389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 389 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Toiminimi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjan hyväksyminen Yhteisöavustusten myöntäminen Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen Juha Virkin maa-aineslupahakemus Laitalan tilalle 1:40 Lahan kylässä, Pornaisten kunnassa Asiat eivät ole nähtävissä Ilmoitusasiat Asia ei ole nähtävissä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16/2005 puheenjohtaja Sivu 389 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Nurmi ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Keijo Nurmi Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Markku Rantala Seija Marttila

3 Kunnanhallitus TOIMINIMI TOMMI JARKKOLAN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 237, liite 31 Tmi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä on allekirjoitettu liitteen nro 31 mukainen kauppakirja, jolla Pornaisten kunta myy ja luovuttaa ostajalle Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä sijaitsevan K 47 T 1 RNo 3:156 nimisen tilan. Tilan pinta-ala on 3179 m 2 ja kauppahinta ,00 euroa, neliöhinnan ollessa 10,00 euroa. Kauppakirjajäljennös on esityslistan liitteenä nro 31. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Tmi Tommi Jarkkolan ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 31 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus YHTEISÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 238 Valtuuston hyväksymässä vuoden 2005 talousarvioissa on varattu 8000 :n määräraha ( ) yhteisöavustusten myöntämistä varten. Kunnanhallitus on hyväksynyt :ssä 58 kunnanhallituksen myöntämien yhteisöavustusten jakamisessa noudatettavat periaatteet. Hallintosäännön 25 :n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yleishallinnon myöntämistä avustuksista hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Määräajan kuluessa jätettiin seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Eläkeliiton Pornaisten yhdistys Laukkoskelaiset ry 900,00 MLL:n Pornaisten paikallisyhdistys 1.000,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry 170,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 600,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry SPR:n Pornaisten osasto 250,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 200,00 Avustushakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa seuraavat avustukset: Eläkeliiton Pornaisten yhdistys 170,00 Laukkoskelaiset ry 900,00 MLL:n Pornaisten paikallisyhdistys 1.000,00 Pornaisten Eläkkeensaajat ry 170,00 Pornaisten Kirkonkylänseutu POKS ry 600,00 Pornaisten Sotaveteraanit ry 2.500,00 SPR:n Pornaisten osasto 250,00 Vammaisyhdistys Pornaisten ERITYISET ry 200,00

5 Kunnanhallitus Khall 238 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tuula Rusi poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

6 Kunnanhallitus JÄRJESTÖ- JA SEURATALOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Khall 239 Vuoden 2005 talousarviossa on varattu :n määräraha ( ) järjestö- ja seuratalojen avustuksia varten. Hakemusten jättöaika päättyi Määräajan kuluessa jätettiin kunnanhallitukselle seuraavat avustushakemukset: Haettu avustus Halkian Työväenyhdistys ry Laukkosken Työväenyhdistys ry 3.000,00 Pornaisten Nuorisoseura ry Avustushakemukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa järjestö- ja seurataloavustukset siten, että kukin yhdistys saa :n avustuksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tuula Rusi ja Sari Janhunen poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

7 Kunnanhallitus JUHA VIRKIN MAA-AINESLUPAHAKEMUS LAITALAN TILALLE 1:40 LAHAN KYLÄSSÄ, PORNAISTEN KUNNASSA YMPLTK 36 Juha Virkki hakee maa-ainesten ottolupaa Laitalan tilalle 1:40 Pornaisten kunnan Lahan kylässä. Lupaa haetaan noin 5,5 ha:n suuruiselle alueelle, josta on tarkoitus ottaa maa-aineksia (kalliota) m3 ktr kymmenen (10) vuoden aikana. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole kaavaa, suojelukohteita, muinaismuistomerkkejä eikä alue kuulu valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Lähin asuinrakennus (tilalla Metsähovi 1:55, om. Jyrki Hovi) sijaitsee noin 350 metrin päässä louhinta-alueen reunasta. Lupahakemus on jätetty Alueella on tarkoitus suorittaa kallion louhintaa, murskausta, kuljetusta ja varastointia. Hakija on jättänyt ympäristölupahakemuksen koskien kallion louhintaa ja murskausta alueella. Hakemukset käsitellään yhtä aikaa. Vs. ympäristönsuojelusihteeri on tutustunut alueeseen hakijan Juha Virkin kanssa kesällä Lisäksi ympäristönsuojelusihteeri ja projektityöntekijä Marian Väisänen ovat käyneet haetulla ottoalueella uudelleen kesällä 2005 ja tällöin on myös vierailtu lähimmän naapurin Jyrki Hovin tilalla. Naapurien kuuleminen on suoritettu kuuluttamalla lupahakemus Uusimaa ja Viikkouutiset lehdissä sekä kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksesta on lähetetty henkilökohtainen tiedoksianto hakemuksen naapuriluettelossa luetelluille henkilöille (Ahtiainen Raili, Nieminen Jukka-Pekka, Rusi Sakari, Rusi Mauri, Rusi Merja, Nuutinen Kalle kp, Hovi Jyrki ja Seppälä Kari). Hakemuksesta on tehty määräpäivään mennessä neljä (4) muistutusta. Muistutus 1: Nieminen Raija Nieminen Jyrki Nieminen Jari Nieminen Jukka Nieminen Jaakko Nieminen Jaana Muistuttajat suhtautuvat lupahakemukseen ehdottoman kielteisesti. Allekirjoittaneet omistavat metsäpalstan alueen läheltä, ja he arvelevat alu-

8 Kunnanhallitus YMPLTK 36 een arvon romahtavan. Alueelle on tarkoitus rakentaa omakotitaloja. Ukonojantie, Juholantien ja Kupsenkyläntien alue on allekirjoittaneiden mukaan voimakkaan omakotitalorakentamisen kohteena. Allekirjoittaneet vetoavat alueelle kohdistuvaan meluhaittaan. Muistutus 2: Pösö Tero Kinnunen Tommi Kivivirta Pirjo Helminen Åke Souranto Kalle Hovi Satu Haapala Jouni Huhtinen Tuomo Hovi Jyrki Vastustavat lupahakemuksen hyväkymistä. Allekirjoittaneiden mielestä tuleva louhintatyömaa sijaitsee liian lähellä heidän kiinteistöjään, ja meluhaitta sekä räjäytysten vaikutus ovat liian voimakkaitta, ja aiheuttaa porakaivojen rikkoutumisen. Muistutus 3: Saarinen Timo Pesonen Jouni Uotila Tuula Rauha Ahti Juhola Jukka Kippilä Veli-Pekka Mäkynen Sirkka-Liisa Muistuttavat, että ottoalue rikkoo yhtenäisen kallioalueen. Alueella pesii Uudellamaalla harvinainen metso, ja on urosmetsojen käyttämiä hakomismäntyjä. Allekirjoittaneet toteavat, että toiminnan alettua metsot etsivät uuden elinalueen, ja että räjäytykset vaikuttavat haitallisesti lähistöllä sijaitsevan Natura-alueen eläimistöön. Allekirjoittaneet esittävät, että melun leviämiselle on vähän luonnollisia esteitä. He esittävät myös melumittausten tekemistä häiriintyvissä kohteissa. Allekirjoittaneet esittävät, että jos liikenne ottoalueelle tapahtuu Ukonojan tien kautta, on toiminnanharjoittaja velvollinen pitämään huolta tien kunnossapidosta.

9 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Muistutus 4: Aiemmin kuultu naapuri, Jyrki Hovi, on kumonnut päivätyllä kirjeellään aikaisemmin naapurin kuulemisen yhteydessä antamansa lausunnon ( ) ja esittää muistutuksessaan vastustavansa maaaineslupahakemuksen toimenpiteitä (räjäytystyö, murskaus ja maaainesten otto). Perusteluna on maatilamatkailutoiminnan kärsiminen. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselta , ja lausunto on annettu Lausunnossaan ympäristökeskus toteaa: Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Kallioalueen ympäristön lähin talousvesikaivo (käytöstä poistettu) sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Ottamisalueen suunniteltu louhintataso sijaitsee noin 7 metriä ylempänä kuin kyseisen kaivon vesipinta. Hakemusasiakirjoista ei ilmene, miten pintavedet poistetaan alueelta kun ympäröivä maasto on yli 3 metriä ylempänä kuin suunniteltu ottamisalue. Alueelta mahdolliset poisjohdettavat pintavedet tulee johtaa selkeytysaltaan kautta. Poisjohdettavien pintavesien laatua ja määrää on seurattava samoin kuin puhdistuslaitteiden toimivuutta. Laitteen on pidettävä kunnossa ja tyhjennettävä tarvittaessa sinne kerääntyvistä lietteistä, jotka on sijoitettava niille sopivaan paikkaan ottamisalueen ulkopuolelle. Louhinta-alueelle ei saa johtaa pohjavettä eikä valumavesiä ottamisalueen ulkopuolelle. Ennen luvan myöntämistä tulee hakemusasiakirjat täydentää seuraavasti: - hakemusasiakirjoihin tulee liittää lopputilannekartta (vrt. Ympäristöministeriön ympäristöopasta 85) - selvitys pintavesien poisjohtamisesta alueelta - alue tulee louhia portaittain siten, että luiskan kaltevuudeksi tulee vähintään 1:3 (vrt. Ympäristöopasta 85) - selvitys pohjavedenpinnan ylimmästä tasosta alueella, jotta alueen ottamistaso on määriteltävissä - selvitys pohjavedenpinnan tarkkailusta (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä tarkkailuohjelma)

10 Kunnanhallitus YMPLTK 36 - selvitys mistä maisemointimaat tuodaan alueelle, koska hakemuksen mukaan alueella ei ole riittävästi pintamaita, jotta alue saisi maisemoitua sellaiseen muotoon, että se voitaisiin käyttää metsätalousmaana -selvitys alueen jälkikäytöstä Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hanke ei suunnittelulla tavalla toteutettuna ja huomioonotettuna edellä mainittu ole vesilain 1:18.n vastainen. Kun otetaan huomioon alueen sijainti ja alueelle tehty luontoselvitys ei ole olemassa muutakaan MAL 3 :ssä tarkoitettua estettä suunnitelman mukaisen ottamishankkeen toteuttamiselle. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan hankkeelle voidaan myöntää maa-aineslain mukainen ottolupa edellä mainitun Tieliikelaitoksen ja Tiehallinnon lupien lupaehtojen mukaisesti sekä ottamalla huomioon edellä mainitut seikat. Hakemuksesta tulisi pyytää Sipoon kunnan lausunto. Perustelut Vesilain 1:18 :n mukaan ei saa ilman ympäristönsuojeluviraston lupaa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden ottamista tarkoittavaan toimeen siten, että pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi voi aiheutua jonkin pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olennainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutuminen (pohjaveden muuttamiskielto). Kielto koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta toimenpidettä, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu seuraus lainmuutosten yhteydessä on muuttamiskiellon piiriin selkeästi tulleet myös pohjaveden laadulliset muutokset. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu maa-aineslain 3 :ssä mainittuja seurauksia. Maa-aineksenotto- ja ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Porvoon kaupungin terveydensuojelujaostolta. Terveydensuojelujaosto on antanut hakemuksista yhden lausunnon ( 17) ja toteaa seuraavasti:

11 Kunnanhallitus YMPLTK 36 TSJ: Terveydensuojelujaosto on tutustunut Juha Virkin ympäristölupahakemukseen päättää antaa siitä seuraavan lausunnon. Työ ja toiminta tulee suunnitella siten, että haittaa häiriintyvissä kohteissa on mahdollisimman vähäistä. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää loma-asuntojen piha-alueilla päiväohjearvoa (klo 07-22) 45 db (LAeq) eikä yöohjearvoa 40 db (valtioneuvoston päätös 993/1992). Maatilamatkailua harjoittava tila rinnastetaan loma-asunnoksi. Vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ohjearvot ovat päivisin 55 db (LAeq) ja yöaikaan 50 db. Myös ohjearvojen alla jäävä melu voi aiheuttaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Tulevia melutasoja arvioitaessa tulee ottaa huomioon murskaustoiminnan lisäksi lisääntyneen raskaan liikenteen aiheuttama melutason nousu. Terveydensuojelujaosto katsoo, että murskaustoimintaa ei tulisi harjoittaa enää perjantaisin klo jälkeen. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa kulkeutua kesä- tai vakituisten asuntojen piha-alueille. Työmaateiden pölyämistä on estettävä kastelulla ja säännöllisellä kunnostamisella. Työkoneiden huollossa sekä muutoin poltto- ja voiteluaineita sekä muita kemikaaleja käsiteltäessä on maaperän ja pohjaveden suojaukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella tulee olla imeytysturvetta, jolloin pienetkin määrät polttoöljyä tai muita kemikaaleja saadaan kerättyä talteen. Maanpäälliset polttoöljysäiliöt on sijoitettava vähintään kolmen metrin päähän liikenneväylistä, tontin rajasta, rakennuksista, pysäköintialueista ja ihmisten oleskelupaikoista. Polttoöljy- ja kemikaalisäiliöt on merkittävä varoitusmerkinnöin ja allastettava. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kemikaalilain mukainen ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista kahtena kappaleena kunnan paloviranomaiselle. Terveydensuojelujaostolla ei ole muuta Juha Virkin hakemukseen. Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto myös Sipoon kunnalta, koska toiminta-alue sijaitsee noin 600 metrin päässä Sipoon kunnan rajasta ja lähimpään asutukseen Sipoon kunnan puolella on noin 1,2 kilometriä. Etäisyys Kummelbergenin Natura-alueeseen on noin 1,4 kilometriä.

12 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Sipoon kunnan Tekniikka- ja ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa ( 88) ja liittänyt ympäristönsuojelujaoston lausunnon lausuntoonsa (1/ 88). Sipoon kunta esittää seuraavan kannanoton koskien Juha Virkin maaainesten otto- ja ympäristölupahakemusta Pornaisten Lahan kylässä. Kiviainesten ottotoiminta tulee toteuttaa siten, että sen aiheuttama melu lähellä olevalla asutuksella ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Melumittausvelvoitteeseen on otettu kantaa ympäristönsuojelujaoksen lausunnossa, joka on liitteenä. Myös muut ympäristönsuojelujaoston esittämät näkökohdat tulee huomioida. Tuusulan seudun vedellä on Sipoon puolella vedenottamo. Sipoon kunta katsoo, että myös Tuusulan seudun vedeltä tulisi pyytää lausunto. Liikennöinti alueelle tapahtuu seututieltä 146 (Järvenpää-Pornainen) erkanevan Ukonojantien yksityistien kautta. Lupahakemuksesta ei käy ilmi, suuntautuuko ottotoiminnasta aiheutuva liikenne seututiellä 146 Sipoon vai Pornaisten suuntaan. Murskeen kuljetuksen ja muun raskaan liikenteen on ilmoitettu tapahtuvan pääasiassa arkisin klo 6 ja 20 välillä. On oletettavaa, että ainakin osa raskaasta liikenteestä tapahtuu seututietä 146 pitkin Sipoon halki kohti Järvenpäätä. Tämä tulee lisäämään kyseisen väylän raskaan liikenteen määrää ja vaikuttaa suoraan liikennemelun määrän kasvamisena ja liikenneturvallisuuden heikkenemisenä. Sipoon kunta katsoo, että yhdystiet ja eivät sovellu mahdollisille kuljetuksille Etelä-Sipooseen. Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaoston lausunto ( 14): Ympäristönsuojelujaosto päättää antaa seuraavan lausunnon ( 14) ja ehdottaa Tekniikka- ja ympäristönsuojelulautakunnalle, että lausunto liitetään lautakunnan lausuntoon. "Kiviainesten ottotoiminta tulee toteuttaa siten, että sen aiheuttama melu lähellä olevalla asutuksella ei ylitä valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Kummelbergin Natura-alueen suojelu on tarkoitus toteuttaa siten, että siihen perustetaan luonnonsuojelualue. Aluetta käytetään myös virkistysalueena. Toiminnan ei tule tällä alueella aiheuttaa melua, joka ylittää päiväohjearvon 45 db ja yöohjearvon (klo 22-07) 40 db. Lupamääräyksissä tulee olla melumittausvelvoite.

13 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Täydennetty hakemus Juha Virkki on toimittanut lupaviranomaiselle lisämateriaalia hakemukseen: päivitetty suunnitelmakartta (toim ) pintavesien käsittely, luiskan tyyppiselvitys (toim ) hakemukset ovat alun perin olleet Ratakivi Oy:n nimissä, mutta myöhemmin yritys on lopetettu ja hakemukset siirretty Juha Virkin nimiin louhinnan meluselvitys (valmistunut ) toimiminen poikkeustilanteissa ( ) Hakija on teettänyt alueelta meluselvityksen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:llä. Selvityksen mukaan verrannollinen keskiäänitaso lähimmän asuintalon kohdalla on 55 db, joka on yhtä suuri kuin päiväajan ohjearvo. Lähin talo sijaitsee 350 metrin etäisyydellä louhinta-alueen reunasta. Selvityksessä ohjeistetaan, että louhinnan kaikissa vaiheissa on murskaimen itäpuolelle kasattava vähintään kuusi (6) metriä korkea valli meluesteeksi, ja murskain tulee sijoittaa louhoksen pohjalle heti, kun se on mahdollista. Edellä mainitut toimenpiteet huomioituna melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eivät laskennan mukaan ylitä päiväajan ohjearvoa missään louhinnan vaiheessa, vaikka melutasot lähimmän talon kohdalla onkin ohjearvon tuntumassa. Hakija Juha Virkki on toimittanut vastineen , jossa kommentoidaan sekä lausuntoja että muistutuksia: Yleistä Uudenmaan Ympäristökeskus on tehnyt tutkimuksia tarvittavan yhdyskuntarakentamisen kiviaineshuollon turvaamiseksi Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Valtakunnallisen tutkimuksen tarkoituksena on yhteen sovittaa pohjavesien suojelun, luonto ja kulttuuriarvot yhteen tarvittavan kiviaineksen oton kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kiviaineshuollossa tärkeä asia kestävän kehityksen kannalta on että kivi-aineiden kuljetusmatkat muodostuvat mahdollisemman lyhyiksi kuljetuksista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Alueelta on alle 10 km matkat Pornaisiin ja Järvenpäähän. Hanke työllistää useita henkilöitä ja tuo verotuloja. Hanke vahvistaa maatilani 38 ha peltoa/ 34 ha metsää elinkelpoisuutta.

14 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Vastineet Ympäristökeskuksen lausunto Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan alueelle voidaan myöntää ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristökeskuksen ennen luvan myöntämisistä edellyttämät asiat on huomioitu; Suunnitteluasiakirjat on täydennetty pyydetyllä tavalla. Pohjaveden tarkkailu varten on asennettu tarkkailukaivo alueen eteläosaan tulevan selkeytysaltaan läheisyyteen pohjavettä ei tavattu ennen tasoa +54,50 jossa kallio tuli vastaan. Alueelle joudutaan ilmeisesti poraamaan kallioporakaivo pohjaveden löytämiseksi alle lähimmän porakaivon tason. Alueen jälkikäyttö tulee suunnitelmien mukaisesti maisemointi metsätalouskäyttöön. Alueen ollessa pääosin lähes paljasta kalliota maisemointi maita saatetaan joutua tuomaan. Maisemointiin sopivasta maa-aineksesta (puhtaus/rakenne) on tehtyjen selvitysten mukaan ylitarjontaa toiminta-alueella. Suunnitelmien mukaisesti alueen jälkikäyttö on metsätalous. Alue kyllä soveltuu kiviaineksen oton jälkeen muuhunkin käyttöön pintavedet pystytään johtamaan suunnitellusti ja alueelle on mahdollisuus viemäri/ vesiliittymään tulevaisuudessa. Asia on lähinnä yhteiskunnan tarpeista kiinni. Mikäli asia tulee ajankohtaiseksi sitä valmistellaan ko. viranomaisten kanssa. Sipoon kunnan lausunto, tekniikka ja ympäristö ltk. ja ympäristösuojelujaosto Hankkeesta on tehty lausunnon jälkeen meluselvitys (Inststo. Paavo Ristola Oy), joka osoittaa että melu pysyy normien puitteissa. Toiminnan aikana toteutetaan ohjelman/lupaehtojen mukaista meluseurantaa. Liikenteen lisääntymisestä voidaan todeta, mitä lähempänä loppukäyttäjää kiviaines tuotetaan sitä vähäisempää ovat liikenteen kokonaishaitat yhteiskunnalle. Porvoon kaupunki, terveydensuojelujaosto Lausunnossa mainittu lähin käytöstä poistettu kaivo on n. 350 m päässä louhinta-alueen lähintä kohtaa. Lähin alueella oleva tilan asutun tilan rakennus sijaitsee tilalla Metsähovi 1:55 omistaja Jyrki Hovi, n. 350 m päässä louhinta-alueen lähimmästä kulmasta. Hankkeen vireillepanon jälkeen katsottiin asialliseksi käydä lähimmälle naapurille Jyrki Hoville esittelemässä suunnitelmia ja paikanpäällä tutustumassa alueeseen ja tiedustelemassa olisiko hänellä toiveita ja kirjattiin ylös

15 Kunnanhallitus YMPLTK 36 kaikki esille tulleet asiat ja allekirjoitettiin maa-aineslain13 mukainen lausunto missä Jyrki Hovi hyväksyi hankkeen kirjatuin ehdoin Ehdot lisättiin suunnitteluasiakirjoihin. Toimintaa varten laaditaan ns. turvallisuusohjelma/toimintasuunnitelma joka kattaa kaiken toiminnan. Ohjeistus noudattaa tielaitoksen vastaavaa ohjeistusta. Muistutukset maa-aineksen ottolupahakemukseen Timo Saarinen Ukonojantie 1 ensimmäisenä allekirjoittajana (+7 henkilöä) Luontoselvitysten osalta viittaan ympäristökeskuksen lausuntoon. Liikenne ohjataan Pornainen-Järvenpää tielle. Ukonojantie on luvulla perustettu metsäautotie, joka muutama vuosi sitten muutettiin yksityistieksi siten, että 8 kiinteistöä ukonojantien alkupäästä halusivat yhteyden tie 146:lle. Tien osakkaita ovat metsäautotien teon kustantaneet metsänomistajat ja em. 8 kiinteistöä jotka saivat luvan liittyä myöhemmin perustettuun yksityistiehen. Nieminen perikunta, Haavisto 1:34 Alue on haja-asutusalueen metsätalousaluetta. Viittaan annettuihin lausuntoihin. Jyrki Hovi Metsähovi 1:55 Puoltaa hanketta tutustuttuaan paikanpäällä ja suunnitteluasiakirjoihin. Allekirjoitetaan naapurin kuulemisesta maa-aineslain 13 mukainen lausunto. Lausunnossa esille tulleet asiat lisättiin suunnitteluasiakirjoihin. Jyrki Hovi Peruu aiemman allekirjoittamansa puoltavan kuulemislausunnon. Hakija sitoutuu edelleen kuulemislausunnossa sovittuihin asioihin. Alueesta on tehty meluselvitys (Inststo Ristola Oy ), jotka osoittavat meluarvojen pysyvän normien sisällä. Viittaan annettuihin ympäristökeskuksen ym. lausuntoihin. Alue on maa-/ja metsätalousaluetta.

16 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Tero Pösö, Katajamäki :17 Järvenpääntie muuta allekirjoittanutta Viittaan annettuihin lausuntoihin. Vastaus vaatimuksiin Ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Pornaisten rakennustarkastajalta Matti Männiköltä selvitystä mahdollisista rakennushankkeista Juha Virkin alueen lähistöllä. Männikön ( ) mukaan lähimmät rakennushankkeet ovat lähimmän naapurin Jyrki Hovin asuinrakennuksen laajennus ja palvelukoti Rauhan rakennus, noin 1200 metrin päässä. Muista rakennushankkeista ei ole tietoa. Haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassaolevaa kaavaa, ei ole itsestään selviä rakennuspaikkoja vaan rakentamisen mahdollisuus ratkaistaan vasta rakennuslupa-, poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tuusulan vedeltä lausuntoa ei ole pyydetty, koska ympäristönsuojeluviranomainen katsoo alueen sijaitsevan riittävän kaukana (2-3 kilometriä) Juha Virkin alueesta. Viranomaistahojen lausunnot ovat koskeneet sekä maa-ainestenottolupaa että ympäristölupaa. Ympäristöluvan ehtoihin kuuluvista asioista annetaan ehdot ympäristöluvassa. Lausuntojen ja muistutuksien osoittamat asiat on otettu huomioon lupaehdoissa. Päätösehdotus: Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä hakemuksesta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettuja seuraamuksia, joten luvan myöntämiselle ei katsota olevan estettä. Ympäristönsuojelulautakunta esittää Pornaisten kunnanhallitukselle, että Juha Virkille myönnetään maa-ainestenottolupa täydennetyn hakemuksen mukaan kymmeneksi vuodeksi Laitalan tilalle 1:40 Pornaisten Lahan kylässä seuraavilla ehdoilla: 1. Louhintaa ei saa ulottaa esitetyn tason +60,00 m alapuolelle. Alueelle tulee merkata tarvittava määrä kiinteitä korkomerkkejä, joiden avulla ottotasoa voidaan seurata.

17 Kunnanhallitus YMPLTK Louhinnassa tulee noudattaa täydennettyä ottosuunnitelmaa. Jos suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan merkittävästi, tulee poikkeamista ilmoittaa valvontaviranomaisille. Lopputilanteessa ottoalueen rinteet tulee luiskata vähintään suhteeseen 1:3. Hakijan tulee laskea ottomäärä uudelleen rinteen luiskan ollessa 1:3. 3. Hakijan on esitettävä pohjaveden tarkkailusuunnitelma, ja hyväksytettävä se valvontaviranomaisella ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää vähintään yhden alueelle tehdyn kalliopohjaveteen ulottuvan kallioporakaivon teko ja seuranta. Tiedot tarkkailusta tulee esittää valvontaviranomaiselle kerran vuodessa sekä pyydettäessä. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi vaatia uusien tarkkailukaivojen rakentamista. 4. Lähimmän tilan, Metsähovi 1:55, porakaivosta on tehtävä kuntoselvitys ennen toiminnan aloittamista. Selvitys on toimitettava tilan omistajalle Jyrki Hoville ja valvontaviranomaiselle. 5. Alueelta mahdollisesti poisjohdettavien pintavesien laatua ja määrää tulee tarkkailla ennen poisjohtamista alueelta. Käsittelyksi riittää laskeutusallas. Lisäksi altaan pohjaan kertyvästä hienoaineksesta tulee ottaa näytteet tarvittaessa. Lietteitä ei saa varastoida ottamisalueella tai muuallakaan kiinteistön alueella siten, että niistä voi aiheutua vaaraa pohjaveden puhtaudelle. Louhinta-alueelle ei saa johtaa ulkopuolelta pintavesiä. 6. Lupa-aluetta ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisten aineiden eikä jätteiden varastopaikkana. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. 7. Alueella saa varastoida öljytuotteita ainoastaan työkoneita varten asianmukaisissa suoja-altaallisissa säiliöissä. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään varastoitavan tuotteen enimmäismäärän suuruinen. 8. Jos työkoneita säilytetään alueella, tulee säilytyspaikan olla katettu ja lattialtaan vettä läpäisemätön. Myös tankkauspaikan alustan tulee olla vettä läpäisemätön. Öljyvahinkoon tulee varautua ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuojelu- ja öljyntorjuntaviranomaiselle.

18 Kunnanhallitus YMPLTK Ottamistoimintaa, murskaamista ja muuta näihin liittyvää melua aiheuttavaa toimintaa saa alueella tehdä maanantaista perjantaihin kello välisenä aikana. Räjäytykset ja eniten melua aiheuttavat työvaiheet tulee rajoittaa väliseen aikaan. 10. Räjäytystyön suorittamisessa, sekä räjäytysaineiden käytössä ja varastoinnissa hakijan tulee noudattaa niistä erikseen säädettyjä lakeja ja erityisohjeita. 11. Murskaustoiminnassa on noudatettava ympäristönsuojelulautakunnan ympäristölupapäätöksessä antamia lupaehtoja. 12. Ottamisalueen vaaralliset rinteet on merkittävä vaarasta varoittavalla tavalla, esimerkiksi aidalla ja varoitustauluin tai lippusiimalla. Luvan saajan on huolehdittava alueen turvallisuudesta. 13. Pölyn syntymistä ja leviämistä louhinta-alueella on ehkäistävä tarpeen mukaan käyttämällä sitomiseen vettä tai asfaltoimalla käytössä olevia liikenneväyliä. 14. Alueen jälkihoito maisemointeineen on toteutettava luvan voimassaoloaikana. Maisemointia on aloitettava mahdollisuuksien mukaan työn edetessä ja jälkihoidossa ja maisemoinnissa tulee noudattaa ympäristöministeriön Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -oppaan ohjeita vaativan tason mukaan (s. 37, 67). 15. Luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa ympäristönsuojelulautakunnalle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee tehdä seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 16. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi siitä päivästä alkaen, kun lupa on saanut lainvoiman. Hakijalta vaaditaan euron suuruinen vakuus (kh , 9 mukaisesti). Ennen toiminnan aloittamista hakijan tulee pyytää valvovaa viranomaista tekemään alueella alkutarkastus. Alkutarkastuksessa hakijan tulee esittää tiedot luotettavasti mitatuista pohjavesien pinnankorkeuksista sekä maastoon merkatut kiinteät korkomerkit ja vakuusmaksun suorittaminen. Luvan käsittelystä laskutetaan hakijalta hakemuksen jättöpäivänä voimassa olleen taksan (kvalt ) mukainen summa 874,58, sekä hakemuksen kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset.

19 Kunnanhallitus YMPLTK 36 Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristönsuojelusihteeri Mari Pihlaja- Kuhna, puh: , sähköposti: Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Toimeenpano: kunnanhallitus, Juha Virkki, Uudenmaan ympäristökeskus, Porvoon terveydensuojelujaosto, Sipoon kunta, naapurit: Ahtiainen Raili, Nieminen Jukka-Pekka, Rusi Sakari, Rusi Mauri, Rusi Merja, Nuutinen Kalle kp, Hovi Jyrki ja Seppälä Kari ja muistuttajien edustajat (jos ei naapureissa): Timo Saarinen, Niemisen perikunta, Tero Pösö. Khall 240 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristönsuojelulautakunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Juha Virkki poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

20 Kunnanhallitus ASIAT EIVÄT OLE NÄHTÄVISSÄ

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2017 Kunnanhallitus Kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.10.2016 KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.10.2017 klo 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2008 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 401

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2017 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.3.2017 KOKOUSAIKA Torstai 30.3.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 89

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.5.2016 KOKOUSAIKA Torstai 26.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 1.2.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 6.2.2007 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.5.2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18.00 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot