YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

2 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen säästäjänä. Esittelemme myös konsernin hallintoa ja johtamista. Sisällössä on otettu huomioon Kirjan- kemin viestintää, jonka tavoite on tarjota pitolautakunnan (KILA) yleisohje toimin- sidos ryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja takertomuksesta. Tunnusluvut on laskettu toiminnan tuloksellisuudesta. Kerromme samoin periaattein ja laskenta järjestelmin tässä raportissa kehityksestämme vuonna kuin vuoden 2009 raportissa, ellei toisin 2010 ja ennakoimme vuoden 2011 ole ko. tunnusluvun kohdalla mainittu. näkymiä. Talouden tunnusluvut perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja vahvistettuun Raportin laajuus ja sisältö Ekokemin toiminta perustuu vastuullisuu- tilinpäätökseen. Ympäristötiedoista valtaosa pohjautuu teen ja ympäristömyötäisyyteen. Vuodes- Ekokemin omiin, viranomaisille lähetet- ta 1994 alkaen olemme julkaiseet ympä- täviin raportteihin ja ulkoisiin tutkimustu- ristöraportin. Vuonna 2001 laajensimme loksiin. Tietojen pohjana ovat sertifioidut sen yhteiskuntavastuuraportiksi, joka laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestel- kattaa ympäristöasioiden lisäksi taloudelli- mät. Riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy sen ja sosiaalisen vastuullisuuden. on todentanut raportin. YHTEYSHENKILÖT YHTEISKUNTAVASTUU toimitusjohtaja Timo Piekkari puh RAPORTIN TOIMITUSTYÖRYHMÄ viestintä- ja markkinointipäällikkö Teuvo Heinonen puh johtava asiantuntija Auli Hovi puh tietopalveluassistentti Paula Jokela puh viestinnän suunnittelija Virpi Suikki puh Ekokem lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö ja strategia Toiminta 2010 Säästämme luonnonvaroja Jätteen hyödyntäminen, T&K-toiminta Oman toimintamme ympäristövaikutukset Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset Tinkimättömyys Ympäristöohjelma ja päästöt Turvallisuustoiminta Taloudellinen vastuullisuus Lähellä Toimintamme laajuus Sidosryhmävuorovaikutus Henkilöstö Hallinto Riskienhallinta Hallitus Johtoryhmä GRI-sisältövertailu Varmennuslausunto SISÄLTÖ Tämänkertaisen raportin sisältö on uudistunut raportoinnin olennaisuusa- Lisää tietoa nalyysin myötä. Sidosryhmille tehdyn Tämä raportti ilmestyy huhtikuussa kyselyn ja sisäisen tarkastelun perus- Raportti julkaistaan myös internetissä teella tärkeimmiksi yhteiskuntavastuun Sivuilla ovat myös näkökohdiksi nousivat luonnonvarojen Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem säästäminen, turvallisuus sekä toiminnan Oy Ab:n tilinpäätökset liitetietoineen. ympäristövaikutukset. Olennaisuusana- Vuoden 2011 raportti julkaistaan lyysistä kerrotaan lisää sivulla 12. keväällä Raporttimme noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen SIVU 8 SIVU 22 TOIMITUSJOHTAJAN TINKIMÄTTÖMYYS KATSAUS Päämäärämme on tapaturmien, Vuonna 2011 keskitymme edel- ympäristövahinkojen ja päästö leen asiakkaidemme materiaali- ja rajaylitysten nollataso. energiatehokkuuden paranta- G3:n raportointisuosituksia. Raportti kat- miseen sekä luonnon varojen taa Ekokem Oy Ab:n ja sen tytäryhtiöiden säästämiseen. Ekokem Palvelu Oy:n ja Ekovoima Oy:n SIVU 14 SIVU 32 Lukemisen avuksi SÄÄSTÄMME LÄHELLÄ LUONNONVAROJA Paikallisesti toimien pystymme Uudessa jätelaissa ongelmajäte-termi korvataan termillä vaarallinen jäte. Käy- Liiketoimintaamme on jätteeksi toteuttamaan p alvelumme entistä tämme tässä raportissa vielä kaikille tuttua termiä ongelmajäte. joutuneiden materiaalien palautta- paremmin. minen takaisin kiertoon. Energiayksiköiden välisiä Etuliitteitä Kerroin Etuliite ja tunnus muuntokertoimia = 10 giga G 1 MWh = 3,6 GJ = 10 mega M 1 GJ = 0,278 MWh = 103 kilo k 1 GWh = MWh 1 TWh = GW 6 1

3 EKOKEM LYHYESTI Ekokem lyhyesti Asiakkaillemme kokonaisuus Kierrätysyhteiskunnan jätehuoltoa Jätehuoltoa ohjaa yhä enemmän materiaalimarkkinoiden toimintalogiikka. Jätehuollon palveluntarjoajana Ekokem etsii asiakkaidensa jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huo mioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. Ekokemin yhteiskunnalliset ulottuvuudet 1 Ympäristöasioiden hyvä, kestävän kehityksen mukainen hoito on kaikkien organi saatioiden toiminnan perusedellytys. Teollisuudelle, kaupalle ja muulle elinkeinoelämälle se on myös tärkeä menestystekijä. Yhtiöllä on monta roolia Opastaja neuvoo, miten vähennetään jätteen syntyä ja hyödynnetään kierrätettävät materiaalit 3 Asiantuntijana paneudumme jätteen syntyprosesseihin, jätteen laatuun ja ominaisuuksiin ja voimme vaikuttaa jätemateriaalivirtojen syntyyn sekä ohjata niitä tehokkaimmalla ja taloudellisimmalla tavalla. 2 Ympäristöalan yrityksenä Ekokemillä on keskeinen rooli rakennettaessa kestävän kehityksen yhteiskuntaa. Ekokem on vaativan ympäristö huollon edelläkävijä ja erikois osaaja, alallaan johtava yli 30 vuoden kokemuksella. Tarjoam me kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkai suja sekä maaperänkunnostuksen ja y mpäristö rakentamisen palveluja. Olemme merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt ja kunnat eri puolilla Suomea. Ongelmajätteiden käsittelijä kerää ja käsittelee vaarallisia ja haitallisia aineita kautta Suomen huolehtii jätteen loppusijoituksesta Energiantuottaja tuottaa kaukolämpöä ja sähköä voimaloissaan EKOKEMIN TOIMINTAMALLI Jätteen tuottaja MATERIAALIKIERRÄTYS LÄMPÖ- JA SÄHKÖ ENERGIA MAANRAKENNUS Kierrätys ja energiahyötykäyttö säästävät luonnonvaroja. 2 Ympäristökumppani huolehtii teollisuusyritysten sivutuotteiden ja jätemateriaalien kokonaishallinnasta kunnostaa pilaantuneita maa- alueita ja vesistöjä rakentaa ja ylläpitää kaato paikkoja RUNKOLOGISTIIKKA JÄTTEEN VASTAANOTTO JA ESIKÄSITTELY Keräyslogistiikka Räätälöidyt palvelut Jätteen tuottaja Jätteen tuottaja LOPPUSIJOITUS Jätteen tuottaja 3

4 EKOKEM LYHYESTI EKOKEM LYHYESTI KATTAVASTI KOTIMAASSA, PROJEKTEJA ULKOMAILLA Ympäristö- ja jätepalvelut Riihimäki, Turku, Pori, Kiiminki, Iisalmi, Kuopio, Joensuu, Ylivieska, Seinäjoki Palvelukeskukset Hausjärvi, Kouvola, Pori, Kuopio, Salo Yrityspalvelukeskukset Hämeenlinna, Järvenpää, Valkeakoski, Hyvinkää, Turku, Kuopio, Tuusula Ongelmajätteen käsittely ja hyötykäyttö Riihimäki, Pori, Jämsä, Kuopio, Kouvola Keskeiset tutkimus- ja kehitys kohteet Energiaksi hyödyntäminen Riihimäki, Hanko Pilaantuneiden maiden ja vesien kunnostus mm. Helsinki, Joensuu, Mikkeli, Porvoo, Vaasa Ympäristörakentaminen mm. Helsinki, Joensuu, Mikkeli, Porvoo, Vaasa, Espoo, Hanko, Hämeenlinna, Valkeakoski, Tampere Jätepohjaisen energiantuotannon tekniikat Kierrätyksen lisääminen Biojätteen käsittely Uudet palvelukonseptit Projektit ulkomailla Albania, Kypros, Seychellit Ekokem palveluksessasi Palvelumme ovat kattava kokonaisuus Tarjoamme tarpeiden mukaan suunniteltuja jäte- ja ympäristönhuollon, ympäristörakentamisen ja -saneerauksen sekä kierrätys- ja hyötykäytön ratkaisuja ja monipuolisia palvelukokonaisuuksia: Palvelumallimme varmistaa asiakkaillemme parhaan kokonaisuu den. Tutustumme asiakkaan maailmaan perusteellisesti ja määrittelemme asiakkaan saamat hyödyt palveluratkaisuistamme. Yhteistyömme alkaa jätekartoituksella: mitä jätettä kertyy, mihin ja millaisin välinein sitä kerätään, miten lajittelu tehdään, millainen on sisäinen logistiikka, millaisia ovat käsittelypaikat ja miten hoidetaan kuljetukset. Raportoimme havainnot ja teemme kehitysehdotukset. Palvelusopimusten toteutuksia tarkastellaan yhdessä asiakkaiden kanssa säännöllisesti ja niitä kehitetään jatkuvasti. Konkreettiset parannukset toimintaan voivat olla pieniäkin, mutta ajan ja materiaalivirtojen myötä ne parantavat tehokkuutta tai tuovat säästöjä. Omissa laitoksissamme käsittelemme jätteet lajitellen tai yhdistäen ne tavoilla, joista asiakas hyötyy eniten. Kumppaniverkostomme täydentää tarjontamme valtakunnallisesti koko ympäristönhuoltoon. Teollisuudelle, kaupalle ja liikenteelle Yhdyskuntateknisille aloille Maa- ja pohjarakentamiseen Tuottajavastuuorganisaatioille Maa- ja metsätaloudelle Ekokemin liiketoiminnat Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta Jätteiden hyötykäyttö- ja käsittelyratkaisut Asiantuntijapalvelut ja jäte- kartoitukset Tuotteet ja välineet Logistiikkapalvelut Kaupan ja rakentamisen jätteiden käsittely hyötykäyttöön Öljynkierrätys 4 Tiesitkö, että vuonna 2010 Energialiiketoiminta Kaukolämmön ja sähkön tukkumyynti Hajautetun energiantuotannon ratkaisut Ympäristörakentaminen -liiketoiminta Maaperän ja pohjaveden kunnostuspalvelut Kaatopaikkarakentaminen Teollisuuden sivuvirtojen hyöty- käyttöratkaisut Vientitoiminta Pilaantuneiden maiden kunnostus ja vastaanotto Ekokem hyödynsi uusiokäyttöön ympäristörakentamisen kohteissaan yli miljoona käytettyä autonrengasta. Ekokem käsitteli 5 miljoonaa käytettyä loisteputkea. Lähes kaikki niiden materiaali menee uusio raaka-aineeksi. Riihimäen jätevoimalassa muuttui vuodessa kuormallista yhdyskunta- ja teollisuus jätettä sähköksi ja kaukolämmöksi. Ekokem poisti m3 pilaantunutta maata kunnostuskohteissaan. 5

5 EKOKEM LYHYESTI EKOKEM LYHYESTI Taloudellinen kehitys 2010 Ekokem vuonna 2010 Ekokem aloitti kaupan, teollisuuden Siilinjärvellä, Kiteen-Puumalan kaatopaikan ja rakennusjätteiden lajitteluyhteistyön sulkemisurakasta sekä Turun Seudun Jäte- Jätekukon kanssa Kuopiossa. huollon kuonan hyötykäytöstä. Ekokem-Palvelu voitti Kiertokapulan Maataloustuottajien keskusjärjestö MTK:n Hämeenlinnan jätteenkäsittelyalueen kanssa tehtiin puitesopimus kääre- ym. laajennuksen. muovien keräämisestä ja toimittamisesta energiahyötykäyttöön. KESÄkuu Ekokem jakoi opinto- ja tutkimusapurahoja tuotantolaitoksen energiatehokkuutta. Ekokemin palvelujen laatu, toimintavarmuus ja henkilöstön asiantuntemus paikan pohja ja vedenpuh distamo. seitsemään tutkimukseen yhteensä euroa. Ympäristö stipendirahasto aloitti Aloitettiin projekti, jolla lisätään Riihimäen MARRASkuu apurahojen jaon vuonna 1994, ja vuonna 2010 myönnetty summa ylitti miljoonan euron rajan. Ekokem-Palvelu sai Kuusa kosken Ekokem keskittyy asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuu- Ekokem-konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 prosenttia uusien asiakaslähtöisten palvelukonseptien ja suhdanteiden elpymisen ansiosta. Liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat kasvattivat liikevoiton 7,1 miljoonasta eurosta 15,7 miljoonaan euroon. Etelä-Suomen aluehallinto virasto myönsi ympäristöluvan Riihimäen Voimala 2:lle, ja sen rakennustyöt alkoivat. Allekirjoitettiin sopimus Turussa toimivan alueellisen kysynnän tyydyttämisen sekä oman tarpeen ylittä- Liikevaihto, milj. euroa 109,4 94,3 96,6 74,3 60,9 vän sähkön myynnin lisäämisen. Liikevoitto, milj. euroa 15,7 7,1 13,1 8,5 4,8 % liikevaihdosta 14,4 7,5 13,5 11,5 7,9 Tilikauden tulos, milj. euroa 12,5 4,2 8,2 7,2 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,3 5,5 10,2 8,1 5,8 11,1 4,0 8,5 8,0 4,7 62,6 60,0 72,8 sa, jossa haastateltiin työelämän päättäjiä. urakan Karttulassa. Ekokemin omistukseen Omavaraisuusaste, % 69,1 67,5 Vastaanotettu käsittelyyn, t * * * Tuotettu energia, GWh HEINÄkuu Henkilöstö keskimäärin Kyproksen käsittelykeskuksen rakentamis- Palkat ja palkkiot, milj. euroa 15,6 17,1 14,4 13,1 11,8 den käsittelyyn Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella. Ekokem-Palvelu aloitti kaato paikan sulkemistyöt Porto Romanossa Albaniassa. urakka alkoi. Käynnistettiin Borealiksen ja ELY-keskuksen Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi kaikilla kaan hanke Saarijärvellä. sekto reilla. Vastaanotetut jätemäärät kasvoivat edellisvuodesta. Lisäsimme palvelu- ja hyödyntämistarjontaa, ja uusien palvelu- ELOkuu JOULUkuu Ympäristörakentamisen liikevaihto kasvoi, ja tulos pysyi hyvänä. Kotimaan käsittelykeskusten liiketoimintaa kiihdyt- Vaasassa. Kuulojan käsittelykeskuksessa Hausjärvellä 14,4 % 14,0 15, ,5 10 7,0 5 3,5 Ekokem-Palvelu ja Rouskis sopivat teol lisuusjätteiden ja pilaantuneiden maa- kaatopaikkaamisen vähentäminen ja jäteveron korottaminen. LIIKEVAIHTO erotus. ainesten käsittelykeskuksen rakentamisesta EU-rahoitteisen projektiviennin liikevaihto kasvoi, ja kotimaan MILJ. EUROA Salon jäteasemalle. projektitoiminta oli vilkasta. tölupahakemus jätettiin. SYYSkuu Yhdyskuntajätteitä hyödyntävä Voimala 1 toimi maksimikapasiteetilla, ja jätekäsittelyn ja energiantuotannon tehokkuus ja huollon kehitysprojekti aloitettiin. Ekokem-Palvelu sopi Yaran hankkeesta , ,4 100 Energialiiketoiminnan volyymi ja tuottavuus paranivat. Neste Oilin Porvoon jalostamon jäte 2008 % liikevaihdosta tivät valtakunnallisen jätehuollon tavoitteiden mukainen käynnistettiin kuonan seulonta ja metallien Kokkolan teollisuusjätekeskuksen ympäris- 6 MILJ. EUROA keskusten toiminta käynnistyi suunnitellusti. Ekokem voitti tarjouskilpailun Finavian lentoasemien kokonaisjätehuollosta. LIIKEVOITTO 20 hankkeet Porvoossa sekä Sammakkokan- Infjärden-järven kunnostushanke alkoi % * vertailukelpoisia tietoja ei käytettävissä HUHTIkuu Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin Liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua. SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO Suomen Rakennusjäte Oy:n siirtymisestä työtä teollisuuden, kaupan ja yritysjättei- Toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit mahdollistavat lämmöntuotannon lisäämisen. Valmistuessaan 2006 vedenpuhdistusjärjestelmän rakentamis- teitaan Taloustutkimuksen tekemässä tutkimukses- Kiertokapula ja Ekokem laajensivat yhteis- eivät vielä vuonna 2011 saavuta lopullisia kannattavuustavoit Oman pääoman tuotto, % 2:n investoinnista. lukeskusverkosto lisäävät palveluvalikoimaa. Uudet toiminnot 2009 Airakselan kaatopaikan rakenteiden ja Ekokemin hallitus päätti Riihimäen Voimala tämistoimintaa edistävät investoinnit ja laajeneva yrityspalve AVAINLUVUT arvioitiin ympäristö- ja jätealan parhaaksi Maaliskuu den parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Hyödyn- vuonna 2012 Riihimäen Voimala 2 varmistaa kaukolämmön Ekokem-Palvelun vientiprojekti Seychelleille käynnistyi. Sinne rakennetaan kaato Helmikuu Näkymät vuodelle 2011 Ekokemin sidosryhmäyhteistyön tuottavuus saatiin kehitysprojektein ja investoinnein nostettua tapahtumista vuonna 2010 kerrotaan vastaamaan tavoitteita. Kaukolämpötoimitukset Riihi mäelle sivulla 35. ja Hyvinkäälle lisääntyivät

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Säästämme luonnonvaroja Mitkä olivat keskeiset kehityskohteet Mitä hankkeita on meneillään Ekokemissä vuonna 2010? vuonna 2011? Panostimme toimintamme asiakaslähtöisyyteen. Palvelutarjon- Tammikuussa 2011 käynnistyi lauhdutuslämmön hyödyntä- taamme monipuolistivat uudet palvelukonseptit, palvelukeskus- misprosessi, joka lisäsi energiantuotannon kapasiteettiamme verkoston laajentaminen sekä energiajätettä ja rakentamisjätet- 13 MW. Se lisää mahdollisuuksiamme vastata kaukolämpö tä vastaanottavien yrityspalvelukeskusten perustaminen. asiakkaidemme tarpeisiin. Panostimme paljon työturvallisuuteen ja ympäristöön. Oman Riihimäen Voimala 2:n ympäristölupa saatiin loppuvuonna henkilöstömme tapaturmien määrä väheni tavoitteiden mukai- 2010, ja voimalan rakentaminen käynnistyi tammikuussa sesti. Yhteistyökumppaneidemme henkilöstölle tapahtuneiden Toteu tuksessa otamme laajalti huomioon YVA-prosessin aikana tapaturmien määrää emme onnistuneet vähentämään. saadun palautteen. Voimalalla korvataan käytöstä poistettavat Toimenpiteet päästöjen pienentämiseksi näkyivät sekä savukaasujen että jätevesien lupaylitysten vähenemisenä. Operatiivista tehokkuutta paransimme useilla toimenpiteillä, polttolinja 2 ja keskilämpötilauuni. Voimala 2 otetaan käyttöön loppuvuonna Vuonna 2011 keskitymme edelleen asiakkaidemme materiaa- jotka lisäsivät tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja laitosten li- ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä luonnonvarojen käytettävyyttä. säästämiseen. Jatkamme ohjelmiamme, joiden tavoite on paran- Näiden toimenpiteiden sekä suhdannesyistä lisääntyneiden jätevolyymien takia liikevaihtomme kasvoi ja toimintamme taa niin asiakaspalvelua kuin työturvallisuutta sekä lisätä toimintamme ympäristömyötäisyyttä ja operatiivista tehokkuutta. tuloksellisuus parani. Vuonna 2010 aloitimme myös investointiohjelman toimipaikkaverkoston laajentamiseksi ja energiantuo- Miltä Ekokemin tulevaisuus näyttää? tannon lisäämiseksi. Odotamme sekä liikevaihdon että toiminnan tuloksen kehittyvän myönteisesti. Riihimäen Voimala 2:n rakenta minen käynnistyi tammi kuussa Voimala otetaan käyttöön loppu vuonna Uusi jätelaki ja jäteveroratkaisut lisäävät jätteiden hyötykäyttöä ja edellyttävät niiden turvallista käsittelyä. Tämä tuo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja turvaa kehityksemme myös pitkällä tähtäimellä. Miten Ekokemin yhteiskunta va stuu-raportointi on kehittynyt? Yhteiskuntavastuun käsite kattaa kaiken toimintamme. Ympäristövastuu on alusta alkaen ollut Ekokemin lähtökohta. Ekokemin kehitys ongelmajäteyrityksestä ympäristönhuollon valtakunnalliseksi toimijaksi on tuonut uusia, aiempaa laajempia Lisäsimme palvelutarjontaa, paransimme tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä tehostimme laitostemme käytettävyyttä. Nämä toimenpiteet sekä lisääntyneet jätevolyymit johtivat merkittävästi parempaan tulokseen vuonna Miten Ekokem vastaa yhteiskunnan tämme neitseellisiä raaka-aineita. Muutamme energiaksi sen ympäristöhuoliin? osan jätteistä, joille muita hyödyntämiskeinoja ei ole, ja näin Ekokem palauttaa jätteeksi hylättyjä luonnonvaroja takaisin elementtejä yhteiskuntavastuusta raportointiin. hyötykäyttöön. Pilaantuneet teollisuusalueet kunnostamme Tätä raporttia varten selvitimme sidosryhmien näkemyksiä asuinkäyttöön. Teollisuuden sivuvirroilla ja pilaantuneilla käyt- yhteiskuntavastuuraportointimme olennaisista näkökohdista. tökelpoisilla mailla korvaamme luonnosta otettavia maa massoja Uskon uudistuneen raportoinnin kuvaavan entistä paremmin ympäristönrakentamisessa. Ekokemin toimintaa yhteiskuntavastuullisena yrityksenä. Kierrättämällä jätteestä eroteltuja metalleja ja kuituja sääs- vähennämme fossiilisten energialähteiden käyttöä. Ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, ekologisuus ja luonnon varojen riittävyys ovat päivittäisiä puheenaiheita. Huoli ympäristömme tilasta korostaa Ekokemin merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjänä ja luonnonvarojen säästäjänä. 8 Keskeistä Ekokemin toiminnassa on käsitellä loppusijoitetta- Timo Piekkari vat jätteet turvallisesti. toimitusjohtaja Parannamme asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta etsimällä ekologisia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. 9

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA Toimintaympäristö & strategia Ekokem tarjoaa asiakkailleen materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. Osaamisemme ja tinkimättömyytemme ympäristö- ja turvallisuusasioissa luovat asiakkaillemme luotettavat ympäristöratkaisut. MISSIO KESKEISET JÄTEHUOLLON TRENDIT 2010 Kierrätyksen lisääminen ja ilmaston- Kiinnostus biopolttoaineisiin, myös Logistiikan hallinta koko jätehuolto- muutoksen hillitseminen. Jätteiden käsittely lisääntyy, vaikka jätemäärät eivät kasva. Biojätteiden ja muiden biohajoavien jätteiden käsittelyyn etsitään uusia ratkaisuja. jäteperäisiin, kasvaa voimakkaasti. Vaarallisten aineiden hallinta jätevirroissa tulee yhä tärkeämmäksi kierrätyksen lisääntyessä. ketjussa on merkittävä kilpailutekijä ja kannattavan toiminnan edellytys. Investoinnit jätteen energiahyötykäyttöön lisääntyvät. Jätteiden käsittelyn etusijajärjestyksen asema vahvistuu uuden lainsäädännön myötä, ja sillä ohjataan jätteitä yhä enemmän pois kaatopaikoilta kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen jätevoimaloissa tullaan luo kit telemaan samantasoiseksi hyödyntämistoimeksi kuin jätteistä valmistettujen 10 polttoaineiden polttaminen rinnakkaispolttona. Laki tuo myös uusia mahdollisuuksia jätteen siirtymiselle pois jätekategoriasta joko siten, että jäte muuttuu takaisin tuotteeksi tai se luokitellaan jo prosessissa sivutuotteeksi eikä jätteeksi. Jäteverolakia muutettiin viime vuoden aikana niin, että kaikki kaatopaikat ovat jäteveron piirissä, mutta eri jätelajit ovat joko verollisia tai verottomia kaatopaikoille sijoitettuina. Vero on pyritty kohdistamaan sellaisiin jätteisiin, joille olisi mahdollista löytää hyödyntämismahdollisuuksia. Ongelmajätteet ja pilaantuneet maat VISIO Ekokem on materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa. EKOKEMIN STRATEGIA TIIVISTETTYNÄ SÄÄDÖSYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Suomen jätelainsäädännön kokonaisuudistus saataneen voimaan vuoden 2011 aikana. Samassa yhteydessä valmistellaan myös biohajoavan jätteen loppusijoittamista rajoittavaa säädöstä, jonka siirtymäajaksi on suunniteltu vuotta Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaalija energia tehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. ovat verottomia kaatopaikkasijoituksessa. Uusi jäteverolaki astui voimaan , ja tällöin Ekokemistä tuli, kuten kaikista kaatopaikkojen pitäjistä, verovelvollinen. Näiden lainmuutosten tavoitteena on lainsäädännöllisesti ohjata jätteet pois loppusijoituksesta vaativampaan käsit telyyn kuten kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen. Mikäli tämä ohjaus toimii, Ekokem näkee liiketoimintamahdollisuuksiensa paranevan. hyväksyttiin vuoden 2010 lopulla. Uusiutuvilla polttoaineilla tuotetulle sähkölle on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada määräajan tuotantotukea. Tällä lainmuutoksella on vaikutuksia Ekokemin energialiiketoiminnan tulevaisuuden hankkeisiin. Jätteenpolttolaitokset eivät kuulu päästökauppalainsäädännön soveltamisalaan seuraavallakaan päästökauppakaudella Ekologisuus Asiakas läheisyys Asemoidumme Paikallisuus ja lähellä luonnonvarojen olo tarkoittavat toiminsäästämisen eturinta nassamme asiakaskohmaan parantamalla taisesti räätälöityjä ratasiakkaidemme kaisuja koko Suomen materiaali- ja energia alueella. tehokkuutta. Kehitämme ja toteu Huolehdimme omissa tamme korkeatasoisia toiminnoissamme ympäristöratkaisuja ympäristöstä ja asiakkaillemme. luonnon varoista. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotanto tukea eli ns. syöttötariffijärjestelmää koskeva lakimuutos Osaamis johtajuus Turvallisuus Osaamisjohtajuus Asiakkaamme voivat varmistetaan systeluottaa, että Ekomaattisella osaamisen kemin toiminta on kehittämisellä tulevaiturvallista ihmisille ja suuden osaamistarympäristölle. peisiin. Ekokem on omalle ja Tunnemme syvällisesyhteis työkumppanien ti jätteen syntytavan, henkilö kunnalle tur ominaisuudet ja sisälvallinen työpaikka. lön sekä ymmärräm- Varmistamme mahme myös jätematedollisimman pienet riaalien jatkokäytön. oman toiminnan päästöt ja korkean jätteiden hyödyntämisasteen. Operatiivinen tehokkuus Tarjoamme asiakkaiden materiaaleille jatkuvasti parempia kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusmahdollisuuksia. Osaamme johtaa asiakkuuksia ja hankkeita. Tarjoamme kattavat ja kilpailukykyiset palvelut yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Kehitämme jatkuvasti kaiken toimintamme kustannustehokkuutta ja tuottavuutta. 11

8 Toiminta 2010 Sidosryhmämme: LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄMINEN ON YKKÖSASIA Vuonna 2010 pyysimme tärkeimpiä ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen tuun asioita kuvaamaan valitsimme sidosryhmiämme arvioimaan vastuu edustajille, viranomaisille, poliitikoille ja GRI-raportoinnin mukaiset toiminta- raportointimme eri näkökulmien omalle henkilöstöllemme. Nämä sidos- indikaattorit. Kehitämme myös omia, tärkeyttä. Valitessamme tähän kyse- ryhmät tunnistamme yhteiskuntavas- meille ominaisia yhteiskunta vastuun lyyn yhteiskuntavastuun näkökulmia tuun kannalta tärkeimmiksi. Ensi kertaa toimintaindikaattoreita ja näille tiedon- otimme huomioon, että Ekokem on tehtyyn kyselyyn saatiin 145 vastausta, keräystapoja raportointia varten. Yh- keskisuuri yritys, joka toimii pääosin joita peilasimme liiketoimintamme teiskuntavastuun kannalta vähemmän vain Suomessa ja jonka toiminnal- kannalta tärkeisiin näkökohtiin. olennaisiksi tunnistetut näkökohdat le globaalit hankintaketjut eivät ole Tämän sisäisen olennaisuusanalyysin raportoimme aiempaa huomattavasti olennaisia. Tämän esikarsinnan jälkeen tuloksena tärkeimmiksi näkökohdiksi kyselyssä oli 49 arvioitavaa näkökohtaa nousivat luonnonvarojen säästäminen, kahdeksan eri teeman alla. jätteiden hyödyntäminen, turvallisuus GRI-ohjeistuksen ja tämän raportin ja toiminnan ympäristö vaikutukset. sisältövertailu löytyy sivulta 43. Lähetimme internetkyselyn asiak- Suuri Olennaisuus sidosryhmien kannalta kaillemme, lähiyhteisöjen asukkaille, Toiminta yhteiskunnassa Vastuullisuutemme teemat suppeammin. Olennaisimpia yhteiskuntavas- Toiminnan ympäristövaikutukset Taloudellinen vastuu Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen luonnonvaroja 14 Säästämme Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joilla edistetään luonnonvarojen säästämistä ja jätteiden etusijajärjestyksen toteutumista. Omassa toiminnassamme käytämme säästäen luonnonvaroja, kuten energiaa ja vettä. Turvallisuus Vastuu henkilöstöstä 28 Tinkimättömästi 32 Lähellä Toimintamme on turvallista ympäristölle ja ihmisille. Noudatamme tiukasti laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiämme. Valvomme ja tilastoimme päästöjä, vuotoja ja ympäristövaikutuksia. Noudatamme määräyksiä ehdoitta. Toimimme ympäri Suomea, lähellä asiakkaitamme. Tuotamme hyvinvointia toimialueillemme. pitkiä kuljetuksia mahdollisimman vähän ympäristö vaikutuksia. Olemme osa yhteisöä, yhteyshenkilöinä tuttuja ekokemiläisiä. Suuri Olennaisuus Ekokemin kannalta 12 13

9 Säästämme luonnonvaroja Autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristökuormitusta Hanna Hoffrén vastaa Kemiralla laboratorion ongelmajätteiden säilytyksestä. Ekokemin Juha Maijanen on pitkäaikainen yhteistyökumppani. Luonnonvarojen ehtyminen, kierrätysyhteiskuntaan pyrki minen, uudenlaiset energiantuotantomuodot ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat yhä merkittäväm piä ilmiöitä. Ekokemin T&K-toiminnan painopisteitä vuonna 2010 olivat eri materiaali- ja jätevirtojen kierrätyksen kehittäminen sekä energia- ja materiaalihyötykäytön tehokkaasti yhdistävät innovaatiot. Muita tutkimusalueita olivat uudet jätteiden käsittelymenetelmät, energiatehokkuus ja bioenergian tuotanto. Liiketoimintaamme on jätteeksi joutuneiden materiaa lien Ekokem on aiempaa suuremmalla panoksella mukana palauttaminen takaisin kiertoon. Olemme laajasti mukana koko merkittävissä pitkän ajan yhteistyötutkimuksissa. Tutkimus- jätehuoltoketjussa ja edistämme asiakkaitamme toteuttamaan ohjelmien myötä saadaan kehitystyöhön mukaan alan parhaat jätteen käsittelyn etusijajärjestystä. Yhteisellä kehitystyöllä asi- asiantuntijat kotimaisista yliopistoista ja myös ulkomailta. akkaiden kanssa parannamme toimintaa ja prosesseja niin, että Vuonna 2010 käynnistyneistä tutkimushankkeista merkittä- jätteitä syntyy mahdollisimman vähän tai että ne ovat mahdol- vimpiä on Cleen Oy:n kanssa yhteistyönä valmisteltu tutkimus lisimman paljon hyödynnettäviä. uusien materiaalien kestävästä kierrätyksestä. Sen toteuttavat VTT, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Jätteen hyödyntämisen monet muodot Suomen ympäristökeskus. Ekokem osallistui edelleen aktiivisesti myös nanomateriaali- 1. Syntypaikkalajittelu ja esikäsittely ovat keinoja saada kierrätettävät ja hyödynnettävät jakeet eroon jätevirroista tykseen ja rahoitukseen. mahdollisimman puhtaina. SÄÄSTÄMME LUONNONVAROJA 2. Energiaa sisältävä jäte, joka ei kelpaa kierrätettäväksi, T&K-panostus kasvussa hyödynnetään energiantuotantoon. Ympäristön huollon ratkaisuja ja palveluja 14 en kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvien tutkimusten käynnis- 3. Jätteen poltosta syntyvästä arinakuonasta otetaan talteen metalleja, jotka kierrätetään raaka-aineiksi. Vuonna 2010 Ekokemin tutkimus-, kehitys- ja laadunvalvontatehtävissä työskenteli keskimäärin 30 henkilöä. Omaan tutkimus- ja 4. Jäljelle jäävä kuona hyödynnetään maanrakennuk sessa. kehitystoimintaan käytettiin 2,0 miljoonaa euroa 5. Ongelmajätteet käsitellään erillään ja asianmukaisesti, jol- (1,6 milj. euroa), mikä on 1,8 prosenttia liikevaihdosta (1,7 %). loin uusiomateriaalit pysyvät puhtaina uudelleen käyttöön. Ekokemin rahoitusosuus julkisissa hankkeissa oli euroa. Rahoituksella osallistutaan kokonaisbudjetiltaan noin Uusia kierrätysmenetelmiä, uudenlaisia 5 miljoonan euron suuruiseen tutkimuskokonaisuuteen. Lisäksi jätteitä Ekokemin ympäristöstipendirahasto myönsi euroa apurahoja erilaisiin tutkimushankkeisiin ja opinnäytetöihin. Tutkimustyömme päätavoite on kehittää uusia menetelmiä, Niihin sisältyy jätteiden käsittelyyn liittyvien tutkimusten lisäksi joilla jätteestä saadaan mahdollisimman paljon materiaaleja myös oikeustieteellistä ja jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvää kierrätykseen ja hyötykäyttöön. tutkimusta. 15

10 Ympäristö myötäisyys omassa toiminnassamme Säästämme luonnonvaroja Energiansäästö ja vedenkierrätys toimivat Sade- ja sulamisvedet tehokkaasti hyödynnetään Ekokem pyrkii toiminnassaan käyttämään luonnonvaroja sääs- Ekokemin Riihimäen laitoksella haastetta veden käyttöön ja teliäästi. Eniten tarvitaan energiaa ja vettä, joiden kulutus on käsittelyyn tuo se, että laajan alueen kaikki sade- ja sulamis- suurinta Riihimäen Kuulojan laitosalueen prosesseissa. vedet kerätään ja puhdistetaan ennen omaa käyttöä ja lopuksi Vuonna 2010 Ekokem Oy Ab:n Riihimäen koko laitos Ekokemin toiminnassa merkittävimmät hiilidioksidipäästöt aiheutuvat Riihimäen voimalaitosten energian tuotannosta. Jätteenkäsittelyratkaisuna poltto on bio hajoaville jätteille kuitenkin hyödyllinen ratkaisu, sillä kaatopaikalla biohajoavat jätteet tuottavat ilmaston kannalta 23 kertaa haitallisempaa metaania. johtamista Riihi mäen kaupungin jätevedenpuhdistamolle. alueen ja toimistojen sähkönkulutus oli 41,1 GWh. Osa Ekokemillä on Riihimäellä käytössä itse kehitetty vesien sähköstä ostettiin. Käytetystä sähköstä oli laskelmien mukaan käsittely- ja kierrätysjärjestelmä, jonka avulla on pystytty 20 prosenttia peräisin uusiutuvista energialähteistä eli jätteen vähentämään puhtaan veden ottoa ja myös puhdistamolle sisältämästä biomassasta. Itse tuotettua kaukolämpöä käy- toimitettavan jäteveden määrää. tettiin 7,3 GWh, mistä 40 prosenttia oli tuotettu uusiutuvilla Ekokemin muissa toimipisteissä kuluu lähinnä talousvettä. polttoaineilla. Muiden toimipisteiden energian ja veden käyttöön liittyvää Muilla toimipaikoilla kulutettiin sähköä vuonna 2010 raportointia kehitetään. yhteensä 3,1 GWh. Vuodelle 2010 suunnitellut energiakatselorgaanisille ongelmajätteille ei yleensä ole olemassa muuta kä- mukset eri toimipisteissä eivät toteutuneet. Riihimäen toimipis- sittelymenetelmää kuin erikoistekniikkaa vaativa poltto käsittely. teen energiakatselmus tehdään vuoden 2011 aikana. Jätteiden sisältämä energia saadaan kuitenkin talteen myös Ekokem Oy Ab on liittynyt teollisuuden energiatehok- ongelmajätteiden poltosta. Ekokemin voimala ja polttolaitokset kuuden toimenpideohjelmaan. Järjestelmä ohjaa energia tuottavat kaukolämpöä ja sähköä ja samalla käsittelevät ympä- tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. ristömyötäisesti yhdyskuntien ja teollisuuden tuottamaa jätettä. Suurin osa Ekokemin toiminnan suorista hiilidioksidipääs- Vuonna 2010 toteutettiin Riihimäen polttolaitosten savukaasujen lauhdutus- ja turbiinin muutosinvestoinnit. Investoin töistä aiheutuu energiantuotannosta. Riihimäen ja Hangon nilla on laskettu säästettävän energiaa 39 GWh/a. Hiilidioksi- laitosten energiantuotannosta aiheutui kasvihuonekaasuiksi dipäästöjen suora vähenemä on laskennallisesti tonnia luettavia hiilidioksidipäästöjä vuonna 2010 yhteensä vuodessa. Investointi otettiin käyttöön tammikuun lopussa tonnia. Laskenta perustuu Riihimäellä savukaasupäästöjen hii Voimalan kuitusuodattimen uusimisella arvioidaan lidioksidimittauksiin ja Hangossa päästökertoimiin. Ongelma- säästettävän vuosittain sähkön kulutuksessa 200 MWh. Uudet jätteiden polttolinjojen savukaasupäästöt oletetaan kokonaan suodattimet otettiin käyttöön elokuussa vuonna Lisäksi fossiiliperäisiksi. Jätevoimalan päästöistä oletetaan 40 prosent- tehtiin ongelmajätteiden polttolinjoilla muutoksia, jotka liittyvät tia tuotetun fossiiliperäisistä jätteistä. Arvio perustuu jätteen polttotapahtuman syöttöön ja säätöön. Näilläkin toimenpiteillä RIIHIMÄEN LAITOKSEN VESITASE koostumukseen ja Tilastokeskuksen käyttämiin jätepolttoainei- säästetään energiaa, mutta arviota säästön suuruudesta ei ole KOKONAISVEsimäärä m3 den päästökertoimiin. todennettu. Suoriin hiilidioksidipäästöihin luetaan myös Ekokemin 77 % tonnia jätteenpolton kuonasta seulottuja metalleja ohjautui uusiokäyttöön. kokonaisvesimäärästä kierrätettiin. Energiansäästöä pyrittiin edistämään myös asenteellisesti. omien ajoneuvojen ja työkoneiden poltto aineiden kulutuksesta Ekokem osallistui lokakuussa valtakunnalliseen, Motivan joh- aiheutuvat päästöt. Vuoden 2011 aikana logistiikan rapor- dolla järjestettyyn energiansäästöviikkoon, jolloin henkilöstön tointia kehitetään niin, että jatkossa voimme raportoida myös huomiota kiinnitettiin energiankäyttötottumuksiin. SADEVESI m3 JÄTEVESI m3 TALOUSVESI m3 POHJAVESI m3 nämä päästöt. Jätteen käyttäminen energian tuottamiseen säästää neitseellisiä polttoaineita. Riihimäen laitoksilla tuotettiin vuonna 2010 kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle yhteensä 383 EKOKEM OY AB GWh. Vastaavan energian tuottaminen olisi kuluttanut 43 miljoonaa m³ maakaasua. Vuonna 2010 Ekokem-Palvelu toteutti Suomessa 15 erisuuruista pilaantuneen maa-alueen kunnostusprojektia. Kunnostetun maa-alueen yhteispinta-ala oli m2. Lievästi pilaantuneita maa-aineksia ja teollisuuden tuottamia, maanrakennuskäyttöön sopivia massoja hyödynnettiin ympäristörakentamisen kohteissa yhteensä tonnia. 16 Kaupungin viemäriin m3 KaukolämpöverkostoON m3 KIERRÄTYS PROSESSEISSA m3 17

11 Säästämme luonnonvaroja Lielahden tehdasalue Tampereella on merkittävä teollisuushistoriallinen ympäristö. Etualalla muotoillaan maankaatopaikkaa sahan alueelta toimitetuilla lievästi pilaantuneilla mailla. Ekokemin voimala mukana Ilmastonmuutoksen torjunnassa Oletko laskenut oman hiilijalanjälkesi tai organi saatiosi kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehään? Millaiseksi arvioit Ekokemin voimalan ilmastokuorman? Jätteen polttaminen Ekokemin jätevoimalassa paitsi säästää luonnonvaroja myös vähentää ilmastonmuutosta edistäviä päästöjä, ilmeni Benviroc Oy:n tekemässä selvityksessä. Hiilijalanjälki laskettiin viime syksynä käyttäen lähde aineistona vuoden 2009 toteumatietoja. Laskenta kattoi eteläsuo- malaisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan alueen syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen käsittelyketjun. Jo nykyisellään jätteenpoltto vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 33 kiloa jätetonnia kohti laskettuna hiilidioksidiekvivalentteina*. Vaihtoehtoisen kaatopaikkasijoituksen hiilijalanjäljeksi saatiin 285 kg CO2-ekv jätetonnia kohti, kertoo tutkija Suvi Monni Benvirocista. Merkittävän päästösäästön lisäksi kierrätykseen soveltumattoman jätteen poltolla vähennetään luonnonvarojen kulutusta. Kuonasta saadaan kierrätykseen metalleja, ja kuonaa käytetään korvaamaan harjuista kaivettuja sora-aineksia. Kaukolämmön ja sähkön tuottaminen säästää myös neitseellisiä polttoaineita. Ekokemin voimalan energiantuo tannon tehokkuus paranee vuoteen 2013 mennessä. Samalla jätemäärällä tuotetun kaukolämmön ja sähkön tuotanto lisääntyvät niin, että päästösäästö tulee laskennallisesti olemaan 412 kg CO2-ekv/ jätetonni. *Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv) on kasvihuonekaasujen päästöjen mittayksikkö Lue lisää: Ekokem.fi --> Yhteiskuntavastuu. Puhdistetut tontit takaisin tonnille erilaisia jätteitä, sivutuotteita ja pilaantuneita hyödylliseen käyttöön maamassoja. Ekokem säästää luonnonvaroja myös pilaantuneen maan tonnia asiakkailta vastaanotettuja tai omista käsittely- puhdistuspalvelujen ja ympäristörakentamispalvelujen avulla. toiminnoistamme peräisin olevia materiaaleja. Tampereella Näsijärven rantaan Lielahteen nousee lähivuosina asukkaan Niemenrannan asuinalue. Pinta-alaa on kaikkiaan 70 hehtaaria, josta Ekokem kunnosti vuoden 2010 loppuun mennessä maapohjan 20 hehtaarin alalta. Neljälle erikoiskaatopaikallemme loppusijoitimme yhteensä Yhdyskunnat tarvitsevat rakentamiseen uusia alueita. Taajamissa sijaitsevia teollisessa käytössä olleita maa-alueita halutaan usein muuttaa asuinkäyttöön. Aiemman toiminnan vuoksi osa tontista on monesti likaantunut. Ennen rakentamista tontin Ympäristönäkökohdat pilaantuneet osat kartoitetaan ja kullekin alueelle valitaan sopiva käsittelymenetelmä pilaantuneisuuden mukaan. Ekokemin pitkäaikainen kokemus ja kehitystyö ovat tuottaneet monipuolisen valikoiman erilaisia puhdistusmenetelmiä, joilla pilaantuneet tontit saadaan takaisin hyödylliseen käyttöön. YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET MATERIAALITEHOKKUUS jätteet hyötykäyttö loppusijoitus Ekokemin ympäristörakentamisen osaamisen perustana on lievästi pilaantuneiden maamassojen, muiden maanraken TOIMINNAT tamisen ylijäämämaiden ja teollisuuden sivuainevirtojen -Palvelutuotanto -Energia -Ympäristö rakentaminen hyödyntäminen vanhojen kaatopaikkojen kunnostamisessa ja uusien rakentamisessa sekä erilaisten suojavallien ja kenttien rakenteissa. Tutkimustyöllä, hyvällä suunnittelulla ja erilaisten hankkeiden synergiaeduilla voidaan säästää huomattavia määriä luonnonvaroja, kuten harjuistamme kaivettavaa soraa tai muita puhtaita maa-aineksia, kuten savea. ENERGIATEHOKKUUS energian kulutus energiatehokkuus hyötykäyttö jätteellä tuotettu energia uusiutuvan energian osuus Ilmaan, veteen, maaperään päästöt, hajut, melu, tärinä kasvihuonekaasut, hiili jalanjälki pinta- ja pohjavesi vedenkäyttö viemäröitävät vedet LAINSÄÄDÄNTÖ vaatimusten täyttäminen lupaehdot omat vaatimukset Ekokemin toiminnan luonteen takia sen omassa toiminnassa syntyvän jätteen määrä ei kuvaa kestävän kehityksen edistymistä. Tavoitteenamme on etsiä kaikille, myös vaikeasti käsiteltäville ongelmajätteille, turvallinen ja ympäristömyö- Vuonna 2011 tarkastelemme ympäristönäkökohtia kaavion täinen käsittelyratkaisu. Vuonna 2010 hoidimme ratkaisun mukaisesti. 18 Uutta maata syntyy puhdistamalla vanhaa Niemenrannassa oli toiminut 120 vuoden kuluessa muun muassa saha, sellutehdas ja kemihierretehdas. Ekokem poisti sahan vanhan jätteen läjitysalueen ja puhdisti rakennusten ympäristön pilaantuneen maaperän massanvaihdolla. Näin maaperä saatiin turvalliseksi rakentaa ja asua, Metsäliiton ympäristöpääl likkö Timo Kanerva kertoo. Alueella käsiteltiin ja hyötykäytettiin uusissa rakenteissa kuutiota pilaantuneita maamassoja. Työt sujui vat Kanervan mukaan muutoin suunnitellusti, mutta poistettavia massoja löytyi noin 30 prosenttia odotettua enemmän. Ekokemin urakkaan kuului myös täyttää vanha lieteallas ja sulkea vanha maankaatopaikka EU-säädösten mukaisilla rakenteilla sekä maisemoida ne. Yhtiö myös jatkomaisemoi suljetun lietekaatopaikan. Näin ranta-alueet saatiin yhtenäisiksi ja sopiviksi virkistyskäyttöön. Kaavoitus on meneillään, ja rakentaminen alkaa ensi vuoden aikana. Olemme olleet tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa ja tehneet maa- aineksista paljon tutkimuksia ja analyysejä. Myös rakennuttaja YIT on ollut aktiivisesti mukana. Asuinalueen turvallisuus on haluttu varmistaa kaikilta osin, Kanerva kertoo. Suomessa ja ulkomailla Vanhoista teollisuusalueista ja kaatopaikoista syntyy uutta rakennusmaata. Ekokem-Palvelu on erikoistunut maaperänkunnostukseen ja ympäristörakentamiseen. Kotimaan ohella merkittäviä hankkeita on muun muassa Albaniassa, Kyproksella ja Seychelleillä. Periaatteena on hyödyntää poistettavat maamassat mahdollisimman pitkälti. Lievästi pilaantunut maa-aines kelpaa ympäristörakentamiseen, kuten meluesteisiin. Voimakkaasti pilaantuneet ainekset ja ongelmajätteiksi luokitellut maat viedään Ekokemin loppusijoitusalueille tai käsittely- ja hyödyntämiskeskuksiin. 19

12 Palvelun ytimessä on osaaminen Jäte- ja materiaalihuollon palveluja ratkaistaessa osaaminen on jätteen syntytavan, ominaisuuksien ja sisällön tuntemista ja toisaalta jätemateriaalien jatkokäytön ymmärtämistä, materiaali virran molempien päiden osaamista. Osaaminen on aina yksilöiden osaamista. Ekokemin asiantuntija- ja palvelutoiminnan vahvuus on kokenut ja motivoitunut henkilöstö, joka tekee työnsä kunnianhimoisesti, luontaisella Säästämme luonnonvaroja Arvometallit talteen arinakuonasta Arinakuona on jätteen poltosta uunin pohjalle jäävää palamatonta ainesta ja tuhkaa. kultaa eikä hopeaa, mutta merkittäviä määriä muita metalleja löytyy arina kuonan seasta. Olemme viime vuosina kehittäneet erityisesti alumiinin, kuparin ja messingin talteenottoa raudan lisäksi, Ekokem-Palvelun tutkimus- ja kehityspäällikkö Jan Österbacka kertoo. Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset 2010 Esimiestyön ja johtamisen koulutussuunnitelmat uudistetaan vuoden 2011 aikana. Asiakkaidemme tyytyväisyys ja sitoutuneisuus kertoo palvelujemme onnistumisesta ja henkilö kuntamme ammatti taidosta. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa luotaamme palvelun onnistumista vastaajien kokemuksilla yli 20:sta palvelun osatekijästä. Avoimilla kysymyksillä pyritään lisäksi saamaan suoria kommentteja ja kehitysehdotuksia. Asiakastyytyväisyys euroa ( euroa). Kustannuksia pienensivät huoltokustannukset oman loppusijoituspaikan ylläpidosta ja eräiden jätteiden viennistä ulkomaiseen hyöty käyttöön olivat euroa ( euroa). Muut kustannukset euroa ( euroa) ovat vesienkäsittelyn ja pohjavesien seurannan kustannuksia. varauksella. Kaatopaikkoja koskeva ympäristölupa edellyttää kaatopaikan sulkemisen jälkeen jälkivalvontaa 30 vuoden ajan. kilpailukyvyn ylläpitämistä. vuuden arviointi. kaali-, käyttö- ja kunnossapitokustannusten kokonaismäärä oli Yhtiö varautuu mahdollisiin tuleviin ympäristövastuisiin kulu- kuin kaikissa konsernin tehtävissä on tärkeä osa Ekokemin toteutus ja seuranta sekä kehittämistoimenpiteiden vaikutta- Polttolinjojen savukaasunpuhdistuskustannusten, kuten kemi- Varautuminen tulevaisuuteen Ympäristötuotot Osaamisen jatkuva kehittäminen niin asiakasrajapinnassa Osaamisen hallintaan kuuluvat osaamisvaatimusten määrit- Ympäristönsuojelu ja jätehuolto vähentyneet kunnossapitotarve ja kemikaalien käyttö. Jäte- Ympäristötuotoiksi laskemme tuotot, jotka syntyvät jätteiden kierrätyksestä tai energiahyödyntämisestä joko myyntiin tai omaan käyttöön. Ympäristökuluja ovat ympäristönsuojelun käyttökustannukset ja energia- ja ainekustannukset sekä niitä vastaava investointi panostus. uteliaisuudella ja sitoutuneisuudella. tely, osaamisen arviointi, kehittämistoimenpiteiden suunnittelu, Ympäristökulut Tutkimme paraikaa, voi siko myös ruostumatonta terästä erotella kuonasta. Jatkossa kiinnostavat myös harvinaisemmat alkuaineet. Yhdyskuntajätteen kuonan seasta löytyy rautaa noin 50 tonnia ja alumiinia noin viisi tonnia viikossa. Ne toimitetaan puhdistettaviksi ja edelleen jalostettaviksi. Luonnonvaroja säästyy, sillä rauta kuten muutkin metallit ovat lähes ikuisesti kierrätettäviä. Esimerkiksi aterimet, paistinpannut ja monet autonosat valmistetaan prosenttisesti kierrätysmetalleista. Paljon nauloja ja ruuveja, sekalaista purkurautaa ja silloin tällöin polkupyörän osia, auton pakoputkia ja työkaluja, Jan kuvailee metallien alkuperää. Yllättävän paljon joukossa on kolikoitakin, jotka polton takia eivät kelpaa maksuvälineinä, mutta ovat arvossaan metallina. Jan Österbacka on kymmenisen vuotta suunnitellut yhä tehokkaampia ja ympäristömyötäisempiä prosesseja jätteiden käsittelyyn. Myyntituotot Konsernilla on neljä omaa kaatopaikkaa käytössään. Niiden jäl- Rahallisina tuottoina mitattavan hyötykäytön osuus konsernin kivalvontaa ja peittämiskustannuksia vastaan on tehty liikevaihdosta oli 17,1 prosenttia (16,7 %). Ympäristöraken- euron varaus ( euroa). tamisen ympäristötuotot ovat kustannussäästöjä, joita syntyy käytettäessä jäteperäisiä massoja korvaamaan neitseellisiä Muut ympäristökustannukset ja energia materiaaleja kuten soraa. Nämä kustannussäästöt eivät sisälly Seuraavassa esitetyt kustannukset ovat ympäristövaikutteisia laskettuihin tuottoihin. muita kuin ympäristönsuojelun kustannuksia: ostoenergia, raskas polttoöljy ja sähkö euroa Liikevaihtoon sisältyviä hyötykäyttötuloja tuovat: öljyjen myynti regeneroinnin raaka-aineeksi ja voitelu aineiksi Uutta erottelutekniikkaa kaukolämmön ja sähkön myynti tutkitaan jätteistä erotettujen metallien ja muiden hyötyjakeiden Nyt tutkimme laboratoriokokeilla, voisiko metalleja erotella kuonasta sieni- tai bakteerihajottamisen avulla, kuten esimerkiksi Talvivaaran kaivoksella irrotetaan nikkeli kiviaineksesta. Ekokemillä metallien erottelu sujuu pyörrevirtaerotin- ja sähkömagneettiprosesseissa. Menetelmät perustuvat metallien magneettisuuteen, kun ne joutuvat sähkökenttään. Metalleista puhdistettu kuona ikäännytetään ja käytetään hyödyksi maanrakentamisessa vaikkapa tienpohjiksi tai meluvallien alustoiksi. myynti raaka-aineiksi. ( euroa) itse tuotetun sähkön ja lämmön markkinahintainen arvo, joka on vastaavasti esitetty tuotoissa euroa ( euroa) vesijohtovesi euroa ( euroa) työterveys-, työvaate- ja turvavälinekustannukset Vuoden 2010 tuottoja nostivat kaukolämmön myynti määrän nousu sekä öljytuotteiden ja metallien määrien ja hintojen nousu euroa ( euroa) ympäristö- ja vastuuvakuutukset euroa ( euroa) laatu- ja ympäristöjohtamisen kustannukset Valmistus omaan käyttöön euroa ( euroa) Yhtiö on osittain omavarainen energiankäytön suhteen, sillä itse tuotettu kaukolämpö lämmittää rakennukset. Prosesseissa Ympäristönsuojeluinvestoinnit käytetään omaa höyryä ja pääosin omaa sähköä. Normaalin Ympäristönsuojeluinvestointien osuus kaikista vuoden 2010 toiminnan aikaista sähköntuotantoa riittää kesäaikana myös investoinneista (10,4 milj. euroa) oli 25,9 prosenttia (33,1 %). myyntiin. Vuonna 2010 Ekokemin Riihimäen toimipaikan säh- Ympäristönsuojeluinvestoinnit kohdistuivat pääosin energiate- könkulutus oli 41,1 GWh (41,9 GWh) ja tuotanto 24,3 GWh hokkuuden parantamiseen. (25,3 GWh). Verkkoon luovutettu määrä oli 3,5 GWh (4,1 GWh). Edellä esitettyihin kustannuksiin ei sisälly yhtiön omia palkka- tai vastaavia sivukuluja. 21

13 TINKIMÄTTÖMYYS Tinkimättömyys on olennaista kaikessa työssämme Ekokemin johtamisessa on sitouduttu laatu-, ympä ristöja turvallisuusjärjestelmien vaatimusten mukaiseen toimintaan. Sitoutuminen osoitetaan toimintapolitiikalla, asettamalla kehittämistavoitteita ja huolehtimalla resursseista sekä turvaamalla jatkuvan parantamisen edellytykset. kaikissa toiminnoissa ja kaikissa toimipaikoissa noudatetaan Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien edellyttämät toteutumista säännöllisesti. Ympäristö- ja turvallisuusasioille on johdon edustajat on määritelty, ja heidän vastuullaan on, että nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa ja raportoi johdolle ohjel- toimintajärjestelmän mukainen vaatimustaso toteutetaan ja mien toteutumisesta ja ohjelmiin kirjattujen toimen piteiden ja järjestelmää kehitetään. kehitystehtävien suunnittelusta, toteutuksesta ympäristö- ja turvallisuusasioissa yhteisiä toimintatapoja. Toimintatavat on kuvattu turvallisuus- ja ympäristöohjelmissa. Niissä kuvataan myös ympäristö- ja turvallisuusperiaatteet, turvallisen ja ympäristömyötäisen toiminnan vastuut ja velvollisuudet sekä toiminnan tulosten seuranta. Yhtiön johto seuraa ympäristö- ja turvallisuusohjelmien Johto vastaa siitä, että toiminta täyttää toimintapolitiikan ja valvonnasta. vaatimukset sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset. Toimintapolitiikan toteutumisen edellytyksenä on avoin Ympäristöohjelman seuranta tiedottaminen ja vuorovaikutus henkilöstön ja muiden sidosryhmien kesken. Vuonna 2010 kaikilla toimipaikoilla täyttyivät ympäristö lupien mukaiset toimintaa koskevat määräykset. Merkittäväksi TINKIMÄTTÖMYYS Toimintajärjestelmä sattunut. Ekokemin toiminnan johtamisjärjestelmästä käytetään nimeä YMPÄRISTÖTYÖSSÄ TEHOKKAAT TYÖKALUT luokiteltavia kemikaalivuotoja tai muita ympäristö vahinkoja ei Ekokemin itse asettamat ympäristötavoitteet eivät täysin toimintajärjestelmä. Se on sertifioitu järjestelmä, joka koostuu täyttyneet. Jätteenpolton vuorokausikeskiarvojen ylityksiä oli laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä ISO 9001, ISO vuonna 2010 kuusi kappaletta (10 kpl), kun tavoitteena on ja OHSAS Toimintajärjestelmä kuvataan toimin- nolla ylitystä. Termisen käsittelyn hiukkasten kokonaispäästöjä takäsikirjassa. vuonna 2010 vähensi muun muassa kuitusuodattimen uusi- Toimintajärjestelmä uudistettiin vuonna Sitä arvioi daan auditoinnein. Vuonna 2010 ulkoisia auditointeja suorittivat Inspecta Sertifiointi Oy kaksi kertaa ja FINAS- minen. Vuodelle 2010 tehtäväksi suunnitellut toimipaikkojen energia- ja hyötykäyttöselvitykset eivät toteutuneet. Jätteiden hyötykäyttötavoitteet saavutettiin samoin kuin akkreditointipalvelu kerran (laboratorio). Vuoden aikana myös energiatehokkuuden tavoitteet kaukolämmön tuotannossa, seitsemän asiakasta auditoi toimintaamme. mutta asetettuihin sähkön tuotantotavoitteisiin ei ylletty. Ekokemillä on ollut sertifioitu laatujärjestelmä vuodesta 1994 lähtien. Ekokem-Palvelu Oy saavutti kaikki vuodelle 2010 asetetut ympäristötavoitteensa. Ympäristövahinkoja tai lupaehtoylityksiä ei tapahtunut eikä toiminnasta aiheutunut ympäristötiedus- Ympäristö- ja turvallisuusohjelmat teluja. Raportointivuonna Ekokemille ei määrätty ympäristö- Päämäärämme on tapaturmien, ympäristövahinkojen ja pääs- tai muiden lakien rikkomuksista sakkoja tai rangaistuksia. törajaylitysten nollataso. Tavoitteen saavuttamiseksi konsernin 22 23

14 tinkimättömyys termisen käsittelyn kokonaispäästöt, riihimäki Dioksiinit/furaanit PCDD (I-TEQ), grammaa Muun muassa polttoprosesseissa syntyviä klooria sisältäviä myrkyllisiä ja pysyviä aineita (ns. POP-aineita). Hiukkaset tonnia Polttoprosessien lisäksi mm. liikenteestä, teollisuudesta ja luonnon tapahtumista syntyviä epäpuhtauksia, jotka huonontavat ilman laatua ja voivat olla terveydelle haitallisia. Rikkidioksidi tonnia Polttoaineen rikkiyhdisteistä syntyvä happamoittava kaasu. Elohopea kilogrammaa Helposti haihtuva myrkyllinen raskasmetalli, joka rikastuu ravintoketjuissa. Typen oksidit NO2 tonnia Polttoaineen ja palamisilman typestä muodostuvia kaasuja, jotka aiheuttavat luonnossa happamoitumista ja rehevöitymistä. Suolahappo tonnia Klooripitoisista polttoaineista syntyvä voimakkasti hapan ja eliöille haitallinen kaasu. Terminen käsittely yhteensä tonnia Ympäristön tarkkailuun liittyvät tutkimukset 2010 Ekokem Oy Ab Savukaasumittaukset 1. Polttolinja 1 Vuosipäästömittaukset ja päästömittauslaitteiden QAL2-kalibrointimittaukset 2. Polttolinja 2 Vuosipäästömittaukset ja päästömittauslaitteiden QAL2-kalibrointimittaukset 3. Jätevoimala Vuosipäästömittaukset ja päästömittauslaitteiden QAL2-kalibrointimittaukset Ramboll Analytics Oy Pohja- ja pintavesitutkimukset 4. Riihimäki, pohjavesitarkkailu 5. Riihimäen pintavesitarkkailu Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics Oy Kasvisto- ja maaperätutkimukset 6. Ympäristönseuranta Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus Jätevedet 7. Jätevesien valvontatarkkailu Pöyry Finland Oy Työhygieeniset mittaukset 8. Työhygieeninen selvitys Työterveyslaitos Muut selvitykset 9. Laskolaan sijoitetut massat Ekokem Oy Ab 10. Ekokem Oy Ab HaittaeIäinten seurantaraportti, Ekokem Oy Ab:n jätevoimalan tilat Oy Laatutorjunta Siniketo Ab Ekokem-Palvelu Oy Palvelukeskusten ympäristön tarkkailun yhteenveto vuodelta Hausjärvi Kuulojan käsittelykeskus; Kuulojan käsittelykeskuksen pinta- ja pohjavesien tarkkailu Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics 12. Porin teollisuusjätekeskus; Porin Peittoonkorven teollisuusjätekeskuksen tarkkailu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. 13. Kuopio Sorsasalon teollisuusjätekeskus; Sorsasalon alueella sijaitsevien Ekokem-Palvelu Oy:n uuden ja M-Real Oyj:n vanhan kaatopaikan vesitarkkailujen vuosiyhteenveto Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 14. Kouvola Keltakankaan teollisuusjätekeskus; Keltakankaan Ekopark-alueen pinta-, pohja- ja suotovesien yhteistarkkailun vuosiraportti Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry Ekokemin ympäristöperiaatteet Vuosi 2008 oli voimalan ensimmäinen kokonainen käyttövuosi. Säästämme luonnonvaroja parantamalla sekä asiakkaiden että oman toiminnan materiaali- ja energiatehokkuutta. Toimimme ihmisille ja ympäristölle turvallisesti jatkuvasti toimintaamme kehittäen. Sisältää Ekokemin Riihimäen polttolaitosten 1, 2 ja 3 sekä voimalan jätteiden käsittelymäärät

15 tinkimättömyys Toimimme tinkimättömän turvallisesti Jokaisesta työtapaturmasta raportoidaan johdolle, ja johto- Uusia toimintatapoja käyttöön ryhmien kaikissa kokouksissa tarkastellaan työturvallisuuden Työturvallisuusohjelmaamme otettiin vuonna 2010 uusia henkilökunnalle sattuneet tavoitteiden toteutumaa, tapaturmia, läheltä piti -tilanteita ja yhteisiä toimintatapoja ja tehostettiin aiempien toiminta tapojen työpaikkatapaturmat havainnointikierrosten tuloksia. Puolivuosittain johtoryhmä pu- noudattamista. Uusia toimintatapoja olivat muun muassa reutuu syvemmälle työturvallisuuden kehitykseen. Turvallisuus havainnointikierrokset, tapaturmatutkinta ja peruskoulutus- on esillä myös jokaisessa projekti- ja kehityskokouksessa sekä materiaali. Koko henkilöstölle ja kaikille yhteistyökumppaneille ryhmä- ja osastopalavereissa. jaettiin ohjevihkoset edistämään työturvallisuutta ja turvalli- kpl suushavainnointia. Työturvallisuus kehittyi myönteisesti Vuoden aikana tähdennettiin aiempien toimintatapojen noudattamista tinkimättömästi. Näitä toimintatapoja ovat Turvallisuus on osa ammattitaitoa Vuoden 2010 aikana ekokemiläisille sattui aiempaa vähemmän muun muassa oikeanlaiset työvaatteet ja suojaimet, vaarojen eli 5 (17) työtapaturmaa ja aliurakoitsijoille 11 (10) tapatur- tunnistus ja riskinarviointi, erityistyöluvat, työpaikkakartoituk- Turvallisuuden johtaminen on ihmisten, ympäristön ja omai- maa, joista aiheutui vähintään yhden päivän poissaolo. Tapa- set ja aliurakoitsijoiden turvailisuusvaatimukset. Huomion suuden suojelemista sekä turvallisuuden päämäärätietoista turmista aiheutui yhteensä 64 (227) Ekokemin henkilöstön ja kohteena olivat myös kuljetukset, kulkutiet ja liikenne sekä kehittämistä. Ekokemillä turvallisuus on määritetty osaksi 223 (149) aliurakoitsijoiden henkilöstön poissaolopäivää. koneet ja laitteet. ammattitaitoa. HENKILÖKUNNAN TAPATURMATAAJUUS LTI1 Työtapaturmataajuus LT1 (vähintään yhden päivän poissaolon aiheuttanut tapaturma miljoonaa työtuntia kohti) oli Turvallisuusohjelmalla yhtenäisiin toimintatapoihin 8,6 (28,8). Olemme sitoutuneet toimimaan siten, että yhtiön kaikki Havainnointikierroksia toteutui yhteensä 247, joista 95 tuot- toiminnot ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. ti jatkotoimenpiteitä. Turvallisuustarkasteluja tehtiin 101 (206). Turvallisuus on linjaorganisaation vastuulla. Työntekijät Niitä korvattiin osin uusilla havainnointi kierroksilla. Läheltä piti vastaavat niin omasta kuin työtovereidensa turvallisuu desta -tilanteiden ilmoitukset vähenivät hieman. Niitä tehtiin 155 ja ilmoittavat huomaamistaan epäkohdista. (176). Oikea asenne työturvallisuuteen Kotisokeus on työturvallisuuden pahimpia vihollisia. Ulkopuolinen näkee asiat toisin silmin. ALIUrakoitsijoille sattuneet Ekokemin lähiympäristö jatkuvassa seurannassa Sammalet ja jäkälät ovat bioindikaattorit, joita Jyväskylän yliopiston Ympäristöntutkimuskeskus on tarkkaillut Ekokemin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristössä runsaan kahden vuosikymmenen ajan. Mittauksilla seurataan ilmaan vapautuvien päästöjen vaikutuksia ja arvioidaan ympäristön tilan pitkän ajan muutoksia. Vuonna 2010 kartoitettiin entiseen tapaan jäkälien orgaanisia klooriyhdisteitä ja sammalten raskasmetallipitoisuuksia. Elohopean keskimääräiset pitoisuudet Eko kemin lähistössä olivat selvästi pienemmät kuin 1990-luvulla ja hieman pienemmät kuin vuonna Pitoisuudet ovat olleet selvästi pienempiä kuin esimerkiksi Kokkolan ja Harjavallan teollisuuslaitosten alueilla. Kadmiumin pitoisuus vuonna 2010 oli noin puolet suurimmista määristä vuonna Kaupunkitausta-alueilla kadmiumia oli yhtä paljon kuin laitoksen läheisyydessä. 26 Sammalen Iyijypitoisuus on ollut laitoksen lähistössä vuosina alle puolet 1990-luvun huippuluvuista. Arseenia oli vähemmän kuin kaupunkitaustassa enimmillään, mutta selvästi enemmän kuin maaseututaustoissa. Tutkimusjaksolla elo hopean, kadmiumin ja Iyijyn pitoisuudet ovat merkittävästi vähentyneet niin Eko kemin lähistössä kuin maaseututaustoissakin. Jäkälien kokonais-pcb-pitoisuudet olivat Ekokemin ympärillä normaalin kaupun- kiympäristön tasolla. Jaksolla PCB-pitoisuudessa oli Riihimäen laitosten läheisyydessä tilastollisesti merkitsevä vähenevä trendi. Kun pitkäikäiset sammalet ja jäkälät voivat Ekokemin lähellä hyvin, voidaan jokavuotista marja- ja sienisatoakin käyttää turvallisin mielin. Havainnointikierrokset ovat vakiintunut osa Ekokemin työturvallisuustoimintaa. Yhtiön johto, esimiehet ja asiantuntijat käyvät kukin pari kertaa kuukaudessa kierroksella, jonka tavoitteena on katsoa turvallisuuskysymyksiä tuoreista näkökulmista sekä herättää ajatuksia ja keskustelua. Keskeistä on johdon jalkautuminen. Näin näytetään, että turvallisuus on tärkeää ja että sitä arvostetaan. Yhdessä arvioidaan tehtäviä töitä ja mahdollisuuksia kehittää työturvallisuutta. Havainnointikierros ei ole tarkastuskäynti, vaan sen tarkoitus on kertoa, että Ekokemissä arvostetaan ja edellytetään turvallista työskentelyä. Posi tiiviset suoritukset myös palkitaan ja niistä halutaan kertoa, työsuojelu- ja ympäristö- päällikkö Hannu Ukkonen korostaa. Havainnoijat tarkkailevat yhdessä työpaikan työntekijöiden kanssa, että työvaatteet ja suojaimet ovat asianmukaiset, katsastavat tilat ja laitteet sekä tarkkailevat prosessien, kuljetusten, lastausten ja purkujen sujumista. Oman henkilöstön ohella havainnoidaan myös aliurakoitsijoiden toimia. Kierroksilla kirjataan, mikä on hyvää ja turvallista ja missä on mahdollisesti korjattavaa. Tuloksista keskustellaan työporukoissa, ja Ekokemin johtoryhmä käsittelee yhteen vedot. Havainnointikierrokset motivoivat oikeaan asenteeseen työturvallisuudessa ja auttavat levittämään hyviä käytäntöjä koko yh tiöön, työtapaturmat kpl kirjatut Läheltä piti -tilanteet 2010 kpl 27

16 tinkimättömyys Öljynkäsittely sai puhtaat paperit Palveluiden laatu, turvallisuus Ekokemin kokonaispalvelu hoitaa laboratoriojätteet ja ympäristömyötäisyys Jäteöljyjen puhdistus ja uusioöljyjen pakkaaminen ovat töitä, joissa olettaisi leviävän läikkiä ja roiskeita, höyryjä ja katkuja. Ekokemin palvelut ja tuotteet ovat turvallisia, ja ne täyttävät kaikki viranomaismääräykset. Ekokemin välittämät jätehuollon astiat ja muut välineet täyttävät turvallisuus- ja muut tuotemääräykset. Ekokem myös neuvoo oikean keräys astian valinnassa. Internetsivujen astiapankissa on kaikista tuotteista tiedot, joissa huomioidaan myös varastoinnin ja kuljetuksen turvallisuus. Ekokem valmistaa teollisuuden hyvälaatuisista käytetyistä hydrauliikka- ja voiteluöljyistä uusioöljyjä. Kaikille tuotteille laadittiin uusiutuneen kemikaalilainsäädännön mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet vuonna Tuotteet valmistetaan Pienet määrät, suuret riskit. Näin luonnehditaan tutkimus- ja analyysilaboratorioissa syntyviä ongelmajätteitä. Ekokemin ammattilaiset poistavat näitä huolenaiheita Kemiran tutkimus keskukselta. kierrättämällä ainetta, joten Ekokem ei ole kemikaalilainsäädännön mukainen aineen tai valmisteen valmistaja eikä sen tarvitse rekisteröidä ainetta EU:n kemikaalivirastolle. Tuotteen Ekokemin Jämsänkosken toimipisteen siisteys on silmiinpistävää. Käytettyjä öljyjä puhdistavat separaattorit kiiltelevät, putket loistavat. Työasut ovat tahrattomia, eikä ilmassa tuoksahtele hajuhaittoja. Tehtaalla ei koko historiansa ajan ole sattunut yhtään työtapaturman aiheuttamaa sairauspoissaoloa. Koko porukkamme on tosissaan, kaikki työhönsä sitoutuneita, tuotannon esimies Erkki Valli perustelee. Tapaturmattomuus on kiinni asenteista. Emme hyväksy mitään poikkeuksia määräyksiin. Ajatus on pidettävä mukana työssä, Ville Tihilä huomauttaa. Muovikanisterit täyttyvät automaattisesti, robotti kiertää korkit kiinni ja siirtää tuotteet kuormalavoille. Kiehuvan kuuman öljyn prosesseissa ja pakkaamisessa on riskejä. Käsiä ei pidä työntää väärään paikkaan, ei sovi kompastella ja törmäillä. 28 Pumppukärryt ovat kuormalavan alla niin kuin kuuluu. Kaikki materiaalit ovat oikeilla paikoillaan. Työvaiheet sujuvat luontaisen turvallisesti, havainnointikierrosta vetävä työsuojelu- ja ympäristöpäällikkö Hannu Ukkonen kiittää. Olemme tyytyväisiä havainnointikierroksiin, näin saamme välitöntä palautetta. Tarkastelut ulotetaan meillä usein ulkopuolisiin urakoitsijoihin, sillä pienenä toimipaikkana työmme ja henkilömme ovat nopeasti havainnoidut, Erkki Valli huomauttaa. Ympäristöministeriön toimeksiannosta Ekokem organisoi öljyjen keräyksen kautta Suomen. Keräys on veloituksetonta. Ekokemin uusioöljyt menevät pääosin sahojen ja metsäammattilaisten käyttöön. laatu ja turvallisuus varmistetaan analyysein ja testein keräyksen ja tuotteen valmistuksen eri vaiheissa. Ekokem Oy Ab on rekisteröitynyt Pakkausalan Ympäristörekisteriin. Sopimuksen nojalla se on täyttänyt velvollisuutensa pakkaamiensa tuotteiden jätehuoltovastuusta tuottajavastuulainsäädännön mukaisesti. Palvelujemme turvallisuus ja ympäristömyötäisyys ovat olennainen osa niiden laatua. Laatu varmistetaan sertifioi dulla Kemiran kliinisen puhdas ja virtaviivainen laboratorio Espoossa tuottaa korkeatasoisia tutkimuksia ja kokeita. Ohessa niistä syntyy monenlaisia jätteitä, kuten käytettyjä liuottimia, vanhentuneita happoja, emäksiä, katalyyttejä, muovihansikkaita, pipettejä Senior Scientist Hanna Hoffrén hallinnoi Kemiran laboratorion ongelmajättei- den varastointia ja lähetyksiä Ekokemille. Kuri ja järjestys ovat tiukkoja. Laboratorion ongelmajätevarasto on erillinen tila, kaapit ovat lukossa ja kaappien sisällöt on kirjattu tarkasti lomakkeille, joiden perusteella toimitetaan tilaus Ekokemille. Noin neljä kertaa vuodessa lähetämme tilauksen. Liuotinjätteen Ekokem hakee imuautolla. Muuta laboratoriojätettä varten sieltä tulee yksi tai kaksi henkilöä, jotka yleensä päivässä pakkaavat pullot, purnukat, kanisterit ja muut säilytysastiat asianmukaisesti kuljetuslaatikoihin ja hoitavat ne turvallisesti eteenpäin, Hanna Hoffrén kertoo. Vastuullani ovat kemikaalit ja niiden turvallinen käsittely, varastointi ja hävitys. Olen hoitanut tehtävää vuodesta 2007, jolloin edellinen kemikaalivastaava jäi eläkkeelle. Päätyökseni toimin Process&Scale-Up -tiimissä vanhempana tutkijana ja vastaan uusien tuotteiden pilot-mittakaavan kokeista. Kemiran ja Ekokemin pakkausyhteistyö alkoi vuonna 2000, ja se on monipuolistunut vuosien mittaan. Keräyskäynnillä juttu luistaa vanhojen tuttujen kesken. Katsastetaan aineet, niiden lajittelut, merkinnät ja varoitustarrat. Tarkistetaan sopivimmat pakkaukset ja kuljetuslaatikot. Yhteistyössä pohditaan mahdollisia ongelmia ja kehitetään toimintoja. Olen ollut tyytyväinen Ekokemin palveluun. Ihmiset ovat osaavia ja auttavaisia. Yhdessä Ekokemin kanssa suunnittelemme paraikaa uutta koulutusta henkilöstöllemme. Meitä on noin 200 henkilöä, joista puolet on tutkijoita ja puolet teknisiä toimihenkilöitä, Hanna Hoffrén sanoo. Kemiralaiset toimivat kemikaalien ja ongelmajätteiden kanssa mielestäni turvallisesti ja huolellisesti. Ihmiset tunnis tavat kemikaalien riskit ja varautuvat niihin. Purkkien ja purnukoiden merkinnät ovat parantuneet vuosien varrella, mutta aina löytyy hieman kehitettävää. Haasteita tuottavat tavoitteet vähentää jätteiden määrää. Viranomaiset valvovat tarkasti vaarallisten aineiden käsittelyä ja tiukentavat ohjeita tavoitteena entistä turvallisempi toiminta. Ekokemiläiset opastavat ja kouluttavat asiakkaitaan uusimpien määräysten käytännöissä. toimintajärjestelmällä. Uusien palvelujen suunnittelussa otetaan jo alusta asti huomioon ympäristö- ja turvallisuus näkökohdat. Palveluiden laatua seurataan mm. asiakaspalautteiden avulla. Vuonna 2010 Ekokemin palveluista kirjattiin 17 palautetta, jotka liittyivät tuotteiden tai palvelujen turvallisuuteen. Palautteet liittyivät mm. vahinkoihin jätteiden keräyksessä ja lastauksessa sekä puutteisiin työturvallisuuden noudattamisessa ja asiapapereissa. Kaikki palautteet käsiteltiin sisäisesti, ja niistä saatuja tietoja käytetään palvelujen laadun edelleen kehittämiseksi. 29

17 tinkimättömyys Tulos kehittyi positiivisesti Liikevaihto ja tulos Verotus Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 109,4 miljoonaan Vuodelta 2010 maksettavat suoriteperusteiset verot olivat kumppaneita, joita käytetään myös palvelukokonaisuuk sissa euroon (94,3 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat suhdantei- 2,8 miljoonaa euroa. asiakkaiden luona eri paikkakunnilla. Henkilöstö ja palkkausjärjestelmät Investoinnit Osa ulkopuolisista urakoitsijoista on pitkäaikaisia yhteistyö- den myötä parantunut palveluiden kysyntä ja uudet asiakaslähtöiset palvelukonseptit. Konsernin maksamat palkat vuonna 2010 olivat 15,6 miljoo- Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 10,4 miljoonaa ja kotimaan vilkastunut rakennustoiminta nosti jätemääriä naa euroa (17,1 milj. euroa). Vuoden 2009 palkkakustannuksia euroa (9,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat suunnitellun vastaanottokeskuksissa. Kaikkiaan ympäristörakentamisen liike- nostivat poikkeuserät, muiden muassa henkilöstön vähentämi- mukaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, ylläpito vaihto kasvoi 40 prosenttia. Riihimäen tuotantolaitosten hyvin seen liittyvät kertaluontoiset palkkaerät. investointeihin ja uuden voimalan hankintoihin. Yhteistyökumppanit ja epäsuora Tutkimus- ja kehittämistoiminta Projektivientiä kasvattivat käynnistyneet uudet kohteet, Kustannustehokkuutemme parani huomattavasti vuoden 2010 aikana. Kasvaneen liikevaihdon ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta liikevoitto yli kaksinkertaistui. Kannattava liiketoiminta antaa meille mahdollisuudet vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja toteuttaa ympäristö- ja sosiaalista vastuutamme. sujunut tuotanto nosti kaukolämpötoimituksia. Vuoden aikana käynnistyi uusi rakennusjäteliiketoiminta. Liikevoitto yli kaksinkertaistui 15,7 miljoonaan euroon työllistäminen Konserni kehittää uusia käsittely- ja hyötykäyttöratkaisuja sekä nousseen liikevaihdon ja tehostustoimenpiteiden ansiosta. Yhtiö käyttää ulkopuolisia palveluja töissä, joita ei ole tar- palveluja. Konsernin mission Säästämme luonnonvaroja Tulos ylitti asetetut tavoitteet. Kustannustehokkuus kohentui koituksenmukaista tehdä itse. Ulkoistettuja töitä ovat muun mukaisesti tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteitä ovat huomattavasti vuoden aikana Riihimäen tuotannossa, missä muassa suurimpien investointien toteuttaminen, kunnossa pito materiaalihyötykäytön kehittäminen, energia- ja materiaali- käsiteltiin asiakasjätteitä 5 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja kuljetukset sekä IT- ja ravintolapalvelut. Niiden työllistävä hyötykäyttöä yhdistävät ratkaisut sekä toisaalta jäteperäisen mutta alemmin kustannuksin. Myös kiinteissä kustannuksissa vaikutus on yli 300 henkilötyövuotta, mikä vastaa oman henki- energiantuotannon lisääminen. Helmikuussa 2011 emoyhtiö saavutettiin kustannussäästöjä. lökunnan työpanosta. sai ympäristöluvan uudelle Voimala 2:lle. Osakkeenomistajat ja osakkeet Yhtiön osakekanta muodostuu A- ja B-osakesarjoista, joita molempia on kpl eli yhteensä kpl. B-osakkeet antavat 1 äänen ja A-osakkeet 20 ääntä yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon Ekokemin rahavirtojen jakauma, euroa ja yhtiön varoihin. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Yhtiön osakkeet ovat arvoosuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Osak kaiden määrä vuoden 2010 lopussa oli 249 kpl. Yhtiön osakkeet ovat noteerattuja Aalto Capital Oy -pankkiiriliikkeessä Lisäarvon tuottaminen Jätteenkäsittelypalvelut Vientipalvelut Tuotteet ja oheispalvelut Ympäristönrakentaminen euron osinkoa osakkeelta. Osinkoa maksettiin tilikaudelta 2009 Toimittajat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Hallituksen ehdotus osingoksi Toimittajat/investointihyödykkeet vuodelta 2010 on 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,0 milj. Ekokemin tuottama lisäarvo euroa. 22,2 % Tuotetun lisäarvon jakautuminen Muut 34,1 % SUOMEN VALTIO 10,5 % HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) Osinkopolitiikka Työntekijät Ekokem-konsernin tavoitteena on jakaa osinkoa keskimäärin Julkinen sektori prosenttia nettotuloksesta huomioiden liiketoiminnan Verot kehitystarpeet ja lähivuosien näkymät. Rahoittajat Yleishyödyllinen tuki, stipendit ympäristörahastosta Rahoittajat Konsernilla on korollista vierasta pääomaa 14,8 miljoonaa :100 suhteella tehdyn osakkeen pilkkomisen jälkeen 1,00 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen osakkeelta, mikä vastaa kaupparekisteriin merkityn 11,8 % 2007 Asiakkaat yhteensä Yhtiökokouksessa osingoksi päätettiin 100 euroa Ekokemin omistajat 2006 euroa lähinnä pankkilainoina. Velkaantuminen on vähäistä, ja 21,4 % Suomen Kuntaliitto Osakkeenomistajat Sidosryhmille jaettu lisäarvo omavaraisuusaste on säilynyt hyvänä. Vuoden aikana vallinnut Esitetyt rahavirrat kuvaavat konsernin liikevaihdosta saamia rahavirtoja ja niistä sidosryhmille jakautuneita osuuksia. Tu- alhainen korkotaso vähensi korkokustannuksia. loslaskelmaan sisältyviä eriä on täydennetty investoinneilla ja osingoilla. Luvut ovat tilinpäätöksestä johdettuja. 31

18 LÄHELLÄ Arvioimme toimintamme kaikki ympäristövaikutukset Ympäristö- ja jätepalvelujen toimipisteet, palvelukeskukset ja yrityspalvelukeskukset edistävät kukin omalta osaltaan jätteiden käsittelyn ensisijajärjestyksen toteutumista asiakkaan prosesseissa. Syntyneille jätteille etsitään paikallisia kierrätys- tai hyödyntämisratkaisuja tai käytetään konsernin omia prosesseja, jotta mahdollisimman suurelle osalle jätteitä löydetään luonnonvaroja säästävä käsittely. Paikallisesti toimien pystymme toteuttamaan palvelumme entistä paremmin. Samalla ympäristö hyötyy siitä, että asiantuntemuksemme on käytössä mahdollisimman laajalla alueella. tui Kuopion Sorsasalon palvelukeskuksen YVA-menettely. Aiemmin alkanut Hausjärven Kuulojan palvelukeskuksen toimipaikoilla laajennushankkeen YVA-menettely jatkui koko vuoden. Ympäristön tilaan liittyviä tutkimuksia tehtiin tarkkailusuun- VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN MINIMOIDAAN nitelmien mukaisesti kaikilla toimipaikoilla. Niiden mukaan EKOKEM ON LÄHELLÄ YHTEISTYÖSSÄ, LÄHELLÄ JA LUOTTAMUKSELLA 32 Ympäristön tila hyvä kaikilla ympäristön tila on pysynyt hyvänä. Ekokem kirjaa kaikki Ympäristöluvassa on määritelty toiminnalle asetettavat vaa- lähiasukkailta ja muualta Ekokemin ulkopuolelta tulevat timukset ja ympäristön tarkkailuvelvoitteet. Ekokemillä on toimintaa koskevat ympäristötiedustelut. Riihimäen laitoksen käytössä omana työkalunaan ympäristönäkökohtien tunnista- toiminnasta tehtiin viime vuonna kaksi hajuihin liittyvää tie- mismenettely, jota käytetään kaikkien toimintojen arvioin nissa. dustelua. Muilla toimipaikoilla ei ympäristötiedusteluja tehty. Tämä menettely on päivitetty vuonna 2010, ja sen mukainen Ekokemin uuden toiminnan käynnistyessä otetaan sen tarkastelu tehdään kaikille toimipaikoille vuoden 2011 aikana. vaikutukset lähiympäristöön huomioon hankkeen suunnit Ekokemin tavoitteena on minimoida toiminnasta ympä-ris- telussa. Laajemmista hankkeista tehdään lainmukainen tölle aiheutuvat vaikutukset. Kullekin toimipaikalle on asetet- ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), joka velvoit- tu ympäristöseurannan velvoitteet, joilla varmistetaan, että taa ympäristö vaikutusten lisäksi selvittämään myös hankkeen toiminnan vaikutukset ympäristöön hallitaan. sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2010 valmis- 33

19 LÄHELLÄ TOIMINTAMME LAAJUUs Palvelukeskukset Pilaantuneiden maiden ja teollisuusjätteiden vastaanotto, Riihimäki, Kuuloja välivarastointi, ohjaaminen hyödyntämiseen, käsittely ja Jäte- ja ympäristönhuollon sekä energiapalvelujen kehittäminen, loppusijoitus. tuotanto, myynti sekä konsernijohto. Ongelmajätteiden korkealämpötilapoltto, fysikaalis-kemialliset käsittelyt sekä loppusijoitus. Sijainti Vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärä ympäristöluvasta [t/a] Syyskuu Tiedotustilaisuus järjestettiin 3.5. henki- Joka toinen vuosi tehtävä henkilöstön löstölle yhtiön vuoden 2009 tuloksesta. työilmapiirikartoitus toteutettiin. Kuopiossa ja Kokkolassa lisättiin tiedo- Vuonna 2009 alkaneen Kehon ikä tusta teollisuusjätekeskuksien suunnitel- -tutkimuksen testit vietiin loppuun. mista, koska media ja asukkaat olivat olleet järjestettiin Hausjärven ja Riihimäen kiinnostuneita hankkeista. alakoulujen viidensien luokkien opettajille Ekokemin sidosryhmistä koostuva Yhteis- tiedotus- ja ideointitilaisuus Ekokemin työraati kokoontui Riihimäellä. kummikoulutoiminnan laajentamisesta. luvasta tonnia. Ympäristö- ja jätepalvelut Yrityspalvelukeskukset puhdistettiin Riihimäen laitosalueella ja sen Kesäkuu Marraskuu Ongelma- ja muiden jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja Kaupan ja rakentamisen jätteiden vastaanotto, lajittelu ja ympäristössä 70 linnunpönttöä kevätmuut- Tavattiin lähinaapureita Riihimäellä Ekokem järjesti asiakkailleen ohjaaminen jatkokäsittelyyn. Alueelliset jätehuoltopalvelut. ohjaaminen hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. tajille. Yhteistyö Kanta-Hämeen lintu- puolivuosittaisen käytännön mukaisesti ja Säästämme luonnonvaroja -seminaarin Toimintaa harjoitetaan paikallisten kumppanien kanssa seuraa- tieteellisen yhdistyksen kanssa aloitettiin esiteltiin Ekokemin meneillään olevia hank- tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. villa paikkakunnilla: Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Hämeenlin- vuonna keita ja tulevaisuuden näkymiä. Jätteiden käsittelyn yhteenlaskettu enimmäismäärä ympäristö Toukokuu Hausjärvi, Kuuloja Kouvola, Anjalankoski Pori, Ekokorpi Kuopio, Sorsasalo Kaukolämmön ja sähkön tuotanto. Ekokem ja sidosryhmät vuonna 2010 Maaliskuu Ekokem järjesti lähiluontotalkoot, joissa Sijainti Vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärä ympäristöluvasta [t/a] Riihimäki, Agantie Turku, Topinoja Pori, Mäntyluoto Kouvola, Anjalankoski Kiiminki, Jääli Iisalmi, Koljonvirta Kuopio, Kaatopaikantie Liperi, Ylämylly na, Valkea koski ja Kuopio Riihimäen tuotantolaitoksen avointen Joulukuu Huhtikuu ovien päivä järjestettiin Osallistujia oli Ekokem lahjoitti vuoden 2010 joululahja Uusiovoiteluöljyjen valmistuslaitos Kummikoulun 3.-luokkalaiset tutustuivat yli sata. varat hyväntekeväisyyteen. Valtakunnalli- Uusiovoiteluöljyjen valmistus Jämsänkoskella teollisuuden Ekokemiin ja tekivät Ekokemin tukeman käytetyistä hydrauliikka- ym. öljyistä. Vuosittainen käsittelyn retken tiedekeskus Heurekaan. Elokuu toimintaa. Paikallisella tasolla henkilöstö enimmäismäärä ympäristöluvassa on tonnia. Ekokem-Palvelun Kuopion teollisuusjät- Ekokem oli mukana vieraskasvilajien antaa 20 henkilötyöpäivän verran seuraa teen käsittely- ja kierrätyskeskushanketta torjunnassa, kun jättiputki- ja jättipalsami- ja ulkoiluapua Riihimäen vanhustenhuollon esiteltiin lähialueen asukkaille. jätettä hävitettiin veloituksetta Ekokemillä kohteissa pidettiin Ekokemin yhtiökokous kesän ja syksyn ajan. *lisäksi öljyisten vesien käsittely t, josta käytössä murto-osa Seinäjoella ja Ylivieskassa toimivat vastaanottopisteet yhteistyö- sesti tuetaan vuonna 2011 Luonto-Liiton Helsingissä. kumppaneiden tiloissa. Ekokemin opastuksella jäte hierarkia toteutuu Fenestra Oy:n Kuopion ikkuna komponenttitehtaan Tommi Reinikainen on ylpeä talon jätehuollon toimivuudesta. Esimerkiksi työstö purusta puristetaan paikan päällä brikettejä. Kuopion tehdas on pitkälle automatisoitu. Ikkunoiden puuosat maalataan vesiohenteisilla maaleilla. Fenestra siirtyi liuotteettomiin maaleihin jo vuosia sitten. Toimivat tietojärjestelmät varmistavat, ettei maaleja varastoida tarvetta enempää. Näin niitä ei juuri päädy ongelmajätteisiin, Tommi Reinikainen kertoo. Suurin yksittäinen Eko kemin ongelmajätekäsittelyyn päätyvä jae on maalauslinjojen pesuvesi, jota kertyy noin kaksi kuutiometriä päivässä. Pesuvesi kuljetetaan vajaan kilometrin päässä sijaitsevalle Ekokemin Kuopion ongelmajäteasemalle. Asema toimii kaupungin ja 18 kunnan omistaman jätekeskuksen yhteydessä. Siellä pesuvesi koaguloidaan eli sakkautetaan. Sakkautumista nopeutetaan vispaamalla joukkoon polymeeriä. Sen jälkeen pesuvesi neutraloidaan. Prosessissa syntynyt sakka toimitetaan jatkokäsittelyyn, ja erottunut neutraali vesi viemäröidään normaalisti ph:n tarkastusmittauksen jälkeen. Puhtaista hukkapätkistä energiaa Fenestra käyttää ikkunan valmistuksessa tarvittavan puun tarkkaan. Automaatio takaa, että puhtaan puuaineksen hävikki pysyy minimissään. Hihnakuljettimen päästä tipahtelee tulitikkuaskin mittaisia puiteaihion pätkiä, Ekokemin myyntipäällikkö JariPekka Karvonen kuvaa. Ekokem kuljettaa puun jätekeskuksen vastaanottokentälle, jossa se haketetaan ja toimitetaan teollisuuden energiaksi. Ekokem hoitaa Fenestran maalijätteiden lisäksi tehtaan koneiden ja laitteiden kunnossapidossa syntyvät ongelmajätteet, kuten työstö- ja voiteluöljyt. Tehtaalla syntyy myös vähäinen määrä aerosoli- ja SER-jätettä, jotka käsitellään Ekokemin laitoksissa. Energiatehokas kumppani Fenestra on energiatehokas kumppani, Karvonen kiittää. Automaation ansiosta tuotannon hävikki on vähäistä, ja hukkapalatkin käytetään hyväksi energiantuotannossa. Fenestran ikkunat varustetaan Pilkingtonin energia lasilla, ja vesiohenteisella maalilla käsitellyille puuosille annetaan kestävän kehityksen mukainen kymmenen vuoden lahoamattomuustakuu. Fenestran Tommi Reinikainen (vas.) esittelee Ekokemin Jari-Pekka Karvoselle tehtaan sivutuotteen, puubriketin. Hukkapuu kierrätetään edelleen energiaksi. 35

20 Läheistä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa LÄHELLÄ Edunvalvonta ja toimialan kehitys Ekokem seuraa aktiivisesti alan lainsäädännön muutoksia. Vuonna 2010 jätettiin lausunnot mm. jätelaki- ja jätevero lakiesityksistä. Ekokemin edustaja osallistuu ympäristöministeriön nimeämän Jätealan yhteistyöryhmän toimintaan. Ekokem osallistuu aktiivisesti toimialansa kehittämiseen Ympäristöyritysten Liitto ry:n (YYL) jäsenenä. Ekokem osallis- Ekokem ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien odotukset ja tarpeet, jotka selvitetään ja täsmennetään ryhmittäin. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaiden ohella oma henkilöstö ja toimipaikkojemme lähiasukkaat. Ekokemin henkilöstöpolitiikka pohjautuu yhteisesti määritellyille arvoille. Osaaminen, työhyvinvointi sekä henkilöstön vahva sitoutuminen Ekokemiin ja yhtiön toimintaan ovat tärkeitä yhtiön menestymiselle. teollisuuden työehtosopimuksiin. Aineellisen palkitsemisen järjestöjen kuten Euritsin (European Union for Responsible Ekokemin palkkausjärjestelmät perustuvat pääosin kemiantärkeimmät osatekijät ovat työn vaativuudesta ja henkilökohtaisesta pätevyydestä muodostuva peruspalkka sekä yhtiön kehittämistavoitteista johdettu tavoitepalkkio. Palkkausjärjestelmien kehittäminen varmistetaan tarkastelemalla vuorovuosina eri henkilöstöryhmien palkkausperusteita. tuu asiantuntijana ja jäsenenä myös kansainvälisten jätealan Henkilöstön rakenne Palkkiojärjestelmä muodostuu lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemis- ja kannustejärjestelmistä. Lyhyen aikavälin järjestelmien Incineration and Treatment of Special Waste), ISWAn (International Solid Waste Association) ja CEWEPin (Confederation of Ekokemin palveluksessa oli vuoden 2010 aikana keskimäärin tarkastelujakso on vuosi, ja niiden piiriin kuuluu koko henkilö- European Waste-to-Energy Plants) toimintaan. 309 henkilöä (326). Vuoden lopussa henkilökunnan määrä oli kunta. Pitkän aikavälin järjestelmän tarkastelujakso on kolme 315 (314). Ekokemissä keskimääräinen palvelusaika on 9,5 vuotta, ja se koskee yhtiön avainhenkilöitä. Vahva yrityskuva vuotta (9,5). Vakituisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus vuon- Sidosryhmävuorovaikutustamme ohjaavat eettiset periaatteet ja arvot. Aktiivinen ja avoin vuorovaikutus on olennainen osa Myönteinen yrityskuva kertoo sidosryhmien luottamuksesta ja arvojemme mukaista toimintaa. Vuonna 2010 kävimme vuoro- tyytyväisyydestä. Seuraamme yrityskuvamme kehitystä puhelua sidosryhmiemme kanssa. muun muassa Taloustutkimuksen työelämän päättäjät -tutkimuksen tuloksista. Lähinaapurit Tutustu ekokemiläisiin Kannustaminen ja palkitseminen Alan yritysten yrityskuvan tärkeimpinä tekijöinä pidetään Henkilökuntaa kannustetaan lisäksi aloite- ym. palkkioilla na 2010 oli 6,3 prosenttia (9,3 %). sekä tukemalla harrastus- ja virkistystoimintaa. Työilmapiiri tutkittiin TyöterveyShuolto tukee jaksamista Ekokemissä tutkitaan työilmapiirin kehittymistä joka toinen Ekokemin työterveyshuollon painopistealueita ovat vuoteen vuosi. Vuoden 2010 tutkimustulokset olivat pääasiallisesti 2013 ulottuvassa toimintasuunnitelmassa jaksamisen tuke- toimintavarmuutta, palvelujen laatua, henkilöstön asiantunte- vuoden 2008 tasolla ja varsin lähellä vertailuorganisaatioiden minen ja terveyden edistäminen. Työkyvyn ylläpitämiseen ja Lähinaapureidemme luottamus toimintamme turvallisuuteen on musta ja asiakaspalvelua. Niissä kaikissa Ekokem sijoittui neljän tasoa. Poikkeuksena oli jonkin verran heikentynyt työnantaja- kohottamiseen pyritään kattavan työterveyshuollon tarjoaman liiketoiminnallemme ensisijaisen tärkeää. Viestintä toimipaikko- parhaan joukkoon. Kun kaikki yrityskuvatekijät huo mioidaan, kuva, joka oli edelleen kuitenkin hyvällä tasolla. terveyskasvatuksen kautta. Ekokem myös tukee henkilöstön jemme lähiympäristön kanssa luo edellytykset luottamukselle. Ekokem sijoittui alan kärkeen vuonna Tutkimuksen vastausprosentti oli hyvä, 80,3 prosenttia. Lakimääräisten kuulemisten, joita on muun muassa YVAmenettelyissä, lisäksi järjestimme lähinaapuritilaisuuksia ja osallistuimme eri tapahtumiin yhteensä viisi kertaa Riihi Yrityskuva, yleisarvosana Ekokem Työilmapiirin kehittymiseen ja työssä jaksamisen tukemiseen on Ikäohjelma koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Työkykyä panostettu erityisesti kehityskeskusteluissa, osaamisen kehittä- vahvistava vaihe alkaa 55-vuotiaana. Täytettyään 60 vuotta misessä, esimiestyön kehittämisessä ja ikäjohtamisessa. jokainen ekokemiläinen saa ylimääräisen vapaapäivän joka mäellä, Kuopiossa ja Kouvolassa. Riihimäen päätoimipaikkamme Yhteistyöraati kokoontui toinen kuukausi. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuonna 2010 Tasa-arvo 10 vuonna 2010 kaksi kertaa. Kuopion Sorsasalon toimipaikan toiminnan vuorovaikutuksen kehittämiseksi perustettiin 8,06 8 naapuriraati, joka kokoontui kerran. oli 62,2 vuotta (63,9). Ekokem on mukana Kehon ikä -tutkimusprojektissa, jossa Ekokemissä työskenteli vuoden 2010 lopussa 82 naista (77) ja selvitetään keinoja vaikuttaa ihmisten liikunnan harjoittami- 233 miestä (237). Yhtiön hallituksessa on kolme naista ja johto- seen. ryhmässä yksi nainen. Naisten keskipalkka oli 90 prosenttia (89 6 Viranomaiset Energia- ja ympäristöliiketoiminnassa sekä erityisesti vaaral- urheilu-, kuntoilu- ja muuta vapaa-ajan toimintaa. %) miesten keskipalkasta. Ekokemillä on tasa-arvosuunnitelma Henkilöstön rakenne HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT PÄIVÄÄ/HENKILÖ listen aineiden käsittelyssä ja kuljetuksissa lupa- ja valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli. Ekokemin toiminnan monipuolisuuden, kasvun ja valtakunnallisuuden vuoksi vuoropuhelu eri viranomaisten kanssa on jatkuvaa. arvot Vastuullisuus Ympäristömyötäisyys Avoimuus 36 Yhteistyö ja palveluhenki Asiantuntijuus Tuloksellisuus 37

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Markus Rauramo, City Solutions divisioonan johtaja 27. toukokuuta 2016 1 Fortum ostaa Ekokemin Ainutlaatuinen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten

Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Satu Jaakkonen, SYKE MUTKU-päivät 11.-12.3.2009 Hämeenlinna Taustaa Suomessa kunnostetaan nykyisin vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä pilaantuneita

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle. ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö

Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle. ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö Taustoitusta PIMAkärkihankkeelle ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio I2.5.2016 info- ja verkostoitumistilaisuus ympäristöministeriö Valtakunnallinen PIMA-strategia Hyväksyttiin joulukuussa 2015 PIMA-alueiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro

Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Bioenergian kestävyys seminaari, 3.12.2015, Helsinki Kestävyyden osa-alueiden painottaminen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot