PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM"

Transkriptio

1 PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL

2 BRUKSANVISNING AC-9000/AC N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa airconditioneren. Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen på et trygt sted til fremtidig bruk. Bruksanvisningen beskriver de mange egenskapene og avanserte mulighetene dette unike produktet har å tilby. Les denne anvisningen nøye før bruk for optimal anvendelse av airconditioneren. SIKKERHETSINSTRUKSJONER VIKTIG! Apparatet er ment for innendørs bruk. Spenning: Apparatet må tilkobles til et jordet uttak, V / 50 Hz. Apparatet skal installeres i henhold til nasjonale forskrifter for elektriske anlegg i landet det brukes. Er du usikker på den elektriske installasjonen, kontroller den, og hvis nødvendig, tilpass av en kvalifisert elektriker. Airconditioneren er trygg. Bruk den likevel med omhu, som med andre elektriske apparater. Hold utenfor barns rekkevidde. Rengjør ikke airconditioneren ved å spyle den eller senke den ned i vann. Stikk ikke objekter inn i airconditionerens åpninger. Koble apparatet fra strømnettet før rengjøring av apparatet eller noen av apparatets komponenter. Tilkoble aldri apparatet til et elektrisk uttak via en skjøteledning. Er et uttak ikke tilgjengelig, bør et installeres av en godkjent elektriker. Ikke løft eller flytt airconditioneren ved å skyve den fra baksiden, men benytt forsiden. 2

3 ADVARSEL Bruk aldri apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel. Legg ikke ledningen over skarpe kanter. For å unngå skade bør en skadet strømledning erstattes av fabrikanten, dens serviceagent eller en annen kvalifisert person. Hvilken som helst service utenom normal rengjøring eller filterbytte bør gjøres av en autorisert servicerepresentant. Overholdes ikke dette kan det føre til at garantien blir ugyldig. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER: Plasser ikke apparatet på en hellende eller ujevn overflate Pass på at lederne i strømledningen ikke er frynsede eller avkuttede La ikke små barn forlates uten oppsyn Plasser ikke apparatet nær levende flammer Service og vedlikehold må utføres av godkjent service representant Apparatet må ikke utsettes for vannsøl Apparatet må ikke brukes utendørs Apparatet må ikke spyles eller senkes i vann Bruk ikke apparatet hvis en ledning med multiuttak kan bli overbelastet Bruke ikke apparatet hvor strømledningen kan bli skadet Bruk ikke apparatet hvor det kan bli skadet av kjemikalier Bruk ikke apparatet hvor det er risiko for forstyrrelser fra fremmede elementer 3

4 Air outlet = Luftutløp Control panel = Kontrollpanel Carrying handle = Bærehåndtak Caster wheels = Styrehjul Upper air inlet = Øvre luftinntak Exhaust air outlet = Utblåsningsutløp Lower air inlet = Nedre luftinntak Cable storage = Ledningslager Active carbon filter = Aktivt karbonfilter Remote control with LCD = Fjernkontroll med LCD-skjerm Water container = Vannbeholder Slide bar connector = Slange dyse Exhaust hose = Utblåsningsslange Telescopic slidebar = Teleskopisk vindusgjennomføring 4

5 KONTROLLPANEL Bilde: Fan: Vifte 0 ON/OFF: AV/PA Vifte UP: OPP Clock/Timer: Klokke/Timer Mode: Modus Sensor remote control: Sensor fjernkontroll DOWN: Ned Sleep: Sovemodus DISPLAY Modus Sensor NED Sove fjernkontroll 5

6 Bilde: Cooling = Kjøling Sleep mode = Sovemodus Timer settings = Tidsurinnstillinger Fan speed = Viftehastighet Clock/timer = Klokke/tidsur Temperature = Temperatur INSTALLERING ADVARSEL! Før bruk, bør airconditioneren stå oppreist i minimum 2 timer. Apparatet kan lett flyttes fra et rom til et annet. Når du gjør dette, merk følgende Forsikre deg om at apparatet er plassert rett opp og ned, på en jevn overflate og 50 cm unna andre objekter. Å plassere løse filtre i filterholderen. Ta filterholderen ut av airconditioneren. Åpne filterholderen og plasser det aktive karbonfilteret (svart) i filterholderen. Plasser filterfestekomponenten tilbake i filterholderen. Sett filterholderen tilbake i airconditioneren. Bruk ikke apparatet på badet, i dusjen eller i noe som helst annet svært fuktig miljø. Fest slangen til apparatet ved å skru det med klokken (minst fem ganger). På samme vis, fest slangen til dysen så langt som mulig. Plasser den teleskopiske vindusgjennomføringen i det åpne vinduet eller døren og juster lengden slik at den fyller så mye tomt rom som mulig. Fest dysen til åpningen i den teleskopiske vindusgjennomføringen. Lukk vinduet eller døren så mye som mulig for å unngå at luft kommer 6

7 inn i rommet utenfra. Forsikre deg om at vindusgjennomføringen har fritt utblåsningsrom utenfor. VIKTIG! Den fleksible utblåsningsslangen kan forlenges til 2 meter ved montering. Denne lengden er designet særlig i henhold til spesifikasjonene for airconditioneren. Bruk ikke ytterligere forlengelse eller bytt til en annen slange da dette kan resultere i funksjonsfeil. Utblåsningsuften må strømme fritt, enhver blokkering kan føre til overoppheting av airconditioneren. Pass på å unngå enhver skarp kurve og bøy i utblåsningskomponentene. BRUK a PÅ/AV Trykk for å slå på apparatet, trykk for å slå av. Du vil høre et bip, og skjermen vil vise 12:00 som standard. STILLE KLOKKEN Trykk knappen i 3 sekunder for å stille klokken. De 2 venstre sifrene av de 4 sifrene på skjermen vil blinke. Trykk eller for å endre time. Trykk for å angi minutter, de 2 høyre sifrene av de 4 sifrene vil blinke. Trykk eller for å angi minutter. Trykk knappen i 3 sekunder igjen for å aktivere klokken. ANGI TEMPERATUR Ønsker du å endre valgt temperatur, trykk eller -knappen. Skjermen med 2 siffer vil vise valgt temperatur. Merk: Å nå den valgte temperaturen avhenger av rommet og klimaforholdene utendørs. 7

8 MODUS Trykk -knappen for å bytte driftsmodus mellom 'kjøling' og 'kun vifte'. VIFTEHASTIGHET Foretrekker du konstant viftehastighet fremfor auto viftehastighet, trykke - knappen flere ganger; viftehastighetsikonet på skjermdisplayet vil rotere i henhold til dette. Fast for høy hastighet Normal for medium hastighet Slow - for lav hastighet Auto vekslende høy og lav hastighet etter behov TIDSUR For all følgende TIDSUR-programmering, følg først disse standardtrinnene: 1. Trykk -knappen kort; de 2 venstre sifrene av de 4 sifrene på LCD-skjermen blinker. 2. Trykk (pil opp) eller (pil ned) for å endre time. 3. Trykk (klokkesymbol)-knappen en gang til kort; de 2 høyre sifrene av de 4 sifrene blinker. 4. Trykk (pil opp) eller (pil ned) for å endre minuttene på klokken i intervaller på 5 minutter. Tidsuret er stilt. Etter 10 sekunder kommer tidsdisplayet Tidsureksemplet tilbake. PROGRAMMERING AV TIDSURET FOR PA NÅR APPARATET ER AV Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Den lineære tidsmåleren vil være på mellom de PÅ-programmerte tidene og inntil 24:00. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt inntil den når PÅ-tidsurtid, da vil de svarte segmentene på den lineære tidsmåleren forsvinne. 8

9 PROGRAMMERING AV TIDSURET AV NAR APPARATET ER I DRIFT. Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Den lineære tidsmåleren vil være på mellom daværende tid og frem til programmert AV-tid. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt inntil den når AV-tidsurtid, da vil de svarte segmentene på den lineære tidsmåleren forsvinne. 0 0 GJENTATT AV OG PA PROGRAMMERING AV TIDSURET FOR GJENTATT AV OG PA MENS APPARATET ER I DRIFT Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Gjenta ovennevnte prosedyre mens sifrene fremdeles blinker for innstillingen PÅ. Den lineære tidsmåleren vil være PÅ mellom 00:00 frem til innstilt tid på tidsuret til AV og fra PÅ-tiden og frem til 24:00. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt. Apparatet vil daglig være i drift i henhold til tidsurinnstillingen. 0 0 GJENTATT PA OG AV PROGRAMMERING AV TIDSURET FOR GJENTATT PA OG AV MENS APPARATET IKKE ER I DRIFT. Utfør standardtrinnene som beskrevet ovenfor. Gjenta ovennevnte prosedyre mens sifrene fremdeles blinker for innstillingen AV. Den lineære tidsmåleren vil være AV mellom 00:00 frem til innstilt tid på tidsuret til PÅ og fra AV-tiden og frem til 24:00. Den blinkende søylen på tidsmåleren indikerer den reelle tiden og flytter seg et segment fremover hvert 30. minutt. Apparatet vil daglig være i drift i henhold til tidsurinnstillingen. Ved strømbrudd eller etter at apparatet er blitt frakoblet, må tidsuret 0 programmeres pa ny. ANNULLERING AV TIDSURFUNKSJONEN For å annullere tidsur-programmeringen, trykk -knappen raskt, og det vil igjen vise tiden. Den daglige modusen vil også annulleres. De svarte segmentene i den lineære tidsmåleren vil forsvinne.

10 LCD BLÅTT BAKLYS For å slå av det blå baklyset, trykk og -knappene samtidig. Det blå baklyset vil blinke to ganger og så slå seg av etter 3 sekunder. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp vil det blå baklyset igjen slå seg på. LUFTSTRØM Diriger luftstrømmen ved å justere risten på toppen av airconditioneren. Flytt på risten ved å skyve eller trekke på midten av den (se illustrasjon). Det vil forhindre ujevn posisjonering av risten. Justering av luftstrømmen er også mulig ved å regulere retningen på de vertikale åpningene. SOVEMODUS Sovemodusfunksjonen regulerer apparatets temperatur til sovetemperatur Standard viftehastighet: LAV Trykk knappen for å velge sovemodus. Trykk knappen igjen for å avbryte sovemodus. Den valgte temperaturen vil øke med 1 C etter 1 time og ytterligere 1 C etter 2 timer. Ingen VIFTE modus under SOVE modusen. AVFUKTING La den varme luften vende tilbake til rommet (fjern utblåsningsslangen), hvis apparatet hovedsaklig blir brukt til avfukting. Varig avløp (se eget kapittel) er da nødvendig og mer effektivt. FJERNKONTROLL Apparatet reagerer på alle signaler som er sendt via fjernkontrollen. En pipelyd vil høres fra apparatet etter å ha mottatt signalet. Det er så å si identisk å styre apparatet via fjernkontrollen som via kontrollpanelet. Det eneste unntaket er

11 klokkefunksjonen. I stedet for (klokkesymbol)-knappen som brukes for å stille den faktiske tiden og programmere tidsuret, er det tre trykknapper på fjernkontrollen: For å justere den faktiske tiden. TIDSUR PÅ for å programmere tiden når apparatet er PÅ. TIDSUR AV for å programmere tiden når apparatet er AV. LUFTFILTRE Denne airconditioneren er utstyrt med to filtermodeller: 1. Et multilag filter i det øvre luftinntaket som renser den sirkulerte luften fra rommet, som omfatter a. Et skjermfilter som fjerner støvpartikler. b. Et aktivt karbonfilter som fjerner lukt. 2. Et skjermfilter i det nedre luftinntaket som fjerner støvpartikler. MERK! Det aktive karbonfilteret er levert i en plastikkpakke. Ikke glem å montere det. 11

12 RENGJØRING AV LUFTFILTRENE 1. Skjermfilteret i øvre og nedre luftinntak bør rengjøres regelmessig ved å skylle dem under rennende vann. 2. Det aktive karbonfilteret kan rengjøres med en støvsuger når det blir støvete, men må byttes hver sjette måned. MONTERING AV FILTERET Skyv ut filterrammen fra apparatet. Separer filterfestet fra filterrammen (se figur 1). Fjern det skitne aktive karbonfilteret og skumfilteret fra plastikkposen. Monter det aktive karbonfilteret og skumfilteret i filterrammen (se figur 2 & 3). Gjør i stand filteret ved å remontere festet i filterrammen (se figur 4). Filter frame: Filterramme Filter fixer: Filterfester MERK! Fjern det aktive karbonfilteret før sesonglagring av apparatet og sett i nye filtre ved begynnelsen av neste sesong. Gamle filtre kan kastes i den Ikke-biologiske søppelkassen. Erstatningsfilterpakker kan fåes hos Wilfa. Å bruke apparatet uten det aktive karbonfilteret skader ikke airconditioneren, men lukt fjernes ikke fra den sirkulerte luften. 12

13 SKJERMFILTERET MA ALLTID BRUKES. TØMMING AV DEN INDRE VANNBEHOLDEREN Ved særlig høy fuktighet i luften, kan det bli nødvendig å tømme den indre vannbeholderen. Når den indre vannbeholderen er full, blinker baklyset på LCDskjermen. Apparatet vil automatisk slå seg av. For å tømme den indre vannbeholderen, gjør følgende: 1. Slå av apparatet og ta ut strømtilkoblingen. (Ikke flytt på apparatet. Det kan føre til vannlekkasje og skade på ditt gulv og teppe). 2. Plasser vannbeholderen på gulvet under det permanente avløpspunktet. 3. Fjern vannstoppemekanismen og gummitappen fra avløpet og la vannet renne ut. (ca. 1.5 liter). 4. Sett på plass gummitappen og vannstoppemekanismen, koble til veggkontakten igjen og slå på apparatet. Advarselsignalet skal være av. MERK! Når airconditioneren er i bruk under normale forhold vil det kondenserte vannet fordampe og slippes ut via varmluftsutløpsslangen. VARIG AVLØP Slå av apparatet og koble fra strømnettet. Fjern vannstoppemekanismen og gummitappen. Koble et avløpsrør (ø 20 mm indre dimensjon) til vannavløpet og forlenge det om nødvendig med et ekstra avløpsrør. Koble den andre enden til et normalt avløp. Røret må ikke ha noen skarpe kurver eller vridninger. Rørets hele lengde må helle nedover. 13

14 RENGJØRING ADVARSEL! For det første, slå av apparatet og koble fra strømnettet. Rengjør apparatet med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri sterke kjemikalier, bensin, vaskemidler eller andre oppløsningsmidler. Rengjør skjermfilteret jevnlig med en støvsuger. Se også luftfilter -avsnittet. MERK! Bruk aldri airconditioneren uten skjermfilteret. LAGRING Tøm den indre vannbeholderen. Rengjør skjermfilteret. Fjern det aktive karbonfilteret før slutten av sesonglagring og installer nye filtre ved begynnelsen av en ny sesong. Det gamle filteret kan kastes i søppelkassen. Erstatningsfilterpakker kan fåes hos Wilfa. Sett apparatet på Kun Viftemodus i noen timer for å sikre at innsiden er helt tørr. Lagre kabelen som anvist. Beskytt apparatet mot støv og lagre den på et tørt sted, utilgjengelig for barn. 14

15 PROBLEMSØKING Prøv aldri å reparere eller ta fra hverandre airconditioneren selv. Reparasjoner utført av ikke kvalifisert personell resulterer i tapt garanti og kan utsette bruker og eiendom for fare. Problem Årsak Løsning Airconditioneren fungerer ikke. Ingen strømtilkobling. LCD-lyset blinker. Koble til strømnettet og slå på apparatet. Tøm den indre Airconditioneren ser ikke ut til å TIDSUR-funksjonen er på. Utsatt for sollys. Vinduer eller dører er åpne, mange folk eller en varmekilde i rommet. vannbeholderen. Slå av TIDSUR-funksjonen. Trekk for gardiner. Lukk dører eller vinduer. Rengjør eller erstatt filter(ene). Virke som den er Skittent filter. Fjern gjenstanden som ment å gjøre. Luftinntak eller luftutløp er blokkerer. blokkert. Romtemperaturen er lavere enn den valgte. Endre den valgte temperaturen. Apparatet Apparatet står på ujevn grunn. Plasser på en jevn, stabil bråker. overflate (mindre vibrasjon). For langt unna. Påse at fjernkontrollen 15

16 16 Fjernkontrollens signal siktes korrekt mot Fjernkontrollen fungerer ikke. oppfattes ikke av kontrollpanelet. kontrollpanelet. Erstatt batteriene. Batteriene er utladet. For å korrigere problemer som ikke er beskrevet i tabellen og/eller hvis de anbefalte løsningene ikke løser problemet, kontakt et autorisert servicesenter. Modell WAC-9000 WAC Avkjølingskapasitet BTU/t Målt conform EN kw 2,2 2,75 Strømforbruk kw 0,8 1.0 Spenning A 3,4 4,3 Hovedledning V/Hz/Ph /50/ /50/1 Viftehastighet 3 3 Termostastisk spekter C Beskyttelsesklasse IP 21 IP 21 Kjølevæske type R410A R410A Kjølevæskemengde g Dimensjon (l x h x d) mm 500x840x x840x415 Nettovekt ' kg 33, For nærmere spesifikasjoner, vennligst se merkelappen plassert på apparatet. I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.

17 Markedsføres i Norge av: AS WILFA Industriveien 25 Postboks Skytta Tlf: Fax:

18 BRUKSANVISNING BÄRBAR AIRCONDITIONER S E Tack för att du har valt den här innovativa Wilfa airconditionapparaten. Vi rekommenderar att du sparar den här bruksanvisningen för eventuellt framtida behov. Bruksanvisningen beskriver alla egenskaper och avancerade möjligheter den här unika produkten har att erbjuda. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant före användning för optimalt användning av apparaten. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIGT! Apparaten är ämnad för användning inomhus. Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag, V / 50 Hz. Apparaten skall installeras i enlighet med nationella föreskrifter för elektriska apparater i det land som den används. Om du är osäker på den elektriska installationen, låt en auktoriserad elektriker kontrollera apparaten, och om nödvändigt, anpassa den. Aircondition är säker. Du bör ändå, som med alla elektriska apparater, använda den med försiktighet. Håll apparaten utanför barns räckvidd. Rengör aldrig apparaten genom att spola av den eller sänka ned den i vatten. Stick aldrig in objekt i apparatens öppningar. Drag ut kontakten ur vägguttaget före rengöring av apparaten eller av någon av apparatens komponenter. Anslut aldrig apparaten till ett elektriskt uttag via en skarvsladd. Om ett passande uttag inte är tillgängligt bör det installeras ett av en auktoriserad elektriker. Lyft eller flytta inte aircondition genom att knuffa på den från baksidan, använd framsidan. 17

19 VARNING Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt. Placera aldrig sladden över vassa kanter. För att undvika skador bör en skadad sladd ersättas av auktoriserad serviceverkstad. Vilken som helst service utom normal rengöring eller filterbyte bör utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Om detta inte följs kan det resultera i att garantin blir ogiltig. SÄKERH ETSFÖ RESKRI FTER: Placera inte apparaten på en yta som lutar eller är ojämn Se till så att ledningarna i sladden inte är fransiga eller har gått av Lämna inte barn utan uppsyn nära apparaten Placera inte apparaten i närheten av brinnande eld Service och reparation måste utföras av auktoriserad serviceverkstad Apparaten får inte utsättas för vattenspill Apparaten får inte användas utomhus Apparaten får inte spolas av eller sänkas ned i vatten Använd inte apparaten med förlängningsslang, det finns risk för att den kan bli överbelastad Använd inte apparaten på ett sätt som kan skada sladden Använd inte apparaten i miljöer där den kan skadas av kemikalier Använd inte apparaten där det är risk för störningar från främmande elektriska apparater 18

20 Air outlet = Luftutlopp Control panel = Kontrollpanel Carrying handle = Handtag Caster wheels = Hjul Upper air inlet = Övre luftintag Exhaust air outlet = Utblåsutlopp Lower air inlet = Nedre luftintag Cable storage = Sladdförvaring Active carbon filter = Aktivt kolfilter Remote control with LCD = Fjärrkontroll med LCD-skärm Water container = Vattenbehållare Slide bar connector = Koppling till sladd Exhaust hose = Utblåsmunstycke Telescopic slidebar = Teleskopisk fönsterkoppling 19

21 KONTROLLPANEL Fan: Fläkt 0 ON/OFF: AV/ PA UPP: UPP DOWN: NED Clock Timer: Klocka/timer Sensor remote control: Sensor fjärrkontroll Mode: Modus Sleep: Sovemodus DISPLAY Cooling = Nedkylning Sleep mode = Sovmodus Timer settings = Timerinställning Fan speed = Fläkthastighet 20

22 Clock/timer = Klocka/timer Temperature = Temperatur INSTALLERING VARNING! Innan användning bör apparaten först stå upprätt i minst 2 timmar. Apparaten kan lätt flyttas från ett rum till ett annat. När du gör detta bör du tänka på följande: Försäkra dig om att apparaten är placerad helt upprätt stående på en jämn yta, och med ett avstånd på 50 cm från andra objekt. Placera lösa filter i filterhållaren så här; Tag ut filterhållaren ur aircondition. Öppna filterhållaren och placera det aktiva kolfiltret (svart) i filterhållaren. Sätt tillbaka filterfästet på plats i filterhållaren. Sätt tillbaka filterhållaren i apparaten. Använd inte apparaten i badrum badet, i duschen eller i någon annan miljö som är extra fuktig. Fäst slangen till apparaten genom att vrida den medsols (minst fem varv). Fäst slangen vid munstycket så långt som det är möjligt, på samma vis. Placera den teleskopiska fönsterkopplingen i det öppna fönstret eller dörren och justera längden så att den fyller så mycket tomt utrymme som möjligt. Fäst munstycket vid öppningen i den teleskopiska fönsterkopplingen. Stäng fönstret eller dörren så mycket som möjligt för att undvika att luft kommer in i rummet utifrån. Försäkra dig om att fönsterkopplingen har fri utblåsmöjlighet utanför. 21

23 VIKTIGT! Den flexibla utblåsslangen kan förlängas upp till 2 meter vid montering. Denna längd är designad speciellt med tanke på specifikationerna för aircondition. Använd inte ytterligare förlängning och byt inte till en annan slang än den medföljande, eftersom detta kan resultera i funktionsfel. Utblåsluften måste kunna strömma fritt, alla möjliga blockeringar kan resultera i överhettning av apparaten. Undvik alla skarpa hörnor och böjar i utblåskomponenterna. ANVÄNDNING PÅ/AV Tryck på för att starta apparaten, tryck för att stänga av. Du kommer att höra ett bip, och skärmen kommer visa 12:00 som standard. KLOCKINSTÄLLNING Tryck in -knappen i 3 sekunder för att ställa in klockan. De två talen till vänster av de totalt fyra talen på skärmen kommer att blinka. Tryck på eller för att ändra timme. Tryck på för att kunna ange minuter; de två talen till höger av de totalt fyra talen kommer att blinka. Tryck på eller för att ange minuter. Tryck sedan in -knappen i 3 sekunder igen för att aktivera klockan. ANGE TEMPERATUR Om du önskar att ändra vald temperatur skall du trycka på eller -knappen. Skärmen kommer att visa vald temperatur med två tal. OBS! Att uppnå den valda temperaturen beror på rummet och klimatförhållandet utomhus. MODUS Tryck på -knappen för att byta driftsmodus mellan 'nedkylning' och 'endast fläkt'. FLÄKTHASTIGHET Om du föredrar konstant fläkthastighet framför auto fläkthastighet skall du trycka på -knappen flera gånger; fläkthastighetsikonen på displayen kommer att rotera enligt ordningsföljden nedan. 22

24 Hög hög hastighet Normal medium hastighet Låg - låg hastighet Auto omväxlande hög och låg hastighet efter behov TIMER Följ först dessa standardsteg innan all vidare TIMER-programmering: 1. Tryck snabbt på -knappen; de två talen till vänster av de totalt fyra talen på skärmen kommer att blinka. 2. Tryck på eller (pil ned) för att ändra timme. 3. Tryck snabbt på -knappen en gång till; de två talen till höger av de totalt fyra talen kommer att blinka. 4. Tryck på eller för att ändra minuterna på klockan i intervaller om 5 minuter. Timern är inställd. Efter 10 sekunder kommer displayen visa Timer exemplet igen. Programmering av timer för START när apparaten är AVSTÄNGD. Utför de standardsteg som beskrivs ovan. Den linjära tidmätaren kommer att vara på mellan den programmerade tiden för START och upptill 24:00. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme tills den uppnått den programmerade timertiden för start, då kommer de svarta segmenten på den linjära tidmätaren att försvinna. Programmering av timer för STOPP när apparaten är i DRIFT. Utför de standardsteg som beskrivs ovan. Den linjära tidmätaren kommer att vara på mellan dåvarande tid och fram till programmerad STOPP-tid. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme tills den når STOPP-timertid, då kommer de svarta segmenten på den linjära tidmätaren försvinna. 23

25 Upprepad START och STOPP Programmering av timern för upprepad START och STOPP medan apparaten är i DRIFT..Utför de standardsteg som beskrivs ovan..upprepa ovannämnda procedur medan talen fortfarande blinkar för Startinställningen. Den linjära tidmätaren kommer att vara på mellan 00:00 fram till inställd tid på timern till STOPP och från Starttiden och fram till 24:00. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme. Apparaten kommer att vara i drift dagligen i överensstämmelse med timer-inställningen. Upprepad START och STOPP Programmering av timern för upprepad START och STOPP medan apparaten INTE ÄR I DRIFT. Utför de standardsteg som beskrivs ovan. Upprepa ovannämnda procedur medan talen fortfarande blinkar för STOPPinställingen. Den linjära tidmätaren kommer att vara av mellan 00:00 fram till inställd tid på timern till START och från STOPP-tiden och fram till 24:00. Den blinkande stapeln på tidmätaren indikerar den reella tiden, och flyttar sig ett segment framåt varje halvtimme. Apparaten kommer att vara i drift dagligen i överensstämmelse med timer-inställningen. Vid strömavbrott eller efter att apparatens kontakt har dragits ut ur vägguttaget måste timern programmeras på nytt. ANNULLERING AV TIMERFUNKTIONEN För att annullera timer-programmeringen; tryck snabbt på -knappen, och displayen kommer att visa tiden igen. Det dagliga moduset kommer också att annulleras. De svarta segmenten i den linjära tidmätaren kommer att försvinna. LCD BLÅTT LJUS För att stänga av det blå ljuset; tryck på - och -knapparna samtidigt. Det blå ljuset kommer att blinka två gånger och sedan stängas av efter 3 sekunder. Genom att trycka på en knapp, vilken som helst, kommer det blå ljuset visas igen. 24

26 LU FTSTRÖM Dirigera luftströmmen genom att justera gallret ovanpå aircondition. Flytta gallret genom att skjuta eller dra i det på mitten (se illustration). Detta kommer att förhindra ojämn positionering av gallret. Justering av luftströmmen är också möjligt genom att reglera riktningen på de vertikala öppningarna. SOVMODUS Sovmodusfunktionen reglerar apparatens temperaturinställning till sovte m pe ratu r Standard fläkthastighet: LÅG Tryck på, knappen för att välja sovmodus. Tryck på knappen igen för att avbryta sovmodus. Den valda temperaturen kommer att öka med 1 C efter 1 timme och ytterligare 1 C efter 2 timmar. Inget Fläktmodus under sovmoduset. AVFUKTNING Låt den varma luften vända tillbaka till rummet (avlägsna utblåsslangen), ifall apparaten huvudsakligen används till avfuktning. Fast avlopp (se eget kapitel) är då nödvändigt och mer effektivt. FJÄRRKONTROLL Apparaten reagerar på alla signaler som sänds via fjärrkontrollen. Du kommer att höra ett pipljud från apparaten när den har mottagit signalen. Det är i stort sett identiskt att styra apparaten via fjärrkontrollen jämfört med att styra den via kontrollpanelen. Det enda undantaget är klockfunktionen. Istället för - knappen som används på kontrollpanelen för att ställa in den faktiska tiden samt programmera timern, har fjärrkontrollen tre trycknappar: 25

27 För att justera den faktiska tiden. TIMER PÅ för att programmera timern när apparaten är PÅ. TIMER AV för att programmera timern när apparaten är AV. LUFTFILTER Den här airconditionapparaten är utrustad med två filtermodeller: 1. Ett multilagerfilter i det övre luftintaget som rensar den cirkulerade luften från rummet, som omfattar A. Ett skärmfilter som avlägsnar dammpartiklar. B. Ett aktivt kolfilter som avlägsnar lukt. 2. Et skärmfilter i det nedre luftintaget som avlägsnar dammpartiklar. OBS! Det aktiva kolfiltret levereras inpackat i plast. Glöm inte att montera det. RENGÖRING AV LUFTFILTREN 1. Skärmfiltret i övre och nedre luftintag bör rengöras regelbundet genom att skölja dem under rinnande vatten. 2. Det aktiva kolfiltret kan rengöras med en dammsugare när det blir dammigt, men måste bytas var 6:e månad. 26

28 MONTERING AV FILTRET Skjut ut filterramen från apparaten. Separera filterfästet från filterramen (se fig. 1). Avlägsna det smutsiga aktiva kolfiltret och skumfiltret från plastpåsen. Montera det aktiva kolfiltret och skumfiltret i filterramen (se fig. 2 & 3). Gör filtret klart för användning genom att montera fast fästet i filterramen (se fig. 4). Filter fram: Filterram Filter fixer: Filterfäste OBS! Avlägsna det aktiva kolfiltret före säsongavstängning av apparaten och sätt i nya filter vid början av nästa säsong. Gamla filter kan sorteras som icke-biologiskt avfall. Att använda apparaten utan det aktiva kolfiltret skadar inte airconditionapparaten, men då avlägsnas ingen lukt från den cirkulerade luften. Skärmfiltret måste alltid användas. 27

29 TÖMNING AV DEN INRE VATTENBEHÅLLAREN Vid speciellt hög luftfuktighet kan det bli nödvändigt att tömma den inre vattenbehållaren. När den inre vattenbehållaren är full blinkar bakljuset på LCDskärmen. Apparaten kommer att stängas av automatiskt. För att tömma den inre vattenbehållaren, gör följande: 1. Stäng av apparaten och drag ut kontakten ur vägguttaget. Flytta inte på apparaten. Det kan leda till vattenläckage och skador på ditt golv eller din matta. 2. Placera vattenbehållaren på golvet under den permanenta avloppspunkten. 3. Avlägsna vattenstoppmekanismen och gummitappen från avloppet och låt vattnet rinna ut (ca 1,5 liter). 4. Sätt gummitappen och vattenstoppmekanismen på plats, anslut apparaten till vägguttaget igen och starta den. Varningssignalen skall nu vara deaktiverad. OBS! När airconditionapparaten används under normala luftfuktighets förhållanden kommer det kondenserade vattnet att förångas och släppas ut via varmlufts utloppsslangen. FAST AVLOPP Stäng av apparaten och drag ut kontakten ur vägguttaget. Avlägsna vattenstoppmekanismen och gummitappen. Koppla ett avloppsrör (ø 20 mm inner dimension) till vattenavloppet, och förläng det om nödvändigt med ett extra avloppsrör. Koppla den andra änden till ett normalt avlopp. Röret får inte ha några skarpa hörnor eller svängar. Rörets hela längd måste luta nedåt. 28

30 RENGÖRING VARNING! Stänga alltid av apparaten och drag ut kontakten ur vägguttaget innan rengöring. Rengör apparaten med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd aldrig starka kemikalier, bensin, rengöringsmedel eller andra lösningsmedel. Rengör skärmfiltret med jämna mellanrum med hjälp av en dammsugare. Se även luftfilter -avsnittet. OBS! Använd aldrig aircondition utan skärmfiltret. FÖRVARING Töm den inre vattenbehållaren. Rengör skärmfiltret. Avlägsna det gamla aktiva kolfiltret innna slutet av säsongslagring, och installera nytt filter vid starten av en ny säsong. Det gamla filtret kan slängas tillsammans med vanligt avfall. Sätt apparaten i Endast Fläkt -modus i ett par timmar för att försäkra att insidan är helt torr. Förvara sladden enligt anvisning. Skydda apparaten mot damm. Lagra den på en torr plats otillgänglig för bar 29

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL W W W. W I L F A. C O M BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Air conditioner. Luftkonditionering Klimaanlegg Ilmastointilaite Klimaanlage

Air conditioner. Luftkonditionering Klimaanlegg Ilmastointilaite Klimaanlage Air conditioner Luftkonditionering Klimaanlegg Ilmastointilaite Klimaanlage English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no Model 18-1000 Comfee MPS1-08CRN1-QB6G1-UK 36-5201 Comfee MPS1-08CRN1-QB6 Ver. 20150127

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot