Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020"

Transkriptio

1 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

2

3 HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia uudistamaan tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten mahdollistuu jatkuva tekninen ja tuotantotekninen muutosprosessi. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Sähköposti: Internet: Leica ST5020 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Käyttötarkoitus Laitteen käyttäjien pätevyys Laitetyyppi Turvallisuus Turvallisuusohjeita Varoitukset Laitteen osat ja spesifikaatiot Yleiskuva laitteen osat Laitteen spesifikaatiot Vakiotoimitus pakkausluettelo Tekniset tiedot Astiajärjestelmä Ensikäyttöönotto Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Laitteen asentaminen Vesijohtoveden liitäntä Lämpökammion (lisävaruste) asentaminen Ilmanpoistoletkun liitäntä (lisävaruste) Aktiivihiilisuodattimen asennus Laitteen paikoittaminen Sähköliitännät Hälytystoiminnot Kuljetus Käyttö Laitteen kytkeminen päälle Ensikäyttöönoton tarkistusluettelo Kosketusnäytön toiminnot Käyttöpaneeli yleiskatsaus Tietojen syöttö Käyttöoikeustasot Päävalikko Järjestelmäasetukset Käyttöpaneeli Hälytys Salasanan määrittäminen Käyttöohje V /2009

5 Sisällysluettelo Päivämäärän/kellonajan asettaminen Liike Katselu ja tulostus luettelo Aseman asetukset Kalibrointidialogi Tietojen tallennus Instrument status Asemapainikkeet Asematyypit Asematyypin valinta Asematyypin vaihto Värjäysohjelmat Ohjelmien laatiminen Ohjelmavaiheiden määrittely Pidikkeen värin osoittaminen Käynnissä olevat ohjelmat Värjäys Telineiden lataaminen Ohjelmien käynnistäminen Värjäysohjelman keskeyttäminen Ohjelmien päättäminen Puhdistus ja kunnossapito Laitteen puhdistus Huolto Huoltoaikataulu Vianhaku Yleistä Virheiden korjaaminen Sähkökatko Toisiosulakkeiden vaihto Takuu ja asiakaspalvelu Liite Astiakartta Lisävarusteet EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Käyttövihjeet eli laitteen käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty informatiosymbolilla. 1.2 Käyttötarkoitus Leica ST5020 on histologisissa ja sytologisissa rutiinivärjäyksissä käytettävä värjäysautomaatti. Se on suunniteltu käytettäväksi patologisissa laboratorioissa suorittamaan ainoastaan seuraavat tehtävät: Mikroskoopin objektilaseihin kiinnitettyjen kudosnäytteiden tai sytologisten näytteiden ohuiden kohtien värjäys Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. Laitteen käyttö muulla tavoin ei ole sallittua! (5) ENTER Tulenarat liuottimet ja reagenssit on merkitty tällä symbolilla. Laitepinnat, jotka kuumenevat käytön aikana, on merkitty tällä symbolilla. Suluissa olevat numerot viittaavat piirrosten vastaavilla numeroilla merkittyihin kohtiin. Kosketusnäytön toimintonäppäinten nimiin viitataan tekstissä lihavoiduilla isoilla kirjaimilla. 1.3 Laitteen käyttäjien pätevyys Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica ST5020 -laitetta. Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. 1.4 Laitetyyppi Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä laitetyyppiä. Tyyppikilpi, johon sarjanumero on merkitty, on kiinnitetty laitteen taakse. 6 Käyttöohje V /2009

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tässä luvussa esitettyjä turvallisuusohjeita ja varoituksia. Lue nämä ohjeet, vaikka hallitsisit jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuusohjeita Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyviä tietoja ja on tärkeä osa laitetta. Käyttöohjetta on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten. Käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CEvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: Saat materiaalien turvallisuutta koskevia tietoja kemikaalien toimittajalta. Niitä on saatavilla myös internetin kautta: Laitteeseen tai sen lisävarusteisiin kuuluvia suojavarusteita ei saa poistaa eikä niihin saa tehdä muutoksia. Vain valtuutettu ja pätevä huoltohenkilökunta saa korjata laitetta ja käsitellä laitteen sisäosia. 2.2 Varoitukset Valmistajan asentamat varolaitteet ovat vain tapaturmantorjunnan perusta. Päävastuun tapaturmien torjunnasta kantavat ensisijaisesti laitteen omistava laitos ja omistajan lisäksi laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen valtuutetut henkilöt. Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita ja varoituksia laitteen moitteettoman käytön varmistamiseksi. Leica ST5020 7

8 2. Turvallisuus Varoitukset itse laitteessa olevat merkinnät Laitteen varoituskolmiolla varustetut merkinnät ilmoittavat, että (tässä käyttöohjeessa määritettyjä) oikeaa käyttöä koskevia ohjeita on noudatettava osan käytön tai vaihdon yhteydessä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, henkilövahinkoihin, instrumentin tai lisävarusteiden vaurioitumiseen. Käytön aikana kuumenevat laitteen pinnat on merkitty tällä symbolilla. Pintojen koskettaminen voi johtaa palovammoihin. Varoitukset kuljetus ja asennus Laitteen saa kuljettaa vain pystysuorassa asennossa. Laitteen nostamisessa / kantamisessa tarvitaan neljä henkeä. Asenna laite aivan tasaiselle laboratoriopöydälle. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle (ikkunat). Laite ON liitettävä maadoitettuun verkkopistorasiaan. Laitetta ei saa liittää jatkojohtoon, jossa ei ole suojamaadoitusliitintä. Laite tunnistaa automaattisesti asennnuspaikan jännitteen ja taajuuden. Jos lämpökammioita asennetaan lisää, ne on asetettava asennuspaikan jännitteeseen ja taajuuteen sopiviksi. Laitteen käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä läheisyydessä saa olla syttymislähteitä. Leica ST5020:ssa käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä. Älä käytä laitetta huoneissa, joissa on räjähdysvaara Jos laitteen varastointipaikan ja asennuspaikan lämpötiloissa on huomattava ero ja ilmankosteus on sen lisäksi suuri, kondenssiveden muodostuminen on mahdollista. Tässä tapauksessa on odotettava vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin laitteeseen kytketään virta. Laite voi vaurioitua, jos tätä ohjetta ei noudateta. Varoitukset reagenssien käsittely Ole varovainen reagensseja käsitellessäsi! Käytä aina kumihanskoja ja suojalaseja käsitellessäsi tässä laitteessa käytettäviä kemikaaleja. Kudoksen imeyttämisessä käytettävät reagenssit voivat olla sekä myrkyllisiä että tulenarkoja. Hävitä kaikki jäteliuokset paikallisten säädösten ja yrityksen tai instituution jätteiden hävitystä koskevien menettelytapojen mukaisesti. 8 Käyttöohje V /2009

9 2. Turvallisuus Varoitukset laitteen käyttö Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica ST5020 -laitetta. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksessa ja käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Kytke verkkovirta pois päältä ja irrota laitteen johto pistorasiasta hätätapauksen sattuessa. Käytä reagenssien käsittelyn (reagenssiasemien täyttäminen / tyhjentäminen, laitteen käsittely kannen / kansien ollessa auki) yhteydessä tarkoitukseen soveltuvia suojavarusteita (laboratoriotakki, käsineet, suojalasit). Käytä laitetta vain joko aktiviihiilisuodattimen tai poistoilmaletkun kanssa. Vaikka laitetta käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti, sen käytön yhteydessä syntyy vaarallisia liuotinhöyryjä, jotka ovat terveydelle haitallisia ja voivat myös aiheuttaa tulipalovaaraan! Tulipalovaara, kun laitteen välittömässä läheisyydessä (liuotinhöyryt) työskennellään avoimella tulella (Bunsen-polttimella)! Noudata tästä syystä 2 metrin turvaetäisyyttä! Jos värjäysohjelma joudutaan keskeyttämään pitemmäksi aikaa, älä jätä vesijohtovesiasemiin objektilasitelineitä, jotta ne eivät kuivuisi. Varoitukset huolto ja puhdistus Katkaise laitteen virta ja irrota se verkkovirrasta ennen kaikkia huoltoa tai puhdistusta koskevia toimenpiteitä. Älä puhdista laitetta liuottimilla, jotka sisältävät asetonia tai ksyleeniä. Laitteen sisällä oleviin komponentteihin ei saa käytön eikä puhdistuksen aikana roiskua nestettä. Puhdistusaineita käsitellessäsi noudata kaikkia tuotteen valmistajan ja laboratorion turvallisuutta koskevia ohjeita. Pese vesijohtovesi- ja reagenssiasemat astianpesukoneessa enintään +65 C lämpötilassa. Käytä tavallisia laboratorioiden astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita. Älä koskaan pese asemia korkeammissa lämpötiloissa, sillä asemat voivat vääntyä! Laitteeseen roiskuneet liuottimet (reagenssit) on pyyhittävä pois välittömästi! Pitkäaikaisen altistuksen yhteydessä kannen pinnat kestävät vain tietyn määrän liuottimia! Puhdista kannet, ohjaustaulu ja runko tavallisilla kotitalouksissa käytettävillä puhdistusaineilla - yllä olevassa turvallisuusohjeessa on mainittu puhdistukseen soveltumattomat ainesosat! Ole varovainen ohjelmien yhteydessä, jotka alkavat uunivaiheella. Tässä tapauksessa latausasema, josta näytepidin otetaan kuljetusvarrella, EI saa olla täytetty syttyvällä reagenssilla (esim. ksylolilla). Uunin lämpötila on korkeimmillaan 80 C, jolloin reagenssi voi syttyä ja vahingoittaa laitetta sekä näytteitä. Samasta syystä ohjelmavaiheita ei koskaan saa suorittaa uuneissa reagenssiasemasta, jossa on sytyviä reagensseja. Leica ST5020 9

10 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuva laitteen osat Aktiivihiilisuodatin Yksink. (kaksink.) Lämpökammio- Kuljetusvarsi kannatin moduulit Kansi Huuhteluasemat astia Värill. kosketusnäyttö Verkkokytkin Siirto päällystyslaitteeseen Leica CV5030 (lisävaruste) Täyttölokero Tyhjennyslokero Paikka PCMCIA kortille Kuva 1 10 Käyttöohje V /2009

11 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Laitteen tausta Tuulettimen elektroniikka Tietoliitännät Virransyötön tuloaukko (elektroniikka) Virransyötön lähtö Verkkovirran syötön tuloaukko Toisiosulakkeet Siirto päällystyslaitteeseen (lisävaruste) Säädettävä jalka Lämpökammioiden suojus Tyhjennysletku Ilmanpoistoaukko Tyhjennysletku DI-vedensyöttö asema 7 Vedensyöttö asemat 8-12 Astiakartta Kuva 2 Lämpökammiomoduulit Huuhteluasemat Huuhteluasema DI-vesi astia Värill. kosketusnäyttö Tyhjennyslokero Täyttölokero Kuva 3 Leica ST

12 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.2 Laitteen spesifikaatiot Korkea käsittelynopeus (maksimissaan 12 telinettä samanaikaisesti). Käsittelee samanaikaisesti monta eri ohjelmaa. TFT-kosketusvärinäyttö. Graafinen ja älykäs käyttöliittymä. Tilannekohtainen On-line-avuste. Prosessin graafinen näyttö värillisessä näyttöruudussa. Reagent Management System (reagenssien hallintajärjestelmä). Monikielinen. Enintään 40 asemaa. Täyttölokero enint 4 asemalla. Tyhjennyslokero enint 4 asemalla. Enintään 6 huuhteluasemaa, 2 eri vesilähteen mahdollisuus. (erillinen syöttö) CodeRack TM ohjelmoitava objektilasiteline telineen automaattista käynnistystä varten. Ylivirtaussuoja (anturi) ruostumatonta terästä olevassa altaassa. Integroitu höyrynvalvontajärjestelmä ulkoisella letkulla/suodattimella. Lisävarusteet Lämpökammiomoduulit maks. +65 C ja enintään 4 asemaa. Lämmitetyt reagenssiasemat (maks C), enint. 2. Erikoisvärisarja. (erikoisastia, jossa vähemmän reagenssia ja telineitä). Päällystyslaitteen liitännässä tarvittavat varusteet. (automatisoitu värjäys ja päällystys ilman käyttäjän toimenpiteitä). Ilmanpoistoletku. Objektilasiteline (muovinen). Sovitin muiden valmistajien telineitä varten. 12 Käyttöohje V /2009

13 3.3 Vakiotoimitus pakkausluettelo 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Leica ST5020 -laitteen vakiovarusteet: 1 Leica ST5020 -peruslaite 31 reagenssikyvettiä (kahvoineen ja kansineen) huuhtelukyvettiä aktiivihiilisuodatinta virtajohtosarja: 1 virtajohto D virtajohto UK ST-BU F-5A virtajohto USA-C-J lisävarustesarja, johon kuuluu: verkkoliitäntäjohto reagenssikyvettiä, kokon. (kahvoineen ja kansineen) pidikepakkaus, punainen, 5 kpl pidikepakkaus, keltainen, 5 kpl pidikepakkaus, valkoinen, 5 kpl pidikepakkaus, vaaleansininen, 5 kpl pakkaus objektilasitelineitä 30, muovinen, 5 kpl jätevesiletku, pituus 4 m jätevesiletkun letkunkiristin vesijohtoveden syöttöletku, pituus 2,50 m, kokon., 3/4 liitäntä vesihanaan V siivilä 3/4-40/22 A6 (syöttöletkun siivilä) kierrenippa tiivistettä vesijohtoveden syöttöletkulle vatupassi venttiilien ja O-renkaiden erikoisrasva (OHA), 25 ml työkalusetti: 1 ruuvimeisseli 5,5 x kuusiokoloavain, koko 3,0, kahvalla kuusiokoloavain, koko 4,0, kahvalla kuusiokoloavain, koko 6, rengaskita-avain, koko yksikita-avain, koko varasulakesarja: 4 x T 2,0 A x T 2,5 A x T 4,0 A Leica ST5020 Multistainer -värjäysautomaatin käyttöohje Leica ST

14 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.4 Tekniset tiedot Yleistä Hyväksynnät: Laitekohtaiset merkinnät sijaitsevat tunnistemerkin vieressä Nimellisjännite: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Nimellistaajuus: Hz Maksimiottoteho: 1400 VA IEC 1010 luokitukset: Suojausluokka 1 Likaantumisaste 2 Ylijännitekategoria II: 800 V sykäys (120 V -järjestelmät) 1500 V sykäys (240 V -järjestelmät) Kaukohälytysrele: Ensiösulakkeet: Toisiosulakkeet: 24 V AC/DC, maksimi 2 A Liitäntä: Potentiaaliton kosketus (voidaan käyttää sekä tavallisesti avoimena että tavallisesti suljettuna piirinä) Schurter: tyyppi FST, verkkojännitetulo 2 x T 8 A Lankasulake, Ø 6,3x32 mm Tyyppi: Schurter FST F1: T 2.0 A F2: T 2.0 A F3: T 2.5 A F4: T 4.0 A Käyttölämpötila-alue: 15 C to 40 C Suhteellinen kosteus: 10% - 80%, ei-kondensoiva 14 Käyttöohje V /2009

15 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Mitat ja paino Peruslaite (L x S x K), mm: 1060 x 750 x 540 Kuivapaino, ilman pakkausta: n. 90 kg Paino, pakattuna: n. 110 kg Tehoa koskevat tiedot Objektilasien käsittelynopeus: ohjelman rakenteesta riippuen Objektilasien määrä: enint.12 objektilasitelinettä (12 eri ohjelmalla) Objektilasitelineen kapasiteetti: 30 objektilasia Asemien kokonaislukumäärä: 40 ( lämpökammiota) asemien kokonaislukumäärä: enint. 34 astioiden tilavuus: 450 ml Huuhteluasemien lukumäärä: enint. 5 ja 1 DI-vesi (lisävaruste) Lämpökammio (lisävaruste): 2 tai 4 Lämpökammion lämpötila: 40 C - 70 C (104 F F) Inkubointiajan asetus: 0 s - enint. 23 tuntia, 59 minuuttia., 59 sekuntia Täyttö/tyhjennysasemat: enint. 4 kutakin, vähint. 1 kutakin Muistikapasiteetti: enint. 50 ohjelmaa, jossa kussakin enint. 40 ohjelmavaihetta Integrointi: liitäntä Leica CV5030 päällystyslaitteeseen (lisävaruste) Leica ST

16 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.5 Astiajärjestelmä 1 6 astia astiat voidaan ottaa yksitellen pois täyttämistä varten. Täytä reagenssiastiat käyttöä varten niiden sisällä olevaan merkintään saakka (noin 450 ml) ja laita ne laitteen sisään kulloinkin käytettävien ohjelmien vaatimaan paikkaan. Varmista, että reagenssiastiat ovat oikein paikoillaan ja kahvat (1) ovat sivulla eivätkä estä objektilasitelineen liikkumista. Astioiden sulkeminen kannella (6) vähentää haihtumista, kun reagenssiastiat eivät ole käytössä. Täyttö- ja tyhjennyslokeroiden astiat (E25 ja L36) voidaan halutessa täyttää reagenssilla. Laite ei kuitenkaan pysty kontrolloimaan upotusaikaa näissä asemissa. 3 Huuhteluasemat Huuhtelujärjestelmä koostuu viidestä (lisävarusteena saatavilla myös kuudes) huuhteluasemasta, joista kuhunkin mahtuu yksi objektilasiteline. Vesi tulee huuhteluasemalle pohjassa olevan liitäntäkappaleen (2) kautta ja menee ulos vasemmassa yläreunassa olevan ylivuotoaukon (3) kautta. Huuhteluasemissa on kohdistustappi (4) ja ne voidaan laittaa laitteeseen vain yhdessä suunnassa. Menettele varovasti huuhteluaseman sijoittamisessa tai poistamisessa, koska liiallisen voiman käyttö voi vaurioittaa tiivisteenä toimivaa O-rengasta (5). Sivele O-renkaaseen rasvaa ennen huuhteluasemaan laittamista. Kun haluat käyttää huuhtelujärjestelmää, avaa laboratoriohana hitaasti kokonaan. Leica ST5020 -laitteen läpivirtausventtiili rajoittaa huuhteluasemien kokonaisvirtauksen 1,6 litraan minuutissa/asema Kuva 4 Jos virtaus vähenee jostain syystä tämän lukeman alapuolelle, ohjelmassa määriteltyä huuhteluaikaa voi olla tarpeen jatkaa. 16 Käyttöohje V /2009

17 4. Ensikäyttöönotto 4.1 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Tukeva, aivan vaakasuora laboratoriopöytä, jonka pinta on tasainen ja jonka minimileveys on 1,60 m ja minimisyvyys 0,80 m. Vesihana enintään 2,5 m päässä ja viemäri enintään 2 m päässä laitteen takapaneelissa olevista vastaavista syöttö- ja poistoaukoista. Jos laitetta aiotaan käyttää poistoilmaletkun kanssa, tarvitaan höyrykaappi, joka on enintään 3,5 metrin päässä laitteesta. Vaihtoehto: käyttö aktiivihiilisuodattimen kanssa. Laboratoriopöydän yläpuolelle on jäätävä tarpeeksi tilaa (n. 0,9 m) laitteen kannen ongelmattomaan avaamiseen / sulkemiseen. Lähes tärinätön lattia. Ympäristön lämpötila jatkuvasti +10 C:n ja +40 C:n välillä. Suhteellinen ilmankosteus enintään 80%, ei kondensaatiota. Älä aseta sellaisten laitteiden läheisyyteen, jotka voivat täristä. Leica ST5020:ssa käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä. Laitteen käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä läheisyydessä saa olla syttymislähteitä. Älä käytä instrumenttia huoneissa, joissa on räjähdysvaara 4.2 Laitteen asentaminen Kun nostat laitteen, tartu kiinni sen kantokahvoista (1, kuva 5). Laitteen nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan 4 henkeä, sillä laite painaa noin 95 kg. 2 1 Kuva 5 Aseta laite pöydälle. Ruuvaa kantokahvat irti (irrota ruuvit (2) kuusiokoloavaimella, koko 6,0) ja laita ne varastoon. Vedä muovinen suojus pois. Tarkista, että kaikki tilaamasi osat ja varusteet ovat mukana. Leica ST

18 4. Ensikäyttöönotto 4.3 Vesijohtoveden liitäntä Vedensuodatin Leica suosittelee, että laitteen mukana toimitetun suodattimen sihdin (kohta 3 kuvassa 6) lisäksi asennetaan vedenottokohdan ja ST5020:n väliin sedimenttisuodatin, joka varmistaa, että laitetta käytetään aina vain puhtaalla vedellä. Käytettävällä sedimenttisuodattimella tulee olla seuraavat ominaisuudet: Suodatinyksikkö: 25 μm Läpivirtausmäärä: n. 10 l/min (kun käytössä 5 vesiasemaa) Paineenkestävyys: 10 bar Liitäntä suodattimen lähtöön: 1/2 ulkokierre Suodatinpanos on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. Hyvin likainen suodatinpanos on vaihdettava uuteen. Vesijohtoveden syöttöletkun liitäntä Ota vedensyöttöletku pois pakkauksesta huomioi tiivisteet (4) Kuva 6 Työnnä yksi tiiviste (4) paikoilleen kierreliitäntään (6). Laita varatiiviste(et) talteen. Työnnä siivilä (3) vesijohtoon ruuvattuun liitosmutteriin (5) (katso kuva 6). Älä asenna muita tiivisteitä, koska siivilä toimii myös tiivisteenä. 18 Käyttöohje V /2009

19 Laitteen takapaneeli vesijohtoveden liitännät Ensikäyttöönotto Ruuvaa vesijohtovesiasemien 8-12 vedensyöttöletku (7 kuvassa 8) vesihanaan ja työnnä toinen pää syöttöaukkoon (8 kuvassa 7). Jos asemaa 7 (kuva 3) käytetään myös vesijohtovesiasemana, liitä toinen vedensyöttöletku (lisävaruste) syöttöaukkoon (9). Kuva 7 Laitteen takapaneeli veden syöttö- ja tyhjennysliitännät Syöttöaukko (9) syöttää vettä (tai muuta erillisen liitännän kautta syötettävää ainetta) ainoastaan asemalle 7. Jotta asemaa 7 voitaisiin käyttää vesiasemana, on sinne laitettava huuhteluastia ja asema 7 on määriteltävä vesijohtovesi- tai täysin-deionisoitu-vesi- asemaksi (DIvesiasema) asemien asetusvaihtoehdoissa. (katso myös luku 5.5.3) Kuva 8 Leica ST

20 4. Ensikäyttöönotto Jätevesiletkun asennus Letkun liitäntäkappaletta (10) voidaan kääntää eri suuntiin riippuen siitä, sijaitseeko tyhjennysputki laitteen oikealla vai vasemmalla puolella. Voit kääntää liitäntäkappaletta, kun avaat letkunkiristimen (12) ruuvia (11) tarpeeksi niin, että liitäntäkappaleen (10) kääntäminen on mahdollista. Käännä liitäntäkappale haluamaasi asentoon (aukon on aina osoitettava hieman alaspäin) ja kiristä ruuvi (11 jälleen). 14 Kuva 9 Kierrä ruuvia (15) vasemmalle (käytä ruuvimeisseliä), kunnes letkunkiristin (14) on tarpeeksi suuri menemään jätevesiletkun (13) päälle. Kiinnitä jätevesiletku (13) liitäntäkappaleeseen (10) ja paikoita letkunkiristin (14) kuvassa 9 näkyvällä tavalla. Tärkeää! Kun asennat tyhjennysletkun, varmista aina, että letku osoittaa aina tarpeeksi alaspäin ulostuloaukosta (liitäntäkappaleesta (10))! Kierrä ruuvia (15) oikealle, kunnes letkunkiristin (12) kiinnittää letkun (13) tiukasti liitäntäkappaleeseen (10). Työnnä jätevesiletku (13) tyhjennysputkeen ja varmista paikoilleen. 20 Käyttöohje V /2009

21 4. Ensikäyttöönotto 4.4 Lämpökammion (lisävaruste) asentaminen Ota lämpökammiosarja ulos laatikosta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana Seuraavien osien on oltava mukana: 15 - Lämpökammiomoduuli 16 - Parafiinin keräysastia 17 - Suojus 18 - Ruuvit 19 - Tiivisteet 20 - Ruuvimeisseli 21 - Kuusiokoloavain, koko 2, Kuusiokoloavain, koko 4, Työnnä parafiinin kerääjäastia lämpökammiomoduulissa sitä varten olevaan aukkoon (mahdollista vain yhdessä suunnassa). Kuva 10 Jänniteasetus V Jänniteasetus V 23 Takapaneeli lämpökammio Tarkista jännitteen valitsimen asetus ja muuta tarvittaessa. Tärkeää! Jännitteenvalintakytkin on asetattava samalle verkkojännitteelle kuin laite. Kun haluat muuttaa jännitteen valitsimen asetusta, työnnä ruuvimeisseli (20) koloon (23) ja kierrä varovasti, kunnes oikean jännitemerkinnän yläpuolella oleva valkoinen piste on valkoisen kolmion alapuolella. 115 tarkoittaa: laitteen jännite on V. 230 tarkoittaa: laitteen jännite on V. Kuva 11 Leica ST

22 4. Ensikäyttöönotto Tärkeää! 27 Ennan kuin suoritat asennuksen mitään muita vaiheita, katkaise instrumentista virta ja irrota pistoke verkosta Suojuspaneeli (26) on otettava pois laitteen oikeasta sisäseinämästä, jotta kuljetusvarsi pääsee lämpökammioasemiin. Ota kuusi ruuvia (27) (kuusiokoloavain, koko 2.5) pois ja irrota suojuspaneeli (26). Laita ruuvit ja suojuspaneeli talteen seuraavaa käyttöä varten. Kuva Ota laitteen takaseinämässä olevien sähköliitinten oikealla puolella oleva suojuspaneeli (28) pois Avaa paneelin (28) irrottamiseksi vain neljä ruuvia (29). Älä avaa kahta ruuvia (30)! Kun lämpökammio on asennettu, kiinnitä suojuspaneeli (kuuluu lämpökammion vakiovarusteisiin) (17 kuvassa 10) neljällä ruuvilla (29) siten, että valittu jännite näkyy ulkopuolella. Kuva Käyttöohje V /2009

23 4. Ensikäyttöönotto Lämpökammion asennus (jatkoa) Tärkeää! Jos asennetaan vain yksi lämpökammio, sen on sijaittava oikealla puolella (laitteen takaa katsottuna) Aseta lämpökammio kiskojen (32) päälle ja työnnä sisään. Jatka työntämistä, kunnes lämpökammion liitäntäkappaleet (paikoitusnasta (24), yhdyskisko (25), katso kuva 11) lukittuvat laitteen vastaaviin asemiin (31). 15 Kuva 14 Varmista lämpökammio (15) seuraavaksi kahdella ruuvilla (18) ja aluslaatalla (19) laitteessa tätä varten oleviin reikiin. 18, 19 Jos olet tilannut toisen lämpökammion, asenna se samalla tavalla kuin ensimmäinen. Kiinnitä suojus (kohta 17 kuvassa 10) siten, että lämpökammiolle (15) valittu jännitealue on sama kuin kaiverrettu jännitealue. Kuva 15 INSTRUMENT STATUS Näyttämä ennen Näyttämä, kun lämpökammioiden lämpökammiot on asennusta asennettu Pistä laitteen johto takaisin pistorasiaan ja kytke virta. Laite havaitsee lämpökammiomoduulit automaattisesti ja näyttää ne laitetilassa (instrument status). Mene aseman vaihtoehtoihin ( stations options ) ja aseta haluamasi lämpökammion lämpötila. (Katso lisätietoja luvusta 5.5.3, sivullta 56). Kuva 16 Leica ST

24 4. Ensikäyttöönotto 4.5 Ilmanpoistoletkun liitäntä (lisävaruste) Kuva 17 Jos laitetta käytetään ilman aktiivihiilisuodatinta, siihen on asennettava ilmanpoistoletku. Ilmanpoistoletku kiinnitetään laitteen takana vasemmalla sijaitsevaan tuulettimen koteloon (68). Ota osat pois pakkauksesta ja tarkista, että mikään osa ei puutu. Seuraavien osien on oltava mukana: 60 - ruuvimeisseli 61 - kuusiokoloavain, koko 2, letkunkiristin 63 - kuusiokoloavain ja aluslaatta 64 - letkun liitäntäkappale ja tiiviste 65 - ilmanpoistoletku Kiinnitä liitäntäkappale (64) kahdella ruuvilla (63) tuulettimen kotelossa (68) oleviin kierrereikiin (66). Kierrä kiristysruuvia (67) vasemmalle (ruuvimeisselillä (60)), kunnes letkunkiristin (62) on niin väljällä, että saat sujautettua sen ilmanpoistoletkun päälle. Kuva 18 Aseta ilmanpoistoletku (65) yhdessä letkunkiristimen (62) kanssa liitäntäkappaleeseen (64) (katso kuva 18, oikealla). Kiristä letkunkiristimen (62) ruuvi (67) (kierrä oikealle), jotta saat kiinnitettyä letkun. 24 Käyttöohje V /2009

25 4.6 Aktiivihiilisuodattimen asennus Ensikäyttöönotto Tärkeää häiriöttömän käytön kannalta: Tiivisteen profiilien (33) on asetuttava suodattimen kotelon (34) takaseinämää vasten. Suodatin asennettu paikoilleen Kuva Suodatin on asennettava oikein päin: suodattimen oikealla reunalla olevassa tarrassa olevan kolmen nuolen (51) on osoitettava eteen. Kuva 19 Kun olet asentanut aktiivihiilisuodattimen paikoilleen, paina vipua (35) alaspäin varmistaaksesi suodattimen suodatinkoteloon. 4.7 Laitteen paikoittaminen Kun kaikki varusteet on asennettu (älä unohda taustapaneelia!), siirrä laite sen lopulliseen paikkaan. Tarkista ennen laitteen paikoittamista, että asennuspaikan laboratoriopöydän pinta on tasainen ja täysin vaakasuora. Määritä muussa tapauksessa pöydän korkein kohta vatupassin (sisältyy vakiovarusteisiin) avulla. Ruuvaa sitten pöydän korkeimpaan kohtaan tuleva laitteen jalka sisään lähes kokonaisuudessaan (katso kuva 21). Paikoita sitten laite oikein säätämällä tarvittaessa kaikkia sen jalkoja. Leica ST

26 4. Ensikäyttöönotto Aseta laite aivan vaakasuoraan asentoon ruuvaamalla säädettäviä jalkoja sisään / ulos Laitteen säädettävät jalat B Kuva 21 Menettele tässä seuraavassa kuvatulla tavalla: Ota pois kaikki asemissa 1-24 olevat kyvetit, jotta kyvettien pitokehyksiä voidaan käyttää mittauksessa tukemaan vatupassia. Laitteen neljän jalan (37) korkeutta on mahdollista säätää. Aseta säätöä varten kuusikulmapulttiin (36) yksikita-avain, koko 13 (kuuluu vakiovarusteisiin), ja säädä kaikkien jalkojen korkeus vaadittavalla tavalla. Varmista, että laitteen kaikki jalat ovat tukevasti pöydän pinnalla, kun niiden säätö on päätetty. Vaaita laite asettamalla vatupassi (38) vuorotellen kyvettien pitokehyksen asemiin (A ja B) katso kuva 22. C A D 38 Kuva 22 Kuvassa 22 näytetään kaikki neljä kohtaa (A - D), joihin vatupassi on asetettava laitteen vaaitusta varten. Vaaitusta varten vatupassi on asetettava ainoastaan kyvettien pidikekehyksen päälle (39). Älä aseta vatupassia mihinkään muuhun kohtaan. Ruuvaa laitteen jalkoja tarvittaessa sisään / ulos ja säädä laite näin vähitellen vaakasuoraan asentoon. Aloita jalasta, joka on laboratoriopöydän korkeimmassa kohdassa olevan jalan vastapäätä. Aseta vatupassi lopuksi asemiin (C jaja D) tarkistaaksesi uudelleen, että laite on varmasti vaakasuorassa asennossa. 26 Käyttöohje V /2009

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy

Leica EG1150 C. Jäähdytyslevy Leica EG1150 C Jäähdytyslevy Käyttöohje Leica EG1150 C V2.2 Rev B, Suomi 01/2010 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot