T Onnistu sähköpostimarkkinoinnissa. JM Tieto Oy Marko Viljanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T Onnistu sähköpostimarkkinoinnissa. JM Tieto Oy Marko Viljanen"

Transkriptio

1 T Onnistu sähköpostimarkkinoinnissa JM Tieto Oy Marko Viljanen

2 Lainsäädäntö Mitkä lait sääntelevät sähköpostimarkkinointia Henkilötietolaki (HetiL 523/1999) Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) Turvaa yksityisyyttä ja edistää viestinnän tietoturvaa Tietosuojavaltuutettu Valvoo ja ohjaa em. lakien noudattamista Myös neuvoo ja opastaa! LAINSÄÄDÄNTÖ SVTL 26 Suoramarkkinointi luonnolliselle henkilölle Sähköpostimarkkinointi on lähtökohtaisesti kiellettyä! Automatisoitujen soittojärjestelmien sekä telekopiolaitteiden, sähköpostiviestien, tekstiviestien, puheviestien, ääniviestien tai kuvaviestien avulla toteutettua suoramarkkinointia saa kohdistaa vain sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa. Tätä kutsutaan opt-in periaatteeksi Tästä on olemassa vain kolme poikkeusta! Perinteinen suoramarkkinointi on lähtökohtaisesti sallittua Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua suoramarkkinointia (tele ja printti) luonnolliselle henkilölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Tämä on opt-out periaate.

3 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Milloin sähköinen suoramarkkinointi on sallittua? Suostumus Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdon ilmaisu Suostumuksen voi perua milloin tahansa mahdollisuus kieltää sähköinen suoramarkkinointi EI ole suostumus LAINSÄÄDÄNTÖ Asiakkuus Jos asiakas antaa sähköisen yhteystiedon, saman palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä voi käyttää tätä yhteystietoa omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa Yhteisö vastaanottajana Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Yhteisö vastaanottajana on eri asia kuin työsähköposti! Markkinointia työsähköpostiosoitteeseen on kuitenkin käsiteltävä kuin markkinointia luonnolliselle henkilölle -> eli suostumus ennakkoon on oltava! Tästä ainoana poikkeuksena ns. asemavaltuutus:

4 Hallituksen esitys lain perusteluissa (HE 125/2003 vp) Luonnolliselta henkilöltä tulee aina pyytää [sähköposti- tms. mainosten lähettämiseen] etukäteinen suostumus. Epäselvissä tapauksissa tulee asetettua velvoitetta etukäteisestä suostumuksesta pitää pääsääntönä. Jos esimerkiksi työnantaja on osoittanut työntekijälleen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen muodossa on lähtökohtaisesti osoitetta pidettävä luonnollisen henkilön osoitteena ja etukäteinen suostumus suoramarkkinointiin on saatava. LAINSÄÄDÄNTÖ Asemavaltuutus Mikäli henkilön asemavaltuuden perusteella voidaan katsoa, että hän toimii yhteisössä tietyissä tehtävissä, joihin suoramarkkinoinnilla tarjottavat hyödykkeet ja palvelut olennaisesti liittyvät, voidaan tällöin osoitteen katsoa kuuluvan ehdotetun [26 ] pykälän mukaisesti yritykselle tai muulle yhteisölle. Tällöin etukäteissuostumusta ei tarvita. Tietosuojavaltuutettu on täsmentänyt esimerkillä: Mikäli halutaan markkinoida toimistotarvikkeita, tulee viestin lähettäjän tietää, kuka yrityksessä päättää toimistotarvikkeiden hankinnasta Tittelitieto EI ole sama asia kuin asemavaltuutus! Tällaisella henkilöllä ehdotetun [27 ] 1 momentin mukaan oikeus kieltää suoramarkkinoinnin lähettäminen.

5 Muita tärkeitä lakiteknisiä huomioita Suoramarkkinointikielto (HetiL 30 ) Henkilötietolain 30 :n mukaan rekisteröidyllä on kielto-oikeus; yleiskielto, joka kieltää henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointia varten. Täten se kieltää kaiken -myös sähköisillä-välineillä toteutettavan suoramarkkinoinnin. Luonnollisen henkilön on voitava helposti ja maksutta kieltää suoramarkkinointi jokaisen sähköpostiviestin, tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. Suoramarkkinointiviestin lähettäjän on selkeästi tiedotettava kieltomahdollisuudesta Lupa suoramarkkinointiin on siis jokaisen markkinointiviestin yhteydessä katkolla! LAINSÄÄDÄNTÖ Suoramarkkinoinnin tunnistaminen (SVTL28 ) Sellaisen suoramarkkinointiviestin lähettäminen on kiellettyä, 1) jossa peitetään tai salataan sen lähettäjän henkilöllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty, 2) Ja jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon vastaanottaja voi lähettää pyynnön siitä, että kyseinen viestintä lopetetaan. Osoitelähteen ilmoittaminen (HetiL25 3 momentti) suoramainoksessa tms. osoitteellisessa lähetyksessä, jota varten henkilön nimi- ja yhteystiedot on hankittu henkilörekisteristä, on ilmoitettava tiedonhankinnassa käytetty henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot Suoramarkkinointi vs. asiakasviestintä Suoramarkkinointina ei pidetä asiakasviestintää, jonka tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ja joka ei sisällä markkinointia K2K, eli kerro kaverille on kielletty!

6 Henkilötietolaki ja rekisterit LAINSÄÄDÄNTÖ Henkilötietojen kerääminen rekisteriin (henkilötietolaki 19 ja 8 ) Suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suora-markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin käytettävään henkilörekisteriin saa kerätä ja tallettaa henkilötietoja, (jollei rekisteröity ole kieltänyt henkilötietojen tällaista keräämistä ja tallettamista), jos: henkilörekisteriä käytetään ennakolta yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen tai muuhun tässä momentissa tarkoitettuun toimeen eikä se tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa (kampanjarekisteri HetiL ); henkilörekisteri sisältää tiedot vain rekisteröidyn nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten (pysyvä suoramarkkinointirekisteri HetiL , suostumukseen perustuva suoramarkkinointirekisteri HetiL ); TAI henkilörekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen (HetiL ). Rekisterien käsittely Kampanjarekisteristä syntyy helposti kopioita! Velvoita kumppani tuhoamaan käytön jälkeen! Rekisteriseloste on laadittava kaikista henkilörekistereistä (HetiL10 ) Mallipohja löytyy tietosuojavaltuutetun kotisivuilta

7 Kohderyhmien suunnittelu BtoC; Markkinointiluvan saaminen Kuluttajamarkkinoinnissa kaikki kulminoituu markkinointiluvan saamiseen Web, Lehti, Radio, TV, asiakaslehden palautelomake, messut, asiakastilaisuudet, yms. Huom! vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen suostumus; käyntikortit messuilla? Nettikysely? BtoB ; Makrosegmentointi = oikean organisaatiojoukon poiminta Suomen yrityskanta kannastaan leveä pyramidi = pieniä yrityksiä on erittäin paljon. Yleisimmät poimintakriteerit (uusasiakkaat) toimialaluokitus (TOL 02); 2numero 5numerotaso. yrityksen kokoluokka; liikevaihto, yrityksen henkilöstömäärä, toimipaikan henkilöstömäärä aluetiedot; suurläänit, maakunta/seutukunta, kunta, postinumero henkilöstömäärät funktioittain Yrityksen sisäiset poimintakriteerit ostohistoria, toimenpidehistoria, muut segmentointikriteerit Mikrosegmentointi = oikeiden henkilöiden valinta asemavaltuutus: operatiivisen tai hankinnallisen vastuualueen mukainen päättäjä suostumus asiakkuus KOHDERYHMIEN SUUNNITTELU

8 Viestin sisällön suunnittelu Mieti Kenelle kirjoitat? Mitä haluat kertoa ja mikä on pääasia? Minkä tunteen haluat herättää? Miten erotut? Miten haluat lukijan reagoivan? Kirjoita teksti Sinuttelu vs. teitittely Varo käyttämästä spam filter sanoja Yliviivaa turhat sanat (ytimekkyys!) Tarkasta kielioppi Lisää tehosteet tärkeiden asioiden ympärille (alleviivaus, boldaus, fonttikoko, värilaatikot) Lähetä itsellesi testiviesti ja arvioi objektiivisesti Luetuta viesti ulkopuolisilla ja kerää palaute 2008 TEKSTIEN KIRJOITTAMINEN Miten vastaanottajan halutaan toimivan? Lukevan viestin sisällön (otsikko, lähettäjän tiedot) Lukevan lisää (viestin sisältö) Vastaavan kyselyyn (motivointi, palkitseminen, velvoittaminen) Jättävän yhteydenotto- tai materiaalipyynnön (kehotus) Ilmoittautuvan mukaan (dead line) Tilaavan heti (tarjous, kanavan helppous) Herättävän kiinnostusta tulevaa kohtaan (teaser) Ottavan itsenäisesti yhteyttä (kehotus, houkutin) Ärsyyntyvän (tunteisiin vetoaminen)

9 Html vai plain text viesti Html Näyttää paremmalta; kuvat, värit, fontit ym. Spam filter saattaa blokata Voidaan tehdä automaattisia linkityksiä esim. web-sivut, kampanjasivut, automaattinen estolistalle linkitys Sähköpostiviestien lukemisen seuranta perustuu kuvaelementtien lataamiseen Milloin käyttää? Mainosviestintä, huomion herättäjä, linkitykset web-sivuille Kun halutaan seurata viestin luettuutta Teemaviesti esim. joulutervehdys 2008 HTML VAI PLAIN TEXT Plain text Päätelaitteesta riippumatta varma Ei jää niin helposti spam filteriin Viesti näyttää viralliselta esim. tiedottaminen Henkilökohtainen viestintä Ei voi liittää kuvia, linkkejä tai muita graafisia elementtejä Milloin käyttää? Viestistä halutaan virallisen näköinen ja uskottava Henkilökohtaisuuden korostaminen Vastaanottajat lukevat sähköpostia html:llää tukemattoman päätelaitteen kautta esim.kännykkä Molemmat Html-viestin rinnalle voidaan tehdä vaihtoehtoinen viesti plain textinä, joka lähtee automaattisesti jos sähköpostiohjelma ei ota vastaan html-viestejä

10 Html-viestin rakenne HTML-viesti rakentuu tageista, jotka määrittävät sivun rakenteen ja tekstin ominaisuudet Kuvat linkkeinä, joiden pitää löytyä webistä tai kuvat liitteenä Älä laita liian isoja kuvia, 72 dpi Käytä web-turvallisia värejä Kirkkaat värit toimivat sähköpostissa Hotspot; linkit kuvan päällä Tyylit voidaan määrittää CSS-tyyleinä Käytä web-turvallisia fontteja: Arial, Verdana, Times New Roman Tallenna tiedosto ja kuvat: pienillä kirjaimilla ilman skandeja ilman erikoismerkkejä ilman välilyöntejä käytä alaviivoja kuva_kesa Voi rakentaa linkkejä Optimaalinen max leveys 600 pixeliä Voidaan koodata millä tahansa tekstieditorilla (esim. Notepad), Apuohjelmat ) esim. Dreamweaver) helpottavat rakentamista HTML-VIESTIEN RAKENNE

11 2008 Lisäinformaation tarjoaminen lukijalle Mihin viestin voi linkittää? Kotisivulle Kampanjasivulle Ilmoittautumislomakkeeseen Palautelomakkeeseen Asiakastyytyväisyyskyselyyn Videoon, kuvaan, flash-elementtiin, web-peliin Käytännössä mihin tahansa, jossa html-osoite LISÄINFORMAATIO Miksi linkitys? Viesti säilyy kompaktin mittaisena; linkitys jatkaa viestin sisältöä Linkki pysyy paikallaan ja sisältö päivittyy Käytä täsmällisiä kohtia sivuilta Web-louhinnan kautta lisäinformaatiota Muistettava kampanjasivuja tehdessä Varmista kampanjasivun voimassaoloaika esim. tarjoukset Kampanjasivun sisältö esim. palvelun sisältö Linkitykset muille sivuille, näiden voimassa olo ja sisältö

12 Viestin lähettäminen Lähettäjän tiedot: "JM Tieto" -> lukijalle näkyy tällöin JM Tieto Sähköpostiin pitää pystyä vastaamaan Yksityishenkilön nimissä lähetetyt viestit avataan varmemmin, mutta nimet opitaan muistamaan Vastaanottajan osoite: Aihe: Yksilöllinen osoite (to-kentässä vain vastaanottajan nimi) -> SUOSITELTAVA Piilokopio (bcc, vastaanottajien nimiä ei näy) Ei liian pitkää nimeä Nimen pitää kuvata sisältöä ja houkutella avaamaan 2008 VIESTIN LÄHETTÄMINEN Miksi viesti jää SpamFilteriin? Epäilyttävät sanat; Asian tms. Liitteet; Liitä viestiisi jpg tai gif kuvia, Liitä viestiin videota Viestien määrä yhteen organisaatioon Lähettäminen: Tee testilähetyksiä erilaisiin sähköpostitileihin Paras ajankohta vaihtelee aloittain, mutta moni luottaa alkuviikkoon Ajasta lähetykseen viive esim. 5 min. Liitä tai linkitä kuvat; seuranta Tiedottaminen: Tiedota organisaation sisällä (myynti, puhelinvaihde, asiakaspalvelu)

13 Kampanjan jälkeen Estolistalle ilmoittautuneet Kerää heti kampanjan päätyttyä estolistalle ilmoittautuneet samaan paikkaan Muista poistaa tulevista kampanjoista pois estolistalinkkiä klikanneet tai muutoin postituslistaltasi pois haluavat! Liidien hallinta Suunnittele etukäteen miten liideinä tulevat hallitaan ja siirretään myynnin hoitoon Jos käytät sähköpostijärjestelmää, niin muista poimia liidit järjestelmästä Lähetä vahvistus liideinä tulleille Palautuneet viestit Älä noteeraa sairaspoissaolo- tai lomaviestejä, osa palautuneista viesteistä on myös haamuviestejä Jos palautuneiden viestien määrä on suuri, niin analysoi mistä se johtuu 2008 KAMPANJAN JÄLKEEN Kommentit vastaanottajilta Jos vihaisia kommentteja: ole kohtelias, pahoittele ja kysy haluaako pois postituslistalta Jos mahdollista kysy mikä on ärsyttänyt, jos useampi ärsyyntynyt mieti mistä johtuu; omat sanavalinnat, liian voimakkaat argumentit, lain vastaisuus, roskapostin omaisuus; muut viestit saman päivän aikana Kerää myös positiiviset palautteet ja tulokset

14 Kampanjan tehon seuranta Kuinka monta palautunutta viestiä -> REKISTERIN LAATU Älä laske mukaan lomavastaajia, viesti menee myöhemmin perille Lähestulkoon aina muutama herjaus, vaikka viesti mennyt perille Kuinka monta kertaa viesti on luettu -> MITEN OTSIKKO JA YLEISILME ONNISTUI Luku aina todellista alhaisempi, koska perustuu html-elementtien lataamiseen Kuinka moni on lukenut lisää tietoa linkin takaa -> VIESTIN SISÄLLÖN KIINNOSTAVUUS Seuraa mitkä linkit kiinnostivat Louhin web-sivuilta jatko lukemiselle ja analysoi mitkä asiat kiinnostavat Aktivoituneet: palautelomake, soitot-> VIESTIN AKTIVOIVA VAIKUTUS Vaikutusaika riippuen markkinoitavasta tuotteesta vrt. koulutus ja matkustuspalvelut 2008 VIESTIN TEHON SEURANTA Miten vaikuttanut web-sivujen kävijämäärään? Tee kampanjan jälkeen louhinta ja analysoi kävijämäärän muutoksia Miten vaikuttanut tarjousten määrään ja lopulta uusiin ostoihin Kysy myynniltä ovat huomanneet liikettä markkinoissa Selvitä kampanjan tuomien tarjouspyyntöjen ja kauppojen määrä

15 T KIITOS! JM Tieto Oy Marko Viljanen

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

MOBIILIMARKKINOINTILUPIEN KERÄÄMINEN, LUPIEN HALLINTA JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET

MOBIILIMARKKINOINTILUPIEN KERÄÄMINEN, LUPIEN HALLINTA JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET MOBIILIMARKKINOINTILUPIEN KERÄÄMINEN, LUPIEN HALLINTA JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄYTÄNTEET Tämän dokumentin tarkoituksena on selvittää mobiilimarkkinointilupien keräämiseen ja hallintaan liittyviä säännöksiä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

B2B-SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNIN HYVÄ TAPA

B2B-SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNIN HYVÄ TAPA B2B-SÄHKÖPOSTIMARKKINOINNIN HYVÄ TAPA Tähän ohjeistukseen on koottu tärkeimmät yrityksille tehtävää sähköpostimarkkinointia, ns. B2B-sähköpostimarkkinointia koskevat hyvät käytännöt ja pelisäännöt. Tämä

Lisätiedot

Käsikirja. Sähköpostimarkkinoinnin

Käsikirja. Sähköpostimarkkinoinnin Käsikirja Sähköpostimarkkinoinnin On seuraavan vaiheen aika! Uskon, että sinä, joka luet tätä, olet sitä mieltä, että on korkea aika ryhtyä käyttämään uutiskirjettä. Tai sitten kysyt itseltäsi: miten parannamme

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Tähän linjaukseen on koottu mobiilisisältöpalveluita koskeva lainsäädäntö ja selvitetty säännösten asettamia vaatimuksia palveluiden markkinoinnille ja

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

Tervetuloa Servia Asiakasviestinnän käyttäjäksi!

Tervetuloa Servia Asiakasviestinnän käyttäjäksi! Tervetuloa Servia Asiakasviestinnän käyttäjäksi! Asiakasviestintä puh. 020 741 6665 asiakasviestinta@servia.fi Servia Asiakaspalvelu puh. 020 741 6668 Tekninen Asiakaspalvelu puh. 020 741 6663 asiakaspalvelu@servia.fi

Lisätiedot

LAADI TIETOSUOJASELOSTE

LAADI TIETOSUOJASELOSTE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Lausunto toisesta hallituksen esitysluonnoksesta sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi

Lausunto toisesta hallituksen esitysluonnoksesta sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi Lausunto toisesta hallituksen esitysluonnoksesta sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi 6.5.2003 Kai Puolamäki FT, tutkija Teknillinen korkeakoulu Electronic Frontier Finland EFFI ry PL 9800-02015 TKK 050

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä

2. tarkastaja Professori Pasi Syrjä Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Annamaria Kukkonen 0267826 TYÖNANTAJAN OIKEUS LUKEA TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖPOSTEJA Työn tarkastaja: Tutkijaopettaja Helena Sjögren 2. tarkastaja Professori Pasi

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleistä SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.05.

Sisällysluettelo. Yleistä SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT. Hyväksytty Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.05. 1 (12) SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot