TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA LOPUKSI KUNNAN HENKILÖSTÖ VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA MENOT KONSERNITASE HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

3 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 3 / OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Kertomusvuosi oli valtuustokauden kolmas. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kunnanvaltuusto valitsi toimikaudelle valtuuston puheenjohtajiston ja kunnanhallituksen. Muutoksiakin tuli. Esko Halme toimii kaksivuotiskauden valtuuston puheenjohtajana, Mauri Penttilä 1. ja Lea Karlsson 2. varapuheenjohtajana. Ari Arvela valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ja Mervi Lumia varapuheenjohtajaksi. Alkuperäiseen kunnanhallitukseen ovat uusina tulleet mukaan Pertti Uusi-Erkkilä Elias Joutsenlahden ja Armi Lehtimäki Mari Ollinpojan tilalle. Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta valmisteltiin koko vuoden ajan monipuolisesti ja yhteistyökykyisesti. Uusi järjestelmä käynnistyy ja vaikuttaa hallinnollisesti monella tavalla. Päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen ja tätä koskevat etukäteisjärjestelyt etenivät hyvin. Valtuusto piti loppusyksystä hyvän kahden päivän seminaarin Keuruulla. Siellä oli erinomainen osanotto toisin kuin yksittäisissä Vesilahdessa pidetyissä iltaseminaareissa. Valtuustokauden alun kokemukset ovat vahvistuneet ja edelleenkin voi huomioida, että nykyinen valtuusto on aikaisempia keskustelevampi, kantaa ottavampi ja kriittisempi YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kreikan ja muutaman EU- maan taloudelliset vaikeudet ja laajemminkin kansainväliset talousongelmat heijastuivat myös Suomeen epävarmuutena. Siitä huolimatta Suomen talous pyöri kohtuullisen hyvin, joskin valtion lisävelkaantumisen kustannuksella. Kuitenkaan pahimmat skenaariot eivät toteutuneet. Lisäksi valtakuntaan saatiin laaja- alaiset ja pitkäkestoiset työ- ja virkaehtosopimukset, myös kuntasektorille. Tämä rauhoittaa ja helpottaa talouden kurssissa pitämistä niin valtakunnallisesti kuin kunnallisesti. Vuonna 2010 kunnan väkiluku hieman laski. Kertomusvuonna suunta kääntyi ennakoidusti ylöspäin noin 40 asukkaan lisäyksellä. Se on vähemmän kuin valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on tavoitteena (+85). Näyttää siltä, että Vesilahdessa asukasluvun lisäys jatkuu, mutta asetettuun 2 %:n kasvutavoitteeseen on vaikeampaa päästä. Muuttoliikeselvitys osoitti, että maaseutumaisen asumisen osalta kilpailu Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla tiivistyy. Esimerkkinä selvityksestä voi todeta, että Pälkäneen kunta tarjoaa kilpailukykyisen maaseutumaisen asumisen ja elämisen vaihtoehdon. Jatkossa tuleekin pohdittavaksi, onko tarvetta lisätä kunta- ja tonttimarkkinointia.

4 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 4 / OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Vuosi 2011 sujui, kuten edellinenkin, päälinjoiltaan toiminnallisesti valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2011 talousarvio toteutui tuloksen osalta ennakoidulla tavalla. Iloista yllätystä ei kuitenkaan tullut. Tilinpäätös on ,70 alijäämäinen (v. 2010/ ylijäämäinen). Alijäämä huomioiden taseeseen ( ) jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi ,69 euroa. Vuosikate on ,42 eli 197 /asukas. Se on reilusti alle valtuuston asettaman minimitavoitteen 300 /asukas. Vuosikate on 57,1 %:ia euron poistoista. Se kattaa kuitenkin kertomusvuoden investointimenot. Investoinnit olivat aiempiin vuosiin verrattuna vähäiset, nettomenot ,65. Investoinneista enemmän sivuilla Lauta- ja hallintokunnat pysyivät hyvin annetuissa määrärahoissa. Tästä huolimatta toimintamenojen kasvuksi tuli 6,6 %:ia, kun se edellisenä vuonna oli 4,6 %:ia. Toimintakate (toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvoi 7,7 %:ia / euroa, kun edellisenä vuonna kasvu oli vain 2,4 %. Tämä siitäkin huolimatta, että syksyllä tehtiin lisätalousarviossa toimintamenojen karsintakierros. Keskeinen tekijä kasvussa on erikoissairaanhoidon menot, jotka ylittyivät ennakoituun verrattuna peräti eurolla. Verotulot kasvoivat aikaisempiin vuosiin verrattuna vähän eli 3,9 %:ia ja jäivät noin euroa alle talousarvion. Valtionosuudet tulivat ennakoidusti, mutta kasvu oli vain 0,6 % eli euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämäksi jäi ,51 euroa, kun se vuonna oli ,10. Laitos tuottaa vuodesta toiseen reilusti tappiota. Poistot ovat suuria ja vesi- ja viemärilaitoksen kuluttajamaksut korkeahkot. Talouden plussapuolella oli pitkäaikaisten lainojen supistuminen. Ne olivat euroa /asukas, mutta enää euroa. Uutta lainaa ei otettu, joskin veteraanitalon oston myötä kunnan vastattavaksi tuli noin euron aravalaina. Tilinpäätös on loppusummiltaan talousarvion mukainen mutta riittämätön. Syntynyt alijäämäinen tulos ei saa muodostua tavaksi. Tulevaisuudessa tarvitaan ylijäämäisiä vuosia. Edellyttääkö se palvelurakenteisiin puuttumista, jää nähtäväksi. Seutuyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja pääsoin toimivana. Loppuvuodesta senkin taustalla vaikutti valtion uhmakkaasti käynnistämä ja härkäpäisesti ajama kuntarakenneuudistus. Maankäyttöpolitiikka ja Kirkonkylään valmisteilla olevat asemakaavat puhututtivat. Vesilahti on tältä osin siirtynyt uuteen aikaan. Kaavat laaditaan pääosin yksityisten maille ja aikaisemmin saavutettua laajempaa yhteistä tahtoa on vaikea tavoittaa. Valtuusto viimekädessä kaavat päättää ja tätä päätösvaltaa se pääsee yksiselitteisesti käyttämään kiisteltyjen kaavojen osalta vuonna LOPUKSI Kertomusvuosi oli toiminnallisesti tasapainoinen mutta taloudellisesti huono. Etenkin erikoissairaanhoidon kova kasvuvauhti rasittaa. Päivittäisiin toimintoihin toi lisäväriä kuntarakenneuudistus. Vesilahtea ollaan liittämässä Suur- Tampereeseen. Vesilahden valtuusto on yksiselitteisesti linjannut, että Vesilahden kunta jatkaa itsenäisenä lisääntyvää seutuyhteistyötä tehden. Samanlainen linjaus lienee ehdoton muissakin Tampereen seudun kehyskunnissa. Vesilahdessa ei kuntalaisiltaan ole tullut vaateita kuntaliitoksesta, päinvastoin itsenäisyyden henki tuntuu vahvalta.

5 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 5 / 156 Yksittäisinä valopilkkuina on mukava tuoda esille Narvaan avattu uusi pankkikonttori ja mt 301 Keihonen - Kilpala osuuden tiesuunnitelman laatiminen ja myöhemmin mahdollinen perusparantaminen vuonna Työttömyysasteen matalahko taso, noin 7 %, myös tyydyttää. Kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Haasteita on ollut ja niitä riittää yhä enenevässä määrin kuntauudistuksen melskeisessä maailmassa. Olemme kaikki samassa veneessä, Vesilahti -veneessä. Kun soudamme sitä samaan suuntaan tasapainoisesti ja keikuttamatta, Vesilahti pärjää ja jatkaa itsenäisenä kuntana. Erkki Paloniemi

6 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 6 / KUNNAN HENKILÖSTÖ Vesilahden kunnan henkilöstön määrä oli 325 henkilöä, lisäksi työllistettyinä oli 6 henkilöä. Henkilöstömäärän muutos vuoden 2010 tilinpäätöksestä on 24 henkilöä. Vakinaisia oli henkilöä ( ) ja määräaikaisia 70 (vuonna ) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna ,91. Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

7 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 7 / VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA Väestö (31.12.) Ulkomaalaiset Väestötiheys/m , , , Väestöllinen huoltosuhde 2010 (0-14 ja yli 65 v. 100 työllistä kohden) 64,5 % (ennakkotieto) ennuste ,3 % ,9 % ,6 % ,2 % Valmistuneet asunnot kpl kpl kpl kpl kpl Valmistuneet asunnot 2011 talotyypin mukaan erillispientalo/paritaloasunnot kytketyt pien- ja rivitaloasunnot kerrostaloasunnot 19 kpl 10 kpl 0 kpl Huoneistoala/valmistuneet asunnot 2011 keskimäärin Valmistuneiden asuntojen sijainti pientaloasunnot 138 m 2 asemakaava-alue 21 kpl rivitaloasunnot 84 m 2 haja-asutusalue 8 kpl kerrostaloasunnot 0 m 2 Työpaikkaomavaraisuus ,2 % Työpaikat kunnan alueella kpl - alkutuotanto 18,0 % - teollisuus ja rakentaminen 8,8 % - palvelut 70,3 % - tuntematon 2,9 % Työlliset kunnassa henkilöä - alkutuotanto 8,1 % - teollisuus ja rakentaminen 25,0 % - palvelut 65,6 % - tuntematon 1,3 %

8 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 8 / 156 Työttömyysaste 12/2011 7,1 % (12/2010 7,5 %) työttömiä 144 hlöä alle 20 -vuotiaita 3 hlöä alle 25 -vuotiaita 11 hlöä yli 50 -vuotiaita 50 hlöä yli vuoden työttömänä 30 hlöä Yrityskanta kpl kpl kpl kpl

9 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 9 / KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Tilintarkastaja Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Rakennus- ja ympäristöltk

10 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 10 / 156 KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtajat Halme Esko, puheenjohtaja Penttilä Mauri, I varapuheenjohtaja Karlsson Lea, II varapuheenjohtaja Jäsenet Aaltonen Risto, alkaen Ala-Orvola Markku Arvela Ari Bergius Panu Eskola Aapeli Hakkinen Anne Halme Esko Joutsenlahti Elias, asti Karhu Ari Karjainen Eve Korte Heidi Lehtimäki Armi Lehtonen Jari, asti Leiponen Markku Lella Kristian Lumia Mervi Marttila Ari Niemi Tarja Ollinpoika Mari Rantanen Tuula, asti Saarinen Velipekka Salonen Kirsi Savitaipale Jalle Uusi-Erkkilä Pertti Uusi-Rasi Antti Vilppola Tarja, alkaen Virtanen Sari, alkaen Puolue Kokoomus Keskusta Sdp Vasemmisto Kokoomus Keskusta Kokoomus Keskusta Sitoutumaton Kokoomus Keskusta Keskusta Keskusta Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton Sdp Kokoomus Kokoomus Keskusta Sitoutumaton Keskusta Vasemmisto Sitoutumaton Vihreät Kristilliset Keskusta Keskusta Keskusta Sitoutumaton KUNNANHALLITUS Arvela Ari, puheenjohtaja Lumia Mervi, varapuheenjohtaja Jäsenet Allén Mika Korte Heidi Lehtimäki Armi Saarinen Velipekka Uusi-Erkkilä Pertti Keskusta Kokoomus Kokoomus Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton Keskusta

11 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 11 / HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISHALLINTO SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatetaan johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Kunnanhallituksen johtosääntö päivitettiin 2010 ja uusi johtosääntö astui voimaan Vuonna 2011 johtosäännön päivittäminen ei siis ollut ajankohtaista. Yleishallinnon toimesta valmisteltiin sisäisen valvonnan ohjeet sekä laskutus- ja perintäohjeet, jotka hyväksyttiin kunnanhallituksessa Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet laativat joka toinen vuosi suunnitelman sisäisen tarkastuksen painopistealueista. Ensimmäinen suunnitelma laaditaan vuonna Suunnitelmassa määritellään myös, kuka tarkastuksen suorittaa. Tarkastus voidaan ostaa ulkopuoliselta asiantuntijalta tai antaa toimeksi kunnan palveluksessa olevalle henkilölle. Ensimmäinen sisäisen tarkastuksen suunnitelma laadittiin jo vuonna 2010 ja tarkastuksen painopistealueena oli arvioida Vesilahden kunnan sopimushallintaa koskevaa ohjeistuksen tasoa sekä valvonnan toimivuutta. Sopimusten hallinnointiin liittyen arvioitiin kunnan ohjeistuksen noudattamista sekä sopimusrekisterin ylläpitoa. Tarkastuksen yhteydessä selvitettiin a. sopimuksiin liittyvää ohjeistuksen noudattamista b. sopimushallinnan käsittelyprosessia ja siihen liittyvien valvontatoimien ja seurantamenettelyjen riittävyyttä c. onko kunnalla ajantasainen ja oikea tieto olemassa olevista sopimuksista ja niiden voimassaolosta d. sopimushallinnan yleistä asianmukaisuutta kunnan eri toimialoilla Tarkastus kohdistui erityisesti alkuperäisten sopimusten olemassaolon varmistamiseen, säilyttämiseen sekä sopimushallinnan asianmukaisuuteen. Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti kunnan itse neuvottelemat sopimukset ja tarkastukseen ei otettu työsopimuksia. Tarkastuksen suoritti JHTT, HTM Nina Nieminen Audiator-yhtiöistä ja se tehtiin loka-marraskuussa Vuonna 2011 ei laadittu suunnitelmaa sisäisen tarkastuksen painopistealueista. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa, mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari ja hallintojohtaja käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää.

12 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 12 / 156 SOPIMUKSET Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon, jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain toimintayksiköillä. Sopimusten hallinnan sisäisen tarkastuksen raportissa todetaan, että mikäli kunta on keskittämässä kunnan koko sopimushallinnan keskushallintoon, tulee harkittavaksi myös sähköisen sopimushallintajärjestelmän tarkoituksenmukaisuus. Vuonna 2011 alettiin yhdessä muiden kehyskuntien kanssa kartoittamaan sähköiseen arkistointiin siirtymistä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Yleishallinnon toiminta on pääosin tukipalveluita muille hallintokunnille. Yleishallinto ohjeistaa muita hallintokuntia mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon toimintoihin liittyen. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja raportoivat yleishallinnon tehtäväkenttään kuuluvista asioista suoraan kunnanhallitukselle. SISÄINEN JA ULKOINEN TIEDONKULKU Vuonna 2010 yleishallinnossa toteutettiin Intranet tiedottamisen välineenä Vesilahden kunnan työntekijöille - hanke. Hankkeen tavoitteena oli tehdä Intranet Vesilahden kunnan työntekijöille tunnetuksi tiedotuskanavana ja tuottaa sisältöä uusille julkaistuille sivuille. Tavoitteena oli myös koko henkilöstöä koskevan tiedottamisen osalta luopua sähköpostitiedottamisesta ja ohjata työntekijät käyttämään Intranetia työssään yleisesti tarvitsemiensa ohjeiden ja tiedotteiden saamisessa ja antamisessa. Vuonna 2011 Intranet on ollut henkilöstölle suunnatun tiedottamisen pääasiallinen kanava. Myös henkilöstöllä itsellään on vastuu oma-aloitteisesta tiedon hakemisesta Intrasta. Kunnan www-sivuja alettiin uudistaa vuonna 2011 entistä informatiivisimmiksi, helppokäyttöisemmiksi ja luettavammiksi. Uudet sivut on tarkoitus julkaista kesällä Tapaninpäivänä 2011 alkoi myrsky, jonka seurauksena useita talouksia oli ilman sähköä myös Vesilahden alueella. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja sekä kunnaninsinööri pitivät tapaninpäivänä ja sitä seuraavina päivinä puhelinpalavereja ja varmistivat, että Vesilahden alueella ei myrskyn jäljiltä ollut tarvetta suurimpiin evakuointeihin ja kaikki kunnan tärkeät toiminnot oli turvattu. Ns. tapaninpäivän myrskyn jäljiltä kunnan johtoryhmä on pohtinut, miten tiedottamista ja valmiutta toimia poikkeustilanteissa voidaan parantaa. Poikkeustilanteissa yhteistyö muiden tahojen, mm. VPK:n kanssa on keskeistä ja sen edellytyksenä on, että jokaisella johtoryhmän jäsenellä on ao. tahojen ajantasaiset yhteystiedot aina mukanaan. Vuonna 2010 aloitettua ja hyväksi todettua valtuutettujen tiedottamista kunnan sisäisistä häiriötilanteista, mm. kunnan kiinteistöissä havaituista ongelmista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista evakuoinneista, jatkettiin myös vuonna 2011.

13 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 13 / 156 TUKIPALVELUT SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolen vuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, joita työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/vuodessa. Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen ottopalvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt /vuodessa pistokokein suuremmissa ruokapalvelun yksiköissä. SOPIMUKSET Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla.

14 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 14 / 156 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa jokaisessa kokouksessaan hallinnonalansa esimiesten tekemiä päätöksiä. Lautakunta on saattanut kysellä yksittäisistä päätöksistä, mutta varsinaista huomauttamista niistä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoite on asioiden perusteellinen ja avoin valmistelu ja käsittely. Henkilökunta pyritään pitämään valmistelussa olevista asioista hyvin perillä ja ottamaan mukaan valmisteluun. Esimerkkinä mainittakoon Vesilahden ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistoiminta-alueen palvelutyöryhmä ja sen alatyöryhmät, jotka ovat valmistelleet palveluverkkomallia yhteistoiminta-alueelle, ovat koostuneet laaja-alaisesti sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä. Lisäksi henkilöstöä on koko ajan tiedotettu valmistelun etenemisestä informaatiotilaisuuksissa ja työpaikkakokouksissa. Kaikilla vastuualueilla on säännölliset henkilöstöpalaverit, joissa tiedotetaan ajankohtaisista valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Toiminnalliset riskit Vesilahden kaltainen pieni yksikkö on hyvin haavoittuva, mikä vuonna 2011 ilmeni konkreettisesti lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa. Vt. johtava lääkäri jäi perhevapaalle marraskuusta ja hänen sijaisekseen siirtyi Narvan terveyskeskuslääkäri. Koska lääkärin sijaisten saamisessa oli ongelmia, Narvan alue oli ilman lääkäriä loppuvuoden. Osa johtavan lääkärin hallinnollisista tehtävistä kuten talousarvion ja taloussuunnittelun valmistelu, lautakunnan pykälien valmistelu ja esittely on siirretty muille johtaville viranhaltijoille, jotta johtavan lääkärin työaikaa on saatu kohdennettua lääkäripalvelujen turvaamiseen. Vuonna 2011 Vesilahden hammashuollossa ei ollut yhtään virkahammaslääkäriä. Toinen virkahammaslääkäri irtisanoutui tammikuussa 2010 ja toinen oli elokuuhun 2011 virkavapaalla, minkä jälkeen hän irtisanoutui. Virkoja ei ole saatu täytettyä. Vesilahti on turvautunut yksityisiin palvelutuottajiin turvatakseen väestölleen hammaslääkäripalvelut ja toteuttaakseen hoitotakuun. Hoitotakuu toteutui kaikissa tilanteissa niin, että puolen vuoden marginaalissa pysyttiin. Vastaavan hammaslääkärin jäätyä virkavapaalle hänen tehtäviään on jaettu hammashoitajalle, joka nimettiin vastaavaksi hammashoitajaksi sekä johtavalle hoitajalle ja sosiaali- ja terveystoimen johtajalle. Em. vastaavan hammaslääkärin ja johtavan lääkärin tehtävien uudelleen organisointi ja samanaikaisesti tapahtunut yhteistoiminta-alueen hallinnollinen valmistelu nykyisten tehtävien lisänä ovat lisänneet huomattavasti johtavien viranhaltijoiden työmäärää. Vesilahdessa päivähoitoyksiköitä on sijoitettuina vanhoihin kiinteistöihin, joissa melko usein ilmenee kiinteistön iästä tai kunnosta johtuvia ongelmia. Terveysviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota kiinteistöjen kuntoon ja esittäneet osaltaan korjausvaatimuksia päivähoitoyksiköihin. Vuonna 2011 Kurkiniityn, Ristiveräjän ja Tuulikallion päiväkodeissa oli sisäilma- ja/tai kosteusongelmia. Kurkiniityn päiväkoti oli evakossa maaliskuusta syyskuun loppuun korjaustöiden vuoksi. Syksyllä 2011 Ristiveräjän päiväkodissa uusittiin vuotava katto. Ristiveräjän päiväkodissa on myös meneillään sisäilmantutkimus kosteusvaurioiden sekä henkilökunnan terveysoireiden vuoksi. Tuulikallion päiväkodin lämpöjärjestelmän uusimistöiden aikana oli turvallisuusriski päiväkotitoiminnan järjestämisessä (mm. päiväkotia ympäröivissä aidoissa aukkoja ). Korjaustyöt ovat edelleen kesken esim. lumiesteet puuttuvat Ristiveräjän ja Reimarin katolta. Peiponpellon päiväkodissa ei ole vielä saatu kaikkia rakenteellisia asioita kuntoon esim. hälytysjärjestelmä ja pihaa sisäpuolella rajaavat turva-aidat (pienten piha, keinualue).

15 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 15 / 156 Vuonna 2011 kiinteistöjen kosteusongelmia ilmeni myös terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston tiloissa. Terveyskeskuksen tiloissa kosteusongelmaan liittyvät korjaustyöt on saatu päätökseen, sosiaalitoimiston tiloissa ne siirtyvät kesään SOPIMUKSET Sosiaali- ja terveystoimen sopimukset koskevat kehyskuntien tilaajarenkaan kautta kilpailutettuja erikoissairaanhoidon ostoja ja lisäksi toisilta kunnilta, säätiöiltä ja yhdistyksiltä ja yksityisiltä palvelutuottajilta ostettavia palveluja. Vesilahden kunnassa toteutettiin syksyllä 2010 Audiatorin toimesta sisäinen tarkastus kohdealueena sopimushallinto. Tarkastuksessa havaittiin joitain puutteita sosiaali- ja terveystoimen sopimuskäytännössä mm. yhdessä tapauksessa johtosäännön mukaisen toimivallan puuttuminen sopimuksen tekoon, kaikkia alkuperäisiä sopimuksia ei ole toimitettu keskustoimistoon, hankinnan arvon puuttuminen päätöksessä ja sopimuksessa. Puutteita on korjattu sitä mukaan, kun sopimuksia on uusittu. Audiatorin suosittama sopimushallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen on koko kunnan lähitulevaisuuden tavoitteita. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Talouden osalta sosiaali- ja terveyslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään läpi jokaisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut. Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään. Esimiesresurssin lisääminen päivähoidossa ja laitoshoidossa on mahdollistanut kokonaistilanteen toiminnallisen ja taloudellisen seurannan entistä paremmin mm. henkilöstön joustavan siirtymisen yksiköstä toiseen sairaus-, loma- yms. tilanteissa, mikä on vähentänyt ulkopuolisten sijaisten käyttöä ja kustannuksia. Erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta kaikki vastuualueet pysyivät hyvin omissa budjeteissaan 2011, joten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin. Erikoissairaanhoidon menojen hallintaa tavoitellaan kehyskuntien ja PSHP:n sopimusohjauksen kehittämisen avulla. Omistajaohjauksen kehittämiseksi käynnistyi PSHP:n sopimusohjausmenettelyn kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina

16 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 16 / 156 KOULUTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Koulujen rehtorien päätöksissä ei ole vuonna 2011 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Koulutuslautakunta seuraa rehtorien tekemiä päätöksiä periaatteessa kuukausittain. Oppilaskuljetusten osalta jouduttu huomauttamaan liikennöitsijää kännykkään puhumisesta koululaisajossa sekä saman liikennöitsijän osalta viikolla 34 lapsia kuljetettu ilmoituksen mukaan autossa, jossa takapenkillä ei ollut kaikille turvavyötä. Osa liikennöitsijöistä on kuitenkin noudattanut tunnontarkasti ilmoitusvelvollisuutta siitä, mikäli reitillä on jostain perustellusta poikkeuksellisesta syystä jouduttu käyttämään autoa, jossa esimerkiksi ei ole ollut alkolukkoa. Vuonna 2010 ilmaistu huoli siitä, että Populus-järjestelmästä ei pysty seuraamaan kehityskeskustelujen pitoa, on poistunut. Lautakunnan päätöksen mukaan keskusteluja on kahden vuoden välein. Vuonna 2011 ei siten ollut velvoitetta pitää keskusteluja. Vuonna 2011 lautakunta palasi käytäntöön, jonka mukaan keskustelut on pidettävä vuosittain. Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Toiminnalliset riskit Pelastussuunnitelmat ovat valmistuneet. Yksittäisellä koululla saattaa olla vielä kesken tilakohtaiset ohjeet. Oppilaiden ja henkilökunnan ohjeistukset pelastusharjoitusten pitämistä varten käynnistyvät seuraavan puolella ja koulutustilaisuuksia seuraa aina varsinainen pelastusharjoitus. Suunnitelmia ei saatu tavoitteen mukaisesti vuonna 2011 koulutuslautakunnan vahvistettavaksi. Kiinteistön hoidon osalta koulutoimen yksiköillä on ollut toistuvasti toiveita, eikä tilanne koulujen kannalta ole vuoden 2011 olennaisesti muuttunut. Kirkonkylän yksiköt ovat toivoneet selkeästi vastuuhenkilöä, joka omatoimisesti seuraisi kiinteistöjen tilaa ja tarttuisi puutteisiin. Sisäilma-asiat nousivat jälleen esille ja niiden ratkaisemiseksi on pyritty esittämään vaatimuksia tilojen kunnosta vastaavalle tekniselle toimelle. Tämän riskin osalta on olemassa toimialojen sopimus, jonka mukaan asioissa etenemisestä tiedottaminen on teknisen toimen vastuulla. Vuonna 2011 koulutoimen kansliassa oli pääsääntöisesti yksi ja sama henkilö yhtäjaksoisesti töissä. Vähitellen tilanteen vakiintuminen alkaa näkyä myös hallinnon työskentelyssä. SOPIMUKSET Sisäinen tarkastus totesi, että koulukuljetussopimukset eivät noudata hyvää hallintotapaa. Kuljetuspäätöksen jälkeen tulee tehdä jokaisen toimijan kanssa erikseen sopimus. Asia saatiin vuonna 2011 syksyllä etenemään sen verran, että tilaajan ja tuottajan välillä saatiin ratkaisu hinnankorotustarpeesta. Kuljetussopimus on nelivuotinen ja se sisältää maininnan siitä, että perustellusta syystä hintaa voidaan tarkistaa uudelleen. Tilaajan ja tuottajan näkemysero kustannusten muutoksesta oli varsin suuri ja päätökseksi tuli tilaajan tekemä ratkaisu, jonka perusteella hintoja korotettiin noin 14% vaaditun 25-30% sijasta. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Toisen kerran koulutoimen talousarvion osalta jouduttiin esittämään kesken vuoden kunnanvaltuustolle lisätalousarviota. Osa perustelua kummassakin tapauksessa oli se, että tietojärjestelmä sotki palkkojen sivukulujen osalta ilmoitetut hinnat. Virheet paljastuivat vasta vähitellen koulutuslautakunnan kuukausittaisessa seurannassa. Vuonna 2011 toisen tekijän, vielä merkittävän, aiheutti se, että budjettiin ilmoitettiin alimitoitetut summat. Budjetin laatimisille oli raami. Alkuvaiheessa pyrittiin esittämään korotuksia mm. oppilaskohtaisiin kuluihin, mutta budjetin toisessa käsittelyssä lisäykset

17 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 17 / 156 poistettiin. Tosiasia oli kuitenkin se, että oppilaskohtaisia hankintoja esimerkiksi Narvan kouluun 143 oppilaalle ei millään kyetty hankkimaan 123 oppilaalle varatulla määrärahalla. Kotikuntakorvausten siirtyminen sosiaalitoimesta koulutoimeen aiheutti vuodelle 2011 virhekirjauksen, mikä jouduttiin lisätalousarviolla korjaamaan. Koulutuslautakunnan aktiivinen talouden seuranta luo turvallisuuden tunnetta koko sektorille.

18 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 18 / 156 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Liikunta- ja nuorisosihteerin päätöspöytäkirjat saatetaan puolen vuoden välein tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnalle. Päätöstenteossa pyritään olemaan tasapuolisia. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Asiakkaita laskutetaan aina kun se on mahdollista, käteisen käsittelyä pyritään välttämään mm. leirit ja matkat. Kuntosalin maksut hoidetaan kirjaston kautta, liikuntasalit laskutetaan, asiakkailla on mahdollisuus maksaa liikuntaseteleillä. Nuorisotilan sekä leirien kioskikassaa hoidetaan käteisellä. Epäkohtiin puututaan välittömästi. Kaikki kunnan omistamat liikunta- ja nuorisotilat on terveystarkastajien puolesta tarkastettu ja mahdollisiin epäkohtiin on välittömästi puututtu. Ohjaajia on opastettu työhön, perehdytyskansiot pidetään ajan tasalla. Leireistä ja tapahtumista tehdään turvallisuussuunnitelmat. Ohjaajilla oltava tarvittavat EA- taidot sekä hygieniapassi kunnossa. Ohjaajien toimitettava rikosrekisteriselvitys mikäli työsuhde yli 3 kk pitkä SOPIMUKSET Sopimuksia tehdään tarvittaessa. Suuremmat hankinnat kilpailutetaan tai tilataan hankintarenkaan välityksellä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Tarkastuslautakunnalle on tehty tarvittavat selvitykset.

19 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 19 / 156 TEKNINEN TOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Tekninen lautakunta seuraa määrävälein kunnaninsinöörin päätöspöytäkirjoja. Pääosa päätöksistä koskee jätemaksuja ja vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuja. Lisäksi kunnaninsinööri tekee suunnittelusopimuksia ja pieniä hankintoja johtosäännön määrittelemissä eurorajoissa. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Lautakunta seuraa määrävälein talousarvion toteutumista. TOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA Suurimmat riskit ovat edelleen olleet vesi- ja viemärilaitoksen toiminnassa. Laitoksen toimintaan perehtyneitä henkilöitä on aivan liian vähän. Häiriötilanteessa ovat riskit erittäin suuret varsinkin, jos laitoksen toimintaan perehtyneitä henkilöitä ei tavoiteta esim. loman vuoksi. Tekninen toimi päivystää 24h/vrk, mutta välttämättä päivystäjä ei hallitse tilannetta häiriötilanteessa ja lisäksi ei ole työnjohtopäivystystä. Lempäälän vesilaitoksen kanssa on sovittu siitä, miten erityistilanteissa toimitaan, jos häiriö koskettaa molempia kuntia samanaikaisesti. Laitokselle on laadittu myös valmius- ja varautumissuunnitelma sekä (kriisi)viestintäsuunnitelma. SOPIMUKSET Teknisessä toimistossa hankinnat on pääosin kilpailutettu Kuhan toimesta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa erittäin paljon keskeisiä hankintoja. Kirjalliset sopimukset laaditaan esim. urakoista ja myös suunnittelutyöstä. Tilintarkastajat tarkastivat teknisen toimen keskeiset sopimukset ja niistä ei löytynyt erityistä huomautettavaa. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Lautakunta on seurannut talousarvion toteumaa ja tarvittaessa pyytänyt lisäselvityksiä. Erityistarkkailussa on ollut edelleen vesi- ja viemärilaitos, jonka toiminta on jatkuvasti ollut tappiollista.

20 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2011 Sivu 20 / 156 RAKENNUSVALVONTA SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui 10 kertaa Rakennustarkastaja esittää joka kokouksessa päätösluettelon, jolloin lautakunta saa tarvittaessa lisää tietoa tehdyistä päätöksistä. Rakennusvalvontaviranomainen eli lautakunta on delegoinut päätösvaltaa viranhaltijalle, mutta osa MRL:n mukaisista päätöksistä on lautakunnalla. Rakennuslupaharkintaa edeltäviä päätöksiä ovat usein poikkeaminen ja suunnittelutarveharkinta. Täten on selvää että lautakunta on tietoinen näiden päätösten jälkeisestä lupamenettelystä. MRL määrittelee tarkoin lupamenettelyn eri vaiheissa lausuntotarpeen, kuulemisperiaatteet ja päätöksen tiedotusmenettelyn ja valitusosoitukset. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim. ELY-keskukselta, joka valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisia. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on puolivuotiskatsauksessa esitetty talousarvion toteumaa. Lautakunta on esittänyt rakennusvalvontataksan korottamista loppuvuodesta 2011 siten, että rakennusvalvontamaksuilla saataisiin katettua rakennusvalvonnan kulut. PÄÄTÄNTÄVALLAN MERKITYS Rakennusvalvonnan päätäntävallan osalta sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan että rakennustarkastajan toimivallalla voi olla hyvinkin kauaskantoisia tai merkittäviä vaikutuksia esim. kunnan väestörakenteen muodostumisen kannalta tai yhdyskuntateknisen palvelun järjestämisen vaatimuksiin. Lakien, asetusten, määräyksien sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää. Hajarakentamiseen ollaan laatimassa seudullisia ohjeita, joita tulee paikallisesti noudattaa. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2010 on mainittu pienen yksikön ongelmaksi, että vain yksi henkilö hallitsee tietyn osa-alueen. Tämä on myös rakennusvalvonnan viranhaltijan ongelma, sillä rakennustarkastajan poissa ollessa rakennusvalvonnan toiminta on kutakuinkin pysähdyksissä. Esimies-alaiskeskustelut sekä tehtävän kuvaukset tulisi tarkastaa vuosittain, rakennusvalvonnan nykyisen viranhaltijan aikana näitä ei ole tehty. Henkilöstön tasapuolista kohtelu, työntekijän arvostaminen ja motivoiminen on työympäristön hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Työn vaativuus ja vastuullisuus olisi hyvä huomioida työtehtävän arvioinnissa. SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS Teknisen toimiston sisällä tiedonkulku toimii paremmin kuin hallintokuntien välinen. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen pidetty yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. On kerrottu tiivistetysti koulutuksien ajankohtaisista asioista ja laki- ja määräysmuutoksista. Tiedonsaantia on pyritty parantamaan kotisivuilla tiedottamisen välityksellä mm. rakennusvalvonnan ja yksityistieasioiden ajankohtaista osion luomisella. Tilinpäätöksen tekstiosassa on pyritty selvittämään rakennusvalvonnan toimintaa.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 3 1.1.2

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot