TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talousarvio -2018

2 Sisällysluettelo HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 3 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 3 VOITTEET... 4 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 6 HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS... 7 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 7 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 7 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET... 7 VOITTEET... 8 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT... 9 IT-PALVELUT LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 13 MATKAILUN PALVELUKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, VOITTEET TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TURUN TYÖTERVEYSLO LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS. 27 VELKANEUVONTOIMISTO

3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET VOITTEET

4 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Hankinta- ja logistiikkakeskus kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Se vastaa yhteishankintojen sopimushallinnasta. SAPin hankintatoimen ylläpito ja kehittäminen on Haloken vastuulla. Logistiikkapalvelut vastaavat keskusvaraston toiminnasta sekä posti- ja tavarakuljetuksista ja omana työnä tehtävistä painatuspalveluista ja kotihoidon asiakkaiden kuljetuksista. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta. Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa. Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Sähköisten järjestelmien käyttö hankinnoissa: Cloudia kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen SAPin käytön lisääminen Markkinavuoropuheluiden lisääminen yritysten kanssa. Hankintasopimusten elinkaaren hallinta: toimittajaseurannan lisääminen. TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 3

5 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1: Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa. 20/vuos i 50 % 80 % % 90 % 95 % 95 % Kaupungin hankintamenettelyt toteutetaan niin, että ne luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin hankintoihin. Mittariin sidottu tavoite 2: Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa Strategisen linjauksen tunnus: Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICTkehittämisessä ja hankinnoissa. 1/vuosi 50 % 80 % % 95 % 100 % 100 % Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: xx/vuos i % % % % % % Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -34,2 % -99,5 % TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 4

6 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 92, Toiminnan kehittämishankkeet Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Palvelukeskukset Kehittämishanke Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet SAP tilaamisen lisääminen uudistamisohjelma käyttöaste 14 % käyttöaste 15 % käyttöaste 16 % käyttöaste 17 % Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen uudistamisohjelma kasvu max. 1,6 % kasvu max. 2 % kasvu max. 2 % Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 5

7 Talousarvio Hankinta- ja logistiikkakeskus Tiedoksi annettavat tunnusluvut Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Keskusvaraston kiertonopeus Varastoon sidottu pääoma TURUN KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkakeskus Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen 6

8 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus HENKILÖSTÖASIAINPALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Henkilöstöasioiden palvelukeskus on henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluita tuottava palvelukeskus. Henkilöstöasioiden palvelukeskus perustettiin vuoden aikana ja nyt työntekijöitä on 17 vakinaista ja 2 määräaikaista SAP HR projektityöntekijää. Palvelukeskuksessa on kolme palvelukokonaisuutta: HR -sovelluspalvelut, rekrytointipalvelut ja palvelussuhdeasioiden palvelut, jotka on suunniteltu toimimaan tiimeittäin. Tietyt palvelut ovat koko palvelukeskuksen yhteisiä palvelukokonaisuuksia kuten esim. palvelussuhdeneuvonta, selvittelytyö, raportointi ja koulutusten järjestäminen. Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta on vakiintunutta niiden palveluiden osalta, jotka siirrettiin toimialoilta palvelukeskukseen. Joitain yksittäisiä tehtäväkokonaisuuksia on tullut / tulee työnjakojen uudelleenjärjestelyissä: esim. IT palvelut ja Taitoan kanssa) tai kun kaupungilla otetaan käyttöön yksittäisiä uusia seurantatapoja (esim. täyttöluvat). Vuoden aikana valmistui HPK:n palveluista palvelukatalogi ja hinnoittelu. Tämä mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajemmin myös yhtiöille ja yhteisöille. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT HR -sovellustiimin ja palvelussuhdeasioiden tiimin toimintaympäristössä suurin muutos koskee sekä palkanlaskennan että Personec F.K. järjestelmän siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Muutoksella on vaikutuksia toimintatapoihin ja työnjakoon, jota joltain osin tarkennetaan Personec F.K. siirtoprojektissa ja muuten tulevissa työnjakotapaamisissa. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toiminta pyritään vuoden aikana vakiinnuttamaan. Palvelukeskuksessa otetaan käyttöön itsepalveluportaali, joka mahdollistaa sähköiset palvelupyynnöt ja suoriteseurannan asiakkaittain. Toiminnan laadun parantaminen edellyttää, että toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely ja palveluiden kehittämisessä toteutetaan toimialojen ja yhtiöiden kanssa asiakassuunnitelmien seurantatapaamiset. Seurantatapaamisissa tulee myös arvioida valmistuneen tuotekatalogin palveluja ja hinnoittelua. Strateginen painopiste on työnjako Kunnan Taitoa Oy:n kanssa ja Personec FK järjestelmän siirto Taitoan hallinnointiin. Järjestelmäsiirrolla on vaikutusta toimialojen ja yhtiöiden työskentelyyn järjestelmän kanssa ja toisaalta myös vaatimuksia SAP HR järjestelmän käyttöönoton laajentamiseen. Turun Kaupunki Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 7

9 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Tuotteiden sisällöt ja hinnoittelut ovat asiakkaiden tiedossa. Asiakkaat voivat seurata suoritemääriään. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely. Mittariin sidottu tavoite 2 SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät. xx/vuosi % 100% 100% 100% 100% 100% Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: SAP HR käyttöönoton laajennus ja tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa viedään läpi sovitussa aikataulussa. HPK:ssa tehdään palvelukeskuksen osalta suunnitelma tuotantokäytön tuen toteuttamiseksi alkaen. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 8

10 Talousarvio Henkilöstöasiainpalvelukeskus Määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot 60 Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 56,7 % 31,4 % Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 3 Rekrytoinnin asiakkuuksien ja palveluprosessien yhdenmukaistaminen. Palveluprosessikuvaukset on toimialoille tehty. (6 kpl) xx/vuosi % 100% 100% 100% % % Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide: Rekrytoinnin seudullisen yhteistyön kehittäminen. Toimialojen rekrytointiprosessien yhdenmukaistaminen. TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Itsepalveluportaalin käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5) Suoritemäärät (rekrytointi ja palvelussuhdeasiat, luvut laskennallisesti alkuvuoden suoriteseurannan perusteella) otettu käyttöön 50% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 75% palvelupyynnöistä 3,7 4,0 4,0 4, TURUN KAUPUNKI Henkilöstöasiain palvelukeskus Henkilöstöpalvelupäällikkö Irmeli Niittymäki 9

11 Talousarvio IT-palvelut IT-PALVELUT TOIMINSUUNNITELMA 2018 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt It-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä toimialojen kanssa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankittavaa konsultointia. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäistäminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen ylläpidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu. IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä. Strategisten linjausten hyötyjä ovat: - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla - IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 10

12 Talousarvio IT-palvelut VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Ohjausasiakirja Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen uudistamisohjelma Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Kehittämishanke Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Infrapalvelujen yhtenäistäminen Toteuttamisaikataulu Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus uudistamisohjelma uudistamisohjelma uudistamisohjelma Konesali-ohjelma Kokonaisbudjetti DriveTurku - - Sähköinen ylioppilastutkinto Luottamushenkilöiden sähköinen työtapa SAP:n käytön laajennus Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja uudistamisohjelma Palveluseteli muu ohjaus Kanta e arkisto Liikennevaloprojekti muu ohjaus TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 11

13 Talousarvio IT-palvelut IT-palveluiden määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1.000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 48,9 % -72,4 % IT-palveluiden investoinnit (1.000 ) M E It-investoinnit yhteensä SAP käytön laajennus SAP HR ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen Kaupunkitason sähköiset palvelut Tiedolla johtamisen kehittäminen Tietoliikenneohjelma Osakkeet ja osuudet Tilainvestoinnit Kilan investointiohjelman mukaisena, hankkeet Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 12

14 Talousarvio IT-palvelut TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Käyttötalous (budj/toteutumat) ( ) Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl) Tietojärjestelmien kehittäminen ( ) ter vi ,7M 6,3M 6,9M 7M Projektit (kpl) Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m2) 2071,5 2071,5 1899,5 1899, Muut Tietokoneita Palvelimia Sähköpostilaatikoita Palvelinsovelluksia Työasemaohjelmistoja Sovellustoimittajia Sovellus-, palvelu-, huoltoja lisenssisopimuksia Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS Palvelukeskukset Ohjausasiakirja IT-Stategia Ohjaustieto - resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta - IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämsissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla - kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa ifrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä - kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IThankinnat yhtenäisellä tavalla IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla. TURUN KAUPUNKI IT-palvelut IT-palvelujohtaja Jari Nevalainen 13

15 Talousarvio Matkailun palvelukeskus MATKAILUN PALVELUKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä alueen matkailutuotteita ja - palveluja sekä kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Matkailua edistetään valituilta strategisilta alueilta, joita ovat Ruotsi ja Venäjä sekä alueet, joista on hyvä saavutettavuus Turkuun, erityisesti suorilla lentoyhteyksillä. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Matkailun palvelukeskuksen on markkinoinnissa pystyttävä nopeasti reagoimaan yleisen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten ja kansainvälisten suhdanteiden vaihteluihin sekä markkinoinnin kanavien että kohderyhmien valinnoilla TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET, Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat: Henkilöstömäärää vähennetään keskittämällä hosteltoiminta yhteen toimipisteeseen. Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään ja kannattavuutta parannetaan. Matkailuneuvontaa tehostetaan kehittämällä päätelaiteriippumattomia mobiilipalveluita edelleen ja lanseeraamalla verkkosivujen tablettisovellus. Mobiilipalveluissa hyödynnetään paikkatietoa. Turun kaksikielisyyttä ( palveluissa ja mm. ÅST) hyödynnetään Ruotsin markkinoinnissa. Markkinointia toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan BtoB- viestinnällä ravintoloille, vähittäiskaupalle ja muille matkailun sidosryhmille. Kongressimarkkinoinnissa jatketaan yhteistyötä tiedeyhteisön ja korkeakoulujen sekä järjestöjen kanssa. Kansainvälistä lentokenttää korostetaan kaikessa markkinoinnissa. Turku Touringin 2004 konseptoimaa Technical Visits- toimintaa kehitetään vientituotteeksi. Ruissalo Campingin kehittäminen neljän tähden tasoon. TURUN KAUPUNKI Matkailun palvelukeskus Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén 14

16 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% -121,0 % 3458,1 % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 15

17 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Turun Seudun Kehittämiskeskus (ek) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. ekin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (yritysten neuvontapalvelut, yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen, yritysten sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Rakennemuutos on edelleen käynnissä ja se tuleekin olemaan jatkuvaa. Telakkaan liittyvät näkymät ovat tällä hetkellä positiivisempia kuin aikoihin. Samalla moni meriteollisuuden yritys on löytänyt uusia kivijalkoja ja yleisesti voidaan todeta, että teollinen ympäristö on uudistunut. Samaan aikaan työttömyys on valtavan korkea, ja edellyttää pitkäjänteisiä toimia. Varsinkin panostukset nuoriin ja uusien yritysten synnyttäminen, jotka myös kykenevät työllistämään on erittäin tärkeää. Turun alueella uudistetaan toimintoja, jotta työllisyys ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhä paremmin yhteen. Samaan aikaan alueiden välillä käydään erittäin kovaa kilpailua. Erityisesti kilpaillaan tulevaisuuden osaajista. Turun alueen menestyminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä on avainasemassa. Alueen on oltava rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 16

18 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Turun Seudun Kehittämiskeskus yrityspalvelupiste Potkuri mukaan luettuna muuttaa ensi vuonna Kupittaalle. Samalla uudistetaan koko neuvonnan ja kehittämisen kokonaisuus yrityspalveluiden osalta. Kaupunki on solminut korkeakoulujen kanssa innovaatiosopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön (ELY ja TE-toimisto) kanssa tullaan syksyllä solmimaan uusi Turun seudun yrityspalvelusopimus. Allekirjoittajana on Turun Seudun Kehittämiskeskus, toteuttajina Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä oppilaitokset. Uudet rahoitusinstrumentit ohjelmarahoituksineen käynnistyvät vuoden alusta. Keskeisiä instrumentteja ovat Innovatiivisten kaupunkien Älykäs kaupunki-kokonaisuus sekä 6aika-ohjelman innovaatioalustat-kokonaisuus. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoituksella tuetaan myös muiden palveluntarjoajien kokonaisuuksia: - Turku Science Park Oy; Älykäs kaupunki Smart Chemistry Park. Start up toiminta, Tulevaisuuden terveys - Koneteknologiakeskus Turku Oy; Meridiem-tutkimusohjelma, Turku Seas 2020, Uudistuva teollisuus - Turun ammattikorkeakoulu Oy; egreennet, Resurssitehokkuus - Boost Turku ry; Startup-toiminta Lisäksi osallistutaan yrityskasvatuksen tukemiseen erillisillä hankkeilla sekä tukemalla YES-keskus toimintaa. Toiminnan ytimen muodostaa yritysten neuvontapalvelut. Pääkohderyhmät ovat: Yritykset Turun seutu Suomalaiset Ulkomaiset Investoijat Kehitysyhtiöt Mahdolliset yrittäjät Julkinen sektori Investoijat Yritystutus tumiset KV Opiskelijat Oma organisaatio Instituutiot Vierailukesku shanke Tianjin Ammatinvaiht ajat Rahoittajat Pääomasijoitta jat Pietari, Turkutoimisto Aloittelevat Alueen kehitys yhtiöt Pernambuco Ready Study Go Lähikunnat Loura Valtionhallinto ja ministeriöt Verkostomainen toimintatapa on edelleen keskeisessä asemassa. Turun Seudun Kehittämiskeskus kumppaneineen tavoitteena on olla aktiivisin kansainvälistäjä Suomessa (Itämeri, Venäjä, Kiina). Avainasiakkuuksia toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen. (alkava-toimiva-omistajanvaihdos). ELYn tarjoamat kehittämispalvelut muuttuvat. Samalla halutaan kehittää yksityistä palvelu- KV- Kuljetusyrityks et Pohjoinen kasvukäytävä Yrityskäyntejä lisätään ensi vuoden aikana. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan asiakashallintajärjestelmällä (Yrinet). Tilaisuudet ja tapahtumat saadaan yhdistettyä uudessa toimintamallissa. Startti-infoja järjestetään joka toinen viikko, startup-yhteisö järjestää tilaisuuksia joka viikko ja Eurooppalainen yrittäjyyden päivä toimii edelleen alueen päätapahtumana. Startti-infoja kehitetään ja hyödynnetään yrityssuomi.fi- palvelua, jotta neuvontaan tullaan yhä valmiimpina. Sijoittautumismarkkinointia tehdään suoraan yrityksiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Messuille osallistutaan pienemmissä ryhmissä (Stavanger, Pietari, Alihankintamessut, MIPIM). Markkinoinnin painopiste on uuden konseptin markkinointi sekä yritysmarkkinointi. Yritysalueiden markkinointi verkossa on uusittu vuonna. Kesällä avattiin uudistuneet businessturku.fi sivut ja niiden kehittämistä jatketaan. Elokuvakomission työ juurrutetaan. Vuonna perustettiin Elokuvakaupunki Turku ry, jonka toiminnalla haetaan lisäresursseja elokuvatuotantoihin. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 17

19 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus tarjontaa Potkurin ympärille, joka ei ole sidoksissa tuki-instrumentteihin. Alueen yrityspalveluyritykset kutsutaan kumppaneiksi. Projektit ja hankkeet - Turku Seas 2020, hankerahoitus vuoden loppuun - Energianeuvonta yrityksille, haetaan vuoden vaihteeseen maakunnallisesti - Innovatiiviset kaupungit, Älykäs kaupunki; Resurssitehokkuus, Lähiöiden korjausrakentaminen, Smart Chemistry Park, Climate proof rakenteet, älykäs liikenne. - 6aika Innovaatioalustat; Vierailukeskus - BOSSE - BUSINESS ONE-STOP-SHOP-E - Kansainvälinen yritysneuvontahanke; Central Baltic rahoitusohjelmaan Lisäksi yritysten demonstraatioalustahankkeita. TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 18

20 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus:3.1.1 Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa. Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimin-taympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille. xx/vuos i % % % % % % Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Yleisten innovaatiopalvelujen lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettäville ja selvitettäville aloille, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltava ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat. Mittariin sidottu tavoite 3 Strategisen linjauksen tunnus: Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vuos i xx/vuos i % % % % % % % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 19

21 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Kaupunginhallituksen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit (1 000 ) TP yhteensä Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot Toimintakate Muutos-% 2490,7 % -109,9 % Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E Yhteensä 24,3 25,9 TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 20

22 Talousarvio Turun seudun kehittämiskeskus Täydentävät strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Turun kaupungin asemaa kiinnostavana elokuvatuotantokaupunkina vahvistetaan. Lähtötaso /vuosi M E 2017 xx/vuosi % % % % % % Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Perustetaan vierailukeskus, jossa Turun seutua markkinoidaan ja jota Turun seudulla toimivat xx/vuosi % % % % % % yritykset ja muut toimijat voivat käyttää oman markkinointinsa tukemiseksi. Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä trateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Lähtötaso /vuosi M E Mittariin sidottu tavoite 1 Strategisen linjauksen tunnus: Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita xx/vuosi % % % % % % innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä Mittariin sidottu tavoite 2 Strategisen linjauksen tunnus: Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä xx/vu osi % % % % % % TURUN KAUPUNKI Turun seudun kehittämiskeskus Niko Kyynäräinen 21

23 Talousarvio Turun Työterveystalo TURUN TYÖTERVEYSLO TOIMINSUUNNITELMA LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisöjen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- että työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotellaan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50 % sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Työterveyshuoltojen yhtiöittämistä koskien ministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 :n 3 momentin muuttamiseksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Lainsäädäntömuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut voidaan tuottaa työterveyshuoltolain mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Kunnalle työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus tulisi silloin, kun työnantaja tai yrittäjä haluaisi ostaa sekä ehkäisevät että sairaanhoitopalvelut kunnalta. Vaikka lakimuutosta valmistellaan, on yrityksille myös sairaanhoidon palveluja myyvien työterveyshuoltojen varauduttava mahdolliseen yhtiöittämiseen. Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta astui voimaan 1.1. ja uusi asetus 708/ korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä. Asetuksessa nimetään työterveyshuoltoon myös sosiaalialan asiantuntija, joka voi toimia työterveyslääkärin tai -hoitajan arvioiman tarpeen perusteella. TURUN KAUPUNKI Turun Työterveystalo Työterveysjohtaja Marjo Sinokki 22

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016 Turun kaupunki Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioeh- vuosille 2013 2016 dotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 PERUSTELUOSA 1.11.20122 Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 29.4.2014 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan strategiakysely Vantaan

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 60 KÄYTTÖTALOUSOSA 61 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 183,8 628,0-23 555,8 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 13 576,3 512,6-13 063,7

Lisätiedot