THE CREATIVE ENTREPRENEUR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THE CREATIVE ENTREPRENEUR"

Transkriptio

1 THE CREATIVE ENTREPRENEUR

2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3

3 THINKKIt Kuka työkalun on kehittänyt? Luova yrittäjä -työkalun on kehittänyt CidaCo, The Creativity and Innovation Company eli Ison-Britannian luovien alojen kehittämiskeskus. Miksi tämä työkalu kehitettiin? CidaCo on työskennellyt luovien alojen yrittäjien kanssa kymmenen vuotta ja on sinä aikana huomannut, että tavoitteensa saavuttavilla henkilöillä, on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia. Nämä kyseiset ominaisuudet mahdollistavat tehokkuuden. Tunnistamalla ja erittelemällä yksilöiden ominaisuuksia CidaCo on voinut auttaa uusia yrittäjiä ja yrityskehittäjiä vahvistamaan näitä piirteitä itsessää. Kenelle tämä työkalu on kehitetty? Luova yrittäjä -työkalu on kehitetty luovien alojen yrittäjille, joiden yritystoiminta on vielä alussa. He voivat olla nuoria, mutta yhtälailla sellaisia, jotka aloittavat toista tai kolmatta uraansa. Heillä voi olla erilaiset lähtökohdat, mutta he todennäköisesti haluavat ryhtyä yrittäjiksi yhdestä tai useammasta seuraavista syistä: He haluavat tienata elantonsa luovuudellaan He näkevät mahdollisuuden kehittää yhteisöjään luovuutensa kautta He uskovat, että heidän ideansa voisi olla sovellettava ja tuottava Miten tätä työkalua pitäisi käyttää? Luova yrittäjä -työkalu käynnistää prosessin, jota yrittäjän on paras toteuttaa opastajan tai konsultin kanssa. Opastajan rooli on ohjata yrittäjää työkalun kysymysten läpi, auttaa häntä miettimään työskentelytapaansa ja rohkaista hyvän liiketoiminnan kehittämiseen. Organisaatio CidaCo, The Creativity and Innovation Company Lyhyt kuvaus toiminnasta CidaCo innoittaa ja innostaa ihmisiä saavuttamaan huikeita tuloksia. CidaCo tekee sen auttamalla heitä tajuamaan oman kykynsä tuottaa uusia ideoita (luovuus) ja muuttamaan hyvät ideansa menestyksekkääksi todellisuudeksi (innovaatio) Yhteystiedot Nimi Dawn A. Rogers Osoite (katu + numero) CidaCo, Munro House, suite 16 Postinumero + kaupunki Leeds LS9 8AG Maa Iso-Britannia Puhelin (+44) Sähköposti Internetosoite 4 5

4 JOHDANTO Mikä tekee yrittäjästä luovan? Tässä työkirjassa kuvataan kymmenen ominaispiirrettä, jotka me Cidaco ssa Ison-Britannian luovien alojen kehittämiskeskuksessa olemme havainneet menestyneillä luovilla yrittäjillä, joiden kanssa työskentelemme. Olemme tarkastelleet huolellisesti jokaista ominaispiirrettä ja analysoineet, mitä ne tarkoittavat, miten tunnistamme ne ja miten käytämme niitä työssämme. Tässä työkirjassa esitämme ominaispiirteet tavalla, jonka ansiosta luovat yrittäjät itsenäisesti tai ohjaajan kanssa voivat tarkastella, mitä he tekevät ja miten he sen tekevät. Lisäksi he voivat miettiä keinoja, joiden avulla he pystyisivät parantamaan taitojaan entisestään. Työkirja sopii erityisesti luoville yrittäjille, joiden liiketoiminta on vasta varhaisessa vaiheessa. He voivat olla nuoria, mutta he voivat myös olla aloittamassa toista tai kolmatta uraansa. Heillä voi olla erilaiset lähtökohdat, mutta he todennäköisesti haluavat aloittaa yritystoiminnan yhdestä seuraavasta syystä, tai näiden syiden yhdistelmästä: He haluavat ansaita elantonsa luovuudellaan He näkevät mahdollisuuden kehittää yhteisöjään luovuutensa kautta He uskovat, että heidän ideansa voisi olla sovellettava ja tuottava Luovan yrittäjän kehittymistä auttavat taidot eivät eroa niistä, jotka auttavat kaikkia muitakin yrittäjiä. Ero onkin siinä, mikä ajaa eteenpäin suurinta osaa heistä, jotka ryhtyvät yrittäjäksi luovuutensa tuloksena. Pohjimmiltaan: Heitä motivoi itse työ eikä mukanaolo liiketoiminnassa Heitä vievät eteenpäin arvot eikä tuotto He luovat markkinoita eivätkä niinkään vastaa markkinoiden tarpeisiin He ovat käsitteellisiä ajattelijoita 6 7

5 MITEN TYÖKALU TOIMII Työkirjan jokainen osio tarkastelee yhtä kymmenestä ominaispiirteestä ja johdattelee luovan yrittäjän ja hänen ohjaajansa keskusteluun, joka auttaa yrittäjää kehittämään taitojaan. Tasojen, tekijöiden ja tehokkaan toiminnan mittareiden avulla voimme kuvailla, mitä meiltä odotetaan ja mitä odotamme itseltämme. Lainasimme nämä edellä mainitut termit the European Qualifications Framework -ohjelmasta, jota käytetään eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä. MILTÄ KESKUSTELU VOI KUULOSTAA Ohjaaja: Katsotaanpas, mitä strateginen ajattelu tarkoittaa... Suunnitteluprosessin ymmärtämistä ja arvostamista Ulkoisten trendien ja mahdollisuuksien tunnistamista Monitahoisten tilanteiden ja niiden seurausten ajattelemista Miksi arvelet näiden asioiden olevan tärkeitä yritystoiminnallesi? Taso: taso kuvailee taidot, tiedot ja osaamisen, joita tarvitaan tiettyyn tehtävään tai työhön. Tehokkaan toiminnan mittarit: nämä ovat keinoja, joilla havainnollistamme, ettemme ainoastaan ymmärrä tekijöitä, vaan toteutamme niitä myös käytännössä. Mittarit kuvaavat, mitä pitäisi pystyä tekemään yltääkseen kuvatulle tasolle. Olemme lisänneet avaavia kysymyksiä, joita käytämme työssämme auttaessamme yrittäjää ymmärtämään omat vahvuutensa ja kehittämismahdollisuutensa. Yrittäjä: Jos en ennakoi, voi hyvä tilaisuus mennä ohi, koska minulla ei ole aikaa tai resursseja tarttua siihen tai en tiedä miksi se on tärkeä yritystoiminnalleni. Ohjaaja: Selvä. Siis katsotaan tarkemmin suunnitteluprosessien ymmärtämistä ja arvostamista. Missä haluat ammatillisesti olla kolmen vuoden kuluttua? Onko sinulla alustava suunnitelma sitä varten joko mielessäsi tai paperilla? Tässä on esimerkki siitä, miten luovan yrittäjän kanssa toimiva ohjaaja voisi käyttää työkalupakkia: Ohjaaja ja yrittäjä voivat nyt pohtia sitä, miten yrittäjä voisi kehittää strategista ajattelukykyään. Ohjaaja rohkaisee luovaa yrittäjää kertomaan liikeideastaan. He käyvät yhdessä lyhyesti läpi jokaisen ominaispiirteen. Keskustelun kautta ja käyttämällä avaavia kysymyksiä ohjaaja varmistaa, että yrittäjä ymmärtää jokaisen tason ja tehokkaan toiminnan mittarit. Yrittäjä voi käyttää työkirjaa myös itsenäisesti. Avaavat kysymykset auttavat häntä tunnistamaan alueet, joissa hän voisi kehittää taitojaan tai jotka hän voisi ottaa paremmin huomioon yritystoiminnassaan. 8 9

6 TAPAUSESIMERKIT ESIMERKKI 1 Asiakas on käynyt kauppaa kolme vuotta. Hän on yksityisyrittäjä, eikä hänellä ole työntekijöitä. Hän valmistaa kierrätysvaatteista ja -kankaista yksilöllisiä, muodikkaita tavaroita. Yrityksen liikevaihto on euroa. Konsultti käytti Luova yrittäjä työkalua ensimmäisessä tapaamisessa todetakseen onko yritystoiminnalla ja yrityksen omistajalla valmiuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Konsultti järjesti asiakkaan kanssa neljä tunnin mittaista tapaamista. Hän kertoo: Käytin kaikkia käsikirjan osa-alueita, mutta en siinä järjestyksessä kuin ne ovat kirjassa. Käytin työkalua epämuodollisesti herättääkseni ajatuksia ja keskustelua. Työkalun avulla tunnistin asiakkaan yrittäjyystaidot ja sen, millä alueilla hänellä oli kehittymisen varaa. Konsultti arvioi yrittäjän tilannetta seuraavasti: Käsitteellinen ajattelu: avoin ehdotuksille kasvusta ja uusille tavoille saavuttaa menestystä hyvä Kaupallinen soveltuvuus: on tietoinen trendeistä, ja hänellä on vahva intohimo markkinoita kohtaan hyvä Asiakasherkkyys: keskittynyt asiakkaisiin ja saa heistä innoitusta hyvä Projektinhallinta: tarvitsee ohjausta ideoiden toteuttamiseksi käytännössä, jotta yritys voisi kasvaa tehokkaasti kehittymisen varaa Innovaatiot: neljän tapaamiskerran jälkeen ymmärrys kasvoi tyydyttävästä hyväksi Käyttämällä työkalua konsultti koki pystyvänsä auttamaan asiakasta pohtimaan asioita, joita tämän täytyi ottaa huomioon liiketoiminnan kasvattamisessa. Prosessin tuloksena yrittäjä päätti palkata pienen ryhmän/tiimin itsenäisiä myyntikonsultteja, jotka pystyivät auttamaan häntä markkinoiden laajentamisessa. ESIMERKKI 2 Asiakas oli hiljattain irtisanottu ja harkitsi yrityksen perustamista. Hän oli harrastanut huonekalujen tekemistä jo vuosia, ja halusi tehdä siitä nyt yritystoimintaa. Konsultti käytti Luova yrittäjä -työkalua saadakseen asiakkaan ajattelemaan liiketoiminta-ajatustaan kokonaisvaltaisesti, jotta saataisiin selville, ymmärtääkö asiakas kaikki taidot joita tarvitaan yrityksen pyörittämisessä. Konsultti hyödynsi työkalun jokaisen osion kysymyksiä auttaakseen asiakasta pohtimaan, mitä kaikkea yritystoiminta pitää sisällään. Kysymysten avulla kartoitettiin, mitä asiakas odottaa tulevaisuudelta, mitkä arvot ovat hänelle tärkeitä, mikä on hänen asenteensa taloudellisiin riskitekijöihin, miten hän kykenee kommunikoimaan ihmisten kanssa jne. Konsultti kertoo: Asiakas suhtautui työkaluun myönteisesti, ja hän oli sitoutunut prosessiin. Hän nautti saadessaan mahdollisuuden haastaa itsensä ja saadessaan arvioida omia ajatuksiaan yritystoiminnasta monesta eri näkökulmasta. Konsultilla ja asiakkaalla oli vain yksi kahden tunnin mittainen tapaaminen, ja aika oli liian lyhyt työkalun tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaan mielestä olisi ollut parempi, jos hän olisi saanut kysymykset etukäteen, tai että hänellä olisi ollut enemmän aikaa pohtia kysymyksiä ja syventyä niihin. Hänestä oli vaikeaa keksiä vastauksia paikan päällä, mutta tuumi, että kysymykset olivat olennaisia ja hyödyllisiä ja että hän aikoi jatkaa asioiden pohtimista tapaamisen jälkeenkin. Asiakas sanoi, että tapaaminen vahvisti hänen luottamustaan sekä tunnettaan siitä, että hän on oikealla tiellä aikoessaan ryhtyä yrittäjäksi

7 TIETOA TUEKSI Seuraavat harjoitukset ja tekniikat auttavat kehittämään taitoja ja soveltuvuuksia Alle on listattu verkkosivuja, joilla on lähteitä ja lisätietoa. Mukanaolo tällä listalla ei tarkoita, että CidaCo hyväksyisi näiden verkkosivujen sisällön. Arvojen määrittäminen Aivoriihitekniikoita Strategisia suunnitteluprosesseja kuten PESTLE, SWOT ja SMART-tavoitteidenasetus Kilpailija-analyysi Projektinhallintajärjestelmiä managementhelp.org Arviointitekniikoita Vaihtoehtojen arviointi Riskinarviointitekniikoita Asiakassuhdemarkkinointi Johtajuustyylit changingminds.org Tiiminrakennus Yhtäläisten mahdollisuuksien toimintatavat Miellekartat Luova ajattelutapa

8 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Miten työkalu toimii Tapausesimerkit Tietoa tueksi Arvolähtöisyys Käsitteellinen ajattelu Strateginen ajattelu Kaupallinen soveltuvuus Projektinhallinta Riskinotto Verkostoituminen y Asiakasherkkyys Johtajuus Innovaatiot Omat muistiinpanot

9 Arvolähtöisyys 16 17

10 ARVOLÄHTÖISYYS Taso Yrittäjä tiedostaa selvästi arvot ja uskomukset, jotka tukevat hänen luovuuttaan, päätöksentekoaan sekä hänen toimintaansa erityisesti vaikeissa tai haastavissa olosuhteissa. MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET OMAA SELKEÄN PÄÄMÄÄRÄN ARVOJEN JA USKOMUSTEN KAUTTA Olet miettinyt ja tunnistanut sinulle tärkeät arvot Tuot esiin arvosi siinä, mitä teet ja miten sen teet, et ainoastaan päivittäin vaan myös vaikeissa ja haastavissa olosuhteissa Välität arvojasi suoraan ja epäsuoraan sen kautta, mitä teet ja sanot Mitkä kolme arvoa ovat sinulle tärkeimpiä? Miten sinulle tärkeät asiat näkyvät ulospäin muille ihmisille? Kerrotko arvoistasi verkkosivuilla tai mainosmateriaalissa? KÄYTTÄÄ ARVOJA PÄÄTÖKSENTEON TUKENA Mietit arvojasi ja niiden vaikutusta päätökseesi Päätöksiä tehdessäsi varmistat, että ne ovat yhdenmukaisia arvojesi kanssa Muistatko tilannetta, jossa arvosi olisivat auttaneet sinua päätöksenteossa? Kuinka tarkistat arvojasi? Keskusteletko niistä ystävien, perheen tai kollegoiden kanssa? VARMISTAA, ETTÄ ARVOT VAIKUTTAVAT KAIKKIIN TOIMIIN Laadit toimintasuunnitelmia, jotka ovat yhdenmukaisia arvojesi kanssa Arvioit toimintasuunnitelmiasi ja huolehdit, että ne pysyvät yhdenmukaisina arvojesi kanssa Toimintasi on aina arvojesi tukemaa Voitko vastata kyllä seuraaviin väittämiin: Kieltäydyn työtehtävästä, joka on arvojeni vastainen Jos heräisin huomenna miljonäärinä, eläisin silti arvojeni mukaan En voisi työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät jaa arvojani 18 19

11 KÄSITTEELLINEN AJATTELU 20 21

12 KÄSITTEELLINEN AJATTELU Taso Yrittäjä on valmis käyttämään tuoreita lähestymistapoja, keksii hulluja ideoita, jotka saattavat hyvinkin toimia ja johtaa radikaaleihin ja merkittäviin parannuksiin ja kuuntelee uusia ideoita ilman ennakkopäätöksiä MENESTYVÄ YRITTÄJÄ KÄYTTÄÄ TUOREITA LÄHESTYMISTAPOJA TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT Pidät mielen avoimena uusille mahdollisuuksille Näet haasteet mahdollisuuksina etkä rajoitteina AVAAVAT KYSYMYKSET Muistatko tilannetta, jolloin näit asiat eri tavalla kuin muut ympärilläsi olevat ihmiset? Innostutko löytäessäsi ratkaisun ongelmiin? Voitko antaa tästä esimerkin? Katselet asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta Milloin viimeksi sait inspiraatiota epätavallisesta lähteestä? Etsit kaavoja ja yhteyksiä, jotka eivät ole välittömästi ilmiselviä... KEKSII HULLUJA IDEOITA, JOTKA SAATTAVAT HYVINKIN TOIMIA Heittelet ideoita ja stimuloit niitä luovan ajattelun avulla Otat toiset mukaan stimuloimaan ajatteluasi ja ideoitasi Hyödynnät toisista tilanteista saatuja kokemuksia tuomaan uutta valoa nykyolosuhteisiin Miten muut ihmiset kuvailevat ideoitasi? Kenelle heittelet ideoitasi? Pystytkö kuvailemaan, milloin viimeksi testasit jotain ideaasi käytännössä? Viet ideoita läpi testataksesi niiden toteutettavuutta... KUUNTELEE HUOLELLA UUSIA IDEOITA ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖKSIÄ Kuuntelet toisia aktiivisesti tekemättä minkäänlaisia oletuksia Pidät mielen avoimena toisten ehdotuksille Osoitat arvostavasi toisten ideoita ja annat myönteistä ja rakentavaa palautetta Kuvailisivatko ystäväsi ja kollegasi sinua hyväksi kuuntelijaksi? Rohkaisetko muita ihmisiä heidän hulluissakin ideoissaan? Voitko antaa tästä esimerkin? 22 23

13 STRATEGINEN AJATTELU 24 25

14 STRATEGINEN AJATTELU Taso Yrittäjä ymmärtää ja arvostaa suunnitteluprosessia sekä pitkien ajanjaksojen miettimistä ja suunnittelua, tunnistaa ulkoiset trendit ja mahdollisuudet ja kykenee harkitsemaan perusteellisesti monitahoisia seurauksia liiketoiminnalle MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... YMMÄRTÄÄ JA ARVOSTAA SUUNNITTELUPROSESSIA Osaat määrittää, mitä menestys sinulle tarkoittaa, jotta voit suunnitella selkeitä tavoitteita Määrität reitit, joita pitkin pääset nykyisestä tilastasi sinne, minne haluat Tutustut reitteihin, joita toiset alasi ihmiset ovat kulkeneet ja arvioit niiden merkitystä omalle taipaleellesi Missä haluaisit olla ammatillisesti kolmen vuoden kuluttua? Onko sinulla suunnitelma mielessäsi tai kirjallisena? Ajattele jotain ihailemaasi, menestynyttä henkilöä. Tiedätkö, mitä hän teki tässä vaiheessa uraansa?... TUNNISTAA ULKOISET TRENDIT JA MAHDOLLISUU- DET Tiedostat ympäröivän maailman ja mietit miten se vaikuttaa siihen, mitä teet Tunnistat avaintrendit laajemmassa ympäristössä kuten yhteiskunnan, teknologian, ympäristön, koulutuksen ja politiikan kentillä Luet, kuuntelet ja puhut toisille ihmisille, jotta saat tietoa monista erilaisista näkemyksistä ja kokemuksista Kun seuraat uutisia, pohditko miten tapahtumat vaikuttavat liiketoimintaasi? Esimerkiksi hallitusmuutos, budjetti, paikallisvaalit tai lakimuutokset. Voitko antaa esimerkin tilanteesta, jolloin aloitit poliittisen keskustelun nähdäksesi, mitä muut ajattelevat?... OSAA POHTIA MONITAHOI- SIA TILANTEITA JA VAIKUTUK- SIA Mietit ajan kanssa monimutkaisia asioita ja niiden vaikutuksia strategisiin suunnitelmiisi Tutkit ja otat selvää markkinoistasi ja kilpailijoistasi ja käytät tietoa suunnitelmissasi Keräät tietoa ja käytät sitä ymmärtääksesi ja analysoidaksesi monitahoisia tilanteita Voitko kuvailla tilannetta, jolloin muutit tai uudelleenarvioit suunnitelmiasi jonkun maailman tapahtuman, kuten esimerkiksi taantuman tai öljykriisin, vuoksi? Seuraatko kilpailijoittesi Facebook- tai nettisivuja nähdäksesi kuinka he reagoivat muutoksiin? 26 27

15 KAUPALLINEN SOVELTUVUUS 28 29

16 KAUPALLINEN SOVELTUVUUS Taso Yrittäjä pysyy sektorin kehityssuuntien perässä, etsii parhaita toimintatapoja sekä tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia, jotka eivät ole muille ilmiselviä The successful entrepreneur MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... Indicators of effective performance TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT Prompt questions AVAAVAT KYSYMYKSET... PYSYY SEKTORIN KEHITYSSUUNTIEN PERÄSSÄ Luet sektoriisi liittyviä asiantuntijajulkaisuja, ammattilehtiä sekä verkon tietolähteitä Tutkit ja analysoit kilpailuvoimia, jotka vaikuttavat markkinoihisi Voitko kuvailla kaksi tai kolme alasi trendiä, jotka saattavat vaikuttaa tuotteesi tai palvelusi markkinoihin?... ETSII PARHAITA TOIMINTATAPOJA Luet ammattilaisjulkaisuja ja osallistut konferensseihin ja muihin tapahtumiin pitääksesi tietosi ajan tasalla Otat talteen hyviä ideoita ja toisten käyttämiä hyödyllisiä toimintatapoja avuksesi myöhempää käyttöä varten Kenen kanssa olet käynyt puolen vuoden sisällä todella hyödyllisen keskustelun? Miten toimit keskustelusta saamasi tiedon tai neuvon suhteen? Kysyt apua ja neuvoa sinua kokeneemmilta ihmisiltä... TUNNISTAA JA HYÖDYNTÄÄ MAHDOLLISUUDET Etsit aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia markkinoilla Hyödynnät olemassa olevia asiakassuhteitasi selvittääksesi, mitä asiakkaat haluavat tai tarvitsevat, jotta voit kehittää uusia tuotteita tai palveluita Voitko kuvailla tilannetta, jossa olet luonut mahdollisuuden? Miten pidät kirjaa asiakkaittesi mieltymyksistä tai parannusehdotuksista? Mukautat suunnitelmiasi tai lähestymistapojasi ottaaksesi kaiken irti uusista mahdollisuuksista 30 31

17 PROJEKTINHALLINTA 32 33

18 PROJEKTINHALLINTA Taso Yrittäjä ymmärtää, miten asioita saadaan toteutumaan ja muuttaa ideoita todeksi tiimien avulla sekä suunnittelee ja tarkkailee toteutusta MENESTYVÄ YRITTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, MITÄ TARVITAAN ASIOIDEN TOTEUTUMISEEN TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT Määrität ja suunnittelet projektin koon ja laajuuden Määrität, mitä resursseja suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan: rahaa, ihmisiä, aikaa, välineitä AVAAVAT KYSYMYKSET Mistä sellaisesta projektista tai tapahtumasta olet ylpeä, jota olet ollut järjestämässä? Voitko kuvailla, mitä teit tapahtuman toteutumiseksi? Pidät kiinni kokonaisuudesta, mutta varmistat, että yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota... MUUTTAA IDEAT TODEKSI Hyödynnät tiimidynamiikan ymmärrystäsi voidaksesi valita oikean tiimin työhön ja johtaa sitä Hallitset tehokkaasti resursseja: rahaa, ihmisiä, aikaa, välineitä Onko sinulla kokemuksia toimivassa tiimissä työskentelystä tai sellaisen tiimin johtamisesta? Entä tiimistä, joka ei toimi? Mitkä asiat vaikuttivat tiimin onnistumiseen? Miten kuvailisit neuvottelutaitojasi? Voitko antaa tästä esimerkin? Neuvottelet sopimukset, jotka edistävät projektin onnistumista... TARKKAILEE TOTEUTUSTA Esittelet järjestelmät ja prosessit, jotta ihmisten välillä on selvää kommunikointia ja ymmärrystä Liität prosessiin mahdollisuuksia arvioida ja mukautua Voitko antaa esimerkin suunnitelmasta, jonka vaihdoit, koska se ei toiminut? Oletko tehnyt projektin tarkistuslistan, joka perustuu aiempiin kokemuksiisi? 34 Arvioit projektinsuunnittelun tehokkuutta, tunnistat tärkeät asiat ja jaat oppimaasi 35

19 RISKINOTTO 36 37

20 RISKINOTTO Taso Yrittäjä ottaa tietoisia ja laskelmoituja riskejä, tunnistaa muutoksen tarpeen ja haastaa vallitsevan tilan sekä etsii uusia mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteita MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... OTTAA TIETOISIA JA LASKELMOITUJA RISKEJÄ Keskityt tiedostamaan riskit etkä vastustamaan niitä Keskityt tavoitteisiin ja ajattelet selkeästi paineen alla Mikä on ollut ammatillisesti riskialttein tekosi? Ajattelitko sen vaikutuksia ennen kuin päätit toimia? Käytät riskinarviointimenetelmiä Tekisitkö jotain toisin nyt?... TIEDOSTAA MUUTOSTARPEEN JA HAASTAA VALLITSEVAN TILAN Kyseenalaistat oletukset omassa ja toisten ajattelussa Toimintasi perustuu haluun menestyä eikä pelkoon epäonnistua Näet enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia Mitä sellaista olet tehnyt, jota muut ihmiset eivät ole pitäneet viisaana?... ETSII MAHDOLLISUUKSIA SAAVUTTAA TAVOITTEITA Etsit tuoreita ideoita monenlaisista lähteistä Tavoittelet päämääriäsi ja näet esteet ja takaiskut ylitettävinä haasteina Kuinka ystäväsi kuvailisivat sinun yrittäjähenkisyyttäsi? Mistä ja milloin etsit muiden ihmisten tukea? Hyödynnät toisten tukea saavuttaaksesi tavoitteesi 38 39

21 VERKOSTOITUMINEN 40 41

22 VERKOSTOITUMINEN Taso Yrittäjä ymmärtää, että verkostoituminen on yritykselle tärkeää toimintaa, jolla voidaan saavuttaa tietoa, asiantuntemusta, yhteistyötä ja myyntiä, ja että huolellisen suunnittelun ja valmistelun avulla voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... YMMÄRTÄÄ, ETTÄ VERKOSTOITUMINEN ON YRITYKSELLE TÄRKEÄÄ JA OTTAA HUOMIOON, MITÄ SILLÄ VOI SAADA Tunnistat, missä verkostoitumismahdollisuuksia on Arvioit uusien kontaktien ja verkostojen mahdollisuuksia, kustannuksia ja hyötyjä Hyödynnät verkostojasi voidaksesi ymmärtää niitä tekijöitä, jotka muovaavat asiakkaiden ja kilpailijoiden näkemyksiä ja toimintaa Mihin verkostoitumistapahtumiin osallistut joko säännöllisesti tai satunnaisesti? Voitko mainita kaksi tai kolme neuvoa tai tiedonmurusta, jotka olet saanut verkostoitumistilaisuudessa ja jotka ovat auttaneet sinua yritystoiminnassasi?... SUUNNITTELEE VERKOSTOITUMISTA JA VALMISTAUTUU SIIHEN, JOTTA SEN AVULLA SAAVUTETAAN HALUTUT TULOKSET Etsit aktiivisesti ja ylläpidät epämuodollisia verkostoja ja etsit suhteita, joista on hyötyä molemmille osapuolille Kehität suhteita verkostokontakteihin tavalla, joka kasvattaa molemminpuolista luottamusta ja varmuutta Pidät kontaktisi tallessa ja sinulla on järjestelmiä yhteydenpitoon Ylläpidät järjestelmiä, joilla tallennat verkostoitumisen kautta saamaasi tietoa, jotta voit käyttää sitä tavoitteidesi kehittämiseen Kuinka pidät yhteyttä oman alasi tekijöihin ja kilpailijoihin? Onko joku verkostotuttusi suositellut sinua johonkin työtehtävään tai oletko sinä suositellut jotakuta? 42 43

23 ASIAKASHERKKYYS 44 45

24 ASIAKASHERKKYYS Taso Yrittäjä rakentaa luottamusta ja pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiinsa, luo odotuksia tasokkaasta asiakaspalvelusta ja ylittää usein asiakkaiden odotukset MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... RAKENTAA LUOTTAMUSTA JA PITKÄAI- KAISIA ASIAKASSUHTEITA Määrität mahdollisuudet kehittää asiakassuhteitasi voidaksesi ymmärtää asiakkaittesi todelliset ja piilevät tarpeet Käytät markkinatutkimusprosesseja voidaksesi ymmärtää ja määrittää asiakkaiden tarpeita Kehität olemassa olevia tuotteitasi tai palveluitasi ja kehität uusia tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin Kuvaile muutamaa asiakastasi: Mihin ikäryhmään he kuuluvat? Minkälaista työtä he tekevät? Mitä arvelet heidän harrastavan? Mistä he ovat kiinnostuneita? Miksi he pitävät työsuorituksestasi? Mistä tiedät että he ovat tyytyväisiä tuotteeseesi tai palveluusi?... LUO KORKEATASOISEN ASIAKASPALVELUN Kommunikoit säännöllisesti asiakkaittesi kanssa monenlaisin keinoin Pyydät asiakaspalautetta voidaksesi parantaa jatkuvasti palvelutasoasi Käsittelet asiakkaiden valitukset ripeästi ja tarjoat sopivia ratkaisuja Kuinka pidät yhteyttä asiakkaisiisi? Muistatko tilannetta, jolloin asiakkaasi oli tyytymätön, ja miten silloin toimit?... YLITTÄÄ USEIN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET Keskityt koko ajan asiakkaisiisi ja saat heistä innoitusta Etsit mahdollisuuksia tehdä kaikkesi asiakkaittesi puolesta Teet usein asioita, jotka yllättävät ja ilahduttavat asiakkaitasi Onko joku asiakkaasi ehdotus innostanut sinua ajattelemaan ja suunnittelemaan tuotetta uudelleen? Jos asiakkailta kysyttäisiin, mikä on erityistä sinussa tai tuotteessasi, mitä he vastaisivat? 46 47

25 JOHTAJUUS 48 49

26 JOHTAJUUS Taso The successful entrepreneur Indicators of effective performance Yrittäjä näkee ja arvostaa toisten parhaita puolia, kasvattaa lähimmän ja laajemman tiimin kokonaissuorituskykyä ja muistaa aina huomioimisen periaatteet toimiessaan toisten kanssa Prompt questions (Huom: tässä yhteydessä sana tiimi voi viitata työntekijöihin, kumppaneihin, toimittajiin tai muihin projektikollegoihin tilanteen mukaan) MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... NÄKEE JA ARVOSTAA TOISTEN PARHAITA PUOLIA Ymmärrät johtajuuden ja tiimityön periaatteet, jotta voit soveltaa niitä tarpeen mukaan Luot ja ylläpidät molemminpuolisen kunnioituksen ja huomioonottamisen kulttuuria Rohkaiset ja tuet toisia ottamaan kaiken irti kyvyistään Muistat aina huomioida toisten panoksen Voitko antaa esimerkin onnistuneesta tiimin johtamisesta? Mitä teit hyvin? Miten annat tunnustusta muiden ihmisten panoksesta työhösi? Mainitsetko heidät nettisivullasi tai julkaistussa materiaalissa?... KASVATTAA TIIMIN KOKONAISSUORITUSKYKYÄ Havainnollistat ja välität toisille visiotasi ja kehotat heitä ottamaan tavoitteesi omakseen Rohkaiset tiimiäsi ottamaan vastaan ammatillisen kehityksen, verkostoitumisen ja koulutuksen mahdollisuuksia sitä mukaa kun ne voivat edistää tavoitteitasi Voitko antaa esimerkin siitä, milloin olet inspiroinut jotakuta tekemään hyvää työtä? Kuinka osoitat ihmisille arvostavasi heidän panostaan? Valtuutat, motivoit ja tuet toisia heidän työssään ja huomioit heidän onnistumisiaan TOTEUTTAA HUOMIOIMISEN PERIAATTEITA TOIMIESSAAN TOISTEN KANSSA Olet yhdenmukainen, avoin ja reilu toimiessasi toisten kanssa, mikä herättää kunnioitusta ja uskottavuutta Luot ympäristön, jossa kaikentaustaiset ihmiset voivat viihtyä Voitko kuvailla miten arvosi näkyvät siinä miten toimit ihmisten kanssa? 51

27 INNOVAATIOT 52 53

28 INNOVAATIOT Taso Yrittäjä käyttää mielikuvitustaan kehittäessään uusia näkemyksiä ja uutta ajattelua, muuttaa innovatiiviset ideat uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, liiketoiminnan prosesseiksi ja suhteiksi sekä varmistaa, että innovatiivisilla ideoilla voidaan tuottaa lisäarvoa MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... KÄYTTÄÄ MIELIKUVITUSTA KEHITTÄESSÄÄN UUSIA IDEOITA JA NÄKEMYKSIÄ Annat itsellesi ja työtovereillesi aikaa luovaan ajatteluun ja uusien ideoiden kehittelyyn Otat liiketoiminnan ratkaisujen tekemisen haasteena etkä käytä kaikkein ilmiselvimpiä keinoja Miten voit varmistaa, että järjestät ajattelulle aikaa? Voitko antaa esimerkin siitä, milloin olet käyttänyt luovaa ajattelua liiketoiminnassasi? Esimerkiksi: Missä työskentelet, miten organisoit tehtäväsi, miten palkkaat työntekijöitä? Olet avoin ja vastaanottavainen sekä rohkaiset toisten ideoita (tiimin, asiakkaiden, neuvonantajien jne.)... MUUTTAA INNOVATIIVISET IDEAT KÄYTÄNNÖN TUOTTEIKSI, PALVELUIKSI, LIIKETOIMINNAN PROSES- SEIKSI JA UUSIKSI SUHTEIKSI Arvioit asiakkaitasi hyödyttävien uusien ideoiden hyödyt ja riskit Käyt mielessäsi läpi ideoittesi kaikki mahdolliset lopputulokset. Otat laskelmoituja riskejä muuttaaksesi halutut innovaatiot käytännöksi Miten käytät asiakkaitasi, toimittajiasi jne. uusien ideoiden potentiaalin arvioimisessa? Miten varmistat että hyödyt ideastasi mahdollisimman paljon?... VARMISTAA, ETTÄ INNOVATIIVISET TUOTTEET VOIVAT TUODA LISÄARVOA Erotat kiinnostavat ja tärkeät ideat toisistaan Arvioit uusien ideoiden onnistumista tai epäonnistumista voidaksesi oppia tulevia projekteja varten Miten tasapainotat uusien ideoiden synnyttämän innostuksen ja yrityksen tulosvaatimukset? Miten varmistat, että uudet ideat eivät johdata yritystäsi harhateille? 54 Huolehdit, että innovaatiosi ovat yhdenmukaisia arvojesi ja uskomustesi kanssa 55

29 OMAT MUISTIINPANOT 56 57

30 58

31

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan

Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Lifeplus ja Sinä Kanssamme kohti parempaan Sisällysluettelo 2 Yhtiö Sivu 3 Hyvinvointi Sivu 4 Henkilökohtainen kasvu ja ihmissuhteet Sivu 5 Mitä on Suosittelumarkkinointi? Sivu 7 Palkkiojärjestelmämme

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄ TYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄTYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän

Lisätiedot

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot