harjoitus- kilpai- harjoittelijoita tunteja luja ja kilpailijoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "harjoitus- kilpai- harjoittelijoita tunteja luja ja kilpailijoita 1 090 102 12 020 2 203-11 854"

Transkriptio

1 443 Eri tiloja käytettiin seuraavasti: harjoitus- kilpai- harjoittelijoita tunteja luja ja kilpailijoita C-messuhalli Kumpulan uimala Pirkkolan urheilupuisto jäähalli pallohalli uimahalli voimailusali Ruskeasuon urheiluhallit Stadionin itäsivun salit Soutustadion Talin pallohalli Yrjönkatu 21 b uimahalli urheiluhalli ) D Kokonaiskäyttö Rakennustyöt Kertomusvuonna valmistui Pirkkolan urheilupuiston jäähalli ja Oulunkylän tekojääradan peruspa- rannustyöt. Talin jalkapallohallin ja pukusuojan sekä Tahvonlahden kentän rakentamista jatkettiin. Uudisraken nustyöt Valaistuksen rakentaminen suoritettiin Eläintarhan, Lauttasaaren, Jakomäen ja Pihlajamäen kunto- Peruspa radoilla ja Etelä-Haagan ja Mellunmäen lähiökentillä sekä Laajasalon, Vuosaaren ja Myllypuron rannus urheilupuistoihin rakennettiin kuntoradat. Lisäksi Laajasalon ja Siltamäen urheilupuistoissa asfal- työt toitiin jääkiekko-tenniskenttä ja rakennettiin aita sekä uusittiin Uimastadionilla toisen tunneliosan putkikannakkeet. Ulkoilu osasto Henkilökunta Kertomusvuoden päättyessä oli osaston palveluksessa 11 (ed. v. 13) viranhaltijaa. Avoinna oli kaksi ulkoilualueen isännän virkaa (Lauttasaari ja Seurasaari). Työsuhteista henkilökuntaa oli eniten heinäkuussa, eli 195 (233) henkilöä, ja vähiten marraskuussa eli 86 (74) henkilöä. Kertomusvuoden ajan toimi osastopäällikön vs:n valtiot.maist. Tapani Mattila. Ulkoilualueet ja-puistot Ulkoiluosaston hoidossa oli kertomusvuoden päättyessä kaikkiaan 11 ulkoilualuetta ja 15 ulkoilupuistoa. Ulkoilualueista Nuuksionpää laajeni 52 ha:n verran kaupungin omistukseen hankitun Saukonnoron alueen tultua liitetyksi siihen. Kaikkien ulkoilualueiden yhteispinta-ala oli ha ja Osaston hoidossa olevat

2 444 ulkoilupuistojen 545 ha eli molemmat yht. laskettuna oli osaston hoidossa virkistysalueita kaikkiaan (5 354) ha. Kävijä- määrät Eri ulkoilualueilla päivittäin suoritettuun kulkuneuvojen laskentaan sekä eräiden liikennöitsijöiden antamiin ilmoituksiin samoin kuin muutamissa tapauksissa suoritettuun kävijäiaskentaan perustuvat arvioidut kävijämääräluvut olivat kertomuvuoden ja edellisen vuoden aikana seuraavat (Bengtsäria lukuunottamatta): Elisaari Karja ka ivo Kauhala Kaunissaari Luukkaa Lähteelä Nuuksionpää Pirttimäki Salmi Vaakkoi Ulkoilupuistojen kävijämäärät arvioitiin kertomusvuoden aikana seuraavan suuruisiksi: - Kallahti Seurasaari Kivinokka Tullisaari Lauttasaari Uutela Mustikkamaa Varsasaari Pihlajasaari Varis-Pitkäluoto Rastila Vasikkaluoto Satamasaari Vasikka saari Luettelosta puuttuu Tervasaari, joka oli varsin vilkkaasti päivittäisessä ulkoilukäytössä, mutta jossa kävijämäärien arviointia ei suoritettu. Suurin kävijämäärälisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli Mustikkamaalla, jonka talvikäyttö lisääntyi sinne rakennettujen jääkiekko- ja luistelukenttien takia moninkertaiseksi ja sillan valmistuttua mudostui Korkeasaareen suuntautuvan liikenteen läpikulkualueeksi. Erittäin sateisen kesän takia jäivät kävijämäärät eräillä kaukana kaupungista sijaitsevilla ulkoilualueilla poikkeuksellisen alhaisiksi. Epäedulliset sääolosuhteet eivät sen sijaan samassa määrin vaikuttaneet ulkoilupuistojen ja muiden lähivirkistysalueiden käyttöön. Salmen pujottelurinteen hiihtohissejä käytettiin kertomusvuonna (35 668) kertaa aikuisten nousuun ja (40 860) kertaa lasten nousuun eli nousukertoja oli yht (76 528). Kaikissa ulkoilukohteissa, joissa laskentaa suoritettiin, kävi kertomusvuoden aikana yht. n henkilöä ja n moottoriajoneuvoa. Helsinkiläisille varatuilla telttailualueilla laskettiin telttailukauden aikana olleen yht telttaa. Kesäma- Ulkoilupuistoissa oli yksityisten omistamia kesämajoja seuraavasti. ja-alueet yksityisten omistamat yhteisöjen omistamat

3 445 Eri ulkoilualueilla olevia saunoja käytettiin kertomusvuoden aikana seuraavasti: kylpijää - Elisaan Kattila Kaunissaari Kotiluoto Luukkaa Nuuksionpää Pirttimäki Rastila Salmi Saunojen käyttö (ed.v ) Rakennus- ja korjaustyöt Ulkoilu osasto n hoidossa olevilla alueilla suoritetuista uudisrakennus-, perusparannus- ja muista korjaustöistä mainittakoon Bengtsär: päälaiturin peruskorjaus ja leirilaiturin kansirakenteen uusiminen Elisaari: isännän asunnon rakennustyön loppuunsaattaminen maastotöiden osalta Kaunissaari: aallonmurtajatyön jatkaminen Kahahti: henkilökunnan asuinrakennuksen peruskorjaus _ Lauttasaari: isännän asunnon peruskorjaus ja Humauksen uimalaiturin sekä pukusuojan korjaustöiden loppuunsaattaminen Luukkaa: ulkoilumajan keittiön korjaustöiden loppuunsaattaminen ja henkilökunnan asuntojen peruskorjaustöiden aloittaminen Lähteelä: isännän asunnon rakennustöiden aloittaminen, ulkoilupolun rakentaminen rantaan ja porakaivon teko Mustikkamaa: ulkoilupolun rakennustyön loppuunsaattaminen ja Honkaluodon sillan pengerrystyön aloittaminen Nuuksionpää: Kattilan torpan kunnostustöiden jatkaminen Pihlajasaari: vesijohto- ja sähköistämistöiden jatkaminen saaressa, rantakioskin peruskorjaus ja ns. Elannon huvilan korjaus Pirttimäki: pienen saunan sisätilojen peruskorjaus, ravintolatilojen korjausten loppuunsaattaminen Rastila: huoltorakennuksen lattioiden korjaus, matkailuperävaunualueen töiden loppuunsaattaminen, puiden ja pensaiden perusistutus Salmi: matkailuvaunualueen töiden jatkaminen, henkilökunnan sosiaalitilojen rakentaminen ja ulkoilupolkuverkon rakennustöiden jatkaminen Seurasaari: tulosillan uusimistöiden jatkaminen ja maanparannustöiden aloittaminen Tervasaari: koirien jaloittelualueen aidan rakentaminen. Ulkoilu- alueet Uudisrakennustöitä jatkettiin mm. Pajalahden, Lemislahden, Strömsinlahden, Pyysaaren ja Vartio- Venesakylänlahden venesatamissa sekä suoritettiin Vattuniemenkarin venesatama-alueen valaistustyöt. tamat Ruoppaustöitä tehtiin mm. Pajalahden, Marjaniemen ja Honkaluodon laiturialueilla. Urakoitsijalla teetettiin 10 kpl uusia teräsbetonisia venelaituriponttooneja, joiden avulla lisättiin venepaikkojen määrää eri venesatamissa.

4 446 Kaupungin venepaikkoja vuokrattiin kertomusvuoden aikana seuraavasti: vuokrattu peräkiinnikkeiset paikat peräkiinnikkeettömät paikat yksityisille veneyhteisöille venehuoltamoille poliisille kaupungin muille virastoille ja laitoksille Vuokraamattomia venepaikkoja oli 254, joten venepaikkoja oli kaikkiaan (ed. v ). Kalastus ja merilinnustus sekä riistanhoito Pyydyslupien myynti Kaupungin vesillä kalastamiseen oikeuttavia pyydyslupia myytiin kertomusvuoden ja edellisen vuoden aikana seuraavasti: uistinlupia verkkolupia koukkulupia pitkäsiimalupia rysälupia katiskalupia troolilupia Kalojen Kaupungin merialueelle istutettiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan kpl 2 3 vuotiaita istutus meritaimenia. Tästä määrästä oli merkittyjä Meri/in- Vuokrasopimuksen perusteella yhdeksän helsinkiläistä metsästysseuraa harjoitti merilintujen syysnustus metsästystä eräillä urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallinnossa olevilla ulkoluodoilla. Poikkeuksellisen huonot säät haittasivat merilinnustusta, joten saaliit jäivät vähäisiksi. Valvonta Kertomusvuoden aikana suoritettiin osaston toimesta kalastuksen ja merilinnustuksen valvontaa kaupungin omistamilla alueilla yhteistoiminnassa merivartioston, poliisin ja eräiden kalastusseurojen kanssa. Vuoden aikana tarkastettiin kaikkiaan 230 kalastajan ja metsästäjän luvat. Kahdeksan erilaista pyydystä takavarikoitiin, minkä lisäksi perittiin lunastussakkoja luvattomasti pyyntiin asetetuista pyydyksistä. Riistan ruokinta Fasaanien ja muiden lintujen ruokintaan käytettiin vuoden aikana rehuviljaa kaikkiaan 550 kg. Riistanruokintapaikkoja oli käytössä 17.

5 447 Matkailijapalvelu Rastilan ja Tullisaaren leirintäalueilla kävi suomalaista ja ulkomaalaista leirintämatkailijaa eli kaikkiaan henkilöä, mikä oli 3.1 % enemmän kuin edellisellä leirintäkaudella. Molemmilla leirintäalueilla tapahtui yht yöpymistä, mikä oli 10.1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta vähennys oli 7.1 % ja kotimaisten osalta 16.8 %. Kaikista yöpymisistä oli ulkomaalaisten osuus 71.1 %. Ulkomaalaiset viipyivät Rastilassa keskimäärin 2.8 (ed. v. 3.0) vrk ja Tullisaaressa 1.7 (2.4) vrk henkeä kohti. Kotimaisten leirintäma +u -»ilijoiden kohdalla vastaavat luvut olivat 2.7 (3.3) vrk ja 1.9 (2.3) vrk. Helsingin kaupungin leirintäalueilla tapahtuneita yöpymisiä oli kaikkiaan ( ). Suomen Retkeilymajajärjestölle vuokratussa Stadionin retkeilymajassa yöpyi kertomusvuoden aikana (12 645) kotimaista ja (19 700) ulkomaalaista vierasta eli yht (32 345) yöpymistä. Virkistys- ja viihdytystoiminta Urheilu- ja ulkoilulautakunnan toimesta myönnettiin 160 suuriperheiselle ja vähävaraiselle helsinki- Suurperläiselle perheenhuoltajalle sekä heidän 138 nuorimmalle lapselleen ilmainen 14 vrk:n pituinen loma heisten lo- Lomaliiton, Virkamiesliiton, Svenska Semesterförbundetin ja Lasten Kesän lomakodeissa. Loman manvieton käytti 160 perheenhuoltajaa ja 128 lasta. Perheenhuoltajien lomapäiviä kertyi yht (2 047) ja järjestälasten (1 575). minen Kesäkuukausina järjestettiin kaupungin eri puistoissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa jne. yht. 116 konserttia, joihin osallistui kaikkiaan kahdeksan soittokuntaa (yht. 26 esiintymistä) ja 16 kuoroa (yht. 90 esiintymistä). Konsertit, teatterit, retket Kaupungissa toimiviin kesäteattereihin järjestettiin kolme vapaanäytöstä. Opastettuja kotiseuturetkiä tehtiin Suomenlinnaan, Vanhankaupungin tekniseen museoon ja kaupunginmuseoon. Juhannusaattona järjestettiin perinteelliset kokonpoittamisti/aisuudet Hietarannassa, Kaivopuiston rannassa ja Tervasaaressa. Tiedotus- ja julkaisutoiminta Helsinkiläisille tarjoutuvista ulkoilu-, veneily-, virkistyskalastus- ym. vapaa-ajanviettomahdollisuuk sista ulkona luonnossa tiedotettiin asukkaille mm. lehdistön ja yleisradion välityksellä sekä esitelmien, keskusi^u- ja tiedotustilaisuuksien, viraston neuvontapalvelun ja yleisölle vapaasti jaettujen esitelehtisten ja karttojen avulla.

Vuoden 2006 liikuntateko oli Rautatientorille

Vuoden 2006 liikuntateko oli Rautatientorille Toimintakertomus 2006 Liikuntajohtajan katsaus Elämyksellisiä liikuntapaikkoja ja liikunnan riemua Vuoden 2006 liikuntateko oli Rautatientorille noussut uusi tekojäärata Jääpuisto. Liikuntavirasto toteutti

Lisätiedot

PUISTOJUMPAT STADIN KESÄ LIIKUTTAA. Kesäesite/2015

PUISTOJUMPAT STADIN KESÄ LIIKUTTAA. Kesäesite/2015 PUISTOJUMPAT STADIN KESÄ LIIKUTTAA Kesäesite/2015 1 Sisällysluettelo Stadin kesä liikuttaa...3 Uinti...5 Maauimalat...6 Uimarannat...8 Uimahallit... 14 Uimakoulut lapset ja nuoret... 16 Uimakoulut ja vesijumppa

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VI RASTOTJA LAITOKSET

VI RASTOTJA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VI RASTOTJA LAITOKSET 6 1970 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1973 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat. 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto 3. Asuntotuotantotoimikunta

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

31. Rakennusvirasto 1 )

31. Rakennusvirasto 1 ) 1 ) Yleistä Kaupungin rakentamista kokonaisuutena ajatellen on vuoden 1970 tilille kirjattava eräs huomattava organisation uusinta, nimittäin projektijärjestelmän käyttöön otto. Tämän uuden organisation

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOTJALAITOKSET JULKAISEMA HELSINKI 1971

HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOTJALAITOKSET JULKAISEMA HELSINKI 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOTJALAITOKSET 4 968 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 97 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Alkulause.... Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto *

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 10 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978 ISBN 951-771 -044-5 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu

Lisätiedot

Liikuntatoimi täytti kertomusvuonna pyöreät 90 vuotta. Kunnioitettavaan

Liikuntatoimi täytti kertomusvuonna pyöreät 90 vuotta. Kunnioitettavaan Toimintakertomus 2009 Liikuntatoimi täytti kertomusvuonna pyöreät 90 vuotta. Kunnioitettavaan ikään ehtinyt, mutta hyväkuntoinen ja nuorekas virastomme toimi edelleen aktiivisesti helsinkiläisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

34. Liikennelaitos 1}

34. Liikennelaitos 1} 34. Liikennelaitos 1} s Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta edelleen liikenteen parantamiseen siinä laajuudessa kuin köytettävissä oleva kalusto sen salli. Tällöin koetettiin lähinnä tyydyttää

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 8 1972 jyelsingin KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1975 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 1.YLEISTÄ Vuosi 2013 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin lähinnä työn

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT VUOSIKERTOMUS 2011

LIIKUNTAPALVELUT VUOSIKERTOMUS 2011 LIIKUNTAPALVELUT VUOSIKERTOMUS 2011 Espoon liikuntavisio USEAMMAT. USEAMMIN. LIIKUNTAPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET Espoolaisten liikunta-aktiivisuutta lisätään, tavoitteena on saada yhä useampi espoolainen

Lisätiedot

32. Liikennelaitos 1 )

32. Liikennelaitos 1 ) 1 ) Liikennelaitoksen lautakunta seuraava: Londen, Carl-Gustaf Kalliala, Henrik Gestrin, Kristian Ilveskorpi, Martti Korvenheimo, Jorma Nieminen, Martti Vakkuri, Juho Valpas, Olavi Virtanen, Kalle Krogius,

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 9 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 4 2013. Tytäryhteisöraportti. Kaupunginkanslia. Tytäryhteisöraportti 4 2013 1

Helsingin kaupunki 4 2013. Tytäryhteisöraportti. Kaupunginkanslia. Tytäryhteisöraportti 4 2013 1 Helsingin kaupunki 4 2013 Tytäryhteisöraportti Kaupunginkanslia Tytäryhteisöraportti 4 2013 1 Julkaisija Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto Tiedustelut controller Pia Halinen (09) 310 25718

Lisätiedot

LISÄÄ LIIKETTÄ STADIIN

LISÄÄ LIIKETTÄ STADIIN ILMOITTAUDU SYYSKAUDEN LIIKUNTAKURSSEILLE 18.8. ALKAEN! LISÄÄ LIIKETTÄ STADIIN Helsingin kaupungin liikuntavirasto Syksy 2015 / www.hel.fi/liikunta Sisällysluettelo 2...Liikuntajohtajan pääkirjoitus Liikuntakurssien

Lisätiedot

Kansi: Oona Tikkaoja, Unelma, 2012. HTM / Hanna Kukorelli Toimitus: Pia Majava Ulkoasu: Arja Kiisseli Kirjapaino: Lönnberg Painot Oy, 2013 Painos:

Kansi: Oona Tikkaoja, Unelma, 2012. HTM / Hanna Kukorelli Toimitus: Pia Majava Ulkoasu: Arja Kiisseli Kirjapaino: Lönnberg Painot Oy, 2013 Painos: Toimintakertomus 2012 Kansi: Oona Tikkaoja, Unelma, 2012. HTM / Hanna Kukorelli Toimitus: Pia Majava Ulkoasu: Arja Kiisseli Kirjapaino: Lönnberg Painot Oy, 2013 Painos: 150 kpl Paperi: kansi Gallery Art

Lisätiedot

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja

Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi. Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2012 1 Klinger Finland Oy Tinakuja 3, 02430 MASALA Puh. 010 400 1011 www.klinger.fi Luonnostaan parempia energiaratkaisuja 2 HALLITUS www.poliisimajalaiset.fi Vuosijulkaisu: Poliisimajalaiset ry c/o Matti

Lisätiedot

Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. Kari Nissinen Veli Möttönen

Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila. Kari Nissinen Veli Möttönen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 136 Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila Kari Nissinen Veli Möttönen VTT TECHNOLOGY 136 Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (13) Liikuntalautakunta LJ/10 28.05.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (13) Liikuntalautakunta LJ/10 28.05.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (13) 10 Liikuntalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuonna 2016 myönnettävistä laitos- ja säätiöavustuksista HEL 2015-006260 T 02 05 01 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot

2/2009. Kuuden kunnan liitos toi Kouvolalle mittavan energiaomistuksen. sivu 44

2/2009. Kuuden kunnan liitos toi Kouvolalle mittavan energiaomistuksen. sivu 44 ALANSA YKKÖNEN 2/2009 Vesistölämpö on Porvoon urheiluopistollkärrin energia- hyvä Skaft- ratkaisu, kaava on Marko ilmastoteko, sanoo. Eero Löytö- Ruti nen iloitsee. sivulla 24 36 Ratinan uusi kauppakeskus

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Maatalouslautakunta.

Maatalouslautakunta. XXIV. Maatalouslautakunta. Maatalouslautakunnan vuodelta 1929 laatima kertomus oli seuraava: Lautakunnan kokoonpano y.m. Lautakuntaan kuuluivat kertomusvuonna ylim. professori E. H. Ehrnrooth puheenjohtajana,

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö

Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö S u o m e n y m p ä r i s t ö 641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Suomen ympäristö 641 Alueidenkäytön

Lisätiedot