Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?"

Transkriptio

1 elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU Meri kutsui Latvat Hirvensaloon 1

2 joulukuu 2010 Onko tonttuja olemassa?!"#$%&'&()'$)$$&(*+,-+./)$'++.( *(5$67*%)$63&'8'&$&(/$99-(9"/)'(8$+,$'&( 9..&6.(,'9$.,6'(6').:($)).(8')$&(','&.(4"'()'$)..(4*%8*6)':($)).(8'),.(*6'*)("4*)("+$8*66*( ;*(8'),.($'4.)<(=*',,*(,-'&,*(;"/"&,'&(4"'(,"6,$*:(/*;-&(/*'6)**(;*(8*-&(8*'6)**:(&''&( 8'6).(6$&()'$)..(4*',,*(,>6$$66.("+'6'(4*'&()"#$&)-&)-'&$&(-&'()*'(4*',,*(8'$+$&(+-"8*( 8*:("&("8*()'$)"'6--6(;*(6$&("+$8*66*"+"A(!"#$%"&'()#"'*+,($+'(-./%%(0(1&'*$$*'"0(1<( B*8**(+"C'',,**(4"'(,.>))..(','*',*'6$&()"&))-9%"D+$$8*&(%*),"8'6$66*<(='+*-6()"&3 )-6)*()*'(6$&(;.+;$)(/*&C$66*(4"'()'$)>6)'("++*(/*++-6'&**)'"()*'(+*/;*&&.+,.'6$&(8'$+$&(,$'3 &")$,"'&$&(+-"8-6<(EF"'6$)(&'8')).4.)()"&)-,6'(8>G6(6$++*'6)*(4'-/*/#-,6$&(*'/$-))*;**:( ;",*(6>&)>>(,-&(;",-("&&'6)--((6**8**&(*-)"&6*(>+'&"9$-6/--8**&(H'%4$&6*+"&(6'++*&( *',*&*<I(!-))*(8')$&(4"'6'88$(4*%8'6)-*(6'').:($)).("&,"()"&))-;*("',$*6)'("+$8*66*(4*'3,"($'? F./.&("&("+$8*66*()'-,*&()'$)$$++'&$&()$6)'A(8$&$(4$66**&(>,6'&(;*(,*)6"(9$'+'66.(&.,>3 4..(/*/8"*()'-,*6)'(6'+8''&<(J"6(6'$++.(&.,>>(9'+,$)).(;*(/>4.&)*/)"'6--))*:(&''&( ;"-+-&*;*&(,*-6**+'+*'&(8-,**&("+$)(,"/#*&&-)()"&)-&(+'3 4$&.<(23(4+0+,'*3(4%"&'()#"'*%+0%$'*+1%5(K","'6**(J"-+-&( "#")-6)*(;*(4-"#$&4*'/#$))*L Saaresta, Pirjo Huttunen Kukkia joka päivään! Hoi Hirvensalo, Kakskerta ja Satava! Viherlassilassa on nyt upea valikoima leikkokukkia, taitavaa kukkasidontaa ja sisustustavaroita. Meiltä saat kaikki kukkasi arjesta juhlaan, sisälle ja ulos. Tervetuloa! HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Jaana Tamminen, Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU puh fax Avoinna ark. 9-18, la 9-17, su Pyhäpäivinä su aukioloajat. Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Anu Vuorela 4 Irmeli Salonen auttaa etiopialaislapsia 9 Marian rakennusblogi 10 Hirvensalon silta saa taidekaiteet 10 Mitä kuuluu Marelle 12 Minä hirvensalolainen, Jyrki ja Elisa Latva 16 Saarten Triennaali Lindströmien kaivolla 22 Tomas Kichamun joulukuu 2 3

3 kutsuvieras Kuva: Pirjo Turpeinen Hirvensalon kirjaston kuulumisia Aloitin Hirvensalon kirjastonhoitajana maaliskuun alussa pitkäaikaisen edeltäjäni, Kimmo Pölläsen, jäätyä eläkkeelle. Olen kirjastoalalla vielä uusi, mutta jo parin vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa löytäneeni unelmaammattini. Olen aina rakastanut lukemista ja pidän myös siitä, että työssä saa olla tekemisissä ihmisten kanssa ja tietenkin puhua kirjoista! Hirvensalossa minulle kuuluu erityisesti lastenkirjastotyö, mikä sisältää mm. kirjastonkäytön opetusta. Alueen kakkos- ja nelosluokkalaiset käyvät kirjastossa ohjatulla kulttuuripolkukäynnillä ja esikoululaisille on räätälöity oma, kaksi käyntikertaa sisältävä kirjastokurssinsa. On ollut hienoa huomata kuinka innoissaan lapset kirjastossa käydessään ovat, ja kuinka iso asia oman kirjastokortin saaminen heille on. Kirjastossa järjestetään myös paljon tapahtumia, tänä syksynä on ollut jo ohjattua työpajatoimintaa, kaksi Seikkailupuiston Satuaamua sekä toiminnallinen Kirjastokaruselli-tapahtuma. Valtaosa asiakkaistamme tulee saarilta, Majakkarannasta ja Martista, mutta kanta-asiakkaitamme asuu myös keskustassa ja jopa naapurikunnissa. Uskon että hyvä ja monipuolinen aineistovalikoimamme, sekä henkilökohtainen palvelu houkuttelee monia. Iloksemme olemme huomanneet, että kuluvan vuoden aikana sekä lainausettä kävijämäärämme ovat olleet kasvussa, mikä sekin kertoo Hirvensalon kirjaston suosiosta. Kirjaston tapahtumista saa lisätietoa Turun kaupunginkirjaston internetsivuilta, tai suoraan kirjastosta ( ). Kirjasto on auki maanantaina ja torstaina klo 13 19, sekä tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo Tervetuloa tutustumaan! Anu Vuorela Nuttuprojekti on valloittanut monen suomalainen neulojan sydämen. Vuonna 2009 alkanut projekti on tuottanut jo yli nuttua etiopialaisille vauvoille. Mukana neulomassa on ollut Irmeli Salonen Satavasta. Pian häneltä valmistuu 50. nuttu lämmittämään vastasyntynyttä. Nuttu on suunniteltu pitkäikäiseksi ja mahtuu vielä taaperollekin. Hyvää mieltä nutuilla E)'"9'*66*( >+'( M2( 9%"6$&))'*(.'#$'63 ).( 6>&&>))..(,"3 )'"+"'66*:( -6$'88')$&( />4'&,'&( *+,$$++'6'66*( 8*;"'66*<( NOA&( %*9"%3 )'&( 8-,**&( 4-"6'))*'&( P1( 222( $)'"9'*+*'6.')'.(,-"+$$( 6>&&>)>,6''&:( 4*',,*(6--%'&("6*(&''6).("+'6'($6)$)).4'66.(6*'%**+*3 F-99-%*'&$&(,.>&&'6)'(&-))-9%";$,)'&()'+*&)$$&(8--)3 )*8'6$,6'(Q)'"9'*&(9..,*-9-&C'66*(R##'6(RD$D*66*<( S-))-()"'8''(.')'>69*,,*-,6$&()*9**&(;*(6$(*&&$)**&( 6*'%**+*66*(4*6)*6>&)>&$$++$<( IRMELIN VUODEN URAKKA T%8$+'(B*+"&$&(,--+'(&-))-9%";$,)'6)*(6'6,"+)**&(6>,3 6>++.(P22M<(S$+;.($&6'88.'6).(&-))-*(+./)'(6'6,"&()"'3 8'))*8'&*(N+G;.%4$&(6$-%*,-&&*&(,*-))*<(K./$)).4'.( 6$-%*,-&)'*:(>/#'6)>,6'.:(>%')>,6'.(;*(>/)$'6G;.("&( "++-)(;"(-6$')*:(8-))*(8"&'("&(+./$)).&>)(9*,$)'&(>,3 ;.)*/"'6)*(;*(9*',,*,-&&'6)*(,'%;**<( Q&6'88.'6$)(&-)-)(T%8$+'(&$-+"'(*+,-9$%.'6$&("/3 ;$$&(8-,**&(S*++$3+*&C*6)*<(B$&(;.+,$$&(&-))-;*("&( 6>&)>&>)(+./'&&.(9$/8$.88.6).(9--4'++*6)*<(O*'3,$&,'%;*4*)(+*&C*&9.),.)("&(,.>)$))>(;*()-+",6$&*("&( 6>&)>&>)(4.%',,.').:(%*'#*++'6'*(*6-;*<( =.%')("4*)("++$$)(8-,*&*(8-'++*,'&(&$-+";'++*<(F"3 #'6)$$&*("4*)(+-,-'6*)(,-4*)(&$)'66.($%'(9-"+$+)*(B-"3 8$*<(U6$*)()*/")("4*)(;.%;$6).&$$)(&-))-&.>))$+>').( $6')$++.,6$$&(9*',,*,-&&*&(&$-+";'$&(*',**&6**&3 &",6'*<(O-4*)(&-)-'6)*($)'"9'*+*'64*-4";$&(9..++.( "4*)(6-+"'6)*(;*(,*&&-6)*4*)(;*),*8**&<(!',.+'($'(')6$( "+$(&$-+";*:(4"'(*-))**("6)*8*++*(+*&,**(&$-+";'++$()*'( "6*++'6)-8*++*(9"6)',-+-'/'&<(T%8$+','&(6*'($%..+).( %"-4*+)*(P2($-%"*(+*&,*,-+-'/'&< 3(F-&)--(/>4.+).(*-))**:(,-&(')6$+).($'(4*%6'&*'6$6)'( 9--)-(8')..&:(T%8$+'(8-'6)-))**< 4 5

4 T%8$+'()$,$$(&-)-)(6-+;$))-&*(&$-+$$&*(;","(6-,3,*9-',"'++*()*'(9>G%G9-',"++*:(;"++"'&("88$+)*4'*( 6'4-6*-8";*($'(6>&&><(F.++G'&("88$+)*4',6'(;..4.)( 4*'&("+,*6*-8*)<(=*'/)$+-&(4-",6'("6*66*(&-)-'6)*( "&(9'$&).(9*+8',,"*(;*(8--)*8*&(/$+8*66*(*'&*("'3,$'&&$-+$))*(+-"8*66*(/*8$8*'6$&()>>+'&<(( KÄSITYÖT INTOHIMONA =*',,*(T%8$+'&(&-))-8..%.("&($&&.)>,6$++'&$&:("&( 4-"#$&(*',*&*(6>&)>&>)(8$+,"'6$6)'(8--)*,'&<(V&( )$/)>(*6-;*(,$4..++.(6>&)>&$$++$(+*96$&+*96$++$:("83 6>&)>'(,$6,"64*-4"'++$(6-,,'*(F>,6''&<(T%8$+'&($&3 6'88.'&$&(&$-+"&)*9%";$,)'(8**'+8*++$("+'(*',"'3 Nuttu toimii äitiyspakkauksen tapaan ja se annetaan sairaalassa vastasyntyneelle. NUTTU ETIOPIA- LAISELLE VAUVALLE (Pirkko Tuppurainen) Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms. - Luodaan 70 silmukkaa. - Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22cm. - Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukalla, kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein 24 silmukalla yht. 3cm - Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin olka erikseen aina oikein neuletta, noin 3cm etukappaletta + 3cm takakappaletta. - Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luodaan 22 uutta silmukkaa keskelle ja taas kudotaan 24 s oikein. - Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oikein kaksi nurin ja 24 s aina oikein, yhteensä 3cm. - Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi nurin neuleeseen, jota tehdään taas 22cm. - Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen pääaukko keskellä. - Viimeksi ommellaan sivusaumat yhteen. Käsille jätetään aukot. Irmelin nutuista suurin osa on syntynyt tällä vihreällä tuolilla. Sen lisäksi neulottu on ulkomaanmatkoilla ja mökillä. 3(Q&("',$'&("6**('6)-*()$,$8.)).(8')..&:(&$-+";*(,$%)""<(T+)*'6'&(9-',")(,.>4.)(4*-/#'++*(*'&*(F=A&(..%$66.(6$,.(B7%*DD+$3+*-)*9$+'.(8'$/$&(,*&66*(9$3 +*)$66*<( S-))-("&(6-/)$$++'6$&(/$+99"(;*(&"9$*()$/#.<(Q/,.( ;--%'(6',6'(&''#$&(&$-+"8'&$&("&(9*+,')6$4**<(H>4'&( 9'$&$++.()>G++.(4"'#**&(4*',-))**(6--%$&(*6'**&<((( S-))-;*( "+'( 6>&)>&>)( B-"8$6)*( X<00<( 8$&&$66.( PY(120(,*99*+$))*(6$,.(9'$&'.(6-,,*9*%$;*(Z([1M< K'6.)'$)"*(&-)-'6)*(6**("6"'))$$6)*(!!!"#$%%$&'()*)"+,-*./, \*7$D"",'6)*(/*,-6*&*++*(S-))-<( Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström sekä Nuttuprojektin arkistot (Pirkko Tuppurainen) Nuttuja, sukkia ja lakkeja voi toistaiseksi lähettää osoitteella Black Lion Hospital, P.O.Box 5657, Addis Abeba, Ethiopia. Edullisin tapa postittaa on lähettää Economy-postissa puolen kilon, kilon tai kahden kilon painoisena pakettina, esim. Postin valko-keltaisessa pussissa. Kahden kilon pussiin mahtuu 24 nuttua ja hinta on 23,10 euroa eli lähetyshinnaksi tulee 1e/kpl. Ilmoita kortilla tai sähköpostilla, montako nuttua / sukkaa / lakkia on lähetetty: Pirkko Tuppurainen, Kärmemäentie 5, Kauttua, Laita myös paketin lähettäjän nimi ja mikä ryhmä tai muuten mielenkiintoista tietoa kutojista. Pirkko ilmoittaa saman Etiopiaan sairaalalle ja tilastoi määrät nuttutilastoihin. Saaristolaisleipä on Joululeipä 1 L Kirnupiimää 50 g Tuorehiivaa 2 dl Leipäsiirappia 1 dl Fariinisokeria 1 tl Pomeranssinkuorta 2 tl Suolaa 3,5 dl Mämmi- ja Leipämallasta 2,5 dl Vehnäleseitä 3,5 dl Ruisjauhoja n.9 dl Vehnäjauhoja (lisätään sen mukaan että taikinasta tulee pehmeä) Lämmitä piimä kädenlämpöiseksi ja lisää siihen mallas, murusta sekaan hiiva ja sekoita hyvin. Lisää sen jälkeen siirappi, fariinisokeri ja muut mausteet sekä jauhoseos. Lopuksi vehnäjauhoja sen verran että taikina alkaa irrota kulhosta, mutta on kuitenkin hyvin pehmeää. Nostata taikina ja sen jälkeen vaivaa käyttäen vehnäjauhoa. Jaa taikina kolmeen osaan ja muotoile sopivat limput vuokiin. Nostata. Paista asteessa 2 h. Sivele pintaa siirappivesiseoksella 2-3 kertaa paistamisen aikana, ensimmäisen kerran noin 45 min. kuluttua. Anna leipien jäähtyä uunissa paistamisen jälkeen (jälkilämpö). Anna leipien tekeytyä viileässä pari - kolme päivää, niin leivät ovat parhaimmillaan. Se on palannut. Anna laskusi turhien vakuutuslaskujen noutajan käsiteltäväksi. Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli turhaa vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi pankki- ja vakuutusasiasi meille. Keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita Esimerkki Rahaa tilillä Lainaa Säästöt ja sijoitukset 0 OP-bonusta vuodessa 253 esimerkiksi vakuutusten maksamiseen. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Yhdessä hyvä tulee. 6 7 Kuvat ja resepti: Jaana Heinonen

5 Kauneimmat joululaulut 12. joulukuuta kello 15 Kakskerran kirkossa Kuvat: Markku Salonen Avaimet omaan kotiin V aikkei ensilumi ollutkaan vielä saavuttanut maanpintaa, oli talomme jo valmis vastaanottamaan talven pakkaset ja paksun lumikerroksen. Kun ikkunat, ovet ja rännit oli saatu paikoilleen, oli talo ulkoa päin naisen silmin viittä vaille valmis. Talon sisällä tilanne oli kuitenkin toinen: pelkkien kantavien seinien muodostamat tyhjät tilat ja kylmänkostea sisäilma olivat merkki siitä että paljon puuhaa riitti vielä niin omille luottomiehillemme Markolle, Jannelle ja Veli-Matille kuin muillekin työmaalla hääriville ammattilaisille. Kun työmiesten päivä loppui ja meidän siivousvuoromme alkoi, pääsimme ihailemaan päivän aikana tapahtuneita muutoksia. Uusia putkia ja johtoja ilmestyi sinne tänne; kaikki laatikoissa ja pinoissa olleet mystiset tavarat alkoivat saada oman paikkansa. Sisätilat muuttuivat kertaheitolla kotoisammaksi kun hartaudella odotettu Warmauunien rekka ilmestyi paikalle eräänä marraskuisena maanantaiaamuna tuoden mukanaan lastin takkatiiliä sekä lupsakat takkamuurarit. Ja päivän päätyttyä keskellä olohuonettamme komeilikin kauniin siro Fiona-takka. Sisätilat saatiin heti perään lämpimiksi tosin ei vielä takan avulla vaan lämpöpuhaltimella. Kun asteita alkoi olla tarpeeksi päästiin aloittamaan yläkerran väliseinien muuraus. Tuntui uskomattoman hienolta vihdoin nähdä omin silmin kuinka yläkerran lastenhuoneet alkoivat saada oikeat mittasuhteensa ja muotonsa muuallakin kuin vain suunnitelmapapereilla. Monia rakennusprojektien kauhutarinoita kuulleina olemme usein miettineet kuinka helposti ja ongelmitta olemme päässeet viemään omaa projektiamme eteenpäin. Ensimmäistäkään umpisolmua ei ole matkan varrella vielä tullut ja kiitos siitä kuuluu tietenkin paljolti projektia vetävälle Markolle. Paljon on vielä tehtävää, mutta silti loppusuora alkaa jo häämöttää. Lasten kanssa juttelemme edelleen iltaisin tontille menosta - jokohan hiljalleen olisi aika alkaa puhumaan työmaasta muunakin kuin pelkkänä tonttina? Merihenkiset lahjat pukinkonttiin Meredinistä HIRVENSALON APTEEKKI Rauhallista Joulua ja Terveellistä Uutta Vuotta 2011 ELIVO OMEGA-3 VAHVA 60 kaps. 12,90 0,22 /kaps. (norm. 15,20 ) Sopii koko perheelle, sekä raskauden ja imetyksen aikana. Erityisesti heille, jotka haluavat vahvan kalaöljyn. Tutustu muihin tarjouksiin apteekissamme, kotisivuillamme tai Facebookissa! Pitkäpellonkatu 2, Moikoisten liikekeskus, puh: Avoinna ma-pe 9-19, la Puolalankatu 6, Turku 9

6 !"#$%&''(''!)*+((+, Mare on vaihto-oppilaana Skånessa ja kertoo kuulumisiaan Mainingin välityksellä. FY FAN VA SKÖNT!! Iloiseksi yllätykseksi, hostäitini päästi mut ja kaverini Tanskaan kahdestaan. Tuli tavattua erilaisia ihmisiä, nähtyä siistejä paikkoja ja koettua jotain unohtumatonta. Hostisäni tiesi myös miten yllättää mut iloisesti: hän oli hommannut mulle ilmaisen lipun Oskar Linnrosin keikalle! Niiiiin ihanaa. Mutta kaikesta huolimatta pakko myöntää, ikävä Suomeen kasvaa välillä niin suureksi, että tekis mieli vaan pakata kamat ja tulla takaisin. Mutta enhän mä vaihtariks lähtemällä valinnutkaan sitä helpointa ja suorinta reittiä. Ihan uskomatonta miten itseluottamuskin vaan nousee ja nousee joka ikinen päivä. Niin kuin Linnroskin laulaa, Jag börjar tro att vi kan gå genom eld. Mare Hirvensalon silta saa taidekaiteet Suomalaisen vaihtarikaverin Katariinan kanssa Tanskassa! H'%4$&6*+"&(6'++*&,*')$'6''&(,''&&')$)..&($&6'( )"-,",--66*()*'#$))*:(;"&,*()$,';.)(+G>)>4.)( >/).(+./$+).(,-'&(+./'&(9.'4.,")'()*'(,"-3 +-<(H**%+*&:(O*,6,$%%*&:(K-"6)*%'4-"%$&(;*(].'6,'&(,"-+-)(6$,.(6**%)$&(9.'4.,"#')("4*)(8-,*&*(F*'#$3,*')$$&()$,$8'6$66.<(O*')$'6''&(,''&&')$)..&('6","3,"'6'*(+$4>;.:(;"),*("&($&6'&(9"/;*8**+*))-(;*(6'))$&( )*'#$8**+*))-(+-"&&"6)$&(9"/;*+)*()*%,"'&(8..%.3 )>'++.(6.4>'++.<(K$4>;.(8**+*)**&(4'$+.(;"-+-&*;*&( ;.+,$$&,'&:(&'').(&'8')).'&(%''))..<(K"9-++'6)*(8..%..( 4"'))$(*%4'"'#*(,-&()'$#.))$:($)).(>/#$&(+$4>&(,","("&( 0P2(^(PZ2(6$&))'.<( Oskar Linnros! Komea esiintyjä ja upeeta musiikkia. Täydellistä :-) Teksti ja kuvat: Maarit Myllymäki O"-+-;$&(9-"+$6)*(/*&,$))*(4$)..(].'6,'&(,"-+-&( "9$))*;*(!"##$%&'()*+,*"-*.$./(H.&$&(8-,**&6*( >/)$'6)>G("&("++-)('&&"6)-&-))*(;*(8-,*4**(;*((,*',,'( "4*)(/*+-&&$$)("++*(/*&,,$$66*(8-,*&*<( F*'#$,*'#$(_9%";$,)'("&("6*(O-+))--%',*-9-&,'( P2003/*&,$))*(;*(B**%)$&(F%'$&&**+'*<( Yhdessä tehden tämä sujuu! Emilia Markkanen, Essi Munne, Aino Välimäki, Aarni Ahonen Pohjamaalaus valmis. Kuvassa Leo White, Elle Laakso, Viola Rautaheimo, Joel Välimäki Wäinö Aaltosen koulun 2B:n oppilaita valmistautuu levyjen maalamiseen. Jollotellen se tulee Joulun tunnelma koostuu monesta palasta. Vuoden luotolainen Oiva Kottonen ei tarvinnut excel-taulukointia tämän runomittaisen joululistan tekoon tunnelman saa näemmä pakatuksi ilmankin! Joulu on lauluja, oljista seimen Joulu on kauroja, lintujen einen Joulu on lunta, tuoksua pullan Joulu on unta, vierellä kullan Joulu on jälkiä, tontun jalan Joulu on tuoksua,lipeäkalan Joulu on puuroa, iso kauha Joulu on toivoa, maassa rauha Joulu on kesä, talven eessä Joulu on matka, kirkkoreessä Joulu on lahjoja, kivoja aivan Joulu on runoa, ilon ja vaivan Joulu on kuusi, latvassa tähti Joulu on huokaus, joko pukki lähti Joulu on valoa, kynttilän liekin Joulu on muistoja, minne ne viekin Oiva Kottonen Tunti ilmaista pysäköintiaikaa P-Louhessa Tarjoamme asiakkaillemme tunnin ilmaista pysäköintiaikaa jokaista Hansan liikkeessä tehtyä yli 30 euron ostoskuittia vastaan! Tarjous koskee välisenä aikana tehtyjä ostoksia. Tervetuloa jouluostoksille Hansaan! Tunnin pysäköintikortin P-Louheen saa esittämällä Hansan Yrittäjät r.y:n jäsenliikkeessä tehdyn yli 30 euron kassakuitin Hansan infopisteessä. Tarjottava pysäköintiaika on 1 h/ kassakuitti. Kuva: Pirjo Huttunen 10 11

7 minä hirvensalolainen Kuva: Markku Salonen Jyrki ja Elisa Latva löysivät seuraavan kuukauden saarelaisen ystäväpiiristään. Helmikuussa paljastuu kenet... Aino ja hänen perheensä Jyrki ja Elisa Latvan kotona eletään koiraelämää. Perheen nuorimmainen on jo seitsenvuotias Jackrusselin terrieri. Vieraat otetaan vastaan haukkumalla, mutta haukkuminen onkin tämän rouvan ainoa miinuspuoli. Nimen koira oli saanut jo kennelissä ja ensitapaaminen jäi mieleen: -Tässä on teidän Aino, sanottiin kennelistä. Ei voinut nimeä vaihtaa, Elisa Latva kertoo. 6*&"":(,-&(>/#$,6.&(,>88$&$&(*',**&( -T.8.("&(,-'&(8**++*(*6-'6':(J>%,'(K*)4*( '++*++*(+./)$$(,.4$+>)).8..&(,"'%**(%*&)*3 )'$++.:(4"'(&./#.(,$)-&(8$&$4.&()'$&(9"',,':("&().>6'&( /'+;*'6)*< H'%4$&6*+""&(K*)4*)(8--))'4*)(PX(4-"))*(6'))$&(3(,"+8$4'',,"'6$&(4*-4*&(,*&66*<(B>>()-++*(H'%4$&6*3 +""&("+'(8$%'<( 3O*,6',>88$&).($&6'88.'6).(,$6..(4'$)'&(=**3 6*&(6**%'6)"66*:(J>%,'(K*)4*(,$%)""< 3H'%4$&6*+"66*(4'$/.))'(6$:($)).(6$("&(6**%'<(=*&/**( 9"&))""&'6'+)**(9'),'&(;>)'6)$))''&(6**%$++$(;*().8.(,"3 +*/)'(6'++.()*9**:(J>%,'(K*)4*()--8**< W'4')*+"("&(9..))>4.&()'$&(9..66.:(+*96'++$('/*&)$$+3 +"*:(;..,'$,,"*:(+./$++.("4*)(&''&(+$',,',$&).)(,-'&( )$&&'6,$&).)<( 3F..+).(6**))"'(,*)6"*(*'&*:($)).(6'$++.(6$(9-&*'&$&( "&(6>&)>&>)()"#$++*()''4'').(>6).4>>66-/)$')*< RAKENNUSLUPA HELTISI )*',6'(,"+8'+*96'6$66*(9$%/$$66.<( 3O*/)$$&(,"+8$$&(,$%)**&(/*$))''&(8*/#"++'6--))*( %*,$&)**(>+.,$%)*<(H*,$8-6()-+'(D-8$%*&C'&*()*,*'3 6'&<( Jackrusselinterrieri Aino vie tätä perhettä ulos säällä kuin säällä. 3!'&.(,*)6"'&( 6'))$&( 6-&&-&)*'&( +$/#'6).( --6'*( *6-&)";*:(Q+'6*(K*)4*(8-'6)$+$$(;*(,$%)"":(8')$&(9$%3 /$$&(;-&'"%')("))'4*)(*6'**&(,-')$&,'&(*'4*&(6$+,$.&(,*&&*&A 3B.(4"')(,*))""(&'').:(8-))*(8$($'(8--)$)*(8'/'&3,..&< =-"&&*(P222(6**)''&(+-4*)(>+.,$%%*&(%*,$&)*8'3 6$$&(*6-'&)'+*,6'<(O-&(/-"&$$)("+'4*)(4*+8''):("8*66*( /-"&$$66*(&-,,-8'&$&($'("++-),**&(&''&(')6$6)..&( 6$+4..A 6**)''&(,--++*(>+.,$%%*6)*(,-&(9*);";*(%*/#*))''&(/-"3 &$$6)*()"'6$$&:(K*)4*)(/>8>'+$4.)< JÄÄKIEKKO JA OPISKELU TOIVAT TURKUUN J>%,'(;*(Q+'6*(K*)4*("4*)(8"+$88*)(,")"'6'&(=**3 6*6)*<(J>%,'()-+'(F-%,--&(9$+**8**&(;..,'$,,"*(*83 8*))'8*'6$6)'<(!"+$88*)("9'6,$+'4*)("9$))*;',6'(;*( 9..)>'4.)(!',*$+'&(,"-+--&:(;"66*(Q+'6*(K*)4*()"'8''( $%')>'6+-",*&"9$))*;*&*(;*(J>%,'(K*)4*(%$/)"%'&*< 3O"-+-("&()*%,"')$))-(&''&(6*&"))-;$&(6"9$-)-8*)3 )"8'$&("9$)-,6$$&< V99'+*'++$("&(+-"&)$$&"8*'6)*(6$:($)).(/$($'4.)()-+$( )"'8$$&(6--%'66*(%>/8'66.<(B>').("&(8"&'*:(,-)$&( >+'4'+,,*-))*:()*%,,**4*'6--6/.'%'G').:(,$6,'))>8'63 "&C$+8'*()*'(9--))$')*(6"6'**+'6'66*()*'#"'66*< (3K-",'66*("&(8*,6'8'66**&(,>88$&$&("99'+*6)*:( Q+'6*(K*)4*(,$%)""< O>6>8>6(,--+--,'&(`;"-#-)**&,"`()*'(`9..6)..&3 Lapselle vanhemman asenne koulua kohtaan on tärkeä. Esimerkiksi siinä tilanteessa, kun lapsi siirtyy Mikaelin kouluun, ei tarvita vain vanhempien allekirjoitusta, vaan vanhempien aito hyväksyntä sille, että lapsi käy juuri tätä koulua, Jyrki ja Elisa Latva arvioivat.,g`(!',*$+'&(,"-+--&< 3!$()"'4"88$:($)).(6$("&(9..6$3 8'6).:(K*)4*)(6*&"4*)(>,6')--8*'6'&*<( O-&(9'$&'(,"-+-+*'&$&(+G>)..(9*'3,*&:(;"66*(,"-+-&,.>&)'(*+,**(6-;-*:( /$+9"))--(,","(9$%/$$&($+.8.A 3S$:( ;"'#$&( +*96$)( "4*)(,"-+--&( )-++$$):("4*)(6'))$&(/-"8*&&$$):($)).( 6$(6-;--:(,-&(8--($+.8.(+",6*/)**(,"/#*++$$&< O"-+-&( &'8'(,*+6,*/)**( 8"&$&(,"%4**&(',.4.6)'(6$&(4*&/*&(/'6)"3 %'*&:()*%,,*'+-+-",*&()*,'*<(S>)(,"-+-("&(>,6'&,$%3 )*'6$6)'(,"-+-:(;"66*(+-",*)("4*)(9'$&$)<(KG>)>>()-%3 4*++'&$&(9*',,*:(;"66*(,"-+-&,.>&)'(6-;--<(O-&(6*8*( "9$))*;*("9$))**(+-",,**($&6'88.'6$6).(,--#$&)$$&:( 6')$$6).("9$))*;*&(;*("99'+**&(4.+'++.()-+$$(+-;*< 3!$'#.&(,"-+-66*("&()>G%*-/*:(4'$%*'+';"'#$&(8'$3 +$6).(;"9*(9*%$89'(,-'&()*4*++'6$66*(,"-+-66*:(J>%,'( K*)4*(,$%)""<(V&(*',**(9--))-*(;--%'(6''/$&:($)).()>G3 %*-/*(6**#**&(*',**&<(O-&(6$("&(6**)-:("99'8'&$&( 6-;--(/$+9"6)'< F.%,$..(&.'++$(+*96'++$("&($&&-6)$))*4--6:(8')..&( $'()$/#.($^()$89"%$<(O"-+-66*(*6'*)()$/#..&(8*/#"+3 +'6'88*&().68.++'6$6)':(6*8*++*()*4*++*<(O*',,'("&( ;"/#"&8-,*'6)*(;*(6$+,$..<(B'+)'("9$)-6)*4"'))$'6)*(9'3 #$)..&(,''&&':(+*96$)($'4.)("+$(,"-+-66*(9.'4./"'#"66*<(!>G6(K*)4*)("9$))*;'&*("4*)(`9..66$$)`()./.&(,"-3 +--&<(!',*$+'&(,"-+-66*("9$))*;*)($'4.)(;--%'(4*'/#-< 3B$("&(&''&(9*+,')6$4**()>G).:(Q+'6*(K*)4*()")$**< Siellä se punainen pipo näkyy, siellä ne lapset vielä ovat 12 KUUKAUDEN SAARELAINEN RIKU HEIKKALA ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT 13

8 Olohuoneen seinän tauluissa eletään viehättävää rannikkokaupunkielämää naantalilaistunnelmissa. Sä voit kattoo uusia asuntoja, mutta me ei muuteta mihinkään LÄKSYT KEITTIÖN PÖYDÄN ÄÄRESSÄ O")"&*("&(,*64*)$))-("8**(;.+,',*64-*<(K.,6>;.( "&()$/)>:(6$&(4$%%*&(,-'&(&'').("&()$/)>:($'(&''&,..&( "8*66*(/-"&$$66*(;"66*'&(`,*-,*&*`(>+.,$%%*66*:( "4*)(9$+*&&$$)(;..,'$,,"*(;*(;*+,*9*++"*:(Q88'()**6( "&(/*%%*6)*&-)()$&&'6).:(9'*&"&6"'))"*(;*(S!ON3)"'3 8'&)**< 3K*6)$&(9')..(6**#*(/*%%*6)**:(J>%,'(K*)4*()")$**<( H*%%*6)-,6$66*("+$&&*'6)*("&(6$:($)).(6$("&(8'$+$,.63 ).()$,$8'6).<( =*',,*(K*)4*("&(')6$(9$+*&&-)(;..,'$,,"*(*88*)3 )'8*'6$6)':(/.&(9')..("+$&&*'6$&*(6').:($)).(/*%%*6)*3 8'&$&("&(8"&'9-"+'6)*<(S>)(8"&'66*(+*;$'66*("&(/>3 4'&,'&(9'$&$6).(9').$&(;"(-6$*)(/*%;"')-,6$)(4'',"66*< 3Q'($/#').(/*%%*6)**(8"&'9-"+'6$6)'<(U%/$'+-66*( "+'6'( 4"'#*( /*%%*6)**( 4*9**6)'A(,$6.++.( >+$'6-%/$'+-*(;*(;*+,*9*++"*:()*+4$++*(;..,'$,,"*< 3!$'#.&(9";'++$()-&)--:($)).(;"-,,-$("&("++-)(6$().%3,$'&:(;"9*().%,$.89'(,-'&(6$(+*;':(Q+'6*(K*)4*()")$**<( SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN B$-%**4*)(,--,*-#$&(6**%$+*'6$)("4*)()-++$$)(K*)4"'+3 +$()-)-,6'(8>G6(+*6)$&(;*(K*-))-%'&,*#-&(9.'4.,"#'&(,*-))*:(>6).4>>6("&(9'),.<(F.).(9*%'6,-&)**(>/#'6)..( 6$:($)).(8"+$88*)("8*++*()>G++..&(9').4.)(/-"+)*('/3 8'6)$&(/>4'&4"'&&'6)*<(J*(/$').(,-+;$))**(/'/&*66*( a*4*+'$%(,'&c7/*%+$6'&69*&'$+'< Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Kuka: Jyrki Latva, Mikaelin koulun rehtori, Elisa Latva, erityisluokanopettaja. Perheen lapset Topias Latva, Luostarivuoren lukion kolmasluokkalainen, 22-vuotias Johannes, ja 20-vuotias Emmi opiskelevat Turun yliopistossa ja ovat muuttaneet jo pois kotoa. Harrastukset: Jyrki Latva ei ole jääkiekkouran päätyttyä lopettanut urheilua, vaan juokseminen ja punttisali kuuluvat elämään säännöllisesti. Ulkoilu ja koiran lenkkeilytys ei varsinaisesti ole liikuntaa, vaikka raitista ilmaa siinä saa. Kunnon ulkoiluvaatteissa pärjää säässä kuin säässä. Venettä ei perheessä vielä ole, mutta se on Jyrkin suuri haave. Oma saarihistoria: Hirvensaloon muutettiin vuonna Vaasan rannikolla kasvaneille Latvoille alueen houkuttimena oli juuri se, että kyseessä on saari. Parasta saarilla: Luonnonrauha ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Jyrki ja Elisa Latva viettävät juuri nyt kylpyhuoneremontin pölyllä sävyttämää elämää. Samalla paljastuu jotain sopuisasta rivitaloelämästä. Olohuoneen takaoven vieressä odottavat sandaalit eli tuttavien luo ollaan tervetulleita suihkuun. ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA Nyt on aika tehdä kinkkutilaus! Tarjoamme laajan valikoiman tuoresuolattuja HK:n viljakinkkuja ja Pajuniemen luomukinkkuja. Tehdään joulu yhdessä edullisesti! Oiva lahjaidea: taianomainen joulukakku Suussasulavat tähtitortut PLUSSA-KORTILLA JOULUUN ASTI Myllyn Paras Torttutaikina 1kg pakaste (1,59 kg), ilman korttia 2,09 (2,09kg) Dronningholm Tähtitorttu luumumarmeladi 300g 300 g (2,50kg), ilman korttia 2,08/2 prk (3,47 kg) yksittäin 1,04 prk Myllyn Paras Puuroriisi 1kg (0,99 kg), ilman korttia 1,69 ps (1,69 kg) pkt! 2 prk 0 99 ps K-SUPERMARKET HIRVENSALO, VANHA KAKSKERRANTIE 1 Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Puh Puhelun hinta 0207 alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 senttiä/puh. + 6,90 senttiä/min. (sis.alv 22%) ja matkapuhelimesta 8,21 senttiä/puh. + 14,90 senttiä/min. (sis.alv 22%) Tarjoukset voimassa asti. Uutta! Arkisin maistuva kotiruoka-lounasbuffet klo nyt myös Martinkadulla CAFE! KONDITORIA! LOUNASBUFFET!"Naantalin Aurinkoinen"!"Martinkatu 3"!"puh "!"ark "!"la 9 16"!" Turun muut myymälät: Aurakatu 7 9, Humalistonkatu 16, Hämeenkatu 3 ja Kauppiaskatu 9, Wiklundin valopiha 14 15

9 Saarten Triennaali 2011 Saarten Triennaali 2011 on osa ensi vuoden kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Triennaali-tapahtumia tulee olemaan koko saariketjulla Hirvensalo, Satava ja Kakskerta. Tapahtumat painottuvat toukokuulle. Silti eri vuodenajoista otetaan ilo irti. Triennaalin avajaiset pidetään laskiaisviikonloppuna laskettelurinteessä. Kuvat: Pekka Peltomäki B**%)$&(F%'$&&**+'(;.%;$6)$)..&(&>)()"'6)*(,$%)**<(F.8.&(6'4-&(,-4*)("&(,""))-(4-"#$&(P22[(8$&$6)>,6$,,.'6).()*9*/)-8'6)*<(J-/+*/-'9$&)-8*4-"6'( "&(*'4*&()-+"'++**&(;*(;"(&>)(4"'(4*+8'6)*-)-*()-+$4**&(F%'$&&**+''&<(F.66.(9*%'(4*'/)"$/)"*A 0<(V6)*(F%'$&&**+'(36$'&.,*+$&)$%':(;"6)*(&.,>>(,","( F%'$&&**+'&("/;$+8*(;*(4*+',"'#-)(9*+*)(8-'6)*,'&(,-+))--%'9..,*-9-&C'&("/;$+8'6)*<(O*+$&)$%'&(,-4'3 )-6("&("8'$&(,"-+-;$88$("99'+*'#$&(,.6'*+**(;*(("63 )*8'&$&(,.>(/$+9"6)'(H'%4$&6*+"&(,'%;*6)"6)*<(='&,( 4'&,:((;"-+-+*/;";$&(6--&&'))$+';*)L 16 P<(F$$(;")*'&(')6$A(/*%%*6)$+';*)*')$'+';"'++*:(,.#$&3 )*')*;'++*(;*(8-'++*()*')*;'++*("&(8*/#"++'6--6()-"#*( 8"'))*-#-( /$+8',--66*( ccc<6**%$)4$%,"66*<d'( 3&$))'6'4-'++*<( Ohjelmaa on tulossa paljon, tässä piiiiitkästä ohjelmalistasta muutama ennakkopoiminta: TAMMIKUU Turku Euroopan Kulttuuripääkaupunki, avajaisviikonloppu!! MAALISKUU Laskiaisviikonloppu, 5.3. Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan rinnetapahtuma, Saarten Triennaalin avajaiset!! 6.3.Hirvensalon laskettelumäki: Tuslan koko perheen suuri - ja rinnetapahtuma Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen talvitapahtuma TOUKOKUU Taidetta Hirvensalon sillan kaiteessa, avajaiset toukokuussa!! WA koulu Paavo-halli: Hirvensalon Heiton liikuntanäytös Tutustuminen taiteilija Jan-Erik Anderssonin Life on a Leaf taloprojektiin ja kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen kotipiiriin Taidekappeli: Vihkirieha klo 20 alkaen!! Kaupunginosaviikko saarilla Hirvensalo, Kakskerta ja Satava Brinkahallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely 30.5.Wäinö Aaltosen, Kakskerran ja Haarlan koulut: Schools Out!! KESÄKUU Brinkahallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely 5.6. asti Viljamakasiini: Amore Mio taidenäyttely HEINÄKUU 2.7. Kakskertapäivät Brinkhallin kartanossa 3.7. Kakskerran kirkko: Perinnejumalanpalvelus ja kirkkosoutu 8.7. Korpo Jazz; kappelikiertue saaristossa Vapparintie 257, klo 13-16: Portilla näyttely Brinkhallin kartano: Brinkhall Soifestivaali ELOKUU XXVII Hirvensalopäivät 17

10 Kirkkaasti parempi Puhdasta vettä lähes 50 vuotta! Kaivovesisuodattimet, uima-allaslaitteet ja -kemikaalit Monella saarten kiinteistöillä on oma kaivonsa. Vesi olisi hyvä tutkituttaa ainakin käyttöönoton aikaan, tarvittaessa myös myöhemmin, kuten Lindströmin perheessä. Vesitutkimuksen hinta määräytyy sen kattavuuden mukaan. Puhdasta vettä omasta kaivosta Varppeenkatu 28, PL 19, RAISIO!!!"#$#"% L'&#6)%G8'$&(4$6'+./#$("&()>>9'++'&$&(6*)*4*+*'3 0M[X(&"'&(P2(8$)%'&(6>4>>)$$&<(=$)).(,*'4"6)*( )-+$$(%-&6**6)'(,-'4*&*,'&(*',*&*(;*(4$6'("&()-),'8-63 )$&(8-,**&($%')).'&(/>4..<(K'6.,6'()"&)'++*(6';*')6$$( 4*&/*(,*'4":(;"&,*(4$)).(,.>)$)..&(9'/*6*-&*66*<( MILLOIN VESI PITÄISI TUTKIA? V8*&(,*'4"&(4$6'()-+$$()-),'*(*'&*(--#$&(,*'4"&( 4*+8'6)-))-*<(Q&&$&(4$#$&(;-"8'6)*(;*(&.>))$$&"))"*( 4$)).(;-",6-)$)**&(8--)*8*&(9.'4.&(*;*&<(!',.+'(4$3 Maikun lapsuudessa tämä vanha kaivo toimi jääkaappina ja sinne laskettiin esimerkiksi maidot kylmään luvulla porakaivo porattiin hakkaavalla vaijerikoneella. Kaivo on nyt laitettu talvikuntoon ja suojattu kannen alta styroksilla. Perheen koira Nelson esittelemässä vesilähdettä. #$&(8*,-:(/*;-()*'(-+,"&.,G(8--))--(8>G/$88'&( )*'(9$%/$$&;.6$&'.(6*'%*6)--:()-),')**&(4$6'(--#$++$$&<( =$)$$&(4"'()-++*(/*')*++'6'*(*'&$')*:(4*',,$'(6$&(,""63 )-8-6(8--))-'6',**&<(F*%,'89'$&(6-"6')-6)$&(8-3,**&(4$6'("+'6'(/>4.()-),')-))**(;"9*(,"+8$&(4-"#$&( 4.+$'&< K'&#6)%G8$'++.(4$6'()-),'))''&(9"%*,*'4"&(,.>))GG&3 ")"66*<(K*6)$&("++$66*(9'$&'.(,"-+--&()"'8')$))''&( &.>))$$)(d+-"%'&()-),'8'6$,6'<(=$#$66.(6').("+'()*%3 %**.-(0,*(1/#./,2*,#'&1())**#,3$4&(#'56*##*7'" =''8$,6'(4$6'()-),'))''&(&$+;.(4-"))*(6'))$&:(,-&( 4*&/*(+',*,*'4"(9..6'(4-")*8**&(9"%*,*'4""&(9.'&<(!*',,-( /-"8*6'( /$)'( 8--)",6$&( 4$#$&( 8*-66*:( ;*()$%4$$++'6$,6'<(U-6'(+',*4$6';.%;$6)$+8.(*6$&&$))''&( )"'6**++$<( MITÄ VEDESTÄ TUTKITAAN? J-"8*4$#$6).()-),')**&(-6$'88')$&(D*,)$$%'$&(8..3 %.:(9H:(4.%':(6./,G&;"/)*4--6:(6*8$-6(;*(9$%8*&C*3 &**))'+-,-:()>99'>/#'6)$$):(*+,*+')$$))':(4$#$&(,"4--6:( 2'%%(0,&'$#'0,8')9'')(0,.64&(:(,7',3$4&(:(,-*./,.'66(43 Kouluun toimitettin näytteet fluorin tutkimiseksi 9"%*,*'4"6)*(*%6$$&'(;*(%*#"&<(U-#$&(9$%/$$&;.6$&$&( 6>&)>$66.(4$#$6).()-+'6'(,*%)"'))**($%')>'6$6)'(/*89*'3 :*),.*2(#;.-*),.'))'6#',#/&.*/,3$4&(:(,-*./,#*&1*;3 #$++$($%')>'6$&(/*')*++'&$&(%*#"&:(&')%**))'(;*(&')%''))'<( =$6')-),'8-,6$&(/'&)*(4*'/)$+$$(Z23P22($-%"&(4.3 +'++.<(F-%-&(*+-$$++*(,*))*4*&(4$6')-),'8-,6$&()$,$$( 8--&(8-*66*(Q4'%*&(+'6)**8*(K"-&*'63B-"8$&(4$6'3( ;*(>89.%'6)G)-),'8-6(V>:(;",*("&(8>G6(4'%*&"8*'63 )-),'8-,6''&(,$+9--)$))-(+*D"%*)"%'"<(!',.+'(4$#$6).( /*+-)**&()-),'*(%*#"&:(,*&&*))**()'$#-6)$++*($)-,.)$$&( +*D"%*)"%'"6)*(,--+--,"(6$(9$%-6)-),'8-,6$$&<(W*#"3 &'*()-),')**&(8>G6(B.)$'+>)-%4*,$6,-,6$66*<(Q#-++'6'*(,")')$6)$;.(+G>)..(4$%,,",*-9"'6)*:(8-))*(&$($'4.)(,*)3 )*4--#$+)**&(4*6)**(+*D"%*)"%'"&()$,$8..()-),'8-6)*<( Teksti ja kuvat: Tiina Törnström 18 19

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa

maininki meri, meri ja meri. Elina Ruohosen Hirvensalossa parasta on elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HEINÄ-ELOKUU 2012 Hirvensalopäivät ovat 13. 19.8. Katso ja säästä ohjelma sivulta 26! KAUPPIAALLE RUOKA ON SEKÄ TYÖ ETTÄ RAKKAUS VISIITILLÄ

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20

ELÄMÄÄ SAARISSA Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wal in toivoo siistimpää Haarlaa Kakskerta- päivien ohjelma sivul a 20 ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2013 Pirjo ja Makke Niemen kesäveneilyt Pekka Kytö ja golf Anne Wallin toivoo siistimpää Haarlaa Kakskertapäivien ohjelma sivulla 20

Lisätiedot

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22

SAAPAS- KALLIOLAISIA. Elämää saarissa EETU JA EMILIA OVAT TUOREITA. Saarten tapahtumia sivulla 22 Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2015 Mirka Salmen ja Heikki Lempisen idyllinen koti Pikisaaressa Anneli Ahdin syyskuulumisia Kaarin Kurri on vuoden kakskertalainen

Lisätiedot

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2014 Eklund-Mäkisen perhe on kotiutunut Kakskertaan Pekka Peltomäki talkoilee kotisaarten hyväksi Otto Railan lokakuu SATU JA TONI PAAVOLAN

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

Uudet luottamushenkilöt s. 8-9

Uudet luottamushenkilöt s. 8-9 Naantalin seurakuntayhtymän lehti 4/ 2010 26.11.2010 Matkalla jouluun - ajatuksia adventin aikaan s. 3 Uudet luottamushenkilöt s. 8-9 Adventin ja joulun ajan tapahtumat s. 12 Pääkirjoitus 26.11.2010 Uuden

Lisätiedot