WLAN-/RLAN-verkon vaikutusalttius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WLAN-/RLAN-verkon vaikutusalttius"

Transkriptio

1 1 Ylioppilastutkintolautakunta/Digabi-projekti RF-shamaanit Oy Suvilahdenkatu 10 B Y HELSINKI Vesijaonraitti VESIJAKO RAPORTTI WLAN-/RLAN-verkon vaikutusalttius Tavoitteet Testin ensisijaisena tarkoituksena oli verrata eri valmistajien WLAN-laitteiden fyysisen kerroksen häiriintymisherkkyys. Käytännössä tavoitteena oli selvittää onko eri hintaluokan WLAN-laitteilla merkittäviä eroja suorituskyvyssä eri tavoin haasteellisissa, vaihtelevissa ympäristöissä. Ideaalisesti haluttiin ymmärtää laitteiden toiminnallisuuskriteerit käytettävyysriskien minimoimiseksi eri olosuhteissa, sillä kahta samanlaista yo-kirjoituspaikkaa ei ole. Kuva 1. OSI-mallin mukaiset viestintäkerrokset

2 2 Koekäyttölupa Viestintävirastolta Häiriintymisalttiustestien toteuttamiseksi haettiin Viestintävirastolta koekäyttölupa hallittuun fyysisen kerroksen testijärjestelyyn, jossa on tavoitteena WLAN-verkon käytön esto, sekä perehtyä erityisesti kaupallisten laitteiden väistämis- että häiriönlieventämisominaisuuksiin. Lupaehtojen mukaisesti testien alku- ja lopetusajankohdat ilmoitettiin Viesintävirastolle sähköpostitse. Säteilytehoja ja spektrejä valvottiin jatkuvasti omalla kalustolla ja samoilla laitteilla seurattiin testin kohteena olevien laitteiden käyttäytymistä radiorajapinnassa. Yleisiä huomioita WLAN-laitteet käyttävät lupavapaita ns. ISM-taajuusalueita. Kaikki 2.4 GHz:n ja 5.2/5.5 GHz:n taajuusalueiden liikenne on siis taajuuskoordinoimatonta, jolloin yhteiskäytössä olevilla taajuusalueilla on huomattavan paljon päällekkäistä liikennettä mitä erilaisimpien laitteiden kesken. Taajuuskoordinoitua toimintaa saman taajuusalueen eri yhteiskäyttäjien kesken löytyy siten ainoastaan luvanvaraisesta toiminnasta. Langaton verkko on aina häiriöalttiimpi kuin kiinteä verkko ja on näin ollen myös aina alttiimpi esimerkiksi tahalliselle häirinnälle. Pääsääntöisesti lupavapaat taajuusalueet ovat lisäksi riskialttiimpia saman taajuusalueen täysin laillisesta, mutta koordinoimattomasta liikenteestä. Testattu kalusto Tukiasemat A: ammattikäyttöön tarkoitettu tunnettu merkkituote - erillisellä kontrollerilla B: ammattikäyttöön tarkoitettu tunnettu merkkituote - erillisellä kontrollerilla - tämä laite suljettiin pois varsinaisista testeistä epäonnistuneen konfiguroinnin ja sen myötä toiminnallisuuden vuoksi.

3 3 C: tavallinen kuluttajatuote, tunnettu merkkituote - erilliset AP:t - erillinen reititin/kytkin Clientit Oppilastyöasemina oli todellisuudenmukaisesti sekalainen joukko erilaisia Windows-/Linux-kelpoisia sylimikroja. Laitteille syötettiin normaaliin tapaan verkkovirta. Käytössä oli sekä sylimikrojen sisäänrakennettu WLAN, että WLAN-tikkuja mikäli sisäistä radiota ei löytynyt. Kuva 2. Työasemien käytännön järjestely Topologia Testit suoritettiin Kasavuoren koulun liikuntasalissa, jonne rakennetussa verkossa oli 104 oppilasclienttiä. Laitteina oli sekalainen joukko sylimikroja vastaten mahdollisimman hyvin käytännön kirjoitustilannetta. Testipaikassa sijoitettiin testattavat valmistajien A ja B tukiasemat strategisesti viiteen sijaintiin kuvan 1. mukaisesti. Testitukiasemat C sijaitsivat keskitetysti salin keskellä.

4 4 Kuva 3. Työasemien sijoittelu, 2 * 4 * 13 = 104 kpl Vihreä pallukka: WLAN-AP:t Sininen ruutu: kontrollerit s:tekä C -AP Oranssi ruutu: vaikuttamislaitteisto Kanavavalinnat Testattavien laitteiden annettiin konfiguroida käytettävät radiokanavat annettujen puitteiden rajoissa dynaamisesti verkon tiheyden ja käyttöasteen mukaan. Ammattimaisempi testikalusto A vakuutti kanavavalinnoillaan sen ollessa hyvin looginen ja tehokas annetuissa olosuhteissa. Vaihtoehto, että verkon käytöstä vastaavat konfiguroisivat käytettävät kanavat (ja

5 5 tehot) itse, vaatisi tavattomasti kokemusta, mutta sen lisäksi joko priori-tietoa koepaikan olosuhteista ja muista saman taajuusalueen käyttäjistä, tai mieluiten todellista tietoa käyttöönottohetken radiorajapinnan tilasta, mikä taas edellyttäisi kovan osaamisen lisäksi myös arvokasta testikalustoa. Varotoimenpiteet Testipaikaksi valittiin Kasavuoren koulu, koska sen sijainti on lähiasutukseen nähden riittävän kaukana häirintätestiä varten. Katselmuksessa tapahtumapaikaksi valittiin koulun uusi liikuntasali, jonka sijainti kartalla (kuva. 4.) löytyy (kuvan 3.) pohjapiirustuksesta. Sali on luonnollisesti korkea ja sen ulkoseinän korkealla sijaitsevista ikkunoista näkyy lähinnä luoteista taivasta. Betoniraudioitettu/tiilirakenteinen seinä vaimentaa 2,4 ja 5,2/5,5 GHz:n taajuisia radiosignaaleja merkittävästi, mikä seikan resiprookkisuus on hyvä huomioida: testitilanteessa aiheuttamamme tahallinen häirintä ei vaikuta rakennuksen ulkopuolella, mutta myös potentiaalisesti ulkopuolelta tapahtuva häirintä on erittäin vaikeata. Kuva 4. Valitun testipaikan sijainti

6 6 Muita varotoimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa verkon toiminnallisuus ovat ylimääräisten verkkojen ja saman taajusalueen tarpeettomien ISM-laitteiden sammuttaminen: - kännykät yms. viestivälineet - koulun omat verkot - langattomat hiiret, näppäimistöt yms. - muut tarpeettomat tietokoneiden 2,4 GHz:n lisälaitteet - hälytinjärjestelmien liikeanturit, automaattiset ovenavauslaitteet, etätunnistuslaitteet yms. jos mahdollista - kansantajuisempi erittely saman taajuusalueen laitteista, sekä niiden häiriönväistämisvaatimuksista: Viestintäviraston määräys 15:ssa (linkki sivulla 13.) Kuva 5. Testikaluston periaatteellinen lohkokaavio

7 7 Fyysisen kerroksen vaikuttaminen WLAN-verkon eriasteinen palvelunesto toteutetiin kolmea taajuusaluetta hyväksikäyttäen: 2,4 GHz ja 5,2 GHz tai 5,5 GHz. Merkittävin osa verkon liikenteestä oli orientoitunut 2,4 GHz:n alueella, osan liikenteestä ollessa 5,2, GHz:n alueella. 5,2 GHz:n alueen käyttöosuus lisääntyi tuotettaessa ulkopuolista vaikutusta 2,4 GHz yksittäisillä tai useammilla kanavilla. Tuotettaessa vaikutusta kaikilla 2,4 GHz:n kanavilla, siirtyy liikenne ennen pitkää 5,2 GHz:n alueelle (ja päinvastoin). 5,5 GHz:n alueella ei ollut missään vaiheessa minkäänlaista havaittavaa liikennettä. Molempien taajuusalueiden samanaikainen vaikuttaminen aiheuttaa täydellisen palveluneston joko niin, että käyttäjä havaitsee tukiasemien häviämisen tai yksinkertaisesti liikenteen täydellisenä puuttumisena vaikka kenttää muka olisi tarjolla jopa maksimilukemalla. Nämä kaksi palveluneston ääri-ilmentymää ovat seurausta käytetystä modulaatiosta. Valitettavasti testin kohteena olevat laitteet antavat hyvin huonosti palautetta radiorajapinnan todellisesta tilasta itse. Kuva GHz:n alueen itsekonfiguroitunut testiverkko B.

8 8 Kuva GHz:n itsekonfiguroitunut testiverkko B. Kuva GHz:n testiverkko B. (ei liikennettä)

9 9 Huomioita Testeissä olleiden WLAN-laitteiden antama telemetriatieto fyysisen kerroksen tilasta olivat siis puutteellisia tai toiminnaltaan ja käyttäytymiseltään hämmentäviä. Käytettyjen algoritmien antamat tulokset olivat kauttaaltaan ristiriidassa tunnetun tositilan kanssa ja esimerkiksi SNRlukema vaikutti olevan jonkinlainen demoduloidun signaalinen sisäinen aikaikkunoitu laskentatulos, jolloin lukema saattoi olla huomattavasti positiivisempi kuin todellisuus. C/N-suhde olisi paras ensisijainen radiokanavan mittari, joka voidaan toteuttaa yksinkertaisesti, mutta tällaista lukemaa ei kirjoittamishetkellä ole tarjolla yhdelläkään laitetoimittajalla (ilmeisesti piirisarjat eivät tue tätä ominaisuutta ja koska laskenta pitäisi tehdä ennen demodulointia, jää tulos saamatta). Modulaatiovirhesuhde (MER) olisi tietenkin loistava mittari, varsinkin kulloiseenkin modulaation kompleksisuuteen verrattuna, mutta EVM-vektorimodulaatioanalyysi ei ole vieläkään laatumittarina ehtinyt kaupallisiin laitteisiin. Hukattuja fyysisen kerroksen paketteja ei tuntunut olevan myöskään mittaroituna, tai ainakaan lyhyen testi-ikkunan aikana sellaista ei löytynyt. Sen sijaan fiksuimmat laitteet osaavat tilastoida ylempien OSI-kerrosten uudelleenlähetyspyyntöjä, jolloin voidaan jotakin päätellä alimman kerroksen ongelmista. Kyseinen testilaitteisto jossa tämä ominaisuus oli, ei ilmeistesti kutienkaan pystynyt tallentamaan tätä tietoa myöhempää tarkastelua varten. Muista havaintoja testeistä Jälkeenpäin ajatellen testiaikaa oli kokonaisuudessaan liian vähän, jotta eri poikkeustapauksia olisi voinut analysoida ja dokumentoida paremmin. Kuitenkin testatut kolme erilaista järjestelmää saatiin laitettua selkeään paremmuusjärjestykseen, mutta fyysisen kerroksen asiantuntijaa jää kaivelemaan selkeä ymmärrys siitä, mikä oli eri testivaiheiden linkkibudjettien tarjolla oleva marginaali. Eräs havaittu erikoisuus testien aikana oli jonkin toistaiseksi varmuudella tunnistamattoman laitteen kanavanvaihdon/hypinnän rumuus: selkeästi laitteen lähetin tuli päälle kanavanvaihdon yhteydessä vaikka radion PLL ei ollut vielä asettunut kanavalle. Tämä näkyy selvästikuvan 5. ylimääräisistä spektripiikeistä (analysaattorilla Max. Hold). Pahimmillaan häiriöpiikkien taso samaa luokkaa kuin normaalinkanavan liikenne. Selkeästi häiriötilanteessa ei

10 10 kantoaallolla ollut kuitenkaan modulaatiota, mutta antennin suuntimisella pystyi toteamaan häiritsevän laitteen sijaitsevan testitilassa. Testitilassa todettiin myös yksi ylimääräinen tunnistamattomaksi jäänyt melko voimakas client/ap. Tätä ei pystytty annetuissa puitteissa paikantamaan, mutta sen olemassaolon ei annettu muuten häiritä testien suorittamista. Suosituksia Oppilastyöasemien väliin mahdollisesti asennettava väliaikainen väliseinä olisi hyvä olla rakenteeltaan radioteknisesti läpäisevä ja pienivaimennuksinen. Hankittavien WLAN AP-laitteiden hankinnan yhteydessä kannattaa harkita vakavasti valmistautumista ulkoisen lisäantennin käyttöön. Käyttämällä itse AP-laitteesta hieman erillään olevaa ympärisäteilevää antennia saadaan parempi ja luotettavampi peitto. Ulkoinen antenni on tyypillisesti ruuvattavissa suoraan AP:n kyljessä olevaan liittimeen, mutta myös muutaman kymmenen cm:n kaapelin päässä olevia malleja on saatavilla jotka ovat radioteknisesti vielä hieman parempia, mutta väliaikaisessa käytössä hieman työläitä. Samaan tapaan voi tehokkaasti parantaa ns. linkkibudjettia pitämällä WLANtukiasemien ja palveltavien työasemien välinen etäisyys mahdollisimman lyhyinä. Laitevalmistajien suosituksia verkon tiheydestä so. palveltavien työasemien lukumäärästä tukiasemaa kohden on syytä tarkastella, sillä WLAN-verkon radiokanavia on myös rajallisesti käytettävissä. AP:t sijaitsivat testiympäristössä pöydillä, mutta nostamalla niitä metrin verran ylemmäksi niin, että ne ovat selvästi ympärillä istuvien oppilaiden yläpuolella, tulisi radiolinkkibudjettiin lisää varaa ja ihmisten liikkuminen laitteiden keskellä ei vaikuttaisi kentän jakaumaan niin paljon (vähentäisi liikenteen kanavajaon vaihtotarvetta). AP:t kannattaisi konfiguroida niin, että 5,2 GHz:n taajuusaluetta käytettäisiin huomattavasti tehokkaammin hyväksi (testeissä liikenne 5,2 GHz:llä oli vähäistä ja 5,5 GHz:llä täysin olematonta). Näitä kaikkia mainittuja seikkoja on vaikea analysoida pelkkien AP-telemetriatietojen perusteella, sillä ne ovat fyysisen kerroksen analysoinnin kannalta puutteellisia ja liian hitaita

11 11 päivittymään. Laitevalmistajilta voisi yrittää perätä tämäntyyppisten verkkojen peittoaluesimulointien tai peräti reaalimaailman mittausten perään, jossa AP:ien ja clienttien keskinäisiä radiosignaalin kenttäjakaumia olisi verifioitu jossakin tavallisessa huone- tai salitilassa laboratoriokalustolla. Jos mahdollista, tulisi erityisesti WLAN-verkkoa käytettäessä valita kokeen pitopaikka sellaiseksi, että se sijaitsee matalalla (esim. alin kerros) ja että vältettäisiin sellaisia tiloja joista on ikkunan kautta näköyhteys maahan tai muihin rakennuksiin. Potentiaalisten ulkopuolisten häiriöiden taso laskee merkittävästi, kun radiotiellä on vaimentavia rakenteita joita ovat erityisesti betoniraudoitettu seinä. Myös betoni-/tiilirakenteiset seinät vaimentavat käytettäviä radiotaajuuksia, erityisesti ylempiä 5 GHz:n taajuusalueita. Huomionarvoista voi olla uudisrakennusten ja ikkunaremontoitujen rakennusten matalaenergiaratkaisujen mukanaan tuomat uudet lasimateriaalit, jotka voivan olla hyvinkin vaimentavia radiotaajuuksilla. Sama koskee myös uudisrakennusten paremmin lämpöä eristävät seinäratkaisut, joissa voi olla esimerkiksi kalvomainen metallointi. Tämä voi olla maallikollekin ilmeistä heikon matkapuhelinpeiton tai ULAradion heikon kuuluvuuden ilmenemisenä sisätiloissa. Eri keinoin parannettu fyysisen kerroksen linkkibudjetti sekä parantaa palvelun toimivuutta, että vaikeuttaa ulkopuolista tahallista häirintää, sekä tahatonta yhteiskäyttötaajuuksien samanaikaisen luvallisen liikenteen aiheuttamaa verkon häiriintymistä. Käytetyistä modulaatioista/aaltomuodoista Verkon häiriintymisalttiutta testattiin ensisijaisesti modulaatioilla joita tämänhetkiset edulliset fyysisen kerroksen vaikuttamislaitteet käyttävät. Testimodulaatiot olivat sivistyneitä, spektrimaskiin mahtuvia luvanmukaisia lähetteitä. Modulaatiosta riippuen on palvelunesto toteutettavissa ns. huomaamattomasti (RSSI-lukema saadaan, so. kenttää on, IP-osoite saadaan, mutta vasteaika kasvaa tavattomasti jolloin liikenne lagaa ). Älykkäimpien tukiasemien/ kontrollereiden pitäisi pystyä uuttamaan tämä häiriö Noise Floor -lukeman nousuna, välillisesti SNR-lukeman huononemana, jamming -havaintona jne. Häirintä on ilmeistä pakettien uudelleenlähetyspyyntöjen rajuna kasvuna. Jos häirintä on kanavakohtaista, näkyy tämä liikenteen siirtymisenä puhtaammalle osalle spektriä (käytännössä kanavan vaihto). Toisentyyppisillä modulaatioilla on DoS, palvelunesto ilmeinen ja täydellinen: RSSI-lukemaa ei saada, ts. kenttää ei yksin-

12 12 kertaisesti ole, liikennettä ei ole lainkaan. Älykkäimmistä tukiasemaratkaisuista tämä on nähtävillä Noise Floor -lukeman nousuna, mikäli ohjelmisto laskee tämän oikein. Testeissä ei käytetty ylempää 5,5 GHz WLAN-taajuusaluetta lainkaan. Tämän taajuusalueen eräs haasteellisuus on yhteiskäyttöyhteensopivuus erityyppisten säähavaintotutkien kanssa. Edistyksellisemmät AP:t ja tukiasemaratkaisut yleensä osaavat vaatimustenmukaisesti ilmaista ja väistää näitä tutkasignaaleja jotka voivat olla perinteisiä pulssimuotoisia tai jatkuvia lähetteitä (taajuusaluetta yhteiskäyttävät järjestelmät ovat potentiaalisesti toisiaan häiritsijöitä). Ylempien kerrosten erityyppiseen vaikuttamiseen olevia ohjelmistosovelluksia, joita on myös runsaasti kaupallisesti ja netistä saatavilla, ei käytetty tässä testissä. Kuva 9. yleiskuva vaikuttamiseen käytetystä kalustosta

13 13 Kuva 10. testialueen valaisuun käytetyt kalibroidut torviantennit Taajuuksien käytön linkkejä: https://www.viestintavirasto.fi/attachments/taajuusjakotaulukko_ pdf https://www.viestintavirasto.fi/attachments/viestintavirasto15af2013m.pdf Sanastoa: AP C/N-suhde Access Point, käytännössä langattoman Ethernet-liittymän tarjoava WLAN-tukiasema Carrier to Noise Ratio, kantoaalto/kohinasuhde, hyötysignaalin taso normaalin pohjakohinatason yläpuolella ennen ilmaisua. Esitetään yleensä desibeleinä. Kantoaalto voi tässä olla moduloimaton tai moduloitu.

14 14 Client DoS palveltava asiakas, käytännössä kirjoittavan oppilaan työasemana toimiva sylimikro, jolla on Ethernet-liityntä keskuspalvelimelle WLAN-rajapinnan yli Denial of Service, (ilkivaltainen) palvelunestoa kuvaava termi, joka ei ota kantaa siihen, miten tai missä palvelunesto tapahtuu, eli DoS:n yhteydessä on syytä mainita lisäksi mikä sen aiheuttaa tai millä OSI-kerroksella DoS tapahtuu (näissä testeissä DoS toteutettiin fyysisellä radiorajapinnalla, so. Layer 1:llä). E b/n 0 EIRP C/N:n kaltainen suhdeluku, jossa bittienergiaa verrataan kohinatehotiheyteen (normalisoitu symbolienergiaa vastaavasta E s/n 0:sta), yleensä desibeleissä. Effective Isotropically Radiated Power, lähettimen säteilyteho (lähettimen lähtöteho antennikaapelin vaimennus + käytetyn antennin vahvistus) suhteutettuna teoreettisesti ideaaliseen ympärisäteilevään antenniin. Fyysinen kerro ISM Layer 1, ykkökerros, eli kuljetuskerros, joka on yleensä kuparikaapeli, optinen (esim. valokaapeli) tai radiotie. OSIkerroksista ainoa, jonka käytettävyyttä rajaa ennemminkin luonnonlait ja kiinteä rauta kuin ohjelmisto. On syytä muistaa, että vain moitteeton fyysisen kerroksen käytettävyys voi taata ylempien OSI-kerrosten luotettavan toiminnan. Industrial, Scientific & Medical, maailmanlaajuisesti sovittuja radiotaajuusspektrin kaistoja, joiden käyttö ei vaadi erillistä lupamenettelyä. Taajuusalueet on tarkoitettu alun perin teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen käyttöön, jolloin näitä taajuuskaistoja käyttävät WLANlaitteiden lisäksi monet muutkin laitteet, mm. kotitalouksien

15 mikroaaltouunit ja teollisuudet isotehoiset prosessilaitteet, kuten kosteudenpoistojärjestelmät. 15 Kantoaalto Lag lagaaminen Latenssi t Modulaatio Noise Floor OSI-malli RSSI Radiotien signaali, joka sanamukaisesti kantaa informaatiota. Vasteaikojen kasvamisesta aiheutuva pakettilähetysten poikkeuksellisesti ylimääräinen ja tarpeeton viipe, nähtävissä helposti mm. uudelleenlähetyspyyntöjen kasvusta. Tietoliikennetekniikassa tavallisimmin aikaa, mikä paketilta kuluu matkaan lähettäjältä vastaanottajalle ja takaisin Menetelmä, jolla informaatio saadaan kantoaallon kuljetettavaksi. Vastaanottimen pohjakohinan taso, kun kanavalla ei ole liikennettä, yleensä desibelimilliwatteina. Open Systems Interconnection Reference Model, joka kuvaa tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmää seitsemässä kerroksessa. Received Signal Strength Indicator, vastaanotetun signaaalin voimaakuus. Jotta RSSI-lukemasta olisi mitään riemua, tulisi sen olla lineaarinen, joskin jollakin logaritmisella suhdeluvulla ilmaistuna, esim. desibeleissä. Tällöin RSSI-lukemaa voidaan jossain määrin käyttää vastaanotetun signaalin voimakkuuden seuraamiseen. S/(N+D) Signal/(Noise + Distortion) on signaalin suhde kohinan + särön (häiriön) summaan, yleensä desibeleissä. SNR-suhde Signal to Noise Ratio, signaali-/kohinasuhde, hyötysignaalin taso normaalin pohjakohinatason

16 16 yläpuolella ilmaisun eli demoduloinnin jälkeen, yleensä desibeleissä. TJT Viestintäviraston Taajuusjakotaulukko, pari kertaa vuodessa päivittyvä Suomessa käytettävien kaikkien radiotaajuuksien allokointidokumentti. Yhteiskäyttö (-taajuudet) Sellainen osa radiospektriä, joka on määritelty useamman eri radiojärjestelmän käyttö samantaikaisesti, esimerkiksi ISM-taajuusalueet.. Käyttö on siis melko kaoottista eikä täydellisesti luotettavaa toimintaa voida taata (vrt. luvanvarainen taajuuksien käyttö). Ylemmät kerrokset OSI-mallin kuusi ylintä kerrosta, jotka ovat yleensä tiedonsiirtoprotokollien ohjelmallisesti hallitsemia. Vesijaolla, Michael Fletcher, toimitusjohtaja RF-shamaanit Oy

17 17 Lähdekirjallisuutta: 1. Denial of Service Attacks in Wireless Networks: The case of Jammers Konstantinos Pelechrinis, Marios Iliofotou and Srikanth V. Krishnamurthy University of California, Riverside, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 13, NO. 2, SECON 2. PHY and MAC Layer Security in Networks Bastian K onings, Ulm University, Germany, 3. Protecting Wi-Fi Networks From Hidden Layer 1 Security Threats, David Coleman & Neil Diener, AirSpy Training, CISCO 4. Understanding the Vulnerabilities in Wi-Fi and the Impact on its Use in CCTV systems, Michael Coole, Andrew Woodward, Craig Valli, Australian Security and Intelligence Conference 2012 Liite: Viestintäviraston lupa MVV , diaaritunnus 5715/730/2014.

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa

Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa Digabi-projekti 19.6.2014 Raportti koetilan verkosta Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa YTL päättää syksyn 2014 aikana voiko koetilan lähiverkon rakentaa WLAN-teknologialla.

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus

Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus Loppuraportti Tutkimuslaitos: Yhteistyökumppani: Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Lyhenteet ja kuvaukset...

Lisätiedot

Jarno Niemelä, Ari Asp & Yaroslav Sydorov Radiosignaalin vaimennusmittauksia nykyaikaisissa asuintaloissa Loppuraportti

Jarno Niemelä, Ari Asp & Yaroslav Sydorov Radiosignaalin vaimennusmittauksia nykyaikaisissa asuintaloissa Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Tietoliikennetekniikan laitos. Tutkimusraportti :1 Tampere University of Technology. Department of Communications Engineering. Research Report :1 Jarno Niemelä, Ari Asp

Lisätiedot

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Tietotekniikan ko. Riihimäki, Jesse Koskelainen OPINNÄYTETYÖ Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki Työn nimi Useamman

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2010 Lassi Murto & Matti Sipola RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojekäsittely Tietoliikenne

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

Datasähkö Suomessa 2004

Datasähkö Suomessa 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2004 Viestintä Datasähkö Suomessa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.7.2004 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Sonera Laajakaista Langaton Sonera Business Internet Wireless

Sonera Laajakaista Langaton Sonera Business Internet Wireless Sonera Laajakaista Langaton Sonera Business Internet Wireless Antenniopas 2 Soneran palvelut @450 laajakaista verkossa Langaton yhteys perustuu verkko-operaattori Digita Oy:n @450 laajakaistaan. Digita

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Langattomasti, mutta turvallisesti. Langattomien lähiverkkojen tietoturvallisuudesta

Langattomasti, mutta turvallisesti. Langattomien lähiverkkojen tietoturvallisuudesta Langattomasti, mutta turvallisesti Langattomien lähiverkkojen tietoturvallisuudesta Langattomasti, mutta turvallisesti Tämä raportti on kooste Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen syyskuussa 2014

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. DNA Welho Laajakaista Kaapeli ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE DNA Welho Laajakaista Kaapeli Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Tervetuloa DNA-asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua

Lisätiedot

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laitos LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Dosentti Jouni Ikonen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

FreeNAS ja RAID. Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

FreeNAS ja RAID. Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki, 22.3.2012 Joni Kantonen TIIVISTELMÄ Riihimäki Tietotekniikan

Lisätiedot

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö Eemeli Merisalo Sensoriverkot Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 16.4.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Eemeli Merisalo Sensoriverkot 38 sivua 16.4.2015

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta. Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste

VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta. Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 1.1 TIETOYHTEISKUNTA KANSALLISENA TAVOITTEENA... 6 2. MISTÄ

Lisätiedot

Tut1x-projektin laajennus

Tut1x-projektin laajennus Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos 83962, Tietoliikennetekniikan projektityö kevät 2005 Tut1x-projektin laajennus Loppuraportti 20.5.2005 Projektin valvoja ja ohjaaja: Jukka

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Pientalon antenniopas

Pientalon antenniopas Pientalon antenniopas Digita Oy Digita Oy on Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen ja verkkoinfrastruktuurin kehittäjä. Digitan maan kattava

Lisätiedot

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat

RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 9/2011 RFID-etätunnistus mahdollisuudet ja uhat Heikki Seppä VTT heikki.seppa@vtt.fi

Lisätiedot