Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Merja Häsänen, arkkitehti, p , Ilmoitus vireille tulosta Kala , , Kh pvm, Kv pvm

2 1/26 1 Perus ja tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pakkalan Kartanonkoskella, Ylästöntien varrella hotelli Pilottia vastapäätä. Tontin itä-, etelä- ja länsipuolella on asuinkerrostaloja. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksella eheytetään Kartanonkosken kaupunkirakennetta ja Ylästöntien katukuvaa jatkamalla kartanonkoskelaista kerrostalorakentamista kahden jo rakennetun asuntotontin väliin. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Tilastolomakkeet - Asemakaavakartta määräyksineen - Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy - Vesihuolto ja sadevesiviemäröintisuunnitelma - Asemakaavoitukseen liittyvä meluselvitys , Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Pakkala 5, rakentamisohje ja lähiympäristösuunnitelma. - Alustava selvitys maaperän haitta-aineista, G34560, Geo-Juva Oy Alustava perustamistapalausunto, G34560, Geo-Juva Oy Vantaan moderni teollinen rakennusperintö Inventointiraportti. Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2006, C28:2006, Kaupsu 17/2006.

3 2/26 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Ensimmäinen kaavoituspalaveri pidettiin , jolloin käytiin läpi tontinkäyttösuunnitelman perusratkaisuja. Parker Hannifin Oy /SRV Westerlund Oy jätti sen jälkeen asemakaavan muutoshakemuksen tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi TY-alueesta AK-alueeksi. Suunnittelussa SRV Westerlund Oy:n konsulttina on toiminut Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy. Asemakaavatyön aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa , internetissä ja tavallisella, päivätyllä kirjeellä. Mielipiteitä saatiin 3 kpl. SRV Westerlund Oy on teettänyt meluselvityksen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:llä sekä alustavat selvitykset maaperän haitta-aineista ja perustamistavasta Geo-Juva Oy:llä. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asian Kaupunginhallitus pyysi lausunnot Kaavaehdotus oli nähtävillä Muistutuksia ei jätetty. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavaehdotuksen mukainen. Kaavamuutoksella toteutetaan Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita. Asemakaavan muutoksella teollisuustontti muutetaan asumisen alueeksi. Ylästöntien suuntaisesti sijoittuva uusi, viisikerroksinen kerrostalo eheyttää Kartanonkosken Ylästöntien puoleista aluejulkisivua. Tontin muut, nelikerroksiset talot sijoittuvat niin, että piha-alue jää rakennusten suojaisaan syliin ja pysäköintialueet tontin pohjois- ja itälaidoille. Rakennusten pihan puoleiset julkisivut ovat kartanonkoskelaiseen tapaan monimuotoisemmat parvekkeineen ja terasseineen, kun taas Ylästöntien ja pysäköintialueiden puoleiset julkisivut ovat yksinkertaisemmat. Tontin rakennusoikeus on 5800 k-m 2 (e = 0,80). Asuntoja tulee n. 80 kpl, autopaikkoja kpl. Kaavamuutoksessa annetaan määräyksiä äänenvaimennuksesta Ylästöntien liikennemelua ja lentomelua vastaan sekä maaperän puhdistamisesta. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavaan liittyy kunnallistekniikan sopimus. Rakentaminen alkaa, kun kaavamuutos on tullut voimaan. 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kartanonkosken alue on n. 10 vuodessa muuttunut maaseutumaisesta pelto- sekä teollisuus- ja varastoalueesta arvostetuksi ja laadukkaaksi asuntoalueeksi.

4 3/26 Teollisuusyrityksistä Kartanonkoskella toimii vielä Vaasan & Vaasan leipomo Arinatien varrella. Ylästöntien varrella sijaitsee kodinkoneliike Markantalo asemakaavan mukaisella teollisuustontilla. Ylästöntie 31:n tontille rakennetaan parasta aikaa asuinkerrostaloja kiviveistämön siirrettyä toimintansa muualle. Ylästöntie 16:n teollisuustontti on jäänyt kerrostalokortteleiden väliin. Sen eteläpuolella olevan Arinatie 8:n teollinen toiminta on myös loppumassa ja tontti on muuttumassa asuinkäyttöön. Ylästöntie 16:n länsipuolelle rakennetaan päiväkotia tontille Luonnonympäristö Maasto nousee pohjoiseen kohti Veromäkeä. Ylästöntie on tällä kohdin asettunut suunnilleen rinteen puoliväliin. Tontin maaperä on täyttömaata. Tontin pohjoisnurkassa, samoin kuin naapurustossa tontin itä- ja eteläpuolella, on kalliota ja moreenikohoumia. Kellarien rakentamiselle ei ole geoteknisiä esteitä. Tontin pohjoiskulmassa kasvaa lehti- ja havupuita. Tontin itälaidalle on istutettu havupuita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Pakkalan ja Tammiston kaupunginosat ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta Vantaan suurimpia asuntorakentamiskohteita. Pakkalassa oli asukkaita henkeä. Vuonna 2017 asukkaita oletetaan olevan n Yhdyskuntarakenne Pakkala on rakentunut toisistaan irrallisista asunto- ja työpaikka-alueista. Pakkalan keskuksen voidaan katsoa rakentuvan kauppakeskus Jumbon ympärille. Keskuksen ja sen palveluiden rakentaminen on vielä kesken. Koko Pakkalan alue täydentyy tulevaisuudessa asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamisella. Kaupunkikuva Kartanonkoski on kerrostalovaltaista asuinaluetta, jossa kerrostalojen kerroslukuna on IV ja rivitalojen II. Ylästöntien pohjoispuolella, kaavamuutosaluetta vastapäätä, on I½-kerroksisten pientalojen alue sekä III-kerroksinen Hotelli Pilotti. Lentoasemantien varressa olevan kerrostaloalueen kerrosluku vaihtelee IV:stä VI:een. Kartanonkosken kaupunkikuvalle on tyypillistä, että rakennukset asettuvat kadun varteen rajaamaan katutilaa kaupunkimaiseksi ja rakennusten värityksessä on käytetty voimakkaita maavärejä. Rakennusten julkisivut kadulle päin ovat yksinkertaiset; niissä mm. ei ole voimakkaasti ulkonevia osia. Historiallisen Ylästöntien varressa Kartanonkosken kerrostalot eivät kuitenkaan ole kiinni kadun reunassa. Kaavoitettavana olevan tontin länsipuolen rakennukset ovat tyypillisintä Kartanonkoskea, kun taas itäpuolella rakennuksiin on tehty tavanomaisia rakennusrungon porrastuksia ja frontoniaiheita lähiörakentamisen tapaan.

5 4/26 Tontin nykyinen, matalahko Parker Hannifin Oy:n teollisuusrakennus on rakennettu v Kooltaan se on k-m 2. Palvelut Parker Corporation tytäryhtiö Parker Hannifin Oy on toiminut Suomessa jo yli 30 vuotta. Parker tarjoaa asiakkailleen hydrauliikka-, pneumatiikka- ja automaatioalojen tuotteita sekä näiden alojen kehittämiseen tarvittavaa osaamista ja lisäarvopalveluja. Parkerin toimii Suomessa tällä hetkellä neljällä paikkakunnalla (Vantaa, Tampere, Urjala, Oulu). Keväällä 2008 Parker Hannifin Oy luopuu Ylästöntien toimipaikastaan. Pakkalan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Jumboon, joka on n. 800 metrin päässä. Muita kaupallisia palveluita on Valimotien varrella, n. 0,5-1,5 km:n päässä. Lähin koulu, Veromiehen ja Pakkalan koulu on Ylästöntien toisella puolen n. 250 m:n päässä. Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo, POINT, on n. 400 m:n päässä. Lähin päiväkoti on rakentumassa viereiselle tontille. Työpaikat, elinkeinotoiminta Ympäristöosaamiskeskus Leijassa (Pakkalankuja 5) on mm. kaupungin palveluja kuten ympäristökeskus, elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Yrityspalvelukeskus Leijassa (Elannontie 3) sijaitsevat kaupungin yrityspalveluiden yritysneuvonta, elinkeinotoimintaa palvelevia valtion virastojen toimistoja, yrityksiä ym. Pakkalankuja 7:ssa on erikokoisia toimistoja. Pakkalassa on myös elintarviketeollisuuden laitoksia, kuten HK Ruokatalo Oyj. Muita ovat mm. Finn-catering Oy, Vaasan&Vaasan Oy:n leipomo kaavamuutosalueen kaakkoispuolella sekä pari pientä hotellia ja Backaksen puutarhakeskus. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet mm. Vantaanjoen varteen. Sinne on Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelmassa (2003) esitetty kevyen liikenteen reitistöjä. Kartanonkosken puistoja rakennetaan vielä. Kaavoitettavalta alueelta on näkymä Kartanonkosken keskeisimpään puistoon, Illenpuistoon, jossa on mm. kosteikkorakenteita ja siltoja. Liikenne Kaava-alue rajautuu Ylästöntiehen, joka on historiallinen ja vilkkaasti liikennöity kaupunginosia yhdistävä pääkatu. Kadun liikennemäärä - yli ajon/vrk - on suuri kadun standardiin verrattuna, mikä aiheuttaa liikenteellisiä ongelmia kuten ruuhkautumista sekä liikenneturvallisuusongelmia ja turvattomuuden tunnetta. Viime vuosina on poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia sattunut Ylästöntiellä välillä Lentoasemantie-Muuntotie 2-3 kpl vuodessa. Onnettomuudet ovat olleet omaisuusvaurioihin ja loukkaantumisiin johtaneita jalankulkija- ja moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Ylästöntie on erittäin vilkas joukkoliikenteen väylä, jonka kautta kulkee linjoja mm. Myyrmäkeen, Tikkurilaan ja Helsinkiin. Joukkoliikenteen palvelutaso onkin tältä osin kaava-alueella hyvä. Ylästöntien pohjoispuolella on jatkuva itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä. Parhaillaan ollaan rakentamassa raittia myös tien eteläpuolelle Lentoasemantiestä itään. Ympäristön katuverkko on pääosin rakentunut, joskin

6 5/26 Pakkalan-Tammiston alueen jatkuva voimakas kasvu aiheuttaa katuverkon parantamiselle jatkuvia paineita. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tontilla sijaitsee Parker Hannifin Oy:n varasto- ja toimistorakennus. Rakennus on toteutunut vaiheittain vuosina Inventoinnissa Vantaan moderni teollinen rakennusperintö rakennus on arvotettu luokkaan A2. Kokonaisuuden ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1971 arkkitehti Kalle Vartolan laatimien suunnitelmien mukaan Suomen tapetti ja väri Oy:n automaalivarastoksi. Rakennusta laajennettiin vuosina 1978 (toimistosiiven laajennus, arkkit. Kalle Vartola) sekä 1983 (varastosiiven laajennus arkkit. Kalle Vartola) luvulla rakennusta on korotettu ja sen julkisivuja on muutettu. Alkuperäistä 1970-luvun arkkitehtuuria on näkyvissä mm. varaston ja matalan toimisto-osan kevytbetonijulkisivuissa. Kaavamuutoksen alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Backaksen kartanon historiaan liittyvät, säilyneet rakennukset sijaitsevat lähempänä itse kartanoa. Aluetta sivuava Ylästöntie on osa Suurta Rantatietä. Tekninen huolto Vesihuolto Vedenjakelu Kaavamuutosaluetta palveleva vedenjakeluverkko sijaitsee Ylästöntiellä. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Kaavamuutosaluetta palveleva jätevesiviemäriverkko on rakennettu Ylästöntielle. Jätevedet johdetaan Pakkalan ja Tammiston pääviemäreissä Tammiston kaakkoiskulmassa sijaitsevalle jätevesien mittausasemalle, josta edelleen Helsingin verkossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Aluetta palvelevaa hulevesiverkkoa ei ole rakennettu, vaan vedet on johdettu viereiselle Y-tontille, jonka kautta ne valuvat Illenpihan viemäriin. Tilkuntien kautta hulevedet ohjataan edelleen Krakanojaan ja Vantaanjokeen. Energiahuolto Ylästöntiellä kulkee kaukolämmön runkolinja, josta on tälle tontille on liittymä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt (Kursiivilla esitetyt kohdat ovat selvityksissä esitettyjä suosituksia.) Melu Ylästöntien nykyinen liikenne yhdessä lentoliikenteen kanssa aiheuttaa meluhaittaa, jota vastaan tulee suojautua rakenteellisin keinoin.

7 6/26 Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy / Pekka Taina, DI, on laatinut asemakaavoitukseen liittyvän meluselvityksen ( ), joka perustuu Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n päiväämiin piirustuksiin. M elunsuojaustoimenpiteiksi tulee tällöin julkisivuille asetettu ääneneristysvaatimus, tontin pohjoissivun puoleisten parvekkeiden lasittaminen ja pihaalueiden suojaaminen melulta. Meluselvitys on selostuksen liitteenä. Maaperän haitta-aineet Alueella on aiemmin ollut sellaista teollista toimintaa (Suomen Tapetti ja Väri), jonka vuoksi maaperästä ja perustamisoloista on tehty alustavat selvitykset. Geo-Juva Oy / Matti Huokuna on laatinut alustavan selvityksen ( ) maaperän haitta-aineista. Selvitys perustuu tontilla v tehtyyn haitta-ainetutkimukseen, jonka teki Polstop Oy/ Tutkimustietojen mukaan tontin pohjavedessä ei havaittu merkkejä haitta-aineista. Sen sijaan maanäytteistä löytyi lieviä ohjearvon (nykyisen kynnysarvon) ylittäviä määriä sinkkiä ja lyijyä. Pienellä alueella oli myös öljyllä tahriintunutta maata. Raportissa esitettiin kyseiset maa-alueet puhdistettaviksi. M aaperä lienee puhdistettu ennen laajennusosan rakentamista. Nykyisen käyttäjän toiminta ei ole sen tyyppistä, että siitä voisi aiheutua ympäristön likaantumista. Geo-Juva Oy esittää, että ennen asuinrakentamisen aloittamista tontilla tehdään tutkimus, jolla maaperän puhtaus varmistetaan. Perustaminen / pohjavesi Geo-Juva Oy / Matti Huokuna on laatinut alustavan perustamistapalausunnon ( ). Tutkimus käsitti painokairauksia, maanäytesarjan sekä pohjavesiputken asentamisen. Kairaukset sijoittuivat tontilla olevien rakenteiden takia tontin etelä- ja itäreunaan. Täytemaakerros on paksuimmillaan tontin lounaisosassa n. 1,5 m. Kasvu- tai täytekerroksen alla on silttikerros. Sen alla on kallionpintaa peittävä tiivis moreenimuodostuma. Kalliopinta lie lähellä kairausten päättymistasoa 0,8-5,1 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinta oli tasolla n. +16,8 mpy, eli n. 3,8 m syvyydessä. Tontin alueella tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus ennen varsinaista rakennussuunnittelua. Tontin lounaisosaan sijoittuvan talon länsiosa ehdotetaan perustettavaksi paaluja käyttäen, tai vaihtoehtoisesti anturoin hyvin tiivistettävästä maa-aineksesta tehtävän täytekerroksen varaan. Muualla talot voidaan perustaa maanvaraisin anturoin tiiviin maakerroksen tai rikki louhitun kallion päälle tehtävän murskekerroksen varaan. Maanalaisen autohallin rakentaminen ja perustaminen voitaneen tehdä ilman merkittäviä erikoistoimenpiteitä. Ennen lopullista lattiatason valintaa tulee varmistaa pohjavesipinnan korkeus. Selvityksen mukaan pohjasuhteiden perusteella radonin haitallinen esiintyminen tontilla on mahdollista. Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiintyminen tontilla on otettava huomioon suunnittelussa Maanomistus Tontti on yksityisessä omistuksessa.

8 7/ Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (YM ) Tontti kuuluu taajamatoimintojen alueeseen ja Kehä III:n varrelle sijoittuvaan kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeeseen. Tonttia sivuaa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie, Ylästöntie, joka on osa Turusta (Tukholmasta) Viipuriin johtavaa Kuninkaantietä. Yleiskaava (KV ) Alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). Yleiskaava ei ole tältä osalta ympäristöministeriön vahvistama.

9 8/26 Yleiskaavaehdotus (KH ) Alue on tehokasta asuntoaluetta (A1). Tonttia sivuaa historiallinen tie, Ylästöntie. Alue kuuluu lentomeluvyöhykkeeseen 3 (L den db). Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa asemakaava nro , Pakkala 5 (YM ). Alue on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY), jonka tehokkuus on e = 0,60 ja kerrosluku korkeintaan II. Tontin jokaisella laidalla on istutusmääräys. Voimassa oleva asemakaava on liitteenä. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien.

10 9/26 Tonttijako- ja rekisteri Kiinteistö on Vantaan kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa kaavan laatimiseksi. Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Pakkala 5 -kaava-alueella (Kartanonkoski) on voimassa Pakkala 5 -Rakentamisohje ja lähiympäristösuunnitelma. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Samanaikaisesti tämän kaavatyön kanssa on laadittu Arinatie 8:n kaavamuutosta, jossa myös TY-alue muutetaan asuinkerrostalojen alueeksi. 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Parker Hannifinn Oy ei tarvitse tonttia voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Yhtiö valtuutti SRV Westerlund Oy:n hakemaan asemakaavamuutosta omistamalleen tontille. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset SRV Westerlund Oy jätti kaavamuutoshakemuksen ensimmäisen kaavaneuvottelun jälkeen. Kaavamuutosta TY:n muuttamiseksi AK:ksi perustellaan Kartanonkosken asuinalueen eheyttämisellä. Hakijan konsulttina on ollut Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavamuutoksen hakijat, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, sekä ne, jotka katsovat olevansa osallisia Vireille tulo Tämän kaavamuutostyön sekä lähistöllä sijaitsevan Arinatie 8:n kaavamuutoksen nro aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä alueen maanomistajille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä SRV Westerlund Oy:n edustajien, heidän konsulttinsa Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n sekä Vantaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa. MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty

11 10/26 MRL 62 :n mukaiseen, päivättyyn kuulemiskirjeeseen vastaukseksi saatiin 3 mielipidettä. - Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa otetaan huomioon maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. Siirtokustannusten osalta toimitaan Vantaan Energian ja Vantaan kaupungin yhteistyösopimuksen mukaan. - Paikallinen asukas toivoi näyttävää liiketilaa Ylästöntien varteen. - Paikalliset asukkaat olivat kahta mieltä pysäköintipaikkojen riittävyydestä. - Maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti otetaan huomioon. - Tähän kaavamuutokseen ei tule liiketilaa. Liiketiloille pyritään löytämään parempi paikka muualta Kartanonkoskelta. Asiaa tutkitaan Arinatie 8:n kaavamuutoksen yhteydessä. - Kartanonkosken pysäköintipaikkojen niukkuudesta on tullut kaupungille palautetta aieminkin. Tämän kaavatyön yhteydessä ei voida järjestää ylimääräisiä vieraspaikkoja, mutta Arinatie 8:n kaavamuutoksen yhteydessä sitä mahdollisuutta tutkitaan. 4.4 Asemakaavamuutoksen tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Kartanonkosken asuinaluetta. Ylästöntien suuntaisella rakennuksella yhdistetään vierekkäisten tonttien kerrostalot yhdeksi kokonaisuudeksi Ylästöntielle päin. Korttelirakenteen tulee olla sellainen, että kaupunkikuvassa korostuu ennemmin kerrostalorakentamisen asema eikä autojen määrä. Korttelirakenteen tulee olla kartanonkoskelainen: yksinkertaiset, harjakattoiset ja lämminsävyiset rakennukset sijoittuvat katua vasten ja niin, että muodostuu selkeitä katutiloja ja suojaisia pihoja. Pihanpuoleiset julkisivut ovat monimuotoisemmat kuin kadulle ja naapurustoon päin olevat julkisivut. Uudisrakennusten mittakaavan tulee noudattaa Kartanonkosken mittakaavaa. Asuntorakentamisen tulee olla korkeatasoista. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Tontilla olevaa teollisuusrakennusta ei säilytetä. Yleiskaavaehdotuksessa 2007 on asemakaavaehdotuksen alueella merkintä A1 (tehokas asuntoalue), mikä on myös ollut alueen asemakaavan laatimisen lähtökohtana luvun alun teollisuusrakennukselle ominaiset piirteet, mm. suuri runkosyvyys ja varastojen ikkunattomuus, tekevät rakennuksen muuttamisen asuinrakennukseksi vaikeaksi. Lisäksi huomioon otettaviksi tulevat rakennetekniset haasteet. Tehokas asuntorakentaminen tontille siten, että olevat rakennukset säilytetään, edellyttäisi sekä huomattavaa lisärakentamista että suuria muutostöitä olevaan rakennukseen. Alkuperäisen arkkitehtuurin vaalimisen onnistuminen näillä edellytyksillä on epävarmaa. Toisaalta rakennus sijoittuu tontilleen siten, että sen luonteva liittyminen ympäristön muuhun kaupunkirakenteeseen ei ole ongelmatonta. Rakennus, joka on aikanaan ollut omassa lajissaan edustava ja ansiokas, on myös myöhempien laajennusten ja muutosten myötä muuttunut merkittävästi. Vantaan kaupunginmuseo ei esitä rakennusten suojelua asemakaavassa.

12 11/26 Tontin muodosta ja ajoliittymän ainoasta mahdollisesta sijaintipaikasta johtuen tontin käytön perusrakenne ratkesi jo suunnittelun alkuvaiheessa: yksi kerrostalo sijoitetaan Ylästöntien suuntaisesti yhdistämään naapurikorttelit yhtenäiseksi aluejulkisivuksi tielle päin, pysäköintialueet sijoitetaan tontin laidoille, jolloin piha-alueesta saadaan suojaisa ja turvallinen Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta sekä perustelut Alunperin ensimmäisessä, päivätyssä luonnoksessa tontin pohjois- ja itäosan rakennukset olivat jo kutakuinkin "paikoillaan". Etelälaidalla oli pysäköintialuetta ja kolmas rakennus oli tontin länsilaidalla. Tästä vaihtoehdosta luovuttiin, jotta pysäköintialueista ei muodostuisi niin hallitsevaa kaupunkielementtiä. Tontin eteläisen rajan toisella puolen on naapurin pysäköintialue ja yhdessä nämä kaksi pysäköintialuetta olisivat muodostaneet epäviihtyisän autokentän. Kolmas kerrostalo siirrettiin tontin etelälaidalle, jolloin piha avautuu länteen ja pysäköintialueet hahmottuvat pienempinä alueina. Ensimmäisessä luonnoksessa kaikki autopaikat oli sijoitettu maantasoon ja Ylästöntien varressa katoksiin. Siitä luovuttiin, koska katutilan rajaamista autokatoksin pidettiin Kartanonkoskelle epätyypillisenä piirteenä. Kartanonkoskella asuinrakennukset rajaavat katutilaa. Suunnittelun edetessä noin puolet pysäköintipaikoista päädyttiin sijoittamaan maan alle, osin rakennusten alle. Suunnittelun edetessä maan alle johtavalle rampille etsittiin sopivaa paikkaa. Ensin sitä yritettiin sovittaa itäisen rakennuksen pohjoispäädyn jatkeeksi, jolloin maan alle olisi voinut ajaa suoraan tonttiliittymästä. Tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin, koska rampin suuaukko olisi ollut liian näkyvällä paikalla ja olisi ensimmäisenä "vastaanottanut" tontille tulijan. Maanalaisten tilojen ajoramppi sijoitettiin lopulta tontin itälaidalle, jotta tontille saapuminen olisi näkymiltään miellyttävämpi. Rakennusten muotoa kehitettiin myös. Lähiömäisten, yksittäisten rakennusten sijaan Kartanonkoskella on suosittu paljon kaupunkimaisia, pitkiä julkisivunauhoja. Siirtämällä yhden portaan talo tontin länsisivulta eteläsivulle toisen rakennuksen jatkeeksi saadaan kaupunkimainen korttelirakenne. Ylästöntien varressa rakennuksen korkeutta säädettiin paikalleen sopivaksi kerroslukua, runkosyvyyttä ja parvekkeen kattoratkaisua muuttamalla. Ensimmäiseen vaihtoehtoon nähden kaavamuutosehdotuksessa rakennusoikeutta ja autopaikkoja on enemmän. Silti pysäköintipaikat on saatu jaoteltua pienempiin alueisiin, tontin rajautuminen Ylästöntielle on onnistuneempi ja on saatu avara piha. Lopulliseen vaihtoehtoon lisättiin talousrakennuksen paikka tontin länsisivulle viereisellä tontilla olevia autopaikkoja vastaan. Kaavamuutosehdotuksen havainnekuva on selostuksen liitteenä. Seuraavassa esitetään kaavaratkaisun muotoutumisen vaiheet työskentelyn aikana.

13 12/26 1. ehdotus, : "Ensimmäinen rampin paikka" -ehdotus, :

14 13/26 "Toinen rampin paikka" -ehdotus, : Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksessa teollisuustontti muutetaan korkeatasoiseksi asuinkerrostalojen alueeksi Kartanonkosken kaavoitusperiaatteita noudattaen. Tontin rakennusoikeus e = 0,80 vastaa tehokkuudeltaan muualla Kartanonkoskella toteutettua rakentamistehokkuutta. Tämän tontin itäpuolella olevan kerrostaloalueen (AK) toteutuneen kokonaisrakennusoikeuden mukaan laskettu tehokkuus on e = 0,71, ja tontin länsipuolella (A + AK + LPA) e = 0,88. Tontin ajoliittymä säilyy nykyisellä paikallaan Mitoitus Alueelle osoitetaan asuinkerrosalaa k-m 2, mikä tarkoittaa n. 145 uutta asukasta (40 k-m 2 /asukas). Asuntoja tullee n kpl. Rakennusten kerrosluku Ylästöntien varressa on V ja muualla IV. Autopaikkanormi on vähintään 1 ap/ 80 k-m 2, kuitenkin vähintään 1 ap/ asunto.

15 14/ Palvelut Pakkalan palvelut on selostettu kohdassa Rakennettu ympäristö /Palvelut. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asetetun tavoitteen mukaisesti kaava täydentää Kartanonkosken asuinaluetta. Rakentamisen laatutaso on varmistettu kaavamääräyksillä ja merkinnöillä. 5.3 Aluevaraukset Sijoittamalla autopaikkoja sekä maan alle että useampaan osaan maan päälle ei autojen suuri määrä korostu. Rakennuksen luovat kaupunkitilaa. Kartanonkoskelainen rakentamistapa ja mittakaava toteutuvat kaavan alueella. (Enemmän kohdassa Korttelialueet) Korttelialueet Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Kartanonkoskelaiseen ilmeeseen kuuluu, että muodoltaan yksinkertaiset, harjakattoiset ja lämminsävyiset rakennukset sijoittuvat katua vasten ja niin, että muodostuu selkeitä katutiloja ja suojaisia pihoja. Pihanpuoleiset julkisivut parvekkeineen voivat olla monimuotoisemmat kuin kadulle ja naapurustoon päin olevat julkisivut. Kaavoitettavalla alueella Ylästöntien suuntaisesti sijoitettu rakennus jatkaa viereisten tonttien rakennusriviä yhtä etäällä kadusta kuin nekin. Katutila ei tässä ole yhtä tiivis kuin muualla Kartanonkoskella, mutta se sopiikin tämän historiallisen tien luonteeseen. Uudisrakennusten kerrosluvut on sovitettu niin, että ne sopivat naapuritonttien rakenteeseen. Viisikerroksinen rakennus sijaitsee matalammalla tasolla kuin viereinen nelikerroksinen kerrostalo. Rakennusten harjat asettuvat kuitenkin likimain samalle tasolle. Rakennusalat on mitoitettu niin, että rakennuksen runkosyvyys on Kartanonkosken toteutettujen kerrostalojen mukainen. Näitä seikkoja on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Autoliikenteeltä suojattu piha avautuu länteen. Monista asunnoista tulee olemaan näkymä kohti Illenpuiston vesiaihetta ja siltoja. Pysäköinti sijoittuu sekä maantasoon että maan alle. Ajoramppi on osoitettu tontin itälaidalle. Tontin itälaita sopii pysäköintipaikoille, koska tällöin sekä tämän tontin että naapuritontin oleskelupihat ja pysäköintialueet ovat erillään toisistaan.

16 15/26 Leikkaus A-A on tontin halki lännestä itään. Leikkaus B-B on tontin halki pohjoisesta etelään. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueelle tulee noin 145 uutta asukasta, millä ei vielä ole suuria vaikutuksia esim. alueen palvelutarjontaan tai liikennemääriin. Kaupunkikuva Kartanonkosken aluejulkisivu Ylästöntielle päin yhtenäistyy, kun kerrostalojen välissä ollut matalahko teollisuusrakennus korvataan naapurirakennusten korkeutta vastaavalla kerrostalolla. Selostuksen kannessa on havainnekuva pihalta.

17 16/26

18 17/26 Liikenne Kaavamuutoksen toteuttaminen aiheuttaa viereisen ja vastapäisen korttelin kohdalle suunniteltujen pysäkkilevitysten ja niiden yhteyksien rakentamistarpeen. Levitykset ja yhteydet ovat alustavassa rakentamisohjelmassa (Kuntatekniikan investoinnit 2008). Tekninen huolto Vesihuolto Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia vedenjakeluun eikä jäteviemäröintiin, mutta hulevesiä varten on rakennettava putkiviemäri. Energiahuolto Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Lisääntyvää liikennettä lukuun ottamatta kaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriöitä alueella Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Tontti on nykyisellään ihmisen muokkaamaa, minkäänlaista "alkuperäistä" tai "villiä" luontoa ei ole jäljellä. Tontin luoteisnurkassa Ylästöntien varressa voidaan säilyttää siellä nykyisin kasvavia suuria puita. Suunnitelmassa piha on suunnattu länteen ja suojattu kylmiltä pohjois- ja itätuulilta. Rakennukset ympäröivät pihaa pohjois-, itä- ja etelälaidoilta. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Liikennemelu Ylästöntien varteen esitetty kerrostalorakentaminen estää tieliikennemelun leviämistä pihalle. Rakennuksen julkisivuille määrätään asemakaavassa ääneneristysvaatimukset. Rakennettavat kerrostalot suojaavat hieman takana olevia kerrostaloja Ylästöntieltä tulevalta liikennemelulta. Vaikutus lie suurin tontilla , jossa se ilman tutkimuksia arvioituna lienee rakennuksen kohdalla n. 4 db, 2m korkeudella. Tarkemman tiedon saamiseksi olisi syytä kuitenkin tehdä uusi laskenta. Maaperä Geo-Juva huomautti lausunnoissaan, että tontin alueella tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus ennen rakennussuunnittelua ja että vesipinnan korkeus tulee varmistaa ennen lopullista lattiatason valintaa ja että radonin esiintyminen on otettava huomioon suunnittelussa. Huomaukset ovat kuitenkin sellaisia, että ne rakennushankkeen suunnittelussa huomioidaan automaattisesti Kaavamääräyksen mukaan maaperän saastuneisuus tutkitaan ja tarvittaessa puhdistetaan. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Jotta rakentamisen lopputuloksena olisi yhtenäinen Kartanonkosken asuinalue, on kaavamerkinnät laadittu pääasiassa asemakaavan nro , Pakkala 5:n, määräyksiä soveltaen.

19 18/26 Koska tontilla on ollut aiemmin teollista toimintaa, on syytä antaa maaperän puhdistamista koskevamääräys: "Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee maaperä tarvittaessa tutkia ja mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistaa". 6 Asemakaavan toteutus 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Tämän kaavan alueella tulee soveltuvin osin noudattaa Kartanonkosken rakentamista koskevaa Pakkala 5, rakentamisohjetta ja lähiympäristösuunnitelmaa. Selostuksen liitteenä on havainnekuva. 6.1 Toteuttaminen Asemakaavan muutokseen liittyy kunnallistekniikan sopimus. 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet Vantaan kaupunki: Aluearkkitehti Elli Maalismaa Asemakaavasuunnittelija, arkkitehti Merja Häsänen Kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhala Piirtäjä Vuokko Rova Liikenneinsinööri Jarmo Pajunen Suunnitteluinsinööri Keijo Ikonen Asuntotuotannon kehittämispäällikkö Tuula Hurme Ohjelmointi-insinööri Aatos Palviainen Maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö Geotekniikkapäällikkö Matti Holtari Lupapäällikkö Ilkka Rekonen Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy: Arkkitehti Niklas Sucksdorff Arkkitehti Sari Samuli SRW Westerlund Oy: Projektipäällikkö Sami Somero Vantaalla Elli Maalismaa Aluearkkitehti Merja Häsänen Asemakaavasuunnittelija

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2016, tarkistettu 14.12.2016 KURIIRITIE 10B-12 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002306 Kaavamuutosalue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylällä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II 17.9.2012 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. Osallistumis-

Lisätiedot