harjoitus- kilpai- harjoittelijoita tunteja luja ja kilpailijoita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "harjoitus- kilpai- harjoittelijoita tunteja luja ja kilpailijoita 1 090 102 12 020 2 203-11 854"

Transkriptio

1 443 Eri tiloja käytettiin seuraavasti: harjoitus- kilpai- harjoittelijoita tunteja luja ja kilpailijoita C-messuhalli Kumpulan uimala Pirkkolan urheilupuisto jäähalli pallohalli uimahalli voimailusali Ruskeasuon urheiluhallit Stadionin itäsivun salit Soutustadion Talin pallohalli Yrjönkatu 21 b uimahalli urheiluhalli ) D Kokonaiskäyttö Rakennustyöt Kertomusvuonna valmistui Pirkkolan urheilupuiston jäähalli ja Oulunkylän tekojääradan peruspa- rannustyöt. Talin jalkapallohallin ja pukusuojan sekä Tahvonlahden kentän rakentamista jatkettiin. Uudisraken nustyöt Valaistuksen rakentaminen suoritettiin Eläintarhan, Lauttasaaren, Jakomäen ja Pihlajamäen kunto- Peruspa radoilla ja Etelä-Haagan ja Mellunmäen lähiökentillä sekä Laajasalon, Vuosaaren ja Myllypuron rannus urheilupuistoihin rakennettiin kuntoradat. Lisäksi Laajasalon ja Siltamäen urheilupuistoissa asfal- työt toitiin jääkiekko-tenniskenttä ja rakennettiin aita sekä uusittiin Uimastadionilla toisen tunneliosan putkikannakkeet. Ulkoilu osasto Henkilökunta Kertomusvuoden päättyessä oli osaston palveluksessa 11 (ed. v. 13) viranhaltijaa. Avoinna oli kaksi ulkoilualueen isännän virkaa (Lauttasaari ja Seurasaari). Työsuhteista henkilökuntaa oli eniten heinäkuussa, eli 195 (233) henkilöä, ja vähiten marraskuussa eli 86 (74) henkilöä. Kertomusvuoden ajan toimi osastopäällikön vs:n valtiot.maist. Tapani Mattila. Ulkoilualueet ja-puistot Ulkoiluosaston hoidossa oli kertomusvuoden päättyessä kaikkiaan 11 ulkoilualuetta ja 15 ulkoilupuistoa. Ulkoilualueista Nuuksionpää laajeni 52 ha:n verran kaupungin omistukseen hankitun Saukonnoron alueen tultua liitetyksi siihen. Kaikkien ulkoilualueiden yhteispinta-ala oli ha ja Osaston hoidossa olevat

2 444 ulkoilupuistojen 545 ha eli molemmat yht. laskettuna oli osaston hoidossa virkistysalueita kaikkiaan (5 354) ha. Kävijä- määrät Eri ulkoilualueilla päivittäin suoritettuun kulkuneuvojen laskentaan sekä eräiden liikennöitsijöiden antamiin ilmoituksiin samoin kuin muutamissa tapauksissa suoritettuun kävijäiaskentaan perustuvat arvioidut kävijämääräluvut olivat kertomuvuoden ja edellisen vuoden aikana seuraavat (Bengtsäria lukuunottamatta): Elisaari Karja ka ivo Kauhala Kaunissaari Luukkaa Lähteelä Nuuksionpää Pirttimäki Salmi Vaakkoi Ulkoilupuistojen kävijämäärät arvioitiin kertomusvuoden aikana seuraavan suuruisiksi: - Kallahti Seurasaari Kivinokka Tullisaari Lauttasaari Uutela Mustikkamaa Varsasaari Pihlajasaari Varis-Pitkäluoto Rastila Vasikkaluoto Satamasaari Vasikka saari Luettelosta puuttuu Tervasaari, joka oli varsin vilkkaasti päivittäisessä ulkoilukäytössä, mutta jossa kävijämäärien arviointia ei suoritettu. Suurin kävijämäärälisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli Mustikkamaalla, jonka talvikäyttö lisääntyi sinne rakennettujen jääkiekko- ja luistelukenttien takia moninkertaiseksi ja sillan valmistuttua mudostui Korkeasaareen suuntautuvan liikenteen läpikulkualueeksi. Erittäin sateisen kesän takia jäivät kävijämäärät eräillä kaukana kaupungista sijaitsevilla ulkoilualueilla poikkeuksellisen alhaisiksi. Epäedulliset sääolosuhteet eivät sen sijaan samassa määrin vaikuttaneet ulkoilupuistojen ja muiden lähivirkistysalueiden käyttöön. Salmen pujottelurinteen hiihtohissejä käytettiin kertomusvuonna (35 668) kertaa aikuisten nousuun ja (40 860) kertaa lasten nousuun eli nousukertoja oli yht (76 528). Kaikissa ulkoilukohteissa, joissa laskentaa suoritettiin, kävi kertomusvuoden aikana yht. n henkilöä ja n moottoriajoneuvoa. Helsinkiläisille varatuilla telttailualueilla laskettiin telttailukauden aikana olleen yht telttaa. Kesäma- Ulkoilupuistoissa oli yksityisten omistamia kesämajoja seuraavasti. ja-alueet yksityisten omistamat yhteisöjen omistamat

3 445 Eri ulkoilualueilla olevia saunoja käytettiin kertomusvuoden aikana seuraavasti: kylpijää - Elisaan Kattila Kaunissaari Kotiluoto Luukkaa Nuuksionpää Pirttimäki Rastila Salmi Saunojen käyttö (ed.v ) Rakennus- ja korjaustyöt Ulkoilu osasto n hoidossa olevilla alueilla suoritetuista uudisrakennus-, perusparannus- ja muista korjaustöistä mainittakoon Bengtsär: päälaiturin peruskorjaus ja leirilaiturin kansirakenteen uusiminen Elisaari: isännän asunnon rakennustyön loppuunsaattaminen maastotöiden osalta Kaunissaari: aallonmurtajatyön jatkaminen Kahahti: henkilökunnan asuinrakennuksen peruskorjaus _ Lauttasaari: isännän asunnon peruskorjaus ja Humauksen uimalaiturin sekä pukusuojan korjaustöiden loppuunsaattaminen Luukkaa: ulkoilumajan keittiön korjaustöiden loppuunsaattaminen ja henkilökunnan asuntojen peruskorjaustöiden aloittaminen Lähteelä: isännän asunnon rakennustöiden aloittaminen, ulkoilupolun rakentaminen rantaan ja porakaivon teko Mustikkamaa: ulkoilupolun rakennustyön loppuunsaattaminen ja Honkaluodon sillan pengerrystyön aloittaminen Nuuksionpää: Kattilan torpan kunnostustöiden jatkaminen Pihlajasaari: vesijohto- ja sähköistämistöiden jatkaminen saaressa, rantakioskin peruskorjaus ja ns. Elannon huvilan korjaus Pirttimäki: pienen saunan sisätilojen peruskorjaus, ravintolatilojen korjausten loppuunsaattaminen Rastila: huoltorakennuksen lattioiden korjaus, matkailuperävaunualueen töiden loppuunsaattaminen, puiden ja pensaiden perusistutus Salmi: matkailuvaunualueen töiden jatkaminen, henkilökunnan sosiaalitilojen rakentaminen ja ulkoilupolkuverkon rakennustöiden jatkaminen Seurasaari: tulosillan uusimistöiden jatkaminen ja maanparannustöiden aloittaminen Tervasaari: koirien jaloittelualueen aidan rakentaminen. Ulkoilu- alueet Uudisrakennustöitä jatkettiin mm. Pajalahden, Lemislahden, Strömsinlahden, Pyysaaren ja Vartio- Venesakylänlahden venesatamissa sekä suoritettiin Vattuniemenkarin venesatama-alueen valaistustyöt. tamat Ruoppaustöitä tehtiin mm. Pajalahden, Marjaniemen ja Honkaluodon laiturialueilla. Urakoitsijalla teetettiin 10 kpl uusia teräsbetonisia venelaituriponttooneja, joiden avulla lisättiin venepaikkojen määrää eri venesatamissa.

4 446 Kaupungin venepaikkoja vuokrattiin kertomusvuoden aikana seuraavasti: vuokrattu peräkiinnikkeiset paikat peräkiinnikkeettömät paikat yksityisille veneyhteisöille venehuoltamoille poliisille kaupungin muille virastoille ja laitoksille Vuokraamattomia venepaikkoja oli 254, joten venepaikkoja oli kaikkiaan (ed. v ). Kalastus ja merilinnustus sekä riistanhoito Pyydyslupien myynti Kaupungin vesillä kalastamiseen oikeuttavia pyydyslupia myytiin kertomusvuoden ja edellisen vuoden aikana seuraavasti: uistinlupia verkkolupia koukkulupia pitkäsiimalupia rysälupia katiskalupia troolilupia Kalojen Kaupungin merialueelle istutettiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan kpl 2 3 vuotiaita istutus meritaimenia. Tästä määrästä oli merkittyjä Meri/in- Vuokrasopimuksen perusteella yhdeksän helsinkiläistä metsästysseuraa harjoitti merilintujen syysnustus metsästystä eräillä urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallinnossa olevilla ulkoluodoilla. Poikkeuksellisen huonot säät haittasivat merilinnustusta, joten saaliit jäivät vähäisiksi. Valvonta Kertomusvuoden aikana suoritettiin osaston toimesta kalastuksen ja merilinnustuksen valvontaa kaupungin omistamilla alueilla yhteistoiminnassa merivartioston, poliisin ja eräiden kalastusseurojen kanssa. Vuoden aikana tarkastettiin kaikkiaan 230 kalastajan ja metsästäjän luvat. Kahdeksan erilaista pyydystä takavarikoitiin, minkä lisäksi perittiin lunastussakkoja luvattomasti pyyntiin asetetuista pyydyksistä. Riistan ruokinta Fasaanien ja muiden lintujen ruokintaan käytettiin vuoden aikana rehuviljaa kaikkiaan 550 kg. Riistanruokintapaikkoja oli käytössä 17.

5 447 Matkailijapalvelu Rastilan ja Tullisaaren leirintäalueilla kävi suomalaista ja ulkomaalaista leirintämatkailijaa eli kaikkiaan henkilöä, mikä oli 3.1 % enemmän kuin edellisellä leirintäkaudella. Molemmilla leirintäalueilla tapahtui yht yöpymistä, mikä oli 10.1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta vähennys oli 7.1 % ja kotimaisten osalta 16.8 %. Kaikista yöpymisistä oli ulkomaalaisten osuus 71.1 %. Ulkomaalaiset viipyivät Rastilassa keskimäärin 2.8 (ed. v. 3.0) vrk ja Tullisaaressa 1.7 (2.4) vrk henkeä kohti. Kotimaisten leirintäma +u -»ilijoiden kohdalla vastaavat luvut olivat 2.7 (3.3) vrk ja 1.9 (2.3) vrk. Helsingin kaupungin leirintäalueilla tapahtuneita yöpymisiä oli kaikkiaan ( ). Suomen Retkeilymajajärjestölle vuokratussa Stadionin retkeilymajassa yöpyi kertomusvuoden aikana (12 645) kotimaista ja (19 700) ulkomaalaista vierasta eli yht (32 345) yöpymistä. Virkistys- ja viihdytystoiminta Urheilu- ja ulkoilulautakunnan toimesta myönnettiin 160 suuriperheiselle ja vähävaraiselle helsinki- Suurperläiselle perheenhuoltajalle sekä heidän 138 nuorimmalle lapselleen ilmainen 14 vrk:n pituinen loma heisten lo- Lomaliiton, Virkamiesliiton, Svenska Semesterförbundetin ja Lasten Kesän lomakodeissa. Loman manvieton käytti 160 perheenhuoltajaa ja 128 lasta. Perheenhuoltajien lomapäiviä kertyi yht (2 047) ja järjestälasten (1 575). minen Kesäkuukausina järjestettiin kaupungin eri puistoissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa jne. yht. 116 konserttia, joihin osallistui kaikkiaan kahdeksan soittokuntaa (yht. 26 esiintymistä) ja 16 kuoroa (yht. 90 esiintymistä). Konsertit, teatterit, retket Kaupungissa toimiviin kesäteattereihin järjestettiin kolme vapaanäytöstä. Opastettuja kotiseuturetkiä tehtiin Suomenlinnaan, Vanhankaupungin tekniseen museoon ja kaupunginmuseoon. Juhannusaattona järjestettiin perinteelliset kokonpoittamisti/aisuudet Hietarannassa, Kaivopuiston rannassa ja Tervasaaressa. Tiedotus- ja julkaisutoiminta Helsinkiläisille tarjoutuvista ulkoilu-, veneily-, virkistyskalastus- ym. vapaa-ajanviettomahdollisuuk sista ulkona luonnossa tiedotettiin asukkaille mm. lehdistön ja yleisradion välityksellä sekä esitelmien, keskusi^u- ja tiedotustilaisuuksien, viraston neuvontapalvelun ja yleisölle vapaasti jaettujen esitelehtisten ja karttojen avulla.

30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Kansliatoimiston henkilökunta ym. Vuoden 1971 päättyessä oli toimistossa 13 vakinaista viranhaltijaa sekä viisi työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimihenkilöä. Kansliatoimiston pitämään viraston

Lisätiedot

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE 1 (5) UUDISRAKENTAMINEN URHEILULAITOKSET JA -KENTÄT (01) 3000 1 *Jätkäsaaren liikuntapuisto 2,000 1,000 1,000 3000 1 *Tehtaanpuiston kenttä, tekojäärata ja huoltorakennus 1,500 0,500 1,000 4000 3 Kalasatama,

Lisätiedot

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Kansliatoimisto. Vuoden 1972 päättyessä toimistossa oli 10 vakinaista viranhaltijaa sekä neljä työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimihenkilöä. Toimiston päällikkönä toimi sihteeri, lakit.lis. Pentti

Lisätiedot

31. Urheilu- ja retkeilytoiminta

31. Urheilu- ja retkeilytoiminta Urheilu- ja retkeilylautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakunnan kokoonpano v. 1963 oli sama kuin edellisenä vuonna. Lautakunnalla oli vuoden aikana 24 kokousta, joiden pöytäkirjojen pykäläluku

Lisätiedot

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

40. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Viraston päällikkönä toimi v. 1973 voimistelunopettaja Esko Paimio. Kansliatoimisto. Kertomusvuoden päättyessä toimiston henkilökuntaan kuului kymmenen vakinaista viranhaltijaa sekä neljä työsuhteessa

Lisätiedot

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta

29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano oli v. 1970 muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi toiminnanjoht. Jorma Maskulinin tilalle valittiin majuri

Lisätiedot

30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

30. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Kansliatoimiston henkilökunta ym. Vuoden 1970 päättyessä oli toimistossa yhdeksän vakinaista viranhaltijaa sekä kolme työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimihenkilöä. Kansliatoimiston pitämään viraston

Lisätiedot

Helsinki liikuntakaupunki

Helsinki liikuntakaupunki Helsinki liikuntakaupunki Helsingin liikuntapalvelut Helsingin lukuisat liikuntapalvelut tarjoavat rajattomat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ympäri vuoden sekä sisällä että ulkona. Helsinkiläiset ovat

Lisätiedot

28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta

28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano v. 1971 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseniksi toiminnanjoht. Jaakko Tuomisen tilalle tuli opett.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (9) Yleisten töiden lautakunta Po/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (9) Yleisten töiden lautakunta Po/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (9) 486 Esitys kaupunginhallitukselle kesämaja-alueiden vuokrausperusteiden määräämiseksi HEL 2012-013251 T 10 01 01 03 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikuntalautakunta PJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (5) Liikuntalautakunta PJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (5) 1 Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Päätösehdotus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä

Lisätiedot

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1 1 Pirkkolan liikuntapuisto pohjoinen pysäköintialue ULOS Liikuntaviraston omavalmiste Riipuntatikkaat 2 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsalauta 4 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsa ja selkäteline 1 Liikuntaviraston

Lisätiedot

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta 22. Urheilu- ja retkeilytoiminta Lautakunnan kokoonpano, päätökset ym. Kaupunginvaltuuston valitsemana urheilu- ja retkeilylautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna liikennetarkastaja V. Soininen

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimintaa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin eräiden virastojen ja laitosten kanssa.

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimintaa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin eräiden virastojen ja laitosten kanssa. 68 kuului juhla- ja virkistystilaisuuksia, joissa vanhukset itse suorittivat ainakin osan ohjelmasta sekä retkiä, kuntovoimistelua ja muuta liikuntaa. Työtuvat järjestivät ohjattua askartelutoimintaa ja

Lisätiedot

Virastopäällikkönä toimi v voim.opett. Esko Paimio saakka ja lukien voim.- opett. Esko Numminen.

Virastopäällikkönä toimi v voim.opett. Esko Paimio saakka ja lukien voim.- opett. Esko Numminen. 437 40. Urheilu ja ulkoiluvirasto Virastopäällikkönä toimi v. 1974 voim.opett. Esko Paimio 30.11. saakka ja 1.12. lukien voim.- opett. Esko Numminen. Kansliatoimisto Toimiston päällikkönä toimi siht. varat.

Lisätiedot

SAUNAT. Tule ja tutustu: hel.fi/liikunta

SAUNAT. Tule ja tutustu: hel.fi/liikunta SAUNAT. Tule ja tutustu: hel.fi/liikunta LISÄÄ LÖYLYÄ. SAUNOJA YMPÄRI STADIA. Liikuntavirastolla on toistakymmentä paikkaa, joissa on joko tilausvuoroja tai yleisiä saunavuoroja naisille ja miehille. Saaristosta

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 13.02.2017 143 HEL 2016-009632 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa

Lisätiedot

28. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

28. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Kansliatoimiston henkilökunta ym. Kertomusvuoden päättyessä oli toimistossa 9 vakinaista viranhaltijaa sekä 2 työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimihenkilöä. Kansliatoimiston pitämään viraston diaariin

Lisätiedot

Liikuntavirastolle sisäisten vuokrausten periaatteilla vuokrattavien kohteiden vuokrat ja vuokran määräytymisperusteet 1.1.

Liikuntavirastolle sisäisten vuokrausten periaatteilla vuokrattavien kohteiden vuokrat ja vuokran määräytymisperusteet 1.1. Liikuntavirastolle sisäisten vuokrausten periaatteilla vuokrattavien kohteiden vuokrat ja vuokran määräytymisperusteet 1.1.2014 alkaen Nykyinen Uusi perittävä vuokraus vuosivuokra nimi kun kos kort tont

Lisätiedot

Tiivistelmä toiminnasta

Tiivistelmä toiminnasta Tiivistelmä toiminnasta Helsingin liikuntatoimi 2013 Yhteisvoimin lisää liikettä Ensimmäinen vuosi uuden liikuntastrategian viitoittamana vahvisti liikuntapalvelujen keskeistä osaa helsinkiläisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kaupunginvaltuusto Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Kaupunginvaltuusto Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (7) 148 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite uimahallien aukioloaikojen pidentämisestä HEL 2016-009632 T 00 00 03 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsinki organisoituu uudelleen

Helsinki organisoituu uudelleen Helsinki organisoituu uudelleen SLA:n olosuhdeseminaari 27. - 28.9.2017 Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö Kivikon hiihtohalli kausi käynnistyy 2.10. Helsingin johtamisjärjestelmän uudistus miksi?

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Kansliatoimiston henkilökunta ym. Vuoden 1968 päättyessä oli toimistossa 9 vakinaista viranhaltijaa sekä 3 'työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimihenkilöä. Kanshatoimiston pitämään viraston diaariin

Lisätiedot

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta 22. Urheilu- ja retkeilytoiminta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Urheilu- ja retkeilylautakunnan puheenjohtajana toimi v. 1952 liikennetarkastaja V. Soininen sekä jäseninä sihteeri G-.V. Rajala-Rinne,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Liikuntalautakunta SISÄ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Liikuntalautakunta SISÄ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (6) 55 Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään Vaarala-Jakomäen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Ryj Vastaus vt Pia Pakarisen kysymykseen Vasikkasaaren asemakaavan toteuttamisesta

Kaupunginvaltuusto. Ryj Vastaus vt Pia Pakarisen kysymykseen Vasikkasaaren asemakaavan toteuttamisesta Kaupungi 4 Vastaus vt Pia Pakarisen kysymykseen Vasikkasaaren asemakaavan toteuttamisesta Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus Merellisten palvelujen kehittäminen perustuu

Lisätiedot

Haitallisten vieraslajien torjunnasta. Tuuli Ylikotila & Riitta Partanen, HKR

Haitallisten vieraslajien torjunnasta. Tuuli Ylikotila & Riitta Partanen, HKR Haitallisten vieraslajien torjunnasta Tuuli Ylikotila & Riitta Partanen, HKR Helsingin LUMO- ohjelman seurannan seminaari 3.6.2014 LUMO- toimintaohjelma 2008-2017 5.1 Yleiset tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA TASO 2 Palvelukokonaisuus. TASO 3 Palvelu. Kulttuuripalvelukokonaisuus

ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA TASO 2 Palvelukokonaisuus. TASO 3 Palvelu. Kulttuuripalvelukokonaisuus ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA 30.5.2017 Taso Nimike TASO 2 Palvelukokonaisuus Toimialan hallinto kulttuurijohtaja liikuntajohtaja nuorisoasiainjohtaja hallintojohtaja TASO 3 Palvelu Kaupunginmuseo

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta 22. Urheilu- ja retkeilytoiminta Urheilu- ja retkeilylautakunnan ja sen jaostojen kokoonpano t kokoukset ym. Lautakunnan puheenjohtajana v. 1958 oli liikennetarkast. Väinö Soininen, varapuheenjohtajana

Lisätiedot

PUISTOJUMPAT STADIN KESÄ LIIKUTTAA. Kesäesite/2015

PUISTOJUMPAT STADIN KESÄ LIIKUTTAA. Kesäesite/2015 PUISTOJUMPAT STADIN KESÄ LIIKUTTAA Kesäesite/2015 1 Sisällysluettelo Stadin kesä liikuttaa...3 Uinti...5 Maauimalat...6 Uimarannat...8 Uimahallit... 14 Uimakoulut lapset ja nuoret... 16 Uimakoulut ja vesijumppa

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKUNTATOIMI

HELSINGIN LIIKUNTATOIMI HELSINGIN LIIKUNTATOIMI toimintakertomus_a5 8s_final.indd 1 03/06/15 15:19 Palvelut Sisäliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat Ulkoilualueet ja -reitit Veneily Kalastus Liikunnanohjaus Liikuntaseurojen ja liikuntalaitosten

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liikuntalautakunta HAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liikuntalautakunta HAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 12 Liikuntatoimen eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon HEL 2014-000112 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti

Lisätiedot

LADUT ULKOILU UINTI KUNTOILU LUISTELU LIIKUNTAPALVELUT TALVI

LADUT ULKOILU UINTI KUNTOILU LUISTELU LIIKUNTAPALVELUT TALVI LUISTELU LADUT ULKOILU UINTI KUNTOILU LIIKUNTAPALVELUT TALVI 2014 2015 Tervetuloa nauttimaan Helsingin lukuisista ulkoilumahdollisuuksista Pidät käsissä talviesitettä, joka kokoaa Helsingin kaupungin liikuntaviraston

Lisätiedot

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto Kansliatoimiston henkilökunta ym. Kertomusvuoden päättyessä oli toimistossa 9 vakinaista viranhaltijaa sekä 2 työsuhteessa olevaa kuukausipalkkaista toimihenkilöä. Kansliatoimiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKKOJEN VUODEN 2013 YLEISET OHJEET JA MAKSUT

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKKOJEN VUODEN 2013 YLEISET OHJEET JA MAKSUT HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN LIIKUNTAPAIKKOJEN VUODEN 2013 YLEISET OHJEET JA MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET OHJEET 1.1. Varauspaikka 1 1.2. Maksujen suorittaminen 1 1.3. Muut -hintaryhmä 1 1.3.1.

Lisätiedot

Helsingin matkailu vuonna 2011

Helsingin matkailu vuonna 2011 Helsingin matkailu vuonna 2011 MATKAILUVUOSI 2011 LYHYESTI 3,4 miljoonaa yöpymistä majoitusliikkeissä 46 % yöpymisistä kotimaasta 54 % yöpymisistä ulkomailta tärkeimmät markkina-alueet Venäjä, Saksa, Iso-Britannia,

Lisätiedot

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 2020 -hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 27.5.2009 VARJAKKA - ALUERAJAUS Aluerajaus: Varjakan saari, Varjakan mantere ja Akion saari Alueen pinta-ala noin 200 ha (Varjakka + Pyydyskari 100 ha,

Lisätiedot

Vuosi oli jälleen täynnä toimintaa ja siinä korostui entisestään tuloksellinen

Vuosi oli jälleen täynnä toimintaa ja siinä korostui entisestään tuloksellinen Toimintakertomus 2008 Liikuntajohtajan katsaus Yhteistyöllä hyvinvoinnin puolesta Vuosi oli jälleen täynnä toimintaa ja siinä korostui entisestään tuloksellinen yhteistyö sekä viraston sisällä että liikunta-alan

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

1. VUOKRAKOHTEEN KUNTO, LUOVUTUS JA KÄYTTÖ

1. VUOKRAKOHTEEN KUNTO, LUOVUTUS JA KÄYTTÖ 1 (5) LAUTTASAAREN ULKOILUPUISTOSSA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN JA UIMALAITURIN VUOKRAUS HUMAUS RY:LLE Helsingin kaupungin liikuntavirasto vuokraa Humaus ry:lle, Helsingin kaupungin 31. kaupunginosasta (Lauttasaari)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VESIALUEILLA TAPAHTUVAA KALASTUSTA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 2017

HELSINGIN KAUPUNGIN VESIALUEILLA TAPAHTUVAA KALASTUSTA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 2017 www.hel.fi/kalastus HELSINGIN KAUPUNGIN VESIALUEILLA TAPAHTUVAA KALASTUSTA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 2017 1. Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen

Lisätiedot

ALUE-, RAKENNUS- JA KALUSTOINVENTAARIO

ALUE-, RAKENNUS- JA KALUSTOINVENTAARIO Liite 3 tarjouspyyntöön H029-16, HEL 2016-000773 ALUE-, RAKENNUS- JA KALUSTOINVENTAARIO Sisällys 1. SALMEN ALUEET... 2 Matkailuvaunualue A (12)... 5 Matkailuvaunualue B (13)... 6 Pysäköintialue (P)...

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia. N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia. N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Er; r;sn', ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia,nkis-rc,?.,c1v N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 10.11.1982 hyväksymä YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Perustiedot Osakaskunnan nimi on Judinsalon osakaskunta (rek nro 435-401-876-5) ja sen hallinnon kotipaikka on Luhangan kunta. Osakaskunnan kalastusalue käsittää ns. Judinsalo

Lisätiedot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Vapaa-ajankalastus Suomessa ja Lapissa Poroeno 2001 5.12.2007 SVK / Petter Nissén 25.10.2007 2 Vapaa-ajankalastajat Suomessa n. 1,93 milj. vapaa-ajankalastajaa

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 03.07.2015

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 03.07.2015 ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 03.07.2015 (nro) 2004-0106 2015-0029 150 Palonen Tommi Kristian Haetaan jatkoaikaa rakennuslupaan 2004-0106 rakennuksen valmistumiselle.

Lisätiedot

(BOTORP) Myönnetty Toimenpidelupa Jätevesijärjestelmän uusiminen ; Installation av vattenklosett och en sluten tank

(BOTORP) Myönnetty Toimenpidelupa Jätevesijärjestelmän uusiminen ; Installation av vattenklosett och en sluten tank Porvoon kaupunki Rakennustarkastaja Julkipanoilmoitus 7.9.2017 RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 7.9.2017 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET Lupanumero 2017-405 489 638-464-0003-0177 (Alvik) Vapaa-ajan asunto Maalämpökaivon

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 Lain tavoitteet Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010

PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010 PYHTÄÄN KALASTUSALUE KALASTUKSEN VALVONTA RAPORTTI 2010 KALASTUKSEN VALVONNAN RAPORTTI: Nro 1 1. VALVONTA-AJANKOHTA Päivämäärä 23.9.2010 Klo 12:00 16:00 X 1 valvoja Säätila Puolipilvinen Tuulen nopeus

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

20. Urheilu- ja retkeilytoiminta

20. Urheilu- ja retkeilytoiminta Urheilu- ja retkeilylautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakunnan puheenjohtajana v. 1961 toimi liikennetark. Väinö Soininen, varapuheenjohtajana ins. Bertil Oljelund sekä jäseninä valtiot,

Lisätiedot

Vuoden 2006 liikuntateko oli Rautatientorille

Vuoden 2006 liikuntateko oli Rautatientorille Toimintakertomus 2006 Liikuntajohtajan katsaus Elämyksellisiä liikuntapaikkoja ja liikunnan riemua Vuoden 2006 liikuntateko oli Rautatientorille noussut uusi tekojäärata Jääpuisto. Liikuntavirasto toteutti

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Kuinka suomalaiset ulkoilevat?

Kuinka suomalaiset ulkoilevat? Luonnon virkistyskäyttö Kuinka suomalaiset ulkoilevat? Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Valtakunnallinen ulkoiluseminaari Heureka, Vantaa, 1.12.2011 Esityksen sisältö Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille

TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille 1(4) TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA 2016 2020 I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille 2016-20120 Sivistyslautakunnan päätös hyväksyttävistä investoinneista

Lisätiedot

INARIN RETKEILYALUEEN KEHITTÄMINEN Pirjo Seurujärvi

INARIN RETKEILYALUEEN KEHITTÄMINEN Pirjo Seurujärvi INARIN RETKEILYALUEEN KEHITTÄMINEN 11.6.2009 Pirjo Seurujärvi 2 Inarin retkeilyalue pähkinänkuoressa - Pinta-ala 121 820 ha - Vettä 68 450 ha - Maata 35 440 ha - Retkeilyn rakenteita - Tuvat yht. 12 -

Lisätiedot

Helsingin matkailu vuonna 2010

Helsingin matkailu vuonna 2010 Helsingin matkailu vuonna 2010 MATKAILUVUOSI 2010 LYHYESTI 3,2 miljoonaa yöpymistä majoitusliikkeissä 46 % yöpymisistä kotimaasta 54 % yöpymisistä ulkomailta tärkeimmät markkina-alueet Venäjä, Saksa, Iso-Britannia,

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 Toimintakertomus 2005 Liikuntajohtajan katsaus MM-kisat olivat esimerkki toimivasta yhteistyöstä Vuoden suurin urheilutapahtuma maailmassa, yleisurheilun MM-kisat, järjestettiin vuonna 2005 Helsingissä.

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi. 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen rakentaminen

61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi. 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen rakentaminen LUPATUNNUS PÄÄTÖSPÄIVÄ 061-2011-26 061-2011-20 RAKENNUSPAIKKA LUVAN SISÄLTÖ 61-403-6-61 Käyttötarkoituksen muutos Loma-asunto muutetaan asuinrakennukseksi 61-406-2-22 Aitaaminen Aidan, portin ja roskakatoksen

Lisätiedot

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat:

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat: 235/2014 103 Projektien väliraportit 03/2014 Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi investointiprojektien kolmannesvuosiraportit esittelyosan ja

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN TULKINTAOHJE Lokakuu 2004 Voimassa toistaiseksi rakennusvalvontaviraston johtoryhmän päätöksellä SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA 2016-2018 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kokonais- TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rak.koht. Muut HALLINTOTOIMINTA 900120 Osakkeiden/osuuksien osto

Lisätiedot

LUONNOS Liite 2 (2018)

LUONNOS Liite 2 (2018) 1 LUONNOS 3.10.2017 Liite 2 (2018) RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN LUOKITTELUASTEIKOT Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

Päätösehdotus Liikuntalautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se

Päätösehdotus Liikuntalautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (8) 136 Liikuntatoimi, laitos- ja säätiöavustusten hakeminen vuodelle 2014 yli 170000 euroa HEL 2013-006017 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Vuosi 2004 toteutui liikuntatoimen osalta erinomaisesti. Pysyimme

Vuosi 2004 toteutui liikuntatoimen osalta erinomaisesti. Pysyimme Toimintakertomus 2004 Liikuntajohtajan katsaus Yleisurheilun vuoden 2005 MM-kisojen valmistelut toivat lisäväriä liikuntaviraston toimintaan. Vuosi 2004 toteutui liikuntatoimen osalta erinomaisesti. Pysyimme

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

PALVELUALUE: Sivistyspalvelukeskus

PALVELUALUE: Sivistyspalvelukeskus PALVELUALUE: Sivistyspalvelukeskus Tulosalue: Kulttuuriosastorliikuntapalvelut Hanke/Hankeryhma: Uimahallin vllhtyisyyden Parantaminen Tulot Kustannusarvio Ed. vuosien kayttit ioista valtionosuudet Netlomenot

Lisätiedot

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto

29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 29. Urheilu- ja ulkoiluvirasto 11 512 päivää ja 90 1 888 päivää. Kertoi sattui 47 tapaturmaa, jois- uneet 253 lomapäivää sisältyvät em. ta utta ja 414 lähtenyttä kirjettä. Toimistossa pidetyn oli toimistossa

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit ALKUPERÄINEN RAK. VUOSI LAAJENNUS / MERKITTÄVÄ PERUSPARANNUS 4. PÄIVÄKODIN TOIMIVUUS 5. TERVEELLISYYS / SISÄILMASTO 6. TURVALLISUUS YHTEENSÄ PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen

Lisätiedot

3. Kiinteistölautakunta 35-

3. Kiinteistölautakunta 35- 3. Kiinteistölautakunta 35- nimiselle seuralle 1 ); luistinratojen ja kelkkamäkien sijoitusta talveksi 1944/45 2 ); Alppilan pujottelumäen kunnostamista 3 ) sekä vapautuneiden vankien työryhmän työvälineiden

Lisätiedot