Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?"

Transkriptio

1 elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU Meri kutsui Latvat Hirvensaloon 1

2 joulukuu 2010 Onko tonttuja olemassa?!"#$%&'&()'$)$$&(*+,-+./)$'++.( *(5$67*%)$63&'8'&$&(/$99-(9"/)'(8$+,$'&( 9..&6.(,'9$.,6'(6').:($)).(8')$&(','&.(4"'()'$)..(4*%8*6)':($)).(8'),.(*6'*)("4*)("+$8*66*( ;*(8'),.($'4.)<(=*',,*(,-'&,*(;"/"&,'&(4"'(,"6,$*:(/*;-&(/*'6)**(;*(8*-&(8*'6)**:(&''&( 8'6).(6$&()'$)..(4*',,*(,>6$$66.("+'6'(4*'&()"#$&)-&)-'&$&(-&'()*'(4*',,*(8'$+$&(+-"8*( 8*:("&("8*()'$)"'6--6(;*(6$&("+$8*66*"+"A(!"#$%"&'()#"'*+,($+'(-./%%(0(1&'*$$*'"0(1<( B*8**(+"C'',,**(4"'(,.>))..(','*',*'6$&()"&))-9%"D+$$8*&(%*),"8'6$66*<(='+*-6()"&3 )-6)*()*'(6$&(;.+;$)(/*&C$66*(4"'()'$)>6)'("++*(/*++-6'&**)'"()*'(+*/;*&&.+,.'6$&(8'$+$&(,$'3 &")$,"'&$&(+-"8-6<(EF"'6$)(&'8')).4.)()"&)-,6'(8>G6(6$++*'6)*(4'-/*/#-,6$&(*'/$-))*;**:( ;",*(6>&)>>(,-&(;",-("&&'6)--((6**8**&(*-)"&6*(>+'&"9$-6/--8**&(H'%4$&6*+"&(6'++*&( *',*&*<I(!-))*(8')$&(4"'6'88$(4*%8'6)-*(6'').:($)).("&,"()"&))-;*("',$*6)'("+$8*66*(4*'3,"($'? F./.&("&("+$8*66*()'-,*&()'$)$$++'&$&()$6)'A(8$&$(4$66**&(>,6'&(;*(,*)6"(9$'+'66.(&.,>3 4..(/*/8"*()'-,*6)'(6'+8''&<(J"6(6'$++.(&.,>>(9'+,$)).(;*(/>4.&)*/)"'6--))*:(&''&( ;"-+-&*;*&(,*-6**+'+*'&(8-,**&("+$)(,"/#*&&-)()"&)-&(+'3 4$&.<(23(4+0+,'*3(4%"&'()#"'*%+0%$'*+1%5(K","'6**(J"-+-&( "#")-6)*(;*(4-"#$&4*'/#$))*L Saaresta, Pirjo Huttunen Kukkia joka päivään! Hoi Hirvensalo, Kakskerta ja Satava! Viherlassilassa on nyt upea valikoima leikkokukkia, taitavaa kukkasidontaa ja sisustustavaroita. Meiltä saat kaikki kukkasi arjesta juhlaan, sisälle ja ulos. Tervetuloa! HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-18, la 9-17, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Anu Vuorela 4 Irmeli Salonen auttaa etiopialaislapsia 9 Marian rakennusblogi 10 Hirvensalon silta saa taidekaiteet 10 Mitä kuuluu Marelle 12 Minä hirvensalolainen, Jyrki ja Elisa Latva 16 Saarten Triennaali Lindströmien kaivolla 22 Tomas Kichamun joulukuu 2 3

3 kutsuvieras Kuva: Pirjo Turpeinen Hirvensalon kirjaston kuulumisia Aloitin Hirvensalon kirjastonhoitajana maaliskuun alussa pitkäaikaisen edeltäjäni, Kimmo Pölläsen, jäätyä eläkkeelle. Olen kirjastoalalla vielä uusi, mutta jo parin vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa löytäneeni unelmaammattini. Olen aina rakastanut lukemista ja pidän myös siitä, että työssä saa olla tekemisissä ihmisten kanssa ja tietenkin puhua kirjoista! Hirvensalossa minulle kuuluu erityisesti lastenkirjastotyö, mikä sisältää mm. kirjastonkäytön opetusta. Alueen kakkos- ja nelosluokkalaiset käyvät kirjastossa ohjatulla kulttuuripolkukäynnillä ja esikoululaisille on räätälöity oma, kaksi käyntikertaa sisältävä kirjastokurssinsa. On ollut hienoa huomata kuinka innoissaan lapset kirjastossa käydessään ovat, ja kuinka iso asia oman kirjastokortin saaminen heille on. Kirjastossa järjestetään myös paljon tapahtumia, tänä syksynä on ollut jo ohjattua työpajatoimintaa, kaksi Seikkailupuiston Satuaamua sekä toiminnallinen Kirjastokaruselli-tapahtuma. Valtaosa asiakkaistamme tulee saarilta, Majakkarannasta ja Martista, mutta kanta-asiakkaitamme asuu myös keskustassa ja jopa naapurikunnissa. Uskon että hyvä ja monipuolinen aineistovalikoimamme, sekä henkilökohtainen palvelu houkuttelee monia. Iloksemme olemme huomanneet, että kuluvan vuoden aikana sekä lainausettä kävijämäärämme ovat olleet kasvussa, mikä sekin kertoo Hirvensalon kirjaston suosiosta. Kirjaston tapahtumista saa lisätietoa Turun kaupunginkirjaston internetsivuilta, tai suoraan kirjastosta ( ). Kirjasto on auki maanantaina ja torstaina klo 13 19, sekä tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo Tervetuloa tutustumaan! Anu Vuorela Nuttuprojekti on valloittanut monen suomalainen neulojan sydämen. Vuonna 2009 alkanut projekti on tuottanut jo yli nuttua etiopialaisille vauvoille. Mukana neulomassa on ollut Irmeli Salonen Satavasta. Pian häneltä valmistuu 50. nuttu lämmittämään vastasyntynyttä. Nuttu on suunniteltu pitkäikäiseksi ja mahtuu vielä taaperollekin. Hyvää mieltä nutuilla E)'"9'*66*( >+'( M2( 9%"6$&))'*(.'#$'63 ).( 6>&&>))..(,"3 )'"+"'66*:( -6$'88')$&( />4'&,'&( *+,$$++'6'66*( 8*;"'66*<( NOA&( %*9"%3 )'&( 8-,**&( 4-"6'))*'&( P1( 222( $)'"9'*+*'6.')'.(,-"+$$( 6>&&>)>,6''&:( 4*',,*(6--%'&("6*(&''6).("+'6'($6)$)).4'66.(6*'%**+*3 F-99-%*'&$&(,.>&&'6)'(&-))-9%";$,)'&()'+*&)$$&(8--)3 )*8'6$,6'(Q)'"9'*&(9..,*-9-&C'66*(R##'6(RD$D*66*<( S-))-()"'8''(.')'>69*,,*-,6$&()*9**&(;*(6$(*&&$)**&( 6*'%**+*66*(4*6)*6>&)>&$$++$<( IRMELIN VUODEN URAKKA T%8$+'(B*+"&$&(,--+'(&-))-9%";$,)'6)*(6'6,"+)**&(6>,3 6>++.(P22M<(S$+;.($&6'88.'6).(&-))-*(+./)'(6'6,"&()"'3 8'))*8'&*(N+G;.%4$&(6$-%*,-&&*&(,*-))*<(K./$)).4'.( 6$-%*,-&)'*:(>/#'6)>,6'.:(>%')>,6'.(;*(>/)$'6G;.("&( "++-)(;"(-6$')*:(8-))*(8"&'("&(+./$)).&>)(9*,$)'&(>,3 ;.)*/"'6)*(;*(9*',,*,-&&'6)*(,'%;**<( Q&6'88.'6$)(&-)-)(T%8$+'(&$-+"'(*+,-9$%.'6$&("/3 ;$$&(8-,**&(S*++$3+*&C*6)*<(B$&(;.+,$$&(&-))-;*("&( 6>&)>&>)(+./'&&.(9$/8$.88.6).(9--4'++*6)*<(O*'3,$&,'%;*4*)(+*&C*&9.),.)("&(,.>)$))>(;*()-+",6$&*("&( 6>&)>&>)(4.%',,.').:(%*'#*++'6'*(*6-;*<( =.%')("4*)("++$$)(8-,*&*(8-'++*,'&(&$-+";'++*<(F"3 #'6)$$&*("4*)(+-,-'6*)(,-4*)(&$)'66.($%'(9-"+$+)*(B-"3 8$*<(U6$*)()*/")("4*)(;.%;$6).&$$)(&-))-&.>))$+>').( $6')$++.,6$$&(9*',,*,-&&*&(&$-+";'$&(*',**&6**&3 &",6'*<(O-4*)(&-)-'6)*($)'"9'*+*'64*-4";$&(9..++.( "4*)(6-+"'6)*(;*(,*&&-6)*4*)(;*),*8**&<(!',.+'($'(')6$( "+$(&$-+";*:(4"'(*-))**("6)*8*++*(+*&,**(&$-+";'++$()*'( "6*++'6)-8*++*(9"6)',-+-'/'&<(T%8$+','&(6*'($%..+).( %"-4*+)*(P2($-%"*(+*&,*,-+-'/'&< 3(F-&)--(/>4.+).(*-))**:(,-&(')6$+).($'(4*%6'&*'6$6)'( 9--)-(8')..&:(T%8$+'(8-'6)-))**< 4 5

4 T%8$+'()$,$$(&-)-)(6-+;$))-&*(&$-+$$&*(;","(6-,3,*9-',"'++*()*'(9>G%G9-',"++*:(;"++"'&("88$+)*4'*( 6'4-6*-8";*($'(6>&&><(F.++G'&("88$+)*4',6'(;..4.)( 4*'&("+,*6*-8*)<(=*'/)$+-&(4-",6'("6*66*(&-)-'6)*( "&(9'$&).(9*+8',,"*(;*(8--)*8*&(/$+8*66*(*'&*("'3,$'&&$-+$))*(+-"8*66*(/*8$8*'6$&()>>+'&<(( KÄSITYÖT INTOHIMONA =*',,*(T%8$+'&(&-))-8..%.("&($&&.)>,6$++'&$&:("&( 4-"#$&(*',*&*(6>&)>&>)(8$+,"'6$6)'(8--)*,'&<(V&( )$/)>(*6-;*(,$4..++.(6>&)>&$$++$(+*96$&+*96$++$:("83 6>&)>'(,$6,"64*-4"'++$(6-,,'*(F>,6''&<(T%8$+'&($&3 6'88.'&$&(&$-+"&)*9%";$,)'(8**'+8*++$("+'(*',"'3 Nuttu toimii äitiyspakkauksen tapaan ja se annetaan sairaalassa vastasyntyneelle. NUTTU ETIOPIA- LAISELLE VAUVALLE (Pirkko Tuppurainen) Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms. - Luodaan 70 silmukkaa. - Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22cm. - Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukalla, kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein 24 silmukalla yht. 3cm - Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin olka erikseen aina oikein neuletta, noin 3cm etukappaletta + 3cm takakappaletta. - Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luodaan 22 uutta silmukkaa keskelle ja taas kudotaan 24 s oikein. - Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oikein kaksi nurin ja 24 s aina oikein, yhteensä 3cm. - Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi nurin neuleeseen, jota tehdään taas 22cm. - Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen pääaukko keskellä. - Viimeksi ommellaan sivusaumat yhteen. Käsille jätetään aukot. Irmelin nutuista suurin osa on syntynyt tällä vihreällä tuolilla. Sen lisäksi neulottu on ulkomaanmatkoilla ja mökillä. 3(Q&("',$'&("6**('6)-*()$,$8.)).(8')..&:(&$-+";*(,$%)""<(T+)*'6'&(9-',")(,.>4.)(4*-/#'++*(*'&*(F=A&(..%$66.(6$,.(B7%*DD+$3+*-)*9$+'.(8'$/$&(,*&66*(9$3 +*)$66*<( S-))-("&(6-/)$$++'6$&(/$+99"(;*(&"9$*()$/#.<(Q/,.( ;--%'(6',6'(&''#$&(&$-+"8'&$&("&(9*+,')6$4**<(H>4'&( 9'$&$++.()>G++.(4"'#**&(4*',-))**(6--%$&(*6'**&<((( S-))-;*( "+'( 6>&)>&>)( B-"8$6)*( X<00<( 8$&&$66.( PY(120(,*99*+$))*(6$,.(9'$&'.(6-,,*9*%$;*(Z([1M< K'6.)'$)"*(&-)-'6)*(6**("6"'))$$6)*(!!!"#$%%$&'()*)"+,-*./, \*7$D"",'6)*(/*,-6*&*++*(S-))-<( Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Nuttuprojektin arkistot (Pirkko Tuppurainen) Nuttuja, sukkia ja lakkeja voi toistaiseksi lähettää osoitteella Black Lion Hospital, P.O.Box 5657, Addis Abeba, Ethiopia. Edullisin tapa postittaa on lähettää Economy-postissa puolen kilon, kilon tai kahden kilon painoisena pakettina, esim. Postin valko-keltaisessa pussissa. Kahden kilon pussiin mahtuu 24 nuttua ja hinta on 23,10 euroa eli lähetyshinnaksi tulee 1e/kpl. Ilmoita kortilla tai sähköpostilla, montako nuttua / sukkaa / lakkia on lähetetty: Pirkko Tuppurainen, Kärmemäentie 5, Kauttua, Laita myös paketin lähettäjän nimi ja mikä ryhmä tai muuten mielenkiintoista tietoa kutojista. Pirkko ilmoittaa saman Etiopiaan sairaalalle ja tilastoi määrät nuttutilastoihin. Saaristolaisleipä on Joululeipä 1 L Kirnupiimää 50 g Tuorehiivaa 2 dl Leipäsiirappia 1 dl Fariinisokeria 1 tl Pomeranssinkuorta 2 tl Suolaa 3,5 dl Mämmi- ja Leipämallasta 2,5 dl Vehnäleseitä 3,5 dl Ruisjauhoja n.9 dl Vehnäjauhoja (lisätään sen mukaan että taikinasta tulee pehmeä) Lämmitä piimä kädenlämpöiseksi ja lisää siihen mallas, murusta sekaan hiiva ja sekoita hyvin. Lisää sen jälkeen siirappi, fariinisokeri ja muut mausteet sekä jauhoseos. Lopuksi vehnäjauhoja sen verran että taikina alkaa irrota kulhosta, mutta on kuitenkin hyvin pehmeää. Nostata taikina ja sen jälkeen vaivaa käyttäen vehnäjauhoa. Jaa taikina kolmeen osaan ja muotoile sopivat limput vuokiin. Nostata. Paista asteessa 2 h. Sivele pintaa siirappivesiseoksella 2-3 kertaa paistamisen aikana, ensimmäisen kerran noin 45 min. kuluttua. Anna leipien jäähtyä uunissa paistamisen jälkeen (jälkilämpö). Anna leipien tekeytyä viileässä pari - kolme päivää, niin leivät ovat parhaimmillaan. Se on palannut. Anna laskusi turhien vakuutuslaskujen noutajan käsiteltäväksi. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Esimerkki Rahaa tilillä Lainaa Säästöt ja sijoitukset 0 OP-bonusta vuodessa 253 esimerkiksi vakuutusten maksamiseen. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. 6 7 Kuvat ja resepti: Jaana Heinonen

5 Kauneimmat joululaulut 12. joulukuuta kello 15 Kakskerran kirkossa Kuvat: Markku Salonen Avaimet omaan kotiin V aikkei ensilumi ollutkaan vielä saavuttanut maanpintaa, oli talomme jo valmis vastaanottamaan talven pakkaset ja paksun lumikerroksen. Kun ikkunat, ovet ja rännit oli saatu paikoilleen, oli talo ulkoa päin naisen silmin viittä vaille valmis. Talon sisällä tilanne oli kuitenkin toinen: pelkkien kantavien seinien muodostamat tyhjät tilat ja kylmänkostea sisäilma olivat merkki siitä että paljon puuhaa riitti vielä niin omille luottomiehillemme Markolle, Jannelle ja Veli-Matille kuin muillekin työmaalla hääriville ammattilaisille. Kun työmiesten päivä loppui ja meidän siivousvuoromme alkoi, pääsimme ihailemaan päivän aikana tapahtuneita muutoksia. Uusia putkia ja johtoja ilmestyi sinne tänne; kaikki laatikoissa ja pinoissa olleet mystiset tavarat alkoivat saada oman paikkansa. Sisätilat muuttuivat kertaheitolla kotoisammaksi kun hartaudella odotettu Warmauunien rekka ilmestyi paikalle eräänä marraskuisena maanantaiaamuna tuoden mukanaan lastin takkatiiliä sekä lupsakat takkamuurarit. Ja päivän päätyttyä keskellä olohuonettamme komeilikin kauniin siro Fiona-takka. Sisätilat saatiin heti perään lämpimiksi tosin ei vielä takan avulla vaan lämpöpuhaltimella. Kun asteita alkoi olla tarpeeksi päästiin aloittamaan yläkerran väliseinien muuraus. Tuntui uskomattoman hienolta vihdoin nähdä omin silmin kuinka yläkerran lastenhuoneet alkoivat saada oikeat mittasuhteensa ja muotonsa muuallakin kuin vain suunnitelmapapereilla. Monia rakennusprojektien kauhutarinoita kuulleina olemme usein miettineet kuinka helposti ja ongelmitta olemme päässeet viemään omaa projektiamme eteenpäin. Ensimmäistäkään umpisolmua ei ole matkan varrella vielä tullut ja kiitos siitä kuuluu tietenkin paljolti projektia vetävälle Markolle. Paljon on vielä tehtävää, mutta silti loppusuora alkaa jo häämöttää. Lasten kanssa juttelemme edelleen iltaisin tontille menosta - jokohan hiljalleen olisi aika alkaa puhumaan työmaasta muunakin kuin pelkkänä tonttina? Merihenkiset lahjat pukinkonttiin Meredinistä HIRVENSALON APTEEKKI Rauhallista Joulua ja Terveellistä Uutta Vuotta 2011 ELIVO OMEGA-3 VAHVA 60 kaps. 12,90 0,22 /kaps. (norm. 15,20 ) Sopii koko perheelle, sekä raskauden ja imetyksen aikana. Erityisesti heille, jotka haluavat vahvan kalaöljyn. Tutustu muihin tarjouksiin apteekissamme, kotisivuillamme tai Facebookissa! Pitkäpellonkatu 2, Moikoisten liikekeskus, puh: Avoinna ma-pe 9-19, la Puolalankatu 6, Turku 9

6 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. FY FAN VA SKÖNT!! Iloiseksi yllätykseksi, hostäitini päästi mut ja kaverini Tanskaan kahdestaan. Tuli tavattua erilaisia ihmisiä, nähtyä siistejä paikkoja ja koettua jotain unohtumatonta. Hostisäni tiesi myös miten yllättää mut iloisesti: hän oli hommannut mulle ilmaisen lipun Oskar Linnrosin keikalle! Niiiiin ihanaa. Mutta kaikesta huolimatta pakko myöntää, ikävä Suomeen kasvaa välillä niin suureksi, että tekis mieli vaan pakata kamat ja tulla takaisin. Mutta enhän mä vaihtariks lähtemällä valinnutkaan sitä helpointa ja suorinta reittiä. Ihan uskomatonta miten itseluottamuskin vaan nousee ja nousee joka ikinen päivä. Niin kuin Linnroskin laulaa, Jag börjar tro att vi kan gå genom eld. Mare Hirvensalon silta saa taidekaiteet Suomalaisen vaihtarikaverin Katariinan kanssa Tanskassa! H'%4$&6*+"&(6'++*&,*')$'6''&(,''&&')$)..&($&6'( )"-,",--66*()*'#$))*:(;"&,*()$,';.)(+G>)>4.)( >/).(+./$+).(,-'&(+./'&(9.'4.,")'()*'(,"-3 +-<(H**%+*&:(O*,6,$%%*&:(K-"6)*%'4-"%$&(;*(].'6,'&(,"-+-)(6$,.(6**%)$&(9.'4.,"#')("4*)(8-,*&*(F*'#$3,*')$$&()$,$8'6$66.<(O*')$'6''&(,''&&')$)..&('6","3,"'6'*(+$4>;.:(;"),*("&($&6'&(9"/;*8**+*))-(;*(6'))$&( )*'#$8**+*))-(+-"&&"6)$&(9"/;*+)*()*%,"'&(8..%.3 )>'++.(6.4>'++.<(K$4>;.(8**+*)**&(4'$+.(;"-+-&*;*&( ;.+,$$&,'&:(&'').(&'8')).'&(%''))..<(K"9-++'6)*(8..%..( 4"'))$(*%4'"'#*(,-&()'$#.))$:($)).(>/#$&(+$4>&(,","("&( 0P2(^(PZ2(6$&))'.<( Oskar Linnros! Komea esiintyjä ja upeeta musiikkia. Täydellistä :-) Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki O"-+-;$&(9-"+$6)*(/*&,$))*(4$)..(].'6,'&(,"-+-&( "9$))*;*(!"##$%&'()*+,*"-*.$./(H.&$&(8-,**&6*( >/)$'6)>G("&("++-)('&&"6)-&-))*(;*(8-,*4**(;*((,*',,'( "4*)(/*+-&&$$)("++*(/*&,,$$66*(8-,*&*<( F*'#$,*'#$(_9%";$,)'("&("6*(O-+))--%',*-9-&,'( P2003/*&,$))*(;*(B**%)$&(F%'$&&**+'*<( Yhdessä tehden tämä sujuu! Emilia Markkanen, Essi Munne, Aino Välimäki, Aarni Ahonen Pohjamaalaus valmis. Kuvassa Leo White, Elle Laakso, Viola Rautaheimo, Joel Välimäki Wäinö Aaltosen koulun 2B:n oppilaita valmistautuu levyjen maalamiseen. Jollotellen se tulee Joulun tunnelma koostuu monesta palasta. Vuoden luotolainen Oiva Kottonen ei tarvinnut excel-taulukointia tämän runomittaisen joululistan tekoon tunnelman saa näemmä pakatuksi ilmankin! Joulu on lauluja, oljista seimen Joulu on kauroja, lintujen einen Joulu on lunta, tuoksua pullan Joulu on unta, vierellä kullan Joulu on jälkiä, tontun jalan Joulu on tuoksua,lipeäkalan Joulu on puuroa, iso kauha Joulu on toivoa, maassa rauha Joulu on kesä, talven eessä Joulu on matka, kirkkoreessä Joulu on lahjoja, kivoja aivan Joulu on runoa, ilon ja vaivan Joulu on kuusi, latvassa tähti Joulu on huokaus, joko pukki lähti Joulu on valoa, kynttilän liekin Joulu on muistoja, minne ne viekin Oiva Kottonen Tunti ilmaista pysäköintiaikaa P-Louhessa Tarjoamme asiakkaillemme tunnin ilmaista pysäköintiaikaa jokaista Hansan liikkeessä tehtyä yli 30 euron ostoskuittia vastaan! Tarjous koskee välisenä aikana tehtyjä ostoksia. Tervetuloa jouluostoksille Hansaan! Tunnin pysäköintikortin P-Louheen saa esittämällä Hansan Yrittäjät r.y:n jäsenliikkeessä tehdyn yli 30 euron kassakuitin Hansan infopisteessä. Tarjottava pysäköintiaika on 1 h/ kassakuitti. Kuva: Pirjo Huttunen 10 11

7 minä hirvensalolainen Kuva: Markku Salonen Jyrki ja Elisa Latva löysivät seuraavan kuukauden saarelaisen ystäväpiiristään. Helmikuussa paljastuu kenet... Aino ja hänen perheensä Jyrki ja Elisa Latvan kotona eletään koiraelämää. Perheen nuorimmainen on jo seitsenvuotias Jackrusselin terrieri. Vieraat otetaan vastaan haukkumalla, mutta haukkuminen onkin tämän rouvan ainoa miinuspuoli. Nimen koira oli saanut jo kennelissä ja ensitapaaminen jäi mieleen: -Tässä on teidän Aino, sanottiin kennelistä. Ei voinut nimeä vaihtaa, Elisa Latva kertoo. 6*&"":(,-&(>/#$,6.&(,>88$&$&(*',**&( -T.8.("&(,-'&(8**++*(*6-'6':(J>%,'(K*)4*( '++*++*(+./)$$(,.4$+>)).8..&(,"'%**(%*&)*3 )'$++.:(4"'(&./#.(,$)-&(8$&$4.&()'$&(9"',,':("&().>6'&( /'+;*'6)*< H'%4$&6*+""&(K*)4*)(8--))'4*)(PX(4-"))*(6'))$&(3(,"+8$4'',,"'6$&(4*-4*&(,*&66*<(B>>()-++*(H'%4$&6*3 +""&("+'(8$%'<( 3O*,6',>88$&).($&6'88.'6).(,$6..(4'$)'&(=**3 6*&(6**%'6)"66*:(J>%,'(K*)4*(,$%)""< 3H'%4$&6*+"66*(4'$/.))'(6$:($)).(6$("&(6**%'<(=*&/**( 9"&))""&'6'+)**(9'),'&(;>)'6)$))''&(6**%$++$(;*().8.(,"3 +*/)'(6'++.()*9**:(J>%,'(K*)4*()--8**< W'4')*+"("&(9..))>4.&()'$&(9..66.:(+*96'++$('/*&)$$+3 +"*:(;..,'$,,"*:(+./$++.("4*)(&''&(+$',,',$&).)(,-'&( )$&&'6,$&).)<( 3F..+).(6**))"'(,*)6"*(*'&*:($)).(6'$++.(6$(9-&*'&$&( "&(6>&)>&>)()"#$++*()''4'').(>6).4>>66-/)$')*< RAKENNUSLUPA HELTISI )*',6'(,"+8'+*96'6$66*(9$%/$$66.<( 3O*/)$$&(,"+8$$&(,$%)**&(/*$))''&(8*/#"++'6--))*( %*,$&)**(>+.,$%)*<(H*,$8-6()-+'(D-8$%*&C'&*()*,*'3 6'&<( Jackrusselinterrieri Aino vie tätä perhettä ulos säällä kuin säällä. 3!'&.(,*)6"'&( 6'))$&( 6-&&-&)*'&( +$/#'6).( --6'*( *6-&)";*:(Q+'6*(K*)4*(8-'6)$+$$(;*(,$%)"":(8')$&(9$%3 /$$&(;-&'"%')("))'4*)(*6'**&(,-')$&,'&(*'4*&(6$+,$.&(,*&&*&A 3B.(4"')(,*))""(&'').:(8-))*(8$($'(8--)$)*(8'/'&3,..&< =-"&&*(P222(6**)''&(+-4*)(>+.,$%%*&(%*,$&)*8'3 6$$&(*6-'&)'+*,6'<(O-&(/-"&$$)("+'4*)(4*+8''):("8*66*( /-"&$$66*(&-,,-8'&$&($'("++-),**&(&''&(')6$6)..&( 6$+4..A 6**)''&(,--++*(>+.,$%%*6)*(,-&(9*);";*(%*/#*))''&(/-"3 &$$6)*()"'6$$&:(K*)4*)(/>8>'+$4.)< JÄÄKIEKKO JA OPISKELU TOIVAT TURKUUN J>%,'(;*(Q+'6*(K*)4*("4*)(8"+$88*)(,")"'6'&(=**3 6*6)*<(J>%,'()-+'(F-%,--&(9$+**8**&(;..,'$,,"*(*83 8*))'8*'6$6)'<(!"+$88*)("9'6,$+'4*)("9$))*;',6'(;*( 9..)>'4.)(!',*$+'&(,"-+--&:(;"66*(Q+'6*(K*)4*()"'8''( $%')>'6+-",*&"9$))*;*&*(;*(J>%,'(K*)4*(%$/)"%'&*< 3O"-+-("&()*%,"')$))-(&''&(6*&"))-;$&(6"9$-)-8*)3 )"8'$&("9$)-,6$$&< V99'+*'++$("&(+-"&)$$&"8*'6)*(6$:($)).(/$($'4.)()-+$( )"'8$$&(6--%'66*(%>/8'66.<(B>').("&(8"&'*:(,-)$&( >+'4'+,,*-))*:()*%,,**4*'6--6/.'%'G').:(,$6,'))>8'63 "&C$+8'*()*'(9--))$')*(6"6'**+'6'66*()*'#"'66*< (3K-",'66*("&(8*,6'8'66**&(,>88$&$&("99'+*6)*:( Q+'6*(K*)4*(,$%)""< O>6>8>6(,--+--,'&(`;"-#-)**&,"`()*'(`9..6)..&3 Lapselle vanhemman asenne koulua kohtaan on tärkeä. Esimerkiksi siinä tilanteessa, kun lapsi siirtyy Mikaelin kouluun, ei tarvita vain vanhempien allekirjoitusta, vaan vanhempien aito hyväksyntä sille, että lapsi käy juuri tätä koulua, Jyrki ja Elisa Latva arvioivat.,g`(!',*$+'&(,"-+--&< 3!$()"'4"88$:($)).(6$("&(9..6$3 8'6).:(K*)4*)(6*&"4*)(>,6')--8*'6'&*<( O-&(9'$&'(,"-+-+*'&$&(+G>)..(9*'3,*&:(;"66*(,"-+-&,.>&)'(*+,**(6-;-*:( /$+9"))--(,","(9$%/$$&($+.8.A 3S$:( ;"'#$&( +*96$)( "4*)(,"-+--&( )-++$$):("4*)(6'))$&(/-"8*&&$$):($)).( 6$(6-;--:(,-&(8--($+.8.(+",6*/)**(,"/#*++$$&< O"-+-&( &'8'(,*+6,*/)**( 8"&$&(,"%4**&(',.4.6)'(6$&(4*&/*&(/'6)"3 %'*&:()*%,,*'+-+-",*&()*,'*<(S>)(,"-+-("&(>,6'&,$%3 )*'6$6)'(,"-+-:(;"66*(+-",*)("4*)(9'$&$)<(KG>)>>()-%3 4*++'&$&(9*',,*:(;"66*(,"-+-&,.>&)'(6-;--<(O-&(6*8*( "9$))*;*("9$))**(+-",,**($&6'88.'6$6).(,--#$&)$$&:( 6')$$6).("9$))*;*&(;*("99'+**&(4.+'++.()-+$$(+-;*< 3!$'#.&(,"-+-66*("&()>G%*-/*:(4'$%*'+';"'#$&(8'$3 +$6).(;"9*(9*%$89'(,-'&()*4*++'6$66*(,"-+-66*:(J>%,'( K*)4*(,$%)""<(V&(*',**(9--))-*(;--%'(6''/$&:($)).()>G3 %*-/*(6**#**&(*',**&<(O-&(6$("&(6**)-:("99'8'&$&( 6-;--(/$+9"6)'< F.%,$..(&.'++$(+*96'++$("&($&&-6)$))*4--6:(8')..&( $'()$/#.($^()$89"%$<(O"-+-66*(*6'*)()$/#..&(8*/#"+3 +'6'88*&().68.++'6$6)':(6*8*++*()*4*++*<(O*',,'("&( ;"/#"&8-,*'6)*(;*(6$+,$..<(B'+)'("9$)-6)*4"'))$'6)*(9'3 #$)..&(,''&&':(+*96$)($'4.)("+$(,"-+-66*(9.'4./"'#"66*<(!>G6(K*)4*)("9$))*;'&*("4*)(`9..66$$)`()./.&(,"-3 +--&<(!',*$+'&(,"-+-66*("9$))*;*)($'4.)(;--%'(4*'/#-< 3B$("&(&''&(9*+,')6$4**()>G).:(Q+'6*(K*)4*()")$**< Siellä se punainen pipo näkyy, siellä ne lapset vielä ovat 12 KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT 13

8 Olohuoneen seinän tauluissa eletään viehättävää rannikkokaupunkielämää naantalilaistunnelmissa. Sä voit kattoo uusia asuntoja, mutta me ei muuteta mihinkään LÄKSYT KEITTIÖN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ O")"&*("&(,*64*)$))-("8**(;.+,',*64-*<(K.,6>;.( "&()$/)>:(6$&(4$%%*&(,-'&(&'').("&()$/)>:($'(&''&,..&( "8*66*(/-"&$$66*(;"66*'&(`,*-,*&*`(>+.,$%%*66*:( "4*)(9$+*&&$$)(;..,'$,,"*(;*(;*+,*9*++"*:(Q88'()**6( "&(/*%%*6)*&-)()$&&'6).:(9'*&"&6"'))"*(;*(S!ON3)"'3 8'&)**< 3K*6)$&(9')..(6**#*(/*%%*6)**:(J>%,'(K*)4*()")$**<( H*%%*6)-,6$66*("+$&&*'6)*("&(6$:($)).(6$("&(8'$+$,.63 ).()$,$8'6).<( =*',,*(K*)4*("&(')6$(9$+*&&-)(;..,'$,,"*(*88*)3 )'8*'6$6)':(/.&(9')..("+$&&*'6$&*(6').:($)).(/*%%*6)*3 8'&$&("&(8"&'9-"+'6)*<(S>)(8"&'66*(+*;$'66*("&(/>3 4'&,'&(9'$&$6).(9').$&(;"(-6$*)(/*%;"')-,6$)(4'',"66*< 3Q'($/#').(/*%%*6)**(8"&'9-"+'6$6)'<(U%/$'+-66*( "+'6'( 4"'#*( /*%%*6)**( 4*9**6)'A(,$6.++.( >+$'6-%/$'+-*(;*(;*+,*9*++"*:()*+4$++*(;..,'$,,"*< 3!$'#.&(9";'++$()-&)--:($)).(;"-,,-$("&("++-)(6$().%3,$'&:(;"9*().%,$.89'(,-'&(6$(+*;':(Q+'6*(K*)4*()")$**<( SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN B$-%**4*)(,--,*-#$&(6**%$+*'6$)("4*)()-++$$)(K*)4"'+3 +$()-)-,6'(8>G6(+*6)$&(;*(K*-))-%'&,*#-&(9.'4.,"#'&(,*-))*:(>6).4>>6("&(9'),.<(F.).(9*%'6,-&)**(>/#'6)..( 6$:($)).(8"+$88*)("8*++*()>G++..&(9').4.)(/-"+)*('/3 8'6)$&(/>4'&4"'&&'6)*<(J*(/$').(,-+;$))**(/'/&*66*( a*4*+'$%(,'&c7/*%+$6'&69*&'$+'< Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Kuka: Jyrki Latva, Mikaelin koulun rehtori, Elisa Latva, erityisluokanopettaja. Perheen lapset Topias Latva, Luostarivuoren lukion kolmasluokkalainen, 22-vuotias Johannes, ja 20-vuotias Emmi opiskelevat Turun yliopistossa ja ovat muuttaneet jo pois kotoa. Harrastukset: Jyrki Latva ei ole jääkiekkouran päätyttyä lopettanut urheilua, vaan juokseminen ja punttisali kuuluvat elämään säännöllisesti. Ulkoilu ja koiran lenkkeilytys ei varsinaisesti ole liikuntaa, vaikka raitista ilmaa siinä saa. Kunnon ulkoiluvaatteissa pärjää säässä kuin säässä. Venettä ei perheessä vielä ole, mutta se on Jyrkin suuri haave. Oma saarihistoria: Hirvensaloon muutettiin vuonna Vaasan rannikolla kasvaneille Latvoille alueen houkuttimena oli juuri se, että kyseessä on saari. Parasta saarilla: Luonnonrauha ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Jyrki ja Elisa Latva viettävät juuri nyt kylpyhuoneremontin pölyllä sävyttämää elämää. Samalla paljastuu jotain sopuisasta rivitaloelämästä. Olohuoneen takaoven vieressä odottavat sandaalit eli tuttavien luo ollaan tervetulleita suihkuun. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA Nyt on aika tehdä kinkkutilaus! Tarjoamme laajan valikoiman tuoresuolattuja HK:n viljakinkkuja ja Pajuniemen luomukinkkuja. Tehdään joulu yhdessä edullisesti! Oiva lahjaidea: taianomainen joulukakku Suussasulavat tähtitortut PLUSSA-KORTILLA JOULUUN ASTI Myllyn Paras Torttutaikina 1kg pakaste (1,59 kg), ilman korttia 2,09 (2,09kg) Dronningholm Tähtitorttu luumumarmeladi 300g 300 g (2,50kg), ilman korttia 2,08/2 prk (3,47 kg) yksittäin 1,04 prk Myllyn Paras Puuroriisi 1kg (0,99 kg), ilman korttia 1,69 ps (1,69 kg) pkt! 2 prk 0 99 ps K-SUPERMARKET HIRVENSALO, VANHA KAKSKERRANTIE 1 Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Puh Puhelun hinta 0207 alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 senttiä/puh. + 6,90 senttiä/min. (sis.alv 22%) ja matkapuhelimesta 8,21 senttiä/puh. + 14,90 senttiä/min. (sis.alv 22%) Tarjoukset voimassa asti. Uutta! Arkisin maistuva kotiruoka-lounasbuffet klo nyt myös Martinkadulla CAFE! KONDITORIA! LOUNASBUFFET!"Naantalin Aurinkoinen"!"Martinkatu 3"!"puh "!"ark "!"la 9 16"!" Turun muut myymälät: Aurakatu 7 9, Humalistonkatu 16, Hämeenkatu 3 ja Kauppiaskatu 9, Wiklundin valopiha 14 15

9 Saarten Triennaali 2011 Saarten Triennaali 2011 on osa ensi vuoden kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Triennaali-tapahtumia tulee olemaan koko saariketjulla Hirvensalo, Satava ja Kakskerta. Tapahtumat painottuvat toukokuulle. Silti eri vuodenajoista otetaan ilo irti. Triennaalin avajaiset pidetään laskiaisviikonloppuna laskettelurinteessä. Kuvat: Pekka Peltomäki B**%)$&(F%'$&&**+'(;.%;$6)$)..&(&>)()"'6)*(,$%)**<(F.8.&(6'4-&(,-4*)("&(,""))-(4-"#$&(P22[(8$&$6)>,6$,,.'6).()*9*/)-8'6)*<(J-/+*/-'9$&)-8*4-"6'( "&(*'4*&()-+"'++**&(;*(;"(&>)(4"'(4*+8'6)*-)-*()-+$4**&(F%'$&&**+''&<(F.66.(9*%'(4*'/)"$/)"*A 0<(V6)*(F%'$&&**+'(36$'&.,*+$&)$%':(;"6)*(&.,>>(,","( F%'$&&**+'&("/;$+8*(;*(4*+',"'#-)(9*+*)(8-'6)*,'&(,-+))--%'9..,*-9-&C'&("/;$+8'6)*<(O*+$&)$%'&(,-4'3 )-6("&("8'$&(,"-+-;$88$("99'+*'#$&(,.6'*+**(;*(("63 )*8'&$&(,.>(/$+9"6)'(H'%4$&6*+"&(,'%;*6)"6)*<(='&,( 4'&,:((;"-+-+*/;";$&(6--&&'))$+';*)L 16 P<(F$$(;")*'&(')6$A(/*%%*6)$+';*)*')$'+';"'++*:(,.#$&3 )*')*;'++*(;*(8-'++*()*')*;'++*("&(8*/#"++'6--6()-"#*( 8"'))*-#-( /$+8',--66*( ccc<6**%$)4$%,"66*<d'( 3&$))'6'4-'++*<( Ohjelmaa on tulossa paljon, tässä piiiiitkästä ohjelmalistasta muutama ennakkopoiminta: TAMMIKUU Turku Euroopan Kulttuuripääkaupunki, avajaisviikonloppu!! MAALISKUU Laskiaisviikonloppu, 5.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan rinnetapahtuma, Saarten Triennaalin avajaiset!! 6.3.Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan koko perheen suuri - ja rinnetapahtuma Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen talvitapahtuma TOUKOKUU Taidetta Hirvensalon sillan kaiteessa, avajaiset toukokuussa!! WA koulu Paavo-halli: Hirvensalon Heiton liikuntanäytös Tutustuminen taiteilija Jan-Erik Anderssonin Life on a Leaf taloprojektiin ja kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen kotipiiriin Taidekappeli: Vihkirieha klo 20 alkaen!! Kaupunginosaviikko saarilla Hirvensalo, Kakskerta ja Satava Brinkahallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely 30.5.Wäinö Aaltosen, Kakskerran ja Haarlan koulut: Schools Out!! KESÄKUU Brinkahallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely 5.6. asti Viljamakasiini: Amore Mio taidenäyttely HEINÄKUU 2.7. Kakskertapäivät Brinkhallin kartanossa 3.7. Kakskerran kirkko: Perinnejumalanpalvelus ja kirkkosoutu 8.7. Korpo Jazz; kappelikiertue saaristossa Vapparintie 257, klo 13-16: Portilla näyttely Brinkhallin kartano: Brinkhall Soifestivaali ELOKUU XXVII Hirvensalopäivät 17

10 Kirkkaasti parempi Puhdasta vettä lähes 50 vuotta! Kaivovesisuodattimet, uima-allaslaitteet ja -kemikaalit Monella saarten kiinteistöillä on oma kaivonsa. Vesi olisi hyvä tutkituttaa ainakin käyttöönoton aikaan, tarvittaessa myös myöhemmin, kuten Lindströmin perheessä. Vesitutkimuksen hinta määräytyy sen kattavuuden mukaan. Puhdasta vettä omasta kaivosta Varppeenkatu 28, PL 19, RAISIO!!!"#$#"% L'&#6)%G8'$&(4$6'+./#$("&()>>9'++'&$&(6*)*4*+*'3 0M[X(&"'&(P2(8$)%'&(6>4>>)$$&<(=$)).(,*'4"6)*( )-+$$(%-&6**6)'(,-'4*&*,'&(*',*&*(;*(4$6'("&()-),'8-63 )$&(8-,**&($%')).'&(/>4..<(K'6.,6'()"&)'++*(6';*')6$$( 4*&/*(,*'4":(;"&,*(4$)).(,.>)$)..&(9'/*6*-&*66*<( MILLOIN VESI PITÄISI TUTKIA? V8*&(,*'4"&(4$6'()-+$$()-),'*(*'&*(--#$&(,*'4"&( 4*+8'6)-))-*<(Q&&$&(4$#$&(;-"8'6)*(;*(&.>))$$&"))"*( 4$)).(;-",6-)$)**&(8--)*8*&(9.'4.&(*;*&<(!',.+'(4$3 Maikun lapsuudessa tämä vanha kaivo toimi jääkaappina ja sinne laskettiin esimerkiksi maidot kylmään luvulla porakaivo porattiin hakkaavalla vaijerikoneella. Kaivo on nyt laitettu talvikuntoon ja suojattu kannen alta styroksilla. Perheen koira Nelson esittelemässä vesilähdettä. #$&(8*,-:(/*;-()*'(-+,"&.,G(8--))--(8>G/$88'&( )*'(9$%/$$&;.6$&'.(6*'%*6)--:()-),')**&(4$6'(--#$++$$&<( =$)$$&(4"'()-++*(/*')*++'6'*(*'&$')*:(4*',,$'(6$&(,""63 )-8-6(8--))-'6',**&<(F*%,'89'$&(6-"6')-6)$&(8-3,**&(4$6'("+'6'(/>4.()-),')-))**(;"9*(,"+8$&(4-"#$&( 4.+$'&< K'&#6)%G8$'++.(4$6'()-),'))''&(9"%*,*'4"&(,.>))GG&3 ")"66*<(K*6)$&("++$66*(9'$&'.(,"-+--&()"'8')$))''&( &.>))$$)(d+-"%'&()-),'8'6$,6'<(=$#$66.(6').("+'()*%3 %**.-(0,*(1/#./,2*,#'&1())**#,3$4&(#'56*##*7'" =''8$,6'(4$6'()-),'))''&(&$+;.(4-"))*(6'))$&:(,-&( 4*&/*(+',*,*'4"(9..6'(4-")*8**&(9"%*,*'4""&(9.'&<(!*',,-( /-"8*6'( /$)'( 8--)",6$&( 4$#$&( 8*-66*:( ;*()$%4$$++'6$,6'<(U-6'(+',*4$6';.%;$6)$+8.(*6$&&$))''&( )"'6**++$<( MITÄ VEDESTÄ TUTKITAAN? J-"8*4$#$6).()-),')**&(-6$'88')$&(D*,)$$%'$&(8..3 %.:(9H:(4.%':(6./,G&;"/)*4--6:(6*8$-6(;*(9$%8*&C*3 &**))'+-,-:()>99'>/#'6)$$):(*+,*+')$$))':(4$#$&(,"4--6:( 2'%%(0,&'$#'0,8')9'')(0,.64&(:(,7',3$4&(:(,-*./,.'66(43 Kouluun toimitettin näytteet fluorin tutkimiseksi 9"%*,*'4"6)*(*%6$$&'(;*(%*#"&<(U-#$&(9$%/$$&;.6$&$&( 6>&)>$66.(4$#$6).()-+'6'(,*%)"'))**($%')>'6$6)'(/*89*'3 :*),.*2(#;.-*),.'))'6#',#/&.*/,3$4&(:(,-*./,#*&1*;3 #$++$($%')>'6$&(/*')*++'&$&(%*#"&:(&')%**))'(;*(&')%''))'<( =$6')-),'8-,6$&(/'&)*(4*'/)$+$$(Z23P22($-%"&(4.3 +'++.<(F-%-&(*+-$$++*(,*))*4*&(4$6')-),'8-,6$&()$,$$( 8--&(8-*66*(Q4'%*&(+'6)**8*(K"-&*'63B-"8$&(4$6'3( ;*(>89.%'6)G)-),'8-6(V>:(;",*("&(8>G6(4'%*&"8*'63 )-),'8-,6''&(,$+9--)$))-(+*D"%*)"%'"<(!',.+'(4$#$6).( /*+-)**&()-),'*(%*#"&:(,*&&*))**()'$#-6)$++*($)-,.)$$&( +*D"%*)"%'"6)*(,--+--,"(6$(9$%-6)-),'8-,6$$&<(W*#"3 &'*()-),')**&(8>G6(B.)$'+>)-%4*,$6,-,6$66*<(Q#-++'6'*(,")')$6)$;.(+G>)..(4$%,,",*-9"'6)*:(8-))*(&$($'4.)(,*)3 )*4--#$+)**&(4*6)**(+*D"%*)"%'"&()$,$8..()-),'8-6)*<( Teksti ja kuvat: Tiina Törnström 18 19

11 M A R I N E P A L V E L U T O I V O T T A A S A A R E L A I S I L L E!! "#$%%! &'()(*+ +B0/CDE,1B0C=/>72,,, F//<B><GH< Ilmoita ilmaiseksi jos sinulla on myytävää, ostettavaa, vuokrattavaa tai vaihdettavaa. osoite ottaa ilmoituksia vastaan. Tammi-helmikuun lehteen ehdit mennessä! -.#+#))/ Ostetaan kuivaa koivuklapia kotiin tuotuna Kaistarniemeen Ostetaan & Myydään Joulukuussa tapahtuu Kuusijuhla Jouluvalot sytytetään Hirvensalon laskettelurinteen juurella perinteisesti itsenäisyyspäivän aattona kello 18. Tapahtumassa lauletaan joululauluja ja luvassa on myös yllätysohjelmaa. Kuusen valot sytyttää vuoden luotolainen, Oiva Kottonen. w w w.marinepalvelu.fi! " # $ % & ' () * + $( ", -. (/01/2,3/45, Parhaat merihenkiset lahjat Itäinen Rantakatu 46 puh Myytävänä ORA:n tuplavaunut, väritys musta/beige kaikilla varusteilla (mm. vauvakoppa, sadesuoja), hyvät kumipyörät, tilava tavarateline, säädettävä aisa, istuinosan saa myös käännettyä. Hyvässä kunnossa. Tiedustelut: Lahjat Hyväntekeväisyys luo joulumieltä Ravintola Rocca ja Lions Club Turku/Archipelago lahjoittivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:lle 500 euroa. Lahjoitus ohjataan lapsisyöpäpotilasperheiden Sykerö-kerhon toiminnan tukemiseen.!001$$/ Lions Club Turku/ Archipelagosta presidentti Markku Nuutila, Ravintola Roccasta Aki Wahlman sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Kari Ojala. Taidekappeli Keskiviikkoisin klo 12 Musiikkivartti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Sunnuntaisin klo 12 Kappeli soi musiikkia su ja klo 12 ja Kappeli soi - Toivevirsiä, tule laulamaan yksin tai yhdessä toisten kanssa toivevirtesi Kuukauden 1. keskiviikko klo ( ja ) Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred; Koskettava tutustuminen maailmanlaajuista kuuluisuutta saavuttaneeseen Pyhän Henrikin Ekumeeniseen Taidekappeliin Turun Hirvensalossa. Opastus suomeksi ja englanniksi. Noin 45 minuuttia kestävän tilaisuuden aikana kuullaan myös musiikkia ja tutustaan kappelin taidenäyttelyyn. Hinta 10 /aikuinen pe klo 19 Ääniräätälin Laulustudion joulukonsertti, liput 10/5 ovelta su klo 16 Tulkoon joulu! Liput 10 ovelta, Ulrika-kuoron joulukonsertti, kuoron johto ja säestys Merja Innilä ke klo Joulukonsertti; Turun NMKY:n Musiikkiopisto Oppilaiden joulukonsertti, ohjelma 5, ohjelma ovelta pe klo 18 Joulukonsetti, Anne Mattila, Liput 20 ennakkomyynti Taidekappeli ja tuntia ennen konsertin alkua ovelta su klo 16 Kauneimmat joululaulut, Leena ja Heikki Suominen, kolehti to klo 18 Jouluhartaus, taiteilija Hannu Konola Kappeli suljettu Näyttely: Keramiikkataiteilija Kirsi Kivivirta, Maisema puhuu keraamisia seinäteoksia ja veistoksia Hirvensalon kirkko klo 17 Kaikenikäisten pikkujouluinen Missiomessu. Mukana lähetti Kaija Pett: Millainen on angolalainen joulu? Pehmolelukolehti Turun Turva- ja Ensikotiry:n asiakaslapsille. Ota mukaan hyväkuntoinen pehmolelu ja lahjoita se iloksi lapselle. Perheen alttari. Ehtoollinen ja iltapala klo 12 Lasten kauneimmat joululaulut klo 22 Jouluyön messu klo 18 Rukouspysäkki - paikka sinulle, joka haluat rukoilla yhdessä toisten kanssa klo 17 Yhteen hiileen - saarilla toimivien yhdistysten esittäytymistilaisuus. Ohjelmassa myös musiikkia, tarjoilua, hartaus klo 17 Missiomessu. Mukana lähetti Markku Mikkola: Terveisiä taivaasta - ei, vaan Thaimaasta. Sanaa ja säveliä, rukousta ja ehtoollinen. Lastenhoito ja iltapala. Seurakunta klo Missiotreffit Hirvensalon K-supermarketissa. Tarjolla glögiä jakirkkopipareita. Tule tapaamaan kotikirkkosi väkeä! 20 21

12 Joulukuussa tapahtuu Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Kakskerran kirkko klo 12 Itsenäisyyspäivän messu + Kakskertaseuran järjestämä kirkkokahvitus Hennalassa klo 15 Kauneimmat joululaulut klo 17 ja 18 Lasten kauneimmat joululaulut klo 14 ja 15 Jouluaaton hartaus klo 8 Sanajumalanpalvelus Rauhallista Joulua! Joulukuussa Ruokatoriltamme: Tomas ja hänen vaimonsa tytär Matilda Kaitonen hoitavat joulukuussa pikkukoiria. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa lehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. TAMMI-HELMIKUUN LE HTEE N EHTII DOT LÄHETTÄMÄLLÄ TIE. SÄ ME NNES H O RO S KO O P P I Jousimies ( ) Itsevarma ja iloinen jousimies juhlii joulukuussa. Pikkujouluaika sopiikin juhlia ja show-meininkiä rakastavalle eloisalle huuliveikolle mainiosti. Jousimiehen bongaa saarilta todennäköisesti sieltä, missä asuinneliöissä ei ole tuhlattu. Tyyli on sivuseikka, mutta tilaa olla pitää. Jousimiehelle voit antaa lahjaksi kunniakirjoja ja mitaleita, mielellään suurieleisesti. Kreikkalainen salaatti Tomaksen joulukuu Jauhelihakrepsit T TALO TÄYNNÄ LEMMIKKEJÄ 4318 TU RU N O K Kotikeittiön Janssoninkiusaus KULUNEESTA VUODESTA! Löydät meiltä vaikka mitä pukinkonttiin. Tule valitsemaan parhaat päältä! TÄLLÄ KUPONGILLA KUPITTAAN MYYMÄLÄSTÄ VALITSEMASI TUOTE 30% UVPUF UBMPVT &J WPJ ZIEJTUÊÊ NVJIJO UBSKPVLTJJO,VQPOLJ WPJNBTTB BTUJ AVOINN jouluun A SUNNUN asti TAIS IN atu äk itk np ine Itä tie alan aira lliss en Uud na Kun tie en atu sk Ka nk äe nm rje R GE UR SB ntie T KE AR A YM TA CIT UPIT K maa E ST NE ENTIE SK KA HE Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta /kg SydämellinenKIITOS Ku R',**(,-+--(8>G6(O*,6,$%%*66*(*6-4*&:(,*,6'+*96'6$&(9$%/$$&(,")'$+.'&)$&(/"'3 )*8'6$$&<(S$+;.(,"'%**:(,'66**(;*(8*%6-*( 6$,.(4''6'(,"'%*&9$&)-*(4'$4.)("8*&(*'3,*&6*( ;*( 8*%%*6,--66*( 6>&)>4..( --))*( 9$&)-$))*(/"')*$66*(8$&$$(;"-+-,--,'&( &"9$*6)'< $-*(), 6'-#*),.'1*&*(#', +$',,'8.66.($+.'&)$&(,*&66*<(J"6(/*&,,''( +$88',,$;.:( &''#$&(,*&66*( 9')..( 8>G6( 4'$))..(*',**:(F"8*6()")$**<(!-')*(;"-+-,--&(6--&&')$+8'*(/.&($'( "+$(4'$+.(;--%'()$/&>)<(F'$#"66*("&(,"-+-&( ;"-+-;-/+*(P0<0P<(;*(;"-+-9.'4..(4'$)$)..&( 9$%/$$&(,$6,$&( F"8*6'&(,.+>&( +-"&*<( F"-,",--66*(*+,*&-)()>G6"9'8-6(," *(9..))>>(;"-+-,--/-&:(;")$&(8>G6()-+$3 4'*(,-4'"')*("&(9"/#'))*4*< Jokisen eväät Savulohifilee 8 Kölikatu 2, TURKU tie "8*6( O'7/*8-&( )>G6,$&)$+$$( H**%+*&(;*(O*,6,$%%*&(,"-+-66*(,"-+-*4-6)*;*&*(;*(/.&$&()>G9.'3 4''&6.(,--+--("99'+*'#$&("/;**8'6)*(;",*( **8-( H**%+*&( +'',$&&$>89>%.66.( 6$,.( $6'8$%,',6'(,.6')>G3(;*(+'',-&)*)-&&$'++*( *4-6)*8'6)*<(B-"8$66*(,*/#$,6*&(4-"))*( *6-&-):(;*(8"&$&(8-),*&(,*-))*(F-%,--&( 9..)>&>)(6"6'"&"8'(&*-))''(+*6)$&(,*&66*( )>G6,$&)$+$8'6$6).< <,='-#*),.')--',4),2*6%%4,.488$)(3,"'#*(;*(6*8*++*("9'&(--6'*(B-"8$&(,'$3 +$&(6*&";*<(V+$&(/>4'&(8")'4"')-&-)()>G3 /G&':(/.&(,$%)""< =*9**3*;*++**&( F"8*6( 6$-%**( 8'$+$+3 +..&(,*&6*'&4.+'6'.(--)'6'*(6$,.(;*+,*9*+3 +")-+",6'*<(S$)'&(,*-))*(/.&(9>6>>(*;*&( )*6*++*( 8>G6(,")'8**&6*( O$&'*&( )'+*&3 )$$6)*< <,=$*),8$$),8$'--',>'-2()9#4),?4-3 )'*:(5*'+>(!*'+'*:(O$&'*&(,*/)*(6*&"8*3 +$/)$.(;*(6$-%**&(+'6.,6'(6-"8*+*'6'*(--3 )'6'*< /kg 90 Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su M E IKÄL ÄINE N M AIJ A Joulukuu tietää Tomas Kichamulle paitsi jouluun valmistautumista, myös tulevaisuuden pohtimista. 90 /kg en /kg sk Ka LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ... Koiranpentuja ja joulujuhlia ,VQJUUBB,VSKFONÊFOLBUV 5VSLV t 1VI LBVQQJBT +PIBOOB "WPJOOB "SLJTJO o MBVBOUBJTJO o t XXX NVTUJKBNJSSJ ö 23

13 24

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Adventin- ja joulunaika

Adventin- ja joulunaika Adventin- ja joulunaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Su 1.12. klo 10 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu Nuorisokuoro Merituuli Su 1.12. klo 18 Hoosianna!

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään Tammikuu 2016 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA VELKUALLA SUNNUNTAINA 6.12.15 SANAJUMALANPALVELUS KIRKOSSA 11.00 Pirkko Tavio, Leena Flander ja Reini Koivusalo Kunniakäynnti sankarihaudoilla ja seppeleenlasku JUHLA

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin Vastaleivottua Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin SpeltTILEIPÄ myslileipä Ruisleipä vähähiilarinen leipä Saksanpähkinäleipä puolikarkea leipä Foccacia LCHF leipä Brioche Joululeipä speltistä omenaleipä

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Lokakuu su 3.10. klo 18.00 Mikkelinpäivän kauneimmat runot ja laulut Viinijärven kirkossa. Mukana, Sirpa ja Vilma Naumanen sekä Jutta, Minttu ja Pinja Kurki,

Lisätiedot

Vantaalla.info. KesäStartti 2012

Vantaalla.info. KesäStartti 2012 KesäStartti 2012 Myyrmäen aluetoimikunta järjesti nuorille tapahtumia koulujen ensimmäisellä lomaviikolla. KesäStartti alkoi jo Louhela Jamista 3.6. ja päättyi T.L& Comeetta ja Tiahun sekä Ruudolf ja Karri

Lisätiedot

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö.

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. KUUSISTON LEIKKIPUISTON TOIMINTASUUNNITELMA KEVÄÄLLE 2016. Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. Lasten kanssa puistossamme

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. ma 30.11. klo 18 Saksalaista ja italialaista barokkiakonsertti

su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. ma 30.11. klo 18 Saksalaista ja italialaista barokkiakonsertti Adventti- ja joulunaika Kallaveden seurakunnassa 2015 KALLAVEDEN KIRKKO (Rauhalahdentie 21) su 29.11. klo 10 1. adventtisunnuntain messu. ma 30.11. klo 18 Saksalaista ja italialaista barokkiakonsertti

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ. Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja

TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ. Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja Wanha tarina Kolme vaihtoehtoa Jos me emme tee mitään Jäsenkuntamme ikääntyy Meidän järjestömme näivettyy Me menetämme

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

ROT 13.1.2015 Yhdistymisjuhlista 21.1. piristystä arkeen

ROT 13.1.2015 Yhdistymisjuhlista 21.1. piristystä arkeen ROT 13.1.2015 Yhdistymisjuhlista 21.1. piristystä arkeen To 21.1. päiväjuhla klo 12 eteenpäin ykkösille ja kakkosille Harjun juhlasalissa sekä toimintapisteitä luokissa. Abiturienteilla omaa talokohtaista

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE

LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE LUMON KIRJASTON UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 LUE KOTIMAISIA E-AIKAKAUSLEHTIÄ KOTONA TAI MATKALLA Sinulla on nyt mahdollisuus lukea HelMet-kirjastokortilla kotimaisia lehtiä emagz-palvelussa missä ja milloin

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Bangkok Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle

Bangkok Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle Bangkok 2.-6.2.2015 Jokilaivalla Wat Phra Kaeolle Vajaan puolen kilometrin päässä hotellistamme oli venelaituri, jossa kaikki jokilaivat pysähtyivät. Olimme hokanneet, että klo 9.30 alkaen siitä lähtisi

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016

VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 VARTIOKYLÄN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 Terveisiä Vartiokylän seurakunnasta! Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan. Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Varissuo

Varissuo Varissuo 2.9. 9.8.2013 Ma 2.9. su 8.9. Valokuvanäyttelyt Monimuotoinen Varissuo Valokuvanäyttelyt, jotka kuvien keinoin esittelevät varissuolaista nykyisyyttä ja menneisyyttä. Järj. Varissuon Työttömät

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Keski- Karjalan joulunaika. Kuva: Juhanan tupa, Hepovaaran tila ja Nikon kuvauspalvelu

Keski- Karjalan joulunaika. Kuva: Juhanan tupa, Hepovaaran tila ja Nikon kuvauspalvelu Keski- Karjalan joulunaika Kuva: Juhanan tupa, Hepovaaran tila ja Nikon kuvauspalvelu Tervetuloa Keski- Karjalaan! Keski-Karjalan joulunaika on aitoja makuja ja upeita tapahtumia täynnä. Alueen neljän

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot