Helena Pesonen. Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helena Pesonen. Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen"

Transkriptio

1 Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 14 Helena Pesonen Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen

2 Om a l l e y r i t t ä j ä u r a l l e m a a h a n m u u t ta j a n a i n e n Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen Diakonia-ammattikorkeakoulu

3 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA C Katsauksia ja aineistoja 14 Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Taitto: Roope Lipasti ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN: Juvenes Print Oy Tampere

4 TIIVISTELMÄ Helena Pesonen Omalle yrittäjäuralle maahanmuuttajanainen Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittäminen Helsinki : Diakonia-ammattikorkeakoulu, s. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 8 liitettä Katsauksia ja aineistoja, 14 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Tämän raportin tavoitteena on tuoda esiin toteutetun Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojektin tuloksia. Raportti kuvaa Omalle yrittäjäuralle -projektin sisältöjä, toteutusta ja tuloksia hankkeen koko keston ajalta. Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojekti toteutui ajalla Projekti toteutui Uudenmaan TE-keskuksen tukemana Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3 -ohjelman kautta toimenpidekokonaisuudessa Yrittäjyyden lisääminen ja kehittäminen. Projektin päämääränä oli vahvistaa maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksia ja yrittäjyyttä sekä edistää heidän sijoittumistaan työ- ja yrityselämään yrittäjävalmennuksen, monikulttuurisuuskoulutuksen ja seminaarien avulla. Projektin toimet kohdistuivat ensisijassa pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuviin maahanmuuttajataustaisiin naisiin sekä toissijaisesti erilaisiin työ- ja yrityselämän organisaatioihin ja työyhteisöihin sekä maahanmuuttajayrittäjien sidosryhmiin. Projektia toteuttivat yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak Etelä, Helsingin toimipaikan kanssa Naisyrittäjyyskeskus ry, Monika-Nai- 3

5 set liitto ry, Inkerikeskus ry ja Suomen somaliliitto ry. Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak Etelä, Helsinki toimi projektin hallinnoijana ja koordinoijana sekä vastasi ensisijaisesti projektin ja sen toimintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Naisyrittäjyyskeskus ry vastasi erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksissa tapahtuneesta ryhmämentoroinnista. Projektin toteutusta seurasi ohjausryhmä, joka muodostui projektia toteuttavien tahojen edustajista sekä maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja työllistymistä edistävistä toimihenkilöistä. Ohjausryhmään kuuluivat edustajat Naisyrittäjyyskeskus ry:stä, Helsingin työvoimatoimistosta, Inkerikeskus ry:stä ja TE-keskuksesta projektin valvojana. Projektin ohjausryhmässä oli myös opiskelijaedustaja. Projekti saavutti projektisuunnitelmassa määritellyt määrälliset tavoitteet. Projektin aikana toteutettiin kolme Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennusta, kaksi monikulttuurisuuskoulutusta, kaksi tietyille työyhteisöille suunniteltua monikulttuurisuuskoulutusta sekä viisi monikulttuurisuuteen, maahanmuuttajien työllistymiseen ja yrittäjyyteen sekä työhyvinvointiin liittyvää seminaaria. Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennus muodostui lähityöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja Naisyrittäjyyskeskuksen järjestämästä ryhmämentoroinnista. Hankkeen aikana järjestettyihin maahanmuuttajataustaisille naisille suunnattuihin yrittäjävalmennuksiin osallistui yhteensä 61 maahanmuuttajanaista. Yrittäjävalmennuksen suoritti hyväksytysti tänä aikana yhteensä 44 naista. Monikulttuurisuuskoulutuksiin osallistui osanottajia eri työyhteisöistä; lisäksi tietyille työyhteisöille (ISS ja Concordia Bus Finland) suunniteltuihin monikulttuurisuuskoulutuksiin osallistui heidän omia työntekijöitään. Yksi projektin päämääristä, maahanmuuttajataustaisten naisten yritystoiminnan aloittamisen tukeminen, toteutui projektissa konkreettisesti: tuloksena viisi uutta yrittäjävalmennuksen suorittaneen maahanmuuttajanaisten perustamaa yritystä. 4

6 Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksesta saatujen kokemusten perusteella kehitettiin maahanmuuttajille yrittäjävalmennuksen malli. Projektin kokemukset yrittäjäksi aikovien maahanmuuttajanaisten mentoroinnista hyödyntävät ja auttavat kehittämään maahanmuuttajayrittäjille laadittavaa mentorointimallia uudessa ESR-projektissa, Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämisen hankkeessa. Asiasanat: yritystoiminta, naiset, maahanmuuttajat, mentorointi Teemat: Monikulttuurisuus Hyvinvointi ja terveys Julkaistu: Open Access -verkkojulkaisuna Verkko-osoite: ISBN_ pdf 5

7 6

8 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 JOHDANTO 9 1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 11 2 YRITTÄJÄKSI AIKOVAT MAAHANMUUTTAJA- TAUSTAISET NAISET JA MONIKULTTUURISUUS- KOULUTUKSISTA KIINNOSTUNEET 12 3 PROJEKTIN TOTEUTUS Projektin eteneminen Toiminta projektissa Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennusten toteutuminen Monikulttuurisuus työ- ja yrityselämän haasteena, Kulttuurien kohtaamisesta työ- ja yrityselämässä -koulutusten toteutuminen Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämishankkeen seminaarit 32 4 PROJEKTIN TULOKSIA JA ARVIONTIA 34 5 ONGELMIA, SUOSITUKSIA JA PÄÄTELMIÄ Projektin herättämät ajatukset yrittäjäksi aikovan maahanmuuttajan tukemiseen 48 LÄHTEITÄ 52 7

9 LIITE 1: Tavoitteiden asettaminen, ryhmämentorointi 54 LIITE 2: Ryhmämentorointisopimus 55 LIITE 3: Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojektin seminaarisarjan seminaarit 57 LIITE 4: Tiedottaminen ja julkisuus Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojektissa 58 LIITE 5: OMALLE YRITTÄJÄURALLE Maahanmuuttajataustaisten aisten rittäjävalmennus 5 op) 59 LIITE 6: Kysely yritysvalmennuksen suorittaneille 63 LIITE 7: RYHMÄMENTOROINTI, Palautelomake, ohjaajat 64 LIITE 8: RYHMÄMENTOROINTI, Palautelomake, aktorit 68 8

10 Jo h d a n t o Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojekti käynnistyi Projekti toteutui Euroopan sosiaalirahaston tavoite 3 -ohjelman kautta toimenpidekokonaisuudessa Yrittäjyyden lisääminen ja kehittäminen. Projektin rahoituspäätöksen teki Uudenmaan TE-keskus aluksi ajalle alkuperäisen projektipäätöksen mukaisesti, mutta syksyllä 2007 tehdyn jatkohakemuksen perusteella siihen saatiin jatkoaikaa asti. Projektin päämääränä oli vahvistaa maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksia ja yrittäjyyttä sekä edistää sen kautta heidän sijoittumistaan työ- ja yrityselämään yrittäjävalmennuksen, monikulttuurisuuskoulutuksen ja seminaarien avulla. Projektin toimet kohdistuivat ensisijassa pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuviin maahanmuuttajataustaisiin naisiin, joiden tarkoituksena oli oman yritystoiminnan aloittaminen tai ylipäänsä yrittäjyyteen ja yritysmaailmaan perehtyminen Suomessa. Monikulttuurisuustietoisuuden edistämiseksi ja maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjyyden tukemiseksi kohderyhminä projektissa olivat myös erilaiset työ- ja yrityselämän organisaatiot ja työyhteisöt sekä maahanmuuttajayrittäjien erilaiset sidosryhmät. Yksi projektin päämääristä oli tukea maahanmuuttajataustaisten naisten yritystoiminnan aloittamista. Tämä toteutui projektissa konkreettisesti: tuloksena oli viisi uutta yrittäjävalmennuksen suorittaneen maahanmuuttajanaisen perustamaa yritystä. Projektia toteuttivat yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak Etelä, Helsingin toimipaikan kanssa Naisyrittäjyyskeskus ry, Monika-Naiset liitto ry, Inkerikeskus ry ja Suomen somaliliitto ry. Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak Etelä, Helsinki toimi projektin hallinnoijana ja koordinoijana sekä vastasi ensisijaisesti projektin ja sen toimintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Naisyrittäjyyskeskus ry vastasi erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksissa tapahtuneesta 9

11 ryhmämentoroinnista sekä naisyrittäjien valinnasta ja valmennuksesta mentorointitehtävään. Naisyrittäjyyskeskus ry toimi myös yrittäjyyden ja erityisesti naisyrittäjyyden asiantuntijana sekä asiantuntijakouluttajana projektissa. Monika-Naiset liitto ry, Inkerikeskus ry ja Suomen somaliliitto ry toimivat maahanmuuttajuuden ja monikulttuurisuuden sekä maahanmuuttajataustaisten naisten työ- ja yrityselämän asiantuntijoina ja -kouluttajina yrittäjävalmennuksissa, monikulttuurisuuskoulutuksissa sekä projektiin liittyvissä seminaareissa. Projektin toteutusta seurasi ohjausryhmä, joka arvioi ja suuntasi projektin toimintaa niin sisällön kuin talouden näkökulmasta ja teki muutosehdotuksia tarvittaessa. Ohjausryhmä muodostui projektia toteuttavien tahojen edustajista sekä maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja työllistymistä edistävistä toimihenkilöistä. Ohjausryhmään kuuluivat edustajat Naisyrittäjyyskeskus ry:stä, Helsingin työvoimatoimistosta, Inkerikeskus ry:stä maahanmuuttajajärjestöjen edustajana ja TE-keskuksesta projektin valvojana. Projektin ohjausryhmässä oli myös opiskelijaedustaja maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksesta. Tämän raportin tavoitteena on tuoda esiin toteutetun Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojektin tuloksia. Raportti kuvaa Omalle yrittäjäuralle -projektin sisältöjä, toteutusta ja tuloksia hankkeen koko keston ajalta. Kiitän projektin yhteistyökumppaneita Naisyrittäjyyskeskusta, Monika- Naiset liittoa, Inkerikeskusta ja Suomen somaliliittoa saumattomasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. Ilman Naisyrittäjyyskeskuksen asiantuntijuutta ja osaamista ei mentoroinnista, ryhmämentoroinnin tuomisesta maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksen yhdeksi osaksi eikä valmennuksesta olisi tullut niin monipuolista ja konkreettista. Inkerikeskus ry toimi erityisen aktiivisesti opiskelijoiden rekrytoijana maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennuksissa. Kiitän myös ohjausryhmän jäseniä sekä muita asiantuntijoita ja projektiin osallistuneita yhteistyöstä. Erityiset kiitokset ansaitsevat maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennusten ryhmämentorointiin osallistuneet yrittäjänaiset, jotka toivat oman yrittäjäosaamisensa ja -kokemuksensa ilman mitään korvausta yrittäjäksi aikoneiden maahanmuuttajanaisten käyttöön. Helena Pesonen Projektin koordinaattori 10

12 1 Pr o j e k t i n l ä h t ö k o h d at, tavo i t t e e t ja k o h d e r y h m ä Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojekti käynnistyi Tavoitteina projektissa oli: 1. maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien vahvistaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen yrittäjäkoulutuksen ja liiketoimintasuunnitelmien ohjatun rakentamisen sekä ryhmämentoroinnin avulla. 2. maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen lisäämällä yrittäjyyteen ja työelämään ohjaavien työelämätahojen sekä maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien yhteistyökumppaneiden monikulttuurisuustietoisuutta ja ymmärrystä. Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojekti pyrki parantamaan maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyyttä pääkaupunkiseudulla sekä vähentämään monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttajuudesta syntyviä esteitä työ- ja yrityselämässä. Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostivat - Helsingin seudulla asuvat maahanmuuttajataustaiset naiset, joilla oli aikomus ryhtyä yrittäjäksi - Helsingin seudulla naisyrittäjinä toimivat henkilöt sekä - maahanmuuttajien eri sidosryhmätahojen edustajat, maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ohjaavat, rekrytointitehtävissä olevat henkilöt. Projektin kohderyhmään lukeutuivat välillisesti Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipaikan opiskelijat. 11

13 2 Yrittäjäksi aikovat maahanmuuttajataustaiset naiset ja monikulttuurisuuskoulutuksista kiinnostuneet M aahanmuuttajien yritystoiminta alkoi kasvaa Suomessa 1990-luvulla ja on merkittävästi lisääntynyt 2000-luvulla. Kaupparekisteriaineistoista tehdyn tilaston mukaan Suomessa toimi vuonna 2005 arviolta kokonaan tai vähintään puoliksi ulkomaalaisten hallussa olevaa maahanmuuttajataustaista yritystä. Koko maan yrityskannasta maahanmuuttajien hallussa on arviolta 2,5 prosenttia. (Lith, 2007) Maahanmuuttajien yrittäjyysaktiivisuus yrittäjien osuus työllisestä työvoimasta on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aineistojen mukaan Suomessa noin 16 prosenttia, mikä ylittää suomalaisten 10 prosentin tason. Maahanmuuttajayrittäjien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2001, kun valtaväestön joukossa määrä on pysynyt varsin vakaana. Yli puolet aktiivisesti toimivista maahanmuuttajayrityksistä on aloittanut toimintansa 2000-luvulla. (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2006; Lith, 2007) Maahanmuuttajien heikompi työmarkkina-asema kantaväestöön nähden on selittänyt osaltaan maahanmuuttajien yrittäjäaktiivisuutta, mutta itsensä työllistäminen perustamalla oma yritys (ns. pakkoyrittäjyys) ei uusien tutkimusten mukaan ole niin yleistä kuin on esitetty. Epätyydyttävä työmarkkinatilanne yhdessä hyvän koulutuksen ja/tai teknisen tietämyksen kanssa saattavat edesauttaa yrittäjäksi ryhtymistä uudessa maassa. Lisäksi uudessa kotimaassa yritystoiminnan aloittamiseen voivat kannustaa etnisten tuotteiden lisääntynyt kysyntä ja valtaväestön hylkäämät työt (esim. siivouspalvelut, kuljetus) tai alihankinnan lisääntyminen joillakin sektoreilla. Maahanmuuttajayrittäjyydessä on aitoa kasvupotentiaalia, sillä maahanmuuttajaryhmissä elää tutkijoiden mukaan vahva yrittäjyyden perinne ja matalampi riskinottokynnys kuin kantaväestöllä. Yrittäjyys nähdään 12

14 nykyisin maahanmuuttajien keskuudessa myös yhtenä väylänä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tulla sosiaalisesti hyväksytyksi. (Joronen, 2007; Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2007; Lith, 2007; Saad, 2008) Yrittäjyysaktiviteetti poikkeaa kuitenkin eri maahanmuuttajaryhmien välillä. Lisäksi eri kansallisuudet näyttävät erikoistuvan omille toimialoilleen. Maahanmuuttajien sukupuolella on tähän asti ollut myös merkitystä, mutta aivan viime vuosina maahanmuuttajataustaiset naiset ovat perustaneet aktiivisesti yrityksiä niin, että naispuolisten maahanmuuttajayrittäjien määrä on v kasvanut vielä voimakkaammin kuin miesten. Vuonna 2005 maahanmuuttajayrittäjistä oli naisia noin 30 %, mikä oli lähes yhtä suuri osuus kuin naisyrittäjien osuus kantaväestössä. (Joronen, 2007; Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2007; Lith, 2007) Yhteiskunnan yrittäjyysmyönteisempi ilmapiiri, maahanmuuttajien yrittäjäaktiivisuus ja maahanmuuton lisääntyminen ennustavat maahanmuuttajayrittäjyyden kasvua. Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjyyden kasvuun vaikuttaa tulevaisuudessakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hyvinvointialojen yksityisyrittäjyyden kasvu. Maahanmuuttajayrittäjyyden kolmen päätoimialan, tukkukaupan, liike-elämän palvelujen ja ravintolatoiminnan lisäksi maahanmuuttajanaisten yrittäjyydessä on neljäs vahva päätoimiala: koulutus- sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. (Joronen, 2007) Yrittäjävalmennukseen hakeneet maahanmuuttajataustaiset naiset edustivat kansalaisuudeltaan Suomeen muuttavien ulkomaalaisten jakautumaa. Suurin osa valmennuksiin osallistuneista oli muuttanut Suomeen Venäjältä tai Virosta. (ks. Taulukko 1) Yrittäjävalmennuksiin osallistuneista 32 oli Venäjältä, 13 Virosta. Irakista tulleita oli kolme sekä Thaimaasta ja Somaliasta kaksi. Muista maista tulleita oli yrittäjävalmennuksessa olevista Latviasta, Unkarista, Keniasta, Nigeriasta ja Eritreasta, Marokosta, Sri Lankasta, Kongosta ja USA:sta. Tilastokeskuksen (2008) mukaan vuoden 2007 lopussa suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat Venäjän ( henkeä), Viron ( henkeä), Ruotsin (8 349 henkeä) ja Somalian (4 852 henkeä) kansalaiset. 13

15 Taulukko 1. Yrittäjävalmennuksiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten naisten lähtömaa Lähtömaa Venäjä 32 Viro 13 Irak 3 Thaimaa 2 Somalia 2 Muut maat 9 Osallistuneet yhteensä 61 Valmennukseen osallistuneiden koulutustaso oli korkea. Ensimmäiseen yrittäjävalmennukseen osallistuneista kahdeksallatoista oli yliopistotutkinto, AMK-tutkinto tai he olivat parhaillaan suorittamassa sitä. Kolmella oli keskiasteen tutkinto. Lähtömaassa hankittu juristin koulutus oli kahdella, filosofian maisterin tutkinto kolmella, kasvatustieteiden tai erityispedagogiikan tutkinto kolmella, ekonomin koulutus yhdellä ja vaatesuunnittelijan tutkinto yhdellä. Sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus oli kymmenellä (suoritettu lähtömaassa tai Suomessa). Toiseen yrittäjävalmennukseen osallistuneista korkeakoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneita oli 18. Heistä kaksi oli suorittamassa Suomessa sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutusta ja kolme oli suorittanut sosionomin AMK-tutkinnon. Koulutusaloittain valituista viidellä oli sairaanhoitoalan koulutus, kolmella sosiaalialan, kahdella liikunta-alan ja kahdella musiikin alan tutkinnot. Neljällä oli filosofian maisterin tutkinto. Lisäksi valmennukseen osallistui yksi diplomi-insinööri, arkkitehti, kirjanpitäjä ja koreografi. Kolme muuta olivat suorittaneet joko lähtömaassaan tai Suomessa keskiasteen tutkinnon. Kolmannessakin yrittäjävalmennuksessa naisten koulutustaso oli korkea. Heistä 13 oli suorittanut lähtömaassaan ylemmän korkeakoulututkinnon, yksi oli suorittanut AMKartesaanin tutkinnon ja kaksi oli suorittamassa AMK-tutkintoa Suomessa. Kaksi muuta oli suorittanut keskiasteen tutkinnon ja yksi oli peruskoulupohjainen. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista viisi oli opiskellut kuvataide- tai taideterapiaopintoja, kolme oli filosofian maisteria, kaksi kauppatieteilijää, yksi psykoterapeutti, yksi poliittista ja yhteiskuntatieteitä opiskellut ja yksi biotekniikkaa opiskellut diplomi-insinööri. Suurin osa naisista oli muuttanut Suomeen avioliiton, opiskelun tai työluvan kautta. Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty yhteenveto yrittäjävalmennuksiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten naisen koulutustasosta. Osallistujista peräti 85 % oli korkeakoulututkinnon suorittaneita. 14

16 Taulukko 2. Yrittäjävalmennuksiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten naisten koulutustaso (mukana myös Suomessa suoritetut tutkinnot) Koulutustaso Korkeakoulututkinto (yliopisto, amk) 52 Keskiasteen tutkinto 8 Peruskoulu tai vastaava 1 Osallistuneet yhteensä 61 Yrittäjävalmennukseen osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten naisten koulutustaso oli jo korkea heidän Suomeen muuttaessaan. 44 naista oli suorittanut lähtömaassaan korkeakoulututkinnon. Eniten oli kieliin, kasvatustieteisiin ja erityispedagogiikkaan, sairaanhoitoon, kuvataiteisiin tai taideterapiaan liittyviä korkeakoulututkintoja. Osa maahanmuuttajanaisista oli tullut Suomeen hyvin nuorina, minkä vuoksi he eivät olleet ehtineet opiskella lähtömaassaan. Taulukko 3. Yrittäjävalmennuksiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten naisten koulutus lähtömaassa Suoritetut tutkinnot lähtömaassa Filosofian maisteri tai vastaava 10 Sairaanhoitaja tai vastaava 9 Yliopistotutkinto kuvataiteesta tai taideterapiasta 5 Kauppatieteiden maisteri, ekonomi tai yliopistotutkinto kirjanpidosta 4 Kasvatustieteiden tai erityispedagogiikan maisteri 3 Juristi 2 Liikunta-alan maisteri 2 Yliopistotutkinto musiikista 2 Diplomi-insinööri 2 Arkkitehti 1 Psykoterapeutti 1 Vaatesuunnittelija 1 Koreografi 1 Yliopistotutkinto politiikasta ja yhteiskuntatieteistä 1 Keskiasteen tutkinto 12 Peruskoulu tai vastaava 5 Osallistuneet yhteensä 61 15

17 16 Suomeen muutettuaan osa maahanmuuttajanaisista oli ryhtynyt opiskelemaan uutta, aivan toisenlaista ammattia saadakseen töitä suomalaisilla työmarkkinoilla. Useimmiten oli päädytty opiskelemaan sosiaali- tai terveysalaa. Useat lähtömaassaan sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet halusivat pätevöityä Suomessa. Kaiken kaikkiaan Suomessa sairaanhoitajaksi valmistuneita tai parhaillaan sairaanhoitajan tutkintoa suorittavia oli 12. Moni (9) oli halunnut saada tutkinnon, joka mahdollistaa töihin pääsyn; he olivat opiskelleet lähihoitajaksi. Sosionomiksi Suomessa opiskelleita oli viisi. Yrittäjävalmennukseen hakeutuneiden koulutustausta ja siviilisääty selittävät paljon halukkuutta oman yritystoiminnan aloittamiseen. Jorosen (2005) mukaan kantaväestöä heikompi asema työmarkkinoilla työntää yrittäjyyteen niitä maahanmuuttajia, joilla on siihen tarvittavia resursseja, mm. koulutus, työkokemus ja sosiaaliset verkostot. Itsensä työllistämisen, oman yrityksen perustamisen yleisyys kytkeytyy voimakkaasti työttömyyteen tai työttömyysuhkaan, mutta myös asemaan suhteessa suomalaiseen sosiaaliturvaan. Kaikkein yleisintä yrittäjyys on ollut sellaisissa maahanmuuttajaryhmissä, joihin on kasaantunut sekä yrittäjyyden veto- että työntötekijöitä. Avioliittosiirtolaisten ja työluvan tai opiskelun perusteella muuttaneiden yrittäjyysaktiivisuus on keskimääräistä korkeampi. (Joronen 2005) Yrittäjävalmennuksiin valittujen Suomessa oloaika vaihteli eritäin paljon. Valmennuksen alkaessa osa (21) oli asunut Suomessa yli 10 vuotta, jotkut (10) kaksi vuotta tai vähemmän, mutta keskimääräinen asumisaika Suomessa oli 5 10 vuotta. Suomen kielen taito vaihteli myös paljon, mutta ei ollut niinkään yhteydessä Suomessa oloaikaan kuin siihen, kuinka aktiivisesti maahanmuuttajanainen oli kieltä käyttänyt opiskelun, työn tai sosiaalisten verkostojen vuoksi. Alle kaksi vuotta Suomessa ollut saattoi puhua suomea paremmin kuin lähes kymmenen vuotta Suomessa asunut nainen. Ensimmäisessä yrittäjävalmennuksessa kaikilla valmennukseen hyväksytyillä oli mielestään hyvä tai ainakin tyydyttävä suomen kielen taito. Toiseen yrittäjävalmennukseen valituista 3/4 arvioi suomen kielen taitonsa olevan hyvä tai erinomainen, yksi taas katsoi kielitaitonsa välttäväksi. Kolmannessa yrittäjävalmennuksessa Suomen kielen taso vaihteli valmennukseen tulleilla melkoisesti. Suurin osa osasi suomea todella hyvin, mutta neljän valmennettavan kielitaito oli välttävä tai huono. Nämä neljä henkilöä otettiin valmennukseen siksi, että yhdellä oli jo oma yritys ja kolmella oli yrityksen perustamisen kannalta hyvät liikeideat ja -suunnitelmat. Yrittäjävalmennukseen hakeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten työssäolohistoria Suomessa vaihteli, mutta työssäoloa leimasi koulutusta vastaamattomat työt, työskentely ns. sisääntuloammateissa mm. siivoojina, pätkätyöt ja työttömyysjaksot. Osa naisista oli alkanut kouluttaa itseään

18 uuteen ammattiin työnsaannin helpottamiseksi. Uudelleen kouluttautuminen aivan toiseen ammattiin Suomessa suunnattiin yleensä aloille, joissa Suomessa esiintyy työvoimapulaa ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä on voimakkaassa kasvussa. Yrittäjävalmennuksiin osallistuvilla erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus oli suosittua; moni oli kouluttautumassa lähihoitajaksi, sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi. Sairaanhoitajan pätevöitymiskoulutuksessa oli monta yrittäjävalmennukseen haastateltua. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, mm. puhe- ja psykoterapeutit sekä kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa opiskelleet olivat myös hankkineet pätevyyden Suomessa, mutta silti heidän työssäoloaan leimasivat koulutusta vastaamattomat ja pätkätyöt. Koulutusta vastaavaan työhön oli valmennukseen osallistuja päässyt helpoiten pyrkiessään työskentelemään maahanmuuttajille suunnatuissa tai monikulttuurisuuteen liittyvissä palveluissa. Suomessa kouluttautuneiden tai pätevyyden hankkineiden, erityisesti sairaanhoitajien ja lähihoitajien mutta myös sosionomien oli ollut huomattavasti helpompi työllistyä koulutusta vastaaviin töihin. Projektin pyrkimyksenä oli suunnata yrittäjävalmennusta maahanmuuttajataustaisille naisille, joiden aikomuksena olisi perustaa hyvinvointi- ja siihen liittyvän palvelualan yritys. Valintahaastatteluissa suurin osa, 4/5, yrittäjävalmennuksiin osallistuneista maahanmuuttajataustaisista naisista kertoi haluavansa perustaa sosiaali- tai terveydenhuoltoalan, hyvinvointitai siihen liittyvän palvelualan, esim. kotipalvelu-, siivous- ja liikunta-alan yrityksen tai terapiayrityksen. Valmennukseen osallistuneet halusivat ennen kaikkea hyödyntää omaa koulutustaan ja työkokemustaan yrityksen perustamisessa: mm. juristi aikoi perustaa juridiikkaan liittyvän konsultointitoimiston, ekonomi ja kirjanpitäjä kirjanpitotoimiston, sairaanhoitaja terveydenhuoltopalveluja tarjoavan yrityksen, taideterapeutti taideterapiayrityksen. Yrittäjäkokemusta valmennukseen osallistuneista oli yhdeksällä, joista kolmella oli ollut oma yritys lähtömaassaan ja kuudella jo oma yritys Suomessa. Suomeen perustetut yritykset olivat osallistujan tullessa valmennukseen juuri perustettuja, vajaan puolen vuoden ikäisiä. Yrittäjänä jo oleva toivoi saavansa yrittäjävalmennuksessa lisää tietoa ja käytännön neuvoja mm. markkinoinnista, kirjanpidosta, verotuksesta ja suomalaisesta yritysmaailmasta. 17

19 Monikulttuurisuuskoulutuksiin osallistuneet Projektin kahteen yleiseen monikulttuurisuuskoulutukseen osallistuneet työyhteisöjen edustajat olivat työntekijä- tai asiantuntijatasolta; maahanmuuttajat olivat yleensä heidän asiakkaitaan, joskus (mutta harvemmin) työkavereitaan. Yhdistävänä tekijänä koulutukseen osallistujilla oli halu saada lisää tietoa monikulttuurisuudesta ja monimuotoisesta työyhteisöstä, oppia uusia toimintamalleja maahanmuuttaja-asiakkaan tai työkaverin kanssa toimimiseen, ylipäänsä oppia asioita, jotka auttavat ymmärtämään monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Suurimmalla osalla näihin koulutuksiin osallistuneista oli aikaisempaa tietoa ja kokemusta maahanmuuttajuudesta ja monikulttuurisuudesta ja he edustivat aktiivista monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysasioista kiinnostunutta työntekijäjoukkoa. Koulutukseen osallistuvat työskentelivät kuntien sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, seurakunnissa, Kansaneläkelaitoksessa tai järjestökentällä. Räätälöityjen monikulttuurisuuskoulutusten osallistujat määräytyivät yritysten niistä työntekijöistä, joille työnjohto oli mahdollistanut koulutuksen. Concordia Bus Finlandin monikulttuurisuuskoulutuksen osallistujat olivat pääosin suomalaisia ajomestareita tai vastaavia, jotka koko ajan päivittäisessä työssään ovat tekemisissä maahanmuuttajatyöntekijäkollegojensa kanssa. ISS:n monikulttuurisuuskoulutuksen osallistujat olivat taas maahanmuuttajia (Venäjältä, Virosta, Puolasta, Etiopiasta), jotka monikulttuurisuuskoulutuksessa syventyivät mm. suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviin erityispiirteisiin ja ominaisuuksiin, tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. 18

20 3 Pr o j e k t i to t e u t u s 3.1 Projektin eteneminen Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmiuksien kehittämisprojekti käynnistyi elokuun alussa Projekti eteni projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimintasuunnitelmaa tarkennettiin laatimalla eri toiminnoille aikataulutus ja sisältörungot. Eri toteuttajatahojen ja asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta oli mahdollisuus muuttaa toimintojen sisältöjä, aikatauluja sekä kouluttajatahoja osallistujien tarpeista käsin, jotta voitaisiin saavuttaa paremmin projektisuunnitelmassa esitetyt tavoitteet. Projektin toiminta-aikaan haettiin jatkoa ja sitä pidennettiin asti, mikä mahdollisti kolmannen yrittäjävalmennuksen toteuttamisen kevään 2008 aikana. Yrityksille räätälöityjä monikulttuurisuuskoulutuksia pystyttiin järjestämään kolme, kahdelle eri yritykselle. Lisäksi järjestettiin maalis-huhtikuun välisenä aikana kolme täsmätyöpajaa kirjanpidosta, tuotteistuksesta ja hinnoittelusta hankkeen yrittäjävalmennukseen osallistuneille. Projektin lopuksi järjestettiin kutsuseminaari, päätösjuhla kaikille yrittäjävalmennuksiin ja monikulttuurisuuskoulutuksiin osallistuneille sekä mentoreina toimineille ja hankkeeseen osallistuneille kouluttajille ja yhteistyötahoille. 3.2 Toiminta projektissa Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennusten toteutuminen Projektin keskeisenä toimenpiteenä olivat ensisijassa hyvinvointi- ja palvelualan yritystoimintaa suunnitteleville maahanmuuttajataustaisille naisille järjestetyt yrittäjävalmennukset. Yrittäjävalmennukset koostuivat yrityksen perustamiseen, yritystoimintaan, yrittäjyyteen, kannattavaan liiketoi- 19

21 mintaan perehdyttämiseen liittyvästä lähityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä, ryhmämuotoisesta mentoroinnista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Lähityöskentelykertojen väliin sijoittuvan itsenäisen työskentelyn aikana osallistuja työsti lähityöskentelykerroilla käsiteltyjä aihealueita oman liiketoimintasuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti. Lähityöskentelykerrat ja ryhmämentorointi pyrittiin rakentamaan lomittain niin, että ryhmämentoroinnissa työstettäisiin ja konkretisoitaisiin lähityöskentelykerroilla käsiteltyjä aihealueita oman yritystoiminnan käynnistämistä ajatellen Naisyrittäjyyskeskuksen mentorien johdolla. Projektissa toteutettiin kolme yrittäjävalmennusta, syyskuun 2006 ja huhtikuun 2008 välisenä aikana. Yrittäjävalmennus I Omalle yrittäjäuralle, Maahanmuuttajataustaisten naisten yrittäjävalmennus alkoi syksyllä Valmennukseen oli 27 hakijaa, jotka kaikki haastateltiin, kahta lukuun ottamatta. Haastattelun perusteella valmennukseen valittiin 23 maahanmuuttajataustaista naista, joista kaksi ei aloittanut valmennusta lainkaan. Toinen sai kokopäivätyön ja toinen sairastui. Yrittäjävalmennus I jatkui lähityöskentelyllä kevääseen 2007 asti, mutta henkilökohtaista ohjausta ja ryhmämentorointia jatkettiin elokuun loppuun Yrittäjävalmennus I:n 21 aloittaneesta kolme keskeytti opiskelun, yksi liian pitkän matkan (Tampereelta), yksi liian raskaan aikataulun (kokopäivätyö ja toinen opiskelu) ja yksi saamansa työn vuoksi. Valmennukseen osallistuneista 17 suoritti valmennuksen hyväksytysti; he saivat todistuksen valmennuksesta ryhmämentoroinnin päätyttyä elokuun lopussa vuonna Yksi yrittäjävalmennuksen I suorittaneista perusti vajaa vuosi yrittäjävalmennuksen alkamisen jälkeen elokuussa 2007 oman monikulttuurisuuteen, maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen liittyvän konsultointiyrityksen. Kolme-neljä suunnittelee vakavasti oman yrityksen perustamista lähiaikoina. Yrittäjävalmennus II Toiseen huhtikuussa 2007 alkaneeseen yrittäjävalmennukseen haki 24 maahanmuuttajataustaista naista, joista 21 valittiin aloittamaan yrittäjävalmennus. Kesätauon jälkeen 8 osallistujaa ilmoitti keskeyttävänsä valmennuksen syksyn 2007 aikana muun muassa työpaikan saannin ja päällekkäisten työaikojen, suomen kielen ja muiden opiskelujen vuoksi tai elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten takia. Yksi keskeyttäneistä perusti oman yrityksen eikä voinut osallistua enää valmennukseen yrityksen käynnistämisprosessin ja iltapainotteisten työaikojen vuoksi. 20

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta. Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus

Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta. Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus Kirjoittajat Merja Lähdesmäki Terttu Savela Taitto ja graafinen suunnittelu OAMK:n Viestintäpalvelut

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus. Kristiina Härkäpää Ulla Peltola (toim)

Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus. Kristiina Härkäpää Ulla Peltola (toim) Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus Kristiina Härkäpää Ulla Peltola (toim) Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus Majakka-Beacon -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2015 SATU AALTONEN JARNA HEINONEN ELINA VALTONEN Maahanmuuttajayrittäjien

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset Marja Tiilikainen Menestyvät maahanmuuttajanaiset Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 33-2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09) 228 050 pop.inst@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO ITÄINEN SOSIAALIASEMA MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 Christina Huotari Mitra Härkönen 1 Taustaa... 1 2 Suomi ja maahanmuuttajat vuonna 2005... 2

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään Tietoa työstä Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen Salla Toppinen-Tanner Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, Salla Toppinen-Tanner

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot