RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012"

Transkriptio

1 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012

2 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat ja työnjohtajat...5 Tilaa tonttikartta...7 Teetä luonnoskuvat...7 Teetä pääpiirustukset, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat...8 Rakennusoikeuden laskeminen...9 Osta tai vuokraa tontti varausaikana...10 Tiedota naapureille...11 Hae rakennuslupaa...11 Toimita rakennesuunnitelmat...14 Toimita erikoispiirustukset...15 Muista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje...15 Puiden säilyttämisen tekniikka...16 Sovi ajoneuvoliittymästä...17 Liittyminen vesi- ja viemäriverkkoon...18 Sovi kaukolämpöön tai maakaasuun liittymisestä...18 Sovi sähkönjakeluverkkoon liittymisestä...19 Sovi tele- ja kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä...20 Tilaa rakennuspaikan merkitseminen...24 Tee rakennustyön aloitusilmoitus...25 Aloituskokous...26 Työmaakatselmukset...26 Tilaa seinälinjojen merkitseminen...27 Pyydä käyttöönottokatselmus...28 Aitaa tontti...28 Pyydä loppukatselmus

3 Haluatko rakentaa oman kodin? Tämä opas on tarkoitettu avuksi omakotitalon rakentajille. Oppaassa on selvitty tontin tai muun rakennuspaikan hankintaan ja talon rakentamisen eri vaiheisiin liittyvät toimenpiteet. Sisällysluettelo on laadittu rakentamisen kannalta suositeltavaan aikajärjestykseen, joten aloita oppaan alusta ja etene vaihe vaiheelta. Jotkin vaiheet voivat tapahtua myös muussa järjestyksessä, mikä ei välttämättä ole virhe. Jotkin vaiheet on kuitenkin syytä toteuttaa tässä oppaassa esitetyssä järjestyksessä. Esim. talopaketin hankinta ennen tontin hankintaa saattaa johtaa tilanteeseen, jossa rakennuslupahakemus joudutaan hylkäämään tai poikkeamismenettelyihin, jotka viivyttävät hanketta merkittävästi. Jos välttämättä halutaan rakentaa juuri aivan tietynlainen koti, on varauduttava siihen, että sopivan tontin tai muun rakennuspaikan etsintään kuluu aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto kaupungin rakennusvalvontatoimistoon on syytä tehdä viimeistään silloin, kun mieleinen tontti tai muu rakennuspaikka on löytynyt, jolloin rakennusvalvonnan henkilökunta voi opastaa alkuun kyseiselle rakennuspaikalle sopivan rakennuksen suunnittelussa ja antaa tietoja mm. erilaisten kaavamääräysten merkityksestä jne. Mieti rahoitus Ennen tontin hakemista kannattaa miettiä rakentamisen rahoittaminen. Itse rakentamiskustannusten lisäksi maksettavaksi tulee monia muitakin laskuja mm. tonttiliittymä, tontin varausmaksu (hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa tai kauppahinnassa), rakennusvalvontamaksu jne. Tarkempaa tietoa näistä maksuista saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, Wetterhoffinkatu 2. Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka Tontti tai rakennuspaikka on mahdollista hankkia ostamalla tai vuokraamalla kaupungin tontti tai ostamalla tontti tai rakennuspaikka vapailta markkinoilta. Tiedot Hämeenlinnan kaupungin vapaista tonteista saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, muista kaupungin palvelupisteistä sekä internetistä Vapaista tonteista on karttoja, suunnitteluohjeita yms. aineistoa saatavissa itse hakemalla tai postin välityksellä. Jaettavat uudet tonttierät ilmoitetaan 1-3 kertaa vuodessa haettavaksi annettuun määräaikaan mennessä. Tiedottamiseen käytetään sanomalehti-ilmoituksia ja internetiä sekä muita tiedotuskanavia. Omakotitontit on ensisijaisesti tarkoitettu yksityisille henkilöille, jotka tai joiden perheenjäsen ei aiemmin ole saanut kaupungilta tonttia. Toissijaisessa asemassa 3

4 on henkilö, joka tai jonka perheenjäsen on viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana saanut kaupungilta tontin, sekä yritys tai muu yhteisö. Jaossa vapaaksi jääneille ja varauksista vapautuneille tonteille voidaan myöntää varauksia jatkuvasti. Tällöin kaikki hakijat ovat samassa asemassa. Käytännössä menetellään siten, että viikon aikana, maanantaista perjantaihin, saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä. Tontteja haetaan sitä varten tehdyllä lomakkeella Omakotitonttihakemus, joka palautetaan maankäytön ja ympäristön palvelupisteeseen. Lomakkeita saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä ja internetistä. Hakemukseen täytetään vaihtoehtoiset tontit halutuimmuusjärjestykseen. Jos olet ainoa tonttia ykkösenä hakenut, saat tontin. Jos useampi hakija on laittanut ykköseksi saman tontin, tontti arvotaan näiden kesken. Näin käydään läpi kaikki tontit. Ensimmäisen kierroksen jälkeen katsotaan, mitkä tontit ovat vielä vapaina. Näitä tontteja verrataan ensimmäisellä jakokierroksella hävinneiden tontinhakijoiden tonttien halutuimmuusjärjestykseen. Jos hakijoilla on sama kakkostontti, tontti arvotaan heidän kesken. Näin menetellään kierros kierrokselta, kunnes joko tontit tai hakemukset loppuvat. Tonttihakemukseen hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimet on esiinnyttävä jatkossa kaikissa rakentamisen asiakirjoissa. Vuokrasopimus tai kauppakirja tehdään tonttihakemuksessa hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimiin. Yksi hakemus / perhe. Hakemus on täytettävä täydellisenä. Jos hankit tontin yksityiseltä, varmista maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , että tontti on kiinteistörekisterissä. Kaupungin luovuttamat tontit ovat aina rekisterissä. Varauspäätös Geodeetti päättää varauksen myöntämisestä olosuhteiden mukaan joko suoraan tai arpomalla. Varauspäätös tehdään yleensä hakemuksen jättöviikkoa seuraavana tiistaina. Varausmaksu on 250 euroa ja se tulee maksaa kaupungin lähettämän laskun mukaisesti. Varaus ei tule lainkaan voimaan ellei varausmaksua makseta viimeistään eräpäivänä. Varauksen jatkamisesta peritään 330 euroa. Varausta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään varaajalle tontin hinnassa tai vuokrassa. Varausajan jatkamisen johdosta perittäviä maksuja ei palauteta, paitsi silloin kun tontin rakentaminen on estynyt kaupungista johtuvasta syystä. 4

5 Varausajan pituus on yleensä 6-10 kuukautta kunnallisteknisestä valmiudesta riippuen. Jos kunnallistekniikka on valmiina on varausaika 6 kuukautta. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Vuokrasopimus tai kauppakirja tehdään tonttihakemuksessa hakijoiksi nimettyjen henkilöiden nimiin. Mikäli tonttikauppaa tai vuokrasopimusta ei ole tehty, voidaan tontti antaa uudelle varaajalle välittömästi varausajan päätyttyä. Valitse suunnittelijat ja työnjohtajat Tarvitset rakennuksen suunnittelua ja rakentamista varten ainakin seuraavat henkilöt nimetyt henkilöt: Rakennussuunnittelija (kohteen arkkitehtisuunnittelu) Rakennesuunnittelija LVI-suunnittelija(t) Sähkösuunnittelija Vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja Rakennuslupa-asiakirjoissa pitää olla selvitys rakennuskohteen suunnittelijoista, joista erikseen on nimetty kohteen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija voi myös olla varsinaisen suunnitteluryhmän ulkopuolinen nimetty henkilö. Selvitys annetaan lupahakemuskaavakkeella tai erillisenä. Kohteen pääsuunnittelijan on omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistettava suostumuksensa tehtävään. Pääsuunnittelijana ei voi toimia kohteessa toimivan urakoitsijan palveluksessa oleva vastaava työnjohtaja. Pääsuunnittelijana on oltava, kohteen vaativuus huomioon ottaen, vähintään rakennusarkkitehti tai vastaavan talonrakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on suunnittelu-kokemusta. Teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisessa rakennuksessa, tyyppitalossa tms. pääsuunnittelijana voi toimia myös talonrakennusalan teknikon (rakennusmestarin) tutkinnon suorittanut henkilö. Ensisijaisesti pääsuunnittelijaksi on nimettävä henkilö, joka tosiasiallisesti on vastannut kohteen rakennussuunnittelusta (=arkkitehtisuunnittelu). Talopakettitoimitusten yhteydessä pääsuunnittelijana voi olla henkilö, joka on laatinut asemapiirustuksen, eli henkilö, joka vastaa rakennuksen korkeusasemasta ja sijoituksesta tontilla sekä pihajärjestelyistä. Rakennuksen kaikki suunnitelmat on teetettävä hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän pätevällä suunnittelijalla. Suunnittelijalla on oltava vähintään suunnittelualansa opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto ja heidän on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 esitetyt vaatimukset. Suunnittelija on aina henkilö, joka on vastannut tehtyjen suunnitelmien laatimisesta ja niiden teknillisestä sisällöstä, ei pelkäs- 5

6 tään yritys tms. Suunnittelijan on omakätisellä allekirjoituksellaan varmennettava laatimansa suunnitelmat. Vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut vähintään talonrakennusalan teknikon tutkinnon (rakennusmestari) ja jolla on kohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäväksi katsottava kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytetään, että hän voi osallistua katselmuksiin ja hoitaa lain edellyttämät toimet. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että työn lopputulos on myönnettyjen lupien ja voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen. Muiden töiden vastuullisilla työnjohtajilla, esim. KVVtyönjohtaja, on oltava vähintään oman alansa teknikon tutkinto ja heidän on täytettävä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 ja D6 esitetyt vaatimukset. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontatoimiston lomakkeella, jossa on oltava työnjohtajan omakätisellä allekirjoituksellaan varmentama sitoumus tehtävän suorittamiseen. Hakemuksen käsittelee rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööri. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty. Vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä kaikissa työn aikana pidettävissä viranomaistarkastuksissa ja -katselmuksissa. Rakentamiseen liittyvät katselmukset ja tarkastukset tilataan rakennusvalvontatoimistosta ellei toisaalla tässä ohjeessa muuta sanota. Näitä katselmuksia ja tarkastuksia koskevia tilauksia saa tehdä ainoastaan kohteen vastaava työnjohtaja. Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtäviä kiinteistön vesijohtojen ja viemärien sekä niihin liitettyjen laitteistojen asennustöitä johtamassa ja valvomassa on oltava nk. KVV-työnjohtaja. Hän vastaa siitä, että suunnitelmia ja työnsuoritusta koskevia kiinteistöjen vesijohdoista ja viemäreistä sekä niihin liitetyistä laitteista annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. KVV-työnjohtajan on aina oltava läsnä rakennustyön aloituskokouksessa sekä rakennuksen käyttöönotto- ja loppukatselmuksissa. KVV-työnjohtaja vastaa osaltaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävistä tarkastusmerkinnöistä. KVVtyönjohtoanomuskaavake pitää hyväksyttää Hämeenlinnan rakennusvalvontatoimistossa ennen töiden aloittamista. Rakennusvalvontatoimisto pitää yllä luetteloa kaikista Hämeenlinnassa hyväksytyistä vastaavista työnjohtajista. Tämä hyväksyntä on voimassa viisi vuotta viimeisimmän, vastuullisena työnjohtajana hoidetun, kohteen käyttöönottokatselmuksesta lukien. Luetteloon merkityistä henkilöistä riittää kirjallinen vastaavan työnjohtajan ilmoitus, missä hän omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistaa ottavansa tehtävän vastaan. Ensimmäistä kertaa Hämeenlinnassa vastaavaksi työnjohtajaksi pyrkivän henkilön ja henkilön, jonka viimeisimmästä vastuutehtävästä on kulunut yli viisi vuotta, on haettava hyväksyntää vastaavaksi työnjohtajaksi. Hakemukseen on liitettävä selvitys alan koulutuksesta ja toiminnasta alalla. Näiden henkilöiden on ennen hakemuksen jättämistä otettava yhteyttä rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinööriin. Erityisalojen vastuulliset työnjohtajat pitää hyväksyttää ennen kuin heidän valvontansa piiriin kuuluvia töitä tehdään työmaalla. 6

7 Tilaa tonttikartta Omakotitalon suunnittelussa on heti alussa otettava huomioon rakennuttajan tarpeiden ohella tontin tarjoamat mahdollisuudet / asettamat rajoitukset sekä asemakaavan ja kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset. Ennen suunnittelun aloittamista on hankittava nk. virallinen tonttikartta. Virallinen tonttikartta liitteineen sisältää tiedot tontista, asemakaavamääräyksistä, mahdollisista muista rakentamisen rajoituksista ja tontin korkeussuhteista. Kartta liitteineen tilataan maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä, Wetterhoffinkatu 2, 2. kerros, puh. (03) Toimitusaika on noin 10 päivää. Kartta noudetaan maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä. Tonttikartan tietoja tarvitaan liitteeksi moniin piirustuksiin, kuten esim. vesi- ja viemäripiirustuksiin, sähköpiirustuksiin jne, joten ota siitä kopioita ennen kun laitat alkuperäiset rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Vesi- ja viemäritiedot saa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nettisivuilta tilattavasta liitoskohtalausunnosta. Liitoskohtalausunto on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Teetä luonnoskuvat Varausaika kannattaa käyttää rakennushankkeen valmisteluun. Teetä ensin suunnittelijalla luonnoskuvat rakennuksista ja tontin käytöstä. Luonnoskuvien avulla voit neuvotella rakennusvalvontatoimiston kanssa suunnitelmista ja sitten, kun molemmat osapuolet ovat yksimielisiä tontin maanpinnan muotoilusta, rakennuksen sijoittelusta ja tontille tulevasta rakennuksesta, niin voit teettää lopulliset pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Rakennusvalvonta Ota yhteyttä: Rakennusvalvontatoimiston lupa-arkkitehti Wetterhoffinkatu 2, 2. krs Tarja Niemenlehto puh. (03)

8 Teetä pääpiirustukset, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat Lupapiirustusten eli nk. pääpiirustusten laadinnassa on noudatettava rakennuspiirustuksista annettuja määräyksiä ja ohjeita (Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa A2, löytyy netistä oikealta sivupalkista) Pääpiirustuksiin kuuluvat: Asemapiirros Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset Asemapiirros on tehtävä pääsääntöisesti mittakaavaan 1:200. Asemapiirustuksessa esitetään tontti ja tontin ulkopuoliset alueet rakennuksineen ja rakennusaloineen vähintään viiden metrin etäisyydelle tontin rajoista tai vähintään kymmenen metrin etäisyydelle rakennettavista rakennuksista/rakennelmista. Piirustuksissa on myös esitettävä rakennuksen suunniteltu todellinen korkeusasema. Asemapiirustuksessa on lisäksi esitettävä sivulla 9 esitetyn ohjeen mukainen rakentamisen määrän ja rakennusoikeuden käytön osoittava pinta-alalaskelma. Hakemusta, josta laskelma puuttuu ei voida käsitellä ennen kuin kyseinen selvitys on tehty. Pohja- ja leikkauspiirrokset laaditaan samaan mittakaavaan 1:100. Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen kerroksista, kellarikerroksesta, ullakosta ja vesikatosta. Vesikattopiirros tarvitaan, jos katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirroksista. Leikkauspiirrokset laaditaan kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Lisäksi on laadittava yksi leikkauspiirustus rakennuksen aukollisesta seinästä perustusten alapinnasta vesikaton yläpintaan mittakaavassa 1:20. Julkisivupiirroksella osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen arkkitehtuuriltaan täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset huomioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä sen suhde ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikatolla näkyvine osineen. Julkisivupiirustuksissa on esitettävä rakennuspaikan maanpinta ennen rakentamista ja sen jälkeen. Maanpinnat näytetään todellisine korkeusasemineen rakennuspaikan rajoille asti. Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on suunnittelussa huomioitava tilavaraukset lvi-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten. Pääsuunnittelija tarkastaa kaikkien rakennuskohteesta tehtyjen erikoissuunnitelmien, kuten esim. rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmien, yleisen kelvollisuuden ja sopivuuden kyseiseen kohteeseen ja toisiinsa. Vastuu suunnitelman teknisistä yksityiskohdista ja valitun suunnitteluratkaisun teknisestä toimivuudesta on edelleen erikoissuunnitelman laatijalla. Suunnittelijan on nimikirjoituksellaan vahvistettava kaikki laatimansa suunnitelmat. Milloin rakennuskohteen rakennesuunnittelu on jaettu useille suunnittelijoille, esim. kattoristikot, on kohteen rakennesuunnittelusta vastaavan suunnittelijan rakenteiden pääsuunnittelijana vahvistettava muiden suunnittelijoiden suunnitelmat nimikirjoituksellaan. Samaa menettelytapaa noudatetaan myös LVI- ja sähkösuunnitelmien yhteydessä. Viranomaisille toimitettuja allekirjoittamattomia suunnitelmia ei käsitellä. 8

9 Rakennusoikeuden laskeminen Asiakirjoista (yleensä asemapiirustuksesta) pitää löytyä alla esitetyt asiat sisältävä pinta-alalaskelma. Milloin kellariin tai ullakolle sijoitetaan pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, on hakemukseen liitettävä näistä tasoista rasteroidut pohjapiirustukset, joista käy ilmi suunnittelijan kerrosalaan ja rakennusoikeuteen laskemat tilat. Rakennuksen kerrosala/rakennusoikeuteen laskettava pinta-ala < 100 m 2, laskentatarkkuus ylöspäin pyöristäen lähimpään 0,5 m 2. Rakennuksen kerrosala/rakennusoikeuteen laskettava pinta-ala 100 m 2, laskentatarkkuus ylöspäin pyöristäen lähimpään 1 m 2. Tontin tai rakennuspaikan tehokkuusluvulla tai muulla laskennallisella tavalla ilmoitettu rakennusoikeus lasketaan vastaavasti, mutta pyöristys tehdään alaspäin lähimpään täyteen 0,5 m 2 tai 1 m 2 Tontin/rakennuspaikan pinta-ala xxx m 2 Rakennusoikeus [e = x,xx] xxx m 2 (tehokkuusluku e esitetään, jos se on asemakaavassa määrätty) Talousrakennuksen rakennusoikeus xxx m 2 (milloin talousrakennukselle on määritelty erillinen rakennusoikeus) Rakennettu kerrosala xxx m 2 (Jos tontilla/rakennuspaikalla on aiemmin rakennettuja rakennuksia) Käytetty rakennusoikeus xxx m 2 (- -) Käytetty talousrak:n rak.oikeus xxx m 2 (- -) Rakennettava kerrosala xxx m 2 (yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain, lasketaan rakennuksen ulkoseinien ulko- - kellari xxx m 2 pintojen mukaan kuten aina ennenkin) - I kerros xxx m 2 - II kerros xxx m xxx m 2 - ullakko xxx m 2 Käytettävä rakennusoikeus xxx m 2 (yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain, käytettävä rakennusoikeus = kerrosala - kellari xxx m 2 Poikkeuksena tietyt erityistilanteet, joissa - I kerros xxx m 2 kerrosala saa ylittää sallitun rakennusoikeuden - II kerros xxx m 2 ulkoseinän paksuudesta johtuen) -... xxx m 2 - ullakko xxx m 2 Rakennuksen kokonaisala xxx m 2 ( kerrosala, mm. useat kellaritilat luetaan kokonaisalaan, mutta ei aina kerrosalaan) Talousrakennuksen kerrosala xxx m 2 (Kuten kerrosala yleensä) Käytettävä talousrak:n rak.oikeus xxx m 2 (Yleensä = kerrosala, erillisrakennusoikeuden yhteydessä = kerrosala + katokset) Talousrakennuksen kokonaisala xxx m 2 (Yleensä kerrosala) 9

10 Osta tai vuokraa tontti varausaikana Tontti voidaan myydä tai vuokrata varaajalle, kun siitä on tehty varauspäätös, hakija on maksanut varausmaksun ja varauspäätös on laillinen. Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Koska kauppakirjan ja vuokrasopimuksen tekemiseen osallistuu useita henkilöitä on erilaisista työtilanteista, ruuhkista, lomista yms. johtuen varauduttava noin kolmen viikon toimitusaikaan. Ota yhteyttä: Tonttikauppa Pirjo Savola, puh. (03) Vuokrasopimus Pia Hyvärinen, puh. (03) Tontti voidaan antaa uudelle varaajalle välittömästi varausajan päätyttyä. Ostaja tai vuokraaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden yksityiskohtaisesta selvittämisestä sekä perustamistavan suunnittelusta ja toteutuksesta. Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa tontin vuokraamisesta tai ostosta. Ellei käyttöönottotarkastusta ole pidetty kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä, voi kaupunki irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Vastaavasti ostetun tontin rakentamatta jättämisestä määräajassa kaupunki voi periä sopimussakkoa 120 % tontin myyntihinnasta. Rakentamattoman tontin luovuttaminen luvatta edelleen rinnastetaan sopimuksen rikkomiseen. Rakentamattoman tontin vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman kaupungin kirjallista lupaa. Sanktio on 10-kertainen vuosivuokra tai sopimussakkoa 120 % tontin myyntihinnasta. Tontin ostosta on suoritettava varainsiirtoveroa 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoveron maksaminen on ostajan velvollisuus. Varainsiirtovero maksetaan verohallituksen vahvistamalla varainsiirtoveron tilinsiirtolomakkeella (VEROH 6022) kahden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä pankkiin ostajan kotikunnan lääninverotoimiston tilille. Ilmoitus maksetusta verosta tehdään verotoimistoon henkilökohtaisesti. Verotoimistoon ilmoittamisen yhteydessä tarvitaan mukaan kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoa on haettava maanmittaustoimistosta 6 kk:n kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Koulukatu 13, Hämeenlinna. Lainhuuto maksaa 104. Vuokrasopimuksen kirjaamista on haettava kirjallisesti 6 kk:n kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta Koulukatu 13, Hämeenlinna. Vuokraoikeuden kirjaaminen maksaa

11 Tiedota naapureille Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapureita. Tiedottamisesta, milloin se hankeen laajuus tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen on naapurien edun kannalta tarpeen, huolehtii rakennusvalvontatoimisto kirjeitse. Rakennusvalvontatoimisto veloittaa naapureille tiedottamisesta 200 :n perusmaksun sekä lisäksi jokaista vastaanottajaa kohti 20. Mikäli hakija haluaa nopeuttaa lupahakemuksensa käsittelyä, hän voi hoitaa tiedottamisen myös itse. Tällöin lupahakemuksen ao. kohdassa tai liitteenä on oltava allekirjoituksin vahvistettu selvitys naapureista, joille hankkeesta on tiedotettu. Naapureita ovat, paitsi rajanaapurit, myös kadun, kapean puistokaistan tms. toisella puolella suoraan tai kulmittain vastapäätä sijaitsevien kiinteistöjen omistajat. Uusilla alueilla naapureiden nimet ja yhteystiedot saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä Sirpa Rahikaiselta, puh. (03) , Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeestaan rakennuspaikalle sijoitettavalla ilmoituksella, josta käy ilmi rakennushankkeen laatu, rakentaja ja tämän yhteystiedot. Ilmoitus kannattaa laatia ja sijoittaa siten, että se rakentamisen aikana palvelee myös opasteena tavaran toimittajille. Hae rakennuslupaa Rakennuslupaa on haettava uudisrakennukselle ja siihen verrattaville korjaus- ja muutostöille. Lisäksi rakennuslupaa on haettava rakennuksen laajentamiselle sekä sellaisille korjaus- ja muutostöille, joissa rakennuksen kerrosalaan laskettava pinta-ala muuttuu sekä käyttötarkoituksen oleellisille muutoksille. Rakennuslupaa on haettava myös silloin, kun suunnitelluilla muutoksilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen. Tavallisessa omakotitalon rakennuslupahakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus hakemuksia saa netistä sekä maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) / haltija(t) muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta hakijoilta suunnittelijoiden nimet, koulutukset ja yhteystiedot nimetty pääsuunnittelija ja hänen yhteystietonsa ja allekirjoitus 11

12 2. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta lainhuudatustodistus tai jäljennös vuokrasopimuksesta tai vaihtoehtoisesti jäljennös kauppakirjasta ja myyjän lainhuuto saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , 3. Tonttikartta / virallinen karttaote saa maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä (03) , 4. Kaupparekisteriote (jos hakija on yhtiö) 5. Pääpiirustukset 4 sarjaa rakennuspiirustusmääräysten mukaisia pääpiirustuksia taitettuina, sidottuina ja seläkkeillä varustettuina 4. sarja on ns. mittatyösarja, jonka perusteella lasketaan rakennuksen nurkat maastoon merkintää varten. Merkitse neljännen sarjan asemapiirrokseen rakennuksen nurkat, jotka haluat merkittävän maastoon (kts. lisätietoja s. 24) 6. Rakennushankeilmoitus lisälehtineen RH 1 rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennuksesta erikseen esim. päärakennus, autotalli jne. RH 2 asuinhuoneistoilmoitus, täytetään vain mikäli hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon RK 9 poistumalomake, täytetään poistuvasta, purettavasta rakennuksesta. 7. Selvitys ulkoväreistä lomakepohja saatavilla rakennusvalvontatoimistosta tai netistä sidottuna ja seläkkeillä varustettuina kahteen pääpiirustussarjaan mukaan 8. Ennakkoluvat ja lausunnot, jos sellaisia on ympäristökeskuksen tai kaupunginhallituksen poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen kaupunginhallituksen suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen naapurien suostumukset poikkeusmenettelyssä selvitys naapureille tiedottamisesta selvitys naapurien kuulemisesta Rakennuslupahakemus liitteineen jätetään maankäytön ja ympäristön palvelupisteeseen, Wetterhoffinkatu 2, PL 63, Hämeenlinna. 12

13 Lausunnot hankitaan tarpeen mukaan kaupungin toimesta seuraavilta viranomaisilta: Kaavoitustoimisto Pelastusviranomainen Terveysviranomainen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kunnallistekniikka (aina) Kaupunkikuvatyöryhmä (aina) Vattenfall Oy Rakennusluvan saaminen saattaa kestää 6-8 viikkoa työtilanteista, ruuhkista ja lomista riippuen. Rakennuslupaa odotellessa tontilla voi tehdä rakennustöitä palvelevia toimenpiteitä esim. pintamaat voi kuoria ja tuoda tontille rakennuskopin. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Muutoksenhakuaika viranhaltijan päätöksestä on 14 vuorokautta ja lautakunnan päätöksestä 30 vuorokautta. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoittaminen voidaan myös suorittaa suoraan aloituskokouksessa. Hakemuksesta voidaan sallia rakennustyön aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta vakuutta vastaan, edellyttäen, että työn aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Rakennusvalvontamaksuun sisältyy: lupapäätös aloituskokoukseen osallistuminen vastaavan työnjohtajan, erityisalojen työnjohtajien, kohteen pääsuunnittelijan ja erityisalojen suunnittelijoiden hyväksyminen erityissuunnitelmien tarkastus lupaehtojen mukaisten katselmusten pitäminen luvan voimassaoloaikana päätösasiakirjojen lunastus Rakennuslupapäätös ja vahvistetut piirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen käytettäväksi kuin rakennustyön aikana suoritettaviin tarkastuksiin. Uuden rakennuksen rakentamiseen oikeuttava lupa on voimassa työn aloittamisen nähden kolme vuotta ja valmistumiseen nähden viisi vuotta, ellei sitä eri hakemuksesta ole pidennetty. Pidennystä on haettava luvan voimassaoloaikana. 13

14 Toimita rakennesuunnitelmat Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys ja mitat työn suoritusta varten sekä niiden lämpö-, kosteus- ja vesieristykset. Rakennesuunnitelmien tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja ne tulee laatia voimassa olevien rakennepiirustusohjeiden mukaisina. Rakennepiirustussarja sisältää: perustuspiirustukset - pohjataso, leikkaukset, osapiirustukset, merkinnät maan kantavuudesta, routasuojauksesta, salaojista jne. kantavaa runkoa koskevat piirustukset - tasopiirustukset, leikkaukset, osapiirustukset (seinät, seinätolpitus, pilarit, ikkuna- ja ovipalkit, laatat, vasat, portaat jne.) vesikattopiirustukset - tasopiirustus, leikkaukset, osapiirustukset (kattotuolijako, kattotuolit, jatkokset, naulauskaaviot jne.) radon - kaupunki teettää uusilla asemakaava-alueilla radontutkimuksen, jos siellä epäillään olevan radonia. - tulokset annetaan tontinhakijoille tiedoksi - radon on huomioitava rakennuksen perustuksia suunniteltaessa ja perustuksiin on rakennettava tuuletusputkisto Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvontatoimistoon toimitettava: 2 sarjaa rakennepiirustuksia (A4-kokoon taitettuina, sidottuina ja varustettuna nimiöleimalla, josta ilmenee tontin numerointia koskevat tiedot, rakennuspaikan osoite ja hakijaa koskevat tiedot sekä suunnittelijan omakätisesti allekirjoitettuina) 1 kpl lujuuslaskelmia (laskelmissa oltava mukana rakennesuunnittelijaa koskevat tiedot; nimi, arvo, osoite ja puhelinnumero) 14

15 Toimita erikoispiirustukset Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on huomioitava tilavaraukset LVI-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten. Vesi- ja viemäripiirustukset (KVV-piirustukset) on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon ennen näiden töiden aloittamista. Piirustukset toimitetaan kolmena allekirjoitettuna sarjana. Sarja sisältää asemapiirustuksen (1:200 (1:500)), pohjapiirustukset (1:50) ja linjapiirustukset. Piirustukset toimitetaan A4-kokoon taitettuina, seläkkeillä varustettuina ja sarjoiksi sidottuina. Kaksi sarjaa palautetaan leimattuna asiakkaalle., joista toisen asiakas toimittaa HS-Vedelle, kun hakee liittymistä HS- Veden verkkoon. Yksi sarja piirustuksia on muiden suunnitelmien tavoin oltava työmaalla käytettävissä katselmuksien yhteydessä. Rakentajan on käytettävä asiantuntevaa ja riittävän pätevää, paikalliset olosuhteet tuntevaa, suunnittelijaa. Jos rakennus liitetään kaukolämpö- tai maakaasuverkostoon, on näitä verkostoja ja laitteistoja koskevat sivuilla Muista rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia huomioon ottaen rakennuksen ja rakennusosien ominaisuuksien säilyminen suunnitellun käyttöiän ajan. Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle sekä asukkaille. Enintään kahden asunnon omajohtoisessa asuinrakennushakkeessa käyttö- ja huoltoohjeen sisältö voi rajautua niihin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin, joiden hoidolla ja huollolla sekä kunnossapidolla on vaikutusta rakennuksen turvallisuus- ja terveysriskeihin. Rakennushankkeeseen ryhtyvän asiana on huolehtia, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat toimittavat tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet liitettäväksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta määrätään rakennusluvassa. Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huoltoohjeen, jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa loppukatselmuksessa, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on asianmukaisesti laadittu. 15

16 Puiden säilyttämisen tekniikka Rakentamisen aikana puun runko suojataan laudoilla, jotka sidotaan tukevasti kolmesta kohdasta. Pehmikkeenä runkoa vasten käytetään esimerkiksi vaahtomuovia. Aitaus puun ympärillä estää maan tiivistymisen juuristolla. Ellei aitaa voida tehdä, levitetään juuristolle n. 20 cm soraa, mikä poistetaan, kun juuristolla ei enää ajeta. Maastoa leikattaessa on puiden juuria katkottava. Leikkauspintojen tulee olla kohtisuorassa juuria vastaan ja sileitä. Haavalle sivellään katkaisun jälkeen haavanhoitoainetta ja juuristoa vasten tuodaan kosteana pidettävää kasvuturvetta. Puun toimiva juuristo on yleensä latvuspiirin kohdalla. 16

17 Maanpintaa nostettaessa 1. Jos täyttö on matala, enintään 50 cm, juuristo peitetään kevytsoralla, soralla tai keskikarkealla sepelillä. Maatukea ei tarvita. 2. Paksummissa kuin 50 cm:n täytöissä maa puun tyvellä tuetaan esimerkiksi kaivonrenkaalla. Karkeaa, vettä ja ilmaa hyvin läpäisevää ainetta on levitettävä latvuspiirin osoittamalle alueelle. Tuettu kuoppa täytetään kevytsoralla tai sepelillä. Maanpinta käsitellään kaikissa täytöissä ympäristön vaatimalla tavalla. 3. Kaikkien arvokkaimpien puiden säilyminen turvataan salaojaputkilla, joiden kautta puulle annetaan vettä ja ravinteita. Työ edellyttää asiantuntijan apua ja neuvoja. Sovi ajoneuvoliittymästä Kiinteistön omistaja / haltija voi tehdä ajoneuvoliittymän rakennusluvan myöntämisen jälkeen kahdella tavalla, joko tilata ajoneuvoliittymän teon kaupungilta tai tehdä liittymän itse. Liittymä tehdään kadun reunasta tontin sisäpuolelle metrin päähän tontin rajasta. Ajoneuvoliittymä tilattuna Tilatessaan ajoneuvoliittymän kaupungilta kiinteistön omistaja / haltija maksaa kaikki työstä aiheutuvat kulut (uusilla alueilla maksaa keskimäärin euroa). Tilauksen yhteydessä on toimitettava hyväksytyn rakennusluvan asemapiirros, jonka mukaisesti liittymä tehdään. Ajoneuvoliittymä omana työnä Mikäli kiinteistön omistaja / haltija tekee ajoneuvoliittymän omana työnä, on kiinteistön omistajan / haltijan tehtävä ennen kaivutöiden aloittamista haettava kaivulupa ja työn valmistuttua se on hyväksytettävä tiemestarilla. Työstä aiheutuvat kulut maksaa kiinteistön omistaja / haltija. 17

18 Kaivuluvan käsittely ja ajoneuvoliittymän tilaukset Lupatarkastaja Tapio Rinta-Jyllilä Puh. (03) Wetterhoffinkatu 2, 2. krs, PL 63, Hämeenlinna Liittyminen vesi- ja viemäriverkkoon 1. Asiakas pyytää liitoskohtalausunnon HS Vedeltä, joka liitetään rakennuslupahakemuksen liitteeksi 2. Rakennuslupa hyväksytään 3. Toimita KVV-suunnitelmat 3 sarjaa rakennusvalvontaan 4. Hyväksytä KVV-vastaava rakennusvalvonnassa 5. Täytä allekirjoitettuna HS-Veden liittymishakemus 6. Kopio myönnetyn rakennusluvan etulehdestä 7. Yksi sarja rakennusvalvonnan leimaamia KVV-suunnitelmia (sis. kvv-asemakuva ja kvvpohjakuva) Vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä tiedot löytyvät Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nettisivuilta Sovi kaukolämpöön tai maakaasuun liittymisestä Tontin omistajalla / haltijalla on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön tai maakaasuun, mikäli rakennettava kiinteistö sijaitsee sellaisen kadun varrella, jossa on kaukolämpöjohto ja/tai maakaasun jakelujohto. Liittymästä tehdään kirjallinen sopimus kiinteistön omistajan tai haltijan ja Vattenfall Kaukolämpö Oy:n kanssa. Kaukolämpöön liittymisen toimenpiteet: kiinteistön lämpöjohtosuunnitelman hankinta ja suunnitelmien hyväksyttäminen Vattenfall Kaukolämpö Oy:llä kaukolämpölaitteiden hankinta, jossa on huomioitava, että laitteet ovat voimassa olevien toimitusehtojen mukaiset kaukolämpölaitteiden käyttöönottotarkastusten hoito (asennusliike hoitaa) Maakaasuun liittymisen toimenpiteet: kiinteistön lämpöjohtosuunnitelman hankinta ja suunnitelmien hyväksyttäminen Vattenfall Kaukolämpö Oy:llä lämmityslaitteiden hankinta, jossa on huomioitava, että niiden tulee olla maakaasukäyttöön tarkoitettuja tyyppihyväksyttyjä laitteita. Asennuksia saa suorittaa vain tarvittavan asennusoikeuden omaavat henkilöt tai asennusliikkeet. maakaasulaitteiden käyttöönottotarkastusten hoito (asennusliike hoitaa) 18

19 Toimita Vattenfall Kaukolämpö Oy:öön kaksi sarjaa lämpöpiirustuksia seuraavasti: asemapiirustus 1:500 tai 1:200 lämmityslaitteiden toimintakaavio, josta ilmenee laitteiden tekniset tiedot sekä kiinteistön tarvitsema lämpö/kaasuteho taulukkomuodossa rakennuksen pohjapiirustus 1:50, josta ilmenee lämpökeskuksen sijainti ja laitteiden sijoitus kiinteistön omistajien täydelliset nimet ja osoitteet Vattenfall Kaukolämpö Oy rakentaa liittymisjohdon mittalaitteineen kiinteistöön sopimuksen mukaisesti. Rakentamiskustannukset sisältyvät liittymismaksuun. Vattenfall Kaukolämpö Oy puh. asiakaspalvelu Sovi sähkönjakeluverkkoon liittymisestä Rakentajan kannattaa tilata sähköliittymä ajoissa, sillä sähköverkon rakentamiselle on varattava aikaa. Sähköliittymän hinta rakennuskaava-alueella on verkkopalveluhinnaston mukainen. Rakennuskaava-alueen ulkopuolella liittymän hinta on selvittää jo ennen tontin hankintaa, koska liittymän hinta määräytyy pääosin verkon rakentamiskustannusten mukaan. Sähköliittymän voi tilata puhelimitse, netin välityksellä tai Vattenfallin palvelupisteessä. Liittymäpäätöksen tehtyään rakentaja ja verkkoyhtiön maastosuunnittelija käyvät tarvittaessa yhdessä rakentamiskohteessa läpi liittymän rakentamiseen liittyvät asiat. Rakentaja hankkii liittyjälle kuuluvat laitteistot, kuten tontin alueelle tulevan liittymiskaapelin sekä mittauskeskuksen. Rakentajalle kuuluvat hankinnat selvitetään liittymän tilauksen ja maastokäynnin yhteydessä. 19

20 Vattenfall Oy puh. liittymämyynti Liittymämyynnin palvelunumerosta saa kaikki tarvittavat tiedot sähköliittymän hankintaan liittyvistä asioista, myös työmaasähkön toimittamisesta sekä liittymän kytkennästä ja mittaroinnista. Sovi tele- ja kaapelitelevisioverkkoon liittymisestä Aina Talokaapeli Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kuitukaapelilla tai erityistapauksissa (hajaasutusalueet) ilmakaapelilla. Uudet asemakaava-alueet toteutetaan pääsääntöisesti kuitukaapelilla. Optisella kuidulla on mahdollista liittää kiinteistö myös kaapeli-tv-verkkoon. Muussa tapauksessa mahdollinen kaapeli-tv-liittymä toteutetaan koaksiaalikaapelilla. Tämä edellyttää erillistä kaapeli-tv tilausta. Aina Talokaapelin tarkan tuotekuvauksen ja hinnaston löydät nettisivuiltamme Aina Talokaapelin asentamiseksi kaivetaan kaapelioja n. 0,7 m:n syvyyteen. Kaapeliojaan sijoitetaan halkaisijaltaan vähintään 50 mm:n muovinen asennusputki, jonka sisään maakaapeli asennetaan. Samaan suojaputkeen on mahdollista vetää myös kaapeli-tv-kaapeli. Sähkökaapelia ei saa vetää AinaComin suojaputkeen. Putkitus vedetään kiinteistön talojakamosta yleensä tien- tai kadunpuoleiselle tontin rajalle AinaComin määrittelemään liityntäpisteeseen. Putkituksessa on hyvä välttää jyrkkiä mutkia ja putken tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen koko asennusvälillä. Yhtenäinen putkitus mahdollistaa välittömän maantäytön, helpottaa asennusta ja huoltoa sekä parantaa kaapelin suojausta. Ota selvää aina ennen kaivutöiden aloittamista alueella jo olevista kaapeleista! Kiinteistön omistaja vastaa oman tonttinsa osuudelta kaapeliojan kaivamisesta, asennusputken sekä kaapelin asentamisesta ja kaapeliojan täyttämisestä. AinaCom suosittelee, että kiinteistön omistaja merkitsee tontin asemapiirustukseen kaapelin sijainnin. AinaCom vastaa Aina Talokaapelin asentamisesta muilta osin. Talokaapelin kytkemisen jälkeen kiinteistöön voi kytkeä puhelin, laajakaista sekä kaapelitv-liittymät, jotka tulee tilata erikseen. Palveluiden saatavuus tarkistetaan aluekohtaisesti. Aina Talokaapelin tilaaminen Asiakaspalvelu p AinaShop, Kauppakeskus Linna 20

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 2/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 2/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 2/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla 1(6) AINA TALOKAAPELI Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kaapelilla tai erityistapauksissa (ha-asutusalueet)

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7

HÄITILÄNTIE 18 40-52-7. Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 HÄITILÄNTIE 18 40-52-7 Viikoittainen tarjousaika 40-52-7 TONTIN SIJAINTI Tontti 40-52-7 Häitiläntie 18 sijaitsee Käikälässä n. 7 km keskustasta kaakkoon. TIEDOT TONTISTA Tontilla sijaitsee purkukuntoinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000. Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe TONTTIEN SIJAINTI Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 8,3 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa. Alueen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Rakennuslautakunta 38 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-238 kiinteistölle 405-3-5-35, Asunto Oy Lappeenrannan Arkadi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 38 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe 1.8.2011 TONTTIEN SIJAINTI Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 8,3 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa.

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 (vaihde) www.mustasaari.fi/rakentaminen Mustasaaressa lokakuussa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän ympäristökuvan

Lisätiedot

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit 4.5.2009 TONTTIEN SIJAINTI PALVELUT Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 7,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa. Alueen

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 03/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 02.02.2017 1 (5) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 02.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7 02/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 07.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 07.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

TARVASMÄKI 1 omakotitontti 40-59-4

TARVASMÄKI 1 omakotitontti 40-59-4 TARVASMÄKI 1 omakotitontti 40-59-4 Viikoittainen haku 1.2.2010 Yleistä Hämeenlinnan tonteista - kaupunki pyrkii luovuttamaan noin sata tonttia vuosittain - omakotitonttien pinta-alat vaihtelevat n. 700-1500

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Elisa Talokaapeli. Tuotetiedot, tilausohjeet ja hinnasto 1.9.2004

Elisa Talokaapeli. Tuotetiedot, tilausohjeet ja hinnasto 1.9.2004 Elisa Talokaapeli Tuotetiedot, tilausohjeet ja hinnasto 1.9.2004 Elisa Talokaapeli Elisa Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäjohtoverkon yhdistämisen maakaapelilla yleiseen televerkkoon. Yhdistämisen

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Lappeenrannan kaupunki

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Lappeenrannan kaupunki Rakennuslautakunta 41 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-506 kiinteistölle 405-6-15-1, Lappeenrannan kaupunki 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 41 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 7 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-61 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 62 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-4-49-32 Pinta-ala 650.0 Palokunnantie 1 02700 KAUNIAINEN Kaava

Lisätiedot

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R

SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 100 03.09.2015 SUORAMAN ELEMENTTI OY, BETONIELEMENTTITEHDAS, RAKENNUSLUPA NRO 15-165-R KAAVRAKJ 03.09.2015 100 ASIA Rakennuslupa nro 15-165-R RAKENNUSPAIKKA Herrala,418-406-0002-0290

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3. 18/2017 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3.2017 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 9.3.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 50-51 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET 1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUPA HAETTAVA rakennuksen rakentamiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2015 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.10.2015 tekemät rakennuslupapäätökset 80 81 Päätökset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 24/2015 1 (11) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 1.9 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 66 69 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.2017 Talotekniikkayksikön päällikkö on 23.2.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 9 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 28.2.2017,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 30/2015 1 (7) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset 82 83 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 Rakennuslautakunta 27 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-186 kiinteistölle 405-4-63-5, Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 27 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 /

JOENSUUN KAUPUNK. Saap. L I..y O. Dno. Joensuunkaupunki PAATOS Konsernihalhnto. Rakennusvalvonta 2 / 2 / Kuntanumero Kaup.osa 1 kylä Kortteli/tila Tontti / Rn:o Pinta-ala 474540 m2 167 435 51 io8 Rakennuspaikka Purkamistupa 2015-248 S 323 Päätöspäivämäärä 11.06.2015 Dno Saap. L I..y O ja heikko kunto.

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen)

Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) Rakennuslautakunta 46 16.09.2015 Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 276/10.03.00/2015 RAKL

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 64 08.04.2015. 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 64 Asianro 2307/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-27-7-3 (Ruutikellarinkatu 24) vuokraaminen / Kuopion Seudun Nuorisoasunnot ry Vs. kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen

Lisätiedot

OHJEITA LUVANHAKIJALLE

OHJEITA LUVANHAKIJALLE OHJEITA LUVANHAKIJALLE RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Lupamuotoja ovat rakennuslupa, toimenpidelupa

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot