Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Merja Häsänen, arkkitehti, p , Ilmoitus vireille tulosta Kala , , Kh pvm, Kv pvm

2 1/26 1 Perus ja tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pakkalan Kartanonkoskella, Ylästöntien varrella hotelli Pilottia vastapäätä. Tontin itä-, etelä- ja länsipuolella on asuinkerrostaloja. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksella eheytetään Kartanonkosken kaupunkirakennetta ja Ylästöntien katukuvaa jatkamalla kartanonkoskelaista kerrostalorakentamista kahden jo rakennetun asuntotontin väliin. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Tilastolomakkeet - Asemakaavakartta määräyksineen - Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy - Vesihuolto ja sadevesiviemäröintisuunnitelma - Asemakaavoitukseen liittyvä meluselvitys , Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Pakkala 5, rakentamisohje ja lähiympäristösuunnitelma. - Alustava selvitys maaperän haitta-aineista, G34560, Geo-Juva Oy Alustava perustamistapalausunto, G34560, Geo-Juva Oy Vantaan moderni teollinen rakennusperintö Inventointiraportti. Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2006, C28:2006, Kaupsu 17/2006.

3 2/26 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ensimmäinen kaavoituspalaveri pidettiin , jolloin käytiin läpi tontinkäyttösuunnitelman perusratkaisuja. Parker Hannifin Oy /SRV Westerlund Oy jätti sen jälkeen asemakaavan muutoshakemuksen tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi TY-alueesta AK-alueeksi. Suunnittelussa SRV Westerlund Oy:n konsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy. Asemakaavatyön aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa , internetissä ja tavallisella, päivätyllä kirjeellä. Mielipiteitä saatiin 3 kpl. SRV Westerlund Oy on teettänyt meluselvityksen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:llä sekä alustavat selvitykset maaperän haitta-aineista ja perustamistavasta Geo-Juva Oy:llä. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asian Kaupunginhallitus pyysi lausunnot Kaavaehdotus oli nähtävillä Muistutuksia ei jätetty. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavaehdotuksen mukainen. Kaavamuutoksella toteutetaan Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita. Asemakaavan muutoksella teollisuustontti muutetaan asumisen alueeksi. Ylästöntien suuntaisesti sijoittuva uusi, viisikerroksinen kerrostalo eheyttää Kartanonkosken Ylästöntien puoleista aluejulkisivua. Tontin muut, nelikerroksiset talot sijoittuvat niin, että piha-alue jää rakennusten suojaisaan syliin ja pysäköintialueet tontin pohjois- ja itälaidoille. Rakennusten pihan puoleiset julkisivut ovat kartanonkoskelaiseen tapaan monimuotoisemmat parvekkeineen ja terasseineen, kun taas Ylästöntien ja pysäköintialueiden puoleiset julkisivut ovat yksinkertaisemmat. Tontin rakennusoikeus on 5800 k-m 2 (e = 0,80). Asuntoja tulee n. 80 kpl, autopaikkoja kpl. Kaavamuutoksessa annetaan määräyksiä äänenvaimennuksesta Ylästöntien liikennemelua ja lentomelua vastaan sekä maaperän puhdistamisesta. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavaan liittyy kunnallistekniikan sopimus. Rakentaminen alkaa, kun kaavamuutos on tullut voimaan. 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kartanonkosken alue on n. 10 vuodessa muuttunut maaseutumaisesta pelto- sekä teollisuus- ja varastoalueesta arvostetuksi ja laadukkaaksi asuntoalueeksi.

4 3/26 Teollisuusyrityksistä Kartanonkoskella toimii vielä Vaasan & Vaasan leipomo Arinatien varrella. Ylästöntien varrella sijaitsee kodinkoneliike Markantalo asemakaavan mukaisella teollisuustontilla. Ylästöntie 31:n tontille rakennetaan parasta aikaa asuinkerrostaloja kiviveistämön siirrettyä toimintansa muualle. Ylästöntie 16:n teollisuustontti on jäänyt kerrostalokortteleiden väliin. Sen eteläpuolella olevan Arinatie 8:n teollinen toiminta on myös loppumassa ja tontti on muuttumassa asuinkäyttöön. Ylästöntie 16:n länsipuolelle rakennetaan päiväkotia tontille Luonnonympäristö Maasto nousee pohjoiseen kohti Veromäkeä. Ylästöntie on tällä kohdin asettunut suunnilleen rinteen puoliväliin. Tontin maaperä on täyttömaata. Tontin pohjoisnurkassa, samoin kuin naapurustossa tontin itä- ja eteläpuolella, on kalliota ja moreenikohoumia. Kellarien rakentamiselle ei ole geoteknisiä esteitä. Tontin pohjoiskulmassa kasvaa lehti- ja havupuita. Tontin itälaidalle on istutettu havupuita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Pakkalan ja Tammiston kaupunginosat ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta Vantaan suurimpia asuntorakentamiskohteita. Pakkalassa oli asukkaita henkeä. Vuonna 2017 asukkaita oletetaan olevan n Yhdyskuntarakenne Pakkala on rakentunut toisistaan irrallisista asunto- ja työpaikka-alueista. Pakkalan keskuksen voidaan katsoa rakentuvan kauppakeskus Jumbon ympärille. Keskuksen ja sen palveluiden rakentaminen on vielä kesken. Koko Pakkalan alue täydentyy tulevaisuudessa asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamisella. Kaupunkikuva Kartanonkoski on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jossa kerrostalojen kerroslukuna on IV ja rivitalojen II. Ylästöntien pohjoispuolella, kaavamuutosaluetta vastapäätä, on I½-kerroksisten pientalojen alue sekä III-kerroksinen Hotelli Pilotti. Lentoasemantien varressa olevan kerrostaloalueen kerrosluku vaihtelee IV:stä VI:een. Kartanonkosken kaupunkikuvalle on tyypillistä, että rakennukset asettuvat kadun varteen rajaamaan katutilaa kaupunkimaiseksi ja rakennusten värityksessä on käytetty voimakkaita maavärejä. Rakennusten julkisivut kadulle päin ovat yksinkertaiset; niissä mm. ei ole voimakkaasti ulkonevia osia. Historiallisen Ylästöntien varressa Kartanonkosken kerrostalot eivät kuitenkaan ole kiinni kadun reunassa. Kaavoitettavana olevan tontin länsipuolen rakennukset ovat tyypillisintä Kartanonkoskea, kun taas itäpuolella rakennuksiin on tehty tavanomaisia rakennusrungon porrastuksia ja frontoniaiheita lähiörakentamisen tapaan.

5 4/26 Tontin nykyinen, matalahko Parker Hannifin Oy:n teollisuusrakennus on rakennettu v Kooltaan se on k-m 2. Palvelut Parker Corporation tytäryhtiö Parker Hannifin Oy on toiminut Suomessa jo yli 30 vuotta. Parker tarjoaa asiakkailleen hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioalojen tuotteita sekä näiden alojen kehittämiseen tarvittavaa osaamista ja lisäarvopalveluja. Parkerin toimii Suomessa tällä hetkellä neljällä paikkakunnalla (Vantaa, Tampere, Urjala, Oulu). Keväällä 2008 Parker Hannifin Oy luopuu Ylästöntien toimipaikastaan. Pakkalan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Jumboon, joka on n. 800 metrin päässä. Muita kaupallisia palveluita on Valimotien varrella, n. 0,5-1,5 km:n päässä. Lähin koulu, Veromiehen ja Pakkalan koulu on Ylästöntien toisella puolen n. 250 m:n päässä. Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo, POINT, on n. 400 m:n päässä. Lähin päiväkoti on rakentumassa viereiselle tontille. Työpaikat, elinkeinotoiminta Ympäristöosaamiskeskus Leijassa (Pakkalankuja 5) on mm. kaupungin palveluja kuten ympäristökeskus, elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Yrityspalvelukeskus Leijassa (Elannontie 3) sijaitsevat kaupungin yrityspalveluiden yritysneuvonta, elinkeinotoimintaa palvelevia valtion virastojen toimistoja, yrityksiä ym. Pakkalankuja 7:ssa on erikokoisia toimistoja. Pakkalassa on myös elintarviketeollisuuden laitoksia, kuten HK Ruokatalo Oyj. Muita ovat mm. Finn-catering Oy, Vaasan&Vaasan Oy:n leipomo kaavamuutosalueen kaakkoispuolella sekä pari pientä hotellia ja Backaksen puutarhakeskus. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet mm. Vantaanjoen varteen. Sinne on Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelmassa (2003) esitetty kevyen liikenteen reitistöjä. Kartanonkosken puistoja rakennetaan vielä. Kaavoitettavalta alueelta on näkymä Kartanonkosken keskeisimpään puistoon, Illenpuistoon, jossa on mm. kosteikkorakenteita ja siltoja. Liikenne Kaava-alue rajautuu Ylästöntiehen, joka on historiallinen ja vilkkaasti liikennöity kaupunginosia yhdistävä pääkatu. Kadun liikennemäärä - yli ajon/vrk - on suuri kadun standardiin verrattuna, mikä aiheuttaa liikenteellisiä ongelmia kuten ruuhkautumista sekä liikenneturvallisuusongelmia ja turvattomuuden tunnetta. Viime vuosina on poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia sattunut Ylästöntiellä välillä Lentoasemantie-Muuntotie 2-3 kpl vuodessa. Onnettomuudet ovat olleet omaisuusvaurioihin ja loukkaantumisiin johtaneita jalankulkija- ja moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Ylästöntie on erittäin vilkas joukkoliikenteen väylä, jonka kautta kulkee linjoja mm. Myyrmäkeen, Tikkurilaan ja Helsinkiin. Joukkoliikenteen palvelutaso onkin tältä osin kaava-alueella hyvä. Ylästöntien pohjoispuolella on jatkuva itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä. Parhaillaan ollaan rakentamassa raittia myös tien eteläpuolelle Lentoasemantiestä itään. Ympäristön katuverkko on pääosin rakentunut, joskin

6 5/26 Pakkalan-Tammiston alueen jatkuva voimakas kasvu aiheuttaa katuverkon parantamiselle jatkuvia paineita. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tontilla sijaitsee Parker Hannifin Oy:n varasto- ja toimistorakennus. Rakennus on toteutunut vaiheittain vuosina Inventoinnissa Vantaan moderni teollinen rakennusperintö rakennus on arvotettu luokkaan A2. Kokonaisuuden ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1971 arkkitehti Kalle Vartolan laatimien suunnitelmien mukaan Suomen tapetti ja väri Oy:n automaalivarastoksi. Rakennusta laajennettiin vuosina 1978 (toimistosiiven laajennus, arkkit. Kalle Vartola) sekä 1983 (varastosiiven laajennus arkkit. Kalle Vartola) luvulla rakennusta on korotettu ja sen julkisivuja on muutettu. Alkuperäistä 1970-luvun arkkitehtuuria on näkyvissä mm. varaston ja matalan toimisto-osan kevytbetonijulkisivuissa. Kaavamuutoksen alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Backaksen kartanon historiaan liittyvät, säilyneet rakennukset sijaitsevat lähempänä itse kartanoa. Aluetta sivuava Ylästöntie on osa Suurta Rantatietä. Tekninen huolto Vesihuolto Vedenjakelu Kaavamuutosaluetta palveleva vedenjakeluverkko sijaitsee Ylästöntiellä. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Kaavamuutosaluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu Ylästöntielle. Jätevedet johdetaan Pakkalan ja Tammiston pääviemäreissä Tammiston kaakkoiskulmassa sijaitsevalle jätevesien mittausasemalle, josta edelleen Helsingin verkossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Aluetta palvelevaa hulevesiverkkoa ei ole rakennettu, vaan vedet on johdettu viereiselle Y-tontille, jonka kautta ne valuvat Illenpihan viemäriin. Tilkuntien kautta hulevedet ohjataan edelleen Krakanojaan ja Vantaanjokeen. Energiahuolto Ylästöntiellä kulkee kaukolämmön runkolinja, josta on tälle tontille on liittymä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt (Kursiivilla esitetyt kohdat ovat selvityksissä esitettyjä suosituksia.) Melu Ylästöntien nykyinen liikenne yhdessä lentoliikenteen kanssa aiheuttaa meluhaittaa, jota vastaan tulee suojautua rakenteellisin keinoin.

7 6/26 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy / Pekka Taina, DI, on laatinut asemakaavoitukseen liittyvän meluselvityksen ( ), joka perustuu Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n päiväämiin piirustuksiin. M elunsuojaustoimenpiteiksi tulee tällöin julkisivuille asetettu ääneneristysvaatimus, tontin pohjoissivun puoleisten parvekkeiden lasittaminen ja pihaalueiden suojaaminen melulta. Meluselvitys on selostuksen liitteenä. Maaperän haitta-aineet Alueella on aiemmin ollut sellaista teollista toimintaa (Suomen Tapetti ja Väri), jonka vuoksi maaperästä ja perustamisoloista on tehty alustavat selvitykset. Geo-Juva Oy / Matti Huokuna on laatinut alustavan selvityksen ( ) maaperän haitta-aineista. Selvitys perustuu tontilla v tehtyyn haitta-ainetutkimukseen, jonka teki Polstop Oy/ Tutkimustietojen mukaan tontin pohjavedessä ei havaittu merkkejä haitta-aineista. Sen sijaan maanäytteistä löytyi lieviä ohjearvon (nykyisen kynnysarvon) ylittäviä määriä sinkkiä ja lyijyä. Pienellä alueella oli myös öljyllä tahriintunutta maata. Raportissa esitettiin kyseiset maa-alueet puhdistettaviksi. M aaperä lienee puhdistettu ennen laajennusosan rakentamista. Nykyisen käyttäjän toiminta ei ole sen tyyppistä, että siitä voisi aiheutua ympäristön likaantumista. Geo-Juva Oy esittää, että ennen asuinrakentamisen aloittamista tontilla tehdään tutkimus, jolla maaperän puhtaus varmistetaan. Perustaminen / pohjavesi Geo-Juva Oy / Matti Huokuna on laatinut alustavan perustamistapalausunnon ( ). Tutkimus käsitti painokairauksia, maanäytesarjan sekä pohjavesiputken asentamisen. Kairaukset sijoittuivat tontilla olevien rakenteiden takia tontin etelä- ja itäreunaan. Täytemaakerros on paksuimmillaan tontin lounaisosassa n. 1,5 m. Kasvu- tai täytekerroksen alla on silttikerros. Sen alla on kallionpintaa peittävä tiivis moreenimuodostuma. Kalliopinta lie lähellä kairausten päättymistasoa 0,8-5,1 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinta oli tasolla n. +16,8 mpy, eli n. 3,8 m syvyydessä. Tontin alueella tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus ennen varsinaista rakennussuunnittelua. Tontin lounaisosaan sijoittuvan talon länsiosa ehdotetaan perustettavaksi paaluja käyttäen, tai vaihtoehtoisesti anturoin hyvin tiivistettävästä maa-aineksesta tehtävän täytekerroksen varaan. Muualla talot voidaan perustaa maanvaraisin anturoin tiiviin maakerroksen tai rikki louhitun kallion päälle tehtävän murskekerroksen varaan. Maanalaisen autohallin rakentaminen ja perustaminen voitaneen tehdä ilman merkittäviä erikoistoimenpiteitä. Ennen lopullista lattiatason valintaa tulee varmistaa pohjavesipinnan korkeus. Selvityksen mukaan pohjasuhteiden perusteella radonin haitallinen esiintyminen tontilla on mahdollista. Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiintyminen tontilla on otettava huomioon suunnittelussa Maanomistus Tontti on yksityisessä omistuksessa.

8 7/ Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (YM ) Tontti kuuluu taajamatoimintojen alueeseen ja Kehä III:n varrelle sijoittuvaan kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeeseen. Tonttia sivuaa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie, Ylästöntie, joka on osa Turusta (Tukholmasta) Viipuriin johtavaa Kuninkaantietä. Yleiskaava (KV ) Alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). Yleiskaava ei ole tältä osalta ympäristöministeriön vahvistama.

9 8/26 Yleiskaavaehdotus (KH ) Alue on tehokasta asuntoaluetta (A1). Tonttia sivuaa historiallinen tie, Ylästöntie. Alue kuuluu lentomeluvyöhykkeeseen 3 (L den db). Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro , Pakkala 5 (YM ). Alue on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), jonka tehokkuus on e = 0,60 ja kerrosluku korkeintaan II. Tontin jokaisella laidalla on istutusmääräys. Voimassa oleva asemakaava on liitteenä. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien.

10 9/26 Tonttijako- ja rekisteri Kiinteistö on Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa kaavan laatimiseksi. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Pakkala 5 -kaava-alueella (Kartanonkoski) on voimassa Pakkala 5 -Rakentamisohje ja lähiympäristösuunnitelma. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Samanaikaisesti tämän kaavatyön kanssa on laadittu Arinatie 8:n kaavamuutosta, jossa myös TY-alue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi. 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Parker Hannifinn Oy ei tarvitse tonttia voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Yhtiö valtuutti SRV Westerlund Oy:n hakemaan asemakaavamuutosta omistamalleen tontille. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset SRV Westerlund Oy jätti kaavamuutoshakemuksen ensimmäisen kaavaneuvottelun jälkeen. Kaavamuutosta TY:n muuttamiseksi AK:ksi perustellaan Kartanonkosken asuinalueen eheyttämisellä. Hakijan konsulttina on ollut Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutoksen hakijat, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia Vireille tulo Tämän kaavamuutostyön sekä lähistöllä sijaitsevan Arinatie 8:n kaavamuutoksen nro aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä alueen maanomistajille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä SRV Westerlund Oy:n edustajien, heidän konsulttinsa Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n sekä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa. MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty

11 10/26 MRL 62 :n mukaiseen, päivättyyn kuulemiskirjeeseen vastaukseksi saatiin 3 mielipidettä. - Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa otetaan huomioon maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. Siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan Energian ja Vantaan kaupungin yhteistyösopimuksen mukaan. - Paikallinen asukas toivoi näyttävää liiketilaa Ylästöntien varteen. - Paikalliset asukkaat olivat kahta mieltä pysäköintipaikkojen riittävyydestä. - Maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti otetaan huomioon. - Tähän kaavamuutokseen ei tule liiketilaa. Liiketiloille pyritään löytämään parempi paikka muualta Kartanonkoskelta. Asiaa tutkitaan Arinatie 8:n kaavamuutoksen yhteydessä. - Kartanonkosken pysäköintipaikkojen niukkuudesta on tullut kaupungille palautetta aieminkin. Tämän kaavatyön yhteydessä ei voida järjestää ylimääräisiä vieraspaikkoja, mutta Arinatie 8:n kaavamuutoksen yhteydessä sitä mahdollisuutta tutkitaan. 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Kartanonkosken asuinaluetta. Ylästöntien suuntaisella rakennuksella yhdistetään vierekkäisten tonttien kerrostalot yhdeksi kokonaisuudeksi Ylästöntielle päin. Korttelirakenteen tulee olla sellainen, että kaupunkikuvassa korostuu ennemmin kerrostalorakentamisen asema eikä autojen määrä. Korttelirakenteen tulee olla kartanonkoskelainen: yksinkertaiset, harjakattoiset ja lämminsävyiset rakennukset sijoittuvat katua vasten ja niin, että muodostuu selkeitä katutiloja ja suojaisia pihoja. Pihanpuoleiset julkisivut ovat monimuotoisemmat kuin kadulle ja naapurustoon päin olevat julkisivut. Uudisrakennusten mittakaavan tulee noudattaa Kartanonkosken mittakaavaa. Asuntorakentamisen tulee olla korkeatasoista. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Tontilla olevaa teollisuusrakennusta ei säilytetä. Yleiskaavaehdotuksessa 2007 on asemakaavaehdotuksen alueella merkintä A1 (tehokas asuntoalue), mikä on myös ollut alueen asemakaavan laatimisen lähtökohtana luvun alun teollisuusrakennukselle ominaiset piirteet, mm. suuri runkosyvyys ja varastojen ikkunattomuus, tekevät rakennuksen muuttamisen asuinrakennukseksi vaikeaksi. Lisäksi huomioon otettaviksi tulevat rakennetekniset haasteet. Tehokas asuntorakentaminen tontille siten, että olevat rakennukset säilytetään, edellyttäisi sekä huomattavaa lisärakentamista että suuria muutostöitä olevaan rakennukseen. Alkuperäisen arkkitehtuurin vaalimisen onnistuminen näillä edellytyksillä on epävarmaa. Toisaalta rakennus sijoittuu tontilleen siten, että sen luonteva liittyminen ympäristön muuhun kaupunkirakenteeseen ei ole ongelmatonta. Rakennus, joka on aikanaan ollut omassa lajissaan edustava ja ansiokas, on myös myöhempien laajennusten ja muutosten myötä muuttunut merkittävästi. Vantaan kaupunginmuseo ei esitä rakennusten suojelua asemakaavassa.

12 11/26 Tontin muodosta ja ajoliittymän ainoasta mahdollisesta sijaintipaikasta johtuen tontin käytön perusrakenne ratkesi jo suunnittelun alkuvaiheessa: yksi kerrostalo sijoitetaan Ylästöntien suuntaisesti yhdistämään naapurikorttelit yhtenäiseksi aluejulkisivuksi tielle päin, pysäköintialueet sijoitetaan tontin laidoille, jolloin piha-alueesta saadaan suojaisa ja turvallinen Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta sekä perustelut Alunperin ensimmäisessä, päivätyssä luonnoksessa tontin pohjois- ja itäosan rakennukset olivat jo kutakuinkin "paikoillaan". Etelälaidalla oli pysäköintialuetta ja kolmas rakennus oli tontin länsilaidalla. Tästä vaihtoehdosta luovuttiin, jotta pysäköintialueista ei muodostuisi niin hallitsevaa kaupunkielementtiä. Tontin eteläisen rajan toisella puolen on naapurin pysäköintialue ja yhdessä nämä kaksi pysäköintialuetta olisivat muodostaneet epäviihtyisän autokentän. Kolmas kerrostalo siirrettiin tontin etelälaidalle, jolloin piha avautuu länteen ja pysäköintialueet hahmottuvat pienempinä alueina. Ensimmäisessä luonnoksessa kaikki autopaikat oli sijoitettu maantasoon ja Ylästöntien varressa katoksiin. Siitä luovuttiin, koska katutilan rajaamista autokatoksin pidettiin Kartanonkoskelle epätyypillisenä piirteenä. Kartanonkoskella asuinrakennukset rajaavat katutilaa. Suunnittelun edetessä noin puolet pysäköintipaikoista päädyttiin sijoittamaan maan alle, osin rakennusten alle. Suunnittelun edetessä maan alle johtavalle rampille etsittiin sopivaa paikkaa. Ensin sitä yritettiin sovittaa itäisen rakennuksen pohjoispäädyn jatkeeksi, jolloin maan alle olisi voinut ajaa suoraan tonttiliittymästä. Tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin, koska rampin suuaukko olisi ollut liian näkyvällä paikalla ja olisi ensimmäisenä "vastaanottanut" tontille tulijan. Maanalaisten tilojen ajoramppi sijoitettiin lopulta tontin itälaidalle, jotta tontille saapuminen olisi näkymiltään miellyttävämpi. Rakennusten muotoa kehitettiin myös. Lähiömäisten, yksittäisten rakennusten sijaan Kartanonkoskella on suosittu paljon kaupunkimaisia, pitkiä julkisivunauhoja. Siirtämällä yhden portaan talo tontin länsisivulta eteläsivulle toisen rakennuksen jatkeeksi saadaan kaupunkimainen korttelirakenne. Ylästöntien varressa rakennuksen korkeutta säädettiin paikalleen sopivaksi kerroslukua, runkosyvyyttä ja parvekkeen kattoratkaisua muuttamalla. Ensimmäiseen vaihtoehtoon nähden kaavamuutosehdotuksessa rakennusoikeutta ja autopaikkoja on enemmän. Silti pysäköintipaikat on saatu jaoteltua pienempiin alueisiin, tontin rajautuminen Ylästöntielle on onnistuneempi ja on saatu avara piha. Lopulliseen vaihtoehtoon lisättiin talousrakennuksen paikka tontin länsisivulle viereisellä tontilla olevia autopaikkoja vastaan. Kaavamuutosehdotuksen havainnekuva on selostuksen liitteenä. Seuraavassa esitetään kaavaratkaisun muotoutumisen vaiheet työskentelyn aikana.

13 12/26 1. ehdotus, : "Ensimmäinen rampin paikka" -ehdotus, :

14 13/26 "Toinen rampin paikka" -ehdotus, : Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksessa teollisuustontti muutetaan korkeatasoiseksi asuinkerrostalojen alueeksi Kartanonkosken kaavoitusperiaatteita noudattaen. Tontin rakennusoikeus e = 0,80 vastaa tehokkuudeltaan muualla Kartanonkoskella toteutettua rakentamistehokkuutta. Tämän tontin itäpuolella olevan kerrostaloalueen (AK) toteutuneen kokonaisrakennusoikeuden mukaan laskettu tehokkuus on e = 0,71, ja tontin länsipuolella (A + AK + LPA) e = 0,88. Tontin ajoliittymä säilyy nykyisellä paikallaan Mitoitus Alueelle osoitetaan asuinkerrosalaa k-m 2, mikä tarkoittaa n. 145 uutta asukasta (40 k-m 2 /asukas). Asuntoja tullee n kpl. Rakennusten kerrosluku Ylästöntien varressa on V ja muualla IV. Autopaikkanormi on vähintään 1 ap/ 80 k-m 2, kuitenkin vähintään 1 ap/ asunto.

15 14/ Palvelut Pakkalan palvelut on selostettu kohdassa Rakennettu ympäristö /Palvelut. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asetetun tavoitteen mukaisesti kaava täydentää Kartanonkosken asuinaluetta. Rakentamisen laatutaso on varmistettu kaavamääräyksillä ja merkinnöillä. 5.3 Aluevaraukset Sijoittamalla autopaikkoja sekä maan alle että useampaan osaan maan päälle ei autojen suuri määrä korostu. Rakennuksen luovat kaupunkitilaa. Kartanonkoskelainen rakentamistapa ja mittakaava toteutuvat kaavan alueella. (Enemmän kohdassa Korttelialueet) Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Kartanonkoskelaiseen ilmeeseen kuuluu, että muodoltaan yksinkertaiset, harjakattoiset ja lämminsävyiset rakennukset sijoittuvat katua vasten ja niin, että muodostuu selkeitä katutiloja ja suojaisia pihoja. Pihanpuoleiset julkisivut parvekkeineen voivat olla monimuotoisemmat kuin kadulle ja naapurustoon päin olevat julkisivut. Kaavoitettavalla alueella Ylästöntien suuntaisesti sijoitettu rakennus jatkaa viereisten tonttien rakennusriviä yhtä etäällä kadusta kuin nekin. Katutila ei tässä ole yhtä tiivis kuin muualla Kartanonkoskella, mutta se sopiikin tämän historiallisen tien luonteeseen. Uudisrakennusten kerrosluvut on sovitettu niin, että ne sopivat naapuritonttien rakenteeseen. Viisikerroksinen rakennus sijaitsee matalammalla tasolla kuin viereinen nelikerroksinen kerrostalo. Rakennusten harjat asettuvat kuitenkin likimain samalle tasolle. Rakennusalat on mitoitettu niin, että rakennuksen runkosyvyys on Kartanonkosken toteutettujen kerrostalojen mukainen. Näitä seikkoja on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Autoliikenteeltä suojattu piha avautuu länteen. Monista asunnoista tulee olemaan näkymä kohti Illenpuiston vesiaihetta ja siltoja. Pysäköinti sijoittuu sekä maantasoon että maan alle. Ajoramppi on osoitettu tontin itälaidalle. Tontin itälaita sopii pysäköintipaikoille, koska tällöin sekä tämän tontin että naapuritontin oleskelupihat ja pysäköintialueet ovat erillään toisistaan.

16 15/26 Leikkaus A-A on tontin halki lännestä itään. Leikkaus B-B on tontin halki pohjoisesta etelään. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueelle tulee noin 145 uutta asukasta, millä ei vielä ole suuria vaikutuksia esim. alueen palvelutarjontaan tai liikennemääriin. Kaupunkikuva Kartanonkosken aluejulkisivu Ylästöntielle päin yhtenäistyy, kun kerrostalojen välissä ollut matalahko teollisuusrakennus korvataan naapurirakennusten korkeutta vastaavalla kerrostalolla. Selostuksen kannessa on havainnekuva pihalta.

17 16/26

18 17/26 Liikenne Kaavamuutoksen toteuttaminen aiheuttaa viereisen ja vastapäisen korttelin kohdalle suunniteltujen pysäkkilevitysten ja niiden yhteyksien rakentamistarpeen. Levitykset ja yhteydet ovat alustavassa rakentamisohjelmassa (Kuntatekniikan investoinnit 2008). Tekninen huolto Vesihuolto Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia vedenjakeluun eikä jäteviemäröintiin, mutta hulevesiä varten on rakennettava putkiviemäri. Energiahuolto Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Lisääntyvää liikennettä lukuun ottamatta kaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriöitä alueella Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Tontti on nykyisellään ihmisen muokkaamaa, minkäänlaista "alkuperäistä" tai "villiä" luontoa ei ole jäljellä. Tontin luoteisnurkassa Ylästöntien varressa voidaan säilyttää siellä nykyisin kasvavia suuria puita. Suunnitelmassa piha on suunnattu länteen ja suojattu kylmiltä pohjois- ja itätuulilta. Rakennukset ympäröivät pihaa pohjois-, itä- ja etelälaidoilta. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Liikennemelu Ylästöntien varteen esitetty kerrostalorakentaminen estää tieliikennemelun leviämistä pihalle. Rakennuksen julkisivuille määrätään asemakaavassa ääneneristysvaatimukset. Rakennettavat kerrostalot suojaavat hieman takana olevia kerrostaloja Ylästöntieltä tulevalta liikennemelulta. Vaikutus lie suurin tontilla , jossa se ilman tutkimuksia arvioituna lienee rakennuksen kohdalla n. 4 db, 2m korkeudella. Tarkemman tiedon saamiseksi olisi syytä kuitenkin tehdä uusi laskenta. Maaperä Geo-Juva huomautti lausunnoissaan, että tontin alueella tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus ennen rakennussuunnittelua ja että vesipinnan korkeus tulee varmistaa ennen lopullista lattiatason valintaa ja että radonin esiintyminen on otettava huomioon suunnittelussa. Huomaukset ovat kuitenkin sellaisia, että ne rakennushankkeen suunnittelussa huomioidaan automaattisesti Kaavamääräyksen mukaan maaperän saastuneisuus tutkitaan ja tarvittaessa puhdistetaan. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Jotta rakentamisen lopputuloksena olisi yhtenäinen Kartanonkosken asuinalue, on kaavamerkinnät laadittu pääasiassa asemakaavan nro , Pakkala 5:n, määräyksiä soveltaen.

19 18/26 Koska tontilla on ollut aiemmin teollista toimintaa, on syytä antaa maaperän puhdistamista koskevamääräys: "Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee maaperä tarvittaessa tutkia ja mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistaa". 6 Asemakaavan toteutus 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Tämän kaavan alueella tulee soveltuvin osin noudattaa Kartanonkosken rakentamista koskevaa Pakkala 5, rakentamisohjetta ja lähiympäristösuunnitelmaa. Selostuksen liitteenä on havainnekuva. 6.1 Toteuttaminen Asemakaavan muutokseen liittyy kunnallistekniikan sopimus. 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet Vantaan kaupunki: Aluearkkitehti Elli Maalismaa Asemakaavasuunnittelija, arkkitehti Merja Häsänen Kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala Piirtäjä Vuokko Rova Liikenneinsinööri Jarmo Pajunen Suunnitteluinsinööri Keijo Ikonen Asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme Ohjelmointi-insinööri Aatos Palviainen Maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö Geotekniikkapäällikkö Matti Holtari Lupapäällikkö Ilkka Rekonen Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy: Arkkitehti Niklas Sucksdorff Arkkitehti Sari Samuli SRW Westerlund Oy: Projektipäällikkö Sami Somero Vantaalla Elli Maalismaa Aluearkkitehti Merja Häsänen Asemakaavasuunnittelija

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot