Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi, klo Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Janne Airaksinen, klo Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja konserniohjausjohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat 96-99

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Neeta Röppänen Hetti Rytsy Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 96-97, 99, 103 ja osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 98, ja 104, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien , 104 osalta Liite A.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Käsitellyt asiat Nro Liite/ Otsikko Sivu viite* 1 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Rakennuksen myynti, Tehdaskatu 10, Kuopio * Lainojen yhdistäminen ja takauksen myöntäminen / Kuopion Pysäköinti 10 Oy Edustajien nimeäminen kaupungin kansainvälisyystyöryhmään Kaupunginteatterin peruskorjauksen ohjausryhmän nimeäminen Kaupunginhallituksen edustajat Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa 15 ja alueellisessa jätelautakunnassa Jäsenten uudelleen valinta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Golf-pelioikeuksien vuokrausperiaatteet * Kuntalaisten aloitteet vuonna Kaupunginjohtajan vuosiloma Lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtuman hakeminen 23 Kuopioon Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta hallituksen 27 esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta Asemakaavan muutos / Kuopion Männistön Liiketalo Oy / Männistö / Jouni Heikkisen ja Petri Korhosen valitus / lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle Kh:n tiedonantoja 41 Muutoksenhaku 6 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 43

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Hetti Rytsy. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Neeta Röppänen ja Hetti Rytsy.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1750/ /2013 Rakennuksen myynti, Tehdaskatu 10, Kuopio Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Konserniohjaus ja tilapalvelut Yrityspalvelu on neuvotellut yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa linjaautoasemalla toimivan huoltamoyrittäjä Huoltamo J. Laituri Ky:n kanssa heidän uudesta toimitilaratkaisustaan. Kuopion kaupunki on osana matkakeskushanketta päättänyt olla jatkamatta yrittäjän maanvuokrasopimusta jälkeen. Vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi yrittäjä joutuu lopettamaan toimintansa ja irtisanomaan noin 10 työntekijäänsä, ellei uutta toimipaikkaa autopalvelutalolle sitä ennen löydetä. Kuopion kaupunki omistaa osoitteessa Tehdaskatu 10 ns. Rauta-Savon Auton kiinteistön. Kaupunki on hankkinut rakennuksen omistukseensa keskusvarikon sijoituspaikaksi. Sittemmin kaupunki on luopunut keskusvarikkoratkaisusta Haapaniemen osalta. Tontilla , jonka pinta-ala on m2, on k-m2 käsittävä liikerakennus. Rakennusoikeutta asemakaavan mukaisella TK-tontilla on m2, joka mahdollistaa siten merkittävän lisärakentamisen tontille. Osittain tyhjillään olevasta rakennuksesta on vuokrattu 709 m2 3 kk:n irtisanomisajalla kuljetusliikeyritys Kettu Laitinen Oy:lle. Rakennus toimii myös teatterin irtaimiston varastona teatterin peruskorjauksen ajan. Tilakeskuksen arvion mukaan kiinteistö on niin huonossa kunnossa, että se on lähtökohtaisesti purkukuntoinen. Mm. rakennuksen katto, julkisivut ja kiinteistötekniikka vaatisivat täydellisen uusimisen. Myös kantavissa rakenteissa ja lämmöneristyksissä on merkittäviä puutteita. Rakennuksen tasearvo oli vuodenvaihteessa 2012/2013 n euroa. Kohteen vuotuiset ylläpitokulut ovat noin euroa. Vaikka kyseisen rakennuksen kunto on huono, sen sijainti Haapaniemellä lähellä muita kaupallisia palveluja puoltaa hyvin mittavaa, noin 2 miljoonan euron suuruista saneeraamista uuden autopalvelutalon käyttöön. Suunnitellun autopalvelutalon taustalla ja osakkaina ovat linja-autoaseman Shell-yrittäjä Jari Laiturin lisäksi kolme muuta kuopiolaista yrittäjää: Tatu Naamanka, Ville Pellinen ja Kari Rossi. Heidän tavoitteena on perustaa saneerattuun kiinteistöön autopalvelutalo, joka tarjoaa autoilijalle mahdollisimman kattavat palvelut mukaan lukien autojen huolto, pesu, katsastus, rengaspalvelut sekä varaosa- ja autokaupan. Perustettavan Kiinteistö Oy Kuopion Tehdaskatu 10:n kanssa on päädytty neuvottelutulokseen, jonka mukaan rakennuksen kauppahinta on euroa. Kaupunki pidättää itsellään hallintaoikeuden kohteena olevasta raken-

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 98 nuksesta noin m2:n suuruisen tilan osalta enintään vuoden 2014 loppuun saakka teatterin irtaimiston varastoksi. Kaupunki ei maksa tilasta ko. ajalta vuokraa. Tämä on huomioitu rakennuksen kauppahintaa alentavana tekijänä. Rakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen myös julkisivun osalta. Rakennusvalvonnan kanssa käytyjen neuvottelujen mukaisesti on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan kauppakirja allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun hakija on saanut rakennusluvan kohteelle. Maaomaisuuden hallintapalvelut on tehnyt tontista ehdollisen maanvuokrasopimuksen edellyttäen, että rakennuksen kauppa toteutuu. Vuotuinen maanvuokran suuruus on euroa. Kiinteistökehitysryhmä on käsitellyt rakennuksen myyntiä pitämäsään kokouksessa. Ryhmä puoltaa rakennuksen myyntiä perustettavalle yhtiölle. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset, koska päätös mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen ja laajentumisen ilman pitkäaikaista keskeytystä. Päätöksen myötä Haapaniemen alueen muuntuminen keskustahakuisten palveluyritysten työpaikka-alueeksi käynnistyy. Ilmastopoliittisesti päätös on neutraali. Esitys Yrityksen kanssa käymiin neuvotteluihin ja edellä sanottuun viitaten esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa: 1. Kuopion kaupunki myy osoitteessa Tehdaskatu 10 sijaitsevan rakennuksen perustettavalle Kiinteistö Oy Kuopion Tehdaskatu 10:lle euron suuruisella kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa mainituin ehdoin. 2. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, kun rakennusvalvonta on myöntänyt ns. vanhalle osalle rakennusluvan. 3. Tämä päätös on voimassa saakka. Liitteet /2013 Kauppakirjaluonnos /2013 Havainnekuvaluonnos /2013 Kuljetuspalvelut Kettu Laitinen Oy, Tehdaskatu 10 vuokrasopimus Valmistelija Janne Airaksinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy konserniohjausjohtajan esityksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 98 Päätös Konserniohjausjohtaja Airaksinen oli kuultavana tämän asian käsittelyn aikana. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1799/ /2013 Lainojen yhdistäminen ja takauksen myöntäminen / Kuopion Pysäköinti Oy Takauspyyntö Kuopion Pysäköinti Oy: Kuopion Pysäköinti Oy on Kuopion kaupungin täysin omistama yhtiö. Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää Kuopion kauppatorin alle tulevia pysäköinti- ja liiketiloja. Pysäköintitilojen ylläpitäminen siihen liittyvine oheistoimintoineen on kunnallista toimintaa. Laajennusvaiheen rakentamistyöt ovat loppuvaiheessa. Hanke valmistuu huhtikuussa Hankeen vieraspääoma on seuraavanlainen: pitkäaikainen laina (Kuntarahoitus Oyj) (kaupungin takaus kv , korko 3,2) pitkäaikainen laina (Kuopion kaupunki) (kv , korko 4,0 %) pitkäaikainen laina (Kuopion kaupunki) (kv , korko 4,0 %) lainapäätös kauppakäytävää varten, Kuopion kaupunki (kv , korko 4,0 %) Lisäksi: Kuopion kaupungin sijoitus omaan pääomaan 10,0 milj. e 10,0 milj. e 8,0 milj. e 4,5 milj. e 10,0 milj. e Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja korkotaso ovat olennaisesti muuttuneet hankkeen käynnistämisajankohdasta. Pitkäaikaista rahoitusta on edelleen saatavissa ja korko on huomattavasti alentunut, vrt. viiden ja kymmenen vuoden kiinteitä korkoja kuvaavat koronvaihtosopimukset ovat 0,95 ja 1,75 prosentin tasoa. Päivitetty kustannusarvio, jossa on mukana pysäköintitilat, lasipaviljonki, kauppakäytävä, vanhan pysäköintiosan korjaukset, korot ja toiminnan käynnistyskustannukset tulevat olemaan n milj. sisältäen kaikki viivästymiskustannukset, jotka siis jäävät yhtiön vastattavaksi. Edellä mainituilla perusteilla Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus esittää, että yhtiön rahoitusrakennetta parannetaan ja palautetaan kaupungin antamat lainat (18 milj. euroa) heti kun uudet lainat nostettu kuitenkin viimeistää vuoden 2013 loppuun mennessä. Merkitään tiedoksi, että kaupunginvaltuuston myöntämää lainapäätöstä 4,5 milj. e kauppakäytävää varten ei ole toteutettu eikä sitä aikataulullisista syistä ehditty huomioida vuoden 2013 talousarviossa.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 99 Viiteaineistona kaupunginvaltuuston päätökset , ja Viiteaineisto /2013 kv:n päätös /2013 kv:n päätös /2013 kv:n päätös Valmistelija Sirpa Lätti-Hyvönen puh Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. 1. päättää, että rakentamisen loppuvaiheen maksuvalmiuden varmistamiseksi Kuopion kaupunki antaa Kuopion Pysäköinti Oy:lle maksuvalmiusluottoa enintään 5 milj. euroa siihen saakka, kun kaupunginvaltuuston uusi takauspäätös on lainvoimainen ja sen perusteella nostettavat lainat on nostettu eli enintään vuoden 2013 loppuun saakka. Maksuvalmiusluotto voidaan nostaa välittömästi. 2. päättää esittää kv:lle, että Kuopion kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään euron määrään saakka. Tähän summaan sisältyy aikaisemmin myönnetty 10 milj. takaus. Takausvastuun lisäys on euroa. Takaus on voimassa enintään 25 vuotta ja sille ei vaadita vastavakuutta. Takauksesta peritään 0,1 prosentin vuotuinen takauspalkkio kulloinkin jäljellä olevalle vastuun määrälle. Takausta voidaan käyttää myös lainojen korkosuojausta varten tehtävien johdannaissopimusten vakuutena. Takausta voidaan jakaa enimmäismäärän puitteissa eri lainanantajille. Lopulliset lainasopimukset annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupungille palautetaan yhtiön saamien vanhojen lainojen (18 milj. euroa) lisäksi nyt käsittelyssä oleva 5 milj. euron maksuvalmiusluotto eli yhteensä 23 milj. euroa. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1783/ /2013 Edustajien nimeäminen kaupungin kansainvälisyystyöryhmään Kansainvälisyys on Kuopion päästrategian läpileikkaava teema. Strategian kansainvälisten tavoitteiden toteutumista on ohjausryhmänä seurannut kaupungin kansainvälisyystyöryhmä vuodesta 2004 saakka. Kuopiolla on ollut myös kaupunginhallituksen hyväksymä kansainvälisyyden toimenpideohjelma. Strategiaa jalkauttava kansainvälisyyden toimenpideohjelma sekä kansainvälisyystyöryhmä, jossa on myös poliittisia päättäjiä, ovat kuopiolainen käytänne. Näkökulmina ovat elinkeinoelämän kansainvälisen toimintaympäristön kehittäminen sekä kaupungin palvelujen kansainvälistymisvalmiuksien ja Kuopion kansainvälisen näkyvyyden vahvistaminen. Edellisellä valtuustokaudella työryhmässä ovat toimineet poliittisten päättäjien edustajina kaupunginhallituksesta Leila Savolainen (työryhmän puheenjohtajana) ja Jaakko Kekoni sekä kaupunginvaltuustosta Pekka Pollari. Virkamiesjäseninä ovat olleet kaupunginjohtaja Petteri Paronen, palvelualuejohtajat Jarmo Pirhonen, Markku Tervahauta ja Pekka Vähäkangas, markkinointijohtaja Kirsi Soininen, yrityspalvelun yrityskoordinaattori Johanna Liukkonen ja työryhmän sihteerinä kansainvälisten asioiden koordinaattori Raija Kovanen konsernipalvelusta. Kansainvälisyystyöryhmää on pidetty tarpeellisena sen kokoavan ja tiedottavan roolin vuoksi. Työryhmä on lisännyt tietämystä asioiden taustoista. Kokouksia on pidetty neljä kertaa vuodessa. Ne ovat olleet teemoitettuja ja kaupungin yhteistyökumppanit ovat esitelleet kokouksissa ajankohtaisia aiheita. Kuopiolle on tyypillistä vahva orientaatio organisaatioiden väliseen yhteistyöhön kansainvälistymisen edistämisessä ja arkipäiväistämisessä. Kansainvälisyyteen liittyviä foorumeita ovat kansainvälisyystyöryhmän lisäksi mm. Kuopion kauppakamarin kansainvälistymisvaliokunta, kauppakamarin Venäjähanketoimijoiden verkosto, Ely-keskuksen vetämä maakunnallinen maahanmuuttotoimikunta ja Kuopion maahanmuuttoasioiden foorumi. Kansainvälisyystyöryhmän kokouksessa tuettiin kaupunginjohtajan ehdotusta, että kansainvälisyystyöryhmä jatkaa myös uudella valtuustokaudella ja uusi kaupunginhallitus nimeää siihen poliittiset edustajat. Vaikutusten arviointi Kansainvälisyystyöryhmä seuraa Kuopion strategian näkökulmasta elinkeinoelämän kansainvälisen toimintaympäristön kehittymistä. Toiminta on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraalia.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 100 Valmistelija Raija Kovanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa kansainvälisyystyöryhmään Päätös nimesi edustajikseen kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Sokan, jäsen Berg-Väänäsen ja jäsen Savolaisen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1806/ /2013 Kaupunginteatterin peruskorjauksen ohjausryhmän nimeäminen on kokouksessaan nimennyt kaupunginteatterin peruskorjauksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on hankkeen kokonaisuuden seuraaminen, eri näkökulmien yhteensovittaminen ja tiedonkulun varmistaminen. nimesi ohjausryhmään kaupunginhallituksen edustajiksi Leila Savolaisen ja Hetti Rytsyn. Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa ohjausryhmään. Päätös nimesi edustajikseen ohjausryhmään jäsen Auvisen ja jäsen Savolaisen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 152/ /2013 Kaupunginhallituksen edustajat Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa ja alueellisessa jätelautakunnassa Hallintosäännön 4 luvun 10 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä edustajansa muihin toimielimiin. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Hallintosäännön 4 luvun 9 :n mukaan muiden toimielimien kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla. on valinnut toimikaudekseen edustajansa kuhunkin lautaja johtokuntaan. Kh:n edustaja on oikeutettu olemaan läsnä lauta- ja johtokunnan kokouksessa sekä ottamaan niissä osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. on valinnut kokouksessaan edustajat muihin lauta- ja johtokuntiin paitsi Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan ja alueellisen jätelautakuntaan (Savo-Pielisen jätelautakunta) joiden osalta valinta siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää valita toimikaudekseen edustajansa Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan ja alueelliseen jätelautakuntaan (Savo-Pielisen jätelunta). Lisäksi kh. päättää, että silloin kun kh:n jäsen on estynyt osallistumasta lautakunnan kokouksiin, hänen tilallaan on henkilökohtainen varajäsen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi Pohjois-Savon aluepelastuslautakuntaan edustajakseen jäsen Pulkkisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen jäsen Ruotsalaisen. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi edustajakseen alueelliseen jätelautakuntaan jäsen Toppisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen varajäsen Ranisen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 152/ /2013 Jäsenten uudelleen valinta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen 2 luvun 6 :n mukaan yhtymävaltuustossa on Kuopiosta seitsemän (7), Varkaudesta viisi (5), Iisalmesta kolme (3), Kiuruvedeltä yksi (1) ja Lapinlahdelta yksi (1) jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuopion kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan jäseniksi ja varajäseniksi kuntayhtymän valtuuston seuraavat henkilöt. Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen (Ehdotus pj:ksi) kesk. Eskelinen Aleksi Räty Simo (Ehdotus vpj:ksi) kesk. Kivelä Antti Rissanen Tuomo sd. Hentelä-Aho Pirjo Simonen Pirjo ps. Kartano Matti Jukarainen Markus sd. Kosunen Jaakko Hendolin Henning kok. Lammentausta Veli-Matti Heinonen Upi kok. Svärd Maija Savolainen Kaisa Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on ilmoittanut, että jäsenkuntien valitsemien valtuutettujen ja varavaltuutettujen perusteella kuntayhtymävaltuuston kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ( /609) mukaisia vaatimuksia. Tasa-arvoL:n 4a :ssä säädetyn mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lainmukainen vaatimus sukupuolten välisen edustuksen toteutumisesta koskee siten myös päätöksiä, joilla kunnat valitsevat jäseniä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimeen kuten esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoon. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ilmoituksen mukaan yhtymävaltuuston 17 valtuutetusta ja varavaltuutetusta tällä hetkellä vain kuusi on naisia, kun heitä lain mukaan tulisi olla vähintään seitsemän.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 103 Asiasta käytyjen keskustelujen perusteella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Kuopion kaupunki valitsisi uudelleen jäsenet ja varajäsenet kuntayhtymän valtuustoon siten, että yhtymävaltuuston kokoonpano täyttää kokonaisuudessaan Tasa-arvoL:ssa säädetyn vaatimuksen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on lähettänyt asiasta kirjeen puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajille. Kirje on asiakirjoissa. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että se 1. poistaa tekemänsä päätöksen koskien jäsenten ja varajäsenten valintaa Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymävaltuustoon ja 2. valitsee uudelleen seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymävaltuustoon. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1804/ /2013 Golf-pelioikeuksien vuokrausperiaatteet Yritysasiamies Mikko Lehto Yrityspalvelu Kuopion kaupunki omistaa 104 kpl Tahkon Golf Club Oy:n A-osaketta ja kymmenen Tarinaharjun Golf Oy:n C-sarjan osaketta. Näillä osakkeilla on yksi pelioikeus vuosittain kummankin yhtiön kentille. Tahkon osakkeisiin liittyy pakollinen vastike vuosittain. Erityisesti Tahkon osakkeiden vuokraaminen on tarkoituksenmukaista tappion pienentämiseksi. Pelioikeusvastike on vuonna 2013 Tahkolla 750 euroa ja Tarinassa 610 euroa. Esitys Esitän, että kaupunginhallitus päättää golf-pelioikeuksien vuokrausperiaatteista seuraavasti: Tahkon vuokrausehdot ovat seuraavat: - vuokrauksen kohteena on henkilökohtainen pelioikeus Tahkon kentille - pelioikeuksia on vuokrattavana 100 kappaletta ja ne ovat vapaasti vuokrattavissa - vuokrahinta on vastikkeen suuruinen lisättynä 50 euron vuokrauspalkkiolla - pelioikeudet on vuokrattava vuosittain mennessä - vuokraus tapahtuu Nilsiän asiakaspalvelukeskuksessa. Tarinan vuokrausehdot ovat entiset: - vuokrauksen kohteena on henkilökohtainen pelioikeus Tarinan kentille - osakkeet vuokrataan Kuopion kaupungin henkilökuntaan kuuluville - pelioikeuksia on vuokrattavana yhdeksän kappaletta - vuokrahinta on vastikkeen suuruinen lisättynä 50 euron vuokrauspalkkiolla - henkilön tulee ilmoittaa mennessä halukkuutensa vuokrata pelioikeus - henkilö sitoutuu maksamaan vuokrahinnan mennessä kaupungille - mikäli halukkaita vuokraajia on enemmän kuin vuokrattavia osakkeita, niin suoritetaan arvonta. Nämä vuorausperiaatteet ovat voimassa toistaiseksi. Vuokraushinnat muuttuvat vastikkeiden muutoksia vastaavasti. Vuokraaja sitoutuu muutoin noudattamaan kunkin yhtiön antamia ohjeita. Vuokraaja voi laajentaa pelioikeuden kattavuutta kunkin yhtiön antamilla ehdoilla.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 104 Valmistelija Mikko Lehto puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy yritysasiamiehen esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 1805/ /2013 Kuntalaisten aloitteet vuonna 2012 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain 28 :n mukaisesti, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 :n 28 kohdan mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa luettelo valtuustolle viimeistään maaliskuussa edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä, valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten kunnan hallintoa koskevista aloitteista. Vuoden 2012 aikana kaupunginkanslian kirjaamoon on jätetty yhteensä 23 aloitetta. Tehdyistä aloitteista seuraavien kahden voidaan katsoa selkeästi kuuluvan valtuuston toimivaltaan: 1. Aloite koiraveron palauttamisesta Koiraveron palauttamista koskevassa aloitteessa on esitetty, että kaupunki päättäisi palauttaa koiraveron. Talous- ja strategiapalvelu on kuntalaiselle toimittamassaan vastauksessa tuonut esille mm., että koiraveroa säätelee laki koiraverosta. Lain mukaan koiravero voi olla enintään 50 euroa vuodessa. Koiraveroa koskeva laki edellyttää koiran omistajalta koirailmoituksen tekemistä ja kunnalta mm. koirarekisterin ylläpitoa ja verolipun lähettämistä vuosittain koiran omistajalle. Vastauksessa aloitteeseen on tuotu esille myös, että veron keräämisestä aiheutuvat kulut ovat suurehkot veron tuottoon nähden, jonka johdosta Kuopion kaupunki luopui aikoinaan veron keräämisestä. Koiraveroa peritään tällä hetkellä Helsingissä (50 ) ja Tampereella (34 ). Merkitään tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on tekemällään päätöksellä päättänyt luopua koiraveron suorittamisesta vuodesta 2008 lukien. Valtuuston päätös jaetaan viiteaineistona. 2. Aloite lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta Aloitteessa on esitetty kuntalisän maksamista kotihoidontuen ohella. Kuntalaisaloite on ollut kasvun ja oppimisen lautakunnan käsittelyssä Lautakunnan päätös jaetaan viiteaineistona. Viiteaineistona jaetaan luettelo kunnan asukkaiden tekemistä aloitteista vuonna 2012.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 105 Viiteaineisto /2013 Luettelo kunnan asukkaiden tekemistä aloitteista vuonna 2012 ja niiden käsittelystä /2013 Kaupunginvaltuuston päätös koiraveron perinnän lopettamisesta /2013 Kasvun ja oppimisen lautakunnan vastaus kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee asian tiedoksi ja ettei aloitteet anna aihetta enempiin toimenpiteisiin Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 855/ /2012 Kaupunginjohtajan vuosiloma Kaupunginjohtaja Petteri Paronen on pyytänyt saada pitää vuoden 2012 vuosilomaansa ja Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Kh. suostuu kaupunginjohtajan pyyntöön. Päätös Kaupunginjohtaja Paronen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Vähäkankaan ehdotuksen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) Asianro 933/ /2013 Lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtuman hakeminen Kuopioon Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta : Tapahtumapalveluiden Johtaja Jaana Vasankari Tapahtumapalvelut Kuopion kaupunki on strategiassaan vuoteen 2020 asettanut tavoitteita kaupungin vetovoiman, kilpailukyvyn ja kasvun näkökulmasta. Vetovoimaisten tapahtumien avulla on mahdollista luoda paikkakunnalle positiivista imagoa, houkutella uusia kävijöitä sekä yrityksiä kaupunkiin ja siten kerryttää kaupunkiin jääviä tuloja. Kuopion kaupunki pitää erityisesti lasten ja nuorten tapahtumia tärkeinä, koska nuorilla kuva paikkakunnasta vaikuttaa merkittävästi siihen, mihin hakeudutaan opiskelemaan ja työhön. (kv:n hyväksymä talousarvio vuodelle 2013, s. 36 ja 38). Lentopallon Power Cup on maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma, jota on järjestetty Suomessa vuosittain vuodesta 1985 alkaen. Turnauksen nuorimmat pelaajat ovat 6-vuotiaita ja vanhimmat 19-vuotiaita. Osallistujia on Suomen lisäksi ollut mm. Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä, Kiinasta, Japanista, Ranskasta ja Italiasta. Power Cup tapahtuman vakiintunut ajankohta on kesäkuussa koulujen päättymisen jälkeen seuraava viikonvaihde. Turnauksen osallistujamäärä on n pelaajaa ja huoltajaa. Kokonaiskävijämäärä nousee noin henkilöön, kun mukaan lasketaan vierailijat, katsojat ja talkoohenkilökunta. Turnauksen järjestelyissä on mukana lähes tuhat talkoolaista. Puijo Wolley Juniorit ry:llä on voimavaroja ja tahtotila järjestää suurtapahtuma Kuopiossa. Seurassa löytyy myös kokemusta tapahtuman järjestelyistä ja hyvä yhteistyö lähialueiden urheiluseurojen kanssa. Puijo Wolley Juniorit ry pyysi Kuopion kaupungin tapahtumapalveluita selvittämään Power Cup -tapahtuman järjestämisen mahdollisuutta vuonna 2015 tai sitä seuraavina vuosina. Vuosi määräytyy tapahtumanmyöntäjän eli Suomen Lentopalloliitto ry:n tapahtumakalenterin ja tapahtumapaikkakuntien kilpailutilanteen mukaan. Puijo Wolley Juniorit ry haluaa olla tapahtumahakija jo vuodelle 2015, mutta Power Cupin alueellisen kierron kilpailutilanne voi vaikuttaa, että järjestämisvuoro voidaan saavuttaa vasta sitä seuraavina vuosina, viimeistään vuonna Kaupunki haluaa olla aktiivinen hankkimaan tapahtumia Kuopioon eteenkin vuoden 2014 jälkeiselle ajalle, jolloin ns. tapahtumien supervuodet ovat ohi. Kriteereinä tuettavalle tapahtumalle on kaupungin strategian mukaiset taloudelliset, imagolliset ja sosiokulttuuriset vaikutukset. Power Cupilla on näistä vahvat näytöt. Power Cup -tapahtuman taloudellinen vaikutus on arvioitu olevan tapahtumapaikkakunnalle 0,6 miljoona euroa.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (43) 107 Suomen Lentopalloliitolla on ohjeet haku- ja järjestelyprosessien etenemisestä. Tapahtuman laatukriteerit lupaavat onnistuneen tapahtuman ja pitkäaikaisen positiivisen leiman järjestäjäkaupungille lasten ja nuorten suurtapahtuman kautta. Hakuselvityksen laadintaan ovat tapahtumahakijan Puijo Wolley Juniorit ry:n ja Kuopion tapahtumapalveluiden lisäksi osallistuneet hyvinvoinnin edistämisen vastuualueet, kaupunkiympäristön palvelualue, kaupungin markkinointi ja viestintä, Tilakeskus sekä Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Pohjois-Savon poliisi edustajineen. Edellä mainittu työryhmä esittää Puijoa laajaa urheilualuetta Power Cuptapahtuman pääpaikaksi. Puijon lähellä, vain 800 metrin päässä on Kuopiohalli, joka toimii ruokailupaikkana suurelle joukolle. Myös liikenne järjestyy hyvin Puijolle ja majoituskoulut sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien päähän Puijosta. Hakuun liittyen Kuopion kaupungin vastuulle tulevat asiat selvitettiin seuraavasti: 8500 lapsen ja nuoren majoittuminen kuuden päivän ajaksi Tapahtumalle tarvitaan Kuopiosta 23 koulua kuuden vuorokauden ajaksi tiistaista sunnuntaihin. Valituissa kouluissa on yhteensä 421 luokkaa ja 23 salia majoituskäyttöön. Kylmätiloja tarvitaan majoittujien käyttöön, mutta ei muita keittiötiloja. Kaupunki varautuu toteuttamaan valmistuneen suunnitelman mukaisesti em. koulujen tarvitsemat, lähinnä palovaroittimia ja ilmoittimia vaativat muutostyöt, ennen tapahtumaa (ks. liite). Majoituskouluissa on tapahtuma-aikana kiinteistöhuollon päivystys/ ja tapahtuma-ajan hälytinjärjestelmien huolto, sekä jätehuolto tapahtuman aikana. Koulujen normaali siivous tapahtuman aikana ja loppusiivous. Tapahtumajärjestäjälle annetaan siivousvälineille käyttölupa. Siivousaineet laskutetaan käytön mukaan Suomen Lentopalloliitolta. Majoituskoulujen jätehuolto tapahtuman aikana. Asuntoautojen pysäköintialue n. 50 autolle/vaunulle; lähikoulun parkkialueelta. Pelikentät Puijolla Puijon urheilualueella aluevaraukset kooltaan yhteensä n. 4,2 ha. Pieniin lisäyksiin, n. 0,5 ha, on tarpeen mukaan mahdollisuus hiihtostadionin alueella (ks. liite) Pelialueet maanantaista maanantaihin Pelikenttien vesipisteiden ja sähköliitäntöjen käyttö Kenttien kalkki-/maalimerkkausaineet Kenttien teko- ja purkuvaiheessa kaupungin koneet käytettävissä

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. 10 Asianro 933/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. 10 Asianro 933/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 933/12.04.02/2013 Lentopallon lasten ja nuorten Power Cup-tapahtuman hakeminen Kuopioon 2015-2018 Tapahtumapalveluiden Johtaja Jaana Vasankari Tapahtumapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 108 11.03.2013. 108 Asianro 1119/00.04.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 108 11.03.2013. 108 Asianro 1119/00.04.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) 108 Asianro 1119/00.04.00/2013 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta Vesihuoltoinsinööri

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (9) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (7) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:45 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 96 09.11.2015. 96 Asianro 7192/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 96 09.11.2015. 96 Asianro 7192/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 2 19.10.2015 96 Asianro 7192/00.02.01/2015 Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.10.2015 2 Talous-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Omistajaohjausjaosto. Pekka Kantanen, puheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Harri Auvinen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Omistajaohjausjaosto. Pekka Kantanen, puheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Harri Auvinen Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:30-14:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 173 09.10.2013. 173 Asianro 6689/10.00.02.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja /0 () 7 Asianro 89/0.00.0.0/0 Alueen varaaminen Männistön kaupunginosan korttelista 0 (Untamonkatu) / Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (14) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-18:20 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Komeetan ja Päivänkehrän koulujen johtokuntatoiminta lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Komeetan ja Päivänkehrän koulujen johtokuntatoiminta lukuvuosina ja 10.06.2015 Sivu 1 / 1 438/00.00.01/2013 112 Komeetan ja Päivänkehrän koulujen johtokuntatoiminta lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Eeva-Kaisa

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 125 25.03.2013. 125 Asianro 75/00.02.09/2013. Kh:lle saapuneet kirjeet ym.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 125 25.03.2013. 125 Asianro 75/00.02.09/2013. Kh:lle saapuneet kirjeet ym. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 125 Asianro 75/00.02.09/2013 Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet ym.: Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu vuonna 2013: Jakso Ilmoitukset klo

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 102 05.06.2013. 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (1) 102 Asianro 4064/10.00.02.08/2013 Pihlajalaakson 2. vaiheen kerros- ja rivitalotonttien vuokrausehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot