TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA LOPUKSI KUNNAN HENKILÖSTÖ VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA MENOT KONSERNITASE HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

3 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 3 / OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Kertomusvuosi oli valtuustokauden kolmas. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kunnanvaltuusto valitsi toimikaudelle valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen. Muutoksiakin tuli. Esko Halme toimii kaksivuotiskauden valtuuston puheenjohtajana, Mauri Penttilä 1. ja Lea Karlsson 2. varapuheenjohtajana. Ari Arvela valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ja Mervi Lumia varapuheenjohtajaksi. Alkuperäiseen kunnanhallitukseen ovat uusina tulleet mukaan Pertti Uusi-Erkkilä Elias Joutsenlahden ja Armi Lehtimäki Mari Ollinpojan tilalle. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta valmisteltiin koko vuoden ajan monipuolisesti ja yhteistyökykyisesti. Uusi järjestelmä käynnistyy ja vaikuttaa hallinnollisesti monella tavalla. Päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen ja tätä koskevat etukäteisjärjestelyt etenivät hyvin. Valtuusto piti loppusyksystä hyvän kahden päivän seminaarin Keuruulla. Siellä oli erinomainen osanotto toisin kuin yksittäisissä Vesilahdessa pidetyissä iltaseminaareissa. Valtuustokauden alun kokemukset ovat vahvistuneet ja edelleenkin voi huomioida, että nykyinen valtuusto on aikaisempia keskustelevampi, kantaa ottavampi ja kriittisempi YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kreikan ja muutaman EU- maan taloudelliset vaikeudet ja laajemminkin kansainväliset talousongelmat heijastuivat myös Suomeen epävarmuutena. Siitä huolimatta Suomen talous pyöri kohtuullisen hyvin, joskin valtion lisävelkaantumisen kustannuksella. Kuitenkaan pahimmat skenaariot eivät toteutuneet. Lisäksi valtakuntaan saatiin laaja- alaiset ja pitkäkestoiset työ- ja virkaehtosopimukset, myös kuntasektorille. Tämä rauhoittaa ja helpottaa talouden kurssissa pitämistä niin valtakunnallisesti kuin kunnallisesti. Vuonna 2010 kunnan väkiluku hieman laski. Kertomusvuonna suunta kääntyi ennakoidusti ylöspäin noin 40 asukkaan lisäyksellä. Se on vähemmän kuin valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on tavoitteena (+85). Näyttää siltä, että Vesilahdessa asukasluvun lisäys jatkuu, mutta asetettuun 2 %:n kasvutavoitteeseen on vaikeampaa päästä. Muuttoliikeselvitys osoitti, että maaseutumaisen asumisen osalta kilpailu Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla tiivistyy. Esimerkkinä selvityksestä voi todeta, että Pälkäneen kunta tarjoaa kilpailukykyisen maaseutumaisen asumisen ja elämisen vaihtoehdon. Jatkossa tuleekin pohdittavaksi, onko tarvetta lisätä kunta- ja tonttimarkkinointia.

4 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 4 / OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Vuosi 2011 sujui, kuten edellinenkin, päälinjoiltaan toiminnallisesti valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2011 talousarvio toteutui tuloksen osalta ennakoidulla tavalla. Iloista yllätystä ei kuitenkaan tullut. Tilinpäätös on ,70 alijäämäinen (v. 2010/ ylijäämäinen). Alijäämä huomioiden taseeseen ( ) jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi ,69 euroa. Vuosikate on ,42 eli 197 /asukas. Se on reilusti alle valtuuston asettaman minimitavoitteen 300 /asukas. Vuosikate on 57,1 %:ia euron poistoista. Se kattaa kuitenkin kertomusvuoden investointimenot. Investoinnit olivat aiempiin vuosiin verrattuna vähäiset, nettomenot ,65. Investoinneista enemmän sivuilla Lauta- ja hallintokunnat pysyivät hyvin annetuissa määrärahoissa. Tästä huolimatta toimintamenojen kasvuksi tuli 6,6 %:ia, kun se edellisenä vuonna oli 4,6 %:ia. Toimintakate (toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvoi 7,7 %:ia / euroa, kun edellisenä vuonna kasvu oli vain 2,4 %. Tämä siitäkin huolimatta, että syksyllä tehtiin lisätalousarviossa toimintamenojen karsintakierros. Keskeinen tekijä kasvussa on erikoissairaanhoidon menot, jotka ylittyivät ennakoituun verrattuna peräti eurolla. Verotulot kasvoivat aikaisempiin vuosiin verrattuna vähän eli 3,9 %:ia ja jäivät noin euroa alle talousarvion. Valtionosuudet tulivat ennakoidusti, mutta kasvu oli vain 0,6 % eli euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämäksi jäi ,51 euroa, kun se vuonna oli ,10. Laitos tuottaa vuodesta toiseen reilusti tappiota. Poistot ovat suuria ja vesi- ja viemärilaitoksen kuluttajamaksut korkeahkot. Talouden plussapuolella oli pitkäaikaisten lainojen supistuminen. Ne olivat euroa /asukas, mutta enää euroa. Uutta lainaa ei otettu, joskin veteraanitalon oston myötä kunnan vastattavaksi tuli noin euron aravalaina. Tilinpäätös on loppusummiltaan talousarvion mukainen mutta riittämätön. Syntynyt alijäämäinen tulos ei saa muodostua tavaksi. Tulevaisuudessa tarvitaan ylijäämäisiä vuosia. Edellyttääkö se palvelurakenteisiin puuttumista, jää nähtäväksi. Seutuyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja pääsoin toimivana. Loppuvuodesta senkin taustalla vaikutti valtion uhmakkaasti käynnistämä ja härkäpäisesti ajama kuntarakenneuudistus. Maankäyttöpolitiikka ja Kirkonkylään valmisteilla olevat asemakaavat puhututtivat. Vesilahti on tältä osin siirtynyt uuteen aikaan. Kaavat laaditaan pääosin yksityisten maille ja aikaisemmin saavutettua laajempaa yhteistä tahtoa on vaikea tavoittaa. Valtuusto viimekädessä kaavat päättää ja tätä päätösvaltaa se pääsee yksiselitteisesti käyttämään kiisteltyjen kaavojen osalta vuonna LOPUKSI Kertomusvuosi oli toiminnallisesti tasapainoinen mutta taloudellisesti huono. Etenkin erikoissairaanhoidon kova kasvuvauhti rasittaa. Päivittäisiin toimintoihin toi lisäväriä kuntarakenneuudistus. Vesilahtea ollaan liittämässä Suur- Tampereeseen. Vesilahden valtuusto on yksiselitteisesti linjannut, että Vesilahden kunta jatkaa itsenäisenä lisääntyvää seutuyhteistyötä tehden. Samanlainen linjaus lienee ehdoton muissakin Tampereen seudun kehyskunnissa. Vesilahdessa ei kuntalaisiltaan ole tullut vaateita kuntaliitoksesta, päinvastoin itsenäisyyden henki tuntuu vahvalta.

5 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 5 / 156 Yksittäisinä valopilkkuina on mukava tuoda esille Narvaan avattu uusi pankkikonttori ja mt 301 Keihonen - Kilpala osuuden tiesuunnitelman laatiminen ja myöhemmin mahdollinen perusparantaminen vuonna Työttömyysasteen matalahko taso, noin 7 %, myös tyydyttää. Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Haasteita on ollut ja niitä riittää yhä enenevässä määrin kuntauudistuksen melskeisessä maailmassa. Olemme kaikki samassa veneessä, Vesilahti -veneessä. Kun soudamme sitä samaan suuntaan tasapainoisesti ja keikuttamatta, Vesilahti pärjää ja jatkaa itsenäisenä kuntana. Erkki Paloniemi

6 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 6 / KUNNAN HENKILÖSTÖ Vesilahden kunnan henkilöstön määrä oli 325 henkilöä, lisäksi työllistettyinä oli 6 henkilöä. Henkilöstömäärän muutos vuoden 2010 tilinpäätöksestä on 24 henkilöä. Vakinaisia oli henkilöä ( ) ja määräaikaisia 70 (vuonna ) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna ,91. Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

7 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 7 / VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA Väestö (31.12.) Ulkomaalaiset Väestötiheys/m , , , Väestöllinen huoltosuhde 2010 (0-14 ja yli 65 v. 100 työllistä kohden) 64,5 % (ennakkotieto) ennuste ,3 % ,9 % ,6 % ,2 % Valmistuneet asunnot kpl kpl kpl kpl kpl Valmistuneet asunnot 2011 talotyypin mukaan erillispientalo/paritaloasunnot kytketyt pien- ja rivitaloasunnot kerrostaloasunnot 19 kpl 10 kpl 0 kpl Huoneistoala/valmistuneet asunnot 2011 keskimäärin Valmistuneiden asuntojen sijainti pientaloasunnot 138 m 2 asemakaava-alue 21 kpl rivitaloasunnot 84 m 2 haja-asutusalue 8 kpl kerrostaloasunnot 0 m 2 Työpaikkaomavaraisuus ,2 % Työpaikat kunnan alueella kpl - alkutuotanto 18,0 % - teollisuus ja rakentaminen 8,8 % - palvelut 70,3 % - tuntematon 2,9 % Työlliset kunnassa henkilöä - alkutuotanto 8,1 % - teollisuus ja rakentaminen 25,0 % - palvelut 65,6 % - tuntematon 1,3 %

8 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 8 / 156 Työttömyysaste 12/2011 7,1 % (12/2010 7,5 %) työttömiä 144 hlöä alle 20 -vuotiaita 3 hlöä alle 25 -vuotiaita 11 hlöä yli 50 -vuotiaita 50 hlöä yli vuoden työttömänä 30 hlöä Yrityskanta kpl kpl kpl kpl

9 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 9 / KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Tilintarkastaja Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Rakennus- ja ympäristöltk

10 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 10 / 156 KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtajat Halme Esko, puheenjohtaja Penttilä Mauri, I varapuheenjohtaja Karlsson Lea, II varapuheenjohtaja Jäsenet Aaltonen Risto, alkaen Ala-Orvola Markku Arvela Ari Bergius Panu Eskola Aapeli Hakkinen Anne Halme Esko Joutsenlahti Elias, asti Karhu Ari Karjainen Eve Korte Heidi Lehtimäki Armi Lehtonen Jari, asti Leiponen Markku Lella Kristian Lumia Mervi Marttila Ari Niemi Tarja Ollinpoika Mari Rantanen Tuula, asti Saarinen Velipekka Salonen Kirsi Savitaipale Jalle Uusi-Erkkilä Pertti Uusi-Rasi Antti Vilppola Tarja, alkaen Virtanen Sari, alkaen Puolue Kokoomus Keskusta Sdp Vasemmisto Kokoomus Keskusta Kokoomus Keskusta Sitoutumaton Kokoomus Keskusta Keskusta Keskusta Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton Sdp Kokoomus Kokoomus Keskusta Sitoutumaton Keskusta Vasemmisto Sitoutumaton Vihreät Kristilliset Keskusta Keskusta Keskusta Sitoutumaton KUNNANHALLITUS Arvela Ari, puheenjohtaja Lumia Mervi, varapuheenjohtaja Jäsenet Allén Mika Korte Heidi Lehtimäki Armi Saarinen Velipekka Uusi-Erkkilä Pertti Keskusta Kokoomus Kokoomus Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton Keskusta

11 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 11 / HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISHALLINTO SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatetaan johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Kunnanhallituksen johtosääntö päivitettiin 2010 ja uusi johtosääntö astui voimaan Vuonna 2011 johtosäännön päivittäminen ei siis ollut ajankohtaista. Yleishallinnon toimesta valmisteltiin sisäisen valvonnan ohjeet sekä laskutus- ja perintäohjeet, jotka hyväksyttiin kunnanhallituksessa Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet laativat joka toinen vuosi suunnitelman sisäisen tarkastuksen painopistealueista. Ensimmäinen suunnitelma laaditaan vuonna Suunnitelmassa määritellään myös, kuka tarkastuksen suorittaa. Tarkastus voidaan ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta tai antaa toimeksi kunnan palveluksessa olevalle henkilölle. Ensimmäinen sisäisen tarkastuksen suunnitelma laadittiin jo vuonna 2010 ja tarkastuksen painopistealueena oli arvioida Vesilahden kunnan sopimushallintaa koskevaa ohjeistuksen tasoa sekä valvonnan toimivuutta. Sopimusten hallinnointiin liittyen arvioitiin kunnan ohjeistuksen noudattamista sekä sopimusrekisterin ylläpitoa. Tarkastuksen yhteydessä selvitettiin a. sopimuksiin liittyvää ohjeistuksen noudattamista b. sopimushallinnan käsittelyprosessia ja siihen liittyvien valvontatoimien ja seurantamenettelyjen riittävyyttä c. onko kunnalla ajantasainen ja oikea tieto olemassa olevista sopimuksista ja niiden voimassaolosta d. sopimushallinnan yleistä asianmukaisuutta kunnan eri toimialoilla Tarkastus kohdistui erityisesti alkuperäisten sopimusten olemassaolon varmistamiseen, säilyttämiseen sekä sopimushallinnan asianmukaisuuteen. Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti kunnan itse neuvottelemat sopimukset ja tarkastukseen ei otettu työsopimuksia. Tarkastuksen suoritti JHTT, HTM Nina Nieminen Audiator-yhtiöistä ja se tehtiin loka-marraskuussa Vuonna 2011 ei laadittu suunnitelmaa sisäisen tarkastuksen painopistealueista. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa, mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari ja hallintojohtaja käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää.

12 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 12 / 156 SOPIMUKSET Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon, jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain toimintayksiköillä. Sopimusten hallinnan sisäisen tarkastuksen raportissa todetaan, että mikäli kunta on keskittämässä kunnan koko sopimushallinnan keskushallintoon, tulee harkittavaksi myös sähköisen sopimushallintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuus. Vuonna 2011 alettiin yhdessä muiden kehyskuntien kanssa kartoittamaan sähköiseen arkistointiin siirtymistä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Yleishallinnon toiminta on pääosin tukipalveluita muille hallintokunnille. Yleishallinto ohjeistaa muita hallintokuntia mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon toimintoihin liittyen. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja raportoivat yleishallinnon tehtäväkenttään kuuluvista asioista suoraan kunnanhallitukselle. SISÄINEN JA ULKOINEN TIEDONKULKU Vuonna 2010 yleishallinnossa toteutettiin Intranet tiedottamisen välineenä Vesilahden kunnan työntekijöille - hanke. Hankkeen tavoitteena oli tehdä Intranet Vesilahden kunnan työntekijöille tunnetuksi tiedotuskanavana ja tuottaa sisältöä uusille julkaistuille sivuille. Tavoitteena oli myös koko henkilöstöä koskevan tiedottamisen osalta luopua sähköpostitiedottamisesta ja ohjata työntekijät käyttämään Intranetia työssään yleisesti tarvitsemiensa ohjeiden ja tiedotteiden saamisessa ja antamisessa. Vuonna 2011 Intranet on ollut henkilöstölle suunnatun tiedottamisen pääasiallinen kanava. Myös henkilöstöllä itsellään on vastuu oma-aloitteisesta tiedon hakemisesta Intrasta. Kunnan www-sivuja alettiin uudistaa vuonna 2011 entistä informatiivisimmiksi, helppokäyttöisemmiksi ja luettavammiksi. Uudet sivut on tarkoitus julkaista kesällä Tapaninpäivänä 2011 alkoi myrsky, jonka seurauksena useita talouksia oli ilman sähköä myös Vesilahden alueella. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja sekä kunnaninsinööri pitivät tapaninpäivänä ja sitä seuraavina päivinä puhelinpalavereja ja varmistivat, että Vesilahden alueella ei myrskyn jäljiltä ollut tarvetta suurimpiin evakuointeihin ja kaikki kunnan tärkeät toiminnot oli turvattu. Ns. tapaninpäivän myrskyn jäljiltä kunnan johtoryhmä on pohtinut, miten tiedottamista ja valmiutta toimia poikkeustilanteissa voidaan parantaa. Poikkeustilanteissa yhteistyö muiden tahojen, mm. VPK:n kanssa on keskeistä ja sen edellytyksenä on, että jokaisella johtoryhmän jäsenellä on ao. tahojen ajantasaiset yhteystiedot aina mukanaan. Vuonna 2010 aloitettua ja hyväksi todettua valtuutettujen tiedottamista kunnan sisäisistä häiriötilanteista, mm. kunnan kiinteistöissä havaituista ongelmista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista evakuoinneista, jatkettiin myös vuonna 2011.

13 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 13 / 156 TUKIPALVELUT SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolen vuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, joita työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/vuodessa. Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen ottopalvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt /vuodessa pistokokein suuremmissa ruokapalvelun yksiköissä. SOPIMUKSET Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla.

14 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 14 / 156 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa jokaisessa kokouksessaan hallinnonalansa esimiesten tekemiä päätöksiä. Lautakunta on saattanut kysellä yksittäisistä päätöksistä, mutta varsinaista huomauttamista niistä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoite on asioiden perusteellinen ja avoin valmistelu ja käsittely. Henkilökunta pyritään pitämään valmistelussa olevista asioista hyvin perillä ja ottamaan mukaan valmisteluun. Esimerkkinä mainittakoon Vesilahden ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistoiminta-alueen palvelutyöryhmä ja sen alatyöryhmät, jotka ovat valmistelleet palveluverkkomallia yhteistoiminta-alueelle, ovat koostuneet laaja-alaisesti sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä. Lisäksi henkilöstöä on koko ajan tiedotettu valmistelun etenemisestä informaatiotilaisuuksissa ja työpaikkakokouksissa. Kaikilla vastuualueilla on säännölliset henkilöstöpalaverit, joissa tiedotetaan ajankohtaisista valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Toiminnalliset riskit Vesilahden kaltainen pieni yksikkö on hyvin haavoittuva, mikä vuonna 2011 ilmeni konkreettisesti lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa. Vt. johtava lääkäri jäi perhevapaalle marraskuusta ja hänen sijaisekseen siirtyi Narvan terveyskeskuslääkäri. Koska lääkärin sijaisten saamisessa oli ongelmia, Narvan alue oli ilman lääkäriä loppuvuoden. Osa johtavan lääkärin hallinnollisista tehtävistä kuten talousarvion ja taloussuunnittelun valmistelu, lautakunnan pykälien valmistelu ja esittely on siirretty muille johtaville viranhaltijoille, jotta johtavan lääkärin työaikaa on saatu kohdennettua lääkäripalvelujen turvaamiseen. Vuonna 2011 Vesilahden hammashuollossa ei ollut yhtään virkahammaslääkäriä. Toinen virkahammaslääkäri irtisanoutui tammikuussa 2010 ja toinen oli elokuuhun 2011 virkavapaalla, minkä jälkeen hän irtisanoutui. Virkoja ei ole saatu täytettyä. Vesilahti on turvautunut yksityisiin palvelutuottajiin turvatakseen väestölleen hammaslääkäripalvelut ja toteuttaakseen hoitotakuun. Hoitotakuu toteutui kaikissa tilanteissa niin, että puolen vuoden marginaalissa pysyttiin. Vastaavan hammaslääkärin jäätyä virkavapaalle hänen tehtäviään on jaettu hammashoitajalle, joka nimettiin vastaavaksi hammashoitajaksi sekä johtavalle hoitajalle ja sosiaali- ja terveystoimen johtajalle. Em. vastaavan hammaslääkärin ja johtavan lääkärin tehtävien uudelleen organisointi ja samanaikaisesti tapahtunut yhteistoiminta-alueen hallinnollinen valmistelu nykyisten tehtävien lisänä ovat lisänneet huomattavasti johtavien viranhaltijoiden työmäärää. Vesilahdessa päivähoitoyksiköitä on sijoitettuina vanhoihin kiinteistöihin, joissa melko usein ilmenee kiinteistön iästä tai kunnosta johtuvia ongelmia. Terveysviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota kiinteistöjen kuntoon ja esittäneet osaltaan korjausvaatimuksia päivähoitoyksiköihin. Vuonna 2011 Kurkiniityn, Ristiveräjän ja Tuulikallion päiväkodeissa oli sisäilma- ja/tai kosteusongelmia. Kurkiniityn päiväkoti oli evakossa maaliskuusta syyskuun loppuun korjaustöiden vuoksi. Syksyllä 2011 Ristiveräjän päiväkodissa uusittiin vuotava katto. Ristiveräjän päiväkodissa on myös meneillään sisäilmantutkimus kosteusvaurioiden sekä henkilökunnan terveysoireiden vuoksi. Tuulikallion päiväkodin lämpöjärjestelmän uusimistöiden aikana oli turvallisuusriski päiväkotitoiminnan järjestämisessä (mm. päiväkotia ympäröivissä aidoissa aukkoja ). Korjaustyöt ovat edelleen kesken esim. lumiesteet puuttuvat Ristiveräjän ja Reimarin katolta. Peiponpellon päiväkodissa ei ole vielä saatu kaikkia rakenteellisia asioita kuntoon esim. hälytysjärjestelmä ja pihaa sisäpuolella rajaavat turva-aidat (pienten piha, keinualue).

15 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 15 / 156 Vuonna 2011 kiinteistöjen kosteusongelmia ilmeni myös terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston tiloissa. Terveyskeskuksen tiloissa kosteusongelmaan liittyvät korjaustyöt on saatu päätökseen, sosiaalitoimiston tiloissa ne siirtyvät kesään SOPIMUKSET Sosiaali- ja terveystoimen sopimukset koskevat kehyskuntien tilaajarenkaan kautta kilpailutettuja erikoissairaanhoidon ostoja ja lisäksi toisilta kunnilta, säätiöiltä ja yhdistyksiltä ja yksityisiltä palvelutuottajilta ostettavia palveluja. Vesilahden kunnassa toteutettiin syksyllä 2010 Audiatorin toimesta sisäinen tarkastus kohdealueena sopimushallinto. Tarkastuksessa havaittiin joitain puutteita sosiaali- ja terveystoimen sopimuskäytännössä mm. yhdessä tapauksessa johtosäännön mukaisen toimivallan puuttuminen sopimuksen tekoon, kaikkia alkuperäisiä sopimuksia ei ole toimitettu keskustoimistoon, hankinnan arvon puuttuminen päätöksessä ja sopimuksessa. Puutteita on korjattu sitä mukaan, kun sopimuksia on uusittu. Audiatorin suosittama sopimushallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen on koko kunnan lähitulevaisuuden tavoitteita. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Talouden osalta sosiaali- ja terveyslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään läpi jokaisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut. Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään. Esimiesresurssin lisääminen päivähoidossa ja laitoshoidossa on mahdollistanut kokonaistilanteen toiminnallisen ja taloudellisen seurannan entistä paremmin mm. henkilöstön joustavan siirtymisen yksiköstä toiseen sairaus-, loma- yms. tilanteissa, mikä on vähentänyt ulkopuolisten sijaisten käyttöä ja kustannuksia. Erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta kaikki vastuualueet pysyivät hyvin omissa budjeteissaan 2011, joten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin. Erikoissairaanhoidon menojen hallintaa tavoitellaan kehyskuntien ja PSHP:n sopimusohjauksen kehittämisen avulla. Omistajaohjauksen kehittämiseksi käynnistyi PSHP:n sopimusohjausmenettelyn kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina

16 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 16 / 156 KOULUTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Koulujen rehtorien päätöksissä ei ole vuonna 2011 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Koulutuslautakunta seuraa rehtorien tekemiä päätöksiä periaatteessa kuukausittain. Oppilaskuljetusten osalta jouduttu huomauttamaan liikennöitsijää kännykkään puhumisesta koululaisajossa sekä saman liikennöitsijän osalta viikolla 34 lapsia kuljetettu ilmoituksen mukaan autossa, jossa takapenkillä ei ollut kaikille turvavyötä. Osa liikennöitsijöistä on kuitenkin noudattanut tunnontarkasti ilmoitusvelvollisuutta siitä, mikäli reitillä on jostain perustellusta poikkeuksellisesta syystä jouduttu käyttämään autoa, jossa esimerkiksi ei ole ollut alkolukkoa. Vuonna 2010 ilmaistu huoli siitä, että Populus-järjestelmästä ei pysty seuraamaan kehityskeskustelujen pitoa, on poistunut. Lautakunnan päätöksen mukaan keskusteluja on kahden vuoden välein. Vuonna 2011 ei siten ollut velvoitetta pitää keskusteluja. Vuonna 2011 lautakunta palasi käytäntöön, jonka mukaan keskustelut on pidettävä vuosittain. Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Toiminnalliset riskit Pelastussuunnitelmat ovat valmistuneet. Yksittäisellä koululla saattaa olla vielä kesken tilakohtaiset ohjeet. Oppilaiden ja henkilökunnan ohjeistukset pelastusharjoitusten pitämistä varten käynnistyvät seuraavan puolella ja koulutustilaisuuksia seuraa aina varsinainen pelastusharjoitus. Suunnitelmia ei saatu tavoitteen mukaisesti vuonna 2011 koulutuslautakunnan vahvistettavaksi. Kiinteistön hoidon osalta koulutoimen yksiköillä on ollut toistuvasti toiveita, eikä tilanne koulujen kannalta ole vuoden 2011 olennaisesti muuttunut. Kirkonkylän yksiköt ovat toivoneet selkeästi vastuuhenkilöä, joka omatoimisesti seuraisi kiinteistöjen tilaa ja tarttuisi puutteisiin. Sisäilma-asiat nousivat jälleen esille ja niiden ratkaisemiseksi on pyritty esittämään vaatimuksia tilojen kunnosta vastaavalle tekniselle toimelle. Tämän riskin osalta on olemassa toimialojen sopimus, jonka mukaan asioissa etenemisestä tiedottaminen on teknisen toimen vastuulla. Vuonna 2011 koulutoimen kansliassa oli pääsääntöisesti yksi ja sama henkilö yhtäjaksoisesti töissä. Vähitellen tilanteen vakiintuminen alkaa näkyä myös hallinnon työskentelyssä. SOPIMUKSET Sisäinen tarkastus totesi, että koulukuljetussopimukset eivät noudata hyvää hallintotapaa. Kuljetuspäätöksen jälkeen tulee tehdä jokaisen toimijan kanssa erikseen sopimus. Asia saatiin vuonna 2011 syksyllä etenemään sen verran, että tilaajan ja tuottajan välillä saatiin ratkaisu hinnankorotustarpeesta. Kuljetussopimus on nelivuotinen ja se sisältää maininnan siitä, että perustellusta syystä hintaa voidaan tarkistaa uudelleen. Tilaajan ja tuottajan näkemysero kustannusten muutoksesta oli varsin suuri ja päätökseksi tuli tilaajan tekemä ratkaisu, jonka perusteella hintoja korotettiin noin 14% vaaditun 25-30% sijasta. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Toisen kerran koulutoimen talousarvion osalta jouduttiin esittämään kesken vuoden kunnanvaltuustolle lisätalousarviota. Osa perustelua kummassakin tapauksessa oli se, että tietojärjestelmä sotki palkkojen sivukulujen osalta ilmoitetut hinnat. Virheet paljastuivat vasta vähitellen koulutuslautakunnan kuukausittaisessa seurannassa. Vuonna 2011 toisen tekijän, vielä merkittävän, aiheutti se, että budjettiin ilmoitettiin alimitoitetut summat. Budjetin laatimisille oli raami. Alkuvaiheessa pyrittiin esittämään korotuksia mm. oppilaskohtaisiin kuluihin, mutta budjetin toisessa käsittelyssä lisäykset

17 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 17 / 156 poistettiin. Tosiasia oli kuitenkin se, että oppilaskohtaisia hankintoja esimerkiksi Narvan kouluun 143 oppilaalle ei millään kyetty hankkimaan 123 oppilaalle varatulla määrärahalla. Kotikuntakorvausten siirtyminen sosiaalitoimesta koulutoimeen aiheutti vuodelle 2011 virhekirjauksen, mikä jouduttiin lisätalousarviolla korjaamaan. Koulutuslautakunnan aktiivinen talouden seuranta luo turvallisuuden tunnetta koko sektorille.

18 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 18 / 156 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Liikunta- ja nuorisosihteerin päätöspöytäkirjat saatetaan puolen vuoden välein tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnalle. Päätöstenteossa pyritään olemaan tasapuolisia. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Asiakkaita laskutetaan aina kun se on mahdollista, käteisen käsittelyä pyritään välttämään mm. leirit ja matkat. Kuntosalin maksut hoidetaan kirjaston kautta, liikuntasalit laskutetaan, asiakkailla on mahdollisuus maksaa liikuntaseteleillä. Nuorisotilan sekä leirien kioskikassaa hoidetaan käteisellä. Epäkohtiin puututaan välittömästi. Kaikki kunnan omistamat liikunta- ja nuorisotilat on terveystarkastajien puolesta tarkastettu ja mahdollisiin epäkohtiin on välittömästi puututtu. Ohjaajia on opastettu työhön, perehdytyskansiot pidetään ajan tasalla. Leireistä ja tapahtumista tehdään turvallisuussuunnitelmat. Ohjaajilla oltava tarvittavat EA- taidot sekä hygieniapassi kunnossa. Ohjaajien toimitettava rikosrekisteriselvitys mikäli työsuhde yli 3 kk pitkä SOPIMUKSET Sopimuksia tehdään tarvittaessa. Suuremmat hankinnat kilpailutetaan tai tilataan hankintarenkaan välityksellä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Tarkastuslautakunnalle on tehty tarvittavat selvitykset.

19 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 19 / 156 TEKNINEN TOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Tekninen lautakunta seuraa määrävälein kunnaninsinöörin päätöspöytäkirjoja. Pääosa päätöksistä koskee jätemaksuja ja vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuja. Lisäksi kunnaninsinööri tekee suunnittelusopimuksia ja pieniä hankintoja johtosäännön määrittelemissä eurorajoissa. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Lautakunta seuraa määrävälein talousarvion toteutumista. TOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA Suurimmat riskit ovat edelleen olleet vesi- ja viemärilaitoksen toiminnassa. Laitoksen toimintaan perehtyneitä henkilöitä on aivan liian vähän. Häiriötilanteessa ovat riskit erittäin suuret varsinkin, jos laitoksen toimintaan perehtyneitä henkilöitä ei tavoiteta esim. loman vuoksi. Tekninen toimi päivystää 24h/vrk, mutta välttämättä päivystäjä ei hallitse tilannetta häiriötilanteessa ja lisäksi ei ole työnjohtopäivystystä. Lempäälän vesilaitoksen kanssa on sovittu siitä, miten erityistilanteissa toimitaan, jos häiriö koskettaa molempia kuntia samanaikaisesti. Laitokselle on laadittu myös valmius- ja varautumissuunnitelma sekä (kriisi)viestintäsuunnitelma. SOPIMUKSET Teknisessä toimistossa hankinnat on pääosin kilpailutettu Kuhan toimesta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa erittäin paljon keskeisiä hankintoja. Kirjalliset sopimukset laaditaan esim. urakoista ja myös suunnittelutyöstä. Tilintarkastajat tarkastivat teknisen toimen keskeiset sopimukset ja niistä ei löytynyt erityistä huomautettavaa. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Lautakunta on seurannut talousarvion toteumaa ja tarvittaessa pyytänyt lisäselvityksiä. Erityistarkkailussa on ollut edelleen vesi- ja viemärilaitos, jonka toiminta on jatkuvasti ollut tappiollista.

20 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 20 / 156 RAKENNUSVALVONTA SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui 10 kertaa Rakennustarkastaja esittää joka kokouksessa päätösluettelon, jolloin lautakunta saa tarvittaessa lisää tietoa tehdyistä päätöksistä. Rakennusvalvontaviranomainen eli lautakunta on delegoinut päätösvaltaa viranhaltijalle, mutta osa MRL:n mukaisista päätöksistä on lautakunnalla. Rakennuslupaharkintaa edeltäviä päätöksiä ovat usein poikkeaminen ja suunnittelutarveharkinta. Täten on selvää että lautakunta on tietoinen näiden päätösten jälkeisestä lupamenettelystä. MRL määrittelee tarkoin lupamenettelyn eri vaiheissa lausuntotarpeen, kuulemisperiaatteet ja päätöksen tiedotusmenettelyn ja valitusosoitukset. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim. ELY-keskukselta, joka valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisia. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on puolivuotiskatsauksessa esitetty talousarvion toteumaa. Lautakunta on esittänyt rakennusvalvontataksan korottamista loppuvuodesta 2011 siten, että rakennusvalvontamaksuilla saataisiin katettua rakennusvalvonnan kulut. PÄÄTÄNTÄVALLAN MERKITYS Rakennusvalvonnan päätäntävallan osalta sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan että rakennustarkastajan toimivallalla voi olla hyvinkin kauaskantoisia tai merkittäviä vaikutuksia esim. kunnan väestörakenteen muodostumisen kannalta tai yhdyskuntateknisen palvelun järjestämisen vaatimuksiin. Lakien, asetusten, määräyksien sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää. Hajarakentamiseen ollaan laatimassa seudullisia ohjeita, joita tulee paikallisesti noudattaa. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2010 on mainittu pienen yksikön ongelmaksi, että vain yksi henkilö hallitsee tietyn osa-alueen. Tämä on myös rakennusvalvonnan viranhaltijan ongelma, sillä rakennustarkastajan poissa ollessa rakennusvalvonnan toiminta on kutakuinkin pysähdyksissä. Esimies-alaiskeskustelut sekä tehtävän kuvaukset tulisi tarkastaa vuosittain, rakennusvalvonnan nykyisen viranhaltijan aikana näitä ei ole tehty. Henkilöstön tasapuolista kohtelu, työntekijän arvostaminen ja motivoiminen on työympäristön hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Työn vaativuus ja vastuullisuus olisi hyvä huomioida työtehtävän arvioinnissa. SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS Teknisen toimiston sisällä tiedonkulku toimii paremmin kuin hallintokuntien välinen. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen pidetty yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. On kerrottu tiivistetysti koulutuksien ajankohtaisista asioista ja laki- ja määräysmuutoksista. Tiedonsaantia on pyritty parantamaan kotisivuilla tiedottamisen välityksellä mm. rakennusvalvonnan ja yksityistieasioiden ajankohtaista osion luomisella. Tilinpäätöksen tekstiosassa on pyritty selvittämään rakennusvalvonnan toimintaa.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 3 1.1.2

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot