Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0"

Transkriptio

1 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05

2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Yleistä Yhteensopivuus Käyttötarkoitus Tiedonsiirto Toimintaperiaate Merkinnät Tekniset tiedot Kierrätys ja hävittäminen Turvallisuusohjeet ASENNUS Yleistä Asennus VDI/VDE-liitännällä varustettuun Metso Automation -toimilaitteeseen Asennus lineaaritoimilaitteeseen, jossa on Metso Automation tai IEC liitäntä Kaukokäyttömoduulin (RCI) asentaminen Putkisto ja paineilman syöttö Sähköiset kytkennät Lisäanturointi KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ Paikalliskäyttöpaneeli METSO AUTOMATIONIN FIELDCARE-OHJELMISTON JA HART-TIEDONSIIRRON KÄYTTÖ Käyttöliittymä Käytöstä poistaminen HUOLTO RCI-yksikkö TURVALLISUUSOHJEET ONGELMANRATKAISU VIRHEKOODIT TYÖKALUT PIIRUSTUKSET JA OSALUETTELOT Räjäytyskuva ja osaluettelo, VG800B Asennustarvikkeet toimilaitteille B1JU Asennustarvikkeet Quadra-Powr -, ST-, SP- ja Valv-Powr -toimilaitteille Asennustarvikkeet lineaaritoimilaitteille IEC liitostasolla Asennustarvikkeet rajakytkimille MITAT VG800B RCI TYYPPIKOODIT LUE ENSIN NÄMÄ OHJEET! Näissä ohjeissa annetaan tärkeää laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai valmistajan edustajaan. Löydät yhteystiedot tämän ohjeen takakannesta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

3 3 1 JOHDANTO 1.1. Yleistä Nämä ohjeet käsittelevät Metso Automation Neles Valv- Guard -järjestelmän käyttöä turvallisuuteen liittyvissä on/off-käyttökohteissa. ValvGuard koostuu kahdesta osasta, kaukokäyttöyksiköstä (RCI), joka asennetaan lähelle valvomoa, ja älykkäästä kenttälaitteesta VG800B:sta, joka asennetaan kentällä sijaitsevaan ESD-venttiilitoimilaitteeseen. Tavallinen rakenne on esitetty kuvassa 1. ValvGuard on turvajärjestelmä. Ennen asennuksen aloittamista on syytä käydä läpi lopulliselle asennukselle asetetut vaatimukset tai seurauksena voi olla puutteellinen asennus ja virheellinen toiminta. 1.2 Yhteensopivuus ValvGuardia voidaan käyttää kaikkien sylinteri- tai kalvotyyppisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa. Ensisijaisesti sitä suositellaan käytettäväksi Metso Automationin toimilaitteiden kanssa, koska näihin toimilaitteisiin on saatavana kaikki asennustarvikkeet ja yhteensopivuus on varmaa. Katso lisätietoja luvusta Käyttötarkoitus ValvGuard toimii kahdella toisistaan riippumattomalla tasolla: turvallisuustasolla ja diagnostiikkatasolla Turvapiiri Tehtaan turvalogiikan tai vastaavan turvajärjestelmän antama 0/24 V DC -lähtösignaali kytketään RCI:hin ohjauskeskuksessa. RCI:n lähtö kytketään kentällä olevaan VG800B:hen vakiokaapeloinnilla. VG800B:n luistiventtiili ohjaa venttiilitoimilaitteen syöttöpainetta. Luistiventtiili on aukiasennossa (ESD-venttiili auki), kun syöttöjännite on 24 V ja kiinniasennossa (ESD-venttiili kiinni), kun jännite on 0 V. Kaavio on esitetty kuvassa Diagnostiikkatoiminto Mikrokontrolleri (µc) ohjaa ohjelmointitoimintoja ja tiedonkeruuta. Mikrokontrolleri saa käyttöjännitteensä normaalista 24 V DC:n jännitelähteestä. 0 V:n tilassa mikrokontrolleri ei ole aktiivinen. Mikrokontrollerin toiminta konfiguroidaan Metso Automationin DTM-ohjelmistolla. Tiettyjä toimintoja voidaan ohjata paikallisesti VG800Bkenttälaitteen kotelon painikkeilla. Katso lisätietoja kuvasta Tiedonsiirto VG800B-laitetta voidaan kaukokäyttää valvomosta HART-protokollan kautta PC-tietokoneella, jossa on sopiva modeemikytkentä RCI:hin. On olemassa myös toinen reaaliaikainen tapa, jolla mikrokontrolleri voi lähettää viestejä RCI-yksikköön ja edelleen laitoksen DCS-järjestelmään. Tämä tapa esitellään jäljempänä. TURVALLINEN SAFE AREA ALUE CONTROL VALVOMO ROOM RÄJÄHDYSVAARALLINEN HAZARDOUS AREAALUE VG800B RISTIKYTKENTÄHUONE ELECTRICAL ROOM DCS ALARM HÄLYTYS / OK TESTING TESTAUS HART- COMMUNICATION TIEDONSIIRTO TURVALOGIIKKA SAFETY PLC RCI Kuva 1 ValvGuard-järjestelmä 1.5 Toimintaperiaate Kaukokäyttörajapinta RCI Kaukokäyttörajapinta RCI asennetaan laitoksen turvalogiikan ohjauskeskukseen ja kytketään logiikan lähtöön. Turvalogiikan lähdön nimellisjännite on 24 V, mutta tähän sallitaan 15 %:n vaihtelu. RCI:llä on kaksi tehtävää: Välittää HART-signaaleja VG800B:lle ja VG800B:ltä. Tätä varten PC:n ja RCI:n väliin kytketään sopiva modeemi. Vastaanottaa reaaliaikaisia signaaleja VG800Bkenttälaitteelta. Näiden signaalien tila näkyy RCI:n kotelossa olevista kolmesta valodiodista (LED). RCI:ssä on myös potentiaalivapaita relelähtöjä, joiden tilat näkyvät LED-näytössä. Signaaleja on kolme, katso lisätietoja kuvasta 3.

4 4 ND800 HART CPU Display Näyttö Pushbuttons Painikkeet ADC Digital I/O Position Asentoanturi sensor 10 Hz PWM HART RCI-lähtö out 0/24 V DC PSB TFsäätö SF- control control säätö PWMvahvistin amplifier Pneuma- Pneumatic tiikka- lohko block Pressure Paineanturi sensor Leakage Vuotoanturi sensor Amplifier Vahvistinkortti board Kuva 2 VG800B laitteisto Vihreä = OK Keltainen = Testi Punainen = Hälytys Testin aikana palavat sekä keltainen että vihreä merkkivalo. Keltainen merkkivalo ja vastaava rele osoittavat käynnissaolevan testin. Vihreä merkkivalo ja vastaava rele ilmaisevat OK-tilan. Testin jälkeen (mikäli testi epäonnistui tai löytyi muu virhetila) syttyy punainen valo ja vastaavan releen toiminta on merkki hälytyksestä. Katso toiminnan yksityiskohdat kuvasta 8. RCI HART palautetaan, PR kelat vetävät ja syöttöpaine puristaa luistiventtiilin palautusjousen kokoon. Paine ohjautuu toimilaitteen mäntään joka puolestaan avaa ESD-venttiilin. Käyttöönottovaiheessa ja diagnostiikkatoimintoja käytettäessä mikrokontrolleri (µc) voi ohjata ESD-venttiiliä. Mikrokontrolleri saa käyttöjännitteensä esiohjausyksikön kelan B käyttöjännitteestä 24 V DC. Testin aikana mikrokontrolleri pystyy katkaisemaan B-kelan syöttöjännitteen, jolloin jännite laskee nollaan. Koska kelat on kytketty rinnakkain, tämä aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen venttiilin sulkeutumisen. Kun ESD venttiili alkaa sulkeutua, asema-anturi valvoo venttiilin asentoa. Kun venttiilin liikerata saavuttaa esiohjelmoidun pisteen, mikrokontrolleri palauttaa jännitteen esiohjausyksikön kelaan B ja ESD-venttiili avautuu tai sulkeutuu uudelleen. Kun testataan osittaista sulkeutumista, mikrokontrolleri valvoo asema-anturin tilaa ja vertaa sitä toimilaitteen syöttöpaineeseen. Jos suureissa havaitaan virhe, testi keskeytetään. 24 / 0 V 10 Hz PWM 0 / 24 V DC Säätöpiiri Control circuit Kela HART Coil A Kela Coil BB PR Kuva 3 Kaukokäyttörajapinta (RCI) VG800B-kenttälaite Käytön aikana esiohjausyksikön rinnakkainkytketyt kelat (A ja B) saavat syöttöjännitteen 24 V DC. Tällöin paine vaikuttaa luistiventtiiliin (SV) niin, että palautusjousi pysyy kokoon puristuneena. Katso lisätietoja kuvasta 4. Luistiventtiilin rakenteen ansiosta ESD-venttiili pysyy auki tai kiinni, koska toimilaitteen syöttöpaine vaikuttaa toimilaitteen mäntään palautusjousen vastakkaisella puolella. Vaaratilanteessa jännite katkaistaan valvomosta. Tällöin jännite katoaa molemmilta esiohjausyksikön (PR) keloilta, luistiventtiilin paine häviää ja palautusjousi muuttaa luistiventtiilin tilan. Näin syöttöpaine katkeaa ja paine poistuu toimilaitteen männän yläpuolelta. Toimilaitteen jousi sulkee ESD-venttiilin. Kun jännite Kuva 4 SV to actuator toimilaitteelle Esiohjausyksikkö (PR) ja luistiventtiili (SV)

5 Vuodon tunnistus (lisävaruste) ValvGuard-järjestelmän vuodon tunnistustoiminto on lisävaruste. Se on saatavana molempiin venttiilikokoonpanoihin: turva-asento auki tai kiinni. ValvGuardkenttälaite valvoo jatkuvasti vuotoanturin viestejä ja tallentaa mittaustulokset pysyvään muistiinsa, kun venttiili on suljettu. Kerättyä dataa voidaan tarkastella Metso Automationin DTM-ohjelmistolla. Vuotosignaalin kehittyminen näkyy millivoltteina tarkkailtavan ajanjakson funktiona. Laitteisto koostuu anturista ja signaalinkäsittelykortista. Käsittelykortti on lisäpiirikortti, joka asennetaan kenttälaitteen kotelon sisässä olevaan liittimeen. Anturikaapelin pituus on 1-3 metriä tilauksen mukaisesti. Vuodon tunnistuslaitteisto on esitetty kuvassa 2. Anturi on parasta asentaa venttiilin runkoon lähelle venttiilin tiivistettä. Näin taataan paras vuodon toteamisherkkyys. Toinen vaihtoehto on kiinnittää anturi toimilaitteen kiinnikkeeseen erilliseen tankoon. Vaikka tämä menettely vaimentaakin vuotoääntä, se ei huomattavasti heikennä vuodon tunnistusta. Anturi asennetaan tasaiselle työstetylle pinnalle. Hyvän kytkeytymisen ja voimakkaan signaalin varmistamiseksi kontaktipinnalta tulee poistaa maali ja ruoste. Silikonirasva tai liima anturin ja metallipinnan välissä parantavat signaalin kytkeytymistä huomattavasti. Pinnan lämpötila asennuskohdassa ei saa ylittää +125 C. Vuodon tunnistukseen vaikuttavat anturin sijainti, venttiilikonfiguraatio, prosessiympäristö (virtaava aine, painetaso), taustaäänet jne. Vuodon tunnistuskynnys riippuu pääasiassa painetasosta, venttiilin koosta ja virtaavasta aineesta. Mitä suurempia paine-erot ovat venttiilissä, sitä vähäisempi vuoto tunnistetaan. Pienin todettavissa oleva vuoto on joitakin litroja minuutissa, pienimmillään noin litra minuutissa. Tällä herkkyystasolla on mahdollista todeta huoltotoimenpiteitä vaativat vuodot. Virtauksen tai vuodon venttiilissä on oltava turbulenttinen, jotta se saisi aikaan korkeataajuisen äänen, jonka anturi tunnistaa. Turbulenttinen virtaus on yleisempi kaasu- kuin nestevirtauksissa. Tämä johtaa ilmeisen epäjohdonmukaisiin tuloksiin: Venttiili on suljettu ja vuoto todetaan. Kun venttiiliä avataan hitaasti, tietyssä pisteessä vuotosignaali heikkenee jyrkästi, vaikka virtaus on suurempi. Tämä johtuu virtauksen muuttumisesta laminaariseksi jolloin korkeataajuista ääntä ei muodostu. 1.6 Merkinnät VG800B-kenttälaitteessa on konekilpi (kuva 5), jossa on seuraavat merkinnät: Kenttälaitteen tyyppimerkintä Tuloarvot Kotelointiluokka Käyttölämpötila Hyväksynnät Syöttöpainealue Sarjanumero CE-merkintä Kuva 5 Konekilpi Vaihtoehtoiset merkinnät kuvan 6 mukaisessa lisätunnisteessa Suodatinsäädin (-K) Läpivienti 1/2NPT (-L) Sarjanumero Kuva 6 EEx d IIC T5/T6 DEMKO 03 ATEX IP 65 / NEMA 4, 4X Input: V DC, Imax 100 ma, Pmax 0,6 W T6: Tamb. -40 C C, T5: Tamb. -40 C C Supply pressure: kpa / 3,5-7 barg / psig No. PH M A DE Lisätunniste NELES VALVGUARD TYPE VG8568B1S1 WARNING: Do not open while energized! ID: SO VOH BAR CODE (ID CODE) B Y ME T S O REV 2.0 BAR CODE (SERIAL NO) A U T O M A T IO N II 2 G 1.7 Tekniset tiedot Yleistä ValvGuardia voidaan käyttää kaikkien sylinteri- tai kalvotyyppisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa. Ensisijaisesti sitä suositellaan käytettäväksi Metso Automationin toimilaitteiden kanssa, koska näihin toimilaitteisiin on saatavana kaikki asennustarvikkeet ja yhteensopivuus on varmaa. Lisätietoja saat asennusohjeista ja ottamalla yhteyttä Metso Automationiin.

6 Tekniset tiedot Yleistä VG800B-venttiiliohjain sopii neljänneskierto- tai istukkaventtiileille. Toimilaiteen liitännät VDI/VDE standardin mukaiset (S1) Toiminta: Yksitoiminen Kiertymiskulma: Min 45, max 95 Ympäristöolosuhteet Toimintalämpötila: C Kotelointi Materiaali: Anodisoitu alumiiniseos Suojausluokka: IP65, NEMA 4 ja 4X Paineilmaliitännät: 1/4 NPT Sähköliitännät: Ruuviliittimet 2,5 mm 2 :n kaapelille Läpiviennit: PG 13,5 M20 x 1,5 (sovittimella) 1/2 NPT (sovittimella) Massa: 3,6 kg Paineilmaliitännät Syöttöpaine. 3,5-7 bar Suodatinsäädin pakollinen Paineilma: ISO :2001 mukainen Kiinteät hiukkaset: luokka 5 (tai 3 µm suodatus) Kosteus: luokka 1 (kastepiste 10 C alle minimilämpötilan) Öljyluokka: 3 (tai <1ppm) Kapasiteetti: 4 bar syöttöpaineella: syöttö 36 Nm3/h poisto 41 Nm3/h Kulutus: 4 bar syöttöpaineella: toimilaite paineellisena 0,44 Nm3/h toimilaite paineettomana 0,64 Nm3/h Elektroniikka Syöttöjännite: Max 28 V DC RCI-tulo: Min 21 V DC, I = 100 ma, max 30 V DC Napaisuussuojaus: -30 V DC Jännitealue: 16,5-28 V DC (Kuormitusvirta ~20 ma) Suurin virta: 100 ma (RCI-VG800) RCI-yksikön kaksi SPDT-relelähtöä: 24 V DC, 0,5 A RCI moduuli on turvallisella alueella ristikytkentähuoneessa. Paikalliskäyttöpaneelin toiminnot Kalibrointi: Automaattinen/manuaalinen Tilan valinta: Automaattinen/ pois päältä Testaus: Osaiskutesti / pneumatiikkatesti Valinnat käynnistettäessä: Off / On / Cal Normaalitila: Auki / Kiinni Kiertosuunta: myötäpäivään / vastapäivään Suojaus (HART-kirjoitussuojaus): Off / On Toimilaitetyyppi: Neljänneskierto / lineaarinen Hyväksynnät Liekinkestävä (B1) ATEX II 2G EEx d IIC T5/T6 -sertifiointi EN 50014:n ja EN 50018:n mukaan. Räjähdyksenkestävä (B2), FM-sertifiointi Class I, Division 1 ja 2, Group B, C ja D, Class II ja Class III, Group E, F ja G, FM 3600, 3615, (B3) CSA-sertifiointi Class I, Division 1 ja 2, Group B, C, D, Class II, Division 2, Group E, F ja G ja Class III. CSA C22.2 no 142-M1987/CSA C22.2 no 30- M1986/ CSA C22.2 no TÜV Hyväksytty SIL 3:een asti rev. 1.0: 968/EL /00, rev. 2.0: 968/EL /05 Käyttöliittymät Paikalliskäyttö. 3 painiketta ja LCD-näyttö HART: HART-modeemilla varustettu PCtietokone ja Metso Automation DTM tai HART Handheld ja VG800 DD Sähkömagneettinen suojaus Suojausstandardit: Sieto EN (2001) Säteily EN (2001) IEC Electromagnetic field, level 3 IEC Fast transients, level 4 CE merkintä 89/336/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 94/9/EC ATEX 1.8 Kierrätys ja hävittäminen Suurin osa ValvGuardin osista on kierrätettäviä, jos ne lajitellaan oikein. Useimmissa osissa on materiaalimerkintä. Laitteen mukana toimitetaan materiaaliluettelo. Valmistajalta saa lisätietoja kierrätyksestä ja osien uudelleenkäytöstä. Kenttälaite voidaan myös palauttaa valmistajalle kierrätystä varten. Tämä on maksullinen palvelu.

7 7 1.9 Turvallisuusohjeet 2 ASENNUS VAROITUS: VG800B laitteen kannen saa avata vain valtuutettu ja huoltotyöt osaava henkilö! Väärinkäyttö saattaa johtaa vaaratilanteeseen. VAROITUS: Älä ylitä suurimpia sallittuja arvoja! Venttiiliohjaimeen merkittyjen suurimpien sallittujen arvojen ylittäminen saattaa vaurioittaa venttiiliohjainta ja siihen liitettyjä laitteita ja saattaa pahimmillaan johtaa hallitsemattomaan paineen purkautumiseen. Tämän seurauksena voi olla vakavia aineellisia ja henkilövahinkoja. VAROITUS: Älä koskaan irrota tai avaa paineenalaista ohjainta! VG800B:n paineenalaisen esiohjausyksikön luistiventtiilin tai paineanturin irrottaminen tai avaaminen aiheuttaa paineen hallitsemattoman purkautumisen. Sulje paineilman syöttö ja varmista, että linjat ovat paineettomat aina ennen ohjaimen avaamista. Paineellisen ohjaimen avaaminen voi aiheuttaa vakavia aineellisia ja henkilövahinkoja. VAROITUS: Automaattisen ja manuaalisen kalibroinnin aikana venttiili käy sekä auki- että kiinniasennoissa. Varmista, että venttiilin tilan muuttuminen ei aiheuta vaaratilanteita! Ex d VAROITUS: Älä avaa laitetta kun se on jännitteellinen! Kun laite on avattu, räjähdyssuojaus ei toimi. Sähkömagneettinen suojaus heikentyy ja venttiili voi toimia väärin. Ex d VAROITUS: Käytä Ex d -sertifioituja läpivientejä. Yli 70 C lämpötiloissa on käytettävä vähintään 90 C kestävää kaapelia ja läpivientejä. Vältä maadoittamasta hitsauslaitetta VG800B ohjaimen läheisyyteen. Hitsauslaite saattaa vaurioittaa ohjainta. 2.1 Yleistä Kaikkiin hätäsulkuventtiileihin asennetaan ValvGuard järjestelmä, joka koostuu VG800B-kenttälaitteesta ja RCI-moduulista. ValvGuard järjestelmä on täydellinen kenttälaitteen turvajärjestelmä laitoksen turvajärjestelmän lähtömoduulista (ohjauskotelossa) VG800B-kenttälaitteeseen saakka. Koko turvajärjestelmän tulee olla asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti asennettu VG800B toimilaitteen asennus Jos VG800B:n mukana toimitetaan venttiili ja toimilaite, koko yksikkö toimitetaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Jos ValvGuard tilataan erikseen, on samalla tilattava asennustarvikkeet. Esimerkkitilaus: (BJ 13)-Z-VG800B. (Tyyppikoodit esitetään jäljempänä.) VG800B-kenttälaitteessa on Metso Automationin uusi liitostaso VDI/VDE 3845 mukaiseen liitäntään. Liitäntäkappale on "H-kytkin" (S1). Jos VG800B asennetaan toisen valmistajan toimilaitteeseen, tarvitaan erilaisia liitososia. Apua saa Metso Automationilta. Tämä on osoitettava tyyppikoodissa (Y). 2.2 Asennus VDI/VDE-liitännällä varustettuun Metso Automation -toimilaitteeseen Katso myös kuvia kohdissa 11.2 ja Toimilaitteen männän on oltava jousen määräämässä asennossa. Asenna suuntanuoli osoittamaan kiinni-asentoa (ESD-venttiili) tai auki-asentoa (ESV-venttiili) ja kiinnitä vetokappale (2) osoitinkanteen hahlo kuvan 7 mukaisessa asennossa. Varmista vetokappaleen kiinnitysruuvi lukitteella (esim. Loctite) ja kiristä se huolellisesti. Kiinnitä kannatin (1) VG800B-kenttälaitteeseen. Kiinnitä kannatin (1) toimilaitteeseen. VG800B:n akselin (40) on silloin asetuttava kuvan 7 mukaisessa asennossa vetokappaleeseen (2). 2.3 Asennus lineaaritoimilaitteeseen, jossa on Metso Automation tai IEC liitäntä Katso myös kuvia kohdassa Syötä paineilmaa säätimen kautta toimilaitteeseen ja aja toimilaite iskunsa puoliväliin.

8 8 Kuva 7 C2 S C1 akseli Shaft Asentaminen Metso Automationin toimilaitteeseen VDI/VDE-liitostasolla Asenna takaisinkytkentävipu venttiiliohjaimen akselille. Varmista, että vivun tekstit tulevat VG800B:n puolelle. Asenna kiinnityskorvake löysästi toimilaitteen reiälliseen varteen. Varmista, että akselilla oleva merkki ja takaisinkytkentävipu ovat kuvan 7 mukaisesti samassa sektorissa. Mittaa etäisyys takaisinkytkentävivun akselin keskeltä vivun uraan ja merkitse mitta lyijykynällä tai muulla tavalla. Käytä kohdan 11.4 kuvan mukaisia mittoja. Asenna venttiiliohjain löysästi kiinnityskorvakkeeseen. Säädä kiinnityskorvaketta ja VG800B:tä siten, että laite on 90 kulmassa toimilaitteen keskiviivaan nähden ja takaisinkytkentävipu on vaakasuorassa ja 90 kulmassa toimilaitteen keskiviivaan nähden. Kiristä kiinnityskorvakkeen ruuvit. Säädä kiinnityskorvakkeen asento siten, että aiemmin mitattu etäisyys säilyy takaisinkytkentävivun akselin ja toimilaitteen tapin välillä. VG800B:n on säilyttävä oikeassa asennossa toimilaitteeseen nähden. Kiristä kaikki kiinnitysruuvit ja tarkista, että asennusasento on säilynyt oikeana. Tarkista, ettei tappi kosketa ohjaimen koteloa täyden iskun aikana. Jos tappi on liian pitkä, voidaan sitä lyhentää (29 mm ja sitä lyhyemmän iskun toimilaitteiden ollessa kyseessä, on tappia lyhennettävä). Asenna jousi takaisinkytkentävipuun kuvan mukaisesti. Levitä tapin ja takaisinkytkentävivun kosketuspinnoille kitkan vähentämiseksi rasvaa, esim. Molykote tai vastaavaa. Lisää ja vähennä ilmanpainetta, jotta toimilaite tekee täyden iskun. Tarkista, että operointi tapahtuu kunnolla. 40 The Akselin mark merkin on the tulee shaft pysyä tällä sektorilla should stay in this sector mark merkki = = yellow keltainen dot piste 2.4 Kaukokäyttömoduulin (RCI) asentaminen RCI-moduuli asennetaan DIN-kiskoon. Moduulin mitat ovat: 104 mm (korkeus) x 110 mm (syvyys) x 16 mm (leveys) (4,1" x 4,3" x 0,6"). RCI-moduuli voidaan asentaa samaan ristikytkentäkaappiin laitoksen turvalogiikan tai muun turvajärjestelmän kanssa. Jos keskuksessa ei ole riittävästi tilaa, RCI-moduulit on asennettava erilliseen koteloon tai keskukseen. Huomioi, että RCI-moduulin tulee olla laitoksen turvallisessa tilassa (ei räjähdysvaarallisessa tilassa). RCI-moduulin ja VG800B-kenttälaitteen asennuksen periaate on esitetty kuvassa 8. RCI-yksikkö ei ole isolaattori! 2.5 Putkisto ja paineilman syöttö VAROITUS: Älä ylitä VG800B:n suurinta sallittua syöttöpainetta! Taulukossa 1 on esitetty suositellut putkikoot kullekin toimilaitekoolle. Annetut putkikoot ovat pienimmät sallitut koot. Valitse yhtä kokoa suurempi putki syöttöputkeksi. Käyttöaikoja voidaan seurata Metso Automation FieldCare -ohjelmistolla. Kytke syöttöpaine liitäntään S (1/4 NPT). Kytke C2 (1/4 NPT) toimilaitteeseen. Suosittelemme, että putkikierteissä käytetään nestemäistä tiivistysainetta, kuten Loctite 577:ää. Jos tiivistysainetta käytetään liikaa, se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Putkiteippiä ei saa käyttää. Varmista että putkistot ovat puhtaat. Käytä aina vähintään 5 µm suodatin/säädintä. Paineilman tulee olla puhdasta, kuivaa ja öljytöntä. (Katso lisätietoja luvusta 1.7.3)

9 9 2.6 Sähköiset kytkennät VG800B:n käyttöjännite on 24 V DC. HART-tiedonsiirto kulkee syöttöjännitekaapelissa RCI:n ja VG800B välillä. HART-modeemi liitetään RCI:hin, koska tällöin liitäntä on suojattu oikosululta. Tulosignaalikaapeli viedään M20 x 1,5 -läpiviennin läpi. Kytke johtimet liittimiin kuvan 9 mukaisesti. Tarkista jännitehäviö kuvasta 10. Tarkista johtojen napaisuus ennen yhdistämistä. Ohjaimessa on 30 V:n napaisuussuojaus. EMC-vaatimusten mukaan signaalikaapelin suojavaippa maadoitetaan joko DCS:n tai VG800B:n puoleisessa päässä, mutta ei molemmissa päissä. Jos maadoitusta ei ole, venttiilin aseman mittauksiin saattaa tulla virheitä voimakkaassa magneettikentässä. RCI:n relelähdöt: OK 1-2 ja 4-6 Hälytys 1-2 ja 4-5 Testi 1-3 ja Lisäanturointi Jos nopeusvaatimukset edellyttävät lisälaitteita lisäohjeita saa Metso Automationista. RCI vihreä green PWM- DEMODULAATTORI DEMODULATOR OK/ALARM OK/HÄLYTYS HART- MODEM MODEEMI 3 punainen red 2 1 TESTING keltainen yellow 12 + Vin 14 REGULAATTORI INPUT REGULATOR R HART FILTER VG800B 15 GND MAA 1M 10 PGND Kuva 8 Kytkentäkaavio Maximum cable lenght HART-connection HART-liitäntä (ø 2,3 mm) Earth Maadoitus connection 24 V DC from RCI:ltä RCI Cable loop resistance [Ω/km] Cable lenght [m] Kuva 9 VG800B:n liittimet Kuva 10 Kaapeloinnin jännitehäviö

10 10 Taulukko 1 Putkistot NPT 1/4 3/8 1/ Toimilaite Putkisto Muovi/Kupari/Ruostumaton teräs Muovi/Kupari/Ruostumaton teräs B1C Iskutilavuus dm /4 x x /4 x x /4 x x /4 x x /4 x x /8 x x /8 x x B1J Iskutilavuus NPT 1/4 3/8 1/ B1JA dm /8 x x x x /2 x x x x /4 x (x) x (x) x (x) x (x) (x) x x x x QP Iskutilavuus NPT 1/4 3/8 1/ dm /8 x x /8 x x /8 x x /8 x x /8 x x /4 x x

11 11 C2 S C1 C2 S C1 YKSITOIMINEN TOIMILAITE 1. Jousi sulkee venttiilin, esim B1J Oletusasetus: ASt = OFF rot = cc (paine vapautuu kiertämällä myötäpäivään) Pro = OFF nop = OPE Act = rot Näyttö = 0 % 2. Jousi avaa venttiilin, esim. B1J Asetus: ASt = OFF rot = cc (paine vapautuu kiertämällä myötäpäivään) Pro = OFF nop = CLO Act = rot Näyttö = 100 % HUOMAUTUS: Venttiili sulkeutuu poikkeuksellisesti vastapäivään. Ei sovellu sarjojen Q, R, T5, F ja L venttiileille. S C2 C1 YKSITOIMINEN TOIMILAITE 3. Jousi avaa venttiilin, esim. B1JA_ Oletusasetus: ASt = OFF rot = ccc (paine vapautuu kiertämällä vastapäivään) Pro = OFF nop = CLO Act = rot Näyttö = 100 % ASt: määrittää tilan johon laite jää jännitteen katkettua, uudelleen käynnistettäessä tai kun jännite kytketään ensimmäistä kertaa. rot: kiertosuunta siihen suuntaan, jossa paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Toimitilat käyttöönotettaessa: OFF ON = AUTO CAL Kuva 11 Toimintasuunnat ja liitännät

12 12 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ VG800B otetaan käyttöön ja konfiguroidaan paikalliskäyttöpaneelin, graafisen käyttöliittymän tai Metso Automation FieldCaren avulla. 3.1 Paikalliskäyttöpaneeli Paikalliskäyttöpaneelissa on kolme painiketta ja LCDnäyttö. Näyttö osoittaa VG800B:n tilan. Painikkeet ja näyttö on esitetty kuvassa 12. Toimintaa ja näyttöä ohjataan painikkeilla +, - ja r. MODE: AUTO MAN OFF CALIB Kuva 12 LCD-näyttö ja painikkeet Laitteessa on kaksi asetustilaa: m tai c. Nimet viittaavat toimintoon, jota säädetään tai muutetaan. a- tai o-tilassa venttiilin asema näkyy näytössä prosentteina. Tehtaan oletusarvo on o. Virhetilassa näytöllä on virheilmoitus. Virheilmoitus poistuu painettaessa painiketta r ja tila sekä venttiilin asento palaavat näytölle. Painamalla + ja - painikkeita viiden sekunnin ajan päästään kuvassa 13 olevaan valikkoon. Eri vaihtoehdot vilkkuvat näytössä ja niitä voi selata painikkeilla + ja -. Valikosta voidaan vaihtaa laitteen toimintatilaa (a/o), aloittaa venttiilitesti tai toimilaitteen pneumatiikkatesti, aloittaa automaattinen tai manuaalinen kalibrointi, asettaa automaattinen käynnistys uudelleenkäynnistyksen tai sähkökatkon jälkeen, valita venttiilin kiertosuunta ja asettaa HART-kirjoitussuojaus päälle tai pois. Kun painikkeita + ja - painetaan hetkellisesti yhtä aikaa, valikoissa päästään edelliselle tasolle tai kalibrointi tai testi keskeytyy. Paikalliskäyttöpaneelin käytön voi estää parametriasetuksella. (Katso lisätietoja luvusta ). Jos toiminto ei ole mahdollinen, tulee näyttöön viesti Err. Näin voi esimerkiksi tapahtua, jos kalibrointi yritetään aloittaa automaattitilassa.

13 13 & > 5 s > 5 s > 5 s Kun haluat keskeyttää kalibroinnin tai Push & shortly to abort the calibration or test, testin tai palata edelliselle tasolle, paina or to return to the previous level. painikkeita + ja - yhtä aikaa. Kuva 13 Painiketoiminnot

14 1 DIP1 ON VG800B:n toiminnot Katso painikkeiden toiminta kuvasta 13. VG800B:ssä on seuraavat painiketoiminnot: Tilan asetus = m Testaus = tst Kalibrointi = c Automaattinen käynnistys = ASt Normaaliasento = nop Kierto = rot Suojaus = Pro Toimilaitetyyppi = Act Toimintatilan asetus o-tilassa vain kalibrointi on mahdollinen, testaus ei. RCI-yksikön virhemerkkivalo palaa. a-tilassa voi testata, muttei kalibroida. RCI-yksikön OK-valo palaa Kierrettävän tai lineaarisen venttiilin valinta Act määrittää venttiilityypin. rot tarkoittaa kierrettävää venttiiliä ja lin lineaarista venttiiliä. Valinnalla kompensoidaan lineaaristen venttiilien käyttömekanismien epälineaarisuudet. Valinta on tehtävä Act-näytössä. Voit palata mistä tahansa tilasta toimintatilaan painamalla painikkeita + ja - samanaikaisesti alle sekunnin ajan HART-kirjoitussuojaus Tehtaan oletusasetuksena VG800B:n HART-kirjoitussuojaus on o-tilassa. Parametrien vaihtaminen on siis mahdollista. HART-suojaus aktivoidaan piirikortissa olevalla kytkimellä (DIP1), kuva 14. Muutoksia, jotka voivat vaikuttaa venttiilin asemaan, ei voida tehdä Field- Care-ohjelmalla, kun kytkin numero 1 (kytkinryhmän vasemmalla puolella) on päällä (ON). Saat lisätietoja DTM:n käyttöohjeesta Testaus VG800B:ssä on kahdenlaisia testejä: pneumatiikkatesti Pt tarkistaa kenttälaitteen pneumatiikan toiminnan. Venttiilitesti St tarkistaa koko venttiiliyksikön toiminnan muuttamalla venttiilin tilaa normaalitilasta ennalta määritetyn verran Kalibrointi Automaattinen venttiilin asennon kalibrointi aloitetaan painamalla painiketta r. Tarkempi kuvaus kalibroinnista on luvussa DIP1 OFF ON DIP1 ON ON Automaattinen käynnistys Automaattinen käynnistys -toiminto ASt määrittää kenttälaitteen toiminnan kun 24 V DC:n jännite kytketään päälle. OFF merkitsee sitä, että laite pysyy o- tilassa käynnistyksen jälkeen. On merkitsee, että kenttälaite siirtyy a-tilaan ja aloittaa automaattisen diagnostiikan asetusten mukaisesti. CAL merkitsee, että käynnistyksen jälkeen kenttälaite suorittaa automaattisen asentokalibroinnin ennen siirtymistä a-tilaan Normaaliasento Venttiilin normaaliasennon valinta nop määrittää venttiilin normaaliasennon, kun laite on jännitteellisenä. Vaihtoehdot ovat OPE, missä venttiili on kokonaan auki tai CLO, missä venttiili on kokonaan kiinni Kierto rot määrittää toimilaitteen kiertosuunnan, kun sylinteritai kalvotoimilaitteen paine vapautuu. Arvo cc merkitsee vastapäiväistä kiertosuuntaa sulkeutumisen aikana ja ccc myötäpäiväistä kiertosuuntaa sulkeutumisen aikana Suojaus Pro määrittää, onko HART-kirjoitussuojaus käytössä vai pois käytöstä (On tai OFF). Tehtaan oletusasetuksena VG800B:ssä on OFF. Tällöin parametrien muuttaminen on mahdollista Metso Automationin FieldCare-ohjelmalla. Kuva 14. DIP-kytkimet Asetukset VG800B:n tehdasasetukset olettavat palautusjousen sulkevan venttiilin ja asentoanturin kiertyvän myötäpäivään sulkeutumissuuntaan, kun paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Liitä paineilmansyöttö ja jännite RCI-yksiköstä. Varmista mittaamalla VG800B:n liittimistä + ja -, että jännite on välillä 16,5-30 V DC. Aseta toimintatilaksi o. Paina painikkeita + ja - yhtä aikaa viiden sekunnin ajan, kunnes m: alkaa vilkkua näytöllä. Paina painiketta + lyhyesti niin monta kertaa, että näytölle tulee ASt. Paina r ja vaihda käynnistystilaksi On painikkeilla + tai -. Paina valinnan jälkeen painiketta r ja pääset takaisin ASt-tilaan. Kun nop on valittu näytölle, paina painiketta r ja näytölle tulee nykyinen parametriarvo. Voit valita kahden arvon välillä painikkeilla + ja -. Valinnalla CLO toimilaitteen paine sulkee venttiilin ja valinnalla OPE se avaa venttiilin. Vahvista valintasi painamalla painiketta r ja pääset takaisin tilaan nop. Katso oletusarvot kuvasta 11 ja toiminnot kuvasta 13.

15 15 Seuraava asetus on rot. Valitse painikkeella r. venttiilin kiertosuunta joko myötä- tai vastapäivään kun paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Tee valinta painikkeilla + ja - sekä palaa lopuksi tilaan rot painamalla r. Paina painiketta + niin monta kertaa, että Act ilmestyy näyttöön. Paina painiketta r ja etsi haluamasi venttiilityyppi painikkeilla + ja -. rot merkitsee kierrettävää venttiiliä, lin lineaarista venttiiliä. Kun haluamasi arvo on näytöllä, hyväksy se painamalla painiketta r Kalibrointi Yllämainittujen asetusten jälkeen voit aloittaa kalibroinnin selaamalla + ja - painikkeilla kunnes näytöllä vilkkuu c. Valitse joko automaattinen a tai manuaalinen kalibrointi M painikkeilla + ja -. Hyväksy valinta painamalla r. VAROITUS: Automaattinen kalibrointi ajaa venttiilin sekä täysin auki että täysin kiinni mekaanisia rajoja vastaan. Varmista, että venttiilin asennon muuttuminen ei aiheuta vaaratilannetta. Kalibroinnin seurauksena asema-anturi kalibroidaan tunnistamaan sekä täysin auki että kiinni oleva venttiili. Automaattinen kalibrointi AUTO: Turvallisuussyistä painiketta r pitää painaa vähintään viiden sekunnin ajan a-kalibroinnin aktivoimiseksi. Kalibroinnin aikana näytöllä lukee CAL. Kalibroinnin jälkeen VG800B palaa automaattisesti c-toimintoon. Kalibroinnin voi keskeyttää koska tahansa painamalla + ja - painikkeita samanaikaisesti. Kun kalibrointi on suoritettu, paina painikkeita + ja - samanaikaisesti palataksesi käyttötilaan. Jos kalibrointi on loppunut ja näytöllä lukee Err, katso lisätietoja luvusta 8. Nyt VG800B toimii perusasetuksin. Manuaalinen kalibrointi MAN: Kun olet valinnut valikosta M-kalibrointitavan, aloita kalibrointi painamalla painiketta r. Aja venttiili painikkeella - täysin kiinni asentoon 0 % ja paina painiketta r. Aja venttiili painikkeella + täysin auki asentoon 100 % ja paina painiketta r. Jos näytölle ilmestyy virheilmoitus Err, katso lisätietoja luvusta 8. Paina painikkeita + ja - samanaikaisesti palataksesi käyttötilaan. Nyt VG800B toimii perusasetuksin Testaus Edellä mainittujen toimintojen lisäksi laitteessa on kaksi paikallista testiä: Pneumatiikkatesti ja venttiilitesti. Testausta varten käyttötilan on oltava a. Testejä ei voida tehdä o tilassa. Selaa painikkeilla + ja -, kunnes näytössä lukee tst. Paina painiketta r. ja valitse haluamasi testi painikkeilla + ja -. Jos valitset Pt:n, laite suorittaa pneumatiikkatestin ja varmistaa, että pneumatiikka toimii oikein. Testin aikana näytöllä näkyy 100 %. Jos valitset St, voit tehdä osaiskutestin, joka ajaa venttiilin asetusten mukaiseen (oletusarvo 20 %) asemaan, jonka jälkeen palataan normaaliasentoon Suojaus Ennen toimintatilaan palaamista käyttäjä voi kirjoitussuojata laitteen käyttämällä Pro-toimintoa. Kun näytöllä lukee Pro, paina painiketta r. ja nykyinen parametriarvo ilmestyy näytölle. Painikkeilla + ja - voit valita joko OFFtilan, jolloin käyttäjä voi tehdä asetuksiin muutoksia, testejä ja katsella mittausarvoja DTM:llä, tai On-tilan, jolloin laite on kirjoitussuojattu ja käyttäjä voi katsella mittausarvoja, muttei voi tehdä muutoksia asetuksiin tai tehdä testejä. Kun kaikki asetukset on tehty oikein, palaa toimintatilaan painamalla painikkeita + ja - samanaikaisesti lyhyen aikaa. Näytössä lukee 100 % ja käytössä on a-tila.

16 16 4 METSO AUTOMATIONIN FIELDCARE-OHJELMISTON JA HART-TIEDONSIIRRON KÄYTTÖ Metso Automationin FieldCare-ohjelma on osa avointa FDT/DTM järjestelmää, jolla taataan paras mahdollinen tuki kenttälaitteiden käyttöönottoon, käyttöön ja ylläpitoon. DTM on osa FieldCare-ohjelmistoa ja tarjoaa käyttöliittymän asetuksien tekemiseen, valvontaan, kalibrointiin, virhemääritykseen ja laitteen testaamiseen. Toimintaperiaate on esitetty kuvassa 15. Laitteen tiedonsiirto tapahtuu HART-protokollalla turvallisella alueella olevan RCI-yksikön liittimien 8 ja 9 kautta. Katso lisätietoja kuvasta 15. Control room (Safe area) Factory floor (Hazardous area) Kuva 17 DTM:n työkalupalkki 2. Tilapalkki DTM tilapalkissa on seuraavat osat: Online/Offline tila TAI Laitetyyppi ja versio Tiedonsiirtotila: kun DTM on kytkeytynyt laitteeseen, käynnissä olevan toiminnon kirjaimet vilkkuvat sinisinä tilapalkissa. ALARM TESTING OK SCS / DCS HART-communication RCI VG800B UL lataus laitteesta DTM:ään DL lataus DTM:stä laitteeseen M valvonta C kalibrointi T testaus Laitteen tila: Kun DTM on yhteydessä laitteeseen, palkissa näkyy yleistila (OK, warning (varoitus), alarm (hälytys)) Kuva 15 Kytkennät 4.1 Käyttöliittymä Kun DTM ei ole yhteydessä laitteeseen, yleistilaa ei valvota, eikä se näy palkissa Käyttöliittymän osat DTM:n käyttöliittymä on esitetty kuvassa 16. Numerot on selvitetty yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Kuva 16 DTM:n käyttöliittymä 3. Navigointipuu Navigointipuusta näet DTM:n konfigurointinäyttöjen hierarkian. Voit avata puun osan napsauttamalla merkkiä +. Tällöin kohdan kaikki alivalikot avautuvat. Napsauta alivalikosta haluamasi näyttö katseltavaksi. Katso lisätietoja kuvasta 16 kohdasta 4. Valikko sulkeutuu, kun napsautat merkkiä Katselualue Työkaluvalikossa on seuraavat kuvakkeet: Napsauta Upload ladataksesi tietoja laitteesta DTM:ään. DTM lukee laitetunnisteet, asetukset ja virhemääritykset. Napsauta nuolta kuvakkeen vieressä avataksesi latausvalikon. Napsauta Download ladataksesi tietoa DTM:stä laitteeseen. Napsauta Stop Communication pysäyttääksesi käynnissä olevan tiedonsiirron. Kuvake aktivoituu, kun DTM lataa tai imuroi tietoa. 1. Työkalupalkki Työkalupalkissa olevista kuvakkeista pääsee DTM:n toimintoihin ja tietoihin.

17 17 Napsauta Accept Configuration hyväksyäksesi asetukset, jotka olet tehnyt DTM:ssä. Napsauta nuolta kuvakkeen vieressä avataksesi Accept Configuration -valikon. Napsauta Settings avataksesi DTM:n asetusruudun. Napsauta Hide Navigation Tree piilottaaksesi navigointipuun katselutilasta. Napsauta Help avataksesi DTM:n avustajan. Upload-valikko Latausvalikon voi avata kun DTM on online-tilassa. Avaa latausvalikko napsauttamalla nuolta latauskuvakkeen vieressä. Latausvalikko on esitetty kuvassa 18. Kuva 18 latausvalikko Valikossa on seuraavat toiminnot: Napsauta Current View ladataksesi laitteen asetukset ruudusta, joka on parhaillaan auki katselutilassa. Napsauta Device Identification ladataksesi laitetunnisteasetukset. Napsauta Configuration ladataksesi konfigurointiasetukset. Napsauta Diagnostics ladataksesi diagnostiikkaasetukset. Napsauta Advanced ladataksesi lisä-asetukset. Napsauta All ladataksesi kaikki asetukset. Tämä voi kestää useita minuutteja. Accept Configuration -valikko Accept Configuration -valikko on käytössä, kun DTM on offline-tilassa. Accept Configuration -valikko avataan napsauttamalla nuolta kuvakkeen vieressä. Valikko on esitetty kuvassa 19. Valikossa on seuraavat toiminnot: Napsauta Accept Configuration hyväksyäksesi DTM:ssä tehdyt offline-asetukset. Napsauta Undo (Current View) peruuttaaksesi muutokset, jotka olet tehnyt DTM:n näkyvissä olevassa ruudussa. Napsauta Undo (All) peruuttaaksesi kaikki muutokset, jotka olet tehnyt DTM:n edellisen latauksen jälkeen. Napsauta Export tallentaaksesi kopion DTM:n asetuksista PC-tietokoneellesi tai lähiverkkoon. Napsauta Import ladataksesi aikaisemmin tallennetut DTM:n asetukset Device Identification DTM:n laitteen tunnistusikkunassa näkyy tietoja laitteesta, kenttälaitteen tietoja sekä asetuksia Operation Unit Laitenäkymän avaaminen: 1. Napsauta Device Identification DTM:n navigointipuussa. 2. Napsauta Operation unit Syötä Operation Unit -näkymään seuraavat tiedot: HART Tag: Laitetunnus (enintään 8 merkkiä) Oletus = VG800 Description: Laitteen kuvaus (enintään 16 merkkiä) Date: Päivämäärä, esim. laitteen asennuspäivämäärä. Oletus = Message: Muu viesti (enintään 32 merkkiä). Oletus VG Positioner Information Kenttälaitetietonäkymä sisältää seuraavat tiedot: Device Type: Oletus = VG800 Manufacturer: Valmistajan nimi. Oletus = Metso Automation Device ID: Yksilöllinen laitetunnistekoodi, jota käytetään HART tiedonsiirrossa SW Revision: Ohjelmistoversion numero HW Revision: Laitteistoversion numero Final Assembly number: Asennusnumero, jonka käyttäjä määrittelee Device Serial Number: Valmistajan sarjanumero laitteelle Electronics Serial Number: Valmistajan sarjanumero elektroniikalle Position Sensor Serial Number: Valmistajan sarjanumero asentoanturille Kuva 19 Accept configuration -valikko

18 Configuration Tässä osassa esitellään yleisasetukset ja asentamiseen sekä vuodon tunnistamiseen liittyvät parametrit. Lue kohdat läpi, jotta ymmärrät asetusten tekemisen DTM:ssä General Actual Mode Tässä kohdassa näkyy laitteen todellinen tila. Tila voi olla: Virhe (Error) Käytössä (Operate) Pois päältä, kalibrointi käynnissä (Off mode, calibrating) Pois päältä, kalibrointi sallittu (Off mode, calibration allowed) Pneumatiikkatestaus (Pneumatics test on) Venttiilitestaus (Valve test on) OK, testaus sallittu (OK, testing allowed) Hälytys, testaus sallittu (Alarm, testing allowed) Target mode Tähän kohtaan voit valita uuden tavoitetilan: Jos vaihdat toimintatilaa lataamalla laitteeseen uuden tavoitetilan, todellinen tila ei vastaa uutta tilaa. Actual Mode -tekstin eteen ilmestyy sininen tähti osoittamaan, että todellinen tila on eri kuin tavoitetila. Avaa General view -ikkuna uudelleen ja päivitä sen tiedot. Näin todellinen tila muuttuu oikeaksi. Kohdetilan vaihtoehdot: Off: kalibrointi sallittu AUTO: testaus sallittu Power-up mode Käynnistystila määrittää kenttälaitteen toiminnan syöttöjännitteen kytkemisen jälkeen. Vaihtoehdot: Off: Oletusarvo käynnistystilassa. Laite pysyy Offtilassa. Kalibrointi on sallittu, mutta testaus ei. Auto: Laite siirtyy Auto-tilaan. Testaus on sallittu, mutta kalibrointi ei. Calibration & Auto: Laite tekee asentokalibroinnin ja siirtyy Auto-tilaan. Device keyboard Disabled: Laitteen näppäimistö pois käytöstä Enabled: Laitteen näppäimistö käytössä Assembly Related Nämä parametrit liittyvät venttiilikokoonpanoon. Parametrin arvon on oltava sopiva käytössä olevalle turvaventtiilille. Valve Acting Type Venttiilin toimintatyyppi merkitsee venttiilin tyyppiä. Vaihtoehtoja ovat: Neljänneskierto Lineaarinen Rotation Direction to Fail Safe Toimilaitteen kiertosuunta, kun paine vapautuu sylinteristä, jotta laite on virheen sattuessa turvallinen. Valitse Clockwise to Close eli Sulkeutuu myötäpäivään, jos toimilaite kiertyy myötäpäivään paineen vapautuessa. Valitse Counterclockwise to close eli sulkeutuu vastapäivään, jos toimilaite kiertyy vastapäivään paineen vapautuessa. Fail Safe Action Turva-asento auki Turva-asento kiinni Leakage Measurement Vuodon mittaus on mahdollista vain VG800:n versiossa 2.0. Lisävarusteena saatava vuodon mittaus otetaan käyttöön tällä parametrilla. Kun mittaus on käytössä, kenttälaite mittaa vuodon määrän aina venttiilin ollessa kiinni (tai kuolleen kulman parametrin määrittämällä alueella). Jos vuodon mittausoptiota ei ole, vuodon mittaus tulee kytkeä pois käytöstä. Valitse enabled, jos vuodon mittaus on käytössä. Jos vuodon mittaus ei ole käytössä, mittausajaksi asetetaan 0. Jos vuodon mittaus on käytössä, voit määrittää seuraavien parametrien asetukset: Parametrit Measurement Time: Vuodon mittausaika, oletusaika on 30 s. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, vuotoa voidaan mitata vain 100 % venttiilitestin aikana. Tällöin mittausaika määrittää ajan, jonka venttiili on kiinni ja vuotoa mitataan. Stabilizing Time: Stabiloitumisaika, oletusaika on 0 s. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, stabiloitumisaika on se aika, joka odotetaan kiinni-asennossa ennen vuodon mittauksen aloittamista. Valve Dead Angle: Pallo- tai segmenttiventtiilin kuollut kulma. Oletusarvo on 1 %. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, vuotoa mitataan vain, kun venttiilin asento on täysin kiinni tai kun se on kuolleessa kulmassa.

19 Monitoring Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Valvonnassa voit seurata neljää erilaista VG800:n toimintaan liittyvää suuretta. Kaikkia näitä suureita voidaan seurata reaaliajassa, ja näin VG800:n toiminnan seuraaminen on helppoa. Lue seuraavat kohdat huolellisesti. Kuva 20. Valvonta Start Monitoring Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Valvonta-asetusnäkymä avataan seuraavasti: 1. Napsauta kohtaa Monitoring DTM:n navigointipuusta. 2. Napsauta Start Monitoring. Valvonnan parametrit US/SI-yksiköt vaikuttavat siihen, miten jotkin muuttujat esitetään. Monitoring State: Näyttää valvonnan tämänhetkisen tilan. Actual Travel: Venttiilin todellinen asema. Leakage Signal: Vuotoanturin signaali. Actuator pressure: Jousen vastapuolen paine. PCB Temperature: Piirikortin lämpötila. Valvonnan aloittaminen Aloita valvonta napsauttamalla Start. Kun valvonta on käynnistynyt, Tilapalkissa vilkkuu M. Start-painike vaihtuu Stop-painikkeeksi. Voit pysäyttää valvonnan napsauttamalla Stop. Tiedonkeruun aloittaminen Aloita tiedonkeruu napsauttamalla Logging Kun napsautat Logging, näytölle avautuu Log File -ikkuna. Valitse ikkunaan logitiedostolle nimi ja tallennuskansio. Miten kuvaajaa suurennetaan tai pienennetään Kuvaajaa suurennetaan seuraavasti: 1. Paina hiiren näppäin pohjaan suurennettavan alueen yhdessä nurkassa. 2. Vedä hiiren osoitin suurennettavan alueen vastakkaiseen kulmaan. 3. Vapauta hiiren näppäin. Kuvaajaikkunassa näkyy nyt vain valitsemasi alue. Kuvaajaa pienennetään seuraavasti: 1. Napsauta kuvaajaa. 2. Paina näppäimistön kirjainta Z. Actual Travel Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Kuvaaja esittää VG800:n mittaaman turvaventtiilin asennon. Todellinen asento esitetään prosentteina kalibroidusta venttiilin asennosta. Testin aikana voit seurata venttiilin asemaa reaaliajassa. Leakage Signal Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Vuotosignaali näkyy vain laiteversiossa 2.0. Vuotosignaali esittää lisävarusteena saatavan vuotoanturin signaalin. Anturi valvoo venttiilin tiiviyttä. Se reagoi heikkoihin ultraääniin, joita kuuluu venttiilin vuotaessa. Arvon pienet muutokset ovat normaaleja. Järjestelmän rakenteen takia pieni signaali näkyy aina, vaikka vuotoa ei olisi tai vaikka anturia ei olisi kytketty lainkaan. Actuator Pressure Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Toimilaitteen paine: Jousen vastapuolen paine.

20 20 PCB Temperature Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Piirikortin lämpötila on VG800:n piirikortin pinnalta mitattu lämpötila. Tämän kuvaajan avulla voit seurata laitteen ympäristön lämpötilaa ja varmistua siitä, että lämpötila pysyy sallituissa rajoissa Diagnostics VG800 valvoo turvaventtiilin käytöstä jatkuvasti. Se tallentaa trendejä ja mahdollisia ongelmatilanteita, joita voidaan katsella DTM:llä. Trendeistä näkyy, miten venttiili on käyttäytynyt tietyllä hetkellä. Hälytykset kertovat ongelmista, laitteen suorituskyvystä ja vioista. Diagnostiikkatiedot ovat tärkeitä suorituskyvyn valvonnan ja huollon kannalta. Koska diagnostiikkatiedot ovat reaaliaikaista tietoa, voit tarkkailla venttiilin tilaa jatkuvasti häiritsemättä prosessia. Trendit, testilaskurit ja hälytykset auttavat sinua huoltotarpeen määrityksessä. Tällainen ennaltaehkäisevä huolto auttaa varmistamaan koko järjestelmän luotettavan ja turvallisen toiminnan. Tässä osassa esitellään diagnostiikkatoiminnot. Lue kohdat huolellisesti läpi, jotta ymmärrät VG800:n diagnostiikkatoimintojen käytön Alert handling Jos RCI-yksikön virhemerkkivalo palaa, virhekoodi näkyy näytössä. Sama virhekoodi näkyy myös DTM:ssä. Virhekoodi haetaan kytkemällä HARTmodeemi RCI-yksikköön, avaamalla tiedonsiirto kenttälaitteeseen ja lukemalla diagnostiikkatiedot. Katso lisätietoja kuvasta 8. Virhekoodi näkyy tapahtumalogi-ikkunassa. Virhekoodit on esitelty taulukossa Counters Number of Valve Tests: Tehtyjen venttiilitestien määrä. Number of Pneumatics Tests: Tehtyjen pneumatiikkatestien määrä. Kuva 21. Liikkellelähtöpaineen trendikuvaaja Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy käynnistyspaine baareina. Oletusasteikko on 0-7 bar, mutta asteikko muuttuu automaattisesti valitun yksikön mukaan. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Käynnistyspaineen ylä- ja alarajat näkyvät punaisina katkoviivoina. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Leakage Signal Trend Vuotosignaalin trendi kuvaa venttiilin tiiviyttä venttiilin käyttöaikana. Kuvaaja on esitetty kuvassa 22. Nouseva trendi saattaa olla merkki venttiilin kulumisesta. Tiiviyden valvonta edellyttää erillisen anturin asentamista venttiiliin Breakaway Pressure Trend Tämä trendi näyttää, millä paineella venttiili alkaa venttiilitestissä liikkua. Aika-akselilla on venttiilin toimintaaika, jolta trendi on mitattu. Kuvaaja on esitetty kuvassa 21. Trendi lasketaan uudelleen joka kerta, kun venttiilitesti suoritetaan. Kuvaajasta voidaan analysoida venttiilin kuormituksen muutoksia ja ennustaa venttiilin toimintaa tulevaisuudessa. Laskurit Liikkellelähtöpainetrendin (breakaway pressure) yläpuolella on kaksi laskuria: Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Kuva 22. Vuotosignaalin trendikuvaaja

21 21 Laskurit Vuotosignaalikuvaajan yläpuolella on kaksi laskuria: Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy vuotosignaali millivoltteina. Oletusasteikko on mv. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Vuotohälytyksen raja näkyy punaisena katkoviivana. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Load Factor Trend Kuormituskerroin kuvaa toimilaitteen kuormituskerrointa prosentteina, kuvaaja on esitetty kuvassa 23. Trendi lasketaan uudelleen joka kerta, kun venttiilitesti suoritetaan. Kuvaajasta voidaan analysoida venttiilin kuntoa: Suuri kuormituskerroin merkitsee suurta kitkaa tai sitä, että toimilaite on alimitoitettu. Kuormituskerroin on toimilaitteen kuormitus suhteessa jousivoimaan. Jos kuormituskerroin on 100 %, todellinen kuormitus saattaa olla suurempi kuin jousivoima. Kuva 23. Kuormituskertoimen trendi Laskurit Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy kuormituskerroin prosentteina. Oletusasteikko on 0-100%. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Kuormituskertoimen ylä- ja alarajat näkyvät punaisina katkoviivoina. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Event log Tapahtumalogissa on kaksi saraketta: Event: Luettelo 20 viimeisimmästä tapahtumasta ja VG800:n muistiin tallennetuista hälytyksistä. Time: Tiedonkeruun alusta kulunut aika Device Alert Settings Hälytysasetuksiin voit määrittää raja-arvoja erilaisille tiedoille ja tilastoille. Näin saat hälytyksen, kun rajat ylitetään. Aseta hälytysrajat riittävän suuriksi niin, ettei turhia hälytyksiä tule paljon. Kokemuksen karttuessa voit muuttaa rajoja tarkemmiksi. Hälytysasetuksissa on seuraavat parametrit: Test Timeout: Aikaraja, jonka kuluessa testi on suoritettava loppuun. Jos aika ylittyy, laite antaa virheilmoituksen ja RCI:n virhevalo syttyy. Oletusarvo on 90 sekuntia. Testin epäonnistumisen syy voi olla esimerkiksi viallinen venttiili tai kenttälaite, liian alhainen syöttöpaine tai väärä parametriasetus. Vikatapahtuma tallentuu kenttälaitteen muistiin. Jos toimilaitteen sylinteri on suuri ja/tai paineen askelasetus on pieni, saattaa liian pieni askelasetus aiheuttaa testin epäonnistumisen. Näissä tapauksissa aikarajaa on syytä kasvattaa. Test Warning Time: RCI-yksikön testimerkkivalo syttyy tietyn ajan ennen venttiili- tai pneumatiikkatestin aloittamista. Tämä parametri muuttaa tätä aikaa. Oletusarvo on 2 sekuntia. Position Error Tolerance: Kenttälaite valvoo venttiilin asemaa jatkuvasti. Jos mitattu asema on suurempi kuin toleranssi ja venttiilitesti ei ole käynnissä, laite antaa asemavirheen. Venttiilitestin aikana tämä parametri määrittää, miten paljon asema saa ylittää kohdearvon. Virhevalo syttyy ja automaattinen testi estetään. Oletusarvo on 10 %. HUOM: Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi!

22 22 Supply Pressure Limits: Jos syöttöpaine on liian suuri tai pieni, laite saattaa toimia väärin. Syöttöpaineen rajat annetaan tällä parametrilla. Kun syöttöpaine menee rajojen ulkopuolelle, RCI:n virhevalo syttyy ja automaattinen testi estetään. Kun paine palautuu normaaliksi, laite jatkaa normaalia toimintaa (testi jatkuu välittömästi). Supply Pressure Limit HIGH: Oletusarvo on 7,5 bar. Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi! Supply Pressure Limit LOW: Oletusarvo on 2 bar. Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi! Ylä- ja alaraja luetaan ja asetetaan yhtä aikaa. Kun annat arvon toiselle rajalle, tarkista samalla, että myös toisen rajan arvo on oikea. Huomaa, että HIGH-rajan on oltava suurempi kuin LOW-raja. Pressure Peak Tolerance: Pneumatiikkatestin aikana valvotaan myös paineen huippuarvoa. Tämä on paineen huippuarvon toleranssi. Asetusalue %, oletusarvo on 30 %. Pressure Peak: Pneumatiikkatestin aikana valvotaan myös paineen huippuarvoa. Tämä on paineen huippuarvo. Asetusalue 0-10 bar, oletusarvo 0 bar. Pressure Recovery Time: Paineen palautumisaika pneumatiikkatestin aikana, oletusarvo on 5 sekuntia. Valve Test Pressure Low Limit: Paineen alaraja venttiilitestin aikana. Asetusalue 0-10 bar, oletusarvo 0 bar Statistic Alert Settings Kun otat uuden VG800-kenttälaitteen käyttöön (laiteversio 1.0) tai kun nollaat trenditiedot, saattaa laite antaa aiheettomia hälytyksiä, jos hälytysrajoja on muutettu oletusarvoista. Tämä tapahtuu, koska kenttälaitteen trenditiedot tyhjennetään ja ne näkyvät nollina. Tämän välttämiseksi trendien hälytysrajoja tulee muuttaa vasta, kun laite on ollut käytössä vähintään vuorokauden. Tämä ohje koskee vain versiota 1.0, joka käyttää trenditietoja hälytysrajojen tarkkailuun. Laiteversio 2.0 käyttää uusinta mitattua arvoa. Load Factor Limits: Toimilaitteen kuormituskerroin lasketaan aina venttiilitestin yhteydessä. Laskenta perustuu syöttö- ja liikkeellelähtöpaineisiin. Liian suuri kuormituskerroin saattaa heikentää asemointitarkkuutta ja olla merkki venttiilin kulumisesta tai viallisuudesta. Myös liian alhainen kuormituskerroin voi olla merkki viallisesta venttiilistä. Oletusarvot ovat 100 % ylä- ja 0 % alarajalle. Arvoja tulee muuttaa sovelluskohtaisesti. Load Factor Limit HIGH: Kuormituskertoimen yläraja, %, oletusarvo on 100 %. Load Factor Limit LOW: Kuormituskertoimen alaraja, %, oletusarvo on 0 %. Breakaway Pressure Limits: Aina venttiilitestin yhteydessä tallennetaan se paine, jolla toimilaite alkaa liikkua. Jos paine on liian alhainen, se voi olla merkki liian korkeasta toimilaitteen kuormituksesta. Toisaalta korkea käynnistyspaine voi olla merkki viasta. Breakaway Pressure Limit HIGH: Käynnistyspaineen yläraja, 0 10 bar, oletusarvo on 8 bar. Breakaway Pressure Limit LOW: Käynnistyspaineen alaraja, 0 10 bar, oletusarvo on 0 bar. Leakage Alarm Limit: mv, oletusarvo 3200 mv Test Number Limits: Suoritettujen venttiili- ja pneumatiikkatestien määrä tallennetaan. Kun raja ylitetään, laite voidaan asettaa antamaan hälytys. Hälytys ei vaikuta laitteen toimintaan, mutta sitä voidaan hyödyntää ajoitettaessa huoltotoimenpiteitä. Valve Test Number Limit: Venttiilitestien määrä, oletusarvo Pneumatics Test Number Limit: Pneumatiikkatestien määrä, oletusarvo Reset Statistics Tässä näkymässä voit valita ne tilastotiedot, jotka haluat nollata. Kun nollaat tilastotiedot, vanhat tiedot katoavat pysyvästi. Voit nollata seuraavat tilastotiedot: Venttiilitestien määrä Pneumatiikkatestien määrä Liikkellelähtöpaineen trendi Kuormituskertoimen trendi Vuototrendi Tapahtumalogi Tilastotiedot nollataan seuraavasti: 1. Valitse ne tilastotiedot, jotka haluat nollata. 2. Napsauta Reset. Ylä- ja alaraja luetaan ja asetetaan yhtä aikaa. Kun annat arvon toiselle rajalle, tarkista samalla, että myös toisen rajan arvo on oikea. Huomaa, että HIGH-rajan on oltava suurempi kuin LOW-raja.

23 Reset Alerts Hälytysten nollaus on mahdollista vain laiteversiossa 2.0. Tässä näkymässä voit valita nollattavat hälytykset. Kun nollaat hälytykset, vanhat tiedot katoavat pysyvästi. Voit nollata seuraavat hälytykset: Venttiilitestin epäonnistuminen Pneumatiikkatestin epäonnistuminen Kuormituskerroinhälytys Liikkellelähtöpainehälytys Vuotohälytys Hälytykset nollataan seuraavasti: 1. Valitse ne hälytykset, jotka haluat nollata. 2. Napsauta Reset. Tämä nollaa myös uusimman mitatun arvon Device Status Tilatieto näkyy, kun DTM on online-tilassa. Laitteen tila näkyy DTM:n tilapalkissa kohdassa Device Status. Tila päivittyy kymmenen sekunnin välein. Tila päätellään laitteessa olevien uusimpien hälytystietojen perusteella. Tiloja on neljä: Hälytys Varoitus OK Tuntematon Parametrien tilat näet tilanäkymästä. Tilanäkymä näyttää laitteen parametrit puunäkymänä, jossa eri parametrit on ryhmitelty sopivasti. Kuvassa 24 on esimerkki tilapuusta. Kuva 24. Tilapuu Kunkin ryhmän tila määräytyy ryhmän parametreista akuutimman perusteella. Voit avata ryhmän ja tarkastella ryhmän parametreja napsauttamalla nimen vieressä olevaa merkkiä + tai kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä. Ryhmä suljetaan napsauttamalla nimen vieressä olevaa merkkiä - tai kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä. Jos ryhmän tila on OK, se sulkeutuu automaattisesti, kun DTM päivittää tilapuun Testing Voit diagnosoida venttiiliyhdistelmän tilaa testeillä. Testitulokset paljastavat tulevaisuuden huoltotarpeita. Suorita testit säännöllisesti, jotta sinulla säilyy käsitys venttiilin toiminnasta ja kunnosta. Lue seuraavat kohdat huolellisesti, jotta opit ymmärtämään VG800:n testien toiminnan. Testiasetukset Testejä ei voi käynnistää manuaalisesti, jos HART-kirjoitussuojaus on käytössä. Pneumatiikkatesti Pneumatiikkatesti-ikkuna on esitetty kuvassa 25. Kuva 25. Pneumatiikkatestiasetukset Testi-ikkunaan voit määrittää, minkä ajan kuluttua testi suoritetaan seuraavan kerran. Voit myös määrittää testien välin, jolloin testit suoritetaan määrävälein. Kuvan esimerkissä väliksi on asetettu tuntia, joka on oletusasetus. Ajastin (Timer) asetetaan seuraavasti: 1. Anna päivien määrä kenttään, jonka jälkeen on kirjain d. 2. Anna tuntien määrä: napsauta kirjaimen h vieressä olevaa nuolta ja valitse tuntien määrä. 3. Anna minuuttien määrä: napsauta tekstin min vieressä olevaa nuolta ja valitse minuuttien määrä. 4. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 5. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 6. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle. Testiväli (Interval) asetetaan seuraavasti: 1. Jos kohtaa Interval ei ole rastitettu, laita rasti ruutuun. 2. Anna päivien määrä kenttään, jonka jälkeen on kirjain d. 3. Anna tuntien määrä: napsauta kirjaimen h vieressä olevaa nuolta ja valitse tuntien määrä. 4. Anna minuuttien määrä: napsauta tekstin min vieressä olevaa nuolta ja valitse minuuttien määrä. 5. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 6. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 7. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle.

24 24 Venttiilitesti Venttiilitesti-ikkuna on esitetty kuvassa 26. Tietoja pneumatiikkatestin kuvaajasta Kuvassa 27 on esimerkki pneumatiikkatestin tuloksesta. Kuva 26. Venttiilitestiasetukset Venttiilitestiasetuksiin määritetään ajastin ja testiväli kuten edellisessä testissä. Lisäksi voit asettaa seuraavat parametrit: Test Stroke Size: Muuttaa venttiilin liikkeen määrää. Anna haluamasi prosenttimäärä (0-100) kenttään. Oletusarvo on 20 %. Tämä määrä on se liike, jonka venttiili liikkuu testin aikana. Se on suhteellinen venttiilin asemaan, kun toimilaitteen sylinterissä on paine. Toimilaitteen tyypin ja liikkeen vertailu on esitelty taulukossa 2. Pressure Step: Muuttaa venttiilin liikenopeutta ja vaikuttaa venttiilitestin asemointitarkkuuteen. Anna haluamasi paine ( bar) kenttään. Oletusarvo on 0.05 bar. Mitä pienempi askel on, sitä hitaammin venttiili liikkuu ja sitä parempi asemointitarkkuus on. Taulukko 2 Esimerkkejä toimilaitteen liikkeestä ja testiiskunpituuksista Toimilaitteen tyyppi Turva-asento kiinni Turva-asento auki Testi-isku Toimilaitteen liike 20 % 20 % kiinnipäin auki-asennosta 20 % 20 % aukipäin kiinni-asennosta Näyttö testiiskulla Parametrit asetetaan seuraavasti: 1. Anna haluamasi arvot. 2. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 3. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 4. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle Pneumatics test Pneumatiikkatestinäkymässä on kolme osaa. Kukin niistä on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa. Määritä testiasetukset Suorita testi Määritä testiasetukset Esitelty edellisessä osassa Testiasetukset. Suorita testi 1. Pneumatiikkatesti aloitetaan napsauttamalla Start Individual Test (aloita testi). 2. Kuvaaja ilmestyy näkyviin, kun testi on suoritettu Kuva 27. Pneumatiikkatestin tulos Yksiköt muuttuvat ja skaalautuvat asetusten mukaisiksi. X-akseli: Aika sekunteina. Y-akseli: Minimi ja maksimi otetaan syöttöpaineen ylä- ja alaraja-asetuksista. Voit suurentaa kuvaajaa pysty- ja vaakatasossa. Automaattisten pneumatiikkatestien tulokset eivät tallennu kenttälaitteen muistiin, eikä niitä siten voida hakea katseltaviksi Valve test Venttiilitestinäkymässä on kolme osaa. Kukin niistä on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa. Määritä testiasetukset Katsele edellisen testin tuloksia Suorita testi Määritä testiasetukset Esitelty edellisessä osassa Testiasetukset. Muista napsauttaa Set, kun olet muuttanut asetuksia. Katsele edellisen testin tuloksia Jos laite on ohjelmoitu suorittamaan testejä tietyin väliajoin, voit katsella edellisen testin tuloksia seuraavasti: 1. Tarkista, että Valve Test on näkyvissä DTM:ssä. 2. Napsauta Upload DTM:n työkalupalkista. Jos DTM on viimeksi suorittanut venttiilitestin mutta ei pneumatiikkatestiä, et voi ladata pneumatiikkatestin tuloksia. Tällöin voit suorittaa pneumatiikkatestin, jotta saat tulokset käyttöösi. Suorita testi 1. Venttiilitesti aloitetaan napsauttamalla Start Individual Test. 2. Kuvaaja ilmestyy näkyviin, kun testi on suoritettu.

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Agimet ajanottolaitteiston käyttöohje

Agimet ajanottolaitteiston käyttöohje Agimet ajanottolaitteiston käyttöohje Tiedon siirto porteilta ohjain yksikköön / näyttöön ja päinvastoin on langaton, kantama noin 100 m. Ohjain-yksikkö on liitettävissä USB-portin kautta tietokoneeseen,

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot