TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA LOPUKSI KUNNAN HENKILÖSTÖ VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA MENOT KONSERNITASE HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

3 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 3 / OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Kertomusvuosi oli valtuustokauden kolmas. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kunnanvaltuusto valitsi toimikaudelle valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen. Muutoksiakin tuli. Esko Halme toimii kaksivuotiskauden valtuuston puheenjohtajana, Mauri Penttilä 1. ja Lea Karlsson 2. varapuheenjohtajana. Ari Arvela valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ja Mervi Lumia varapuheenjohtajaksi. Alkuperäiseen kunnanhallitukseen ovat uusina tulleet mukaan Pertti Uusi-Erkkilä Elias Joutsenlahden ja Armi Lehtimäki Mari Ollinpojan tilalle. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta valmisteltiin koko vuoden ajan monipuolisesti ja yhteistyökykyisesti. Uusi järjestelmä käynnistyy ja vaikuttaa hallinnollisesti monella tavalla. Päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen ja tätä koskevat etukäteisjärjestelyt etenivät hyvin. Valtuusto piti loppusyksystä hyvän kahden päivän seminaarin Keuruulla. Siellä oli erinomainen osanotto toisin kuin yksittäisissä Vesilahdessa pidetyissä iltaseminaareissa. Valtuustokauden alun kokemukset ovat vahvistuneet ja edelleenkin voi huomioida, että nykyinen valtuusto on aikaisempia keskustelevampi, kantaa ottavampi ja kriittisempi YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kreikan ja muutaman EU- maan taloudelliset vaikeudet ja laajemminkin kansainväliset talousongelmat heijastuivat myös Suomeen epävarmuutena. Siitä huolimatta Suomen talous pyöri kohtuullisen hyvin, joskin valtion lisävelkaantumisen kustannuksella. Kuitenkaan pahimmat skenaariot eivät toteutuneet. Lisäksi valtakuntaan saatiin laaja- alaiset ja pitkäkestoiset työ- ja virkaehtosopimukset, myös kuntasektorille. Tämä rauhoittaa ja helpottaa talouden kurssissa pitämistä niin valtakunnallisesti kuin kunnallisesti. Vuonna 2010 kunnan väkiluku hieman laski. Kertomusvuonna suunta kääntyi ennakoidusti ylöspäin noin 40 asukkaan lisäyksellä. Se on vähemmän kuin valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on tavoitteena (+85). Näyttää siltä, että Vesilahdessa asukasluvun lisäys jatkuu, mutta asetettuun 2 %:n kasvutavoitteeseen on vaikeampaa päästä. Muuttoliikeselvitys osoitti, että maaseutumaisen asumisen osalta kilpailu Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla tiivistyy. Esimerkkinä selvityksestä voi todeta, että Pälkäneen kunta tarjoaa kilpailukykyisen maaseutumaisen asumisen ja elämisen vaihtoehdon. Jatkossa tuleekin pohdittavaksi, onko tarvetta lisätä kunta- ja tonttimarkkinointia.

4 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 4 / OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Vuosi 2011 sujui, kuten edellinenkin, päälinjoiltaan toiminnallisesti valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2011 talousarvio toteutui tuloksen osalta ennakoidulla tavalla. Iloista yllätystä ei kuitenkaan tullut. Tilinpäätös on ,70 alijäämäinen (v. 2010/ ylijäämäinen). Alijäämä huomioiden taseeseen ( ) jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi ,69 euroa. Vuosikate on ,42 eli 197 /asukas. Se on reilusti alle valtuuston asettaman minimitavoitteen 300 /asukas. Vuosikate on 57,1 %:ia euron poistoista. Se kattaa kuitenkin kertomusvuoden investointimenot. Investoinnit olivat aiempiin vuosiin verrattuna vähäiset, nettomenot ,65. Investoinneista enemmän sivuilla Lauta- ja hallintokunnat pysyivät hyvin annetuissa määrärahoissa. Tästä huolimatta toimintamenojen kasvuksi tuli 6,6 %:ia, kun se edellisenä vuonna oli 4,6 %:ia. Toimintakate (toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvoi 7,7 %:ia / euroa, kun edellisenä vuonna kasvu oli vain 2,4 %. Tämä siitäkin huolimatta, että syksyllä tehtiin lisätalousarviossa toimintamenojen karsintakierros. Keskeinen tekijä kasvussa on erikoissairaanhoidon menot, jotka ylittyivät ennakoituun verrattuna peräti eurolla. Verotulot kasvoivat aikaisempiin vuosiin verrattuna vähän eli 3,9 %:ia ja jäivät noin euroa alle talousarvion. Valtionosuudet tulivat ennakoidusti, mutta kasvu oli vain 0,6 % eli euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämäksi jäi ,51 euroa, kun se vuonna oli ,10. Laitos tuottaa vuodesta toiseen reilusti tappiota. Poistot ovat suuria ja vesi- ja viemärilaitoksen kuluttajamaksut korkeahkot. Talouden plussapuolella oli pitkäaikaisten lainojen supistuminen. Ne olivat euroa /asukas, mutta enää euroa. Uutta lainaa ei otettu, joskin veteraanitalon oston myötä kunnan vastattavaksi tuli noin euron aravalaina. Tilinpäätös on loppusummiltaan talousarvion mukainen mutta riittämätön. Syntynyt alijäämäinen tulos ei saa muodostua tavaksi. Tulevaisuudessa tarvitaan ylijäämäisiä vuosia. Edellyttääkö se palvelurakenteisiin puuttumista, jää nähtäväksi. Seutuyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja pääsoin toimivana. Loppuvuodesta senkin taustalla vaikutti valtion uhmakkaasti käynnistämä ja härkäpäisesti ajama kuntarakenneuudistus. Maankäyttöpolitiikka ja Kirkonkylään valmisteilla olevat asemakaavat puhututtivat. Vesilahti on tältä osin siirtynyt uuteen aikaan. Kaavat laaditaan pääosin yksityisten maille ja aikaisemmin saavutettua laajempaa yhteistä tahtoa on vaikea tavoittaa. Valtuusto viimekädessä kaavat päättää ja tätä päätösvaltaa se pääsee yksiselitteisesti käyttämään kiisteltyjen kaavojen osalta vuonna LOPUKSI Kertomusvuosi oli toiminnallisesti tasapainoinen mutta taloudellisesti huono. Etenkin erikoissairaanhoidon kova kasvuvauhti rasittaa. Päivittäisiin toimintoihin toi lisäväriä kuntarakenneuudistus. Vesilahtea ollaan liittämässä Suur- Tampereeseen. Vesilahden valtuusto on yksiselitteisesti linjannut, että Vesilahden kunta jatkaa itsenäisenä lisääntyvää seutuyhteistyötä tehden. Samanlainen linjaus lienee ehdoton muissakin Tampereen seudun kehyskunnissa. Vesilahdessa ei kuntalaisiltaan ole tullut vaateita kuntaliitoksesta, päinvastoin itsenäisyyden henki tuntuu vahvalta.

5 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 5 / 156 Yksittäisinä valopilkkuina on mukava tuoda esille Narvaan avattu uusi pankkikonttori ja mt 301 Keihonen - Kilpala osuuden tiesuunnitelman laatiminen ja myöhemmin mahdollinen perusparantaminen vuonna Työttömyysasteen matalahko taso, noin 7 %, myös tyydyttää. Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Haasteita on ollut ja niitä riittää yhä enenevässä määrin kuntauudistuksen melskeisessä maailmassa. Olemme kaikki samassa veneessä, Vesilahti -veneessä. Kun soudamme sitä samaan suuntaan tasapainoisesti ja keikuttamatta, Vesilahti pärjää ja jatkaa itsenäisenä kuntana. Erkki Paloniemi

6 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 6 / KUNNAN HENKILÖSTÖ Vesilahden kunnan henkilöstön määrä oli 325 henkilöä, lisäksi työllistettyinä oli 6 henkilöä. Henkilöstömäärän muutos vuoden 2010 tilinpäätöksestä on 24 henkilöä. Vakinaisia oli henkilöä ( ) ja määräaikaisia 70 (vuonna ) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna ,91. Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

7 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 7 / VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA Väestö (31.12.) Ulkomaalaiset Väestötiheys/m , , , Väestöllinen huoltosuhde 2010 (0-14 ja yli 65 v. 100 työllistä kohden) 64,5 % (ennakkotieto) ennuste ,3 % ,9 % ,6 % ,2 % Valmistuneet asunnot kpl kpl kpl kpl kpl Valmistuneet asunnot 2011 talotyypin mukaan erillispientalo/paritaloasunnot kytketyt pien- ja rivitaloasunnot kerrostaloasunnot 19 kpl 10 kpl 0 kpl Huoneistoala/valmistuneet asunnot 2011 keskimäärin Valmistuneiden asuntojen sijainti pientaloasunnot 138 m 2 asemakaava-alue 21 kpl rivitaloasunnot 84 m 2 haja-asutusalue 8 kpl kerrostaloasunnot 0 m 2 Työpaikkaomavaraisuus ,2 % Työpaikat kunnan alueella kpl - alkutuotanto 18,0 % - teollisuus ja rakentaminen 8,8 % - palvelut 70,3 % - tuntematon 2,9 % Työlliset kunnassa henkilöä - alkutuotanto 8,1 % - teollisuus ja rakentaminen 25,0 % - palvelut 65,6 % - tuntematon 1,3 %

8 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 8 / 156 Työttömyysaste 12/2011 7,1 % (12/2010 7,5 %) työttömiä 144 hlöä alle 20 -vuotiaita 3 hlöä alle 25 -vuotiaita 11 hlöä yli 50 -vuotiaita 50 hlöä yli vuoden työttömänä 30 hlöä Yrityskanta kpl kpl kpl kpl

9 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 9 / KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Tilintarkastaja Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Rakennus- ja ympäristöltk

10 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 10 / 156 KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtajat Halme Esko, puheenjohtaja Penttilä Mauri, I varapuheenjohtaja Karlsson Lea, II varapuheenjohtaja Jäsenet Aaltonen Risto, alkaen Ala-Orvola Markku Arvela Ari Bergius Panu Eskola Aapeli Hakkinen Anne Halme Esko Joutsenlahti Elias, asti Karhu Ari Karjainen Eve Korte Heidi Lehtimäki Armi Lehtonen Jari, asti Leiponen Markku Lella Kristian Lumia Mervi Marttila Ari Niemi Tarja Ollinpoika Mari Rantanen Tuula, asti Saarinen Velipekka Salonen Kirsi Savitaipale Jalle Uusi-Erkkilä Pertti Uusi-Rasi Antti Vilppola Tarja, alkaen Virtanen Sari, alkaen Puolue Kokoomus Keskusta Sdp Vasemmisto Kokoomus Keskusta Kokoomus Keskusta Sitoutumaton Kokoomus Keskusta Keskusta Keskusta Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton Sdp Kokoomus Kokoomus Keskusta Sitoutumaton Keskusta Vasemmisto Sitoutumaton Vihreät Kristilliset Keskusta Keskusta Keskusta Sitoutumaton KUNNANHALLITUS Arvela Ari, puheenjohtaja Lumia Mervi, varapuheenjohtaja Jäsenet Allén Mika Korte Heidi Lehtimäki Armi Saarinen Velipekka Uusi-Erkkilä Pertti Keskusta Kokoomus Kokoomus Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton Keskusta

11 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 11 / HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISHALLINTO SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatetaan johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Kunnanhallituksen johtosääntö päivitettiin 2010 ja uusi johtosääntö astui voimaan Vuonna 2011 johtosäännön päivittäminen ei siis ollut ajankohtaista. Yleishallinnon toimesta valmisteltiin sisäisen valvonnan ohjeet sekä laskutus- ja perintäohjeet, jotka hyväksyttiin kunnanhallituksessa Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet laativat joka toinen vuosi suunnitelman sisäisen tarkastuksen painopistealueista. Ensimmäinen suunnitelma laaditaan vuonna Suunnitelmassa määritellään myös, kuka tarkastuksen suorittaa. Tarkastus voidaan ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta tai antaa toimeksi kunnan palveluksessa olevalle henkilölle. Ensimmäinen sisäisen tarkastuksen suunnitelma laadittiin jo vuonna 2010 ja tarkastuksen painopistealueena oli arvioida Vesilahden kunnan sopimushallintaa koskevaa ohjeistuksen tasoa sekä valvonnan toimivuutta. Sopimusten hallinnointiin liittyen arvioitiin kunnan ohjeistuksen noudattamista sekä sopimusrekisterin ylläpitoa. Tarkastuksen yhteydessä selvitettiin a. sopimuksiin liittyvää ohjeistuksen noudattamista b. sopimushallinnan käsittelyprosessia ja siihen liittyvien valvontatoimien ja seurantamenettelyjen riittävyyttä c. onko kunnalla ajantasainen ja oikea tieto olemassa olevista sopimuksista ja niiden voimassaolosta d. sopimushallinnan yleistä asianmukaisuutta kunnan eri toimialoilla Tarkastus kohdistui erityisesti alkuperäisten sopimusten olemassaolon varmistamiseen, säilyttämiseen sekä sopimushallinnan asianmukaisuuteen. Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti kunnan itse neuvottelemat sopimukset ja tarkastukseen ei otettu työsopimuksia. Tarkastuksen suoritti JHTT, HTM Nina Nieminen Audiator-yhtiöistä ja se tehtiin loka-marraskuussa Vuonna 2011 ei laadittu suunnitelmaa sisäisen tarkastuksen painopistealueista. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa, mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari ja hallintojohtaja käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää.

12 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 12 / 156 SOPIMUKSET Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon, jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain toimintayksiköillä. Sopimusten hallinnan sisäisen tarkastuksen raportissa todetaan, että mikäli kunta on keskittämässä kunnan koko sopimushallinnan keskushallintoon, tulee harkittavaksi myös sähköisen sopimushallintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuus. Vuonna 2011 alettiin yhdessä muiden kehyskuntien kanssa kartoittamaan sähköiseen arkistointiin siirtymistä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Yleishallinnon toiminta on pääosin tukipalveluita muille hallintokunnille. Yleishallinto ohjeistaa muita hallintokuntia mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon toimintoihin liittyen. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja raportoivat yleishallinnon tehtäväkenttään kuuluvista asioista suoraan kunnanhallitukselle. SISÄINEN JA ULKOINEN TIEDONKULKU Vuonna 2010 yleishallinnossa toteutettiin Intranet tiedottamisen välineenä Vesilahden kunnan työntekijöille - hanke. Hankkeen tavoitteena oli tehdä Intranet Vesilahden kunnan työntekijöille tunnetuksi tiedotuskanavana ja tuottaa sisältöä uusille julkaistuille sivuille. Tavoitteena oli myös koko henkilöstöä koskevan tiedottamisen osalta luopua sähköpostitiedottamisesta ja ohjata työntekijät käyttämään Intranetia työssään yleisesti tarvitsemiensa ohjeiden ja tiedotteiden saamisessa ja antamisessa. Vuonna 2011 Intranet on ollut henkilöstölle suunnatun tiedottamisen pääasiallinen kanava. Myös henkilöstöllä itsellään on vastuu oma-aloitteisesta tiedon hakemisesta Intrasta. Kunnan www-sivuja alettiin uudistaa vuonna 2011 entistä informatiivisimmiksi, helppokäyttöisemmiksi ja luettavammiksi. Uudet sivut on tarkoitus julkaista kesällä Tapaninpäivänä 2011 alkoi myrsky, jonka seurauksena useita talouksia oli ilman sähköä myös Vesilahden alueella. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja sekä kunnaninsinööri pitivät tapaninpäivänä ja sitä seuraavina päivinä puhelinpalavereja ja varmistivat, että Vesilahden alueella ei myrskyn jäljiltä ollut tarvetta suurimpiin evakuointeihin ja kaikki kunnan tärkeät toiminnot oli turvattu. Ns. tapaninpäivän myrskyn jäljiltä kunnan johtoryhmä on pohtinut, miten tiedottamista ja valmiutta toimia poikkeustilanteissa voidaan parantaa. Poikkeustilanteissa yhteistyö muiden tahojen, mm. VPK:n kanssa on keskeistä ja sen edellytyksenä on, että jokaisella johtoryhmän jäsenellä on ao. tahojen ajantasaiset yhteystiedot aina mukanaan. Vuonna 2010 aloitettua ja hyväksi todettua valtuutettujen tiedottamista kunnan sisäisistä häiriötilanteista, mm. kunnan kiinteistöissä havaituista ongelmista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista evakuoinneista, jatkettiin myös vuonna 2011.

13 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 13 / 156 TUKIPALVELUT SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolen vuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, joita työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/vuodessa. Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen ottopalvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt /vuodessa pistokokein suuremmissa ruokapalvelun yksiköissä. SOPIMUKSET Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla.

14 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 14 / 156 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa jokaisessa kokouksessaan hallinnonalansa esimiesten tekemiä päätöksiä. Lautakunta on saattanut kysellä yksittäisistä päätöksistä, mutta varsinaista huomauttamista niistä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoite on asioiden perusteellinen ja avoin valmistelu ja käsittely. Henkilökunta pyritään pitämään valmistelussa olevista asioista hyvin perillä ja ottamaan mukaan valmisteluun. Esimerkkinä mainittakoon Vesilahden ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistoiminta-alueen palvelutyöryhmä ja sen alatyöryhmät, jotka ovat valmistelleet palveluverkkomallia yhteistoiminta-alueelle, ovat koostuneet laaja-alaisesti sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä. Lisäksi henkilöstöä on koko ajan tiedotettu valmistelun etenemisestä informaatiotilaisuuksissa ja työpaikkakokouksissa. Kaikilla vastuualueilla on säännölliset henkilöstöpalaverit, joissa tiedotetaan ajankohtaisista valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Toiminnalliset riskit Vesilahden kaltainen pieni yksikkö on hyvin haavoittuva, mikä vuonna 2011 ilmeni konkreettisesti lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa. Vt. johtava lääkäri jäi perhevapaalle marraskuusta ja hänen sijaisekseen siirtyi Narvan terveyskeskuslääkäri. Koska lääkärin sijaisten saamisessa oli ongelmia, Narvan alue oli ilman lääkäriä loppuvuoden. Osa johtavan lääkärin hallinnollisista tehtävistä kuten talousarvion ja taloussuunnittelun valmistelu, lautakunnan pykälien valmistelu ja esittely on siirretty muille johtaville viranhaltijoille, jotta johtavan lääkärin työaikaa on saatu kohdennettua lääkäripalvelujen turvaamiseen. Vuonna 2011 Vesilahden hammashuollossa ei ollut yhtään virkahammaslääkäriä. Toinen virkahammaslääkäri irtisanoutui tammikuussa 2010 ja toinen oli elokuuhun 2011 virkavapaalla, minkä jälkeen hän irtisanoutui. Virkoja ei ole saatu täytettyä. Vesilahti on turvautunut yksityisiin palvelutuottajiin turvatakseen väestölleen hammaslääkäripalvelut ja toteuttaakseen hoitotakuun. Hoitotakuu toteutui kaikissa tilanteissa niin, että puolen vuoden marginaalissa pysyttiin. Vastaavan hammaslääkärin jäätyä virkavapaalle hänen tehtäviään on jaettu hammashoitajalle, joka nimettiin vastaavaksi hammashoitajaksi sekä johtavalle hoitajalle ja sosiaali- ja terveystoimen johtajalle. Em. vastaavan hammaslääkärin ja johtavan lääkärin tehtävien uudelleen organisointi ja samanaikaisesti tapahtunut yhteistoiminta-alueen hallinnollinen valmistelu nykyisten tehtävien lisänä ovat lisänneet huomattavasti johtavien viranhaltijoiden työmäärää. Vesilahdessa päivähoitoyksiköitä on sijoitettuina vanhoihin kiinteistöihin, joissa melko usein ilmenee kiinteistön iästä tai kunnosta johtuvia ongelmia. Terveysviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota kiinteistöjen kuntoon ja esittäneet osaltaan korjausvaatimuksia päivähoitoyksiköihin. Vuonna 2011 Kurkiniityn, Ristiveräjän ja Tuulikallion päiväkodeissa oli sisäilma- ja/tai kosteusongelmia. Kurkiniityn päiväkoti oli evakossa maaliskuusta syyskuun loppuun korjaustöiden vuoksi. Syksyllä 2011 Ristiveräjän päiväkodissa uusittiin vuotava katto. Ristiveräjän päiväkodissa on myös meneillään sisäilmantutkimus kosteusvaurioiden sekä henkilökunnan terveysoireiden vuoksi. Tuulikallion päiväkodin lämpöjärjestelmän uusimistöiden aikana oli turvallisuusriski päiväkotitoiminnan järjestämisessä (mm. päiväkotia ympäröivissä aidoissa aukkoja ). Korjaustyöt ovat edelleen kesken esim. lumiesteet puuttuvat Ristiveräjän ja Reimarin katolta. Peiponpellon päiväkodissa ei ole vielä saatu kaikkia rakenteellisia asioita kuntoon esim. hälytysjärjestelmä ja pihaa sisäpuolella rajaavat turva-aidat (pienten piha, keinualue).

15 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 15 / 156 Vuonna 2011 kiinteistöjen kosteusongelmia ilmeni myös terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston tiloissa. Terveyskeskuksen tiloissa kosteusongelmaan liittyvät korjaustyöt on saatu päätökseen, sosiaalitoimiston tiloissa ne siirtyvät kesään SOPIMUKSET Sosiaali- ja terveystoimen sopimukset koskevat kehyskuntien tilaajarenkaan kautta kilpailutettuja erikoissairaanhoidon ostoja ja lisäksi toisilta kunnilta, säätiöiltä ja yhdistyksiltä ja yksityisiltä palvelutuottajilta ostettavia palveluja. Vesilahden kunnassa toteutettiin syksyllä 2010 Audiatorin toimesta sisäinen tarkastus kohdealueena sopimushallinto. Tarkastuksessa havaittiin joitain puutteita sosiaali- ja terveystoimen sopimuskäytännössä mm. yhdessä tapauksessa johtosäännön mukaisen toimivallan puuttuminen sopimuksen tekoon, kaikkia alkuperäisiä sopimuksia ei ole toimitettu keskustoimistoon, hankinnan arvon puuttuminen päätöksessä ja sopimuksessa. Puutteita on korjattu sitä mukaan, kun sopimuksia on uusittu. Audiatorin suosittama sopimushallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen on koko kunnan lähitulevaisuuden tavoitteita. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Talouden osalta sosiaali- ja terveyslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään läpi jokaisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut. Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään. Esimiesresurssin lisääminen päivähoidossa ja laitoshoidossa on mahdollistanut kokonaistilanteen toiminnallisen ja taloudellisen seurannan entistä paremmin mm. henkilöstön joustavan siirtymisen yksiköstä toiseen sairaus-, loma- yms. tilanteissa, mikä on vähentänyt ulkopuolisten sijaisten käyttöä ja kustannuksia. Erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta kaikki vastuualueet pysyivät hyvin omissa budjeteissaan 2011, joten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin. Erikoissairaanhoidon menojen hallintaa tavoitellaan kehyskuntien ja PSHP:n sopimusohjauksen kehittämisen avulla. Omistajaohjauksen kehittämiseksi käynnistyi PSHP:n sopimusohjausmenettelyn kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina

16 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 16 / 156 KOULUTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Koulujen rehtorien päätöksissä ei ole vuonna 2011 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Koulutuslautakunta seuraa rehtorien tekemiä päätöksiä periaatteessa kuukausittain. Oppilaskuljetusten osalta jouduttu huomauttamaan liikennöitsijää kännykkään puhumisesta koululaisajossa sekä saman liikennöitsijän osalta viikolla 34 lapsia kuljetettu ilmoituksen mukaan autossa, jossa takapenkillä ei ollut kaikille turvavyötä. Osa liikennöitsijöistä on kuitenkin noudattanut tunnontarkasti ilmoitusvelvollisuutta siitä, mikäli reitillä on jostain perustellusta poikkeuksellisesta syystä jouduttu käyttämään autoa, jossa esimerkiksi ei ole ollut alkolukkoa. Vuonna 2010 ilmaistu huoli siitä, että Populus-järjestelmästä ei pysty seuraamaan kehityskeskustelujen pitoa, on poistunut. Lautakunnan päätöksen mukaan keskusteluja on kahden vuoden välein. Vuonna 2011 ei siten ollut velvoitetta pitää keskusteluja. Vuonna 2011 lautakunta palasi käytäntöön, jonka mukaan keskustelut on pidettävä vuosittain. Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Toiminnalliset riskit Pelastussuunnitelmat ovat valmistuneet. Yksittäisellä koululla saattaa olla vielä kesken tilakohtaiset ohjeet. Oppilaiden ja henkilökunnan ohjeistukset pelastusharjoitusten pitämistä varten käynnistyvät seuraavan puolella ja koulutustilaisuuksia seuraa aina varsinainen pelastusharjoitus. Suunnitelmia ei saatu tavoitteen mukaisesti vuonna 2011 koulutuslautakunnan vahvistettavaksi. Kiinteistön hoidon osalta koulutoimen yksiköillä on ollut toistuvasti toiveita, eikä tilanne koulujen kannalta ole vuoden 2011 olennaisesti muuttunut. Kirkonkylän yksiköt ovat toivoneet selkeästi vastuuhenkilöä, joka omatoimisesti seuraisi kiinteistöjen tilaa ja tarttuisi puutteisiin. Sisäilma-asiat nousivat jälleen esille ja niiden ratkaisemiseksi on pyritty esittämään vaatimuksia tilojen kunnosta vastaavalle tekniselle toimelle. Tämän riskin osalta on olemassa toimialojen sopimus, jonka mukaan asioissa etenemisestä tiedottaminen on teknisen toimen vastuulla. Vuonna 2011 koulutoimen kansliassa oli pääsääntöisesti yksi ja sama henkilö yhtäjaksoisesti töissä. Vähitellen tilanteen vakiintuminen alkaa näkyä myös hallinnon työskentelyssä. SOPIMUKSET Sisäinen tarkastus totesi, että koulukuljetussopimukset eivät noudata hyvää hallintotapaa. Kuljetuspäätöksen jälkeen tulee tehdä jokaisen toimijan kanssa erikseen sopimus. Asia saatiin vuonna 2011 syksyllä etenemään sen verran, että tilaajan ja tuottajan välillä saatiin ratkaisu hinnankorotustarpeesta. Kuljetussopimus on nelivuotinen ja se sisältää maininnan siitä, että perustellusta syystä hintaa voidaan tarkistaa uudelleen. Tilaajan ja tuottajan näkemysero kustannusten muutoksesta oli varsin suuri ja päätökseksi tuli tilaajan tekemä ratkaisu, jonka perusteella hintoja korotettiin noin 14% vaaditun 25-30% sijasta. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Toisen kerran koulutoimen talousarvion osalta jouduttiin esittämään kesken vuoden kunnanvaltuustolle lisätalousarviota. Osa perustelua kummassakin tapauksessa oli se, että tietojärjestelmä sotki palkkojen sivukulujen osalta ilmoitetut hinnat. Virheet paljastuivat vasta vähitellen koulutuslautakunnan kuukausittaisessa seurannassa. Vuonna 2011 toisen tekijän, vielä merkittävän, aiheutti se, että budjettiin ilmoitettiin alimitoitetut summat. Budjetin laatimisille oli raami. Alkuvaiheessa pyrittiin esittämään korotuksia mm. oppilaskohtaisiin kuluihin, mutta budjetin toisessa käsittelyssä lisäykset

17 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 17 / 156 poistettiin. Tosiasia oli kuitenkin se, että oppilaskohtaisia hankintoja esimerkiksi Narvan kouluun 143 oppilaalle ei millään kyetty hankkimaan 123 oppilaalle varatulla määrärahalla. Kotikuntakorvausten siirtyminen sosiaalitoimesta koulutoimeen aiheutti vuodelle 2011 virhekirjauksen, mikä jouduttiin lisätalousarviolla korjaamaan. Koulutuslautakunnan aktiivinen talouden seuranta luo turvallisuuden tunnetta koko sektorille.

18 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 18 / 156 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Liikunta- ja nuorisosihteerin päätöspöytäkirjat saatetaan puolen vuoden välein tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnalle. Päätöstenteossa pyritään olemaan tasapuolisia. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Asiakkaita laskutetaan aina kun se on mahdollista, käteisen käsittelyä pyritään välttämään mm. leirit ja matkat. Kuntosalin maksut hoidetaan kirjaston kautta, liikuntasalit laskutetaan, asiakkailla on mahdollisuus maksaa liikuntaseteleillä. Nuorisotilan sekä leirien kioskikassaa hoidetaan käteisellä. Epäkohtiin puututaan välittömästi. Kaikki kunnan omistamat liikunta- ja nuorisotilat on terveystarkastajien puolesta tarkastettu ja mahdollisiin epäkohtiin on välittömästi puututtu. Ohjaajia on opastettu työhön, perehdytyskansiot pidetään ajan tasalla. Leireistä ja tapahtumista tehdään turvallisuussuunnitelmat. Ohjaajilla oltava tarvittavat EA- taidot sekä hygieniapassi kunnossa. Ohjaajien toimitettava rikosrekisteriselvitys mikäli työsuhde yli 3 kk pitkä SOPIMUKSET Sopimuksia tehdään tarvittaessa. Suuremmat hankinnat kilpailutetaan tai tilataan hankintarenkaan välityksellä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Tarkastuslautakunnalle on tehty tarvittavat selvitykset.

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013. Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Käsittely: Kunnanhallitus 31.3.2014 ( 54) Valtuusto 9.6.2014 ( 25) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot