ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 4368/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, KUOPIO Puhelin Faksi /14/4114 Sähköposti Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie HEINÄVESI ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat. 3. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Heinäveden kunnan päätöksen liitteenä on ollut valituskielto. Lausuntoa pyydetään, koska kyseessä mahdollisesti valituskelpoinen päätös (rakennusvalvontaviranomaisen päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin). Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö. Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään Mira Laasonen lainkäyttösihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. LIITTEET Alkuperäiset asiakirjat

2 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A PL KUOPIO VALITUS ITA.SUOMEN HALL.INTQ.OIKEUS , 2014 S k A P UN UT PÄÄTÖKSIIN HAETAAN MUUTOSTA 1.Heinäveden kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa laittomasti v.2007 rakennettu Anu ja Jouni Mikkosen imeytyskenttä hyväksytty lailliseksi. - Meille ei annettu asiaan valitusoikeutta,vaikka katselmuksen yhteydessä totesivat,että asiassa tehdään riippumatta lopputuloksesta valituskelpoinen päätös. PERUSTEET,JOILLA MUUTOSTA VAADITAAN 2.Ei ole noudatettu rakennus-eikä jätevesilakia -Annettu meille väärä asemapiirros, salattu laillinen asemapiirros ja vääristelty asioita -Katselmuksessa olleet asiat kirjattu väärin -Päätös perustunut virheellisiin tosiseikkoihin.

3 VAADITAAN MUUTOSTA 3.Imeytyskenttä muutettava rakennusluvassa määrättyyn paikkaan,jonka sijainti ei silloin aiheuta valumavesi-ja hajuhaittoja naapurille,naapurin tontin pilaantumiselle ja ole esteenä loma-asunnon rakentamiselle. -Valitusoikeuden saaminen Heinäveden teknisen lautakunnan tekemiin päätöksiin Kerron vapaamuotoisesti tämän vuosia kestäneen ja meiltä salattujen asiapapereiden ja asioiden vääristelytaistelun. Ostimme rantatontin v.2004 Laatumaa Oy:ltä Heinäveden Kermajärveltä.Rakennusluvan saunamökille haimme 2006 ja samalla tuli ohjeistettua loma-asunnon paikka asema piirrokseen. Rakentaminen aloitettin 2006 syksyllä. Naapuri tuli toukokuussa 2007.Toukokuulla kaatoi puut,heinäkuulla saunamökin rakennus ja elokuussa loma-asunnon pystytys.mitään yhteyttä naapuriin ei ottanut koko aikana.syksyllä ilmestyi kaksi vihreää putkea kalliolle meidän rajan lähelle,josta myöhemmin meille selvisi,että kyseessä on imeytyskenttä,joka on rakennettu sileän kallion päälle, kalliossa olevaan painanteeseen, mistä on jyrkkä lasku keskelle meidän tonttia ja suunniteltua lomarakennuksen paikkaa. Naapuria Mikkoset ei kuulleet, ei rakennuslupaa hakiessa eikä Heinäveden kunta sitä myöntäissä.heinäveden 14 pv:n kunnan

4 ilmoitustaululla oleva ilmoitus rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ei ole naapurin kuulemista, vaan yleinen julkipano.samalla Suppuniemenrantakaava-alueella ei naapurin kuulemispykälästä ole vapautettu edes pieniä kantovedellä olevia 20 neliön saunamökkejä, ei myöskään meitä. Mikkosten loma-asunto ei ole pienimuotoinen.se on ympärivuotisessa käytössä,omakotitalon varustuksilla,oma kaivo,painevesi,suihkut,astianja pyykinpesukoneet.kuuluu tasoltaan Lomarengas Oy:n neljän tähden loma-mökkeihin. Kesällä 2008 juhannuksena tuli ensimmäiset asukkaat ja asukkaita oli uuteenvuoteen melkein jatkuvasti,samoin v aikana. Elokuulla 2009 huomasimme naapurin imeytyskentältä valuvan sileää kalliota pitkin hiesunsekaista vettä.otimme yhteyttä rakennustarkastajaan ja kerroimme huolemme.vastaus oli tyly:tulviiko teillä!ja asia jäi siihen. Vuoden 2010 toukokuussa otimme ympäristösihteeriin yhteyttä.hän jätevesineuvojan kanssa tuli tutustumaan paikan päälle Heillä mukana oli vain rantakaavoittajan rantakaavaluonnos, ei meidän v.2006 asemapiirrosta.ei naapurin kalliolle rakentamisesta ottaneet mitään kantaa,vain meitä vaadittiin käydä vesiä tutkimaan ja kiistivät meidän loma-asunnon paikan kuuluvan tontin toiselle laidalle, pahimpaan kuusikkoon ja louhikkoon,todeten, ei valumavesistä siellä haittaa. Muistion heidän käynnistä saimme vasta v.2013 joulukuussa,vaadittuamme sitä.muistiossa annettiin virheellistä tietoa katselmuksesta. Otimme vesien tutkimisasiasta selvää useasta Ympäristökeskuksesta.Kaikista tuli vastaus imeytyskentästä ei pysty vesiä tutkimaan, eikä mahdollista saada tarkkaa tulosta. Samalla

5 totesivat:"eihän kalliolle saa missään tapauksessa rakentaa imeytyskenttää,ei edes savimaalle,sehän on jo jätevesilaissakin kielletty!kunnan kuuluu ja pitää puuttua asian korjaamiseksi". Molemmat tontit,niin Mikkosten kuin meidän, ovat kalliotontteja,kuten kuvista (liite 11) kuvasarjasta ilmenee.meidän tontti,metsätähti,ei ole kangasmaastoa,kuten on ilmoitettu Heinäveden kunnasta.mikkosten Kielo-tilalla laajat alueet paljaalla kalliolla. Heinäveden kunnan rakennustoimistolta pyysimme v.2009 Anu ja Jouni Mikkosen rakentamiseen liittyvät asiakirjat.asemapiirros oli hyvin epämääräinen,mutta muutakaan eivät etsimisestä huolimatta meille löytäneet.liite 8. Jätevesisuunnittelijaksi oli merkitty Pohjanmaalta talotehtaan talosuunnittelija,joka oli väärennetty, eikä mitään jätevesisuunnitelmaa oltu laadittu.ei maastotutkimusta,eikä mitään mainintaa pinnassa paljaana näkyvistä kallioista.maaksi ilmoitettu multa/moreeni,joka varmasti ei pidä paikkaansa.liite7. Ensimmäinen katselmus oli syksyllä 2010.Katselmuksessa Rakennustarkastajalla ei myöskään ollut mukana meidän eikä Mikkosten asemapiirrosta,mistä asioita olisi pystynyt tarkistamaan. Rakennustarkastaja Erkki Tuomainen tunnusti kahteen kertaan tehneensä väärin:"olisi pitänyt kuulla naapuria"ja kunnan edustajat totesivat lupa-asioiden olevan oikein ja kunnossa.mitään muistiota eivät tehneet katselmuksesta ja kaikki jatkui taas ennallaan. Meillä oli asianajaja.hän laittoi Kuopion hallinto-oikeuteen kantelun v.2013 "rakennusluvan purku"nimikkeellä,joka oli Hänen osaltaan väärin toimittu ja pahasti myöhässä.kuopion hallinto-oikeuteen oli Heinävedeltä lähetetty leimattu asemapiirros,missä imeytyskenttä on lomaasunnon oikealla puolella,eli toisella puolen kuin se on toteutettu.liite 10.

6 Näin jos olisi rakennettu,tätä vuosia kestänyttä taistelua ei olisi päässyt syntymään! Otin ympäristösihteeri Kainulaiseen uudelleen yhteyttä joulukuussa 2013 naapurin valumavesistä.hän vakuutti taas rakennusluvan ja imeytyskenttäluvan olevan lainmukaisen ja lähetti uusia kallioon tehtäviä porakaivoputkistojen teko-ohjeita meille vesien tutkimista varten. Lisäksi Hän sanoi lähettävänsä Ely-keskukselle asiasta kirjeen.meille lähetetyistä kopioista kävi ilmi, Hän pyysi Ely-keskukselta lausuntoa "onko imeytyskentästä näkemyksenne mukaan vaaraa naapurikiinteistön kaivolle " ja "mihin havaintoputki tulisi asettaa ja kenelle kuuluu kustannukset ".Todellisesta riitaa aiheuttavasta asiasta VALUMAVESISTÄ ja ONKO NAAPURI JÄTEVESILAKIA RIKKONUT KALLIOLLE RAKENTAESSAAN,ei pyytänyt tutkintaa eikä lausuntoa sanallakaan. Ely-keskukseen Ympäristösihteeri Kainulainen oli laittanut liitteeksi laillisen asemapiirroksen, leimatun,jossa imeytyskenttä on sijoitettu oikealle puolen loma-asuntoa,mihin sitä ei ole siis todellisuudessa rakennettu.liite 10. Tietämättömyyteen imeytyskentän sijainnista Hän ei voi vedota koska Hän on paikan päällä käynyt ja tiesi imeytyskentän todellisen sijainnin. Tammikuussa 2014 saimme vihdoin oikean laillisen asemapiirroksen käsiimme.liite 10. Meillä oli katselmus paikan päällä Katselmuksessa läsnä oli nykyinen rakennustarkastaja,ympäristösihteeri,tekn.lautakunnan jäseniä ja meidän puolelta asianajaja,entinen naapuri ja me asianosaiset. ( l r?, Katselmuksessa kunnan edustajilta kysyimme syytä meiltä 4%2 vuotta salatun asemapiirroksen käyttöön Kuopion hallinto -oikeudelle ja Elykeskukselle, vastaus oli : "se on leimattu ja laillinen,toisesta puuttuu leima ja eikä se ole laillinen".

7 Syy,miksi imeytyskenttää ei ole rakennettu rakennusluvassa osoitettuun paikkaan, ei ole selvinnyt. Katselmuksen aikana tuli imeytyskenttäasiaan taas uusi käänne:se asemapiirros,jonka mukaan imeytyskenttä on rakennettu ONKIN SE OIKEA.Liite 8. Selitys meille,että rakennuslupaan on tehty myöhemmin imeytyskentän sijainnille muutos ja rakennustarkastaja on muutoksen hyväksynyt.huom!päivämäärä ihmetyttää,kuinka muutos on tehty jo ennen rakennusluvan myöntämistä ! Jos ja kun muutos tehdään,on naapuria silloinkin kuultava.mutta.4 5 mistään pöytäkirjasta,ei edes loppukatselmuspöytäkirjasta löytynyt mitään mainintaa imeytyskenttämuutoksesta ja lisäksi rakennusvuosi imeytyskentän teolle muuttui v Loppukatselmus oli tehty ja vuoden 2008 juhannuksesta alkaen oli loma-asunto jatkuvassa käytössä. Katselmuksessa 23.4 totesivat ettei ole rehevöitymistä huomattavissa eikä kosteutta.lunta viimetalvena ei ollut nimeksikään,vettä ei satanut kuukausiin nyt keväällä ja metsäpalovaroitus oli silloin voimassa.edellinen katselmus oli siinä myös maininta ei kosteutta näkyvissä.2010 oli vuosisadan kuumin(lämpöennätyksineen) ja kuivin kesä, kulohälytystila kesti kuukausia.voiko näistä tehdä johtopäätöksiä? Huhtikuun 23 pv,katselmuspäivänä, ei ollut vielä kasvukausi edes alkanut,edellisvuoden kuollut kasvusto oli vain näkyvissä.ohessa kuvia, joista hyvin selviää huhtikuun rehevöitymisestä 1%kk:den päästä.liitteet pv:n kasvusto ja 15.6 otetusta kuvasta Tämä asia oli ensimmäistä kertaa Heinäveden teknisen lautakunnan käsiteltävänä Katselmuksessa kokousväen läsnäollessa Rakennustarkastaja Ylikotila sanoi teknisen lautakunnan kokouksen päätöksestä pystyvän Pietaristen

8 valittamaan,oli päätös mikä tahansa.myös päätöksen lähettämisestä meidän asianaja Jyrki Piipariselle sovittiin. Katselmuksessa sovittuja asioita ei ole toteutettu. Onko näissä lautakunnan päätöksissä noudatettu lakia? ELI: -LAITTOMASTI RAKENNETUSTA IMEYTYSKENTÄSTÄ TEHTIIN LAILLINEN -MEILLE PÄÄTÖKSEEN EI OLE ANNETTU VALITUSOIKEUTTA -EI LÄHETETTY ASIANAJAJA JYRKI PIIPARISELLE LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTÄ,KUTEN ASIA KATSELMUKSESSA SOVITTIIN. -PÄÄTÖS PERUSTUNUT VIRHEELLISIIN TOSISEIKKOIHIN,EIKÄ NAAPURIIN KOHDISTUVALLE KOHTUUTTOMALLE HAITALLE TEHTY MITÄÄN. -MEILLÄ ON RAKENNUSLUPA LOMA-ASUNNOLLE,MUTTA NAAPURIN IMEYTYSKENTTÄHAITAT OVAT EDELLEEN ESTEENÄ RAKENTAMISELLE. Vielä huomautus asemapiirroksista. Kaikissa asemapiirroksissa Mikkosten loma-asunto piirretty liian alas.todellisuudessa loma-asunto on n.10 metriä isosta kivestä rantaan alaspäin.lmeytyskenttä sopisi samalla tavalla oikealle puolelle kuin nyt on vasemmalla. Loma-asunto ei ole rinteessä,kuten asemapiirroksista annetaan ymmärtää. Arvo Kokon tekemässä asemapiirroksessa v.2010 "tämänhetkisen tilanteen mukaan"ei pidä paikkaansa mikään muu kuin rajat ja rantasaunan paikka.

9 Ystävällisin terveisin! Taina Pietarinen Unto Pietarinen Tukkipolku 1 Tukkipolku Ylämylly Ylämylly puh (puh ) LIITTEET: 1.Taina ja Unto Pietarisen valitus ja toimenpidevaatimus 2.Jätevesijärjestelmän katselmus 3.Kuvat Jouni Mikkosen jätevesijärjestelmän toteutuksesta 4.Anu ja Jouni Mikkosen rakennuslupa 5.Katselmuspöytäkirja,Mikkosen loppukatselmus 6.Teemu Katteluksen todistus,ettei ole tehnyt jätevesisuunnitelmaa 7.Mikkosten Jätevesijärjestelmän yleiskuvaus 8.Mikkosten Jätevesisuunnitelma Mikkosten asemapiirros nykytilanne laitteiden,rakennusten tilan rajojen osalta 10.Mikkosten asemapiirros rakennuslupa myönnetty Kuvasarjaa maastosta, imeytyskentän kasvustosta ja kallioista

10 12.Asemapiirrosv.2006 Pietaristen saunamökistä ja ohjeellisesta lomaasunnon paikasta 13.Rakennuslupa Pietaristen saunamökille v Rakennuslupa ja asemapiirros Pietaristen loma-asunnolle v.2013

11 HE(NAVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 6. l16, 201 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA TOIMENPIDEVAATIMUS TELA 20 Valmistelja; tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai sekä rakennustarkastaja Jenni Ylikotila puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Taina ja Unto Pietarinen on toimittanut Heinäveden kunnalle valituksen koskien naapurinsa Anu ja Jouni Mikkosen jätevesijärjeste1n aa, joka on rakennett u loma-asunnon rakentamisen yh teydessä 2009, liite 1. Alkuperäinen rakennuslupa Mikkosille on myönnetty vuonna 2007, jolloin jätevesijärjestelmä on suunniteltu tehtäväksi tontin toiselle puolelle. Naapureita ei ole tuolloin kuultu rakennustoimenpiteen johdosta, liite 2. Rakennustöiden aikana suunnitelmia on muutettu ja jätevesijärjestelmä onkin rakennettu tontin toiselle puolelle, Pietaristen tontin puoleiselle sivulle. Tämä muutos on ollut havaittavissa ja hyv _äk ty jo loppuk atselm uksessa vuona2209, _liite 3. Muuttune a suunnitelmasta ei ole merkintä. Råkerin usvalvontaan on toimitettu ainoastaan päivitetty asemapiirros, jota ei ole leimattu, liite 4. Paikan päällä on pidetty katselmus , josta on tehty muistio, liite 5 ja 6. Katselmuksessa on todettu jätevesijärjestelmän olevan tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä se ole todistetusti aiheuttanut mitään haittaa. Pietariset ovat vielä lähestyneet Heinäveden kuntaa liittyen naapurin kuulemiseen, jota ei ole tehty rakennusluvan yhteydessä, liite 7. Esityslistan liitteenä 20 /1 Taina ja Unto Pietarisen valitus ja toimenpidevaatimus Esityslistan liitteenä Mikkosten rakennuslupapäätös Esityslistan liitteenä 20 /3 Jouni Mikkosen loma-asunnon loppukatselmus Esityslistan liitteenä 20 /4 päivitetty asemapiirros Esityslistan liitteenä 20 /5 Jätevesijärjestelmän katselmus Esityslistan liitteenä 20 /6 Katselmukseen liittyvää kuva-aineistoa Esityslistan liitteenä 20 /7 Taina ja Unto Pietarisen sähköposti koskien naapurien kuulemista Teknjoht: Lautakunta päättää _ettei jätevesjjärjestelmälle tarvitse 1 hakea toimenpidelup_ a a ja perustelee päätöstä seuraavasti: 1. Voimassa oleva ssa rakennusluva ssa on jo haettu j (liite 2). 2. Loppukatselmus (liite 3) on tehty jossa rakennustarkastaja Erkki Tuomainen on

12 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen lautakunta 20 OTE PÖYTÄKIRJASTA hyväksynyt jätevesijärjestelmär; snrron-tiekä toimi e ura cennusvalvontaan päivitetty asemapiirros johon on merkitty muuttunut sijainti (liite 4). 3. Katselmuksessa on todettu jätevesijärjestelmän olevan tehty voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä se ole todistetusti aiheuttanut mitään haittaa (liite 5 ja 6). Lautakunta toteaa, että rakennuslupahakemuksen vireilletulon ilmoittaminen ei ole ollut tarpeen naapurille ja perustelee päätöstä seuraavasti: Maankäyttö ja rakennuslaki 133 ; Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Esityslistan liitteenä olevat liitteet 1-7 liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä Taina ja Unto Pietarisen valitus ja toimenpidevaatimus Liitteenä 20 /2 Mikkosten rakennuslupapäätös Liitteenä Jouni Mikkosen loma-asunnon loppukatselmus Liitteenä päivitetty asemapiirros Liitteenä Jätevesijärjestelmän katselmus Liitteenä Katselmukseen liittyvää kuva-aineistoa Liitteenä Taina ja Unto Pietarisen sähköposti koskien naapurien kuulemista Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Heinävedellä ' Pöytäkirjan pitäjä Osmo Jauhiainen Jakelu: Taina ja Unto Pietarinen Jouni Mikkonen

13 ,HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää 22 Se, johon teknisen lautakunnan päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mainituista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen tekijän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden tekniselle lautakunnalle (os. Kermanrannantie 7, Heinävesi) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91. :t 20-21, Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto -oikeudelle: :t Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kunnallisvalituksin. :t, ei saa valittaa VALITUSOSOITUS Seuraaviin teknisen lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). :n / :ien " osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.".201`, jolloin säädetty 30 päivän valitusaika luetaan jokaisen valittajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Kuopion hallinto -oikeudelle (os. Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, puh ja fax ) :n / :ien "" osalta Etelä -Savon elinkeino -, liikenne - ja ympäristökeskukselle (os. Etelä -Savon elinkeino -, liikenne - ja ympäristökeskus, PL 164, Mikkeli) :n 22 osalta KTM /Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käyntiosoite : Erottajankatu 1-3, 5 krs., Helsinki ). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä Pöytäkirjan tarkastajat:

14 PÖYTÄKIRJA ) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto -oikeuden /Etelä-Savon elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskuksenl Markkinaoikeuden valituksesta antama päätös voi olla maksullinen (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto -oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKU KIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89. ): LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / hankintaoikaisu / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pöytäkirjan tarkastajat:

15 n, HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen toimisto Muistio (2) JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KATSELMUS Aika : Keskiviikko klo Paikka: Tilat Kielo ja Metsätähti Läsnä: Pietarinen Unto ja Taina Piiparinen Jyrki Saimi Varis Kainulainen Eila Torsti Kinnunen Lassi Asikainen Jenni Ylikotila valituksen jättäjät asianajaja, Pietaristen asiamies Pietaristen naapuri ympäristösihteeri tekn, lautakunnan jäsen tekn. lautakunnan jäsen rakennustarkastaj a Rakennustarkastaja Jenni Ylikotila avasi katselmuskokouksen. Asian tausta ja Pietaristen jättämä valitus Mikkosten jätevesijäljestelmästä käytiin läpi. Rakennustarkastaja Erkki Tuomainen on hyväksynyt Mikkosten rakennusluvan Tällöin rakennusvalvonnan leimaamissa asemapiirroksissa jätevesijärjestelmä on suunniteltu tehtäväksi toiselle puolelle Mikkosten loma-asuntoa, mihin se käytännössä on toteutettu. Toteutetusta imeytyskentästä on toimitettu rakennusvalvontaan päivitetty asemapiirros, johon jätevesien imeytys on merkitty tehtäväksi Pietaristen tontinpuoleiselle sivulle tonttia. Tässä asemapiirroksessa on päiväys Tutustuttiin Mikkosen jätevesijäijestelmään paikan päällä. Todettiin umpisäiliöiden kansien löytyvän rakennuksen vierestä ja imeytyskentän tuuletusputkien päät havaittiin Mikkosten loma-asunnon ja Pietaristen tontin välillä. Imeytyskentän tuletusputkista mitattiin tontin rajalle matkaa 6,5 metriä. Määräysten mukaan etäisyys imeytyskentän ja naapurin rajan välillä tulee olla vähintään 5 metriä. 4. Molemmat tontit ovat kallioisia ja rinne viettää voimakkaasti rantaan päin. Mikkosten lomaasunnon pihamaalla tonttia on korotettu ja tasattu vähemmän viettäväksi. Tontin täyttömaat ylettyvät imeytyskentän tuuletusputkien päiden yli, jonka jälkeen maanpinta viettää jyrkemmin rantaa kohti. Alue on kalliosta ja imeytyskentän yläpuolella näkyy maanpinnassa kallionpintaa. 5. Pietaristen tontti on huomattavasti Mikkosten tonttia alempana. Tonttien rajalla tai Pietaristen tontin puolella ei ole viitteitä kosteudesta, tai näkyvää vettä, tai viitteitä kasvillisuuden rehevöitymisestä. Näkyviä haittoja jätevesien imeytyksestä ei ole havaittavissa. Tontti on varvikkoa ja mäntymetsää, kangasmaastoa. Hajuhaittoja ei esiinny, eikä hajua havaita edes imeytyskentän tuuletusputkien hattuja nostaessa. 6. Pietariset eivät ole kokeneet imeytyskentästä aiheutuneen haittoja, koska haittoja ei ole pystytty todentamaan esim, näytteillä. Heitä arveluttaa oma alkava lomarakennustyömaa ja tulevan loma-asunnon sijoittelu. Rakennus on suunniteltu sijoitettavaksi Mikkosten imeytyskentän puoleiselle tontin sivulle. Tontin rajasta suunniteltuun loma-asuntoon on 6 metriä matkaa, eli tulevan loma-asunnon ja Mikkosen imeytyskentän välinen etäisyys tulee Osoite K ermanrann antie Heinävesi Puhelin Pankkiyhteydet H i ä d O e n ve en p Telekopio

16 .Ås,1 HEINÄVEDEN KUNTA Muistio Tekninen toimisto (2) olemaan ainakin 12,5 metriä. Pietaristen porakaivo on suunniteltu tehtäväksi tulevan lomaasunnon toiselle puolelle, kauemmaksi Mikkosten rajasta ja imeytyskentästä. 6. Käytiin läpi asian jatko. Asia käsitellään Heinäveden kunnan teknisessä lautakunnassa, missä lautakunta kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ottaa kantaa siihen tarvitseeko Mikkosen hakea muuttuneelle jätevesijärjestelmän sijainnille uusi toimenpidelupa, vai voiko asian käsitellä hyväksymällä uuden sijainnin osana alkuperäistä lupahakemusta. 7. Asianajaja Piiparinen Jyrki pyysi toimitettavaksi pöytäkirjat rakennusvalvonnan aloituskokouksesta sekä käyttöönotto ja loppukatselmuksesta, liittyen Mikkosten lomaasunnon rakentamiseen. Jenni Ylikotila lupasi toimittaa ne pikimmiten, mikäli sellaisia löytyy. 8. Todettiin katselmus päättyneeksi klo 10.40, kun kenelläkään osallistujista ei ollut asian johdosta lisättävää. Muistion vakuudeksi Heinävedellä nni Ylikdti Osoite Puhelin Pankkiyhteydet Kermanrannantie l Heinäveden Op Heinävesi Telekopio

17 Lähettäjä, osoite ja puhelinnumero Ii1inäveden kunta Rakenuustarkastustoimisto Kerm an rann åntie 7, Heinävesi Puh: Vastaanottaja L Ä H E T E Paivämääia 2:11.x,010 Viite Asinaajotoimisto Aki Pietarinen (_ J Kirje Puhelinkeskustelu soittamaan 1 6 Oheisena kuvat Jouni Mikkosen j ätevesij ärj estelmän toteutuksesta. palauttamaan 1 /tllekirjoitus Markku Venäläinen puh Osoite Puhelin Telefax Kermanrannantie vaihde H e i n ä v e s i

18 r _I I 1 L J m n 0 -.m x -ö Ö Ö_ Q m - " d O O O n D t i. : p c r. = 3O. c _ - n ö å fa O O - 1D ' 0. icl1 ö 1 \11 RII c -3 Q O - O : O :

19 Max n m > N:

20 Heinäveden kunta Rakennustarkastustoimisto 7 RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖS Rakennuslupa Lupanumero Päätöspäivä Sivu 318 Hakija Rakennuspaikka Mikkonen Jouni ja Anu Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Papinkuja 3 Tilan nimi HEINÄVESI RN:o Kortteli Tontti Rakentamistoimenpide Tontin pinta-ala Rakennuspaikan kokonaiskerrosala Työt aloitettava Työt oltava valmiit Hasumäki Kielo 30: Rantasauna 3930,00 m2 10,00 m mennessä mennessä Rakennukset Osoite Kaavallinen valmius Käyttötarkoitus Paloluokka Rakennettava kerrosala Kokonaisala Tilavuus Suppuniementie 22d VIHTARI Ranta-asemakaava Saunarakennukset Paloahidastava 10,00 m2 10,00 m2 23,00 m3 Ennakkokatselmuksetja kuuleminen PÄÄTÖS - Maankäyttö-ja rakennuslain 133 :n mukainen ilmoitus naapureille ei ole tarpeen. Myönnän haetun luvan ja vahvistan esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin: Rakennustyötä ei saa aloittaa ennenkuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle: - Rakennustyön vastaava työnjohtaja Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: - Sijainnin merkitseminen - Käyttöönottokatselmus - Loppukatselmus Rakennus on sijoitettava rakennustarkastajan paikan päällä osoittamaan kohtaan siten, että rannat näyttävät luonnonvaraisilta. Puustoa ei saa poistaa ilman rakennustarkastajan lupaa. Rakennustyössä on noudatettava rakennustarkastajan antamia neuvoja ja ohjeita. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on katsottava, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen asianaan on myös osaltaan huolehtia rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta, raukeaa nyt myönnetty lupa, ellei rakennusluvan myöntävä viranomainen hakemuksesta pidennä sen voimassaoloaikaa. Hyväksyn jätevesien käsittelysuunnitelman hakemuksen mukaisesti.

21 a '3 Heinäveden kunta Rakennusta rkastustoimisto RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖS Rakennuslupa Lupanumero Päätöspäivä Sivu 319 Muut lupaehdot Jätevesijärjestelmälle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Päättäjä Erkki Tuomainen, rakennustarkastaja Päätöksen antaminen Annettu julkipanon jälkeen OIKAISU VAATIMUS Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Heinäveden kunnan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on osoitettava Heinäveden kunnan tekniselle lautakunnalle, os. Kermanrannantie 7, Heinävesi. Fax Sähköpostiosoite Lisätietoja: rak.tarkastaja Erkki Tuomainen, puh

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 3/2014 Aika: Maanantai 29.4.2014 klo. 19.00 20.29 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Kari Aalto jäsen Elina Kyyhkyharju jäsen

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot