Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11"

Transkriptio

1 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv

2 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo puh fax (03) (koulutoimisto) rehtori Pasi Syrjä p apulaisrehtori Marjatta Itkonen p opinto-ohjaaja Maili Kulmala p toimistovirkailijaannelehto p opettajien sähköposti opiskelijoiden sähköposti opettajienhuone p terveydenhoitaja Minna Jussila p kirjasto ja oppimateriaalikeskus Maija Kuivasto p vahtimestari SeppoVuorinen p Siistijät p

3 Sisällys OPINTOJEN SUUNNITTELU JAAIKATAULU... 4 YLIOPPILASTUTKINTO... 8 OPINTOJEN OHJAUS... 9 KIELET JAKULTTUURIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS TOINEN KOTIMAINEN KIELI: RUOTSI (B1-KIELI) ENGLANTI, SAKSA JA RANSKA (A-KIELI) ESPANJA, RANSKA, SAKSA JAVENÄJÄ (B2- JA B3-KIELET) MATEMATIIKKAJALUONNONTIETEELLISETAINEET PITKÄ MATEMATIIKKA LYHYT MATEMATIIKKA FYSIIKKA KEMIA TIETOTEKNIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE IHMIS- JAYHTEISKUNTATIETEELLISETAINEET USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO TERVEYSTIETO PSYKOLOGIA FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI TAITO- JATAIDEAINEET MUSIIKKI KUVATAIDE ILMAISUTAITO JATANSSI LIIKUNTA... 35

4 4 OPINTOJEN SUUNNITTELU JAAIKATAULU Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 75 kurssin lukio-opinnot. Ylärajaa ei ole asetettu. Voimassaolevan tuntijaon mukaan kursseista 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka) on pakollisia. Lisäksi lukion opiskelijan on suoritettava 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Loput ovat vapaasti valittavia kursseja. Edellä esitetyn tuntijaon lisäksi kurssivalintoihin vaikuttavat opiskelijan henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, ylioppilaskirjoitusajankohta, jatko-opintosuunnitelmat ja opintotarjonta. Valinnan mahdollisuudet ovat siis todelliset, sillä kaikkiaan tarjonnassa on noin 190 erilaista valinnaiskurssia, joista vuosittain toteutuu 130. Halutessaan opiskelija voi myös painottaa opintonsa. Eri suuntautumisvaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat (ks. myös kuva s. 9): Opiskelija voi painottaa opintonsa matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin. Tässä tapauksessa opiskelija keskittyy syventämään tietämystään matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja tietotekniikassa. Valkeakosken lukiossa on hyvin monipuolinen kielitarjonta. Valittavana on kotimaisten kielten äidinkielen ja ruotsin (B1) lisäksi englannin (A1), saksan (A1, B2 ja B3), ranskan (B2 ja B3), venäjän (B3) ja espanjan (B3) kielen kursseja. Kansainvälistyvä Suomi tarvitsee kielten monitaitureita. Yksi painotusmahdollisuus on ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset aineet, jolloin opinnoissa keskitytään elämänkatsomustietoon, filosofiaan, historiaan, psykologiaan, terveystietoon, uskontoon ja yhteiskuntaoppiin. Näitä aineita yhdistää ihmiskuvan, maailmankuvan ja yhteiskunnallisen ilmiöiden tarkastelu. Opiskelijan on mahdollista painottaa opintonsa myös kuvataiteeseen, musiikkiin ja liikuntaan. Edellisten lisäksi tanssi ja ilmaisutaito ovat niitä aineita, joihin opiskelija voi syventyä. Kilpaurheilua harrastaville on räätälöity soveltavia kursseja, joiden tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi aamupäivän harjoittelu.

5 5 Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erityisoppilaitokset Ammattioppilaitokset MATEMATIIKKA JA LUONNONTIEDE matematiikka fysiikka kemia biologia maantiede tietotekniikka TAITO- JA TAIDEAINEET kuvataide musiikki liikunta ilmaisutaito ja tanssi MUUALLA SUORITETUT OPINNOT seutukunnan muut lukiot KIELET JA KULTTUURIT äidinkieli ja kirjallisuus ruotsi englanti saksa ranska venäjä espanja syventävät ja soveltavat kurssit pakolliset kurssit IHMIS- JA YHTEISKUNTA- TIETEET historia yhteiskuntaoppi psykologia filosofia uskonto elämänkatsomustieto terveystieto ammatilliset oppilaitokset yliopistot ja ammattikorkeakoulut vapaan sivistystyön oppilaitokset taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset OPINTO-OHJAUS Peruskoulu

6 6 Lukio-opintojen eteneminen järkevästi ja hallitusti vaatii jatkuvaa henkilökohtaista suunnittelua. Opintojen suunnittelun tukenatoimii opinto-ohjaus.opintojensuunnitteluunkuuluumyösetenemisaikataulusta huolehtiminen.neljäerilaistaetenemisvaihtoehtoaon esitelty alla olevassa kuvassa. Suositeltavin ja ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto on perinteinen kolmen vuoden aikataulu. Eteneminen tämän ohjelman mukaan edellyttää opiskelijalta joka jaksossa keskimäärin kuusi kurssisuoritusta. Lukion suorittamisvaihtoehdot 1. vaihtoehto 2. vaihtoehto 3. vaihtoehto 4. vaihtoehto SUOSITUS LV 4. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 1. opiskeluvuosi Jakso kurssia kurssia kurssia kurssia yo 75- yo yo yo yo yo yo 75- yo yo 5 2,5 VUODEN AIKATAULU 10 jaksoa - 7,5 kurssia / jakso 3 VUODEN AIKATAULU 13 jaksoa - 5,8 kurssia / jakso 3,5 VUODEN AIKATAULU 16 jaksoa - 4,7 kurssia / jakso 4 VUODEN AIKATAULU 18 jaksoa - 4,2 kurssia / jakso Oppaan takakannen sisäsivulla on kurssivalintoja ja henkilökohtaisen opinto-ohjelman laatimista varten tarkoitettu OPINTOSUUNNITELMA-lomake.

7 7 YHTEISTYÖ TAITEEN PERUSOPETUSTAANTAVIEN OPPILAITOSTEN KANSSA Valkeakosken Kuvataidekoulun, Musiikkiopiston, Käsityökoulun, Teatteri-ilmaisun koulun, Sanataidekoulun ja Baletti- ja liikuntakoulun kanssa on erikseen sovittu seuraavista periaatteista. Taiteen perusopetusopinnot hyväksytään osaksi lukion oppimäärää, mikäli opinnot suoritetaan lukiovuosien aikana ja ne ovat taiteen perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia. Yleisen opetussuunnitelman mukaisista opinnoista hyväksiluetaan tapauskohtaisesti enintään 3 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 2 kurssia). Laajan opetussuunnitelman mukaisista opinnoista tapauskohtaisesti enintään 6 kurssia (yhden vuoden aikana enintään 3 kurssia. Opintojen hyväksiluku tapahtuu jälkikäteen todistusta vastaan (esim. lukuvuositodistus tai opintokirja). URHEILUAKATEMIA Valkeakosken Urheiluakatemia tarjoaa huipulle tähtäävillenuorilletukeaopiskelun, lajivalmennuksen ja kilpailutoiminnanyhteensovittamiseen.akatemiaurheilijat voivat suorittaa koulukohtaisia urheiluvalmennuskursseja, joista on tarkempi selvitys liikunnan kurssien esittelysivulla.lisäksi akatemia tarjoaa monipuolisia tukipalveluita opintojen ohjauksesta lääkäripalveluihin. Lisää Valkeakosken Urheiluakatemian toiminnasta kerrotaan mm. akatemian kotisivuilla: LUKIO-OPINTOJEN JAAMMATILLISTEN OPINTOJEN YHDISTÄMINEN Valkeakosken lukio tarjoaa yhteistyössä Valkeakosken ammattiopiston kanssa opintokokonaisuuksia, joissa voi kätevästi yhdistää lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot. Opintojen yhdistäminen on mahdollista kahdella tavalla. Opiskelja voi suorittaa lukion koko oppimäärän, ylioppilastutkinnon ja ammattillisen perustutkinnon.toinen vaihtoehto on keskittyö lukio-opinnoissa ainoastaan niihin aineisiin, jotka aikoo kirjoittaa, suorittaa ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon. Lisätietoa opintojen yhdistämisesta saa lukion kotisivuilta: PÄIVÖLÄN MATEMATIIKKALINJA Valkeakosken lukio järjestää opetusta myös Päivölän kansanopiston tiloissa. Kurssit on tarkoitettu Päivölänmatematiikkalinjanopiskelijoille.Kaksivuotisessa koulutuksessahe suorittavat lukio-opintojen ohella matemaattis-luonnontieteellisesti painotettuja tietotekniikan ja kansanopisto-opintoja sekä työskentelevät Nokian Toijalan tutkimusyksikössä.

8 8 YLIOPPILASTUTKINTO - Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto. - Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa koko maassa. - Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät-syksykevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. - Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: o toisen kotimaisen kielen koe o yksi vieraan kielen koe o matematiikan koe o reaaliaineissa järjestettävä koe Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. - Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, jokoa-tason kieli tai pitkä matematiikka. - Ennen tutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. - Ylioppilaskokeen tehtävät perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöihin. - Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. - Ylioppilastutkintoonilmoittautuminenonsitova. Ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi koekerraksi, vaikka opiskelija jättäisi saapumatta kokeeseen. - Ylioppilastutkintotodistus luovutetaan, kun Kurssivalintoihin vaikuttavat oleellisesti ylioppilaskirjoitusten ajankohta ja suoritusjärjestys. Abivuotena opiskelijoille jaetaan abin ohjeisto, johon on kerätty kaikki keskeisimmät tiedot ylioppilaskirjoituksista. Seuraavaan luetteloon on koottu tutkinnosta yleistietoa, joka kannattaa huomioida opintoja suunniteltaessa. opiskelija on suorittanut pakolliset kokeet hyväksytysti edellyttäen, että opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. - Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. - Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa kerran ilman aikarajaa. - Tutkintoa voi täydentää myöhemmin. - Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä. - Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Koepäivien välillä on noin viikko. o Ensimmäinen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, bio- o logia Toinen koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto - Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. - Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää.

9 9 OPINTOJEN OHJAUS Opinto-ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja järjestelyjä, joilla pyritään turvaamaan yksittäisen opiskelijan mahdollisimmanhyvä onnistuminen lukio-opinnoissa ja tukemaan hänen uranvalintaansa, sijoittumistaan jatko-opintoihinsekä henkilökohtaista kehitystään ihmisenä.opinto-ohjaus jakaantuu luokkamuotoiseen (oppitunnit) ja muuhun ohjaukseen (henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus). PAKOLLINEN KURSSI OP 1: Koulutus, työ ja tulevaisuus Kurssi suoritetaan hajautetusti kolmen vuoden aikana, 1/3 kurssia kunakin vuonna. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. SYVENTÄVÄ KURSSI OP 2: Opiskelu, työ ja ammatinvalinta Kurssi antaa lisävalmiuksia käsitellä itsetuntemukseen, ammatti- ja koulutusvaihtoehtoihin sekä työelämän kysymyksiin liittyviä teemoja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Opiskelijat kokoavat portfolion, joka sisältää neljä osa-aluetta: itsetuntemus, jatkokoulutus, työelämä ja itsearviointi. Kurssin alussa pidetään muutamia luokkatunteja, jolloin opiskelijat laativat henkilökohtaisen kurssisuunnitelman aikatauluineen ja tutustumiskäynteineen. Pääosa kurssista tehdään itsenäisesti hyödyntäen Pedanet-ympäristöä. Kurssin voi suorittaa 2. tai 3. opiskeluvuotena. SOVELTAVAT KURSSIT OP 3: Opiskeluvalmiudet I Kurssi toteutetaan opinto-ohjauksen, äidinkielen, reaaliaineiden, vieraiden kielten ja tietotekniikan yhteistyönä. Kurssilla opiskelija perehtyy lukion käytänteisiin, laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman koko lukioajalle, tehostaa opiskelutekniikkaansa, laatii essee-vastauksen, saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn sekä perehtyy tutkielmanteon eri vaiheisiin. Kurssin suorittamiseen kuuluu osallistuminen 1. lukuvuoden ryhmänohjaustuokioihin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. OP 4: Opiskeluvalmiudet II Sisältönä on harjoitustutkielman laatiminen tai tiedonhallinnan ajokortin suorittaminen. Ei luokkatunteja. Kurssin laajuus on ½ kurssia. OP5: Tutor-kurssi Kurssilla opiskelijat koulutetaan tutoreiksi, joiden tehtävänä on perehdyttää ja ohjata tulevia lukiolaisia lukio-opintoihin sekä esitellä koulua mm. koulutusmessuilla. Suurin osa kurssista on tutorina toimimista. Kurssin laajuus on ½ kurssia.

10 10 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli on tärkeä elämänhallinnan väline ja identiteetin rakentaja. Siihen perustuvat oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja kulttuuriin kasvaminen. Äidinkielenopetus tähtää kulttuuriseen luku- ja kirjoitustaitoon sekä yhteiskunnan vaatimukset täyttäviin kielen taitoihin. Opetuksen päämääränä on mahdollisimman toimiva oppiaineen sisäinen integraatio, joka ottaa huomioon eri taitoalueet, kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen. Työtavat ja arviointi. Kaikkiin pakollisiin kursseihin sisältyykaunokirjallisuutta, erilaisia suullisen ja kirjallisen ilmaisunharjoituksia ja kielenhuoltoa. Äidinkieli on luonteeltaan prosessiaine, jaäidinkielen opiskelutehtävät toteutuvat suurelta osin monivaiheisena luovana työnä. Opiskelu perustuu etupäässä omaan tekemiseen. Opiskelu on paljolti erilaisten tekstien kirjoittamista, suullisten esitysten pitämistä ja projektitöitä. Arvioinnissa nämä tuotokset ovat keskeisiä. Kunkin kurssin alussa sovitaan arvioinnin yksityiskohdista. PAKOLLISET KURSSIT ÄI 1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 2: Tekstien rakenteita ja merkityksiä Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 4: Tekstit ja vaikuttaminen Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 5: Teksti, tyyli ja konteksti Edeltävät suoritukset: ÄI 1 ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5 SYVENTÄVÄT KURSSIT ÄI 7: Puheviestinnän taitojen syventäminen Kurssille suositellaan otettavaksi enintään 20 opiskelijaa. Opiskellaan puhekommunikaatiossa tarvittavia taitoja: taitoa esittää oma asia selkeästi, johdonmukaisesti, jäsentyneesti ja tilanteeseensopivasti, taitoa sovittaa omat viestit ryhmätilanteeseen, taitoa tulkita muiden viestejä. Opiskelija valmentautuu erilaisten puhe-esitysten pitämiseen ja syventää ryhmäviestintätaitojaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 8: Tekstitaitojen syventäminen Kurssilla keskitytään tekstitaitokokeen harjoittelemiseen ja kerrataan kielenhuoltoa. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5. ÄI 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kurssilla keskitytään esseekokeen harjoittelemiseen. Opiskelija lukee yhden suomalaisen uutuuskirjan. Kurssille pyritään saamaan kirjailijavieras. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-5. ÄI 10: Sanataiteen kurssi koulukohtainen kurssi Tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuuden tuntemusta jatulkintataitoja.tutustutaan kirjallisuuskritiikkiin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden pohjalta kirjoittamista. Edeltävät suoritukset: ÄI 1-2 Arviointi: Numeroarvosana

11 11 SOVELTAVAT KURSSIT ÄI 11: Lukudiplomi Opiskelija voi suorittaa jokoa- tai B-kohdan. Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana opiskelijan omassa tahdissa. A. Kaunokirjallisuusdiplomi Opiskelija valitsee noin 60 kirjailijalta yhteensä 20 teosta ja tekee niistä opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä. Suoritus on joko kirjallinen tai suullinen. Kurssin tarkoitus on synnyttää ja ylläpitää lukuhalua ja-iloa. Tehtävien tarkoitus ei siis ole kuulustelu. B. Tietokirjadiplomi Opiskelija valitsee reaaliaineisiin liittyviä tietokirjoja 4-12 kappaletta ja tekee niistä opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä. Opettajat ovat pisteyttäneet kirjat niiden vaikeuden mukaan 1-3 pisteellä. Opiskelijan on kerättävä 12 pistettä. Suoritus on joko kirjallinen tai suullinen. ÄI 14: Luova kirjoittaminen Kurssi kannustaa omaehtoiseen kirjoittamisharrastukseen. Kurssiin kuuluu erityyppisten, lähinnä fiktiivisten tekstien kirjoittamista, tekstin muokkaamista ja palautteen antamista kirjoituksista. Tutustutaan oman kaupungin mahdollisuuksiin harrastaa ja opiskella kirjoittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ÄI 15: Mediakritiikki ja psykologia Kurssilla tutustutaan joukkoviestimien (lehdet, radio, tv, internet) ilmaisuun, vaikutustapoihin ja merkitykseen. Millainen on median antama kuva todellisuudesta? Millä keinoilla mediassa vaikutetaan? Miten media vaikuttaa toimintaamme? Tutkitaan sekä asia- että viihdeohjelmia mediakriittisesti ja psykologian keinoin. Yhteinen kurssi psykologian kanssa (PS 9).Arviointi: suoritusmerkintä. ÄI 12: Mediadiplomi Kurssi rakentuu peruskurssista, kolmesta oppilaan valitsemasta syventävästä tai soveltavista kurssista ja mediadiplomikurssista. Kolme oppilaan valitsemaa kurssia voivat olla kuvataiteen tai jonkin reaaliaineen kursseja. Peruskurssin voi suorittaa osittain verkkokurssina itsenäisesti, osittain opettajan ohjaamana. Mediadiplomi-kurssilla ohjataan diplomityön suunnittelua,valmistamistaja viimeistelyä sekä suoritetaan esseekoe. Diplomityö, jossa valittua aihetta tarkastellaan median keinoin, ja työprosessista valmistettu portfolio arvostellaan asteikolla 1-5. ja diplomitodistus

12 12 TOINEN KOTIMAINEN KIELI: RUOTSI (B1-KIELI) Kurssit suositellaan suoritettaviksi numerojärjestyksessä, mutta suoritusjärjestyksestä voi poiketa yhden kurssin verran. Kurssin itsenäisesti opiskelusta on neuvoteltava opettajan kanssa. Itsenäisesti voi suorittaa korkeintaan kaksi kursia kurseista RUB 2 RUB 6. PAKOLLISET KURSSIT RUB 1: Koulu ja vapaa-aika RUB 2: Arkielämää Pohjoismaissa RUB 3: Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa RUB 4: Elämää yhdessä ja erikseen RUB 5: Elinympäristömme SYVENTÄVÄT KURSSIT RUB 6. Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aihealueina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat. Kurssilla kerrataan syventäen myös keskeisiä kielioppiasioita ja harjoitellaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. Numeroarvostelun lisäksi kurssista saa erillisen suullisen kielitaidon todistuksen. RUB 7: Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssilla vahvistetaan ja aiemmilla kursseilla hankittua kielitaitoa.aihealueina ovat mm. kansainvälinen vaikuttaminen ja jatko-opintojen suunnitteleminen. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja tutustutaan ylioppilaskokeiden eri tehtävätyyppeihin. SOVELTAVAT KURSSIT RUB 8: Kuuntelukurssi Kurssilla harjoitellaanmonipuolisesti kuullunymmärtämistä ja sen strategioita, esim. kuuntelutehtävien, elokuvien ja TV- ja radio-ohjelmien avulla. Kurssin voi valita aikaisintaan 5. kurssin jälkeen. Kurssin laajuus: 1/2 kurssia. RUB 9. Kertauskurssi Niveltävä, perussanastoa ja -kielioppia kertaava kurssi. Suositellaan opiskeltavaksi ennen kurssia RUB1. RUB 10. Kirjoittamiskurssi Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitetaan tekstien tuottamista, hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää ylioppilaskokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Soveltuu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. RUB 11. Eximia-kurssi Abien valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla harjoitellaan keskeisiä asioita ja tutustutaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Edeltävät suoritukset: pakolliset kurssit

13 13 VIERAAT KIELET Vieraat kielet antavat opiskelijoille osan heidän yleissivistyksestään ja toisaalta välineen laajentaa sitä edelleen. Kielet antavat lisäksi opiskelijoille elämässä ja monissa ammateissa tarvittavan viestinnän välineen. Monipuolinen kielitaito antaa valmiuksia osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja työskennellä kansainvälisissä työympäristöissä. Tietotien lukiossa voi vapaaehtoisina kielinä opiskella saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Lisäksi tarjotaan kiinan kielen alkeiskursseja. Syventävät kurssit arvioidaan painottamalla opiskelijan kurssien aikana osoittamaa henkilökohtaista aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Kieliohjelma K IEL I K OODI TASO englanti EN A1 toinen kotimainen, ruotsi RU B1 saksa SA A1, B2 ja B3 ranska RA A1, B2 ja B3 venäjä VE B3 espanja EA B3 kiina KX - ENGLANTI, SAKSA JA RANSKA (A-KIELI) PAKOLLISET KURSSIT ENA1 1, SAA1 1, RAA1 1: Nuori ja hänen maailmansa ENA1 2, SAA1 2, RAA1 2: Viestintä ja vapaa-aika ENA1 3, SAA1 3, RAA1 3: Opiskelu ja työ ENA1 4, SAA1 4, RAA1 4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA1 5, SAA1 5, RAA1 5: Kulttuuri ENA1 6, SAA1 6, RAA1 6: Tiede, talous ja tekniikka SYVENTÄVÄT KURSSIT ENA1 7, SAA1 7, RAA1 7: Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiirejä ovat luonto ja sen tila, luonnonsuojelu, luonnonmullistukset ja kierrätys. Englannin kurssilla harjoitellaan jo kaikkia ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. ENA1 8, SAA1 8, RAA1 8: Puhu ja ymmärrä paremmin. Kurssilla harjoitellaan puhevietinnän strategioita aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Numeroarvostelun lisäksi kurssista saa erillisen suullisen kielitaidon todistuksen. SOVELTAVAT KURSSIT (ENGLANTI) ENA1 9: Yhteinen maailma Kurssin aihepiirejä ovat ajankohtaiset tapahtumat ja yleismaailmalliset kehityslinjat. Kurssilla hiotaan taitoja ja valmiuksia, joita ylioppilastutkinnossa tarvitaan. NA1 10: Writing English Kurssin tavoitteena on kirjallisen ilmaisun parantaminen. Kurssilla harjoitellaan eri tyyppisten tekstien tuottamista, tekstien hiomista ja muokkaamista. Harjoittelu tähtää päättökokeessa tarvittavien taitojen kohentamiseen. Kurssiin kuuluu olennaisena osana opettajan antama henkilökohtainen palaute. Suoritusajankohta: Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena.

14 14 ENA1 11: Eximia-kurssi Abien valmennuskurssi ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla tehdään aikaisempia ylioppilaskokeiden tehtäviä, perehdytään testityyppeihin ja kerrataan joitakin rakenneasioita opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Ennen Eximiakurssia on pakolliset kurssit oltava suoritettuina. Suositeltavaa on, että syksyllä kirjoittavat valitsevat kurssin 1. jaksoon ja keväällä kirjoittavat 3. jaksoon. Puolet kurssista on lähiopetusta ja puolet itsenäistä mutta kontrolloitua työtä. ENA1 12: Remedial English (Vanha ENA1 9) Kerrataan peruskoulun rakenteita ja sanastoa suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on kielellisen varmuuden kohentaminen. Suositellaan kaikille niille opiskelijoille, joilla peruskouluenglannin päättöarvosana on alle 8. ENA1 13: Kielidiplomi Opiskelija valitsee kieltenopettajien laatimalta kirjailijalistalta vähintään viisi kirjailijaa, joilta lukee yhteensä kymmenen teosta. Luetut kirjat voivat olla kaikki joko yhdellä vieraalla kielellä tai vaihtoehtoisesti useammalla, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi, ranskaksi tai venäjäksi. Niistä opiskelija tekee opettajan kanssa yhteisesti sovittuja tehtäviä, joiden tarkoitus ei kuitenkaan ole kuulustelu. Kurssi pyrkii innostamaan opiskelijoita lukemaan myös vieraskielistä kirjallisuutta. Kurssi suoritetaan lukio-opintojen aikana opiskelijan omassa tahdissa. ENA1 14: Matkalla Euroopassa Tarkoituksena on tehdä matka yhteen tai useampaan Euroopan maahan ja tutustua niiden kouluoloihin ja kulttuuriin. Opiskelijat osallistuvat matkan kustannuksiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. ENA1 15: Rakenteet raiteilleen Tarkoituksena on vahvistaa englannin rakenteiden hallintaa ja kehittää opiskelijan lauseenmuodostuskykyä. Lisäksi paneudutaan monipuoliseenkuullun ymmärtämisen harjoittelemiseen. Kurssin voi valita aikaisintaan 5. kurssin jälkeen. ENA1 16 Tandem-kurssi Lukion ja HAMKin ulkomaalaiset opiskelijat muodostavat työryhmiä tai työpareja. Kurssin tavaoitteena on edistää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välillä ja rohkaista suomalaisia opiskelijoita käyttämään vierasta kieltä luontevasti aidoissa tilanteissa. Kurssi antaa ainutlaatuisen tilaisuudentutustua vieraisiin kulttuureihin. Opettaja toimii ryhmien ohjaajana ja varsinainen työskentelytapahtuu ryhmien jäsenien sopimana ajankohtana. SOVELTAVAT KURSSIT (SAKSA) SAA1 9: Vor dem ersten Kurs Kertauskurssi ennen ensimmäistä kurssia. Kerrataan perussanastoa ja kieliopin ydinkohtia suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Yhteinen B2-kielen kanssa SAA1 10: Vor dem Abitur Kurssin tunneilla kerrataan keskeisiä asioita, kirjoitetaan aineita ja tehdään aikaisempia yotehtäviä.yhteinen B-kielten kanssa.

15 15 ESPANJA, RANSKA, SAKSA JA VENÄJÄ (B2- JA B3-KIELET) SYVENTÄVÄT KURSSIT B3-kielen opiskelijat opiskelevat omana ryhmänään kaksi ensimmäistä kurssia. Sen jälkeen B2 ja B3 - kielten ryhmät yhdistyvät. Kurssit 9 ja 10 (RAB3 9, SAB3 9, VEB3 9, RAB3 10, SAB3 10, VEB3 10) ovat B3-kielen lukijoille koulukohtaisia syventäviä kursseja. Ranskan, saksan ja venäjän opiskelijoille pyritään tarjoamaan matka kohdekielen maahan lukioaikana. RAB3 1, SAB3 1, VEB3 1, EAB3 1: Hyvää päivää, hauska tutustua Opettaa perusvuorovaikutustaitoja ja itsestä kertomista arkipäivän tilanteissa. RAB3 2, SAB3 2, VEB3 2, EAB3 2: Näin asiat hoituvat Opettaa selviytymään yksinkertaisissa asioimistilanteissa. RAB2 1, SAB2 1, RAB3 3, SAB3 3, VEB3 3, EAB3 3: Vapaa-aika ja harrastukset Vahvistaa peruskoulussa opittua sanastoa ja rakenteita vapaa-aikaan liittyvissä aiheissa. RAB2 2, SAB2 2, RAB3 4, SAB3 4, VEB3 4, EAB3 4: Meillä ja muualla Tutustuttaa kohdemaan historiaan, nähtävyyksiin ja lomanviettomahdollisuuksiin. RAB2 3, SAB2 3, RAB3 5, SAB3 5, VEB3 5, EAB3 5: Ennen ja nyt Tarkastelee elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. RAB2 4, SAB2 4, RAB3 6, SAB3 6, VEB3 6, EAB3 6: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Aihepiirit liittyvät tulevaisuuden suunnitelmiin, kouluun ja myöhempään opiskeluun. RAB2 5, SAB2 5, RAB3 7, SAB3 7, VEB3 7, EAB3 7: Kulttuuri Tutustuttaa kohdemaidenkulttuurin ilmenemismuotoihin. RAB2 6, SAB2 6, RAB3 8, SAB3 8, VEB3 8, EAB3 8: Yhteinen maapallomme Aihepiireinä ovat yhteiskunta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. RAB2 7, SAB2 7, RAB3 9, SAB3 9, VEB3 9: Tiede ja tekniikka Käsittelee tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestintään liittyviä tekstejä. Kurssi on B3-kielen lukijoille koulukohtainen syventävä kurssi, ja se arvostellaan numerolla. RAB2 8, SAB2 8, RAB3 10, SAB3 10, VEB3 10: Luonto ja kestävä kehitys Aiheina ovat luonto ja sen ilmiöt sekä ihminen ja luonto. Kurssi on B3-kielen lukijoille koulukohtainen syventävä kurssi, ja se arvostellaan numerolla.

16 16 SOVELTAVAT KURSSIT SAKSAN KIELI SAB2 9: Vor dem ersten Kurs Kertaa perussanastoa ja kieliopin ydinkohtia ennen ensimmäistä kurssia. Yhteinen A-kielen kanssa. SAB2 10, SAB3 11: Vor dem Abitur Kurssin tunneilla kerrataan kielioppia ja sanastoa, kirjoitetaan aineita ja tehdään aikaisempia yotehtäviä. Kurssi on yhteinena-kielen kanssa.

17 17 PITKÄ MATEMATIIKKA Pitkän matematiikan opiskelu edellyttää pitkäjänteistä, työtä pelkäämätöntä suhtautumista opiskeluun sekä hyviä tietoja peruskoulun oppimäärästä. Pitkän matematiikan tiedoista on hyötyä monella alalla, erityisesti teknillisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja kaupallisen alan yliopisto- ja korkeakouluopinnoissa. Kurssien suoritusjärjestys Pakolliset kurssit Edeltävät suoritukset MAA 1 MAA 2 MAA 1 MAA 3 MAA 1-2 MAA 4 MAA 1-3 MAA 5 MAA 1-4 MAA 6 MAA 1-2 MAA 7 MAA 1-4 MAA 8 MAA 1-4, MAA 7 MAA 9 MAA 1-4, MAA 7-8 MAA 10 MAA 1-4, MAA 7-9 Syventävät kurssit Edeltävät suoritukset MAA 11 MAA 1-2 MAA 12 MAA 1-4, MAA 7 MAA 13 MAA 1-4, MAA 7-10 MAA 14 MAA 1 MAA 15 MAA 1-10 MAA17 MAA 1-10 Soveltava kurssi MAA 16 Edeltävät suoritukset PAKOLLISET KURSSIT MAA 1: Funktiot ja yhtälöt MAA 2: Polynomifunktiot MAA 3: Geometria MAA 4: Analyyttinen geometria MAA 5: Vektorit MAA 6: Todennäköisyys ja tilastot MAA 7: Derivaatta MAA 8: Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA 10: Integraalilaskenta SYVENTÄVÄT KURSSIT MAA 11: Lukuteoria ja logiikka Opiskelija mm. perehtyy lause- ja predikaattilogiikan perusteisiin, harjoittelee todistamista, oppii lukuteorian peruskäsitteitä, perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin sekä osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. Suositellaan 1. vuodelle. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Opiskelija perehtyypolynomien jaollisuuteen, polynomien tekijöihin, absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteeseen, yhtälön numeeriseen ratkaisemiseen sekä numeeriseen derivointiin ja integrointiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Opiskelija täydentää differentiaali- ja integraalilaskennan taitojaan. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. MAA 14: Talousmatematiikka koulukohtainen kurssi Suositellaan 1. vuodelle. Arviointi: Numeroarvosana MAA 15: Kertauskurssi koulukohtainen kurssi Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana

18 18 MAA17:Matematiikka tieteiden kuningatar ja palvelija koulukohtainen kurssi Suositellaan 3.vuodelle. Kurssilla esitellään matematiikan sovelluksia ja niiden teoreettisia taustoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden helpottaa korkeakouluopintojen aloittamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVA KURSSI MAA 16: Pitkän matematiikan johdantokurssi Kurssi on tarkoitettu lukioon tuleville pitkän matematiikan opiskelijoille. Kurssilla on tarkoitus saada hyvä lähtövalmius matematiikan opiskelulle. LYHYT MATEMATIIKKA PAKOLLISET KURSSIT (edeltävät opinnot) MAB 1: Lausekkeet ja yhtälöt MAB 2: Geometria MAB 3: Matemaattisia malleja I MAB 1 MAB 4: Matemaattinen analyysi MAB 1 MAB 5: Tilastot ja todennäköisyys MAB 6: Matemaattisia malleja II MAB 3 Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä SYVENTÄVÄT KURSSIT MAB 7: Talousmatematiikka Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä ja saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun. Lisäksi opiskelija saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Edeltävät opinnot: MAB 1 Suoritusajankohta: Suositellaan 2.vuodelle. Arviointi: Numeroarvosana MAB 8: Matemaattisia malleja III Kurssin tavoitteena on, että opiskelija laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta ja saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn. Edeltävät opinnot: MAB 2 MAB 9: Matematiikan kertauskurssi koulukohtainen kurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien (kurssit 1-6) keskeiset sisällöt. Lisäksi kurssin tavoitteena on ohjata opiskelija hahmottamaan laajempia matemaattisia kokonaisuuksia. Edeltävät opinnot: MAB1-MAB6 SOVELTAVA KURSSI MAB 11: Matematiikan johdantokurssi Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan keskeiset asiat. Tavoitteena kurssilla on varmistaa opiskelijan valmius aloittaa lyhyen matematiikan opiskelu. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

19 19 FYSIIKKA Fysiikan kursseilla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tutustua erilaisiin kokeellisiin mittausmenetelmiin. Mittaustulosten avulla hän voi havainnoida ympäristöään ja syventää oppimaansa tietoa sekä arvioida mittaustensa luotettavuutta. Riittävä fysikaalinen tietämys mahdollistaa mallintamisen ymmärtämisen ja takaa hyvän pohjan jatko-opiskelulle teknillisillä ja lääketieteellisillä aloilla. Pitkästä matematiikasta on hyötyä opiskeltaessa fysiikan syventäviä kursseja. Kurssien suoritusjärjestys Syventävät kurssit Edeltävät kurssit FY 2 FY 1 FY 3 FY 1 FY 4 FY 1, FY 3 FY 5 FY 1, FY 4 FY 6 FY 1, FY 4 FY 7 FY 1, FY 4, FY 6 FY 8 FY 1, FY 4 FY 10 FY 1 - FY 8 Soveltavat kurssit FY 9 FY 1 PAKOLLINEN KURSSI FY 1: Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä, sen suuruusluokkasuhteisiin ja peruskäsitteisiin. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. SYVENTÄVÄT KURSSIT FY 2: Lämpö Kurssilla tutustutaan eri olomuotojen ominaisuuksiin ja lämpöopin lainalaisuuksiin. FY 3:Aallot Kurssilla tutkitaan mekaanista värähdysliikettä, aaltoliikettä, äänen syntyä, valon kulkua ja käyttäytymistä erilaisissa rajapinnoissa. FY 4:Liikkeen lait Kurssilla käsitellään liikkeeseen liittyviä ilmiöitä, niitä selittäviä malleja, Newtonin lakeja ja säilymislakien merkitystä fysiikassa. FY 5:Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla syvennetään osaamista mekaniikasta, tasapainosta, pyörimisestä ja heittoliikkeestä. FY 6:Sähkö Kurssilla perehdytään sähköopin perusilmiöihin sähköstatiikan ja tasavirtapiirien avulla. FY 7:Sähkömagnetismi Kurssilla tutustutaaninduktioilmiön sovelluksiin muuttuvan sähkö- ja magneettikentän avulla sekä vaihtovirtapiireihin. FY 8:Aine ja säteily Moderni fysiikka käsittelee kvanttimekaniikan peruskäsitteitä. Lisäksi kurssilla perehdytään atomi- ja ydinfysiikanalkeisiin, hiukkasmaailman ilmiöihin sekä radioaktiivisuuteen. FY 10:Lukion fysiikan kokonaiskuva koulukohtainen kurssi Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva. Syvennetään eri osa-alueiden osaamista runsain laskuesimerkein. Erityisesti harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVA KURSSI FY 9:Kokeellinen fysiikka Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilta. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin voidaan sisällyttää vierailuja eri tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin. Osaan töistä laaditaan työselostus. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

20 20 KEMIA Koska kemia on keskeinen luonnontiede, sitä tarvitaan monissa jatko-opinnoissa. Kemian tietoja ja taitoja tarvitaan mm. lääketieteessä ja farmasiassa, eri luonnontieteissä, biotieteissä, teknillisillä aloilla, terveydenhuollon jatko-opinnoissa sekä maatalous- ja metsätieteellisissä opinnoissa. Kemian kurssit tukevat myös biologian opiskelua lukiossa. Kurssien suoritusjärjestys Syventävät kurssit Edeltävät kurssit KE 2 KE 1 KE 3 KE 1-2 KE 4 KE 1-3 KE 5 KE 1-4 KE 6 KE 1-2 KE 7 KE 1-6 Soveltavat kurssit KE 8 KE 1 KE 9 KE 1-2, BI 1-2, BI 5 PAKOLLINEN KURSSI KE 1: Ihmisen ja elinympäristön kemia SYVENTÄVÄT KURSSIT KE 2: Kemian mikromaailma KE 3: Reaktiot ja energia KE 4: Metallit ja materiaalit KE 5: Reaktiot ja tasapaino KE 6: Orgaanisen kemian jatkokurssi koulukohtainen kurssi Arviointi: Numeroarvosana KE 7: Lukion kemian kokonaiskuva koulukohtainen kurssi Arviointi: Numeroarvosana SOVELTAVAT KURSSIT KE 8: Kokeellinen kemia Perehdytään oppilastöiden avulla yksinkertaisiin työ- ja tutkimusmenetelmiin. KE 9: Biokemia Yhteinen kurssi kemian ja biologian kanssa. Kurssi sisältää runsaasti kokeellisia työtapoja keskittyen lähinnä tärkeimpien biomolekyylien (rasvat, hiilihydraatit, proteiinit ja DNA) rakenteisiin, reaktioihin ja merkitykseen eliöiden aineenvaihdunnassa. Kurssi tarjotaan parillisilla luvuilla alkavinalukuvuosina. KE 10: Teollisuus ja teknologia Kurssilla tutustutaan paikkakunnan teollisuuteen vierailemalla kohteissa ja tekemällä pieniä laboratoriotöitä. Lisäksi tutustutaan mm. yritysten laatujärjestelmiin, ympäristösertifikaatteihin, työturvallisuuteen ja tuotantoon. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Edeltävät suoritukset: KE1-2

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYN 2016 JÄLKEEN ALOITTANEET OPISKELIJAT : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2017-2018 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssit 1-5, 7: uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat 1-7. (Otava) Kurssit 6, 8-9: Särmä-sarja

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot