Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020"

Transkriptio

1 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

2

3 HUOMAUTUS Tässä dokumentaatiossa esitetyt tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tekniikan ja tieteen tasoa. Emme ole velvollisia uudistamaan tätä käsikirjaa säännöllisesti vastaamaan uusinta teknistä kehitystä tai toimittamaan asiakkaillemme lisäkappaleita, ajanmukaistettuja versioita jne. tästä käsikirjasta. Leica ei vastaa kunkin maan oikeusjärjestelmän sallimissa rajoissa tähän käsikirjaan sisältyvistä virheellisistä tiedoista, piirroksista tai teknisistä kuvista. Erityisesti Leica ei vastaa millään tavoin omaisuusvahingoista tai muista seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen seuraamiseen. Tämän käsikirjan sisällöllisiä ja teknisiä tietoja, piirroksia, kuvia tai muuta informaatiota ei tule pitää tuotteittemme taattuina ominaisuuksina. Takaamme tuotteittemme ominaisuudet vain siten, kuin sopimuksessa meidän ja asiakkaamme välillä on määritelty. Leica pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tekniseen spesifikaatioon ja tuotantoprosessiin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain siten mahdollistuu jatkuva tekninen ja tuotantotekninen muutosprosessi. Tämän dokumentaation tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa. Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) monistaminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, web cam -menetelmällä tai muilla menetelmillä kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan lukien edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa. Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty tyyppikilpeen, joka on laitteen takana. Leica Biosystems Nussloch GmbH Julkaisija: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Saksa Puhelin: +49 (0) Faksi: +49 (0) Sähköposti: Internet: Leica ST5020 3

4 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Käyttötarkoitus Laitteen käyttäjien pätevyys Laitetyyppi Turvallisuus Turvallisuusohjeita Varoitukset Laitteen osat ja spesifikaatiot Yleiskuva laitteen osat Laitteen spesifikaatiot Vakiotoimitus pakkausluettelo Tekniset tiedot Astiajärjestelmä Ensikäyttöönotto Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Laitteen asentaminen Vesijohtoveden liitäntä Lämpökammion (lisävaruste) asentaminen Ilmanpoistoletkun liitäntä (lisävaruste) Aktiivihiilisuodattimen asennus Laitteen paikoittaminen Sähköliitännät Hälytystoiminnot Kuljetus Käyttö Laitteen kytkeminen päälle Ensikäyttöönoton tarkistusluettelo Kosketusnäytön toiminnot Käyttöpaneeli yleiskatsaus Tietojen syöttö Käyttöoikeustasot Päävalikko Järjestelmäasetukset Käyttöpaneeli Hälytys Salasanan määrittäminen Käyttöohje V /2009

5 Sisällysluettelo Päivämäärän/kellonajan asettaminen Liike Katselu ja tulostus luettelo Aseman asetukset Kalibrointidialogi Tietojen tallennus Instrument status Asemapainikkeet Asematyypit Asematyypin valinta Asematyypin vaihto Värjäysohjelmat Ohjelmien laatiminen Ohjelmavaiheiden määrittely Pidikkeen värin osoittaminen Käynnissä olevat ohjelmat Värjäys Telineiden lataaminen Ohjelmien käynnistäminen Värjäysohjelman keskeyttäminen Ohjelmien päättäminen Puhdistus ja kunnossapito Laitteen puhdistus Huolto Huoltoaikataulu Vianhaku Yleistä Virheiden korjaaminen Sähkökatko Toisiosulakkeiden vaihto Takuu ja asiakaspalvelu Liite Astiakartta Lisävarusteet EC Declaration of Conformity Leica ST5020 5

6 1. Tärkeitä tietoja 1.1 Tekstissä esiintyvät symbolit ja niiden merkitys Varoitukset on painettu harmaalle taustalle ja merkitty varoituskolmiolla. Käyttövihjeet eli laitteen käyttäjälle tarkoitetut tärkeät tiedot on painettu harmaalle taustalle ja merkitty informatiosymbolilla. 1.2 Käyttötarkoitus Leica ST5020 on histologisissa ja sytologisissa rutiinivärjäyksissä käytettävä värjäysautomaatti. Se on suunniteltu käytettäväksi patologisissa laboratorioissa suorittamaan ainoastaan seuraavat tehtävät: Mikroskoopin objektilaseihin kiinnitettyjen kudosnäytteiden tai sytologisten näytteiden ohuiden kohtien värjäys Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. Laitteen käyttö muulla tavoin ei ole sallittua! (5) ENTER Tulenarat liuottimet ja reagenssit on merkitty tällä symbolilla. Laitepinnat, jotka kuumenevat käytön aikana, on merkitty tällä symbolilla. Suluissa olevat numerot viittaavat piirrosten vastaavilla numeroilla merkittyihin kohtiin. Kosketusnäytön toimintonäppäinten nimiin viitataan tekstissä lihavoiduilla isoilla kirjaimilla. 1.3 Laitteen käyttäjien pätevyys Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica ST5020 -laitetta. Laitetta saa käyttää vain tässä käsikirjassa esitettyjä ohjeita noudattaen. 1.4 Laitetyyppi Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot koskevat vain kansilehdelle merkittyä laitetyyppiä. Tyyppikilpi, johon sarjanumero on merkitty, on kiinnitetty laitteen taakse. 6 Käyttöohje V /2009

7 2. Turvallisuus Noudata ehdottomasti tässä luvussa esitettyjä turvallisuusohjeita ja varoituksia. Lue nämä ohjeet, vaikka hallitsisit jo jonkin Leica-laitteen käsittelyn ja käytön. 2.1 Turvallisuusohjeita Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuuteen ja kunnossapitoon liittyviä tietoja ja on tärkeä osa laitetta. Käyttöohjetta on täydennettävä tarvittavilta osin, jos käyttömaan vahinkoturvallisuutta tai ympäristönsuojelua koskevat määräykset tätä edellyttävät. Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähköisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten. Käyttäjän on noudatettava tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja varoituksia, jotta laite säilyttäisi alkuperäisen tilansa ja sen käyttö olisi vaaratonta. Tiedot sovelletuista normeista löytyvät CEvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta internetistä osoitteesta: Saat materiaalien turvallisuutta koskevia tietoja kemikaalien toimittajalta. Niitä on saatavilla myös internetin kautta: Laitteeseen tai sen lisävarusteisiin kuuluvia suojavarusteita ei saa poistaa eikä niihin saa tehdä muutoksia. Vain valtuutettu ja pätevä huoltohenkilökunta saa korjata laitetta ja käsitellä laitteen sisäosia. 2.2 Varoitukset Valmistajan asentamat varolaitteet ovat vain tapaturmantorjunnan perusta. Päävastuun tapaturmien torjunnasta kantavat ensisijaisesti laitteen omistava laitos ja omistajan lisäksi laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen valtuutetut henkilöt. Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita ja varoituksia laitteen moitteettoman käytön varmistamiseksi. Leica ST5020 7

8 2. Turvallisuus Varoitukset itse laitteessa olevat merkinnät Laitteen varoituskolmiolla varustetut merkinnät ilmoittavat, että (tässä käyttöohjeessa määritettyjä) oikeaa käyttöä koskevia ohjeita on noudatettava osan käytön tai vaihdon yhteydessä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, henkilövahinkoihin, instrumentin tai lisävarusteiden vaurioitumiseen. Käytön aikana kuumenevat laitteen pinnat on merkitty tällä symbolilla. Pintojen koskettaminen voi johtaa palovammoihin. Varoitukset kuljetus ja asennus Laitteen saa kuljettaa vain pystysuorassa asennossa. Laitteen nostamisessa / kantamisessa tarvitaan neljä henkeä. Asenna laite aivan tasaiselle laboratoriopöydälle. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle (ikkunat). Laite ON liitettävä maadoitettuun verkkopistorasiaan. Laitetta ei saa liittää jatkojohtoon, jossa ei ole suojamaadoitusliitintä. Laite tunnistaa automaattisesti asennnuspaikan jännitteen ja taajuuden. Jos lämpökammioita asennetaan lisää, ne on asetettava asennuspaikan jännitteeseen ja taajuuteen sopiviksi. Laitteen käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä läheisyydessä saa olla syttymislähteitä. Leica ST5020:ssa käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä. Älä käytä laitetta huoneissa, joissa on räjähdysvaara Jos laitteen varastointipaikan ja asennuspaikan lämpötiloissa on huomattava ero ja ilmankosteus on sen lisäksi suuri, kondenssiveden muodostuminen on mahdollista. Tässä tapauksessa on odotettava vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin laitteeseen kytketään virta. Laite voi vaurioitua, jos tätä ohjetta ei noudateta. Varoitukset reagenssien käsittely Ole varovainen reagensseja käsitellessäsi! Käytä aina kumihanskoja ja suojalaseja käsitellessäsi tässä laitteessa käytettäviä kemikaaleja. Kudoksen imeyttämisessä käytettävät reagenssit voivat olla sekä myrkyllisiä että tulenarkoja. Hävitä kaikki jäteliuokset paikallisten säädösten ja yrityksen tai instituution jätteiden hävitystä koskevien menettelytapojen mukaisesti. 8 Käyttöohje V /2009

9 2. Turvallisuus Varoitukset laitteen käyttö Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää Leica ST5020 -laitetta. Sitä saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksessa ja käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Kytke verkkovirta pois päältä ja irrota laitteen johto pistorasiasta hätätapauksen sattuessa. Käytä reagenssien käsittelyn (reagenssiasemien täyttäminen / tyhjentäminen, laitteen käsittely kannen / kansien ollessa auki) yhteydessä tarkoitukseen soveltuvia suojavarusteita (laboratoriotakki, käsineet, suojalasit). Käytä laitetta vain joko aktiviihiilisuodattimen tai poistoilmaletkun kanssa. Vaikka laitetta käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti, sen käytön yhteydessä syntyy vaarallisia liuotinhöyryjä, jotka ovat terveydelle haitallisia ja voivat myös aiheuttaa tulipalovaaraan! Tulipalovaara, kun laitteen välittömässä läheisyydessä (liuotinhöyryt) työskennellään avoimella tulella (Bunsen-polttimella)! Noudata tästä syystä 2 metrin turvaetäisyyttä! Jos värjäysohjelma joudutaan keskeyttämään pitemmäksi aikaa, älä jätä vesijohtovesiasemiin objektilasitelineitä, jotta ne eivät kuivuisi. Varoitukset huolto ja puhdistus Katkaise laitteen virta ja irrota se verkkovirrasta ennen kaikkia huoltoa tai puhdistusta koskevia toimenpiteitä. Älä puhdista laitetta liuottimilla, jotka sisältävät asetonia tai ksyleeniä. Laitteen sisällä oleviin komponentteihin ei saa käytön eikä puhdistuksen aikana roiskua nestettä. Puhdistusaineita käsitellessäsi noudata kaikkia tuotteen valmistajan ja laboratorion turvallisuutta koskevia ohjeita. Pese vesijohtovesi- ja reagenssiasemat astianpesukoneessa enintään +65 C lämpötilassa. Käytä tavallisia laboratorioiden astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita. Älä koskaan pese asemia korkeammissa lämpötiloissa, sillä asemat voivat vääntyä! Laitteeseen roiskuneet liuottimet (reagenssit) on pyyhittävä pois välittömästi! Pitkäaikaisen altistuksen yhteydessä kannen pinnat kestävät vain tietyn määrän liuottimia! Puhdista kannet, ohjaustaulu ja runko tavallisilla kotitalouksissa käytettävillä puhdistusaineilla - yllä olevassa turvallisuusohjeessa on mainittu puhdistukseen soveltumattomat ainesosat! Ole varovainen ohjelmien yhteydessä, jotka alkavat uunivaiheella. Tässä tapauksessa latausasema, josta näytepidin otetaan kuljetusvarrella, EI saa olla täytetty syttyvällä reagenssilla (esim. ksylolilla). Uunin lämpötila on korkeimmillaan 80 C, jolloin reagenssi voi syttyä ja vahingoittaa laitetta sekä näytteitä. Samasta syystä ohjelmavaiheita ei koskaan saa suorittaa uuneissa reagenssiasemasta, jossa on sytyviä reagensseja. Leica ST5020 9

10 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.1 Yleiskuva laitteen osat Aktiivihiilisuodatin Yksink. (kaksink.) Lämpökammio- Kuljetusvarsi kannatin moduulit Kansi Huuhteluasemat astia Värill. kosketusnäyttö Verkkokytkin Siirto päällystyslaitteeseen Leica CV5030 (lisävaruste) Täyttölokero Tyhjennyslokero Paikka PCMCIA kortille Kuva 1 10 Käyttöohje V /2009

11 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Laitteen tausta Tuulettimen elektroniikka Tietoliitännät Virransyötön tuloaukko (elektroniikka) Virransyötön lähtö Verkkovirran syötön tuloaukko Toisiosulakkeet Siirto päällystyslaitteeseen (lisävaruste) Säädettävä jalka Lämpökammioiden suojus Tyhjennysletku Ilmanpoistoaukko Tyhjennysletku DI-vedensyöttö asema 7 Vedensyöttö asemat 8-12 Astiakartta Kuva 2 Lämpökammiomoduulit Huuhteluasemat Huuhteluasema DI-vesi astia Värill. kosketusnäyttö Tyhjennyslokero Täyttölokero Kuva 3 Leica ST

12 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.2 Laitteen spesifikaatiot Korkea käsittelynopeus (maksimissaan 12 telinettä samanaikaisesti). Käsittelee samanaikaisesti monta eri ohjelmaa. TFT-kosketusvärinäyttö. Graafinen ja älykäs käyttöliittymä. Tilannekohtainen On-line-avuste. Prosessin graafinen näyttö värillisessä näyttöruudussa. Reagent Management System (reagenssien hallintajärjestelmä). Monikielinen. Enintään 40 asemaa. Täyttölokero enint 4 asemalla. Tyhjennyslokero enint 4 asemalla. Enintään 6 huuhteluasemaa, 2 eri vesilähteen mahdollisuus. (erillinen syöttö) CodeRack TM ohjelmoitava objektilasiteline telineen automaattista käynnistystä varten. Ylivirtaussuoja (anturi) ruostumatonta terästä olevassa altaassa. Integroitu höyrynvalvontajärjestelmä ulkoisella letkulla/suodattimella. Lisävarusteet Lämpökammiomoduulit maks. +65 C ja enintään 4 asemaa. Lämmitetyt reagenssiasemat (maks C), enint. 2. Erikoisvärisarja. (erikoisastia, jossa vähemmän reagenssia ja telineitä). Päällystyslaitteen liitännässä tarvittavat varusteet. (automatisoitu värjäys ja päällystys ilman käyttäjän toimenpiteitä). Ilmanpoistoletku. Objektilasiteline (muovinen). Sovitin muiden valmistajien telineitä varten. 12 Käyttöohje V /2009

13 3.3 Vakiotoimitus pakkausluettelo 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Leica ST5020 -laitteen vakiovarusteet: 1 Leica ST5020 -peruslaite 31 reagenssikyvettiä (kahvoineen ja kansineen) huuhtelukyvettiä aktiivihiilisuodatinta virtajohtosarja: 1 virtajohto D virtajohto UK ST-BU F-5A virtajohto USA-C-J lisävarustesarja, johon kuuluu: verkkoliitäntäjohto reagenssikyvettiä, kokon. (kahvoineen ja kansineen) pidikepakkaus, punainen, 5 kpl pidikepakkaus, keltainen, 5 kpl pidikepakkaus, valkoinen, 5 kpl pidikepakkaus, vaaleansininen, 5 kpl pakkaus objektilasitelineitä 30, muovinen, 5 kpl jätevesiletku, pituus 4 m jätevesiletkun letkunkiristin vesijohtoveden syöttöletku, pituus 2,50 m, kokon., 3/4 liitäntä vesihanaan V siivilä 3/4-40/22 A6 (syöttöletkun siivilä) kierrenippa tiivistettä vesijohtoveden syöttöletkulle vatupassi venttiilien ja O-renkaiden erikoisrasva (OHA), 25 ml työkalusetti: 1 ruuvimeisseli 5,5 x kuusiokoloavain, koko 3,0, kahvalla kuusiokoloavain, koko 4,0, kahvalla kuusiokoloavain, koko 6, rengaskita-avain, koko yksikita-avain, koko varasulakesarja: 4 x T 2,0 A x T 2,5 A x T 4,0 A Leica ST5020 Multistainer -värjäysautomaatin käyttöohje Leica ST

14 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.4 Tekniset tiedot Yleistä Hyväksynnät: Laitekohtaiset merkinnät sijaitsevat tunnistemerkin vieressä Nimellisjännite: 100 V V +/- 10% 230 V V +/- 10% Nimellistaajuus: Hz Maksimiottoteho: 1400 VA IEC 1010 luokitukset: Suojausluokka 1 Likaantumisaste 2 Ylijännitekategoria II: 800 V sykäys (120 V -järjestelmät) 1500 V sykäys (240 V -järjestelmät) Kaukohälytysrele: Ensiösulakkeet: Toisiosulakkeet: 24 V AC/DC, maksimi 2 A Liitäntä: Potentiaaliton kosketus (voidaan käyttää sekä tavallisesti avoimena että tavallisesti suljettuna piirinä) Schurter: tyyppi FST, verkkojännitetulo 2 x T 8 A Lankasulake, Ø 6,3x32 mm Tyyppi: Schurter FST F1: T 2.0 A F2: T 2.0 A F3: T 2.5 A F4: T 4.0 A Käyttölämpötila-alue: 15 C to 40 C Suhteellinen kosteus: 10% - 80%, ei-kondensoiva 14 Käyttöohje V /2009

15 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot Mitat ja paino Peruslaite (L x S x K), mm: 1060 x 750 x 540 Kuivapaino, ilman pakkausta: n. 90 kg Paino, pakattuna: n. 110 kg Tehoa koskevat tiedot Objektilasien käsittelynopeus: ohjelman rakenteesta riippuen Objektilasien määrä: enint.12 objektilasitelinettä (12 eri ohjelmalla) Objektilasitelineen kapasiteetti: 30 objektilasia Asemien kokonaislukumäärä: 40 ( lämpökammiota) asemien kokonaislukumäärä: enint. 34 astioiden tilavuus: 450 ml Huuhteluasemien lukumäärä: enint. 5 ja 1 DI-vesi (lisävaruste) Lämpökammio (lisävaruste): 2 tai 4 Lämpökammion lämpötila: 40 C - 70 C (104 F F) Inkubointiajan asetus: 0 s - enint. 23 tuntia, 59 minuuttia., 59 sekuntia Täyttö/tyhjennysasemat: enint. 4 kutakin, vähint. 1 kutakin Muistikapasiteetti: enint. 50 ohjelmaa, jossa kussakin enint. 40 ohjelmavaihetta Integrointi: liitäntä Leica CV5030 päällystyslaitteeseen (lisävaruste) Leica ST

16 3. Laitteen osat ja spesifikaatiot 3.5 Astiajärjestelmä 1 6 astia astiat voidaan ottaa yksitellen pois täyttämistä varten. Täytä reagenssiastiat käyttöä varten niiden sisällä olevaan merkintään saakka (noin 450 ml) ja laita ne laitteen sisään kulloinkin käytettävien ohjelmien vaatimaan paikkaan. Varmista, että reagenssiastiat ovat oikein paikoillaan ja kahvat (1) ovat sivulla eivätkä estä objektilasitelineen liikkumista. Astioiden sulkeminen kannella (6) vähentää haihtumista, kun reagenssiastiat eivät ole käytössä. Täyttö- ja tyhjennyslokeroiden astiat (E25 ja L36) voidaan halutessa täyttää reagenssilla. Laite ei kuitenkaan pysty kontrolloimaan upotusaikaa näissä asemissa. 3 Huuhteluasemat Huuhtelujärjestelmä koostuu viidestä (lisävarusteena saatavilla myös kuudes) huuhteluasemasta, joista kuhunkin mahtuu yksi objektilasiteline. Vesi tulee huuhteluasemalle pohjassa olevan liitäntäkappaleen (2) kautta ja menee ulos vasemmassa yläreunassa olevan ylivuotoaukon (3) kautta. Huuhteluasemissa on kohdistustappi (4) ja ne voidaan laittaa laitteeseen vain yhdessä suunnassa. Menettele varovasti huuhteluaseman sijoittamisessa tai poistamisessa, koska liiallisen voiman käyttö voi vaurioittaa tiivisteenä toimivaa O-rengasta (5). Sivele O-renkaaseen rasvaa ennen huuhteluasemaan laittamista. Kun haluat käyttää huuhtelujärjestelmää, avaa laboratoriohana hitaasti kokonaan. Leica ST5020 -laitteen läpivirtausventtiili rajoittaa huuhteluasemien kokonaisvirtauksen 1,6 litraan minuutissa/asema Kuva 4 Jos virtaus vähenee jostain syystä tämän lukeman alapuolelle, ohjelmassa määriteltyä huuhteluaikaa voi olla tarpeen jatkaa. 16 Käyttöohje V /2009

17 4. Ensikäyttöönotto 4.1 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset Tukeva, aivan vaakasuora laboratoriopöytä, jonka pinta on tasainen ja jonka minimileveys on 1,60 m ja minimisyvyys 0,80 m. Vesihana enintään 2,5 m päässä ja viemäri enintään 2 m päässä laitteen takapaneelissa olevista vastaavista syöttö- ja poistoaukoista. Jos laitetta aiotaan käyttää poistoilmaletkun kanssa, tarvitaan höyrykaappi, joka on enintään 3,5 metrin päässä laitteesta. Vaihtoehto: käyttö aktiivihiilisuodattimen kanssa. Laboratoriopöydän yläpuolelle on jäätävä tarpeeksi tilaa (n. 0,9 m) laitteen kannen ongelmattomaan avaamiseen / sulkemiseen. Lähes tärinätön lattia. Ympäristön lämpötila jatkuvasti +10 C:n ja +40 C:n välillä. Suhteellinen ilmankosteus enintään 80%, ei kondensaatiota. Älä aseta sellaisten laitteiden läheisyyteen, jotka voivat täristä. Leica ST5020:ssa käytettävät kemikaalit ovat sekä helposti syttyviä että myrkyllisiä. Laitteen käyttöpaikassa on oltava hyvä tuuletus eikä läheisyydessä saa olla syttymislähteitä. Älä käytä instrumenttia huoneissa, joissa on räjähdysvaara 4.2 Laitteen asentaminen Kun nostat laitteen, tartu kiinni sen kantokahvoista (1, kuva 5). Laitteen nostamisessa ja/tai kantamisessa tarvitaan 4 henkeä, sillä laite painaa noin 95 kg. 2 1 Kuva 5 Aseta laite pöydälle. Ruuvaa kantokahvat irti (irrota ruuvit (2) kuusiokoloavaimella, koko 6,0) ja laita ne varastoon. Vedä muovinen suojus pois. Tarkista, että kaikki tilaamasi osat ja varusteet ovat mukana. Leica ST

18 4. Ensikäyttöönotto 4.3 Vesijohtoveden liitäntä Vedensuodatin Leica suosittelee, että laitteen mukana toimitetun suodattimen sihdin (kohta 3 kuvassa 6) lisäksi asennetaan vedenottokohdan ja ST5020:n väliin sedimenttisuodatin, joka varmistaa, että laitetta käytetään aina vain puhtaalla vedellä. Käytettävällä sedimenttisuodattimella tulee olla seuraavat ominaisuudet: Suodatinyksikkö: 25 μm Läpivirtausmäärä: n. 10 l/min (kun käytössä 5 vesiasemaa) Paineenkestävyys: 10 bar Liitäntä suodattimen lähtöön: 1/2 ulkokierre Suodatinpanos on tarkastettava ja puhdistettava säännöllisesti. Hyvin likainen suodatinpanos on vaihdettava uuteen. Vesijohtoveden syöttöletkun liitäntä Ota vedensyöttöletku pois pakkauksesta huomioi tiivisteet (4) Kuva 6 Työnnä yksi tiiviste (4) paikoilleen kierreliitäntään (6). Laita varatiiviste(et) talteen. Työnnä siivilä (3) vesijohtoon ruuvattuun liitosmutteriin (5) (katso kuva 6). Älä asenna muita tiivisteitä, koska siivilä toimii myös tiivisteenä. 18 Käyttöohje V /2009

19 Laitteen takapaneeli vesijohtoveden liitännät Ensikäyttöönotto Ruuvaa vesijohtovesiasemien 8-12 vedensyöttöletku (7 kuvassa 8) vesihanaan ja työnnä toinen pää syöttöaukkoon (8 kuvassa 7). Jos asemaa 7 (kuva 3) käytetään myös vesijohtovesiasemana, liitä toinen vedensyöttöletku (lisävaruste) syöttöaukkoon (9). Kuva 7 Laitteen takapaneeli veden syöttö- ja tyhjennysliitännät Syöttöaukko (9) syöttää vettä (tai muuta erillisen liitännän kautta syötettävää ainetta) ainoastaan asemalle 7. Jotta asemaa 7 voitaisiin käyttää vesiasemana, on sinne laitettava huuhteluastia ja asema 7 on määriteltävä vesijohtovesi- tai täysin-deionisoitu-vesi- asemaksi (DIvesiasema) asemien asetusvaihtoehdoissa. (katso myös luku 5.5.3) Kuva 8 Leica ST

20 4. Ensikäyttöönotto Jätevesiletkun asennus Letkun liitäntäkappaletta (10) voidaan kääntää eri suuntiin riippuen siitä, sijaitseeko tyhjennysputki laitteen oikealla vai vasemmalla puolella. Voit kääntää liitäntäkappaletta, kun avaat letkunkiristimen (12) ruuvia (11) tarpeeksi niin, että liitäntäkappaleen (10) kääntäminen on mahdollista. Käännä liitäntäkappale haluamaasi asentoon (aukon on aina osoitettava hieman alaspäin) ja kiristä ruuvi (11 jälleen). 14 Kuva 9 Kierrä ruuvia (15) vasemmalle (käytä ruuvimeisseliä), kunnes letkunkiristin (14) on tarpeeksi suuri menemään jätevesiletkun (13) päälle. Kiinnitä jätevesiletku (13) liitäntäkappaleeseen (10) ja paikoita letkunkiristin (14) kuvassa 9 näkyvällä tavalla. Tärkeää! Kun asennat tyhjennysletkun, varmista aina, että letku osoittaa aina tarpeeksi alaspäin ulostuloaukosta (liitäntäkappaleesta (10))! Kierrä ruuvia (15) oikealle, kunnes letkunkiristin (12) kiinnittää letkun (13) tiukasti liitäntäkappaleeseen (10). Työnnä jätevesiletku (13) tyhjennysputkeen ja varmista paikoilleen. 20 Käyttöohje V /2009

21 4. Ensikäyttöönotto 4.4 Lämpökammion (lisävaruste) asentaminen Ota lämpökammiosarja ulos laatikosta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana Seuraavien osien on oltava mukana: 15 - Lämpökammiomoduuli 16 - Parafiinin keräysastia 17 - Suojus 18 - Ruuvit 19 - Tiivisteet 20 - Ruuvimeisseli 21 - Kuusiokoloavain, koko 2, Kuusiokoloavain, koko 4, Työnnä parafiinin kerääjäastia lämpökammiomoduulissa sitä varten olevaan aukkoon (mahdollista vain yhdessä suunnassa). Kuva 10 Jänniteasetus V Jänniteasetus V 23 Takapaneeli lämpökammio Tarkista jännitteen valitsimen asetus ja muuta tarvittaessa. Tärkeää! Jännitteenvalintakytkin on asetattava samalle verkkojännitteelle kuin laite. Kun haluat muuttaa jännitteen valitsimen asetusta, työnnä ruuvimeisseli (20) koloon (23) ja kierrä varovasti, kunnes oikean jännitemerkinnän yläpuolella oleva valkoinen piste on valkoisen kolmion alapuolella. 115 tarkoittaa: laitteen jännite on V. 230 tarkoittaa: laitteen jännite on V. Kuva 11 Leica ST

22 4. Ensikäyttöönotto Tärkeää! 27 Ennan kuin suoritat asennuksen mitään muita vaiheita, katkaise instrumentista virta ja irrota pistoke verkosta Suojuspaneeli (26) on otettava pois laitteen oikeasta sisäseinämästä, jotta kuljetusvarsi pääsee lämpökammioasemiin. Ota kuusi ruuvia (27) (kuusiokoloavain, koko 2.5) pois ja irrota suojuspaneeli (26). Laita ruuvit ja suojuspaneeli talteen seuraavaa käyttöä varten. Kuva Ota laitteen takaseinämässä olevien sähköliitinten oikealla puolella oleva suojuspaneeli (28) pois Avaa paneelin (28) irrottamiseksi vain neljä ruuvia (29). Älä avaa kahta ruuvia (30)! Kun lämpökammio on asennettu, kiinnitä suojuspaneeli (kuuluu lämpökammion vakiovarusteisiin) (17 kuvassa 10) neljällä ruuvilla (29) siten, että valittu jännite näkyy ulkopuolella. Kuva Käyttöohje V /2009

23 4. Ensikäyttöönotto Lämpökammion asennus (jatkoa) Tärkeää! Jos asennetaan vain yksi lämpökammio, sen on sijaittava oikealla puolella (laitteen takaa katsottuna) Aseta lämpökammio kiskojen (32) päälle ja työnnä sisään. Jatka työntämistä, kunnes lämpökammion liitäntäkappaleet (paikoitusnasta (24), yhdyskisko (25), katso kuva 11) lukittuvat laitteen vastaaviin asemiin (31). 15 Kuva 14 Varmista lämpökammio (15) seuraavaksi kahdella ruuvilla (18) ja aluslaatalla (19) laitteessa tätä varten oleviin reikiin. 18, 19 Jos olet tilannut toisen lämpökammion, asenna se samalla tavalla kuin ensimmäinen. Kiinnitä suojus (kohta 17 kuvassa 10) siten, että lämpökammiolle (15) valittu jännitealue on sama kuin kaiverrettu jännitealue. Kuva 15 INSTRUMENT STATUS Näyttämä ennen Näyttämä, kun lämpökammioiden lämpökammiot on asennusta asennettu Pistä laitteen johto takaisin pistorasiaan ja kytke virta. Laite havaitsee lämpökammiomoduulit automaattisesti ja näyttää ne laitetilassa (instrument status). Mene aseman vaihtoehtoihin ( stations options ) ja aseta haluamasi lämpökammion lämpötila. (Katso lisätietoja luvusta 5.5.3, sivullta 56). Kuva 16 Leica ST

24 4. Ensikäyttöönotto 4.5 Ilmanpoistoletkun liitäntä (lisävaruste) Kuva 17 Jos laitetta käytetään ilman aktiivihiilisuodatinta, siihen on asennettava ilmanpoistoletku. Ilmanpoistoletku kiinnitetään laitteen takana vasemmalla sijaitsevaan tuulettimen koteloon (68). Ota osat pois pakkauksesta ja tarkista, että mikään osa ei puutu. Seuraavien osien on oltava mukana: 60 - ruuvimeisseli 61 - kuusiokoloavain, koko 2, letkunkiristin 63 - kuusiokoloavain ja aluslaatta 64 - letkun liitäntäkappale ja tiiviste 65 - ilmanpoistoletku Kiinnitä liitäntäkappale (64) kahdella ruuvilla (63) tuulettimen kotelossa (68) oleviin kierrereikiin (66). Kierrä kiristysruuvia (67) vasemmalle (ruuvimeisselillä (60)), kunnes letkunkiristin (62) on niin väljällä, että saat sujautettua sen ilmanpoistoletkun päälle. Kuva 18 Aseta ilmanpoistoletku (65) yhdessä letkunkiristimen (62) kanssa liitäntäkappaleeseen (64) (katso kuva 18, oikealla). Kiristä letkunkiristimen (62) ruuvi (67) (kierrä oikealle), jotta saat kiinnitettyä letkun. 24 Käyttöohje V /2009

25 4.6 Aktiivihiilisuodattimen asennus Ensikäyttöönotto Tärkeää häiriöttömän käytön kannalta: Tiivisteen profiilien (33) on asetuttava suodattimen kotelon (34) takaseinämää vasten. Suodatin asennettu paikoilleen Kuva Suodatin on asennettava oikein päin: suodattimen oikealla reunalla olevassa tarrassa olevan kolmen nuolen (51) on osoitettava eteen. Kuva 19 Kun olet asentanut aktiivihiilisuodattimen paikoilleen, paina vipua (35) alaspäin varmistaaksesi suodattimen suodatinkoteloon. 4.7 Laitteen paikoittaminen Kun kaikki varusteet on asennettu (älä unohda taustapaneelia!), siirrä laite sen lopulliseen paikkaan. Tarkista ennen laitteen paikoittamista, että asennuspaikan laboratoriopöydän pinta on tasainen ja täysin vaakasuora. Määritä muussa tapauksessa pöydän korkein kohta vatupassin (sisältyy vakiovarusteisiin) avulla. Ruuvaa sitten pöydän korkeimpaan kohtaan tuleva laitteen jalka sisään lähes kokonaisuudessaan (katso kuva 21). Paikoita sitten laite oikein säätämällä tarvittaessa kaikkia sen jalkoja. Leica ST

26 4. Ensikäyttöönotto Aseta laite aivan vaakasuoraan asentoon ruuvaamalla säädettäviä jalkoja sisään / ulos Laitteen säädettävät jalat B Kuva 21 Menettele tässä seuraavassa kuvatulla tavalla: Ota pois kaikki asemissa 1-24 olevat kyvetit, jotta kyvettien pitokehyksiä voidaan käyttää mittauksessa tukemaan vatupassia. Laitteen neljän jalan (37) korkeutta on mahdollista säätää. Aseta säätöä varten kuusikulmapulttiin (36) yksikita-avain, koko 13 (kuuluu vakiovarusteisiin), ja säädä kaikkien jalkojen korkeus vaadittavalla tavalla. Varmista, että laitteen kaikki jalat ovat tukevasti pöydän pinnalla, kun niiden säätö on päätetty. Vaaita laite asettamalla vatupassi (38) vuorotellen kyvettien pitokehyksen asemiin (A ja B) katso kuva 22. C A D 38 Kuva 22 Kuvassa 22 näytetään kaikki neljä kohtaa (A - D), joihin vatupassi on asetettava laitteen vaaitusta varten. Vaaitusta varten vatupassi on asetettava ainoastaan kyvettien pidikekehyksen päälle (39). Älä aseta vatupassia mihinkään muuhun kohtaan. Ruuvaa laitteen jalkoja tarvittaessa sisään / ulos ja säädä laite näin vähitellen vaakasuoraan asentoon. Aloita jalasta, joka on laboratoriopöydän korkeimmassa kohdassa olevan jalan vastapäätä. Aseta vatupassi lopuksi asemiin (C jaja D) tarkistaaksesi uudelleen, että laite on varmasti vaakasuorassa asennossa. 26 Käyttöohje V /2009

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009

Leica EG F. Kuumennettavat pinsetit. Käyttöohje. Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Leica EG F Kuumennettavat pinsetit Käyttöohje Leica EG F Suomi V1.1 03/2009 Säilytä käyttöhjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. HUOM Tämän käsikirjan

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti

Leica EG F. Kuumennettava pinsetti Leica EG F Kuumennettava pinsetti Käyttöohje Leica EG F_kuumennettava pinsetti Tilausnro 14 0388 83104, RevC V 1.3 RevC, Suomi 11/2012 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Hyvä asiakas, Kopiokone. Tulostaminen. Luettelot ja raportit. Fa ksi. Text2Fax -viestit. Skanneri

Hyvä asiakas, Kopiokone. Tulostaminen. Luettelot ja raportit. Fa ksi. Text2Fax -viestit. Skanneri Käyttöohje 2 Hyvä asiakas, kiitämme Sinua päätöksestäsi ostaa PHILIPSIN faksilaite, ja toivotamme Sinulle miellyttäviä käyttöhetkiä laitteen parissa. Faksilaitteella voit faksata ja soittaa, lähettää Text2Fax

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4400-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4400-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005)

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) 2005 CPS Color Equipment S.p.A. Käyttöohje Automaattinen sävytyskone Versio 1.0 - R1 (Joulukuu

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004

Lisätiedot