STRADA- MENETELMÄVALMENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRADA- MENETELMÄVALMENNUS"

Transkriptio

1 STRADA- MENETELMÄVALMENNUS TYHJÖ-verkosto Kimmo Suominen, STRADA-ohjelma TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden laitos

2 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Strategian toteuttamisen problematiikkaan perehtyminen STRADA-menetelmiin tutustuminen Menetelmien käytön harjoittelu

3 OHJELMA 12:30-13:15 Orientaatio aiheeseen 13:15-13:30 Menetelmistön ja casen esittely 13:30-15:30 Menetelmäverstaat 15:30-16:00 Loppukeskustelu

4 STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Mitä se on?

5 VIISI STRATEGIAMÄÄRITELMÄÄ Suunnitelma (Plan) Strategia on tietoinen ja harkittu suunnitelma siitä, mitä tehdään tukevaisuudessa. Juoni (Ploy) Strategia on juoni kilpailijoiden tai vastustajien harhauttamiseksi. Malli, kaava (Pattern) Strategia on organisaation toiminnassa ja teoissa näkyvä yhdenmukaisuus. Asema, sijainti (Position) Strategia asemoi organisaation sen toimialaan ja toimintaympäristöön. Perspektiivi (Perspective) Strategia on organisaatiolle ominainen tapa hahmottaa maailmaa. (Mintzberg 1987)

6 MUITA MERKITYKSIÄ Monesti strategia tarkoittaa käytännössä muutosta. Strategian avulla pyritään muuttamaan organisaation nykyistä toimintaa. Strategiaa käytetään myös usein korostamaan jonkin asian tärkeyttä tai kiireellisyyttä. Muutos Strateginen muutos Projekti Strateginen projekti Suunnitelma Strateginen suunnitelma Jotkut ovat jopa nähneet yhtäläisyyttä sanojen strategia ja kallis välillä. Konsultti Strategiakonsultti Kumppani Strateginen kumppani Yritysosto Strateginen yritysosto

7 HUKKUVATKO ORGANISAATIOT STRATEGIOIHINSA? Viestintästrategia Konsernistrategia Tukiprosessien strategiat Henkilöstöstrategia Liiketoimintastrategiat IT-strategia Ympäristöstrategia Alueelliset strategiat Osastostrategiat Tiimistrategiat??

8 MIKSI STRATEGIOITA TEHDÄÄN? Organisaatiot luovat strategioita asettaakseen itselleen suunnan, jota kohti kulkea. Strategiaa tarvitaan keskittämään organisaation ponnistuksia ja edistämään sen toimintojen koordinaatiota. Strategia määrittelee organisaation. Strategia yhtenäistää organisaatiota. Strategia antaa ihmisille (johdolle?) tunteen siitä, että he kontrolloivat asioita. Organisaatiolla täytyy olla julkilausuttu strategia, jotta se voisi olla vakavasti otettava muiden silmissä. (ks. Mintzberg 1987)

9 Strategia pitää jalkauttaa, panna ihmiset ymmärtämään ja panna ihmiset toteuttamaan sitä.

10 Tää jalkautuspuoli on niin kuin jatkosodan hyökkäysvaihe, että siellähän ne eturintaman pojat ne ampu ne viholliset eikä kenraalit.

11 Mieluummin hoitaa sen sit silleen, että on joku tämmönen saunailta ja jutellaan sit siellä ja on vähän kaljaa ja niin poispäin. Siinä oikeesti ne lopulliset niin kuin strategiat implementoidaan.

12 Kun sovitaan yhteisistä strategioista, niin pääsis ihmiset aidosti mukaan vaikuttamaan niihin ja sitä kautta ne myöskin sitten sitoutuisivat sen taakse.

13 Siinä strategiassa on kyllä suomenkielellä kirjoitettu ne lauseet, että varmasti ne kaikki ymmärtää. Mutta se, että koetaanko se, että se on minun kohdalta tärkeä?

14 MITÄ ON ONNISTUNUT STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN? Ennalta laaditun strategisen suunnitelman toteuttamista? eli johto suunnittelee, esimiehet käskyttää, henkilöstö toteuttaa? Mutta mistä johto tietää, mikä strategia on toteutettavissa? mitä jos toimintaympäristö muuttuu suunnitelman jälkeen? miten henkilöstön osaaminen ja tiedot saadaan palvelemaan strategista päätöksentekoa? miten toteuttajat ymmärtävät strategian, jonka laatimiseen he eivät ole osallistuneet? Kaikkien organisaation jäsenten tavoitteellisuutta ja oppimista? eli johto, esimiehet ja henkilöstö kukin asettavat työlleen tavoitteet, arvioivat toimintaansa ja kehittävät jatkuvasti itseään ja työtään Mutta eikö strategiaa sitten voi suunnitella? vedetäänkö näin yhtä köyttä? eikö ole vaarallista ajelehtia ilman suunnitelmaa?

15 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN KUILU viestintä tulkinta ja omaksuminen toiminta Strategiset suunnitelmat Käytännön työ JOHTO HENKILÖSTÖ Aaltonen, Ikävalko, Mantere, Teikari, Ventä & Währn (2001) Tiellä strategiasta toimintaan - Tutkimus strategian toimeenpanosta 12 suomalaisessa organisaatiossa. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu

16 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN KESKEISIMPIÄ HAASTEITA Strategia on periaatteessa ymmärretty, mutta sen soveltaminen työssä on vaikeata Mitä alemmas organisaatiossa mennään, sen vaikeampi yksilön on löytää roolia strategiaprosessissa Strategian viestintä koetaan pulmalliseksi Strategia näkyy heikosti tavoitteissa Strategiaprosessit tunnetaan huonosti Aaltonen, Ikävalko, Mantere, Teikari, Ventä & Währn (2001) Tiellä strategiasta toimintaan - Tutkimus strategian toimeenpanosta 12 suomalaisessa organisaatiossa. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu

17 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN LINEAARINEN MALLI?? Viestii Strategian laatija Strategian toteuttaja Tulkitsee Hyväksyy Oppii uudet toimintatavat Tulokset, menestys! Aaltonen, Ikävalko, Mantere, Teikari, Ventä & Währn (2001) Tiellä strategiasta toimintaan - Tutkimus strategian toimeenpanosta 12 suomalaisessa organisaatiossa. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu

18 STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN VUOROPUHELUMALLI visio suunniteltu strategia Strategian toteuttaminen toteutuva strategia Suunnittelu Operatiivinen työ Aaltonen, Ikävalko, Mantere, Teikari, Ventä & Währn (2001) Tiellä strategiasta toimintaan - Tutkimus strategian toimeenpanosta 12 suomalaisessa organisaatiossa. Helsinki: Teknillinen korkeakoulu

19 STRADA-MENETELMÄT

20 STRADA-MENETELMIEN TAVOITTEET Rakentaa vuoropuhelua suunnitelmien ja toteutuman välille suunnitellun strategian tulkitseminen yhdessä tulevaisuuden toiminnan suunnittelu ja ideointi vastuuta jakamalla ja strategisen toiminnan mahdollisuuksia pohtimalla Luoda osallistavaa työkulttuuria ja tehdä strategiasta kaikkia koskettava asia Konkretisoida ja dokumentoida strategian toteuttamista

21 STRADA-MENETELMÄT (1/3) 12 strategian toimeenpanoa edistävää ryhmämenetelmää Menetelmät sähköisessä muodossa: Vetäjän ohje Osallistujan ohje Muut dokumentit: kuvakortit, kortti- ja lomakepohjat, käyttöesimerkit Ilmaiseksi ladattavissa osoitteesta

22 STRADA-MENETELMÄT (2/3) Menetelmien avulla edistetään strategian toteutumista läpi organisaation käyttäjinä johtajat, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt, työntekijät kyseessä joukko ideoinnin, analysoinnin ja suunnittelun ryhmämenetelmiä Menetelmät perustuvat osallistumiseen, keskusteluun ja yhdessä tekemiseen edistävät strategian tulkintaa oivallusten ja elämysten avulla ovat ryhmätyömenetelmiä, jotka toteutetaan 3-10 hengen ryhmissä

23 STRADA-MENETELMÄT (3/3) Käsitekorttipeli Strategiaprosessin käsitteet selviksi Oma Napa Kuinka läheisesti strategia liittyy minun työhöni? Ongelma-analyysi Onko minulla tilaa, tajua, kykyä ja halua toteuttaa strategiaa? Osallistumiskartta Kuka osallistuu ja miten strategiaprosessiin? Päätöksentekosimulaatio Mihin päätöksenteko perustuu? Strategiaan? Roolirakennus Mitkä on eri toimijoiden ihanneroolit ja miten ne saavutetaan? Sananselityspeli Strategiakäsitteet pelaten tutuiksi Strategiaharava Strategiatilaisuuksien väen aktivointi Strategiapeikko Strategiaan liittyvät avoimet kysymykset esiin Strategiatarina Strategian viestintää tarinan muodossa Suunnittelusapluuna Ratkaisujen ideointi ja ratkaisuprosessin suunnittelu Vertauskuvaverstas Organisaation identiteetin hahmotus vertauskuvien avulla

24 MENETELMÄHARJOITUS

25 KÄRKIKONSULTIT (1/2) Konsulttiyritys Pohjois-Pohjanmaalla Henkilöstöä noin 100 Asiakkaat muutama suurehko kotimainen teollisuus- ja palveluyritys sekä melko laaja joukko PK-yrityksiä Palvelut tietoteknisten kokonaisratkaisujen suunnittelu ja toteutus vision ja strategian maastoutuksen konsultointi

26 KÄRKIKONSULTIT (2/2) Toimitusjohtaja 60 henkeä 30 henkeä 10 henkeä Yksiköt: IT-ratkaisut Strategiakonsultointi Hallintopalvelut Osastot: Tekninen toteutus Myynti Teollisuus Palvelut PK-yritykset Tiimit:

27 TILANNE 1: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TULKINTA Tausta: Asiakaspalautteen perusteella IT-ratkaisut -yksikön johtoryhmä on päättänyt muuttaa yksikön toimintaa asiakaslähtöisempään suuntaan ja määritellyt yksikölle tätä tukevat strategiset tavoitteet Tilanne: Eräs teknisen toteutuksen tiimeistä on kokoontunut käsittelemään johtoryhmän määrittelemiä strategisia tavoitteita Menetelmät Sananselitys- ja Käsitekorttipeli

28 TILANNE 2: STRATEGISEN SUUNNAN JA TOIMENPITEIDEN MÄÄRITTELY Tausta: Strategiakonsultointi-yksikkö on saanut asiakkailta palautetta, että perinteisen prosessikonsultoinnin tueksi kaivataan konkreettisempia välineitä strategian toteuttamiseen Tilanne: Strategiakonsultointi-yksikön johtoryhmä on koolla pohtimassa yksikön tulevaisuutta Menetelmät Verstauskuvaverstas ja Suunnittelusapluuna

29 RYHMÄJAKO Ryhmä A Arto Reiman Janne Sinisammal Tarja Saarelainen Esa Niemi Hannu Virokannas Juha Pohjonen Ryhmä B Sisko Kärki Anna-Maria Romppainen Leena Teräs Mikko Pesonen Olavi Kangas Ryhmä C Jarmo Vorne Juha Jäälinoja Ulla Mansikka-Aho Sirpa Penttilä Toni Saalasti

30 REFLEKTOINTIKESKUSTELU

31 MITÄ OTETTAVA HUOMIOON MENETELMIÄ SOVELLETTAESSA? Menetelmät ovat välineitä, eivät itse tarkoitus! Liitä menetelmät osaksi organisaation omaa strategiatyötä joko valmiisiin prosesseihin esim. toiminnan suunnittelu tai sovella organisaation haasteiden mukaan. Valmistaudu huolellisesti ennen menetelmien soveltamista.

32 ENNEN TILAISUUTTA Kiteytä strategian toteuttamisen haaste ja valitse käytettävä(t) STRADA-menetelmä(t). Määrittele tilaisuuden osallistujat sekä informoi heitä tilaisuuden tavoitteesta. Toimita osallistujille hyvissä ajoin mahdollinen ennakkomateriaali ja/tai -tehtävä tilaisuuteen liittyen. Oman roolin määritys: prosessin fasilitaattori vs. sisällön asiantuntija.

33 TILAISUUDEN AIKANA Jaa osallistujat ryhmiin, ohjeista heidät ryhmätyöhön. Jaa käytettävän ratkaisun osallistujan ohje(et) sekä muu tarvittava materiaali. Auta ryhmiä työn edetessä ja vedä mahdollinen ryhmätöiden purku. Seuraa ryhmän keskustelua ja kirjaa tärkeimmät havainnot ylös jatkoa varten.

34 TILAISUUDEN JÄLKEEN Koosta tulokset ja jaa ne osallistujille sekä muille asianosaisille. Jos tarpeellista, kerää palautetta tilaisuuden onnistumisesta. Suunnittele ja viesti mahdollinen jatkotilaisuus ja/tai -toimenpiteet.

35 LOPUKSI STRADA-tiedotuslista Kuvakorttipakkojen tilaaminen Eija Lehto p. (09)

36

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus

Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Toiviainen, Niko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Strateginen johtaminen ja strategialähtöinen toiminnanohjaus Niko

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa

Näin me opimme johtamaan projekteilla. Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla. Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen on vativaa 1/2012 PROJEKTEILLA JOHTAMINEN 6 Näin me opimme johtamaan projekteilla 8 Ylitä hankkeiden kuusi kuilua 18 Strategian jalkautus onnistuu oikeilla työkaluilla 34 Kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat Viestimme yhdessä Vastaanottajan asialla - vastaanottajan kielellä Sisäisiä julkaisuja 15/2006 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat 1 Tiehallinnon viestinnän toimintalinjat

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot