Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11"

Transkriptio

1 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv

2 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo puh fax (03) (koulutoimisto) rehtori Pasi Syrjä p apulaisrehtori Marjatta Itkonen p opinto-ohjaaja Maili Kulmala p toimistovirkailijaannelehto p opettajien sähköposti opiskelijoiden sähköposti opettajienhuone p terveydenhoitaja Minna Jussila p kirjasto ja oppimateriaalikeskus Maija Kuivasto p vahtimestari SeppoVuorinen p Siistijät p

3 Sisällys OPINTOJEN SUUNNITTELU JAAIKATAULU... 4 YLIOPPILASTUTKINTO... 8 OPINTOJEN OHJAUS... 9 KIELET JAKULTTUURIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS TOINEN KOTIMAINEN KIELI: RUOTSI (B1-KIELI) ENGLANTI, SAKSA JA RANSKA (A-KIELI) ESPANJA, RANSKA, SAKSA JAVENÄJÄ (B2- JA B3-KIELET) MATEMATIIKKAJALUONNONTIETEELLISETAINEET PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA FYSIIKKA KEMIA TIETOTEKNIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE IHMIS- JAYHTEISKUNTATIETEELLISETAINEET USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TERVEYSTIETO PSYKOLOGIA FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI TAITO- JATAIDEAINEET MUSIIKKI KUVATAIDE ILMAISUTAITO JATANSSI LIIKUNTA... 35

4 4 OPINTOJEN SUUNNITTELU JAAIKATAULU Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssin lukio-opinnot. Ylärajaa ei ole asetettu. Voimassaolevan tuntijaon mukaan kursseista 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka) on pakollisia. Lisäksi lukion opiskelijan on suoritettava 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Loput ovat vapaasti valittavia kursseja. Edellä esitetyn tuntijaon lisäksi kurssivalintoihin vaikuttavat opiskelijan henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, ylioppilaskirjoitusajankohta, jatko-opintosuunnitelmat ja opintotarjonta. Valinnan mahdollisuudet ovat siis todelliset, sillä kaikkiaan tarjonnassa on noin 190 erilaista valinnaiskurssia, joista vuosittain toteutuu 130. Halutessaan opiskelija voi myös painottaa opintonsa. Eri suuntautumisvaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat (ks. myös kuva s. 9): Opiskelija voi painottaa opintonsa matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin. Tässä tapauksessa opiskelija keskittyy syventämään tietämystään matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja tietotekniikassa. Valkeakosken lukiossa on hyvin monipuolinen kielitarjonta. Valittavana on kotimaisten kielten äidinkielen ja ruotsin (B1) lisäksi englannin (A1), saksan (A1, B2 ja B3), ranskan (B2 ja B3), venäjän (B3) ja espanjan (B3) kielen kursseja. Kansainvälistyvä Suomi tarvitsee kielten monitaitureita. Yksi painotusmahdollisuus on ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset aineet, jolloin opinnoissa keskitytään elämänkatsomustietoon, filosofiaan, historiaan, psykologiaan, terveystietoon, uskontoon ja yhteiskuntaoppiin. Näitä aineita yhdistää ihmiskuvan, maailmankuvan ja yhteiskunnallisen ilmiöiden tarkastelu. Opiskelijan on mahdollista painottaa opintonsa myös kuvataiteeseen, musiikkiin ja liikuntaan. Edellisten lisäksi tanssi ja ilmaisutaito ovat niitä aineita, joihin opiskelija voi syventyä. Kilpaurheilua harrastaville on räätälöity soveltavia kursseja, joiden tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi aamupäivän harjoittelu.

5 5 Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erityisoppilaitokset Ammattioppilaitokset MATEMATIIKKA JA LUONNONTIEDE matematiikka fysiikka kemia biologia maantiede tietotekniikka TAITO- JA TAIDEAINEET kuvataide musiikki liikunta ilmaisutaito ja tanssi MUUALLA SUORITETUT OPINNOT seutukunnan muut lukiot KIELET JA KULTTUURIT äidinkieli ja kirjallisuus ruotsi englanti saksa ranska venäjä espanja syventävät ja soveltavat kurssit pakolliset kurssit IHMIS- JA YHTEISKUNTA- TIETEET historia yhteiskuntaoppi psykologia filosofia uskonto elämänkatsomustieto terveystieto ammatilliset oppilaitokset yliopistot ja ammattikorkeakoulut vapaan sivistystyön oppilaitokset taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset OPINTO-OHJAUS Peruskoulu

6 6 Lukio-opintojen eteneminen järkevästi ja hallitusti vaatii jatkuvaa henkilökohtaista suunnittelua. Opintojen suunnittelun tukenatoimii opinto-ohjaus.opintojensuunnitteluunkuuluumyösetenemisaikataulusta huolehtiminen.neljäerilaistaetenemisvaihtoehtoaon esitelty alla olevassa kuvassa. Suositeltavin ja ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto on perinteinen kolmen vuoden aikataulu. Eteneminen tämän ohjelman mukaan edellyttää opiskelijalta joka jaksossa keskimäärin kuusi kurssisuoritusta. Lukion suorittamisvaihtoehdot 1. vaihtoehto 2. vaihtoehto 3. vaihtoehto 4. vaihtoehto SUOSITUS LV 4. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 1. opiskeluvuosi Jakso kurssia kurssia kurssia kurssia yo 75- yo yo yo yo yo yo 75- yo yo 5 2,5 VUODEN AIKATAULU 10 jaksoa - 7,5 kurssia / jakso 3 VUODEN AIKATAULU 13 jaksoa - 5,8 kurssia / jakso 3,5 VUODEN AIKATAULU 16 jaksoa - 4,7 kurssia / jakso 4 VUODEN AIKATAULU 18 jaksoa - 4,2 kurssia / jakso Oppaan takakannen sisäsivulla on kurssivalintoja ja henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatimista varten tarkoitettu OPINTOSUUNNITELMA-lomake.

7 7 YHTEISTYÖ TAITEEN PERUSOPETUSTAANTAVIEN OPPILAITOSTEN KANSSA Valkeakosken Kuvataidekoulun, Musiikkiopiston, Käsityökoulun, Teatteri-ilmaisun koulun, Sanataidekoulun ja Baletti- ja liikuntakoulun kanssa on erikseen sovittu seuraavista periaatteista. Taiteen perusopetusopinnot hyväksytään osaksi lukion oppimäärää, mikäli opinnot suoritetaan lukiovuosien aikana ja ne ovat taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia. Yleisen opetussuunnitelman mukaisista opinnoista hyväksiluetaan tapauskohtaisesti enintään 3 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 2 kurssia). Laajan opetussuunnitelman mukaisista opinnoista tapauskohtaisesti enintään 6 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 3 kurssia. Opintojen hyväksiluku tapahtuu jälkikäteen todistusta vastaan (esim. lukuvuositodistus tai opintokirja). URHEILUAKATEMIA Valkeakosken Urheiluakatemia tarjoaa huipulle tähtäävillenuorilletukeaopiskelun, lajivalmennuksen ja kilpailutoiminnanyhteensovittamiseen.akatemiaurheilijat voivat suorittaa koulukohtaisia urheiluvalmennuskursseja, joista on tarkempi selvitys liikunnan kurssien esittelysivulla.lisäksi akatemia tarjoaa monipuolisia tukipalveluita opintojen ohjauksesta lääkäripalveluihin. Lisää Valkeakosken Urheiluakatemian toiminnasta kerrotaan mm. akatemian kotisivuilla: LUKIO-OPINTOJEN JAAMMATILLISTEN OPINTOJEN YHDISTÄMINEN Valkeakosken lukio tarjoaa yhteistyössä Valkeakosken ammattiopiston kanssa opintokokonaisuuksia, joissa voi kätevästi yhdistää lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot. Opintojen yhdistäminen on mahdollista kahdella tavalla. Opiskelja voi suorittaa lukion koko oppimäärän, ylioppilastutkinnon ja ammattillisen perustutkinnon.toinen vaihtoehto on keskittyö lukio-opinnoissa ainoastaan niihin aineisiin, jotka aikoo kirjoittaa, suorittaa ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon. Lisätietoa opintojen yhdistämisesta saa lukion kotisivuilta: PÄIVÖLÄN MATEMATIIKKALINJA Valkeakosken lukio järjestää opetusta myös Päivölän kansanopiston tiloissa. Kurssit on tarkoitettu Päivölänmatematiikkalinjanopiskelijoille.Kaksivuotisessa koulutuksessahe suorittavat lukio-opintojen ohella matemaattis-luonnontieteellisesti painotettuja tietotekniikan ja kansanopisto-opintoja sekä työskentelevät Nokian Toijalan tutkimusyksikössä.

8 8 YLIOPPILASTUTKINTO - Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto. - Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. - Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät-syksykevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. - Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: o toisen kotimaisen kielen koe o yksi vieraan kielen koe o matematiikan koe o reaaliaineissa järjestettävä koe Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. - Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, jokoa-tason kieli tai pitkä matematiikka. - Ennen tutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. - Ylioppilaskokeen tehtävät perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöihin. - Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. - Ylioppilastutkintoonilmoittautuminenonsitova. Ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi koekerraksi, vaikka opiskelija jättäisi saapumatta kokeeseen. - Ylioppilastutkintotodistus luovutetaan, kun Kurssivalintoihin vaikuttavat oleellisesti ylioppilaskirjoitusten ajankohta ja suoritusjärjestys. Abivuotena opiskelijoille jaetaan abin ohjeisto, johon on kerätty kaikki keskeisimmät tiedot ylioppilaskirjoituksista. Seuraavaan luetteloon on koottu tutkinnosta yleistietoa, joka kannattaa huomioida opintoja suunniteltaessa. opiskelija on suorittanut pakolliset kokeet hyväksytysti edellyttäen, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. - Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. - Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa kerran ilman aikarajaa. - Tutkintoa voi täydentää myöhemmin. - Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä. - Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Koepäivien välillä on noin viikko. o Ensimmäinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, bio- o logia Toinen koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto - Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. - Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää.

9 9 OPINTOJEN OHJAUS Opinto-ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja järjestelyjä, joilla pyritään turvaamaan yksittäisen opiskelijan mahdollisimmanhyvä onnistuminen lukio-opinnoissa ja tukemaan hänen uranvalintaansa, sijoittumistaan jatko-opintoihinsekä henkilökohtaista kehitystään ihmisenä.opinto-ohjaus jakaantuu luokkamuotoiseen (oppitunnit) ja muuhun ohjaukseen (henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus). PAKOLLINEN KURSSI OP 1: Koulutus, työ ja tulevaisuus Kurssi suoritetaan hajautetusti kolmen vuoden aikana, 1/3 kurssia kunakin vuonna. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. SYVENTÄVÄ KURSSI OP 2: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta Kurssi antaa lisävalmiuksia käsitellä itsetuntemukseen, ammatti- ja koulutusvaihtoehtoihin sekä työelämän kysymyksiin liittyviä teemoja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Opiskelijat kokoavat portfolion, joka sisältää neljä osa-aluetta: itsetuntemus, jatkokoulutus, työelämä ja itsearviointi. Kurssin alussa pidetään muutamia luokkatunteja, jolloin opiskelijat laativat henkilökohtaisen kurssisuunnitelman aikatauluineen ja tutustumiskäynteineen. Pääosa kurssista tehdään itsenäisesti hyödyntäen Pedanet-ympäristöä. Kurssin voi suorittaa 2. tai 3. opiskeluvuotena. SOVELTAVAT KURSSIT OP 3: Opiskeluvalmiudet I Kurssi toteutetaan opinto-ohjauksen, äidinkielen, reaaliaineiden, vieraiden kielten ja tietotekniikan yhteistyönä. Kurssilla opiskelija perehtyy lukion käytänteisiin, laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman koko lukioajalle, tehostaa opiskelutekniikkaansa, laatii essee-vastauksen, saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä perehtyy tutkielmanteon eri vaiheisiin. Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen 1. lukuvuoden ryhmänohjaustuokioihin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. OP 4: Opiskeluvalmiudet II Sisältönä on harjoitustutkielman laatiminen tai tiedonhallinnan ajokortin suorittaminen. Ei luokkatunteja. Kurssin laajuus on ½ kurssia. OP5: Tutor-kurssi Kurssilla opiskelijat koulutetaan tutoreiksi, joiden tehtävänä on perehdyttää ja ohjata tulevia lukiolaisia lukio-opintoihin sekä esitellä koulua mm. koulutusmessuilla. Suurin osa kurssista on tutorina toimimista. Kurssin laajuus on ½ kurssia.

10 10 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli on tärkeä elämänhallinnan väline ja identiteetin rakentaja. Siihen perustuvat oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja kulttuuriin kasvaminen. Äidinkielenopetus tähtää kulttuuriseen luku- ja kirjoitustaitoon sekä yhteiskunnan vaatimukset täyttäviin kielen taitoihin. Opetuksen päämääränä on mahdollisimman toimiva oppiaineen sisäinen integraatio, joka ottaa huomioon eri taitoalueet, kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen. Työtavat ja arviointi. Kaikkiin pakollisiin kursseihin sisältyykaunokirjallisuutta, erilaisia suullisen ja kirjallisen ilmaisunharjoituksia ja kielenhuoltoa. Äidinkieli on luonteeltaan prosessiaine, jaäidinkielen opiskelutehtävät toteutuvat suurelta osin monivaiheisena luovana työnä. Opiskelu perustuu etupäässä omaan tekemiseen. Opiskelu on paljolti erilaisten tekstien kirjoittamista, suullisten esitysten pitämistä ja projektitöitä. Arvioinnissa nämä tuotokset ovat keskeisiä. Kunkin kurssin alussa sovitaan arvioinnin yksityiskohdista. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 2: Tekstien rakenteita ja merkityksiä Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 4: Tekstit ja vaikuttaminen Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 5: Teksti, tyyli ja konteksti Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5 SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI 7: Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssille suositellaan otettavaksi enintään 20 opiskelijaa. Opiskellaan puhekommunikaatiossa tarvittavia taitoja: taitoa esittää oma asia selkeästi, johdonmukaisesti, jäsentyneesti ja tilanteeseensopivasti, taitoa sovittaa omat viestit ryhmätilanteeseen, taitoa tulkita muiden viestejä. Opiskelija valmentautuu erilaisten puhe-esitysten pitämiseen ja syventää ryhmäviestintätaitojaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 8: Tekstitaitojen syventäminen Kurssilla keskitytään tekstitaitokokeen harjoittelemiseen ja kerrataan kielenhuoltoa. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5. ÄI 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla keskitytään esseekokeen harjoittelemiseen. Opiskelija lukee yhden suomalaisen uutuuskirjan. Kurssille pyritään saamaan kirjailijavieras. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5. ÄI 10: Sanataiteen kurssi koulukohtainen kurssi Tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuuden tuntemusta jatulkintataitoja.tutustutaan kirjallisuuskritiikkiin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden pohjalta kirjoittamista. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-2 Arviointi: Numeroarvosana

11 11 SOVELTAVAT KURSSIT ÄI 11: Lukudiplomi Opiskelija voi suorittaa jokoa- tai B-kohdan. Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana opiskelijan omassa tahdissa. A. Kaunokirjallisuusdiplomi Opiskelija valitsee noin 60 kirjailijalta yhteensä 20 teosta ja tekee niistä opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä. Suoritus on joko kirjallinen tai suullinen. Kurssin tarkoitus on synnyttää ja ylläpitää lukuhalua ja-iloa. Tehtävien tarkoitus ei siis ole kuulustelu. B. Tietokirjadiplomi Opiskelija valitsee reaaliaineisiin liittyviä tietokirjoja 4-12 kappaletta ja tekee niistä opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä. Opettajat ovat pisteyttäneet kirjat niiden vaikeuden mukaan 1-3 pisteellä. Opiskelijan on kerättävä 12 pistettä. Suoritus on joko kirjallinen tai suullinen. ÄI 14: Luova kirjoittaminen Kurssi kannustaa omaehtoiseen kirjoittamisharrastukseen. Kurssiin kuuluu erityyppisten, lähinnä fiktiivisten tekstien kirjoittamista, tekstin muokkaamista ja palautteen antamista kirjoituksista. Tutustutaan oman kaupungin mahdollisuuksiin harrastaa ja opiskella kirjoittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 15: Mediakritiikki ja psykologia Kurssilla tutustutaan joukkoviestimien (lehdet, radio, tv, internet) ilmaisuun, vaikutustapoihin ja merkitykseen. Millainen on median antama kuva todellisuudesta? Millä keinoilla mediassa vaikutetaan? Miten media vaikuttaa toimintaamme? Tutkitaan sekä asia- että viihdeohjelmia mediakriittisesti ja psykologian keinoin. Yhteinen kurssi psykologian kanssa (PS 9).Arviointi: suoritusmerkintä. ÄI 12: Mediadiplomi Kurssi rakentuu peruskurssista, kolmesta oppilaan valitsemasta syventävästä tai soveltavista kurssista ja mediadiplomikurssista. Kolme oppilaan valitsemaa kurssia voivat olla kuvataiteen tai jonkin reaaliaineen kursseja. Peruskurssin voi suorittaa osittain verkkokurssina itsenäisesti, osittain opettajan ohjaamana. Mediadiplomi-kurssilla ohjataan diplomityön suunnittelua,valmistamistaja viimeistelyä sekä suoritetaan esseekoe. Diplomityö, jossa valittua aihetta tarkastellaan median keinoin, ja työprosessista valmistettu portfolio arvostellaan asteikolla 1-5. ja diplomitodistus

12 12 TOINEN KOTIMAINEN KIELI: RUOTSI (B1-KIELI) Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä, mutta suoritusjärjestyksestä voi poiketa yhden kurssin verran. Kurssin itsenäisesti opiskelusta on neuvoteltava opettajan kanssa. Itsenäisesti voi suorittaa korkeintaan kaksi kursia kurseista RUB 2 RUB 6. PAKOLLISET KURSSIT RUB 1: Koulu ja vapaa-aika RUB 2: Arkielämää Pohjoismaissa RUB 3: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa RUB 4: Elämää yhdessä ja erikseen RUB 5: Elinympäristömme SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB 6. Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aihealueina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Kurssilla kerrataan syventäen myös keskeisiä kielioppiasioita ja harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. Numeroarvostelun lisäksi kurssista saa erillisen suullisen kielitaidon todistuksen. RUB 7: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssilla vahvistetaan ja aiemmilla kursseilla hankittua kielitaitoa.aihealueina ovat mm. kansainvälinen vaikuttaminen ja jatko-opintojen suunnitteleminen. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja tutustutaan ylioppilaskokeiden eri tehtävätyyppeihin. SOVELTAVAT KURSSIT RUB 8: Kuuntelukurssi Kurssilla harjoitellaanmonipuolisesti kuullunymmärtämistä ja sen strategioita, esim. kuuntelutehtävien, elokuvien ja TV- ja radio-ohjelmien avulla. Kurssin voi valita aikaisintaan 5. kurssin jälkeen. Kurssin laajuus: 1/2 kurssia. RUB 9. Kertauskurssi Niveltävä, perussanastoa ja -kielioppia kertaava kurssi. Suositellaan opiskeltavaksi ennen kurssia RUB1. RUB 10. Kirjoittamiskurssi Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitetaan tekstien tuottamista, hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Soveltuu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. RUB 11. Eximia-kurssi Abien valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla harjoitellaan keskeisiä asioita ja tutustutaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Edeltävät suoritukset: pakolliset kurssit

13 13 VIERAAT KIELET Vieraat kielet antavat opiskelijoille osan heidän yleissivistyksestään ja toisaalta välineen laajentaa sitä edelleen. Kielet antavat lisäksi opiskelijoille elämässä ja monissa ammateissa tarvittavan viestinnän välineen. Monipuolinen kielitaito antaa valmiuksia osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja työskennellä kansainvälisissä työympäristöissä. Tietotien lukiossa voi vapaaehtoisina kielinä opiskella saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Lisäksi tarjotaan kiinan kielen alkeiskursseja. Syventävät kurssit arvioidaan painottamalla opiskelijan kurssien aikana osoittamaa henkilökohtaista aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Kieliohjelma K IEL I K OODI TASO englanti EN A1 toinen kotimainen, ruotsi RU B1 saksa SA A1, B2 ja B3 ranska RA A1, B2 ja B3 venäjä VE B3 espanja EA B3 kiina KX - ENGLANTI, SAKSA JA RANSKA (A-KIELI) PAKOLLISET KURSSIT ENA1 1, SAA1 1, RAA1 1: Nuori ja hänen maailmansa ENA1 2, SAA1 2, RAA1 2: Viestintä ja vapaa-aika ENA1 3, SAA1 3, RAA1 3: Opiskelu ja työ ENA1 4, SAA1 4, RAA1 4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA1 5, SAA1 5, RAA1 5: Kulttuuri ENA1 6, SAA1 6, RAA1 6: Tiede, talous ja tekniikka SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA1 7, SAA1 7, RAA1 7: Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiirejä ovat luonto ja sen tila, luonnonsuojelu, luonnonmullistukset ja kierrätys. Englannin kurssilla harjoitellaan jo kaikkia ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. ENA1 8, SAA1 8, RAA1 8: Puhu ja ymmärrä paremmin. Kurssilla harjoitellaan puhevietinnän strategioita aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Numeroarvostelun lisäksi kurssista saa erillisen suullisen kielitaidon todistuksen. SOVELTAVAT KURSSIT (ENGLANTI) ENA1 9: Yhteinen maailma Kurssin aihepiirejä ovat ajankohtaiset tapahtumat ja yleismaailmalliset kehityslinjat. Kurssilla hiotaan taitoja ja valmiuksia, joita ylioppilastutkinnossa tarvitaan. NA1 10: Writing English Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitellaan eri tyyppisten tekstien tuottamista, tekstien hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää päättökokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Kurssiin kuuluu olennaisena osana opettajan antama henkilökohtainen palaute. Suoritusajankohta: Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena.

14 14 ENA1 11: Eximia-kurssi Abien valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla tehdään aikaisempia ylioppilaskokeiden tehtäviä, perehdytään testityyppeihin ja kerrataan joitakin rakenneasioita opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Ennen Eximiakurssia on pakolliset kurssit oltava suoritettuina. Suositeltavaa on, että syksyllä kirjoittavat valitsevat kurssin 1. jaksoon ja keväällä kirjoittavat 3. jaksoon. Puolet kurssista on lähiopetusta ja puolet itsenäistä mutta kontrolloitua työtä. ENA1 12: Remedial English (Vanha ENA1 9) Kerrataan peruskoulun rakenteita ja sanastoa suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on kielellisen varmuuden kohentaminen. Suositellaan kaikille niille opiskelijoille, joilla peruskouluenglannin päättöarvosana on alle 8. ENA1 13: Kielidiplomi Opiskelija valitsee kieltenopettajien laatimalta kirjailijalistalta vähintään viisi kirjailijaa, joilta lukee yhteensä kymmenen teosta. Luetut kirjat voivat olla kaikki joko yhdellä vieraalla kielellä tai vaihtoehtoisesti useammalla, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi, ranskaksi tai venäjäksi. Niistä opiskelija tekee opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä, joiden tarkoitus ei kuitenkaan ole kuulustelu. Kurssi pyrkii innostamaan opiskelijoita lukemaan myös vieraskielistä kirjallisuutta. Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana opiskelijan omassa tahdissa. ENA1 14: Matkalla Euroopassa Tarkoituksena on tehdä matka yhteen tai useampaan Euroopan maahan ja tutustua niiden kouluoloihin ja kulttuuriin. Opiskelijat osallistuvat matkan kustannuksiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA1 15: Rakenteet raiteilleen Tarkoituksena on vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa ja kehittää opiskelijan lauseenmuodostuskykyä. Lisäksi paneudutaan monipuoliseenkuullun ymmärtämisen harjoittelemiseen. Kurssin voi valita aikaisintaan 5. kurssin jälkeen. ENA1 16 Tandem-kurssi Lukion ja HAMKin ulkomaalaiset opiskelijat muodostavat työryhmiä tai työpareja. Kurssin tavaoitteena on edistää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä ja rohkaista suomalaisia opiskelijoita käyttämään vierasta kieltä luontevasti aidoissa tilanteissa. Kurssi antaa ainutlaatuisen tilaisuudentutustua vieraisiin kulttuureihin. Opettaja toimii ryhmien ohjaajana ja varsinainen työskentelytapahtuu ryhmien jäsenien sopimana ajankohtana. SOVELTAVAT KURSSIT (SAKSA) SAA1 9: Vor dem ersten Kurs Kertauskurssi ennen ensimmäistä kurssia. Kerrataan perussanastoa ja kieliopin ydinkohtia suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Yhteinen B2-kielen kanssa SAA1 10: Vor dem Abitur Kurssin tunneilla kerrataan keskeisiä asioita, kirjoitetaan aineita ja tehdään aikaisempia yotehtäviä.yhteinen B-kielten kanssa.

15 15 ESPANJA, RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ (B2- JA B3-KIELET) SYVENTÄVÄT KURSSIT B3-kielen opiskelijat opiskelevat omana ryhmänään kaksi ensimmäistä kurssia. Sen jälkeen B2 ja B3 - kielten ryhmät yhdistyvät. Kurssit 9 ja 10 (RAB3 9, SAB3 9, VEB3 9, RAB3 10, SAB3 10, VEB3 10) ovat B3-kielen lukijoille koulukohtaisia syventäviä kursseja. Ranskan, saksan ja venäjän opiskelijoille pyritään tarjoamaan matka kohdekielen maahan lukioaikana. RAB3 1, SAB3 1, VEB3 1, EAB3 1: Hyvää päivää, hauska tutustua Opettaa perusvuorovaikutustaitoja ja itsestä kertomista arkipäivän tilanteissa. RAB3 2, SAB3 2, VEB3 2, EAB3 2: Näin asiat hoituvat Opettaa selviytymään yksinkertaisissa asioimistilanteissa. RAB2 1, SAB2 1, RAB3 3, SAB3 3, VEB3 3, EAB3 3: Vapaa-aika ja harrastukset Vahvistaa peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita vapaa-aikaan liittyvissä aiheissa. RAB2 2, SAB2 2, RAB3 4, SAB3 4, VEB3 4, EAB3 4: Meillä ja muualla Tutustuttaa kohdemaan historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin. RAB2 3, SAB2 3, RAB3 5, SAB3 5, VEB3 5, EAB3 5: Ennen ja nyt Tarkastelee elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. RAB2 4, SAB2 4, RAB3 6, SAB3 6, VEB3 6, EAB3 6: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät tulevaisuuden suunnitelmiin, kouluun ja myöhempään opiskeluun. RAB2 5, SAB2 5, RAB3 7, SAB3 7, VEB3 7, EAB3 7: Kulttuuri Tutustuttaa kohdemaidenkulttuurin ilmenemismuotoihin. RAB2 6, SAB2 6, RAB3 8, SAB3 8, VEB3 8, EAB3 8: Yhteinen maapallomme Aihepiireinä ovat yhteiskunta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. RAB2 7, SAB2 7, RAB3 9, SAB3 9, VEB3 9: Tiede ja tekniikka Käsittelee tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestintään liittyviä tekstejä. Kurssi on B3-kielen lukijoille koulukohtainen syventävä kurssi, ja se arvostellaan numerolla. RAB2 8, SAB2 8, RAB3 10, SAB3 10, VEB3 10: Luonto ja kestävä kehitys Aiheina ovat luonto ja sen ilmiöt sekä ihminen ja luonto. Kurssi on B3-kielen lukijoille koulukohtainen syventävä kurssi, ja se arvostellaan numerolla.

16 16 SOVELTAVAT KURSSIT SAKSAN KIELI SAB2 9: Vor dem ersten Kurs Kertaa perussanastoa ja kieliopin ydinkohtia ennen ensimmäistä kurssia. Yhteinen A-kielen kanssa. SAB2 10, SAB3 11: Vor dem Abitur Kurssin tunneilla kerrataan kielioppia ja sanastoa, kirjoitetaan aineita ja tehdään aikaisempia yotehtäviä. Kurssi on yhteinena-kielen kanssa.

17 17 PITKÄ MATEMATIIKKA Pitkän matematiikan opiskelu edellyttää pitkäjänteistä, työtä pelkäämätöntä suhtautumista opiskeluun sekä hyviä tietoja peruskoulun oppimäärästä. Pitkän matematiikan tiedoista on hyötyä monella alalla, erityisesti teknillisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja kaupallisen alan yliopisto- ja korkeakouluopinnoissa. Kurssien suoritusjärjestys Pakolliset kurssit Edeltävät suoritukset MAA 1 MAA 2 MAA 1 MAA 3 MAA 1-2 MAA 4 MAA 1-3 MAA 5 MAA 1-4 MAA 6 MAA 1-2 MAA 7 MAA 1-4 MAA 8 MAA 1-4, MAA 7 MAA 9 MAA 1-4, MAA 7-8 MAA 10 MAA 1-4, MAA 7-9 Syventävät kurssit Edeltävät suoritukset MAA 11 MAA 1-2 MAA 12 MAA 1-4, MAA 7 MAA 13 MAA 1-4, MAA 7-10 MAA 14 MAA 1 MAA 15 MAA 1-10 MAA17 MAA 1-10 Soveltava kurssi MAA 16 Edeltävät suoritukset PAKOLLISET KURSSIT MAA 1: Funktiot ja yhtälöt MAA 2: Polynomifunktiot MAA 3: Geometria MAA 4: Analyyttinen geometria MAA 5: Vektorit MAA 6: Todennäköisyys ja tilastot MAA 7: Derivaatta MAA 8: Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA 10: Integraalilaskenta SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA 11: Lukuteoria ja logiikka Opiskelija mm. perehtyy lause- ja predikaattilogiikan perusteisiin, harjoittelee todistamista, oppii lukuteorian peruskäsitteitä, perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin sekä osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. Suositellaan 1. vuodelle. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Opiskelija perehtyypolynomien jaollisuuteen, polynomien tekijöihin, absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteeseen, yhtälön numeeriseen ratkaisemiseen sekä numeeriseen derivointiin ja integrointiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Opiskelija täydentää differentiaali- ja integraalilaskennan taitojaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 14: Talousmatematiikka koulukohtainen kurssi Suositellaan 1. vuodelle. Arviointi: Numeroarvosana MAA 15: Kertauskurssi koulukohtainen kurssi Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana

18 18 MAA17:Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija koulukohtainen kurssi Suositellaan 3.vuodelle. Kurssilla esitellään matematiikan sovelluksia ja niiden teoreettisia taustoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVA KURSSI MAA 16: Pitkän matematiikan johdantokurssi Kurssi on tarkoitettu lukioon tuleville pitkän matematiikan opiskelijoille. Kurssilla on tarkoitus saada hyvä lähtövalmius matematiikan opiskelulle. LYHYT MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT (edeltävät opinnot) MAB 1: Lausekkeet ja yhtälöt MAB 2: Geometria MAB 3: Matemaattisia malleja I MAB 1 MAB 4: Matemaattinen analyysi MAB 1 MAB 5: Tilastot ja todennäköisyys MAB 6: Matemaattisia malleja II MAB 3 Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä SYVENTÄVÄT KURSSIT MAB 7: Talousmatematiikka Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä ja saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun. Lisäksi opiskelija saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Edeltävät opinnot: MAB 1 Suoritusajankohta: Suositellaan 2.vuodelle. Arviointi: Numeroarvosana MAB 8: Matemaattisia malleja III Kurssin tavoitteena on, että opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta ja saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. Edeltävät opinnot: MAB 2 MAB 9: Matematiikan kertauskurssi koulukohtainen kurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien (kurssit 1-6) keskeiset sisällöt. Lisäksi kurssin tavoitteena on ohjata opiskelija hahmottamaan laajempia matemaattisia kokonaisuuksia. Edeltävät opinnot: MAB1-MAB6 SOVELTAVA KURSSI MAB 11: Matematiikan johdantokurssi Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan keskeiset asiat. Tavoitteena kurssilla on varmistaa opiskelijan valmius aloittaa lyhyen matematiikan opiskelu. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

19 19 FYSIIKKA Fysiikan kursseilla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua erilaisiin kokeellisiin mittausmenetelmiin. Mittaustulosten avulla hän voi havainnoida ympäristöään ja syventää oppimaansa tietoa sekä arvioida mittaustensa luotettavuutta. Riittävä fysikaalinen tietämys mahdollistaa mallintamisen ymmärtämisen ja takaa hyvän pohjan jatko-opiskelulle teknillisillä ja lääketieteellisillä aloilla. Pitkästä matematiikasta on hyötyä opiskeltaessa fysiikan syventäviä kursseja. Kurssien suoritusjärjestys Syventävät kurssit Edeltävät kurssit FY 2 FY 1 FY 3 FY 1 FY 4 FY 1, FY 3 FY 5 FY 1, FY 4 FY 6 FY 1, FY 4 FY 7 FY 1, FY 4, FY 6 FY 8 FY 1, FY 4 FY 10 FY 1 - FY 8 Soveltavat kurssit FY 9 FY 1 PAKOLLINEN KURSSI FY 1: Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä, sen suuruusluokkasuhteisiin ja peruskäsitteisiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. SYVENTÄVÄT KURSSIT FY 2: Lämpö Kurssilla tutustutaan eri olomuotojen ominaisuuksiin ja lämpöopin lainalaisuuksiin. FY 3:Aallot Kurssilla tutkitaan mekaanista värähdysliikettä, aaltoliikettä, äänen syntyä, valon kulkua ja käyttäytymistä erilaisissa rajapinnoissa. FY 4:Liikkeen lait Kurssilla käsitellään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä, niitä selittäviä malleja, Newtonin lakeja ja säilymislakien merkitystä fysiikassa. FY 5:Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla syvennetään osaamista mekaniikasta, tasapainosta, pyörimisestä ja heittoliikkeestä. FY 6:Sähkö Kurssilla perehdytään sähköopin perusilmiöihin sähköstatiikan ja tasavirtapiirien avulla. FY 7:Sähkömagnetismi Kurssilla tutustutaaninduktioilmiön sovelluksiin muuttuvan sähkö- ja magneettikentän avulla sekä vaihtovirtapiireihin. FY 8:Aine ja säteily Moderni fysiikka käsittelee kvanttimekaniikan peruskäsitteitä. Lisäksi kurssilla perehdytään atomi- ja ydinfysiikanalkeisiin, hiukkasmaailman ilmiöihin sekä radioaktiivisuuteen. FY 10:Lukion fysiikan kokonaiskuva koulukohtainen kurssi Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista runsain laskuesimerkein. Erityisesti harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVA KURSSI FY 9:Kokeellinen fysiikka Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilta. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin voidaan sisällyttää vierailuja eri tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Osaan töistä laaditaan työselostus. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

20 20 KEMIA Koska kemia on keskeinen luonnontiede, sitä tarvitaan monissa jatko-opinnoissa. Kemian tietoja ja taitoja tarvitaan mm. lääketieteessä ja farmasiassa, eri luonnontieteissä, biotieteissä, teknillisillä aloilla, terveydenhuollon jatko-opinnoissa sekä maatalous- ja metsätieteellisissä opinnoissa. Kemian kurssit tukevat myös biologian opiskelua lukiossa. Kurssien suoritusjärjestys Syventävät kurssit Edeltävät kurssit KE 2 KE 1 KE 3 KE 1-2 KE 4 KE 1-3 KE 5 KE 1-4 KE 6 KE 1-2 KE 7 KE 1-6 Soveltavat kurssit KE 8 KE 1 KE 9 KE 1-2, BI 1-2, BI 5 PAKOLLINEN KURSSI KE 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia SYVENTÄVÄT KURSSIT KE 2: Kemian mikromaailma KE 3: Reaktiot ja energia KE 4: Metallit ja materiaalit KE 5: Reaktiot ja tasapaino KE 6: Orgaanisen kemian jatkokurssi koulukohtainen kurssi Arviointi: Numeroarvosana KE 7: Lukion kemian kokonaiskuva koulukohtainen kurssi Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVAT KURSSIT KE 8: Kokeellinen kemia Perehdytään oppilastöiden avulla yksinkertaisiin työ- ja tutkimusmenetelmiin. KE 9: Biokemia Yhteinen kurssi kemian ja biologian kanssa. Kurssi sisältää runsaasti kokeellisia työtapoja keskittyen lähinnä tärkeimpien biomolekyylien (rasvat, hiilihydraatit, proteiinit ja DNA) rakenteisiin, reaktioihin ja merkitykseen eliöiden aineenvaihdunnassa. Kurssi tarjotaan parillisilla luvuilla alkavinalukuvuosina. KE 10: Teollisuus ja teknologia Kurssilla tutustutaan paikkakunnan teollisuuteen vierailemalla kohteissa ja tekemällä pieniä laboratoriotöitä. Lisäksi tutustutaan mm. yritysten laatujärjestelmiin, ympäristösertifikaatteihin, työturvallisuuteen ja tuotantoon. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Edeltävät suoritukset: KE1-2

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot