PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM"

Transkriptio

1 PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL

2 BRUKSANVISNING AC-9000/AC N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa airconditioneren. Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen på et trygt sted til fremtidig bruk. Bruksanvisningen beskriver de mange egenskapene og avanserte mulighetene dette unike produktet har å tilby. Les denne anvisningen nøye før bruk for optimal anvendelse av airconditioneren. SIKKERHETSINSTRUKSJONER VIKTIG! Apparatet er ment for innendørs bruk. Spenning: Apparatet må tilkobles til et jordet uttak, V / 50 Hz. Apparatet skal installeres i henhold til nasjonale forskrifter for elektriske anlegg i landet det brukes. Er du usikker på den elektriske installasjonen, kontroller den, og hvis nødvendig, tilpass av en kvalifisert elektriker. Airconditioneren er trygg. Bruk den likevel med omhu, som med andre elektriske apparater. Hold utenfor barns rekkevidde. Rengjør ikke airconditioneren ved å spyle den eller senke den ned i vann. Stikk ikke objekter inn i airconditionerens åpninger. Koble apparatet fra strømnettet før rengjøring av apparatet eller noen av apparatets komponenter. Tilkoble aldri apparatet til et elektrisk uttak via en skjøteledning. Er et uttak ikke tilgjengelig, bør et installeres av en godkjent elektriker. Ikke løft eller flytt airconditioneren ved å skyve den fra baksiden, men benytt forsiden. 2

3 ADVARSEL Bruk aldri apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel. Legg ikke ledningen over skarpe kanter. For å unngå skade bør en skadet strømledning erstattes av fabrikanten, dens serviceagent eller en annen kvalifisert person. Hvilken som helst service utenom normal rengjøring eller filterbytte bør gjøres av en autorisert servicerepresentant. Overholdes ikke dette kan det føre til at garantien blir ugyldig. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER: Plasser ikke apparatet på en hellende eller ujevn overflate Pass på at lederne i strømledningen ikke er frynsede eller avkuttede La ikke små barn forlates uten oppsyn Plasser ikke apparatet nær levende flammer Service og vedlikehold må utføres av godkjent service representant Apparatet må ikke utsettes for vannsøl Apparatet må ikke brukes utendørs Apparatet må ikke spyles eller senkes i vann Bruk ikke apparatet hvis en ledning med multiuttak kan bli overbelastet Bruke ikke apparatet hvor strømledningen kan bli skadet Bruk ikke apparatet hvor det kan bli skadet av kjemikalier Bruk ikke apparatet hvor det er risiko for forstyrrelser fra fremmede elementer 3

4 Air outlet = Luftutløp Control panel = Kontrollpanel Carrying handle = Bærehåndtak Caster wheels = Styrehjul Upper air inlet = Øvre luftinntak Exhaust air outlet = Utblåsningsutløp Lower air inlet = Nedre luftinntak Cable storage = Ledningslager Active carbon filter = Aktivt karbonfilter Remote control with LCD = Fjernkontroll med LCD-skjerm Water container = Vannbeholder Slide bar connector = Slange dyse Exhaust hose = Utblåsningsslange Telescopic slidebar = Teleskopisk vindusgjennomføring 4

5 KONTROLLPANEL Bilde: Fan: Vifte 0 ON/OFF: AV/PA Vifte UP: OPP Clock/Timer: Klokke/Timer Mode: Modus Sensor remote control: Sensor fjernkontroll DOWN: Ned Sleep: Sovemodus DISPLAY Modus Sensor NED Sove fjernkontroll 5

6 Bilde: Cooling = Kjøling Sleep mode = Sovemodus Timer settings = Tidsurinnstillinger Fan speed = Viftehastighet Clock/timer = Klokke/tidsur Temperature = Temperatur INSTALLERING ADVARSEL! Før bruk, bør airconditioneren stå oppreist i minimum 2 timer. Apparatet kan lett flyttes fra et rom til et annet. Når du gjør dette, merk følgende Forsikre deg om at apparatet er plassert rett opp og ned, på en jevn overflate og 50 cm unna andre objekter. Å plassere løse filtre i filterholderen. Ta filterholderen ut av airconditioneren. Åpne filterholderen og plasser det aktive karbonfilteret (svart) i filterholderen. Plasser filterfestekomponenten tilbake i filterholderen. Sett filterholderen tilbake i airconditioneren. Bruk ikke apparatet på badet, i dusjen eller i noe som helst annet svært fuktig miljø. Fest slangen til apparatet ved å skru det med klokken (minst fem ganger). På samme vis, fest slangen til dysen så langt som mulig. Plasser den teleskopiske vindusgjennomføringen i det åpne vinduet eller døren og juster lengden slik at den fyller så mye tomt rom som mulig. Fest dysen til åpningen i den teleskopiske vindusgjennomføringen. Lukk vinduet eller døren så mye som mulig for å unngå at luft kommer 6

7 inn i rommet utenfra. Forsikre deg om at vindusgjennomføringen har fritt utblåsningsrom utenfor. VIKTIG! Den fleksible utblåsningsslangen kan forlenges til 2 meter ved montering. Denne lengden er designet særlig i henhold til spesifikasjonene for airconditioneren. Bruk ikke ytterligere forlengelse eller bytt til en annen slange da dette kan resultere i funksjonsfeil. Utblåsningsuften må strømme fritt, enhver blokkering kan føre til overoppheting av airconditioneren. Pass på å unngå enhver skarp kurve og bøy i utblåsningskomponentene. BRUK a PÅ/AV Trykk for å slå på apparatet, trykk for å slå av. Du vil høre et bip, og skjermen vil vise 12:00 som standard. STILLE KLOKKEN Trykk knappen i 3 sekunder for å stille klokken. De 2 venstre sifrene av de 4 sifrene på skjermen vil blinke. Trykk eller for å endre time. Trykk for å angi minutter, de 2 høyre sifrene av de 4 sifrene vil blinke. Trykk eller for å angi minutter. Trykk knappen i 3 sekunder igjen for å aktivere klokken. ANGI TEMPERATUR Ønsker du å endre valgt temperatur, trykk eller -knappen. Skjermen med 2 siffer vil vise valgt temperatur. Merk: Å nå den valgte temperaturen avhenger av rommet og klimaforholdene utendørs. 7

8 MODUS Trykk -knappen for å bytte driftsmodus mellom 'kjøling' og 'kun vifte'. VIFTEHASTIGHET Foretrekker du konstant viftehastighet fremfor auto viftehastighet, trykke - knappen flere ganger; viftehastighetsikonet på skjermdisplayet vil rotere i henhold til dette. Fast for høy hastighet Normal for medium hastighet Slow - for lav hastighet Auto vekslende høy og lav hastighet etter behov TIDSUR For all følgende TIDSUR-programmering, følg først disse standardtrinnene: 1. Trykk -knappen kort; de 2 venstre sifrene av de 4 sifrene på LCD-skjermen blinker. 2. Trykk (pil opp) eller (pil ned) for å endre time. 3. Trykk (klokkesymbol)-knappen en gang til kort; de 2 høyre sifrene av de 4 sifrene blinker. 4. Trykk (pil opp) eller (pil ned) for å endre minuttene på klokken i intervaller på 5 minutter. Tidsuret er stilt. Etter 10 sekunder kommer tidsdisplayet Tidsureksemplet tilbake. PROGRAMMERING AV TIDSURET FOR PA NÅR APPARATET ER AV Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Den lineære tidsmåleren vil være på mellom de PÅ-programmerte tidene og inntil 24:00. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt inntil den når PÅ-tidsurtid, da vil de svarte segmentene på den lineære tidsmåleren forsvinne. 8

9 PROGRAMMERING AV TIDSURET AV NAR APPARATET ER I DRIFT. Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Den lineære tidsmåleren vil være på mellom daværende tid og frem til programmert AV-tid. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt inntil den når AV-tidsurtid, da vil de svarte segmentene på den lineære tidsmåleren forsvinne. 0 0 GJENTATT AV OG PA PROGRAMMERING AV TIDSURET FOR GJENTATT AV OG PA MENS APPARATET ER I DRIFT Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Gjenta ovennevnte prosedyre mens sifrene fremdeles blinker for innstillingen PÅ. Den lineære tidsmåleren vil være PÅ mellom 00:00 frem til innstilt tid på tidsuret til AV og fra PÅ-tiden og frem til 24:00. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt. Apparatet vil daglig være i drift i henhold til tidsurinnstillingen. 0 0 GJENTATT PA OG AV PROGRAMMERING AV TIDSURET FOR GJENTATT PA OG AV MENS APPARATET IKKE ER I DRIFT. Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Gjenta ovennevnte prosedyre mens sifrene fremdeles blinker for innstillingen AV. Den lineære tidsmåleren vil være AV mellom 00:00 frem til innstilt tid på tidsuret til PÅ og fra AV-tiden og frem til 24:00. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt. Apparatet vil daglig være i drift i henhold til tidsurinnstillingen. Ved strømbrudd eller etter at apparatet er blitt frakoblet, må tidsuret 0 programmeres pa ny. ANNULLERING AV TIDSURFUNKSJONEN For å annullere tidsur-programmeringen, trykk -knappen raskt, og det vil igjen vise tiden. Den daglige modusen vil også annulleres. De svarte segmentene i den lineære tidsmåleren vil forsvinne.

10 LCD BLÅTT BAKLYS For å slå av det blå baklyset, trykk og -knappene samtidig. Det blå baklyset vil blinke to ganger og så slå seg av etter 3 sekunder. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp vil det blå baklyset igjen slå seg på. LUFTSTRØM Diriger luftstrømmen ved å justere risten på toppen av airconditioneren. Flytt på risten ved å skyve eller trekke på midten av den (se illustrasjon). Det vil forhindre ujevn posisjonering av risten. Justering av luftstrømmen er også mulig ved å regulere retningen på de vertikale åpningene. SOVEMODUS Sovemodusfunksjonen regulerer apparatets temperatur til sovetemperatur Standard viftehastighet: LAV Trykk knappen for å velge sovemodus. Trykk knappen igjen for å avbryte sovemodus. Den valgte temperaturen vil øke med 1 C etter 1 time og ytterligere 1 C etter 2 timer. Ingen VIFTE modus under SOVE modusen. AVFUKTING La den varme luften vende tilbake til rommet (fjern utblåsningsslangen), hvis apparatet hovedsaklig blir brukt til avfukting. Varig avløp (se eget kapittel) er da nødvendig og mer effektivt. FJERNKONTROLL Apparatet reagerer på alle signaler som er sendt via fjernkontrollen. En pipelyd vil høres fra apparatet etter å ha mottatt signalet. Det er så å si identisk å styre apparatet via fjernkontrollen som via kontrollpanelet. Det eneste unntaket er

11 klokkefunksjonen. I stedet for (klokkesymbol)-knappen som brukes for å stille den faktiske tiden og programmere tidsuret, er det tre trykknapper på fjernkontrollen: For å justere den faktiske tiden. TIDSUR PÅ for å programmere tiden når apparatet er PÅ. TIDSUR AV for å programmere tiden når apparatet er AV. LUFTFILTRE Denne airconditioneren er utstyrt med to filtermodeller: 1. Et multilag filter i det øvre luftinntaket som renser den sirkulerte luften fra rommet, som omfatter a. Et skjermfilter som fjerner støvpartikler. b. Et aktivt karbonfilter som fjerner lukt. 2. Et skjermfilter i det nedre luftinntaket som fjerner støvpartikler. MERK! Det aktive karbonfilteret er levert i en plastikkpakke. Ikke glem å montere det. 11

12 RENGJØRING AV LUFTFILTRENE 1. Skjermfilteret i øvre og nedre luftinntak bør rengjøres regelmessig ved å skylle dem under rennende vann. 2. Det aktive karbonfilteret kan rengjøres med en støvsuger når det blir støvete, men må byttes hver sjette måned. MONTERING AV FILTERET Skyv ut filterrammen fra apparatet. Separer filterfestet fra filterrammen (se figur 1). Fjern det skitne aktive karbonfilteret og skumfilteret fra plastikkposen. Monter det aktive karbonfilteret og skumfilteret i filterrammen (se figur 2 & 3). Gjør i stand filteret ved å remontere festet i filterrammen (se figur 4). Filter frame: Filterramme Filter fixer: Filterfester MERK! Fjern det aktive karbonfilteret før sesonglagring av apparatet og sett i nye filtre ved begynnelsen av neste sesong. Gamle filtre kan kastes i den Ikke-biologiske søppelkassen. Erstatningsfilterpakker kan fåes hos Wilfa. Å bruke apparatet uten det aktive karbonfilteret skader ikke airconditioneren, men lukt fjernes ikke fra den sirkulerte luften. 12

13 SKJERMFILTERET MA ALLTID BRUKES. TØMMING AV DEN INDRE VANNBEHOLDEREN Ved særlig høy fuktighet i luften, kan det bli nødvendig å tømme den indre vannbeholderen. Når den indre vannbeholderen er full, blinker baklyset på LCDskjermen. Apparatet vil automatisk slå seg av. For å tømme den indre vannbeholderen, gjør følgende: 1. Slå av apparatet og ta ut strømtilkoblingen. (Ikke flytt på apparatet. Det kan føre til vannlekkasje og skade på ditt gulv og teppe). 2. Plasser vannbeholderen på gulvet under det permanente avløpspunktet. 3. Fjern vannstoppemekanismen og gummitappen fra avløpet og la vannet renne ut. (ca. 1.5 liter). 4. Sett på plass gummitappen og vannstoppemekanismen, koble til veggkontakten igjen og slå på apparatet. Advarselsignalet skal være av. MERK! Når airconditioneren er i bruk under normale forhold vil det kondenserte vannet fordampe og slippes ut via varmluftsutløpsslangen. VARIG AVLØP Slå av apparatet og koble fra strømnettet. Fjern vannstoppemekanismen og gummitappen. Koble et avløpsrør (ø 20 mm indre dimensjon) til vannavløpet og forlenge det om nødvendig med et ekstra avløpsrør. Koble den andre enden til et normalt avløp. Røret må ikke ha noen skarpe kurver eller vridninger. Rørets hele lengde må helle nedover. 13

14 RENGJØRING ADVARSEL! For det første, slå av apparatet og koble fra strømnettet. Rengjør apparatet med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri sterke kjemikalier, bensin, vaskemidler eller andre oppløsningsmidler. Rengjør skjermfilteret jevnlig med en støvsuger. Se også luftfilter -avsnittet. MERK! Bruk aldri airconditioneren uten skjermfilteret. LAGRING Tøm den indre vannbeholderen. Rengjør skjermfilteret. Fjern det aktive karbonfilteret før slutten av sesonglagring og installer nye filtre ved begynnelsen av en ny sesong. Det gamle filteret kan kastes i søppelkassen. Erstatningsfilterpakker kan fåes hos Wilfa. Sett apparatet på Kun Viftemodus i noen timer for å sikre at innsiden er helt tørr. Lagre kabelen som anvist. Beskytt apparatet mot støv og lagre den på et tørt sted, utilgjengelig for barn. 14

15 PROBLEMSØKING Prøv aldri å reparere eller ta fra hverandre airconditioneren selv. Reparasjoner utført av ikke kvalifisert personell resulterer i tapt garanti og kan utsette bruker og eiendom for fare. Problem Årsak Løsning Airconditioneren fungerer ikke. Ingen strømtilkobling. LCD-lyset blinker. Koble til strømnettet og slå på apparatet. Tøm den indre Airconditioneren ser ikke ut til å TIDSUR-funksjonen er på. Utsatt for sollys. Vinduer eller dører er åpne, mange folk eller en varmekilde i rommet. vannbeholderen. Slå av TIDSUR-funksjonen. Trekk for gardiner. Lukk dører eller vinduer. Rengjør eller erstatt filter(ene). Virke som den er Skittent filter. Fjern gjenstanden som ment å gjøre. Luftinntak eller luftutløp er blokkerer. blokkert. Romtemperaturen er lavere enn den valgte. Endre den valgte temperaturen. Apparatet Apparatet står på ujevn grunn. Plasser på en jevn, stabil bråker. overflate (mindre vibrasjon). For langt unna. Påse at fjernkontrollen 15

16 16 Fjernkontrollens signal siktes korrekt mot Fjernkontrollen fungerer ikke. oppfattes ikke av kontrollpanelet. kontrollpanelet. Erstatt batteriene. Batteriene er utladet. For å korrigere problemer som ikke er beskrevet i tabellen og/eller hvis de anbefalte løsningene ikke løser problemet, kontakt et autorisert servicesenter. Modell WAC-9000 WAC Avkjølingskapasitet BTU/t Målt conform EN kw 2,2 2,75 Strømforbruk kw 0,8 1.0 Spenning A 3,4 4,3 Hovedledning V/Hz/Ph /50/ /50/1 Viftehastighet 3 3 Termostastisk spekter C Beskyttelsesklasse IP 21 IP 21 Kjølevæske type R410A R410A Kjølevæskemengde g Dimensjon (l x h x d) mm 500x840x x840x415 Nettovekt ' kg 33, For nærmere spesifikasjoner, vennligst se merkelappen plassert på apparatet. I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.

17 Markedsføres i Norge av: AS WILFA Industriveien 25 Postboks Skytta Tlf: Fax:

18 BRUKSANVISNING BÄRBAR AIRCONDITIONER S E Tack för att du har valt den här innovativa Wilfa airconditionapparaten. Vi rekommenderar att du sparar den här bruksanvisningen för eventuellt framtida behov. Bruksanvisningen beskriver alla egenskaper och avancerade möjligheter den här unika produkten har att erbjuda. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant före användning för optimalt användning av apparaten. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIGT! Apparaten är ämnad för användning inomhus. Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag, V / 50 Hz. Apparaten skall installeras i enlighet med nationella föreskrifter för elektriska apparater i det land som den används. Om du är osäker på den elektriska installationen, låt en auktoriserad elektriker kontrollera apparaten, och om nödvändigt, anpassa den. Aircondition är säker. Du bör ändå, som med alla elektriska apparater, använda den med försiktighet. Håll apparaten utanför barns räckvidd. Rengör aldrig apparaten genom att spola av den eller sänka ned den i vatten. Stick aldrig in objekt i apparatens öppningar. Drag ut kontakten ur vägguttaget före rengöring av apparaten eller av någon av apparatens komponenter. Anslut aldrig apparaten till ett elektriskt uttag via en skarvsladd. Om ett passande uttag inte är tillgängligt bör det installeras ett av en auktoriserad elektriker. Lyft eller flytta inte aircondition genom att knuffa på den från baksidan, använd framsidan. 17

19 VARNING Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt. Placera aldrig sladden över vassa kanter. För att undvika skador bör en skadad sladd ersättas av auktoriserad serviceverkstad. Vilken som helst service utom normal rengöring eller filterbyte bör utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Om detta inte följs kan det resultera i att garantin blir ogiltig. SÄKERH ETSFÖ RESKRI FTER: Placera inte apparaten på en yta som lutar eller är ojämn Se till så att ledningarna i sladden inte är fransiga eller har gått av Lämna inte barn utan uppsyn nära apparaten Placera inte apparaten i närheten av brinnande eld Service och reparation måste utföras av auktoriserad serviceverkstad Apparaten får inte utsättas för vattenspill Apparaten får inte användas utomhus Apparaten får inte spolas av eller sänkas ned i vatten Använd inte apparaten med förlängningsslang, det finns risk för att den kan bli överbelastad Använd inte apparaten på ett sätt som kan skada sladden Använd inte apparaten i miljöer där den kan skadas av kemikalier Använd inte apparaten där det är risk för störningar från främmande elektriska apparater 18

20 Air outlet = Luftutlopp Control panel = Kontrollpanel Carrying handle = Handtag Caster wheels = Hjul Upper air inlet = Övre luftintag Exhaust air outlet = Utblåsutlopp Lower air inlet = Nedre luftintag Cable storage = Sladdförvaring Active carbon filter = Aktivt kolfilter Remote control with LCD = Fjärrkontroll med LCD-skärm Water container = Vattenbehållare Slide bar connector = Koppling till sladd Exhaust hose = Utblåsmunstycke Telescopic slidebar = Teleskopisk fönsterkoppling 19

21 KONTROLLPANEL Fan: Fläkt 0 ON/OFF: AV/ PA UPP: UPP DOWN: NED Clock Timer: Klocka/timer Sensor remote control: Sensor fjärrkontroll Mode: Modus Sleep: Sovemodus DISPLAY Cooling = Nedkylning Sleep mode = Sovmodus Timer settings = Timerinställning Fan speed = Fläkthastighet 20

22 Clock/timer = Klocka/timer Temperature = Temperatur INSTALLERING VARNING! Innan användning bör apparaten först stå upprätt i minst 2 timmar. Apparaten kan lätt flyttas från ett rum till ett annat. När du gör detta bör du tänka på följande: Försäkra dig om att apparaten är placerad helt upprätt stående på en jämn yta, och med ett avstånd på 50 cm från andra objekt. Placera lösa filter i filterhållaren så här; Tag ut filterhållaren ur aircondition. Öppna filterhållaren och placera det aktiva kolfiltret (svart) i filterhållaren. Sätt tillbaka filterfästet på plats i filterhållaren. Sätt tillbaka filterhållaren i apparaten. Använd inte apparaten i badrum badet, i duschen eller i någon annan miljö som är extra fuktig. Fäst slangen till apparaten genom att vrida den medsols (minst fem varv). Fäst slangen vid munstycket så långt som det är möjligt, på samma vis. Placera den teleskopiska fönsterkopplingen i det öppna fönstret eller dörren och justera längden så att den fyller så mycket tomt utrymme som möjligt. Fäst munstycket vid öppningen i den teleskopiska fönsterkopplingen. Stäng fönstret eller dörren så mycket som möjligt för att undvika att luft kommer in i rummet utifrån. Försäkra dig om att fönsterkopplingen har fri utblåsmöjlighet utanför. 21

23 VIKTIGT! Den flexibla utblåsslangen kan förlängas upp till 2 meter vid montering. Denna längd är designad speciellt med tanke på specifikationerna för aircondition. Använd inte ytterligare förlängning och byt inte till en annan slang än den medföljande, eftersom detta kan resultera i funktionsfel. Utblåsluften måste kunna strömma fritt, alla möjliga blockeringar kan resultera i överhettning av apparaten. Undvik alla skarpa hörnor och böjar i utblåskomponenterna. ANVÄNDNING PÅ/AV Tryck på för att starta apparaten, tryck för att stänga av. Du kommer att höra ett bip, och skärmen kommer visa 12:00 som standard. KLOCKINSTÄLLNING Tryck in -knappen i 3 sekunder för att ställa in klockan. De två talen till vänster av de totalt fyra talen på skärmen kommer att blinka. Tryck på eller för att ändra timme. Tryck på för att kunna ange minuter; de två talen till höger av de totalt fyra talen kommer att blinka. Tryck på eller för att ange minuter. Tryck sedan in -knappen i 3 sekunder igen för att aktivera klockan. ANGE TEMPERATUR Om du önskar att ändra vald temperatur skall du trycka på eller -knappen. Skärmen kommer att visa vald temperatur med två tal. OBS! Att uppnå den valda temperaturen beror på rummet och klimatförhållandet utomhus. MODUS Tryck på -knappen för att byta driftsmodus mellan 'nedkylning' och 'endast fläkt'. FLÄKTHASTIGHET Om du föredrar konstant fläkthastighet framför auto fläkthastighet skall du trycka på -knappen flera gånger; fläkthastighetsikonen på displayen kommer att rotera enligt ordningsföljden nedan. 22

24 Hög hög hastighet Normal medium hastighet Låg - låg hastighet Auto omväxlande hög och låg hastighet efter behov TIMER Följ först dessa standardsteg innan all vidare TIMER-programmering: 1. Tryck snabbt på -knappen; de två talen till vänster av de totalt fyra talen på skärmen kommer att blinka. 2. Tryck på eller (pil ned) för att ändra timme. 3. Tryck snabbt på -knappen en gång till; de två talen till höger av de totalt fyra talen kommer att blinka. 4. Tryck på eller för att ändra minuterna på klockan i intervaller om 5 minuter. Timern är inställd. Efter 10 sekunder kommer displayen visa Timer exemplet igen. Programmering av timer för START när apparaten är AVSTÄNGD. Utför de standardsteg som beskrivs ovan. Den linjära tidmätaren kommer att vara på mellan den programmerade tiden för START och upptill 24:00. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme tills den uppnått den programmerade timertiden för start, då kommer de svarta segmenten på den linjära tidmätaren att försvinna. Programmering av timer för STOPP när apparaten är i DRIFT. Utför de standardsteg som beskrivs ovan. Den linjära tidmätaren kommer att vara på mellan dåvarande tid och fram till programmerad STOPP-tid. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme tills den når STOPP-timertid, då kommer de svarta segmenten på den linjära tidmätaren försvinna. 23

25 Upprepad START och STOPP Programmering av timern för upprepad START och STOPP medan apparaten är i DRIFT..Utför de standardsteg som beskrivs ovan..upprepa ovannämnda procedur medan talen fortfarande blinkar för Startinställningen. Den linjära tidmätaren kommer att vara på mellan 00:00 fram till inställd tid på timern till STOPP och från Starttiden och fram till 24:00. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme. Apparaten kommer att vara i drift dagligen i överensstämmelse med timer-inställningen. Upprepad START och STOPP Programmering av timern för upprepad START och STOPP medan apparaten INTE ÄR I DRIFT. Utför de standardsteg som beskrivs ovan. Upprepa ovannämnda procedur medan talen fortfarande blinkar för STOPPinställingen. Den linjära tidmätaren kommer att vara av mellan 00:00 fram till inställd tid på timern till START och från STOPP-tiden och fram till 24:00. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme. Apparaten kommer att vara i drift dagligen i överensstämmelse med timer-inställningen. Vid strömavbrott eller efter att apparatens kontakt har dragits ut ur vägguttaget måste timern programmeras på nytt. ANNULLERING AV TIMERFUNKTIONEN För att annullera timer-programmeringen; tryck snabbt på -knappen, och displayen kommer att visa tiden igen. Det dagliga moduset kommer också att annulleras. De svarta segmenten i den linjära tidmätaren kommer att försvinna. LCD BLÅTT LJUS För att stänga av det blå ljuset; tryck på - och -knapparna samtidigt. Det blå ljuset kommer att blinka två gånger och sedan stängas av efter 3 sekunder. Genom att trycka på en knapp, vilken som helst, kommer det blå ljuset visas igen. 24

26 LU FTSTRÖM Dirigera luftströmmen genom att justera gallret ovanpå aircondition. Flytta gallret genom att skjuta eller dra i det på mitten (se illustration). Detta kommer att förhindra ojämn positionering av gallret. Justering av luftströmmen är också möjligt genom att reglera riktningen på de vertikala öppningarna. SOVMODUS Sovmodusfunktionen reglerar apparatens temperaturinställning till sovte m pe ratu r Standard fläkthastighet: LÅG Tryck på, knappen för att välja sovmodus. Tryck på knappen igen för att avbryta sovmodus. Den valda temperaturen kommer att öka med 1 C efter 1 timme och ytterligare 1 C efter 2 timmar. Inget Fläktmodus under sovmoduset. AVFUKTNING Låt den varma luften vända tillbaka till rummet (avlägsna utblåsslangen), ifall apparaten huvudsakligen används till avfuktning. Fast avlopp (se eget kapitel) är då nödvändigt och mer effektivt. FJÄRRKONTROLL Apparaten reagerar på alla signaler som sänds via fjärrkontrollen. Du kommer att höra ett pipljud från apparaten när den har mottagit signalen. Det är i stort sett identiskt att styra apparaten via fjärrkontrollen jämfört med att styra den via kontrollpanelen. Det enda undantaget är klockfunktionen. Istället för - knappen som används på kontrollpanelen för att ställa in den faktiska tiden samt programmera timern, har fjärrkontrollen tre trycknappar: 25

27 För att justera den faktiska tiden. TIMER PÅ för att programmera timern när apparaten är PÅ. TIMER AV för att programmera timern när apparaten är AV. LUFTFILTER Den här airconditionapparaten är utrustad med två filtermodeller: 1. Ett multilagerfilter i det övre luftintaget som rensar den cirkulerade luften från rummet, som omfattar A. Ett skärmfilter som avlägsnar dammpartiklar. B. Ett aktivt kolfilter som avlägsnar lukt. 2. Et skärmfilter i det nedre luftintaget som avlägsnar dammpartiklar. OBS! Det aktiva kolfiltret levereras inpackat i plast. Glöm inte att montera det. RENGÖRING AV LUFTFILTREN 1. Skärmfiltret i övre och nedre luftintag bör rengöras regelbundet genom att skölja dem under rinnande vatten. 2. Det aktiva kolfiltret kan rengöras med en dammsugare när det blir dammigt, men måste bytas var 6:e månad. 26

28 MONTERING AV FILTRET Skjut ut filterramen från apparaten. Separera filterfästet från filterramen (se fig. 1). Avlägsna det smutsiga aktiva kolfiltret och skumfiltret från plastpåsen. Montera det aktiva kolfiltret och skumfiltret i filterramen (se fig. 2 & 3). Gör filtret klart för användning genom att montera fast fästet i filterramen (se fig. 4). Filter fram: Filterram Filter fixer: Filterfäste OBS! Avlägsna det aktiva kolfiltret före säsongavstängning av apparaten och sätt i nya filter vid början av nästa säsong. Gamla filter kan sorteras som icke-biologiskt avfall. Att använda apparaten utan det aktiva kolfiltret skadar inte airconditionapparaten, men då avlägsnas ingen lukt från den cirkulerade luften. Skärmfiltret måste alltid användas. 27

29 TÖMNING AV DEN INRE VATTENBEHÅLLAREN Vid speciellt hög luftfuktighet kan det bli nödvändigt att tömma den inre vattenbehållaren. När den inre vattenbehållaren är full blinkar bakljuset på LCDskärmen. Apparaten kommer att stängas av automatiskt. För att tömma den inre vattenbehållaren, gör följande: 1. Stäng av apparaten och drag ut kontakten ur vägguttaget. Flytta inte på apparaten. Det kan leda till vattenläckage och skador på ditt golv eller din matta. 2. Placera vattenbehållaren på golvet under den permanenta avloppspunkten. 3. Avlägsna vattenstoppmekanismen och gummitappen från avloppet och låt vattnet rinna ut (ca 1,5 liter). 4. Sätt gummitappen och vattenstoppmekanismen på plats, anslut apparaten till vägguttaget igen och starta den. Varningssignalen skall nu vara deaktiverad. OBS! När airconditionapparaten används under normala luftfuktighets förhållanden kommer det kondenserade vattnet att förångas och släppas ut via varmlufts utloppsslangen. FAST AVLOPP Stäng av apparaten och drag ut kontakten ur vägguttaget. Avlägsna vattenstoppmekanismen och gummitappen. Koppla ett avloppsrör (ø 20 mm inner dimension) till vattenavloppet, och förläng det om nödvändigt med ett extra avloppsrör. Koppla den andra änden till ett normalt avlopp. Röret får inte ha några skarpa hörnor eller svängar. Rörets hela längd måste luta nedåt. 28

30 RENGÖRING VARNING! Stänga alltid av apparaten och drag ut kontakten ur vägguttaget innan rengöring. Rengör apparaten med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd aldrig starka kemikalier, bensin, rengöringsmedel eller andra lösningsmedel. Rengör skärmfiltret med jämna mellanrum med hjälp av en dammsugare. Se även luftfilter -avsnittet. OBS! Använd aldrig aircondition utan skärmfiltret. FÖRVARING Töm den inre vattenbehållaren. Rengör skärmfiltret. Avlägsna det gamla aktiva kolfiltret innna slutet av säsongslagring, och installera nytt filter vid starten av en ny säsong. Det gamla filtret kan slängas tillsammans med vanligt avfall. Sätt apparaten i Endast Fläkt -modus i ett par timmar för att försäkra att insidan är helt torr. Förvara sladden enligt anvisning. Skydda apparaten mot damm. Lagra den på en torr plats otillgänglig för bar 29

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Voltage converter/inverter

Voltage converter/inverter Voltage converter/inverter Spänningsomvandlare/växelriktare Spenningsomformer/vekselretter Jännitteenmuunnin/invertteri Spannungswandler/Wechselrichter Important! Read the entire instruction manual carefully

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 7701_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013

Lisätiedot

www.sordin.com FM AUTO SEARCH Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. ON/OFF VOLUME FM AUTO SEARCH PUSH TO LISTEN

www.sordin.com FM AUTO SEARCH Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. ON/OFF VOLUME FM AUTO SEARCH PUSH TO LISTEN PM 130 PUSH TO LISTEN www.sordin.com FM AUTO SEARCH FM AUTO SEARCH ON/OFF VOLUME Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. Tel +46 370 69 35 50. Fax +46 370 69 35 55. info@sordin.se SORDIN

Lisätiedot

Coffee Maker. Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffeemaschine. 44-1322-1, -2, -3 CM2073H Ver. 20140903. English. Svenska. Norsk. Suomi.

Coffee Maker. Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffeemaschine. 44-1322-1, -2, -3 CM2073H Ver. 20140903. English. Svenska. Norsk. Suomi. Coffee Maker Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffeemaschine Deutsch English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 44-1322-1, -2, -3 CM2073H Ver. 20140903 2 Coffee Maker Art.no 44-1322-1, -2, -3 Model

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot