Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11"

Transkriptio

1 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv

2 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo puh fax (03) (koulutoimisto) rehtori Pasi Syrjä p apulaisrehtori Marjatta Itkonen p opinto-ohjaaja Maili Kulmala p toimistovirkailijaannelehto p opettajien sähköposti opiskelijoiden sähköposti opettajienhuone p terveydenhoitaja Minna Jussila p kirjasto ja oppimateriaalikeskus Maija Kuivasto p vahtimestari SeppoVuorinen p Siistijät p

3 Sisällys OPINTOJEN SUUNNITTELU JAAIKATAULU... 4 YLIOPPILASTUTKINTO... 8 OPINTOJEN OHJAUS... 9 KIELET JAKULTTUURIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS TOINEN KOTIMAINEN KIELI: RUOTSI (B1-KIELI) ENGLANTI, SAKSA JA RANSKA (A-KIELI) ESPANJA, RANSKA, SAKSA JAVENÄJÄ (B2- JA B3-KIELET) MATEMATIIKKAJALUONNONTIETEELLISETAINEET PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA FYSIIKKA KEMIA TIETOTEKNIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE IHMIS- JAYHTEISKUNTATIETEELLISETAINEET USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TERVEYSTIETO PSYKOLOGIA FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI TAITO- JATAIDEAINEET MUSIIKKI KUVATAIDE ILMAISUTAITO JATANSSI LIIKUNTA... 35

4 4 OPINTOJEN SUUNNITTELU JAAIKATAULU Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssin lukio-opinnot. Ylärajaa ei ole asetettu. Voimassaolevan tuntijaon mukaan kursseista 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka) on pakollisia. Lisäksi lukion opiskelijan on suoritettava 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Loput ovat vapaasti valittavia kursseja. Edellä esitetyn tuntijaon lisäksi kurssivalintoihin vaikuttavat opiskelijan henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, ylioppilaskirjoitusajankohta, jatko-opintosuunnitelmat ja opintotarjonta. Valinnan mahdollisuudet ovat siis todelliset, sillä kaikkiaan tarjonnassa on noin 190 erilaista valinnaiskurssia, joista vuosittain toteutuu 130. Halutessaan opiskelija voi myös painottaa opintonsa. Eri suuntautumisvaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat (ks. myös kuva s. 9): Opiskelija voi painottaa opintonsa matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin. Tässä tapauksessa opiskelija keskittyy syventämään tietämystään matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja tietotekniikassa. Valkeakosken lukiossa on hyvin monipuolinen kielitarjonta. Valittavana on kotimaisten kielten äidinkielen ja ruotsin (B1) lisäksi englannin (A1), saksan (A1, B2 ja B3), ranskan (B2 ja B3), venäjän (B3) ja espanjan (B3) kielen kursseja. Kansainvälistyvä Suomi tarvitsee kielten monitaitureita. Yksi painotusmahdollisuus on ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset aineet, jolloin opinnoissa keskitytään elämänkatsomustietoon, filosofiaan, historiaan, psykologiaan, terveystietoon, uskontoon ja yhteiskuntaoppiin. Näitä aineita yhdistää ihmiskuvan, maailmankuvan ja yhteiskunnallisen ilmiöiden tarkastelu. Opiskelijan on mahdollista painottaa opintonsa myös kuvataiteeseen, musiikkiin ja liikuntaan. Edellisten lisäksi tanssi ja ilmaisutaito ovat niitä aineita, joihin opiskelija voi syventyä. Kilpaurheilua harrastaville on räätälöity soveltavia kursseja, joiden tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi aamupäivän harjoittelu.

5 5 Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erityisoppilaitokset Ammattioppilaitokset MATEMATIIKKA JA LUONNONTIEDE matematiikka fysiikka kemia biologia maantiede tietotekniikka TAITO- JA TAIDEAINEET kuvataide musiikki liikunta ilmaisutaito ja tanssi MUUALLA SUORITETUT OPINNOT seutukunnan muut lukiot KIELET JA KULTTUURIT äidinkieli ja kirjallisuus ruotsi englanti saksa ranska venäjä espanja syventävät ja soveltavat kurssit pakolliset kurssit IHMIS- JA YHTEISKUNTA- TIETEET historia yhteiskuntaoppi psykologia filosofia uskonto elämänkatsomustieto terveystieto ammatilliset oppilaitokset yliopistot ja ammattikorkeakoulut vapaan sivistystyön oppilaitokset taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset OPINTO-OHJAUS Peruskoulu

6 6 Lukio-opintojen eteneminen järkevästi ja hallitusti vaatii jatkuvaa henkilökohtaista suunnittelua. Opintojen suunnittelun tukenatoimii opinto-ohjaus.opintojensuunnitteluunkuuluumyösetenemisaikataulusta huolehtiminen.neljäerilaistaetenemisvaihtoehtoaon esitelty alla olevassa kuvassa. Suositeltavin ja ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto on perinteinen kolmen vuoden aikataulu. Eteneminen tämän ohjelman mukaan edellyttää opiskelijalta joka jaksossa keskimäärin kuusi kurssisuoritusta. Lukion suorittamisvaihtoehdot 1. vaihtoehto 2. vaihtoehto 3. vaihtoehto 4. vaihtoehto SUOSITUS LV 4. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 1. opiskeluvuosi Jakso kurssia kurssia kurssia kurssia yo 75- yo yo yo yo yo yo 75- yo yo 5 2,5 VUODEN AIKATAULU 10 jaksoa - 7,5 kurssia / jakso 3 VUODEN AIKATAULU 13 jaksoa - 5,8 kurssia / jakso 3,5 VUODEN AIKATAULU 16 jaksoa - 4,7 kurssia / jakso 4 VUODEN AIKATAULU 18 jaksoa - 4,2 kurssia / jakso Oppaan takakannen sisäsivulla on kurssivalintoja ja henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatimista varten tarkoitettu OPINTOSUUNNITELMA-lomake.

7 7 YHTEISTYÖ TAITEEN PERUSOPETUSTAANTAVIEN OPPILAITOSTEN KANSSA Valkeakosken Kuvataidekoulun, Musiikkiopiston, Käsityökoulun, Teatteri-ilmaisun koulun, Sanataidekoulun ja Baletti- ja liikuntakoulun kanssa on erikseen sovittu seuraavista periaatteista. Taiteen perusopetusopinnot hyväksytään osaksi lukion oppimäärää, mikäli opinnot suoritetaan lukiovuosien aikana ja ne ovat taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia. Yleisen opetussuunnitelman mukaisista opinnoista hyväksiluetaan tapauskohtaisesti enintään 3 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 2 kurssia). Laajan opetussuunnitelman mukaisista opinnoista tapauskohtaisesti enintään 6 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 3 kurssia. Opintojen hyväksiluku tapahtuu jälkikäteen todistusta vastaan (esim. lukuvuositodistus tai opintokirja). URHEILUAKATEMIA Valkeakosken Urheiluakatemia tarjoaa huipulle tähtäävillenuorilletukeaopiskelun, lajivalmennuksen ja kilpailutoiminnanyhteensovittamiseen.akatemiaurheilijat voivat suorittaa koulukohtaisia urheiluvalmennuskursseja, joista on tarkempi selvitys liikunnan kurssien esittelysivulla.lisäksi akatemia tarjoaa monipuolisia tukipalveluita opintojen ohjauksesta lääkäripalveluihin. Lisää Valkeakosken Urheiluakatemian toiminnasta kerrotaan mm. akatemian kotisivuilla: LUKIO-OPINTOJEN JAAMMATILLISTEN OPINTOJEN YHDISTÄMINEN Valkeakosken lukio tarjoaa yhteistyössä Valkeakosken ammattiopiston kanssa opintokokonaisuuksia, joissa voi kätevästi yhdistää lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot. Opintojen yhdistäminen on mahdollista kahdella tavalla. Opiskelja voi suorittaa lukion koko oppimäärän, ylioppilastutkinnon ja ammattillisen perustutkinnon.toinen vaihtoehto on keskittyö lukio-opinnoissa ainoastaan niihin aineisiin, jotka aikoo kirjoittaa, suorittaa ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon. Lisätietoa opintojen yhdistämisesta saa lukion kotisivuilta: PÄIVÖLÄN MATEMATIIKKALINJA Valkeakosken lukio järjestää opetusta myös Päivölän kansanopiston tiloissa. Kurssit on tarkoitettu Päivölänmatematiikkalinjanopiskelijoille.Kaksivuotisessa koulutuksessahe suorittavat lukio-opintojen ohella matemaattis-luonnontieteellisesti painotettuja tietotekniikan ja kansanopisto-opintoja sekä työskentelevät Nokian Toijalan tutkimusyksikössä.

8 8 YLIOPPILASTUTKINTO - Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto. - Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. - Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät-syksykevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. - Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: o toisen kotimaisen kielen koe o yksi vieraan kielen koe o matematiikan koe o reaaliaineissa järjestettävä koe Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. - Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, jokoa-tason kieli tai pitkä matematiikka. - Ennen tutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. - Ylioppilaskokeen tehtävät perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöihin. - Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. - Ylioppilastutkintoonilmoittautuminenonsitova. Ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi koekerraksi, vaikka opiskelija jättäisi saapumatta kokeeseen. - Ylioppilastutkintotodistus luovutetaan, kun Kurssivalintoihin vaikuttavat oleellisesti ylioppilaskirjoitusten ajankohta ja suoritusjärjestys. Abivuotena opiskelijoille jaetaan abin ohjeisto, johon on kerätty kaikki keskeisimmät tiedot ylioppilaskirjoituksista. Seuraavaan luetteloon on koottu tutkinnosta yleistietoa, joka kannattaa huomioida opintoja suunniteltaessa. opiskelija on suorittanut pakolliset kokeet hyväksytysti edellyttäen, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. - Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. - Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa kerran ilman aikarajaa. - Tutkintoa voi täydentää myöhemmin. - Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä. - Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Koepäivien välillä on noin viikko. o Ensimmäinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, bio- o logia Toinen koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto - Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. - Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää.

9 9 OPINTOJEN OHJAUS Opinto-ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja järjestelyjä, joilla pyritään turvaamaan yksittäisen opiskelijan mahdollisimmanhyvä onnistuminen lukio-opinnoissa ja tukemaan hänen uranvalintaansa, sijoittumistaan jatko-opintoihinsekä henkilökohtaista kehitystään ihmisenä.opinto-ohjaus jakaantuu luokkamuotoiseen (oppitunnit) ja muuhun ohjaukseen (henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus). PAKOLLINEN KURSSI OP 1: Koulutus, työ ja tulevaisuus Kurssi suoritetaan hajautetusti kolmen vuoden aikana, 1/3 kurssia kunakin vuonna. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. SYVENTÄVÄ KURSSI OP 2: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta Kurssi antaa lisävalmiuksia käsitellä itsetuntemukseen, ammatti- ja koulutusvaihtoehtoihin sekä työelämän kysymyksiin liittyviä teemoja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Opiskelijat kokoavat portfolion, joka sisältää neljä osa-aluetta: itsetuntemus, jatkokoulutus, työelämä ja itsearviointi. Kurssin alussa pidetään muutamia luokkatunteja, jolloin opiskelijat laativat henkilökohtaisen kurssisuunnitelman aikatauluineen ja tutustumiskäynteineen. Pääosa kurssista tehdään itsenäisesti hyödyntäen Pedanet-ympäristöä. Kurssin voi suorittaa 2. tai 3. opiskeluvuotena. SOVELTAVAT KURSSIT OP 3: Opiskeluvalmiudet I Kurssi toteutetaan opinto-ohjauksen, äidinkielen, reaaliaineiden, vieraiden kielten ja tietotekniikan yhteistyönä. Kurssilla opiskelija perehtyy lukion käytänteisiin, laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman koko lukioajalle, tehostaa opiskelutekniikkaansa, laatii essee-vastauksen, saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä perehtyy tutkielmanteon eri vaiheisiin. Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen 1. lukuvuoden ryhmänohjaustuokioihin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. OP 4: Opiskeluvalmiudet II Sisältönä on harjoitustutkielman laatiminen tai tiedonhallinnan ajokortin suorittaminen. Ei luokkatunteja. Kurssin laajuus on ½ kurssia. OP5: Tutor-kurssi Kurssilla opiskelijat koulutetaan tutoreiksi, joiden tehtävänä on perehdyttää ja ohjata tulevia lukiolaisia lukio-opintoihin sekä esitellä koulua mm. koulutusmessuilla. Suurin osa kurssista on tutorina toimimista. Kurssin laajuus on ½ kurssia.

10 10 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli on tärkeä elämänhallinnan väline ja identiteetin rakentaja. Siihen perustuvat oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja kulttuuriin kasvaminen. Äidinkielenopetus tähtää kulttuuriseen luku- ja kirjoitustaitoon sekä yhteiskunnan vaatimukset täyttäviin kielen taitoihin. Opetuksen päämääränä on mahdollisimman toimiva oppiaineen sisäinen integraatio, joka ottaa huomioon eri taitoalueet, kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen. Työtavat ja arviointi. Kaikkiin pakollisiin kursseihin sisältyykaunokirjallisuutta, erilaisia suullisen ja kirjallisen ilmaisunharjoituksia ja kielenhuoltoa. Äidinkieli on luonteeltaan prosessiaine, jaäidinkielen opiskelutehtävät toteutuvat suurelta osin monivaiheisena luovana työnä. Opiskelu perustuu etupäässä omaan tekemiseen. Opiskelu on paljolti erilaisten tekstien kirjoittamista, suullisten esitysten pitämistä ja projektitöitä. Arvioinnissa nämä tuotokset ovat keskeisiä. Kunkin kurssin alussa sovitaan arvioinnin yksityiskohdista. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 2: Tekstien rakenteita ja merkityksiä Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 4: Tekstit ja vaikuttaminen Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 5: Teksti, tyyli ja konteksti Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5 SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI 7: Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssille suositellaan otettavaksi enintään 20 opiskelijaa. Opiskellaan puhekommunikaatiossa tarvittavia taitoja: taitoa esittää oma asia selkeästi, johdonmukaisesti, jäsentyneesti ja tilanteeseensopivasti, taitoa sovittaa omat viestit ryhmätilanteeseen, taitoa tulkita muiden viestejä. Opiskelija valmentautuu erilaisten puhe-esitysten pitämiseen ja syventää ryhmäviestintätaitojaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 8: Tekstitaitojen syventäminen Kurssilla keskitytään tekstitaitokokeen harjoittelemiseen ja kerrataan kielenhuoltoa. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5. ÄI 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla keskitytään esseekokeen harjoittelemiseen. Opiskelija lukee yhden suomalaisen uutuuskirjan. Kurssille pyritään saamaan kirjailijavieras. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5. ÄI 10: Sanataiteen kurssi koulukohtainen kurssi Tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuuden tuntemusta jatulkintataitoja.tutustutaan kirjallisuuskritiikkiin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden pohjalta kirjoittamista. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-2 Arviointi: Numeroarvosana

11 11 SOVELTAVAT KURSSIT ÄI 11: Lukudiplomi Opiskelija voi suorittaa jokoa- tai B-kohdan. Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana opiskelijan omassa tahdissa. A. Kaunokirjallisuusdiplomi Opiskelija valitsee noin 60 kirjailijalta yhteensä 20 teosta ja tekee niistä opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä. Suoritus on joko kirjallinen tai suullinen. Kurssin tarkoitus on synnyttää ja ylläpitää lukuhalua ja-iloa. Tehtävien tarkoitus ei siis ole kuulustelu. B. Tietokirjadiplomi Opiskelija valitsee reaaliaineisiin liittyviä tietokirjoja 4-12 kappaletta ja tekee niistä opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä. Opettajat ovat pisteyttäneet kirjat niiden vaikeuden mukaan 1-3 pisteellä. Opiskelijan on kerättävä 12 pistettä. Suoritus on joko kirjallinen tai suullinen. ÄI 14: Luova kirjoittaminen Kurssi kannustaa omaehtoiseen kirjoittamisharrastukseen. Kurssiin kuuluu erityyppisten, lähinnä fiktiivisten tekstien kirjoittamista, tekstin muokkaamista ja palautteen antamista kirjoituksista. Tutustutaan oman kaupungin mahdollisuuksiin harrastaa ja opiskella kirjoittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 15: Mediakritiikki ja psykologia Kurssilla tutustutaan joukkoviestimien (lehdet, radio, tv, internet) ilmaisuun, vaikutustapoihin ja merkitykseen. Millainen on median antama kuva todellisuudesta? Millä keinoilla mediassa vaikutetaan? Miten media vaikuttaa toimintaamme? Tutkitaan sekä asia- että viihdeohjelmia mediakriittisesti ja psykologian keinoin. Yhteinen kurssi psykologian kanssa (PS 9).Arviointi: suoritusmerkintä. ÄI 12: Mediadiplomi Kurssi rakentuu peruskurssista, kolmesta oppilaan valitsemasta syventävästä tai soveltavista kurssista ja mediadiplomikurssista. Kolme oppilaan valitsemaa kurssia voivat olla kuvataiteen tai jonkin reaaliaineen kursseja. Peruskurssin voi suorittaa osittain verkkokurssina itsenäisesti, osittain opettajan ohjaamana. Mediadiplomi-kurssilla ohjataan diplomityön suunnittelua,valmistamistaja viimeistelyä sekä suoritetaan esseekoe. Diplomityö, jossa valittua aihetta tarkastellaan median keinoin, ja työprosessista valmistettu portfolio arvostellaan asteikolla 1-5. ja diplomitodistus

12 12 TOINEN KOTIMAINEN KIELI: RUOTSI (B1-KIELI) Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä, mutta suoritusjärjestyksestä voi poiketa yhden kurssin verran. Kurssin itsenäisesti opiskelusta on neuvoteltava opettajan kanssa. Itsenäisesti voi suorittaa korkeintaan kaksi kursia kurseista RUB 2 RUB 6. PAKOLLISET KURSSIT RUB 1: Koulu ja vapaa-aika RUB 2: Arkielämää Pohjoismaissa RUB 3: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa RUB 4: Elämää yhdessä ja erikseen RUB 5: Elinympäristömme SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB 6. Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aihealueina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Kurssilla kerrataan syventäen myös keskeisiä kielioppiasioita ja harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. Numeroarvostelun lisäksi kurssista saa erillisen suullisen kielitaidon todistuksen. RUB 7: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssilla vahvistetaan ja aiemmilla kursseilla hankittua kielitaitoa.aihealueina ovat mm. kansainvälinen vaikuttaminen ja jatko-opintojen suunnitteleminen. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja tutustutaan ylioppilaskokeiden eri tehtävätyyppeihin. SOVELTAVAT KURSSIT RUB 8: Kuuntelukurssi Kurssilla harjoitellaanmonipuolisesti kuullunymmärtämistä ja sen strategioita, esim. kuuntelutehtävien, elokuvien ja TV- ja radio-ohjelmien avulla. Kurssin voi valita aikaisintaan 5. kurssin jälkeen. Kurssin laajuus: 1/2 kurssia. RUB 9. Kertauskurssi Niveltävä, perussanastoa ja -kielioppia kertaava kurssi. Suositellaan opiskeltavaksi ennen kurssia RUB1. RUB 10. Kirjoittamiskurssi Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitetaan tekstien tuottamista, hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Soveltuu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. RUB 11. Eximia-kurssi Abien valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla harjoitellaan keskeisiä asioita ja tutustutaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Edeltävät suoritukset: pakolliset kurssit

13 13 VIERAAT KIELET Vieraat kielet antavat opiskelijoille osan heidän yleissivistyksestään ja toisaalta välineen laajentaa sitä edelleen. Kielet antavat lisäksi opiskelijoille elämässä ja monissa ammateissa tarvittavan viestinnän välineen. Monipuolinen kielitaito antaa valmiuksia osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja työskennellä kansainvälisissä työympäristöissä. Tietotien lukiossa voi vapaaehtoisina kielinä opiskella saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Lisäksi tarjotaan kiinan kielen alkeiskursseja. Syventävät kurssit arvioidaan painottamalla opiskelijan kurssien aikana osoittamaa henkilökohtaista aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Kieliohjelma K IEL I K OODI TASO englanti EN A1 toinen kotimainen, ruotsi RU B1 saksa SA A1, B2 ja B3 ranska RA A1, B2 ja B3 venäjä VE B3 espanja EA B3 kiina KX - ENGLANTI, SAKSA JA RANSKA (A-KIELI) PAKOLLISET KURSSIT ENA1 1, SAA1 1, RAA1 1: Nuori ja hänen maailmansa ENA1 2, SAA1 2, RAA1 2: Viestintä ja vapaa-aika ENA1 3, SAA1 3, RAA1 3: Opiskelu ja työ ENA1 4, SAA1 4, RAA1 4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA1 5, SAA1 5, RAA1 5: Kulttuuri ENA1 6, SAA1 6, RAA1 6: Tiede, talous ja tekniikka SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA1 7, SAA1 7, RAA1 7: Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiirejä ovat luonto ja sen tila, luonnonsuojelu, luonnonmullistukset ja kierrätys. Englannin kurssilla harjoitellaan jo kaikkia ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. ENA1 8, SAA1 8, RAA1 8: Puhu ja ymmärrä paremmin. Kurssilla harjoitellaan puhevietinnän strategioita aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Numeroarvostelun lisäksi kurssista saa erillisen suullisen kielitaidon todistuksen. SOVELTAVAT KURSSIT (ENGLANTI) ENA1 9: Yhteinen maailma Kurssin aihepiirejä ovat ajankohtaiset tapahtumat ja yleismaailmalliset kehityslinjat. Kurssilla hiotaan taitoja ja valmiuksia, joita ylioppilastutkinnossa tarvitaan. NA1 10: Writing English Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitellaan eri tyyppisten tekstien tuottamista, tekstien hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää päättökokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Kurssiin kuuluu olennaisena osana opettajan antama henkilökohtainen palaute. Suoritusajankohta: Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena.

14 14 ENA1 11: Eximia-kurssi Abien valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla tehdään aikaisempia ylioppilaskokeiden tehtäviä, perehdytään testityyppeihin ja kerrataan joitakin rakenneasioita opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Ennen Eximiakurssia on pakolliset kurssit oltava suoritettuina. Suositeltavaa on, että syksyllä kirjoittavat valitsevat kurssin 1. jaksoon ja keväällä kirjoittavat 3. jaksoon. Puolet kurssista on lähiopetusta ja puolet itsenäistä mutta kontrolloitua työtä. ENA1 12: Remedial English (Vanha ENA1 9) Kerrataan peruskoulun rakenteita ja sanastoa suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on kielellisen varmuuden kohentaminen. Suositellaan kaikille niille opiskelijoille, joilla peruskouluenglannin päättöarvosana on alle 8. ENA1 13: Kielidiplomi Opiskelija valitsee kieltenopettajien laatimalta kirjailijalistalta vähintään viisi kirjailijaa, joilta lukee yhteensä kymmenen teosta. Luetut kirjat voivat olla kaikki joko yhdellä vieraalla kielellä tai vaihtoehtoisesti useammalla, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi, ranskaksi tai venäjäksi. Niistä opiskelija tekee opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä, joiden tarkoitus ei kuitenkaan ole kuulustelu. Kurssi pyrkii innostamaan opiskelijoita lukemaan myös vieraskielistä kirjallisuutta. Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana opiskelijan omassa tahdissa. ENA1 14: Matkalla Euroopassa Tarkoituksena on tehdä matka yhteen tai useampaan Euroopan maahan ja tutustua niiden kouluoloihin ja kulttuuriin. Opiskelijat osallistuvat matkan kustannuksiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA1 15: Rakenteet raiteilleen Tarkoituksena on vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa ja kehittää opiskelijan lauseenmuodostuskykyä. Lisäksi paneudutaan monipuoliseenkuullun ymmärtämisen harjoittelemiseen. Kurssin voi valita aikaisintaan 5. kurssin jälkeen. ENA1 16 Tandem-kurssi Lukion ja HAMKin ulkomaalaiset opiskelijat muodostavat työryhmiä tai työpareja. Kurssin tavaoitteena on edistää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä ja rohkaista suomalaisia opiskelijoita käyttämään vierasta kieltä luontevasti aidoissa tilanteissa. Kurssi antaa ainutlaatuisen tilaisuudentutustua vieraisiin kulttuureihin. Opettaja toimii ryhmien ohjaajana ja varsinainen työskentelytapahtuu ryhmien jäsenien sopimana ajankohtana. SOVELTAVAT KURSSIT (SAKSA) SAA1 9: Vor dem ersten Kurs Kertauskurssi ennen ensimmäistä kurssia. Kerrataan perussanastoa ja kieliopin ydinkohtia suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Yhteinen B2-kielen kanssa SAA1 10: Vor dem Abitur Kurssin tunneilla kerrataan keskeisiä asioita, kirjoitetaan aineita ja tehdään aikaisempia yotehtäviä.yhteinen B-kielten kanssa.

15 15 ESPANJA, RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ (B2- JA B3-KIELET) SYVENTÄVÄT KURSSIT B3-kielen opiskelijat opiskelevat omana ryhmänään kaksi ensimmäistä kurssia. Sen jälkeen B2 ja B3 - kielten ryhmät yhdistyvät. Kurssit 9 ja 10 (RAB3 9, SAB3 9, VEB3 9, RAB3 10, SAB3 10, VEB3 10) ovat B3-kielen lukijoille koulukohtaisia syventäviä kursseja. Ranskan, saksan ja venäjän opiskelijoille pyritään tarjoamaan matka kohdekielen maahan lukioaikana. RAB3 1, SAB3 1, VEB3 1, EAB3 1: Hyvää päivää, hauska tutustua Opettaa perusvuorovaikutustaitoja ja itsestä kertomista arkipäivän tilanteissa. RAB3 2, SAB3 2, VEB3 2, EAB3 2: Näin asiat hoituvat Opettaa selviytymään yksinkertaisissa asioimistilanteissa. RAB2 1, SAB2 1, RAB3 3, SAB3 3, VEB3 3, EAB3 3: Vapaa-aika ja harrastukset Vahvistaa peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita vapaa-aikaan liittyvissä aiheissa. RAB2 2, SAB2 2, RAB3 4, SAB3 4, VEB3 4, EAB3 4: Meillä ja muualla Tutustuttaa kohdemaan historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin. RAB2 3, SAB2 3, RAB3 5, SAB3 5, VEB3 5, EAB3 5: Ennen ja nyt Tarkastelee elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. RAB2 4, SAB2 4, RAB3 6, SAB3 6, VEB3 6, EAB3 6: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät tulevaisuuden suunnitelmiin, kouluun ja myöhempään opiskeluun. RAB2 5, SAB2 5, RAB3 7, SAB3 7, VEB3 7, EAB3 7: Kulttuuri Tutustuttaa kohdemaidenkulttuurin ilmenemismuotoihin. RAB2 6, SAB2 6, RAB3 8, SAB3 8, VEB3 8, EAB3 8: Yhteinen maapallomme Aihepiireinä ovat yhteiskunta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. RAB2 7, SAB2 7, RAB3 9, SAB3 9, VEB3 9: Tiede ja tekniikka Käsittelee tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestintään liittyviä tekstejä. Kurssi on B3-kielen lukijoille koulukohtainen syventävä kurssi, ja se arvostellaan numerolla. RAB2 8, SAB2 8, RAB3 10, SAB3 10, VEB3 10: Luonto ja kestävä kehitys Aiheina ovat luonto ja sen ilmiöt sekä ihminen ja luonto. Kurssi on B3-kielen lukijoille koulukohtainen syventävä kurssi, ja se arvostellaan numerolla.

16 16 SOVELTAVAT KURSSIT SAKSAN KIELI SAB2 9: Vor dem ersten Kurs Kertaa perussanastoa ja kieliopin ydinkohtia ennen ensimmäistä kurssia. Yhteinen A-kielen kanssa. SAB2 10, SAB3 11: Vor dem Abitur Kurssin tunneilla kerrataan kielioppia ja sanastoa, kirjoitetaan aineita ja tehdään aikaisempia yotehtäviä. Kurssi on yhteinena-kielen kanssa.

17 17 PITKÄ MATEMATIIKKA Pitkän matematiikan opiskelu edellyttää pitkäjänteistä, työtä pelkäämätöntä suhtautumista opiskeluun sekä hyviä tietoja peruskoulun oppimäärästä. Pitkän matematiikan tiedoista on hyötyä monella alalla, erityisesti teknillisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja kaupallisen alan yliopisto- ja korkeakouluopinnoissa. Kurssien suoritusjärjestys Pakolliset kurssit Edeltävät suoritukset MAA 1 MAA 2 MAA 1 MAA 3 MAA 1-2 MAA 4 MAA 1-3 MAA 5 MAA 1-4 MAA 6 MAA 1-2 MAA 7 MAA 1-4 MAA 8 MAA 1-4, MAA 7 MAA 9 MAA 1-4, MAA 7-8 MAA 10 MAA 1-4, MAA 7-9 Syventävät kurssit Edeltävät suoritukset MAA 11 MAA 1-2 MAA 12 MAA 1-4, MAA 7 MAA 13 MAA 1-4, MAA 7-10 MAA 14 MAA 1 MAA 15 MAA 1-10 MAA17 MAA 1-10 Soveltava kurssi MAA 16 Edeltävät suoritukset PAKOLLISET KURSSIT MAA 1: Funktiot ja yhtälöt MAA 2: Polynomifunktiot MAA 3: Geometria MAA 4: Analyyttinen geometria MAA 5: Vektorit MAA 6: Todennäköisyys ja tilastot MAA 7: Derivaatta MAA 8: Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA 10: Integraalilaskenta SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA 11: Lukuteoria ja logiikka Opiskelija mm. perehtyy lause- ja predikaattilogiikan perusteisiin, harjoittelee todistamista, oppii lukuteorian peruskäsitteitä, perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin sekä osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. Suositellaan 1. vuodelle. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Opiskelija perehtyypolynomien jaollisuuteen, polynomien tekijöihin, absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteeseen, yhtälön numeeriseen ratkaisemiseen sekä numeeriseen derivointiin ja integrointiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Opiskelija täydentää differentiaali- ja integraalilaskennan taitojaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 14: Talousmatematiikka koulukohtainen kurssi Suositellaan 1. vuodelle. Arviointi: Numeroarvosana MAA 15: Kertauskurssi koulukohtainen kurssi Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana

18 18 MAA17:Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija koulukohtainen kurssi Suositellaan 3.vuodelle. Kurssilla esitellään matematiikan sovelluksia ja niiden teoreettisia taustoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVA KURSSI MAA 16: Pitkän matematiikan johdantokurssi Kurssi on tarkoitettu lukioon tuleville pitkän matematiikan opiskelijoille. Kurssilla on tarkoitus saada hyvä lähtövalmius matematiikan opiskelulle. LYHYT MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT (edeltävät opinnot) MAB 1: Lausekkeet ja yhtälöt MAB 2: Geometria MAB 3: Matemaattisia malleja I MAB 1 MAB 4: Matemaattinen analyysi MAB 1 MAB 5: Tilastot ja todennäköisyys MAB 6: Matemaattisia malleja II MAB 3 Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä SYVENTÄVÄT KURSSIT MAB 7: Talousmatematiikka Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä ja saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun. Lisäksi opiskelija saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Edeltävät opinnot: MAB 1 Suoritusajankohta: Suositellaan 2.vuodelle. Arviointi: Numeroarvosana MAB 8: Matemaattisia malleja III Kurssin tavoitteena on, että opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta ja saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. Edeltävät opinnot: MAB 2 MAB 9: Matematiikan kertauskurssi koulukohtainen kurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien (kurssit 1-6) keskeiset sisällöt. Lisäksi kurssin tavoitteena on ohjata opiskelija hahmottamaan laajempia matemaattisia kokonaisuuksia. Edeltävät opinnot: MAB1-MAB6 SOVELTAVA KURSSI MAB 11: Matematiikan johdantokurssi Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan keskeiset asiat. Tavoitteena kurssilla on varmistaa opiskelijan valmius aloittaa lyhyen matematiikan opiskelu. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

19 19 FYSIIKKA Fysiikan kursseilla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua erilaisiin kokeellisiin mittausmenetelmiin. Mittaustulosten avulla hän voi havainnoida ympäristöään ja syventää oppimaansa tietoa sekä arvioida mittaustensa luotettavuutta. Riittävä fysikaalinen tietämys mahdollistaa mallintamisen ymmärtämisen ja takaa hyvän pohjan jatko-opiskelulle teknillisillä ja lääketieteellisillä aloilla. Pitkästä matematiikasta on hyötyä opiskeltaessa fysiikan syventäviä kursseja. Kurssien suoritusjärjestys Syventävät kurssit Edeltävät kurssit FY 2 FY 1 FY 3 FY 1 FY 4 FY 1, FY 3 FY 5 FY 1, FY 4 FY 6 FY 1, FY 4 FY 7 FY 1, FY 4, FY 6 FY 8 FY 1, FY 4 FY 10 FY 1 - FY 8 Soveltavat kurssit FY 9 FY 1 PAKOLLINEN KURSSI FY 1: Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä, sen suuruusluokkasuhteisiin ja peruskäsitteisiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. SYVENTÄVÄT KURSSIT FY 2: Lämpö Kurssilla tutustutaan eri olomuotojen ominaisuuksiin ja lämpöopin lainalaisuuksiin. FY 3:Aallot Kurssilla tutkitaan mekaanista värähdysliikettä, aaltoliikettä, äänen syntyä, valon kulkua ja käyttäytymistä erilaisissa rajapinnoissa. FY 4:Liikkeen lait Kurssilla käsitellään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä, niitä selittäviä malleja, Newtonin lakeja ja säilymislakien merkitystä fysiikassa. FY 5:Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla syvennetään osaamista mekaniikasta, tasapainosta, pyörimisestä ja heittoliikkeestä. FY 6:Sähkö Kurssilla perehdytään sähköopin perusilmiöihin sähköstatiikan ja tasavirtapiirien avulla. FY 7:Sähkömagnetismi Kurssilla tutustutaaninduktioilmiön sovelluksiin muuttuvan sähkö- ja magneettikentän avulla sekä vaihtovirtapiireihin. FY 8:Aine ja säteily Moderni fysiikka käsittelee kvanttimekaniikan peruskäsitteitä. Lisäksi kurssilla perehdytään atomi- ja ydinfysiikanalkeisiin, hiukkasmaailman ilmiöihin sekä radioaktiivisuuteen. FY 10:Lukion fysiikan kokonaiskuva koulukohtainen kurssi Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista runsain laskuesimerkein. Erityisesti harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVA KURSSI FY 9:Kokeellinen fysiikka Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilta. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin voidaan sisällyttää vierailuja eri tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Osaan töistä laaditaan työselostus. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

20 20 KEMIA Koska kemia on keskeinen luonnontiede, sitä tarvitaan monissa jatko-opinnoissa. Kemian tietoja ja taitoja tarvitaan mm. lääketieteessä ja farmasiassa, eri luonnontieteissä, biotieteissä, teknillisillä aloilla, terveydenhuollon jatko-opinnoissa sekä maatalous- ja metsätieteellisissä opinnoissa. Kemian kurssit tukevat myös biologian opiskelua lukiossa. Kurssien suoritusjärjestys Syventävät kurssit Edeltävät kurssit KE 2 KE 1 KE 3 KE 1-2 KE 4 KE 1-3 KE 5 KE 1-4 KE 6 KE 1-2 KE 7 KE 1-6 Soveltavat kurssit KE 8 KE 1 KE 9 KE 1-2, BI 1-2, BI 5 PAKOLLINEN KURSSI KE 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia SYVENTÄVÄT KURSSIT KE 2: Kemian mikromaailma KE 3: Reaktiot ja energia KE 4: Metallit ja materiaalit KE 5: Reaktiot ja tasapaino KE 6: Orgaanisen kemian jatkokurssi koulukohtainen kurssi Arviointi: Numeroarvosana KE 7: Lukion kemian kokonaiskuva koulukohtainen kurssi Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVAT KURSSIT KE 8: Kokeellinen kemia Perehdytään oppilastöiden avulla yksinkertaisiin työ- ja tutkimusmenetelmiin. KE 9: Biokemia Yhteinen kurssi kemian ja biologian kanssa. Kurssi sisältää runsaasti kokeellisia työtapoja keskittyen lähinnä tärkeimpien biomolekyylien (rasvat, hiilihydraatit, proteiinit ja DNA) rakenteisiin, reaktioihin ja merkitykseen eliöiden aineenvaihdunnassa. Kurssi tarjotaan parillisilla luvuilla alkavinalukuvuosina. KE 10: Teollisuus ja teknologia Kurssilla tutustutaan paikkakunnan teollisuuteen vierailemalla kohteissa ja tekemällä pieniä laboratoriotöitä. Lisäksi tutustutaan mm. yritysten laatujärjestelmiin, ympäristösertifikaatteihin, työturvallisuuteen ja tuotantoon. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Edeltävät suoritukset: KE1-2

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot