389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 389 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Toiminimi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjan hyväksyminen Yhteisöavustusten myöntäminen Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen Juha Virkin maa-aineslupahakemus Laitalan tilalle 1:40 Lahan kylässä, Pornaisten kunnassa Asiat eivät ole nähtävissä Ilmoitusasiat Asia ei ole nähtävissä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16/2005 puheenjohtaja Sivu 389 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Nurmi ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Keijo Nurmi Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Markku Rantala Seija Marttila

3 Kunnanhallitus TOIMINIMI TOMMI JARKKOLAN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 237, liite 31 Tmi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä on allekirjoitettu liitteen nro 31 mukainen kauppakirja, jolla Pornaisten kunta myy ja luovuttaa ostajalle Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevan K 47 T 1 RNo 3:156 nimisen tilan. Tilan pinta-ala on 3179 m 2 ja kauppahinta ,00 euroa, neliöhinnan ollessa 10,00 euroa. Kauppakirjajäljennös on esityslistan liitteenä nro 31. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Tmi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 31 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 238 Valtuuston hyväksymässä vuoden 2005 talousarvioissa on varattu 8000 :n määräraha ( ) yhteisöavustusten myöntämistä varten. Kunnanhallitus on hyväksynyt :ssä 58 kunnanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet. Hallintosäännön 25 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yleishallinnon myöntämistä avustuksista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Määräajan kuluessa jätettiin seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Eläkeliiton Pornaisten yhdistys Laukkoskelaiset ry 900,00 MLL:n Pornaisten paikallisyhdistys 1.000,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry 170,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 600,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry SPR:n Pornaisten osasto 250,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 200,00 Avustushakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa seuraavat avustukset: Eläkeliiton Pornaisten yhdistys 170,00 Laukkoskelaiset ry 900,00 MLL:n Pornaisten paikallisyhdistys 1.000,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry 170,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 600,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry 2.500,00 SPR:n Pornaisten osasto 250,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 200,00

5 Kunnanhallitus Khall 238 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tuula Rusi poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

6 Kunnanhallitus JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 239 Vuoden 2005 talousarviossa on varattu :n määräraha ( ) järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten. Hakemusten jättöaika päättyi Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Halkian Työväenyhdistys ry Laukkosken Työväenyhdistys ry 3.000,00 Pornaisten Nuorisoseura ry Avustushakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että kukin yhdistys saa :n avustuksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tuula Rusi ja Sari Janhunen poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

7 Kunnanhallitus JUHA VIRKIN MAA-AINESLUPAHAKEMUS LAITALAN TILALLE 1:40 LAHAN KYLÄSSÄ, PORNAISTEN KUNNASSA YMPLTK 36 Juha Virkki hakee maa-ainesten ottolupaa Laitalan tilalle 1:40 Pornaisten kunnan Lahan kylässä. Lupaa haetaan noin 5,5 ha:n suuruiselle alueelle, josta on tarkoitus ottaa maa-aineksia (kalliota) m3 ktr kymmenen (10) vuoden aikana. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole kaavaa, suojelukohteita, muinaismuistomerkkejä eikä alue kuulu valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Lähin asuinrakennus (tilalla Metsähovi 1:55, om. Jyrki Hovi) sijaitsee noin 350 metrin päässä louhinta-alueen reunasta. Lupahakemus on jätetty Alueella on tarkoitus suorittaa kallion louhintaa, murskausta, kuljetusta ja varastointia. Hakija on jättänyt ympäristölupahakemuksen koskien kallion louhintaa ja murskausta alueella. Hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Vs. ympäristönsuojelusihteeri on tutustunut alueeseen hakijan Juha Virkin kanssa kesällä Lisäksi ympäristönsuojelusihteeri ja projektityöntekijä Marian Väisänen ovat käyneet haetulla ottoalueella uudelleen kesällä 2005 ja tällöin on myös vierailtu lähimmän naapurin Jyrki Hovin tilalla. Naapurien kuuleminen on suoritettu kuuluttamalla lupahakemus Uusimaa ja Viikkouutiset lehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on lähetetty henkilökohtainen tiedoksianto hakemuksen naapuriluettelossa luetelluille henkilöille (Ahtiainen Raili, Nieminen Jukka-Pekka, Rusi Sakari, Rusi Mauri, Rusi Merja, Nuutinen Kalle kp, Hovi Jyrki ja Seppälä Kari). Hakemuksesta on tehty määräpäivään mennessä neljä (4) muistutusta. Muistutus 1: Nieminen Raija Nieminen Jyrki Nieminen Jari Nieminen Jukka Nieminen Jaakko Nieminen Jaana Muistuttajat suhtautuvat lupahakemukseen ehdottoman kielteisesti. Allekirjoittaneet omistavat metsäpalstan alueen läheltä, ja he arvelevat alu-

8 Kunnanhallitus YMPLTK 36 een arvon romahtavan. Alueelle on tarkoitus rakentaa omakotitaloja. Ukonojantie, Juholantien ja Kupsenkyläntien alue on allekirjoittaneiden mukaan voimakkaan omakotitalorakentamisen kohteena. Allekirjoittaneet vetoavat alueelle kohdistuvaan meluhaittaan. Muistutus 2: Pösö Tero Kinnunen Tommi Kivivirta Pirjo Helminen Åke Souranto Kalle Hovi Satu Haapala Jouni Huhtinen Tuomo Hovi Jyrki Vastustavat lupahakemuksen hyväkymistä. Allekirjoittaneiden mielestä tuleva louhintatyömaa sijaitsee liian lähellä heidän kiinteistöjään, ja meluhaitta sekä räjäytysten vaikutus ovat liian voimakkaitta, ja aiheuttaa porakaivojen rikkoutumisen. Muistutus 3: Saarinen Timo Pesonen Jouni Uotila Tuula Rauha Ahti Juhola Jukka Kippilä Veli-Pekka Mäkynen Sirkka-Liisa Muistuttavat, että ottoalue rikkoo yhtenäisen kallioalueen. Alueella pesii Uudellamaalla harvinainen metso, ja on urosmetsojen käyttämiä hakomismäntyjä. Allekirjoittaneet toteavat, että toiminnan alettua metsot etsivät uuden elinalueen, ja että räjäytykset vaikuttavat haitallisesti lähistöllä sijaitsevan Natura-alueen eläimistöön. Allekirjoittaneet esittävät, että melun leviämiselle on vähän luonnollisia esteitä. He esittävät myös melumittausten tekemistä häiriintyvissä kohteissa. Allekirjoittaneet esittävät, että jos liikenne ottoalueelle tapahtuu Ukonojan tien kautta, on toiminnanharjoittaja velvollinen pitämään huolta tien kunnossapidosta.

9 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Muistutus 4: Aiemmin kuultu naapuri, Jyrki Hovi, on kumonnut päivätyllä kirjeellään aikaisemmin naapurin kuulemisen yhteydessä antamansa lausunnon ( ) ja esittää muistutuksessaan vastustavansa maaaineslupahakemuksen toimenpiteitä (räjäytystyö, murskaus ja maaainesten otto). Perusteluna on maatilamatkailutoiminnan kärsiminen. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselta , ja lausunto on annettu Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa: Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Kallioalueen ympäristön lähin talousvesikaivo (käytöstä poistettu) sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueen suunniteltu louhintataso sijaitsee noin 7 metriä ylempänä kuin kyseisen kaivon vesipinta. Hakemusasiakirjoista ei ilmene, miten pintavedet poistetaan alueelta kun ympäröivä maasto on yli 3 metriä ylempänä kuin suunniteltu ottamisalue. Alueelta mahdolliset poisjohdettavat pintavedet tulee johtaa selkeytysaltaan kautta. Poisjohdettavien pintavesien laatua ja määrää on seurattava samoin kuin puhdistuslaitteiden toimivuutta. Laitteen on pidettävä kunnossa ja tyhjennettävä tarvittaessa sinne kerääntyvistä lietteistä, jotka on sijoitettava niille sopivaan paikkaan ottamisalueen ulkopuolelle. Louhinta-alueelle ei saa johtaa pohjavettä eikä valumavesiä ottamisalueen ulkopuolelle. Ennen luvan myöntämistä tulee hakemusasiakirjat täydentää seuraavasti: - hakemusasiakirjoihin tulee liittää lopputilannekartta (vrt. Ympäristöministeriön ympäristöopasta 85) - selvitys pintavesien poisjohtamisesta alueelta - alue tulee louhia portaittain siten, että luiskan kaltevuudeksi tulee vähintään 1:3 (vrt. Ympäristöopasta 85) - selvitys pohjavedenpinnan ylimmästä tasosta alueella, jotta alueen ottamistaso on määriteltävissä - selvitys pohjavedenpinnan tarkkailusta (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä tarkkailuohjelma)

10 Kunnanhallitus YMPLTK 36 - selvitys mistä maisemointimaat tuodaan alueelle, koska hakemuksen mukaan alueella ei ole riittävästi pintamaita, jotta alue saisi maisemoitua sellaiseen muotoon, että se voitaisiin käyttää metsätalousmaana -selvitys alueen jälkikäytöstä Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hanke ei suunnittelulla tavalla toteutettuna ja huomioonotettuna edellä mainittu ole vesilain 1:18.n vastainen. Kun otetaan huomioon alueen sijainti ja alueelle tehty luontoselvitys ei ole olemassa muutakaan MAL 3 :ssä tarkoitettua estettä suunnitelman mukaisen ottamishankkeen toteuttamiselle. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hankkeelle voidaan myöntää maa-aineslain mukainen ottolupa edellä mainitun Tieliikelaitoksen ja Tiehallinnon lupien lupaehtojen mukaisesti sekä ottamalla huomioon edellä mainitut seikat. Hakemuksesta tulisi pyytää Sipoon kunnan lausunto. Perustelut Vesilain 1:18 :n mukaan ei saa ilman ympäristönsuojeluviraston lupaa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen (pohjaveden muuttamiskielto). Kielto koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu seuraus lainmuutosten yhteydessä on muuttamiskiellon piiriin selkeästi tulleet myös pohjaveden laadulliset muutokset. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu maa-aineslain 3 :ssä mainittuja seurauksia. Maa-aineksenotto- ja ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Porvoon kaupungin terveydensuojelujaostolta. Terveydensuojelujaosto on antanut hakemuksista yhden lausunnon ( 17) ja toteaa seuraavasti:

11 Kunnanhallitus YMPLTK 36 TSJ: Terveydensuojelujaosto on tutustunut Juha Virkin ympäristölupahakemukseen päättää antaa siitä seuraavan lausunnon. Työ ja toiminta tulee suunnitella siten, että haittaa häiriintyvissä kohteissa on mahdollisimman vähäistä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää loma-asuntojen piha-alueilla päiväohjearvoa (klo 07-22) 45 db (LAeq) eikä yöohjearvoa 40 db (valtioneuvoston päätös 993/1992). Maatilamatkailua harjoittava tila rinnastetaan loma-asunnoksi. Vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ohjearvot ovat päivisin 55 db (LAeq) ja yöaikaan 50 db. Myös ohjearvojen alla jäävä melu voi aiheuttaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Tulevia melutasoja arvioitaessa tulee ottaa huomioon murskaustoiminnan lisäksi lisääntyneen raskaan liikenteen aiheuttama melutason nousu. Terveydensuojelujaosto katsoo, että murskaustoimintaa ei tulisi harjoittaa enää perjantaisin klo jälkeen. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa kulkeutua kesä- tai vakituisten asuntojen piha-alueille. Työmaateiden pölyämistä on estettävä kastelulla ja säännöllisellä kunnostamisella. Työkoneiden huollossa sekä muutoin poltto- ja voiteluaineita sekä muita kemikaaleja käsiteltäessä on maaperän ja pohjaveden suojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella tulee olla imeytysturvetta, jolloin pienetkin määrät polttoöljyä tai muita kemikaaleja saadaan kerättyä talteen. Maanpäälliset polttoöljysäiliöt on sijoitettava vähintään kolmen metrin päähän liikenneväylistä, tontin rajasta, rakennuksista, pysäköintialueista ja ihmisten oleskelupaikoista. Polttoöljy- ja kemikaalisäiliöt on merkittävä varoitusmerkinnöin ja allastettava. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kemikaalilain mukainen ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista kahtena kappaleena kunnan paloviranomaiselle. Terveydensuojelujaostolla ei ole muuta Juha Virkin hakemukseen. Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto myös Sipoon kunnalta, koska toiminta-alue sijaitsee noin 600 metrin päässä Sipoon kunnan rajasta ja lähimpään asutukseen Sipoon kunnan puolella on noin 1,2 kilometriä. Etäisyys Kummelbergenin Natura-alueeseen on noin 1,4 kilometriä.

12 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Sipoon kunnan Tekniikka- ja ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa ( 88) ja liittänyt ympäristönsuojelujaoston lausunnon lausuntoonsa (1/ 88). Sipoon kunta esittää seuraavan kannanoton koskien Juha Virkin maaainesten otto- ja ympäristölupahakemusta Pornaisten Lahan kylässä. Kiviainesten ottotoiminta tulee toteuttaa siten, että sen aiheuttama melu lähellä olevalla asutuksella ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Melumittausvelvoitteeseen on otettu kantaa ympäristönsuojelujaoksen lausunnossa, joka on liitteenä. Myös muut ympäristönsuojelujaoston esittämät näkökohdat tulee huomioida. Tuusulan seudun vedellä on Sipoon puolella vedenottamo. Sipoon kunta katsoo, että myös Tuusulan seudun vedeltä tulisi pyytää lausunto. Liikennöinti alueelle tapahtuu seututieltä 146 (Järvenpää-Pornainen) erkanevan Ukonojantien yksityistien kautta. Lupahakemuksesta ei käy ilmi, suuntautuuko ottotoiminnasta aiheutuva liikenne seututiellä 146 Sipoon vai Pornaisten suuntaan. Murskeen kuljetuksen ja muun raskaan liikenteen on ilmoitettu tapahtuvan pääasiassa arkisin klo 6 ja 20 välillä. On oletettavaa, että ainakin osa raskaasta liikenteestä tapahtuu seututietä 146 pitkin Sipoon halki kohti Järvenpäätä. Tämä tulee lisäämään kyseisen väylän raskaan liikenteen määrää ja vaikuttaa suoraan liikennemelun määrän kasvamisena ja liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Sipoon kunta katsoo, että yhdystiet ja eivät sovellu mahdollisille kuljetuksille Etelä-Sipooseen. Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaoston lausunto ( 14): Ympäristönsuojelujaosto päättää antaa seuraavan lausunnon ( 14) ja ehdottaa Tekniikka- ja ympäristönsuojelulautakunnalle, että lausunto liitetään lautakunnan lausuntoon. "Kiviainesten ottotoiminta tulee toteuttaa siten, että sen aiheuttama melu lähellä olevalla asutuksella ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Kummelbergin Natura-alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa siten, että siihen perustetaan luonnonsuojelualue. Aluetta käytetään myös virkistysalueena. Toiminnan ei tule tällä alueella aiheuttaa melua, joka ylittää päiväohjearvon 45 db ja yöohjearvon (klo 22-07) 40 db. Lupamääräyksissä tulee olla melumittausvelvoite.

13 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Täydennetty hakemus Juha Virkki on toimittanut lupaviranomaiselle lisämateriaalia hakemukseen: päivitetty suunnitelmakartta (toim ) pintavesien käsittely, luiskan tyyppiselvitys (toim ) hakemukset ovat alun perin olleet Ratakivi Oy:n nimissä, mutta myöhemmin yritys on lopetettu ja hakemukset siirretty Juha Virkin nimiin louhinnan meluselvitys (valmistunut ) toimiminen poikkeustilanteissa ( ) Hakija on teettänyt alueelta meluselvityksen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:llä. Selvityksen mukaan verrannollinen keskiäänitaso lähimmän asuintalon kohdalla on 55 db, joka on yhtä suuri kuin päiväajan ohjearvo. Lähin talo sijaitsee 350 metrin etäisyydellä louhinta-alueen reunasta. Selvityksessä ohjeistetaan, että louhinnan kaikissa vaiheissa on murskaimen itäpuolelle kasattava vähintään kuusi (6) metriä korkea valli meluesteeksi, ja murskain tulee sijoittaa louhoksen pohjalle heti, kun se on mahdollista. Edellä mainitut toimenpiteet huomioituna melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eivät laskennan mukaan ylitä päiväajan ohjearvoa missään louhinnan vaiheessa, vaikka melutasot lähimmän talon kohdalla onkin ohjearvon tuntumassa. Hakija Juha Virkki on toimittanut vastineen , jossa kommentoidaan sekä lausuntoja että muistutuksia: Yleistä Uudenmaan Ympäristökeskus on tehnyt tutkimuksia tarvittavan yhdyskuntarakentamisen kiviaineshuollon turvaamiseksi Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Valtakunnallisen tutkimuksen tarkoituksena on yhteen sovittaa pohjavesien suojelun, luonto ja kulttuuriarvot yhteen tarvittavan kiviaineksen oton kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiviaineshuollossa tärkeä asia kestävän kehityksen kannalta on että kivi-aineiden kuljetusmatkat muodostuvat mahdollisemman lyhyiksi kuljetuksista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Alueelta on alle 10 km matkat Pornaisiin ja Järvenpäähän. Hanke työllistää useita henkilöitä ja tuo verotuloja. Hanke vahvistaa maatilani 38 ha peltoa/ 34 ha metsää elinkelpoisuutta.

14 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Vastineet Ympäristökeskuksen lausunto Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan alueelle voidaan myöntää ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristökeskuksen ennen luvan myöntämisistä edellyttämät asiat on huomioitu; Suunnitteluasiakirjat on täydennetty pyydetyllä tavalla. Pohjaveden tarkkailu varten on asennettu tarkkailukaivo alueen eteläosaan tulevan selkeytysaltaan läheisyyteen pohjavettä ei tavattu ennen tasoa +54,50 jossa kallio tuli vastaan. Alueelle joudutaan ilmeisesti poraamaan kallioporakaivo pohjaveden löytämiseksi alle lähimmän porakaivon tason. Alueen jälkikäyttö tulee suunnitelmien mukaisesti maisemointi metsätalouskäyttöön. Alueen ollessa pääosin lähes paljasta kalliota maisemointi maita saatetaan joutua tuomaan. Maisemointiin sopivasta maa-aineksesta (puhtaus/rakenne) on tehtyjen selvitysten mukaan ylitarjontaa toiminta-alueella. Suunnitelmien mukaisesti alueen jälkikäyttö on metsätalous. Alue kyllä soveltuu kiviaineksen oton jälkeen muuhunkin käyttöön pintavedet pystytään johtamaan suunnitellusti ja alueelle on mahdollisuus viemäri/ vesiliittymään tulevaisuudessa. Asia on lähinnä yhteiskunnan tarpeista kiinni. Mikäli asia tulee ajankohtaiseksi sitä valmistellaan ko. viranomaisten kanssa. Sipoon kunnan lausunto, tekniikka ja ympäristö ltk. ja ympäristösuojelujaosto Hankkeesta on tehty lausunnon jälkeen meluselvitys (Inststo. Paavo Ristola Oy), joka osoittaa että melu pysyy normien puitteissa. Toiminnan aikana toteutetaan ohjelman/lupaehtojen mukaista meluseurantaa. Liikenteen lisääntymisestä voidaan todeta, mitä lähempänä loppukäyttäjää kiviaines tuotetaan sitä vähäisempää ovat liikenteen kokonaishaitat yhteiskunnalle. Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaosto Lausunnossa mainittu lähin käytöstä poistettu kaivo on n. 350 m päässä louhinta-alueen lähintä kohtaa. Lähin alueella oleva tilan asutun tilan rakennus sijaitsee tilalla Metsähovi 1:55 omistaja Jyrki Hovi, n. 350 m päässä louhinta-alueen lähimmästä kulmasta. Hankkeen vireillepanon jälkeen katsottiin asialliseksi käydä lähimmälle naapurille Jyrki Hoville esittelemässä suunnitelmia ja paikanpäällä tutustumassa alueeseen ja tiedustelemassa olisiko hänellä toiveita ja kirjattiin ylös

15 Kunnanhallitus YMPLTK 36 kaikki esille tulleet asiat ja allekirjoitettiin maa-aineslain13 mukainen lausunto missä Jyrki Hovi hyväksyi hankkeen kirjatuin ehdoin Ehdot lisättiin suunnitteluasiakirjoihin. Toimintaa varten laaditaan ns. turvallisuusohjelma/toimintasuunnitelma joka kattaa kaiken toiminnan. Ohjeistus noudattaa tielaitoksen vastaavaa ohjeistusta. Muistutukset maa-aineksen ottolupahakemukseen Timo Saarinen Ukonojantie 1 ensimmäisenä allekirjoittajana (+7 henkilöä) Luontoselvitysten osalta viittaan ympäristökeskuksen lausuntoon. Liikenne ohjataan Pornainen-Järvenpää tielle. Ukonojantie on luvulla perustettu metsäautotie, joka muutama vuosi sitten muutettiin yksityistieksi siten, että 8 kiinteistöä ukonojantien alkupäästä halusivat yhteyden tie 146:lle. Tien osakkaita ovat metsäautotien teon kustantaneet metsänomistajat ja em. 8 kiinteistöä jotka saivat luvan liittyä myöhemmin perustettuun yksityistiehen. Nieminen perikunta, Haavisto 1:34 Alue on haja-asutusalueen metsätalousaluetta. Viittaan annettuihin lausuntoihin. Jyrki Hovi Metsähovi 1:55 Puoltaa hanketta tutustuttuaan paikanpäällä ja suunnitteluasiakirjoihin. Allekirjoitetaan naapurin kuulemisesta maa-aineslain 13 mukainen lausunto. Lausunnossa esille tulleet asiat lisättiin suunnitteluasiakirjoihin. Jyrki Hovi Peruu aiemman allekirjoittamansa puoltavan kuulemislausunnon. Hakija sitoutuu edelleen kuulemislausunnossa sovittuihin asioihin. Alueesta on tehty meluselvitys (Inststo Ristola Oy ), jotka osoittavat meluarvojen pysyvän normien sisällä. Viittaan annettuihin ympäristökeskuksen ym. lausuntoihin. Alue on maa-/ja metsätalousaluetta.

16 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Tero Pösö, Katajamäki :17 Järvenpääntie muuta allekirjoittanutta Viittaan annettuihin lausuntoihin. Vastaus vaatimuksiin Ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Pornaisten rakennustarkastajalta Matti Männiköltä selvitystä mahdollisista rakennushankkeista Juha Virkin alueen lähistöllä. Männikön ( ) mukaan lähimmät rakennushankkeet ovat lähimmän naapurin Jyrki Hovin asuinrakennuksen laajennus ja palvelukoti Rauhan rakennus, noin 1200 metrin päässä. Muista rakennushankkeista ei ole tietoa. Haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassaolevaa kaavaa, ei ole itsestään selviä rakennuspaikkoja vaan rakentamisen mahdollisuus ratkaistaan vasta rakennuslupa-, poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tuusulan vedeltä lausuntoa ei ole pyydetty, koska ympäristönsuojeluviranomainen katsoo alueen sijaitsevan riittävän kaukana (2-3 kilometriä) Juha Virkin alueesta. Viranomaistahojen lausunnot ovat koskeneet sekä maa-ainestenottolupaa että ympäristölupaa. Ympäristöluvan ehtoihin kuuluvista asioista annetaan ehdot ympäristöluvassa. Lausuntojen ja muistutuksien osoittamat asiat on otettu huomioon lupaehdoissa. Päätösehdotus: Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä hakemuksesta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seuraamuksia, joten luvan myöntämiselle ei katsota olevan estettä. Ympäristönsuojelulautakunta esittää Pornaisten kunnanhallitukselle, että Juha Virkille myönnetään maa-ainestenottolupa täydennetyn hakemuksen mukaan kymmeneksi vuodeksi Laitalan tilalle 1:40 Pornaisten Lahan kylässä seuraavilla ehdoilla: 1. Louhintaa ei saa ulottaa esitetyn tason +60,00 m alapuolelle. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata.

17 Kunnanhallitus YMPLTK Louhinnassa tulee noudattaa täydennettyä ottosuunnitelmaa. Jos suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan merkittävästi, tulee poikkeamista ilmoittaa valvontaviranomaisille. Lopputilanteessa ottoalueen rinteet tulee luiskata vähintään suhteeseen 1:3. Hakijan tulee laskea ottomäärä uudelleen rinteen luiskan ollessa 1:3. 3. Hakijan on esitettävä pohjaveden tarkkailusuunnitelma, ja hyväksytettävä se valvontaviranomaisella ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää vähintään yhden alueelle tehdyn kalliopohjaveteen ulottuvan kallioporakaivon teko ja seuranta. Tiedot tarkkailusta tulee esittää valvontaviranomaiselle kerran vuodessa sekä pyydettäessä. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi vaatia uusien tarkkailukaivojen rakentamista. 4. Lähimmän tilan, Metsähovi 1:55, porakaivosta on tehtävä kuntoselvitys ennen toiminnan aloittamista. Selvitys on toimitettava tilan omistajalle Jyrki Hoville ja valvontaviranomaiselle. 5. Alueelta mahdollisesti poisjohdettavien pintavesien laatua ja määrää tulee tarkkailla ennen poisjohtamista alueelta. Käsittelyksi riittää laskeutusallas. Lisäksi altaan pohjaan kertyvästä hienoaineksesta tulee ottaa näytteet tarvittaessa. Lietteitä ei saa varastoida ottamisalueella tai muuallakaan kiinteistön alueella siten, että niistä voi aiheutua vaaraa pohjaveden puhtaudelle. Louhinta-alueelle ei saa johtaa ulkopuolelta pintavesiä. 6. Lupa-aluetta ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisten aineiden eikä jätteiden varastopaikkana. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. 7. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan työkoneita varten asianmukaisissa suoja-altaallisissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään varastoitavan tuotteen enimmäismäärän suuruinen. 8. Jos työkoneita säilytetään alueella, tulee säilytyspaikan olla katettu ja lattialtaan vettä läpäisemätön. Myös tankkauspaikan alustan tulee olla vettä läpäisemätön. Öljyvahinkoon tulee varautua ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojelu- ja öljyntorjuntaviranomaiselle.

18 Kunnanhallitus YMPLTK Ottamistoimintaa, murskaamista ja muuta näihin liittyvää melua aiheuttavaa toimintaa saa alueella tehdä maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Räjäytykset ja eniten melua aiheuttavat työvaiheet tulee rajoittaa väliseen aikaan. 10. Räjäytystyön suorittamisessa, sekä räjäytysaineiden käytössä ja varastoinnissa hakijan tulee noudattaa niistä erikseen säädettyjä lakeja ja erityisohjeita. 11. Murskaustoiminnassa on noudatettava ympäristönsuojelulautakunnan ympäristölupapäätöksessä antamia lupaehtoja. 12. Ottamisalueen vaaralliset rinteet on merkittävä vaarasta varoittavalla tavalla, esimerkiksi aidalla ja varoitustauluin tai lippusiimalla. Luvan saajan on huolehdittava alueen turvallisuudesta. 13. Pölyn syntymistä ja leviämistä louhinta-alueella on ehkäistävä tarpeen mukaan käyttämällä sitomiseen vettä tai asfaltoimalla käytössä olevia liikenneväyliä. 14. Alueen jälkihoito maisemointeineen on toteutettava luvan voimassaoloaikana. Maisemointia on aloitettava mahdollisuuksien mukaan työn edetessä ja jälkihoidossa ja maisemoinnissa tulee noudattaa ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -oppaan ohjeita vaativan tason mukaan (s. 37, 67). 15. Luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa ympäristönsuojelulautakunnalle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee tehdä seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 16. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi siitä päivästä alkaen, kun lupa on saanut lainvoiman. Hakijalta vaaditaan euron suuruinen vakuus (kh , 9 mukaisesti). Ennen toiminnan aloittamista hakijan tulee pyytää valvovaa viranomaista tekemään alueella alkutarkastus. Alkutarkastuksessa hakijan tulee esittää tiedot luotettavasti mitatuista pohjavesien pinnankorkeuksista sekä maastoon merkatut kiinteät korkomerkit ja vakuusmaksun suorittaminen. Luvan käsittelystä laskutetaan hakijalta hakemuksen jättöpäivänä voimassa olleen taksan (kvalt ) mukainen summa 874,58, sekä hakemuksen kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset.

19 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristönsuojelusihteeri Mari Pihlaja- Kuhna, puh: , sähköposti: Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Toimeenpano: kunnanhallitus, Juha Virkki, Uudenmaan ympäristökeskus, Porvoon terveydensuojelujaosto, Sipoon kunta, naapurit: Ahtiainen Raili, Nieminen Jukka-Pekka, Rusi Sakari, Rusi Mauri, Rusi Merja, Nuutinen Kalle kp, Hovi Jyrki ja Seppälä Kari ja muistuttajien edustajat (jos ei naapureissa): Timo Saarinen, Niemisen perikunta, Tero Pösö. Khall 240 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristönsuojelulautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

20 Kunnanhallitus ASIAT EIVÄT OLE NÄHTÄVISSÄ

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot