Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0"

Transkriptio

1 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05

2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Yleistä Yhteensopivuus Käyttötarkoitus Tiedonsiirto Toimintaperiaate Merkinnät Tekniset tiedot Kierrätys ja hävittäminen Turvallisuusohjeet ASENNUS Yleistä Asennus VDI/VDE-liitännällä varustettuun Metso Automation -toimilaitteeseen Asennus lineaaritoimilaitteeseen, jossa on Metso Automation tai IEC liitäntä Kaukokäyttömoduulin (RCI) asentaminen Putkisto ja paineilman syöttö Sähköiset kytkennät Lisäanturointi KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ Paikalliskäyttöpaneeli METSO AUTOMATIONIN FIELDCARE-OHJELMISTON JA HART-TIEDONSIIRRON KÄYTTÖ Käyttöliittymä Käytöstä poistaminen HUOLTO RCI-yksikkö TURVALLISUUSOHJEET ONGELMANRATKAISU VIRHEKOODIT TYÖKALUT PIIRUSTUKSET JA OSALUETTELOT Räjäytyskuva ja osaluettelo, VG800B Asennustarvikkeet toimilaitteille B1JU Asennustarvikkeet Quadra-Powr -, ST-, SP- ja Valv-Powr -toimilaitteille Asennustarvikkeet lineaaritoimilaitteille IEC liitostasolla Asennustarvikkeet rajakytkimille MITAT VG800B RCI TYYPPIKOODIT LUE ENSIN NÄMÄ OHJEET! Näissä ohjeissa annetaan tärkeää laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai valmistajan edustajaan. Löydät yhteystiedot tämän ohjeen takakannesta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

3 3 1 JOHDANTO 1.1. Yleistä Nämä ohjeet käsittelevät Metso Automation Neles Valv- Guard -järjestelmän käyttöä turvallisuuteen liittyvissä on/off-käyttökohteissa. ValvGuard koostuu kahdesta osasta, kaukokäyttöyksiköstä (RCI), joka asennetaan lähelle valvomoa, ja älykkäästä kenttälaitteesta VG800B:sta, joka asennetaan kentällä sijaitsevaan ESD-venttiilitoimilaitteeseen. Tavallinen rakenne on esitetty kuvassa 1. ValvGuard on turvajärjestelmä. Ennen asennuksen aloittamista on syytä käydä läpi lopulliselle asennukselle asetetut vaatimukset tai seurauksena voi olla puutteellinen asennus ja virheellinen toiminta. 1.2 Yhteensopivuus ValvGuardia voidaan käyttää kaikkien sylinteri- tai kalvotyyppisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa. Ensisijaisesti sitä suositellaan käytettäväksi Metso Automationin toimilaitteiden kanssa, koska näihin toimilaitteisiin on saatavana kaikki asennustarvikkeet ja yhteensopivuus on varmaa. Katso lisätietoja luvusta Käyttötarkoitus ValvGuard toimii kahdella toisistaan riippumattomalla tasolla: turvallisuustasolla ja diagnostiikkatasolla Turvapiiri Tehtaan turvalogiikan tai vastaavan turvajärjestelmän antama 0/24 V DC -lähtösignaali kytketään RCI:hin ohjauskeskuksessa. RCI:n lähtö kytketään kentällä olevaan VG800B:hen vakiokaapeloinnilla. VG800B:n luistiventtiili ohjaa venttiilitoimilaitteen syöttöpainetta. Luistiventtiili on aukiasennossa (ESD-venttiili auki), kun syöttöjännite on 24 V ja kiinniasennossa (ESD-venttiili kiinni), kun jännite on 0 V. Kaavio on esitetty kuvassa Diagnostiikkatoiminto Mikrokontrolleri (µc) ohjaa ohjelmointitoimintoja ja tiedonkeruuta. Mikrokontrolleri saa käyttöjännitteensä normaalista 24 V DC:n jännitelähteestä. 0 V:n tilassa mikrokontrolleri ei ole aktiivinen. Mikrokontrollerin toiminta konfiguroidaan Metso Automationin DTM-ohjelmistolla. Tiettyjä toimintoja voidaan ohjata paikallisesti VG800Bkenttälaitteen kotelon painikkeilla. Katso lisätietoja kuvasta Tiedonsiirto VG800B-laitetta voidaan kaukokäyttää valvomosta HART-protokollan kautta PC-tietokoneella, jossa on sopiva modeemikytkentä RCI:hin. On olemassa myös toinen reaaliaikainen tapa, jolla mikrokontrolleri voi lähettää viestejä RCI-yksikköön ja edelleen laitoksen DCS-järjestelmään. Tämä tapa esitellään jäljempänä. TURVALLINEN SAFE AREA ALUE CONTROL VALVOMO ROOM RÄJÄHDYSVAARALLINEN HAZARDOUS AREAALUE VG800B RISTIKYTKENTÄHUONE ELECTRICAL ROOM DCS ALARM HÄLYTYS / OK TESTING TESTAUS HART- COMMUNICATION TIEDONSIIRTO TURVALOGIIKKA SAFETY PLC RCI Kuva 1 ValvGuard-järjestelmä 1.5 Toimintaperiaate Kaukokäyttörajapinta RCI Kaukokäyttörajapinta RCI asennetaan laitoksen turvalogiikan ohjauskeskukseen ja kytketään logiikan lähtöön. Turvalogiikan lähdön nimellisjännite on 24 V, mutta tähän sallitaan 15 %:n vaihtelu. RCI:llä on kaksi tehtävää: Välittää HART-signaaleja VG800B:lle ja VG800B:ltä. Tätä varten PC:n ja RCI:n väliin kytketään sopiva modeemi. Vastaanottaa reaaliaikaisia signaaleja VG800Bkenttälaitteelta. Näiden signaalien tila näkyy RCI:n kotelossa olevista kolmesta valodiodista (LED). RCI:ssä on myös potentiaalivapaita relelähtöjä, joiden tilat näkyvät LED-näytössä. Signaaleja on kolme, katso lisätietoja kuvasta 3.

4 4 ND800 HART CPU Display Näyttö Pushbuttons Painikkeet ADC Digital I/O Position Asentoanturi sensor 10 Hz PWM HART RCI-lähtö out 0/24 V DC PSB TFsäätö SF- control control säätö PWMvahvistin amplifier Pneuma- Pneumatic tiikka- lohko block Pressure Paineanturi sensor Leakage Vuotoanturi sensor Amplifier Vahvistinkortti board Kuva 2 VG800B laitteisto Vihreä = OK Keltainen = Testi Punainen = Hälytys Testin aikana palavat sekä keltainen että vihreä merkkivalo. Keltainen merkkivalo ja vastaava rele osoittavat käynnissaolevan testin. Vihreä merkkivalo ja vastaava rele ilmaisevat OK-tilan. Testin jälkeen (mikäli testi epäonnistui tai löytyi muu virhetila) syttyy punainen valo ja vastaavan releen toiminta on merkki hälytyksestä. Katso toiminnan yksityiskohdat kuvasta 8. RCI HART palautetaan, PR kelat vetävät ja syöttöpaine puristaa luistiventtiilin palautusjousen kokoon. Paine ohjautuu toimilaitteen mäntään joka puolestaan avaa ESD-venttiilin. Käyttöönottovaiheessa ja diagnostiikkatoimintoja käytettäessä mikrokontrolleri (µc) voi ohjata ESD-venttiiliä. Mikrokontrolleri saa käyttöjännitteensä esiohjausyksikön kelan B käyttöjännitteestä 24 V DC. Testin aikana mikrokontrolleri pystyy katkaisemaan B-kelan syöttöjännitteen, jolloin jännite laskee nollaan. Koska kelat on kytketty rinnakkain, tämä aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen venttiilin sulkeutumisen. Kun ESD venttiili alkaa sulkeutua, asema-anturi valvoo venttiilin asentoa. Kun venttiilin liikerata saavuttaa esiohjelmoidun pisteen, mikrokontrolleri palauttaa jännitteen esiohjausyksikön kelaan B ja ESD-venttiili avautuu tai sulkeutuu uudelleen. Kun testataan osittaista sulkeutumista, mikrokontrolleri valvoo asema-anturin tilaa ja vertaa sitä toimilaitteen syöttöpaineeseen. Jos suureissa havaitaan virhe, testi keskeytetään. 24 / 0 V 10 Hz PWM 0 / 24 V DC Säätöpiiri Control circuit Kela HART Coil A Kela Coil BB PR Kuva 3 Kaukokäyttörajapinta (RCI) VG800B-kenttälaite Käytön aikana esiohjausyksikön rinnakkainkytketyt kelat (A ja B) saavat syöttöjännitteen 24 V DC. Tällöin paine vaikuttaa luistiventtiiliin (SV) niin, että palautusjousi pysyy kokoon puristuneena. Katso lisätietoja kuvasta 4. Luistiventtiilin rakenteen ansiosta ESD-venttiili pysyy auki tai kiinni, koska toimilaitteen syöttöpaine vaikuttaa toimilaitteen mäntään palautusjousen vastakkaisella puolella. Vaaratilanteessa jännite katkaistaan valvomosta. Tällöin jännite katoaa molemmilta esiohjausyksikön (PR) keloilta, luistiventtiilin paine häviää ja palautusjousi muuttaa luistiventtiilin tilan. Näin syöttöpaine katkeaa ja paine poistuu toimilaitteen männän yläpuolelta. Toimilaitteen jousi sulkee ESD-venttiilin. Kun jännite Kuva 4 SV to actuator toimilaitteelle Esiohjausyksikkö (PR) ja luistiventtiili (SV)

5 Vuodon tunnistus (lisävaruste) ValvGuard-järjestelmän vuodon tunnistustoiminto on lisävaruste. Se on saatavana molempiin venttiilikokoonpanoihin: turva-asento auki tai kiinni. ValvGuardkenttälaite valvoo jatkuvasti vuotoanturin viestejä ja tallentaa mittaustulokset pysyvään muistiinsa, kun venttiili on suljettu. Kerättyä dataa voidaan tarkastella Metso Automationin DTM-ohjelmistolla. Vuotosignaalin kehittyminen näkyy millivoltteina tarkkailtavan ajanjakson funktiona. Laitteisto koostuu anturista ja signaalinkäsittelykortista. Käsittelykortti on lisäpiirikortti, joka asennetaan kenttälaitteen kotelon sisässä olevaan liittimeen. Anturikaapelin pituus on 1-3 metriä tilauksen mukaisesti. Vuodon tunnistuslaitteisto on esitetty kuvassa 2. Anturi on parasta asentaa venttiilin runkoon lähelle venttiilin tiivistettä. Näin taataan paras vuodon toteamisherkkyys. Toinen vaihtoehto on kiinnittää anturi toimilaitteen kiinnikkeeseen erilliseen tankoon. Vaikka tämä menettely vaimentaakin vuotoääntä, se ei huomattavasti heikennä vuodon tunnistusta. Anturi asennetaan tasaiselle työstetylle pinnalle. Hyvän kytkeytymisen ja voimakkaan signaalin varmistamiseksi kontaktipinnalta tulee poistaa maali ja ruoste. Silikonirasva tai liima anturin ja metallipinnan välissä parantavat signaalin kytkeytymistä huomattavasti. Pinnan lämpötila asennuskohdassa ei saa ylittää +125 C. Vuodon tunnistukseen vaikuttavat anturin sijainti, venttiilikonfiguraatio, prosessiympäristö (virtaava aine, painetaso), taustaäänet jne. Vuodon tunnistuskynnys riippuu pääasiassa painetasosta, venttiilin koosta ja virtaavasta aineesta. Mitä suurempia paine-erot ovat venttiilissä, sitä vähäisempi vuoto tunnistetaan. Pienin todettavissa oleva vuoto on joitakin litroja minuutissa, pienimmillään noin litra minuutissa. Tällä herkkyystasolla on mahdollista todeta huoltotoimenpiteitä vaativat vuodot. Virtauksen tai vuodon venttiilissä on oltava turbulenttinen, jotta se saisi aikaan korkeataajuisen äänen, jonka anturi tunnistaa. Turbulenttinen virtaus on yleisempi kaasu- kuin nestevirtauksissa. Tämä johtaa ilmeisen epäjohdonmukaisiin tuloksiin: Venttiili on suljettu ja vuoto todetaan. Kun venttiiliä avataan hitaasti, tietyssä pisteessä vuotosignaali heikkenee jyrkästi, vaikka virtaus on suurempi. Tämä johtuu virtauksen muuttumisesta laminaariseksi jolloin korkeataajuista ääntä ei muodostu. 1.6 Merkinnät VG800B-kenttälaitteessa on konekilpi (kuva 5), jossa on seuraavat merkinnät: Kenttälaitteen tyyppimerkintä Tuloarvot Kotelointiluokka Käyttölämpötila Hyväksynnät Syöttöpainealue Sarjanumero CE-merkintä Kuva 5 Konekilpi Vaihtoehtoiset merkinnät kuvan 6 mukaisessa lisätunnisteessa Suodatinsäädin (-K) Läpivienti 1/2NPT (-L) Sarjanumero Kuva 6 EEx d IIC T5/T6 DEMKO 03 ATEX IP 65 / NEMA 4, 4X Input: V DC, Imax 100 ma, Pmax 0,6 W T6: Tamb. -40 C C, T5: Tamb. -40 C C Supply pressure: kpa / 3,5-7 barg / psig No. PH M A DE Lisätunniste NELES VALVGUARD TYPE VG8568B1S1 WARNING: Do not open while energized! ID: SO VOH BAR CODE (ID CODE) B Y ME T S O REV 2.0 BAR CODE (SERIAL NO) A U T O M A T IO N II 2 G 1.7 Tekniset tiedot Yleistä ValvGuardia voidaan käyttää kaikkien sylinteri- tai kalvotyyppisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa. Ensisijaisesti sitä suositellaan käytettäväksi Metso Automationin toimilaitteiden kanssa, koska näihin toimilaitteisiin on saatavana kaikki asennustarvikkeet ja yhteensopivuus on varmaa. Lisätietoja saat asennusohjeista ja ottamalla yhteyttä Metso Automationiin.

6 Tekniset tiedot Yleistä VG800B-venttiiliohjain sopii neljänneskierto- tai istukkaventtiileille. Toimilaiteen liitännät VDI/VDE standardin mukaiset (S1) Toiminta: Yksitoiminen Kiertymiskulma: Min 45, max 95 Ympäristöolosuhteet Toimintalämpötila: C Kotelointi Materiaali: Anodisoitu alumiiniseos Suojausluokka: IP65, NEMA 4 ja 4X Paineilmaliitännät: 1/4 NPT Sähköliitännät: Ruuviliittimet 2,5 mm 2 :n kaapelille Läpiviennit: PG 13,5 M20 x 1,5 (sovittimella) 1/2 NPT (sovittimella) Massa: 3,6 kg Paineilmaliitännät Syöttöpaine. 3,5-7 bar Suodatinsäädin pakollinen Paineilma: ISO :2001 mukainen Kiinteät hiukkaset: luokka 5 (tai 3 µm suodatus) Kosteus: luokka 1 (kastepiste 10 C alle minimilämpötilan) Öljyluokka: 3 (tai <1ppm) Kapasiteetti: 4 bar syöttöpaineella: syöttö 36 Nm3/h poisto 41 Nm3/h Kulutus: 4 bar syöttöpaineella: toimilaite paineellisena 0,44 Nm3/h toimilaite paineettomana 0,64 Nm3/h Elektroniikka Syöttöjännite: Max 28 V DC RCI-tulo: Min 21 V DC, I = 100 ma, max 30 V DC Napaisuussuojaus: -30 V DC Jännitealue: 16,5-28 V DC (Kuormitusvirta ~20 ma) Suurin virta: 100 ma (RCI-VG800) RCI-yksikön kaksi SPDT-relelähtöä: 24 V DC, 0,5 A RCI moduuli on turvallisella alueella ristikytkentähuoneessa. Paikalliskäyttöpaneelin toiminnot Kalibrointi: Automaattinen/manuaalinen Tilan valinta: Automaattinen/ pois päältä Testaus: Osaiskutesti / pneumatiikkatesti Valinnat käynnistettäessä: Off / On / Cal Normaalitila: Auki / Kiinni Kiertosuunta: myötäpäivään / vastapäivään Suojaus (HART-kirjoitussuojaus): Off / On Toimilaitetyyppi: Neljänneskierto / lineaarinen Hyväksynnät Liekinkestävä (B1) ATEX II 2G EEx d IIC T5/T6 -sertifiointi EN 50014:n ja EN 50018:n mukaan. Räjähdyksenkestävä (B2), FM-sertifiointi Class I, Division 1 ja 2, Group B, C ja D, Class II ja Class III, Group E, F ja G, FM 3600, 3615, (B3) CSA-sertifiointi Class I, Division 1 ja 2, Group B, C, D, Class II, Division 2, Group E, F ja G ja Class III. CSA C22.2 no 142-M1987/CSA C22.2 no 30- M1986/ CSA C22.2 no TÜV Hyväksytty SIL 3:een asti rev. 1.0: 968/EL /00, rev. 2.0: 968/EL /05 Käyttöliittymät Paikalliskäyttö. 3 painiketta ja LCD-näyttö HART: HART-modeemilla varustettu PCtietokone ja Metso Automation DTM tai HART Handheld ja VG800 DD Sähkömagneettinen suojaus Suojausstandardit: Sieto EN (2001) Säteily EN (2001) IEC Electromagnetic field, level 3 IEC Fast transients, level 4 CE merkintä 89/336/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 94/9/EC ATEX 1.8 Kierrätys ja hävittäminen Suurin osa ValvGuardin osista on kierrätettäviä, jos ne lajitellaan oikein. Useimmissa osissa on materiaalimerkintä. Laitteen mukana toimitetaan materiaaliluettelo. Valmistajalta saa lisätietoja kierrätyksestä ja osien uudelleenkäytöstä. Kenttälaite voidaan myös palauttaa valmistajalle kierrätystä varten. Tämä on maksullinen palvelu.

7 7 1.9 Turvallisuusohjeet 2 ASENNUS VAROITUS: VG800B laitteen kannen saa avata vain valtuutettu ja huoltotyöt osaava henkilö! Väärinkäyttö saattaa johtaa vaaratilanteeseen. VAROITUS: Älä ylitä suurimpia sallittuja arvoja! Venttiiliohjaimeen merkittyjen suurimpien sallittujen arvojen ylittäminen saattaa vaurioittaa venttiiliohjainta ja siihen liitettyjä laitteita ja saattaa pahimmillaan johtaa hallitsemattomaan paineen purkautumiseen. Tämän seurauksena voi olla vakavia aineellisia ja henkilövahinkoja. VAROITUS: Älä koskaan irrota tai avaa paineenalaista ohjainta! VG800B:n paineenalaisen esiohjausyksikön luistiventtiilin tai paineanturin irrottaminen tai avaaminen aiheuttaa paineen hallitsemattoman purkautumisen. Sulje paineilman syöttö ja varmista, että linjat ovat paineettomat aina ennen ohjaimen avaamista. Paineellisen ohjaimen avaaminen voi aiheuttaa vakavia aineellisia ja henkilövahinkoja. VAROITUS: Automaattisen ja manuaalisen kalibroinnin aikana venttiili käy sekä auki- että kiinniasennoissa. Varmista, että venttiilin tilan muuttuminen ei aiheuta vaaratilanteita! Ex d VAROITUS: Älä avaa laitetta kun se on jännitteellinen! Kun laite on avattu, räjähdyssuojaus ei toimi. Sähkömagneettinen suojaus heikentyy ja venttiili voi toimia väärin. Ex d VAROITUS: Käytä Ex d -sertifioituja läpivientejä. Yli 70 C lämpötiloissa on käytettävä vähintään 90 C kestävää kaapelia ja läpivientejä. Vältä maadoittamasta hitsauslaitetta VG800B ohjaimen läheisyyteen. Hitsauslaite saattaa vaurioittaa ohjainta. 2.1 Yleistä Kaikkiin hätäsulkuventtiileihin asennetaan ValvGuard järjestelmä, joka koostuu VG800B-kenttälaitteesta ja RCI-moduulista. ValvGuard järjestelmä on täydellinen kenttälaitteen turvajärjestelmä laitoksen turvajärjestelmän lähtömoduulista (ohjauskotelossa) VG800B-kenttälaitteeseen saakka. Koko turvajärjestelmän tulee olla asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti asennettu VG800B toimilaitteen asennus Jos VG800B:n mukana toimitetaan venttiili ja toimilaite, koko yksikkö toimitetaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Jos ValvGuard tilataan erikseen, on samalla tilattava asennustarvikkeet. Esimerkkitilaus: (BJ 13)-Z-VG800B. (Tyyppikoodit esitetään jäljempänä.) VG800B-kenttälaitteessa on Metso Automationin uusi liitostaso VDI/VDE 3845 mukaiseen liitäntään. Liitäntäkappale on "H-kytkin" (S1). Jos VG800B asennetaan toisen valmistajan toimilaitteeseen, tarvitaan erilaisia liitososia. Apua saa Metso Automationilta. Tämä on osoitettava tyyppikoodissa (Y). 2.2 Asennus VDI/VDE-liitännällä varustettuun Metso Automation -toimilaitteeseen Katso myös kuvia kohdissa 11.2 ja Toimilaitteen männän on oltava jousen määräämässä asennossa. Asenna suuntanuoli osoittamaan kiinni-asentoa (ESD-venttiili) tai auki-asentoa (ESV-venttiili) ja kiinnitä vetokappale (2) osoitinkanteen hahlo kuvan 7 mukaisessa asennossa. Varmista vetokappaleen kiinnitysruuvi lukitteella (esim. Loctite) ja kiristä se huolellisesti. Kiinnitä kannatin (1) VG800B-kenttälaitteeseen. Kiinnitä kannatin (1) toimilaitteeseen. VG800B:n akselin (40) on silloin asetuttava kuvan 7 mukaisessa asennossa vetokappaleeseen (2). 2.3 Asennus lineaaritoimilaitteeseen, jossa on Metso Automation tai IEC liitäntä Katso myös kuvia kohdassa Syötä paineilmaa säätimen kautta toimilaitteeseen ja aja toimilaite iskunsa puoliväliin.

8 8 Kuva 7 C2 S C1 akseli Shaft Asentaminen Metso Automationin toimilaitteeseen VDI/VDE-liitostasolla Asenna takaisinkytkentävipu venttiiliohjaimen akselille. Varmista, että vivun tekstit tulevat VG800B:n puolelle. Asenna kiinnityskorvake löysästi toimilaitteen reiälliseen varteen. Varmista, että akselilla oleva merkki ja takaisinkytkentävipu ovat kuvan 7 mukaisesti samassa sektorissa. Mittaa etäisyys takaisinkytkentävivun akselin keskeltä vivun uraan ja merkitse mitta lyijykynällä tai muulla tavalla. Käytä kohdan 11.4 kuvan mukaisia mittoja. Asenna venttiiliohjain löysästi kiinnityskorvakkeeseen. Säädä kiinnityskorvaketta ja VG800B:tä siten, että laite on 90 kulmassa toimilaitteen keskiviivaan nähden ja takaisinkytkentävipu on vaakasuorassa ja 90 kulmassa toimilaitteen keskiviivaan nähden. Kiristä kiinnityskorvakkeen ruuvit. Säädä kiinnityskorvakkeen asento siten, että aiemmin mitattu etäisyys säilyy takaisinkytkentävivun akselin ja toimilaitteen tapin välillä. VG800B:n on säilyttävä oikeassa asennossa toimilaitteeseen nähden. Kiristä kaikki kiinnitysruuvit ja tarkista, että asennusasento on säilynyt oikeana. Tarkista, ettei tappi kosketa ohjaimen koteloa täyden iskun aikana. Jos tappi on liian pitkä, voidaan sitä lyhentää (29 mm ja sitä lyhyemmän iskun toimilaitteiden ollessa kyseessä, on tappia lyhennettävä). Asenna jousi takaisinkytkentävipuun kuvan mukaisesti. Levitä tapin ja takaisinkytkentävivun kosketuspinnoille kitkan vähentämiseksi rasvaa, esim. Molykote tai vastaavaa. Lisää ja vähennä ilmanpainetta, jotta toimilaite tekee täyden iskun. Tarkista, että operointi tapahtuu kunnolla. 40 The Akselin mark merkin on the tulee shaft pysyä tällä sektorilla should stay in this sector mark merkki = = yellow keltainen dot piste 2.4 Kaukokäyttömoduulin (RCI) asentaminen RCI-moduuli asennetaan DIN-kiskoon. Moduulin mitat ovat: 104 mm (korkeus) x 110 mm (syvyys) x 16 mm (leveys) (4,1" x 4,3" x 0,6"). RCI-moduuli voidaan asentaa samaan ristikytkentäkaappiin laitoksen turvalogiikan tai muun turvajärjestelmän kanssa. Jos keskuksessa ei ole riittävästi tilaa, RCI-moduulit on asennettava erilliseen koteloon tai keskukseen. Huomioi, että RCI-moduulin tulee olla laitoksen turvallisessa tilassa (ei räjähdysvaarallisessa tilassa). RCI-moduulin ja VG800B-kenttälaitteen asennuksen periaate on esitetty kuvassa 8. RCI-yksikkö ei ole isolaattori! 2.5 Putkisto ja paineilman syöttö VAROITUS: Älä ylitä VG800B:n suurinta sallittua syöttöpainetta! Taulukossa 1 on esitetty suositellut putkikoot kullekin toimilaitekoolle. Annetut putkikoot ovat pienimmät sallitut koot. Valitse yhtä kokoa suurempi putki syöttöputkeksi. Käyttöaikoja voidaan seurata Metso Automation FieldCare -ohjelmistolla. Kytke syöttöpaine liitäntään S (1/4 NPT). Kytke C2 (1/4 NPT) toimilaitteeseen. Suosittelemme, että putkikierteissä käytetään nestemäistä tiivistysainetta, kuten Loctite 577:ää. Jos tiivistysainetta käytetään liikaa, se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Putkiteippiä ei saa käyttää. Varmista että putkistot ovat puhtaat. Käytä aina vähintään 5 µm suodatin/säädintä. Paineilman tulee olla puhdasta, kuivaa ja öljytöntä. (Katso lisätietoja luvusta 1.7.3)

9 9 2.6 Sähköiset kytkennät VG800B:n käyttöjännite on 24 V DC. HART-tiedonsiirto kulkee syöttöjännitekaapelissa RCI:n ja VG800B välillä. HART-modeemi liitetään RCI:hin, koska tällöin liitäntä on suojattu oikosululta. Tulosignaalikaapeli viedään M20 x 1,5 -läpiviennin läpi. Kytke johtimet liittimiin kuvan 9 mukaisesti. Tarkista jännitehäviö kuvasta 10. Tarkista johtojen napaisuus ennen yhdistämistä. Ohjaimessa on 30 V:n napaisuussuojaus. EMC-vaatimusten mukaan signaalikaapelin suojavaippa maadoitetaan joko DCS:n tai VG800B:n puoleisessa päässä, mutta ei molemmissa päissä. Jos maadoitusta ei ole, venttiilin aseman mittauksiin saattaa tulla virheitä voimakkaassa magneettikentässä. RCI:n relelähdöt: OK 1-2 ja 4-6 Hälytys 1-2 ja 4-5 Testi 1-3 ja Lisäanturointi Jos nopeusvaatimukset edellyttävät lisälaitteita lisäohjeita saa Metso Automationista. RCI vihreä green PWM- DEMODULAATTORI DEMODULATOR OK/ALARM OK/HÄLYTYS HART- MODEM MODEEMI 3 punainen red 2 1 TESTING keltainen yellow 12 + Vin 14 REGULAATTORI INPUT REGULATOR R HART FILTER VG800B 15 GND MAA 1M 10 PGND Kuva 8 Kytkentäkaavio Maximum cable lenght HART-connection HART-liitäntä (ø 2,3 mm) Earth Maadoitus connection 24 V DC from RCI:ltä RCI Cable loop resistance [Ω/km] Cable lenght [m] Kuva 9 VG800B:n liittimet Kuva 10 Kaapeloinnin jännitehäviö

10 10 Taulukko 1 Putkistot NPT 1/4 3/8 1/ Toimilaite Putkisto Muovi/Kupari/Ruostumaton teräs Muovi/Kupari/Ruostumaton teräs B1C Iskutilavuus dm /4 x x /4 x x /4 x x /4 x x /4 x x /8 x x /8 x x B1J Iskutilavuus NPT 1/4 3/8 1/ B1JA dm /8 x x x x /2 x x x x /4 x (x) x (x) x (x) x (x) (x) x x x x QP Iskutilavuus NPT 1/4 3/8 1/ dm /8 x x /8 x x /8 x x /8 x x /8 x x /4 x x

11 11 C2 S C1 C2 S C1 YKSITOIMINEN TOIMILAITE 1. Jousi sulkee venttiilin, esim B1J Oletusasetus: ASt = OFF rot = cc (paine vapautuu kiertämällä myötäpäivään) Pro = OFF nop = OPE Act = rot Näyttö = 0 % 2. Jousi avaa venttiilin, esim. B1J Asetus: ASt = OFF rot = cc (paine vapautuu kiertämällä myötäpäivään) Pro = OFF nop = CLO Act = rot Näyttö = 100 % HUOMAUTUS: Venttiili sulkeutuu poikkeuksellisesti vastapäivään. Ei sovellu sarjojen Q, R, T5, F ja L venttiileille. S C2 C1 YKSITOIMINEN TOIMILAITE 3. Jousi avaa venttiilin, esim. B1JA_ Oletusasetus: ASt = OFF rot = ccc (paine vapautuu kiertämällä vastapäivään) Pro = OFF nop = CLO Act = rot Näyttö = 100 % ASt: määrittää tilan johon laite jää jännitteen katkettua, uudelleen käynnistettäessä tai kun jännite kytketään ensimmäistä kertaa. rot: kiertosuunta siihen suuntaan, jossa paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Toimitilat käyttöönotettaessa: OFF ON = AUTO CAL Kuva 11 Toimintasuunnat ja liitännät

12 12 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ VG800B otetaan käyttöön ja konfiguroidaan paikalliskäyttöpaneelin, graafisen käyttöliittymän tai Metso Automation FieldCaren avulla. 3.1 Paikalliskäyttöpaneeli Paikalliskäyttöpaneelissa on kolme painiketta ja LCDnäyttö. Näyttö osoittaa VG800B:n tilan. Painikkeet ja näyttö on esitetty kuvassa 12. Toimintaa ja näyttöä ohjataan painikkeilla +, - ja r. MODE: AUTO MAN OFF CALIB Kuva 12 LCD-näyttö ja painikkeet Laitteessa on kaksi asetustilaa: m tai c. Nimet viittaavat toimintoon, jota säädetään tai muutetaan. a- tai o-tilassa venttiilin asema näkyy näytössä prosentteina. Tehtaan oletusarvo on o. Virhetilassa näytöllä on virheilmoitus. Virheilmoitus poistuu painettaessa painiketta r ja tila sekä venttiilin asento palaavat näytölle. Painamalla + ja - painikkeita viiden sekunnin ajan päästään kuvassa 13 olevaan valikkoon. Eri vaihtoehdot vilkkuvat näytössä ja niitä voi selata painikkeilla + ja -. Valikosta voidaan vaihtaa laitteen toimintatilaa (a/o), aloittaa venttiilitesti tai toimilaitteen pneumatiikkatesti, aloittaa automaattinen tai manuaalinen kalibrointi, asettaa automaattinen käynnistys uudelleenkäynnistyksen tai sähkökatkon jälkeen, valita venttiilin kiertosuunta ja asettaa HART-kirjoitussuojaus päälle tai pois. Kun painikkeita + ja - painetaan hetkellisesti yhtä aikaa, valikoissa päästään edelliselle tasolle tai kalibrointi tai testi keskeytyy. Paikalliskäyttöpaneelin käytön voi estää parametriasetuksella. (Katso lisätietoja luvusta ). Jos toiminto ei ole mahdollinen, tulee näyttöön viesti Err. Näin voi esimerkiksi tapahtua, jos kalibrointi yritetään aloittaa automaattitilassa.

13 13 & > 5 s > 5 s > 5 s Kun haluat keskeyttää kalibroinnin tai Push & shortly to abort the calibration or test, testin tai palata edelliselle tasolle, paina or to return to the previous level. painikkeita + ja - yhtä aikaa. Kuva 13 Painiketoiminnot

14 1 DIP1 ON VG800B:n toiminnot Katso painikkeiden toiminta kuvasta 13. VG800B:ssä on seuraavat painiketoiminnot: Tilan asetus = m Testaus = tst Kalibrointi = c Automaattinen käynnistys = ASt Normaaliasento = nop Kierto = rot Suojaus = Pro Toimilaitetyyppi = Act Toimintatilan asetus o-tilassa vain kalibrointi on mahdollinen, testaus ei. RCI-yksikön virhemerkkivalo palaa. a-tilassa voi testata, muttei kalibroida. RCI-yksikön OK-valo palaa Kierrettävän tai lineaarisen venttiilin valinta Act määrittää venttiilityypin. rot tarkoittaa kierrettävää venttiiliä ja lin lineaarista venttiiliä. Valinnalla kompensoidaan lineaaristen venttiilien käyttömekanismien epälineaarisuudet. Valinta on tehtävä Act-näytössä. Voit palata mistä tahansa tilasta toimintatilaan painamalla painikkeita + ja - samanaikaisesti alle sekunnin ajan HART-kirjoitussuojaus Tehtaan oletusasetuksena VG800B:n HART-kirjoitussuojaus on o-tilassa. Parametrien vaihtaminen on siis mahdollista. HART-suojaus aktivoidaan piirikortissa olevalla kytkimellä (DIP1), kuva 14. Muutoksia, jotka voivat vaikuttaa venttiilin asemaan, ei voida tehdä Field- Care-ohjelmalla, kun kytkin numero 1 (kytkinryhmän vasemmalla puolella) on päällä (ON). Saat lisätietoja DTM:n käyttöohjeesta Testaus VG800B:ssä on kahdenlaisia testejä: pneumatiikkatesti Pt tarkistaa kenttälaitteen pneumatiikan toiminnan. Venttiilitesti St tarkistaa koko venttiiliyksikön toiminnan muuttamalla venttiilin tilaa normaalitilasta ennalta määritetyn verran Kalibrointi Automaattinen venttiilin asennon kalibrointi aloitetaan painamalla painiketta r. Tarkempi kuvaus kalibroinnista on luvussa DIP1 OFF ON DIP1 ON ON Automaattinen käynnistys Automaattinen käynnistys -toiminto ASt määrittää kenttälaitteen toiminnan kun 24 V DC:n jännite kytketään päälle. OFF merkitsee sitä, että laite pysyy o- tilassa käynnistyksen jälkeen. On merkitsee, että kenttälaite siirtyy a-tilaan ja aloittaa automaattisen diagnostiikan asetusten mukaisesti. CAL merkitsee, että käynnistyksen jälkeen kenttälaite suorittaa automaattisen asentokalibroinnin ennen siirtymistä a-tilaan Normaaliasento Venttiilin normaaliasennon valinta nop määrittää venttiilin normaaliasennon, kun laite on jännitteellisenä. Vaihtoehdot ovat OPE, missä venttiili on kokonaan auki tai CLO, missä venttiili on kokonaan kiinni Kierto rot määrittää toimilaitteen kiertosuunnan, kun sylinteritai kalvotoimilaitteen paine vapautuu. Arvo cc merkitsee vastapäiväistä kiertosuuntaa sulkeutumisen aikana ja ccc myötäpäiväistä kiertosuuntaa sulkeutumisen aikana Suojaus Pro määrittää, onko HART-kirjoitussuojaus käytössä vai pois käytöstä (On tai OFF). Tehtaan oletusasetuksena VG800B:ssä on OFF. Tällöin parametrien muuttaminen on mahdollista Metso Automationin FieldCare-ohjelmalla. Kuva 14. DIP-kytkimet Asetukset VG800B:n tehdasasetukset olettavat palautusjousen sulkevan venttiilin ja asentoanturin kiertyvän myötäpäivään sulkeutumissuuntaan, kun paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Liitä paineilmansyöttö ja jännite RCI-yksiköstä. Varmista mittaamalla VG800B:n liittimistä + ja -, että jännite on välillä 16,5-30 V DC. Aseta toimintatilaksi o. Paina painikkeita + ja - yhtä aikaa viiden sekunnin ajan, kunnes m: alkaa vilkkua näytöllä. Paina painiketta + lyhyesti niin monta kertaa, että näytölle tulee ASt. Paina r ja vaihda käynnistystilaksi On painikkeilla + tai -. Paina valinnan jälkeen painiketta r ja pääset takaisin ASt-tilaan. Kun nop on valittu näytölle, paina painiketta r ja näytölle tulee nykyinen parametriarvo. Voit valita kahden arvon välillä painikkeilla + ja -. Valinnalla CLO toimilaitteen paine sulkee venttiilin ja valinnalla OPE se avaa venttiilin. Vahvista valintasi painamalla painiketta r ja pääset takaisin tilaan nop. Katso oletusarvot kuvasta 11 ja toiminnot kuvasta 13.

15 15 Seuraava asetus on rot. Valitse painikkeella r. venttiilin kiertosuunta joko myötä- tai vastapäivään kun paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Tee valinta painikkeilla + ja - sekä palaa lopuksi tilaan rot painamalla r. Paina painiketta + niin monta kertaa, että Act ilmestyy näyttöön. Paina painiketta r ja etsi haluamasi venttiilityyppi painikkeilla + ja -. rot merkitsee kierrettävää venttiiliä, lin lineaarista venttiiliä. Kun haluamasi arvo on näytöllä, hyväksy se painamalla painiketta r Kalibrointi Yllämainittujen asetusten jälkeen voit aloittaa kalibroinnin selaamalla + ja - painikkeilla kunnes näytöllä vilkkuu c. Valitse joko automaattinen a tai manuaalinen kalibrointi M painikkeilla + ja -. Hyväksy valinta painamalla r. VAROITUS: Automaattinen kalibrointi ajaa venttiilin sekä täysin auki että täysin kiinni mekaanisia rajoja vastaan. Varmista, että venttiilin asennon muuttuminen ei aiheuta vaaratilannetta. Kalibroinnin seurauksena asema-anturi kalibroidaan tunnistamaan sekä täysin auki että kiinni oleva venttiili. Automaattinen kalibrointi AUTO: Turvallisuussyistä painiketta r pitää painaa vähintään viiden sekunnin ajan a-kalibroinnin aktivoimiseksi. Kalibroinnin aikana näytöllä lukee CAL. Kalibroinnin jälkeen VG800B palaa automaattisesti c-toimintoon. Kalibroinnin voi keskeyttää koska tahansa painamalla + ja - painikkeita samanaikaisesti. Kun kalibrointi on suoritettu, paina painikkeita + ja - samanaikaisesti palataksesi käyttötilaan. Jos kalibrointi on loppunut ja näytöllä lukee Err, katso lisätietoja luvusta 8. Nyt VG800B toimii perusasetuksin. Manuaalinen kalibrointi MAN: Kun olet valinnut valikosta M-kalibrointitavan, aloita kalibrointi painamalla painiketta r. Aja venttiili painikkeella - täysin kiinni asentoon 0 % ja paina painiketta r. Aja venttiili painikkeella + täysin auki asentoon 100 % ja paina painiketta r. Jos näytölle ilmestyy virheilmoitus Err, katso lisätietoja luvusta 8. Paina painikkeita + ja - samanaikaisesti palataksesi käyttötilaan. Nyt VG800B toimii perusasetuksin Testaus Edellä mainittujen toimintojen lisäksi laitteessa on kaksi paikallista testiä: Pneumatiikkatesti ja venttiilitesti. Testausta varten käyttötilan on oltava a. Testejä ei voida tehdä o tilassa. Selaa painikkeilla + ja -, kunnes näytössä lukee tst. Paina painiketta r. ja valitse haluamasi testi painikkeilla + ja -. Jos valitset Pt:n, laite suorittaa pneumatiikkatestin ja varmistaa, että pneumatiikka toimii oikein. Testin aikana näytöllä näkyy 100 %. Jos valitset St, voit tehdä osaiskutestin, joka ajaa venttiilin asetusten mukaiseen (oletusarvo 20 %) asemaan, jonka jälkeen palataan normaaliasentoon Suojaus Ennen toimintatilaan palaamista käyttäjä voi kirjoitussuojata laitteen käyttämällä Pro-toimintoa. Kun näytöllä lukee Pro, paina painiketta r. ja nykyinen parametriarvo ilmestyy näytölle. Painikkeilla + ja - voit valita joko OFFtilan, jolloin käyttäjä voi tehdä asetuksiin muutoksia, testejä ja katsella mittausarvoja DTM:llä, tai On-tilan, jolloin laite on kirjoitussuojattu ja käyttäjä voi katsella mittausarvoja, muttei voi tehdä muutoksia asetuksiin tai tehdä testejä. Kun kaikki asetukset on tehty oikein, palaa toimintatilaan painamalla painikkeita + ja - samanaikaisesti lyhyen aikaa. Näytössä lukee 100 % ja käytössä on a-tila.

16 16 4 METSO AUTOMATIONIN FIELDCARE-OHJELMISTON JA HART-TIEDONSIIRRON KÄYTTÖ Metso Automationin FieldCare-ohjelma on osa avointa FDT/DTM järjestelmää, jolla taataan paras mahdollinen tuki kenttälaitteiden käyttöönottoon, käyttöön ja ylläpitoon. DTM on osa FieldCare-ohjelmistoa ja tarjoaa käyttöliittymän asetuksien tekemiseen, valvontaan, kalibrointiin, virhemääritykseen ja laitteen testaamiseen. Toimintaperiaate on esitetty kuvassa 15. Laitteen tiedonsiirto tapahtuu HART-protokollalla turvallisella alueella olevan RCI-yksikön liittimien 8 ja 9 kautta. Katso lisätietoja kuvasta 15. Control room (Safe area) Factory floor (Hazardous area) Kuva 17 DTM:n työkalupalkki 2. Tilapalkki DTM tilapalkissa on seuraavat osat: Online/Offline tila TAI Laitetyyppi ja versio Tiedonsiirtotila: kun DTM on kytkeytynyt laitteeseen, käynnissä olevan toiminnon kirjaimet vilkkuvat sinisinä tilapalkissa. ALARM TESTING OK SCS / DCS HART-communication RCI VG800B UL lataus laitteesta DTM:ään DL lataus DTM:stä laitteeseen M valvonta C kalibrointi T testaus Laitteen tila: Kun DTM on yhteydessä laitteeseen, palkissa näkyy yleistila (OK, warning (varoitus), alarm (hälytys)) Kuva 15 Kytkennät 4.1 Käyttöliittymä Kun DTM ei ole yhteydessä laitteeseen, yleistilaa ei valvota, eikä se näy palkissa Käyttöliittymän osat DTM:n käyttöliittymä on esitetty kuvassa 16. Numerot on selvitetty yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Kuva 16 DTM:n käyttöliittymä 3. Navigointipuu Navigointipuusta näet DTM:n konfigurointinäyttöjen hierarkian. Voit avata puun osan napsauttamalla merkkiä +. Tällöin kohdan kaikki alivalikot avautuvat. Napsauta alivalikosta haluamasi näyttö katseltavaksi. Katso lisätietoja kuvasta 16 kohdasta 4. Valikko sulkeutuu, kun napsautat merkkiä Katselualue Työkaluvalikossa on seuraavat kuvakkeet: Napsauta Upload ladataksesi tietoja laitteesta DTM:ään. DTM lukee laitetunnisteet, asetukset ja virhemääritykset. Napsauta nuolta kuvakkeen vieressä avataksesi latausvalikon. Napsauta Download ladataksesi tietoa DTM:stä laitteeseen. Napsauta Stop Communication pysäyttääksesi käynnissä olevan tiedonsiirron. Kuvake aktivoituu, kun DTM lataa tai imuroi tietoa. 1. Työkalupalkki Työkalupalkissa olevista kuvakkeista pääsee DTM:n toimintoihin ja tietoihin.

17 17 Napsauta Accept Configuration hyväksyäksesi asetukset, jotka olet tehnyt DTM:ssä. Napsauta nuolta kuvakkeen vieressä avataksesi Accept Configuration -valikon. Napsauta Settings avataksesi DTM:n asetusruudun. Napsauta Hide Navigation Tree piilottaaksesi navigointipuun katselutilasta. Napsauta Help avataksesi DTM:n avustajan. Upload-valikko Latausvalikon voi avata kun DTM on online-tilassa. Avaa latausvalikko napsauttamalla nuolta latauskuvakkeen vieressä. Latausvalikko on esitetty kuvassa 18. Kuva 18 latausvalikko Valikossa on seuraavat toiminnot: Napsauta Current View ladataksesi laitteen asetukset ruudusta, joka on parhaillaan auki katselutilassa. Napsauta Device Identification ladataksesi laitetunnisteasetukset. Napsauta Configuration ladataksesi konfigurointiasetukset. Napsauta Diagnostics ladataksesi diagnostiikkaasetukset. Napsauta Advanced ladataksesi lisä-asetukset. Napsauta All ladataksesi kaikki asetukset. Tämä voi kestää useita minuutteja. Accept Configuration -valikko Accept Configuration -valikko on käytössä, kun DTM on offline-tilassa. Accept Configuration -valikko avataan napsauttamalla nuolta kuvakkeen vieressä. Valikko on esitetty kuvassa 19. Valikossa on seuraavat toiminnot: Napsauta Accept Configuration hyväksyäksesi DTM:ssä tehdyt offline-asetukset. Napsauta Undo (Current View) peruuttaaksesi muutokset, jotka olet tehnyt DTM:n näkyvissä olevassa ruudussa. Napsauta Undo (All) peruuttaaksesi kaikki muutokset, jotka olet tehnyt DTM:n edellisen latauksen jälkeen. Napsauta Export tallentaaksesi kopion DTM:n asetuksista PC-tietokoneellesi tai lähiverkkoon. Napsauta Import ladataksesi aikaisemmin tallennetut DTM:n asetukset Device Identification DTM:n laitteen tunnistusikkunassa näkyy tietoja laitteesta, kenttälaitteen tietoja sekä asetuksia Operation Unit Laitenäkymän avaaminen: 1. Napsauta Device Identification DTM:n navigointipuussa. 2. Napsauta Operation unit Syötä Operation Unit -näkymään seuraavat tiedot: HART Tag: Laitetunnus (enintään 8 merkkiä) Oletus = VG800 Description: Laitteen kuvaus (enintään 16 merkkiä) Date: Päivämäärä, esim. laitteen asennuspäivämäärä. Oletus = Message: Muu viesti (enintään 32 merkkiä). Oletus VG Positioner Information Kenttälaitetietonäkymä sisältää seuraavat tiedot: Device Type: Oletus = VG800 Manufacturer: Valmistajan nimi. Oletus = Metso Automation Device ID: Yksilöllinen laitetunnistekoodi, jota käytetään HART tiedonsiirrossa SW Revision: Ohjelmistoversion numero HW Revision: Laitteistoversion numero Final Assembly number: Asennusnumero, jonka käyttäjä määrittelee Device Serial Number: Valmistajan sarjanumero laitteelle Electronics Serial Number: Valmistajan sarjanumero elektroniikalle Position Sensor Serial Number: Valmistajan sarjanumero asentoanturille Kuva 19 Accept configuration -valikko

18 Configuration Tässä osassa esitellään yleisasetukset ja asentamiseen sekä vuodon tunnistamiseen liittyvät parametrit. Lue kohdat läpi, jotta ymmärrät asetusten tekemisen DTM:ssä General Actual Mode Tässä kohdassa näkyy laitteen todellinen tila. Tila voi olla: Virhe (Error) Käytössä (Operate) Pois päältä, kalibrointi käynnissä (Off mode, calibrating) Pois päältä, kalibrointi sallittu (Off mode, calibration allowed) Pneumatiikkatestaus (Pneumatics test on) Venttiilitestaus (Valve test on) OK, testaus sallittu (OK, testing allowed) Hälytys, testaus sallittu (Alarm, testing allowed) Target mode Tähän kohtaan voit valita uuden tavoitetilan: Jos vaihdat toimintatilaa lataamalla laitteeseen uuden tavoitetilan, todellinen tila ei vastaa uutta tilaa. Actual Mode -tekstin eteen ilmestyy sininen tähti osoittamaan, että todellinen tila on eri kuin tavoitetila. Avaa General view -ikkuna uudelleen ja päivitä sen tiedot. Näin todellinen tila muuttuu oikeaksi. Kohdetilan vaihtoehdot: Off: kalibrointi sallittu AUTO: testaus sallittu Power-up mode Käynnistystila määrittää kenttälaitteen toiminnan syöttöjännitteen kytkemisen jälkeen. Vaihtoehdot: Off: Oletusarvo käynnistystilassa. Laite pysyy Offtilassa. Kalibrointi on sallittu, mutta testaus ei. Auto: Laite siirtyy Auto-tilaan. Testaus on sallittu, mutta kalibrointi ei. Calibration & Auto: Laite tekee asentokalibroinnin ja siirtyy Auto-tilaan. Device keyboard Disabled: Laitteen näppäimistö pois käytöstä Enabled: Laitteen näppäimistö käytössä Assembly Related Nämä parametrit liittyvät venttiilikokoonpanoon. Parametrin arvon on oltava sopiva käytössä olevalle turvaventtiilille. Valve Acting Type Venttiilin toimintatyyppi merkitsee venttiilin tyyppiä. Vaihtoehtoja ovat: Neljänneskierto Lineaarinen Rotation Direction to Fail Safe Toimilaitteen kiertosuunta, kun paine vapautuu sylinteristä, jotta laite on virheen sattuessa turvallinen. Valitse Clockwise to Close eli Sulkeutuu myötäpäivään, jos toimilaite kiertyy myötäpäivään paineen vapautuessa. Valitse Counterclockwise to close eli sulkeutuu vastapäivään, jos toimilaite kiertyy vastapäivään paineen vapautuessa. Fail Safe Action Turva-asento auki Turva-asento kiinni Leakage Measurement Vuodon mittaus on mahdollista vain VG800:n versiossa 2.0. Lisävarusteena saatava vuodon mittaus otetaan käyttöön tällä parametrilla. Kun mittaus on käytössä, kenttälaite mittaa vuodon määrän aina venttiilin ollessa kiinni (tai kuolleen kulman parametrin määrittämällä alueella). Jos vuodon mittausoptiota ei ole, vuodon mittaus tulee kytkeä pois käytöstä. Valitse enabled, jos vuodon mittaus on käytössä. Jos vuodon mittaus ei ole käytössä, mittausajaksi asetetaan 0. Jos vuodon mittaus on käytössä, voit määrittää seuraavien parametrien asetukset: Parametrit Measurement Time: Vuodon mittausaika, oletusaika on 30 s. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, vuotoa voidaan mitata vain 100 % venttiilitestin aikana. Tällöin mittausaika määrittää ajan, jonka venttiili on kiinni ja vuotoa mitataan. Stabilizing Time: Stabiloitumisaika, oletusaika on 0 s. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, stabiloitumisaika on se aika, joka odotetaan kiinni-asennossa ennen vuodon mittauksen aloittamista. Valve Dead Angle: Pallo- tai segmenttiventtiilin kuollut kulma. Oletusarvo on 1 %. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, vuotoa mitataan vain, kun venttiilin asento on täysin kiinni tai kun se on kuolleessa kulmassa.

19 Monitoring Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Valvonnassa voit seurata neljää erilaista VG800:n toimintaan liittyvää suuretta. Kaikkia näitä suureita voidaan seurata reaaliajassa, ja näin VG800:n toiminnan seuraaminen on helppoa. Lue seuraavat kohdat huolellisesti. Kuva 20. Valvonta Start Monitoring Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Valvonta-asetusnäkymä avataan seuraavasti: 1. Napsauta kohtaa Monitoring DTM:n navigointipuusta. 2. Napsauta Start Monitoring. Valvonnan parametrit US/SI-yksiköt vaikuttavat siihen, miten jotkin muuttujat esitetään. Monitoring State: Näyttää valvonnan tämänhetkisen tilan. Actual Travel: Venttiilin todellinen asema. Leakage Signal: Vuotoanturin signaali. Actuator pressure: Jousen vastapuolen paine. PCB Temperature: Piirikortin lämpötila. Valvonnan aloittaminen Aloita valvonta napsauttamalla Start. Kun valvonta on käynnistynyt, Tilapalkissa vilkkuu M. Start-painike vaihtuu Stop-painikkeeksi. Voit pysäyttää valvonnan napsauttamalla Stop. Tiedonkeruun aloittaminen Aloita tiedonkeruu napsauttamalla Logging Kun napsautat Logging, näytölle avautuu Log File -ikkuna. Valitse ikkunaan logitiedostolle nimi ja tallennuskansio. Miten kuvaajaa suurennetaan tai pienennetään Kuvaajaa suurennetaan seuraavasti: 1. Paina hiiren näppäin pohjaan suurennettavan alueen yhdessä nurkassa. 2. Vedä hiiren osoitin suurennettavan alueen vastakkaiseen kulmaan. 3. Vapauta hiiren näppäin. Kuvaajaikkunassa näkyy nyt vain valitsemasi alue. Kuvaajaa pienennetään seuraavasti: 1. Napsauta kuvaajaa. 2. Paina näppäimistön kirjainta Z. Actual Travel Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Kuvaaja esittää VG800:n mittaaman turvaventtiilin asennon. Todellinen asento esitetään prosentteina kalibroidusta venttiilin asennosta. Testin aikana voit seurata venttiilin asemaa reaaliajassa. Leakage Signal Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Vuotosignaali näkyy vain laiteversiossa 2.0. Vuotosignaali esittää lisävarusteena saatavan vuotoanturin signaalin. Anturi valvoo venttiilin tiiviyttä. Se reagoi heikkoihin ultraääniin, joita kuuluu venttiilin vuotaessa. Arvon pienet muutokset ovat normaaleja. Järjestelmän rakenteen takia pieni signaali näkyy aina, vaikka vuotoa ei olisi tai vaikka anturia ei olisi kytketty lainkaan. Actuator Pressure Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Toimilaitteen paine: Jousen vastapuolen paine.

20 20 PCB Temperature Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Piirikortin lämpötila on VG800:n piirikortin pinnalta mitattu lämpötila. Tämän kuvaajan avulla voit seurata laitteen ympäristön lämpötilaa ja varmistua siitä, että lämpötila pysyy sallituissa rajoissa Diagnostics VG800 valvoo turvaventtiilin käytöstä jatkuvasti. Se tallentaa trendejä ja mahdollisia ongelmatilanteita, joita voidaan katsella DTM:llä. Trendeistä näkyy, miten venttiili on käyttäytynyt tietyllä hetkellä. Hälytykset kertovat ongelmista, laitteen suorituskyvystä ja vioista. Diagnostiikkatiedot ovat tärkeitä suorituskyvyn valvonnan ja huollon kannalta. Koska diagnostiikkatiedot ovat reaaliaikaista tietoa, voit tarkkailla venttiilin tilaa jatkuvasti häiritsemättä prosessia. Trendit, testilaskurit ja hälytykset auttavat sinua huoltotarpeen määrityksessä. Tällainen ennaltaehkäisevä huolto auttaa varmistamaan koko järjestelmän luotettavan ja turvallisen toiminnan. Tässä osassa esitellään diagnostiikkatoiminnot. Lue kohdat huolellisesti läpi, jotta ymmärrät VG800:n diagnostiikkatoimintojen käytön Alert handling Jos RCI-yksikön virhemerkkivalo palaa, virhekoodi näkyy näytössä. Sama virhekoodi näkyy myös DTM:ssä. Virhekoodi haetaan kytkemällä HARTmodeemi RCI-yksikköön, avaamalla tiedonsiirto kenttälaitteeseen ja lukemalla diagnostiikkatiedot. Katso lisätietoja kuvasta 8. Virhekoodi näkyy tapahtumalogi-ikkunassa. Virhekoodit on esitelty taulukossa Counters Number of Valve Tests: Tehtyjen venttiilitestien määrä. Number of Pneumatics Tests: Tehtyjen pneumatiikkatestien määrä. Kuva 21. Liikkellelähtöpaineen trendikuvaaja Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy käynnistyspaine baareina. Oletusasteikko on 0-7 bar, mutta asteikko muuttuu automaattisesti valitun yksikön mukaan. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Käynnistyspaineen ylä- ja alarajat näkyvät punaisina katkoviivoina. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Leakage Signal Trend Vuotosignaalin trendi kuvaa venttiilin tiiviyttä venttiilin käyttöaikana. Kuvaaja on esitetty kuvassa 22. Nouseva trendi saattaa olla merkki venttiilin kulumisesta. Tiiviyden valvonta edellyttää erillisen anturin asentamista venttiiliin Breakaway Pressure Trend Tämä trendi näyttää, millä paineella venttiili alkaa venttiilitestissä liikkua. Aika-akselilla on venttiilin toimintaaika, jolta trendi on mitattu. Kuvaaja on esitetty kuvassa 21. Trendi lasketaan uudelleen joka kerta, kun venttiilitesti suoritetaan. Kuvaajasta voidaan analysoida venttiilin kuormituksen muutoksia ja ennustaa venttiilin toimintaa tulevaisuudessa. Laskurit Liikkellelähtöpainetrendin (breakaway pressure) yläpuolella on kaksi laskuria: Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Kuva 22. Vuotosignaalin trendikuvaaja

21 21 Laskurit Vuotosignaalikuvaajan yläpuolella on kaksi laskuria: Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy vuotosignaali millivoltteina. Oletusasteikko on mv. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Vuotohälytyksen raja näkyy punaisena katkoviivana. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Load Factor Trend Kuormituskerroin kuvaa toimilaitteen kuormituskerrointa prosentteina, kuvaaja on esitetty kuvassa 23. Trendi lasketaan uudelleen joka kerta, kun venttiilitesti suoritetaan. Kuvaajasta voidaan analysoida venttiilin kuntoa: Suuri kuormituskerroin merkitsee suurta kitkaa tai sitä, että toimilaite on alimitoitettu. Kuormituskerroin on toimilaitteen kuormitus suhteessa jousivoimaan. Jos kuormituskerroin on 100 %, todellinen kuormitus saattaa olla suurempi kuin jousivoima. Kuva 23. Kuormituskertoimen trendi Laskurit Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy kuormituskerroin prosentteina. Oletusasteikko on 0-100%. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Kuormituskertoimen ylä- ja alarajat näkyvät punaisina katkoviivoina. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Event log Tapahtumalogissa on kaksi saraketta: Event: Luettelo 20 viimeisimmästä tapahtumasta ja VG800:n muistiin tallennetuista hälytyksistä. Time: Tiedonkeruun alusta kulunut aika Device Alert Settings Hälytysasetuksiin voit määrittää raja-arvoja erilaisille tiedoille ja tilastoille. Näin saat hälytyksen, kun rajat ylitetään. Aseta hälytysrajat riittävän suuriksi niin, ettei turhia hälytyksiä tule paljon. Kokemuksen karttuessa voit muuttaa rajoja tarkemmiksi. Hälytysasetuksissa on seuraavat parametrit: Test Timeout: Aikaraja, jonka kuluessa testi on suoritettava loppuun. Jos aika ylittyy, laite antaa virheilmoituksen ja RCI:n virhevalo syttyy. Oletusarvo on 90 sekuntia. Testin epäonnistumisen syy voi olla esimerkiksi viallinen venttiili tai kenttälaite, liian alhainen syöttöpaine tai väärä parametriasetus. Vikatapahtuma tallentuu kenttälaitteen muistiin. Jos toimilaitteen sylinteri on suuri ja/tai paineen askelasetus on pieni, saattaa liian pieni askelasetus aiheuttaa testin epäonnistumisen. Näissä tapauksissa aikarajaa on syytä kasvattaa. Test Warning Time: RCI-yksikön testimerkkivalo syttyy tietyn ajan ennen venttiili- tai pneumatiikkatestin aloittamista. Tämä parametri muuttaa tätä aikaa. Oletusarvo on 2 sekuntia. Position Error Tolerance: Kenttälaite valvoo venttiilin asemaa jatkuvasti. Jos mitattu asema on suurempi kuin toleranssi ja venttiilitesti ei ole käynnissä, laite antaa asemavirheen. Venttiilitestin aikana tämä parametri määrittää, miten paljon asema saa ylittää kohdearvon. Virhevalo syttyy ja automaattinen testi estetään. Oletusarvo on 10 %. HUOM: Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi!

22 22 Supply Pressure Limits: Jos syöttöpaine on liian suuri tai pieni, laite saattaa toimia väärin. Syöttöpaineen rajat annetaan tällä parametrilla. Kun syöttöpaine menee rajojen ulkopuolelle, RCI:n virhevalo syttyy ja automaattinen testi estetään. Kun paine palautuu normaaliksi, laite jatkaa normaalia toimintaa (testi jatkuu välittömästi). Supply Pressure Limit HIGH: Oletusarvo on 7,5 bar. Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi! Supply Pressure Limit LOW: Oletusarvo on 2 bar. Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi! Ylä- ja alaraja luetaan ja asetetaan yhtä aikaa. Kun annat arvon toiselle rajalle, tarkista samalla, että myös toisen rajan arvo on oikea. Huomaa, että HIGH-rajan on oltava suurempi kuin LOW-raja. Pressure Peak Tolerance: Pneumatiikkatestin aikana valvotaan myös paineen huippuarvoa. Tämä on paineen huippuarvon toleranssi. Asetusalue %, oletusarvo on 30 %. Pressure Peak: Pneumatiikkatestin aikana valvotaan myös paineen huippuarvoa. Tämä on paineen huippuarvo. Asetusalue 0-10 bar, oletusarvo 0 bar. Pressure Recovery Time: Paineen palautumisaika pneumatiikkatestin aikana, oletusarvo on 5 sekuntia. Valve Test Pressure Low Limit: Paineen alaraja venttiilitestin aikana. Asetusalue 0-10 bar, oletusarvo 0 bar Statistic Alert Settings Kun otat uuden VG800-kenttälaitteen käyttöön (laiteversio 1.0) tai kun nollaat trenditiedot, saattaa laite antaa aiheettomia hälytyksiä, jos hälytysrajoja on muutettu oletusarvoista. Tämä tapahtuu, koska kenttälaitteen trenditiedot tyhjennetään ja ne näkyvät nollina. Tämän välttämiseksi trendien hälytysrajoja tulee muuttaa vasta, kun laite on ollut käytössä vähintään vuorokauden. Tämä ohje koskee vain versiota 1.0, joka käyttää trenditietoja hälytysrajojen tarkkailuun. Laiteversio 2.0 käyttää uusinta mitattua arvoa. Load Factor Limits: Toimilaitteen kuormituskerroin lasketaan aina venttiilitestin yhteydessä. Laskenta perustuu syöttö- ja liikkeellelähtöpaineisiin. Liian suuri kuormituskerroin saattaa heikentää asemointitarkkuutta ja olla merkki venttiilin kulumisesta tai viallisuudesta. Myös liian alhainen kuormituskerroin voi olla merkki viallisesta venttiilistä. Oletusarvot ovat 100 % ylä- ja 0 % alarajalle. Arvoja tulee muuttaa sovelluskohtaisesti. Load Factor Limit HIGH: Kuormituskertoimen yläraja, %, oletusarvo on 100 %. Load Factor Limit LOW: Kuormituskertoimen alaraja, %, oletusarvo on 0 %. Breakaway Pressure Limits: Aina venttiilitestin yhteydessä tallennetaan se paine, jolla toimilaite alkaa liikkua. Jos paine on liian alhainen, se voi olla merkki liian korkeasta toimilaitteen kuormituksesta. Toisaalta korkea käynnistyspaine voi olla merkki viasta. Breakaway Pressure Limit HIGH: Käynnistyspaineen yläraja, 0 10 bar, oletusarvo on 8 bar. Breakaway Pressure Limit LOW: Käynnistyspaineen alaraja, 0 10 bar, oletusarvo on 0 bar. Leakage Alarm Limit: mv, oletusarvo 3200 mv Test Number Limits: Suoritettujen venttiili- ja pneumatiikkatestien määrä tallennetaan. Kun raja ylitetään, laite voidaan asettaa antamaan hälytys. Hälytys ei vaikuta laitteen toimintaan, mutta sitä voidaan hyödyntää ajoitettaessa huoltotoimenpiteitä. Valve Test Number Limit: Venttiilitestien määrä, oletusarvo Pneumatics Test Number Limit: Pneumatiikkatestien määrä, oletusarvo Reset Statistics Tässä näkymässä voit valita ne tilastotiedot, jotka haluat nollata. Kun nollaat tilastotiedot, vanhat tiedot katoavat pysyvästi. Voit nollata seuraavat tilastotiedot: Venttiilitestien määrä Pneumatiikkatestien määrä Liikkellelähtöpaineen trendi Kuormituskertoimen trendi Vuototrendi Tapahtumalogi Tilastotiedot nollataan seuraavasti: 1. Valitse ne tilastotiedot, jotka haluat nollata. 2. Napsauta Reset. Ylä- ja alaraja luetaan ja asetetaan yhtä aikaa. Kun annat arvon toiselle rajalle, tarkista samalla, että myös toisen rajan arvo on oikea. Huomaa, että HIGH-rajan on oltava suurempi kuin LOW-raja.

23 Reset Alerts Hälytysten nollaus on mahdollista vain laiteversiossa 2.0. Tässä näkymässä voit valita nollattavat hälytykset. Kun nollaat hälytykset, vanhat tiedot katoavat pysyvästi. Voit nollata seuraavat hälytykset: Venttiilitestin epäonnistuminen Pneumatiikkatestin epäonnistuminen Kuormituskerroinhälytys Liikkellelähtöpainehälytys Vuotohälytys Hälytykset nollataan seuraavasti: 1. Valitse ne hälytykset, jotka haluat nollata. 2. Napsauta Reset. Tämä nollaa myös uusimman mitatun arvon Device Status Tilatieto näkyy, kun DTM on online-tilassa. Laitteen tila näkyy DTM:n tilapalkissa kohdassa Device Status. Tila päivittyy kymmenen sekunnin välein. Tila päätellään laitteessa olevien uusimpien hälytystietojen perusteella. Tiloja on neljä: Hälytys Varoitus OK Tuntematon Parametrien tilat näet tilanäkymästä. Tilanäkymä näyttää laitteen parametrit puunäkymänä, jossa eri parametrit on ryhmitelty sopivasti. Kuvassa 24 on esimerkki tilapuusta. Kuva 24. Tilapuu Kunkin ryhmän tila määräytyy ryhmän parametreista akuutimman perusteella. Voit avata ryhmän ja tarkastella ryhmän parametreja napsauttamalla nimen vieressä olevaa merkkiä + tai kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä. Ryhmä suljetaan napsauttamalla nimen vieressä olevaa merkkiä - tai kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä. Jos ryhmän tila on OK, se sulkeutuu automaattisesti, kun DTM päivittää tilapuun Testing Voit diagnosoida venttiiliyhdistelmän tilaa testeillä. Testitulokset paljastavat tulevaisuuden huoltotarpeita. Suorita testit säännöllisesti, jotta sinulla säilyy käsitys venttiilin toiminnasta ja kunnosta. Lue seuraavat kohdat huolellisesti, jotta opit ymmärtämään VG800:n testien toiminnan. Testiasetukset Testejä ei voi käynnistää manuaalisesti, jos HART-kirjoitussuojaus on käytössä. Pneumatiikkatesti Pneumatiikkatesti-ikkuna on esitetty kuvassa 25. Kuva 25. Pneumatiikkatestiasetukset Testi-ikkunaan voit määrittää, minkä ajan kuluttua testi suoritetaan seuraavan kerran. Voit myös määrittää testien välin, jolloin testit suoritetaan määrävälein. Kuvan esimerkissä väliksi on asetettu tuntia, joka on oletusasetus. Ajastin (Timer) asetetaan seuraavasti: 1. Anna päivien määrä kenttään, jonka jälkeen on kirjain d. 2. Anna tuntien määrä: napsauta kirjaimen h vieressä olevaa nuolta ja valitse tuntien määrä. 3. Anna minuuttien määrä: napsauta tekstin min vieressä olevaa nuolta ja valitse minuuttien määrä. 4. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 5. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 6. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle. Testiväli (Interval) asetetaan seuraavasti: 1. Jos kohtaa Interval ei ole rastitettu, laita rasti ruutuun. 2. Anna päivien määrä kenttään, jonka jälkeen on kirjain d. 3. Anna tuntien määrä: napsauta kirjaimen h vieressä olevaa nuolta ja valitse tuntien määrä. 4. Anna minuuttien määrä: napsauta tekstin min vieressä olevaa nuolta ja valitse minuuttien määrä. 5. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 6. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 7. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle.

24 24 Venttiilitesti Venttiilitesti-ikkuna on esitetty kuvassa 26. Tietoja pneumatiikkatestin kuvaajasta Kuvassa 27 on esimerkki pneumatiikkatestin tuloksesta. Kuva 26. Venttiilitestiasetukset Venttiilitestiasetuksiin määritetään ajastin ja testiväli kuten edellisessä testissä. Lisäksi voit asettaa seuraavat parametrit: Test Stroke Size: Muuttaa venttiilin liikkeen määrää. Anna haluamasi prosenttimäärä (0-100) kenttään. Oletusarvo on 20 %. Tämä määrä on se liike, jonka venttiili liikkuu testin aikana. Se on suhteellinen venttiilin asemaan, kun toimilaitteen sylinterissä on paine. Toimilaitteen tyypin ja liikkeen vertailu on esitelty taulukossa 2. Pressure Step: Muuttaa venttiilin liikenopeutta ja vaikuttaa venttiilitestin asemointitarkkuuteen. Anna haluamasi paine ( bar) kenttään. Oletusarvo on 0.05 bar. Mitä pienempi askel on, sitä hitaammin venttiili liikkuu ja sitä parempi asemointitarkkuus on. Taulukko 2 Esimerkkejä toimilaitteen liikkeestä ja testiiskunpituuksista Toimilaitteen tyyppi Turva-asento kiinni Turva-asento auki Testi-isku Toimilaitteen liike 20 % 20 % kiinnipäin auki-asennosta 20 % 20 % aukipäin kiinni-asennosta Näyttö testiiskulla Parametrit asetetaan seuraavasti: 1. Anna haluamasi arvot. 2. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 3. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 4. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle Pneumatics test Pneumatiikkatestinäkymässä on kolme osaa. Kukin niistä on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa. Määritä testiasetukset Suorita testi Määritä testiasetukset Esitelty edellisessä osassa Testiasetukset. Suorita testi 1. Pneumatiikkatesti aloitetaan napsauttamalla Start Individual Test (aloita testi). 2. Kuvaaja ilmestyy näkyviin, kun testi on suoritettu Kuva 27. Pneumatiikkatestin tulos Yksiköt muuttuvat ja skaalautuvat asetusten mukaisiksi. X-akseli: Aika sekunteina. Y-akseli: Minimi ja maksimi otetaan syöttöpaineen ylä- ja alaraja-asetuksista. Voit suurentaa kuvaajaa pysty- ja vaakatasossa. Automaattisten pneumatiikkatestien tulokset eivät tallennu kenttälaitteen muistiin, eikä niitä siten voida hakea katseltaviksi Valve test Venttiilitestinäkymässä on kolme osaa. Kukin niistä on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa. Määritä testiasetukset Katsele edellisen testin tuloksia Suorita testi Määritä testiasetukset Esitelty edellisessä osassa Testiasetukset. Muista napsauttaa Set, kun olet muuttanut asetuksia. Katsele edellisen testin tuloksia Jos laite on ohjelmoitu suorittamaan testejä tietyin väliajoin, voit katsella edellisen testin tuloksia seuraavasti: 1. Tarkista, että Valve Test on näkyvissä DTM:ssä. 2. Napsauta Upload DTM:n työkalupalkista. Jos DTM on viimeksi suorittanut venttiilitestin mutta ei pneumatiikkatestiä, et voi ladata pneumatiikkatestin tuloksia. Tällöin voit suorittaa pneumatiikkatestin, jotta saat tulokset käyttöösi. Suorita testi 1. Venttiilitesti aloitetaan napsauttamalla Start Individual Test. 2. Kuvaaja ilmestyy näkyviin, kun testi on suoritettu.

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE KUMPPANINA PARAS 27042015 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet 1 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara 1 1.3 Sähköiskun vaara 1 1.4 Palovammojen vaara 1 1.5

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: 68051.004 68051.008 68051.018 (vakio-ohjauslaitteet) 68051.104 68051.108 68051.118 (ohjauslaitteet encodermahdollisuudella) Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija

ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija Käyttö ProMix KE Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija A06H FI Itsenäinen, elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Vain ammattikäyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA SUOMI SISÄLLYSLUETTELO VALMISTELUT Matkalle lähtö 4 Tarkistukset ennen lähtöä 4 Kuormaus 4 Kytkeminen autoon 4 Ohjeita ajamiseen 5 Rengasrikko

Lisätiedot

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje

MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Notesco MICRA Hälytysjärjestelmä Paikallinen hälytys, SMS-viestit, etäkuuntelu Käyttöohje Huomautus: Micraa voidaan etäohjelmoida ja käyttää Internetistä PC:lle asennettavalla ohjelmalla. Micran datayhteys

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot