389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 389 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Toiminimi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjan hyväksyminen Yhteisöavustusten myöntäminen Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen Juha Virkin maa-aineslupahakemus Laitalan tilalle 1:40 Lahan kylässä, Pornaisten kunnassa Asiat eivät ole nähtävissä Ilmoitusasiat Asia ei ole nähtävissä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16/2005 puheenjohtaja Sivu 389 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Nurmi ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Keijo Nurmi Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Markku Rantala Seija Marttila

3 Kunnanhallitus TOIMINIMI TOMMI JARKKOLAN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 237, liite 31 Tmi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä on allekirjoitettu liitteen nro 31 mukainen kauppakirja, jolla Pornaisten kunta myy ja luovuttaa ostajalle Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevan K 47 T 1 RNo 3:156 nimisen tilan. Tilan pinta-ala on 3179 m 2 ja kauppahinta ,00 euroa, neliöhinnan ollessa 10,00 euroa. Kauppakirjajäljennös on esityslistan liitteenä nro 31. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Tmi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 31 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 238 Valtuuston hyväksymässä vuoden 2005 talousarvioissa on varattu 8000 :n määräraha ( ) yhteisöavustusten myöntämistä varten. Kunnanhallitus on hyväksynyt :ssä 58 kunnanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet. Hallintosäännön 25 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yleishallinnon myöntämistä avustuksista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Määräajan kuluessa jätettiin seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Eläkeliiton Pornaisten yhdistys Laukkoskelaiset ry 900,00 MLL:n Pornaisten paikallisyhdistys 1.000,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry 170,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 600,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry SPR:n Pornaisten osasto 250,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 200,00 Avustushakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa seuraavat avustukset: Eläkeliiton Pornaisten yhdistys 170,00 Laukkoskelaiset ry 900,00 MLL:n Pornaisten paikallisyhdistys 1.000,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry 170,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 600,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry 2.500,00 SPR:n Pornaisten osasto 250,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 200,00

5 Kunnanhallitus Khall 238 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tuula Rusi poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

6 Kunnanhallitus JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 239 Vuoden 2005 talousarviossa on varattu :n määräraha ( ) järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten. Hakemusten jättöaika päättyi Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Halkian Työväenyhdistys ry Laukkosken Työväenyhdistys ry 3.000,00 Pornaisten Nuorisoseura ry Avustushakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että kukin yhdistys saa :n avustuksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tuula Rusi ja Sari Janhunen poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

7 Kunnanhallitus JUHA VIRKIN MAA-AINESLUPAHAKEMUS LAITALAN TILALLE 1:40 LAHAN KYLÄSSÄ, PORNAISTEN KUNNASSA YMPLTK 36 Juha Virkki hakee maa-ainesten ottolupaa Laitalan tilalle 1:40 Pornaisten kunnan Lahan kylässä. Lupaa haetaan noin 5,5 ha:n suuruiselle alueelle, josta on tarkoitus ottaa maa-aineksia (kalliota) m3 ktr kymmenen (10) vuoden aikana. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole kaavaa, suojelukohteita, muinaismuistomerkkejä eikä alue kuulu valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Lähin asuinrakennus (tilalla Metsähovi 1:55, om. Jyrki Hovi) sijaitsee noin 350 metrin päässä louhinta-alueen reunasta. Lupahakemus on jätetty Alueella on tarkoitus suorittaa kallion louhintaa, murskausta, kuljetusta ja varastointia. Hakija on jättänyt ympäristölupahakemuksen koskien kallion louhintaa ja murskausta alueella. Hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Vs. ympäristönsuojelusihteeri on tutustunut alueeseen hakijan Juha Virkin kanssa kesällä Lisäksi ympäristönsuojelusihteeri ja projektityöntekijä Marian Väisänen ovat käyneet haetulla ottoalueella uudelleen kesällä 2005 ja tällöin on myös vierailtu lähimmän naapurin Jyrki Hovin tilalla. Naapurien kuuleminen on suoritettu kuuluttamalla lupahakemus Uusimaa ja Viikkouutiset lehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on lähetetty henkilökohtainen tiedoksianto hakemuksen naapuriluettelossa luetelluille henkilöille (Ahtiainen Raili, Nieminen Jukka-Pekka, Rusi Sakari, Rusi Mauri, Rusi Merja, Nuutinen Kalle kp, Hovi Jyrki ja Seppälä Kari). Hakemuksesta on tehty määräpäivään mennessä neljä (4) muistutusta. Muistutus 1: Nieminen Raija Nieminen Jyrki Nieminen Jari Nieminen Jukka Nieminen Jaakko Nieminen Jaana Muistuttajat suhtautuvat lupahakemukseen ehdottoman kielteisesti. Allekirjoittaneet omistavat metsäpalstan alueen läheltä, ja he arvelevat alu-

8 Kunnanhallitus YMPLTK 36 een arvon romahtavan. Alueelle on tarkoitus rakentaa omakotitaloja. Ukonojantie, Juholantien ja Kupsenkyläntien alue on allekirjoittaneiden mukaan voimakkaan omakotitalorakentamisen kohteena. Allekirjoittaneet vetoavat alueelle kohdistuvaan meluhaittaan. Muistutus 2: Pösö Tero Kinnunen Tommi Kivivirta Pirjo Helminen Åke Souranto Kalle Hovi Satu Haapala Jouni Huhtinen Tuomo Hovi Jyrki Vastustavat lupahakemuksen hyväkymistä. Allekirjoittaneiden mielestä tuleva louhintatyömaa sijaitsee liian lähellä heidän kiinteistöjään, ja meluhaitta sekä räjäytysten vaikutus ovat liian voimakkaitta, ja aiheuttaa porakaivojen rikkoutumisen. Muistutus 3: Saarinen Timo Pesonen Jouni Uotila Tuula Rauha Ahti Juhola Jukka Kippilä Veli-Pekka Mäkynen Sirkka-Liisa Muistuttavat, että ottoalue rikkoo yhtenäisen kallioalueen. Alueella pesii Uudellamaalla harvinainen metso, ja on urosmetsojen käyttämiä hakomismäntyjä. Allekirjoittaneet toteavat, että toiminnan alettua metsot etsivät uuden elinalueen, ja että räjäytykset vaikuttavat haitallisesti lähistöllä sijaitsevan Natura-alueen eläimistöön. Allekirjoittaneet esittävät, että melun leviämiselle on vähän luonnollisia esteitä. He esittävät myös melumittausten tekemistä häiriintyvissä kohteissa. Allekirjoittaneet esittävät, että jos liikenne ottoalueelle tapahtuu Ukonojan tien kautta, on toiminnanharjoittaja velvollinen pitämään huolta tien kunnossapidosta.

9 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Muistutus 4: Aiemmin kuultu naapuri, Jyrki Hovi, on kumonnut päivätyllä kirjeellään aikaisemmin naapurin kuulemisen yhteydessä antamansa lausunnon ( ) ja esittää muistutuksessaan vastustavansa maaaineslupahakemuksen toimenpiteitä (räjäytystyö, murskaus ja maaainesten otto). Perusteluna on maatilamatkailutoiminnan kärsiminen. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselta , ja lausunto on annettu Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa: Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Kallioalueen ympäristön lähin talousvesikaivo (käytöstä poistettu) sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueen suunniteltu louhintataso sijaitsee noin 7 metriä ylempänä kuin kyseisen kaivon vesipinta. Hakemusasiakirjoista ei ilmene, miten pintavedet poistetaan alueelta kun ympäröivä maasto on yli 3 metriä ylempänä kuin suunniteltu ottamisalue. Alueelta mahdolliset poisjohdettavat pintavedet tulee johtaa selkeytysaltaan kautta. Poisjohdettavien pintavesien laatua ja määrää on seurattava samoin kuin puhdistuslaitteiden toimivuutta. Laitteen on pidettävä kunnossa ja tyhjennettävä tarvittaessa sinne kerääntyvistä lietteistä, jotka on sijoitettava niille sopivaan paikkaan ottamisalueen ulkopuolelle. Louhinta-alueelle ei saa johtaa pohjavettä eikä valumavesiä ottamisalueen ulkopuolelle. Ennen luvan myöntämistä tulee hakemusasiakirjat täydentää seuraavasti: - hakemusasiakirjoihin tulee liittää lopputilannekartta (vrt. Ympäristöministeriön ympäristöopasta 85) - selvitys pintavesien poisjohtamisesta alueelta - alue tulee louhia portaittain siten, että luiskan kaltevuudeksi tulee vähintään 1:3 (vrt. Ympäristöopasta 85) - selvitys pohjavedenpinnan ylimmästä tasosta alueella, jotta alueen ottamistaso on määriteltävissä - selvitys pohjavedenpinnan tarkkailusta (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä tarkkailuohjelma)

10 Kunnanhallitus YMPLTK 36 - selvitys mistä maisemointimaat tuodaan alueelle, koska hakemuksen mukaan alueella ei ole riittävästi pintamaita, jotta alue saisi maisemoitua sellaiseen muotoon, että se voitaisiin käyttää metsätalousmaana -selvitys alueen jälkikäytöstä Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hanke ei suunnittelulla tavalla toteutettuna ja huomioonotettuna edellä mainittu ole vesilain 1:18.n vastainen. Kun otetaan huomioon alueen sijainti ja alueelle tehty luontoselvitys ei ole olemassa muutakaan MAL 3 :ssä tarkoitettua estettä suunnitelman mukaisen ottamishankkeen toteuttamiselle. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hankkeelle voidaan myöntää maa-aineslain mukainen ottolupa edellä mainitun Tieliikelaitoksen ja Tiehallinnon lupien lupaehtojen mukaisesti sekä ottamalla huomioon edellä mainitut seikat. Hakemuksesta tulisi pyytää Sipoon kunnan lausunto. Perustelut Vesilain 1:18 :n mukaan ei saa ilman ympäristönsuojeluviraston lupaa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen (pohjaveden muuttamiskielto). Kielto koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu seuraus lainmuutosten yhteydessä on muuttamiskiellon piiriin selkeästi tulleet myös pohjaveden laadulliset muutokset. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu maa-aineslain 3 :ssä mainittuja seurauksia. Maa-aineksenotto- ja ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Porvoon kaupungin terveydensuojelujaostolta. Terveydensuojelujaosto on antanut hakemuksista yhden lausunnon ( 17) ja toteaa seuraavasti:

11 Kunnanhallitus YMPLTK 36 TSJ: Terveydensuojelujaosto on tutustunut Juha Virkin ympäristölupahakemukseen päättää antaa siitä seuraavan lausunnon. Työ ja toiminta tulee suunnitella siten, että haittaa häiriintyvissä kohteissa on mahdollisimman vähäistä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää loma-asuntojen piha-alueilla päiväohjearvoa (klo 07-22) 45 db (LAeq) eikä yöohjearvoa 40 db (valtioneuvoston päätös 993/1992). Maatilamatkailua harjoittava tila rinnastetaan loma-asunnoksi. Vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ohjearvot ovat päivisin 55 db (LAeq) ja yöaikaan 50 db. Myös ohjearvojen alla jäävä melu voi aiheuttaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Tulevia melutasoja arvioitaessa tulee ottaa huomioon murskaustoiminnan lisäksi lisääntyneen raskaan liikenteen aiheuttama melutason nousu. Terveydensuojelujaosto katsoo, että murskaustoimintaa ei tulisi harjoittaa enää perjantaisin klo jälkeen. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa kulkeutua kesä- tai vakituisten asuntojen piha-alueille. Työmaateiden pölyämistä on estettävä kastelulla ja säännöllisellä kunnostamisella. Työkoneiden huollossa sekä muutoin poltto- ja voiteluaineita sekä muita kemikaaleja käsiteltäessä on maaperän ja pohjaveden suojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella tulee olla imeytysturvetta, jolloin pienetkin määrät polttoöljyä tai muita kemikaaleja saadaan kerättyä talteen. Maanpäälliset polttoöljysäiliöt on sijoitettava vähintään kolmen metrin päähän liikenneväylistä, tontin rajasta, rakennuksista, pysäköintialueista ja ihmisten oleskelupaikoista. Polttoöljy- ja kemikaalisäiliöt on merkittävä varoitusmerkinnöin ja allastettava. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kemikaalilain mukainen ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista kahtena kappaleena kunnan paloviranomaiselle. Terveydensuojelujaostolla ei ole muuta Juha Virkin hakemukseen. Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto myös Sipoon kunnalta, koska toiminta-alue sijaitsee noin 600 metrin päässä Sipoon kunnan rajasta ja lähimpään asutukseen Sipoon kunnan puolella on noin 1,2 kilometriä. Etäisyys Kummelbergenin Natura-alueeseen on noin 1,4 kilometriä.

12 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Sipoon kunnan Tekniikka- ja ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa ( 88) ja liittänyt ympäristönsuojelujaoston lausunnon lausuntoonsa (1/ 88). Sipoon kunta esittää seuraavan kannanoton koskien Juha Virkin maaainesten otto- ja ympäristölupahakemusta Pornaisten Lahan kylässä. Kiviainesten ottotoiminta tulee toteuttaa siten, että sen aiheuttama melu lähellä olevalla asutuksella ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Melumittausvelvoitteeseen on otettu kantaa ympäristönsuojelujaoksen lausunnossa, joka on liitteenä. Myös muut ympäristönsuojelujaoston esittämät näkökohdat tulee huomioida. Tuusulan seudun vedellä on Sipoon puolella vedenottamo. Sipoon kunta katsoo, että myös Tuusulan seudun vedeltä tulisi pyytää lausunto. Liikennöinti alueelle tapahtuu seututieltä 146 (Järvenpää-Pornainen) erkanevan Ukonojantien yksityistien kautta. Lupahakemuksesta ei käy ilmi, suuntautuuko ottotoiminnasta aiheutuva liikenne seututiellä 146 Sipoon vai Pornaisten suuntaan. Murskeen kuljetuksen ja muun raskaan liikenteen on ilmoitettu tapahtuvan pääasiassa arkisin klo 6 ja 20 välillä. On oletettavaa, että ainakin osa raskaasta liikenteestä tapahtuu seututietä 146 pitkin Sipoon halki kohti Järvenpäätä. Tämä tulee lisäämään kyseisen väylän raskaan liikenteen määrää ja vaikuttaa suoraan liikennemelun määrän kasvamisena ja liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Sipoon kunta katsoo, että yhdystiet ja eivät sovellu mahdollisille kuljetuksille Etelä-Sipooseen. Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaoston lausunto ( 14): Ympäristönsuojelujaosto päättää antaa seuraavan lausunnon ( 14) ja ehdottaa Tekniikka- ja ympäristönsuojelulautakunnalle, että lausunto liitetään lautakunnan lausuntoon. "Kiviainesten ottotoiminta tulee toteuttaa siten, että sen aiheuttama melu lähellä olevalla asutuksella ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Kummelbergin Natura-alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa siten, että siihen perustetaan luonnonsuojelualue. Aluetta käytetään myös virkistysalueena. Toiminnan ei tule tällä alueella aiheuttaa melua, joka ylittää päiväohjearvon 45 db ja yöohjearvon (klo 22-07) 40 db. Lupamääräyksissä tulee olla melumittausvelvoite.

13 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Täydennetty hakemus Juha Virkki on toimittanut lupaviranomaiselle lisämateriaalia hakemukseen: päivitetty suunnitelmakartta (toim ) pintavesien käsittely, luiskan tyyppiselvitys (toim ) hakemukset ovat alun perin olleet Ratakivi Oy:n nimissä, mutta myöhemmin yritys on lopetettu ja hakemukset siirretty Juha Virkin nimiin louhinnan meluselvitys (valmistunut ) toimiminen poikkeustilanteissa ( ) Hakija on teettänyt alueelta meluselvityksen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:llä. Selvityksen mukaan verrannollinen keskiäänitaso lähimmän asuintalon kohdalla on 55 db, joka on yhtä suuri kuin päiväajan ohjearvo. Lähin talo sijaitsee 350 metrin etäisyydellä louhinta-alueen reunasta. Selvityksessä ohjeistetaan, että louhinnan kaikissa vaiheissa on murskaimen itäpuolelle kasattava vähintään kuusi (6) metriä korkea valli meluesteeksi, ja murskain tulee sijoittaa louhoksen pohjalle heti, kun se on mahdollista. Edellä mainitut toimenpiteet huomioituna melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eivät laskennan mukaan ylitä päiväajan ohjearvoa missään louhinnan vaiheessa, vaikka melutasot lähimmän talon kohdalla onkin ohjearvon tuntumassa. Hakija Juha Virkki on toimittanut vastineen , jossa kommentoidaan sekä lausuntoja että muistutuksia: Yleistä Uudenmaan Ympäristökeskus on tehnyt tutkimuksia tarvittavan yhdyskuntarakentamisen kiviaineshuollon turvaamiseksi Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Valtakunnallisen tutkimuksen tarkoituksena on yhteen sovittaa pohjavesien suojelun, luonto ja kulttuuriarvot yhteen tarvittavan kiviaineksen oton kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiviaineshuollossa tärkeä asia kestävän kehityksen kannalta on että kivi-aineiden kuljetusmatkat muodostuvat mahdollisemman lyhyiksi kuljetuksista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Alueelta on alle 10 km matkat Pornaisiin ja Järvenpäähän. Hanke työllistää useita henkilöitä ja tuo verotuloja. Hanke vahvistaa maatilani 38 ha peltoa/ 34 ha metsää elinkelpoisuutta.

14 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Vastineet Ympäristökeskuksen lausunto Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan alueelle voidaan myöntää ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristökeskuksen ennen luvan myöntämisistä edellyttämät asiat on huomioitu; Suunnitteluasiakirjat on täydennetty pyydetyllä tavalla. Pohjaveden tarkkailu varten on asennettu tarkkailukaivo alueen eteläosaan tulevan selkeytysaltaan läheisyyteen pohjavettä ei tavattu ennen tasoa +54,50 jossa kallio tuli vastaan. Alueelle joudutaan ilmeisesti poraamaan kallioporakaivo pohjaveden löytämiseksi alle lähimmän porakaivon tason. Alueen jälkikäyttö tulee suunnitelmien mukaisesti maisemointi metsätalouskäyttöön. Alueen ollessa pääosin lähes paljasta kalliota maisemointi maita saatetaan joutua tuomaan. Maisemointiin sopivasta maa-aineksesta (puhtaus/rakenne) on tehtyjen selvitysten mukaan ylitarjontaa toiminta-alueella. Suunnitelmien mukaisesti alueen jälkikäyttö on metsätalous. Alue kyllä soveltuu kiviaineksen oton jälkeen muuhunkin käyttöön pintavedet pystytään johtamaan suunnitellusti ja alueelle on mahdollisuus viemäri/ vesiliittymään tulevaisuudessa. Asia on lähinnä yhteiskunnan tarpeista kiinni. Mikäli asia tulee ajankohtaiseksi sitä valmistellaan ko. viranomaisten kanssa. Sipoon kunnan lausunto, tekniikka ja ympäristö ltk. ja ympäristösuojelujaosto Hankkeesta on tehty lausunnon jälkeen meluselvitys (Inststo. Paavo Ristola Oy), joka osoittaa että melu pysyy normien puitteissa. Toiminnan aikana toteutetaan ohjelman/lupaehtojen mukaista meluseurantaa. Liikenteen lisääntymisestä voidaan todeta, mitä lähempänä loppukäyttäjää kiviaines tuotetaan sitä vähäisempää ovat liikenteen kokonaishaitat yhteiskunnalle. Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaosto Lausunnossa mainittu lähin käytöstä poistettu kaivo on n. 350 m päässä louhinta-alueen lähintä kohtaa. Lähin alueella oleva tilan asutun tilan rakennus sijaitsee tilalla Metsähovi 1:55 omistaja Jyrki Hovi, n. 350 m päässä louhinta-alueen lähimmästä kulmasta. Hankkeen vireillepanon jälkeen katsottiin asialliseksi käydä lähimmälle naapurille Jyrki Hoville esittelemässä suunnitelmia ja paikanpäällä tutustumassa alueeseen ja tiedustelemassa olisiko hänellä toiveita ja kirjattiin ylös

15 Kunnanhallitus YMPLTK 36 kaikki esille tulleet asiat ja allekirjoitettiin maa-aineslain13 mukainen lausunto missä Jyrki Hovi hyväksyi hankkeen kirjatuin ehdoin Ehdot lisättiin suunnitteluasiakirjoihin. Toimintaa varten laaditaan ns. turvallisuusohjelma/toimintasuunnitelma joka kattaa kaiken toiminnan. Ohjeistus noudattaa tielaitoksen vastaavaa ohjeistusta. Muistutukset maa-aineksen ottolupahakemukseen Timo Saarinen Ukonojantie 1 ensimmäisenä allekirjoittajana (+7 henkilöä) Luontoselvitysten osalta viittaan ympäristökeskuksen lausuntoon. Liikenne ohjataan Pornainen-Järvenpää tielle. Ukonojantie on luvulla perustettu metsäautotie, joka muutama vuosi sitten muutettiin yksityistieksi siten, että 8 kiinteistöä ukonojantien alkupäästä halusivat yhteyden tie 146:lle. Tien osakkaita ovat metsäautotien teon kustantaneet metsänomistajat ja em. 8 kiinteistöä jotka saivat luvan liittyä myöhemmin perustettuun yksityistiehen. Nieminen perikunta, Haavisto 1:34 Alue on haja-asutusalueen metsätalousaluetta. Viittaan annettuihin lausuntoihin. Jyrki Hovi Metsähovi 1:55 Puoltaa hanketta tutustuttuaan paikanpäällä ja suunnitteluasiakirjoihin. Allekirjoitetaan naapurin kuulemisesta maa-aineslain 13 mukainen lausunto. Lausunnossa esille tulleet asiat lisättiin suunnitteluasiakirjoihin. Jyrki Hovi Peruu aiemman allekirjoittamansa puoltavan kuulemislausunnon. Hakija sitoutuu edelleen kuulemislausunnossa sovittuihin asioihin. Alueesta on tehty meluselvitys (Inststo Ristola Oy ), jotka osoittavat meluarvojen pysyvän normien sisällä. Viittaan annettuihin ympäristökeskuksen ym. lausuntoihin. Alue on maa-/ja metsätalousaluetta.

16 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Tero Pösö, Katajamäki :17 Järvenpääntie muuta allekirjoittanutta Viittaan annettuihin lausuntoihin. Vastaus vaatimuksiin Ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Pornaisten rakennustarkastajalta Matti Männiköltä selvitystä mahdollisista rakennushankkeista Juha Virkin alueen lähistöllä. Männikön ( ) mukaan lähimmät rakennushankkeet ovat lähimmän naapurin Jyrki Hovin asuinrakennuksen laajennus ja palvelukoti Rauhan rakennus, noin 1200 metrin päässä. Muista rakennushankkeista ei ole tietoa. Haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassaolevaa kaavaa, ei ole itsestään selviä rakennuspaikkoja vaan rakentamisen mahdollisuus ratkaistaan vasta rakennuslupa-, poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tuusulan vedeltä lausuntoa ei ole pyydetty, koska ympäristönsuojeluviranomainen katsoo alueen sijaitsevan riittävän kaukana (2-3 kilometriä) Juha Virkin alueesta. Viranomaistahojen lausunnot ovat koskeneet sekä maa-ainestenottolupaa että ympäristölupaa. Ympäristöluvan ehtoihin kuuluvista asioista annetaan ehdot ympäristöluvassa. Lausuntojen ja muistutuksien osoittamat asiat on otettu huomioon lupaehdoissa. Päätösehdotus: Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä hakemuksesta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seuraamuksia, joten luvan myöntämiselle ei katsota olevan estettä. Ympäristönsuojelulautakunta esittää Pornaisten kunnanhallitukselle, että Juha Virkille myönnetään maa-ainestenottolupa täydennetyn hakemuksen mukaan kymmeneksi vuodeksi Laitalan tilalle 1:40 Pornaisten Lahan kylässä seuraavilla ehdoilla: 1. Louhintaa ei saa ulottaa esitetyn tason +60,00 m alapuolelle. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata.

17 Kunnanhallitus YMPLTK Louhinnassa tulee noudattaa täydennettyä ottosuunnitelmaa. Jos suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan merkittävästi, tulee poikkeamista ilmoittaa valvontaviranomaisille. Lopputilanteessa ottoalueen rinteet tulee luiskata vähintään suhteeseen 1:3. Hakijan tulee laskea ottomäärä uudelleen rinteen luiskan ollessa 1:3. 3. Hakijan on esitettävä pohjaveden tarkkailusuunnitelma, ja hyväksytettävä se valvontaviranomaisella ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää vähintään yhden alueelle tehdyn kalliopohjaveteen ulottuvan kallioporakaivon teko ja seuranta. Tiedot tarkkailusta tulee esittää valvontaviranomaiselle kerran vuodessa sekä pyydettäessä. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi vaatia uusien tarkkailukaivojen rakentamista. 4. Lähimmän tilan, Metsähovi 1:55, porakaivosta on tehtävä kuntoselvitys ennen toiminnan aloittamista. Selvitys on toimitettava tilan omistajalle Jyrki Hoville ja valvontaviranomaiselle. 5. Alueelta mahdollisesti poisjohdettavien pintavesien laatua ja määrää tulee tarkkailla ennen poisjohtamista alueelta. Käsittelyksi riittää laskeutusallas. Lisäksi altaan pohjaan kertyvästä hienoaineksesta tulee ottaa näytteet tarvittaessa. Lietteitä ei saa varastoida ottamisalueella tai muuallakaan kiinteistön alueella siten, että niistä voi aiheutua vaaraa pohjaveden puhtaudelle. Louhinta-alueelle ei saa johtaa ulkopuolelta pintavesiä. 6. Lupa-aluetta ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisten aineiden eikä jätteiden varastopaikkana. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. 7. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan työkoneita varten asianmukaisissa suoja-altaallisissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään varastoitavan tuotteen enimmäismäärän suuruinen. 8. Jos työkoneita säilytetään alueella, tulee säilytyspaikan olla katettu ja lattialtaan vettä läpäisemätön. Myös tankkauspaikan alustan tulee olla vettä läpäisemätön. Öljyvahinkoon tulee varautua ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojelu- ja öljyntorjuntaviranomaiselle.

18 Kunnanhallitus YMPLTK Ottamistoimintaa, murskaamista ja muuta näihin liittyvää melua aiheuttavaa toimintaa saa alueella tehdä maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Räjäytykset ja eniten melua aiheuttavat työvaiheet tulee rajoittaa väliseen aikaan. 10. Räjäytystyön suorittamisessa, sekä räjäytysaineiden käytössä ja varastoinnissa hakijan tulee noudattaa niistä erikseen säädettyjä lakeja ja erityisohjeita. 11. Murskaustoiminnassa on noudatettava ympäristönsuojelulautakunnan ympäristölupapäätöksessä antamia lupaehtoja. 12. Ottamisalueen vaaralliset rinteet on merkittävä vaarasta varoittavalla tavalla, esimerkiksi aidalla ja varoitustauluin tai lippusiimalla. Luvan saajan on huolehdittava alueen turvallisuudesta. 13. Pölyn syntymistä ja leviämistä louhinta-alueella on ehkäistävä tarpeen mukaan käyttämällä sitomiseen vettä tai asfaltoimalla käytössä olevia liikenneväyliä. 14. Alueen jälkihoito maisemointeineen on toteutettava luvan voimassaoloaikana. Maisemointia on aloitettava mahdollisuuksien mukaan työn edetessä ja jälkihoidossa ja maisemoinnissa tulee noudattaa ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -oppaan ohjeita vaativan tason mukaan (s. 37, 67). 15. Luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa ympäristönsuojelulautakunnalle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee tehdä seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 16. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi siitä päivästä alkaen, kun lupa on saanut lainvoiman. Hakijalta vaaditaan euron suuruinen vakuus (kh , 9 mukaisesti). Ennen toiminnan aloittamista hakijan tulee pyytää valvovaa viranomaista tekemään alueella alkutarkastus. Alkutarkastuksessa hakijan tulee esittää tiedot luotettavasti mitatuista pohjavesien pinnankorkeuksista sekä maastoon merkatut kiinteät korkomerkit ja vakuusmaksun suorittaminen. Luvan käsittelystä laskutetaan hakijalta hakemuksen jättöpäivänä voimassa olleen taksan (kvalt ) mukainen summa 874,58, sekä hakemuksen kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset.

19 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristönsuojelusihteeri Mari Pihlaja- Kuhna, puh: , sähköposti: Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Toimeenpano: kunnanhallitus, Juha Virkki, Uudenmaan ympäristökeskus, Porvoon terveydensuojelujaosto, Sipoon kunta, naapurit: Ahtiainen Raili, Nieminen Jukka-Pekka, Rusi Sakari, Rusi Mauri, Rusi Merja, Nuutinen Kalle kp, Hovi Jyrki ja Seppälä Kari ja muistuttajien edustajat (jos ei naapureissa): Timo Saarinen, Niemisen perikunta, Tero Pösö. Khall 240 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristönsuojelulautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

20 Kunnanhallitus ASIAT EIVÄT OLE NÄHTÄVISSÄ

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 * 38 Lausunto Onnentaipaleen asemakaavaehdotuksesta PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.6.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 10.6.2014 klo 17.40 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

19 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.3.2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Keskiviikko klo Kirveskosken koulu. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. Keskiviikko klo Kirveskosken koulu. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 05/2012 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 9.5.2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Keskiviikko 16.5.2012 klo 18.00 20.00 Kirveskosken koulu Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pornaisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pornaisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 4.12.2014 KOKOUSAIKA tiistaina 9.12.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 24/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS. Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI. Käsiteltävät asiat: SIIKAISTEN KUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU 4.12.2012/11.12.2012 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 HUOM! PÄIVÄ TIISTAI Paikka: Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 22 * 35 Liittyminen Kunnan TAITOA Oy:n jäseneksi

Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 22 * 35 Liittyminen Kunnan TAITOA Oy:n jäseneksi PORNAISTEN KUNTA Asialista 3/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.3.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 21 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 388 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Koiraveron suuruuden määrääminen verovuodelta 2012

Kunnanhallitus. 388 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Koiraveron suuruuden määrääminen verovuodelta 2012 PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2012 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 29.10.2012 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 388 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 29.9.2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko 5.10.2011 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kirveskosken koulu Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

271 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 271 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

271 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 271 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.9.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 271 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot