Puun teollinen pintakäsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puun teollinen pintakäsittely"

Transkriptio

1 Puun teollinen pintakäsittely L I V I N G F O R W O O D

2 Puun teollinen pintakäsittely T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

3 Puun teollinen pintakäsittely Toimituskunta Kaj Fagerholm Heidi Hirvelä Minna Ihamäki-Laitinen Erkki Keränen Keijo Korhonen Leena Manni-Rantanen Arto Nummela Anu Passinen Julkaisija Tikkurila Oy, Industrial Coatings Industrial Coatings ISBN toinen painos Taitto Keijo Korhonen Paino Tikkurila omatarvepaino P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y

4 Sisällysluettelo 1. Perustietoa maaleista ja lakoista Sideaineet Aminohartsit Alkydihartsit Epoksihartsit Uretaanihartsit (isosyanaattikovetteiset) Nitroselluloosa Selluloosa-asetobutyraatti (CAB) UV kovettuvat akrylaattihartsit Vesiohenteiset sideaineet eli dispersiot Pigmentit ja täyteaineet Ohenteet Apuaineet Eri pinnoitetyypit ja niiden käyttötavat Kitit Petsit Puunsuojat Lakat Pohjalakat Pintalakat Maalit Kovetteet Ohenteet Puun rakenne ja puulajit Puuaines Puun rakenne Oksat Puumateriaalin ominaisuuksia Puun eläminen Kosteus Lämpötila Aika Puulajit Mänty Kuusi Koivu Tammi Saarni Muut puulajit Levymateriaalit Kuitulevyt MDF- ja HDF-levyt Vanerit Lastulevyt T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

5 4. Eri alusmateriaalien erikoisvaatimukset pintakäsittelytyössä MDF-levyn maalaus HDF-levyn maalaus Vanerit Massiivipuut Mänty ja kuusi Tammi ja saarni Koivu Tropiikin kovapuut Hionta Hiontatavat Hiomanauhat Ohjeita hiontaan Pintakäsittely- ja pinnoitusmenetelmät sekä -laitteet Ruiskutus ja ruiskutuslaitteet Ruiskukaapit Hajoitusilmaruiskutus Korkeapaineruiskutus Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus Sähköstaattinen keskipakoismenetelmä Sähköstaattinen ruiskutus Ruiskutus lämmitetyllä pinnoitteella Suurtilavuus-hajoitusilma-ruiskutus (HVLP-ruiskutus) komponenttiruiskutus Ruiskuautomaatit Robottiruiskutus Pinnoitusmenetelmät Valukonepinnoitus Vakuumipinnoitus Telakonepinnoitus Kastopinnoitus Rumpupinnoitus Pintakäsittelylinjat Ikkunateollisuus Oviteollisuus Parkettiteollisuus Listateollisuus Sahatavaran pintakäsittely Keittiökalusteteollisuus Huonekaluteollisuus Muu puuteollisuus Kuivuminen ja kovettuminen Ilmakuivaaminen Lämpökuivaaminen Kuivuminen ja kovettuminen Fysikaalinen kuivuminen Kemiallinen kuivuminen P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y

6 8.6 Lämmön siirto Johtuminen Konvektio Säteily Kuivauslaitteet (uunit) Kuivaustunnelit Kerrosuunit IR-uunit Kaasu-IR MOS-kuivaus UV-uunit UVITEC-kuivaus Elektronisäde-kuivaajat (EB-kuivaajat) Kuivan ilman laitteet UV-LED kuivaus Valmiin maalipinnan testaus Puupintojen maalausstandardit Työ- ja ympäristönsuojelu Työsuojelu Pakkausmerkinnät Reaktiiviset tuotteet Terveysvaaraa aiheuttavat tuotteet Ympäristövaaraa aiheuttavat tuotteet Käyttöturvallisuustiedotteet Paloturvallisuus Maalien käyttö Pinnoituskohteet ja suositeltavat maalausyhdistelmät Huonekalut Kiintokalusteet Väliovet Lamelliparketit Ikkunat ja ulko-ovet Listat, karmit ja panelit Ulkoverhouslaudat Palkit Vaneri Kuitulevy Pinnoituskustannukset ja- laskelmat Yleisiä ohjeita ennen pintakäsittelyä Yleisimpiä maalikäsitteitä Sävytysjärjestelmät T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

7 18. Pintakäsittelyn ongelmanratkaisu Appelsiinipinta Huono peittokyky Valukalvon repeämä valukoneessa Kuplan muodostuminen maalattaessa Kuplan muodostuminen kuivumisvaiheessa Heikko kuivuminen ja pehmeä maalipinta Pinnan halkeilu (verkkomainen) Pinnan halkeilu (syysuuntainen) Valuminen Värierot maalauksessa Värierot lakkauksessa Värierot petsauksessa Kiiltovaihtelut Korkkaaminen (Krymppaus) Himmeät läikät Raitaisuus Epäpuhtauksia ja roskia maalikalvossa Kraaterit (Hylkiminen) Huono kiinnitarttuminen Rasvaisuus (Hikoilu) Vaaleat läikät lakkapinnassa Karkea pinta Värit Väri on valoa Värin näkeminen Värinmuodostus Lisäävä värinmuodostus Vähentävä värinmuodostus Värinmääritys ja mittaaminen Värierot Metameria P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y

8 1. Perustietoa maaleista ja lakoista Maaleja ja lakkoja kutsutaan jäljempänä yksinkertaisemmin maali - nimikkeellä. Maalit voidaan luokitella eri ominaisuuksien kuten sideaineen, ohenteen tai kuivumistavan mukaan. Erilaisia sideainetyyppejä ovat mm. aminohartsit, alkydihartsit, lateksit eli dispersiot, epoksihartsit ja uretaanihartsit. Ohennetyypin mukaan maalit voidaan jaotella vesiohenteisiin, liuoteohenteisiin ja liuotteettomiin (100%) maaleihin. Kuivumistavan mukaan maalit voidaan jaotella fysikaalisesti kuivuviin, hapettumalla kuivuviin ja reaktiomaaleihin. Maalit ja lakat koostuvat useista erilaisista raaka-aineista, jotka voidaan jakaa neljään eri ryhmään; sideaineet, pigmentit ja täyteaineet, liuotteet ja apuaineet. Näillä kaikilla on oma merkityksensä tarkasteltaessa maalien ja lakkojen ominaisuuksia purkissa, levitysvaiheessa ja valmiina pintana. 1.1 Sideaineet Sideaineen tehtävänä on sitoa yhteen maalin muut ainesosat ja kiinnittää maali alustaansa. Sideaineet ovat kiinteitä tai nestemäisiä polymeerejä. Kiinteät ja korkeaviskoosiset sideaineet liuotetaan sopivaan juoksevuuteen ennen maalin valmistusta. Sideaine voi olla myös pieninä hiukkasina vedessä (dispersio). Maalin kestävyys ja kiinnitarttuminen alustaan riippuvat sideaineesta. Tästä syystä maalien luokittelu perustuu yleensä sideainetyyppiin. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät puuteollisuudessa käytetyt sideainetyypit ja niiden kuivumistavat Aminohartsit Aminohartseista käytetään useinmiten karbamidi- ja melamiinihartseja. Karbamidihartsit kuivuvat nopeasti, mutta niiden kemikaalikesto ei ole yhtä hyvä kuin melamiinihartsien. Koska melamiinihartsit eivät reagoi yhtä nopeasti hapon lisäyksen jälkeen, voidaan karbamidihartseja vähentämällä ja melamiinihartseja lisäämällä pidentää maalin käyttöaikaa (=potlife). Aminohartsit kuivuvat reagoimalla lämmön tai happokatalysaattorin vaikutuksesta jonkin toisen sideaineen kanssa ja itsensä kanssa. Ne sisältävät aina formaldehydia, joka vapautuu maalin kuivuessa. Kuivuneesta kalvosta vapautunut formaldehydi voidaan tunnistaa pistävän hajun perusteella. Kun maali kuivuu, formaldehydipäästö laskee. Aminohartsit ovat liian hauraita käytettäviksi sellaisinaan ja siksi niitä yhdistetään maaleissa joustavuutta antavien sideaineiden kanssa Alkydihartsit Alkydit ovat polyestereitä, jotka sisältävät kasvisöljyistä, esimerkiksi pellavaöljystä, soijaöljystä, risiiniöljystä tai mäntyrasvahaposta peräisin olevia rasvahappoja. Raaka-aineita vaihtelemalla voidaan valmistaa erityyppisiä alkydejä. Ne ovat liuoteohenteisia tai veteen dispergoituja. Kuivuvaa öljyä (kuten pellava- tai soijaöljyä) tai kuivuvien öljyjen rasvahappoja (kuten mäntyrasvahappo) sisältäviä alkydeja käytetään ilmakuivuviin maaleihin. Alkydimaalien kuivuessa liuotteet tai vesi haihtuvat ja sideaine reagoi ilman hapen kanssa. Katalyyttimaaleissa käytetään ei kuivuvista öljyistä tai rasvahapoista valmistettuja alkydeja. Alkydimäärää muuttamalla voidaan säätää maalin kovuutta. Sisäkäyttöön tarkoitetuista maaleista pyritään tekemään kovempia maaleja kuin ulkokäyttöön soveltuvista tuotteista. Alkydi reagoi kemiallisesti aminohartsin kanssa muodostaen tuotteen, jolla on sekä hyvät mekaaniset ominaisuudet että hyvä kemikaalin kestävyys. Tämäntyyppiset alkydit reagoivat myös jonkin verran ilman hapen kanssa, mistä syystä kemikaalin kestävyys paranee entisestään. Uretaanialkydit ovat myös hapettumalla kuivuvia sideaineita, jotka ominaisuuksiltaan muistuttavat alkydeja. Niiden kulutuksen- ja kemikaalinkesto on jonkin verran parempi kuin alkydeilla. Vesiohenteisia alkydeja käytetään erityisesti ulkotuotteissa pohjamaaleissa Epoksihartsit Kovetteina käytetään tavallisesti polyamideja ja polyamiineja. Polyamidit antavat paremman vedenkeston mutta hitaamman kuivumisen kuin polyamiinit. Sideaine voi olla liuotettu veteen, liuotteeseen tai se voi olla liuotteeton. Niiden UV-kesto on varsin huono, joten epoksimaaleja käytetään tavallisesti pohjamaaleina esimerkiksi polyuretaanimaalien alla. P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 1

9 1.1.4 Uretaanihartsit (isosyanaattikovetteiset) Uretaanihartsit kuivuvat kemiallisen reaktion avulla. Polyuretaanimaalit voivat olla yksi- tai kaksikomponenttisia. Ne voivat olla myös vesiohenteisia. Yksikomponenttiset lakat kuivuvat siten, että niissä oleva isosyanaatti reagoi ilman kosteuden kanssa. Maaleja ei juuri valmisteta, koska maalissa olevat pigmentit sisältävät jonkin verran kosteutta, joka reagoi sideaineen kanssa maalia varastoitaessa. Samasta syystä lakkoihin ei voida lisätä kiiltoa vähentäviä himmennysaineita. Kaksikomponenttisissä maaleissa maalin sideaine voi olla joko polyesterityyppinen tai akrylaatti. Akrylaattipohjaiset maalit kuivuvat nopeammin kuin polyesteripohjaiset ja vaativat pienemmän määrän kovetetta, mutta niiden kemikaalinkesto on heikompi. Alifaattiset isosyanaatit antavat hitaan kuivumisen, mutta vähemmän kellastuvan maalin. Aromaattiset isosyanaatit soveltuvat selvästi paremmin ulkomaaleihin Nitroselluloosa Nitrosellulooosa eli selluloosanitraatti tehdään sekä pumpulista että puusta. Nitroselluloosamaalit kuivuvat fysikaalisesti liuottimien haihtuessa maalikalvosta. Nitroselluloosa on sideaineena kova ja hauras. Nitroselluloosamaaleihin on sen vuoksi lisättävä joko joustavuutta antavia sideaineita tai pehmittimiä. Nitroselluloosaa voidaan lisätä katalyyttimaaleihin nopeuttamaan maalin kuivumista Selluloosa-asetobutyraatti (CAB) Selluloosa-asetobutyraatti ei kellastu kuten nitroselluloosa, joten se soveltuu lakkoihin, joita applikoidaan maalien päälle, koska maalin sävy ei silloin muutu. CAB lakat puulle levitettynä pitävät puun vaaleana, mutta ne eivät sovellu tummien puulajien, eikä tummien petsien päälle UV kovettuvat akrylaattihartsit UV kovettuvat akrylaattihartsit valmistetaan siten, että akryylihapon annetaan reagoida jonkun muun hartsin kanssa. Tällä tavalla valmistetaan esimerkiksi epoksiakrylaatteja, polyesteriakrylaatteja ja polyuretaaniakrylaatteja. Nämä sideaineet kovettuvat muutamassa sekunnissa UV-uunissa UV-säteilyn vaikutuksesta. Näitä sideainetyyppejä käytetään myös dispersiomuodossa vesiohenteisissa tuotteissa Vesiohenteiset sideaineet eli dispersiot Tärkeimmän sideainetyypin muodostavat akrylaatit. Polystyreeniakrylaatit ovat hinnallisesti edullisia vaihtoehtoja. Myös polyuretaanidispersioita käytetään parantamaan kemikaalikestoa ja kulutuskestävyyttä, mutta korkean hinnan takia niiden käyttö on rajoitettu. Sideaine on dispergoituna pieninä hiukkasina vedessä. Lateksimaali kuivuu fysikaalisesti siten, että vesi haihtuu ja hiukkaset tarrautuvat yhteen muodostaen yhtenäisen kalvon. Liuotepäästöjen vähentämisprosessissa dispersiomaalien tärkeys kasvaa jatkuvasti. 1.2 Pigmentit ja täyteaineet Pigmentit antavat sävyä ja peittokykyä. Pigmenttejä ja täyteaineita voidaan valmistaa eri tavoilla. Luonnossa esiintyviä aineita voidaan hienontaa jauheeksi, kuten punaista rautaoksidia, kalsiittia, talkkia ja kaoliinia. Useimmat pigmentit valmistetaan kuitenkin synteettisesti. Pigmentit suojaavat maalikalvoa ja puuta auringon UV-säteilyltä. Pigmentit jaetaan perinteisesti epäorgaanisiin ja orgaanisiin pigmentteihin. Epäorgaanisia pigmenttejä ovat esimerkiksi rautaoksidit, hiilimusta sekä titaanidioksidi. Titaanidioksidi on maaliteollisuudessa eniten käytetty pigmentti. Orgaanisia pigmenttejä ovat esimerkiksi ftalosyanini siniset ja vihreät pigmentit. Epäorgaanisten pigmenttien peittokyky on yleensä hyvä, mutta värjäysvoima ei ole yhtä hyvä kuin orgaanisilla pigmenteillä. Orgaaniset pigmentit ovat väreiltään kirkkaampia. Niiden kestävyysominaisuudet vaihtelevat hyvin paljon. Pigmenteistä valmistetaan sävytyspastoja, joita käytetään erilaisten perusmaalien sävytykseen. Eri perusmaalit joko sisältävät tarkasti määritellyn määrän tai ei lainkaan valkoista titaanidioksidi pigmenttiä. Sävytyspastojen ja sävytysjärjestelmän avulla saadaan muutamasta perusmaalista lähes rajaton määrä erilaisia sävyjä. Täyteaineet eivät anna peittokykyä, koska niiden taitekertoimet ovat liian lähellä maalissa olevien sideaineiden taitekertoimia. Kuivana täyteaineet ovat yleensä valkoisia, mutta sideaineilla täysin kostutettuina niistä tulee läpinäkyviä. Niiden avulla säädellään maalin viskositeettia, maalikalvon kovuutta, kiiltoa, täyttävyyttä sekä mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Yleisimpiä käytettyjä täyteaineita ovat kalsiitti, kaoliini ja talkki. Himmennysaineena käytetään yleisimmin synteettistä amorfista piidioksidia. 2 T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

10 1.3 Ohenteet Ohenteet ovat vettä lukuun ottamatta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-aineita (VOC = Volatile Organic Compound). Ne voivat muodostua yksittäisistä liuotteista tai liuoteseoksista. Ohenteet alentavat maalin viskositeettia halutulle asteelle. Ohenteilla säädellään maalin levitysominaisuuksia, tasoittumista ja kuivumista. Ohenteet haihtuvat maalipinnasta maalin kuivumisvaiheessa. Maalissa käytetyt liuotteet määräävät maalin paloluokan. Liuotteiden haihtuvuusominaisuudet säätelevät maalin maalattavuusominaisuuksia, kalvon muodostumista, tasoittumista ja kuivumista. Liuotteiden liuotuskyky vaihtelee siten, että eri liuotteet liuottavat eri sideaineita. Maalien tuoteselosteissa ja etiketeissä on kerrottu maalille sopivin ohenne. Väärä ohenne saattaa pilata maalin esimerkiksi siten, että sideaine ei pysy liukenevassa muodossa, vaan saostuu maalissa. Täten maalissa hitaimmin haihtuva liuote pitää aina olla sopiva liuote maalin sideaineseokselle, muuten maalin kiilto laskee voimakkaasti. Myös vesiohenteisissa maaleissa käytetään yleensä pieniä määriä hitaasti haihtuvia liuotteita. Niitä kutsutaan tässä tapauksessa apuliuottimiksi. Ne pehmentävät sideainehiukkaset ja saavat ne tarttumaan yhteen ja muodostamaan yhtenäisen kalvon maalin kuivumisvaiheessa. Mitä kovempi sideaine, sitä enemmän apuliuottimia tarvitaan maalissa, jotta maali muodostaisi yhtenäisen kalvon ilman halkeamia ja reunauria. Käytetyt apuliuottimet hidastavat maalin kuivumista. 1.4 Apuaineet Apuaineita käytetään parantamaan maalien eri ominaisuuksia. Niiden määrä maalituotteissa on yleensä hyvin vähäinen, mutta ne voivat ratkaisevasti parantaa maalin eri ominaisuuksia. Apuaineita saatetaan tarvita myös maalin valmistuksen helpottamiseksi. Alkydimaaleissa käytetään kuivikkeita, jotka nopeuttavat maalikalvon kuivumista. Paksuntajia käytetään vesiohenteisissa tuotteissa. Paksuntajat antavat maalille halutun viskositeetin ja estävät applikoitaessa maalin valumista. Ulkotuotteisiin lisätään homeenestoaineita. Lisäksi voidaan käyttää mm. dispergointiaineita helpottamaan pigmenttien jauhamista maaliin ja tasoitusaineita antamaan sileämmän maalipinnan ilman kalansilmiä. Kostutinaineilla varmistetaan, että maali pystyy kostuttamaan alustaa, jotta muodostuisi yhtenäinen ja tasainen maalikalvo. Lisäämällä vaahdonestoaineita varmistetaan, että maalikalvoon ei jää ilmakuplia. UV-tuotteisiin lisätään initiaattoreita, jotta ne kuivuisivat UV-valossa. P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 3

11 2. Eri pinnoitetyypit ja niiden käyttötavat Maalituotteet voidaan jakaa käyttötarkoitusten perusteella eri ryhmiin. Puuteollisuudessa käytetään yleisesti kittejä, petsejä, puunsuojia, lakkoja, maaleja, kovetteita ja ohenteita. 2.1 Kitit Kiteiksi kutsutaan yleensä viskositeetiltaan hyvin paksuja tuotteita. Niitä käytetään puuraaka-aineen reikien, kolojen ja halkeamien täyttämiseen sekä puupinnan tasoittamiseen. Kitin pitää olla helposti levitettävää, täyttävää ja mahdollisimman kutistumatonta. Kittejä voidaan levittää sekä manuaalisesti lastalla että koneellisesti kittilaatikolla ja kevyt- tai raskaspakkelikoneella. Kuva 1. Kittien levittämiseen käytettäviä lastoja. Kittien sideaineina voidaan käyttää mm. alkydihartseja, nitroselluloosaa, lateksia, epoksi- ja uretaanihartseja. Kittejä on saatavilla värittöminä, valkoisina ja erilaisina ruskeina puulajien mukaisina väreinä. 2.2 Petsit Petsit ovat liukenevia väriaineita tai pigmenttejä sisältäviä liuoksia. Petsejä käytetään puupintojen värjäämiseen peittämättä puun rakennetta ja kuviointia. Petsien alhaisen pintajännityksen ansiosta saadaan syvä ja tasainen värjäytyminen useimmissa puulaaduissa. Petsejä ei normaalisti käytetä yksin, vaan yleensä sen päälle levitetään yksi tai kaksi lakkakerrosta. Petsisävyjä on saatavana useiden eri sävykarttojen mukaan. Markkinoilla on sekä liuote- että vesiohenteisia petsejä. Petsauksessa on syytä muistaa seuraavat seikat: tarkistetaan, että käytettävissä on ajan tasalla oleva värimalli oikean sävyn aikaansaamiseksi. Petsivärimallit haalistuvat, kellastuvat tai muuttavat väriä ajan ja valosäteilyn vaikutuksesta. puulajit ja eri puuerät vaikuttavat petsin lopulliseen väriin. Tarkistetaan, että käytettävällä petsillä saadaan aikaiseksi oikea värisävy käytössä olevalle puumateriaalille. puun hionta vaikuttaa petsin lopulliseen sävyyn ja ulkonäköön. Karkeammalla hionnalla aukaistaan puun solukkoa enemmän, jolloin petsi imeytyy paremmin puuhun ja värjää sen tasaisemmin. Liian hieno hionta saattaa sulkea puun pintaa siten, että osa petsistä jää märkänä seisomaan puumateriaalille. Tämä aiheuttaa laikukkuutta etenkin suurien kappaleiden ulkonäössä. levitysmenetelmä vaikuttaa petsin voimakkuuteen lopulliseen petsin sävyyn vaikuttaa valittu lakkatyyppi petsejä voidaan laimentaa ohenteella, jolloin värisävy vaalenee petsejä voidaan myös sekoittaa lakan joukkoon, jolloin petsattava pinta värjääntyy tasaisemmin, mutta petsi ei enää korosta kevät- ja kesäluston eroja. Samalla tavalla voidaan tasata epätasaisesti värjäytyneen puumateriaalin värieroja. käytetään ensisijaisesti kostuttavaa lakkaa petsin päällä mahdollisimman vähän alustaa turvottavat petsit helpottavat pohjalakan hiontaa 2.3 Puunsuojat Puunsuojat ovat pintakäsittelyaineita, joiden tarkoituksena on suojata puupintaa ulkokäytössä homeelta, laho- ja sienikasvustolta sekä sinistymiseltä. Puunsuojat sisältävät yleensä sideainetta ja orgaanisia biosideja. Puunsuojan tulee tunkeutua syvälle puuhun ja estää liiallisen kosteuden imeytymistä puuhun. Mitä syvemmälle puunsuojan tehoaineet saadaan imeytymään, sen paremmin se suojaa puuainesta. Jotta puunsuoja saadaan imeytymään mahdollisimman syvälle puuhun, pitää tuotteen viskositeetin olla alhainen. Toinen imeytymistä 4 T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

12 tehostava keino on vakuumilaitteen käyttö, jolloin alipaine työntää puunsuojaa puuaineksen sisään. Puunsuojia voidaan käyttää sekä värittömänä että värillisinä. Värilliset puunsuojat sisältävät säänkestäviä väripigmenttejä. 2.4 Lakat Lakat ovat pintakäsittelyaineita, jotka muodostavat kuivuessaan läpinäkyvän kalvon. Puuteollisuudessa on yleisesti käytössä katalyytti-, polyuretaani-, vesiohenteisia ja UV-kovettuvia lakkoja. Alusta ja pinnoitettavan kappaleen rakenne sekä muoto vaikuttavat lakan ja pintakäsittelymenetelmän valintaan. Lakan ja puulaadun yhteensopivuus on myös otettava huomioon, sillä yhteensopimattomuus saattaa aiheuttaa mm. värihäiriöitä. Esimerkiksi jakaranda puun päällä happokovettuva lakka värjäytyy vihreäksi. Alustan esikäsittelyllä, kuivauksella ja liimauksella on vaikutusta lak kauksen lopputulokseen. Ohuilla, eli matalan kuiva-ainepitoisuuden omaavilla lakoilla saadaan aikaan puupintojen muotoja mukaileva jälki, missä lakka on tunkeutunut puun huokosiin. Avosyisissä puissa on syytä käyttää aina ohutta lakkaa ilmakuplien välttämiseksi. Käytettäessä korkean kuivaainepitoisuuden omaavia lakkoja ja/tai paksuja lakkakerroksia puupinta tulee helposti kuolleen näköiseksi Pohjalakat Pohjalakkojen tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä hiottavuus ja nopea kuivuminen. Puuteollisuudessa on yleisesti käytössä yksikomponenttisia pohjalakkoja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja nopeasti kuivuvia. Puualusta värjäytyy kostumisen johdosta voimakkaammin tai lievemmin riippuen siitä mitä lakkatyyppiä käytetään. Kostuminen ilmenee alustan tummumisena. Voimakkaampi kostuminen saattaa olla toivottua lakattaessa petsattuja pintoja tai tummia puulaatuja. Vaaleita puulajeja lakattaessa toivotaan vähäisempää kostumista, jolloin puu alusta jää luonnollisen vaaleaksi. Vaaleusastetta voidaan lisätä käyttämällä lakan joukossa valkoista titaanidioksidipigmenttiä, joka samalla vähentää UV-valon vaikutuksesta tapahtuvaa puun kellastumista Pintalakat Pintalakkojen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mekaaninen kulutuskestävyys ja kemiallinen kestävyys. Ulkokäyttöön soveltuvien lakkojen on lisäksi kestettävä säärasitusta ja puun elämistä, joten niiden on oltava joustavia. Samanlaista joustavuutta vaaditaan myös kosteisiin tiloihin tarkoitetuilta lakoilta. 2.5 Maalit Maaleissa käytetään useinmiten samoja raaka-aineita kuin lakoissa. Suurin ero näiden välillä on siinä, että maaleissa käytetään väripigmenttejä, mutta lakoissa ei. Pigmentit antavat maaleille ominaisen sävyn ja peittokyvyn. Värisävyt saadaan hallitusti aikaiseksi sävytyskoneen, -kaavojen, eriväristen pigmettien ja perusmaalien avulla. Maaleilla on lisäksi parempi täyttökyky ja ne suojaavat alustaansa paremmin mm. UV-valolta. Usein oletetaan virheellisesti, että maalaus peittää kaikki alustassa ja esikäsittelyssä ilmenneet virheet. Maalauksessa esityö ja oikean menetelmän sekä maalin valinta on edellytys hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Maaleissa on, vastaavasti kuin lakoissa, pohja- ja pintamaaleja. Pohjamaalien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvä hiottavuus, nopea kuivuminen ja täyttävyys. Pintamaalien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mekaaninen kulutuskestävyys ja kemiallinen kestävyys. 2.6 Kovetteet Kovetteilla tarkoitetaan maalin sekaan laitettavaa aineita, jotka aikaansaavat kovettumisreaktion. Kovetteet voidaan jakaa kovettajiin ja katalyytteihin. Kovettaja osallistuu kuivumisreaktioon ja muodostaa kalvon joko lakka- tai maaliosan kanssa. Katalyytti puolestaan ainoastaan katalysoi eli nopeuttaa reaktiota; se ei itse osallistu reaktioon. Polyuretaani- ja epoksipinnoitteissa käytetään toisena komponenttina kovettajaa kun taas happokovettuvissa pinnoitteissa käytetään katalyyttiä. Kovettajan sekä katalyytin annostelussa on syytä noudattaa tarkoin annettuja ohjeita onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kullekin tuotteelle on aina erikseen laskettu tarvittava kovetteen määrä. P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 5

13 2.7 Ohenteet Ohenteita käytetään pääasiassa saamaan pinnoite sellaiseen muotoon, että sitä voidaan levittää halutulle alustalle. Ohenteen tehtävänä on myös liuottaa sideainetta ja antaa pinnoitteelle hyvät tasoitusominaisuudet. Ohenteilla voidaan vaikuttaa myös alustan kostumiseen sekä helpottaa virheettömän kalvon muodostumista haihtumisnopeutta säätämällä. Nopean haih tumisen seurauksena kalvo asettuu nopeasti. Hitaampi haihtuminen aikaansaa kalvon paremman tasoittumisen, mutta samalla valumisriski kasvaa. Teollisella linjalla myös maalattujen tuotteiden pinkattavuus hankaloituu. Ohenne valitaan usein loppukäyttäjän linjanopeus ja pinkkausnopeus huomioiden. Ohenne on yleensä sekoitus nopeista, keskinopeista ja hitaista liuottimista. Liuottimen liuotuskyky voi rajoittua yhteen tai useampaan sideainetyyppiin. Ohenteet formuloidaan niin, että jokainen pinnoite saa sille tarkoitetut ominaisuudet. Eri maaleilla ja lakoilla tulee käyttää vain sille tarkoitettua ohennetta. Useimmat pintakäsittelyongelmat aiheutuvat sopimattomista ohenteista tai vääristä ohennemääristä. Ohenteiden käytössä kannattaa noudattaa tuoteselosteissa ilmoitettuja suosituksia. Ohenteen valintaan vaikuttavat myös työ- ja ympäristösuojelulliset tekijät. 6 T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

14 3. Puun rakenne ja puulajit 3.1 Puuaines Pintakäsittelyssä eri puulajeilla on erilaisia ominaisuuksia. Puulajien erikoisominaisuudet on hyvä tietää ennen pintakäsittelyä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Puulajien ominaisuudet määräävät myös, missä niitä kannattaa käyttää. Koivu on esimerkiksi melko kovaa ja taipuisaa ja sen vuoksi sitä käytetään paljon viiluna vanereissa ja taivutetuissa huonekalurakenteissa. Sen sijaan sen kosteus- ja lahonkestävyys ovat heikkoja, joten sitä ei suositella sinällään ulkokäyttöön. Ulkokäyttöön soveltuvia puulajeja sen sijaan ovat kuusi, lehtikuusi ja mänty. Ne kestävät hyvin kosteuden muutoksia halkeilematta ja puuaineksessa oleva pihka suojaa niitä ulkoiselta rasitukselta. Puuainesta ei kuitenkaan koskaan suositella käytettäväksi ulkona ilman pintakäsittelyä. Havupuulajeja voidaan kuitenkin käyttää myös sisätiloihin tulevissa tuotteissa kuten paneeleissa. Mäntyä voidaan käyttää huonekaluissa Puun rakenne Puun rakenne koostuu puun ytimestä, nuor-, sydän- ja, pintapuusta sekä kuoresta. Ydin, joka koostuu lähinnä tärkkelyksestä, varastoi ravintoa seuraavaa vuosikasvainta ja -oksistoa varten. Alempana rungossa ydin on kuollut. Nuorpuu, joka käsittää sisintä vuosirengasta, on solurakenteeltaan erilainen Kuva 2. Puun rakenne. kuin myöhemmät renkaat. Nuorpuu sisältää aina oksia ja puuaines on altis halkeiluun. Laadullisesti tämä on rungon heikoin osa. Sydänpuu on kuollutta puuainesta, joka toimii kantavana pilarina elävälle pintapuulle. Monissa puulajeissa sydänpuu on tummempaa kuin pintapuu ja on yleensä rungon arvokkain osa. Puun järeytymisen myötä sydänpuun osuus lisääntyy. Pintapuu eli manto on elävää puuainesta, jossa vesi ja ravinteet siirtyvät juurista latvukseen. Vaaleissa puulajeissa kuten kuusessa, koivussa ja haavassa sydänpuun ja pintapuun raja tuskin erottuu. Kuori koostuu useasta kerroksesta ja se on rungon uloin kerros. Puun rakenteesta voidaan eritellä myös kevätpuu, kesäpuu, vuosirenkaat, ydinsäteet ja kuorikerroksen alla olevat nila ja jälsi. Kevätpuu muodostuu kasvukauden alussa puun aloittaessa uutta vuosikasvua ja se erottuu puuaineksessa vaaleampana renkaana. Lehtipuissa kevätpuun leveys on lähes vakio riippumatta puun kasvunopeudesta. Kesäpuuta muodostuu puuainekseen kesän aikana ja se on väriltään tummempaa kuin kevätpuu. Tämä johtuu siitä, että keväällä puu kasvaa nopeammin ja sen solurakenne on harvempaa verrattuna kesän kasvukauteen. Havupuilla kesäpuun leveys on lähes vakio. Tiivis ja kova puu on laadun kannalta toivottavaa. Hyvälaatuinen lehtipuu on nopeasti kasvanutta, kun taas hidas kasvu on eduksi havupuille. Kevät- ja kesäpuuta sanotaan yhteensä vuosirenkaaksi. Kesäpuun määrä puussa vaikuttaa huomattavasti puun kestävyys -ominaisuuksiin, koska se on kevätpuuta lujempaa. Kesäpuun parempaan kestävyyteen vaikuttavat paksummat soluseinät ja pienemmät soluontelot, joten se on tiheämpää kuin kevätpuu. Monen puulajin poikkileikkauspinnassa näkyy ohuita viivoja, jotka kulkevat säteittäisesti ytimestä kohti kehää. Näitä kutsutaan ydinsäteiksi, joiden tehtävänä on siirtää vettä ja ravinteita pintakerroksesta rungon eläviin sisäosiin. Ydinsäteiden koko vaihtelee puulajista toiseen. Monissa puulajeissa niitä ei erota paljain silmin, toisissa taas ydinsäteet ovat hyvin näkyvillä, kuten tammessa. Kun puuta halkaistaan säteen suuntaisesti, ydinsäteet näkyvät peileinä halkaisupinnassa. Tämä koristeellinen kuviointi on tyypillinen mm. tammelle ja vaahteralle. P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 7

15 3.1.2 Oksat Normaalit oksat kehittyvät latvakasvaimen juuressa ja saavat siis alkunsa ytimestä. Tällaisia oksia kutsutaan ydinoksiksi. Havupuissa nämä oksat kehittyvät säännöllisinä kerroksina, nk. oksakiehkuroina. Kuusen oksien kehitys ei ole yhtä säännöllinen, vaan oksakerrosten väliin muodostuu usein pienempiä oksia, joita sahatavarassa kutsutaan usein naulaoksiksi. Lehtipuiden ydinoksat eivät kehity yhtä säännöllisesti, vaan haarautuvat ilman selvää järjestystä. Pintakäsittelyn kannalta lehtipuiden oksilla ei ole merkitystä. Sen sijaan havupuiden oksat aiheuttavat pintakäsittelylle erikoisvaatimuksia. Havupuissa etenkin keväällä kasvukauden alussa kaadettu puuaines on herk kä siirtämään puun ravinteita vielä pitkään puun kaatamisen jälkeen. Tällainen keväällä kaadetun havupuun pihka-aines pursuaa oksan kohdalta melko herkästi. Pihka sinällään ei aiheuta pintakäsittelyn laatuvirheitä, mutta oksasta vapautuvat uuteaineet värjäävät pintakäsittelymateriaalia keltaiseksi. Tämä tulee näkyviin etenkin silloin, kun pintakäsittelyssä halutaan vaalentaa puuainesta tai maalata se valkoiseksi. Oksan kohta vaih taa värisävyään keltaiseksi jo muutaman kuukauden vanhenemisen jälkeen. Oksan kellastumista ei voida estää kokonaan, mutta sen värjäytymistä voidaan hidastaa valitsemalla oikeat pintakäsittelyaineet. Kuva 3. Männyn oksistoa. 3.2 Puumateriaalin ominaisuuksia Puun eläminen nen voi olla voimakasta. Se on huomioitava rakenteita ja yksityiskohtia suunniteltaessa. Kevätpuu on huokoisempaa kuin kesäpuu, joten kuivuessaan se kutistuu voimakkaammin. Voimakkaan kuivumisen myötä puuaines halkeaa poikkisuunnassa. Pintakäsittelyn avulla voidaan puun kosteuselämistä rajoittaa ja täten pidentää puutuotteiden käyttöikää Kosteus Puun kosteus vaikuttaa kyllästymispisteen alapuolella huomattavasti puun lujuuteen. Yleisesti ottaen puun lujuusominaisuudet paranevat, kun kosteuspitoisuus pienenee. Sisätiloihin tulevan puun kosteus tulee olla 8 12 % ja ulkokäyttöön noin %. Ennen puun työstämistä ja pintakäsittelyä tulee puutavaran olla edellä mainituissa kosteuden rajoissa, jotta lopullisista tuotteista saadaan laadukkaita ja pitkäikäisiä. Puun pitkäaikainen säilyttäminen ja käyttö kosteissa olosuhteissa altistaa sen home-, sieni- ja mätänemisvaurioille. Käytössä nämä estetään toimivalla pintakäsittelyyhdistelmällä ja oikein suunnitelluilla rakenteilla Lämpötila Puun mekaaniset ominaisuudet heikkenevät puuta lämmitettäessä. Jos puu altistuu korkealle kuumuudelle pitkän aikaa, sen lujuusominaisuudet heikkenevät. Tätä on nykyisin käytetty hyväksi lämpökäsitellyssä puussa. Lämpökäsitellyn puun lujuusominaisuudet ovat heikommat kuin käsittelemättömän puun, mutta samalla saavutetaan parempi kosteuskestävyys, mittapysyvyys sekä lahon- ja sienenkesto-ominaisuudet Aika Puun ikääntyminen ei huononna sen kestävyyttä. Iän mukana kuitenkin puussa elävät mikro-organismit ja jatkuva kuormitus heikentävät kestävyysominaisuuksia. Olosuhteiden ja rasituksen jatkuva vaihtelu heikentävät puun kestävyyttä enemmän kuin tasaiset olosuhteet ja rasitus. Tämän vuoksi etenkin ulkorasituksessa on puupinta syytä suojata ulkorasitukselta pintakäsittelyaineilla. Puu on anisotrooppinen aine eli se turpoaa ja kutistuu eri suuntiin eri tavoin. Puun pitkittäissuuntainen kosteuseläminen on vähäistä, mutta poikittainen kosteuselämi- 8 T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

16 3.3 Puulajit Yleisimpiä puuteollisuudessa käytettyjä puulajeja ovat mänty, kuusi, koivu, tammi, pyökki ja saarni. Lisäksi eri käyttökohteisiin käytetään paljon muitakin puulajeja niiden ominaisuuksien kuten ulkonäön, keveyden ja kestävyyden mukaan. Edellisten lisäksi Suomessa kasvavista puulajeista puuteollisuudessa käytetään muun muassa haapaa, jalavaa, katajaa, lehmusta, pihlajaa, raitaa, leppää, tuomea ja vaahteraa. Osan puulajeista käyttöä estää hyväkuntoisen ja riittävän määrällisen puuaineksen puute Mänty Suomen metsät ovat mäntyvaltaisia ja Suomen metsien puustosta 44 % on mäntyä. Mänty on levinnyt lähes koko Eurooppaan ja laajoille alueille Siperiaan. Tumma sydänpuu on kohtalaisen lahonkestävää, mantopuu on vaaleampaa. Männyn puuaines on melko kovaa. Kovuuteen vaikuttaa olennaisesti myös puun kasvunopeus. Mänty ei ole kovin taipuisaa ja se murtuu helposti. Puu kestää kosteuden vaihteluja kohtalaisen hyvin halkeilematta. Puusepänteollisuuteen soveltuva männyn puuaines on peräisin vähintään 25 cm rinnankorkeusläpimitaltaan olevasta puusta, josta Kuva 4. Mänty erottuu selkeästi oksaton, kuivaoksainen ja terveoksainen osuus. Ilmakuivan sahatavaran paino on n. 540 kg/ m 3. Laadukas männyn puuaines on väriltään tasaista. Mäntyä käytetään sisustukseen, puusepäntuotteisiin, veneenrakennukseen, hirsi-, rakennus- ja pakkausteollisuuden raaka-aineeksi. Sitä käytetään myös huonekalujen, paneelien, ikkunoiden ja ovien valmistuksen sekä koriste- ja käyttöesineiden raaka-aineeksi. Siitä valmistetaan myös listoja, liimalevyä, paneeleja ja lautatavaraa Kuusi Kuusi on toiseksi yleisin puulaji metsissämme, noin 36 % puustosta on kuusta. Kuusen puuaines on vaaleaa eikä kellertävä sydänpuu erotu selvästi mannosta. Kuusi on suorasyistä, vähemmän taipuisaa kuin koivu. Puuaines kutistuu kuivuessaan hieman, mutta vääntyy ja kieroutuu enemmän kuin mänty. Se halkeaa helposti, mutta kestää kosteuden vaihtelua hyvin. Puusepänteollisuudessa kuusen huonoja puolia ovat sen oksaisuus ja pihkaaminen. Laadukkaan kuusen puuaines on akustisten soittimien raaka-ainetta. Ilmakuivan sahatavaran paino n. 450 kg/m3. A-luokkaisen kuusen puuaines on väriltään tasaista. Sen tulee olla sileäpintaista ja kyhmytontä. Vuosilustojen paksuus saa enimmillään olla 3 mm. Tästä virheettömästä puuaineksesta valmistetaan huonekaluja, ovia ja ikkunoita sekä paneeleja ja listoja Koivu Kuva 5. Kuusi Koivu on kolmanneksi yleisin puulaji Suomen metsissä. Hieskoivu on suorempisyinen kuin rauduskoivu ja siksi helpompi halkaista. Koivun puuaines on vaaleaa ja syykuvio erottuu heikosti. Sydänpuu ei erotu väriltään pintapuusta. Puuaines on kovaa ja taipuisaa. Koivu vaatii hyvän kuivatuksen, koska se on helposti lahoavaa. Nopea kuivaus aiheuttaa myös värin tummumista. Koivu kestää huonosti kosteutta. Koivu on helppo työstää, homogeeninen, hyvin lastuava ja kiillottuva. Sillä on myös hyvät pintakäsittely-, viimeistely- ja värjäysominaisuudet. Loimukoivun solukkojen rakenne on muuten normaali, mutta puuaineen syiden suunta vaihtelee aaltomaisesti säteen ja tangentin suunnassa. Ilmakuivan sahatavaran paino on n. 600 kg/m 3. Koivupuutavara on hyvien työstöominaisuuksiensa vuoksi haluttua huonekaluteollisuuden sekä puusepänverstaiden ja sorvaamojen raaka-ainetta. Koivu on myös vaneriteollisuuden ja muun levyteollisuuden pääraaka-aine. Loimukoivun solukkojen rakenne on muuten normaali, mutta puuaineen syiden suunta vaihtelee aaltomaisesti säteen ja tangentin suunnassa. Kuva 6. Koivu P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 9

17 3.3.4 Tammi Tammi on yleinen koko Euroopassa ja osittain Aasiassa. Suomessa tammivyöhyke kulkee aivan etelärannikolla Porvoon tienoolta Turun saaristoon ja Ahvenanmaalle. Istutettuna tammi tulee toimeen pohjoisempanakin. Pinta- ja sydänpuu erottuvat hyvin toisistaan. Pintapuu on ohut ja valkeahko. Sydänpuun väri vaihtelee vaaleankellertävästä keskiruskeaan, yleensä se on punertavankiiltoista ja tummenee myöhemmin. Ydinsäteet erottuvat selvästi poikkileikkauksessa. Puuaines on lujaa, kovaa, hyvin painavaa ja tiheäsyistä. Korkean parkkihappopitoisuuden takia hyönteiset eivät sitä juuri vaurioita. Pintakäsittelyt ovat vaivattomia eri tuotteilla, mutta joillakin vesiohenteisilla tuotteilla saattaa esiintyä tammen ei toivottua värjääntymistä vihreään suuntaan. Tämä johtuu lakassa olevista tammelle sopimattomista raaka-aineista. Tammea lakataan sekä avoimena että suljettuna (täytettynä) lakkapintana. Avoimessa lakkapinnassa tammen putkilot jäävät näkyviin ja suljetussa pinnassa kaikki putkilot pyritään täyttämään, jolloin pinnasta tulee täysin tasainen. Sydänpuu on erittäin lahonkestävää ja sietää hyvin vettä. Puu on kuivattava huolellisesti, jotta se ei halkeilisi. Kuivana sen työstäminen on helppoa, mutta halkeilua saattaa esiintyä kuivauksen jälkeenkin. Ilmakuivan sahatavaran paino on n. 750 kg/m 3. Tammi on erinomainen kalustepuu ja sitä käytetään paljon keittiökalusteisiin, oviin ja ikkunoihin. Suurimmat tammen käyttäjät ovat parkettitehtaat. Parketin raakaaineeksi tammi käy hyvin riittävän kovuutensa ansiosta. Tammesta valmistetaan lisäksi viiluja, huonekaluja ja sitä käytetään veneiden puuraaka-aineena. Kovuutensa ja lahoamattomuutensa vuoksi tammea käytetään edelleen purjelaivojen rakennusaineena Saarni Kuva 7. Tammi Saarni kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Suomessa sitä esiintyy metsikkönä vain Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa. Se kestää melko hyvin taivutusta, sangen hyvin vetoa sekä on erittäin iskunkestävää, mutta sen leikkauskestävyys on heikko. Sydän- ja pintapuu ovat vaikeasti erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Puuaines on erilaisten värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Saarnipuu kuivuu nopeasti, eikä tällöin yleensä synny halkeamia tai säröjä. Keinokuivauksessa on syytä käyttää kohtuullista lämpöä, jotta kuivaminen ei tapahtuisi liian nopeasti. Saarni ei ole säänkestävää. Puun kyllästäminen on vaikeaa, joten sen ulkokäyttö ei ole suositeltavaa. Ilmakuivan sahatavaran ominaispaino on n. 690 kg/m 3. Saarni on helppo pintakäsitellä. Saarnia voidaan lakata tammen tapaan avoimella tai suljetulla lakkapinnalla. Saarni jää lakattunakin melko vaaleaksi. Puusepänteollisuudessa saarnia käytetään eniten parkettiteollisuudessa ja keittiökalusteiden ovissa. Näiden lisäksi sitä voidaan käyttää huonekaluihin, viiluihin, urheiluvälineisiin ja aseisiin. Kuva 8. Saarni Muut puulajit Muita puulajeja käytetään pienempiä määriä eri puusepänteollisuudessa. Vaahteraa käytetään kovuutensa ja vaalean värisävyn ansiosta eniten parketissa ja jonkin verran huonekaluissa. Lehtikuusta käytetään etupäässä ulkorakenteisiin kuten pihakalusteisiin, terasseihin, siltoihin ja laitureihin. Lehtikuusen parhaimpia ominaisuuksia ovat erittäin hyvä kosteus- ja lahonkestävyys. Sitä on käytettykin korvaamaan painekyllästettyä puuta. Haapa on perinteinen saunan laudepuu, koska puuaines ei johda lämpöä eikä tikkuunnu. Haavasta valmistetaan myös kalusteita, urheiluvälineitä, leikkikaluja sekä koriste- ja käyttöesineitä. Jalavasta tehdään kalusteita, parkettia ja portaita. Jalavan puuaines on kovaa, raskasta, sitkeää ja hyvin lahonkestävää. Puu on materiaalina erittäin koristeellista ja voimakaskuvioista. Lehmusta on helppoa työstää. Siitä tehdään huonekalujen lisäksi taide- ja koriste-esineitä. Puuaines on suorasyistä, kevyttä, melko pehmeää ja halkeilematonta. Keveyden vuoksi sitä käytetään piiloon jäävissä osissa kalusterakenteissa. Leppä on oivallinen puusepän raaka-aine ja sitä käytetään kalustepuuna ja käyttöesineissä. Erityisen hyvin se sopii myös saunan laudepuuksi ja seinäpaneeliksi. Pihlajaa hyödynnetään nykyään puusepänteollisuudessa kalusteiden ja käyttöesineiden valmistuksessa. 10 T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

18 Puusepän puuna pihlajan arvo on nousussa, koska sen puuaines on melko kovaa, sitkeää ja taipuisaa. Tuomea käytetään jonkin verran huonekalujen valmistukseen. Se on puuainekseltaan pehmeähköä, taipuisaa ja helposti työstettävää ja siksi se soveltuu ominaisuuksiltaan taivutettaviin rakenteisiin. Visakoivu on perusväriltään vaalean kellertävää ja kuvioinniltaan vaihtelevaa. Sen vuosilustot aaltoilevat ja niitä laikuttavat ruskeat visasolut. Puuaines on kovaa ja vaikeasti työstettävää. Siitä valmistetaan korkealaatuisia sisustuksia, huonekaluja ja jonkun verran myös parkettia. Näiden kotimaisten puulajien lisäksi Suomessa ja ulkomailla käytetään paljon muitakin puulajeja, joista osa kasvaa luonnonvaraisena Euroopassa ja osa Aasiassa ja Afrikassa. Tunnetuimpia ulkomaisia puulajeja ovat mm. mahonki, tiikki, merbau, akasia, pähkinä, abachi, doussie ja wenge. Erikoisten puulajien pintakäsittelyssä kannattaa aina etukäteen tehdä erillinen tartuntakoe, koska näissä puulajeissa saattaa esiintyä tartuntaa heikentäviä puun parkkiaineita. Samalla voi tarkistaa myös puun värjäytymisen ennen suurempien pintojen pintakäsittelyä. 3.4 Levymateriaalit Erilaisia levymateriaaleja käytetään puuteollisuudessa mm. seinämateriaaleina, ovi- ja ikkunarakenteissa ja runkorakenteena huonekaluissa ja kalusteissa Kuitulevyt Kuitulevyn raaka-aine on peräisin enimmäkseen puutuoteteollisuuden jätepuusta, mutta myös koivukuitupuita käytetään hieman. Kuitulevyt jaetaan tiheyden perusteella kolmeen ryhmään:kovalevyt yli 800 kg/m³, puolikovat kuitulevyt kg/m³ ja huokoiset levyt alle 350 kg/m³. Kuitulevyt on tarkoitettu sisäpuoliseen verhoukseen, huokoisia kuitulevyjä käytetään myös lämmöneristys- ja tuulensuojalevyinä. Suomessa kuitulevy valmistetaan niin sanotulla märkämenetelmällä. Hake kuidutetaan ja saatu massa jauhetaan. Kuitujen välinen sitoutuminen perustuu ensisijaisesti huopautukseen. Kuitujen joukkoon lisätään vettä ja toisinaan myös lisäaineita kuten liimaa. Märkä massa ohjataan viiralle, jossa siitä puristetaan ylimääräinen vesi pois. Kuituraina katkaistaan puristustelojen jälkeen arkeiksi, jotka joko kuivataan (huokoiset levyt) tai puristetaan (kovat ja puolikovat levyt). Puristuksen jälkeen levyt lämpökäsitellään lujuuden lisäämiseksi MDF- ja HDF-levyt MDF- ja HDF-levyjä käytetään paljon sellaisissa kohteissa, joissa levymateriaalin pintaan työstetään erilaisia kuvioita. MDF-levyä (Medium Density Fibreboard) käytetään keittiökalusteteollisuudessa maalatuissa ovissa. Jonkin verran sitä käytetään myös sellaisissa tasomaisissa huonekaluosissa, kuten pöytien kannet, joissa kappaleiden reunoja halutaan työstää näyttävyyden aikaansaamiseksi. HDF-levyä (High Density Fibreboard) käytetään sellaisissa kohteissa, joissa vaaditaan MDF:ää parempaa kosteuskestävyyttä, kuten esim. ulko-ovissa. MDF-levy valmistetaan samalla tavalla kuin kuitulevy (3.4.1.). Suurimpana erona MDF:ssä on käytetyn puumateriaalin moninaisuus. MDF-levyssä voidaan käyttää eri puulajeja ja niiden sekoituksia, huonolaatuista puumateriaalia, oksia, ohutta jätepuuta, kovapuuta ja kaikkea metsäteollisuuden käyttämätöntä puumateriaalia. MDF-levyn ominaisuudet ovat siten kaikkien näiden valmistusaineiden summa Vanerit Vaneriteollisuuden tuotteita ovat koivu- ja havuvaneri sekä erilaiset sekavanerit, joissa pintaviilut ovat koivua. Vaneria käytetään esimerkiksi rakennusteollisuudessa muotteihin, lattioihin, kattoihin ja seiniin, kuljetusvälineteollisuudessa ja huonekaluissa. Tuottet pinnoitetaan kutakin käyttötarkoitusta varten kehitetyllä pinnoitteella. Vaneriteollisuus valmistaa myös valmiita komponentteja suoraan loppukäyttäjälle toimitettavaksi. Vanerinvalmistus aloitetaan tukkien hautomisella lämpimässä vedessä, minkä jälkeen tukit kuoritaan ja katkaistaan sorvipölkyiksi. Sorvipölkky kiinnitetään molemmista päistään sorviin, jossa pölkyn levyinen terä leikkaa tukista poikkisuuntaisen, yhtenäisen viilumaton. Viilumatto leikataan arkeiksi, kuivataan ja lajitellaan eri laatuluokkiin. Sen jälkeen mattoa paikataan ja tarvittaessa jatketaan. Lopulta matto liimataan levyiksi. Levyt puristetaan, kuivataan ja sahataan mittoihin. Pinnat hiotaan ja usein myös jalostetaan erilaisin pinnoittein. Kuva 9. Vanerin rakenne. P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 11

19 3.4.4 Lastulevyt Lastulevy valmistetaan puulastuista ja sahanpurusta. Sitä käytetään hyviin moniin tarkoituksiin, esimerkiksi rakentamisessa: rakenteisiin, sisustuslevyihin, verhouksiin ja kiinteisiin kalusteisiin rakennuspuusepänteollisuudessa: kalusteisiin ja komeroihin sekä huonekaluteollisuudessa levymäisten osien runkona. Valmistus alkaa siitä, että puulastut kuivataan ja lajitellaan koon mukaan. Lastut liitetään toisiinsa liimalla, joka kovettuu lämmössä. Lastujen ja liiman sekoitus sirotellaan kerroksittain levyaihioiksi ja puristetaan yhtenäiseksi levyksi kuumapuristimessa. Tämän jälkeen levyt jäähdytetään ja reunat sahataan. Lopuksi levyt paloitellaan myyntikokoon, hiotaan ja lajitellaan. Levyjä valmistetaan kolmi- tai monikerroksisena niin, että pintakerrokseen tulevat lastut ovat yleensä ohuempia ja pienikokoisempia kuin keskikerroksessa. OSB-levy (oriented strand board) on suurlastulevy, jossa lastut on suunnattu levyn pituussuuntaan. Levy on kehitetty Pohjois-Amerikassa, ja sen tuotanto kasvaa nopeasti Euroopassa. OSB-levyä käytetään paljon muualla Euroopassa jopa ulkoseinien verhouksissa. OSB-levy kilpailee käyttökohteissa havuvanerin kanssa. Kuva 10. Puulastuista ja sahanpurusta valmistetun lastulevyn rakenne. 12 T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S

20 4. Eri alusmateriaalien erikoisvaatimukset pintakäsittelytyössä Tässä osiossa käydään läpi puuteollisuudessa yleisimmin käytettävien puumateriaalien erikoisvaatimuksia ja ominaisuuksia pintakäsittelytyössä. 4.1 MDF-levyn maalaus MDF-levyä käytetään nykyisin paljon sekä keittiökalusteettä huonekaluteollisuudessa. Keittiökalusteissa MDF-levystä tehdään yleensä ovia ja huonekaluissa monimuotoisia levyosia. Keittiökalusteissa useimmat ovimallit ovat uurrettuja, joten MDF:n tiivis pintamateriaali on jyrsitty CNC-koneen terällä auki. Tämä MDF:n harvempi levyaines tuottaa pintakäsittelylle suurimman haasteen. Maalattaessa jyrsitty MDF-levy kostuu ja nostattaa levyn kuituja pystyyn. Tämä huomataan erittäin selvästi, mikäli käytetään vesiohenteisia maaleja. Näin ollen vaativimpia kohteita pintakäsittelylle on jyrsityn uran pohja. Parhaimpaan laatuun päästään, kun levyn työstössä pidetään huolta siitä, että leikkaavat terät ja laitteet ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa. Levyntyöstön ongelmia pintakäsittelyssä ei voida korjata. Käytännössä parhaimpaan tulokseen uran maalauksessa päästään käyttämällä liuotinohenteisia maaleja ja hiomalla uran pohja jokaisen pintakäsittelykerran jälkeen. Yleisesti urapuolella on käytössä kahden pohjamaalin ja yhden pintamaalin yhdistelmä. Vesiohenteisilla systeemeillä parhaimpaan lopputulokseen päästään kun ensimmäinen kerros ruiskutetaan hyvin ohuesti ja kuivataan nopeasti. Ensimmäistä kerrosta ei hiota, vaan päälle maalataan toinen paksu kerros pohjamaalilla, joka hiotaan ennen pintamaalausta. Näin pyritään välttämään kaksinkertainen kuidun pystyyn nousu. Vesiohenteinen tuote nostaa levyn kuitua pystyyn jokaisella levityskerralla. Huonekalujen osissa pätee samat lainalaisuudet kuin keittiökalusteiden MDF-ovissa. 4.2 HDF-levyn maalaus HDF-levyä käytetään erityisesti ulko-ovien valmistuksessa. Materiaali on tiiviimpää kuin MDF-levy, joten se on hieman helpompi maalata eikä kuidun nousu ole niin voimakasta. Erona keittiökalusteiden maaleihin on se, että käytetyt maalit ovat yleensä ulkokestäviä. Muuten maalaus ei eroa MDF:n maalauksesta. 4.3 Vanerit Vaneri valmistetaan pääasiassa sorvatusta viilumateriaalista liimaamalla niitä päällekkäin syysuuntaan ristiin. Sorvattu viilu tuo omat erikoisvaatimuksensa vanerien pintakäsittelyyn. Sorvattu viilu on täynnä syynsuuntaisia halkeamia, joissa on paljon ilmaa ja jotka näkyvät selvästi esimerkiksi vaneria petsattaessa tietyillä petseillä. Vanerin halkeamissa oleva ilma aiheuttaa ilmakuplia lakka- ja maalipintaan, jotka etenkin sisustuslevyissä saattavat olla merkittävä visuaalinen haitta. Teknisessä levyssä pienet ilmakuplat eivät vaikuta maalipinnan muihin ominaisuuksiin. Ilmakuplista voi päästä eroon käyttämällä levyn esilämmitystä, vaihtamalla hitaampaan ohenteeseen tai hidastamalla kuivattamista. Petsauksessa esiin tulevia halkeamavirheitä on vaikea korjata. Virhe tulee esille vasta petsauksen jälkeen ja ulkonäkövika johtuu siitä, että petsi imeytyy eri tavalla halkeaman reunoihin kuin tasopintaan. Yleensä halkeama jää vaaleammaksi kuin muu pinta. Petsausvirheitä voi yrittää korjata lisäämällä petsiä pohja- ja pintalakkauksen joukkoon, jolloin halkeaman vaalea kontrasti muuhun pintaan verrattuna peittyy. Toinen korjaustapa on lisätä lakkaa petsin joukkoon jo ennen petsausta, jotta petsin imeytyminen pintaviilun eri osiin tasaantuu. Muuten vanerin pintakäsittely on samanlaista kuin viilutettujen levymateriaalien. P U U N T E O L L I N E N P I N T A K Ä S I T T E L Y 13

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista.

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sivu 1 / 5 Korroosionestomaalit Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sideaineet Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ. OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen 1

METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ. OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit. Copyright Isto Jokinen 1 METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? KORROOSIONESTO Metallien korroosiota voidaan

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle Säilytä puun ainutlaatuinen lämpö ja aito kosketus sisustuksesi puupinnoissa ja kodin käyttöesineissä. Puumateriaalissa yhdistyvät kauniisti luonnonläheinen ajattomuus

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Luennon 2 oppimistavoitteet RUNGON RAKENNE PUU. Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia

Luennon 2 oppimistavoitteet RUNGON RAKENNE PUU. Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Elävä puu ja puuaineksen muodostuminen Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia Luennon 2 oppimistavoitteet Osaat nimetä ja tunnistaa puun eri osat (latvusto, runko, oksat, sisäoksat, juuret). Tunnistat ja osaat

Lisätiedot

Informaatio. Pintakäsittely LAKKA. Lakka. Tuotetyyppi. Käyttötarkoitus Kalusteisiin, sisusteisiin ja sisäkäyttöön. Kiilto. Sideaineet.

Informaatio. Pintakäsittely LAKKA. Lakka. Tuotetyyppi. Käyttötarkoitus Kalusteisiin, sisusteisiin ja sisäkäyttöön. Kiilto. Sideaineet. LAKKA Lakka MODULEN DA 25, 37221X127 MODULEN DA 25, 37221S127 on nopeasti kuivuva reaktiolakka. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. Täyttää hyvin ja sillä on hyvä kemikaalien kesto. MODULEN

Lisätiedot

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa

Lisätiedot

Hyvä tietää lämpöpuusta

Hyvä tietää lämpöpuusta Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT. Sisällä 2015 MAALILINJA NEUVOO 01 KATOT Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat katot... 4 Vanhat maalattavat katot... 6 Uudet lakattavat katot... 8 Vanhat lakattavat katot... 9 Uudet vahattavat

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus

Matti Palmroos Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatin valmistus Tarralaminaatti Tarralaminaatti koostuu Pintamateriaalista Liimakerroksesta Silikonikerroksesta Taustapaperista Tarralaminaatti Tarralaminaatin pintamateriaali ja siinä oleva

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 02 SEINÄT. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 02 SEINÄT. Sisällä 2015 MAALILINJA NEUVOO 02 SEINÄT Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet lakattavat pinnat... 9 Vanhat lakattavat pinnat...10 2 NIKSIT 1.1

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille.

Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Tikkurilan ProHouse-menetelmä puujulkisivuille. Ultra tuoteperhe Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Tikkurila on tarjonnut suojaa ja kauneutta jo 150 vuotta. Pienestä öljynpuristamosta on kasvanut yksi

Lisätiedot

Energiapuun puristuskuivaus

Energiapuun puristuskuivaus Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen

Lisätiedot

Tunne puuraaka-aineen lahoviat

Tunne puuraaka-aineen lahoviat Tunne puuraaka-aineen lahoviat Alkusanat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sellutehtaille tulevan raaka-aineen lahovikojen tunnistamista. Opas antaa tietoa puunhankinnassa, puun mittauksessa ja vastaanotossa

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen

Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen POM1YTN TYÖOHJE Jenni Pietiläinen ja Anni Janatuinen Työohje on suunnattu kolmasluokkalaisille alakoulun oppilaille. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin tekemiseen sekä vahvistaa

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan.

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) TDS (tekniset tuotetiedot) sopivien puhdistusaineiden valintaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2014 Tuotetiedote 2K GREYMATIC UHS PRIMA (UHS KOVETE - D8302) D8018 Valkoinen D8019 Tummanharmaa D8024 Keskiharmaa TUOTEKUVAUS 2K GreyMatic UHS Prima on 2K pohjamaalien sarja,

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona 2015 MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE Riitta Latvasto 1 & Päivi Riikonen 1 1 Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Aihe: Tässä laboratoriotyössä tutustutaan

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

PUUVAHAT ÖLJYVAHAT TOPOIL LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE

PUUVAHAT ÖLJYVAHAT TOPOIL LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE PUUVAHAT ÖLJYVAHAT TOPOIL LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE PUUVAHAT JA ÖLJYVAHAT SISÄKÄYTTÖÖN LATTIAAN Öljyvaha Puulattioiden käsittelyyn Värittömät (silkinhimmeä ja matta) (Sivu 8 9) Värillinen

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

OLE HELLÄ PUUPINNALLE

OLE HELLÄ PUUPINNALLE OLE HELLÄ PUUPINNALLE KORKEALAATUISET UULA-LUONNONMAALIT Turvallinen ja ekologinen vaihtoehto puupintojen käsittelyyn. UULA ON PARAS VALINTA ULKOJA SISÄPINNOILLE SISÄLLYS ULKOKÄYTTÖÖN: Uula-Petrooliöljymaali.............

Lisätiedot

Puupinnat ulkona TALOMAALIT

Puupinnat ulkona TALOMAALIT Puupinnat ulkona TALOMAALIT 2 Puutalojen Suomi Puutalo on perinteinen rakennusmuoto Suomessa ja muissa Pohjoismaissa materiaalin saatavuuden, edullisuuden ja rakentamisen helppouden ansiosta. Tänä päivänä

Lisätiedot

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja

Tapetointi. Parkettituotteet. Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja Tapetointi Parkettituotteet Kiillon tuotteista löytyy kattavasti kaikki parketti- ja TYÖOHJEET puulattioiden kiinnittämiseen ja pintakäsittelyyn tarvittavat tuotteet. Tapetointijärjestelmä paperitapetin,

Lisätiedot

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin.

Valmistasoitteet. Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. Valmistasoitteet Kiillon valmistasoitteet tarjoavat laajan valikoiman tuotteita erilaisiin kodin tasoitustarpeisiin. VIIMEISTELYSILOTE Kiilto Fine HIENO, KEVYTTÄYTTEINEN VALKOINEN VIIMEISTELYTASOITE KUIVIIN

Lisätiedot

Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus

Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus Puujulkisivujen huolto- ja korjausmaalaus Jouni Hamara 5.3.2015 Sisältö: Puun rakenteellinen suojaus Maalin tehtävät Maaliyhdistelmän elinkaari Alustatyypit Maalauskäsittelyt, työmenetelmät Huoltovälit

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

Fontefire WF Palosuojamaali. Tikkurila Oyj - Arto Nummela

Fontefire WF Palosuojamaali. Tikkurila Oyj - Arto Nummela Fontefire WF Palosuojamaali Tikkurila Oyj - Arto Nummela Tikkurilan uusi vesiohenteinen palosuojamaali puumateriaalien palosuojaukseen Fontefire WF 10.7.2016 2 Palosuojamaali Yksi palosuojametodeista Kuumuudessa

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä.

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. DESIGNLATTIAT KATSEET LATTIAAN! Yksilöllinen designlattia on osa tilan identiteettiä. Värittäminen, kuviointi, personointi kaikki on mahdollista. Erikoisefektit tuovat lattian täysin uudella tavalla esiin

Lisätiedot

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia.

Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Acer rubrum / Punavaahterat Kaikki 17 punavaahteraa tutkittiin silmämääräisesti tyviltä latvoihin saakka. Apuna käytettiin kiikaria ja 120 cm:n terässondia. Tällaisilta leikkausten tulisi näyttää Havainnot

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Laastin halkeamien korjaus

Laastin halkeamien korjaus Laastin halkeamien korjaus Kun remontoimme julkisivua, törmäämme usein laastin halkeamiin. Moni ei kuitenkaan tiedä oikeata tapaa korjata halkeamia, eikä korjaukseen käytettäviä materiaaleja. Siitä syystä

Lisätiedot

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut Kategoriat Helmioksat Kiinteät oksat Pintalaatuluokka: G maks. 50 mm Oksan sisällä säteensuuntaiset halkeamat sallittu. Oksan reiät Avoimet ei sallita maks. 40 mm

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Parquet Oil. Kiilto MENETELMÄOPAS MARKKINOIDEN NOPEIN MENETELMÄ - LUONNOLLINEN PINTA!

Parquet Oil. Kiilto MENETELMÄOPAS MARKKINOIDEN NOPEIN MENETELMÄ - LUONNOLLINEN PINTA! MARKKINOIDEN NOPEIN MENETELMÄ - LUONNOLLINEN PINTA! Kiilto Parquet Oil MENETELMÄOPAS Kiilto Parquet Oil on kasviöljypohjainen öljy parketti- ja puulattioiden kestävään pintakäsittelyyn ja kyllästämiseen.

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

ÄSSÄTEX. Viimeistelty pinta, joka kestää elämää

ÄSSÄTEX. Viimeistelty pinta, joka kestää elämää ÄSSÄTEX Viimeistelty pinta, joka kestää elämää Ässätex on maalattava lasikuitutapetti, jonka avulla luot tasaisen, kestävän ja tyylikkään pinnan. Ässätex lasikuitutapetin uudelleenmaalaaminen on helppoa

Lisätiedot

betonimaali ja -lakka

betonimaali ja -lakka www.teknos.com TUOTESELOSTE 1247 12 22.02.2017 TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali ja -lakka MAALITYYPPI KÄYTTÖ ERIKOISOMINAISUUDET HYVÄKSYNNÄT TEKNOFLOOR AQUA 110F betonimaali on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Puutavaran ominaisuuksien arviointiin käytetään standardia DIN EN 942 Puutavara puusepän työssä; yleinen luokitus puutavaran laadun mukaan.

Puutavaran ominaisuuksien arviointiin käytetään standardia DIN EN 942 Puutavara puusepän työssä; yleinen luokitus puutavaran laadun mukaan. KÄSITELTYJEN PUUIKKUNOIDEN JA -OVIEN PINTALAADUN SILMÄMÄÄRÄISTÄ TARKASTUSTA KOSKEVA DIREKTIIVI Direktiivi on julkaistu syyskuussa 2000, VFF, Frankfurt 2000 (HO.05) Tämä direktiivi koskee peittävällä ja

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Erilaiset maalit ja lakat

Vaiheittaiset ohjeet Erilaiset maalit ja lakat Vaiheittaiset ohjeet Erilaiset maalit ja lakat Pohjakerros - perusta Käytä pohjamaalia tai pohjustetta, jotta maali tai lakka kiinnittyy ja peittää paremmin. Pohjamaalin tai pohjusteen ominaispiirteet

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Putkilokasveilla juuret ottavat veden. Sammalet ottavat vettä koko pinnallaan.

Putkilokasveilla juuret ottavat veden. Sammalet ottavat vettä koko pinnallaan. Joensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta Mallikysymyksiä ja -vastauksia valintakokeeseen 008 BIOLOGIA1. Veden kulkeutuminen kasveissa. Ydinasiat: Putkilokasveilla juuret ottavat veden. Sammalet

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia.

Runko: Laho nousee runkoon. Isoja oksia poistettu kaksi kappaletta. Nämä leikkaukset ovat flush cut-leikkauksia. 112. Quercus robur 112. Quercus robur 75 cm syvä onkalo vähän alaviistoon, 54 cm maasta (sensori 1, pohjoinen) Läpimitta 70,7 cm keskimäärin 45 % Kaivettu juuristoalueella. Suuri onkalo sensorien 4 ja

Lisätiedot

Piharakentamisen tuotteet

Piharakentamisen tuotteet Piharakentamisen tuotteet 2 Finnforest piharakentamisen tuotteet monipuoliset tuote- ja pintakäsittelyratkaisut käytössänne Finnforest tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan valikoiman eri käyttötarkoituksiin

Lisätiedot

Puisen keittiön hoito-opas

Puisen keittiön hoito-opas TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 5/2013 (676) ASUNTOJEN TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU Puisen keittiön hoito-opas Minna Kuusela, Anne Korhonen, Anne Kumpulainen, Sari Liski-Markkanen, Tarja Marjomaa,

Lisätiedot

Tuotetiedote Maaliskuu 2013

Tuotetiedote Maaliskuu 2013 Tuotetiedote Maaliskuu 2013 VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H4700V Tuote Eco+ hiomapohjamaali P565-4471, P565-4475 & P565-4477 Kuvaus P565-4471 Eco+ hiomapohjamaali vaalean harmaa SG01 P565-4475 Eco+ hiomapohjamaali

Lisätiedot

Puuta, jonka varaan voit laskea yrityksesi maineen. Ratkaisut puusepänteollisuudelle

Puuta, jonka varaan voit laskea yrityksesi maineen. Ratkaisut puusepänteollisuudelle Puuta, jonka varaan voit laskea yrityksesi maineen Ratkaisut puusepänteollisuudelle www.koskisen.fi Teemme paljon, jotta sinä pääsisit vähemmällä Puuraaka-aineen hyvä ja tasainen laatu sekä mittatarkkuus

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011 1 (6) F3, F31, F34 RT V-37621 RT/KH 58-37621 47 Talo 2000 TUOTTEET PUUPINTOJEN ULKOMAALAUKSEEN Tikkurila Oy Pintakäsittelyllä parannetaan pinnan kestävyyttä ja vaikutetaan

Lisätiedot

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita?

Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Kirjanpainajatuhojen torjuntaopas Onko metsässäsi kuolleita kuusia tai myrskytuhopuita? Metsäkeskus 2014 { 2 } Mene metsään - tarkastele etenkin vanhoja kuusikoitasi! Löydätkö pystyyn kuolleita yksittäisiä

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

KOTIMAISET LAATUARKUT JA UURNAT

KOTIMAISET LAATUARKUT JA UURNAT Arkkukuvasto KOTIMAISET LAATUARKUT JA UURNAT SHT-Tukku Oy:n laadukkaat kotimaiset arkut valmistetaan yhtiön tehtaalla Punkalaitumella. Puuseppämme ja verhoilijamme valmistavat tuotteet pieteetillä ja ammattiylpeydellä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat

3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat 3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima

Lisätiedot

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA KESKUSTAKIRJASTO SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 17.3.2016 NIKLAS MAHLBERG KRISTIANSAND TOTEUTUS TUOTEOSAKAUPALLA: - PARAMETRINEN MALLINNUS / 5-AKSELINEN CNC JYRSINTÄ - 126

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. 1 Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. VALMISTELU Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä

Lisätiedot

Sisätilojen huoltomaalaus uudet luokitukset ja rajoitukset Sakari Leimi, Insinööri Tekninen neuvoja, Tikkurila Paints Oy sakari.leimi@tikkurila.

Sisätilojen huoltomaalaus uudet luokitukset ja rajoitukset Sakari Leimi, Insinööri Tekninen neuvoja, Tikkurila Paints Oy sakari.leimi@tikkurila. Sisätilojen huoltomaalaus uudet luokitukset ja rajoitukset Sakari Leimi, Insinööri Tekninen neuvoja, Tikkurila Paints Oy sakari.leimi@tikkurila.com Tässä artikkelissa käsitellään rakennusten sisätilojen

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat.

Tuotetiedote DP5000. Tuote voidaan päällemaalata suoraan käyttäen seuraavia tuotteita: DELTRON UHS Progress tai ENVIROBASE High Performance basecoat. GLOBAL REFINISH SYSTEM Huhtikuu 2014 Tuotetiedote DP5000 (D8302 UHS Kovete) TUOTEKUVAUS D8521 Vaaleanharmaa D8525 Harmaa D8527 Tummanharmaa D8302 UHS Kovete D8717/18/19 Ohenteet DP5000 on 2K pohjamaalien

Lisätiedot