KNX-taloautomaatio Järjestelmäopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KNX-taloautomaatio Järjestelmäopas"

Transkriptio

1 KNX-taloautomaatio Järjestelmäopas

2

3 KNX-Järjestelmäopas Inhaltsverzeichnis Sisällysluettelo KNX-taloautomaatio 2 Mitä KNX-taloautomaatio tarkoittaa? 4 KNX-taloautomaation edut 6 Mihin KNX-taloautomaatiota käytetään 7 Maailmanlaajuista energiatehokkuutta 8 Energiansäästöä 10 Miten KNX-taloautomaatio toimii? 11 Järjestelmän käyttöönotto 12 Järjestelmän osat 14 Sanoman rakenne 16 Liput 17 Muuttujatyypit 18 Asennusohjeet 20 Topologia 22 Ohjeita ja vinkkejä 23 Toiminta vian sattuessa 24 Tarkistuslista 26 Lamppujen määrät ja kuormituskyky 28 Muistiinpanoja 30 2CDC B0202 1

4 KNX-taloautomaatio Jokapäiväisessä elämässä niin kotona kuin työssäkin kohtaamme automaatiota, sitä edes huomaamatta. Älykäs taloautomaatiojärjestelmä tarjoaa huomattavia etuja tavanomaiseen sähköasennukseen verrattuna. Kiinteistön kaikki eri alajärjestelmät integroidaan väyläliitännän kautta yhteen tietojärjestelmään. Näin saadaan optimaalinen energiatehokas alajärjestelmä, joka on lähes mahdoton toteuttaa tavanomaisilla tekniikoilla. Standardoitu väyläjärjestelmä KNX yhdistää laitteet ja järjestelmät, kuten lämmityksen ja valaistuksen yhdeksi verkoksi. Jos jokainen sovel- Tavanomainen ratkaisu useita eri asennuksia, erilliset toiminnallisuudet, vähäinen joustavuus 2 2CDC B0202

5 lus suunniteltaisiin tavalliseen tapaan erikseen, verkon rakentaminen olisi hankalaa ja teknisesti monimutkaista. Väyläjärjestelmä sisältää: Toimilaitteet, kuten painonapit, liiketunnistimet, läsnäoloanturit sekä huonetermostaatit lähettävät sanomia väylälle. Vastaanottajat kuten rele- tai säädinyksiköt puolestaan ohjaavat valaistuksen päälle ja huolehtivat huoneen lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Ratkaisu KNX-taloautomaatiolla paras joustavuus saavutetaan yhdellä järjestelmällä, yhdellä standardilla ja useilla toisiinsa liittyvillä toiminnoilla Actuators (command recipients) 230 V KNX bus Sensors (issue commands) 2CDC B0202 3

6 Mitä KNX-taloautomaatio tarkoittaa? KNX-taloautomaatio on maailman johtava kiinteistön ohjausjärjestelmä. KNX muodostettiin yhdistämällä osia maailman johtavista väyläjärjestelmistä, esimerkiksi tunnetusta EIB (European Installation Bus) -ratkaisusta, joka on menestynyt markkinoilla vuodesta 1992 saakka. Mitä KNX tarkoittaa? KNX on ensimmäinen maailmanlaajuisesti standardoitu väylä kiinteistöautomaatiota varten, ja se on standardoitu EN ja ISO IEC standardeissa. KNX Associationiin kuuluu yli 200 kansainvälisesti sertifioitua valmistajaa. Tuhansiin rakennuksiin eri puolilla maailmaa on asennettu yli 10 miljoonaa KNX-tuotetta. KNX on selkeästi määritelty järjestelmäalusta, jossa kaikkien sertifioitujen valmistajien tuotteet ovat keskenään yhteensopivia. Kaikkien KNX-asennusten suunnitteluun, projektinhallintaan ja käyttöönottoon tarvitaan vain yksi yhteinen ohjelmistotyökalu. KNX Associationin pääkonttori Brysselissä koordinoi järjestelmän jatkuvaa kehitystyötä. Erittäin pätevien asiantuntijoiden tiivis verkosto takaa optimaalisen suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon kaikkialla maailmassa. 4 2CDC B0202

7 Monilla alueilla on tarjolla kattavia kursseja tähän tekniikkaan aiemmin perehtymättömille. KNX on laajalti käytössä oleva järjestelmä, jonka käyttö yleistyy jatkuvasti ympäri maailmaa. 2CDC B0202 5

8 KNX-taloautomaation edut suunnittelijat ja urakoitsijat Edut ammattilaiselle Nopea suunnitella Kustannustehokas asennus Liitettävissä muihin järjestelmiin Helppo käyttöönotto Muunneltavuus Edut asiakkaille Helppo käyttää Monipuoliset toiminnot Helppo laajentaa Energiansäästö Saatavuus tulevaisuudessa 6 2CDC B0202

9 Mihin KNX-taloautomaatiota käyteään? Tulevaisuuden tekniikkaa edustavien älykkäiden Smart Grid -sähköverkkojen myötä myös rakennusten sähköasennuksiin kohdistuu uusia haasteita. Jotta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja samanaikaisesti yhdistää kuluttajat kuormien tasaukseen, rakennusten sähkölaitteita on kytkettävä päälle/pois erilaisten ulkoisten signaalien, kuten ajan, kulutushuippujen tai vastaavien tekijöiden mukaan. Uudet materiaalit ja uudenlaiset uusiutuvaa energiaa hyödyntävät tekniikat ovat viime vuosina olleet merkittäviä innovaatioita rakenneja rakennustekniikassa. Tämä koskee erityisesti sähköasennuksia, jotka ovat jokaisen rakennuksen sydän. Tämä keskeinen alue tarjoaa valtavia mahdollisuuksia erityisesti joustavuutta, turvallisuutta,taloudellisuutta ja ensiluokkaista mukavuutta lisäävien ominaisuuksien suunnitteluun. KNX-taloautomaatiota käytetään sekä julkisissa rakennuksissa että omakotitaloissa. Sovellukset Valaistus Ilmanvaihto Lämmitys Jäähdytys Aurinkosuojaus Hälytysten seuranta Energianhallinta Liityntä keskusvalvomoon Automaatio 2CDC B0202 7

10 Energiansäästöä Kymmenien prosenttien kustannussäästöjä Rakennusten energiatehokkuuden optimonnilla tarkoitetaan: Käytetään energiaa vain silloin kun se on välttämätöntä Käytetään vain se määrä energiaa, mikä tarvitaan Se energiamuoto, jota käytetään, käytetään mahdollisimman tehokkaasti Yhtenäinen väyläpohjainen järjestelmä (valaistus, aurinkosuojaus, lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi sekä muut rakennustekniset järjestelmät) edistää merkittävästi energiaa säästävää ja energian käytön tarpeeseen perustuvaa energian käyttöä. Maailmanlaajuinen KNX-teknologian standardi mahdollistaa kymmenien prosenttien säästön energian käytössä sekä joustavuuden suunnittelussa ja käyttöönotossa, investoinnin turvallisuuden ja hankintojen saatavuuden. Tulosten mukaan keskimääräiset säästöt: Huonelämpötilan ohjaus noin % Lämmityksen automatisointi noin 7-17 % Aurinkosuojauksen automatisointi noin 9-32 % Päivänvalon hyväksikäyttö valaistuksessa noin % Ilmastoinnin automatisointi noin % Yhteenvetona voidaan todeta, että käyttämällä ohjaustekniikan mittauksia ja optimointia saavutetaan keskimäärin 11-31%:n tasoa olevia energiansäästöjä. 8 2CDC B0202

11 Miten KNX-taloautomaatio toimii? KNX-taloautomaation avulla: koko järjestelmä voidaan toteuttaa hankekumppaneiden ja asiakkaiden toiveiden mukaan, riippumatta siitä, ovatko he omistajia tai vuokralaisia toiminnot on helppo ja nopea sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin ja tilojen käyttöön sähkönkulutusta voidaan ohjata ja säästää saadaan turvallinen järjestelmä ihmisille ja omaisuudelle KNX-taloautomaatio tarkoittaa: että rakennus pysyy pitkään ajantasaisena ja tuottavana lyhyempää takaisinmaksuaikaa kustannushyötyjä rakennuksen koko elinkaaren ajan suunnittelusta toteutukseen kattaen rakennustyöt, myynti- tai vuokrausvaiheen sekä käytön ja hallinnoinnin 2CDC B0202 9

12 Järjestelmän käyttöönotto Järjestelmän käyttöönottoon tarvitaan lähtötietoja rakennuksen omistajalta, jotta voidaan suunnitella ja valita tarvittavat KNXtoimilaitteet. 1. Hankesuunnittelu Suunnittelun aikana lähtötiedot kerätään rakennuksen omistajalta ja luodaan toimintakuvaukset ja materiaalilistaukset. 2. Ohjelmointi Ohjelmointivaiheessa valitaan sopivimimmat komponentit ja sovellukset sekä annetaan osoitteet ohjelmoitaville komponenteille. Ohjelmointityökaluna käytetään ETS-ohjelmistoa. 10 2CDC B0202

13 3. Käyttöönotto Käyttöönottovaiheessa kaikille KNX-laitteille annetaan yksilöllinen osoite ja sovellukset ajatetaan komponenteille. 4. Testaus Testausvaiheessa kaikkien ohjelmoitavien laitteiden toiminnallisuus varmistetaan asetettujen tavoitteiden mukaiseksi. 5. Dokumentointi Rakennuksen omistajalle luovutetaan projektin dokumentointi (ETSohjelmointitietokanta apuohjelmineen ja laitelistaukset) toimintakuvauksineen. 2CDC B

14 KNX-taloautomaatiojärjestelmän osat Ohjaus, rakenne ja topologia Tiedonsiirtotapa - KNX-kaapeli Yksinkertaisesti esitettynä KNX-väylä koostuu parista kierrettyjä parikaapeleita (kaapelityyppi, esim. YCYM 2 x 2 x 0,8 tai J-H(ST) H 2 x 2 x 0,8 halogeeniton tai KLMA 4x0,8+0,8), jotka yhdistävät KNX-laitteet. Tämän kaapelin välityksellä lähetetään datasähkeet ja välitetään virtaa väylälaitteiden elektroniikalle. KNX-järjestelmää voidaan myös laajentaa IP-verkkoihin ja käyttää langattomia ratkaisuja. KNX-rakenne KNX-rakenne on suunniteltu hyvin joustavaksi ja laitteet voidaan liittää siihen monin tavoin: niin linja-, puu- kuin tähtikytkentä on mahdollinen. KNX-topologia KNX-topologia on järjestetty linjoihin, jotka voidaan kytkeä toisiinsa yhdistimin verkon koosta riippuen. Linjoissa olevat laitteet (anturit ja ohjauslaitteet) saavat virtaa virtalähteestä (30 V). Koko KNX-väyläjärjestelmään voidaan konfiguroida yli väylälaitetta. 12 2CDC B0202

15 KNX-järjestelmän rakenne Power Supply/ Line Coupler KNX bus OFFICE Tree wiring Line wiring COPY ROOM OFFICE OFFICE CORRIDOR OFFICE Star wiring OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 2CDC B

16 KNX Sanoman rakenne Sanoman rakenne Laitteet kommunikoivat toistensa kanssa väylän kautta lähetettyjen sanomien avulla. Sanoma koostuu yleisestä tiedosta sekä varsinaisesta käyttäjätiedosta, jossa viestitetään tapahtuma (esim. painikkeen painaminen). Koko tieto lähetetään pakattuna 8 bittiä pitkinä merkkijonoina. Control byte Source address Destination address Length Rooting counter User information Check sum 8 bit up to 16 x 8 8 bit 8 bit bit Sanoman kuittaus Kun laitteet ovat vastaanottaneet sanoman, tapahtumasta lähetetään kuittausviesti. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Databittien lukusuunta N N 0 0 B B 0 0 Kuitattu viesti BUSY varattu NAK negatiivinen kuittaus ACK positiivinen kuittaus B = 00 BUSY N = 00 NAK NAK- negatiivinen kuittaus Kun kuittausviestinä vastaanotetaan NAK (vastaanotto virheellinen), sähke toistetaan enintään kolme kertaa. BUSY - Varattu kuittaus Kun kuittausviestinä vastaanotetaan BUSY (varattu), lähettävä laite odottaa hetken ja lähettää sähkeen sitten uudelleen. END - Loppu Mikäli lähettävä laite ei vastaanota kuittausta, sähke toistetaan kolme kertaa kunnes pyynnön lähettäminen lopetetaan. 14 2CDC B0202

17 Liput Lippujen asettaminen Varoitus: Lippuja tulisi muokata vain poikkeustapauksissa! Liput ovat asetuksia ETS:ssä. Kunkin viestikohteen käyttäytyminen voidaan asettaa väylälle lippujen avulla. Communication flags/viesti-liput x Viestikohteella on normaali yhteys väylään. Sanomat kuitataan, mutta viestikohdetta ei vaihdeta. Read flag/lue-lippu x Kohteen arvo voidaan lukea väylän kautta. Kohteen arvoa ei voida lukea väylän kautta. Write flag/kirjoita-lippu x Kohteen arvoa voidaan muokata väylän kautta. Kohteen arvoa ei voida muokata väylän kautta. Transmit flag/välitä-lippu x Jos kohteen arvo (anturissa) on muuttunut, lähetetään vastaava sähke. Viestikohde lähettää vain lue-pyynnöllä varustetun vastaussähkeen. Update flag/päivitä-lippu x Arvon vastaussähkeet tulkitaan kirjoituskomennoiksi, viestikohteen arvo päivitetään. (aina sallittu BA:ssa maskiversio ) Arvon vastaussähkeet tulkitaan kirjoituskomennoiksi, viestikohteen arvoa ei muuteta. x = lippu asetettu / ( ) = lippua ei ole asetettu 2CDC B

18 Muuttujatyypit Standardimuuttujatyyppien määrittäminen DPT on kuvaus standartoiduista tietotyypeistä. EIS on vanha nimitys yhteensopivuus standardista. KNX-yhdistyksen määrittelemä standardi määrää valmistajasta riippumattomat ominaisuudet sanomien käyttäjätiedoille. DPT-Type EIS-Type Name DPT 1.0xx EIS 01 Boolean DPT 2.0xx EIS 08 1-Bit Controlled DPT 3.00x EIS 02 3-Bit Controlled DPT 4.00x EIS 13 Character Set DPT 5.00x EIS 06 8-Bit Unsigned Value DPT EIS 14 8-Bit Signed Value DPT Status with Mode DPT 7.0xx EIS 10 2-Octet Unsigned Value DPT 8.0xx EIS 10 signed 2-Octet Signed Value DPT 9.0xx EIS 05 2-Octet Float Value DPT EIS 03 Time DPT EIS 04 Date DPT EIS 11 4-Octet Unsigned Value DPT 13.0xx EIS 11 signed 4-Octet Signed Value DPT 14.0xx EIS 09 4-Octet Float Value DPT Access DPT 16.00x String DPT Octet Signed Value 16 2CDC B0202

19 Näin varmistetaan, että kaikki KNX-sertifioidut laitteet ovat yhteensopivia. Tämä on KNX-teknologian selvä etu. Bit/Byte Data Point Types 1 bit On/Off 2 bit value 0,1: control inactive value 2: control active Off value 3: control active On 4 bit 0 = Stop, 1 7 darker, 8 = Stop, 9.15 brighter 8 bit ASCII character 8 bit percentual value: 0% = = 100% unsigned Value: bit signed Value: bit status with 3 modes 2 octets value: 0 65'535 2 octets value: -32' '767 2 octets temperature: '760 C temperature difference: +/- 670'760 K change of temperature: +/- 670'760 K/h illumination level : +/- 670'760 lux wind speed: +/- 670'760 m/s air pressure: +/- 670'760 Pa time difference: +/- 670'760 ms voltage: +/- 670'760 mv current: +/- 670'760 ma and others... 3 octets day, hour, minute, second 3 octets day, month, year 4 octets value: 0 4'294'967'295 4 octets value: -2'147'483'648.+2'147'483'647 (typical energy values like Wh, kwh, VAh..) 4 octets value: 0 8'388'607 (typical values like V, Hz, A, W ) 4 octets 14 octets text with max. 14 characters 8 octets value: (typical Wh, VAh, VARh) 2CDC B

20 Asennusohjeet KNX-asennus Oikeaoppisen KNX-asennuksen 6 vaihetta 1. Tarkista sallittujen linjapituuksien vaatimustenmukaisuus. 2. Tarkista väyläkaapelin päiden merkinnät silmämääräisesti. 3. Tarkista kaapeliliitännät. 4. Mittaa väylälinjojen erotusresistanssi. 5. Tarkista kaikkien väylän solmukohtien napaisuus. 6. Mittaa väylän kaapelinpäiden jännite (min. 21 V). Lisäyksiä yllä esitettyihin kohtiin 1. Suurimmat sallitut väylälinjojen pituudet määritellään väyläkaapeleiden jännitteen laskujen ja kapasitanssien perusteella ja siten sähkeen lähetysaikojen perusteella. Kyseessä olevan väylälinjan silmukkaimpedanssin mittaaminen voi osoittautua hyödylliseksi. Sallittu kaapelin pituus linjassa on max m Jännitesyötön ja väylälaitteen välinen etäisyys on max. 350 m Kahden jännitesyötön, kuristin mukaan lukien, etäisyys on min. 200 m Kahden laitteen välinen etäisyys on max. 700 m 18 2CDC B0202

21 2. Väyläkaapelien päissä on selkeästi luettava KNX tai väylä, mistä tunnistaa kyseessä olevan järjestelmän. Lisäksi alueen ja linjan tunnukset auttavat erillisten väylälinjojen paikallistamisessa. 3. Eri linjoja saa yhdistää vain linjayhdistimien avulla. Erillisten linjojen välisiä vääriä liitäntöjä voidaan varmistaa kytkemällä päälinjan virtalähde pois. Jos linjayhdistimen virran merkkivalo palaa edelleen, liitäntä on tehty väärin. 4. Väyläkaapelin erotusresistanssi tulisi mitata DC 250 V -jännitteellä (DIN VDE 0100 osa 610). Erotusresistanssin tulisi olla vähintään 250 kω. Mittaus suoritetaan johtimesta PE:hen, ei johtimesta johtimeen. VAROITUS: Ennen testaamista ylijännitesuojauksen liittimet tulisi irrottaa, ettei mittaukseen vaikutettaisi tai etteivät suojaukset vahingoittuisi. 5. Napaisuuden tarkistus tulisi suorittaa kaikille väylälaitteille. Tätä varten väylälaite on asetettava ohjelmointitilaan painamalla ohjelmointipainiketta. Jos merkkivalo syttyy, väylälaite on kytketty oikein. Kun ohjelmointipainiketta painetaan uudelleen, väylälaite vaihtaa takaisin käyttötilaan ja ohjelmoinnin merkkivalo sammuu. 6. Kun kaikki väylälaitteet on asennettu, väylän jännite tulisi tarkistaa jännitemittarilla jokaisen väyläkaapelin päästä. Jännitteen on oltava vähintään 21 VDC. 2CDC B

22 Topologia IP-hierarkia IP-verkoista on nyt tullut tavallisia suuremmissa kiinteistöissä. Näitä verkkoja voidaan myös käyttää KNX-sähkeiden välittämiseen. IP-yhdyskäytävillä voidaan korvata perinteiset linjayhdistinhierarkiat ja samalla yksinkertaistaa rakennetta. Järjestelmään voidaan integroida myös kauempana sijaitsevia rakennuksen osia. Router Switch Visualization PC IP Router IPR/S 2.1 IP Router IPR/S 2.1 IP Router IPR/S IP Router IPR/S 2.1 KNX line 1 KNX line 2 KNX line 3 KNX line n Laitteiden välinen tietonopeus kasvaa kun linja- tai alueyhdistimet vaihdetaan IP-reitittimiin. Se yhdistää muiden järjestelmien (esim. rakennusautomaation tai visualisoinnin) rajapinnan KNX:ään IP-verkon kautta käyttämällä OPC:ta. KNXlaitteet voidaan ohjelmoida IP-verkon kautta ja etäkäyttö (etäohjelmoimalla tai monitoroimalla) on mahdollista internetin kautta. 20 2CDC B0202

23 Ohjeita ja vinkkejä Käyttöönotto Ennen käyttöönoton aloittamista, varmista, että RS 232/USB-liittymä on ohjelmoitu paikallisesti linjaan sopivaksi. Jos näin ei ole, yhdistimä ei voi ohjelmoida oikein. Ohjelmoi linjan yhdistimet ja aseta sen jälkeen parametrit reitittämään kaikki sanomat ilman suodatusta. ETS-diagnostiikkalla varmistat, ettei mikään väylälaite ole ohjelmointitilassa. (ohjelmointipainiketta on painettu ja ohjelmoinnin merkkivalo palaa) Väylälaitteiden käyttöönotto Aluksi ohjelmoidaan osoitteet väylälaitteille. Jos kaikki osoitteet on ohjelmoitu, sovelluksien lataamisen voi aloittaa. Mikäli esiintyy yhteysongelmia, seuraavat asiat tulisi tarkistaa: RS 232/USB-liityntää ei ole ohjelmoitu. Laite, jonka osoite vastaa linjaa x sijaitsee toisella linjalla. Kaksi eri linjaa on yhdistetty toisiinsa. Linjayhdistimiä ei ole ohjelmoitu. Varoitus: Linjayhdistimet on aina ohjelmoitava käyttöönoton alussa. Jos niitä ei ohjelmoida, ne voivat häiritä väyläyhteyttä. ETS4 mahdollistaa laitteiden samanaikaisen ohjelmoinnin useilla linjoilla yhdessä IP-reitittimillä aikaansaadun yhteyden kanssa. Tämä säästää aikaa asennuksen aikana. 2CDC B

24 Toiminta vian sattuessa Oletetun vian tapahtuessa järjestelmän ylläpitäjän tulee tarkastaa ensin, onkol laite viallinen vai onko vika ohjelmoinnissa. Vasta sen jälkeen tulee ottaa yhteys järjestelmästä vastuussa olevaan henkilöön ja kuvata mahdollisimman tarkasti, mikä ei-sovittu toiminto on tapahtunut. Seuraavat peruskysymykset ovat hyödyllisiä tällaisessa tapauksessa: Mikä vika on tapahtunut? Missä vika on tapahtunut? Mitä laitetta vika koskee? Milloin vika tapahtui? 1. Etsi vika silmämääräisellä tarkastuksella: Paikanna lohkossa/käytössä/toiminnassa käytetyt väylälinjat. Onko kytkin vahingoittunut? Ovatko liitännäisanturit vahingoittuneet? Onko vain yksi laite vai useampia laitteita linjassa vahingoittunut? Ovatko laitteet, kuten kellokytkin, hämäräkytkin jne. vaikuttaneet toimintaan? 2. Tarkasta KNX:n virtalähteen väyläjännite vahingoittuneessa linjassa: Jos vihreä LED syttyy KNX:n virtalähteessä, se toimii oikein. Jos keltainen ylikuormituksen LED syttyy (ei kaikissa KNX:n virtalähteissä), väyläjännite on tarkistettava ja laite vaihdettava tarvittaessa. Jos punainen ylivirran LED syttyy, kytketty väylän kuormitus on liian korkea tai väylälinjassa on tapahtunut oikosulku. Jos vain vihreä LED syttyy KNX:n virtalähteessä, voit yrittää korjata vian palauttamalla alkutilaan. Kuristimen kytkin on palautettava tehdasasetustilaan (kuristimen punainen LED syttyy) ja nollattava n. 2-3 sekunnin kuluttua. Tarkista sen jälkeen, onko vika korjattu. 3. Tarkasta käyttöönotto-ohjelmiston avulla, vastaavatko kaikki vahingoittuneen linjan väylälaitteet. Tarkasta laitteet, jotka eivät vastaa: Vastaako käyttöönotto-ohjelmistolla luotu fyysinen osoite laitteessa ja dokumentoinnissa olevaa osoitetta?

25 Paina väyläliitäntäyksikön ohjelmointipainiketta. Syttyykö punainen LED? Jos kyllä: paina ohjelmointipainiketta toistamiseen. LED sammuu. Jos ei: tarkasta väyläliitäntäyksikön kytkentä ja laitteen käyttöjännite ja väyläjännite. Tarkista, toimivatko vahingoittuneen toiminnon anturit oikein. Tee näin: Aseta vastaavat laukaisuehdot vianmääritysohjelmistolla ja käynnistä anturit. 4. Mikäli vianmääritysohjelmisto ei tallenna sanomia, syyt on selvitettävä ja virheet korjattava tarvittaessa. Mahdolliset syyt: Toimintaehdot on asetettu väärin Käyttömoduuli ei vastaa väyläliitäntäyksikön sovellusohjelmistoa. Anturin fyysinen osoite ei vastaa niiden laitteiden fyysistä osoitetta, joiden toimintaehdot on asetettu. Väyläliitäntäyksikköön ei ole ladattu mitään sovellusohjelmistoa. Väärä sovellusohjelmisto on ohjelmoitu. Liput on asetettu väärin. 5. Mikäli vianmääritysohjelmisto tallentaa sanomia, ne on analysoitava. Vahingoittuneen väylälaitteen ohjelmointi on muutettava tarvittaessa. 6. Vastaavatko siirretyt ryhmäosoitteet konfiguroituja ryhmäosoitteita? 7. Jos anturit toimivat virheettä tai todetut virheet on korjattu ja koko toiminto on silti virheellinen, tarkasta vahingoittuneet kytkimet.

26 Tarkistuslista Toiminnallisuus / Asiakkaan vaatimukset Valaistus O Käyttö yhdestä tai useammasta paikasta O Himmennys yhdestä tai useammasta paikasta O Porrasvaloautomaattitoiminto O Sytytyksen ja sammutuksen viive O Aikaohjaukset O Liiketunnistuksen mukainen ohjaus O Läsnäolon mukainen ohjaus O Päivänvalon mukaan ohjattu O Valaistustilanteet O Hälytystoiminnot, vilkutukset O DALI-ohjaus O DSI-ohjaus O RGB-ohjaus Markiisit / Sälekaihtimet / Kattoikkunat O Käyttö yhdestä tai useammasta paikasta O Keskitetty/ryhmäkäyttö O Aikaohjaukset O Haluttuun asentoon ohjaus O Sälekaihtimien asennon säätäminen/ohjaus O Sään mukainen ohjaus (tuuli, sade, pakkanen) O Auringon asennosta riippuvainen ohjaus O Lämpötilan mukainen ohjaus O Lämmitys-/jäähdytysautomatiikka O Tilanneohjaus O Yöviilennys (ikkunan avaus) O Räystäiden lämmityksen ohjaus O Sulanapito-ohjaus Lämmitys/Ilmanvaihto O Yksilöllinen huonelämpötilan ohjaus O Aikaohjaus O Läsnäolo-ohjaus O Etäohjaus (esim. puhelimella) O Lämminvesivaraajan ohjaus/valvonta O Ikkunoiden asennon valvonta O Ohjattu ilmanvaihto O Virheilmoitukset O Hiilidioksidin mittaus Turvallisuustoiminnot O Oheislaitteiden suojaus O Sisäinen valvonta O Ulkoinen valvonta O Savuilmaisin O Kosteusvahti O Kaasuilmaisin O Hiilidioksidi-ilmaisin O Hätäpuhelu O Sisäinen hälytysmerkki O Ulkoinen hälytysmerkki O Läsnäolosimulointi O Hälytystilanteen ohjaus O Hälytysjärjestelmän liittäminen KNX:ään 24 2CDC B0202

27 O Kulunvalvonta O Videovalvonta Toiminnallisuus/Visualisointi O KNX-painonapit O LED-merkkivalot näyttävät tilannetiedon O Merkinnät painonappeihin O IR-kaukosäädinohjaus O KNX-kosketusnäyttö keskitettyihin ohjauksiin O Käyttöliittymä internetselaimella millä tahansa laitteella O Käyttöliittymä älypuhelinta käyttäen Liitynnät muihin järjestelmiin O Hälytystietojen näyttö O Kastelujärjestelmän ohjaus O Magneettiventtiilin ohjaus O Pumppujen ohjaus O Erilaisten kuormien kulutuksen mittaus O Sähkönkäytön optimointi O Audio- ja videoliityntä ja ohjaus O Ilmanvaihtokoneen ohjaus O Liityntä muihin järjestelmiin analogiaohjauksella O Käyttötuntilaskuri O Säätietojen haku O Inva-wc-hälytykset (Signal-tuotteiden hälytykset) 2CDC B

28 KNX Lamppujen määrät ja kuormituskyky SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S Kytkinyksiköt SA/S SA/S SA/S SA/S Asennustapa MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC Kanavien määrä 4/8/12 2/4/8/12 2/4/8/12 2/4/8/12 2/4/8/12 Modulien leveys (DIN) 2/4/6 2/4/8/12 2/4/8/12 2/4/8/12 2/4/8/12 Käsikäyttömahdollisuus x x x x Kontaktin tilan näyttö x x x x I n nimellisvirta (A) 6 A 10 AX 16 A 16/20 A C-käyrä 16/20 A C-käyrä Virranmittaus x Toiminnot sovelluksessa Sytytys/sammutus viive x x x x x Porrasvaloautomaatti x x x x x Varoitus ennen sammutusta x x x x x Porrasvaloautomaatin ajan muuttaminen x x x x x Vilkkuvalotoiminto x x x x x Releen kytkentätoiminnon muutos (N.O./N.C.) x x x x x Raja-arvo asetukset x x x x x Virran mittaus x Raja-arvojen valvonta x Mitattujen arvojen seuranta x Tilanneohjaukset x x x x x Logiikkatoiminnot Looginen AND x x x x x Looginen OR x x x x x Looginen XOR x x x x x Kiikku toiminto x x x x x Prioritetti ohjaus/ pakko-ohjaus toiminto x x x x x Lämminvesivaraajan ohjaus Päälle/pois 2 pisteen menetelmä x x x x x Syklinen vianseuranta x x x x x Automaattinen huuhtelu x x x x x Puhallinkonvektoriohjaus x x x x x Erikoistoiminnot Asetusarvon mukainen asento sähkökatkon jälkeen x x x x x Tilatieto asennosta x x x x x I n nimellivirta (A) 6 A 10 AX 16 A 16/20 A C-käyrä 16/20 A C-käyrä U n nimellisjännite (V) 250/440 V AC 250/440 V AC 250/440 V AC 250/440 V AC 250/440 V AC AC1 kuormitus- ja katkaisukyky (cos j = 0.8) DIN EN A 10 A 16 A 20 A 20 A 26 2CDC B0202

29 SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S Kytkinyksiköt SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S SA/S AC3 katkaisukyky (cos j = 0.45) DIN EN A 8 A 16 A 16 A C-käyrä katkaisukyky 20 A 20 A Loisteputkilamppukuorma AX to EN A (35 µf) 3) 10 AX (140 µf) 3) 16 A (70 µf) 3) 20 AX (200 µf) 3) 20 AX (200 µf) 3) Minimikatkaisukyky 10 ma/12 V 100 ma/12 V 100 ma/12 V 100 ma/12 V 100 ma/12 V DC jännitteen katkaisukyky (resistiivinen kuorma) 7 A/24 V = 10 A/24 V = 16 A/24 V = 120 A/24 V = 20 A/24 V = Mekaaninen kestoikä > 10 7 > 3 x 10 6 > 3 x 10 6 > 10 6 > 10 6 Elektroninen kestoikä IEC : Nimellisvirta AC1 (240V/0.8) Nimellisvirta AC3 (240V/0.45) 100,000 15,000 15, ,000 30,000 30, ,000 30,000 30, ,000 30,000 30, ,000 30,000 30,000 Nimellisvirta AC5a (240V/0.45) Hehkulamppukuorma 230 V AC 1200 W 2500 W 2500 W 3680 W 3680 W Loisteputkikuorma T5/T8: Kompensoimaton Rinnankompensoitu DUO kytkentä Pienjännitehalogeeni lamppu: Rautasydän muuntaja Elektroninen muuttaja 800 W 300 W 350 W 800 W 1000 W 2500 W 1500 W 1500 W 1200 W 1500 W 2500 W 1500 W 1500 W 1200 W 1500 W 3680 W 2500 W 3680 W 2000 W 2500 W 3680 W 2500 W 3680 W 2000 W 2500 W Halogeeni lamput 230 V 1000 W 2500 W 2500 W 3680 W 3680 W Dulux lamps: Kompensoimaton Rinnankompensoitu 800 W 800 W 1100 W 1100 W 1100 W 1100 W 3680 W 3000 W 3680 W 3000 W Monimetallilamput: Kompensoimaton Rinnankompensoitu Elohopealamput: Kompensoimaton Rinnankompensoitu Max. sysäysvirta: I p (150 µs) I p (250 µs) I p (600 µs) Elektronisten liitäntälaitteiden määrä (T5/T8): 1 18 W (ABB EVG 1 x 18 SF) 24 W (ABB EVG 1 x 24 CY) 36 W (ABB EVG 1 x 36 CF) 58 W (ABB EVG 1 x 58 CF) 80 W (Helvar EL 1 x 80 SC) 1000 W 800 W 1000 W 800 W 200 A 160 A 100 A W 2000 W 2000 W 2000 W 400 A 320 A 200 A W 2000 W 2000 W 2000 W 400 A 320 A 200 A 3680 W 3000 W 3680 W 3000 W 600 A 480 A 300 A 3680 W 3000 W 3680 W 3000 W 600 A 480 A 300 A 1) Valaisimet, joissa on enemmän elektronisia liitäntälaitteita, täytyy varmistaa sysäysvirtakestoisuus. 2) Liitäntälaitteiden määrä perustuu B16/B20 johdonsuoja-automaattiin. 3) Maksimaalista sysäysvirran määrää ei välttämättä saavuteta ) 26 2) ) 12 2) 26 2) 26 2) ) 12 2) x toiminto mahdollinen 2CDC B

30 Muistiinpanoja 28 2CDC B0202

31

32 Ota yhteyttä ABB Oy Porvoon Sisäkehä 2, PL Porvoo Puh Fax WAIM47/52012

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio

Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Investoi rakennusautomaatioon KNX-taloautomaatio Sisällysluettelo Älykäs KNX-taloautomaatio 3 Näe kiinteistösi mahdollisuudet 5 Mitä KNX-taloautomaation ohjaus tarkoittaa 7 Tavanomaisen ja älykkään ratkaisun

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS 2015 Kaikki kodin sähkötoiminnot yhdessä järjestelmässä VALVONTA AUTOTALLIN OVET VERHO-OHJAUS OHJAUSJÄRJESTELMÄ ENERGIANKULUTUS LÄMMITYS VALAISTUS

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin R20 Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin Kasvavan käyttäjämäärän siirtyessä käyttämän uusiutuvia energianmuotoja, kiertovesilämmityksestä tulee entistä suositumpi järjestelmä energiatehokkaaseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

UUDEN SUKUPOLVEN VÄYLÄOHJATUT TOIMILAITTEET TALOAUTOMAATIOON Kytkinyksiköt, binäärivastaanottimet ja verhomoottoriohjaimet Busch-Installationsbus EIB

UUDEN SUKUPOLVEN VÄYLÄOHJATUT TOIMILAITTEET TALOAUTOMAATIOON Kytkinyksiköt, binäärivastaanottimet ja verhomoottoriohjaimet Busch-Installationsbus EIB UUDEN SUKUPOLVEN VÄYLÄOHJATUT TOIMILAITTEET TALOAUTOMAATIOON Kytkinyksiköt, binäärivastaanottimet ja verhomoottoriohjaimet Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys Siitek Security Oy:n JM -hinnasto. Tarvikkeet & GSM -tuotteet. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tämä hinnasto on toistaiseksi voimassa ja Siitek Security Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Kaikki

Lisätiedot

ValenaTM käytännöllinen valikoima kestää jokapäiväisessä käytössä

ValenaTM käytännöllinen valikoima kestää jokapäiväisessä käytössä ValenaTM käytännöllinen valikoima kestää jokapäiväisessä käytössä ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA TOIMISTOTALOIHIN Täydellinen valinta nykyajan asennuksiin Asiakkaiden vaatimukset kasvavat samaan tahtiin teknologisen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Modernia tekniikkaa asumiseen

Modernia tekniikkaa asumiseen Modernia tekniikkaa asumiseen kuva: BEMI Automation Maailmanlaajuinen talo- ja rakennusautomaatiostandardi Mikä on KNX? Lyhenne KNX tarkoittaa liitettävyyttä, kytkettävyyttä ja yhteensopivuutta. Ne ovat

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Picture by: Matti Kolho. 40 vuotta valonohjausta

Picture by: Matti Kolho. 40 vuotta valonohjausta Picture by: Matti Kolho 40 vuotta valonohjausta Energiansäästö Tunnelman luominen Efektivalaistus Helppokäyttöisyys Turvallisuus Valonohjauksen tarpeet Hehkulamppu Yleisin lampputyyppi Helpoin säätää Voidaan

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens 29.4.2015 TALOTEKNIIKKA/VPi

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa VERSA monipuolinen hälytinkeskus VERSA on nykyaikainen hälytinkeskus. Edullinen VERSA soveltuu suurenkin kohteen järjestelmäksi. Keskukseen sopii laaja valikoiman langattomia ilmaisimia. Hälytyksensiirto

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2

AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE. Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 AUTOMAATTIVÄLITTÄJÄ EAR 1000 / 2000 KÄYTTÖOHJE Copyright Duratech Oy, Espoo EAR / ADRA KÄYTTÖOHJE V.3/2005.2 1. JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO EAR 2000 on pieni itsenäinen automaattivälittäjälaite.

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

DELTA. Kytkimet ja pistorasiat

DELTA. Kytkimet ja pistorasiat Kytkimet ja pistorasiat DELTA DELTA isystem Rungot Kerma Toiminto Kerma 1 KYTKIN 6 KYTKIN 7 KYTKIN 1 PAINIKE 1 KYTKIN 6 KYTKIN 7 KYTKIN 1 PAINIKE 5 KYTKIN 6 + 6 KYTKIN 5 + 5 PAINIKE 5 KYTKIN 5 + 5 PAINIKE

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia.

Lisätiedot

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille KÄYTTÖOHJE WT-1010 GSM-välitin hälytysjärjestelmille WT-1010 on langaton laite, jonka avulla voidaan varmistaa hälytysjärjestelmien analogisten puhelinlinjojen (PSTN) toiminta GSM-verkkoa käyttäen. Laite

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

K ä y t t ö o h j e. Suomi. Sisältö

K ä y t t ö o h j e. Suomi. Sisältö K ä y t t ö o h j e ETN4-1999 Termostaatti Suomi Sisältö Esittely... 1 Termostaatin Toiminnot... 1 Lämpötila Asetukset... 1 Asetukset... 1 Max. Lämpötila... 2 Min. Lämpötila... 2 Max. Lämpötilan rajoitus...

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut Siemens Automation Itsenäisen koneen turvaratkaisu toteutetaan releellä, konetta ei ole kytketty väylään Select language Exit Sivu 2 Industry Sector Turvareleet

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot