HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus Valtuusto

2 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan tehtävä elinvoimapolitiikan edistäjänä Elinvoimapolitiikan toiminta-ajatus Elinkeinopolitiikan strateginen päämäärä Strategisen päämäärän toteuttaminen 6 3. Nykytilan kuvaus Elinkeinorakenne ja työssäkäynti 8 4. Elinkeinopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet Peruslähtökohdat Elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet Elinkeinopolitiikan toimintalinjat Yhteistyö ja verkottuminen Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotuet Seuranta Tilasto-osa 24 1

3 1. Johdanto Hämeenkyrön kunnanvaltuusto on keväällä 2011 hyväksynyt kuntastrategian Hämeenkyrö - Terve ja turvallinen. Strategiassa on haluttu erikoistua omiin vahvuuksiin ja erottua muista kunnista ja siinä on kuvattu kunnan asema Tampereen seutukunnassa. Kaikissa vuosina käsitellyissä kuntarakenneuudistuksen ja sote-uudistuksen vaiheissa Hämeenkyrö on ilmaissut tahtonsa suuntautua Tampereen kaupunkiseudun yhteyteen. Kaikki toiminnallis-taloudelliset selvitykset osoittavat, että Hämeenkyrö kuuluu kaupunkiseudun vaikutusalueeseen. Tämän vaikutusalueen lisäksi Hämeenkyrön kunta on vuoden 2014 alussa liittynyt HHT-kasvukäytävään eli nykyiseen Suomen kasvukäytävään. Hämeenkyrö sijaitsee siten koko maan ja Pirkanmaan kannalta hyvin kilpailukykyisellä alueella. Kunnan menestymiseen vaikuttavia avaintekijöitä ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus ja elinkeinoelämän vireys sekä ylipäänsä yksityinen yrittäjyys. Vähintään yhtä tärkeää on, että yksityinen yrittäjyys nähdään julkisten palvelujen rinnalla paikkakunnan elinvoimaa kasvattavana vahvuutena. Yrittäjät mittaavat kunnan yritysystävällisyyttä muun muassa arvioimalla, miten kunta panostaa elinkeinotoimeen ja miten kunnassa elinkeinoelämään liittyviä asioita käsitellään. Kunnan valmistelun ja päätöksenteon kehityshakuisuus ja nopeus heijastuvat paikalliseen yritysilmastoon ja välillisesti myös laajemmalle alueelle. Nämä kaikki vaikuttavat paikkakunnan elinvoiman kehittymiseen. Kokonaisvaltaisesta elinvoimapolitiikasta on tullut tärkeämpää kuin perinteinen elinkeinopolitiikka on ollut. Vuosina Hämeenkyrössä on edistytty elinkeinopolitiikan kehittämisessä sekä kunnan ja yrittäjien yhteydenpidossa. Suomen Yrittäjien kyselyssä 2014 Hämeenkyrön elinkeinopolitiikka nousi Pirkanmaan neljänneksi parhaalle sijalle. Tämän strategian päivityksessä ja viidennessä luvussa kuvataan millaisin toimin tämä kehitys on aikaansaatu. Elinkeinostrategia tehtiin tietoisesti vain vuosille , jotta se uudistetaan seuraavan valtuustokauden puolivälissä. Kuntien tämänhetkinen muutostilanne edellyttää, että toiminnan tavoitteita päivitetään olennaisilta osiltaan. Uusi kuntalaki tulee voimaan toukokuussa ja se nostaa kuntastrategian lakisääteiseksi suunnitelmaksi, johon erilliset strategiat tullaan yhdistämään. Siksi tässä elinkeinostrategian versiossa on lähinnä päivitetty viimeisimmät muutokset ja tarkennettu niitä tavoitteita, joita kunta antaa omistamalleen Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:lle. Tämä päivitetty strategia on syntynyt kunnan johdon, yrityspalveluyhtiön ja elinkeinopoliittisen toimikunnan yhteistyönä. Strategia on sen jälkeen käsitelty kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Kunnanjohtaja Antero Alenius 2

4 2. Kunnan tehtävä elinvoimapolitiikan edistäjänä 2.1. Elinvoimapolitiikan toiminta-ajatus Hämeenkyrön kunnalla on neljä elinvoimapoliittista roolia. Kunta toimii 1) toimintaympäristön kehittäjänä, 2) ostajana ja asiakkaana markkinoilla, 3) viranomaisena ja 4) palveluiden tuottajana. Osan tehtäväkokonaisuudesta kunta toteuttaa Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n kautta. Kunnat ovat nyt historiansa suurimmassa muutosvaiheessa ja näyttää siltä, että kuntayhtymiin siirtyvät sote-toiminnot tulevat muuttamaan kunnan toimintaa kaikissa edellä olevassa neljässä roolissa. Verkostoissa toimiminen tulee olemaan entistä suurempi osa kunnallisten toimintojen johtamista. Elinvoimapolitiikka on käsitteenä laajempi kuin sen osa-alue elinkeinopolitiikka. Elinvoimainen kunta edellyttää elinvoimaista paikallistaloutta ja sitä voidaan vahvistaa suunnitelmallisella elinkeinoelämän edellytysten kehittämisellä. Paikallistalouttaan vahvistamalla kunta vahvistaa omaa tulopohjaansa vahvan työllisyyden, verotulojen ja yhteisöverojen kautta. Kokonaisuutta voi kuvata seuraavalla kaaviolla: ELINVOIMAPOLITIIKKA Kuntastrategia KUNTAKEHITTÄMINEN Henkilöstöjohtaminen Kuntayhtymät Investoinnit ELINKEINOPOLITIIKKA Elinkeinostrategia osana kuntastrategiaa Hämeenkyrön kunta toimii aktiivisena elinvoimapolitiikan kehittäjänä niin, että kunnassa on hyvät elinkeinotoiminnan edellytykset ja kehittyvä yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Keinoja ovat mm. aktiivinen maapolitiikka, maankäytön suunnittelu ja liikenneyhteyksien kehittäminen. Tätä tarkoitusta varten kunta on maanhankinnalla turvannut hyvät sijaintipaikat uudelle yritystoiminnalle (VT3). Kunta toimii aktiivisena yhteistyökumppanina elin- 3

5 keinojen kehittämisessä ja työpaikkojen luonnissa. Elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamista varten kunta on 2011 perustanut Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n. Yhtiön toimialana on mm. yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan monipuolistaminen ja sen yleisten edellytysten vahvistaminen. Kunnan kannalta yhtiön tavoitteena on elinkeinopolitiikan kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen kunnan, yrittäjien ja muiden yrittäjyyttä edistävien organisaatioiden välillä. Myös Hämeenkyrön kunnan matkailun edistäminen ja kunnan yleismarkkinointi kuuluvat yhtiön toimialaan. Julkinen sektori ei yksin tule tyydyttämään kasvavaa hyvinvointipalveluiden tarvetta, joten palveluyrittäjyys on kasvussa myös Hämeenkyrössä. Kuntien rooli keskeisenä palveluiden tuottajana tulee säilymään mutta Hämeenkyrön tavoitteena on mahdollistaa monituottajamallin kehittyminen, joka antaa mahdollisuuksia myös asiakkaiden omille valinnoille. Palvelusetelijärjestelmään siirtyminen on mahdollista tarjonnan jo kehityttyä Elinkeinopolitiikan strateginen päämäärä Hämeenkyrön kunnan kuntastrategia on hyväksytty Visio 2020 on: menestyvä ja turvallinen Tampereen seudun asuinkunta kansallismaisemassa. Kolme tahtotilaa ovat: Menestyvä ja yhteistyökykyinen itsenäinen kunta Tampereen seudulla. Hallitusti kasvava ja taloudellisesti vahva kotikunta. Toimintaansa kehittävä ja asukkaistaan huolehtiva kunta. Strategiassa on määritelty kuusi strategista päämäärää, joista yksi on: Elinkeinoelämältään virkeä ja työllistävä. Muut viisi päämäärää liittyy asumiseen, ympäristöön, taloudelliseen vahvuuteen peruspalveluiden tuottamisessa, kestävään tulevaisuuteen ja arvostettuun työnantaja-asemaan. Kuntastrategiassa on elinkeinopolitiikalle asetettu strategiseksi päämääräksi olla elinkeinoelämältään virkeä ja työllistävä. Elinkeinoelämältään virkeä ja työllistävä Hämeenkyrö kertoo aktiivisesta ja uutta luovasta toimintatavasta ja sen ymmärtämisestä, että pk-valtainen yritysrakenne tasaa tehokkaasti taloudellisten suhdanteiden heilahtelua esimerkiksi vakaan työllistävyyden kannalta. Kuntastrategian päämäärät ja Hämeenkyrön Yrityspalvelu Oy:n perustaminen osoittavat kunnan selvästi aktivoineen ja tehostaneen kunnan elinkeinopoliittista aktiivisuutta ja vaikuttavuutta. Kuntastrategialla on nyt vahva elinvoimapoliittinen ote. Tällä elinkeinostrategialla määritellään tärkeimmät tavoitteet ja ensisijaiset keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Hämeenkyrön kunnan päätehtävänä on paikkakunnan elinvoiman vahvistaminen turvaamalla yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä, joka on varmin tae myös asukasluvun kasvun jatkumiselle. Kunnan alueella toimivat yritykset ja niiden menestys on kunnalle luonnollisesti tärkeä lähtökohta mutta kunta edistää myös uusien palvelujen ja yritysten syntymistä alueelleen. Kunta ottaa huomioon maapolitiikassaan kasvavan kaupunkiseudun hyvät logistiset mahdollisuudet ja edistää elinkeinorakenteen monipuolistumista ja 4

6 yritysten sijoittumista alueelleen. Elinkeinopolitiikassa ollaan valmiita yhteistyöhön Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisten organisaatioiden kanssa. Monipuolinen ammatillinen koulutus tukee omalta osaltaan kunnan elinkeinoelämän osaamis- ja kehittämistarpeita. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusioinnilla vuoden 2014 alusta Sastamalan koulutuskuntayhtymään haluttiin varmistaa kaikkien koulutusalojen saatavuus mutta silti koulutuspalvelujen kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Keskeistä on nopea reagointi työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Luoteis-Pirkanmaan yksiköillä on edelleen merkittävä rooli seudullisessa aluekehittämisessä ja elinkeinopolitiikkaa tukevien hankkeiden toteuttamisessa. Vuoden 2014 alussa Hämeenkyrön kunta on liittynyt HHT-kasvukäytävään, jonka nimi nykyään on Suomen kasvukäytävä. Hämeenkyrön ja Helsingin välinen osuus valtatie 3:sta muodostaa yhtenäisen työmarkkina-alueen ja yritysten kannalta yhtenäisen työvoimapoolin. Suomen Kasvukäytävä on koko maan kannalta keskeinen kasvun ja kilpailukyvyn alue ja muodostaa alueellisesti maan merkittävimmän toiminnallisen ja rakenteellisen kokonaisuuden. Hämeenkyrö on kasvukäytävän pohjoisin kunta. Kiinnittyminen siihen on merkittävä strateginen valinta, joka tuo Hämeenkyrön kunnalle sijaintija saavutettavuusetua suhteessa Tampereen kaupunkiseutuun. (Timo Aro 2014). 5

7 Hämeenkyrö tavoittelee VT3:n uuden linjauksen valtionrahoituksen toteutumista, koska se tulee edistämään elinkeinoelämän sijoittumista VT3:n ja Häijääntien eritasoristeysalueelle. Samalla nykyisen valtatien varren hyödyntämisen mahdollisuudet paranevat oleellisesti uuden tielinjauksen johdosta. Tampereen Kauppakamarin edunvalvontatavoitteissa VT3 kehittäminen on Pirkanmaan tärkein valtatiekohde. Pirkanmaan liiton parhaillaan valmistelussa olevassa maakuntakaavassa Hämeenkyrön ohitustie on vahvasti mukana Strategisen päämäärän toteuttaminen Kuntastrategiaan perustuvaa strategista päämäärää toteutetaan yleisen elinvoimapolitiikan kautta kaikilla niillä kunnan neljällä roolilla, jotka luvussa 2.1 mainittiin. Samaan suuntaan tähtääviä tavoitteita määritellään myös palvelustrategiassa. Siksi tässä elinkeinostrategiassa keskitytään elinkeinopoliittiseen näkökulmaan. Elinkeinopolitiikaltaan vireä ja työllistävä Hämeenkyrö edellyttää esimerkiksi seuraavien asioiden sujuvaa hoitamista: - riittävää toimitila- ja tonttitarjontaa elinkeinoelämän tarpeisiin - aktiivista maankäytön suunnittelua - liikenneyhteytyksien kehittämistä kasvukäytävän alueella - kunnallisteknisten rakenteiden toimivuuden turvaamista - yritysten neuvonta- ja rahoituspalvelujen toimivuutta - kunnan markkinointia ja aktiivista viestintää 6

8 - kasvavien palvelutarpeiden ratkaisemista kestävällä tavalla sekä kunnallisten palveluiden että yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin kanssa - monipuolistamalla kuntalaisten mahdollisuuksia hankkia palveluita (monituottajamalli) - ottamalla yritysvaikutukset huomioon kunnan toiminnassa - markkinoiden toimivuutta edistävillä hankintakäytännöillä - huolehtimalla riittävästä asuntotarjonnasta Tässä elinkeinostrategiassa määritellään kunnan ja elinkeinoyhtiön työnjako ja keskeiset painopisteet vuosille Luvussa 4.2. osoitetaan ne strategiset tavoitteet eli painopisteet, joihin erityisesti panostetaan seuraavina lähivuosina. Ne ovat paikkakunnan vahvuuksiin perustuvia, kasvupotentiaalia sisältäviä kehittämiskohteita. Niiden määrittely ja julkisuus on tarpeen, koska niiden toteuttamiseen tarvitaan useiden tahojen yhteistyötä. Painopisteiden ohella tehtävää perustyötä on luonnollisesti olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen mm. kaavoituksen ja kunnallistekniikan avulla. Lisäksi tehostettavaa on Hämeenkyrön tarjoamien tontti-, toimitila- ja liikehuoneistoresurssien nykyistä paremmassa hyödyntämisessä. Kunta, yritysyhtiö ja yritykset tekevät yhteistyötä vajaakäyttöisten toimitilojen markkinoinnissa. Markkinoinnin lisäksi tarvitaan myös reagointivalmiutta sillä tilatarpeet tulevat esiin usein nopeasti ja edellyttävät yleensä muutostöitä. Tavoitteena on luonnollisesti myös uusien yritysten hankkiminen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi eli niukasti edustettujen toimialojen vahvistaminen. Kaikki nämä toimet tähtäävät asukaslukukehityksen saamiseen kuntastrategian ja strategisen yleiskaavan tavoitteiden mukaiseksi. 7

9 3. Nykytilan kuvaus 3.1. Elinkeinorakenne ja työssäkäynti Pirkanmaan liiton selvityksen mukaan Hämeenkyrön työpaikat ovat 2000-luvulla vähentyneet 4000 työpaikan tasolta työpaikkaan. Vuonna 2011 Hämeenkyrössä oli 3211 työpaikkaa. Teollisuus on menettänyt asemansa suurimpana työllistäjänä (631 työpaikkaa) ja julkinen sektori on noussut työllistäjänä sen ohi (1076 työpaikkaa). Yksityiset palvelut ovat kolmanneksi suurin työllistäjä (526 työpaikkaa). Kaupalliset palvelut työllistävät noin 500 ja rakentaminen noin 250 henkilöä. Prosenttiosuudet ovat seuraavat: - Maatalous 8,9% - Teollisuus 27,8% - Palvelut 61,2% - Muut 2,1% Hämeenkyrön työvoima on noin 4900, josta työllinen työvoima 2011 oli 4425 henkilöä, joista 2166 henkilön työpaikka sijainti Hämeenkyrössä (48,9 %). Hämeenkyrössä asuvasta työllisestä työvoimasta vajaa puolet työskenteli asuinkunnassaan ja yli viidennes kävi työssä Tampereella vuonna Myös Ylöjärvellä ja Nokialla työskenteli paljon Hämeenkyrössä asuvia. Hämeenkyröön saavuttiin eniten työhön Ylöjärveltä (308 henkilöä), Tampereelta (234) ja Ikaalisista (209). Hämeenkyrön työpaikat ovat keskittyneet Hämeenkyrön ja Kyröskosken taajamiin, joissa on yhteensä hieman alle 1000 työpaikkaa. Merkittäviä työpaikkakeskittymiä ei ole taajamarakenteen ulkopuolella. Hämeenkyrön suurin työpaikkakeskittymä on Hämeenkyrön keskusta-alue yli 600 työpaikalla, joista 40 % on terveys- ja sosiaalisektorin aloilta ja noin 100 työpaikkaa koulutuksesta. Tippavaaran teollisuusalueella on noin 450 työpaikkaa, joista 200 teollisuudessa. Kyröskosken keskusta-alueella on noin 360 työpaikkaa. Timinsaarentien teollisuusalueella ja siihen läheisesti liittyvällä Metsä Board Kyrön teollisuusalueella on lähes 300 työpaikkaa. Tehdas työllisti 2013 noin 250 henkilöä. Hämeenkyrössä on maakuntakaavan työpaikka-alueita Tippavaaran, Kalalahden ja Heiskanmetsän alueilla. 8

10 Työpaikkaomavaraisuus on laskenut vuosina seuraavasti eli kertoo pendelöinnin lisääntymisestä: Kaikki toimialat yhteensä Työpaikkaomavaraisuus, % , , , , , ,7 Lähde: Tilastokeskus / Työssäkäynti 9

11 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Vuosi Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta Työssäkäynti Hämeenkyröstä pendelöidään selkeästi eniten kolmostietä Tampereen suuntaan. Suurin osa käy töissä Tampereella (901) ja Ylöjärvellä (378). Seuraavaksi eniten työssä käydään Nokialla (234) ja Ikaalisissa (211). Vähiten työssä käydään Sastamalassa. Hämeenkyröön tullaan eniten töihin Ylöjärveltä (340), Ikaalisista (227) sekä Tampereelta (217). Vähiten töissä Hämeenkyrössä käydään Sastamalasta (91) ja Nokialta (61). Hämeenkyrön luonnollinen työssäkäyntialue on selkeästi kolmostien mukainen. Toiminnallisuutta vahvistaa selkeästi kaksisuuntainen liikenne. Työllisiä on Hämeenkyrössä ollut vuonna 2007 yhteensä Päivittäin hämeenkyröläistä matkustaa muualle työhön ja muualta työllistä saapuu kuntaan. Hämeenkyröön kuntana liittyy siis erittäin paljon työmatkaliikennettä. Väestökehitys Tämän strategian liitteenä olevassa tilasto-osassa on kuvattu Hämeenkyrön asemaa Suomen Kasvukäytävän vaikutusalueella sekä Hämeenkyrön kasvuvoittoista väestökehitystä 2000-luvulla tutkija Timo Aron demografiseen analyysiin (2014) perustuen. Yhteenvetoa Hämeenkyrön demografisesta analyysistä: Hämeenkyrö sijoittuu selvästi Tampereen kaupunkiseudun vaikutusalueelle, joka on noussut 2000-luvun aikana yhä vahvemmin toiseksi kansalliseksi keskittymäksi. Alue on yksi muuttovetovoimaisimpia kaupunkiseutuja. Hämeenkyrön asukasluku on kasvanut koko 2000-luvun, vain kolmasosa kunnista on enää kasvukuntia. Hämeenkyrön kasvuetuja ovat mm. optimaalinen sijainti, osa Suomen kasvukäytävää, tasainen kasvu, uudet strategiset valinnat ja positiivinen mielikuva. Hämeenkyrö on Tampereen kaupunkiseudulla ns. toisen asteen kehyskunta Oriveden ja Pälkäneen tapaan. 10

12 Hämeenkyrön ja Tampereen seudun muiden kuntien väestönlisäys promilleina tuhatta asukasta kohden vuodessa vuosien välisenä aikana Hämeenkyrö on kasvanut yhteensä 600 henkilöllä eli keskimäärin 41,6 henkilöllä vuodessa. Perustuu pääosin kuntien väliseen muuttoon. Kasvuprosentti 0,45 ja vain yhtenä vuotena 1 % (2009). Ajanjaksoon mahtuu vain kaksi negatiivista vuotta. Hämeenkyrön väestönkehitys osatekijöittäin vuosina Timo Aro Muuttoliike on valikoivaa eli tulo- ja lähtömuuttajat eroavat voimakkaasti toisistaan työmarkkina-asemaltaan, taloudellisilta, sosiaalisilta ja ikään liittyviltä ominaisuuksiltaan. Neljä viidestä muutosta on lähimuuttoja oman kunnan tai seutukunnan sisällä. Kaksi kolmasosaa muuttajista on alle 35-vuotiaita. 11

13 Hämeenkyrö sai muuttovoittoa 83 kunnasta ja muuttotappiota 95 kunnasta. Yli sata henkeä muuttovoittoa vain Ylöjärveltä ja Nokialta. Hämeenkyrön muuttovirrat kohdistuvat pääosin (kuusi kymmenestä muutosta) kolmeen kuntaan: Tampere, Ylöjärvi, Nokia. Hämeenkyrön muuttovoitto kunnittain vuosina Hämeenkyrö sai muuttovoittoa työllisistä , joka on melko harvinaista. Hyöty muuttajista on 5,7 me eli noin 1 me vuodessa. Hämeenkyrö sai muuttovoittoa kaikista muista ikäluokista paitsi vuotiaista. Eniten alle 4-vuotiaista ja vuotiaista. Hämeenkyrön työllisten ja työttömien nettomuutto vuosina Hämeenkyrön muuttovoitot painottuvat keski- ja hyvätuloisiin, voittoa kaikista tuloryhmistä tuli euroa/vuosi. Rakenne tuloryhmittäin on hyvin optimaalinen. Tulomuuttajien keskitulot euroa ja lähtömuuttajien euroa. Tyypillinen tilanne kaupunkiseudulla, Tamperetta lukuun ottamatta. Muuttovoiton laskennallinen tulokertymä on 8,8 me vuosina

14 Edellä kuvatut tiedot antavat hyvät lähtökohdat tavoitella strategisen yleiskaavan asettamaa 1 % kasvutavoitetta. Hämeenkyrön tulo- ja lähtömuuttajien keskimääräiset tulot vuosina

15 3.2. Sijainti ja saavutettavuus Hämeenkyrö sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Tampereen kaupunkiseudun vaikutusalueella. Kunta pyrkii turvaamaan alueellaan riittävät joukkoliikenneratkaisut ja liityntäpysäköinnin, joilla turvataan työpaikkaliikenteen sujuvuus ja näin helpotetaan osaltaan alueelle sijoittuvien yritysten mahdollisuuksia kilpailla osaavasta työvoimasta. Valtatie 3 ja Häijääntien risteys on jo nyt merkittävä liikenteen solmukohta esimerkiksi satamiin suuntautuville teollisuuden kuljetuksille. VT 3:n kehittäminen ja kunnan läpi kulkevan uuden tielinjauksen realisoituminen on kunnan prioriteeteissa merkittävässä osassa, kuten luvun 4.2. painopisteistä ilmenee. Edunvalvonnan tavoitteena on rahoituksen varmistuminen nykyisen hallituksen toimikautena. Uusi tielinjaus mahdollistaa merkittävän yritysaluekokonaisuuden rakentumisen Tippavaaran teollisuusalueelle. Kunta on aktiivisella maanhankinnalla turvannut VT3 kehittämisen ja kaavoittanut tien kehittämisen vaatimat alueet. Suunnitelmallinen valmius valtatien kehittämiselle on jo olemassa. Tippavaaran asemakaavan yhteydessä 2011 Entrecon Oy:n tekemä kaupallinen selvitys osoitti, että rakentamispotentiaalia on olemassa ja kolmelle taajamalle on löydettävissä omat luontaiset profiilinsa. Näiden taajamien ja varsinkin Kyröskosken näkyvyyttä tulisi lisätä valtatien varrella. Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa on varauduttu kaupan liikerakentamisen neliöiden kasvuun. Kasvumahdollisuutta on varsinkin paljon tilaa vaativassa kaupassa. Metsä Board Oy:n tehtaan yhteyteen 2012 valmistunut Hämeenkyrön Voima Oy:n biovoimalaitos kehittää paikkakunnan energian ja lämmöntuotantoa sekä kotimaisen energiansa vuoksi merkittävästi myös energiahuollon elinkeinoja. 14

16 4. Elinkeinopolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet 4.1 Peruslähtökohdat Tässä neljännessä luvussa keskitytään edellä kuvatun elinvoimapolitiikan elinkeinopoliittiseen osa-alueeseen ja sen tavoitteisiin. Käytännössä kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toiminnalla. Yhtiön toimialana on mm. yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan monipuolistaminen ja sen yleisten edellytysten vahvistaminen. Kunnan kannalta yhtiön tavoitteena on elinkeinopolitiikan kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen kunnan, yrittäjien ja muiden yrittäjyyttä edistävien organisaatioiden välillä. Myös Hämeenkyrön kunnan matkailun edistäminen ja kunnan yleismarkkinointi kuuluvat yhtiön toimialaan. Kunnan elinvoiman kehityksen voi ajatella olevan muutoksen kehä, jossa uudet asiat toteutuvat jonkun kehitysvaiheen toteutumisen myötä ja edistävät seuraavaa vaihetta: Asukasluku kasvaa, monissa ikäryhmissä. Julkiset peruspalvelut vastaavat tarvetta ja tuotetaan kestävällä tavalla Kaupallisten ja muiden yksityisten palveluiden kysyntä kasvaa Yksityinen sektori pystyy työllistämään Ammatillinen koulutus vastaa muuttuvia tarpeita Asuntotarjonta vastaa kehitystä Elinkeinopoliittinen vetovoima ja investoinnit kasvavat Verotulot ja ostovoima kasvavat Hämeenkyrön asema Pirkanmaan kasvuvyöhykkeellä vahvistuu 15

17 Rakentuva monitoimikeskus Elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet Nykytilanteesta ja kuntastrategiasta johdetut elinkeinopolitiikan strategiset tavoitteet ovat seuraavat: Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Nykyinen yritysrakenne on Hämeenkyrössä haasteellinen ja tarvitsee sekä olemassa olevan yrityskannan toimintaedellytysten turvaamista mutta myös uusia ja uusien toimialojen yrityksiä. Työpaikkarakenteen tulisi tukea sekä ammatillisen että ammattikorkeakoulutuksen hankkineiden nuorten työllistymisen mahdollisuuksia. Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden tulee olla mahdollisimman tiivis ja työelämän tarpeita ennakoiva. Koulutuksen järjestäjän tulee tuntea alueen elinkeinoelämän tarpeet. Toimitilakannan hyödyntäminen on yhteinen tavoite, jota toteutetaan yhteisen markkinoinnin avulla. Yrityskeskittymien syntymistä tavoitellaan esim. valmistuksen ja tuotekehityksen välille. Bioenergiatuotannon ja energiatietoisuuden kehittäminen Hiljattain valmistunut biovoimalaitos merkitsee toimintaedellytysten turvaamista paperiteollisuudelle, kalliin maakaasuriippuvuuden poistumista kaukolämmön tuotannolta sekä tonnin vähennystä hiilidioksidipäästöihin. Yksityisen sektorin toteuttamana 50 m investointina kokonaisuuden merkitys on kiistaton. Kiertoliittymän toteuttamiseen saatiin ELY-keskuksen myöntämää työllisyysperusteista investointitukea. 16

18 Kotimaiseen polttoaineeseen perustuva biovoimalaitos merkitsee 100 htv työllisyysvaikutusta energianhankinnassa ja antaa paljon mahdollisuuksia maaseutuyrittäjien toiminnan monipuolistamiseen. Mahdollisuuksia hyödynnetään myös luonnonvara-alan koulutuksessa Osaran maaseutuopetusyksikössä. Hämeenkyrön kuntastrategiassa korostuu ympäristönäkökulma ja kestävän kehityksen tavoitteet. Yleisen energiatietoisuuden ja kotimaisten energiamuotojen hyödyntämien on siten täysin kuntastrategian mukaista. Palveluyrittäjyyden vahvistaminen Hämeenkyrön kunta näkee yksityisen palveluyrittäjyyden kasvun keinona vastata kasvaviin palvelutarpeisiin. Uudella palvelustrategiallaan kunta määrittelee ensisijaiset kunnallisen palvelutuotannon muodot mutta tukee myös vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen kehittymistä. Monituottajamalli mahdollistaa asiakkaille kasvavan valinnanvapauden. Palvelusetelien käyttöönoton edellyttämä riittävä palveluntuottajien määrä toteutuu hyvin Hämeenkyrössä tällä hetkellä esim. kotipalveluissa, jossa ilmoituksen yksityisestä sosialipalveluiden tuottamisesta on perusturvalautakunnalle tehnyt n. 30 yritystä. Yrittäjyyttä edistetään yrittäjyyskasvatuksella kouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelman laatiminen asetetaan tavoitteeksi. Hämeenkyrön ohitustie elinvoiman tuottajana Valtatie 3 kehittämisen pääkohteena olevan Hämeenkyrön ohitustien rahoituksen varmistuminen on kunnan tavoitteena uuden hallituksen toimikauden alkaessa ja valmistuvassa liikennepoliittisessa selonteossa. Kehittämiskohde on monissa selvityksissä todettu Pirkanmaan tärkeimpiin liikenneinvestointeihin kuuluvaksi. Nimestään huolimatta Hämeenkyrön ohitustie tulee kulkemaan Kirkonkylän, Kyröskosken ja Tippavaaran taajamien keskellä. Linjaus mahdollistaa uusien, näkyvien, hyvin hoidettujen liike- ja teollisuustonttien tarjonnan ja haasteistaan huolimatta kolmen taajaman vaikutusalueen yhteenkokoamisen. Valtatie 3 ruuhkaisuus tulee helpottumaan ja Hämeenkyrön hyvät liikenne- ja logistiikkayhteydet valtakunnan päätieverkon varrella korostumaan. Nykyisen väylän varren mahdollisuus hyvänä asuinalueena paranee selvästi. 17

19 5. Elinkeinopolitiikan toimintalinjat 5.1 Yhteistyö ja verkottuminen Kunta- ja seutukuntayhteistyö Hämeenkyrö kuuluu Tampereen seutukuntaan, mutta yhteistyötä tehdään edelleen myös Luoteis-Pirkanmaan seutukunnan kanssa ammatillisessa koulutuksessa ja erikoissairaanhoidon tilaajarenkaana. Tampereen toiminnallistaloudellinen vaikutusalue laajenee jatkuvasti ja kattaa nyt jo noin 45 min. ajomatkan etäisyydelle. Hämeenkyrö kuuluu yhä selvemmin tähän vaikutusalueeseen, vaikka ei hallinnolliseen kaupunkiseutuun kuulukaan. Kuntayhteistyö ei nykyään rajoitu vain seutukunnan kuntiin, vaan ulottuu esimerkiksi uudessa sote-alueen kuntayhtymässä jopa maakunnan ulkopuolelle ja tuotantoalueella koko maakuntaan. Tärkeitä elinkeinopoliittisia yhteistyötahoja Hämeenkyrön kunnalle ovat Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Te-toimisto, Pirkanmaan elinkeino- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Joutsenten Reitti ja naapurikuntien elinkeinoyhtiöt. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy pyrkii aktiiviseen toiminnalliseen yhteistyöhön näiden tahojen kanssa. Tärkeää on myös tiedottaa tehokkaasti paikallisille yrityksille yhteistyötahojen tarjoamista kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksista. 18

20 Yhteydet maakunta- ja valtionhallintoon Hämeenkyrön kunta kuuluu Pirkanmaan maakuntaan ja Tampereen seutukuntaan. Hämeenkyrö kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Soteuudistus tulee todennäköisesti vahvistamaan maakunnallista tasoa. Maakunnallisesti tärkeinä kehittämiskohteina nähdään yliopistojen vetovoimaisuuden turvaaminen, Tampere Pirkkala lentokentän kehittäminen sekä liikenneyhteyksien parantaminen. Maakunnallisia yhteistyötahoja elinkeinopolitiikassa ovat myös Pirkanmaan Yrittäjät ry ja Tampereen Kauppakamari sekä Tredea Oy. Toimivat yhteydet yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöihin Kunta on säännöllisessä yhteydessä yrittäjäyhdistykseen ja aina tarvittaessa suoraan yrittäjiin. Myös yrittäjien toivotaan olevan aktiivisia kuntaa ja kunnan elinkeinoyhtiötä kohtaan. Suoraan yrittäjille asioista tiedotetaan joko paikallisessa lehdessä, yrittäjäyhdistyksen kautta tai henkilökohtaisella tiedotuksella. Ajankohtaisia yhteistyöasioita käsitellään seuraavilla kahdella tavalla. A) Kunnan elinkeinopolitiikan ja yrittäjien välisistä asioista huolehtii kunnan perustama Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy ylläpitää aktiivisia ja luottamuksellisia suhteita Hämeenkyrön Yrittäjät ry:hyn ja yhtiön toimitusjohtaja osallistuu säännöllisesti yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin. Yrityspalveluyhtiö edistää myös alueellisesti vaikuttavaa yhteistyötä sekä Pirkanmaan Yrittäjien että Tampereen Kauppakamarin kanssa. B) Kunnan oman palvelutoiminnan ja yrittäjien välisistä asioista huolehtii Elpotyöryhmä. Hämeenkyrön kunta perusti 2013 elinkeinopoliittisen työryhmän, jossa kunnan edustajat, Hämeenkyrön Yrittäjät ry käsittelevät säännöllisesti kuntaorganisaation ja elinkeinoelämän yhteisiä asioita. Yrityspalveluiden toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin. Sidosryhmäyhteistyö Kunta on tiiviissä yhteistyössä seudun ja maakunnan kehittämisorganisaatioiden kanssa. Yrittäjien tarpeiden saaminen kunnan edustajien tietoon on välttämätöntä, jotta vaikutusmahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Sidosryhmiin päin elinkeinopoliittisena toimijana ja toteuttajana toimii yleensä elinkeinoyhtiö. Tiedotus Kunnan elinkeinoasioista tiedotetaan mahdollisimman avoimesti ja aktiivisesti, yritysten mahdollinen neuvotteluasema kuitenkin huomioon ottaen. Tiedottamisvastuu on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla. Elinkeinopoliittista tiedottamista hoitaa myös Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy. Tiedotuksessa toimitaan sekä paikallisen että maakunnallisten sanomalehtien kanssa ja mahdollisuuksien mukaan elinkeinoelämän asiantuntijalehtien kanssa aiheesta ja viestinnän kohderyhmästä riippuen. 19

21 5.2. Elinkeinoelämän kehittäminen Yrittäjyyskasvatus Yrittäjyyskasvatus kuuluu peruskoulun opetussuunnitelmaan. Oppilaitoksissa on jo käytössä Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaisia opetusmalleja sekä monia muita yrittäjyyskasvatuksen muotoja. Kunta vahvistaa tätä kehitystä ja käytännössä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy tulee aktiivisesti kumppanina osallistumaan yrittäjyyskasvatustyöhön paikallisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on myös ulottaa yrittäjyyskasvatus alakoulun puolelle sisäisen yrittäjyyden korostamisen muodossa. Hämeenkyrön Yrityspalvelut pyrkii erityisen aktiivisesti luomaan oppilaitoksiin myös yrittäjyyshenkeä korostavia tapahtumia esim. pop up päiviä tai leirimuotoisia yrittäjyystapahtumia. Kuntamarkkinointi Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy toteuttaa Hämeenkyrön kunnan imagomarkkinointia resurssiensa puitteissa. Markkinointi tehdään pääsääntöisesti asumisen-, yrittämisen ja matkailumarkkinoinnin yhteydessä. Jatkossa panostetaan erityisesti aktiiviseen näkymiseen some-välineissä ja pyritään hyödyntämään esim. muuttoliiketutkimuksen tuloksia markkinoinnin kohdentamisessa. Hankeet, projektit, yrittäjyyden edistäminen Kunta hyödyntää mahdollisuuksien mukaan seudullista hanketyötä sekä tuo esiin yritysten tarpeita hankkeiden toteuttamisessa. Kuntakohtaisten erityiskysymysten ratkaisemiseksi voidaan suunnitella ja käynnistää omia hankkeita. Erityisesti Joutsenten Reitti nähdään oivalliseksi kumppaniksi yritys- ja elinkeinopoliittisia hankkeita toteutettaessa. Elinkeinopoliittisia hankkeita tullaan hallinnoimaan Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n kautta. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n tehtävänä on myös erilaisista kehitys,- kansainvälistymis- ja investointituki- sekä hankemahdollisuuksista tiedottaminen paikallisille yrityksille. Yrittäjyyttä edistetään yrittäjyyden ja uusyritysneuvonnan aktiivisella markkinoinnilla sekä positiivisella ja aktiivisella yrittäjyysilmapiirillä. Tontti- ja toimitilapolitiikka Hämeenkyrön kunta turvaa aktiivisella maanhankinnalla ja kaavoituksella yrityskäyttöön soveltuvan tonttivarannon riittävyyden. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy markkinoi tontteja ja valmistelee tontin myynnin sekä antaa yrityksille tarpeen mukaan sijoittumisneuvontaa, jolla ohjataan yritykset alueille, joihin ne profiililtaan parhaiten sopivat. Myyntipäätöksen kunnan omistamista yritystonteista tekee kunnanhallitus. Kunnalla on sekä Tippavaaran että Kalalahden teollisuusalueella kullekin hyvin soveltuvaa yritystoimintaa varten kaavoitettuja alueita. 20

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 4 Kuntien verotulot 2014 2015... 5 Valtionosuudet... 7 Isonkyrön kunnan kehitys...

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2020

PYHÄRANNAN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2020 PYHÄRANNAN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2020 1 SISÄLTÖ 1. Elinkeinopoliittisen ohjelman lähtökohdat 2 1.1. Toiminta-ajatus 2 1.2. Visio 2 2. Nykytilan kuvaus 2 2.1. Tilastotietoja elinkeino-

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot