WLAN-/RLAN-verkon vaikutusalttius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WLAN-/RLAN-verkon vaikutusalttius"

Transkriptio

1 1 Ylioppilastutkintolautakunta/Digabi-projekti RF-shamaanit Oy Suvilahdenkatu 10 B Y HELSINKI Vesijaonraitti VESIJAKO RAPORTTI WLAN-/RLAN-verkon vaikutusalttius Tavoitteet Testin ensisijaisena tarkoituksena oli verrata eri valmistajien WLAN-laitteiden fyysisen kerroksen häiriintymisherkkyys. Käytännössä tavoitteena oli selvittää onko eri hintaluokan WLAN-laitteilla merkittäviä eroja suorituskyvyssä eri tavoin haasteellisissa, vaihtelevissa ympäristöissä. Ideaalisesti haluttiin ymmärtää laitteiden toiminnallisuuskriteerit käytettävyysriskien minimoimiseksi eri olosuhteissa, sillä kahta samanlaista yo-kirjoituspaikkaa ei ole. Kuva 1. OSI-mallin mukaiset viestintäkerrokset

2 2 Koekäyttölupa Viestintävirastolta Häiriintymisalttiustestien toteuttamiseksi haettiin Viestintävirastolta koekäyttölupa hallittuun fyysisen kerroksen testijärjestelyyn, jossa on tavoitteena WLAN-verkon käytön esto, sekä perehtyä erityisesti kaupallisten laitteiden väistämis- että häiriönlieventämisominaisuuksiin. Lupaehtojen mukaisesti testien alku- ja lopetusajankohdat ilmoitettiin Viesintävirastolle sähköpostitse. Säteilytehoja ja spektrejä valvottiin jatkuvasti omalla kalustolla ja samoilla laitteilla seurattiin testin kohteena olevien laitteiden käyttäytymistä radiorajapinnassa. Yleisiä huomioita WLAN-laitteet käyttävät lupavapaita ns. ISM-taajuusalueita. Kaikki 2.4 GHz:n ja 5.2/5.5 GHz:n taajuusalueiden liikenne on siis taajuuskoordinoimatonta, jolloin yhteiskäytössä olevilla taajuusalueilla on huomattavan paljon päällekkäistä liikennettä mitä erilaisimpien laitteiden kesken. Taajuuskoordinoitua toimintaa saman taajuusalueen eri yhteiskäyttäjien kesken löytyy siten ainoastaan luvanvaraisesta toiminnasta. Langaton verkko on aina häiriöalttiimpi kuin kiinteä verkko ja on näin ollen myös aina alttiimpi esimerkiksi tahalliselle häirinnälle. Pääsääntöisesti lupavapaat taajuusalueet ovat lisäksi riskialttiimpia saman taajuusalueen täysin laillisesta, mutta koordinoimattomasta liikenteestä. Testattu kalusto Tukiasemat A: ammattikäyttöön tarkoitettu tunnettu merkkituote - erillisellä kontrollerilla B: ammattikäyttöön tarkoitettu tunnettu merkkituote - erillisellä kontrollerilla - tämä laite suljettiin pois varsinaisista testeistä epäonnistuneen konfiguroinnin ja sen myötä toiminnallisuuden vuoksi.

3 3 C: tavallinen kuluttajatuote, tunnettu merkkituote - erilliset AP:t - erillinen reititin/kytkin Clientit Oppilastyöasemina oli todellisuudenmukaisesti sekalainen joukko erilaisia Windows-/Linux-kelpoisia sylimikroja. Laitteille syötettiin normaaliin tapaan verkkovirta. Käytössä oli sekä sylimikrojen sisäänrakennettu WLAN, että WLAN-tikkuja mikäli sisäistä radiota ei löytynyt. Kuva 2. Työasemien käytännön järjestely Topologia Testit suoritettiin Kasavuoren koulun liikuntasalissa, jonne rakennetussa verkossa oli 104 oppilasclienttiä. Laitteina oli sekalainen joukko sylimikroja vastaten mahdollisimman hyvin käytännön kirjoitustilannetta. Testipaikassa sijoitettiin testattavat valmistajien A ja B tukiasemat strategisesti viiteen sijaintiin kuvan 1. mukaisesti. Testitukiasemat C sijaitsivat keskitetysti salin keskellä.

4 4 Kuva 3. Työasemien sijoittelu, 2 * 4 * 13 = 104 kpl Vihreä pallukka: WLAN-AP:t Sininen ruutu: kontrollerit s:tekä C -AP Oranssi ruutu: vaikuttamislaitteisto Kanavavalinnat Testattavien laitteiden annettiin konfiguroida käytettävät radiokanavat annettujen puitteiden rajoissa dynaamisesti verkon tiheyden ja käyttöasteen mukaan. Ammattimaisempi testikalusto A vakuutti kanavavalinnoillaan sen ollessa hyvin looginen ja tehokas annetuissa olosuhteissa. Vaihtoehto, että verkon käytöstä vastaavat konfiguroisivat käytettävät kanavat (ja

5 5 tehot) itse, vaatisi tavattomasti kokemusta, mutta sen lisäksi joko priori-tietoa koepaikan olosuhteista ja muista saman taajuusalueen käyttäjistä, tai mieluiten todellista tietoa käyttöönottohetken radiorajapinnan tilasta, mikä taas edellyttäisi kovan osaamisen lisäksi myös arvokasta testikalustoa. Varotoimenpiteet Testipaikaksi valittiin Kasavuoren koulu, koska sen sijainti on lähiasutukseen nähden riittävän kaukana häirintätestiä varten. Katselmuksessa tapahtumapaikaksi valittiin koulun uusi liikuntasali, jonka sijainti kartalla (kuva. 4.) löytyy (kuvan 3.) pohjapiirustuksesta. Sali on luonnollisesti korkea ja sen ulkoseinän korkealla sijaitsevista ikkunoista näkyy lähinnä luoteista taivasta. Betoniraudioitettu/tiilirakenteinen seinä vaimentaa 2,4 ja 5,2/5,5 GHz:n taajuisia radiosignaaleja merkittävästi, mikä seikan resiprookkisuus on hyvä huomioida: testitilanteessa aiheuttamamme tahallinen häirintä ei vaikuta rakennuksen ulkopuolella, mutta myös potentiaalisesti ulkopuolelta tapahtuva häirintä on erittäin vaikeata. Kuva 4. Valitun testipaikan sijainti

6 6 Muita varotoimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa verkon toiminnallisuus ovat ylimääräisten verkkojen ja saman taajusalueen tarpeettomien ISM-laitteiden sammuttaminen: - kännykät yms. viestivälineet - koulun omat verkot - langattomat hiiret, näppäimistöt yms. - muut tarpeettomat tietokoneiden 2,4 GHz:n lisälaitteet - hälytinjärjestelmien liikeanturit, automaattiset ovenavauslaitteet, etätunnistuslaitteet yms. jos mahdollista - kansantajuisempi erittely saman taajuusalueen laitteista, sekä niiden häiriönväistämisvaatimuksista: Viestintäviraston määräys 15:ssa (linkki sivulla 13.) Kuva 5. Testikaluston periaatteellinen lohkokaavio

7 7 Fyysisen kerroksen vaikuttaminen WLAN-verkon eriasteinen palvelunesto toteutetiin kolmea taajuusaluetta hyväksikäyttäen: 2,4 GHz ja 5,2 GHz tai 5,5 GHz. Merkittävin osa verkon liikenteestä oli orientoitunut 2,4 GHz:n alueella, osan liikenteestä ollessa 5,2, GHz:n alueella. 5,2 GHz:n alueen käyttöosuus lisääntyi tuotettaessa ulkopuolista vaikutusta 2,4 GHz yksittäisillä tai useammilla kanavilla. Tuotettaessa vaikutusta kaikilla 2,4 GHz:n kanavilla, siirtyy liikenne ennen pitkää 5,2 GHz:n alueelle (ja päinvastoin). 5,5 GHz:n alueella ei ollut missään vaiheessa minkäänlaista havaittavaa liikennettä. Molempien taajuusalueiden samanaikainen vaikuttaminen aiheuttaa täydellisen palveluneston joko niin, että käyttäjä havaitsee tukiasemien häviämisen tai yksinkertaisesti liikenteen täydellisenä puuttumisena vaikka kenttää muka olisi tarjolla jopa maksimilukemalla. Nämä kaksi palveluneston ääri-ilmentymää ovat seurausta käytetystä modulaatiosta. Valitettavasti testin kohteena olevat laitteet antavat hyvin huonosti palautetta radiorajapinnan todellisesta tilasta itse. Kuva GHz:n alueen itsekonfiguroitunut testiverkko B.

8 8 Kuva GHz:n itsekonfiguroitunut testiverkko B. Kuva GHz:n testiverkko B. (ei liikennettä)

9 9 Huomioita Testeissä olleiden WLAN-laitteiden antama telemetriatieto fyysisen kerroksen tilasta olivat siis puutteellisia tai toiminnaltaan ja käyttäytymiseltään hämmentäviä. Käytettyjen algoritmien antamat tulokset olivat kauttaaltaan ristiriidassa tunnetun tositilan kanssa ja esimerkiksi SNRlukema vaikutti olevan jonkinlainen demoduloidun signaalinen sisäinen aikaikkunoitu laskentatulos, jolloin lukema saattoi olla huomattavasti positiivisempi kuin todellisuus. C/N-suhde olisi paras ensisijainen radiokanavan mittari, joka voidaan toteuttaa yksinkertaisesti, mutta tällaista lukemaa ei kirjoittamishetkellä ole tarjolla yhdelläkään laitetoimittajalla (ilmeisesti piirisarjat eivät tue tätä ominaisuutta ja koska laskenta pitäisi tehdä ennen demodulointia, jää tulos saamatta). Modulaatiovirhesuhde (MER) olisi tietenkin loistava mittari, varsinkin kulloiseenkin modulaation kompleksisuuteen verrattuna, mutta EVM-vektorimodulaatioanalyysi ei ole vieläkään laatumittarina ehtinyt kaupallisiin laitteisiin. Hukattuja fyysisen kerroksen paketteja ei tuntunut olevan myöskään mittaroituna, tai ainakaan lyhyen testi-ikkunan aikana sellaista ei löytynyt. Sen sijaan fiksuimmat laitteet osaavat tilastoida ylempien OSI-kerrosten uudelleenlähetyspyyntöjä, jolloin voidaan jotakin päätellä alimman kerroksen ongelmista. Kyseinen testilaitteisto jossa tämä ominaisuus oli, ei ilmeistesti kutienkaan pystynyt tallentamaan tätä tietoa myöhempää tarkastelua varten. Muista havaintoja testeistä Jälkeenpäin ajatellen testiaikaa oli kokonaisuudessaan liian vähän, jotta eri poikkeustapauksia olisi voinut analysoida ja dokumentoida paremmin. Kuitenkin testatut kolme erilaista järjestelmää saatiin laitettua selkeään paremmuusjärjestykseen, mutta fyysisen kerroksen asiantuntijaa jää kaivelemaan selkeä ymmärrys siitä, mikä oli eri testivaiheiden linkkibudjettien tarjolla oleva marginaali. Eräs havaittu erikoisuus testien aikana oli jonkin toistaiseksi varmuudella tunnistamattoman laitteen kanavanvaihdon/hypinnän rumuus: selkeästi laitteen lähetin tuli päälle kanavanvaihdon yhteydessä vaikka radion PLL ei ollut vielä asettunut kanavalle. Tämä näkyy selvästikuvan 5. ylimääräisistä spektripiikeistä (analysaattorilla Max. Hold). Pahimmillaan häiriöpiikkien taso samaa luokkaa kuin normaalinkanavan liikenne. Selkeästi häiriötilanteessa ei

10 10 kantoaallolla ollut kuitenkaan modulaatiota, mutta antennin suuntimisella pystyi toteamaan häiritsevän laitteen sijaitsevan testitilassa. Testitilassa todettiin myös yksi ylimääräinen tunnistamattomaksi jäänyt melko voimakas client/ap. Tätä ei pystytty annetuissa puitteissa paikantamaan, mutta sen olemassaolon ei annettu muuten häiritä testien suorittamista. Suosituksia Oppilastyöasemien väliin mahdollisesti asennettava väliaikainen väliseinä olisi hyvä olla rakenteeltaan radioteknisesti läpäisevä ja pienivaimennuksinen. Hankittavien WLAN AP-laitteiden hankinnan yhteydessä kannattaa harkita vakavasti valmistautumista ulkoisen lisäantennin käyttöön. Käyttämällä itse AP-laitteesta hieman erillään olevaa ympärisäteilevää antennia saadaan parempi ja luotettavampi peitto. Ulkoinen antenni on tyypillisesti ruuvattavissa suoraan AP:n kyljessä olevaan liittimeen, mutta myös muutaman kymmenen cm:n kaapelin päässä olevia malleja on saatavilla jotka ovat radioteknisesti vielä hieman parempia, mutta väliaikaisessa käytössä hieman työläitä. Samaan tapaan voi tehokkaasti parantaa ns. linkkibudjettia pitämällä WLANtukiasemien ja palveltavien työasemien välinen etäisyys mahdollisimman lyhyinä. Laitevalmistajien suosituksia verkon tiheydestä so. palveltavien työasemien lukumäärästä tukiasemaa kohden on syytä tarkastella, sillä WLAN-verkon radiokanavia on myös rajallisesti käytettävissä. AP:t sijaitsivat testiympäristössä pöydillä, mutta nostamalla niitä metrin verran ylemmäksi niin, että ne ovat selvästi ympärillä istuvien oppilaiden yläpuolella, tulisi radiolinkkibudjettiin lisää varaa ja ihmisten liikkuminen laitteiden keskellä ei vaikuttaisi kentän jakaumaan niin paljon (vähentäisi liikenteen kanavajaon vaihtotarvetta). AP:t kannattaisi konfiguroida niin, että 5,2 GHz:n taajuusaluetta käytettäisiin huomattavasti tehokkaammin hyväksi (testeissä liikenne 5,2 GHz:llä oli vähäistä ja 5,5 GHz:llä täysin olematonta). Näitä kaikkia mainittuja seikkoja on vaikea analysoida pelkkien AP-telemetriatietojen perusteella, sillä ne ovat fyysisen kerroksen analysoinnin kannalta puutteellisia ja liian hitaita

11 11 päivittymään. Laitevalmistajilta voisi yrittää perätä tämäntyyppisten verkkojen peittoaluesimulointien tai peräti reaalimaailman mittausten perään, jossa AP:ien ja clienttien keskinäisiä radiosignaalin kenttäjakaumia olisi verifioitu jossakin tavallisessa huone- tai salitilassa laboratoriokalustolla. Jos mahdollista, tulisi erityisesti WLAN-verkkoa käytettäessä valita kokeen pitopaikka sellaiseksi, että se sijaitsee matalalla (esim. alin kerros) ja että vältettäisiin sellaisia tiloja joista on ikkunan kautta näköyhteys maahan tai muihin rakennuksiin. Potentiaalisten ulkopuolisten häiriöiden taso laskee merkittävästi, kun radiotiellä on vaimentavia rakenteita joita ovat erityisesti betoniraudoitettu seinä. Myös betoni-/tiilirakenteiset seinät vaimentavat käytettäviä radiotaajuuksia, erityisesti ylempiä 5 GHz:n taajuusalueita. Huomionarvoista voi olla uudisrakennusten ja ikkunaremontoitujen rakennusten matalaenergiaratkaisujen mukanaan tuomat uudet lasimateriaalit, jotka voivan olla hyvinkin vaimentavia radiotaajuuksilla. Sama koskee myös uudisrakennusten paremmin lämpöä eristävät seinäratkaisut, joissa voi olla esimerkiksi kalvomainen metallointi. Tämä voi olla maallikollekin ilmeistä heikon matkapuhelinpeiton tai ULAradion heikon kuuluvuuden ilmenemisenä sisätiloissa. Eri keinoin parannettu fyysisen kerroksen linkkibudjetti sekä parantaa palvelun toimivuutta, että vaikeuttaa ulkopuolista tahallista häirintää, sekä tahatonta yhteiskäyttötaajuuksien samanaikaisen luvallisen liikenteen aiheuttamaa verkon häiriintymistä. Käytetyistä modulaatioista/aaltomuodoista Verkon häiriintymisalttiutta testattiin ensisijaisesti modulaatioilla joita tämänhetkiset edulliset fyysisen kerroksen vaikuttamislaitteet käyttävät. Testimodulaatiot olivat sivistyneitä, spektrimaskiin mahtuvia luvanmukaisia lähetteitä. Modulaatiosta riippuen on palvelunesto toteutettavissa ns. huomaamattomasti (RSSI-lukema saadaan, so. kenttää on, IP-osoite saadaan, mutta vasteaika kasvaa tavattomasti jolloin liikenne lagaa ). Älykkäimpien tukiasemien/ kontrollereiden pitäisi pystyä uuttamaan tämä häiriö Noise Floor -lukeman nousuna, välillisesti SNR-lukeman huononemana, jamming -havaintona jne. Häirintä on ilmeistä pakettien uudelleenlähetyspyyntöjen rajuna kasvuna. Jos häirintä on kanavakohtaista, näkyy tämä liikenteen siirtymisenä puhtaammalle osalle spektriä (käytännössä kanavan vaihto). Toisentyyppisillä modulaatioilla on DoS, palvelunesto ilmeinen ja täydellinen: RSSI-lukemaa ei saada, ts. kenttää ei yksin-

12 12 kertaisesti ole, liikennettä ei ole lainkaan. Älykkäimmistä tukiasemaratkaisuista tämä on nähtävillä Noise Floor -lukeman nousuna, mikäli ohjelmisto laskee tämän oikein. Testeissä ei käytetty ylempää 5,5 GHz WLAN-taajuusaluetta lainkaan. Tämän taajuusalueen eräs haasteellisuus on yhteiskäyttöyhteensopivuus erityyppisten säähavaintotutkien kanssa. Edistyksellisemmät AP:t ja tukiasemaratkaisut yleensä osaavat vaatimustenmukaisesti ilmaista ja väistää näitä tutkasignaaleja jotka voivat olla perinteisiä pulssimuotoisia tai jatkuvia lähetteitä (taajuusaluetta yhteiskäyttävät järjestelmät ovat potentiaalisesti toisiaan häiritsijöitä). Ylempien kerrosten erityyppiseen vaikuttamiseen olevia ohjelmistosovelluksia, joita on myös runsaasti kaupallisesti ja netistä saatavilla, ei käytetty tässä testissä. Kuva 9. yleiskuva vaikuttamiseen käytetystä kalustosta

13 13 Kuva 10. testialueen valaisuun käytetyt kalibroidut torviantennit Taajuuksien käytön linkkejä: https://www.viestintavirasto.fi/attachments/taajuusjakotaulukko_ pdf https://www.viestintavirasto.fi/attachments/viestintavirasto15af2013m.pdf Sanastoa: AP C/N-suhde Access Point, käytännössä langattoman Ethernet-liittymän tarjoava WLAN-tukiasema Carrier to Noise Ratio, kantoaalto/kohinasuhde, hyötysignaalin taso normaalin pohjakohinatason yläpuolella ennen ilmaisua. Esitetään yleensä desibeleinä. Kantoaalto voi tässä olla moduloimaton tai moduloitu.

14 14 Client DoS palveltava asiakas, käytännössä kirjoittavan oppilaan työasemana toimiva sylimikro, jolla on Ethernet-liityntä keskuspalvelimelle WLAN-rajapinnan yli Denial of Service, (ilkivaltainen) palvelunestoa kuvaava termi, joka ei ota kantaa siihen, miten tai missä palvelunesto tapahtuu, eli DoS:n yhteydessä on syytä mainita lisäksi mikä sen aiheuttaa tai millä OSI-kerroksella DoS tapahtuu (näissä testeissä DoS toteutettiin fyysisellä radiorajapinnalla, so. Layer 1:llä). E b/n 0 EIRP C/N:n kaltainen suhdeluku, jossa bittienergiaa verrataan kohinatehotiheyteen (normalisoitu symbolienergiaa vastaavasta E s/n 0:sta), yleensä desibeleissä. Effective Isotropically Radiated Power, lähettimen säteilyteho (lähettimen lähtöteho antennikaapelin vaimennus + käytetyn antennin vahvistus) suhteutettuna teoreettisesti ideaaliseen ympärisäteilevään antenniin. Fyysinen kerro ISM Layer 1, ykkökerros, eli kuljetuskerros, joka on yleensä kuparikaapeli, optinen (esim. valokaapeli) tai radiotie. OSIkerroksista ainoa, jonka käytettävyyttä rajaa ennemminkin luonnonlait ja kiinteä rauta kuin ohjelmisto. On syytä muistaa, että vain moitteeton fyysisen kerroksen käytettävyys voi taata ylempien OSI-kerrosten luotettavan toiminnan. Industrial, Scientific & Medical, maailmanlaajuisesti sovittuja radiotaajuusspektrin kaistoja, joiden käyttö ei vaadi erillistä lupamenettelyä. Taajuusalueet on tarkoitettu alun perin teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen käyttöön, jolloin näitä taajuuskaistoja käyttävät WLANlaitteiden lisäksi monet muutkin laitteet, mm. kotitalouksien

15 mikroaaltouunit ja teollisuudet isotehoiset prosessilaitteet, kuten kosteudenpoistojärjestelmät. 15 Kantoaalto Lag lagaaminen Latenssi t Modulaatio Noise Floor OSI-malli RSSI Radiotien signaali, joka sanamukaisesti kantaa informaatiota. Vasteaikojen kasvamisesta aiheutuva pakettilähetysten poikkeuksellisesti ylimääräinen ja tarpeeton viipe, nähtävissä helposti mm. uudelleenlähetyspyyntöjen kasvusta. Tietoliikennetekniikassa tavallisimmin aikaa, mikä paketilta kuluu matkaan lähettäjältä vastaanottajalle ja takaisin Menetelmä, jolla informaatio saadaan kantoaallon kuljetettavaksi. Vastaanottimen pohjakohinan taso, kun kanavalla ei ole liikennettä, yleensä desibelimilliwatteina. Open Systems Interconnection Reference Model, joka kuvaa tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmää seitsemässä kerroksessa. Received Signal Strength Indicator, vastaanotetun signaaalin voimaakuus. Jotta RSSI-lukemasta olisi mitään riemua, tulisi sen olla lineaarinen, joskin jollakin logaritmisella suhdeluvulla ilmaistuna, esim. desibeleissä. Tällöin RSSI-lukemaa voidaan jossain määrin käyttää vastaanotetun signaalin voimakkuuden seuraamiseen. S/(N+D) Signal/(Noise + Distortion) on signaalin suhde kohinan + särön (häiriön) summaan, yleensä desibeleissä. SNR-suhde Signal to Noise Ratio, signaali-/kohinasuhde, hyötysignaalin taso normaalin pohjakohinatason

16 16 yläpuolella ilmaisun eli demoduloinnin jälkeen, yleensä desibeleissä. TJT Viestintäviraston Taajuusjakotaulukko, pari kertaa vuodessa päivittyvä Suomessa käytettävien kaikkien radiotaajuuksien allokointidokumentti. Yhteiskäyttö (-taajuudet) Sellainen osa radiospektriä, joka on määritelty useamman eri radiojärjestelmän käyttö samantaikaisesti, esimerkiksi ISM-taajuusalueet.. Käyttö on siis melko kaoottista eikä täydellisesti luotettavaa toimintaa voida taata (vrt. luvanvarainen taajuuksien käyttö). Ylemmät kerrokset OSI-mallin kuusi ylintä kerrosta, jotka ovat yleensä tiedonsiirtoprotokollien ohjelmallisesti hallitsemia. Vesijaolla, Michael Fletcher, toimitusjohtaja RF-shamaanit Oy

17 17 Lähdekirjallisuutta: 1. Denial of Service Attacks in Wireless Networks: The case of Jammers Konstantinos Pelechrinis, Marios Iliofotou and Srikanth V. Krishnamurthy University of California, Riverside, IEEE COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 13, NO. 2, SECON 2. PHY and MAC Layer Security in Networks Bastian K onings, Ulm University, Germany, 3. Protecting Wi-Fi Networks From Hidden Layer 1 Security Threats, David Coleman & Neil Diener, AirSpy Training, CISCO 4. Understanding the Vulnerabilities in Wi-Fi and the Impact on its Use in CCTV systems, Michael Coole, Andrew Woodward, Craig Valli, Australian Security and Intelligence Conference 2012 Liite: Viestintäviraston lupa MVV , diaaritunnus 5715/730/2014.

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden

2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden 2G-verkoissa verkkosuunnittelu perustuu pääosin kattavuuden määrittelyyn 3G-verkoissa on kattavuuden lisäksi myös kapasiteetin ja häiriöiden tarkemmalla huomioimisella tärkeä osa UMTS:n suunnittelussa

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Tuotetiedot A: Virta/linkkivalo (Linkki: Valo päällä/vilkkuu B: USB.0 -liitin C: Suojus Asennus Käynnistä Käynnistä PC. Ohjeissa kuvataan asennus Windows XP:lle Asennus Windows 98 SE:lle, Windows ME:lle

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Mitä automatisoitumisella tarkoitetaan? Hyvin pitkälti automatisoitunut tehtävä... voidaan suorittaa ilman tarkkaavaisuutta ei välttämättä tuota minkäänlaista

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas KAAPELILAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Pikaohje modeemin asennukseen ➀ Kytke modeemi kuvassa

Lisätiedot

WLAN-verkon asennus ja mittaukset

WLAN-verkon asennus ja mittaukset OAMK / Tekniikan yksikkö LABORATORIOTYÖOHJE Tietoliikennelaboratorio Versio 15.10.2002 WLAN-verkon asennus ja mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan langattoman lähiverkon asentamiseen ja mittauksiin.

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä

Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä Paikannuspalvelut WLAN-ympäristöissä Käytännön kokemuksia toteutuksista Cisco Expo 8.9.2009 Petteri Heino Enterprise Account Manager, Healthcare petteri.heino@hp.com Puhelin 040-5023230 2008 Hewlett-Packard

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

Kuunnellanko mittalaitteilla?

Kuunnellanko mittalaitteilla? Kuunnellanko mittalaitteilla? Ilpo J Leppänen (IJL) 6.8.2011 Jo kauan sitten on esitetty kritiikkiä esim. hifi-laitteiden osalta sen johdosta, että mittauksissa hyvänä pidetty laite ei ole kuullostanut

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

RF-tekniikan perusteet BL50A0301. 5. Luento 5.10.2015 Antennit Radioaaltojen eteneminen

RF-tekniikan perusteet BL50A0301. 5. Luento 5.10.2015 Antennit Radioaaltojen eteneminen RF-tekniikan perusteet BL50A0301 5. Luento 5.10.2015 Antennit Radioaaltojen eteneminen Antennit Antennit Antenni muuttaa siirtojohdolla kulkevan aallon vapaassa tilassa eteneväksi aalloksi ja päinvastoin

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille

KÄYTTÖOHJE. Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille SMART progap-6 Digi-TV-toistin DVB-T ja DVB-H signaaleille KÄYTTÖOHJE RF-Tuote Oy, Telakkatie 25 25570 Teijo FINLAND puh. 02-7366360, fax. 02-7366355 e-mail. info@rf-tuote.fi www.rf-tuote.fi I. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Kuuluvuusongelmien tausta Nykyään kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302

Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Tuotesivu Lisäyspaketti HD #302 Ammattiliikkeen suunnittelema TV-antennipaketti, jolla lisäät HD-teräväpiirtokanavat omakotitalon tai kesämökin antennijärjestelmään. Tuotepakkauksen sisältö: 1 kpl VHF

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä 1 (13) 14.1.2015 Määräyksen 15 AG/2014 M perustelut ja soveltaminen Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä MPS 15 AG/2014 M MPS 15 AG/2014 M 2 (13) Sisällys A OSA Pykäläkohtaiset

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Radioastronomian käsitteitä

Radioastronomian käsitteitä Radioastronomian käsitteitä allonpituusalue ~ 100 m - 1 mm MHz 300 GHz Leveä aallonpituusalue: erilaisia antenneja, monenlaista tekniikkaa Ei (suoraan) kuvia Signaali yleensä

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT

RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT 1 RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT Millaisia stokastisia ilmiöitä kanavassa tapahtuu? ONGELMAT: MONITIE-ETENEMINEN & KOHINA 2 Monitie-eteneminen aiheuttaa destruktiivista interferenssia eri reittejä edenneiden

Lisätiedot

Vivago Domi -hälytyskriteerit

Vivago Domi -hälytyskriteerit Vivago Domi -hälytyskriteerit 100: Turvahälytys Care-kellosta tai Vivago Domi Point -tukiasemasta on muodostettu hälytys. 150: Poikkeava vireystila Kuva 1. Vivago Care -kello Kuva 2. Vivago Domi Point

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Radioamatööriviestinnän taajuusalueet ja suurimmat sallitut lähetystehot

Radioamatööriviestinnän taajuusalueet ja suurimmat sallitut lähetystehot 15.1.2015 1 (9) Radioamatööriviestinnän taajuusalueet ja suurimmat sallitut lähetystehot Taulukko on kooste Viestintäviraston radiotaajuusmääräyksen taajuusjakotaulukosta. https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/lainsaadanto/maaraykset/radiotaajuusmaarays4.html

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

Lähettimet ja vastaanottimet

Lähettimet ja vastaanottimet Aiheitamme tänään Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi Kaiken perusta: värähtelijä eli oskillaattori Vastaanottimet: värähtelijän avulla alas radiotaajuudelta eri lähetelajeille sama

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina ) KOHINA H. Honkanen N = Noise ( Kohina ) LÄMÖKOHINA Johtimessa tai vastuksessa olevien vapaiden elektronien määrä ei ole vakio, vaan se vaihtelee satunnaisesti. Nämä vaihtelut aikaansaavat jännitteen johtimeen

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

Digitaalinen signaalinkäsittely Desibeliasteikko, suotimen suunnittelu

Digitaalinen signaalinkäsittely Desibeliasteikko, suotimen suunnittelu Digitaalinen signaalinkäsittely Desibeliasteikko, suotimen suunnittelu Teemu Saarelainen, teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Ifeachor, Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach H.Huttunen,

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Radiolinkkiluvan hakuohjeet ja tekniset vaatimukset

Radiolinkkiluvan hakuohjeet ja tekniset vaatimukset Radiolinkkiluvan hakuohjeet ja tekniset vaatimukset Sisältö 1 Radiolinkkilähettimen radiolupahakemuksen täyttöohje... 4 2 Asiakkaan tiedot... 4 3 Radiolähetintä koskevat tiedot... 4 4 Antennien sijaintia

Lisätiedot

Kapeakaistainen signaali

Kapeakaistainen signaali Tiedonsiirrossa sellaiset signaalit ovat tyypillisiä, joilla informaatio jakautuu kapealle taajuusalueelle jonkun keskitaajuuden ympäristöön. Tällaisia signaaleja kutustaan kapeakaistaisiksi signaaleiksi

Lisätiedot

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station

DownLink Shared Channel in the 3 rd Generation Base Station S-38.110 Diplomityöseminaari DownLink Shared hannel in the 3 rd Diplomityön tekijä: Valvoja: rofessori Samuli Aalto Ohjaaja: Insinööri Jari Laasonen Suorituspaikka: Nokia Networks 1 Seminaarityön sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin

RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014. Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin RADIOTAAJUUSPÄIVÄ 2014 Tuulivoimapuistojen vaikutus radiojärjestelmiin Tuulivoimapuistot ja suunnitelmat Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Radiotaajuuspäivä 2014, Heidi Himmanen 20.11.2014 2 Tuulivoimalan

Lisätiedot

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio Akustiikka Äänityksen tarkoitus on taltioida paras mahdo!inen signaali! Tärkeimpinä kolme akustista muuttujaa:

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW

SDR-Ohjelmistoradio. Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-Ohjelmistoradio Esitelmä ohjelmistoradiosta (SDR-Tikku) Esitetty 3.5.2015 OH7AA kerhoillassa Tehnyt OH7NW SDR-vastaanotin Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan yleensä ohjelmistolla määritettyä radiota,

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä

Lisätiedot

AUDIO/VIDEO-JÄRJESTELMÄ LÄHETIN JA VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SUOMI

AUDIO/VIDEO-JÄRJESTELMÄ LÄHETIN JA VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SUOMI VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO-JÄRJESTELMÄ LÄHETIN JA VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SUOMI Tärkeitä turvallisuusohjeita: Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuusenergiaa ja saattaa aiheuttaa valmistajan ohjeiden

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Mikä muuttuu 2015? WRC2015. Pasi Toivonen

Mikä muuttuu 2015? WRC2015. Pasi Toivonen Mikä muuttuu 2015? WRC2015 Pasi Toivonen World Radiocommunication Conference 2015 WRC15 kokoontuu 2-27.11.2015, International Telecommunication Union (ITU), Geneve, Sveitsi Asialistalla lähes 30 kohtaa,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Ensimmäinen välikoe. Kurssin voi suorittaa tentillä tai kahdella välikokeella

Ensimmäinen välikoe. Kurssin voi suorittaa tentillä tai kahdella välikokeella Ensimmäinen välikoe Kurssin voi suorittaa tentillä tai kahdella välikokeella Tentissä hyväksytyn arvosanan raja on 15/30 pistettä Vastaavasti molemmista välikokeista on saatava vähintään 15/30 pistettä

Lisätiedot

DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377

DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 Sisällysluettelo Pikaopas... 3 Matkamokkula tutuksi... 6 Ensimmäinen käyttöönotto... 7 Windows 7 ja Windows Vista... 9 Windows 8... 11 MAC OS X... 13 Apple ipad... 14 Android

Lisätiedot

UUSI LIITIN JA PIM-TESTAAMINEN SISÄKUULUVUUSVERKOISSA. Jari Koskinen

UUSI LIITIN JA PIM-TESTAAMINEN SISÄKUULUVUUSVERKOISSA. Jari Koskinen UUSI 4.3-10 LIITIN JA PIM-TESTAAMINEN SISÄKUULUVUUSVERKOISSA Jari Koskinen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ 2011/797 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2280-4 TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku 7.3.1 ) E a 2 ds

Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku 7.3.1 ) E a 2 ds Suuntaavuus ja vahvistus Aukkoantennien tapauksessa suuntaavuus saadaan m uotoon (luku 7.3.1 ) Täm ä olettaa, että D = 4π λ 2 S a E a ds 2. (2 40 ) S a E a 2 ds Pääkeila aukon tasoa koh tisuoraan suuntaan

Lisätiedot

MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka II Osa 18 Kari Kärkkäinen Syksy 2015

MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka II Osa 18 Kari Kärkkäinen Syksy 2015 1 MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS 2 M-tilaisilla yhdellä symbolilla siirtyy k = log 2 M bittiä. Symbolivirhetn. sasketaan ensin ja sitten kuvaussäännöstä riippuvalla muunnoskaavalla

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely) Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely) ELEC-C5070 Elektroniikkapaja, 21.9.2015 Huom: Kurssissa on myöhemmin erikseen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI

CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI CMP-WNUSB10 Langaton LAN USB 54 Mbps sovitin Käyttöohje SUOMI Pakkauksen sisältö Luku 1: Johdanto 1.1 Tuotteen kuvaus 1.2 Perusominaisuudet 1.3 LED-merkkivalot Luku 2: Asennusohjeet 2.1 Softwaren asennus

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

Sisäverkon peittotuotteet

Sisäverkon peittotuotteet Sisäverkon peittotuotteet Laatuantennin sisäverkon peittotuotteilla voitte helposti parantaa kuuluvuutta tai nostaa mobiililaajakaistan nopeutta. Ulkoantennin avulla hitaasti toimivan laajakaistaliittymän

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA. Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 1 (6) Määräys VIESTINTÄVERKON VERKONHALLINNASTA Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Langaton tietokone (vain tietyt mallit)

Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Langaton tietokone (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA Arno Tuovinen MDSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Pubelin 9D-l400ll 7/1977 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN

Lisätiedot

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje

DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje DNA Welho 110M Viihdytyskaista - Kaapeli pikaohje Modeemin asennus 4 Ohjekirjasta löydät ratkaisut yleisimpiin asioihin esim. WLAN-verkon asennukseen. 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla (B + C).

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

VAPAAEHTOISILLA TEHTY TESTIMITTAUS HARMONIFIN TM SUOJAAVIEN VAIKUTUKSIEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN MILLIMETRIN AALLONPITUUSALUEELLA

VAPAAEHTOISILLA TEHTY TESTIMITTAUS HARMONIFIN TM SUOJAAVIEN VAIKUTUKSIEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN MILLIMETRIN AALLONPITUUSALUEELLA VAPAAEHTOISILLA TEHTY TESTIMITTAUS HARMONIFIN TM SUOJAAVIEN VAIKUTUKSIEN SELVITTÄMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISEN KENTÄN MILLIMETRIN AALLONPITUUSALUEELLA ELIMISTÖSI HARMONIASSA Email: info@nanosmart.fi Web: www.nanosmart.fi

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot