NAVETAN VIDEOVALVONTA. Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta - koulutushanke. Jarkko Rissanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAVETAN VIDEOVALVONTA. Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta - koulutushanke. Jarkko Rissanen"

Transkriptio

1 NAVETAN VIDEOVALVONTA Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta - koulutushanke Jarkko Rissanen Toukokuu 2012

2 1 SISÄLTÖ 1 NAVETAN VIDEOVALVONTA Yleistä karjatilojen videovalvonnasta Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Henkilötietolaki Vakuutusasiat VALVONTAKAMERATEKNIIKKA Resoluutio Analogiset kamerat ja verkot IP-kamerat ja -verkot Hybridi-järjestelmä Kaapelointi Reititin ja kytkin PoE HomePlug Home PNA Erityyppisiä kameroita Runkokamera PTZ-kamera (PanTiltZoom) Webkamera Kameroiden hinnat NAVETOIDEN VIDEOVALVONNAN MARKKINAKATSAUS KSH-Valvonta ISOVELI Suojax Oy NHK-keskus - Robocam CowCam Yhteenveto CASE - PUROHARJUN MAATILAN VIDEOVALVONTA Videovalvonta Puroharjun navetassa... 23

3 Kameran valinta Kaapeloinnit Navetan ja päärakennuksen välinen yhteys Järjestelmän toiminta LÄHTEET KUVIOT KUVIO 1. Resoluution vaikutus kuvan kokoon... 5 KUVIO 2. Analogisen kameran kytkeminen Ethernet-verkkoon... 7 KUVIO 3. IP-kameran verkon rakenteesta... 8 KUVIO 4. RJ45-kaapeli uros-uros KUVIO 5. Sitecomin HomePlug-laitepari KUVIO 6. IR-kamera (Infra Red) NVC-EC3201H/IR-II KUVIO 7. AXIS P5512-E PTZ D&N IP-kamera KUVIO 8. Logitech Webcam C KUVIO 9. Novus NVC-EC 3201 H/IR KUVIO 10. Suojaxin kameravertailu KUVIO 11. Suojaxin kameravalvontajärjestelmän suunnittelutyökalu KUVIO 12. NHK-keskuksen runkokamera KUVIO 13. CowCam -kamera ja kämmenmonitori KUVIO 14. Navetan lypsylehmäosasto KUVIO 15. AXIS P5512-E KUVIO 16. Kamera sijoitettiin välikattoon X:n kohdalle KUVIO 17. Konigin HomePlug -laitepari ostettiin käytettynä KUVIO 18. Puroharjun Ethernet-verkon verkkotopologia... 28

4 1 NAVETAN VIDEOVALVONTA Yleistä karjatilojen videovalvonnasta Karjatilojen videovalvonnalla tarkoitetaan eläinten tai ihmisten seurantaa videokuvan avulla. Navetan sisä- ja ulkopuolelle asennetaan kameroita joita voidaan seurata esim. tilan päärakennuksesta, navetan toimistosta tai Internetin välityksellä mistä tahansa. Kameravalvonnan tarkoitus karjasuojissa on vähentää valvontaan menevää työaikaa ja joissain tapauksissa vähentää vandalismin riskiä. Tyypillisiä valvontakohteita ovat eläinten poikimiset ja lypsyrobotti. Ihmisten seuraaminen on useimmilla tiloilla sivuseikka, etenkin jos eläinsuoja sijaitsee tilan pihapiirissä. Pihan ulkopuolisissa karjasuojissa myös ulkotilojen valvominen tulee kysymykseen, sillä tällaiset tilat ovat suuremmassa vaarassa joutua vandalismin kohteeksi (Juhani Savolainen 2012) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Lain mukaan työnantaja saa harjoittaa kameravalvontaa tiloissaan seuraavissa tapauksissa: Työtiloissa olevan henkilökunnan ja muiden tiloissa oleskelevien ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, tuotantoprosessin toimimisen valvomiseksi ja turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia uhkaavien vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Kameravalvontaa ei saa käyttää: työntekijöiden tarkkailuun työpaikoilla, käymälässä, pukeutumistiloissa tai vastaavassa paikassa ja työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa paikassa

5 4 Työntekijöitä tulee tiedottaa kameravalvonnasta ja siitä mihin valvontamateriaalia käytetään. Tallenteita tulisi myös käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin ne on alun perin tarkoitettu. Työnantajalla on kuitenkin oikeus käyttää tallenteita: työsuhteen päättämisen syyn perusteluksi, häirinnän tai ahdistelun selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi ja työtapaturman tai muuten vaarallisen tilanteen syyn selvittämiseksi. (Sallinen 2010, 56-57) Henkilötietolaki Henkilötietolakia sovelletaan silloin kun valvontamateriaalia tallennetaan ja ihmiset ovat siinä tunnistettavissa. Tallennetuista videoista muodostuu henkilötietorekisteri. Tallennuksen kestolla ei ole väliä henkilörekisterin muodostumiseen. Henkilötietolain 2 luvun 10 :n mukaan henkilötietorekisteristä on laadittava rekisteriseloste. Rekisteri selosteesta selviää rekisterin pitäjän nimi, yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tieto siitä mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. Rekisterin tulee olla tarkkailtavien saatavilla ja siitä pitää ilmetä kameravalvonnan perustiedot ja vastuuhenkilöt. Henkilötietolain mukaan kameravalvonnasta on ilmoitettava sitä koskeville ihmisille. Tallennuksesta tulisi olla erillinen maininta. (Sallinen 2010, 59) Vakuutusasiat Vakuutusyhtiöt ovat varovaisia myöntämään alennuksia videovalvonnan perusteella. Ilkivalta on harvinaista koko maassa, mitä vastaan valvontakamerat pääasiassa toimivat vakuutusyhtiön näkökulmasta. Esimerkiksi Lähivakuutus tai Tapiola eivät lupaa kohdennettua alennusta valvontajärjestelmiä omistaville, mutta molemmat yhtiöt ilmoittivat, että mahdollinen valvontajärjestelmä vaikuttaa alentavasti vakuutuksen kokonaishintaan. Palonilmaisinjärjestelmille Lähivakuutus lupasi 15 % ja Tapiola 20 % alennuksen. Pohjolan edustaja kertoi, että vakuutusasioissa huomioidaan kaikki riskiä vähentävät tekijät, mutta sen tarkempaa tietoa ei annettu. Lähivakuutuksessa spekuloitiin, että tilapiirissä olevat rakennukset eivät niinkään ole ilkivallan uhkana. Sen sijaan näitä ovat tilakeskuksen ulkopuolella sijaitsevat tuotantorakennukset ja niille voisi olla tarpeellisempaa hankkia tallentava kameravalvonta. Näissä tapauksissa va-

6 5 kuutuksiin voisi myös saada paremmat alennukset. (Ryynänen 2012; Katajisto, 2012; Savolainen 2012) 2 VALVONTAKAMERATEKNIIKKA 2.1 Resoluutio Resoluutio on kameroiden erottelukyky ja sillä tarkoitetaan kuvapisteiden määrää kuvassa. Kuvapisteiden määrä määrittää miten tarkka kuva voi olla. Isommassa resoluutiossa on enemmän kuvapisteitä eli parempi kuvanlaatu. Resoluution numerot tarkoittavat kuvapisteiden määrää. Korkealla resoluutiolla voidaan myös kuvata suurempaa aluetta kuin pienellä, mutta sen erottelutarkkuus pysyy silti samana. (Sallinen 2010, 20-21) Kuviosta 1 nähdään, kuinka resoluutio vaikuttaa kuvan kokoon. KUVIO 1. Resoluution vaikutus kuvan kokoon Resoluutio ei kuitenkaan ole ainoa kuvan laatuun vaikuttava tekijä. Vielä tärkeämmäksi muodostuvat kuvan pakkausmenetelmä, kuvakennon fyysinen koko, valaistus ja kamerassa käytettävän objektiivin laatu. Jos kuvaa pakataan reilusti, se helpottaa videonsiirtoa, mutta tämä kostautuu kuvanlaadussa. Kuvan pakkaaminen heikentää erityisesti hämärässä tai muuten huonoissa valaistusolosuhteissa kuvatun videon laatua. (Sallinen 2010, 20.)

7 2.2 Analogiset kamerat ja verkot 6 Analogisten kameroiden sisällä on CCD-kuvakenno (Charge-Coupled Device), jonka kuvapisteet reagoivat sen pinnalle tulevaan valoon aiheuttaen erilaisen varauksen jokaiseen kuvapisteeseen. Tämän jälkeen varaus siirtyy sähköisenä signaalina eteenpäin siirrettäväksi ja tallennettavaksi. Nämä kamerat voivat maksimissaan kuvata 720x567 resoluutiolla. Analogisessa järjestelmässä jokainen kamera tarvitsee oman johdon jokaiselle toiminnolle. Videosignaali kulkee koaksiaalikaapelia pitkin ja kuvan laatu heikkenee mitä pidemmän matkan kuva kulkee kaapelia pitkin. Analogisia kameroita käytettäessä kameroiden tulee olla kytkettynä jokaiseen monitoriin josta niitä halutaan valvoa. Toinen vaihtoehto on tallennin, joka muuttaa analogisen sähkösignaalin digitaaliseksi. Digitoinnin jälkeen videoon ei tule laatutappioita ja tuolloin videota voidaan katsoa myös netin yli. (Sallinen 2010, 20; Digikameroiden kennotyyppien eroja 2003) Analoginen verkko on yksinkertainen, mutta jos valvontamateriaalia halutaan tallentaa tai katsoa netin yli, se pitää kytkeä tallentimelle ja tätä kautta jakaa Ethernetverkkoon. Analoginen järjestelmä voisi näyttää kuvion 2 kaltaiselta. Se ei sinänsä eroa paljoa seuraavassa luvussa esiteltävästä IP-järjestelmästä, mutta tulee muistaa, että jos analoginen kuva halutaan saada näkymään usealta tietokoneelta tai netin yli, se tulee muuttaa digitaaliseen muotoon ja tallentaa kiintolevylle. Kuvion 2 verkossa valvontasignaali tulee analogisena tallentimelle, joka muuntaa tiedon digitaaliseksi ja tallentaa sen. Tämän jälkeen valvontakameran tallentamiin tietoihin pääsee esim. tietokoneen etähallintaohjelmalla. Mm. tämän vuoksi analoginen järjestelmä on hankalampi käyttää usealta koneelta tai verkon yli kun IPkamerajärjestelmä. Jos valvonta tapahtuu yhdeltä tietokoneelta, analoginen järjestelmä on yksinkertainen asentaa ja käyttää.

8 7 KUVIO 2. Analogisen kameran kytkeminen Ethernet-verkkoon 2.3 IP-kamerat ja -verkot IP-kamerat (Internet Protocol) ovat digitaalitekniikkaa. Kuva muodostuu CMOSkuvakennolle (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ja jokainen kuvapiste muuttaa varauksen jännitteeksi ja vahvistaa signaalin. Signaali muutetaan jo IPkameroissa digitaaliseksi, joten kuvalaadun häviötä ei pääse syntymään. IPkameroiden kuvanlaadun kertoo niiden megapikselimäärä. Mitä enemmän megapikseleitä, sitä tarkempaa kuvaa voidaan saada. Jotkut IP-kamerat tukevat PoEominaisuutta (Power over Ethernet), minkä johdosta niiden kaapelointi on huomattavasti analogisia järjestelmiä helpompaa. IP-tekniikka on jatkuvan ja nopean kehityksen alla, minkä johdosta se tulee korvaamaan analogiset järjestelmät tulevina vuosina. (Sallinen 2010, 20; Digikameroiden kennotyyppien eroja 2003) IP-kameran tieto siirretään Ethernet-verkossa, mikä on yleisin tietoteknisten laitteiden välistä tietoa siirtävä tekniikka. Sitä tukevat esimerkiksi verkkotulostimet, suurin osa tietokoneista, kaikki IP-kamerat ja verkkokovalevyt. (Sallinen 2010, 20)

9 8 IP-kameroista tehty valvontajärjestelmä on analogista joustavampi, sillä se ei välttämättä sido tiettyä tietokonetta valvontakoneeksi, vaan kameroita voidaan valvoa millä tahansa kotiverkkoon liitetyllä tietokoneella. Jos kameroiden kuvaa tallennetaan, tallentavan tietokoneen tulee olla aina päällä. Toinen vaihtoehto on käyttää pilvipalvelinta valvontavideon tallennukseen. Kuviossa 3 on esimerkki IP-kamerallisen Ethernet-verkon rakenteesta. Valvontakamera kytketään reitittimeen, mikä tässä tapauksessa on myös ADSL-modeemi. Reititin hallinnoi verkkoa ja auttaa siihen kytkettyjä laitteita keskustelemaan keskenään. Valvontakameraan pääsee kotiverkon sisällä helposti syöttämällä valvontakameran IPosoite Internet-selaimen osoitekenttään. Kameran kuvaa pääsee myös katsomaan Internetin yli. Tallennus voidaan järjestää kuvion 2 verkossa asentamalla kotitietokoneelle valvontaohjelmisto. KUVIO 3. IP-kameran verkon rakenteesta 2.4 Hybridi-järjestelmä Valvontajärjestelmä voi myös olla ns. hybridi, eli siinä voi olla sekä analogisia että digitaalisia kameroita. Tämä vaatii hybrid DVR -tallentimen (Digital Video Recorder),

10 9 eli tietokoneen mihin voidaan kytkeä analogisia ja digitaalisia kameroita. Hybriditeknologia on hyvä vaihtoehto sellaisille yrityksille, joilla on ennestään analogisia kameroita ja uusiksi kameroiksi halutaan hankkia IP-kameroita. (Sallinen 2010, 22, 25) 2.5 Kaapelointi Kaapelointiin on muutamia vaihtoehtoja ja ne riippuvat paljolti käytetyistä kameroista. Analogiset kamerat tarvitsevat eri toimintoja varten omat kaapelinsa. Jos kamerassa on erillisliitännät mikrofonille, kaiuttimille, kotelon lämmitykselle, zoomaukselle, kääntämiselle ja videosignaalille, kamera tarvitsee joissain tapauksissa jopa seitsemän kaapelia. Analogisen videon laatu heikkenee mitä pidempi kaapelointi järjestelmässä on. Tämän vuoksi yli 100 metrin kaapelointeja ei suositella. Tätä voidaan tosin pidentää asentamalla kaapeleiden väliin vahvistimia. (IP-videovalvonta: vaatimukset, käyttöönotto, toiminta ja tulevaisuus 2010) IP-kameroita käytettäessä päästään jopa yhteen kaapeliin per kamera PoE-tekniikkaa (Power over Ethernet, lisää luvussa ) käytettäessä. Toinen keino IP-kameran virtalähteeksi on käyttää erillistä sähköjohtoa. Tällöin datan siirtoon voidaan käyttää joko erillistä RJ45-kaapelia, langatonta lähiverkkoa (WLAN) tai kahta HomePlugadapteria, jotka mahdollistavat Ethernet-verkon jaon tilan sisäisessä sähköverkossa. (IP-videovalvonta: vaatimukset, käyttöönotto, toiminta ja tulevaisuus 2010) 2.6 Reititin ja kytkin Reititin on laite mihin IP-kamerat, tai mitkä tahansa Ethernet-laitteet kytketään RJ45- kaapelilla tai langattomasti WLAN-yhteydellä. Voit käyttää tähän myös kytkintä. Erona näillä laitteilla on se, että reititin voi olla yhteydessä myös Internettiin. Kytkin keskustelee vain oman lähiverkon kanssa ja sitä ei voi käyttää modeemina. (Mitä eroa on keskittimellä, kytkimellä, reitittimellä ja tukiasemalla, n.d.)

11 2.7 PoE 10 PoE (Power over Ethernet) on tekniikka, jota voidaan käyttää virran jakamiseen RJ45- verkkokaapelissa (KUVIO 4). Tällöin sähkövirralle ja datalle tarvitaan vain yksi kaapeli. Tekniikkaa käytettäessä käytettävien reitittimien ja kameroiden tulee olla PoE yhteensopivia. PoEsta on olemassa kaksi standardia; IEEE 802.3af, joka sallii enintään 15,4 W tehon järjestelmässä ja uudempi IEEE 802.3at, joka antaa tehoa 30 W asti. (Sallinen 2010, 18; IP-videovalvonta: vaatimukset, käyttöönotto, toiminta ja tulevaisuus 2010) Tekniikan etuja on johdotuksen tarpeen väheneminen. IP-kameralle tarvitaan yksi kaapeli ja niiden lähelle ei tarvitse asentaa pistorasioita sähkönsyöttöä varten. PoEta käytettäessä kaikki kamerat voidaan kytkeä samasta virtalähteestä. Tämä on hyvä vaihtoehto käytettäessä UPSia (Uninterruptible Power Supply). Tällöin kamerat saavat sähköä myös sähkökatkon aikana. (Network Camera Considerations 2012) PoE vaatii toimiakseen PoE-kytkimen tai sovittimen, jossa on tuki virransyötölle (IPvideovalvonta: vaatimukset, käyttöönotto, toiminta ja tulevaisuus 2010). KUVIO 4. RJ45-kaapeli uros-uros

12 2.8 HomePlug 11 Homeplug on laite, jonka avulla voidaan jakaa lähiverkko sähköverkossa. Se vaatii toimiakseen kaksi HomePlug -laitetta (KUVIO 5), jotka kytketään pistorasioihin. Laitteet (esim. tietokone tai kamera) voidaan kytkeä näihin normaalilla Ethernetverkkokaapelilla (RJ45). Data siirretään olemassa olevaa sähköverkkoa pitkin. (Homeplug n.d.) Tämä on hyvä vaihtoehto, jos kameroita tulee kauas reitittimestä ja niiden lähellä on pistorasia. Ratkaisua voidaan myös käyttää jakamaan Ethernetverkko päärakennuksesta navettaan tai jos valvontakamera sijaitsee pistorasian lähellä, sille saadaan helposti sekä virta että tieto samasta pisteestä. KUVIO 5. Sitecomin HomePlug-laitepari 2.9 Home PNA Home PNA -laiteparilla voidaan jakaa Ethernetverkko puhelinlinjoja pitkin. Tätä voidaan käyttää, jos esim. navetan ja päärakennuksen välillä menee puhelinlinjat. Laitteisiin kytketään RJ45-kaapelit ja ne kytketään puhelinlinjaan neljänapaisella verkkokaapelilla kummastakin päästä. Laitteet eivät ole liiemmin yleistyneet kehnon siirtonopeuden tähden; laitteilla päästään parhaillaankin n. 1 mbps siirtonopeuteen. Laiteparin saa noin sadan euron hintaan (Home PNA 2012).

13 2.10 Erityyppisiä kameroita 12 Kaikki navetassa käytettävät kamerat tulisivat olla ulkokoteloituja navettaympäristön pölyisyyden, kosteuden ja lämpötilavaihteluiden vuoksi. IP-kameroissa tulisi myös olla kotelon lämmitys kondensaatioveden kerääntymisen välttämiseksi. Edellisestä poikkeaa tasalämpöisiksi rakennetut huoneet, kuten toimisto. Samaa pätee tallennusyksikköön sekä reitittimiin. Navetassa pärjää hyvin kahdella kameratyypillä, runkokameralla ja PTZ-kameralla (Pan Tilt Zoom). Tämän vuoksi muut kameratyypit on jätetty pois tästä tarkastelusta Runkokamera Valvontakamera mikä kuvaa jatkuvasti samaa pistettä (KUVIO 6). Uusissa kameroissa objektiivit ovat usein zoomattavia liukuobjektiiveja mikä mahdollistaa halutun kuvattavan alueen määrittämisen. Kamerassa voi myös olla infrapunaledit, kuten kuvion 6 kamerassa. Tämän ansiosta kameraa voidaan käyttää myös pimeällä. (Sallinen 2010, 17) KUVIO 6. IR-kamera (Infra Red) NVC-EC3201H/IR-II PTZ-kamera (PanTiltZoom) PTZ-kamera tunnetaan myös Dome-kamerana. PTZ-Kameran erottaa runkokamerasta kauko-ohjaus. Esim. kuvion 7 kameraa voidaan kääntää Internet-selaimella 360 sekä zoomata optisesti 12-kertaiseksi. PTZ-kameraa käytettäessä tulisi olla hyvä Internetyhteys, sillä kehnolla yhteydellä kameraa käännettäessä ja zoomatessa käskyt saattavat toteutua kymmeniä sekunteja niiden antamisesta (Inkinen 2012).

14 13 KUVIO 7. AXIS P5512-E PTZ D&N IP-kamera Webkamera Jos navetassa on lämmin toimisto missä on tietokone, voidaan webkameralla (KUVIO 8) saada jonkinlainen valvonnan tulos. Tämä tulee yleensä kyseeseen robottitiloilla, joilla on tietokone valvontahuoneessa. Kamera voidaan suunnata esim. robottia tai poikimakarsinaa päin. Kameran ollessa kytkettynä navetan tietokoneeseen voidaan käyttää etähallintaohjelmaa Internetin välityksellä ja päästä käsiksi navetan tietokoneeseen - ja kameraan. Tässä tapauksessa tietokoneen tulee olla auki aina, kun kameran kuvaa halutaan katsoa. Tällainen ratkaisu on halvin mahdollinen (20-50 ), mutta valvontaan tulee myös suuria rajoitteita. KUVIO 8. Logitech Webcam C250

15 2.11 Kameroiden hinnat 14 Kameroiden hinnat vaihtelevat runsaasti. Samaan tarkoitukseen olevilla eri yritysten valmistavilla kameroilla voi olla useiden satojen eurojen eroja. Kameraa valittaessa tulee tutustua kameran teknisiin tietoihin, jotta voi ymmärtää mikä kameroissa maksaa. Erilaiset kameratyypit ovat erihintaisia. Navetoissa yleisesti käytetään runkokameroita tai PTZ-kameroita. Runkokamerat ovat huomattavasti edullisempia kuin PTZkamerat. Analogiset kamerat ovat halvempia kuin IP-kamerat, sillä ne sisältävät kestävämpää tekniikkaa ja niitä ei tarvitse koteloida niin tarkasti kuin IP-kameroita. Kameroiden teknisiä tietoja tarkkaillessa tulisi ainakin kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: montako kuvaa sekunnissa kamera ottaa mikä on resoluutio millainen kotelointi onko yö/hämäräkuvausta jos optinen zoom on, kuinka tehokas paljonko on takuuaika 3 NAVETOIDEN VIDEOVALVONNAN MARKKINAKATSAUS Tässä osiossa tutkitaan Suomalaisten yritysten tarjoamia ratkaisuja navetan videovalvontaan. Kaikkiin hintoihin kuuluu alv 23 %. Osa pakettien hinnoista on esitetty haarukoiden, sillä monet kameraratkaisut ovat erilaisia ja asennustarvikkeiden ja - työn määrä vaihtelee tapauskohtaisesti.

16 KSH-Valvonta KSH-Valvonta on keskisuomalainen yritys, joka tarjoaa monenlaisia ratkaisuja navetoiden videovalvontaan. KSH-Valvonnan tuotteisiin kuuluu maatalouden valvonta- ja turvajärjestelmien lisäksi murtohälytinjärjestelmät, palohälytinjärjestelmät sekä kulunvalvonta. (KSH-Valvonta 2012) KSH-Valvonnan tuotevalikoimassa on saatavilla yleisimpiä kameratyyppejä sekä analogisina järjestelminä että digitaalisina. Tallentimia on saatavilla aina neljän kameran järjestelmistä 32 kameraan. Valittavina on analogisia, digitaalisia ja hybriditallentimia. Tallentimien peruskapasiteetti on 1 teratavu, mikä riittää 2-3 viikon tapahtumien tallentamiseen neljällä kameralla. Pelkkä tallennin kustantaa noin 700. (Inkinen 2012) KSH-Valvonta tekee tarjoukset jokaisen tilan tarpeeseen erikseen, sillä hinnat vaihtelevat riippuen asennuspaikasta, navetan koosta sekä päärakennuksen ja navetan välisestä välimatkasta. Yleisimpiä KSH-Valvonnan tekemiä ratkaisuja ovat usean kameran järjestelmät tallennuksella. Esim. neljä kuvion 9 kaltaista analogista kameraa tallentimella varustettuna maksaa Jos yhden kameran korvaa etänä käännettävällä ja zoomattavalla PTZ-kameralla, hintaa tulee n enemmän. Asennuksen, kaapeleiden ja asennustarvikkeiden osuus hinnoissa on n %. Asennustyöt voi tehdä myös itse ja hankkia pelkät kamerat ja mahdollisen tallentimen. Analogiset järjestelmät ovat % edullisempia kuin digitaaliset IPkamerajärjestelmät. (Inkinen 2012) Digitaalisen ja analogisen järjestelmän eroista kerrotaan enemmän luvussa ja KUVIO 9. Novus NVC-EC 3201 H/IR

17 16 Neljän IP-kameran järjestelmän hintaluokka on Jos yksi kamera vaihdetaan PTZ-kameraan, hinta on luokkaa. Asennuksen, kaapeleiden ja asennustarvikkeiden osuus on n % hinnasta. (Inkinen 2012) Yhden analogisen PTZ-kameran hinta tallennuksella on IP-PTZ-kamera ilman tallennusta IP-kameran asennustyökustannukset ovat % hinnasta ja analogisen järjestelmän %. (Inkinen 2012) KSH-Valvonnan tuotteilla on vähintään kahden vuoden takuu poikkeuksena Novuksen tuotteet, joilla on kolmen vuoden takuu. Laitteiden huollot ovat tapauskohtaisia ja ne hoidetaan joko paikan päällä tai yrityksen toimitiloissa. Joissain tapauksissa tuotteet lähetetään valmistajalle korjattavaksi. (Inkinen 2012) 3.2 ISOVELI Isoveli on valvontapalvelu missä valvontakameroiden tallennustiedot ovat pilvipalvelimella. Tämän johdosta yrittäjän ei tarvitse hankkia palvelintietokonetta tilalle, vaikka hän haluaisi tallentavan valvonnan. Järjestelmän etuja ovat mm. huoltovapaus ja hankintainvestoinnin kustannuksen pieneneminen. (Harmi 2012) Palveluista edullisempi vaihtoehto on Isoveli Iiris tallennuspalvelu. Asiakas ostaa kameran/kamerat ja maksaa pelkästä tallennuspalvelusta kiinteää kuukausimaksua. Tallennuspalveluun sisältyy 7 vrk tallenteet (maksimi 2 GB). Tallennuspalveluun soveltuvat vain Axiksen yhteensopivat kamerat ja kuvanlaatu on rajattu maksimissaan 640x480 resoluutioon. Palvelu ei myöskään tue kääntöpääkameroita. Isoveli Iiris tallennuspalvelun hinta on 13,90 /kk/kamera, jonka lisäksi veloitetaan avausmaksu 50. (Isoveli Iiris -tallennuspalvelu n.d.) Isoveli Pron idea on sama kuin Iriksessä mutta palvelutaso on korkeampi. Pro tukee PTZ-kameroita ja siihen voi kytkeä myös tarkempia, teräväpiirtolaatuisia HDkameroita. Tallennuspalvelun videot ovat saatavilla kahden viikon ajalta. Isoveli Pro - palvelun hinta on 26,45 /kk/kamera, jonka lisäksi veloitetaan avausmaksu 123. (Isoveli Pro -tallennuspalvelu n.d.)

18 17 Yrityksen verkkokaupassa on myös valvontapaketteja mihin kuuluu kamera mukaan. Isoveli Iiris Axis 211W -ulkokameralla varustettuna maksaa 40 /kk + 50 avausmaksu. Kauppa edellyttää 24 kk:n sopimusta. (Isoveli Iiris Ulkokamera ja tallennuspalvelu 2009) Kahdessa vuodessa valvonnan hinnaksi tulee Jos ostaa kameran erikseen ja valitsee siihen Isoveli Iiris tallennuspalvelun, kamera maksaa 300 ja tallennuspalvelu 13,90 /kk + 50 avausmaksu (Axis 211W ulkokamera 2009). Tällöin kameran ja tallennuksen hinnaksi tulee 683,6 kahdessa vuodessa eli 26,4 /kk. 3.3 Suojax Oy Suojax Oy on turva- ja valvontajärjestelmiä maahantuova yritys joka myös myy ja asentaa tuotteitaan sekä suunnittelee valvontajärjestelmiä. Suojax on vakuutusyhtiöiden hyväksymä rikosilmoitinliike ja TUKESin hyväksymä paloilmoitinliike. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluu kameravalvonta, murtohälyttimet, kulunvalvonta- ja työnseuranta sekä paloilmoitinjärjestelmät. Suojaxin valvontakameratarjontaan kuuluu sekä analogisia että digitaalisia tuotteita. Yritys tekee asennus, käyttöönotto- ja huoltotöitä valvontajärjestelmilleen. (Suojax -yritys 2012) Suojaxilla on Internet-sivuillaan kaksi erilaista työkalua valvonnan suunnittelun avuksi; suunnittelutyökalu kameravalvontaan ja vertailutyökalu valvontakameroille. Valvontakameroiden vertailutyökalussa määritetään kameran yksilöintitarkkuus (kuinka tarkkaan tilaa valvotaan; K5 on yleisvalvonta, K10 havaitseminen, K50 tunteminen ja K120 yksilöinti), kameran tyyppi ja kameran malli. Sivu näyttää valittujen kameroiden tarkemmat tiedot ja hinnat. (Valvontajärjestelmän suunnittelutyökalu 2012) Tällä työkalulla erilaisten valvontakameroiden vertailu helpottuu.

19 18 KUVIO 10. Suojaxin kameravertailu. Kameravalvonnan suunnittelutyökalu on 10-vaiheinen Internet-pohjainen työkalu, joka auttaa kameravalvonnan suunnittelussa (KUVIO 11). Sovellus on selvästi tarkoitettu helpottamaan kiinteistöjen valvontaa ihmisiä silmällä pitäen, mutta tietyissä määrin sitä voidaan myös soveltaa maatalouskäyttöön. Työkalu kysyy valvonnan tarkkuuteen, valaistusolosuhteisiin, asennuspaikkaan ja asennuspintaan liittyviä kysymyksiä. Näiden jälkeen ohjelma ehdottaa kameraratkaisua. Ehdotuksen voi joko hyväksyä ja lisätä sen ostoskoriin, edetä tallentimen valitsemiseen tai aloittaa suunnittelun alusta. Tallentimeksi voi valita analogisen, digitaalisen tai hybriditallentimen. (Vertailutyökalu valvontakameroille 2012) Jos työkalu tuntuu vaikealta soveltaa navetan valvontaan, voi olla järkevämpää ottaa yrityksen myyjiin yhteyttä ja kysyä millainen ratkaisu soveltuu omaan käyttöön parhaiten.

20 19 KUVIO 11. Suojaxin kameravalvontajärjestelmän suunnittelutyökalu 3.4 NHK-keskus - Robocam NHK-Keskus on suomalainen perheyritys, joka tarjoaa erilaisia menetelmiä rehunkorjuuseen ja maidontuotannon tehostamiseen. Yrityksellä on Robocamvalvontakamerakonsepti, joka perustuu digitaaliseen videovalvontaan. Järjestelmän asentaminen vaatii tilalta laajakaistayhteyden. Yritys tarjoaa asennuspalvelua, mutta jos fyysinen verkko asennetaan itse, NHK-Keskus hoitaa verkkoasetukset kuntoon Internetin kautta etäyhteydellä. (Halmetoja 2012) Pakettien hinnat lähtevät 800 ylöspäin ja järjestelmän ylläpito on maksuton. Kamerat ovat IP-kameroita, jotka asennetaan Ethernet-verkkoon. Tallennus on mahdollinen viljelijän koneelle ja järjestelmän mukana tulee tallennusohjelmisto. Tallentavan koneen tulee olla samassa Ethernet-verkossa kuin kamerat ja sen tulee olla aina päällä, kun halutaan tallentaa. Kameravaihtoehtoina on Vivotekin runko- tai PTZkameroita. 800 eurolla saa yhden IP66-koteloidun runkokameran pimeänäöllä varustettuna. PTZ-kameralle tulee hintaa noin Kameran kuvakulmaa voidaan muuttaa 270 astetta ympäri ja kohtisuoraan alaspäin sekä 45 astetta yläviistoon. Ka-

21 20 meroissa on 0,5 luxin valoherkkyys, joten kameroilla näkee myös hämärissä olosuhteissa. Mukana tulee 50 metriä kaapelia asennustöitä varten. (Halmetoja 2012) KUVIO 12. NHK-keskuksen runkokamera 3.5 CowCam CowCam on navetan valvontajärjestelmä, jota tarjoaa Suomessa usea yritys. Sitä myyvät muun muassa meijerit, A-Rehu ja Oy Teollisuushankinta TH Ab. Kyseessä on LudaElektronikin valmistama, laajalti Eurooppaan levinnyt järjestelmä, joka on tarkoitettu lähinnä poikimisen valvontaan. Paketissa tulee mukana kamera, linkki navetalta asuinrakennukselle ja pieni kämmentietokone, josta voi seurata valvontakameran kuvaa. Kuva on mahdollista saada näkymään myös televisiosta tai puhelimesta. (CowCam Kannettava eläinsuojien valvontajärjestelmä, n.d; CowCam Safety for your cattle 2012) Kuvion 13 Kamerassa on 90 asteen kuvausalue ja se toimii celsiusasteessa. Kamera toimii myös pimeässä IR-ledeillä toimivan yönäön avulla 10 metriin saakka. Järjestelmä toimii siten, että kuvasignaali siirtyy kaapelia pitkin antennille mikä lähettää signaalin langattomasti vastaanottimelle. Toisessa päässä antenni vastaanottaa langattoman signaalin ja siirtää sen halutulle näytölle. Langattoman linkin maksimipituus on 800 m, mutta tämä vaatii esteettömän näköyhteyden antennilta toiselle.

22 21 (CowCam Kannettava eläinsuojien valvontajärjestelmä, n.d; CowCam Safety for your cattle 2012) KUVIO 13. CowCam -kamera ja kämmenmonitori Laitteen hinta on n. 570 (Cowcam valvontajärjestelmä n.d.). Tämä tekee siitä yhden kilpailukykyisimmistä valvontajärjestelmistä. Järjestelmän asentaminen vaatii hiukan tietoteknistä osaamista, mutta se on kuitenkin helpompi asentaa kuin muut tässä työssä esitellyt valvontaratkaisut. Järjestelmän etuja ovat helppo ja yksinkertainen asennus sekä edullinen investointikustannus. 3.6 Yhteenveto Kameratarjonnassa on palveluja monenlaiseen tarkoitukseen. Tässä työssä esiteltyjen valvontaratkaisujen on tarkoituksena olla suuntaa antavia niin tekniseltä ratkaisultaan kuin hinnalta. Järkevintä onkin tehdä tarjouspyyntö itselleen sopivimmasta järjestelmästä monelta yritykseltä ja valita tarjouksista eniten itseään miellyttävä. Tämän työn ulkopuolelle jäi useita muitakin valvontaratkaisuja myyviä yrityksiä. Näitä ovat mm. Pelma, Notesco Oy ja A-Turvatekniikka. Taulukossa 2 on osa esitellyistä ratkaisuista. Suojax Oy on jätetty taulukosta pois, koska firman Internet-sivujen vertailutyökalu on kätevämpi tapa vertailla yrityksen

23 22 kameroita. CowCam eroaa niin suurilta osin muista ratkaisuista, että sekin jätettiin siitä pois. Yritysten tuotteita verrattiin yhden kameran hintaa tarkastellen. Useamman kameran järjestelmän hinnat saadaan, kun kerrotaan kameroiden hinnat halutulla kameramäärällä. Tallentimen hintaa ei tarvitse laskea jokaiselle kameralla, sillä niihin voidaan kytkeä useampi kamera, yleensä ainakin neljä. Kohdassa Kuukausihinta, jos tuote poistetaan kahdessa vuodessa tarkoitetaan, että laitteistoinvestointi poistetaan kahden vuoden sisällä sen hankinnasta. Tämän alapuolella oleva kohta kertoo saman viiden vuoden poistolla. Molemmat on laskettu kuukausikustannuksen perusteella. TAULUKKO 1. Hintavertailu Yritys ISOVELI IIRIS ISOVELI PRO NHK-Keskus KSH-Valvonta Analoginen/digitaalinen Analoginen Digitaalinen Digitaalinen Digitaalinen Digitaalinen Tallennin Kyllä (PC) Kyllä (PC) Kyllä (pilvi) 7 vrk Kyllä (pilvi) 14 vrk Tilallisen PC Tallentimen hinta Kameroiden määrä Runkokameran hinta PTZ kameran hinta Ei saatavilla 1 511, Kuukausimaksu ,90 /kamera 26,45 /kamera - Avausmaksu Kuukausihinta jos tuote Runko: /kk Runko: /kk Runko: 26,4 /kk Runko: 38,95 /kk Runko: 33 /kk poistetaan kahdessa vuodessa PTZ: /kk PTZ: /kk - PTZ: 89,44 /kk PTZ: 75 /kk Kuukausihinta jos tuote Runko: /kk Runko: /kk Runko: 18,9 /kk Runko: 31,45 /kk Runko: 13 /kk poistetaan viidessä vuodessa PTZ: /kk PTZ: /kk - PTZ: 51,65 /kk PTZ: 30 /kk Asennustyöt Taulukon 1 hinnoissa on ALV 23 %. Jos jotain taulukon tietoa ei ole saatavilla tai sitä ei ole, tiedon kohdalla on viiva. Tallentimiin menevä videomäärä riippuu tallentimen kiintolevyn koosta. Isoveli Iiriksen on luvattu pitävän videota 7 vuorokaudelta ja Isoveli Pron 14 vuorokaudelta. Tilallisen PC:ssä tämä riippuu käytettävän kiintolevyn koosta. KSH-Valvonnan tallentimet olivat 1 teratavun kiintolevyjä ja niihin menee neljältä kameralta noin viikko videota talteen (Inkinen 2012).

T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06

T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA T-110.5610 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA / KAMERAVALVONTA

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 21.4.2004: Videovalvontajärjestelmät SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 21.4.2004 T-110.460

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Videovalvontatuotteet

Videovalvontatuotteet Videovalvontatuotteet Videovalvontajärjestelmän tehtävänä on tuottaa visuaalista tietoa kiinteistössä tapahtuvista asioista. Kuvamateriaalia voidaan seurata reaaliaikaisesti tai se voidaan tallentaa myöhempää

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Antti Telilä KESKITETTY KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ

Antti Telilä KESKITETTY KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Antti Telilä KESKITETTY KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Sähkötekniikan koulutusohjelma 2012 KESKITETTY KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Telilä Antti Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

KAUPAN TURVALLISUUSPÄIVÄ Turvatekniikka ja sen luomat mahdollisuudet Jan Hietanen

KAUPAN TURVALLISUUSPÄIVÄ Turvatekniikka ja sen luomat mahdollisuudet Jan Hietanen KAUPAN TURVALLISUUSPÄIVÄ 8.10.2013 Turvatekniikka ja sen luomat mahdollisuudet Jan Hietanen Päivän aiheet Turvallisuuspiste Suomi Oy Turvajärjestelmät nyt ja tulevaisuudessa Analogisen ja ip-kameran erovaisuudet

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

KEMIN KULTTUURIKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ

KEMIN KULTTUURIKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KEMIN KAUPUNKI 28.11.2011 Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ KEMIN KULTTUURIKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Pyydämme tarjoustanne oheisien liitteiden 1 ja 2 mukaisesta järjestelmästä

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Kelikameratilanne LAM asematilanne

Kelikameratilanne LAM asematilanne LAM asematilanne Tiesääpäivät 3.-4.6.2015, Kouvola Jouko Kantonen, KaS ELY / Valtti Kameroita on Suomessa 681 kpl (05/2015). Näistä kameroista 541 kpl on Axis-videopalvelimeen liitettyjä (tai kevyt ip-kameroita)

Lisätiedot

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi

LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle. Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi LEAF-projekti Kysymykset käyttäjälle Vastauksia 16.4.2012 Laboratoriomestari Juha Heimovirta juha.heimovirta@oulu.fi Valaistus: Valaistus yleiskuvaus toiminnasta Luokkatilojen valaisimet verkkokaton päällä,

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö... 1 2.0 Johdanto... 2 2.1 ECL Comfort 296 / 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta... 2 2.2 Mikä

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Mukanetin logo Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Läppäri on kätevä, koska se on kokonaisuus, mutta sen näyttö ei ole aina riittävän kokoinen ja kaksin sitä on vaikea katsoa yhdessä

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2

Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 www.heating.danfoss.com Tekninen esite Langaton lattialämmityksen ohjausjärjestelmä CF2 Käyttöesimerkkejä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS

Junailmoitinjärjestelmä JILMO JÄRJESTELMÄKUVAUS JILMO JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: 1.2 2.1.2004 VERSIONHALLINTALUETTELO Laatija: Tarkastaja: Tiedosto: Arkistoviite: Hyväksynyt: Jarkko Vehkala JIL001 Järjestelmäkuvaus.doc Versio: Muutettu kohta

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

asiantuntijoiden suunnittelema

asiantuntijoiden suunnittelema Mikä on ksenos? asiantuntijoiden suunnittelema Ksenos on suomalainen videovalvontaan suunniteltu ohjelmisto, joka on ajateltu uudella tavalla käyttökokemuksen kautta. Sen tehtävänä on tallentaa kameroilta

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA. Kameravalvontajärjestelmien nykytilanne ja toimintamalliehdotukset 30.12.2011

KIRKKONUMMEN KUNTA. Kameravalvontajärjestelmien nykytilanne ja toimintamalliehdotukset 30.12.2011 KIRKKONUMMEN KUNTA Kameravalvontajärjestelmien nykytilanne ja toimintamalliehdotukset Y-tunnus 2009411-2 1/6 Yleistä Tehtävänämme on ollut tarkastella ja katselmoida kunnan eri kiinteistöjen kameravalvontajärjestelmiä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot