TURUN URHEILUKALASTAJAT - ÅBO SPORTFISKARE ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN URHEILUKALASTAJAT - ÅBO SPORTFISKARE ry 1951-2005"

Transkriptio

1 TURUN URHEILUKALASTAJAT - ÅBO SPORTFISKARE ry

2 PERUSTAMISVAIHEET Urheilukalastusseuran perustamista Turkuun oli varmasti moni kalamies pohtinut jo ennen seuramme perustamista. Urheilukalastusharrastuksen lisääntyessä voimakkaasti sotien jälkeisinä vuosina alettiin kaivata kiinteämpää yhteydenpitoa. Urheilukalastusseuran perustamisen välttämättömyyden merkitys kalamiesten yhteisten asioiden ajajana ymmärrettiin. Järjestäytyminen seuratoiminnan piiriin tulisi myös merkitsemään kalastuskulttuurin ja kalavesienhoitoharrastuksen kohottamista oikeaan asemaansa. Elinkelpoisen urheilukalastusseuran perustaminen ei ollut mikään yksinkertainen ja helppo asia. Pelkkä innostus ei riittänyt. Innostuksen lisäksi tarvittaisiin rahaa. Rahakaan ei pelkästään riittäisi luomaan seuraa, vaan tarvittaisiin ennen kaikkea epäitsekästä työtä ja vahvaa tulevaisuuden uskoa sekä oikean urheilukalastushengen omaksumista. Kaikista edellä esitetyistä asioista olivat varmasti selvillä myöskin Einari Nisula ja Martti Kröger päättäessään laittaa ilmoituksen Turun Sanomiin Kutsua oli noudattanut ainoastaan 11 innokasta kalamiestä, joten alku ei näyttänyt erikoisen lupaavalta. Kokouksen osanottajat eivät epäilleet hetkeäkään, vaan asettivat toimikunnan hoitamaan perustamistoimenpiteitä: Einari Nisula(puh.joht.), Elias Fleming (sihteeri), Martti Kröger, Jorma Rautsi ja Eino Harva. Heti tehtiin selväksi, ettei urheilukalastuksella ja politiikalla ole mitään tekemistä keskenään ja siitä periaatteesta on myöhemminkin aina pidetty tiukasti kiinni. Kokouksessa asetettu toimikunta katsoi ensimmäiseksi tehtäväkseen sääntöehdotuksen laatimisen seuralle. Tätä tarkoitusta varten toimikuntaa laajennettiin, mukaan tulivat lisäksi mm. myöhemmin seuran toiminnassa ansioituneet jäsenet: Tauno Ceder, Nils Gråhn, Pentti Salonen ja Bror Storm. Seuran ensimmäiset säännöt ovatkin pääosiltaan Tauno Cederin laatimat. Toimikunta saikin seuran perustamistoimenpiteet sääntöehdotuksineen valmiiksi siten, että kokouksessaan voitiin allekirjoittaa seuran perustamista koskeva sopimuskirja ja siihen sisältyvät säännöt. Koska seuran viralliset perustamistoimenpiteet oli näin suoritettu, päätti toimikunta kutsua koolle seuran yleisen kokouksen huhtikuun 19 pnä Seuran olemassaolo oli jo huomattu, sillä yleisessä kokouksessa oli läsnä 35 jäsenluetteloon merkittyä jäsentä. Henki kokouksessa oli korkealla. Se lupasi jatkossa vain hyvää. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Ceder ja sihteeriksi Jorma Rautsi. Sopimuskirja ja siihen sisältyvät säännöt hyväksyttiin yksimielisesti. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jorma Rautsi, joka siitä lähtien hoiti erittäin tarmokkaasti ja taitavasti puheenjohtajan tehtäviä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Ottaessaan vastaan puheenjohtajan tehtävät oli hänen luotava kaikki alusta, etsittävä käyttökelpoiset toimintamuodot ja koottava voimat seuramme rakentamiseen. Me voimme nyt yksimielisesti kiitollisuudella todeta hänen onnistuneen tehtävässään erittäin hyvin. Ensimmäisen puheenjohtajamme henkilökohtainen pätevyys johti moniin merkittäviin ratkaisuihin, joille seuramme toiminta rakentui tulevaisuudessakin. 2

3 Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Helge Tauri (varapuh.joht.), Tauno Ceder, Eino Harva (sihteeri), Einari Nisula, Nils Gråhn (rahastonhoitaja), ja Voldemar Sarlin sekä varajäseniksi Matti Gröger, Runar Holmström ja Erkki Latumaa. Seura perustettiin alusta alkaen suomen ja ruotsinkieliseksi, mikä mm. ilmenee seuran nimestäkin. Tärkeä periaate seuramme toiminnassa on ollut: Kalastus ei tunne kielirajoja! VOIMAKKAAN KEHITYKSEN VUODET Perustamistoimenpiteiden jälkeen alkoi seuramme toiminnassa voimakas kehityksen kausi. Heti alusta alkaen tahdottiin toimintamuodot ja -tavat luoda ja kehittää täysin omaperäisesti ja ennakkoluulottomasti. Yksimielisyydestä ja oikeasta kalamieshengestä on kaikessa toiminnassa pidetty tiukasti kiinni. Näinä vuosina hankittiin suurin osa seuran maa- ja vesialueista. ensin hankittiin Maskinnamon pohjoispuolelta maa- ja vesialue (Virveli), jonne myös rakennettiin ensimmäinen kalamaja. 60-luvun vaihteessa hankittiin Velkuan alueet useassa erässä (Haspeli) Perustamisvuotta 1951 voitaisiin nimittää suuntaa hakevaksi ja pohjan luomiseksi vastaiselle toiminnalle. Vanhoista pöytäkirjoista ilmenee, että seuran johtokunta katsoi päätehtäväkseen kalavesien hankkimisen jäsentensä käyttöön. Kilpailu- ja kalaretkitoiminta kalamiesiltoineen aloitettiin myös ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen. Kalavesien hoitoharrastus eri muodoissaan on alusta alkaen ollut seurallemme läheinen ja rakas asia. Vuonna 1951 ei vuokrattu seuralle kalavesiä Vuotta 1952 voidaan pitää seuramme toiminnassa läpilyöntivuotena. Seuramme toiminta alkoi kiinnittää yhä laajempien urheilukalastajapiirien huomiota. Talviongintatoiminta aloitettiin täydessä laajuudessaan. Oikeusministeriö hyväksyi seuran säännöt. Seura merkittiin yhdysrekisteriin Ulkonaiseksi olemassaolon ja yhteenkuuluvaisuuden merkiksi valmistettiin seuralle taiteilija Torpon ehdotuksen pohjalla onnistunut merkki, joka näkyy mm. seuramme jäsenmerkissä ja veneviirissä. Vuonna 1952 vuokrattiin seuralle Maanpään, Ajolan, Maskinnamon, Kalsaaren ja Ruotsalaisten vesialueet. Ruotsalaisten vesialueet olivat seuran käytössä noin 30 vuotta. 3

4 1953 Jo "Seurahuoneen kokouksesta" alkaen oli asetettu tavoitteeksi oman kalamajan saaminen Turun saaristoon. Se oli rohkea unelma nuorelle seuralle. Sopivan paikan löytämiseksi oli suoritettu monia toimenpiteitä ostettiin sitten seuralle Maskinnamon saaresta n m2 ranta-alue tilanomistaja Hemming Enebergiltä sekä alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva vanha kalastajamökki. Kaupanteon jälkeen kunnostettiin mökki tarkoitustaan vastaavaksi. Mökki ja ranta-alue olivat jo ensimmäisenä kesänä erittäin vilkkaassa käytössä. Seuramme tekemästä aloitteesta saatiin Turun kaupungin omistamat vesialueet kuntalaisten vapaaseen urheilukalastuskäyttöön. Seuran jäsenmäärä kohosi yli 100, ollen vuoden lopussa Vuonna 1954 päätettiin laajentaa yhteis- ja kilpailutoimintaa myös talvionginnan merkeissä. Raumalaisilla on sama yhteinen rakkaus kuin meillä turkulaisillakin, nimittäin meri. Urheilukalastusseura Siimaajat ry Raumalta haastettiin ensimmäiseen seuraotteluun , jatkuen siitä lähtien vuosittain säännöllisesti kuten kolmikaupunkiottelukin. Kesäisiä kalaretkiä tehtiin kaksi, toinen Kuivaan Kalsaareen mukana 20 venekuntaa ja toinen syksyllä Maskinnamoon. Myrsky käännytti pienimmät veneet takaisin. Keväällä istutettiin ensimmäiset hauenpoikaset seuran vesialueille ja istutuksia jatketaan vuosittain mahdollisuuksien mukaan Alettiin tutkia vakavassa mielessä liittymistä valtakunnalliseen keskusjärjestöön. Suomen Kalamiesten Keskusliiton ja Suomen Urheilukalastajien Liiton taholta oli näissä merkeissä otettu monta kertaa yhteyksiä seuraamme. Johtokunta tekikin kokouksessaan periaatepäätöksen liittymisestä jäseneksi Suomen Kalamiesten Keskusliittoon ja valtakunnallisten urheilukalastusasioiden hoidossa. Nuorison urheilukalastustoiminta ja - kasvatus otettiin ohjelmaan. Maskinnamon rantapalstan erottamistoimituksen yhteydessä tuli ilmi sellaisia rasitteita, että siitä katsottiin parhaaksi luopua ja suorittaa vaihtokauppa. Niinpä siirtyi Maskinnamon edustalla oleva Rövarholmarna niminen saariryhmä (1,11 ha) vesialueineen (78,47 ha) seuramme omistukseen. Erottamistoimituksessa kastettiin saaret Virveliksi ja vesialue Turoksi. Vanha kalastajamökki jäi lisäksi paikoilleen entisin ehdoin. Kalastustukikohta-ajatuksemme oli näin astunut aimo askeleen eteenpäin. Vuokrattiin Sandholmin ja Ominaisten vesialueet Vuoden 1956 alussa aloitettiin kalamajan suunnittelu Virveliin. Yhteisen suunnitelman pohjalta tarjoutui seuramme jäsen, Pentti Eintola ystävällisesti laatimaan ne piirustukset, joiden perusteella sitten lopullinen rakennustyö suoritettiin. Kustannus-arvio pysähtyi n. 2,4 milj. markan kohdalle. Seuran kassassa oli sillä hetkellä rahaa n mk. Ulkopuoliset puristivat päätään: "Ei tule mitään pojat". Johtokunta ei kuitenkaan 4

5 epäillyt hetkeäkään lähtiessään toteuttamaan rakennushanketta. Laatiessaan 3-vaiheisen rakennusohjelman teki johtokunta rohkean päätöksen ja otti itselleen todella kovan urakan. Johtokunnan työn lisäksi rakennushankkeen toteuttaminen vaati jokaiselta jäseneltä taloudellisia uhrauksia. Kalamajan merkitys seurallemme ymmärrettiin. Niinpä vuosikokous tekikin yksimielisen päätöksen majan rakentamisesta ja antoi johtokunnalle valtuudet esitetyn suunnitelman läpiviemiseen. Marraskuun loppuun mennessä saatiinkin jo sokkeli valettua. Uusia kalavesialueitakin saatiin seuralle vuokrattua, nimittäin Kirveskarin ja Majholman vesialueet Kalamaja Virvelin II-rakennusvaihetta tutkittiin perusteellisesti allekirjoitettiin urakkasopimus majan veistämisestä kirvesmies Viljo Mäkelän kanssa pyöreistä hirsistä Hirvensalon Pikisaaressa, mistä rakennelma aikanaan siirrettäisiin vesiteitse Virveliin. Joulukuun aikana ajettiin rakennuspaikalle jo yli jm hirttä. Vaikka johtokunta tekikin jo v periaatteellisen päätöksen seuran liittymisestä Suomen Kalamiesten Keskusliittoon, niin se toteutettiin käytännössä tänä vuonna. Kalavesialueemme laajentuivat käsittämään myös Pähkinäisten ja muutamien pienempien lähisaarten vesialueet ja jouduttiin luopumaan Ominaisten ja Kirveskarin alueista Seuramme antamaa esimerkkiä noudattaen oli syntynyt uusia urheilukalastusseuroja eri puolille maakuntaamme. Nämä seurat kaipasivat kiinteämpää yhteistoimintaa. Perustettiin Varsinais-Suomen Kalamiespiiri maakunnalliseksi yhdyssiteeksi eri seurojen ja keskusliiton välille. Monista vaikeuksista huolimatta saatiin kalamaja Virveli vesikattovaiheeseen. Seuralle saatiin keväällä vuokrattua oma satama (15 venepaikkaa) Aurajoesta teatteritalon alapuolelta Vuosi Kalamajan rakentamista jatkettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. III-rakennusvaihe saatiin melkein päätökseen, lukuunottamatta saunan ja välikaton viimeistelytöitä. Tämä kaikki vaati paljon rahaa. Niinpä järjestettiin mm. yleiset vapun- ja uudenvuoden vastaanottajaiset ravintola Maakunnassa. Toukokuussa pidettiin Studentkårenissa ja Puolalan kansakoululla 3-päiväiset urheilukalastuskurssit nuorisolle. Ulkopuolisena luennoitsijana oli kurssilla ruotsinmaalainen urheilukalastusekspertti Rune Stenberg. Uutena kalavetenä saatiin vuokrattua jäsenten käyttöön Stenskärin vesialue, joka olikin käytössämme pienin muutoksin aina vuoteen

6 1960 Tärkein kaikista vuoden tapahtumista oli kalamaja Virvelin valmistuminen. Majan vihkiäisjuhlallisuudet pidettiin suuren kutsuvieras- ja jäsenjoukon läsnäollessa. Virvelin vihkimisen tarkoitukseensa suoritti seuramme puheenjohtaja Jorma Rautsi. Seurallamme on alusta alkaen ollut takanaan vankka, oikean kalamieshengen elävöittämä ja yksimielinen Pyhän Pietarin veljeskunta sekä suuri joukko ystäviä työmme vilpittömiä tukijoita. Ilman Teitä, hyvät kalakaverit, tämä päivä ei olisi tänään todellisuutta. Ilman Teitä ja Teidän työtänne ja horjumatonta tulevaisuuden uskoanne ei tämä tukikohta ja maja olisi noussut tänne omille pikkusaarille oman kalaveden ympäröimänä. Vihin nyt kalastustukikohta Virvelin majoineen, johon myös kuuluu ns. vanha maja Maskinnamon puolella, palvelemaan seuramme jaloja tarkoitusperiä. Luovutan nämä kaikki Teidän käyttöönne. Asukoon tässä majassa ja näillä saarilla aina rehti kalamieshenki.'' Tänä vuonna liittyi seuraamme 30 uutta jäsentä ja saavutettiin 150 jäsenraja Jäseniä oli vuoden lopussa 167. Seuran talviongintamestaruuskilpailut Rymättylän Ajolassa voitti Jorma Valli. Seuraottelu Rauman Siimaajia vastaan pilkittiin Ruissalon vesillä seuramme ollessa tyly isäntä Vuosi 1961 oli juhlavuosi, seura täytti 10 vuotta.. Juhlavuoden kunniaksi seura sai ensimmäisenä urheilukalastusseurana oman lipun. Lipun naulaus suoritettiin Naulausjärjestys oli seuraava: 1. Einari Nisula, 2. Martti Kröger, 3. Jorma Rautsi, 4. Reijo Lainto, 5. Tauno Ceder, 6. Pentti Salonen, 7. Martin Toivola, 8. Urho Korenius, 9. Gunnar Rinne, 10. Johan Koskinen ja 11. Erkki Färm (ammattikalastajien edustaja). Lipun vihkimisen seuran 10-vuotisjuhlassa Hotelli Maakunnassa suoritti Suomen Kalamiesten Keskusliiton toiminnanjohtaja, ev.luutn. Kalle Koski. Juhlavuoden kunniaksi seura teki rohkeita maa- ja vesialueiden kauppoja Velkualle. Ensiksi ostettiin Muusluoto ja Muusluodon karit-nimiset viisi saarta (10,44 ha) sekä niiden ympärillä oleva vesialue (21,18 ha). Alueelle annettiin nimeksi Haspeli. Toinen suuri kauppa oli Ristiluodon maa- (9,2 ha) ja vesialueen osto (32,44 ha) Vuonna 1962 kaupat jatkuivat. Seura osti Velkualta aikaisemmin ostettujen maa- ja vesialueiden läheisyydestä Järviluodon ja Koivukarit (27,385 ha) sekä niihin liittyvät vesialueet (33,720 ha). Lisäksi saatiin vuokrattua seuralle Velkuan Martinmaan itäpuolinen vesialue. Näin oli syntynyt toinen huomattava kalastustukikohta Virvelin lisäksi Velkualle. Alueella on hyvät satama- ja telttapaikat sekä ympärillä hienot kalavedet. 6

7 TASAISEN KEHITYKSEN VUODET Näinä vuosina jäsenmäärä yli kaksinkertaistui. Onnistuttiin hankkimaan kaksi uutta saarialuetta kalavesineen sekä yksi vesitila ja saatiin vuokrattua kaupungilta telakka-alue. Järjestettiin ensimmäiset Turun avoimet pilkkimestaruuskilpailut Edellisellä jaksolla suoritettu kiivas rakentamiskausi laittoi seuran lujille, alkoi tehtyjen velkojen maksaminen. Toiminta jatkui entiseen tapaan, tosin nyt paljon entistä laajemmilla maa- ja vesialueilla, kun jäsenistön käyttöön saatiin Taivassalon Omenasaaren vesialue, Lemun Matalluodon alue ja Sauvon Paddaisista alue 1964 Pilkin SM-kilpailuissa Helsingin edustalla oltiin mukana suurella joukkueella. Tuloksista mainittakoon jäsenemme Kalle Hauhian kunniakas toinen sija yleisessä sarjassa Turku-seura antoi meille TURUN PÄIVÄN yhteydessä suoritettavan Aurajoen kalastuskilpailujen järjestämisen. Nuoria ja vanhoja onkimiehiä oli Aurajoen rannat täynnä. Kalojakin saatiin Jäsenten rouvat ovat alusta alkaen olleet mukana seuramme toiminnassa ja rakentamisessa. Naiset järjestäytyivät virallisesti naistoimikunnaksi ja alkoivat kokoontua säännöllisesti. Menestyminen pilkin SM-kilpailuissa jatkui melkein yhtä hyvänä kuin edellisenäkin vuonna. Kilpailut pidettiin Mikkelin seudulla Tällä kertaa selviytyi seuramme jäsen Uuno Johansson kolmanneksi yleisessä sarjassa ja joukkueemme seitsemänneksi seurasarjassa vuotisjuhlia vietettiin Hotelli Seurahuoneella juhlavissa puitteissa. Juhlassa kutsuttiin seuran perustajajäsenet Einari Nisula ja Martti Kröger seuran kunniajäseniksi. Pilkin SM-kilpailuissa Tampereen seudulla oltiin taas mukana. Tulos oli tälläkin kerralla hyvä. Piirimme voitti piirisarjan. Naistoimikunta piti 21 kerhoiltaa valmistaen käsitöitä myyjäisiä varten. Puheenjohtajana toimi Tellervo Laine, sihteerinä Salme Johansson ja rahavaroja hoiti Mirja Rainti. V-S Kalamiespiirin mestaruuskilpailuissa Taalintehtaalla voitimme joukkuekilpailun. Henkilökohtaisen mestaruuden voitti Pentti Raittio Virvelissä pidettiin talkoot. Majalla suoritettiin huomattavia kunnostustöitä. Velkualla rakennettiin siltoja yhdistämään Muusluodon karit toisiinsa. Maskinnamossa vuokramaalla oleva mökki myytiin. 7

8 1968 Johtokunta valmisteli uuden sääntöluonnosehdotuksen, joka yksimielisesti hyväksyttiin. Oikeusministeriö vahvisti sääntömuutosehdotuksen Kolmiseuraottelu Turku-Parainen-Somero käytiin Karunan vesillä Joukkueena seuramme oli ylivoimainen. Parhaana palkittiin Leo Finnholm. V-S Kalamiespiirin kesäretki Velkualle Heittokalastuskilpailun voitti Uuno Johansson, pilkkikalastuskilpailun voittaja oli Eino Niemi, nuorten pilkki- ja heittokalastuskilpailun voitti Jarmo Rahkonen Johtokunta pyysi vuosikokoukselta valtuuksia lähteä tutkimaan uuden maa- ja vesialueen ostamista seuralle. Sopivan alueen löytämiseksi ryhdyttiinkin heti toimiin. Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet tekivät useita tutkimusmatkoja eri puolille Turun saaristoa. Seuralle sopivaa aluetta ei kuitenkaan vuoden aikana löydetty.. V-S Kalamiespiirin mestaruuskilpailut Ruissalon vesillä. Joukkuekilpailussa tulimme toiseksi, nuorten sarjassa Atso Raittio oli toinen. Johtokunta katsoi aiheelliseksi järjestää taas kaksipäiväiset urheilukalastuskurssit Osanottajia oli runsaasti. Seuramme järjesti vuorollaan piirin mestaruuskilpailut Kupittaalla uistimen pituus- ja tarkkuusheitossa. Samassa yhteydessä pidettiin viralliset kansalliset kilpailut. Kesäretkiä tehtiin kolme: juhannusretki, elokuunretki Virveliin sekä Varsinai-Suomen Kalamiespiirin retki Linsörin saarille Airistolla Johtokunta jatkoi ponnekkaasti toimenpiteitä uuden alueen löytämiseksi seuralle. Iniön kunnan Keistiön kylästä löytyi lopulta aivan loistava, n. 8,5 hehtaarin suuruinen niemi Inipett-nimisestä saaresta, johon liittyy osuus suureen jakamattomaan vesialueeseen Seuran 20-vuotisjuhlia vietettiin hotelli Seurahuoneella varsin juhlavissa merkeissä. Tilaisuudessa oli läsnä SKL:n liittohallituksen puheenjohtaja Toivo Koivisto. Juhlavuoden kunniaksi painettiin 20-vuotisjuhlajulkaisu, joka jaettiin jäsenistölle. Tänä juhlavuonna seuraan liittyi 63 uutta jäsentä ja erosi 6 jäsentä, jäsenmäärä ylitti 250. SM-pilkkikilpailuissa Säkylän Pyhäjärvellä veteraanisarjan mestariksi ylsi Matti Huhtaniemi Vuoden 1972aikana laajennettiin Kansainvälistä yhteistoimintaa Göteborgin suuntaan. Seuramme edustajat Jorma Rautsi, Pentti Salonen ja Urho Korenius osallistuivat keväällä KA-REn järjestämälle kalastusretkelle Oslovuonon suulle. Tästä matkasta syntyi vilkas yhteistoiminta ja Turun välille. 8

9 1973 Taas haluttiin ostaa seuralle lisää omia saari- ja vesialueita. Puheenjohtajamme Rautsin taitavien neuvottelujen kautta löytyi uusi alue Korppoon Alskäristä (8,27 ha:n maaalue ja 51,31 ha:n vesialue). Alue on mitä kauneinta ulkosaaristoa. Haspelin alue Velkualla oli jäsenistön ahkerassa käyttössä. Niinpä päätettiin rakentaa toinen kalamaja Muusluotoon. Hirsikehikko ostettiin valmiina ja siirrettiin vesikuljetuksena paikalle. Rakentaminen tapahtui sitten talkoovoimin. Työt aloitettiin heti keväällä ja maja saatiin syksyllä vesikattoon. Aivan vuoden loppupuolella saatiin seuralle vuokrattua Turun kaupungilta telakointialue Hirvensalosta Pikisaaresta Kalamajan rakentamista jatkettiin Muusluodossa niin pitkälle, että se oli jo kesällä jäsenistön käytössä. Monet kipakat löylyt siellä onkin otettu kalaretkien välissä ja jälkeen. Telakointialueen kunnostusta Hirvensalon Pikisaaressa jatkettiin, mm. ajoimme suuret määrät täytemaata, jotta saatiin nostettua maan pintaa n. 70 cm. Seuramme jäsenmäärä ylitti Kalamaja Muusluodossa saatiin lopullisesti kuntoon. Samoin saatiin telakointialue valmiiksi. Ryhmä seuran jäseniä rakensi talkoovoimin verkkoaidan alueen ympärille ja näin oli oma telakointialue valmiina ottamaan veneitä talviteloille. Huonoista jääolosuhteista johtuen pilkkikilpailuja ei voitu suorittaa ennalta laaditun ohjelman mukaisesti 1976 Helmikuussa pidimme pilkin 25-vuotisjuhlakilpailut, jolloin vieraanamme oli 16- miehinen ryhmä Ka-Re-seurasta Göteborgista. Pääjuhla pidettiin Hotel Marina Palacessa varsin arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. TUK:n 25-vuotisjuhlamestaruuskilpailuissa Rymättylän Ajolassa mestariksi tuli Esko Huhtaniemi, toiseksi Lauri Huhtaniemi ja kolmanneksi Nils Bäclund. Ikämiessarjan voitti Jorma Valli Pohjanmeren kalastusretki oli Henkilökohtaisessa kilpailussa suurimman kilomäärän sai Keijo Kilpeläinen. Turska-Urho-kiertopalkinnon suurimmasta kalasta sai Pentti Salonen turskalla, joka painoi 5,1 kg Kalastossamme havaittiin varsinkin hauen kohdalla selvää vähentymistä. Haukikannan pelastamiseksi olisi ensi tilassa saatava aikaan hauen kuturauhoitus, hauen pyyntikieltoja, hauen saalisrajoituksia, hauenpoikasistutuksia yms. 9

10 1978 Itämeren suolapitoisuuden noustessa saimme tavallaan uuden kalan, nimittäin turskan, joka tuli runsain määrin lähemmäksi rannikkoamme. Kalamiespiirin mestaruuskilpailuissa Taivassalossa suurimman ahvenen sai Allan Viitanen. Painoa köriläällä oli 345g. Seuran mestaruuskilpailut pidettiin Lemlahdessa Peimarilla. Yleisen sarjan ja seuran mestariksi tuli Lauri Huhtaniemi, naisten sarjan voitti A. Finnholm, nuorten sarjan voitti Markku Viitanen. Kilpailun suurimman ahvenen sai Pentti Raittio Seura otti kilpailuohjelmaansa ongintakilpailut rannalta. Oli jälleen kalanistutusten vuosi, jolloin veimme meritaimenenpoikasia Velkuan vesille yhteensä 5000 kappaletta. Näistä istutuksista monet jäsenet ovat saaneet mukavia saaliita. Istutimme lisäksi hauenpoikasia omille seuran vesille lähes kappaletta. Uusi kalastuslaki, joka pitää sisällään mm. pilkkikalastusoikeuden laajentamisen, on joutunut vaikeuksiin. Monien kompromissien jälkeen hallitus antoi uudesta kalastuslaista esityksen eduskunnalle. Seuran johto on koko seuran olemassaoloajan asettanut tärkeimmäksi tavoitteekseen kalavesien hankinnan jäsenistölleen. Ostettiin noin 60 hehtaarin suuruinen vesialue Virvelin läheltä. Seuralla oli käytössä omaa maa-aluetta noin 65 hehtaaria, omaa vesialuetta noin 260 hehtaaria ja vuokrattua vesialuetta noin 2500 hehtaaria. Seuran järjestämät ensimmäiset Turun avoimet pilkkimestaruuskilpailut pidettiin kovan pakkassään vallitessa Ruissalon vesillä. Kilpailun voitti Esko Huhtaniemi ja toiseksi tuli Lauri Huhtaniemi. Seuran pilkkimestarit sarjoittain olivat Leo Finnholm (y), Pentti Raittio (v), Kristiina Raittio (n) ja Simo Karvonen (nu). Ensimmäisen kerran seuramme historiassa vuoden suurimman kalan sai nainen Leena Johansson Seuramme 30 vuoteen sisältyy paljon erilaisia tapahtumia ja toimeliasta työtä. Mikä on ollut oleellisinta seuramme toiminnassa? Vastaus on perin yksinkertainen: yksimielisyydelle rakentuva sinnikäs työ kalastusmahdollisuuksien hankkimiseksi ja kehittämiseksi jäsenistölle. On ostettu omia saari- ja vesialueita sekä vuokrattu kalavesiä urheilukalastuskäyttöön. Kiitos tästä kuuluu kaikille niille jäsenille, jotka vuosien saatossa ovat voimiaan säästämättä olleet valmiit rakentamaan seuraamme. Tämän rakennustyön on jatkuttava tulevinakin vuosikymmeninä. Erityisesti olemme halunneet tukea kalakantojen ja niiden hoidon kehitystä voimavarojemme mukaan. Seuran omistuksessa olevien saarien ja majojen käyttö vilkastui varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn.. 10

11 Esko Huhtaniemi valittiin Suomen 9-miehiseen kisajoukkueeseen edustamaan maatamme Pohjoismaisissa Pilkkimestaruuskilpailuissa Oslossa. Esko hoiti tehtävänsä hyvin voittaen Pohjoismaiden mestaruuden n. 6,5 kg:n saaliillaan Seura toimi isäntänä Varsinais-Suomen Kalamiespiirin kesäretkellä Velkualla. Muistoksi tapahtuneesta on Haspelissa juuri tätä tilaisuutta varten talkootyönä tehty tanssilava, jolle on löytynyt käyttöä myöhemminkin. Seuran sihteeri vaihtui, sillä Pentti Salonen luovutti sihteerin tehtävät Allan Viitaselle. Suurimpana valtakunnallisena tapahtumana voidaan pitää uuden kalastuslain ja - asetuksen säätämistä. Laki asetuksineen astui voimaan vuoden 1983 alusta. Uutta siinä oli vapaa-ajan kalastajan kannalta ns. pilkkipykälä, joka laajensi jokamiehen oikeuksia matoonginnan lisäksi koskemaan myös pilkkimistä talvella ja kesällä läänikohtaista pilkkikorttia vastaan. Lisäksi jokaisen kalastukseen osallistuvan pitää lunastaa kalastuskortti. Toiminta jatkui ripeänä koko talven. Turun avoimissa pilkkimestaruuskilpailuissa järjestävän seuran jäsen, Atso Raittio, voitti Turun pilkkimestaruuden. Seuran mestaruuskilpailujen tulokset olivat sarjoittain seuraavat Leo Finnholm (y), Lauri Rahkonen (v), Kristiina Raittio (n) ja Toni Bäcklund (nu) Seuran puheenjohtajuus vaihtui. Jorma Rautsi päätti pitkän puheenjohtajuutensa seuran perustamisesta vuoteen 1982 ja luovutti seuran peräsimen Keijo Koskiselle. Jorma Rautsi valittiin seuran kunniapuheenjohtajaksi. Talkoohenki oli edelleen hyvä seuran majojen ja alueitten kunnostuksessa ja siivouksessa. Hauenpoikasia istutettiin 9000 kpl Velkuan vesialueelle. Osallistuimme myös meritaimenten poikasistutuksiin. Näinä vuosina seuran johtokunnassa tapahtui ns. sukupolvenvaihdos, kun lähes puolet johtokunnan pitkäaikaisista jäsenistä vaihtui. Vuonna 1982 puheenjohtaja Jorma Rautsi, ja pitkäaikainen kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Taisto Virtanen jättivät tehtävänsä nuoremmille. Vuonna 1983 Johan Koskinen ( ), Reijo Lainto ( ja ) ja Pentti Salonen ( ) jättivät paikkansa johtokunnassa Toimintasuunnitelman ulkopuolelta löytyy yllättävänä tapahtumana Aurajokionkikilpailu. Kilpailu käytiin iltakilpailuna ja ulkopuolisten liikelaitosten avustamana. Kilpailun kalansaaliista päätellen voidaan todeta kotikaupungin halki virtaavan Aurajoen veden olevan suhteellisen puhdasta, koska kalaa lyhyen kilpailuajan jälkeen tuotiin punnitukseen yli 24 kg. Vuosi 1984 oli toinen uudistetun kalastuslainsäädännön toteuttamisvuosi. Virkistyskalastajien kannalta oli melko mukavasti päästy liikkeelle. Kalastuslain uudistaminen vapautti pilkkimisen talvella jokamiehen oikeudeksi ilman kalaveden omistajan lupaa. Tosin vapauttaminen tiesi rahanmenoa pilkkimiehille. 11

12 1985 Talven SM-pilkkikilpailussa Erkki Niemelä ylti kolmanneksi veteraanien sarjassa. Seuran mestaruuskilpailussa Kustavin Merimotellin vesillä 30 kilpailijaa toi punnitukseen yhteensä valtavat166 kg kalaa. Kesäretket veneilijöitten kesken seuran alueille olivat suosittuja. Veneilijät myös toivat piirin kesäretkeltä seuralle piirimestaruustason mitaleja sekä venepilkinnässä 1. Nils-Erik Bäcklund ja 2. Juhani Kuningas, tarkkuusheitossa ICF-9 1. Ernst Adel,heittokalastuksessa 2. Pertti Luukkonen ja naisten onginnassa 2. Tuula Bäcklund 3. Pirkko Luukkonen ja 6.Raili Adel toimintavuotena tapahtui melkoisesti uudistuksia ja hankintoja. Seuran käyttöön saatiin vuokrattua kellarihuoneisto, joka sai nimekseen Sumppu. Sumppu toimii johtokunnan kokoushuoneistona ja arkistona sekä tarvikkeiden säilytystilana. Seuran säännöt uudistettiin nykyvaatimuksia vastaaviksi. Tästä johtuen syyskokous oli myös yhdistyksemme vaalikokous yleisen käytännön mukaan. Seuralle hankittiin uusi maa-alue, Haukilahti. Alue kuuluu Lokalahden kuntaan ja on pinta-alaltaan 8,9 ha ja siihen kuuluu osuus 88 ha:n jakamattomaan vesialueeseen. Kiinteistötoimikunta suunnitteli saunarakennuksen hankkimista Haukilahteen. Toimikunta hankki ja pystytti Velkuan ja Storholmenin alueille useita käymälöitä Seuran puheenjohtajaksi Teuvo Vuorio. Vuosi 1987 oli merkittävä siksi, että seuralle ei löytynyt jäsenistön keskuudesta sihteeriä, jonka vuoksi puheenjohtaja Teuvo Vuorio toimi myös sihteerinä Tämä vuosi oli nuorisotoiminnan ja rakentamisen vuosi. SKK:n Nuoriso kalastaa-teema otti yhteyttä kouluihin vieden kalastusharrastuksesta tietoa peruskoulun 7. luokkalaisille. Seuramme jäsenet Lauri Huhtaniemi, Seppo Maikola ja Hanna Maikola olivat mukana 25 oppitunnilla eri kouluissa kertomassa onginnan niksejä. Vierailun päätteeksi seuramme toimesta järjestettiin koulujen väliset onkikilpailut viisihenkisin joukkuein. Haukilahden saunan perustus valettiin elokuun lopulla ja vajaa kuukausi myöhemmin oli saunan pystytys. Jäsenet osallistuivat talkoihin erittäin kiitettävästi ja toimeliaasti. Varsinkin saunan pystytys Haukilahteen sujui ripeästi, sillä 11 tunnin aherruksen jälkeen oli saunarakennus harjannostovaiheessa. Uusi veneily- ja telakkatoimikunta aloitti ripeästi. Toimikunnan tehtävänä on telakoinnin ja veneilyn kehittäminen seurassa. Tärkeimmäksi tavoitteekseen toimikunta asetti telakka-alueen laajentamisen ja veneiden nosto- ja laskupaikan rakentamisen. 12

13 1989 Virveliin ja Haukilahteen on saatu porakaivot. Seuramme järjesti yhdessä Neste Oy:n Urheilijoiden Kalastuskerhon kanssa V-S Kalamiespiirin kesäpäivät Nesteen Nikoluodossa. Kesäpäivät oli onnistunut tapahtuma kilpailuineen ja illanviettoineen. Elokuun retki Velkualle houkuttelee joka vuosi veneileviä jäseniämme osallistumaan sekä kilpailuihin että tansseihin. Velkuan Muusluotoon valmistui uusi laituri sopivaan aikaan, sillä taimenen uistelukalastus sai runsaasti harrastajia myös Urheilukalastajien parista. Uusi laituri on turvallinen kiinnityspaikka syksyisillä retkillä. Aurajoki-onginta järjestettiin yleisenä iltakilpailuna, osanottajia oli 85 ja parhaan saaliin onki naisten sarjan Vuokko Sirkiä Kiinteistöpuolella on tavoitteena saada pieni saunamökki Alskäriin. Telakkatoimikunta hankki käyttöönsä ponttonin kuljetuksia varten. Huvitoimikunta elvytti syksyn Kalamiesillan ja sai melkoisen suosion osakseen. Kesäkausi avattiin seuran ensimmäisillä vetouistelukilpailuilla. Velkualla kilpailuihin osallistui 14 venekuntaa. Kesäonginnan piirinmestaruuskilpailuissa jäseniemme menestys oli hyvä: naiset 1. Stina Maikola, yleinen 2. Lauri Huhtaniemi, veteraanit 3. Pentti Raittio ja nuoret 2. Tuomas Loponen Kevään aikana vietettiin 40-vuotisjuhlallisuuksia monin tavoin. Johtokunta kävi kunnioittamassa perustajajäsenen Martti Krögerin ja Einari Nisulan muistoa laskemalla seppeleet heidän haudoilleen. Iltapäivällä johtokunta kokoontui pitämään juhlakokoustaan, jonka jälkeen oli vuorossa onnittelujen vastaanotto ravintola Alabamassa. Kilpailutoiminta talven jäillä ja kesäisillä vesillä on ollut vilkasta. Vetouistelukisat ovat tulleet jäädäkseen seuran toimintaan. Monien mutkien jälkeen on vihdoinkin saatu Alskärin saunahanke loppusuoralle. Korppoon kunta myönsi seuralle rakennusluvan. Saunahanke voidaan saattaa loppuun tulevana toimintakautena. Seuran jäsenmäärä 472 alkoi laskea. Elokuun retki järjestettiin Haspelissa. Tilaisuus on saavuttanut vankan suosion ja nytkin mukana oli noin 60 venekuntaa. Tarkkuutta heitti 78 osallistujaa ja kalasaalista tuli kaikkiaan 72 kg. Aurajoki-onkikilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran Kirkko- ja Auransillan välissä. Kilpailu oli avoin kaikille onkijoille. 13

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA TUISKU 70 VUOTTA HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA Koonnut ja kirjoittanut PEKKA TUORI SISÄLLYS Johdanto 3 Tuiskun alkutaival (1927-1930) 3 Hiljaiseloa (1930-1939) 4 Uudelleen syntyminen ja sotavuodet

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI Keravan osasto Nurmijärven osasto Riihimäen osasto Uusimaa Paalijärven Veljesmaja UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT Etelä-Lohjan Reservialiupseerit

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

SMK 50 VUOTTA Torsten Hjorth

SMK 50 VUOTTA Torsten Hjorth SMK 50 VUOTTA Torsten Hjorth suomentanut Carl Henning julkaistu SMK:n vuosikirjassa 1980 Ensimmäiset veneet liikkuivat moottorin voimalla Suomessa vuonna 1900, ja jo neljä vuotta myöhemmin järjesti Nyländska

Lisätiedot

Puiston penkiltä se alkoi

Puiston penkiltä se alkoi Kahdeksan Sibeliuksen puistossa toisiaan tavanneen miehen idean pohjalta perustettiin Kotkaan 50 vuotta sitten paikkakunnan ensimmäinen eläkeläisten yhdistys, Kotkan Oloneuvokset r.y. Istumassa vasemmalta

Lisätiedot

JUHLAJULKAISU 1 9 5 8-2 0 0 8 1

JUHLAJULKAISU 1 9 5 8-2 0 0 8 1 JUHLAJULKAISU 1958-2008 1 Puheenjohtajan tervehdys Olen tätä kirjoittaessani ollut Fera ry:n puheenjohtajana vasta runsaan kuukauden, mutta toiminut seurassa muissa tehtävissä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Lisätiedot

Syksy 2014. www.kgm.fi

Syksy 2014. www.kgm.fi KGM Syksy 2014 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Kenttä: Kankaisten Golfpuisto Suunnittelu: Pekka Sivula Osoite: Maskuntie 281, 21250 Masku Puheenjohtaja: Tarja Nuotio, 040 5063715 Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta

Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta 1 www.hirvensalonomakotiyhdistys.fi 2 Hirvensalon Omakotiyhdistys ry 70 vuotta Puheenjohtajan esipuhe Omakotiyhdistys täyttää 70 vuotta Yhdistyksemme perustamisen

Lisätiedot

Syksy 2011. www.kgm.fi

Syksy 2011. www.kgm.fi KGM Syksy 2011 www.kgm.fi KGM Sisällys: Pääkirjoitus 3 Yhdeksän kautta Kankaisissa 4 Seuran puheenjohtajan tervehdys 7 Kaasua vai jarrua? 12 Kausi paketissa 14 Toimikuntien katsaukset 12 15 Kolollekko?

Lisätiedot

SUOMEN KARTING LIITTO RY

SUOMEN KARTING LIITTO RY SUOMEN KARTING LIITTO RY 1968 40 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...42 Liittohallitus 2008... 3 Opetusministeriön tervehdys...64 AKK-Motorsport ry:n tervehdys... 5 Karting on kehittävä harrastus...75 Puheenjohtajan

Lisätiedot

Forssan Reserviläiset ry Hattulan - Tyrvännön reserviläiset ry Hauhon Reserviläiset ry Hauhon Reserviupseerikerho ry Hämeenlinnan Reserviläiset

Forssan Reserviläiset ry Hattulan - Tyrvännön reserviläiset ry Hauhon Reserviläiset ry Hauhon Reserviupseerikerho ry Hämeenlinnan Reserviläiset Etelä-häme Forssan Reserviläiset ry Hattulan - Tyrvännön reserviläiset ry Hauhon Reserviläiset ry Hauhon Reserviupseerikerho ry Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Janakkalan Reserviläiset ry Kalvolan

Lisätiedot

Maanmittauslaitos: MML/121/033/2009 SMPS KUOPION JÄRVIPELASTAJAT RY HISTORIIKKI

Maanmittauslaitos: MML/121/033/2009 SMPS KUOPION JÄRVIPELASTAJAT RY HISTORIIKKI Maanmittauslaitos: MML/121/033/2009 SMPS KUOPION JÄRVIPELASTAJAT RY HISTORIIKKI Sisältö SMPS Kuopion Järvipelastajat ry:n toiminta-alue... 3 Suomen Meripelastusseura Kuopion Järvipelastajat ry... 4 HISTORIIKKI

Lisätiedot

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA

PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1 2 PITÄJÄNMÄEN TARMO 75 VUOTTA 1925-2000 3 4 Taitto: Heikki Hiltunen KARISTO Oy Hämeenlinna ISBN 952-91-1832-5 SISÄLTÖ Saatesanat...6 1. Pitäjänmäki ja Pitäjänmäen Tarmo 1925 2000...8 2. Jäsenistö...

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF 1991-2011

GUMBÖLE GOLF 1991-2011 GUMBÖLE GOLF 1991-2011 20v 1 SISÄLLYSLUETTELO 0v PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hannu Niemelä 4 MITÄ GUMBÖLESSÄ OLI ENNEN GOLFKENTTÄÄ Claes Ehrnrooth 7 GUMBÖLE GOLFIN HISTORIA LYHYESTI 9 RAIMO J. VIRTASEN MUIS-

Lisätiedot

viesti 1/2011 Reilua kauppaa hyvissä merkeissä! Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com

viesti 1/2011 Reilua kauppaa hyvissä merkeissä! Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com viesti 1/2011 YHTEISTIEDOTE 1/2011 (135) 33. VUOSIKERTA SF-C TURUN SEUDUN YT-ALUE Reilua kauppaa hyvissä merkeissä! Pansiontie 6, Turku, p. 02 274 9880, www.lansivankkurit.com SF-CARAVAN YHDISTYKSET: KAARINA,

Lisätiedot

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2012 1 Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2 HALLITUS www.poliisimajalaiset.fi Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry c/o Matti

Lisätiedot

KoPuttaja. Koivusaaren Pursiseuran jäsenlehti 2/2010

KoPuttaja. Koivusaaren Pursiseuran jäsenlehti 2/2010 KoPuttaja Koivusaaren Pursiseuran jäsenlehti 2/2010 Sisällysluettelo 2/2010 KoPu Koivusaaren Pursiseura ry PL 191 00201 HELSINKI puh/fax (09) 692 4859 www.koivusaarenpursiseura.fi Pankki: FI09 1529 3007

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

Porvoon Mieslaulajat60v.

Porvoon Mieslaulajat60v. Porvoon Mieslaulajat60v. Miesten Laulua 60 vuotta!!! Porvoon Mieslaulajat Ry 60v Juhlakonsertti 28.10.2006, klo 17.00 Linnankosken lukion juhlasalissa, Piispankatu 24-26, Porvoo Porvoon kaupungin puolesta

Lisätiedot

M - ITELLA OYJ. Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere

M - ITELLA OYJ. Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere M - ITELLA OYJ Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere ÄNNÄ 1 2011 ÄNNÄ 1/2011 Näsijärven Purjehdusseura Näsijärvi Segelsällskap ry. Kommodorin

Lisätiedot

Vampulan Yrittäjät ry

Vampulan Yrittäjät ry Vampulan Yrittäjät ry 1981-2011 Vampulalaisen yhdistyksen teot ja tekijät Vampulan Yrittäjät ry 30 vuotta Katsaus yhdistyksen historiaan vuosina 1981-2011 SISÄLTÖ 1981... 1 Vampulan Yrittäjät r.y. perustettiin

Lisätiedot

Helsingin Terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry. 80-vuotis Juhlajulkaisu. Vilkku 1/ 2013

Helsingin Terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry. 80-vuotis Juhlajulkaisu. Vilkku 1/ 2013 Helsingin Terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry 80-vuotis Juhlajulkaisu Vilkku 1/ 2013 Sisällysluettelo Puheenjohtaja 1 80 VUOTIS JUHLA MAINOS KAISANIEMI 18.5.2013. 2 Yhdistyksen perustamisjäsenet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n HISTORIA 1920-2010

MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n HISTORIA 1920-2010 MÄNTYHARJUN VIRKISTYS ry:n HISTORIA 1920-2010 mutta nämä olivat varsin vapaamuotoisia ohjelman jatkoja kesäjuhlissa. Hannes Kolehmaisen nimi tunnettiin jo paikkakunnalla, mikä tietysti antoi pojille urheiluintoa.

Lisätiedot

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti

JOY 2/2007. Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti JOY 2/2007 Jupperin Omakotiyhdistyksen jäsenlehti Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta 4 Lentomelusta keskusteltiin 5 JOY-lehti täyttää 30 vuotta 6 JOY-lehden alkuvaiheita ja vähän muutakin 8 Ex-päätoimittaja

Lisätiedot

ÄNNÄ. Naisnäkökulma Atlantin ylitykseen s.10. Tuntemattomilla vesillä s.16 1/2012. Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap ry.

ÄNNÄ. Naisnäkökulma Atlantin ylitykseen s.10. Tuntemattomilla vesillä s.16 1/2012. Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap ry. ÄNNÄ 1/2012 Näsijärven Purjehdusseura - Näsijärvi Segelsällskap ry. Paljonko paikka maksaa s.9 Naisnäkökulma Atlantin ylitykseen s.10 Kipparinmaalle purjehdittu jo 20 vuotta s.12 Tuntemattomilla vesillä

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki

Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki 50 v 1954-2004 1 2 Tervehdys Eränkävijät Käsissäsi on Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry:n historiikki. Suuri kiitos sen tietojen keruusta ja kokoamisesta

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot