Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?"

Transkriptio

1 elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU Meri kutsui Latvat Hirvensaloon 1

2 joulukuu 2010 Onko tonttuja olemassa?!"#$%&'&()'$)$$&(*+,-+./)$'++.( *(5$67*%)$63&'8'&$&(/$99-(9"/)'(8$+,$'&( 9..&6.(,'9$.,6'(6').:($)).(8')$&(','&.(4"'()'$)..(4*%8*6)':($)).(8'),.(*6'*)("4*)("+$8*66*( ;*(8'),.($'4.)<(=*',,*(,-'&,*(;"/"&,'&(4"'(,"6,$*:(/*;-&(/*'6)**(;*(8*-&(8*'6)**:(&''&( 8'6).(6$&()'$)..(4*',,*(,>6$$66.("+'6'(4*'&()"#$&)-&)-'&$&(-&'()*'(4*',,*(8'$+$&(+-"8*( 8*:("&("8*()'$)"'6--6(;*(6$&("+$8*66*"+"A(!"#$%"&'()#"'*+,($+'(-./%%(0(1&'*$$*'"0(1<( B*8**(+"C'',,**(4"'(,.>))..(','*',*'6$&()"&))-9%"D+$$8*&(%*),"8'6$66*<(='+*-6()"&3 )-6)*()*'(6$&(;.+;$)(/*&C$66*(4"'()'$)>6)'("++*(/*++-6'&**)'"()*'(+*/;*&&.+,.'6$&(8'$+$&(,$'3 &")$,"'&$&(+-"8-6<(EF"'6$)(&'8')).4.)()"&)-,6'(8>G6(6$++*'6)*(4'-/*/#-,6$&(*'/$-))*;**:( ;",*(6>&)>>(,-&(;",-("&&'6)--((6**8**&(*-)"&6*(>+'&"9$-6/--8**&(H'%4$&6*+"&(6'++*&( *',*&*<I(!-))*(8')$&(4"'6'88$(4*%8'6)-*(6'').:($)).("&,"()"&))-;*("',$*6)'("+$8*66*(4*'3,"($'? F./.&("&("+$8*66*()'-,*&()'$)$$++'&$&()$6)'A(8$&$(4$66**&(>,6'&(;*(,*)6"(9$'+'66.(&.,>3 4..(/*/8"*()'-,*6)'(6'+8''&<(J"6(6'$++.(&.,>>(9'+,$)).(;*(/>4.&)*/)"'6--))*:(&''&( ;"-+-&*;*&(,*-6**+'+*'&(8-,**&("+$)(,"/#*&&-)()"&)-&(+'3 4$&.<(23(4+0+,'*3(4%"&'()#"'*%+0%$'*+1%5(K","'6**(J"-+-&( "#")-6)*(;*(4-"#$&4*'/#$))*L Saaresta, Pirjo Huttunen Kukkia joka päivään! Hoi Hirvensalo, Kakskerta ja Satava! Viherlassilassa on nyt upea valikoima leikkokukkia, taitavaa kukkasidontaa ja sisustustavaroita. Meiltä saat kaikki kukkasi arjesta juhlaan, sisälle ja ulos. Tervetuloa! HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-18, la 9-17, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Anu Vuorela 4 Irmeli Salonen auttaa etiopialaislapsia 9 Marian rakennusblogi 10 Hirvensalon silta saa taidekaiteet 10 Mitä kuuluu Marelle 12 Minä hirvensalolainen, Jyrki ja Elisa Latva 16 Saarten Triennaali Lindströmien kaivolla 22 Tomas Kichamun joulukuu 2 3

3 kutsuvieras Kuva: Pirjo Turpeinen Hirvensalon kirjaston kuulumisia Aloitin Hirvensalon kirjastonhoitajana maaliskuun alussa pitkäaikaisen edeltäjäni, Kimmo Pölläsen, jäätyä eläkkeelle. Olen kirjastoalalla vielä uusi, mutta jo parin vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa löytäneeni unelmaammattini. Olen aina rakastanut lukemista ja pidän myös siitä, että työssä saa olla tekemisissä ihmisten kanssa ja tietenkin puhua kirjoista! Hirvensalossa minulle kuuluu erityisesti lastenkirjastotyö, mikä sisältää mm. kirjastonkäytön opetusta. Alueen kakkos- ja nelosluokkalaiset käyvät kirjastossa ohjatulla kulttuuripolkukäynnillä ja esikoululaisille on räätälöity oma, kaksi käyntikertaa sisältävä kirjastokurssinsa. On ollut hienoa huomata kuinka innoissaan lapset kirjastossa käydessään ovat, ja kuinka iso asia oman kirjastokortin saaminen heille on. Kirjastossa järjestetään myös paljon tapahtumia, tänä syksynä on ollut jo ohjattua työpajatoimintaa, kaksi Seikkailupuiston Satuaamua sekä toiminnallinen Kirjastokaruselli-tapahtuma. Valtaosa asiakkaistamme tulee saarilta, Majakkarannasta ja Martista, mutta kanta-asiakkaitamme asuu myös keskustassa ja jopa naapurikunnissa. Uskon että hyvä ja monipuolinen aineistovalikoimamme, sekä henkilökohtainen palvelu houkuttelee monia. Iloksemme olemme huomanneet, että kuluvan vuoden aikana sekä lainausettä kävijämäärämme ovat olleet kasvussa, mikä sekin kertoo Hirvensalon kirjaston suosiosta. Kirjaston tapahtumista saa lisätietoa Turun kaupunginkirjaston internetsivuilta, tai suoraan kirjastosta ( ). Kirjasto on auki maanantaina ja torstaina klo 13 19, sekä tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo Tervetuloa tutustumaan! Anu Vuorela Nuttuprojekti on valloittanut monen suomalainen neulojan sydämen. Vuonna 2009 alkanut projekti on tuottanut jo yli nuttua etiopialaisille vauvoille. Mukana neulomassa on ollut Irmeli Salonen Satavasta. Pian häneltä valmistuu 50. nuttu lämmittämään vastasyntynyttä. Nuttu on suunniteltu pitkäikäiseksi ja mahtuu vielä taaperollekin. Hyvää mieltä nutuilla E)'"9'*66*( >+'( M2( 9%"6$&))'*(.'#$'63 ).( 6>&&>))..(,"3 )'"+"'66*:( -6$'88')$&( />4'&,'&( *+,$$++'6'66*( 8*;"'66*<( NOA&( %*9"%3 )'&( 8-,**&( 4-"6'))*'&( P1( 222( $)'"9'*+*'6.')'.(,-"+$$( 6>&&>)>,6''&:( 4*',,*(6--%'&("6*(&''6).("+'6'($6)$)).4'66.(6*'%**+*3 F-99-%*'&$&(,.>&&'6)'(&-))-9%";$,)'&()'+*&)$$&(8--)3 )*8'6$,6'(Q)'"9'*&(9..,*-9-&C'66*(R##'6(RD$D*66*<( S-))-()"'8''(.')'>69*,,*-,6$&()*9**&(;*(6$(*&&$)**&( 6*'%**+*66*(4*6)*6>&)>&$$++$<( IRMELIN VUODEN URAKKA T%8$+'(B*+"&$&(,--+'(&-))-9%";$,)'6)*(6'6,"+)**&(6>,3 6>++.(P22M<(S$+;.($&6'88.'6).(&-))-*(+./)'(6'6,"&()"'3 8'))*8'&*(N+G;.%4$&(6$-%*,-&&*&(,*-))*<(K./$)).4'.( 6$-%*,-&)'*:(>/#'6)>,6'.:(>%')>,6'.(;*(>/)$'6G;.("&( "++-)(;"(-6$')*:(8-))*(8"&'("&(+./$)).&>)(9*,$)'&(>,3 ;.)*/"'6)*(;*(9*',,*,-&&'6)*(,'%;**<( Q&6'88.'6$)(&-)-)(T%8$+'(&$-+"'(*+,-9$%.'6$&("/3 ;$$&(8-,**&(S*++$3+*&C*6)*<(B$&(;.+,$$&(&-))-;*("&( 6>&)>&>)(+./'&&.(9$/8$.88.6).(9--4'++*6)*<(O*'3,$&,'%;*4*)(+*&C*&9.),.)("&(,.>)$))>(;*()-+",6$&*("&( 6>&)>&>)(4.%',,.').:(%*'#*++'6'*(*6-;*<( =.%')("4*)("++$$)(8-,*&*(8-'++*,'&(&$-+";'++*<(F"3 #'6)$$&*("4*)(+-,-'6*)(,-4*)(&$)'66.($%'(9-"+$+)*(B-"3 8$*<(U6$*)()*/")("4*)(;.%;$6).&$$)(&-))-&.>))$+>').( $6')$++.,6$$&(9*',,*,-&&*&(&$-+";'$&(*',**&6**&3 &",6'*<(O-4*)(&-)-'6)*($)'"9'*+*'64*-4";$&(9..++.( "4*)(6-+"'6)*(;*(,*&&-6)*4*)(;*),*8**&<(!',.+'($'(')6$( "+$(&$-+";*:(4"'(*-))**("6)*8*++*(+*&,**(&$-+";'++$()*'( "6*++'6)-8*++*(9"6)',-+-'/'&<(T%8$+','&(6*'($%..+).( %"-4*+)*(P2($-%"*(+*&,*,-+-'/'&< 3(F-&)--(/>4.+).(*-))**:(,-&(')6$+).($'(4*%6'&*'6$6)'( 9--)-(8')..&:(T%8$+'(8-'6)-))**< 4 5

4 T%8$+'()$,$$(&-)-)(6-+;$))-&*(&$-+$$&*(;","(6-,3,*9-',"'++*()*'(9>G%G9-',"++*:(;"++"'&("88$+)*4'*( 6'4-6*-8";*($'(6>&&><(F.++G'&("88$+)*4',6'(;..4.)( 4*'&("+,*6*-8*)<(=*'/)$+-&(4-",6'("6*66*(&-)-'6)*( "&(9'$&).(9*+8',,"*(;*(8--)*8*&(/$+8*66*(*'&*("'3,$'&&$-+$))*(+-"8*66*(/*8$8*'6$&()>>+'&<(( KÄSITYÖT INTOHIMONA =*',,*(T%8$+'&(&-))-8..%.("&($&&.)>,6$++'&$&:("&( 4-"#$&(*',*&*(6>&)>&>)(8$+,"'6$6)'(8--)*,'&<(V&( )$/)>(*6-;*(,$4..++.(6>&)>&$$++$(+*96$&+*96$++$:("83 6>&)>'(,$6,"64*-4"'++$(6-,,'*(F>,6''&<(T%8$+'&($&3 6'88.'&$&(&$-+"&)*9%";$,)'(8**'+8*++$("+'(*',"'3 Nuttu toimii äitiyspakkauksen tapaan ja se annetaan sairaalassa vastasyntyneelle. NUTTU ETIOPIA- LAISELLE VAUVALLE (Pirkko Tuppurainen) Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms. - Luodaan 70 silmukkaa. - Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22cm. - Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukalla, kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein 24 silmukalla yht. 3cm - Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin olka erikseen aina oikein neuletta, noin 3cm etukappaletta + 3cm takakappaletta. - Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luodaan 22 uutta silmukkaa keskelle ja taas kudotaan 24 s oikein. - Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oikein kaksi nurin ja 24 s aina oikein, yhteensä 3cm. - Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi nurin neuleeseen, jota tehdään taas 22cm. - Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen pääaukko keskellä. - Viimeksi ommellaan sivusaumat yhteen. Käsille jätetään aukot. Irmelin nutuista suurin osa on syntynyt tällä vihreällä tuolilla. Sen lisäksi neulottu on ulkomaanmatkoilla ja mökillä. 3(Q&("',$'&("6**('6)-*()$,$8.)).(8')..&:(&$-+";*(,$%)""<(T+)*'6'&(9-',")(,.>4.)(4*-/#'++*(*'&*(F=A&(..%$66.(6$,.(B7%*DD+$3+*-)*9$+'.(8'$/$&(,*&66*(9$3 +*)$66*<( S-))-("&(6-/)$$++'6$&(/$+99"(;*(&"9$*()$/#.<(Q/,.( ;--%'(6',6'(&''#$&(&$-+"8'&$&("&(9*+,')6$4**<(H>4'&( 9'$&$++.()>G++.(4"'#**&(4*',-))**(6--%$&(*6'**&<((( S-))-;*( "+'( 6>&)>&>)( B-"8$6)*( X<00<( 8$&&$66.( PY(120(,*99*+$))*(6$,.(9'$&'.(6-,,*9*%$;*(Z([1M< K'6.)'$)"*(&-)-'6)*(6**("6"'))$$6)*(!!!"#$%%$&'()*)"+,-*./, \*7$D"",'6)*(/*,-6*&*++*(S-))-<( Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Nuttuprojektin arkistot (Pirkko Tuppurainen) Nuttuja, sukkia ja lakkeja voi toistaiseksi lähettää osoitteella Black Lion Hospital, P.O.Box 5657, Addis Abeba, Ethiopia. Edullisin tapa postittaa on lähettää Economy-postissa puolen kilon, kilon tai kahden kilon painoisena pakettina, esim. Postin valko-keltaisessa pussissa. Kahden kilon pussiin mahtuu 24 nuttua ja hinta on 23,10 euroa eli lähetyshinnaksi tulee 1e/kpl. Ilmoita kortilla tai sähköpostilla, montako nuttua / sukkaa / lakkia on lähetetty: Pirkko Tuppurainen, Kärmemäentie 5, Kauttua, Laita myös paketin lähettäjän nimi ja mikä ryhmä tai muuten mielenkiintoista tietoa kutojista. Pirkko ilmoittaa saman Etiopiaan sairaalalle ja tilastoi määrät nuttutilastoihin. Saaristolaisleipä on Joululeipä 1 L Kirnupiimää 50 g Tuorehiivaa 2 dl Leipäsiirappia 1 dl Fariinisokeria 1 tl Pomeranssinkuorta 2 tl Suolaa 3,5 dl Mämmi- ja Leipämallasta 2,5 dl Vehnäleseitä 3,5 dl Ruisjauhoja n.9 dl Vehnäjauhoja (lisätään sen mukaan että taikinasta tulee pehmeä) Lämmitä piimä kädenlämpöiseksi ja lisää siihen mallas, murusta sekaan hiiva ja sekoita hyvin. Lisää sen jälkeen siirappi, fariinisokeri ja muut mausteet sekä jauhoseos. Lopuksi vehnäjauhoja sen verran että taikina alkaa irrota kulhosta, mutta on kuitenkin hyvin pehmeää. Nostata taikina ja sen jälkeen vaivaa käyttäen vehnäjauhoa. Jaa taikina kolmeen osaan ja muotoile sopivat limput vuokiin. Nostata. Paista asteessa 2 h. Sivele pintaa siirappivesiseoksella 2-3 kertaa paistamisen aikana, ensimmäisen kerran noin 45 min. kuluttua. Anna leipien jäähtyä uunissa paistamisen jälkeen (jälkilämpö). Anna leipien tekeytyä viileässä pari - kolme päivää, niin leivät ovat parhaimmillaan. Se on palannut. Anna laskusi turhien vakuutuslaskujen noutajan käsiteltäväksi. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Esimerkki Rahaa tilillä Lainaa Säästöt ja sijoitukset 0 OP-bonusta vuodessa 253 esimerkiksi vakuutusten maksamiseen. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. 6 7 Kuvat ja resepti: Jaana Heinonen

5 Kauneimmat joululaulut 12. joulukuuta kello 15 Kakskerran kirkossa Kuvat: Markku Salonen Avaimet omaan kotiin V aikkei ensilumi ollutkaan vielä saavuttanut maanpintaa, oli talomme jo valmis vastaanottamaan talven pakkaset ja paksun lumikerroksen. Kun ikkunat, ovet ja rännit oli saatu paikoilleen, oli talo ulkoa päin naisen silmin viittä vaille valmis. Talon sisällä tilanne oli kuitenkin toinen: pelkkien kantavien seinien muodostamat tyhjät tilat ja kylmänkostea sisäilma olivat merkki siitä että paljon puuhaa riitti vielä niin omille luottomiehillemme Markolle, Jannelle ja Veli-Matille kuin muillekin työmaalla hääriville ammattilaisille. Kun työmiesten päivä loppui ja meidän siivousvuoromme alkoi, pääsimme ihailemaan päivän aikana tapahtuneita muutoksia. Uusia putkia ja johtoja ilmestyi sinne tänne; kaikki laatikoissa ja pinoissa olleet mystiset tavarat alkoivat saada oman paikkansa. Sisätilat muuttuivat kertaheitolla kotoisammaksi kun hartaudella odotettu Warmauunien rekka ilmestyi paikalle eräänä marraskuisena maanantaiaamuna tuoden mukanaan lastin takkatiiliä sekä lupsakat takkamuurarit. Ja päivän päätyttyä keskellä olohuonettamme komeilikin kauniin siro Fiona-takka. Sisätilat saatiin heti perään lämpimiksi tosin ei vielä takan avulla vaan lämpöpuhaltimella. Kun asteita alkoi olla tarpeeksi päästiin aloittamaan yläkerran väliseinien muuraus. Tuntui uskomattoman hienolta vihdoin nähdä omin silmin kuinka yläkerran lastenhuoneet alkoivat saada oikeat mittasuhteensa ja muotonsa muuallakin kuin vain suunnitelmapapereilla. Monia rakennusprojektien kauhutarinoita kuulleina olemme usein miettineet kuinka helposti ja ongelmitta olemme päässeet viemään omaa projektiamme eteenpäin. Ensimmäistäkään umpisolmua ei ole matkan varrella vielä tullut ja kiitos siitä kuuluu tietenkin paljolti projektia vetävälle Markolle. Paljon on vielä tehtävää, mutta silti loppusuora alkaa jo häämöttää. Lasten kanssa juttelemme edelleen iltaisin tontille menosta - jokohan hiljalleen olisi aika alkaa puhumaan työmaasta muunakin kuin pelkkänä tonttina? Merihenkiset lahjat pukinkonttiin Meredinistä HIRVENSALON APTEEKKI Rauhallista Joulua ja Terveellistä Uutta Vuotta 2011 ELIVO OMEGA-3 VAHVA 60 kaps. 12,90 0,22 /kaps. (norm. 15,20 ) Sopii koko perheelle, sekä raskauden ja imetyksen aikana. Erityisesti heille, jotka haluavat vahvan kalaöljyn. Tutustu muihin tarjouksiin apteekissamme, kotisivuillamme tai Facebookissa! Pitkäpellonkatu 2, Moikoisten liikekeskus, puh: Avoinna ma-pe 9-19, la Puolalankatu 6, Turku 9

6 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. FY FAN VA SKÖNT!! Iloiseksi yllätykseksi, hostäitini päästi mut ja kaverini Tanskaan kahdestaan. Tuli tavattua erilaisia ihmisiä, nähtyä siistejä paikkoja ja koettua jotain unohtumatonta. Hostisäni tiesi myös miten yllättää mut iloisesti: hän oli hommannut mulle ilmaisen lipun Oskar Linnrosin keikalle! Niiiiin ihanaa. Mutta kaikesta huolimatta pakko myöntää, ikävä Suomeen kasvaa välillä niin suureksi, että tekis mieli vaan pakata kamat ja tulla takaisin. Mutta enhän mä vaihtariks lähtemällä valinnutkaan sitä helpointa ja suorinta reittiä. Ihan uskomatonta miten itseluottamuskin vaan nousee ja nousee joka ikinen päivä. Niin kuin Linnroskin laulaa, Jag börjar tro att vi kan gå genom eld. Mare Hirvensalon silta saa taidekaiteet Suomalaisen vaihtarikaverin Katariinan kanssa Tanskassa! H'%4$&6*+"&(6'++*&,*')$'6''&(,''&&')$)..&($&6'( )"-,",--66*()*'#$))*:(;"&,*()$,';.)(+G>)>4.)( >/).(+./$+).(,-'&(+./'&(9.'4.,")'()*'(,"-3 +-<(H**%+*&:(O*,6,$%%*&:(K-"6)*%'4-"%$&(;*(].'6,'&(,"-+-)(6$,.(6**%)$&(9.'4.,"#')("4*)(8-,*&*(F*'#$3,*')$$&()$,$8'6$66.<(O*')$'6''&(,''&&')$)..&('6","3,"'6'*(+$4>;.:(;"),*("&($&6'&(9"/;*8**+*))-(;*(6'))$&( )*'#$8**+*))-(+-"&&"6)$&(9"/;*+)*()*%,"'&(8..%.3 )>'++.(6.4>'++.<(K$4>;.(8**+*)**&(4'$+.(;"-+-&*;*&( ;.+,$$&,'&:(&'').(&'8')).'&(%''))..<(K"9-++'6)*(8..%..( 4"'))$(*%4'"'#*(,-&()'$#.))$:($)).(>/#$&(+$4>&(,","("&( 0P2(^(PZ2(6$&))'.<( Oskar Linnros! Komea esiintyjä ja upeeta musiikkia. Täydellistä :-) Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki O"-+-;$&(9-"+$6)*(/*&,$))*(4$)..(].'6,'&(,"-+-&( "9$))*;*(!"##$%&'()*+,*"-*.$./(H.&$&(8-,**&6*( >/)$'6)>G("&("++-)('&&"6)-&-))*(;*(8-,*4**(;*((,*',,'( "4*)(/*+-&&$$)("++*(/*&,,$$66*(8-,*&*<( F*'#$,*'#$(_9%";$,)'("&("6*(O-+))--%',*-9-&,'( P2003/*&,$))*(;*(B**%)$&(F%'$&&**+'*<( Yhdessä tehden tämä sujuu! Emilia Markkanen, Essi Munne, Aino Välimäki, Aarni Ahonen Pohjamaalaus valmis. Kuvassa Leo White, Elle Laakso, Viola Rautaheimo, Joel Välimäki Wäinö Aaltosen koulun 2B:n oppilaita valmistautuu levyjen maalamiseen. Jollotellen se tulee Joulun tunnelma koostuu monesta palasta. Vuoden luotolainen Oiva Kottonen ei tarvinnut excel-taulukointia tämän runomittaisen joululistan tekoon tunnelman saa näemmä pakatuksi ilmankin! Joulu on lauluja, oljista seimen Joulu on kauroja, lintujen einen Joulu on lunta, tuoksua pullan Joulu on unta, vierellä kullan Joulu on jälkiä, tontun jalan Joulu on tuoksua,lipeäkalan Joulu on puuroa, iso kauha Joulu on toivoa, maassa rauha Joulu on kesä, talven eessä Joulu on matka, kirkkoreessä Joulu on lahjoja, kivoja aivan Joulu on runoa, ilon ja vaivan Joulu on kuusi, latvassa tähti Joulu on huokaus, joko pukki lähti Joulu on valoa, kynttilän liekin Joulu on muistoja, minne ne viekin Oiva Kottonen Tunti ilmaista pysäköintiaikaa P-Louhessa Tarjoamme asiakkaillemme tunnin ilmaista pysäköintiaikaa jokaista Hansan liikkeessä tehtyä yli 30 euron ostoskuittia vastaan! Tarjous koskee välisenä aikana tehtyjä ostoksia. Tervetuloa jouluostoksille Hansaan! Tunnin pysäköintikortin P-Louheen saa esittämällä Hansan Yrittäjät r.y:n jäsenliikkeessä tehdyn yli 30 euron kassakuitin Hansan infopisteessä. Tarjottava pysäköintiaika on 1 h/ kassakuitti. Kuva: Pirjo Huttunen 10 11

7 minä hirvensalolainen Kuva: Markku Salonen Jyrki ja Elisa Latva löysivät seuraavan kuukauden saarelaisen ystäväpiiristään. Helmikuussa paljastuu kenet... Aino ja hänen perheensä Jyrki ja Elisa Latvan kotona eletään koiraelämää. Perheen nuorimmainen on jo seitsenvuotias Jackrusselin terrieri. Vieraat otetaan vastaan haukkumalla, mutta haukkuminen onkin tämän rouvan ainoa miinuspuoli. Nimen koira oli saanut jo kennelissä ja ensitapaaminen jäi mieleen: -Tässä on teidän Aino, sanottiin kennelistä. Ei voinut nimeä vaihtaa, Elisa Latva kertoo. 6*&"":(,-&(>/#$,6.&(,>88$&$&(*',**&( -T.8.("&(,-'&(8**++*(*6-'6':(J>%,'(K*)4*( '++*++*(+./)$$(,.4$+>)).8..&(,"'%**(%*&)*3 )'$++.:(4"'(&./#.(,$)-&(8$&$4.&()'$&(9"',,':("&().>6'&( /'+;*'6)*< H'%4$&6*+""&(K*)4*)(8--))'4*)(PX(4-"))*(6'))$&(3(,"+8$4'',,"'6$&(4*-4*&(,*&66*<(B>>()-++*(H'%4$&6*3 +""&("+'(8$%'<( 3O*,6',>88$&).($&6'88.'6).(,$6..(4'$)'&(=**3 6*&(6**%'6)"66*:(J>%,'(K*)4*(,$%)""< 3H'%4$&6*+"66*(4'$/.))'(6$:($)).(6$("&(6**%'<(=*&/**( 9"&))""&'6'+)**(9'),'&(;>)'6)$))''&(6**%$++$(;*().8.(,"3 +*/)'(6'++.()*9**:(J>%,'(K*)4*()--8**< W'4')*+"("&(9..))>4.&()'$&(9..66.:(+*96'++$('/*&)$$+3 +"*:(;..,'$,,"*:(+./$++.("4*)(&''&(+$',,',$&).)(,-'&( )$&&'6,$&).)<( 3F..+).(6**))"'(,*)6"*(*'&*:($)).(6'$++.(6$(9-&*'&$&( "&(6>&)>&>)()"#$++*()''4'').(>6).4>>66-/)$')*< RAKENNUSLUPA HELTISI )*',6'(,"+8'+*96'6$66*(9$%/$$66.<( 3O*/)$$&(,"+8$$&(,$%)**&(/*$))''&(8*/#"++'6--))*( %*,$&)**(>+.,$%)*<(H*,$8-6()-+'(D-8$%*&C'&*()*,*'3 6'&<( Jackrusselinterrieri Aino vie tätä perhettä ulos säällä kuin säällä. 3!'&.(,*)6"'&( 6'))$&( 6-&&-&)*'&( +$/#'6).( --6'*( *6-&)";*:(Q+'6*(K*)4*(8-'6)$+$$(;*(,$%)"":(8')$&(9$%3 /$$&(;-&'"%')("))'4*)(*6'**&(,-')$&,'&(*'4*&(6$+,$.&(,*&&*&A 3B.(4"')(,*))""(&'').:(8-))*(8$($'(8--)$)*(8'/'&3,..&< =-"&&*(P222(6**)''&(+-4*)(>+.,$%%*&(%*,$&)*8'3 6$$&(*6-'&)'+*,6'<(O-&(/-"&$$)("+'4*)(4*+8''):("8*66*( /-"&$$66*(&-,,-8'&$&($'("++-),**&(&''&(')6$6)..&( 6$+4..A 6**)''&(,--++*(>+.,$%%*6)*(,-&(9*);";*(%*/#*))''&(/-"3 &$$6)*()"'6$$&:(K*)4*)(/>8>'+$4.)< JÄÄKIEKKO JA OPISKELU TOIVAT TURKUUN J>%,'(;*(Q+'6*(K*)4*("4*)(8"+$88*)(,")"'6'&(=**3 6*6)*<(J>%,'()-+'(F-%,--&(9$+**8**&(;..,'$,,"*(*83 8*))'8*'6$6)'<(!"+$88*)("9'6,$+'4*)("9$))*;',6'(;*( 9..)>'4.)(!',*$+'&(,"-+--&:(;"66*(Q+'6*(K*)4*()"'8''( $%')>'6+-",*&"9$))*;*&*(;*(J>%,'(K*)4*(%$/)"%'&*< 3O"-+-("&()*%,"')$))-(&''&(6*&"))-;$&(6"9$-)-8*)3 )"8'$&("9$)-,6$$&< V99'+*'++$("&(+-"&)$$&"8*'6)*(6$:($)).(/$($'4.)()-+$( )"'8$$&(6--%'66*(%>/8'66.<(B>').("&(8"&'*:(,-)$&( >+'4'+,,*-))*:()*%,,**4*'6--6/.'%'G').:(,$6,'))>8'63 "&C$+8'*()*'(9--))$')*(6"6'**+'6'66*()*'#"'66*< (3K-",'66*("&(8*,6'8'66**&(,>88$&$&("99'+*6)*:( Q+'6*(K*)4*(,$%)""< O>6>8>6(,--+--,'&(`;"-#-)**&,"`()*'(`9..6)..&3 Lapselle vanhemman asenne koulua kohtaan on tärkeä. Esimerkiksi siinä tilanteessa, kun lapsi siirtyy Mikaelin kouluun, ei tarvita vain vanhempien allekirjoitusta, vaan vanhempien aito hyväksyntä sille, että lapsi käy juuri tätä koulua, Jyrki ja Elisa Latva arvioivat.,g`(!',*$+'&(,"-+--&< 3!$()"'4"88$:($)).(6$("&(9..6$3 8'6).:(K*)4*)(6*&"4*)(>,6')--8*'6'&*<( O-&(9'$&'(,"-+-+*'&$&(+G>)..(9*'3,*&:(;"66*(,"-+-&,.>&)'(*+,**(6-;-*:( /$+9"))--(,","(9$%/$$&($+.8.A 3S$:( ;"'#$&( +*96$)( "4*)(,"-+--&( )-++$$):("4*)(6'))$&(/-"8*&&$$):($)).( 6$(6-;--:(,-&(8--($+.8.(+",6*/)**(,"/#*++$$&< O"-+-&( &'8'(,*+6,*/)**( 8"&$&(,"%4**&(',.4.6)'(6$&(4*&/*&(/'6)"3 %'*&:()*%,,*'+-+-",*&()*,'*<(S>)(,"-+-("&(>,6'&,$%3 )*'6$6)'(,"-+-:(;"66*(+-",*)("4*)(9'$&$)<(KG>)>>()-%3 4*++'&$&(9*',,*:(;"66*(,"-+-&,.>&)'(6-;--<(O-&(6*8*( "9$))*;*("9$))**(+-",,**($&6'88.'6$6).(,--#$&)$$&:( 6')$$6).("9$))*;*&(;*("99'+**&(4.+'++.()-+$$(+-;*< 3!$'#.&(,"-+-66*("&()>G%*-/*:(4'$%*'+';"'#$&(8'$3 +$6).(;"9*(9*%$89'(,-'&()*4*++'6$66*(,"-+-66*:(J>%,'( K*)4*(,$%)""<(V&(*',**(9--))-*(;--%'(6''/$&:($)).()>G3 %*-/*(6**#**&(*',**&<(O-&(6$("&(6**)-:("99'8'&$&( 6-;--(/$+9"6)'< F.%,$..(&.'++$(+*96'++$("&($&&-6)$))*4--6:(8')..&( $'()$/#.($^()$89"%$<(O"-+-66*(*6'*)()$/#..&(8*/#"+3 +'6'88*&().68.++'6$6)':(6*8*++*()*4*++*<(O*',,'("&( ;"/#"&8-,*'6)*(;*(6$+,$..<(B'+)'("9$)-6)*4"'))$'6)*(9'3 #$)..&(,''&&':(+*96$)($'4.)("+$(,"-+-66*(9.'4./"'#"66*<(!>G6(K*)4*)("9$))*;'&*("4*)(`9..66$$)`()./.&(,"-3 +--&<(!',*$+'&(,"-+-66*("9$))*;*)($'4.)(;--%'(4*'/#-< 3B$("&(&''&(9*+,')6$4**()>G).:(Q+'6*(K*)4*()")$**< Siellä se punainen pipo näkyy, siellä ne lapset vielä ovat 12 KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT 13

8 Olohuoneen seinän tauluissa eletään viehättävää rannikkokaupunkielämää naantalilaistunnelmissa. Sä voit kattoo uusia asuntoja, mutta me ei muuteta mihinkään LÄKSYT KEITTIÖN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ O")"&*("&(,*64*)$))-("8**(;.+,',*64-*<(K.,6>;.( "&()$/)>:(6$&(4$%%*&(,-'&(&'').("&()$/)>:($'(&''&,..&( "8*66*(/-"&$$66*(;"66*'&(`,*-,*&*`(>+.,$%%*66*:( "4*)(9$+*&&$$)(;..,'$,,"*(;*(;*+,*9*++"*:(Q88'()**6( "&(/*%%*6)*&-)()$&&'6).:(9'*&"&6"'))"*(;*(S!ON3)"'3 8'&)**< 3K*6)$&(9')..(6**#*(/*%%*6)**:(J>%,'(K*)4*()")$**<( H*%%*6)-,6$66*("+$&&*'6)*("&(6$:($)).(6$("&(8'$+$,.63 ).()$,$8'6).<( =*',,*(K*)4*("&(')6$(9$+*&&-)(;..,'$,,"*(*88*)3 )'8*'6$6)':(/.&(9')..("+$&&*'6$&*(6').:($)).(/*%%*6)*3 8'&$&("&(8"&'9-"+'6)*<(S>)(8"&'66*(+*;$'66*("&(/>3 4'&,'&(9'$&$6).(9').$&(;"(-6$*)(/*%;"')-,6$)(4'',"66*< 3Q'($/#').(/*%%*6)**(8"&'9-"+'6$6)'<(U%/$'+-66*( "+'6'( 4"'#*( /*%%*6)**( 4*9**6)'A(,$6.++.( >+$'6-%/$'+-*(;*(;*+,*9*++"*:()*+4$++*(;..,'$,,"*< 3!$'#.&(9";'++$()-&)--:($)).(;"-,,-$("&("++-)(6$().%3,$'&:(;"9*().%,$.89'(,-'&(6$(+*;':(Q+'6*(K*)4*()")$**<( SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN B$-%**4*)(,--,*-#$&(6**%$+*'6$)("4*)()-++$$)(K*)4"'+3 +$()-)-,6'(8>G6(+*6)$&(;*(K*-))-%'&,*#-&(9.'4.,"#'&(,*-))*:(>6).4>>6("&(9'),.<(F.).(9*%'6,-&)**(>/#'6)..( 6$:($)).(8"+$88*)("8*++*()>G++..&(9').4.)(/-"+)*('/3 8'6)$&(/>4'&4"'&&'6)*<(J*(/$').(,-+;$))**(/'/&*66*( a*4*+'$%(,'&c7/*%+$6'&69*&'$+'< Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Kuka: Jyrki Latva, Mikaelin koulun rehtori, Elisa Latva, erityisluokanopettaja. Perheen lapset Topias Latva, Luostarivuoren lukion kolmasluokkalainen, 22-vuotias Johannes, ja 20-vuotias Emmi opiskelevat Turun yliopistossa ja ovat muuttaneet jo pois kotoa. Harrastukset: Jyrki Latva ei ole jääkiekkouran päätyttyä lopettanut urheilua, vaan juokseminen ja punttisali kuuluvat elämään säännöllisesti. Ulkoilu ja koiran lenkkeilytys ei varsinaisesti ole liikuntaa, vaikka raitista ilmaa siinä saa. Kunnon ulkoiluvaatteissa pärjää säässä kuin säässä. Venettä ei perheessä vielä ole, mutta se on Jyrkin suuri haave. Oma saarihistoria: Hirvensaloon muutettiin vuonna Vaasan rannikolla kasvaneille Latvoille alueen houkuttimena oli juuri se, että kyseessä on saari. Parasta saarilla: Luonnonrauha ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Jyrki ja Elisa Latva viettävät juuri nyt kylpyhuoneremontin pölyllä sävyttämää elämää. Samalla paljastuu jotain sopuisasta rivitaloelämästä. Olohuoneen takaoven vieressä odottavat sandaalit eli tuttavien luo ollaan tervetulleita suihkuun. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA Nyt on aika tehdä kinkkutilaus! Tarjoamme laajan valikoiman tuoresuolattuja HK:n viljakinkkuja ja Pajuniemen luomukinkkuja. Tehdään joulu yhdessä edullisesti! Oiva lahjaidea: taianomainen joulukakku Suussasulavat tähtitortut PLUSSA-KORTILLA JOULUUN ASTI Myllyn Paras Torttutaikina 1kg pakaste (1,59 kg), ilman korttia 2,09 (2,09kg) Dronningholm Tähtitorttu luumumarmeladi 300g 300 g (2,50kg), ilman korttia 2,08/2 prk (3,47 kg) yksittäin 1,04 prk Myllyn Paras Puuroriisi 1kg (0,99 kg), ilman korttia 1,69 ps (1,69 kg) pkt! 2 prk 0 99 ps K-SUPERMARKET HIRVENSALO, VANHA KAKSKERRANTIE 1 Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Puh Puhelun hinta 0207 alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 senttiä/puh. + 6,90 senttiä/min. (sis.alv 22%) ja matkapuhelimesta 8,21 senttiä/puh. + 14,90 senttiä/min. (sis.alv 22%) Tarjoukset voimassa asti. Uutta! Arkisin maistuva kotiruoka-lounasbuffet klo nyt myös Martinkadulla CAFE! KONDITORIA! LOUNASBUFFET!"Naantalin Aurinkoinen"!"Martinkatu 3"!"puh "!"ark "!"la 9 16"!" Turun muut myymälät: Aurakatu 7 9, Humalistonkatu 16, Hämeenkatu 3 ja Kauppiaskatu 9, Wiklundin valopiha 14 15

9 Saarten Triennaali 2011 Saarten Triennaali 2011 on osa ensi vuoden kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Triennaali-tapahtumia tulee olemaan koko saariketjulla Hirvensalo, Satava ja Kakskerta. Tapahtumat painottuvat toukokuulle. Silti eri vuodenajoista otetaan ilo irti. Triennaalin avajaiset pidetään laskiaisviikonloppuna laskettelurinteessä. Kuvat: Pekka Peltomäki B**%)$&(F%'$&&**+'(;.%;$6)$)..&(&>)()"'6)*(,$%)**<(F.8.&(6'4-&(,-4*)("&(,""))-(4-"#$&(P22[(8$&$6)>,6$,,.'6).()*9*/)-8'6)*<(J-/+*/-'9$&)-8*4-"6'( "&(*'4*&()-+"'++**&(;*(;"(&>)(4"'(4*+8'6)*-)-*()-+$4**&(F%'$&&**+''&<(F.66.(9*%'(4*'/)"$/)"*A 0<(V6)*(F%'$&&**+'(36$'&.,*+$&)$%':(;"6)*(&.,>>(,","( F%'$&&**+'&("/;$+8*(;*(4*+',"'#-)(9*+*)(8-'6)*,'&(,-+))--%'9..,*-9-&C'&("/;$+8'6)*<(O*+$&)$%'&(,-4'3 )-6("&("8'$&(,"-+-;$88$("99'+*'#$&(,.6'*+**(;*(("63 )*8'&$&(,.>(/$+9"6)'(H'%4$&6*+"&(,'%;*6)"6)*<(='&,( 4'&,:((;"-+-+*/;";$&(6--&&'))$+';*)L 16 P<(F$$(;")*'&(')6$A(/*%%*6)$+';*)*')$'+';"'++*:(,.#$&3 )*')*;'++*(;*(8-'++*()*')*;'++*("&(8*/#"++'6--6()-"#*( 8"'))*-#-( /$+8',--66*( ccc<6**%$)4$%,"66*<d'( 3&$))'6'4-'++*<( Ohjelmaa on tulossa paljon, tässä piiiiitkästä ohjelmalistasta muutama ennakkopoiminta: TAMMIKUU Turku Euroopan Kulttuuripääkaupunki, avajaisviikonloppu!! MAALISKUU Laskiaisviikonloppu, 5.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan rinnetapahtuma, Saarten Triennaalin avajaiset!! 6.3.Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan koko perheen suuri - ja rinnetapahtuma Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen talvitapahtuma TOUKOKUU Taidetta Hirvensalon sillan kaiteessa, avajaiset toukokuussa!! WA koulu Paavo-halli: Hirvensalon Heiton liikuntanäytös Tutustuminen taiteilija Jan-Erik Anderssonin Life on a Leaf taloprojektiin ja kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen kotipiiriin Taidekappeli: Vihkirieha klo 20 alkaen!! Kaupunginosaviikko saarilla Hirvensalo, Kakskerta ja Satava Brinkahallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely 30.5.Wäinö Aaltosen, Kakskerran ja Haarlan koulut: Schools Out!! KESÄKUU Brinkahallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely 5.6. asti Viljamakasiini: Amore Mio taidenäyttely HEINÄKUU 2.7. Kakskertapäivät Brinkhallin kartanossa 3.7. Kakskerran kirkko: Perinnejumalanpalvelus ja kirkkosoutu 8.7. Korpo Jazz; kappelikiertue saaristossa Vapparintie 257, klo 13-16: Portilla näyttely Brinkhallin kartano: Brinkhall Soifestivaali ELOKUU XXVII Hirvensalopäivät 17

10 Kirkkaasti parempi Puhdasta vettä lähes 50 vuotta! Kaivovesisuodattimet, uima-allaslaitteet ja -kemikaalit Monella saarten kiinteistöillä on oma kaivonsa. Vesi olisi hyvä tutkituttaa ainakin käyttöönoton aikaan, tarvittaessa myös myöhemmin, kuten Lindströmin perheessä. Vesitutkimuksen hinta määräytyy sen kattavuuden mukaan. Puhdasta vettä omasta kaivosta Varppeenkatu 28, PL 19, RAISIO!!!"#$#"% L'&#6)%G8'$&(4$6'+./#$("&()>>9'++'&$&(6*)*4*+*'3 0M[X(&"'&(P2(8$)%'&(6>4>>)$$&<(=$)).(,*'4"6)*( )-+$$(%-&6**6)'(,-'4*&*,'&(*',*&*(;*(4$6'("&()-),'8-63 )$&(8-,**&($%')).'&(/>4..<(K'6.,6'()"&)'++*(6';*')6$$( 4*&/*(,*'4":(;"&,*(4$)).(,.>)$)..&(9'/*6*-&*66*<( MILLOIN VESI PITÄISI TUTKIA? V8*&(,*'4"&(4$6'()-+$$()-),'*(*'&*(--#$&(,*'4"&( 4*+8'6)-))-*<(Q&&$&(4$#$&(;-"8'6)*(;*(&.>))$$&"))"*( 4$)).(;-",6-)$)**&(8--)*8*&(9.'4.&(*;*&<(!',.+'(4$3 Maikun lapsuudessa tämä vanha kaivo toimi jääkaappina ja sinne laskettiin esimerkiksi maidot kylmään luvulla porakaivo porattiin hakkaavalla vaijerikoneella. Kaivo on nyt laitettu talvikuntoon ja suojattu kannen alta styroksilla. Perheen koira Nelson esittelemässä vesilähdettä. #$&(8*,-:(/*;-()*'(-+,"&.,G(8--))--(8>G/$88'&( )*'(9$%/$$&;.6$&'.(6*'%*6)--:()-),')**&(4$6'(--#$++$$&<( =$)$$&(4"'()-++*(/*')*++'6'*(*'&$')*:(4*',,$'(6$&(,""63 )-8-6(8--))-'6',**&<(F*%,'89'$&(6-"6')-6)$&(8-3,**&(4$6'("+'6'(/>4.()-),')-))**(;"9*(,"+8$&(4-"#$&( 4.+$'&< K'&#6)%G8$'++.(4$6'()-),'))''&(9"%*,*'4"&(,.>))GG&3 ")"66*<(K*6)$&("++$66*(9'$&'.(,"-+--&()"'8')$))''&( &.>))$$)(d+-"%'&()-),'8'6$,6'<(=$#$66.(6').("+'()*%3 %**.-(0,*(1/#./,2*,#'&1())**#,3$4&(#'56*##*7'" =''8$,6'(4$6'()-),'))''&(&$+;.(4-"))*(6'))$&:(,-&( 4*&/*(+',*,*'4"(9..6'(4-")*8**&(9"%*,*'4""&(9.'&<(!*',,-( /-"8*6'( /$)'( 8--)",6$&( 4$#$&( 8*-66*:( ;*()$%4$$++'6$,6'<(U-6'(+',*4$6';.%;$6)$+8.(*6$&&$))''&( )"'6**++$<( MITÄ VEDESTÄ TUTKITAAN? J-"8*4$#$6).()-),')**&(-6$'88')$&(D*,)$$%'$&(8..3 %.:(9H:(4.%':(6./,G&;"/)*4--6:(6*8$-6(;*(9$%8*&C*3 &**))'+-,-:()>99'>/#'6)$$):(*+,*+')$$))':(4$#$&(,"4--6:( 2'%%(0,&'$#'0,8')9'')(0,.64&(:(,7',3$4&(:(,-*./,.'66(43 Kouluun toimitettin näytteet fluorin tutkimiseksi 9"%*,*'4"6)*(*%6$$&'(;*(%*#"&<(U-#$&(9$%/$$&;.6$&$&( 6>&)>$66.(4$#$6).()-+'6'(,*%)"'))**($%')>'6$6)'(/*89*'3 :*),.*2(#;.-*),.'))'6#',#/&.*/,3$4&(:(,-*./,#*&1*;3 #$++$($%')>'6$&(/*')*++'&$&(%*#"&:(&')%**))'(;*(&')%''))'<( =$6')-),'8-,6$&(/'&)*(4*'/)$+$$(Z23P22($-%"&(4.3 +'++.<(F-%-&(*+-$$++*(,*))*4*&(4$6')-),'8-,6$&()$,$$( 8--&(8-*66*(Q4'%*&(+'6)**8*(K"-&*'63B-"8$&(4$6'3( ;*(>89.%'6)G)-),'8-6(V>:(;",*("&(8>G6(4'%*&"8*'63 )-),'8-,6''&(,$+9--)$))-(+*D"%*)"%'"<(!',.+'(4$#$6).( /*+-)**&()-),'*(%*#"&:(,*&&*))**()'$#-6)$++*($)-,.)$$&( +*D"%*)"%'"6)*(,--+--,"(6$(9$%-6)-),'8-,6$$&<(W*#"3 &'*()-),')**&(8>G6(B.)$'+>)-%4*,$6,-,6$66*<(Q#-++'6'*(,")')$6)$;.(+G>)..(4$%,,",*-9"'6)*:(8-))*(&$($'4.)(,*)3 )*4--#$+)**&(4*6)**(+*D"%*)"%'"&()$,$8..()-),'8-6)*<( Teksti ja kuvat: Tiina Törnström 18 19

11 M A R I N E P A L V E L U T O I V O T T A A S A A R E L A I S I L L E!! "#$%%! &'()(*+ +B0/CDE,1B0C=/>72,,, F//<B><GH< Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Tammi-helmikuun lehteen ehdit mennessä! -.#+#))/ Ostetaan kuivaa koivuklapia kotiin tuotuna Kaistarniemeen Ostetaan & Myydään Joulukuussa tapahtuu Kuusijuhla Jouluvalot sytytetään Hirvensalon laskettelurinteen juurella perinteisesti itsenäisyyspäivän aattona kello 18. Tapahtumassa lauletaan joululauluja ja luvassa on myös yllätysohjelmaa. Kuusen valot sytyttää vuoden luotolainen, Oiva Kottonen. w w w.marinepalvelu.fi! " # $ % & ' () * + $( ", -. (/01/2,3/45, Parhaat merihenkiset lahjat Itäinen Rantakatu 46 puh Myytävänä ORA:n tuplavaunut, väritys musta/beige kaikilla varusteilla (mm. vauvakoppa, sadesuoja), hyvät kumipyörät, tilava tavarateline, säädettävä aisa, istuinosan saa myös käännettyä. Hyvässä kunnossa. Tiedustelut: Lahjat Hyväntekeväisyys luo joulumieltä Ravintola Rocca ja Lions Club Turku/Archipelago lahjoittivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle 500 euroa. Lahjoitus ohjataan lapsisyöpäpotilasperheiden Sykerö-kerhon toiminnan tukemiseen.!001$$/ Lions Club Turku/ Archipelagosta presidentti Markku Nuutila, Ravintola Roccasta Aki Wahlman sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Kari Ojala. Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo 12 Kappeli soi musiikkia su ja klo 12 ja Kappeli soi - Toivevirsiä, tule laulamaan yksin tai yhdessä toisten kanssa toivevirtesi Kuukauden 1. keskiviikko klo ( ja ) Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred; Koskettava tutustuminen maailmanlaajuista kuuluisuutta saavuttaneeseen Pyhän Henrikin Ekumeeniseen Taidekappeliin Turun Hirvensalossa. Opastus suomeksi ja englanniksi. Noin 45 minuuttia kestävän tilaisuuden aikana kuullaan myös musiikkia ja tutustaan kappelin taidenäyttelyyn. Hinta 10 /aikuinen pe klo 19 Ääniräätälin Laulustudion joulukonsertti, liput 10/5 ovelta su klo 16 Tulkoon joulu! Liput 10 ovelta, Ulrika-kuoron joulukonsertti, kuoron johto ja säestys Merja Innilä ke klo Joulukonsertti; Turun NMKY:n Musiikkiopisto Oppilaiden joulukonsertti, ohjelma 5, ohjelma ovelta pe klo 18 Joulukonsetti, Anne Mattila, Liput 20 ennakkomyynti Taidekappeli ja tuntia ennen konsertin alkua ovelta su klo 16 Kauneimmat joululaulut, Leena ja Heikki Suominen, kolehti to klo 18 Jouluhartaus, taiteilija Hannu Konola Kappeli suljettu Näyttely: Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta, Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia Hirvensalon kirkko klo 17 Kaikenikäisten pikkujouluinen Missiomessu. Mukana lähetti Kaija Pett: Millainen on angolalainen joulu? Pehmolelukolehti Turun Turva- ja Ensikotiry:n asiakaslapsille. Ota mukaan hyväkuntoinen pehmolelu ja lahjoita se iloksi lapselle. Perheen alttari. Ehtoollinen ja iltapala klo 12 Lasten kauneimmat joululaulut klo 22 Jouluyön messu klo 18 Rukouspysäkki - paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa klo 17 Yhteen hiileen - saarilla toimivien yhdistysten esittäytymistilaisuus. Ohjelmassa myös musiikkia, tarjoilua, hartaus klo 17 Missiomessu. Mukana lähetti Markku Mikkola: Terveisiä taivaasta - ei, vaan Thaimaasta. Sanaa ja säveliä, rukousta ja ehtoollinen. Lastenhoito ja iltapala. Seurakunta klo Missiotreffit Hirvensalon K-supermarketissa. Tarjolla glögiä jakirkkopipareita. Tule tapaamaan kotikirkkosi väkeä! 20 21

12 Joulukuussa tapahtuu Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Kakskerran kirkko klo 12 Itsenäisyyspäivän messu + Kakskertaseuran järjestämä kirkkokahvitus Hennalassa klo 15 Kauneimmat joululaulut klo 17 ja 18 Lasten kauneimmat joululaulut klo 14 ja 15 Jouluaaton hartaus klo 8 Sanajumalanpalvelus Rauhallista Joulua! Joulukuussa Ruokatoriltamme: Tomas ja hänen vaimonsa tytär Matilda Kaitonen hoitavat joulukuussa pikkukoiria. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa lehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. TAMMI-HELMIKUUN LE HTEE N EHTII DOT LÄHETTÄMÄLLÄ TIE. SÄ ME NNES H O RO S KO O P P I Jousimies ( ) Itsevarma ja iloinen jousimies juhlii joulukuussa. Pikkujouluaika sopiikin juhlia ja show-meininkiä rakastavalle eloisalle huuliveikolle mainiosti. Jousimiehen bongaa saarilta todennäköisesti sieltä, missä asuinneliöissä ei ole tuhlattu. Tyyli on sivuseikka, mutta tilaa olla pitää. Jousimiehelle voit antaa lahjaksi kunniakirjoja ja mitaleita, mielellään suurieleisesti. Kreikkalainen salaatti Tomaksen joulukuu Jauhelihakrepsit T TALO TÄYNNÄ LEMMIKKEJÄ 4318 TU RU N O K Kotikeittiön Janssoninkiusaus KULUNEESTA VUODESTA! Löydät meiltä vaikka mitä pukinkonttiin. Tule valitsemaan parhaat päältä! TÄLLÄ KUPONGILLA KUPITTAAN MYYMÄLÄSTÄ VALITSEMASI TUOTE 30% UVPUF UBMPVT &J WPJ ZIEJTUÊÊ NVJIJO UBSKPVLTJJO,VQPOLJ WPJNBTTB BTUJ AVOINN jouluun A SUNNUN asti TAIS IN atu äk itk np ine Itä tie alan aira lliss en Uud na Kun tie en atu sk Ka nk äe nm rje R GE UR SB ntie T KE AR A YM TA CIT UPIT K maa E ST NE ENTIE SK KA HE Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta /kg SydämellinenKIITOS Ku R',**(,-+--(8>G6(O*,6,$%%*66*(*6-4*&:(,*,6'+*96'6$&(9$%/$$&(,")'$+.'&)$&(/"'3 )*8'6$$&<(S$+;.(,"'%**:(,'66**(;*(8*%6-*( 6$,.(4''6'(,"'%*&9$&)-*(4'$4.)("8*&(*'3,*&6*( ;*( 8*%%*6,--66*( 6>&)>4..( --))*( 9$&)-$))*(/"')*$66*(8$&$$(;"-+-,--,'&( &"9$*6)'< $-*(), 6'-#*),.'1*&*(#', +$',,'8.66.($+.'&)$&(,*&66*<(J"6(/*&,,''( +$88',,$;.:( &''#$&(,*&66*( 9')..( 8>G6( 4'$))..(*',**:(F"8*6()")$**<(!-')*(;"-+-,--&(6--&&')$+8'*(/.&($'( "+$(4'$+.(;--%'()$/&>)<(F'$#"66*("&(,"-+-&( ;"-+-;-/+*(P0<0P<(;*(;"-+-9.'4..(4'$)$)..&( 9$%/$$&(,$6,$&( F"8*6'&(,.+>&( +-"&*<( F"-,",--66*(*+,*&-)()>G6"9'8-6(," *(9..))>>(;"-+-,--/-&:(;")$&(8>G6()-+$3 4'*(,-4'"')*("&(9"/#'))*4*< Jokisen eväät Savulohifilee 8 Kölikatu 2, TURKU tie "8*6( O'7/*8-&( )>G6,$&)$+$$( H**%+*&(;*(O*,6,$%%*&(,"-+-66*(,"-+-*4-6)*;*&*(;*(/.&$&()>G9.'3 4''&6.(,--+--("99'+*'#$&("/;**8'6)*(;",*( **8-( H**%+*&( +'',$&&$>89>%.66.( 6$,.( $6'8$%,',6'(,.6')>G3(;*(+'',-&)*)-&&$'++*( *4-6)*8'6)*<(B-"8$66*(,*/#$,6*&(4-"))*( *6-&-):(;*(8"&$&(8-),*&(,*-))*(F-%,--&( 9..)>&>)(6"6'"&"8'(&*-))''(+*6)$&(,*&66*( )>G6,$&)$+$8'6$6).< <,='-#*),.')--',4),2*6%%4,.488$)(3,"'#*(;*(6*8*++*("9'&(--6'*(B-"8$&(,'$3 +$&(6*&";*<(V+$&(/>4'&(8")'4"')-&-)()>G3 /G&':(/.&(,$%)""< =*9**3*;*++**&( F"8*6( 6$-%**( 8'$+$+3 +..&(,*&6*'&4.+'6'.(--)'6'*(6$,.(;*+,*9*+3 +")-+",6'*<(S$)'&(,*-))*(/.&(9>6>>(*;*&( )*6*++*( 8>G6(,")'8**&6*( O$&'*&( )'+*&3 )$$6)*< <,=$*),8$$),8$'--',>'-2()9#4),?4-3 )'*:(5*'+>(!*'+'*:(O$&'*&(,*/)*(6*&"8*3 +$/)$.(;*(6$-%**&(+'6.,6'(6-"8*+*'6'*(--3 )'6'*< /kg 90 Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su M E IKÄL ÄINE N M AIJ A Joulukuu tietää Tomas Kichamulle paitsi jouluun valmistautumista, myös tulevaisuuden pohtimista. 90 /kg en /kg sk Ka LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Koiranpentuja ja joulujuhlia ,VQJUUBB,VSKFONÊFOLBUV 5VSLV t 1VI LBVQQJBT +PIBOOB "WPJOOB "SLJTJO o MBVBOUBJTJO o t XXX NVTUJKBNJSSJ ö 23

13 24

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Adventin- ja joulunaika

Adventin- ja joulunaika Adventin- ja joulunaika 2012 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 2.12. klo 10 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Adventin- ja joulunaika

Adventin- ja joulunaika Adventin- ja joulunaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Su 1.12. klo 10 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu Nuorisokuoro Merituuli Su 1.12. klo 18 Hoosianna!

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia

JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia JUHLAT JUHLAKULTTUURIT YKI-harjoituksia Lämmittely Mitä Suomen juhlia tiedät? Miten niitä vietetään? Ketä kutsutaan? Miten? Mitä tehdään? Mitä syödään? Mitä annetaan lahjaksi? Miten pukeudutaan? Millainen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015

MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015 MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015 Laadunvalvonta: Dantelli-tuotemerkin alla olevat kaikki tuotteet valmistetaan tehtailla, jotka täyttävät laadunvalvonnan ja sosiaalisen vastuun valvonnan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kahden kauppa on edullisempi!

Kahden kauppa on edullisempi! Kahden kauppa on edullisempi! 2-pakilla kaksi voittaa! Kun ystäväsi päättää ostaa HomCare-tuotteen, jota myydään myös 2-pakissa, teidän kannattaa sopia kimppatilauksesta. Näin saatte MOLEMMAT haluamanne

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita 150 g SPC-Flakes- hiutaleita 7 dl vettä 2 tl suolaa 1,5 rkl valkoista sokeria 1,5 rkl öljyä 2 dl luonnonjogurttia 800 g leipäjauhoja

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3.

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI- PÄIVÄT ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Tervetuloa talviostoksille Espoontorille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos auringonpaisteella, mutta viihtyy

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään Tammikuu 2016 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA VELKUALLA SUNNUNTAINA 6.12.15 SANAJUMALANPALVELUS KIRKOSSA 11.00 Pirkko Tavio, Leena Flander ja Reini Koivusalo Kunniakäynnti sankarihaudoilla ja seppeleenlasku JUHLA

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Jumalanpalvelukset. Oriveden seurakunta - Juupajoen kappeliseurakunta Joulunajan tapahtumat 2017

Jumalanpalvelukset. Oriveden seurakunta - Juupajoen kappeliseurakunta Joulunajan tapahtumat 2017 Oriveden seurakunta - Juupajoen kappeliseurakunta Joulunajan tapahtumat 2017 Jumalanpalvelukset 26.11. Messu - Oriveden kirkko klo 10 Messu - Eräjärven kirkko klo 13 Messu - Juupajoen kirkko klo 10 Sanajp

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vytvoř elativ: Minä olen kotoisin Tšekistä (Tšekki). Hän on kotoisin Suomesta (Suomi). Oletko sinä kotoisin

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu?

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Vuoden 2012 Runebergin päivä sattuu sunnuntaille, joten valtaosalla suomalaisista on hyvin aikaa leipoa ja loihtia maittavat leivonnaiset itse. Kokeile

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Joulukuussa palvelemme pidennetyin aukioloajoin!

Joulukuussa palvelemme pidennetyin aukioloajoin! Joulukuussa palvelemme pidennetyin aukioloajoin! Myymälät suljettu la 6.2. Hyvää Itsenäisyyspäivää! Palvelemme myös sunnuntaisin alk. 7.2. Maanantaista 8.2. lähtien pidennetyt aukioloajat myös arkisin:

Lisätiedot

SUOSITUIMMAT RESEPTIT

SUOSITUIMMAT RESEPTIT SUOSITUIMMAT RESEPTIT HUNAJA - LAVENTELILEIPÄ 300 g täysjyvävehnäjauhoja 200 g vehnäjauhoja 1 tl kuivattua laventelia 2 tl kuivahiivaa 1 ½ tl suolaa 30 g hunajaa 350 g vettä Sekoita kuiva-aineet keskenään.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Levin Joulu 2015. Joulun aikaan aukioloajoissa on joitakin poikkeuksia, suurin osa palveluista on kuitenkin avoinna joka päivä.

Levin Joulu 2015. Joulun aikaan aukioloajoissa on joitakin poikkeuksia, suurin osa palveluista on kuitenkin avoinna joka päivä. Levin Joulu 2015 Jouluruokailuja, joulutori, jouluisia ohjelmia, useita erilaisia ohjattuja aktiviteetteja, pukin vierailuja huoneistoon, laskettelua, kelkkailua, hiihtokoulua, hiihtoa, kauneimpia joululauluja.

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Lokakuu su 3.10. klo 18.00 Mikkelinpäivän kauneimmat runot ja laulut Viinijärven kirkossa. Mukana, Sirpa ja Vilma Naumanen sekä Jutta, Minttu ja Pinja Kurki,

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Huittisten musiikkiopisto Tapahtumakalenteri elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Elokuu su 31.8. klo 14 Kesäistä klassista jousilla,uusi Lahti Kamariorkesteri,

Lisätiedot

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin Vastaleivottua Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin SpeltTILEIPÄ myslileipä Ruisleipä vähähiilarinen leipä Saksanpähkinäleipä puolikarkea leipä Foccacia LCHF leipä Brioche Joululeipä speltistä omenaleipä

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.10.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto N ä y t t e l y t i e d o t e J u l k a i s u v a p a a 1-6 Kasnäsin kesä 2015 Leena Halonen: Itää, kasvaa, kukkii 2014, tempera, öljy kankaalle, 80 x 90 Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. ma 30.11. klo 18 Saksalaista ja italialaista barokkiakonsertti

su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. ma 30.11. klo 18 Saksalaista ja italialaista barokkiakonsertti Adventti- ja joulunaika Kallaveden seurakunnassa 2015 KALLAVEDEN KIRKKO (Rauhalahdentie 21) su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. ma 30.11. klo 18 Saksalaista ja italialaista barokkiakonsertti

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html

Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html sunnuntai 8.11. ISÄNPÄIVÄLOUNAS KLUBILLA ISILLE, PERHEILLE, SUVULLE Koko perheen ja ystävien tilaisuus.

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi

Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Hyvinvoiva Sinä - Kehon ja Mielen vireyttä ja lepoa pe 1.3.- su 3.3.2013 Tervetuloa nauttimaan hyvinvoinnista! Hotel Fjalarissa Salossa Osoite: Rinteentie 5, 24240 Salo http://www.fjalar.fi Mitä voit saada?

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot