Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi, klo Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Janne Airaksinen, klo Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja konserniohjausjohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat 96-99

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Neeta Röppänen Hetti Rytsy Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 96-97, 99, 103 ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 98, ja 104, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien , 104 osalta Liite A.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Käsitellyt asiat Nro Liite/ Otsikko Sivu viite* 1 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Rakennuksen myynti, Tehdaskatu 10, Kuopio * Lainojen yhdistäminen ja takauksen myöntäminen / Kuopion Pysäköinti 10 Oy Edustajien nimeäminen kaupungin kansainvälisyystyöryhmään Kaupunginteatterin peruskorjauksen ohjausryhmän nimeäminen Kaupunginhallituksen edustajat Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa 15 ja alueellisessa jätelautakunnassa Jäsenten uudelleen valinta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Golf-pelioikeuksien vuokrausperiaatteet * Kuntalaisten aloitteet vuonna Kaupunginjohtajan vuosiloma Lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtuman hakeminen 23 Kuopioon Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta hallituksen 27 esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta Asemakaavan muutos / Kuopion Männistön Liiketalo Oy / Männistö / Jouni Heikkisen ja Petri Korhosen valitus / lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle Kh:n tiedonantoja 41 Muutoksenhaku 6 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 43

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Hetti Rytsy. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Hetti Rytsy.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1750/ /2013 Rakennuksen myynti, Tehdaskatu 10, Kuopio Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Konserniohjaus ja tilapalvelut Yrityspalvelu on neuvotellut yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa linjaautoasemalla toimivan huoltamoyrittäjä Huoltamo J. Laituri Ky:n kanssa heidän uudesta toimitilaratkaisustaan. Kuopion kaupunki on osana matkakeskushanketta päättänyt olla jatkamatta yrittäjän maanvuokrasopimusta jälkeen. Vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi yrittäjä joutuu lopettamaan toimintansa ja irtisanomaan noin 10 työntekijäänsä, ellei uutta toimipaikkaa autopalvelutalolle sitä ennen löydetä. Kuopion kaupunki omistaa osoitteessa Tehdaskatu 10 ns. Rauta-Savon Auton kiinteistön. Kaupunki on hankkinut rakennuksen omistukseensa keskusvarikon sijoituspaikaksi. Sittemmin kaupunki on luopunut keskusvarikkoratkaisusta Haapaniemen osalta. Tontilla , jonka pinta-ala on m2, on k-m2 käsittävä liikerakennus. Rakennusoikeutta asemakaavan mukaisella TK-tontilla on m2, joka mahdollistaa siten merkittävän lisärakentamisen tontille. Osittain tyhjillään olevasta rakennuksesta on vuokrattu 709 m2 3 kk:n irtisanomisajalla kuljetusliikeyritys Kettu Laitinen Oy:lle. Rakennus toimii myös teatterin irtaimiston varastona teatterin peruskorjauksen ajan. Tilakeskuksen arvion mukaan kiinteistö on niin huonossa kunnossa, että se on lähtökohtaisesti purkukuntoinen. Mm. rakennuksen katto, julkisivut ja kiinteistötekniikka vaatisivat täydellisen uusimisen. Myös kantavissa rakenteissa ja lämmöneristyksissä on merkittäviä puutteita. Rakennuksen tasearvo oli vuodenvaihteessa 2012/2013 n euroa. Kohteen vuotuiset ylläpitokulut ovat noin euroa. Vaikka kyseisen rakennuksen kunto on huono, sen sijainti Haapaniemellä lähellä muita kaupallisia palveluja puoltaa hyvin mittavaa, noin 2 miljoonan euron suuruista saneeraamista uuden autopalvelutalon käyttöön. Suunnitellun autopalvelutalon taustalla ja osakkaina ovat linja-autoaseman Shell-yrittäjä Jari Laiturin lisäksi kolme muuta kuopiolaista yrittäjää: Tatu Naamanka, Ville Pellinen ja Kari Rossi. Heidän tavoitteena on perustaa saneerattuun kiinteistöön autopalvelutalo, joka tarjoaa autoilijalle mahdollisimman kattavat palvelut mukaan lukien autojen huolto, pesu, katsastus, rengaspalvelut sekä varaosa- ja autokaupan. Perustettavan Kiinteistö Oy Kuopion Tehdaskatu 10:n kanssa on päädytty neuvottelutulokseen, jonka mukaan rakennuksen kauppahinta on euroa. Kaupunki pidättää itsellään hallintaoikeuden kohteena olevasta raken-

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 98 nuksesta noin m2:n suuruisen tilan osalta enintään vuoden 2014 loppuun saakka teatterin irtaimiston varastoksi. Kaupunki ei maksa tilasta ko. ajalta vuokraa. Tämä on huomioitu rakennuksen kauppahintaa alentavana tekijänä. Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen myös julkisivun osalta. Rakennusvalvonnan kanssa käytyjen neuvottelujen mukaisesti on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan kauppakirja allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun hakija on saanut rakennusluvan kohteelle. Maaomaisuuden hallintapalvelut on tehnyt tontista ehdollisen maanvuokrasopimuksen edellyttäen, että rakennuksen kauppa toteutuu. Vuotuinen maanvuokran suuruus on euroa. Kiinteistökehitysryhmä on käsitellyt rakennuksen myyntiä pitämäsään kokouksessa. Ryhmä puoltaa rakennuksen myyntiä perustettavalle yhtiölle. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset, koska päätös mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen ja laajentumisen ilman pitkäaikaista keskeytystä. Päätöksen myötä Haapaniemen alueen muuntuminen keskustahakuisten palveluyritysten työpaikka-alueeksi käynnistyy. Ilmastopoliittisesti päätös on neutraali. Esitys Yrityksen kanssa käymiin neuvotteluihin ja edellä sanottuun viitaten esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa: 1. Kuopion kaupunki myy osoitteessa Tehdaskatu 10 sijaitsevan rakennuksen perustettavalle Kiinteistö Oy Kuopion Tehdaskatu 10:lle euron suuruisella kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa mainituin ehdoin. 2. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, kun rakennusvalvonta on myöntänyt ns. vanhalle osalle rakennusluvan. 3. Tämä päätös on voimassa saakka. Liitteet /2013 Kauppakirjaluonnos /2013 Havainnekuvaluonnos /2013 Kuljetuspalvelut Kettu Laitinen Oy, Tehdaskatu 10 vuokrasopimus Valmistelija Janne Airaksinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy konserniohjausjohtajan esityksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 98 Päätös Konserniohjausjohtaja Airaksinen oli kuultavana tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1799/ /2013 Lainojen yhdistäminen ja takauksen myöntäminen / Kuopion Pysäköinti Oy Takauspyyntö Kuopion Pysäköinti Oy: Kuopion Pysäköinti Oy on Kuopion kaupungin täysin omistama yhtiö. Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää Kuopion kauppatorin alle tulevia pysäköinti- ja liiketiloja. Pysäköintitilojen ylläpitäminen siihen liittyvine oheistoimintoineen on kunnallista toimintaa. Laajennusvaiheen rakentamistyöt ovat loppuvaiheessa. Hanke valmistuu huhtikuussa Hankeen vieraspääoma on seuraavanlainen: pitkäaikainen laina (Kuntarahoitus Oyj) (kaupungin takaus kv , korko 3,2) pitkäaikainen laina (Kuopion kaupunki) (kv , korko 4,0 %) pitkäaikainen laina (Kuopion kaupunki) (kv , korko 4,0 %) lainapäätös kauppakäytävää varten, Kuopion kaupunki (kv , korko 4,0 %) Lisäksi: Kuopion kaupungin sijoitus omaan pääomaan 10,0 milj. e 10,0 milj. e 8,0 milj. e 4,5 milj. e 10,0 milj. e Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja korkotaso ovat olennaisesti muuttuneet hankkeen käynnistämisajankohdasta. Pitkäaikaista rahoitusta on edelleen saatavissa ja korko on huomattavasti alentunut, vrt. viiden ja kymmenen vuoden kiinteitä korkoja kuvaavat koronvaihtosopimukset ovat 0,95 ja 1,75 prosentin tasoa. Päivitetty kustannusarvio, jossa on mukana pysäköintitilat, lasipaviljonki, kauppakäytävä, vanhan pysäköintiosan korjaukset, korot ja toiminnan käynnistyskustannukset tulevat olemaan n milj. sisältäen kaikki viivästymiskustannukset, jotka siis jäävät yhtiön vastattavaksi. Edellä mainituilla perusteilla Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus esittää, että yhtiön rahoitusrakennetta parannetaan ja palautetaan kaupungin antamat lainat (18 milj. euroa) heti kun uudet lainat nostettu kuitenkin viimeistää vuoden 2013 loppuun mennessä. Merkitään tiedoksi, että kaupunginvaltuuston myöntämää lainapäätöstä 4,5 milj. e kauppakäytävää varten ei ole toteutettu eikä sitä aikataulullisista syistä ehditty huomioida vuoden 2013 talousarviossa.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 99 Viiteaineistona kaupunginvaltuuston päätökset , ja Viiteaineisto /2013 kv:n päätös /2013 kv:n päätös /2013 kv:n päätös Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen puh Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. 1. päättää, että rakentamisen loppuvaiheen maksuvalmiuden varmistamiseksi Kuopion kaupunki antaa Kuopion Pysäköinti Oy:lle maksuvalmiusluottoa enintään 5 milj. euroa siihen saakka, kun kaupunginvaltuuston uusi takauspäätös on lainvoimainen ja sen perusteella nostettavat lainat on nostettu eli enintään vuoden 2013 loppuun saakka. Maksuvalmiusluotto voidaan nostaa välittömästi. 2. päättää esittää kv:lle, että Kuopion kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään euron määrään saakka. Tähän summaan sisältyy aikaisemmin myönnetty 10 milj. takaus. Takausvastuun lisäys on euroa. Takaus on voimassa enintään 25 vuotta ja sille ei vaadita vastavakuutta. Takauksesta peritään 0,1 prosentin vuotuinen takauspalkkio kulloinkin jäljellä olevalle vastuun määrälle. Takausta voidaan käyttää myös lainojen korkosuojausta varten tehtävien johdannaissopimusten vakuutena. Takausta voidaan jakaa enimmäismäärän puitteissa eri lainanantajille. Lopulliset lainasopimukset annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupungille palautetaan yhtiön saamien vanhojen lainojen (18 milj. euroa) lisäksi nyt käsittelyssä oleva 5 milj. euron maksuvalmiusluotto eli yhteensä 23 milj. euroa. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1783/ /2013 Edustajien nimeäminen kaupungin kansainvälisyystyöryhmään Kansainvälisyys on Kuopion päästrategian läpileikkaava teema. Strategian kansainvälisten tavoitteiden toteutumista on ohjausryhmänä seurannut kaupungin kansainvälisyystyöryhmä vuodesta 2004 saakka. Kuopiolla on ollut myös kaupunginhallituksen hyväksymä kansainvälisyyden toimenpideohjelma. Strategiaa jalkauttava kansainvälisyyden toimenpideohjelma sekä kansainvälisyystyöryhmä, jossa on myös poliittisia päättäjiä, ovat kuopiolainen käytänne. Näkökulmina ovat elinkeinoelämän kansainvälisen toimintaympäristön kehittäminen sekä kaupungin palvelujen kansainvälistymisvalmiuksien ja Kuopion kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen. Edellisellä valtuustokaudella työryhmässä ovat toimineet poliittisten päättäjien edustajina kaupunginhallituksesta Leila Savolainen (työryhmän puheenjohtajana) ja Jaakko Kekoni sekä kaupunginvaltuustosta Pekka Pollari. Virkamiesjäseninä ovat olleet kaupunginjohtaja Petteri Paronen, palvelualuejohtajat Jarmo Pirhonen, Markku Tervahauta ja Pekka Vähäkangas, markkinointijohtaja Kirsi Soininen, yrityspalvelun yrityskoordinaattori Johanna Liukkonen ja työryhmän sihteerinä kansainvälisten asioiden koordinaattori Raija Kovanen konsernipalvelusta. Kansainvälisyystyöryhmää on pidetty tarpeellisena sen kokoavan ja tiedottavan roolin vuoksi. Työryhmä on lisännyt tietämystä asioiden taustoista. Kokouksia on pidetty neljä kertaa vuodessa. Ne ovat olleet teemoitettuja ja kaupungin yhteistyökumppanit ovat esitelleet kokouksissa ajankohtaisia aiheita. Kuopiolle on tyypillistä vahva orientaatio organisaatioiden väliseen yhteistyöhön kansainvälistymisen edistämisessä ja arkipäiväistämisessä. Kansainvälisyyteen liittyviä foorumeita ovat kansainvälisyystyöryhmän lisäksi mm. Kuopion kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta, kauppakamarin Venäjähanketoimijoiden verkosto, Ely-keskuksen vetämä maakunnallinen maahanmuuttotoimikunta ja Kuopion maahanmuuttoasioiden foorumi. Kansainvälisyystyöryhmän kokouksessa tuettiin kaupunginjohtajan ehdotusta, että kansainvälisyystyöryhmä jatkaa myös uudella valtuustokaudella ja uusi kaupunginhallitus nimeää siihen poliittiset edustajat. Vaikutusten arviointi Kansainvälisyystyöryhmä seuraa Kuopion strategian näkökulmasta elinkeinoelämän kansainvälisen toimintaympäristön kehittymistä. Toiminta on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraalia.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 100 Valmistelija Raija Kovanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa kansainvälisyystyöryhmään Päätös nimesi edustajikseen kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Sokan, jäsen Berg-Väänäsen ja jäsen Savolaisen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1806/ /2013 Kaupunginteatterin peruskorjauksen ohjausryhmän nimeäminen on kokouksessaan nimennyt kaupunginteatterin peruskorjauksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on hankkeen kokonaisuuden seuraaminen, eri näkökulmien yhteensovittaminen ja tiedonkulun varmistaminen. nimesi ohjausryhmään kaupunginhallituksen edustajiksi Leila Savolaisen ja Hetti Rytsyn. Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa ohjausryhmään. Päätös nimesi edustajikseen ohjausryhmään jäsen Auvisen ja jäsen Savolaisen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 152/ /2013 Kaupunginhallituksen edustajat Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa ja alueellisessa jätelautakunnassa Hallintosäännön 4 luvun 10 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä edustajansa muihin toimielimiin. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Hallintosäännön 4 luvun 9 :n mukaan muiden toimielimien kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla. on valinnut toimikaudekseen edustajansa kuhunkin lautaja johtokuntaan. Kh:n edustaja on oikeutettu olemaan läsnä lauta- ja johtokunnan kokouksessa sekä ottamaan niissä osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. on valinnut kokouksessaan edustajat muihin lauta- ja johtokuntiin paitsi Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan ja alueellisen jätelautakuntaan (Savo-Pielisen jätelautakunta) joiden osalta valinta siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää valita toimikaudekseen edustajansa Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan ja alueelliseen jätelautakuntaan (Savo-Pielisen jätelunta). Lisäksi kh. päättää, että silloin kun kh:n jäsen on estynyt osallistumasta lautakunnan kokouksiin, hänen tilallaan on henkilökohtainen varajäsen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan edustajakseen jäsen Pulkkisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen jäsen Ruotsalaisen. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi edustajakseen alueelliseen jätelautakuntaan jäsen Toppisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen varajäsen Ranisen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 152/ /2013 Jäsenten uudelleen valinta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 :n mukaan yhtymävaltuustossa on Kuopiosta seitsemän (7), Varkaudesta viisi (5), Iisalmesta kolme (3), Kiuruvedeltä yksi (1) ja Lapinlahdelta yksi (1) jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuopion kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan jäseniksi ja varajäseniksi kuntayhtymän valtuuston seuraavat henkilöt. Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen (Ehdotus pj:ksi) kesk. Eskelinen Aleksi Räty Simo (Ehdotus vpj:ksi) kesk. Kivelä Antti Rissanen Tuomo sd. Hentelä-Aho Pirjo Simonen Pirjo ps. Kartano Matti Jukarainen Markus sd. Kosunen Jaakko Hendolin Henning kok. Lammentausta Veli-Matti Heinonen Upi kok. Svärd Maija Savolainen Kaisa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on ilmoittanut, että jäsenkuntien valitsemien valtuutettujen ja varavaltuutettujen perusteella kuntayhtymävaltuuston kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( /609) mukaisia vaatimuksia. Tasa-arvoL:n 4a :ssä säädetyn mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lainmukainen vaatimus sukupuolten välisen edustuksen toteutumisesta koskee siten myös päätöksiä, joilla kunnat valitsevat jäseniä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimeen kuten esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ilmoituksen mukaan yhtymävaltuuston 17 valtuutetusta ja varavaltuutetusta tällä hetkellä vain kuusi on naisia, kun heitä lain mukaan tulisi olla vähintään seitsemän.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 103 Asiasta käytyjen keskustelujen perusteella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Kuopion kaupunki valitsisi uudelleen jäsenet ja varajäsenet kuntayhtymän valtuustoon siten, että yhtymävaltuuston kokoonpano täyttää kokonaisuudessaan Tasa-arvoL:ssa säädetyn vaatimuksen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on lähettänyt asiasta kirjeen puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajille. Kirje on asiakirjoissa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että se 1. poistaa tekemänsä päätöksen koskien jäsenten ja varajäsenten valintaa Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymävaltuustoon ja 2. valitsee uudelleen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymävaltuustoon. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1804/ /2013 Golf-pelioikeuksien vuokrausperiaatteet Yritysasiamies Mikko Lehto Yrityspalvelu Kuopion kaupunki omistaa 104 kpl Tahkon Golf Club Oy:n A-osaketta ja kymmenen Tarinaharjun Golf Oy:n C-sarjan osaketta. Näillä osakkeilla on yksi pelioikeus vuosittain kummankin yhtiön kentille. Tahkon osakkeisiin liittyy pakollinen vastike vuosittain. Erityisesti Tahkon osakkeiden vuokraaminen on tarkoituksenmukaista tappion pienentämiseksi. Pelioikeusvastike on vuonna 2013 Tahkolla 750 euroa ja Tarinassa 610 euroa. Esitys Esitän, että kaupunginhallitus päättää golf-pelioikeuksien vuokrausperiaatteista seuraavasti: Tahkon vuokrausehdot ovat seuraavat: - vuokrauksen kohteena on henkilökohtainen pelioikeus Tahkon kentille - pelioikeuksia on vuokrattavana 100 kappaletta ja ne ovat vapaasti vuokrattavissa - vuokrahinta on vastikkeen suuruinen lisättynä 50 euron vuokrauspalkkiolla - pelioikeudet on vuokrattava vuosittain mennessä - vuokraus tapahtuu Nilsiän asiakaspalvelukeskuksessa. Tarinan vuokrausehdot ovat entiset: - vuokrauksen kohteena on henkilökohtainen pelioikeus Tarinan kentille - osakkeet vuokrataan Kuopion kaupungin henkilökuntaan kuuluville - pelioikeuksia on vuokrattavana yhdeksän kappaletta - vuokrahinta on vastikkeen suuruinen lisättynä 50 euron vuokrauspalkkiolla - henkilön tulee ilmoittaa mennessä halukkuutensa vuokrata pelioikeus - henkilö sitoutuu maksamaan vuokrahinnan mennessä kaupungille - mikäli halukkaita vuokraajia on enemmän kuin vuokrattavia osakkeita, niin suoritetaan arvonta. Nämä vuorausperiaatteet ovat voimassa toistaiseksi. Vuokraushinnat muuttuvat vastikkeiden muutoksia vastaavasti. Vuokraaja sitoutuu muutoin noudattamaan kunkin yhtiön antamia ohjeita. Vuokraaja voi laajentaa pelioikeuden kattavuutta kunkin yhtiön antamilla ehdoilla.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 104 Valmistelija Mikko Lehto puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy yritysasiamiehen esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1805/ /2013 Kuntalaisten aloitteet vuonna 2012 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain 28 :n mukaisesti, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 :n 28 kohdan mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa luettelo valtuustolle viimeistään maaliskuussa edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä, valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten kunnan hallintoa koskevista aloitteista. Vuoden 2012 aikana kaupunginkanslian kirjaamoon on jätetty yhteensä 23 aloitetta. Tehdyistä aloitteista seuraavien kahden voidaan katsoa selkeästi kuuluvan valtuuston toimivaltaan: 1. Aloite koiraveron palauttamisesta Koiraveron palauttamista koskevassa aloitteessa on esitetty, että kaupunki päättäisi palauttaa koiraveron. Talous- ja strategiapalvelu on kuntalaiselle toimittamassaan vastauksessa tuonut esille mm., että koiraveroa säätelee laki koiraverosta. Lain mukaan koiravero voi olla enintään 50 euroa vuodessa. Koiraveroa koskeva laki edellyttää koiran omistajalta koirailmoituksen tekemistä ja kunnalta mm. koirarekisterin ylläpitoa ja verolipun lähettämistä vuosittain koiran omistajalle. Vastauksessa aloitteeseen on tuotu esille myös, että veron keräämisestä aiheutuvat kulut ovat suurehkot veron tuottoon nähden, jonka johdosta Kuopion kaupunki luopui aikoinaan veron keräämisestä. Koiraveroa peritään tällä hetkellä Helsingissä (50 ) ja Tampereella (34 ). Merkitään tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on tekemällään päätöksellä päättänyt luopua koiraveron suorittamisesta vuodesta 2008 lukien. Valtuuston päätös jaetaan viiteaineistona. 2. Aloite lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta Aloitteessa on esitetty kuntalisän maksamista kotihoidontuen ohella. Kuntalaisaloite on ollut kasvun ja oppimisen lautakunnan käsittelyssä Lautakunnan päätös jaetaan viiteaineistona. Viiteaineistona jaetaan luettelo kunnan asukkaiden tekemistä aloitteista vuonna 2012.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 105 Viiteaineisto /2013 Luettelo kunnan asukkaiden tekemistä aloitteista vuonna 2012 ja niiden käsittelystä /2013 Kaupunginvaltuuston päätös koiraveron perinnän lopettamisesta /2013 Kasvun ja oppimisen lautakunnan vastaus kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee asian tiedoksi ja ettei aloitteet anna aihetta enempiin toimenpiteisiin Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 855/ /2012 Kaupunginjohtajan vuosiloma Kaupunginjohtaja Petteri Paronen on pyytänyt saada pitää vuoden 2012 vuosilomaansa ja Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kh. suostuu kaupunginjohtajan pyyntöön. Päätös Kaupunginjohtaja Paronen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Vähäkankaan ehdotuksen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 933/ /2013 Lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtuman hakeminen Kuopioon Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta : Tapahtumapalveluiden Johtaja Jaana Vasankari Tapahtumapalvelut Kuopion kaupunki on strategiassaan vuoteen 2020 asettanut tavoitteita kaupungin vetovoiman, kilpailukyvyn ja kasvun näkökulmasta. Vetovoimaisten tapahtumien avulla on mahdollista luoda paikkakunnalle positiivista imagoa, houkutella uusia kävijöitä sekä yrityksiä kaupunkiin ja siten kerryttää kaupunkiin jääviä tuloja. Kuopion kaupunki pitää erityisesti lasten ja nuorten tapahtumia tärkeinä, koska nuorilla kuva paikkakunnasta vaikuttaa merkittävästi siihen, mihin hakeudutaan opiskelemaan ja työhön. (kv:n hyväksymä talousarvio vuodelle 2013, s. 36 ja 38). Lentopallon Power Cup on maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma, jota on järjestetty Suomessa vuosittain vuodesta 1985 alkaen. Turnauksen nuorimmat pelaajat ovat 6-vuotiaita ja vanhimmat 19-vuotiaita. Osallistujia on Suomen lisäksi ollut mm. Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä, Kiinasta, Japanista, Ranskasta ja Italiasta. Power Cup tapahtuman vakiintunut ajankohta on kesäkuussa koulujen päättymisen jälkeen seuraava viikonvaihde. Turnauksen osallistujamäärä on n pelaajaa ja huoltajaa. Kokonaiskävijämäärä nousee noin henkilöön, kun mukaan lasketaan vierailijat, katsojat ja talkoohenkilökunta. Turnauksen järjestelyissä on mukana lähes tuhat talkoolaista. Puijo Wolley Juniorit ry:llä on voimavaroja ja tahtotila järjestää suurtapahtuma Kuopiossa. Seurassa löytyy myös kokemusta tapahtuman järjestelyistä ja hyvä yhteistyö lähialueiden urheiluseurojen kanssa. Puijo Wolley Juniorit ry pyysi Kuopion kaupungin tapahtumapalveluita selvittämään Power Cup -tapahtuman järjestämisen mahdollisuutta vuonna 2015 tai sitä seuraavina vuosina. Vuosi määräytyy tapahtumanmyöntäjän eli Suomen Lentopalloliitto ry:n tapahtumakalenterin ja tapahtumapaikkakuntien kilpailutilanteen mukaan. Puijo Wolley Juniorit ry haluaa olla tapahtumahakija jo vuodelle 2015, mutta Power Cupin alueellisen kierron kilpailutilanne voi vaikuttaa, että järjestämisvuoro voidaan saavuttaa vasta sitä seuraavina vuosina, viimeistään vuonna Kaupunki haluaa olla aktiivinen hankkimaan tapahtumia Kuopioon eteenkin vuoden 2014 jälkeiselle ajalle, jolloin ns. tapahtumien supervuodet ovat ohi. Kriteereinä tuettavalle tapahtumalle on kaupungin strategian mukaiset taloudelliset, imagolliset ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Power Cupilla on näistä vahvat näytöt. Power Cup -tapahtuman taloudellinen vaikutus on arvioitu olevan tapahtumapaikkakunnalle 0,6 miljoona euroa.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 107 Suomen Lentopalloliitolla on ohjeet haku- ja järjestelyprosessien etenemisestä. Tapahtuman laatukriteerit lupaavat onnistuneen tapahtuman ja pitkäaikaisen positiivisen leiman järjestäjäkaupungille lasten ja nuorten suurtapahtuman kautta. Hakuselvityksen laadintaan ovat tapahtumahakijan Puijo Wolley Juniorit ry:n ja Kuopion tapahtumapalveluiden lisäksi osallistuneet hyvinvoinnin edistämisen vastuualueet, kaupunkiympäristön palvelualue, kaupungin markkinointi ja viestintä, Tilakeskus sekä Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Pohjois-Savon poliisi edustajineen. Edellä mainittu työryhmä esittää Puijoa laajaa urheilualuetta Power Cuptapahtuman pääpaikaksi. Puijon lähellä, vain 800 metrin päässä on Kuopiohalli, joka toimii ruokailupaikkana suurelle joukolle. Myös liikenne järjestyy hyvin Puijolle ja majoituskoulut sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien päähän Puijosta. Hakuun liittyen Kuopion kaupungin vastuulle tulevat asiat selvitettiin seuraavasti: 8500 lapsen ja nuoren majoittuminen kuuden päivän ajaksi Tapahtumalle tarvitaan Kuopiosta 23 koulua kuuden vuorokauden ajaksi tiistaista sunnuntaihin. Valituissa kouluissa on yhteensä 421 luokkaa ja 23 salia majoituskäyttöön. Kylmätiloja tarvitaan majoittujien käyttöön, mutta ei muita keittiötiloja. Kaupunki varautuu toteuttamaan valmistuneen suunnitelman mukaisesti em. koulujen tarvitsemat, lähinnä palovaroittimia ja ilmoittimia vaativat muutostyöt, ennen tapahtumaa (ks. liite). Majoituskouluissa on tapahtuma-aikana kiinteistöhuollon päivystys/ ja tapahtuma-ajan hälytinjärjestelmien huolto, sekä jätehuolto tapahtuman aikana. Koulujen normaali siivous tapahtuman aikana ja loppusiivous. Tapahtumajärjestäjälle annetaan siivousvälineille käyttölupa. Siivousaineet laskutetaan käytön mukaan Suomen Lentopalloliitolta. Majoituskoulujen jätehuolto tapahtuman aikana. Asuntoautojen pysäköintialue n. 50 autolle/vaunulle; lähikoulun parkkialueelta. Pelikentät Puijolla Puijon urheilualueella aluevaraukset kooltaan yhteensä n. 4,2 ha. Pieniin lisäyksiin, n. 0,5 ha, on tarpeen mukaan mahdollisuus hiihtostadionin alueella (ks. liite) Pelialueet maanantaista maanantaihin Pelikenttien vesipisteiden ja sähköliitäntöjen käyttö Kenttien kalkki-/maalimerkkausaineet Kenttien teko- ja purkuvaiheessa kaupungin koneet käytettävissä

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot