Jukka Pitkäranta varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Pitkäranta varajäsen"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2005 KOKOUSAIKA: Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. läsnä Anu Leppisaari läsnä Minna Patoranta läsnä Tapio Uusitalo läsnä Jukka Pitkäranta varajäsen läsnä Mika Länsivuori läsnä MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pentti Lauhala kh:n edustaja läsnä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, kunnaninsinööri, esittelijä läsnä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todettiin ASIAT: 7-16 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Minna Patoranta ja Tapio Uusitalo (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan Isojoen kunnanvirastossa kahden päivän kuluessa. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Esa Lehtimäki Valter Enqvist PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Isojoen kunnanvirasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Minna Patoranta Tapio Uusitalo PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Isojoen kunnanvirastossa YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2005

2 Tekninen lautakunta SUUPOHJAN KUNTIEN YHTEINEN JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA Kuntaliitto on suositellut Kuntaliiton jätestrategisia kannanottoja hyväksyessään , että jokaisessa kunnassa laaditaan oma jätepoliittinen ohjelma, jonka valtuusto hyväksyy. Tämän jätepoliittisen ohjelman eli jätehuoltostrategian tavoitteena on käydä läpi Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueen jätehuollon eri tehtävien jakaminen, vastuiden sekä tavoitteiden selkiyttäminen. Ohjelmalla kartoitetaan ongelmakohteet ja niille ratkaisumenetelmiä, määritellään toimintatavat erilaisia tilanteita varten sekä selvitetään millaiseen palvelutasoon alueen jätehuollossa pyritään. Ohjelma on valmisteltu yhdessä Botniaroskin osakaskuntien ja yhtiön kesken. Jätepoliittisen ohjelman valmistelutyötä varten on perustettu ohjausryhmä, joka koostuu kunkin osakaskunnan jäsenestä. Valter Enqvist, kunnaninsinööri (Isojoki) Matti Hiipakka, tekninen johtaja (Jurva) Heikki Rinta-Hoiska, rakennusmestari (Karijoki) Matti Mattila, kaupungininsinööri (Kaskinen) Tapani Ojala, ympäristösihteeri (Kauhajoki) Barbro Lundberg, ympäristö- ja terveystarkastaja (Kristiinankaupunki) Harriet Perus-Marander, ympäristö- ja terveystarkastaja (Närpiö) Niina Yli-Keturi, ympäristösihteeri (Teuva) Merja Rosendal, toimitusjohtaja, Oy Botniarosk Ab Ohjelman tekoa koskeva ensimmäinen kokous pidettiin Teuvalla Jätepoliittisen ohjelman laadinnan aikana kokouksissa ja muissa palautteissa esitetyt asiat on huomioitu jätepoliittisessa ohjelmassa joko päämäärinä, toimenpiteinä tai perusteluina. Jätepoliittista ohjelmaa päivitetään määräajoin ja varsinkin sen sisältämiä liitteitä yksityiskohtaisine tietoineen päivitetään jatkuvasti. Ohjelman muuttuvia tietoja ja tarvittavia päivityksiä ylläpidetään yhtiössä. Liitteenä jätepoliittinen ohjelma.

3 Tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Oy Botnia Rosk Ab:n toiminta-alueen kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

4 Tekninen lautakunta ASFALTOITAVAT KOHTEET 2005 Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan Lemminkäinen Oy:n tarjouksen asfaltoinnista vuosille 2005 ja Tänä vuonna on tarkoitus asfaltoida Sahantie 2200 m2 Yhteiskoulun piha 1000 m2 Paikkaukset terveyskeskuksen pihassa 200 m2 Kustannusarvio Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy v asfaltoinnit.

5 Tekninen lautakunta LUUKKAANTIEN KAAVATIESUUNNITELMA Seurakunnalta ostettava Jokirannan kaava-alueen kauppa on hyväksytty kirkkohallituksessa joten alueen kauppakirjat ovat allekirjoitettavissa kesäkuun alkupuolella. Alueella on vireillä uusi kolmen asunnon rivitalohanke jota varten alueelle on rakennettava Luukkaantie niminen kaavatie. Kunnaninsinööri on laatinut Luukkaantien kaavatiesuunnitelman. Tien kokonaispituus on 129 m. Tiestä tulee viisi metriä leveä. Tie on tarkoitus rakentaa sorapintaisena rivitalon liittymään asti oli noin 60 m:n pituudelta. Kustannusarvio n Tien kokonaiskustannusarvio. Toteutetaan kun alueelle tulee lisää rakentajia. LUUKKAANTIE /m2 pituus 129 leveys 5 m2 695 sorapintainen päällystystyö 7, valaisu 5, yhteensä alv Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteinä olevat Luukkaantien kaavatiesuunnitelmat ja asettaa n. nähtäville.

6 Tekninen lautakunta JOKIRANNAN JA YLIKORTTEEN ALUEIDEN MAAPERÄTUTKIMUKSET Jokirannan- ja Ylikortteen kaava-alueilla olkaa rivitalon ja omakotitalon rakennustyöt. Rakennuslupia varten tarvitaan maaperätutkimukset. Kunnanhallitus on päättänyt teettää em. tutkimukset koska ne isompia alueita koskien tulevat edullisemmiksi. Tutkimus koskee yhteensä 14 tonttia. Tarjouksen jättivät Lapuan Aluetekniikka Oy; kokonaishinta 4572 alv 0% sekä Insinööritoimisto Geoympäristö Oy, Kankaanpäästä kokonaishinta 2400 alv 0%. Hyväksyttiin Geoympäristö Oy:n tarjous. Jokirannan alueen kaavan merkitseminen maastoon on tilattu Kiinteistö ja Mittaus Oy:ltä Kauhajoelta, kokonaishinta 2240 alv 0%. Tarjous sisältää 56 rajapyykin asennuksen putkipyykkeineen. Em. kustannukset kirjataan maa- ja metsätilat talousarviokohdasta. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asia tietoonsa saatetuksi.

7 Tekninen lautakunta MÄKIKAUPUNGIN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vuoden 2005 talousarvion käsittelyn yhteydessä tuli esille Mäkikaupungin alueen kaavoittaminen. Alue on tiiviisti rakennettu ja tulisi rakentaa kunnallinen viemäriverkosto. Ennen asemakaavoituksen aloittamista tulisi alueelle laatia osayleiskaava. Kaavoituksesta on keskusteltu Plan Ark Oy:n / DI Veli Vähämäen kanssa. Plan Ark Oy on laatinut aikaisemmin kaikki Kirkonkylän alueen asemakaavat. Kaavoitettava alueen koko on n. 160 ha. Hanke ja mahdollinen kaavoitustarjous esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää aloittaa Mäkikaupungin alueen osayleiskaavoituksen Plan Ark Oy on jättänyt kaavoitustarjouksen. Liite Työn tarkoitus ja sisältö. Tarkoituksena on laatia Mäkikaupungin alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että suunnittelussa huomioidaan uusi maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö sekä yleiskaavasuunnittelussa ja vaatimustasossa tapahtunut kehitys. Kaavoitustyö käsittää alueen osayleiskaavan laatimisen tarpeellisine vaihtoehtoratkaisuineen sekä neuvottelu kunnan ja muiden intressitahojen sekä tarpeellisten viranomaisten kanssa samoin kuin ehdotuksen esittelyn kunnalle ja muille intressitahoille sekä asukkaille tarpeellisessa määrin. Työn lopputuloksena on Mäkikaupungin alueesta numeerisessa muodossa sekä paperitulosteena osayleiskaavaehdotus kaavamääräyksineen ja selityksineen sekä kaavaselostus ja muut tarpeelliset asiakirjat kunnanhallituksen käsittelyä ja virallista nähtäville panoa varten. Tarjoukseen ei sisälly luontoselvitystä eikä rakennuskannan inventointia. Työ voidaan aloittaa sopimuksen mukaan.

8 Tekninen lautakunta Työn kustannusarvio siihen vaiheeseen saakka, kun kaavaehdotus asetetaan ensimmäisen kerran virallisesti nähtäville on noin 9500 alv 0%. Hinta-arvioon on laskettu mukaan matkakustannukset, työpaperikopiot sekä nähtäville panoa ja lausontojen pyytämistä varten tarpeelliset asiakirja + karttatulosteet (5 sarjaa). Muut kopio ja tulostuskustannukset veloitetaan hankintahinnan mukaisesti. Kustannukset veloitetaan tilaajalta kuukausittain jälkikäteen työn edistymisen mukaan.

9 Tekninen lautakunta KUNNAN TALOUSPOLIITTISEN TOIMIKUNNAN SÄÄSTÖESITYKSET Kunnan talouspoliittinen toimikunta on esittänyt, että kuluvan vuoden hankkeista yhteiskoulun väestönsuoja/ monitoimitalon varasto ja terveyskeskuksen laajennuksen suunnittelu luovutaan tällä erää. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

10 Tekninen lautakunta TIEDOKSI 1.) Kunnaninsinöörin päätökset 2005 vuosilomaa 70,72,73,74,77,78,81,1,2,3,4,5,6,7,9,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 28,31,32,33,38,40,41,42,43,45,46,47 sairaslomaa 75,79,80,8,10,27,30,35,36,37 virkavapautta 44 muu syy 71 omakotitontti Teijo ja Sari Kallio 76 työsopimus / Pirjo Tuomaala (yht.koulun keittiön loppusiivous) 29 omakotitontti Jari ja Taina Pitkäranta 34 kaavateiden harjaus/ Talopekka 37 omakotitontti Vesa ja Mirva Kuusimäki 2.) Huutokauppa Kyläkoulujen irtaimiston huutokauppa pidetään klo Varpe hallilla. Meklarina toimii Esa Saarinen. Koulujen henkilökunta valitsee säilytettävät, myytävät ja kaatopaikalle vietävät tavarat. 3.) Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Sirpa Lindroos vierailee Isojoen virastotalolla perjantaina klo alkaen aiheena kaatopaikan kunnostus. 4.) Teknisen lautakunnan kokoukset alkavat alkaen klo Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee kohdat 1, 2, 3ja 4 tietoonsa saatetuksi.

11 Tekninen lautakunta MAANKAATOPAIKAN PERUSTAMINEN Kirkonkylän kaatopaikan lopetettua toimintansa ei kunnalla ole ollut osoittaa paikkaa mihin kuntalaiset voisivat tuoda maa-aineksia esim uudisrakennusten ja teiden pohjamaita. Asiasta on neuvoteltu Jaakko Viitakosken kanssa joka on lupautunut antamaan korvauksetta em. käyttöön soramontun joka sijaitsee Rimpikankaalla tila: RIMPIKANGAS 7:212, tilan pinta-ala on n. 2.4 ha. Maankaatopaikalle ei saa tuoda muuta kuin puhtaita maa-aineksia. Viitakoski Ay hoitaisi valvonnan ja osoittaisi maa-ainesten tuojalle sijoituspaikan sekä hoitaisi tasauksen tuojalta perittävää korvausta vastaa. Monttuun voitaisiin sijoittaa noin m3 maa-aineksia. Kunnaninsinööri on laatinut maankaatopaikasta liitteenä oleva alustavan suunnitelman. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää laatia tarvittavat asiakirjat maankaatopaikan perustamiseksi RIMPIKANGAS 7:212 nimiselle tilalle. Maankaatopaikan lupahakemus toimitetaan Länsi-Suomen Ympäristökeskukselle. Asiakirjoihin kuuluu alueen täyttösuunnitelma sekä selostus maankaatopaikan valvonnasta ja hoidosta. Ympäristökeskus voi tarvittaessa vaatia tarkkailuohjelman. Lupapäätös maksaa Jos luvan käsittelytyö on vähäinen niin em. maksusta voi saada 35 %:n alennuksen.

12 Tekninen lautakunta SARVILUOMAN VESIJOHTO Tapio Alatalo on Sarviluoman vesijohtoyhtymän puolesta tiedustellut kunnalta mahdollisuutta liittyä Lauhan Sarven alueella olevaan vesijohdon piiriin. Lauhan Sarven vesijohto kuuluu kunnan vesilaitokseen. Vesijohtoon liittyisi noin 10 taloutta. Nykyisin Sarvikylään tulee vesi omalla paineella Riitakankaassa olevasta lähteestä, mutta vedenpaine ei ole riittävä ja vanha puuputkisto olisi uusittava. Lauhan Sarven alue saa vetensä n. 100 metriä syvästä porakaivosta joka sijaitsee matkailukeskuksen pihassa. Nykyinen kunnan vesijohto on viety Rajalan talon kohdalle os. Lahdentie 84. Porakaivon veden riittävyyttä ja painetasoa ja pumppaustehoa ei ole vielä tutkittu. Tarvittavan vesijohdon rakentaminen (n m.) tulisi maksamaan n ja mahdollisen paineenkorotusaseman kustannukset n Sarviluoman vesijohtoyhtymä on anonut kunnalta nykyisen linjan kunnostamiseen (kustannusarvio (15225,70) avustusta (kh ) ja saanut siihen avustusta Ehdotus: Tutkitaan veden riittävyys ja pumppujen teho Lauhansarven kaivossa. Jos hanke toteutetaan kunnan vesilaitoksen toimesta niin rakentamiskustannukset peritään liittyjiltä liittymismaksuina. Veden käytöstä peritään kulloinkin voimassaoleva perus ja käyttömaksu. Nykyisin 5,27 /piste/ vuosi (yleensä omakotitalossa pistettä) ja käyttömaksu 0.67 /m3. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %.

13 Tekninen lautakunta MATKAILUKOHTEIDEN VIITOITUS Ehdotus: Päätetään uusia seuraavat tienviitat kpl kohde 2 Lauhansarvi 3 Aumakivi 4 Kivijata Kaikki viitat kaksipuoleisena.. Kulut kirjataan maa- ja metsätiloista.

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouksen pvm Pykälät 7-16 OIKAISUVAATIMUS SEKÄ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista alla luetelluista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 7,12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 8,9,10,11,13,14,15,16 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 7,12 Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE osoite: Teollisuustie 1 A ISOJOKI Pykälät: 8,9,10,11,13,14,15,16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen tekijän allekirjoitettava.

15 VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: VAASAN HALLINTO-OIKEUS PL VAASA Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät valitusaika 30 päivää valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Länsi-Suomen Ympäristökeskus PL VAASA Pykälät valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. VALITUSKIRJELMÄ: Valituskirjelmästä on käytävä ilmi seuraavat asiat: * päätös, johon muutosta haetaan * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoittava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kun HLL 21 :ssä säädetään VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät ennen valitusajan päättymistä.

16 MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA Oikaisuvaatimusohje ja hakemusosoitus Oikaisuvaatimuksen tekeminen tekniselle lautakunnalle Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Isojoen tekniselle lautakunnalle Asianosainen osoitteella: Isojoen voi saattaa tekninen hankintapäätöksen lautakunta, Teollisuustie markkinaoikeuden 1 A, käsiteltäväksi Isojoki. sillä Oikaisuvaatimuksen perusteella, että voi hankinnassa tehdä se, johon on menetelty päätös on julkisista kohdistettu hankinnoista tai jonka annetun oikeuteen, lain (1505/1992) velvollisuuteen tai sen tai nojalla etuun annettujen päätös säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan välittömästi vaikuttaa. sopimuksen vastaisesti ( HankintaL 9-9b ). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan Hakemuksen saaneen tiedon tekeminen päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja Oikaisuvaatimuksesta on saanut tiedon päätöksestä käytävä ilmi vaatimus ja sen perusteluista perusteineen. sekä Oikaisuvaatimus ohjeen asian saattamisesta on sen tekijän markkinaoikeude allekirjoitettava. n käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että Hakijan hankinnassa on ennen on menetelty hakemuksen julkisista toimittamista hankinnoista annetun markkinaoikeudelle lain (1505/1992) ilmoitettava tai sen nojalla hankinta- annettujen yksikölle kirjallisesti säännösten aikeestaan tai Euroopan panna yhteisön asia lainsäädännön vireille markkinaoikeudessa. tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 9-9b ). Kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Hakemuksen tekeminen Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan (vesi, energia, tele ja Hakemus liikenne) markkinaoikeudelle ja hankinnan ennakoitu on tehtävä arvo on kirjallisesti asetuksessa 14 päivän säädettyä kuluessa kynnys- siitä, arvoa kun pienempi, ehdokas tai tarjoaja markkinaoikeudella on saanut tiedon ei ole päätöksestä toimivaltaa käsitellä ja sen perusteluista asiaa. Tällaiseen sekä ohjeen hankintapäätökseen asian saattamisesta voidaan hakea markkinaoikeuden muutosta vain oikaisuvaatimuksella. käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Valituskielto Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain Hakijan on ennen hakemuksen (585/1996) nojalla toimittamista sillä perusteella, markkinaoikeudelle että päätös on ilmoitettava julkisista hankinnoista hankinta- annetun yksikölle lain kirjallisesti vastainen (HankintaL aikeestaan 9 a panna 3 mom). asia vireille markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden Kynnysarvon alittavat yhteystiedot ns. tekniset peruspalvelut Postiosoite: Jos hankinta Markkinaoikeus, liittyy asetuksessa Pl 118, (381/1998) määriteltyyn Helsinki peruspalvelutoimintaan (vesi, energia, tele Käyntiosoite: ja liikenne) ja Itäinen hankinnan puistotie ennakoitu 1, arvo Helsinki on asetuksessa säädettyä kynnys- arvoa pienempi, Puhelin: markkinaoikeudella (09) , ei ole fax: toimivaltaa (09) 6840 käsitellä 5514 asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a 3 mom). Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: Pöytäkirjatarkastajien Markkinaoikeus, nimikirjaimet Pl 118, Helsinki Käyntiosoite: Johtokunta / Lautakunta Itäinen Hallitus puistotie 1, Valtuusto Helsinki Pöytäkirja Pöytäkirjan oikeaksi todistaa y leisesti Puhelin: (09) , fax: (09)

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2006 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 24.05.2006 klo 9.30 11.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 4/2004 KOKOUSAIKA: Torstaina 21.10.2004 klo 10.00-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä, pj.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2007 KOKOUSAIKA: Perjantaina 16.02.2007 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Tapio Uusitalo. Marjukka Kerttula (varaj)

Tapio Uusitalo. Marjukka Kerttula (varaj) TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2004 KOKOUSAIKA: Keskiviikkona 23.06.2004 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot