Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT230 SC-BTT200 SC-BTT100 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT230. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat hyödyntää viimeisintä käytettävissä olevaa tekniikkaa. Panasonic suosittelee päivittämään laiteohjelmiston heti, kun saat ilmoituksen. Lisätietoja varten katso Laiteohjelmiston päivitys ( 19) tai (Tämä sivusto on vain englanniksi.) Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. EG VQT4R87

2 Varotoimet VAROITUS Laite Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi, Älä anna tämän laitteen altistua sateelle, kosteudelle, pisaroille tai roiskeille. Älä laita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä kuten maljakot. Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita. Älä poista suojuksia. Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huoltopalvelut tehtäväksi pätevälle henkilöstölle. Älä anna metalliesineiden pudota laitteen sisälle. Älä laita painavia esineitä laitteen päälle. Verkkokaapeli Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi, Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä. Työnnä verkkovirtapistoke kunnollisesti pistorasiaan. Älä vedä tai taivuta kaapelia tai aseta sen päälle painavia esineitä. Älä käsittele pistoketta märillä käsillä. Pidä kiinni verkkovirtapistokkeen rungosta, kun irrotat pistokkeen. Älä käytä vahingoittunutta verkkovirtapistoketta tai pistorasiaa. Pistoketta käytetään virrankatkaisulaitteena. Asenna yksikkö siten, että pistoke voidaan irrottaa nopeasti pistorasiasta. Pieni esine Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa nielaista. Pidä ruuvit lasten ulottumattomissa nielaisemisen estämiseksi. Pidä kaiutintassut lasten ulottumattomissa nielaisemisen estämiseksi. VAARA Laite Tämä tuote käyttää laseria. Laitteen käyttäminen muulla kuin näissä käyttöohjeissa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle. Älä laita avotulisia esineitä kuten kynttilöitä laitteen päälle. Laite saattaa kärsiä radiotaajuisista häiriöistä, jotka aiheutuvat matkapuhelimista käytön aikana. Jos kyseisiä häiriöitä tapahtuu, lisää matkapuhelimen ja tuotteen välistä etäisyyttä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi leudoissa ilmastoissa. Sijoitus Sijoita laite tasaiselle pinnalle. Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi, Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn, suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen tilaan. Varmista laitteen riittävä tuuletus. Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä, pöytäliinalla, verhoilla tai vastaavilla esineillä. Älä anna tämän laitteen altistua suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, runsaalle kosteudelle tai liialliselle tärinälle. Kaiutin Käytä ainoastaan toimitettuja kaiuttimia Päälaitetta ja toimitettuja kaiuttimia tulee käyttää ainoastaan kuten osoitetaan näissä käyttöohjeissa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja vahvistimelle ja/tai kaiuttimille sekä aikaansaada tulipalovaaran. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöstöön, jos tapahtuu vahinko tai jos havaitset äkillisen muutoksen toiminnassa. Varo laittamasta ristiin (oikosulku) tai kääntämästä kaiuttimien johtojen napaisuutta, koska se voi vahingoittaa kaiuttimia. Pidä kaiuttimesta tukevasti kiinni, jotta vältetään vammat, jos kaiutin putoaa sitä kannettaessa. Saatat vahingoittaa kaiuttimia ja lyhentää niiden käyttöikää, jos toistat ääntä erittäin voimakkaasti pitkiä aikoja. Älä kosketa kaiuttimien etuosaa. Pidä kiinni laidoilta. Sijoita kaiuttimet tasaisille tukeville pinnoille. Jotta vältetään vammat kaiuttimen kaatuessa tai pudotessa, sijoita kaiuttimen johdot huolellisesti, jotta niihin ei voida kompastua tai jäädä kiinni. Älä nouse kaiuttimen päälle. Ole varovainen lasten läheisyydessä. Paristot Paristojen väärä käsittely voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon sekä tulipalon. On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei vaihdeta oikein. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa tyyppiä. Kun hävität paristot, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään oikean hävitysmenetelmän selvittämiseksi. Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja tai käytä erityyppisiä paristoja samanaikaisesti. Älä altista sitä kuumalle tai liekeille. Älä jätä paristoa(paristoja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat ovat kiinni. Älä pura osiin tai aiheuta oikosulkua. Älä lataa uudelleen alkali- tai mangaaniparistoja. Älä käytä paristoja, joiden suojakuori on rikkoutunut. Poista paristot, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaa. Varastoi viileään, pimeään paikkaan. Langaton lähiverkkoyhteys Seuraavat rajoitukset ovat voimassa koskien tämän laitteen ja langattoman lähiverkkosovittimen käyttöä. Sinun tulee tuntea nämä rajoitukset ennen näiden laitteiden käyttöä. Panasonic ei ole millään tavalla vastuussa mistään välillisestä vahingosta, joka saattaa tapahtua näiden rajoitusten noudattamatta jättämisestä, tai mistään näiden laitteiden käyttöön tai käyttämättömyyteen liittyvästä olosuhteesta. Radioaalloilla lähetettävät ja vastaanotettavat tiedot voidaan siepata ja niitä voidaan valvoa. Tämä laite ja langaton lähiverkkosovitin sisältävät herkkiä elektronisia osia. Muista käyttää näitä laitteita tavalla, jota varten ne on tarkoitettu, ja noudata seuraavia kohtia: Älä altista laitteita korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä taivuta tai kohdista näihin laitteisiin voimakkaita iskuja. Pidä nämä laitteet etäällä kosteudesta. Älä pura tai muunna näitä laitteita millään tavalla. Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta (DoC) Panasonic Corporation vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiiviin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden merkityksellisten määräysten kanssa. Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion R&TTE-tuotteillemme DoC-palvelimelta: Valtuutetun edustajn yhteystiedot: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, Hamburg, Germany Tämä tuote on tarkoitettu tavallisille kuluttajille. (Luokka 3) Tuote on tarkoitettu liitettäväksi seuraavanlaiseen liityntäpisteeseen: 2,4 GHz WLAN

3 Laitteen hävittäminen tai luovuttaminen Laitteessa saattaa olla käyttäjän asetustietoja. Jos luovut laitteesta hävittämällä tai antamalla sen pois, toimi seuraavasti palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan esiasetuksiin, jotta poistetaan käyttäjän asetukset. ( 43, "Palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan esiasetuksiin.") Käyttöhistoria saatetaan tallentaa tämän laitteen muistiin. Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen. Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä. Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus. Yrityksille Euroopan unionissa Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta. [Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella] Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä. Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä): Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia. Laite käyttää seuraavaa tekniikkaa tekijänoikeuksien suojaamiseen. Cd Luvatta kopioitujen sisältöjen käytön rajoitus Cinaviaa koskeva huomautus Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa, jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä. Mikäli toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto tai kopiointi keskeytyy. Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä Cinavian verkkoasiakaspalvelun sivustolla osoitteessa Lisätietoja Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

4 Sisällysluettelo Varotoimet Alkuohjeet Pakkauksen sisältö ja varusteet Laitteen ja tietovälineen hoito Toistettavissa oleva tietovälineet Säätöohjeet VAIHE 1: Sijoittaminen VAIHE 2: Kaiuttimien valmistelu VAIHE 3: Liitännät VAIHE 4: Liittäminen sähköverkkoon VAIHE 5: Asetus Tietovälineen laittaminen tai poistaminen Televisiosta nauttiminen laitteen kaiuttimilla HOME valikko Monikäyttäjätila Toisto Toisto Käyttäen toimintoa ipod/iphone TV & Radio VIERA Link HDAVI Control Televisiosta ja tv-sovittimesta nauttiminen laitteen kaiuttimilla Radion kuuntelu Lisätoimenpiteet VIERA Connect (Verkkopalveluista nauttiminen) Kotiverkko-ominaisuus Valintavalikko Asetusvalikko Kaiuttimen asetukset Ääniasetusten muuttaminen Kaiuttimen asennusvaihtoehto Viitetietoja Vianetsintäopas Viestit Tekniset tiedot

5 Alkuohjeet Alkuohjeet Pakkauksen sisältö ja varusteet Tarkista pakkauksen sisällöt ja toimitetut varusteet ennen tämän yksikön käyttöä. Pakkauksen sisältö Päälaite Päälaite Päälaite (SA-BTT230) (SA-BTT200) (SA-BTT100) FRONT (SB-HTB570) SUBWOOFER (SB-HW490) FRONT (SB-HF5000) SUBWOOFER (SB-HW190) FRONT (SB-HF4000) SUBWOOFER (SB-HW190) (Kaiuttimen johdot) (Kaiuttimen johdot) (Kaiuttimen johdot) (Metallipidike) (Pystytuen kaulat) (Tukijalat) (Ruuvit) (Kaiuttimen tassu) (Jalustat) (Jalalliset pystytuet) - 5 -

6 Alkuohjeet Varusteet 1 Kaukosäädin (N2QAYB000729) 2 Kaukosäätimen paristot 1 Verkkokaapeli 1 FM-sisäantenni Laitteen ja tietovälineen hoito Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla kankaalla Älä koskaan käytä alkoholia, liuottimia tai bensiiniä tämän laitteen puhdistukseen. Ennen kemiallisesti käsitellyn kankaan käyttöä lue huolellisesti käyttöohjeet, jotka tulivat kankaan mukana. Laitteen linssi Linssinpuhdistin: RP-CL720AE Tämä linssinpuhdistaja ei mahdollisesti ole myynnissä tai saatavilla kaikissa maissa, esim. Saksassa, ole hyvä ja kysy Panasonicin jälleenmyyjiltä lisätietoja. Tätä linssinpuhdistinta myydään erityistuotteena DIGA:lle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän laitteen kanssa. 1 CD-ROM Puhdista levyt TEE ÄLÄ Näiden käyttöohjeiden tuotenumerot ovat joulukuun 2012 mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia. Älä käytä verkkokaapelia muiden laitteiden kanssa. Muista, että todelliset ohjaimet ja osat, valikon kohdat, jne. voivat näyttää hieman erilaisilta näiden käyttöohjeiden kuviin verrattuna. Pyyhi kostealla kankaalla ja pyyhi sitten kuivaksi. Varotoimet levyn ja kortin käsittelyyn Ota kiinni levyjen reunoista, jotta et naarmuta levyä tai jätä sormenjälkiä. Älä kiinnitä merkkejä tai tarroja levyihin. Älä käytä linssinpuhdistusaineita suihkeena, bensiiniä, ohenteita, staattisen sähkön poistonesteitä tai muita liuottimia. Puhdista pöly, vesi tai muut ulkoiset aineet kortin takareunan liittimistä. Älä käytä seuraavia levyjä: Levyt, joissa on jäljellä liimaa poistetuista tarroista tai merkeistä (vuokratut levyt, jne.). Levyt, jotka on pahasti vääntyneet tai joissa on säröjä. Epäsäännöllisen muotoiset levyt kuten sydämen muotoiset

7 Alkuohjeet Toistettavissa oleva tietovälineet Laite Levyn merkinnät Laitetyypit Sisällön muoto BD-Video Video BD BD-RE Video, JPEG, MPO BD-R Video, MKV DVD-Video Video DVD-R DVD DVD-R DL Video, AVCHD, MKV, JPEG, MPO, FLAC, MP3, WAV DVD-RW Video, AVCHD +R/+RW/+R DL Musiikki-CD Musiikki [CD-DA] CD CD-R CD-RW MKV, JPEG, MPO, FLAC, MP3, Musiikki [CD-DA], WAV SD SD-muistikortti (8 Mt - 2 Gt) SDHC-muistikortti (4 Gt - 32 Gt) SDXC-muistikortti (48 Gt, 64 Gt) (Yhteensopiva sekä mini- että mikrotyyppien kanssa) AVCHD, AVCHD 3D, MP4, MPEG2, JPEG, MPO USB USB-laite (jopa 2 Tt) MKV, MP4, MPEG2, JPEG, MPO, FLAC, MP3, WAV Katso sivua 8 ja 49, jos haluat lisätietoja sisältöjen tyypeistä, joita voidaan toistaa

8 Alkuohjeet Levyt, joita ei voida toistaa tällä laitteella DVD-RAM Super Audio-CD Photo-CD DVD-Audio Video-CD ja Super Video-CD WMA-levyt DivX-levyt HD DVD Alueen hallintatiedot BD-Video Laite voi toistaa BD-videolevyjä, jotka tukevat aluekoodia B. Esimerkki: DVD-Video Laite voi toistaa DVD-videolevyjä, jotka tukevat aluenumeroa 2 tai ALL. Esimerkki: 2 ALL Viimeistele Tallentimella jne. tallennettu DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/ +R DL ja CD-R/RW -levy tulee viimeistellä tallentimella, jotta se voidaan toistaa tällä laitteella. Jos haluat lisätietoja, katso tallentimen käyttöohjeita. BD-Video Tämä laite tukee ääntä korkealla bittinopeudella (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio), jota käytetään BD-videossa. Jos Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD asetetaan asentoon PCM, Dolby-äänien enimmäismäärä on 2-kanavainen PCM. ( 36) 3D Voidaan toistaa 3D-videoita ja 3D-kiintokuvia, kun tämä laite liitetään 3D-yhteensopivaan televisioon High Speed HDMI -kaapelilla. 2D-videoita voidaan katso 3D-muodossa virtuaalisesti. ( 35) Musiikki-CD Toimintaa ja äänen laatua ei taata CD-levyille, jotka eivät ole yhteensopivia määritelmän CD-DA kanssa (kopiointirajoitetut CD-levyt, jne.). SD-kortti Voidaan käyttää minisd-kortteja, microsd-kortteja, microsdhc-kortteja ja microsdxc-kortteja mutta niitä tulee käyttää sovitinkortin kanssa. Ne toimitetaan yleensä kyseisten korttien mukana, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan tulee hankkia ne. Kortin sisällön suojaamiseksi siirrä tallennuksen estovipu (SD-kortissa) asentoon LOCK. Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa, jotka täyttävät SD-korttien tekniset vaatimukset tiedostojärjestelmille FAT12 ja FAT16 kuten myös SDHC-muistikortit tiedostojärjestelmälle FAT32 ja SDXC-muistikortit järjestelmälle exfat. Jos SD-korttia käytetään yhteen sopimattomien tietokoneiden tai laitteiden kanssa, tallennetut sisällöt saatetaan poistaa kortin alustuksen ym. vuoksi. Käytettävissä olevan muistin koko saattaa olla hieman vähemmän kuin kortin kapasiteetti. USB-laite Tämä laite ei takaa yhteyttä kaikkiin USB-laitteisiin. Tämä laite ei tue USB-laitteen latausta. Tuetaan tiedostojärjestelmiä FAT12, FAT16, FAT32 ja NTFS. Tämä laite tukee tekniikkaa USB2.0 High Speed. Laite tukee kiintolevyä, joka on alustettu muotoon FAT32 tai NTFS. Jotkut kiintolevytyypit voivat vaatia ulkoisen virtalähdeyksikön käyttöä. BD-RE, BD-R Panasonicin Blu-ray-tallentimella muodossa DR tallennetut levyt eivät mahdollisesti toista ääntä jne. kunnolla. Ei mahdollisesti voida toistaa yllä mainittuja tietovälineitä joissain tapauksissa tietovälineen tyypin, tallennusolosuhteiden, tallennusmenetelmän tai tiedostojen luontitavan vuoksi. Levyn valmistajat voivat säätää sitä, kuinka levyt toistetaan. Siten et mahdollisesti voi aina ohjata toistoa kuten kuvattu näissä käyttöohjeissa. Lue levyn ohjeet huolellisesti

9 Alkuohjeet Säätöohjeet Kaukosäädin Kaukosäätimen käyttö Aseta siten, että navat (i ja j) täsmäävät kaukosäätimen napojen kanssa Kytke laite päälle ja pois päältä 2 Valitse nimikenumerot, jne./syötä numeroita tai merkkejä [CANCEL]: Peruuta 3 Valitse lähde 4 Toiston peruspainikkeet ( 23) 5 Valitse esiasetetut radioasemat ( 29) 6 Näytä tilaviestit ( 24) 7 Näytä aloitusnäyttö toiminnolle VIERA Connect ( 30) 8 [3, 4, 2, 1]: Siirrä korostus valinnalle [OK]: Vahvista valinta (2;)(;1): Kuva-kuvalta ( 23) 9 Näytä valintavalikko OPTION ( 32) 10 Värilliset painikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen) Käytetään eri tarkoituksiin näytöstä riippuen 11 Aseta äänen tila ( 41) 12 Valitse tilaäänitehosteet ( 41)/Aseta uniajastin 1 Paina ja pidä painettuna [jsleep]. 2 Samalla kun näytetään SLEEP, paina [jsleep] useita kertoja valitaksesi ajan (minuuteissa). Ajastimen ajaksi voidaan valita jopa 120 minuuttia. Valitse OFF, kun peruutetaan asetus. Jäljellä olevan ajan vahvistamiseksi Paina ja pidä painettuna painiketta uudelleen. 13 Television toimintopainikkeet [Í TV]: Kytke televisio päälle ja pois päältä [AV, INPUT]: Vaihda tulon valinta [i jvol]: Säädä äänenvoimakkuutta 14 Säädä päälaitteen äänenvoimakkuutta. 15 Valitse ääni ( 23) 16 Mykistä ääni MUTE vilkkuu laitteen näytöllä, kun toiminto on päällä. Peruuttaaksesi paina painiketta uudelleen tai säädä äänenvoimakkuutta. Mykistys peruutetaan, jos laite kytketään pois päältä. 17 Kytke päälle/pois päältä rinnakkainen video (kuva-kuvassa) 18 Valitse radioasemat manuaalisesti ( 29) 19 Poistu valikkonäytöstä 20 Näytä valikko HOME ( 21) 21 Näytä Pop-up Menu/Top Menu ( 24) 22 Palaa edelliseen näyttöön 23 Käynnistä videoviestintä ( 30) 24 Valitse kaiuttimen kanava ( 41) R6/LR6, AA (Alkali- tai mangaaniparistot) Suuntaa se tämän laitteen kaukosäätimen signaalianturia kohti. ( 10) - 9 -

10 Alkuohjeet Päälaite (Etupuoli) [BTT230] [BTT200] SD CARD [BTT100] Valmiustila/päällä -kytkin (Í/I) ( 18) Paina siirtyäksesi laitteen päällä tilasta valmiustilaan tai päinvastoin. Valmiustilassa laite kuluttaa edelleen hieman energiaa. 2 Avaa tai sulje levykelkka ( 20) 3 Säädä päälaitteen äänenvoimakkuutta 4 Levykelkka 5 [BTT230] [BTT200] Stop ( 23) 6 [BTT230] [BTT200] Käynnistä toisto ( 23) 7 SD-korttipaikka ( 20) 8 USB-portti ( 20, 26) 9 Kaukosäätimen signaalianturi Etäisyys: noin 7 m. Kulma: Noin 20e ylös ja alas, 30e vasemmalle ja oikealle 10 Näyttö 11 [BTT230] [BTT200] ipod/iphone-telakka ( 26) Päälaite (Taustapuoli) esim. [BTT230] [BTT100] 1 Verkkotuloliitäntä ( 17) 2 Kaiuttimen liitännät ( 14) 3 Jäähdytystuuletin 4 Lähiverkkoportti ( 17) 5 USB-portti ( 17, 30) 6 HDMI AV OUT (ARC) -liitäntä ( 15, 16) 7 [BTT230] [BTT200] HDMI1 IN (CABLE/SAT) -liitäntä ( 16) 8 [BTT230] [BTT200] HDMI2 IN -liitäntä ( 16) 9 DIGITAL AUDIO IN -liitäntä ( 15, 16) 10 FM-radioantennin liitäntä ( 15) 11 AUX -liitäntä ( 15)

11 VAIHE 1: Sijoittaminen Alkuohjeet Optimaalista asentoa varten Sijoita etukaiuttimet suunnilleen samalle etäisyydelle istumapaikasta. [BTT230] Valitse pystysuora tai vaakasuora sijoittaminen ympäristön mukaan. Sijoita kaiuttimet pystysuoraan Sijoita kaiuttimet vaakasuoraan (Ainoastaan [BTT230]) 60 A Etukaiuttimet B Alibassokaiutin Pidä kaiuttimet vähintään 10 mm:n päässä järjestelmästä, jotta vältetään resonanssin aiheuttaman häiriö. Kaiuttimien sijoittaminen liian lähelle lattiaa, seiniä tai kulmia voi aiheuttaa basson voimistumista. Peitä seinät ja ikkunat paksuilla verhoilla. Valinnainen seinäasennus, katso sivua 41. VAIHE 2: Kaiuttimien valmistelu [BTT230] Kaiuttimien kokoaminen Noudata kokoamisproseduuria, joka vastaa kohdassa VAIHE 1: Sijoittaminen valittua sijoitusmenetelmää. Sijoita kaiuttimet pystysuoraan ( 11) Sijoita kaiuttimet vaakasuoraan ( 13) Vaurioiden tai naarmujen estämiseksi aseta tasolle pehmeä kangas ja suorita kokoaminen sen päällä. Kaksi kaiutinta ovat vaihdettavissa. Sijoita kaiuttimet pystysuoraan 1 Kiinnitä pystytuen kaula. Pystytuen kaula Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti. (Jatkuu seuraavalla sivulla)

12 Alkuohjeet 2 Työnnä kaiuttimen johto kaiuttimen jalustan läpi ja liitä kaiuttimen johdot. Pujota kaiuttimen johto jalustan ja kaiuttimen aukon läpi. 3 Liitä kaiuttimen johdot kaiuttimiin. ( 14) 4 Kun olet kiinnittänyt kaiuttimen johdon, paina johto uraan. Punainen liitin: Valkoinen liitin: Punaiseen liitäntäjohtoon kiinnitetty kaiutin on sijoitettava oikealle puolelle. Valkoiseen liitäntäjohtoon kiinnitetty kaiutin on sijoitettava vasemmalle puolella. 3 Kiinnitä kaiuttimen jalusta etukaiuttimeen. Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti. Siirrä kaiuttimen johto uraan

13 Alkuohjeet Sijoita kaiuttimet vaakasuoraan Voit säätää kaiuttimien korkeutta jalallisilla pystytuilla tai tukijaloilla. ( 13, 14) Jos sijoitat kaiuttimet jalallisten pystytukien avulla, kaiuttimet voidaan nostaa sijoituspinnan yläpuolelle. Sijoita kaiuttimet jalallisia pystytukia käyttäen. 1 Kokoa kaiuttimet. Metallipidike Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti. 2 Liitä kaiuttimen johdot. 1 Pujota kaiuttimen johto kaiuttimen aukon läpi. 2 Liitä kaiuttimen johdot kaiuttimiin. ( 14) 3 Kun olet kiinnittänyt kaiuttimen johdon, paina johto uraan. Punainen Valkoinen Punainen liitin: Valkoinen liitin: Punaiseen liitäntäjohtoon kiinnitetty kaiutin on sijoitettava oikealle puolelle. Valkoiseen liitäntäjohtoon kiinnitetty kaiutin on sijoitettava vasemmalle puolella. 3 Kiinnitä jalalliset pystytuet. Kohdista ylemmät tai alemmat aukot kaiuttimen ulostyöntyvien osien kanssa. Jalallinen pystytuki Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti. (Jatkuu seuraavalla sivulla)

14 Alkuohjeet Sijoita kaiuttimet tukijalkojen ja kaiutintassujen avulla 1 Kokoa kaiuttimet noudattaen vaiheita 1 ja 2 kohdassa Sijoita kaiuttimet jalallisia pystytukia käyttäen. ( 13). 2 Kiinnitä tukijalat ja kaiutintassut. Kohdista kaiuttimen ulostyöntyvät osat tukijalan kanssa. Tukijalka Kaiutintassu Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti. Kaiuttimen johtojen liittäminen Liitä kaiuttimen johdot kaiuttimiin. esim. [BTT100] Etukaiutin r: Valkoinen s: Sininen linja Liitin Kaiuttimen osoitin Työnnä VAIHE 3: Liitännät Kytke pois päältä kaikki laitteet ennen liitännän suorittamista ja lue tarvittavat ohjeet. Älä liitä verkkokaapelia ennen kuin kaikki muut liitännät on suoritettu. Kaiuttimen liittäminen Liitä kaiuttimen johdot samanvärisiin liitäntöihin

15 Alkuohjeet Liittäminen televisioon HDMI Käytä ARC-yhteensopivia High Speed HDMI-kaapeleita. Ei voida käyttää HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita. Suositellaan, että käytät Panasonic in HDMI-kaapelia. Kun lähetetään signaalia 1080p, käytä HDMI-kaapelia, jonka pituus on enintään 5,0 metriä. Ääni lähetetään järjestelmän kaiuttimien kautta, kun valitaan Off kohdassa HDMI Audio Output. ( 37) Television ääni Lähettääksesi television ääni tämän laitteen kaiuttimista sinun tulee siirtää valitsinta. ( 20) OPTICAL IN Digitaalisen ääniliitännän suorittamisen jälkeen tee sopivat asetukset digitaalilaitteiston äänen tyypin mukaan. ( 37) HDMI-kaapeli (ei toimitettu) AV IN OPTICAL OUT AUDIO OUT L R Audiojohto* 2 (ei toimitettu) Optinen digitaalinen audiojohto* 1 (ei toimitettu) *1 Jos television HDMI-liitännässä on merkintä HDMI (ARC), ei tarvitse liittää optista digitaalista audiojohtoa. *2 Voidaan käyttää myös audiojohtoa optisen digitaalisen audiojohdon tilalla. Kyseisessä tapauksessa liitä AUX-liitäntä päälaitteessa television äänilähdön liitäntään. Mikä ARC on? ARC on lyhenne sanoista Audio Return Channel, myös HDMI ARC. Tämän ominaisuuden avulla kotiteatterijärjestelmä voi vastaanottaa ja toistaa television ääntä vain yhdellä HDMI-kaapelilla ilman muita johtoja. FM-antennin liittäminen Kiinnitä antennin tämä pää seinään tai pylvääseen, jossa vastaanotto on parasta. 75 FM-sisäantenni (toimitettu) Käytä FM-ulkoantennia, jos radiovastaanotto on heikkoa

16 Alkuohjeet [BTT230] [BTT200] Kun liitettävässä laitteessa on HDMI-liitäntä esim. Muun laitteen liittäminen AV IN (ARC) HDMI-kaapeli (ei toimitettu) AV OUT Set Top Box, jne. AV OUT Videopeli, jne. HDMI-kaapeli (ei toimitettu) HDMI-läpivienti valmiustilassa Vaikka järjestelmä on valmiustilassa, lähetetään audio- ja/tai videosignaali HDMI1 IN (CABLE/SAT) tai HDMI2 IN -liitäntään liitetystä laitteesta televisioon, joka on liitetty HDMI AV OUT -liitäntään (Ääntä ei lähetetä tästä järjestelmästä). Jopa samalla kun laite on valmiustilassa, voit vaihtaa tulosignaalin HDMI1 IN (CABLE/SAT) tai HDMI2 IN painamalla [EXT-IN] kaukosäätimessä. Kun liitettävässä laitteessa ei ole HDMI-liitäntää esim. Set Top Box, jne. OPTICAL OUT Optinen digitaalinen audiojohto (ei toimitettu) Liittäminen tietoverkkoon Voidaan käyttää seuraavia palveluja, kun laite on liitetty laajakaistaan. Laiteohjelmisto voidaan päivittää ( 19) [BTT230] [BTT200] Voit hyödyntää toimintoa BD-Live ( 24) Tämä laite tukee toimintoa Wi-Fi Direct TM ja se saa Voit hyödyntää toimintoa VIERA Connect ( 30) langattoman yhteyden langattomiin laitteisiin ilman Voit olla yhteydessä muihin laitteisiin (Home Network) reititintä. Voit käyttää toimintoa nautittaessa ( 31) kotiverkko-ominaisuudesta, jne. Internet-yhteys ei ole käytettävissä, kun yhdistetään toiminnolla Wi-Fi Direct TM. ( 31, 38) Jos haluat lisätietoja yhteysmenetelmästä, katso liitettävän laitteiston käyttöohjeita

17 Alkuohjeet Langaton lähiverkkoyhteys [BTT230] [BTT200] Tässä laitteessa on sisäinen Wi-Fi ja se voidaan yhdistää langattomaan reitittimeen. Langaton reititin, jne. Internet [BTT100] Langatonta toimintaa varten liitä langaton lähiverkkosovitin DY-WL5 (lisävaruste). Voidaan käyttää ainoastaan DY-WL5-laitetta. Lue DY-WL5-laitteen käyttöohjeet huolellisesti, kun käytetään sitä. Langaton reititin, jne. Internet Langattoman reitittimen päivitettyjä yhteensopivuustietoja varten katso (Kyseinen verkkosivusto on saatavilla ainoastaan englanniksi.) Laite ei ole yhteensopiva julkisten langattomien lähiverkkopalveluiden kanssa, joita on lentokentillä, asemilla, kahviloissa, jne. Katso sivua 2 langattoman lähiverkkoyhteyden varotoimia varten. Lähiverkkokaapeliyhteys Lähiverkkokaapeli (ei toimitettu) Laajakaistareititin, jne. Internet Käytä luokan 5 tai ylempiä suoria lähiverkkokaapeleita (STP), kun liitetään oheislaitteisiin. Minkä tahansa muun kuin lähiverkkokaapelin liittäminen lähiverkkoliittimeen saattaa vahingoittaa laitteen. VAIHE 4: Liittäminen sähköverkkoon Kytke vasta sen jälkeen, kun kaikki muut liitännät on suoritettu. Verkkokaapeli (toimitettu) Kodin verkkopistorasiaan Laite kuluttaa hieman energiaa ( 48) myös pois päältä kytkettynä. Virran säästämiseksi laite voidaan kytkeä irti, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan

18 Alkuohjeet VAIHE 5: Asetus Helppo asetus Sen jälkeen kun olet liittänyt uuden kotiteatterin ensimmäisen kerran ja painanut [Í], tulee näkyviin perusasetusten näyttö. Valmistelu Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo televisiossa. 1 Paina [Í]. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 2 Noudata näytön ohjeita ja suorita asetukset. Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla Easy Setting asetusvalikossa. ( 39) Jos tämä laite liitetään HDMI-kaapelin avulla Panasonicin televisioon (VIERA), joka tukee toimintoa HDAVI Control 2 tai uudempaa, silloin tämä laite kopioi television asetustiedot kuten On-Screen Language. Verkon helppo asetus Toiminnon Easy Setting loppuun suorittamisen jälkeen voit siirtyä toimintoon Easy Network Setting. Valitse Wired tai Wireless ja paina [OK]. esim. [BTT230] [BTT200] Easy Network Setting Select a connection mode. Current setting : Wired OK RETURN Wired Wireless Wired yhteys Noudata näytön ohjeita asetusten suorittamiseksi. Wireless yhteys Ennen langattoman yhteyden asetuksen aloittamista Etsi käytettävän verkon nimi (SSID* 1 ). Jos langaton yhteys on suojattu, muista varmistaa, että tiedät tarvittavan salausavaimen. [BTT100] Jos näytetään Wireless LAN Adaptor is not connected., tarkista, että langaton lähiverkkosovitin on kunnolla paikallaan. Vaihtoehtoisesti irrota ja liitä se uudelleen. Jos näytöllä ei tapahdu muutosta, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Valitse Search for wireless network tai WPS (PUSH button) ja paina [OK], noudata sitten näytön ohjeita sekä suorita asetukset. Wireless Settings Select a connection method to wireless access point. Please refer to the operating instructions of your wireless access point about connection methods. Search for wireless network WPS (PUSH button) WPS (PUSH button): Jos langaton reititin tukee toimintoa WPS (PUSH button), voit suorittaa asetukset helposti painamalla siinä olevaa WPS-painiketta. esim. WPS (Wi-Fi Protected Setup TM ) on standardi, joka helpottaa langattomien lähiverkkolaitteiden liitäntään ja turvallisuuteen liittyviä asetuksia. 1 Paina WPS-painiketta tai vastaava painiketta langattomassa reitittimessä, kunnes lamppu alkaa vilkkua. Jos haluat lisätietoja, katso langattoman reitittimen käyttöohjeita. 2 Paina [OK]. Search for wireless network: Kun valitset Search for wireless network, näytetään saatavilla olevat langattomat verkot. Valitse käytettävän verkon nimi ja paina [OK]. Jos käytettävän verkon nimi ei tule näkyviin, etsi uudelleen painamalla punaista painiketta kaukosäätimessä. Piilotettua verkkotunnusta (Stealth SSID) ei näytetä, kun valitset Search for wireless network. Syötä manuaalisesti käyttäen kohtaa Manual setting. Paina [HOME] valitse Others ja paina [OK]. valitse Setup ja paina [OK]. valitse Network ja paina [OK]. valitse Network Settings ja paina [OK]. valitse Wireless Settings ja paina [OK]. valitse Connection Setting ja paina [OK]. valitse Manual setting ja paina [OK]. Jos käytettävä langaton verkko on suojattu, näytetään salausavaimen syöttöruutu. Syötä käytettävän verkon salausavain. *

19 Alkuohjeet Katso keskittimen tai reitittimen käyttöohjeita. Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla Easy Network Setting asetusvalikossa. ( 38) Voit suorittaa kyseiset asetukset uudelleen yksitellen käyttäen toimintoa Network Settings. ( 38) Älä käytä tätä laitetta suorittaaksesi liitäntä lähiverkkoon, johon sinulla ei ole käyttöoikeuksia. Automaattihaun aikana langattomassa verkkoympäristössä saatetaan näyttää langattomia verkkoja (SSID), joihin sinulla ei ole käyttöoikeuksia; kuitenkin näiden verkkojen käyttöä saatetaan pitää laittomana. Tämän laitteen verkkoasetusten suorittamisen jälkeen langattoman reitittimen asetukset (salaustaso, jne.) saattavat muuttua. Jos sinulla on yhteysvaikeuksia tietokoneen kanssa, muuta tietokoneen verkkoasetukset langattoman reitittimen asetusten mukaisiksi. Muista, että suojaamattomaan verkkoon liitäntä saattaa aiheuttaa sen, että viestinnän sisällön näkee laittomasti kolmas osapuoli tai vuodetaan ulkopuolisille henkilötietoja tai muita salaisia tietoja. *1 SSID: Verkkotunnus (SSID, Service Set IDentification) on nimi, jota langaton lähiverkko käyttää tunnistaakseen tietyn verkon. Lähetys on mahdollista, jos verkkotunnus (SSID) täsmää molemmille laitteille. *2 Langaton reititin, joka on yhteensopiva toiminnon Wi-Fi Protected Setup TM kanssa, saattaa sisältää merkin. Kaukosäätimen uudelleenohjelmointi Jos sinulla on useampia kuin yksi Panasonicin tuotteita ja kaukosäädin toimii molemmissa laitteissa samanaikaisesti, sinun tulee muuttaa kaukosäätimen koodia tämän estämiseksi. ( 40, Remote Control ) Laiteohjelmiston päivitys Ajoittain Panasonic julkaisee laitteen päivitetyn laiteohjelmiston, joka voi lisätä tai parantaa laitteen toimintoja. Nämä päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi. Tämä laite kykenee tarkistamaan laiteohjelmiston automaattisesti, kun se liitetään Internetiin laajakaistayhteydellä. Kun uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, tulee näkyviin seuraava ilmoitus. New firmware is available. Please update firmware in Setup. Laiteohjelmiston päivittämiseksi Paina [HOME] valitse Others ja paina [OK]. valitse Setup ja paina [OK]. valitse System ja paina [OK]. valitse Firmware Update ja paina [OK]. valitse Update Now ja paina [OK]. ÄLÄ IRROTA laitetta verkkovirrasta tai suorita mitään toimenpiteitä päivityksen aikana. Laiteohjelmiston asentamisen jälkeen tulee näkyviin FINISH laitteen näytölle. Laite käynnistyy uudelleen ja näytetään seuraava näyttö. The firmware has been updated. Current Version: x.xx OK RETURN Jos lataaminen tälle laitteelle epäonnistuu tai laitetta ei ole kytketty Internet-verkkoon, silloin voit ladata viimeisimmän laiteohjelmiston seuraavalta verkkosivulta ja polttaa sen CD-R-levylle laiteohjelmiston päivittämiseksi. (Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.) Laitteessa olevan laiteohjelmistoversion näyttämiseksi. ( 40, Firmware Version Information ) Lataaminen kestää useita minuutteja. Se saattaa kestää kauemman tai se ei mahdollisesti toimi kunnolla riippuen yhteyden olosuhteista. Jos et halua tarkistaa viimeistä laiteohjelmaversiota, aseta Automatic Update Check asentoon Off. ( 40)

20 SD CARD OPEN/CLOSE VOL Alkuohjeet Tietovälineen laittaminen tai poistaminen esim. [BTT230] [BTT200] * (Lisätietoja 26) Kun laitetaan tietoväline, varmista, että se on oikein päin. Kun poistetaan SD-kortti, paina kortin keskiosaa ja vedä se suorassa asennossa ulos. Jos liität Panasonicin tuotteen USB-liitäntäkaapelilla, liitetyssä laitteessa saatetaan näyttää asetusnäyttö. Jos haluat lisätietoja, katso liitetyn laitteen käyttöohjeita. Käytä etupuolen USB-porttia, kun liität ipod/ iphone-laitteen, USB-muistin tai USB-kiintolevyn. Takapaneelin USB-portti on tarkoitettu ainoastaan seuraaville laitteille: Viestintäkamera [BTT100] Langaton lähiverkkosovitin * Televisiosta nauttiminen laitteen kaiuttimilla 1 Liitä televisio ja päälaite. ( 15) 2 Paina [EXT-IN] useita kertoja valitaksesi sopiva ulkoisen ohjelmalähteen tulotila. ( 21) Vähennä television äänenvoimakkuus minimiin ja säädä sitten päälaitteen äänenvoimakkuus. Äänen tyypin valinta Paina [AUDIO] useita kertoja äänen valitsemiseksi. (M1, M2) Aseta PCM-Fix ( 37) asentoon Off. Ainoastaan kohdan Dolby Dual Mono kanssa. Et voi muuttaa äänen tyyppiä, kun televisio on liitetty tähän laitteeseen AUX-liitännällä

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä

Kotiteatterijärjestelmä Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT3 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCD-televisio

Käyttöohjeet LCD-televisio Mallinro TX-L32E30E TX-L37E30E TX-L42E30E Käyttöohjeet LCD-televisio Kiitos tämän Panasonic-tuotteen ostamisesta. Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttämistä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Tässä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HTB9225D. Kysy. Philipsiltä.

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HTB9225D. Kysy. Philipsiltä. Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä HTB9225D Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Ohje ja tuki 2 Kuvaruutuohjeen käyttäminen (käyttöopas)

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1) Tämän laitteen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietojen saamiseksi saatavilla olevista päivityksistä käy sivustolla: http://support.sony-europe.com/ z Hyödyllisiä vihjeitä, vinkkejä ja tietoja

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HTB9150. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HTB9150. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä HTB9150 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Ohje ja tuki 3 Kuvaruutuohjeen käyttäminen (käyttöopas)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin DVD-LS92 DVD-LS70 Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää laitetta.

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus 3 Hoitaminen 4 Legal 5 Kestävyys 7 Ohje ja tuki 9 2 Television käyttäminen

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual

väri-tv färg-tv colour television 55FLSKR985LHC käyttöohje bruksanvisning owner s manual väri-tv 55FLSKR985LHC färg-tv colour television käyttöohje bruksanvisning owner s manual Sisältö Turvallisuusohjeet... 1 Ympäristötietoa... 2 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 3 TV:n ohjauspainikkeet

Lisätiedot

Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B

Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttöopas. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.041

Käyttöopas. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.041 Käyttöopas Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.041 Individual Mediacenterin/DR+:n lyhyt käyttöohje Valmistelu TV-käytön kaukosäädin Mediacenterin kaukosäädin Laitteen kytkeminen

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

A-E7Z-100-21(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340

A-E7Z-100-21(1) LCD TV. Aloitusopas. Käyttöohje. Television katselu. Lisälaitteiden käyttö. MENU-toimintojen käyttö. Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 A-E7Z-100-21(1) LCD TV Käyttöohje Aloitusopas Television katselu Lisälaitteiden käyttö MENU-toimintojen käyttö Lisätietoja KDL-40BX440 / 32BX340 Johdanto Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen. Lue

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Super Audio CD/Blu-raysoitin

Super Audio CD/Blu-raysoitin Super Audio CD/Blu-raysoitin UD7006 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET Varoitus: sähköiskun vaaran vähentämiseksi, älä poista laitteen koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia

Lisätiedot