Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020"

Transkriptio

1 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

2

3 HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia uudistamaan tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten mahdollistuu jatkuva tekninen ja tuotantotekninen muutosprosessi. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Sähköposti: Internet: Leica ST5020 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Käyttötarkoitus Laitteen käyttäjien pätevyys Laitetyyppi Turvallisuus Turvallisuusohjeita Varoitukset Laitteen osat ja spesifikaatiot Yleiskuva laitteen osat Laitteen spesifikaatiot Vakiotoimitus pakkausluettelo Tekniset tiedot Astiajärjestelmä Ensikäyttöönotto Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Laitteen asentaminen Vesijohtoveden liitäntä Lämpökammion (lisävaruste) asentaminen Ilmanpoistoletkun liitäntä (lisävaruste) Aktiivihiilisuodattimen asennus Laitteen paikoittaminen Sähköliitännät Hälytystoiminnot Kuljetus Käyttö Laitteen kytkeminen päälle Ensikäyttöönoton tarkistusluettelo Kosketusnäytön toiminnot Käyttöpaneeli yleiskatsaus Tietojen syöttö Käyttöoikeustasot Päävalikko Järjestelmäasetukset Käyttöpaneeli Hälytys Salasanan määrittäminen Käyttöohje V /2009

5 Sisällysluettelo Päivämäärän/kellonajan asettaminen Liike Katselu ja tulostus luettelo Aseman asetukset Kalibrointidialogi Tietojen tallennus Instrument status Asemapainikkeet Asematyypit Asematyypin valinta Asematyypin vaihto Värjäysohjelmat Ohjelmien laatiminen Ohjelmavaiheiden määrittely Pidikkeen värin osoittaminen Käynnissä olevat ohjelmat Värjäys Telineiden lataaminen Ohjelmien käynnistäminen Värjäysohjelman keskeyttäminen Ohjelmien päättäminen Puhdistus ja kunnossapito Laitteen puhdistus Huolto Huoltoaikataulu Vianhaku Yleistä Virheiden korjaaminen Sähkökatko Toisiosulakkeiden vaihto Takuu ja asiakaspalvelu Liite Astiakartta Lisävarusteet EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Käyttövihjeet eli laitteen käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty informatiosymbolilla. 1.2 Käyttötarkoitus Leica ST5020 on histologisissa ja sytologisissa rutiinivärjäyksissä käytettävä värjäysautomaatti. Se on suunniteltu käytettäväksi patologisissa laboratorioissa suorittamaan ainoastaan seuraavat tehtävät: Mikroskoopin objektilaseihin kiinnitettyjen kudosnäytteiden tai sytologisten näytteiden ohuiden kohtien värjäys Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. Laitteen käyttö muulla tavoin ei ole sallittua! (5) ENTER Tulenarat liuottimet ja reagenssit on merkitty tällä symbolilla. Laitepinnat, jotka kuumenevat käytön aikana, on merkitty tällä symbolilla. Suluissa olevat numerot viittaavat piirrosten vastaavilla numeroilla merkittyihin kohtiin. Kosketusnäytön toimintonäppäinten nimiin viitataan tekstissä lihavoiduilla isoilla kirjaimilla. 1.3 Laitteen käyttäjien pätevyys Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica ST5020 -laitetta. Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. 1.4 Laitetyyppi Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä laitetyyppiä. Tyyppikilpi, johon sarjanumero on merkitty, on kiinnitetty laitteen taakse. 6 Käyttöohje V /2009

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tässä luvussa esitettyjä turvallisuusohjeita ja varoituksia. Lue nämä ohjeet, vaikka hallitsisit jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuusohjeita Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyviä tietoja ja on tärkeä osa laitetta. Käyttöohjetta on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten. Käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CEvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: Saat materiaalien turvallisuutta koskevia tietoja kemikaalien toimittajalta. Niitä on saatavilla myös internetin kautta: Laitteeseen tai sen lisävarusteisiin kuuluvia suojavarusteita ei saa poistaa eikä niihin saa tehdä muutoksia. Vain valtuutettu ja pätevä huoltohenkilökunta saa korjata laitetta ja käsitellä laitteen sisäosia. 2.2 Varoitukset Valmistajan asentamat varolaitteet ovat vain tapaturmantorjunnan perusta. Päävastuun tapaturmien torjunnasta kantavat ensisijaisesti laitteen omistava laitos ja omistajan lisäksi laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen valtuutetut henkilöt. Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita ja varoituksia laitteen moitteettoman käytön varmistamiseksi. Leica ST5020 7

8 2. Turvallisuus Varoitukset itse laitteessa olevat merkinnät Laitteen varoituskolmiolla varustetut merkinnät ilmoittavat, että (tässä käyttöohjeessa määritettyjä) oikeaa käyttöä koskevia ohjeita on noudatettava osan käytön tai vaihdon yhteydessä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, henkilövahinkoihin, instrumentin tai lisävarusteiden vaurioitumiseen. Käytön aikana kuumenevat laitteen pinnat on merkitty tällä symbolilla. Pintojen koskettaminen voi johtaa palovammoihin. Varoitukset kuljetus ja asennus Laitteen saa kuljettaa vain pystysuorassa asennossa. Laitteen nostamisessa / kantamisessa tarvitaan neljä henkeä. Asenna laite aivan tasaiselle laboratoriopöydälle. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle (ikkunat). Laite ON liitettävä maadoitettuun verkkopistorasiaan. Laitetta ei saa liittää jatkojohtoon, jossa ei ole suojamaadoitusliitintä. Laite tunnistaa automaattisesti asennnuspaikan jännitteen ja taajuuden. Jos lämpökammioita asennetaan lisää, ne on asetettava asennuspaikan jännitteeseen ja taajuuteen sopiviksi. Laitteen käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä läheisyydessä saa olla syttymislähteitä. Leica ST5020:ssa käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä. Älä käytä laitetta huoneissa, joissa on räjähdysvaara Jos laitteen varastointipaikan ja asennuspaikan lämpötiloissa on huomattava ero ja ilmankosteus on sen lisäksi suuri, kondenssiveden muodostuminen on mahdollista. Tässä tapauksessa on odotettava vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin laitteeseen kytketään virta. Laite voi vaurioitua, jos tätä ohjetta ei noudateta. Varoitukset reagenssien käsittely Ole varovainen reagensseja käsitellessäsi! Käytä aina kumihanskoja ja suojalaseja käsitellessäsi tässä laitteessa käytettäviä kemikaaleja. Kudoksen imeyttämisessä käytettävät reagenssit voivat olla sekä myrkyllisiä että tulenarkoja. Hävitä kaikki jäteliuokset paikallisten säädösten ja yrityksen tai instituution jätteiden hävitystä koskevien menettelytapojen mukaisesti. 8 Käyttöohje V /2009

9 2. Turvallisuus Varoitukset laitteen käyttö Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica ST5020 -laitetta. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksessa ja käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Kytke verkkovirta pois päältä ja irrota laitteen johto pistorasiasta hätätapauksen sattuessa. Käytä reagenssien käsittelyn (reagenssiasemien täyttäminen / tyhjentäminen, laitteen käsittely kannen / kansien ollessa auki) yhteydessä tarkoitukseen soveltuvia suojavarusteita (laboratoriotakki, käsineet, suojalasit). Käytä laitetta vain joko aktiviihiilisuodattimen tai poistoilmaletkun kanssa. Vaikka laitetta käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti, sen käytön yhteydessä syntyy vaarallisia liuotinhöyryjä, jotka ovat terveydelle haitallisia ja voivat myös aiheuttaa tulipalovaaraan! Tulipalovaara, kun laitteen välittömässä läheisyydessä (liuotinhöyryt) työskennellään avoimella tulella (Bunsen-polttimella)! Noudata tästä syystä 2 metrin turvaetäisyyttä! Jos värjäysohjelma joudutaan keskeyttämään pitemmäksi aikaa, älä jätä vesijohtovesiasemiin objektilasitelineitä, jotta ne eivät kuivuisi. Varoitukset huolto ja puhdistus Katkaise laitteen virta ja irrota se verkkovirrasta ennen kaikkia huoltoa tai puhdistusta koskevia toimenpiteitä. Älä puhdista laitetta liuottimilla, jotka sisältävät asetonia tai ksyleeniä. Laitteen sisällä oleviin komponentteihin ei saa käytön eikä puhdistuksen aikana roiskua nestettä. Puhdistusaineita käsitellessäsi noudata kaikkia tuotteen valmistajan ja laboratorion turvallisuutta koskevia ohjeita. Pese vesijohtovesi- ja reagenssiasemat astianpesukoneessa enintään +65 C lämpötilassa. Käytä tavallisia laboratorioiden astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita. Älä koskaan pese asemia korkeammissa lämpötiloissa, sillä asemat voivat vääntyä! Laitteeseen roiskuneet liuottimet (reagenssit) on pyyhittävä pois välittömästi! Pitkäaikaisen altistuksen yhteydessä kannen pinnat kestävät vain tietyn määrän liuottimia! Puhdista kannet, ohjaustaulu ja runko tavallisilla kotitalouksissa käytettävillä puhdistusaineilla - yllä olevassa turvallisuusohjeessa on mainittu puhdistukseen soveltumattomat ainesosat! Ole varovainen ohjelmien yhteydessä, jotka alkavat uunivaiheella. Tässä tapauksessa latausasema, josta näytepidin otetaan kuljetusvarrella, EI saa olla täytetty syttyvällä reagenssilla (esim. ksylolilla). Uunin lämpötila on korkeimmillaan 80 C, jolloin reagenssi voi syttyä ja vahingoittaa laitetta sekä näytteitä. Samasta syystä ohjelmavaiheita ei koskaan saa suorittaa uuneissa reagenssiasemasta, jossa on sytyviä reagensseja. Leica ST5020 9

10 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuva laitteen osat Aktiivihiilisuodatin Yksink. (kaksink.) Lämpökammio- Kuljetusvarsi kannatin moduulit Kansi Huuhteluasemat astia Värill. kosketusnäyttö Verkkokytkin Siirto päällystyslaitteeseen Leica CV5030 (lisävaruste) Täyttölokero Tyhjennyslokero Paikka PCMCIA kortille Kuva 1 10 Käyttöohje V /2009

11 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Laitteen tausta Tuulettimen elektroniikka Tietoliitännät Virransyötön tuloaukko (elektroniikka) Virransyötön lähtö Verkkovirran syötön tuloaukko Toisiosulakkeet Siirto päällystyslaitteeseen (lisävaruste) Säädettävä jalka Lämpökammioiden suojus Tyhjennysletku Ilmanpoistoaukko Tyhjennysletku DI-vedensyöttö asema 7 Vedensyöttö asemat 8-12 Astiakartta Kuva 2 Lämpökammiomoduulit Huuhteluasemat Huuhteluasema DI-vesi astia Värill. kosketusnäyttö Tyhjennyslokero Täyttölokero Kuva 3 Leica ST

12 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.2 Laitteen spesifikaatiot Korkea käsittelynopeus (maksimissaan 12 telinettä samanaikaisesti). Käsittelee samanaikaisesti monta eri ohjelmaa. TFT-kosketusvärinäyttö. Graafinen ja älykäs käyttöliittymä. Tilannekohtainen On-line-avuste. Prosessin graafinen näyttö värillisessä näyttöruudussa. Reagent Management System (reagenssien hallintajärjestelmä). Monikielinen. Enintään 40 asemaa. Täyttölokero enint 4 asemalla. Tyhjennyslokero enint 4 asemalla. Enintään 6 huuhteluasemaa, 2 eri vesilähteen mahdollisuus. (erillinen syöttö) CodeRack TM ohjelmoitava objektilasiteline telineen automaattista käynnistystä varten. Ylivirtaussuoja (anturi) ruostumatonta terästä olevassa altaassa. Integroitu höyrynvalvontajärjestelmä ulkoisella letkulla/suodattimella. Lisävarusteet Lämpökammiomoduulit maks. +65 C ja enintään 4 asemaa. Lämmitetyt reagenssiasemat (maks C), enint. 2. Erikoisvärisarja. (erikoisastia, jossa vähemmän reagenssia ja telineitä). Päällystyslaitteen liitännässä tarvittavat varusteet. (automatisoitu värjäys ja päällystys ilman käyttäjän toimenpiteitä). Ilmanpoistoletku. Objektilasiteline (muovinen). Sovitin muiden valmistajien telineitä varten. 12 Käyttöohje V /2009

13 3.3 Vakiotoimitus pakkausluettelo 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Leica ST5020 -laitteen vakiovarusteet: 1 Leica ST5020 -peruslaite 31 reagenssikyvettiä (kahvoineen ja kansineen) huuhtelukyvettiä aktiivihiilisuodatinta virtajohtosarja: 1 virtajohto D virtajohto UK ST-BU F-5A virtajohto USA-C-J lisävarustesarja, johon kuuluu: verkkoliitäntäjohto reagenssikyvettiä, kokon. (kahvoineen ja kansineen) pidikepakkaus, punainen, 5 kpl pidikepakkaus, keltainen, 5 kpl pidikepakkaus, valkoinen, 5 kpl pidikepakkaus, vaaleansininen, 5 kpl pakkaus objektilasitelineitä 30, muovinen, 5 kpl jätevesiletku, pituus 4 m jätevesiletkun letkunkiristin vesijohtoveden syöttöletku, pituus 2,50 m, kokon., 3/4 liitäntä vesihanaan V siivilä 3/4-40/22 A6 (syöttöletkun siivilä) kierrenippa tiivistettä vesijohtoveden syöttöletkulle vatupassi venttiilien ja O-renkaiden erikoisrasva (OHA), 25 ml työkalusetti: 1 ruuvimeisseli 5,5 x kuusiokoloavain, koko 3,0, kahvalla kuusiokoloavain, koko 4,0, kahvalla kuusiokoloavain, koko 6, rengaskita-avain, koko yksikita-avain, koko varasulakesarja: 4 x T 2,0 A x T 2,5 A x T 4,0 A Leica ST5020 Multistainer -värjäysautomaatin käyttöohje Leica ST

14 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.4 Tekniset tiedot Yleistä Hyväksynnät: Laitekohtaiset merkinnät sijaitsevat tunnistemerkin vieressä Nimellisjännite: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Nimellistaajuus: Hz Maksimiottoteho: 1400 VA IEC 1010 luokitukset: Suojausluokka 1 Likaantumisaste 2 Ylijännitekategoria II: 800 V sykäys (120 V -järjestelmät) 1500 V sykäys (240 V -järjestelmät) Kaukohälytysrele: Ensiösulakkeet: Toisiosulakkeet: 24 V AC/DC, maksimi 2 A Liitäntä: Potentiaaliton kosketus (voidaan käyttää sekä tavallisesti avoimena että tavallisesti suljettuna piirinä) Schurter: tyyppi FST, verkkojännitetulo 2 x T 8 A Lankasulake, Ø 6,3x32 mm Tyyppi: Schurter FST F1: T 2.0 A F2: T 2.0 A F3: T 2.5 A F4: T 4.0 A Käyttölämpötila-alue: 15 C to 40 C Suhteellinen kosteus: 10% - 80%, ei-kondensoiva 14 Käyttöohje V /2009

15 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Mitat ja paino Peruslaite (L x S x K), mm: 1060 x 750 x 540 Kuivapaino, ilman pakkausta: n. 90 kg Paino, pakattuna: n. 110 kg Tehoa koskevat tiedot Objektilasien käsittelynopeus: ohjelman rakenteesta riippuen Objektilasien määrä: enint.12 objektilasitelinettä (12 eri ohjelmalla) Objektilasitelineen kapasiteetti: 30 objektilasia Asemien kokonaislukumäärä: 40 ( lämpökammiota) asemien kokonaislukumäärä: enint. 34 astioiden tilavuus: 450 ml Huuhteluasemien lukumäärä: enint. 5 ja 1 DI-vesi (lisävaruste) Lämpökammio (lisävaruste): 2 tai 4 Lämpökammion lämpötila: 40 C - 70 C (104 F F) Inkubointiajan asetus: 0 s - enint. 23 tuntia, 59 minuuttia., 59 sekuntia Täyttö/tyhjennysasemat: enint. 4 kutakin, vähint. 1 kutakin Muistikapasiteetti: enint. 50 ohjelmaa, jossa kussakin enint. 40 ohjelmavaihetta Integrointi: liitäntä Leica CV5030 päällystyslaitteeseen (lisävaruste) Leica ST

16 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.5 Astiajärjestelmä 1 6 astia astiat voidaan ottaa yksitellen pois täyttämistä varten. Täytä reagenssiastiat käyttöä varten niiden sisällä olevaan merkintään saakka (noin 450 ml) ja laita ne laitteen sisään kulloinkin käytettävien ohjelmien vaatimaan paikkaan. Varmista, että reagenssiastiat ovat oikein paikoillaan ja kahvat (1) ovat sivulla eivätkä estä objektilasitelineen liikkumista. Astioiden sulkeminen kannella (6) vähentää haihtumista, kun reagenssiastiat eivät ole käytössä. Täyttö- ja tyhjennyslokeroiden astiat (E25 ja L36) voidaan halutessa täyttää reagenssilla. Laite ei kuitenkaan pysty kontrolloimaan upotusaikaa näissä asemissa. 3 Huuhteluasemat Huuhtelujärjestelmä koostuu viidestä (lisävarusteena saatavilla myös kuudes) huuhteluasemasta, joista kuhunkin mahtuu yksi objektilasiteline. Vesi tulee huuhteluasemalle pohjassa olevan liitäntäkappaleen (2) kautta ja menee ulos vasemmassa yläreunassa olevan ylivuotoaukon (3) kautta. Huuhteluasemissa on kohdistustappi (4) ja ne voidaan laittaa laitteeseen vain yhdessä suunnassa. Menettele varovasti huuhteluaseman sijoittamisessa tai poistamisessa, koska liiallisen voiman käyttö voi vaurioittaa tiivisteenä toimivaa O-rengasta (5). Sivele O-renkaaseen rasvaa ennen huuhteluasemaan laittamista. Kun haluat käyttää huuhtelujärjestelmää, avaa laboratoriohana hitaasti kokonaan. Leica ST5020 -laitteen läpivirtausventtiili rajoittaa huuhteluasemien kokonaisvirtauksen 1,6 litraan minuutissa/asema Kuva 4 Jos virtaus vähenee jostain syystä tämän lukeman alapuolelle, ohjelmassa määriteltyä huuhteluaikaa voi olla tarpeen jatkaa. 16 Käyttöohje V /2009

17 4. Ensikäyttöönotto 4.1 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Tukeva, aivan vaakasuora laboratoriopöytä, jonka pinta on tasainen ja jonka minimileveys on 1,60 m ja minimisyvyys 0,80 m. Vesihana enintään 2,5 m päässä ja viemäri enintään 2 m päässä laitteen takapaneelissa olevista vastaavista syöttö- ja poistoaukoista. Jos laitetta aiotaan käyttää poistoilmaletkun kanssa, tarvitaan höyrykaappi, joka on enintään 3,5 metrin päässä laitteesta. Vaihtoehto: käyttö aktiivihiilisuodattimen kanssa. Laboratoriopöydän yläpuolelle on jäätävä tarpeeksi tilaa (n. 0,9 m) laitteen kannen ongelmattomaan avaamiseen / sulkemiseen. Lähes tärinätön lattia. Ympäristön lämpötila jatkuvasti +10 C:n ja +40 C:n välillä. Suhteellinen ilmankosteus enintään 80%, ei kondensaatiota. Älä aseta sellaisten laitteiden läheisyyteen, jotka voivat täristä. Leica ST5020:ssa käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä. Laitteen käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä läheisyydessä saa olla syttymislähteitä. Älä käytä instrumenttia huoneissa, joissa on räjähdysvaara 4.2 Laitteen asentaminen Kun nostat laitteen, tartu kiinni sen kantokahvoista (1, kuva 5). Laitteen nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan 4 henkeä, sillä laite painaa noin 95 kg. 2 1 Kuva 5 Aseta laite pöydälle. Ruuvaa kantokahvat irti (irrota ruuvit (2) kuusiokoloavaimella, koko 6,0) ja laita ne varastoon. Vedä muovinen suojus pois. Tarkista, että kaikki tilaamasi osat ja varusteet ovat mukana. Leica ST

18 4. Ensikäyttöönotto 4.3 Vesijohtoveden liitäntä Vedensuodatin Leica suosittelee, että laitteen mukana toimitetun suodattimen sihdin (kohta 3 kuvassa 6) lisäksi asennetaan vedenottokohdan ja ST5020:n väliin sedimenttisuodatin, joka varmistaa, että laitetta käytetään aina vain puhtaalla vedellä. Käytettävällä sedimenttisuodattimella tulee olla seuraavat ominaisuudet: Suodatinyksikkö: 25 μm Läpivirtausmäärä: n. 10 l/min (kun käytössä 5 vesiasemaa) Paineenkestävyys: 10 bar Liitäntä suodattimen lähtöön: 1/2 ulkokierre Suodatinpanos on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. Hyvin likainen suodatinpanos on vaihdettava uuteen. Vesijohtoveden syöttöletkun liitäntä Ota vedensyöttöletku pois pakkauksesta huomioi tiivisteet (4) Kuva 6 Työnnä yksi tiiviste (4) paikoilleen kierreliitäntään (6). Laita varatiiviste(et) talteen. Työnnä siivilä (3) vesijohtoon ruuvattuun liitosmutteriin (5) (katso kuva 6). Älä asenna muita tiivisteitä, koska siivilä toimii myös tiivisteenä. 18 Käyttöohje V /2009

19 Laitteen takapaneeli vesijohtoveden liitännät Ensikäyttöönotto Ruuvaa vesijohtovesiasemien 8-12 vedensyöttöletku (7 kuvassa 8) vesihanaan ja työnnä toinen pää syöttöaukkoon (8 kuvassa 7). Jos asemaa 7 (kuva 3) käytetään myös vesijohtovesiasemana, liitä toinen vedensyöttöletku (lisävaruste) syöttöaukkoon (9). Kuva 7 Laitteen takapaneeli veden syöttö- ja tyhjennysliitännät Syöttöaukko (9) syöttää vettä (tai muuta erillisen liitännän kautta syötettävää ainetta) ainoastaan asemalle 7. Jotta asemaa 7 voitaisiin käyttää vesiasemana, on sinne laitettava huuhteluastia ja asema 7 on määriteltävä vesijohtovesi- tai täysin-deionisoitu-vesi- asemaksi (DIvesiasema) asemien asetusvaihtoehdoissa. (katso myös luku 5.5.3) Kuva 8 Leica ST

20 4. Ensikäyttöönotto Jätevesiletkun asennus Letkun liitäntäkappaletta (10) voidaan kääntää eri suuntiin riippuen siitä, sijaitseeko tyhjennysputki laitteen oikealla vai vasemmalla puolella. Voit kääntää liitäntäkappaletta, kun avaat letkunkiristimen (12) ruuvia (11) tarpeeksi niin, että liitäntäkappaleen (10) kääntäminen on mahdollista. Käännä liitäntäkappale haluamaasi asentoon (aukon on aina osoitettava hieman alaspäin) ja kiristä ruuvi (11 jälleen). 14 Kuva 9 Kierrä ruuvia (15) vasemmalle (käytä ruuvimeisseliä), kunnes letkunkiristin (14) on tarpeeksi suuri menemään jätevesiletkun (13) päälle. Kiinnitä jätevesiletku (13) liitäntäkappaleeseen (10) ja paikoita letkunkiristin (14) kuvassa 9 näkyvällä tavalla. Tärkeää! Kun asennat tyhjennysletkun, varmista aina, että letku osoittaa aina tarpeeksi alaspäin ulostuloaukosta (liitäntäkappaleesta (10))! Kierrä ruuvia (15) oikealle, kunnes letkunkiristin (12) kiinnittää letkun (13) tiukasti liitäntäkappaleeseen (10). Työnnä jätevesiletku (13) tyhjennysputkeen ja varmista paikoilleen. 20 Käyttöohje V /2009

21 4. Ensikäyttöönotto 4.4 Lämpökammion (lisävaruste) asentaminen Ota lämpökammiosarja ulos laatikosta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana Seuraavien osien on oltava mukana: 15 - Lämpökammiomoduuli 16 - Parafiinin keräysastia 17 - Suojus 18 - Ruuvit 19 - Tiivisteet 20 - Ruuvimeisseli 21 - Kuusiokoloavain, koko 2, Kuusiokoloavain, koko 4, Työnnä parafiinin kerääjäastia lämpökammiomoduulissa sitä varten olevaan aukkoon (mahdollista vain yhdessä suunnassa). Kuva 10 Jänniteasetus V Jänniteasetus V 23 Takapaneeli lämpökammio Tarkista jännitteen valitsimen asetus ja muuta tarvittaessa. Tärkeää! Jännitteenvalintakytkin on asetattava samalle verkkojännitteelle kuin laite. Kun haluat muuttaa jännitteen valitsimen asetusta, työnnä ruuvimeisseli (20) koloon (23) ja kierrä varovasti, kunnes oikean jännitemerkinnän yläpuolella oleva valkoinen piste on valkoisen kolmion alapuolella. 115 tarkoittaa: laitteen jännite on V. 230 tarkoittaa: laitteen jännite on V. Kuva 11 Leica ST

22 4. Ensikäyttöönotto Tärkeää! 27 Ennan kuin suoritat asennuksen mitään muita vaiheita, katkaise instrumentista virta ja irrota pistoke verkosta Suojuspaneeli (26) on otettava pois laitteen oikeasta sisäseinämästä, jotta kuljetusvarsi pääsee lämpökammioasemiin. Ota kuusi ruuvia (27) (kuusiokoloavain, koko 2.5) pois ja irrota suojuspaneeli (26). Laita ruuvit ja suojuspaneeli talteen seuraavaa käyttöä varten. Kuva Ota laitteen takaseinämässä olevien sähköliitinten oikealla puolella oleva suojuspaneeli (28) pois Avaa paneelin (28) irrottamiseksi vain neljä ruuvia (29). Älä avaa kahta ruuvia (30)! Kun lämpökammio on asennettu, kiinnitä suojuspaneeli (kuuluu lämpökammion vakiovarusteisiin) (17 kuvassa 10) neljällä ruuvilla (29) siten, että valittu jännite näkyy ulkopuolella. Kuva Käyttöohje V /2009

23 4. Ensikäyttöönotto Lämpökammion asennus (jatkoa) Tärkeää! Jos asennetaan vain yksi lämpökammio, sen on sijaittava oikealla puolella (laitteen takaa katsottuna) Aseta lämpökammio kiskojen (32) päälle ja työnnä sisään. Jatka työntämistä, kunnes lämpökammion liitäntäkappaleet (paikoitusnasta (24), yhdyskisko (25), katso kuva 11) lukittuvat laitteen vastaaviin asemiin (31). 15 Kuva 14 Varmista lämpökammio (15) seuraavaksi kahdella ruuvilla (18) ja aluslaatalla (19) laitteessa tätä varten oleviin reikiin. 18, 19 Jos olet tilannut toisen lämpökammion, asenna se samalla tavalla kuin ensimmäinen. Kiinnitä suojus (kohta 17 kuvassa 10) siten, että lämpökammiolle (15) valittu jännitealue on sama kuin kaiverrettu jännitealue. Kuva 15 INSTRUMENT STATUS Näyttämä ennen Näyttämä, kun lämpökammioiden lämpökammiot on asennusta asennettu Pistä laitteen johto takaisin pistorasiaan ja kytke virta. Laite havaitsee lämpökammiomoduulit automaattisesti ja näyttää ne laitetilassa (instrument status). Mene aseman vaihtoehtoihin ( stations options ) ja aseta haluamasi lämpökammion lämpötila. (Katso lisätietoja luvusta 5.5.3, sivullta 56). Kuva 16 Leica ST

24 4. Ensikäyttöönotto 4.5 Ilmanpoistoletkun liitäntä (lisävaruste) Kuva 17 Jos laitetta käytetään ilman aktiivihiilisuodatinta, siihen on asennettava ilmanpoistoletku. Ilmanpoistoletku kiinnitetään laitteen takana vasemmalla sijaitsevaan tuulettimen koteloon (68). Ota osat pois pakkauksesta ja tarkista, että mikään osa ei puutu. Seuraavien osien on oltava mukana: 60 - ruuvimeisseli 61 - kuusiokoloavain, koko 2, letkunkiristin 63 - kuusiokoloavain ja aluslaatta 64 - letkun liitäntäkappale ja tiiviste 65 - ilmanpoistoletku Kiinnitä liitäntäkappale (64) kahdella ruuvilla (63) tuulettimen kotelossa (68) oleviin kierrereikiin (66). Kierrä kiristysruuvia (67) vasemmalle (ruuvimeisselillä (60)), kunnes letkunkiristin (62) on niin väljällä, että saat sujautettua sen ilmanpoistoletkun päälle. Kuva 18 Aseta ilmanpoistoletku (65) yhdessä letkunkiristimen (62) kanssa liitäntäkappaleeseen (64) (katso kuva 18, oikealla). Kiristä letkunkiristimen (62) ruuvi (67) (kierrä oikealle), jotta saat kiinnitettyä letkun. 24 Käyttöohje V /2009

25 4.6 Aktiivihiilisuodattimen asennus Ensikäyttöönotto Tärkeää häiriöttömän käytön kannalta: Tiivisteen profiilien (33) on asetuttava suodattimen kotelon (34) takaseinämää vasten. Suodatin asennettu paikoilleen Kuva Suodatin on asennettava oikein päin: suodattimen oikealla reunalla olevassa tarrassa olevan kolmen nuolen (51) on osoitettava eteen. Kuva 19 Kun olet asentanut aktiivihiilisuodattimen paikoilleen, paina vipua (35) alaspäin varmistaaksesi suodattimen suodatinkoteloon. 4.7 Laitteen paikoittaminen Kun kaikki varusteet on asennettu (älä unohda taustapaneelia!), siirrä laite sen lopulliseen paikkaan. Tarkista ennen laitteen paikoittamista, että asennuspaikan laboratoriopöydän pinta on tasainen ja täysin vaakasuora. Määritä muussa tapauksessa pöydän korkein kohta vatupassin (sisältyy vakiovarusteisiin) avulla. Ruuvaa sitten pöydän korkeimpaan kohtaan tuleva laitteen jalka sisään lähes kokonaisuudessaan (katso kuva 21). Paikoita sitten laite oikein säätämällä tarvittaessa kaikkia sen jalkoja. Leica ST

26 4. Ensikäyttöönotto Aseta laite aivan vaakasuoraan asentoon ruuvaamalla säädettäviä jalkoja sisään / ulos Laitteen säädettävät jalat B Kuva 21 Menettele tässä seuraavassa kuvatulla tavalla: Ota pois kaikki asemissa 1-24 olevat kyvetit, jotta kyvettien pitokehyksiä voidaan käyttää mittauksessa tukemaan vatupassia. Laitteen neljän jalan (37) korkeutta on mahdollista säätää. Aseta säätöä varten kuusikulmapulttiin (36) yksikita-avain, koko 13 (kuuluu vakiovarusteisiin), ja säädä kaikkien jalkojen korkeus vaadittavalla tavalla. Varmista, että laitteen kaikki jalat ovat tukevasti pöydän pinnalla, kun niiden säätö on päätetty. Vaaita laite asettamalla vatupassi (38) vuorotellen kyvettien pitokehyksen asemiin (A ja B) katso kuva 22. C A D 38 Kuva 22 Kuvassa 22 näytetään kaikki neljä kohtaa (A - D), joihin vatupassi on asetettava laitteen vaaitusta varten. Vaaitusta varten vatupassi on asetettava ainoastaan kyvettien pidikekehyksen päälle (39). Älä aseta vatupassia mihinkään muuhun kohtaan. Ruuvaa laitteen jalkoja tarvittaessa sisään / ulos ja säädä laite näin vähitellen vaakasuoraan asentoon. Aloita jalasta, joka on laboratoriopöydän korkeimmassa kohdassa olevan jalan vastapäätä. Aseta vatupassi lopuksi asemiin (C jaja D) tarkistaaksesi uudelleen, että laite on varmasti vaakasuorassa asennossa. 26 Käyttöohje V /2009

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.9 Suomi 12/2012 Tilausnro 14 0475 80104 RevD Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti,

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 396849-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Network Video Recorder. Pika-asennusohje

Network Video Recorder. Pika-asennusohje Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot