Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Merja Häsänen, arkkitehti, p , Ilmoitus vireille tulosta Kala , , Kh pvm, Kv pvm

2 1/26 1 Perus ja tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pakkalan Kartanonkoskella, Ylästöntien varrella hotelli Pilottia vastapäätä. Tontin itä-, etelä- ja länsipuolella on asuinkerrostaloja. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksella eheytetään Kartanonkosken kaupunkirakennetta ja Ylästöntien katukuvaa jatkamalla kartanonkoskelaista kerrostalorakentamista kahden jo rakennetun asuntotontin väliin. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Tilastolomakkeet - Asemakaavakartta määräyksineen - Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy - Vesihuolto ja sadevesiviemäröintisuunnitelma - Asemakaavoitukseen liittyvä meluselvitys , Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Pakkala 5, rakentamisohje ja lähiympäristösuunnitelma. - Alustava selvitys maaperän haitta-aineista, G34560, Geo-Juva Oy Alustava perustamistapalausunto, G34560, Geo-Juva Oy Vantaan moderni teollinen rakennusperintö Inventointiraportti. Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2006, C28:2006, Kaupsu 17/2006.

3 2/26 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ensimmäinen kaavoituspalaveri pidettiin , jolloin käytiin läpi tontinkäyttösuunnitelman perusratkaisuja. Parker Hannifin Oy /SRV Westerlund Oy jätti sen jälkeen asemakaavan muutoshakemuksen tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi TY-alueesta AK-alueeksi. Suunnittelussa SRV Westerlund Oy:n konsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy. Asemakaavatyön aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa , internetissä ja tavallisella, päivätyllä kirjeellä. Mielipiteitä saatiin 3 kpl. SRV Westerlund Oy on teettänyt meluselvityksen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:llä sekä alustavat selvitykset maaperän haitta-aineista ja perustamistavasta Geo-Juva Oy:llä. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asian Kaupunginhallitus pyysi lausunnot Kaavaehdotus oli nähtävillä Muistutuksia ei jätetty. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavaehdotuksen mukainen. Kaavamuutoksella toteutetaan Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita. Asemakaavan muutoksella teollisuustontti muutetaan asumisen alueeksi. Ylästöntien suuntaisesti sijoittuva uusi, viisikerroksinen kerrostalo eheyttää Kartanonkosken Ylästöntien puoleista aluejulkisivua. Tontin muut, nelikerroksiset talot sijoittuvat niin, että piha-alue jää rakennusten suojaisaan syliin ja pysäköintialueet tontin pohjois- ja itälaidoille. Rakennusten pihan puoleiset julkisivut ovat kartanonkoskelaiseen tapaan monimuotoisemmat parvekkeineen ja terasseineen, kun taas Ylästöntien ja pysäköintialueiden puoleiset julkisivut ovat yksinkertaisemmat. Tontin rakennusoikeus on 5800 k-m 2 (e = 0,80). Asuntoja tulee n. 80 kpl, autopaikkoja kpl. Kaavamuutoksessa annetaan määräyksiä äänenvaimennuksesta Ylästöntien liikennemelua ja lentomelua vastaan sekä maaperän puhdistamisesta. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavaan liittyy kunnallistekniikan sopimus. Rakentaminen alkaa, kun kaavamuutos on tullut voimaan. 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kartanonkosken alue on n. 10 vuodessa muuttunut maaseutumaisesta pelto- sekä teollisuus- ja varastoalueesta arvostetuksi ja laadukkaaksi asuntoalueeksi.

4 3/26 Teollisuusyrityksistä Kartanonkoskella toimii vielä Vaasan & Vaasan leipomo Arinatien varrella. Ylästöntien varrella sijaitsee kodinkoneliike Markantalo asemakaavan mukaisella teollisuustontilla. Ylästöntie 31:n tontille rakennetaan parasta aikaa asuinkerrostaloja kiviveistämön siirrettyä toimintansa muualle. Ylästöntie 16:n teollisuustontti on jäänyt kerrostalokortteleiden väliin. Sen eteläpuolella olevan Arinatie 8:n teollinen toiminta on myös loppumassa ja tontti on muuttumassa asuinkäyttöön. Ylästöntie 16:n länsipuolelle rakennetaan päiväkotia tontille Luonnonympäristö Maasto nousee pohjoiseen kohti Veromäkeä. Ylästöntie on tällä kohdin asettunut suunnilleen rinteen puoliväliin. Tontin maaperä on täyttömaata. Tontin pohjoisnurkassa, samoin kuin naapurustossa tontin itä- ja eteläpuolella, on kalliota ja moreenikohoumia. Kellarien rakentamiselle ei ole geoteknisiä esteitä. Tontin pohjoiskulmassa kasvaa lehti- ja havupuita. Tontin itälaidalle on istutettu havupuita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Pakkalan ja Tammiston kaupunginosat ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta Vantaan suurimpia asuntorakentamiskohteita. Pakkalassa oli asukkaita henkeä. Vuonna 2017 asukkaita oletetaan olevan n Yhdyskuntarakenne Pakkala on rakentunut toisistaan irrallisista asunto- ja työpaikka-alueista. Pakkalan keskuksen voidaan katsoa rakentuvan kauppakeskus Jumbon ympärille. Keskuksen ja sen palveluiden rakentaminen on vielä kesken. Koko Pakkalan alue täydentyy tulevaisuudessa asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamisella. Kaupunkikuva Kartanonkoski on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jossa kerrostalojen kerroslukuna on IV ja rivitalojen II. Ylästöntien pohjoispuolella, kaavamuutosaluetta vastapäätä, on I½-kerroksisten pientalojen alue sekä III-kerroksinen Hotelli Pilotti. Lentoasemantien varressa olevan kerrostaloalueen kerrosluku vaihtelee IV:stä VI:een. Kartanonkosken kaupunkikuvalle on tyypillistä, että rakennukset asettuvat kadun varteen rajaamaan katutilaa kaupunkimaiseksi ja rakennusten värityksessä on käytetty voimakkaita maavärejä. Rakennusten julkisivut kadulle päin ovat yksinkertaiset; niissä mm. ei ole voimakkaasti ulkonevia osia. Historiallisen Ylästöntien varressa Kartanonkosken kerrostalot eivät kuitenkaan ole kiinni kadun reunassa. Kaavoitettavana olevan tontin länsipuolen rakennukset ovat tyypillisintä Kartanonkoskea, kun taas itäpuolella rakennuksiin on tehty tavanomaisia rakennusrungon porrastuksia ja frontoniaiheita lähiörakentamisen tapaan.

5 4/26 Tontin nykyinen, matalahko Parker Hannifin Oy:n teollisuusrakennus on rakennettu v Kooltaan se on k-m 2. Palvelut Parker Corporation tytäryhtiö Parker Hannifin Oy on toiminut Suomessa jo yli 30 vuotta. Parker tarjoaa asiakkailleen hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioalojen tuotteita sekä näiden alojen kehittämiseen tarvittavaa osaamista ja lisäarvopalveluja. Parkerin toimii Suomessa tällä hetkellä neljällä paikkakunnalla (Vantaa, Tampere, Urjala, Oulu). Keväällä 2008 Parker Hannifin Oy luopuu Ylästöntien toimipaikastaan. Pakkalan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Jumboon, joka on n. 800 metrin päässä. Muita kaupallisia palveluita on Valimotien varrella, n. 0,5-1,5 km:n päässä. Lähin koulu, Veromiehen ja Pakkalan koulu on Ylästöntien toisella puolen n. 250 m:n päässä. Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo, POINT, on n. 400 m:n päässä. Lähin päiväkoti on rakentumassa viereiselle tontille. Työpaikat, elinkeinotoiminta Ympäristöosaamiskeskus Leijassa (Pakkalankuja 5) on mm. kaupungin palveluja kuten ympäristökeskus, elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Yrityspalvelukeskus Leijassa (Elannontie 3) sijaitsevat kaupungin yrityspalveluiden yritysneuvonta, elinkeinotoimintaa palvelevia valtion virastojen toimistoja, yrityksiä ym. Pakkalankuja 7:ssa on erikokoisia toimistoja. Pakkalassa on myös elintarviketeollisuuden laitoksia, kuten HK Ruokatalo Oyj. Muita ovat mm. Finn-catering Oy, Vaasan&Vaasan Oy:n leipomo kaavamuutosalueen kaakkoispuolella sekä pari pientä hotellia ja Backaksen puutarhakeskus. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet mm. Vantaanjoen varteen. Sinne on Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelmassa (2003) esitetty kevyen liikenteen reitistöjä. Kartanonkosken puistoja rakennetaan vielä. Kaavoitettavalta alueelta on näkymä Kartanonkosken keskeisimpään puistoon, Illenpuistoon, jossa on mm. kosteikkorakenteita ja siltoja. Liikenne Kaava-alue rajautuu Ylästöntiehen, joka on historiallinen ja vilkkaasti liikennöity kaupunginosia yhdistävä pääkatu. Kadun liikennemäärä - yli ajon/vrk - on suuri kadun standardiin verrattuna, mikä aiheuttaa liikenteellisiä ongelmia kuten ruuhkautumista sekä liikenneturvallisuusongelmia ja turvattomuuden tunnetta. Viime vuosina on poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia sattunut Ylästöntiellä välillä Lentoasemantie-Muuntotie 2-3 kpl vuodessa. Onnettomuudet ovat olleet omaisuusvaurioihin ja loukkaantumisiin johtaneita jalankulkija- ja moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Ylästöntie on erittäin vilkas joukkoliikenteen väylä, jonka kautta kulkee linjoja mm. Myyrmäkeen, Tikkurilaan ja Helsinkiin. Joukkoliikenteen palvelutaso onkin tältä osin kaava-alueella hyvä. Ylästöntien pohjoispuolella on jatkuva itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä. Parhaillaan ollaan rakentamassa raittia myös tien eteläpuolelle Lentoasemantiestä itään. Ympäristön katuverkko on pääosin rakentunut, joskin

6 5/26 Pakkalan-Tammiston alueen jatkuva voimakas kasvu aiheuttaa katuverkon parantamiselle jatkuvia paineita. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tontilla sijaitsee Parker Hannifin Oy:n varasto- ja toimistorakennus. Rakennus on toteutunut vaiheittain vuosina Inventoinnissa Vantaan moderni teollinen rakennusperintö rakennus on arvotettu luokkaan A2. Kokonaisuuden ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1971 arkkitehti Kalle Vartolan laatimien suunnitelmien mukaan Suomen tapetti ja väri Oy:n automaalivarastoksi. Rakennusta laajennettiin vuosina 1978 (toimistosiiven laajennus, arkkit. Kalle Vartola) sekä 1983 (varastosiiven laajennus arkkit. Kalle Vartola) luvulla rakennusta on korotettu ja sen julkisivuja on muutettu. Alkuperäistä 1970-luvun arkkitehtuuria on näkyvissä mm. varaston ja matalan toimisto-osan kevytbetonijulkisivuissa. Kaavamuutoksen alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Backaksen kartanon historiaan liittyvät, säilyneet rakennukset sijaitsevat lähempänä itse kartanoa. Aluetta sivuava Ylästöntie on osa Suurta Rantatietä. Tekninen huolto Vesihuolto Vedenjakelu Kaavamuutosaluetta palveleva vedenjakeluverkko sijaitsee Ylästöntiellä. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Kaavamuutosaluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu Ylästöntielle. Jätevedet johdetaan Pakkalan ja Tammiston pääviemäreissä Tammiston kaakkoiskulmassa sijaitsevalle jätevesien mittausasemalle, josta edelleen Helsingin verkossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Aluetta palvelevaa hulevesiverkkoa ei ole rakennettu, vaan vedet on johdettu viereiselle Y-tontille, jonka kautta ne valuvat Illenpihan viemäriin. Tilkuntien kautta hulevedet ohjataan edelleen Krakanojaan ja Vantaanjokeen. Energiahuolto Ylästöntiellä kulkee kaukolämmön runkolinja, josta on tälle tontille on liittymä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt (Kursiivilla esitetyt kohdat ovat selvityksissä esitettyjä suosituksia.) Melu Ylästöntien nykyinen liikenne yhdessä lentoliikenteen kanssa aiheuttaa meluhaittaa, jota vastaan tulee suojautua rakenteellisin keinoin.

7 6/26 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy / Pekka Taina, DI, on laatinut asemakaavoitukseen liittyvän meluselvityksen ( ), joka perustuu Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n päiväämiin piirustuksiin. M elunsuojaustoimenpiteiksi tulee tällöin julkisivuille asetettu ääneneristysvaatimus, tontin pohjoissivun puoleisten parvekkeiden lasittaminen ja pihaalueiden suojaaminen melulta. Meluselvitys on selostuksen liitteenä. Maaperän haitta-aineet Alueella on aiemmin ollut sellaista teollista toimintaa (Suomen Tapetti ja Väri), jonka vuoksi maaperästä ja perustamisoloista on tehty alustavat selvitykset. Geo-Juva Oy / Matti Huokuna on laatinut alustavan selvityksen ( ) maaperän haitta-aineista. Selvitys perustuu tontilla v tehtyyn haitta-ainetutkimukseen, jonka teki Polstop Oy/ Tutkimustietojen mukaan tontin pohjavedessä ei havaittu merkkejä haitta-aineista. Sen sijaan maanäytteistä löytyi lieviä ohjearvon (nykyisen kynnysarvon) ylittäviä määriä sinkkiä ja lyijyä. Pienellä alueella oli myös öljyllä tahriintunutta maata. Raportissa esitettiin kyseiset maa-alueet puhdistettaviksi. M aaperä lienee puhdistettu ennen laajennusosan rakentamista. Nykyisen käyttäjän toiminta ei ole sen tyyppistä, että siitä voisi aiheutua ympäristön likaantumista. Geo-Juva Oy esittää, että ennen asuinrakentamisen aloittamista tontilla tehdään tutkimus, jolla maaperän puhtaus varmistetaan. Perustaminen / pohjavesi Geo-Juva Oy / Matti Huokuna on laatinut alustavan perustamistapalausunnon ( ). Tutkimus käsitti painokairauksia, maanäytesarjan sekä pohjavesiputken asentamisen. Kairaukset sijoittuivat tontilla olevien rakenteiden takia tontin etelä- ja itäreunaan. Täytemaakerros on paksuimmillaan tontin lounaisosassa n. 1,5 m. Kasvu- tai täytekerroksen alla on silttikerros. Sen alla on kallionpintaa peittävä tiivis moreenimuodostuma. Kalliopinta lie lähellä kairausten päättymistasoa 0,8-5,1 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinta oli tasolla n. +16,8 mpy, eli n. 3,8 m syvyydessä. Tontin alueella tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus ennen varsinaista rakennussuunnittelua. Tontin lounaisosaan sijoittuvan talon länsiosa ehdotetaan perustettavaksi paaluja käyttäen, tai vaihtoehtoisesti anturoin hyvin tiivistettävästä maa-aineksesta tehtävän täytekerroksen varaan. Muualla talot voidaan perustaa maanvaraisin anturoin tiiviin maakerroksen tai rikki louhitun kallion päälle tehtävän murskekerroksen varaan. Maanalaisen autohallin rakentaminen ja perustaminen voitaneen tehdä ilman merkittäviä erikoistoimenpiteitä. Ennen lopullista lattiatason valintaa tulee varmistaa pohjavesipinnan korkeus. Selvityksen mukaan pohjasuhteiden perusteella radonin haitallinen esiintyminen tontilla on mahdollista. Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiintyminen tontilla on otettava huomioon suunnittelussa Maanomistus Tontti on yksityisessä omistuksessa.

8 7/ Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (YM ) Tontti kuuluu taajamatoimintojen alueeseen ja Kehä III:n varrelle sijoittuvaan kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeeseen. Tonttia sivuaa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie, Ylästöntie, joka on osa Turusta (Tukholmasta) Viipuriin johtavaa Kuninkaantietä. Yleiskaava (KV ) Alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). Yleiskaava ei ole tältä osalta ympäristöministeriön vahvistama.

9 8/26 Yleiskaavaehdotus (KH ) Alue on tehokasta asuntoaluetta (A1). Tonttia sivuaa historiallinen tie, Ylästöntie. Alue kuuluu lentomeluvyöhykkeeseen 3 (L den db). Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro , Pakkala 5 (YM ). Alue on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), jonka tehokkuus on e = 0,60 ja kerrosluku korkeintaan II. Tontin jokaisella laidalla on istutusmääräys. Voimassa oleva asemakaava on liitteenä. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien.

10 9/26 Tonttijako- ja rekisteri Kiinteistö on Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa kaavan laatimiseksi. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Pakkala 5 -kaava-alueella (Kartanonkoski) on voimassa Pakkala 5 -Rakentamisohje ja lähiympäristösuunnitelma. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Samanaikaisesti tämän kaavatyön kanssa on laadittu Arinatie 8:n kaavamuutosta, jossa myös TY-alue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi. 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Parker Hannifinn Oy ei tarvitse tonttia voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Yhtiö valtuutti SRV Westerlund Oy:n hakemaan asemakaavamuutosta omistamalleen tontille. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset SRV Westerlund Oy jätti kaavamuutoshakemuksen ensimmäisen kaavaneuvottelun jälkeen. Kaavamuutosta TY:n muuttamiseksi AK:ksi perustellaan Kartanonkosken asuinalueen eheyttämisellä. Hakijan konsulttina on ollut Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutoksen hakijat, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia Vireille tulo Tämän kaavamuutostyön sekä lähistöllä sijaitsevan Arinatie 8:n kaavamuutoksen nro aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä alueen maanomistajille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä SRV Westerlund Oy:n edustajien, heidän konsulttinsa Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n sekä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa. MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty

11 10/26 MRL 62 :n mukaiseen, päivättyyn kuulemiskirjeeseen vastaukseksi saatiin 3 mielipidettä. - Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa otetaan huomioon maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. Siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan Energian ja Vantaan kaupungin yhteistyösopimuksen mukaan. - Paikallinen asukas toivoi näyttävää liiketilaa Ylästöntien varteen. - Paikalliset asukkaat olivat kahta mieltä pysäköintipaikkojen riittävyydestä. - Maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti otetaan huomioon. - Tähän kaavamuutokseen ei tule liiketilaa. Liiketiloille pyritään löytämään parempi paikka muualta Kartanonkoskelta. Asiaa tutkitaan Arinatie 8:n kaavamuutoksen yhteydessä. - Kartanonkosken pysäköintipaikkojen niukkuudesta on tullut kaupungille palautetta aieminkin. Tämän kaavatyön yhteydessä ei voida järjestää ylimääräisiä vieraspaikkoja, mutta Arinatie 8:n kaavamuutoksen yhteydessä sitä mahdollisuutta tutkitaan. 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Kartanonkosken asuinaluetta. Ylästöntien suuntaisella rakennuksella yhdistetään vierekkäisten tonttien kerrostalot yhdeksi kokonaisuudeksi Ylästöntielle päin. Korttelirakenteen tulee olla sellainen, että kaupunkikuvassa korostuu ennemmin kerrostalorakentamisen asema eikä autojen määrä. Korttelirakenteen tulee olla kartanonkoskelainen: yksinkertaiset, harjakattoiset ja lämminsävyiset rakennukset sijoittuvat katua vasten ja niin, että muodostuu selkeitä katutiloja ja suojaisia pihoja. Pihanpuoleiset julkisivut ovat monimuotoisemmat kuin kadulle ja naapurustoon päin olevat julkisivut. Uudisrakennusten mittakaavan tulee noudattaa Kartanonkosken mittakaavaa. Asuntorakentamisen tulee olla korkeatasoista. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Tontilla olevaa teollisuusrakennusta ei säilytetä. Yleiskaavaehdotuksessa 2007 on asemakaavaehdotuksen alueella merkintä A1 (tehokas asuntoalue), mikä on myös ollut alueen asemakaavan laatimisen lähtökohtana luvun alun teollisuusrakennukselle ominaiset piirteet, mm. suuri runkosyvyys ja varastojen ikkunattomuus, tekevät rakennuksen muuttamisen asuinrakennukseksi vaikeaksi. Lisäksi huomioon otettaviksi tulevat rakennetekniset haasteet. Tehokas asuntorakentaminen tontille siten, että olevat rakennukset säilytetään, edellyttäisi sekä huomattavaa lisärakentamista että suuria muutostöitä olevaan rakennukseen. Alkuperäisen arkkitehtuurin vaalimisen onnistuminen näillä edellytyksillä on epävarmaa. Toisaalta rakennus sijoittuu tontilleen siten, että sen luonteva liittyminen ympäristön muuhun kaupunkirakenteeseen ei ole ongelmatonta. Rakennus, joka on aikanaan ollut omassa lajissaan edustava ja ansiokas, on myös myöhempien laajennusten ja muutosten myötä muuttunut merkittävästi. Vantaan kaupunginmuseo ei esitä rakennusten suojelua asemakaavassa.

12 11/26 Tontin muodosta ja ajoliittymän ainoasta mahdollisesta sijaintipaikasta johtuen tontin käytön perusrakenne ratkesi jo suunnittelun alkuvaiheessa: yksi kerrostalo sijoitetaan Ylästöntien suuntaisesti yhdistämään naapurikorttelit yhtenäiseksi aluejulkisivuksi tielle päin, pysäköintialueet sijoitetaan tontin laidoille, jolloin piha-alueesta saadaan suojaisa ja turvallinen Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta sekä perustelut Alunperin ensimmäisessä, päivätyssä luonnoksessa tontin pohjois- ja itäosan rakennukset olivat jo kutakuinkin "paikoillaan". Etelälaidalla oli pysäköintialuetta ja kolmas rakennus oli tontin länsilaidalla. Tästä vaihtoehdosta luovuttiin, jotta pysäköintialueista ei muodostuisi niin hallitsevaa kaupunkielementtiä. Tontin eteläisen rajan toisella puolen on naapurin pysäköintialue ja yhdessä nämä kaksi pysäköintialuetta olisivat muodostaneet epäviihtyisän autokentän. Kolmas kerrostalo siirrettiin tontin etelälaidalle, jolloin piha avautuu länteen ja pysäköintialueet hahmottuvat pienempinä alueina. Ensimmäisessä luonnoksessa kaikki autopaikat oli sijoitettu maantasoon ja Ylästöntien varressa katoksiin. Siitä luovuttiin, koska katutilan rajaamista autokatoksin pidettiin Kartanonkoskelle epätyypillisenä piirteenä. Kartanonkoskella asuinrakennukset rajaavat katutilaa. Suunnittelun edetessä noin puolet pysäköintipaikoista päädyttiin sijoittamaan maan alle, osin rakennusten alle. Suunnittelun edetessä maan alle johtavalle rampille etsittiin sopivaa paikkaa. Ensin sitä yritettiin sovittaa itäisen rakennuksen pohjoispäädyn jatkeeksi, jolloin maan alle olisi voinut ajaa suoraan tonttiliittymästä. Tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin, koska rampin suuaukko olisi ollut liian näkyvällä paikalla ja olisi ensimmäisenä "vastaanottanut" tontille tulijan. Maanalaisten tilojen ajoramppi sijoitettiin lopulta tontin itälaidalle, jotta tontille saapuminen olisi näkymiltään miellyttävämpi. Rakennusten muotoa kehitettiin myös. Lähiömäisten, yksittäisten rakennusten sijaan Kartanonkoskella on suosittu paljon kaupunkimaisia, pitkiä julkisivunauhoja. Siirtämällä yhden portaan talo tontin länsisivulta eteläsivulle toisen rakennuksen jatkeeksi saadaan kaupunkimainen korttelirakenne. Ylästöntien varressa rakennuksen korkeutta säädettiin paikalleen sopivaksi kerroslukua, runkosyvyyttä ja parvekkeen kattoratkaisua muuttamalla. Ensimmäiseen vaihtoehtoon nähden kaavamuutosehdotuksessa rakennusoikeutta ja autopaikkoja on enemmän. Silti pysäköintipaikat on saatu jaoteltua pienempiin alueisiin, tontin rajautuminen Ylästöntielle on onnistuneempi ja on saatu avara piha. Lopulliseen vaihtoehtoon lisättiin talousrakennuksen paikka tontin länsisivulle viereisellä tontilla olevia autopaikkoja vastaan. Kaavamuutosehdotuksen havainnekuva on selostuksen liitteenä. Seuraavassa esitetään kaavaratkaisun muotoutumisen vaiheet työskentelyn aikana.

13 12/26 1. ehdotus, : "Ensimmäinen rampin paikka" -ehdotus, :

14 13/26 "Toinen rampin paikka" -ehdotus, : Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksessa teollisuustontti muutetaan korkeatasoiseksi asuinkerrostalojen alueeksi Kartanonkosken kaavoitusperiaatteita noudattaen. Tontin rakennusoikeus e = 0,80 vastaa tehokkuudeltaan muualla Kartanonkoskella toteutettua rakentamistehokkuutta. Tämän tontin itäpuolella olevan kerrostaloalueen (AK) toteutuneen kokonaisrakennusoikeuden mukaan laskettu tehokkuus on e = 0,71, ja tontin länsipuolella (A + AK + LPA) e = 0,88. Tontin ajoliittymä säilyy nykyisellä paikallaan Mitoitus Alueelle osoitetaan asuinkerrosalaa k-m 2, mikä tarkoittaa n. 145 uutta asukasta (40 k-m 2 /asukas). Asuntoja tullee n kpl. Rakennusten kerrosluku Ylästöntien varressa on V ja muualla IV. Autopaikkanormi on vähintään 1 ap/ 80 k-m 2, kuitenkin vähintään 1 ap/ asunto.

15 14/ Palvelut Pakkalan palvelut on selostettu kohdassa Rakennettu ympäristö /Palvelut. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asetetun tavoitteen mukaisesti kaava täydentää Kartanonkosken asuinaluetta. Rakentamisen laatutaso on varmistettu kaavamääräyksillä ja merkinnöillä. 5.3 Aluevaraukset Sijoittamalla autopaikkoja sekä maan alle että useampaan osaan maan päälle ei autojen suuri määrä korostu. Rakennuksen luovat kaupunkitilaa. Kartanonkoskelainen rakentamistapa ja mittakaava toteutuvat kaavan alueella. (Enemmän kohdassa Korttelialueet) Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Kartanonkoskelaiseen ilmeeseen kuuluu, että muodoltaan yksinkertaiset, harjakattoiset ja lämminsävyiset rakennukset sijoittuvat katua vasten ja niin, että muodostuu selkeitä katutiloja ja suojaisia pihoja. Pihanpuoleiset julkisivut parvekkeineen voivat olla monimuotoisemmat kuin kadulle ja naapurustoon päin olevat julkisivut. Kaavoitettavalla alueella Ylästöntien suuntaisesti sijoitettu rakennus jatkaa viereisten tonttien rakennusriviä yhtä etäällä kadusta kuin nekin. Katutila ei tässä ole yhtä tiivis kuin muualla Kartanonkoskella, mutta se sopiikin tämän historiallisen tien luonteeseen. Uudisrakennusten kerrosluvut on sovitettu niin, että ne sopivat naapuritonttien rakenteeseen. Viisikerroksinen rakennus sijaitsee matalammalla tasolla kuin viereinen nelikerroksinen kerrostalo. Rakennusten harjat asettuvat kuitenkin likimain samalle tasolle. Rakennusalat on mitoitettu niin, että rakennuksen runkosyvyys on Kartanonkosken toteutettujen kerrostalojen mukainen. Näitä seikkoja on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Autoliikenteeltä suojattu piha avautuu länteen. Monista asunnoista tulee olemaan näkymä kohti Illenpuiston vesiaihetta ja siltoja. Pysäköinti sijoittuu sekä maantasoon että maan alle. Ajoramppi on osoitettu tontin itälaidalle. Tontin itälaita sopii pysäköintipaikoille, koska tällöin sekä tämän tontin että naapuritontin oleskelupihat ja pysäköintialueet ovat erillään toisistaan.

16 15/26 Leikkaus A-A on tontin halki lännestä itään. Leikkaus B-B on tontin halki pohjoisesta etelään. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueelle tulee noin 145 uutta asukasta, millä ei vielä ole suuria vaikutuksia esim. alueen palvelutarjontaan tai liikennemääriin. Kaupunkikuva Kartanonkosken aluejulkisivu Ylästöntielle päin yhtenäistyy, kun kerrostalojen välissä ollut matalahko teollisuusrakennus korvataan naapurirakennusten korkeutta vastaavalla kerrostalolla. Selostuksen kannessa on havainnekuva pihalta.

17 16/26

18 17/26 Liikenne Kaavamuutoksen toteuttaminen aiheuttaa viereisen ja vastapäisen korttelin kohdalle suunniteltujen pysäkkilevitysten ja niiden yhteyksien rakentamistarpeen. Levitykset ja yhteydet ovat alustavassa rakentamisohjelmassa (Kuntatekniikan investoinnit 2008). Tekninen huolto Vesihuolto Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia vedenjakeluun eikä jäteviemäröintiin, mutta hulevesiä varten on rakennettava putkiviemäri. Energiahuolto Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Lisääntyvää liikennettä lukuun ottamatta kaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriöitä alueella Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Tontti on nykyisellään ihmisen muokkaamaa, minkäänlaista "alkuperäistä" tai "villiä" luontoa ei ole jäljellä. Tontin luoteisnurkassa Ylästöntien varressa voidaan säilyttää siellä nykyisin kasvavia suuria puita. Suunnitelmassa piha on suunnattu länteen ja suojattu kylmiltä pohjois- ja itätuulilta. Rakennukset ympäröivät pihaa pohjois-, itä- ja etelälaidoilta. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Liikennemelu Ylästöntien varteen esitetty kerrostalorakentaminen estää tieliikennemelun leviämistä pihalle. Rakennuksen julkisivuille määrätään asemakaavassa ääneneristysvaatimukset. Rakennettavat kerrostalot suojaavat hieman takana olevia kerrostaloja Ylästöntieltä tulevalta liikennemelulta. Vaikutus lie suurin tontilla , jossa se ilman tutkimuksia arvioituna lienee rakennuksen kohdalla n. 4 db, 2m korkeudella. Tarkemman tiedon saamiseksi olisi syytä kuitenkin tehdä uusi laskenta. Maaperä Geo-Juva huomautti lausunnoissaan, että tontin alueella tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus ennen rakennussuunnittelua ja että vesipinnan korkeus tulee varmistaa ennen lopullista lattiatason valintaa ja että radonin esiintyminen on otettava huomioon suunnittelussa. Huomaukset ovat kuitenkin sellaisia, että ne rakennushankkeen suunnittelussa huomioidaan automaattisesti Kaavamääräyksen mukaan maaperän saastuneisuus tutkitaan ja tarvittaessa puhdistetaan. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Jotta rakentamisen lopputuloksena olisi yhtenäinen Kartanonkosken asuinalue, on kaavamerkinnät laadittu pääasiassa asemakaavan nro , Pakkala 5:n, määräyksiä soveltaen.

19 18/26 Koska tontilla on ollut aiemmin teollista toimintaa, on syytä antaa maaperän puhdistamista koskevamääräys: "Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee maaperä tarvittaessa tutkia ja mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistaa". 6 Asemakaavan toteutus 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Tämän kaavan alueella tulee soveltuvin osin noudattaa Kartanonkosken rakentamista koskevaa Pakkala 5, rakentamisohjetta ja lähiympäristösuunnitelmaa. Selostuksen liitteenä on havainnekuva. 6.1 Toteuttaminen Asemakaavan muutokseen liittyy kunnallistekniikan sopimus. 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet Vantaan kaupunki: Aluearkkitehti Elli Maalismaa Asemakaavasuunnittelija, arkkitehti Merja Häsänen Kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala Piirtäjä Vuokko Rova Liikenneinsinööri Jarmo Pajunen Suunnitteluinsinööri Keijo Ikonen Asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme Ohjelmointi-insinööri Aatos Palviainen Maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö Geotekniikkapäällikkö Matti Holtari Lupapäällikkö Ilkka Rekonen Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy: Arkkitehti Niklas Sucksdorff Arkkitehti Sari Samuli SRW Westerlund Oy: Projektipäällikkö Sami Somero Vantaalla Elli Maalismaa Aluearkkitehti Merja Häsänen Asemakaavasuunnittelija

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely:

PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely: 2 MÄNTSÄLÄ PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS KAAVATUNNUS 208 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5. päivänä lokakuuta 2010 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot