelo HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 3 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 3 VOITTEET... 4 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 6 HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS... 7 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 7 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 7 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 7 VOITTEET... 8 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 9 IT-PALVELUT LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 13 MATKAILUN PALVELUKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, VOITTEET TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TURUN TYÖTERVEYSLO LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 27 VELKANEUVONTOIMISTO

3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET

4 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Se vastaa yhteishankintojen sopimushallinnasta. SAPin hankintatoimen ylläpito ja kehittäminen on Haloken vastuulla. Logistiikkapalvelut vastaavat keskusvaraston toiminnasta sekä posti- ja tavarakuljetuksista ja omana työnä tehtävistä painatuspalveluista ja kotihoidon asiakkaiden kuljetuksista. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta. Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa. Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Sähköisten järjestelmien käyttö hankinnoissa: Cloudia kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen SAPin käytön lisääminen Markkinavuoropuheluiden lisääminen yritysten kanssa. Hankintasopimusten elinkaaren hallinta: toimittajaseurannan lisääminen. TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 3

5 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1: Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa. 20/vuos i 50 % 80 % % 90 % 95 % 95 % Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin. Mittariin sidottu tavoite 2: Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICTkehittämisessä ja hankinnoissa. 1/vuosi 50 % 80 % % 95 % 100 % 100 % Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: xx/vuos i % % % % % % Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -34,2 % -99,5 % TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 4

6 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 92, Toiminnan kehittämishankkeet Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Palvelukeskukset Kehittämishanke Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen uudistamisohjelma kasvu max. 1,6 % kasvu max. 2 % kasvu max. 2 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 5

7 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Tiedoksi annettavat tunnusluvut Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Keskusvaraston kiertonopeus Varastoon sidottu pääoma TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 6

8 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Henkilöstöasioiden palvelukeskus on henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluita tuottava palvelukeskus. Henkilöstöasioiden palvelukeskus perustettiin vuoden aikana ja nyt työntekijöitä on 17 vakinaista ja 2 määräaikaista SAP HR projektityöntekijää. Palvelukeskuksessa on kolme palvelukokonaisuutta: HR -sovelluspalvelut, rekrytointipalvelut ja palvelussuhdeasioiden palvelut, jotka on suunniteltu toimimaan tiimeittäin. Tietyt palvelut ovat koko palvelukeskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten esim. palvelussuhdeneuvonta, selvittelytyö, raportointi ja koulutusten järjestäminen. Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta niiden palveluiden osalta, jotka siirrettiin toimialoilta palvelukeskukseen. Joitain yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia on tullut / tulee työnjakojen uudelleenjärjestelyissä: esim. IT palvelut ja Taitoan kanssa) tai kun kaupungilla otetaan käyttöön yksittäisiä uusia seurantatapoja (esim. täyttöluvat). Vuoden aikana valmistui HPK:n palveluista palvelukatalogi ja hinnoittelu. Tämä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajemmin myös yhtiöille ja yhteisöille. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT HR -sovellustiimin ja palvelussuhdeasioiden tiimin toimintaympäristössä suurin muutos koskee sekä palkanlaskennan että Personec F.K. järjestelmän siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Muutoksella on vaikutuksia toimintatapoihin ja työnjakoon, jota joltain osin tarkennetaan Personec F.K. siirtoprojektissa ja muuten tulevissa työnjakotapaamisissa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta pyritään vuoden aikana vakiinnuttamaan. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön itsepalveluportaali, joka mahdollistaa sähköiset palvelupyynnöt ja suoriteseurannan asiakkaittain. Toiminnan laadun parantaminen edellyttää, että toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely ja palveluiden kehittämisessä toteutetaan toimialojen ja yhtiöiden kanssa asiakassuunnitelmien seurantatapaamiset. Seurantatapaamisissa tulee myös arvioida valmistuneen tuotekatalogin palveluja ja hinnoittelua. Strateginen painopiste on työnjako Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja Personec FK järjestelmän siirto Taitoan hallinnointiin. Järjestelmäsiirrolla on vaikutusta toimialojen ja yhtiöiden työskentelyyn järjestelmän kanssa ja toisaalta myös vaatimuksia SAP HR järjestelmän käyttöönoton laajentamiseen. Turun Kaupunki Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 7

9 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Tuotteiden sisällöt ja hinnoittelut ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaat voivat seurata suoritemääriään. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Mittariin sidottu tavoite 2 SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät. xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: SAP HR käyttöönoton laajennus ja tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa viedään läpi sovitussa aikataulussa. HPK:ssa tehdään palvelukeskuksen osalta suunnitelma tuotantokäytön tuen toteuttamiseksi alkaen. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 8

10 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 60 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 56,7 % 31,4 % Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 3 Rekrytoinnin asiakkuuksien ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen. Palveluprosessikuvaukset on toimialoille tehty. (6 kpl) xx/vuosi % 100% 100% 100% % % Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Rekrytoinnin seudullisen yhteistyön kehittäminen. Toimialojen rekrytointiprosessien yhdenmukaistaminen. TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Itsepalveluportaalin käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5) Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella) otettu käyttöön 50% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 3,7 4,0 4,0 4, TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 9

11 Talousarvio IT-palvelut IT-PALVELUT TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt It-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankittavaa konsultointia. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu. IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä. Strategisten linjausten hyötyjä ovat: - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla - IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 10

12 Talousarvio IT-palvelut VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen uudistamisohjelma Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Kehittämishanke Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Infrapalvelujen yhtenäistäminen Toteuttamisaikataulu Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus uudistamisohjelma uudistamisohjelma uudistamisohjelma Konesali-ohjelma Kokonaisbudjetti DriveTurku - - Sähköinen ylioppilastutkinto Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa SAP:n käytön laajennus Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja uudistamisohjelma Palveluseteli muu ohjaus Kanta e arkisto Liikennevaloprojekti muu ohjaus TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 11

13 Talousarvio IT-palvelut IT-palveluiden määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1.000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 48,9 % -72,4 % IT-palveluiden investoinnit (1.000 ) M E It-investoinnit yhteensä SAP käytön laajennus SAP HR ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen Kaupunkitason sähköiset palvelut Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietoliikenneohjelma Osakkeet ja osuudet Tilainvestoinnit Kilan investointiohjelman mukaisena, hankkeet Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 12

14 Talousarvio IT-palvelut TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Käyttötalous (budj/toteutumat) ( ) Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl) Tietojärjestelmien kehittäminen ( ) ter vi ,7M 6,3M 6,9M 7M Projektit (kpl) Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m2) 2071,5 2071,5 1899,5 1899, Muut Tietokoneita Palvelimia Sähköpostilaatikoita Palvelinsovelluksia Työasemaohjelmistoja Sovellustoimittajia Sovellus-, palvelu-, huoltoja lisenssisopimuksia Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS Palvelukeskukset Ohjausasiakirja IT-Stategia Ohjaustieto - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämsissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa ifrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IThankinnat yhtenäisellä tavalla IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 13

15 Talousarvio Matkailun palvelukeskus MATKAILUN PALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä alueen matkailutuotteita ja - palveluja sekä kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Matkailua edistetään valituilta strategisilta alueilta, joita ovat Ruotsi ja Venäjä sekä alueet, joista on hyvä saavutettavuus Turkuun, erityisesti suorilla lentoyhteyksillä. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Matkailun palvelukeskuksen on markkinoinnissa pystyttävä nopeasti reagoimaan yleisen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhdanteiden vaihteluihin sekä markkinoinnin kanavien että kohderyhmien valinnoilla TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat: Henkilöstömäärää vähennetään keskittämällä hosteltoiminta yhteen toimipisteeseen. Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään ja kannattavuutta parannetaan. Matkailuneuvontaa tehostetaan kehittämällä päätelaiteriippumattomia mobiilipalveluita edelleen ja lanseeraamalla verkkosivujen tablettisovellus. Mobiilipalveluissa hyödynnetään paikkatietoa. Turun kaksikielisyyttä ( palveluissa ja mm. ÅST) hyödynnetään Ruotsin markkinoinnissa. Markkinointia toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan BtoB- viestinnällä ravintoloille, vähittäiskaupalle ja muille matkailun sidosryhmille. Kongressimarkkinoinnissa jatketaan yhteistyötä tiedeyhteisön ja korkeakoulujen sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä lentokenttää korostetaan kaikessa markkinoinnissa. Turku Touringin 2004 konseptoimaa Technical Visits- toimintaa kehitetään vientituotteeksi. Ruissalo Campingin kehittäminen neljän tähden tasoon. TURUN KAUPUNKI Matkailun palvelukeskus Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén 14

16 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -121,0 % 3458,1 % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 15

17 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun Seudun Kehittämiskeskus (ek) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. ekin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, yritysten sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Rakennemuutos on edelleen käynnissä ja se tuleekin olemaan jatkuvaa. Telakkaan liittyvät näkymät ovat tällä hetkellä positiivisempia kuin aikoihin. Samalla moni meriteollisuuden yritys on löytänyt uusia kivijalkoja ja yleisesti voidaan todeta, että teollinen ympäristö on uudistunut. Samaan aikaan työttömyys on valtavan korkea, ja edellyttää pitkäjänteisiä toimia. Varsinkin panostukset nuoriin ja uusien yritysten synnyttäminen, jotka myös kykenevät työllistämään on erittäin tärkeää. Turun alueella uudistetaan toimintoja, jotta työllisyys ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhä paremmin yhteen. Samaan aikaan alueiden välillä käydään erittäin kovaa kilpailua. Erityisesti kilpaillaan tulevaisuuden osaajista. Turun alueen menestyminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä on avainasemassa. Alueen on oltava rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 16

18 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Turun Seudun Kehittämiskeskus yrityspalvelupiste Potkuri mukaan luettuna muuttaa ensi vuonna Kupittaalle. Samalla uudistetaan koko neuvonnan ja kehittämisen kokonaisuus yrityspalveluiden osalta. Kaupunki on solminut korkeakoulujen kanssa innovaatiosopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (ELY ja TE-toimisto) kanssa tullaan syksyllä solmimaan uusi Turun seudun yrityspalvelusopimus. Allekirjoittajana on Turun Seudun Kehittämiskeskus, toteuttajina Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä oppilaitokset. Uudet rahoitusinstrumentit ohjelmarahoituksineen käynnistyvät vuoden alusta. Keskeisiä instrumentteja ovat Innovatiivisten kaupunkien Älykäs kaupunki-kokonaisuus sekä 6aika-ohjelman innovaatioalustat-kokonaisuus. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoituksella tuetaan myös muiden palveluntarjoajien kokonaisuuksia: - Turku Science Park Oy; Älykäs kaupunki Smart Chemistry Park. Start up toiminta, Tulevaisuuden terveys - Koneteknologiakeskus Turku Oy; Meridiem-tutkimusohjelma, Turku Seas 2020, Uudistuva teollisuus - Turun ammattikorkeakoulu Oy; egreennet, Resurssitehokkuus - Boost Turku ry; Startup-toiminta Lisäksi osallistutaan yrityskasvatuksen tukemiseen erillisillä hankkeilla sekä tukemalla YES-keskus toimintaa. Toiminnan ytimen muodostaa yritysten neuvontapalvelut. Pääkohderyhmät ovat: Yritykset Turun seutu Suomalaiset Ulkomaiset Investoijat Kehitysyhtiöt Mahdolliset yrittäjät Julkinen sektori Investoijat Yritystutus tumiset KV Opiskelijat Oma organisaatio Instituutiot Vierailukesku shanke Tianjin Ammatinvaiht ajat Rahoittajat Pääomasijoitta jat Pietari, Turkutoimisto Aloittelevat Alueen kehitys yhtiöt Pernambuco Ready Study Go Lähikunnat Loura Valtionhallinto ja ministeriöt Verkostomainen toimintatapa on edelleen keskeisessä asemassa. Turun Seudun Kehittämiskeskus kumppaneineen tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistäjä Suomessa (Itämeri, Venäjä, Kiina). Avainasiakkuuksia toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen. (alkava-toimiva-omistajanvaihdos). ELYn tarjoamat kehittämispalvelut muuttuvat. Samalla halutaan kehittää yksityistä palvelu- KV- Kuljetusyrityks et Pohjoinen kasvukäytävä Yrityskäyntejä lisätään ensi vuoden aikana. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan asiakashallintajärjestelmällä (Yrinet). Tilaisuudet ja tapahtumat saadaan yhdistettyä uudessa toimintamallissa. Startti-infoja järjestetään joka toinen viikko, startup-yhteisö järjestää tilaisuuksia joka viikko ja Eurooppalainen yrittäjyyden päivä toimii edelleen alueen päätapahtumana. Startti-infoja kehitetään ja hyödynnetään yrityssuomi.fi- palvelua, jotta neuvontaan tullaan yhä valmiimpina. Sijoittautumismarkkinointia tehdään suoraan yrityksiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Messuille osallistutaan pienemmissä ryhmissä (Stavanger, Pietari, Alihankintamessut, MIPIM). Markkinoinnin painopiste on uuden konseptin markkinointi sekä yritysmarkkinointi. Yritysalueiden markkinointi verkossa on uusittu vuonna. Kesällä avattiin uudistuneet businessturku.fi sivut ja niiden kehittämistä jatketaan. Elokuvakomission työ juurrutetaan. Vuonna perustettiin Elokuvakaupunki Turku ry, jonka toiminnalla haetaan lisäresursseja elokuvatuotantoihin. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 17

19 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus tarjontaa Potkurin ympärille, joka ei ole sidoksissa tuki-instrumentteihin. Alueen yrityspalveluyritykset kutsutaan kumppaneiksi. Projektit ja hankkeet - Turku Seas 2020, hankerahoitus vuoden loppuun - Energianeuvonta yrityksille, haetaan vuoden vaihteeseen maakunnallisesti - Innovatiiviset kaupungit, Älykäs kaupunki; Resurssitehokkuus, Lähiöiden korjausrakentaminen, Smart Chemistry Park, Climate proof rakenteet, älykäs liikenne. - 6aika Innovaatioalustat; Vierailukeskus - BOSSE - BUSINESS ONE-STOP-SHOP-E - Kansainvälinen yritysneuvontahanke; Central Baltic rahoitusohjelmaan Lisäksi yritysten demonstraatioalustahankkeita. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 18

20 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.1.1 Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimin-taympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille. xx/vuos i % % % % % % Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitettäville aloille, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat. Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vuos i xx/vuos i % % % % % % % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 19

21 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 2490,7 % -109,9 % Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 24,3 25,9 TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 20

22 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Täydentävät strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Turun kaupungin asemaa kiinnostavana elokuvatuotantokaupunkina vahvistetaan. Lähtötaso /vuosi M E 2017 xx/vuosi % % % % % % Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat xx/vuosi % % % % % % yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi. Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä trateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita xx/vuosi % % % % % % innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vu osi % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 21

23 Talousarvio Turun Työterveystalo TURUN TYÖTERVEYSLO TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Työterveyshuoltojen yhtiöittämistä koskien ministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 :n 3 momentin muuttamiseksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut voidaan tuottaa työterveyshuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Kunnalle työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus tulisi silloin, kun työnantaja tai yrittäjä haluaisi ostaa sekä ehkäisevät että sairaanhoitopalvelut kunnalta. Vaikka lakimuutosta valmistellaan, on yrityksille myös sairaanhoidon palveluja myyvien työterveyshuoltojen varauduttava mahdolliseen yhtiöittämiseen. Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1. ja uusi asetus 708/ korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä. Asetuksessa nimetään työterveyshuoltoon myös sosiaalialan asiantuntija, joka voi toimia työterveyslääkärin tai -hoitajan arvioiman tarpeen perusteella. TURUN KAUPUNKI Turun Työterveystalo Työterveysjohtaja Marjo Sinokki 22

Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2018 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA

Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2018 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA TOIMINSUUNNITELMA - 2018 Liite 1 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työllisyyspalvelukeskus edistää turkulaisten työllisyyttä hyödyntämällä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talouden ja toiminnan seuranta 2/2014

Palvelukeskuksien talouden ja toiminnan seuranta 2/2014 Palvelukeskuksien talouden ja toiminnan seuranta 2/2014 Palvelukeskuksien talouden ja toiminnan seuranta osana osavuosikatsauksen seuranta prosessia Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.9.2014 Sisällys

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET. Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2014

TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET. Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2014 TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2014 Sisällysluettelo HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 Toiminnan kehittämiseen/muutokseen liittyvät tavoitteet... 3 Uudistamisohjelman

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Visiona innovatiivisuus, ammattitaitoisuus ja kustannustehokkuus hankintojen hallittu haltuunotto

Visiona innovatiivisuus, ammattitaitoisuus ja kustannustehokkuus hankintojen hallittu haltuunotto Visiona innovatiivisuus, ammattitaitoisuus ja kustannustehokkuus hankintojen hallittu haltuunotto Pauliina Lautiainen hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun kaupunki 30.1.2014 VISO hankkeen verkostotapaaminen

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto ja

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

kehittämismallilla tuloksia

kehittämismallilla tuloksia Toimialat ylittävällä 18.5.2017 kehittämismallilla tuloksia Sari Hannila, kehittämispäällikkö - EFQM Committed to Excellence 2 star 13. joulukuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Turun kaupunki

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kehittämismalli yhteistyön

Kehittämismalli yhteistyön CASE Turku 18.5.2017 Kehittämismalli yhteistyön Sari Hannila, kehittämispäällikkö voimalla tuloksiin 18. toukokuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Kaupunkikonserni KONSERNIHALLINTO Hallintoryhmä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus osana sotea

Työterveyshuollon tulevaisuus osana sotea Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon tulevaisuus osana sotea Jorma Mäkitalo TTL KEVA päivä 16.3.2017 17.3.2017 Työterveyslaitos Jorma Mäkitalo www.ttl.fi 2 Työterveyslaitoksen strategiset kärjet 17.3.2017

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Työllisyydenhoidon kehitysohjelma Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Kehitysohjelman tilanteen yleiskuvaus Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018

ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 6 ELINKEINOJEN JA YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TARKISTUS VUODELLE 2018 Sopijaosapuolet Palvelujen tuottaja: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot