Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2015, toimintasuunnitelmaksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille Lausunto energiakaivon rakentamisesta Nikuksen pohjavesialueella Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Stallsmossabergetin kaivovesitutkimuksista Lausunto koskien luonnonsuojelualueen perustamista n Moottorikerho Ry:n hakemus Lausunto Pikkalan ABC:n asemakaavan luonnoksesta Lausunto Botåkerin asemakaavan muutosluonnoksesta YMPJARAKL 70 Päätös keskeyttää rakennustyöt, Bollstad 1:42 YMPJARAKL 71 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Bergvallen 11:1 YMPJARAKL 72 Poikkeuslupahakemus, Fågelvik 2:14 YMPJARAKL 73 Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely YMPJARAKL 74 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 7/2014 YMPJARAKL 75 YMPJARAKL 76 YMPJARAKL 77 YMPJARAKL 78 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta Tiedoksiantoasiat Muut asiat Rakennuslupahakemus, R

2 Sivu 2 Nro 6/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Honkasalo Antero, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuheenjohtaja Holm Karl, varajäsen Ekström Susanne, jäsen, poistui esteellisenä :n 65 käsittelyn ajaksi klo Nummenmaa Rauli, jäsen Mäkinen Lea, jäsen Suomalainen Jani, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL Laaksonen Merja, kunnanhallituksen edustaja Flythström Kenneth, vs. rakennustarkastaja Hynninen Anu, ympäristötarkastaja Kantele Martta, hallinnon suunnittelija Jorma Skyttä, tekninen johtaja, poistui :n 63 käsittelyn jälkeen Riikka Pennanen, ympäristötarkastajaharjoittelija 62 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 62 Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Antero Honkasalo Martta Kantele PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Hallinnon suunnittelija Allekirjoitus Martta Kantele

3 Sivu 3 YMPJARAKL 62 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. - totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; - valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jani Suomalaisen sekä Karl Holmin; - päätti ottaa käsiteltäväkseen lisäpykälän 78, rakennuslupahakemus, R. Asia käsiteltiin :n 73 jälkeen, sekä - myönsi puhe- ja läsnäolo-oikeuden ympäristötarkastajaharjoittelija Riikka Pennaselle. = = =

4 Sivu 4 KH:267 /2014 YMPJARAKL 63 Liite 1 EHDOTUS YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULO- JA MENOARVIOKSI VUODELLE 2015, TOIMINTASUUNNITELMAKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE Yleistä tulo- ja menoarvion käsittelystä Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 3 mukaan tekninen johtaja esittelee lautakunnan tulo- ja menoarvioehdotuksen. Lautakuntien tehtävänä on valvoa varojen käyttöä niiden alaisilla toimintaalueilla niin, että varat suunnataan strategisten painopistealueiden mukaisesti. Siksi lautakuntien tulee hyväksyä kustannuserien mukaiset käyttösuunnitelmat sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan tuloja menoarvion. Kunnanhallitus on antanut lautakunnille ohjeet tulo- ja menoarvion laatimista varten ja on samalla määritellyt lautakuntien tulo- ja menoarvion kehykset. Tulo- ja menoarviokehykset, jotka kunnanhallitus on antanut, ovat seuraavanlaiset: TP 2012 TP 2013 TA 2014 Keh 2015 TAE 2015 Toim.tulot Toim.menot Sis.menot Toim.määr Rakennusvalvonnan tulosalue kuuluu ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Rakennusvalvonnan alaisuuteen kuuluu kolme tulosyksikköä: - rakennusvalvonnan tulosyksikkö - ympäristö- ja maa-ainesasioiden tulosyksikkö - yksityistieasioiden tulosyksikkö Yleistä tulo- ja menoarvioesityksestä Henkilöstökulujen osalta palkkoihin on laskettu 0,4 % korotus vuodelle Tulosyksikkö 610 Rakennusvalvonta

5 Sivu 5 Vuoden 2014 tulo- ja menoarvioon toimintatulojen määräksi oli arvioitu Summa perustuu olettamukselle, että rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksia ja -ilmoituksia sekä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia tulisi n. 115 kpl. Arvioitu lupamäärä tulee toteutumaan, mutta tulot eivät luultavasti toteudu. Luvan keskimääräinen hinta on laskenut koska uudisrakennuksia on vähemmän ja pienempien korjausten ja parannusten määrä on noussut. Epävarmasta taloustilanteesta ja erittäin alhaisesta kunnan tonttien kysynnästä johtuen ei ole realistista olettaa, että rakentaminen vilkastuisi vuonna Kun vuoden 2015 tulo- ja menoarvioesitystä tehtiin, arvioitiin lupien määräksi 105 kpl, mutta hintojen keskiarvo arvioitiin alhaisemmaksi. Toimintakulut on vuoden 2015 tulo- ja menoarvioesityksessä arvioitu kuluvan vuoden todellisten kulujen perusteella. Kuluista noin 65 % on henkilöstökuluja, noin 15 % ostopalveluita, noin 6 % aineita ja tarvikkeita sekä noin 14 % muita toimintakuluja (esim. sisäiset vuokrat). Edellisistä vuosista poiketen on vuoden 2015 tulo- ja menoarviossa varattu rahaa kunnan osoitekarttojen uusimiseen. Kuntalaisten turvallisuutta ajatellen on tärkeää, että osoitekartat ovat päivitettyjä. Rahaa on myös varattu harjoittelijan palkkaamiseen. Tämä jatkaisi tänä vuonna aloitettua asuttujen kiinteistöjen tarkastustyötä. Tämän hankkeen kautta voivat kunnan kiinteistöverotulot kasvaa. Tietokoneohjelmien kustannukset ovat kasvaneet, siksi it-varoja on myös varattu enemmän. Tulosyksikön tulo- ja menoarvioesitys kokonaisuudessaan: - Toimintatuotot kokonaisuudessaan Toimintakulut kokonaisuudessaan Rakenusvalvontayksikön tavoitteet Yleinen tavoite on tehokkaan ja palveluhenkisen rakennusneuvonnan ja valvonnan ylläpitäminen sekä kunnan ilmasto- ja energiastrategian noudattaminen. Tehokkaan neuvonnan ja valvonnan avulla voidaan estää rakennusvirheiden syntyminen. Avainluvut Rakennusluvat Viranomaiskatselmukset Taloussuunnitelma

6 Sivu 6 Suunnitelmakauden toiminta lienee muuttumaton ja henkilöstöresurssit nykyisellään. Jos rakentaminen lisääntyy, tulee ainoastaan nykyisten henkilöstövoimavarojen (rakennustarkastaja ja 80 % toimistosihteeri) turvin olemaan raskasta ylläpitää riittävää palvelutasoa. Tulosyksikkö 720 Yksityistietoimi Toimintasuunnitelma Yksityistietoimen kautta ylläpidetään kunnan tieverkostoa myöntämällä avustuksia yksityisteiden vuosittaiseen ylläpitoon. Vuosittain varoja myönnetään noin 55 tienhoitokunnalle, jotka hoitavat yhteensä runsaat 110 kilometriä ssa. Valvonta-ajoin seurataan avustuksia saaneiden teiden hoitoa. Yksityistietoimen toinen tehtävä on vastata tielautakunnan lakisääteisistä tehtävistä. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto hoitaa tätä tehtävää. Taloussuunnitelma Avustusta saavien tienhoitokuntien määrässä ei tule tapahtumaan suurempia muutoksia. Tienhoitoavustuksia maksetaan siinä määrin kun tulo- ja menoarvion kehykset sen sallivat. Tulosyksikkö 620 Ympäristö- ja maa-ainesasiat Tavoitteet Ympäristönsuojelun toimintatavoitteet määräytyvät lakien mukaan. Yleisenä tavoitteena on hoitaa lakisääteiset tehtävät hyvin. Toimintasuunnitelma ja perustelut Ympäristönsuojelun tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja hajavesiasetus sekä nitraattiasetus ovat moninkertaistaneet valvottavien kohteiden määrän. Ympäristöyksikössä on ollut pitkään lisäresurssien tarve. Ympäristöyksikköön ja tekniselle osastolle on palkattu ajalle sekä ympäristötarkastajaharjoittelija, jonka työtehtäviin on kuulunut n kunnan ympäristöohjelman laadinta ja ympäristötarkastajan avustavat tehtävät. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä koskevan uuden jätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi

7 Sivu 7 lautakunta osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoimaan Länsi-Uudenmaan kuntien seudulliseen yhteistyöhankkeeseen uudistetun hajajätevesistrategian mukaisesti. Hankkeessa jatketaan harjoittelijavoimin suoritettua ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n em. projektin kautta organisoitua kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Länsi-Uudenmaan kuntien jätevesihanke toteutetaan projektirahoituksella ylimääräisen jäsenmaksun turvin. n perusmaksuosuus hankkeessa on 2580 euroa ja lisämaksuosuus 5000 euroa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: ylläpitää www-sivustoa ja vesiensuojeluyhdistysten liiton Opasta jätevesien maailmaan n kunta osallistuu edelleen njoen vesistön yhteistarkkailun kustannuksiin 3045 euron edestä. Vuosi 2015 on perustarkkailuvuosi, jolloin tutkitaan vesistön fysikaalis-kemiallista laatua. Tjusträskin hapetus jatkuu. Hapetuksessa aiheutuu kustannuksia sähköstä ja huollosta sekä vesistötarkkailusta, jolla laitteen toimintaa seurataan. Vesistöjen talkoomuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin osallistutaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Avustuksiin varataan 3000 euroa. Alueellisen ilmanlaadun seuranta jatkuu yhteistyöohjelman mukaisesti. Kunta osallistuu jäsenenä Lohjan ympäristöklusteriin, joka tarjoaa yrityksille suunnattua ympäristö- ja turvallisuusaiheista koulutusta. Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu 2015 seudullisena yhteistyönä siten, että kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa hoidetaan Länsi- Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimesta. Vuodesta 2012 lähtien n kunnan kustannukset ovat perustuneet toteutuneeseen palvelutasoon. Ympäristöterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden peruskustannukset lle ovat vuonna 2015 arviolta euroa. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksiä löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta osana ympäristöterveydenhuoltopalveluja. Löytöeläinpalveluiden kustannukset ovat noin 7000 euroa vuodessa. Taloussuunnitelma Toiminta jatkuu pääosin samassa muodossa ja laajuudessa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, jonka alaisuudessa on päätoiminen ympäristönsuojelun viranhaltija. Lautakunta toteaa, että ympäristönsuojelu on lakisääteistä toimintaa kunnassa. Rakennusvalvonnan tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 1. Rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen.

8 Sivu 8 Arviointikriteeri: Kuntaan rakennettujen kiinteistöjen lupia tarkastetaan tehostetusti. 2. Ehkäistään ympäristön pilaantumista. Arviointikriteeri: Ympäristönsuojelumääräysten voimaan saattaminen. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä ympäristö- ja rakennuslautakunnan tuloslaskelma (talousarvioehdotus 2015) ja kustannuspaikkakohtaiset käyttötalousehdotukset Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: päättää - hyväksyä liitteiden mukaiset kustannuspaikkojen 610, 620 ja 720 käyttötalousehdotukset, toiminnalliset tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelmat, ja - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2015 toimintatuloiksi , toimintamenoiksi ja sisäisiksi toimintamenoiksi Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti esittelytekstin taulukkoon talousarvioehdotuksen toimintamenoiksi euroa. Esittelijä muutti käsittelyn aikana ehdotustaan vastaamaan kunnanhallituksen kehystä seuraavasti: päättää - hyväksyä liitteiden mukaiset kustannuspaikkojen 610, 620 ja 720 käyttötalousehdotukset seuraavilla muutoksilla: yksityistietoimelta vähennetään tililtä 4749 avustukset yhteisöille euroa. Rakennustarkastusyksiköltä ja ympäristönsuojelusta vähennetään tililtä 4340 toimistoja asiantuntijapalvelut yhteensä euroa; - hyväksyä toiminnalliset tavoitteet ja vuosien taloussuunnitelmat; - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lautakunnan vuoden 2015 toimintatuloiksi , toimintamenoiksi ja sisäisiksi toimintamenoiksi ; sekä - valtuuttaa sihteerin muuttamaan talousarviotekstin ohjeen mukaiseksi. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. = = =

9 Sivu 9 TEKNLTK:411 /2014 YMPJARAKL 64 Liite 2 Oheismateriaali LAUSUNTO ENERGIAKAIVON RAKENTAMISESTA NIKUKSEN POHJAVESIALUEELLA Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää n kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa vesilain mukaisesta lupahakemuksesta (ESAVI/70/04.09/2014) koskien energiakaivon rakentamista pohjavesialueella. Lausunto tulee toimittaa aluehallintovirastoon mennessä. Asia on kuulutettu n kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Energiakaivo on suunniteltu rakennettavaksi Bollstadin kylään kiinteistölle Kiinteistö sijaitsee Nikuksen pohjavesialueella. Etäisyys Nikuksen vedenottamosta on noin 600 metriä, Nikuksen vedenottamon suojaalueen rajasta noin 300 metriä ja njoesta noin 75 metriä. Porauskohdassa on noin 17 metriä paksu kerros savea kallion päällä. Kaivo on tarkoitus porata metrin syvyyteen. Luvanhakija on arvioinut hankkeesta pohjavedelle aiheutuvat riskit vähäisiksi perustellen arviotaan muun muassa ympäristöystävällisen lämmönkeruunesteen valinnalla, huolellisella suunnittelulla ja riittävällä etäisyydellä pohjaveden muodostumisalueesta. Hankkeen tarkoituksena on korvata asuinrakennuksen öljylämmitysjärjestelmä maalämmöllä. Maankäyttö- ja rakennusasetukseen voimaan tulleen muutoksen mukaan maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun kaivon poraamiseen tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä toimenpidelupa. Hankkeelle tarvitaan lisäksi vesilain mukainen aluehallintoviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos voi aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai olennaisesti, vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä. Energiakaivojen rakentamiseen liittyvistä riskeistä yleisimpiä ovat pohjaveden virtaussuuntien muuttuminen ja suolaisen pohjaveden sekoittuminen makeaan pohjavesikerrokseen. Likaista pintavettä saattaa maakerroksia puhkaistessa valua pohjaveteen. Laadullinen riski voi aiheutua myös lämmönkeruunesteen vuotamisesta, porauksen aikaisista öljyvuodoista, kaivon sortumisesta ruhjeisessa kallioperässä tai muulla tavoin epäonnistuneesta kairauksesta tai asennuksesta, jolloin lämmönkeruuputkistot vaurioituvat. Oheismateriaali ja liitteet:

10 Sivu 10 - liitteinä lausuntopyyntö ja kuulutus - oheismateriaalina hakemusasiakirjat Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Energiakaivojen rakentaminen vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille edellyttää huomattavia selvityksiä maaperän ominaisuuksista ja pohjaveden virtausolosuhteista. Laajojenkaan selvitysten avulla toimenpiteiden haitattomuutta ei kuitenkaan voida varmuudella todentaa. Nikuksen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta n tärkein pohjavesialue, jonka kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Onnettomuuden sattuessa vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. n ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että hakemus hylätään sen toteuttamiseen liittyvien riskien vuoksi. Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti Ekströmin kannattamana, että päätösehdotuksen viimeinen lause muutetaan seuraavaan muotoon: n ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että edellä mainitut riskit otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Energiakaivojen rakentaminen vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille edellyttää huomattavia selvityksiä maaperän ominaisuuksista ja pohjaveden virtausolosuhteista. Laajojenkaan selvitysten avulla toimenpiteiden haitattomuutta ei kuitenkaan voida varmuudella todentaa. Nikuksen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta n tärkein pohjavesialue, jonka kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Onnettomuuden sattuessa vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. n ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että edellä mainitut riskit otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä. = = =

11 Sivu 11 YMPJARAKL:62 /2014 YMPJARAKL 65 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE STALLSMOSSABERGETIN KAIVOVESITUTKIMUKSISTA YMPJARAKL Oheismateriaali n kunnan ympäristöviranomaiselle on tullut Birgitta Johanssonilta ja Jukka Antilalta vaatimus, että Stallsmossabergetin louhosalueen kaivovesien tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää mangaani, rauta-, bakteeri-, radonja uraanianalyysit. n ympäristölautakunnan louhostoiminnalle myöntämässä ympäristöluvassa on määräyksiä koskien pohja- ja pintaveden tarkkailua alueella (lupamääräykset ). Lupamääräysten mukaan pohja- ja pintavesiä tulee tarkkailla pohjavesiputkesta, selkeytysaltaasta ja Stallmossenin lammikosta. Vaasan hallinto-oikeus on lisännyt tarkkailumääräyksiin kohdan: Toiminta-alueelta 600 metrin etäisyydellä olevien kaivojen vedenpinnan korkeus ja vedenlaatu on selvitettävä ennen toiminnan aloittamista ja vähintään kerran vuodessa toiminnan aikana. Vaasan hallinto-oikeus ei ota kantaa siihen, mitä veden laadun muuttujia kaivovesistä tulee tutkia. Kaivovesistä on tutkittu pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelman mukaisesti nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, happi, kloridi, kemiallinen hapenkulutus ja sameus. Porakaivoista otetuista lisänäytteistä on analysoitu terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti rauta, mangaani ja bakteerit. n ympäristö- ja rakennuslautakunta on pyytänyt Lohjan ympäristöterveyspalveluilta lausuntoa lisäanalyysien tarpeesta Stallsmossabergetin louhosalueen lähikiinteistöllä. Lausunnossa on pyydetty arvioimaan erityisesti uraanin ja radonin tutkimustarvetta. Ympäristöterveydenhuollolta tulleessa lausunnossa todetaan, että kallioperään saattaa tulla muutoksia räjäytystoiminnan seurauksena ja samalla veden kulkureitit voivat kallio- ja maaperässä muuttua. Tämän seurauksena on mahdollista, että veden rauta-, mangaani-, radon-, uraani- ja bakteeripitoisuudet nousevat. Ympäristöterveyspalvelut suosittelevat em. tekijöiden tutkimista kaivovesinäytteistä. Toiminnanharjoittajalta saadussa vastineessa todetaan, ettei ympäristölupapäätöksessä ole edellytetty kaivojen tarkkailuohjelmaa tai sen hyväksymistä. Lainvoimaisesta päätöksestä poikkeavia lisäparametreja ei voida määrätä tutkimaan jälkikäteen.

12 Sivu 12 Vastineen mukaan räjäytykset mitoitetaan niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa Lillåkerintien m etäisyydellä louhosalueesta sijaitseville rakennuksille tai kaivoille. Ottotoiminta ei lisää eikä vähennä radonia kallioperässä, pohjavedessä tai ilmassa eikä radonia vapaudu talousvesikaivoihin. Toiminta ei aiheuta muutakaan haittaa alueen kaivovesissä. Kaivoista mitattavat parametrit riittävät todentamaan sen ilman, että parametreja lisätään jälkikäteen. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina ympäristöterveydenhuollon lausunto, toiminnanharjoittajan vastine ja pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Käsittely: päättää lisätä pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Ekström poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijä muutti päätösehdotusta lisäten siihen seuraavan lauseen: lisänäytteet on otettava mennessä. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. päätti lisätä pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Lisänäytteet on otettava mennessä. = = = YMPJARAKL Oheismateriaali Lillåkerintien asukkailta on tullut vaatimus, että kunnan on tutkittava alueen porakaivojen uraani- ja radonpitoisuudet omalla kustannuksellaan ennen räjäytysten jatkumista Pikkalan louhimolla. Vaatimuksen mukaan näytteet on otettava viipymättä, jotta Pikkalan kivilouhimon toiminnan mahdollisesti aiheuttamat muutokset voitaisiin jatkossa todentaa. Lisäksi vaaditaan kaivovesinäytteenoton uusimista siltä osin kuin näytteet on otettu aktiivihiilisuodattimen suodattamasta vedestä. on kokouksessaan käsitellyt kaivovesien näytteenottoa ja päättänyt lisätä pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt määrättyjä lisäanalyysejä, vaan on valittanut päätöksestä Vaasan hallin-

13 Sivu 13 to-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut asiaa. Toiminnanharjoittaja on antanut asiasta vastineen Toiminnan tarkkailu perustuu YSL 5 :n mukaiseen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuteen ja on lähtökohtaisesti toiminnanharjoittajan vastuulla. Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 7.1 mukaan lähialueen kaivojen vedenlaatu on tullut selvittää ennen toiminnan aloittamista ja vähintään kerran vuodessa sen aikana. Koska asukkaiden käytössä olevat aktiivihiilisuodattimet pidättävät radonin ohella jonkin verran rautaa, mangaania ja muita haitta-aineita, eivät aktiivihiilisuodattimien yläpuolelta otetut vesinäytteet kuvaa riittävällä tasolla kaivoveden laatua. Tämän vuoksi näytteenotot on uusittava siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta. on määrännyt toiminnanharjoittajan tutkimaan aiemmin analysoitujen parametrien lisäksi raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin pitoisuudet louhoksen lähialueen kaivovesistä. Lisäanalyysejä ei ole tehty uraanin ja radonin osalta, eikä hallinto-oikeus ei ole ehtinyt ratkaista päätöksenalaista asiaa. Näytteenotto tulee kuitenkin suorittaa viipymättä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kuva lähialueen kaivovesien laadusta toiminnan alkuvaiheessa. Näin ollen kunta tutkituttaa uraanin ja radonin pitoisuudet kaivovesistä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina n ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettu vaatimus ja vastine Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi päättää, että - toiminnanharjoittaja velvoitetaan uusimaan näytteenotot siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - jatkossa kaikki vesinäytteet tulee kerätä aktiivihiilisuodattimien yläpuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - uraani- ja radonpitoisuudet tutkitaan kaivovesistä kunnan toimesta mahdollisimman pian. Kustannukset peritään tarvittaessa toiminnanharjoittajalta jälkikäteen. Käsittely: Maxenius Kokkosen kannattamana ehdotti, että päätöstä muutetaan seuraavasti: viimeisestä lauseesta jätetään sana tarvittaessa pois ja lauseen loppuun lisätään mikäli lautakunnan asiaa koskevat päätökset saavat lainvoiman.

14 Sivu 14 Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. päätti, että YMPJARAKL toiminnanharjoittaja velvoitetaan uusimaan näytteenotot siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - jatkossa kaikki vesinäytteet tulee kerätä aktiivihiilisuodattimien yläpuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat; - uraani- ja radonpitoisuudet tutkitaan kaivovesistä kunnan toimesta mahdollisimman pian. Kustannukset peritään toiminnanharjoittajalta jälkikäteen, mikäli lautakunnan asiaa koskevat päätökset saavat lainvoiman. = = = Liite 2 Vaasan hallinto-oikeus pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakunnalta lausuntoa lautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti lisätä Pikkalan louhimon pohjaja pintavesien tarkkailuohjelmaan raudan, mangaanin, bakteerien, radonin ja uraanin tutkimusvelvoitteen lähialueen kaivovesien osalta. Päätös tehtiin ympäristöterveydenhuollon antaman lausunnon perusteella. Lausunnossaan ympäristöterveydenhuolto suositteli em. parametrien tutkimista kaivovesinäytteistä pitäen mahdollisena, että veden rauta-, mangaani-, radon-, uraani- ja bakteeripitoisuudet nousevat louhostoiminnan vaikutuksesta. Luvanhakija valitti ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja perusteli valitustaan mm. sillä, ettei lautakunnalla ole valtuuksia asettaa ympäristölupaan lisävelvoitteita eikä lisätutkimuksille ole tarvetta. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä lausuntopyyntö ja valitus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: viittaa tekemäänsä päätökseen, jonka yhteydessä lisätutkimustarve on perusteltu. Lautakunnan päätös nojaa ympäristöterveydenhuollon asiantuntija-arvioon. Raudan ja mangaanin lisätutkimukset on esitetty tehtäväksi, sillä louhosalueen kalliopohjavesiputkesta otetuissa vesinäytteissä on havaittu korkeita

15 Sivu 15 rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Bakteeritutkimusten perusteena on riski pohjaveden hygieenisen laadun heikentymisestä, mikäli pintavedet joutuvat kosketuksiin pohjaveden kanssa. Lillåkerintiellä sijaitsevan porakaivon vedestä on Säteilyturvakeskuksen tekemässä tutkimuksessa löydetty radonia ja uraania. Kaivoveden radonpitoisuus 4700 Bq/l ylittää selvästi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001) määritetyn toimenpiderajan 1000 Bq/l yksityisissä käytössä olevien kaivojen vedelle. Ehdotuksen mukaan. = = = YMPJARAKL 65 Liite 3 Vaasan hallinto-oikeus pyytää n ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa lautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Lausunto tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen mennessä. Valituksenalaisella päätöksellään lautakunta on velvoittanut toiminnanharjoittajan uusimaan lähialueen kaivovesien näytteenotot siltä osin kuin näytteet on kerätty aktiivihiilisuodattimien alapuolelta edellyttäen, että kiinteistönomistajat siihen suostuvat. Toiminnanharjoittaja on myös määrätty keräämään jatkossa kaikki vesinäytteet suodattimien yläpuolelta. Edelleen lautakunta on päättänyt tutkia kaivovesien uraani- ja radonpitoisuudet mahdollisimman pian omalla kustannuksellaan, ja periä kustannukset toiminnanharjoittajalta jälkikäteen, mikäli lautakunnan asiaa koskevat päätökset saavat lainvoiman. Luvanhaltija on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut, että lautakunnan lainvastainen päätös on kaikilta osin kumottava ja n ympäristö- ja rakennuslautakunta on velvoitettava korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut. Päätöksen kumoamista on perusteltu muun muassa sillä, että kaivovesinäytteet on otettu lakien, lupien ja standardien mukaisesti ottaen huomioon asukkaiden vaatimukset ja antamat tiedot. Radonsuodattimet eivät pidätä mitattavissa määrin muita haitta-aineita, joten mittausten uusimiseen ei ole syytä. Toiminnanharjoittaja on täyttänyt selvilläolovelvollisuutensa asianmukaisesti. Päätös kustannusten perimisestä jälkikäteen uraani- ja radonnäytteistä on lakiin perustumattomana kumottava. n ympäristölautakunnan louhostoiminnalle myöntämässä ympäristöluvassa on määräyksiä koskien pohja- ja pintaveden tarkkailua alueella (lupamääräykset ). Lupamääräysten mukaan pohja- ja pintavesiä tulee tarkkailla pohjavesiputkesta, selkeytysaltaasta ja Stallsmossenin lammikosta. Vaasan hallinto-oikeus on lisännyt tarkkailumääräyksiin kohdan: Toi-

16 Sivu 16 minta-alueelta 600 metrin etäisyydellä olevien kaivojen vedenpinnan korkeus ja vedenlaatu on selvitettävä ennen toiminnan aloittamista ja vähintään kerran vuodessa toiminnan aikana. Vaasan hallinto-oikeus ei ole ottanut kantaa siihen, mitä veden laadun muuttujia kaivovesistä tulee analysoida. Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupapäätöksessä todetaan seuraavaa: Kuten hallinto-oikeuden päätöksessä on todettu, asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ei ole syytä olettaa, että alueen kallioperä olisi sillä tavoin poikkeuksellisen radon- tai uraanipitoista, että asiasta olisi tarpeen antaa lupamääräyksiä. Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 46 :n 1 momentti, ei ole perusteita määrätä radonin sisällyttämistä lupapäätöksessä hakijan suoritettavaksi määrättyihin vesitutkimuksiin. Alueen kaivovesistä on tähän mennessä tutkittu Ramboll Finland Oy:n laatiman pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelman mukaisesti nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, happi, kloridi, kemiallinen hapenkulutus ja sameus. Porakaivoista otetuista lisänäytteistä on analysoitu terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti rauta, mangaani ja bakteerit. Kunnan teettämissä viimeisimmissä kaivovesitutkimuksissa varmistui, että muutamissa Lillåkerintiellä sijaitsevissa kaivoissa esiintyy huomattavan korkeita radon- ja uraanipitoisuuksia. Näissä kaivoissa veden radon- (1600, 2000 ja 2700 Bq/l) uraanipitoisuus (910 µg/l) ylittää selvästi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001) määritetyn toimenpiderajan 1000 Bq/l radonille ja 100 µg/l uraanille. Asetuksessa määritetty toimenpideraja koskee yksityisissä käytössä olevien kaivojen vesiä. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteinä lausuntopyyntö ja valitus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen, puh , s-posti: viittaa päätöksiinsä ja , joissa kaivovesien lisätutkimustarve on perusteltu. Lautakunta toteaa, että Vaasan hallinto-oikeuden antama ja Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistama ympäristölupapäätös, jossa radonin ja uraanin sisällyttämiseen tarkkailuohjelmaan otettiin kielteinen kanta, perustui virheelliseen tietoon. Mittaustulokset osoittavat, että Lillåkerintiellä sijaitsevissa kaivoissa esiintyy huomattavan korkeita radon- ja uraanipitoisuuksia.

17 Sivu 17 toteaa, ettei päätöksessä ollut kyse hallintopakkopäätökseen liittyvän teettämisuhan asettamisesta. Käsittely: Ekström poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ehdotuksen mukaan. = = =

18 Sivu 18 YMPJARAKL:412 /2014 YMPJARAKL 66 Liite 4 Oheismateriaali LAUSUNTO KOSKIEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISTA Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää n kunnan lausuntoa hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi kiinteistöllä Norr-Karuby RN:o 1:592. Lausunto tulee toimittaa Uudenmaan ELYkeskukseen mennessä. Suojeltava alue sijaitsee Sjundby Gårdin kylässä ja se rajautuu Tjusträskiin. Alueen pinta-ala on noin 7,5 ha. Jyrkkäpiirteisen alueen pääluontotyyppi on kuusivaltainen lehto. Sekä pysty- että maalahopuuta on runsaasti. Alue täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) luonnontieteeliset valintaperusteet. Hakijalle maksetaan korvaus rauhoituksen aiheuttamasta taloudellisesta haitasta. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä lausuntopyyntö - oheismateriaalina kopio hakemuksesta Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Ehdotuksen mukaan. = = =

19 Sivu 19 TEKNLTK:497 /2011 YMPJARAKL 67 Oheismateriaali SIUNTION MOOTTORIKERHO RY:N HAKEMUS n Moottorikerho on lähettänyt n ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja sivistyslautakunnalle hakemuksen motocrossradan toiminnan jatkamiseksi. n kunnan tekninen lautakunta on päättänyt tehdä sopimuksen Palonummen alueen hiekkakuoppien käytöstä n moottorikerho ry:n kanssa väliseksi ajaksi. Tekninen lautakunta on päättänyt , että voimassa olevalle sopimukselle ei tehdä jatkoa sen päätyttyä vuoden 2014 lopulla. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina hakemus Esittelijä: ympäristötarkastaja Anu Hynninen puh , s-posti: anu.hynninen(at)siuntio.fi Käsittely: toteaa, ettei se ole toimivaltainen päättämään asiasta. Puheenjohtaja Kokkosen kannattamana ehdotti päätökseksi seuraavaa: Radalla tulee olla lainvoimainen ympäristölupa, jota tällä hetkellä ei ole. Ympäristön kannalta paras ratkaisu olisi siirtää rata nykyistä parempaan paikkaan ja siirtyä käyttämään sähköisiä moottoripyöriä. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Radalla tulee olla ympäristölupa, jota tällä hetkellä ei ole. Ympäristön kannalta paras ratkaisu olisi siirtää rata nykyistä parempaan paikkaan ja siirtyä käyttämään sähköisiä moottoripyöriä. = = =

20 Sivu 20 TEKNLTK:225 /2014 YMPJARAKL 68 Oheismateriaali LAUSUNTO PIKKALAN ABC:N ASEMAKAAVAN LUONNOKSESTA Tekninen lautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa Pikkalan ABC:n asemakaavaluonnoksesta. Hankkeen yleiskuvaus Varuboden Oslan tarkoituksena on uudistaa kantatie 51:n varrella sijaitseva, Pikkalan ABC-asema. Heidän mukaansa nykyinen huoltamorakennus on erittäin huonossa kunnossa ja se on pikimmiten uudistettava. Nykyinen polttoainemyyntikenttä jäisi samaan paikkaan. Uusi asema rakennettaisi samalla kun vanha on käytössä. Uusi sijoitettaisiin lähemmäs rantaa kuin nykyinen. Nykyisessä yleiskaavassa alue on merkitty MT-2/s. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina asemakaavan muutosluonnos Esittelijä: vs rakennustarkastaja Kenneth Flythström, puh , Käsittely: Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa asemakaavasta. Kokkonen Mäkisen kannattamana ehdotti lausunnoksi seuraavaa: Asemakaavaluonnoksessa on otettava huomioon Pikkalan joen luonnonarvojen säilyttäminen. Rakennusten on sovelluttava kulttuurimaisema-alueeseen. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen. Asemakaavaluonnoksessa on otettava huomioon Pikkalan joen luonnonarvojen säilyttäminen. Rakennusten on sovelluttava kulttuurimaisemaalueeseen. = = =

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma nro 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Muut asiat Sivu 2 Nro 11/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 5/2013 12.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 58 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 59 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 60 Rakennuslupahakemus, Ketonen Timo, 13-33-R YMPJARAKL 61

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/2015 12.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 39 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 40 Selvitys oikeusasiamiehelle Markku Lorenzin ja hänen 19 asiakumppaninsa tekemästä kantelusta YMPJARAKL 41 Ympäristö- ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/ SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 37 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 38 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talouden seuranta 4/2014 YMPJARAKL 39 Luvatonta rakentamista kiinteistöllä Sirkiä 4:22

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot