Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2015, toimintasuunnitelmaksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Lausunto energiakaivon rakentamisesta Nikuksen pohjavesialueella Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Stallsmossabergetin kaivovesitutkimuksista Lausunto koskien luonnonsuojelualueen perustamista n Moottorikerho Ry:n hakemus Lausunto Pikkalan ABC:n asemakaavan luonnoksesta Lausunto Botåkerin asemakaavan muutosluonnoksesta YMPJARAKL 70 Päätös keskeyttää rakennustyöt, Bollstad 1:42 YMPJARAKL 71 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Bergvallen 11:1 YMPJARAKL 72 Poikkeuslupahakemus, Fågelvik 2:14 YMPJARAKL 73 Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely YMPJARAKL 74 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 7/2014 YMPJARAKL 75 YMPJARAKL 76 YMPJARAKL 77 YMPJARAKL 78 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta Tiedoksiantoasiat Muut asiat Rakennuslupahakemus, R

2 Sivu 2 Nro 6/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuheenjohtaja Holm Karl, varajäsen Ekström Susanne, jäsen, poistui esteellisenä :n 65 käsittelyn ajaksi klo Nummenmaa Rauli, jäsen Mäkinen Lea, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, vs. rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Kantele Martta, hallinnon suunnittelija Jorma Skyttä, tekninen johtaja, poistui :n 63 käsittelyn jälkeen Riikka Pennanen, ympäristötarkastajaharjoittelija 62 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 62 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Martta Kantele PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Hallinnon suunnittelija Allekirjoitus Martta Kantele

3 Sivu 3 YMPJARAKL 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jani Suomalaisen sekä Karl Holmin; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 78, rakennuslupahakemus, R. Asia käsiteltiin :n 73 jälkeen, sekä - myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden ympäristötarkastajaharjoittelija Riikka Pennaselle. = = =

4 Sivu 4 KH:267 /2014 YMPJARAKL 63 Liite 1 EHDOTUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULO- JA MENOARVIOKSI VUODELLE 2015, TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE Yleistä tulo- ja menoarvion käsittelystä Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 3 mukaan tekninen johtaja esittelee lautakunnan tulo- ja menoarvioehdotuksen. Lautakuntien tehtävänä on valvoa varojen käyttöä niiden alaisilla toimintaalueilla niin, että varat suunnataan strategisten painopistealueiden mukaisesti. Siksi lautakuntien tulee hyväksyä kustannuserien mukaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan tuloja menoarvion. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille ohjeet tulo- ja menoarvion laatimista varten ja on samalla määritellyt lautakuntien tulo- ja menoarvion kehykset. Tulo- ja menoarviokehykset, jotka kunnanhallitus on antanut, ovat seuraavanlaiset: TP 2012 TP 2013 TA 2014 Keh 2015 TAE 2015 Toim.tulot Toim.menot Sis.menot Toim.määr Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Rakennusvalvonnan alaisuuteen kuuluu kolme tulosyksikköä: - rakennusvalvonnan tulosyksikkö - ympäristö- ja maa-ainesasioiden tulosyksikkö - yksityistieasioiden tulosyksikkö Yleistä tulo- ja menoarvioesityksestä Henkilöstökulujen osalta palkkoihin on laskettu 0,4 % korotus vuodelle Tulosyksikkö 610 Rakennusvalvonta

5 Sivu 5 Vuoden 2014 tulo- ja menoarvioon toimintatulojen määräksi oli arvioitu Summa perustuu olettamukselle, että rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia ja -ilmoituksia sekä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia tulisi n. 115 kpl. Arvioitu lupamäärä tulee toteutumaan, mutta tulot eivät luultavasti toteudu. Luvan keskimääräinen hinta on laskenut koska uudisrakennuksia on vähemmän ja pienempien korjausten ja parannusten määrä on noussut. Epävarmasta taloustilanteesta ja erittäin alhaisesta kunnan tonttien kysynnästä johtuen ei ole realistista olettaa, että rakentaminen vilkastuisi vuonna Kun vuoden 2015 tulo- ja menoarvioesitystä tehtiin, arvioitiin lupien määräksi 105 kpl, mutta hintojen keskiarvo arvioitiin alhaisemmaksi. Toimintakulut on vuoden 2015 tulo- ja menoarvioesityksessä arvioitu kuluvan vuoden todellisten kulujen perusteella. Kuluista noin 65 % on henkilöstökuluja, noin 15 % ostopalveluita, noin 6 % aineita ja tarvikkeita sekä noin 14 % muita toimintakuluja (esim. sisäiset vuokrat). Edellisistä vuosista poiketen on vuoden 2015 tulo- ja menoarviossa varattu rahaa kunnan osoitekarttojen uusimiseen. Kuntalaisten turvallisuutta ajatellen on tärkeää, että osoitekartat ovat päivitettyjä. Rahaa on myös varattu harjoittelijan palkkaamiseen. Tämä jatkaisi tänä vuonna aloitettua asuttujen kiinteistöjen tarkastustyötä. Tämän hankkeen kautta voivat kunnan kiinteistöverotulot kasvaa. Tietokoneohjelmien kustannukset ovat kasvaneet, siksi it-varoja on myös varattu enemmän. Tulosyksikön tulo- ja menoarvioesitys kokonaisuudessaan: - Toimintatuotot kokonaisuudessaan Toimintakulut kokonaisuudessaan Rakenusvalvontayksikön tavoitteet Yleinen tavoite on tehokkaan ja palveluhenkisen rakennusneuvonnan ja valvonnan ylläpitäminen sekä kunnan ilmasto- ja energiastrategian noudattaminen. Tehokkaan neuvonnan ja valvonnan avulla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen. Avainluvut Rakennusluvat Viranomaiskatselmukset Taloussuunnitelma

6 Sivu 6 Suunnitelmakauden toiminta lienee muuttumaton ja henkilöstöresurssit nykyisellään. Jos rakentaminen lisääntyy, tulee ainoastaan nykyisten henkilöstövoimavarojen (rakennustarkastaja ja 80 % toimistosihteeri) turvin olemaan raskasta ylläpitää riittävää palvelutasoa. Tulosyksikkö 720 Yksityistietoimi Toimintasuunnitelma Yksityistietoimen kautta ylläpidetään kunnan tieverkostoa myöntämällä avustuksia yksityisteiden vuosittaiseen ylläpitoon. Vuosittain varoja myönnetään noin 55 tienhoitokunnalle, jotka hoitavat yhteensä runsaat 110 kilometriä ssa. Valvonta-ajoin seurataan avustuksia saaneiden teiden hoitoa. Yksityistietoimen toinen tehtävä on vastata tielautakunnan lakisääteisistä tehtävistä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto hoitaa tätä tehtävää. Taloussuunnitelma Avustusta saavien tienhoitokuntien määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Tienhoitoavustuksia maksetaan siinä määrin kun tulo- ja menoarvion kehykset sen sallivat. Tulosyksikkö 620 Ympäristö- ja maa-ainesasiat Tavoitteet Ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lakien mukaan. Yleisenä tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät hyvin. Toimintasuunnitelma ja perustelut Ympäristönsuojelun tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja hajavesiasetus sekä nitraattiasetus ovat moninkertaistaneet valvottavien kohteiden määrän. Ympäristöyksikössä on ollut pitkään lisäresurssien tarve. Ympäristöyksikköön ja tekniselle osastolle on palkattu ajalle sekä ympäristötarkastajaharjoittelija, jonka työtehtäviin on kuulunut n kunnan ympäristöohjelman laadinta ja ympäristötarkastajan avustavat tehtävät. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi

7 Sivu 7 lautakunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen yhteistyöhankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian mukaisesti. Hankkeessa jatketaan harjoittelijavoimin suoritettua ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n em. projektin kautta organisoitua kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. n perusmaksuosuus hankkeessa on 2580 euroa ja lisämaksuosuus 5000 euroa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: ylläpitää www-sivustoa ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan n kunta osallistuu edelleen njoen vesistön yhteistarkkailun kustannuksiin 3045 euron edestä. Vuosi 2015 on perustarkkailuvuosi, jolloin tutkitaan vesistön fysikaalis-kemiallista laatua. Tjusträskin hapetus jatkuu. Hapetuksessa aiheutuu kustannuksia sähköstä ja huollosta sekä vesistötarkkailusta, jolla laitteen toimintaa seurataan. Vesistöjen talkoomuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Avustuksiin varataan 3000 euroa. Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta. Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu 2015 seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa hoidetaan Länsi- Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta. Vuodesta 2012 lähtien n kunnan kustannukset ovat perustuneet toteutuneeseen palvelutasoon. Ympäristöterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset lle ovat vuonna 2015 arviolta euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta osana ympäristöterveydenhuoltopalveluja. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin 7000 euroa vuodessa. Taloussuunnitelma Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija. Lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Rakennusvalvonnan tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 1. Rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen.

8 Sivu 8 Arviointikriteeri: Kuntaan rakennettujen kiinteistöjen lupia tarkastetaan tehostetusti. 2. Ehkäistään ympäristön pilaantumista. Arviointikriteeri: Ympäristönsuojelumääräysten voimaan saattaminen. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä ympäristö- ja rakennuslautakunnan tuloslaskelma (talousarvioehdotus 2015) ja kustannuspaikkakohtaiset käyttötalousehdotukset Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: päättää - hyväksyä liitteiden mukaiset kustannuspaikkojen 610, 620 ja 720 käyttötalousehdotukset, toiminnalliset tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelmat, ja - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2015 toimintatuloiksi , toimintamenoiksi ja sisäisiksi toimintamenoiksi Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti esittelytekstin taulukkoon talousarvioehdotuksen toimintamenoiksi euroa. Esittelijä muutti käsittelyn aikana ehdotustaan vastaamaan kunnanhallituksen kehystä seuraavasti: päättää - hyväksyä liitteiden mukaiset kustannuspaikkojen 610, 620 ja 720 käyttötalousehdotukset seuraavilla muutoksilla: yksityistietoimelta vähennetään tililtä 4749 avustukset yhteisöille euroa. Rakennustarkastusyksiköltä ja ympäristönsuojelusta vähennetään tililtä 4340 toimistoja asiantuntijapalvelut yhteensä euroa; - hyväksyä toiminnalliset tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelmat; - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2015 toimintatuloiksi , toimintamenoiksi ja sisäisiksi toimintamenoiksi ; sekä - valtuuttaa sihteerin muuttamaan talousarviotekstin ohjeen mukaiseksi. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = =

9 Sivu 9 TEKNLTK:411 /2014 YMPJARAKL 64 Liite 2 Oheismateriaali LAUSUNTO ENERGIAKAIVON RAKENTAMISESTA NIKUKSEN POHJAVESIALUEELLA Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää n kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa vesilain mukaisesta lupahakemuksesta (ESAVI/70/04.09/2014) koskien energiakaivon rakentamista pohjavesialueella. Lausunto tulee toimittaa aluehallintovirastoon mennessä. Asia on kuulutettu n kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Energiakaivo on suunniteltu rakennettavaksi Bollstadin kylään kiinteistölle Kiinteistö sijaitsee Nikuksen pohjavesialueella. Etäisyys Nikuksen vedenottamosta on noin 600 metriä, Nikuksen vedenottamon suojaalueen rajasta noin 300 metriä ja njoesta noin 75 metriä. Porauskohdassa on noin 17 metriä paksu kerros savea kallion päällä. Kaivo on tarkoitus porata metrin syvyyteen. Luvanhakija on arvioinut hankkeesta pohjavedelle aiheutuvat riskit vähäisiksi perustellen arviotaan muun muassa ympäristöystävällisen lämmönkeruunesteen valinnalla, huolellisella suunnittelulla ja riittävällä etäisyydellä pohjaveden muodostumisalueesta. Hankkeen tarkoituksena on korvata asuinrakennuksen öljylämmitysjärjestelmä maalämmöllä. Maankäyttö- ja rakennusasetukseen voimaan tulleen muutoksen mukaan maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun kaivon poraamiseen tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä toimenpidelupa. Hankkeelle tarvitaan lisäksi vesilain mukainen aluehallintoviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos voi aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai olennaisesti, vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä. Energiakaivojen rakentamiseen liittyvistä riskeistä yleisimpiä ovat pohjaveden virtaussuuntien muuttuminen ja suolaisen pohjaveden sekoittuminen makeaan pohjavesikerrokseen. Likaista pintavettä saattaa maakerroksia puhkaistessa valua pohjaveteen. Laadullinen riski voi aiheutua myös lämmönkeruunesteen vuotamisesta, porauksen aikaisista öljyvuodoista, kaivon sortumisesta ruhjeisessa kallioperässä tai muulla tavoin epäonnistuneesta kairauksesta tai asennuksesta, jolloin lämmönkeruuputkistot vaurioituvat. Oheismateriaali ja liitteet:

10 Sivu 10 - liitteinä lausuntopyyntö ja kuulutus - oheismateriaalina hakemusasiakirjat Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Energiakaivojen rakentaminen vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille edellyttää huomattavia selvityksiä maaperän ominaisuuksista ja pohjaveden virtausolosuhteista. Laajojenkaan selvitysten avulla toimenpiteiden haitattomuutta ei kuitenkaan voida varmuudella todentaa. Nikuksen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta n tärkein pohjavesialue, jonka kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Onnettomuuden sattuessa vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. n ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että hakemus hylätään sen toteuttamiseen liittyvien riskien vuoksi. Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti Ekströmin kannattamana, että päätösehdotuksen viimeinen lause muutetaan seuraavaan muotoon: n ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että edellä mainitut riskit otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Energiakaivojen rakentaminen vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille edellyttää huomattavia selvityksiä maaperän ominaisuuksista ja pohjaveden virtausolosuhteista. Laajojenkaan selvitysten avulla toimenpiteiden haitattomuutta ei kuitenkaan voida varmuudella todentaa. Nikuksen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta n tärkein pohjavesialue, jonka kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Onnettomuuden sattuessa vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. n ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että edellä mainitut riskit otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL:62 /2014 YMPJARAKL 65 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE STALLSMOSSABERGETIN KAIVOVESITUTKIMUKSISTA YMPJARAKL Oheismateriaali n kunnan ympäristöviranomaiselle on tullut Birgitta Johanssonilta ja Jukka Antilalta vaatimus, että Stallsmossabergetin louhosalueen kaivovesien tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää mangaani, rauta-, bakteeri-, radonja uraanianalyysit. n ympäristölautakunnan louhostoiminnalle myöntämässä ympäristöluvassa on määräyksiä koskien pohja- ja pintaveden tarkkailua alueella (lupamääräykset ). Lupamääräysten mukaan pohja- ja pintavesiä tulee tarkkailla pohjavesiputkesta, selkeytysaltaasta ja Stallmossenin lammikosta. Vaasan hallinto-oikeus on lisännyt tarkkailumääräyksiin kohdan: Toiminta-alueelta 600 metrin etäisyydellä olevien kaivojen vedenpinnan korkeus ja vedenlaatu on selvitettävä ennen toiminnan aloittamista ja vähintään kerran vuodessa toiminnan aikana. Vaasan hallinto-oikeus ei ota kantaa siihen, mitä veden laadun muuttujia kaivovesistä tulee tutkia. Kaivovesistä on tutkittu pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelman mukaisesti nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, happi, kloridi, kemiallinen hapenkulutus ja sameus. Porakaivoista otetuista lisänäytteistä on analysoitu terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti rauta, mangaani ja bakteerit. n ympäristö- ja rakennuslautakunta on pyytänyt Lohjan ympäristöterveyspalveluilta lausuntoa lisäanalyysien tarpeesta Stallsmossabergetin louhosalueen lähikiinteistöllä. Lausunnossa on pyydetty arvioimaan erityisesti uraanin ja radonin tutkimustarvetta. Ympäristöterveydenhuollolta tulleessa lausunnossa todetaan, että kallioperään saattaa tulla muutoksia räjäytystoiminnan seurauksena ja samalla veden kulkureitit voivat kallio- ja maaperässä muuttua. Tämän seurauksena on mahdollista, että veden rauta-, mangaani-, radon-, uraani- ja bakteeripitoisuudet nousevat. Ympäristöterveyspalvelut suosittelevat em. tekijöiden tutkimista kaivovesinäytteistä. Toiminnanharjoittajalta saadussa vastineessa todetaan, ettei ympäristölupapäätöksessä ole edellytetty kaivojen tarkkailuohjelmaa tai sen hyväksymistä. Lainvoimaisesta päätöksestä poikkeavia lisäparametreja ei voida määrätä tutkimaan jälkikäteen.

12 Sivu 12 Vastineen mukaan räjäytykset mitoitetaan niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa Lillåkerintien m etäisyydellä louhosalueesta sijaitseville rakennuksille tai kaivoille. Ottotoiminta ei lisää eikä vähennä radonia kallioperässä, pohjavedessä tai ilmassa eikä radonia vapaudu talousvesikaivoihin. Toiminta ei aiheuta muutakaan haittaa alueen kaivovesissä. Kaivoista mitattavat parametrit riittävät todentamaan sen ilman, että parametreja lisätään jälkikäteen. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina ympäristöterveydenhuollon lausunto, toiminnanharjoittajan vastine ja pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Käsittely: päättää lisätä pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Ekström poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä muutti päätösehdotusta lisäten siihen seuraavan lauseen: lisänäytteet on otettava mennessä. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. päätti lisätä pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Lisänäytteet on otettava mennessä. = = = YMPJARAKL Oheismateriaali Lillåkerintien asukkailta on tullut vaatimus, että kunnan on tutkittava alueen porakaivojen uraani- ja radonpitoisuudet omalla kustannuksellaan ennen räjäytysten jatkumista Pikkalan louhimolla. Vaatimuksen mukaan näytteet on otettava viipymättä, jotta Pikkalan kivilouhimon toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset voitaisiin jatkossa todentaa. Lisäksi vaaditaan kaivovesinäytteenoton uusimista siltä osin kuin näytteet on otettu aktiivihiilisuodattimen suodattamasta vedestä. on kokouksessaan käsitellyt kaivovesien näytteenottoa ja päättänyt lisätä pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt määrättyjä lisäanalyysejä, vaan on valittanut päätöksestä Vaasan hallin-

13 Sivu 13 to-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut asiaa. Toiminnanharjoittaja on antanut asiasta vastineen Toiminnan tarkkailu perustuu YSL 5 :n mukaiseen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen ja on lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajan vastuulla. Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 7.1 mukaan lähialueen kaivojen vedenlaatu on tullut selvittää ennen toiminnan aloittamista ja vähintään kerran vuodessa sen aikana. Koska asukkaiden käytössä olevat aktiivihiilisuodattimet pidättävät radonin ohella jonkin verran rautaa, mangaania ja muita haitta-aineita, eivät aktiivihiilisuodattimien yläpuolelta otetut vesinäytteet kuvaa riittävällä tasolla kaivoveden laatua. Tämän vuoksi näytteenotot on uusittava siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta. on määrännyt toiminnanharjoittajan tutkimaan aiemmin analysoitujen parametrien lisäksi raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin pitoisuudet louhoksen lähialueen kaivovesistä. Lisäanalyysejä ei ole tehty uraanin ja radonin osalta, eikä hallinto-oikeus ei ole ehtinyt ratkaista päätöksenalaista asiaa. Näytteenotto tulee kuitenkin suorittaa viipymättä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kuva lähialueen kaivovesien laadusta toiminnan alkuvaiheessa. Näin ollen kunta tutkituttaa uraanin ja radonin pitoisuudet kaivovesistä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettu vaatimus ja vastine Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi päättää, että - toiminnanharjoittaja velvoitetaan uusimaan näytteenotot siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - jatkossa kaikki vesinäytteet tulee kerätä aktiivihiilisuodattimien yläpuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - uraani- ja radonpitoisuudet tutkitaan kaivovesistä kunnan toimesta mahdollisimman pian. Kustannukset peritään tarvittaessa toiminnanharjoittajalta jälkikäteen. Käsittely: Maxenius Kokkosen kannattamana ehdotti, että päätöstä muutetaan seuraavasti: viimeisestä lauseesta jätetään sana tarvittaessa pois ja lauseen loppuun lisätään mikäli lautakunnan asiaa koskevat päätökset saavat lainvoiman.

14 Sivu 14 Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. päätti, että YMPJARAKL toiminnanharjoittaja velvoitetaan uusimaan näytteenotot siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - jatkossa kaikki vesinäytteet tulee kerätä aktiivihiilisuodattimien yläpuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - uraani- ja radonpitoisuudet tutkitaan kaivovesistä kunnan toimesta mahdollisimman pian. Kustannukset peritään toiminnanharjoittajalta jälkikäteen, mikäli lautakunnan asiaa koskevat päätökset saavat lainvoiman. = = = Liite 2 Vaasan hallinto-oikeus pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakunnalta lausuntoa lautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti lisätä Pikkalan louhimon pohjaja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Päätös tehtiin ympäristöterveydenhuollon antaman lausunnon perusteella. Lausunnossaan ympäristöterveydenhuolto suositteli em. parametrien tutkimista kaivovesinäytteistä pitäen mahdollisena, että veden rauta-, mangaani-, radon-, uraani- ja bakteeripitoisuudet nousevat louhostoiminnan vaikutuksesta. Luvanhakija valitti ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja perusteli valitustaan mm. sillä, ettei lautakunnalla ole valtuuksia asettaa ympäristölupaan lisävelvoitteita eikä lisätutkimuksille ole tarvetta. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä lausuntopyyntö ja valitus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: viittaa tekemäänsä päätökseen, jonka yhteydessä lisätutkimustarve on perusteltu. Lautakunnan päätös nojaa ympäristöterveydenhuollon asiantuntija-arvioon. Raudan ja mangaanin lisätutkimukset on esitetty tehtäväksi, sillä louhosalueen kalliopohjavesiputkesta otetuissa vesinäytteissä on havaittu korkeita

15 Sivu 15 rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Bakteeritutkimusten perusteena on riski pohjaveden hygieenisen laadun heikentymisestä, mikäli pintavedet joutuvat kosketuksiin pohjaveden kanssa. Lillåkerintiellä sijaitsevan porakaivon vedestä on Säteilyturvakeskuksen tekemässä tutkimuksessa löydetty radonia ja uraania. Kaivoveden radonpitoisuus 4700 Bq/l ylittää selvästi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001) määritetyn toimenpiderajan 1000 Bq/l yksityisissä käytössä olevien kaivojen vedelle. Ehdotuksen mukaan. = = = YMPJARAKL 65 Liite 3 Vaasan hallinto-oikeus pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa lautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Lausunto tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen mennessä. Valituksenalaisella päätöksellään lautakunta on velvoittanut toiminnanharjoittajan uusimaan lähialueen kaivovesien näytteenotot siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat. Toiminnanharjoittaja on myös määrätty keräämään jatkossa kaikki vesinäytteet suodattimien yläpuolelta. Edelleen lautakunta on päättänyt tutkia kaivovesien uraani- ja radonpitoisuudet mahdollisimman pian omalla kustannuksellaan, ja periä kustannukset toiminnanharjoittajalta jälkikäteen, mikäli lautakunnan asiaa koskevat päätökset saavat lainvoiman. Luvanhaltija on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut, että lautakunnan lainvastainen päätös on kaikilta osin kumottava ja n ympäristö- ja rakennuslautakunta on velvoitettava korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut. Päätöksen kumoamista on perusteltu muun muassa sillä, että kaivovesinäytteet on otettu lakien, lupien ja standardien mukaisesti ottaen huomioon asukkaiden vaatimukset ja antamat tiedot. Radonsuodattimet eivät pidätä mitattavissa määrin muita haitta-aineita, joten mittausten uusimiseen ei ole syytä. Toiminnanharjoittaja on täyttänyt selvilläolovelvollisuutensa asianmukaisesti. Päätös kustannusten perimisestä jälkikäteen uraani- ja radonnäytteistä on lakiin perustumattomana kumottava. n ympäristölautakunnan louhostoiminnalle myöntämässä ympäristöluvassa on määräyksiä koskien pohja- ja pintaveden tarkkailua alueella (lupamääräykset ). Lupamääräysten mukaan pohja- ja pintavesiä tulee tarkkailla pohjavesiputkesta, selkeytysaltaasta ja Stallsmossenin lammikosta. Vaasan hallinto-oikeus on lisännyt tarkkailumääräyksiin kohdan: Toi-

16 Sivu 16 minta-alueelta 600 metrin etäisyydellä olevien kaivojen vedenpinnan korkeus ja vedenlaatu on selvitettävä ennen toiminnan aloittamista ja vähintään kerran vuodessa toiminnan aikana. Vaasan hallinto-oikeus ei ole ottanut kantaa siihen, mitä veden laadun muuttujia kaivovesistä tulee analysoida. Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupapäätöksessä todetaan seuraavaa: Kuten hallinto-oikeuden päätöksessä on todettu, asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ei ole syytä olettaa, että alueen kallioperä olisi sillä tavoin poikkeuksellisen radon- tai uraanipitoista, että asiasta olisi tarpeen antaa lupamääräyksiä. Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 46 :n 1 momentti, ei ole perusteita määrätä radonin sisällyttämistä lupapäätöksessä hakijan suoritettavaksi määrättyihin vesitutkimuksiin. Alueen kaivovesistä on tähän mennessä tutkittu Ramboll Finland Oy:n laatiman pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelman mukaisesti nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, happi, kloridi, kemiallinen hapenkulutus ja sameus. Porakaivoista otetuista lisänäytteistä on analysoitu terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti rauta, mangaani ja bakteerit. Kunnan teettämissä viimeisimmissä kaivovesitutkimuksissa varmistui, että muutamissa Lillåkerintiellä sijaitsevissa kaivoissa esiintyy huomattavan korkeita radon- ja uraanipitoisuuksia. Näissä kaivoissa veden radon- (1600, 2000 ja 2700 Bq/l) uraanipitoisuus (910 µg/l) ylittää selvästi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001) määritetyn toimenpiderajan 1000 Bq/l radonille ja 100 µg/l uraanille. Asetuksessa määritetty toimenpideraja koskee yksityisissä käytössä olevien kaivojen vesiä. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteinä lausuntopyyntö ja valitus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: viittaa päätöksiinsä ja , joissa kaivovesien lisätutkimustarve on perusteltu. Lautakunta toteaa, että Vaasan hallinto-oikeuden antama ja Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistama ympäristölupapäätös, jossa radonin ja uraanin sisällyttämiseen tarkkailuohjelmaan otettiin kielteinen kanta, perustui virheelliseen tietoon. Mittaustulokset osoittavat, että Lillåkerintiellä sijaitsevissa kaivoissa esiintyy huomattavan korkeita radon- ja uraanipitoisuuksia.

17 Sivu 17 toteaa, ettei päätöksessä ollut kyse hallintopakkopäätökseen liittyvän teettämisuhan asettamisesta. Käsittely: Ekström poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

18 Sivu 18 YMPJARAKL:412 /2014 YMPJARAKL 66 Liite 4 Oheismateriaali LAUSUNTO KOSKIEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISTA Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää n kunnan lausuntoa hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi kiinteistöllä Norr-Karuby RN:o 1:592. Lausunto tulee toimittaa Uudenmaan ELYkeskukseen mennessä. Suojeltava alue sijaitsee Sjundby Gårdin kylässä ja se rajautuu Tjusträskiin. Alueen pinta-ala on noin 7,5 ha. Jyrkkäpiirteisen alueen pääluontotyyppi on kuusivaltainen lehto. Sekä pysty- että maalahopuuta on runsaasti. Alue täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) luonnontieteeliset valintaperusteet. Hakijalle maksetaan korvaus rauhoituksen aiheuttamasta taloudellisesta haitasta. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä lausuntopyyntö - oheismateriaalina kopio hakemuksesta Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 TEKNLTK:497 /2011 YMPJARAKL 67 Oheismateriaali SIUNTION MOOTTORIKERHO RY:N HAKEMUS n Moottorikerho on lähettänyt n ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja sivistyslautakunnalle hakemuksen motocrossradan toiminnan jatkamiseksi. n kunnan tekninen lautakunta on päättänyt tehdä sopimuksen Palonummen alueen hiekkakuoppien käytöstä n moottorikerho ry:n kanssa väliseksi ajaksi. Tekninen lautakunta on päättänyt , että voimassa olevalle sopimukselle ei tehdä jatkoa sen päätyttyä vuoden 2014 lopulla. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina hakemus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Käsittely: toteaa, ettei se ole toimivaltainen päättämään asiasta. Puheenjohtaja Kokkosen kannattamana ehdotti päätökseksi seuraavaa: Radalla tulee olla lainvoimainen ympäristölupa, jota tällä hetkellä ei ole. Ympäristön kannalta paras ratkaisu olisi siirtää rata nykyistä parempaan paikkaan ja siirtyä käyttämään sähköisiä moottoripyöriä. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Radalla tulee olla ympäristölupa, jota tällä hetkellä ei ole. Ympäristön kannalta paras ratkaisu olisi siirtää rata nykyistä parempaan paikkaan ja siirtyä käyttämään sähköisiä moottoripyöriä. = = =

20 Sivu 20 TEKNLTK:225 /2014 YMPJARAKL 68 Oheismateriaali LAUSUNTO PIKKALAN ABC:N ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa Pikkalan ABC:n asemakaavaluonnoksesta. Hankkeen yleiskuvaus Varuboden Oslan tarkoituksena on uudistaa kantatie 51:n varrella sijaitseva, Pikkalan ABC-asema. Heidän mukaansa nykyinen huoltamorakennus on erittäin huonossa kunnossa ja se on pikimmiten uudistettava. Nykyinen polttoainemyyntikenttä jäisi samaan paikkaan. Uusi asema rakennettaisi samalla kun vanha on käytössä. Uusi sijoitettaisiin lähemmäs rantaa kuin nykyinen. Nykyisessä yleiskaavassa alue on merkitty MT-2/s. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina asemakaavan muutosluonnos Esittelijä: vs rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , Käsittely: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa asemakaavasta. Kokkonen Mäkisen kannattamana ehdotti lausunnoksi seuraavaa: Asemakaavaluonnoksessa on otettava huomioon Pikkalan joen luonnonarvojen säilyttäminen. Rakennusten on sovelluttava kulttuurimaisema-alueeseen. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Asemakaavaluonnoksessa on otettava huomioon Pikkalan joen luonnonarvojen säilyttäminen. Rakennusten on sovelluttava kulttuurimaisemaalueeseen. = = =

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13 Ympäristöjaosto 24.10.2013 Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot