THE CREATIVE ENTREPRENEUR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THE CREATIVE ENTREPRENEUR"

Transkriptio

1 THE CREATIVE ENTREPRENEUR

2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3

3 THINKKIt Kuka työkalun on kehittänyt? Luova yrittäjä -työkalun on kehittänyt CidaCo, The Creativity and Innovation Company eli Ison-Britannian luovien alojen kehittämiskeskus. Miksi tämä työkalu kehitettiin? CidaCo on työskennellyt luovien alojen yrittäjien kanssa kymmenen vuotta ja on sinä aikana huomannut, että tavoitteensa saavuttavilla henkilöillä, on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia. Nämä kyseiset ominaisuudet mahdollistavat tehokkuuden. Tunnistamalla ja erittelemällä yksilöiden ominaisuuksia CidaCo on voinut auttaa uusia yrittäjiä ja yrityskehittäjiä vahvistamaan näitä piirteitä itsessää. Kenelle tämä työkalu on kehitetty? Luova yrittäjä -työkalu on kehitetty luovien alojen yrittäjille, joiden yritystoiminta on vielä alussa. He voivat olla nuoria, mutta yhtälailla sellaisia, jotka aloittavat toista tai kolmatta uraansa. Heillä voi olla erilaiset lähtökohdat, mutta he todennäköisesti haluavat ryhtyä yrittäjiksi yhdestä tai useammasta seuraavista syistä: He haluavat tienata elantonsa luovuudellaan He näkevät mahdollisuuden kehittää yhteisöjään luovuutensa kautta He uskovat, että heidän ideansa voisi olla sovellettava ja tuottava Miten tätä työkalua pitäisi käyttää? Luova yrittäjä -työkalu käynnistää prosessin, jota yrittäjän on paras toteuttaa opastajan tai konsultin kanssa. Opastajan rooli on ohjata yrittäjää työkalun kysymysten läpi, auttaa häntä miettimään työskentelytapaansa ja rohkaista hyvän liiketoiminnan kehittämiseen. Organisaatio CidaCo, The Creativity and Innovation Company Lyhyt kuvaus toiminnasta CidaCo innoittaa ja innostaa ihmisiä saavuttamaan huikeita tuloksia. CidaCo tekee sen auttamalla heitä tajuamaan oman kykynsä tuottaa uusia ideoita (luovuus) ja muuttamaan hyvät ideansa menestyksekkääksi todellisuudeksi (innovaatio) Yhteystiedot Nimi Dawn A. Rogers Osoite (katu + numero) CidaCo, Munro House, suite 16 Postinumero + kaupunki Leeds LS9 8AG Maa Iso-Britannia Puhelin (+44) Sähköposti Internetosoite 4 5

4 JOHDANTO Mikä tekee yrittäjästä luovan? Tässä työkirjassa kuvataan kymmenen ominaispiirrettä, jotka me Cidaco ssa Ison-Britannian luovien alojen kehittämiskeskuksessa olemme havainneet menestyneillä luovilla yrittäjillä, joiden kanssa työskentelemme. Olemme tarkastelleet huolellisesti jokaista ominaispiirrettä ja analysoineet, mitä ne tarkoittavat, miten tunnistamme ne ja miten käytämme niitä työssämme. Tässä työkirjassa esitämme ominaispiirteet tavalla, jonka ansiosta luovat yrittäjät itsenäisesti tai ohjaajan kanssa voivat tarkastella, mitä he tekevät ja miten he sen tekevät. Lisäksi he voivat miettiä keinoja, joiden avulla he pystyisivät parantamaan taitojaan entisestään. Työkirja sopii erityisesti luoville yrittäjille, joiden liiketoiminta on vasta varhaisessa vaiheessa. He voivat olla nuoria, mutta he voivat myös olla aloittamassa toista tai kolmatta uraansa. Heillä voi olla erilaiset lähtökohdat, mutta he todennäköisesti haluavat aloittaa yritystoiminnan yhdestä seuraavasta syystä, tai näiden syiden yhdistelmästä: He haluavat ansaita elantonsa luovuudellaan He näkevät mahdollisuuden kehittää yhteisöjään luovuutensa kautta He uskovat, että heidän ideansa voisi olla sovellettava ja tuottava Luovan yrittäjän kehittymistä auttavat taidot eivät eroa niistä, jotka auttavat kaikkia muitakin yrittäjiä. Ero onkin siinä, mikä ajaa eteenpäin suurinta osaa heistä, jotka ryhtyvät yrittäjäksi luovuutensa tuloksena. Pohjimmiltaan: Heitä motivoi itse työ eikä mukanaolo liiketoiminnassa Heitä vievät eteenpäin arvot eikä tuotto He luovat markkinoita eivätkä niinkään vastaa markkinoiden tarpeisiin He ovat käsitteellisiä ajattelijoita 6 7

5 MITEN TYÖKALU TOIMII Työkirjan jokainen osio tarkastelee yhtä kymmenestä ominaispiirteestä ja johdattelee luovan yrittäjän ja hänen ohjaajansa keskusteluun, joka auttaa yrittäjää kehittämään taitojaan. Tasojen, tekijöiden ja tehokkaan toiminnan mittareiden avulla voimme kuvailla, mitä meiltä odotetaan ja mitä odotamme itseltämme. Lainasimme nämä edellä mainitut termit the European Qualifications Framework -ohjelmasta, jota käytetään eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä. MILTÄ KESKUSTELU VOI KUULOSTAA Ohjaaja: Katsotaanpas, mitä strateginen ajattelu tarkoittaa... Suunnitteluprosessin ymmärtämistä ja arvostamista Ulkoisten trendien ja mahdollisuuksien tunnistamista Monitahoisten tilanteiden ja niiden seurausten ajattelemista Miksi arvelet näiden asioiden olevan tärkeitä yritystoiminnallesi? Taso: taso kuvailee taidot, tiedot ja osaamisen, joita tarvitaan tiettyyn tehtävään tai työhön. Tehokkaan toiminnan mittarit: nämä ovat keinoja, joilla havainnollistamme, ettemme ainoastaan ymmärrä tekijöitä, vaan toteutamme niitä myös käytännössä. Mittarit kuvaavat, mitä pitäisi pystyä tekemään yltääkseen kuvatulle tasolle. Olemme lisänneet avaavia kysymyksiä, joita käytämme työssämme auttaessamme yrittäjää ymmärtämään omat vahvuutensa ja kehittämismahdollisuutensa. Yrittäjä: Jos en ennakoi, voi hyvä tilaisuus mennä ohi, koska minulla ei ole aikaa tai resursseja tarttua siihen tai en tiedä miksi se on tärkeä yritystoiminnalleni. Ohjaaja: Selvä. Siis katsotaan tarkemmin suunnitteluprosessien ymmärtämistä ja arvostamista. Missä haluat ammatillisesti olla kolmen vuoden kuluttua? Onko sinulla alustava suunnitelma sitä varten joko mielessäsi tai paperilla? Tässä on esimerkki siitä, miten luovan yrittäjän kanssa toimiva ohjaaja voisi käyttää työkalupakkia: Ohjaaja ja yrittäjä voivat nyt pohtia sitä, miten yrittäjä voisi kehittää strategista ajattelukykyään. Ohjaaja rohkaisee luovaa yrittäjää kertomaan liikeideastaan. He käyvät yhdessä lyhyesti läpi jokaisen ominaispiirteen. Keskustelun kautta ja käyttämällä avaavia kysymyksiä ohjaaja varmistaa, että yrittäjä ymmärtää jokaisen tason ja tehokkaan toiminnan mittarit. Yrittäjä voi käyttää työkirjaa myös itsenäisesti. Avaavat kysymykset auttavat häntä tunnistamaan alueet, joissa hän voisi kehittää taitojaan tai jotka hän voisi ottaa paremmin huomioon yritystoiminnassaan. 8 9

6 TAPAUSESIMERKIT ESIMERKKI 1 Asiakas on käynyt kauppaa kolme vuotta. Hän on yksityisyrittäjä, eikä hänellä ole työntekijöitä. Hän valmistaa kierrätysvaatteista ja -kankaista yksilöllisiä, muodikkaita tavaroita. Yrityksen liikevaihto on euroa. Konsultti käytti Luova yrittäjä työkalua ensimmäisessä tapaamisessa todetakseen onko yritystoiminnalla ja yrityksen omistajalla valmiuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Konsultti järjesti asiakkaan kanssa neljä tunnin mittaista tapaamista. Hän kertoo: Käytin kaikkia käsikirjan osa-alueita, mutta en siinä järjestyksessä kuin ne ovat kirjassa. Käytin työkalua epämuodollisesti herättääkseni ajatuksia ja keskustelua. Työkalun avulla tunnistin asiakkaan yrittäjyystaidot ja sen, millä alueilla hänellä oli kehittymisen varaa. Konsultti arvioi yrittäjän tilannetta seuraavasti: Käsitteellinen ajattelu: avoin ehdotuksille kasvusta ja uusille tavoille saavuttaa menestystä hyvä Kaupallinen soveltuvuus: on tietoinen trendeistä, ja hänellä on vahva intohimo markkinoita kohtaan hyvä Asiakasherkkyys: keskittynyt asiakkaisiin ja saa heistä innoitusta hyvä Projektinhallinta: tarvitsee ohjausta ideoiden toteuttamiseksi käytännössä, jotta yritys voisi kasvaa tehokkaasti kehittymisen varaa Innovaatiot: neljän tapaamiskerran jälkeen ymmärrys kasvoi tyydyttävästä hyväksi Käyttämällä työkalua konsultti koki pystyvänsä auttamaan asiakasta pohtimaan asioita, joita tämän täytyi ottaa huomioon liiketoiminnan kasvattamisessa. Prosessin tuloksena yrittäjä päätti palkata pienen ryhmän/tiimin itsenäisiä myyntikonsultteja, jotka pystyivät auttamaan häntä markkinoiden laajentamisessa. ESIMERKKI 2 Asiakas oli hiljattain irtisanottu ja harkitsi yrityksen perustamista. Hän oli harrastanut huonekalujen tekemistä jo vuosia, ja halusi tehdä siitä nyt yritystoimintaa. Konsultti käytti Luova yrittäjä -työkalua saadakseen asiakkaan ajattelemaan liiketoiminta-ajatustaan kokonaisvaltaisesti, jotta saataisiin selville, ymmärtääkö asiakas kaikki taidot joita tarvitaan yrityksen pyörittämisessä. Konsultti hyödynsi työkalun jokaisen osion kysymyksiä auttaakseen asiakasta pohtimaan, mitä kaikkea yritystoiminta pitää sisällään. Kysymysten avulla kartoitettiin, mitä asiakas odottaa tulevaisuudelta, mitkä arvot ovat hänelle tärkeitä, mikä on hänen asenteensa taloudellisiin riskitekijöihin, miten hän kykenee kommunikoimaan ihmisten kanssa jne. Konsultti kertoo: Asiakas suhtautui työkaluun myönteisesti, ja hän oli sitoutunut prosessiin. Hän nautti saadessaan mahdollisuuden haastaa itsensä ja saadessaan arvioida omia ajatuksiaan yritystoiminnasta monesta eri näkökulmasta. Konsultilla ja asiakkaalla oli vain yksi kahden tunnin mittainen tapaaminen, ja aika oli liian lyhyt työkalun tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaan mielestä olisi ollut parempi, jos hän olisi saanut kysymykset etukäteen, tai että hänellä olisi ollut enemmän aikaa pohtia kysymyksiä ja syventyä niihin. Hänestä oli vaikeaa keksiä vastauksia paikan päällä, mutta tuumi, että kysymykset olivat olennaisia ja hyödyllisiä ja että hän aikoi jatkaa asioiden pohtimista tapaamisen jälkeenkin. Asiakas sanoi, että tapaaminen vahvisti hänen luottamustaan sekä tunnettaan siitä, että hän on oikealla tiellä aikoessaan ryhtyä yrittäjäksi

7 TIETOA TUEKSI Seuraavat harjoitukset ja tekniikat auttavat kehittämään taitoja ja soveltuvuuksia Alle on listattu verkkosivuja, joilla on lähteitä ja lisätietoa. Mukanaolo tällä listalla ei tarkoita, että CidaCo hyväksyisi näiden verkkosivujen sisällön. Arvojen määrittäminen Aivoriihitekniikoita Strategisia suunnitteluprosesseja kuten PESTLE, SWOT ja SMART-tavoitteidenasetus Kilpailija-analyysi Projektinhallintajärjestelmiä managementhelp.org Arviointitekniikoita Vaihtoehtojen arviointi Riskinarviointitekniikoita Asiakassuhdemarkkinointi Johtajuustyylit changingminds.org Tiiminrakennus Yhtäläisten mahdollisuuksien toimintatavat Miellekartat Luova ajattelutapa

8 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Miten työkalu toimii Tapausesimerkit Tietoa tueksi Arvolähtöisyys Käsitteellinen ajattelu Strateginen ajattelu Kaupallinen soveltuvuus Projektinhallinta Riskinotto Verkostoituminen y Asiakasherkkyys Johtajuus Innovaatiot Omat muistiinpanot

9 Arvolähtöisyys 16 17

10 ARVOLÄHTÖISYYS Taso Yrittäjä tiedostaa selvästi arvot ja uskomukset, jotka tukevat hänen luovuuttaan, päätöksentekoaan sekä hänen toimintaansa erityisesti vaikeissa tai haastavissa olosuhteissa. MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET OMAA SELKEÄN PÄÄMÄÄRÄN ARVOJEN JA USKOMUSTEN KAUTTA Olet miettinyt ja tunnistanut sinulle tärkeät arvot Tuot esiin arvosi siinä, mitä teet ja miten sen teet, et ainoastaan päivittäin vaan myös vaikeissa ja haastavissa olosuhteissa Välität arvojasi suoraan ja epäsuoraan sen kautta, mitä teet ja sanot Mitkä kolme arvoa ovat sinulle tärkeimpiä? Miten sinulle tärkeät asiat näkyvät ulospäin muille ihmisille? Kerrotko arvoistasi verkkosivuilla tai mainosmateriaalissa? KÄYTTÄÄ ARVOJA PÄÄTÖKSENTEON TUKENA Mietit arvojasi ja niiden vaikutusta päätökseesi Päätöksiä tehdessäsi varmistat, että ne ovat yhdenmukaisia arvojesi kanssa Muistatko tilannetta, jossa arvosi olisivat auttaneet sinua päätöksenteossa? Kuinka tarkistat arvojasi? Keskusteletko niistä ystävien, perheen tai kollegoiden kanssa? VARMISTAA, ETTÄ ARVOT VAIKUTTAVAT KAIKKIIN TOIMIIN Laadit toimintasuunnitelmia, jotka ovat yhdenmukaisia arvojesi kanssa Arvioit toimintasuunnitelmiasi ja huolehdit, että ne pysyvät yhdenmukaisina arvojesi kanssa Toimintasi on aina arvojesi tukemaa Voitko vastata kyllä seuraaviin väittämiin: Kieltäydyn työtehtävästä, joka on arvojeni vastainen Jos heräisin huomenna miljonäärinä, eläisin silti arvojeni mukaan En voisi työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät jaa arvojani 18 19

11 KÄSITTEELLINEN AJATTELU 20 21

12 KÄSITTEELLINEN AJATTELU Taso Yrittäjä on valmis käyttämään tuoreita lähestymistapoja, keksii hulluja ideoita, jotka saattavat hyvinkin toimia ja johtaa radikaaleihin ja merkittäviin parannuksiin ja kuuntelee uusia ideoita ilman ennakkopäätöksiä MENESTYVÄ YRITTÄJÄ KÄYTTÄÄ TUOREITA LÄHESTYMISTAPOJA TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT Pidät mielen avoimena uusille mahdollisuuksille Näet haasteet mahdollisuuksina etkä rajoitteina AVAAVAT KYSYMYKSET Muistatko tilannetta, jolloin näit asiat eri tavalla kuin muut ympärilläsi olevat ihmiset? Innostutko löytäessäsi ratkaisun ongelmiin? Voitko antaa tästä esimerkin? Katselet asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta Milloin viimeksi sait inspiraatiota epätavallisesta lähteestä? Etsit kaavoja ja yhteyksiä, jotka eivät ole välittömästi ilmiselviä... KEKSII HULLUJA IDEOITA, JOTKA SAATTAVAT HYVINKIN TOIMIA Heittelet ideoita ja stimuloit niitä luovan ajattelun avulla Otat toiset mukaan stimuloimaan ajatteluasi ja ideoitasi Hyödynnät toisista tilanteista saatuja kokemuksia tuomaan uutta valoa nykyolosuhteisiin Miten muut ihmiset kuvailevat ideoitasi? Kenelle heittelet ideoitasi? Pystytkö kuvailemaan, milloin viimeksi testasit jotain ideaasi käytännössä? Viet ideoita läpi testataksesi niiden toteutettavuutta... KUUNTELEE HUOLELLA UUSIA IDEOITA ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖKSIÄ Kuuntelet toisia aktiivisesti tekemättä minkäänlaisia oletuksia Pidät mielen avoimena toisten ehdotuksille Osoitat arvostavasi toisten ideoita ja annat myönteistä ja rakentavaa palautetta Kuvailisivatko ystäväsi ja kollegasi sinua hyväksi kuuntelijaksi? Rohkaisetko muita ihmisiä heidän hulluissakin ideoissaan? Voitko antaa tästä esimerkin? 22 23

13 STRATEGINEN AJATTELU 24 25

14 STRATEGINEN AJATTELU Taso Yrittäjä ymmärtää ja arvostaa suunnitteluprosessia sekä pitkien ajanjaksojen miettimistä ja suunnittelua, tunnistaa ulkoiset trendit ja mahdollisuudet ja kykenee harkitsemaan perusteellisesti monitahoisia seurauksia liiketoiminnalle MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... YMMÄRTÄÄ JA ARVOSTAA SUUNNITTELUPROSESSIA Osaat määrittää, mitä menestys sinulle tarkoittaa, jotta voit suunnitella selkeitä tavoitteita Määrität reitit, joita pitkin pääset nykyisestä tilastasi sinne, minne haluat Tutustut reitteihin, joita toiset alasi ihmiset ovat kulkeneet ja arvioit niiden merkitystä omalle taipaleellesi Missä haluaisit olla ammatillisesti kolmen vuoden kuluttua? Onko sinulla suunnitelma mielessäsi tai kirjallisena? Ajattele jotain ihailemaasi, menestynyttä henkilöä. Tiedätkö, mitä hän teki tässä vaiheessa uraansa?... TUNNISTAA ULKOISET TRENDIT JA MAHDOLLISUU- DET Tiedostat ympäröivän maailman ja mietit miten se vaikuttaa siihen, mitä teet Tunnistat avaintrendit laajemmassa ympäristössä kuten yhteiskunnan, teknologian, ympäristön, koulutuksen ja politiikan kentillä Luet, kuuntelet ja puhut toisille ihmisille, jotta saat tietoa monista erilaisista näkemyksistä ja kokemuksista Kun seuraat uutisia, pohditko miten tapahtumat vaikuttavat liiketoimintaasi? Esimerkiksi hallitusmuutos, budjetti, paikallisvaalit tai lakimuutokset. Voitko antaa esimerkin tilanteesta, jolloin aloitit poliittisen keskustelun nähdäksesi, mitä muut ajattelevat?... OSAA POHTIA MONITAHOI- SIA TILANTEITA JA VAIKUTUK- SIA Mietit ajan kanssa monimutkaisia asioita ja niiden vaikutuksia strategisiin suunnitelmiisi Tutkit ja otat selvää markkinoistasi ja kilpailijoistasi ja käytät tietoa suunnitelmissasi Keräät tietoa ja käytät sitä ymmärtääksesi ja analysoidaksesi monitahoisia tilanteita Voitko kuvailla tilannetta, jolloin muutit tai uudelleenarvioit suunnitelmiasi jonkun maailman tapahtuman, kuten esimerkiksi taantuman tai öljykriisin, vuoksi? Seuraatko kilpailijoittesi Facebook- tai nettisivuja nähdäksesi kuinka he reagoivat muutoksiin? 26 27

15 KAUPALLINEN SOVELTUVUUS 28 29

16 KAUPALLINEN SOVELTUVUUS Taso Yrittäjä pysyy sektorin kehityssuuntien perässä, etsii parhaita toimintatapoja sekä tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia, jotka eivät ole muille ilmiselviä The successful entrepreneur MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... Indicators of effective performance TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT Prompt questions AVAAVAT KYSYMYKSET... PYSYY SEKTORIN KEHITYSSUUNTIEN PERÄSSÄ Luet sektoriisi liittyviä asiantuntijajulkaisuja, ammattilehtiä sekä verkon tietolähteitä Tutkit ja analysoit kilpailuvoimia, jotka vaikuttavat markkinoihisi Voitko kuvailla kaksi tai kolme alasi trendiä, jotka saattavat vaikuttaa tuotteesi tai palvelusi markkinoihin?... ETSII PARHAITA TOIMINTATAPOJA Luet ammattilaisjulkaisuja ja osallistut konferensseihin ja muihin tapahtumiin pitääksesi tietosi ajan tasalla Otat talteen hyviä ideoita ja toisten käyttämiä hyödyllisiä toimintatapoja avuksesi myöhempää käyttöä varten Kenen kanssa olet käynyt puolen vuoden sisällä todella hyödyllisen keskustelun? Miten toimit keskustelusta saamasi tiedon tai neuvon suhteen? Kysyt apua ja neuvoa sinua kokeneemmilta ihmisiltä... TUNNISTAA JA HYÖDYNTÄÄ MAHDOLLISUUDET Etsit aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia markkinoilla Hyödynnät olemassa olevia asiakassuhteitasi selvittääksesi, mitä asiakkaat haluavat tai tarvitsevat, jotta voit kehittää uusia tuotteita tai palveluita Voitko kuvailla tilannetta, jossa olet luonut mahdollisuuden? Miten pidät kirjaa asiakkaittesi mieltymyksistä tai parannusehdotuksista? Mukautat suunnitelmiasi tai lähestymistapojasi ottaaksesi kaiken irti uusista mahdollisuuksista 30 31

17 PROJEKTINHALLINTA 32 33

18 PROJEKTINHALLINTA Taso Yrittäjä ymmärtää, miten asioita saadaan toteutumaan ja muuttaa ideoita todeksi tiimien avulla sekä suunnittelee ja tarkkailee toteutusta MENESTYVÄ YRITTÄJÄ YMMÄRTÄÄ, MITÄ TARVITAAN ASIOIDEN TOTEUTUMISEEN TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT Määrität ja suunnittelet projektin koon ja laajuuden Määrität, mitä resursseja suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan: rahaa, ihmisiä, aikaa, välineitä AVAAVAT KYSYMYKSET Mistä sellaisesta projektista tai tapahtumasta olet ylpeä, jota olet ollut järjestämässä? Voitko kuvailla, mitä teit tapahtuman toteutumiseksi? Pidät kiinni kokonaisuudesta, mutta varmistat, että yksityiskohtiin kiinnitetään huomiota... MUUTTAA IDEAT TODEKSI Hyödynnät tiimidynamiikan ymmärrystäsi voidaksesi valita oikean tiimin työhön ja johtaa sitä Hallitset tehokkaasti resursseja: rahaa, ihmisiä, aikaa, välineitä Onko sinulla kokemuksia toimivassa tiimissä työskentelystä tai sellaisen tiimin johtamisesta? Entä tiimistä, joka ei toimi? Mitkä asiat vaikuttivat tiimin onnistumiseen? Miten kuvailisit neuvottelutaitojasi? Voitko antaa tästä esimerkin? Neuvottelet sopimukset, jotka edistävät projektin onnistumista... TARKKAILEE TOTEUTUSTA Esittelet järjestelmät ja prosessit, jotta ihmisten välillä on selvää kommunikointia ja ymmärrystä Liität prosessiin mahdollisuuksia arvioida ja mukautua Voitko antaa esimerkin suunnitelmasta, jonka vaihdoit, koska se ei toiminut? Oletko tehnyt projektin tarkistuslistan, joka perustuu aiempiin kokemuksiisi? 34 Arvioit projektinsuunnittelun tehokkuutta, tunnistat tärkeät asiat ja jaat oppimaasi 35

19 RISKINOTTO 36 37

20 RISKINOTTO Taso Yrittäjä ottaa tietoisia ja laskelmoituja riskejä, tunnistaa muutoksen tarpeen ja haastaa vallitsevan tilan sekä etsii uusia mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteita MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... OTTAA TIETOISIA JA LASKELMOITUJA RISKEJÄ Keskityt tiedostamaan riskit etkä vastustamaan niitä Keskityt tavoitteisiin ja ajattelet selkeästi paineen alla Mikä on ollut ammatillisesti riskialttein tekosi? Ajattelitko sen vaikutuksia ennen kuin päätit toimia? Käytät riskinarviointimenetelmiä Tekisitkö jotain toisin nyt?... TIEDOSTAA MUUTOSTARPEEN JA HAASTAA VALLITSEVAN TILAN Kyseenalaistat oletukset omassa ja toisten ajattelussa Toimintasi perustuu haluun menestyä eikä pelkoon epäonnistua Näet enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia Mitä sellaista olet tehnyt, jota muut ihmiset eivät ole pitäneet viisaana?... ETSII MAHDOLLISUUKSIA SAAVUTTAA TAVOITTEITA Etsit tuoreita ideoita monenlaisista lähteistä Tavoittelet päämääriäsi ja näet esteet ja takaiskut ylitettävinä haasteina Kuinka ystäväsi kuvailisivat sinun yrittäjähenkisyyttäsi? Mistä ja milloin etsit muiden ihmisten tukea? Hyödynnät toisten tukea saavuttaaksesi tavoitteesi 38 39

21 VERKOSTOITUMINEN 40 41

22 VERKOSTOITUMINEN Taso Yrittäjä ymmärtää, että verkostoituminen on yritykselle tärkeää toimintaa, jolla voidaan saavuttaa tietoa, asiantuntemusta, yhteistyötä ja myyntiä, ja että huolellisen suunnittelun ja valmistelun avulla voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... YMMÄRTÄÄ, ETTÄ VERKOSTOITUMINEN ON YRITYKSELLE TÄRKEÄÄ JA OTTAA HUOMIOON, MITÄ SILLÄ VOI SAADA Tunnistat, missä verkostoitumismahdollisuuksia on Arvioit uusien kontaktien ja verkostojen mahdollisuuksia, kustannuksia ja hyötyjä Hyödynnät verkostojasi voidaksesi ymmärtää niitä tekijöitä, jotka muovaavat asiakkaiden ja kilpailijoiden näkemyksiä ja toimintaa Mihin verkostoitumistapahtumiin osallistut joko säännöllisesti tai satunnaisesti? Voitko mainita kaksi tai kolme neuvoa tai tiedonmurusta, jotka olet saanut verkostoitumistilaisuudessa ja jotka ovat auttaneet sinua yritystoiminnassasi?... SUUNNITTELEE VERKOSTOITUMISTA JA VALMISTAUTUU SIIHEN, JOTTA SEN AVULLA SAAVUTETAAN HALUTUT TULOKSET Etsit aktiivisesti ja ylläpidät epämuodollisia verkostoja ja etsit suhteita, joista on hyötyä molemmille osapuolille Kehität suhteita verkostokontakteihin tavalla, joka kasvattaa molemminpuolista luottamusta ja varmuutta Pidät kontaktisi tallessa ja sinulla on järjestelmiä yhteydenpitoon Ylläpidät järjestelmiä, joilla tallennat verkostoitumisen kautta saamaasi tietoa, jotta voit käyttää sitä tavoitteidesi kehittämiseen Kuinka pidät yhteyttä oman alasi tekijöihin ja kilpailijoihin? Onko joku verkostotuttusi suositellut sinua johonkin työtehtävään tai oletko sinä suositellut jotakuta? 42 43

23 ASIAKASHERKKYYS 44 45

24 ASIAKASHERKKYYS Taso Yrittäjä rakentaa luottamusta ja pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiinsa, luo odotuksia tasokkaasta asiakaspalvelusta ja ylittää usein asiakkaiden odotukset MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... RAKENTAA LUOTTAMUSTA JA PITKÄAI- KAISIA ASIAKASSUHTEITA Määrität mahdollisuudet kehittää asiakassuhteitasi voidaksesi ymmärtää asiakkaittesi todelliset ja piilevät tarpeet Käytät markkinatutkimusprosesseja voidaksesi ymmärtää ja määrittää asiakkaiden tarpeita Kehität olemassa olevia tuotteitasi tai palveluitasi ja kehität uusia tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin Kuvaile muutamaa asiakastasi: Mihin ikäryhmään he kuuluvat? Minkälaista työtä he tekevät? Mitä arvelet heidän harrastavan? Mistä he ovat kiinnostuneita? Miksi he pitävät työsuorituksestasi? Mistä tiedät että he ovat tyytyväisiä tuotteeseesi tai palveluusi?... LUO KORKEATASOISEN ASIAKASPALVELUN Kommunikoit säännöllisesti asiakkaittesi kanssa monenlaisin keinoin Pyydät asiakaspalautetta voidaksesi parantaa jatkuvasti palvelutasoasi Käsittelet asiakkaiden valitukset ripeästi ja tarjoat sopivia ratkaisuja Kuinka pidät yhteyttä asiakkaisiisi? Muistatko tilannetta, jolloin asiakkaasi oli tyytymätön, ja miten silloin toimit?... YLITTÄÄ USEIN ASIAKKAIDEN ODOTUKSET Keskityt koko ajan asiakkaisiisi ja saat heistä innoitusta Etsit mahdollisuuksia tehdä kaikkesi asiakkaittesi puolesta Teet usein asioita, jotka yllättävät ja ilahduttavat asiakkaitasi Onko joku asiakkaasi ehdotus innostanut sinua ajattelemaan ja suunnittelemaan tuotetta uudelleen? Jos asiakkailta kysyttäisiin, mikä on erityistä sinussa tai tuotteessasi, mitä he vastaisivat? 46 47

25 JOHTAJUUS 48 49

26 JOHTAJUUS Taso The successful entrepreneur Indicators of effective performance Yrittäjä näkee ja arvostaa toisten parhaita puolia, kasvattaa lähimmän ja laajemman tiimin kokonaissuorituskykyä ja muistaa aina huomioimisen periaatteet toimiessaan toisten kanssa Prompt questions (Huom: tässä yhteydessä sana tiimi voi viitata työntekijöihin, kumppaneihin, toimittajiin tai muihin projektikollegoihin tilanteen mukaan) MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... NÄKEE JA ARVOSTAA TOISTEN PARHAITA PUOLIA Ymmärrät johtajuuden ja tiimityön periaatteet, jotta voit soveltaa niitä tarpeen mukaan Luot ja ylläpidät molemminpuolisen kunnioituksen ja huomioonottamisen kulttuuria Rohkaiset ja tuet toisia ottamaan kaiken irti kyvyistään Muistat aina huomioida toisten panoksen Voitko antaa esimerkin onnistuneesta tiimin johtamisesta? Mitä teit hyvin? Miten annat tunnustusta muiden ihmisten panoksesta työhösi? Mainitsetko heidät nettisivullasi tai julkaistussa materiaalissa?... KASVATTAA TIIMIN KOKONAISSUORITUSKYKYÄ Havainnollistat ja välität toisille visiotasi ja kehotat heitä ottamaan tavoitteesi omakseen Rohkaiset tiimiäsi ottamaan vastaan ammatillisen kehityksen, verkostoitumisen ja koulutuksen mahdollisuuksia sitä mukaa kun ne voivat edistää tavoitteitasi Voitko antaa esimerkin siitä, milloin olet inspiroinut jotakuta tekemään hyvää työtä? Kuinka osoitat ihmisille arvostavasi heidän panostaan? Valtuutat, motivoit ja tuet toisia heidän työssään ja huomioit heidän onnistumisiaan TOTEUTTAA HUOMIOIMISEN PERIAATTEITA TOIMIESSAAN TOISTEN KANSSA Olet yhdenmukainen, avoin ja reilu toimiessasi toisten kanssa, mikä herättää kunnioitusta ja uskottavuutta Luot ympäristön, jossa kaikentaustaiset ihmiset voivat viihtyä Voitko kuvailla miten arvosi näkyvät siinä miten toimit ihmisten kanssa? 51

27 INNOVAATIOT 52 53

28 INNOVAATIOT Taso Yrittäjä käyttää mielikuvitustaan kehittäessään uusia näkemyksiä ja uutta ajattelua, muuttaa innovatiiviset ideat uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, liiketoiminnan prosesseiksi ja suhteiksi sekä varmistaa, että innovatiivisilla ideoilla voidaan tuottaa lisäarvoa MENESTYVÄ YRITTÄJÄ... TEHOKKAAN TOIMINNAN MITTARIT AVAAVAT KYSYMYKSET... KÄYTTÄÄ MIELIKUVITUSTA KEHITTÄESSÄÄN UUSIA IDEOITA JA NÄKEMYKSIÄ Annat itsellesi ja työtovereillesi aikaa luovaan ajatteluun ja uusien ideoiden kehittelyyn Otat liiketoiminnan ratkaisujen tekemisen haasteena etkä käytä kaikkein ilmiselvimpiä keinoja Miten voit varmistaa, että järjestät ajattelulle aikaa? Voitko antaa esimerkin siitä, milloin olet käyttänyt luovaa ajattelua liiketoiminnassasi? Esimerkiksi: Missä työskentelet, miten organisoit tehtäväsi, miten palkkaat työntekijöitä? Olet avoin ja vastaanottavainen sekä rohkaiset toisten ideoita (tiimin, asiakkaiden, neuvonantajien jne.)... MUUTTAA INNOVATIIVISET IDEAT KÄYTÄNNÖN TUOTTEIKSI, PALVELUIKSI, LIIKETOIMINNAN PROSES- SEIKSI JA UUSIKSI SUHTEIKSI Arvioit asiakkaitasi hyödyttävien uusien ideoiden hyödyt ja riskit Käyt mielessäsi läpi ideoittesi kaikki mahdolliset lopputulokset. Otat laskelmoituja riskejä muuttaaksesi halutut innovaatiot käytännöksi Miten käytät asiakkaitasi, toimittajiasi jne. uusien ideoiden potentiaalin arvioimisessa? Miten varmistat että hyödyt ideastasi mahdollisimman paljon?... VARMISTAA, ETTÄ INNOVATIIVISET TUOTTEET VOIVAT TUODA LISÄARVOA Erotat kiinnostavat ja tärkeät ideat toisistaan Arvioit uusien ideoiden onnistumista tai epäonnistumista voidaksesi oppia tulevia projekteja varten Miten tasapainotat uusien ideoiden synnyttämän innostuksen ja yrityksen tulosvaatimukset? Miten varmistat, että uudet ideat eivät johdata yritystäsi harhateille? 54 Huolehdit, että innovaatiosi ovat yhdenmukaisia arvojesi ja uskomustesi kanssa 55

29 OMAT MUISTIINPANOT 56 57

30 58

31

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET

VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET VATSAHAPPO JA NÄRÄSTYSLÄÄKKEET Johdanto Ihmisen maha on luonnostaan melko hapan. Mahaneste koostuu pääasiassa suolahaposta ja sen konsentraatio on noin 0,01 mol/l. Näin hapan ympäristö on tarpeen proteiinien

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Oma kansainvälisten projektien kokemus

Oma kansainvälisten projektien kokemus IEE-projektin läpivienti käytännössä yhteistyö partnereiden kanssa IEE-infotilaisuus 25.3.2009 Helsinki Eija Alakangas, VTT http://www.eubionet.net Oma kansainvälisten projektien kokemus Altener- ja IEE-projekteissa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Ennakointi pk-yritysten toiminnassa

Ennakointi pk-yritysten toiminnassa Ennakointi pk-yritysten toiminnassa Esa Rimpiläinen ESA Digital Oy esa.rimpilainen@esadigital.fi Tämän päivän tavoite Kuuntelijan kannalta Uusien oivallusten löytäminen Omien toimintatapojen uudistaminen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat:

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Osallistava ihmisten johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 8.9.2016 Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Kari Laine Jarna Savolainen Yhdessä kehittämällä tuloksia Taloudellinen tulos Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot