Lämmönvaihtimen suunnitteluja asennusohjeita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämmönvaihtimen suunnitteluja asennusohjeita"

Transkriptio

1 Lämmönvaihtimen suunnitteluja asennusohjeita 1

2 Lämmönvaihtimen suunnitteluja asennusohjeita 1 Suunnittelu Lämmönvaihdin on laitteisto, jolla varaavasta takasta voidaan haluttaessa siirtää talon vesijärjestelmään % takassa tuotetusta energiasta. Veteen siirrettävä energia otetaan kuumana ilmana takasta ja siirretään veteen jäähdyttimen avulla. Lämmönvaihtimesta kuuma vesi siirretään tavallisesti energiavaraajaan. Takan käytön kannalta on oleellista, että se on sijoitettu talossa sellaiseen paikkaan jossa syntyvä säteilylämpö voidaan hyödyntää ilman että ympäröivät tilat tulevat lian kuumiksi. Kuuma ilma viedään kahdessa taipuisassa metalliputkessa joiden ulkomitta on 60 * 130 mm. Lämpöhäviöiden pienentämiseksi lämmönvaihdin kannattaa sijoittaa enintään 6 7 metrin etäisyydelle LV:stä. Putket on eristettävä hyvin ensiksi paloturvallisuuden takia, putkissa saattaa kulkea jopa 140-asteista ilmaa ja toiseksi eristäminen parantaa hyötysuhdetta merkittävästi. esim. 3 metrin pituinen eristämätön putki laskee lämmönvaihtimelle tulevan ilman a jo 20 astetta. Ilmaputket voidaan vetää joko yläpohjan tai välipohjan eristeiden sisällä tai maavaraisen lattian kautta. Yläpohjassa putket eristetään 50 mm KIM- AL-eristeellä. Tavallisesti putket eristetään vielä puhallusvillalla. Lattian kautta eristys myös 50 KIM-AL, sijoitetaan lattian styroxeristyksen keskelle. Vesiputkina voidaan käyttää mm:n kupariputkea, ns. taipuisaa aurinkokennoputkea. 1 Asennus 1.1 Takan yläosan muutokset Toimintaperiaate. LV:ssä jäähdytetty ilma puhalletaan takan yläosaan ja johdetaan ensin uunin keskiosan ja ulkokuoren vä- 2 Eristeenä voi käyttää esim. Isover-alumiinipintaista eristettä KIM-AL, jota kuuluu 3+3 m meno ja paluuputkiin vakiotoimitukseen, lisämetreistä erillinen veloitus. Sisätiloissa 50 mm:n eriste on riittävä, mutta jos putket kulkevat kylmän tilan kautta on hyvä käyttää samaa eristettä 100 mm paksuna. Eristyksen puuttuminen aiheuttaa lämpöhäviöitä, Lämpölevyt asennetaan uunin ylimmän kehän reunojen varaan. Levyn alla olevien savujakajien korkeus leikataan sellaiseksi, että väliin jää noin 10 mm:n ilmarako. Keskellä oleva puolipontti tiivistetäään palosilikonilla.

3 3 liin lämpenemään. Esilämmityksen jälkeen ilma ohjataan lämmönvaihdinlevyn piikkien väliin kuumenemaan. Levyn keskiosasta kuuma ilma johdetaan lämmönvaihtimeen luovuttamaan lämpönsä veteen. Lämmönvaihdinlevy asennetaan uunin keskiosan ylimmän kehäelementin päälle. Kehän yläreunan päälle liimataan tulilaastilla noin 50 mm leveät kaoliinikuidun kaistaleet ja lämmönsiirtolevyt nostetaan villojen päälle. riippuen viedään putket takasta joko yläosan seinämän tai katelevyn läpi. Putket pyritään asentamaan piiloon. Katelevyn päälle ja putkien päälle erityksenä sullontavillaa noin 50 mm. Katelevyn tulee levätä piikkien päällä suorana, jotta ilmavirta ei voi ohittaa ylempiä piikkejä. Tarvittaessa katelevyn päälle voidaan laittaa lisäpainoa esim. kivilevyn tai kaakelin kappaleita. Metallinen katelevy, jossa on liittymät kuumaa ja jäähtynyttä ilmaa varten asennetaan suoraan lämpölevyn päälle. Ilmaputket asennetaan liitoksiin. Lämmönvaihtimen paikasta Yllä: lämpölevyjen piikkien päälle asennetaan koko ylätilan peittävä metallilevy, jossa on ilmaputkille sopivat liitäntäkauluktet. Lämpölevyjen etureunaan asennetaan reunasta reunaan ulottuva teräskulma 50 x 50 mm. Sen tarkoituksena on jakaa lämpölevy kahteen alueeseen. Levyn etupuolelle tuodaan jäähtynyt paluuilma, joka kierrätetään sisä- ja ulkoelementtien välin kautta esilämpenemään. Jakolevyn täytyy ulottua tiiviisti lämpölevyihin asti, jotta palava ilma ei pääse suoraan virtaamaan keskellä olevaan imuputkeen. Alla: Metallilevy tiivistetään villakaisteleella runkoa vasten. Villan paikallaan pysymistä helpottaa palosilikoni, jolla villa liimataan metallilevyyn.

4 4 2.3 Lämmönvaihtimen paikka Lämmönvaihtimen pinta on noin 40 C. Se sijoitetaan tavallisesti tekniseen tilaan. Jos etäisyys takasta on suuri, voidaan lämmönvaihdinkoneisto sijoittaa muuallekin, esim. vaatehuoneeseen tai komeroon. Ilmaputket on eristettävä hyvin. 2.3 Sähkön syöttö Lämmönvaihdin toimii verkkovirralla. Ohjausyksikkö liitetään pistorasiaan. Jos on mahdollista, kannattaa pistorasiaan ohjata jännite merkkivalolla varustetun katkaisijan kautta. Katkaisin on hyvä sijoittaa lähelle takkaa, jolloin lämmönvaihtimen käyttö on helppoa. Katkaisimen merkkivalo ilmaisee, milloin lämmönvaihdin on päällä Ohjausyksikkö Ohjausyksikkö sijoitetaan lämmönvaihtimen läheisyyteen. Sitä ei tarvita jokapäiväisessä käytössä. Ohjausyksikön kaapelit ovat 1,5 metriä pitkät ja pistoke on LV:n vasemmassa sivussa Kiertovesipumpun kaapeli on erikseen ja siinä ovat johtojen päät paljaat. Pumpun kaapelin pistoke ei ole kytketty ohjausyksikön sisällä, jotta pumppua kytkettäessä ei tapahtuisi vahinkoa jännitteellisten johtojen kanssa. 2.5 Vesiputkien asentaminen Lämmönvaihtimesta (yllä) ja ohjauselektroniikasta (alla) tulevat pistorasian puolikkaat liitetään toisiinsa. Lämmönvaihtimen vasemmassa sivussa on putkiliitännät valmiina. Niihin soveltuu vakiomittaiset ¾ tuuman ulkokierteiset liittimet. Liittimien tiivisteet sisältyvät toimitukseen. Ylempi liittymä on lähtevää kuumaa vettä varten ja alempi palaavalle jäähtyneelle vedelle. Mikäli lämmönvaihdin sijaitsee teknisessä tilassa, on putkien vienti helppoa. Jos lämmönvaihdin sijoitetaan eri tilaan kuin varaaja, voidaan putket viedä joko alakautta lattiavalun alla eristettynä styrox-kerroksen sisällä, tai yläkautta lähellä huoneen sisäkattoa.

5 5 Uudisrakennuksessa vesiputket kannattaa viedä lattian eristeissä varaajalle. Vietäessä putkia yläkautta on huolehdittava korkeimpaan kohtaan ilmanpoistomahdollisuus. Putkissa kiertävä ilma kerääntyy korkeimpaan kohtaan ja muodostaa ilmatulpan, joka estää kuuman veden kiertämisen. Lämmönvaihtimesta lähtevään kuumavesiputkeen on hyvä asentaa jousitoiminen virtauksen estäjä, joka estää varaajan kuuman veden virtaamasta takaisin lämmönvaihtimelle. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos lämmönvaihdin sijaitsee korkeammalla kuin varaaja. 2.6 Kiertovesipumppu Kiertovesipumppu sijoitetaan tavallisesti palaavaan vesiputkeen lämmönvaihtimen lähelle. Jos pumppu halutaan sijoittaa kauempana sijaitsevaan tekniseen tilaan, on pumpulle menevää kaapelia jatkettava. Kiertovesipumpun pumppaussuunta on tarkistettava. Pumpun päässä on merkintä kiertosuunnasta: palaavan veden täytyy virrata alempaan putkeen. Jos pumpun pyörimissuunta on väärinpäin, ei lämmönvaihdin toimi tarkoitetulla tavalla. Veden kierto on ilmattava huolellisesti ensimmäisellä käynnistyskerralla tehokas tapa on pyörittää pumppua suurimmalla teholla minuuttia ja ilmata järjestelmä samanaikaisesti. Pumppu asetetaan nopeudelle 1 normaalikäytössä. 3 Lämmönvaihtimen käyttö 3.1 Ohjainyksikön käyttö ja arvojen asentaminen Normaalikäytössä toimi säätäjä näyttötilassa. Säätimen nuppia kierrettäessä näytössä on peräkkäin seuraavat arvot. Arvo TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4 VENT1 PUMP2 KWh Ominaisuus Uunista tulevan ilman Uuniin palaavan ilman Varaajalle menevän veden Varaajalta tulevan veden Puhaltimen tehoprosentti Pumpun tehoprosentti Lämpömäärä (edellyttää virtausmittaria) TEMP3REF Varaajalle asetettu menevän veden 3.2 Lämmönvaihtimen käynnistäminen ensimmäisen kerran Muista pumpun liitin elektroniikan sisällä. Lämmönvaihdin käynnistyy asennuksen asettamalla laita pistorasiaan. Lämmönvaihdin kannattaa panna päälle vasta, kun uunissa on ollut tuli minuuttia. Laite käynnistää puhaltimen koko tehollaan ja pumpun pienellä teholla.

6 3.3 Säätimen käyttö ja arvojen asentaminen Lähtevän veden n muuttaminen tehdään tasolla SETUP1. Painamalla käyttönuppia kerran tullaan säätömenuun SETUP1- Paina - tulee TEMP3REF. Nupista valitaan kiertämällä haluttu, lukitaan se painamalla nuppia. Näyttöön tulee SAVE. Hyväksy tallennus painamalla nuppia. Uusi arvo tallentuu muistiin ja kone käynnistyy uudelleen uudella arvolla. Jos halutaan muuttaa muita arvoja tehdään se tilassa SETUP2. Kun SETUP1 on näytössä päästään SETUP2:een kiertämällä nupista. Arvojen muuttaminen ja tallentaminen vastaavalla tavalla kuin SETUP1:ssä 3.4 Lämmönvaihtimen ohjelmointi Lämmönvaihtimen asetusarvot, käytännössä sinun tarvitsee lähinnä muuttaa taulukon lihavoituja arvoja. Lämmönvaihdinta voi kokenut käyttäjä ohjelmoida. Seuraavatkin ominaisuudet ovat säädettävissä, mutta näiden arvojen muuttamista suositellaan vain henkilöille, joka tuntee järjestelmän. Kun kaikki arvot on käyty läpi, Setup2- menussa seuraa arvojen talletus, jos 20 sekunnin sisällä painetaan SAVEnappia. Tällöin uudet arvot näkyvä Menussa. Muutoin eivät uudet arvot talletu muistiin. Arvo MENUCODE TEMP1 MIN TEMP1 MAX TEMP2 MAX DT3-4 MIN RS232TIMER PUMP TIMER VENT1 MIN PUMP2 MIN MODE VENT1 MODE PUMP2 KP IMPULS 6 Ominaisuus Sisäänpääsykoodi setup2 menuun (koodi = 20 tehdasasetus) Minimi tulevan ilman. Jos arvo alittuu pysähtyy puhallin. Rajat C, tehdasasetus 70 C. Tulevan ilman maksimi. rajat C, tehdasasetus 130 C Palaavan ilman maksimi. Jos ylittyy pysähtyy puhallin. Rajat C, tehdasasetus 80 C. Lähtevän ja palaavan veden minimi ero. Rajat 1-20 C. Tehdasasetus 10 C. PC-sarjaportin tietojen tulostusväli. Rajat sek, tehdasasetus 2 sek. Kiertovesipumpun tehoa säädetään taajuutta muuttamalla. Tehokkaalla pumpulla saadaan näin käyntijaksot pidemmiksi. rajat ms, tehdasasetus 200 ms Puhaltimen minimitehon säätäminen. Rajat % tehdasasetus 35 % Kiertovesipumpun minimitehon asettaminen, Rajat %, tehdasasetus 10 % Puhaltimen asetukset testitarkoitukseen tai laitteen käyttöönottoa testattaessa. Normaalikäytössä asetus joko TIME tai AUTO. OFF = puhallin pois päältä; ON = puhallin päällä, AUTO = normaalikäyttö, TIME = normaalikäyttö, tehdasasetus TIME OFF = 0%; ON = 100 %, voidaan poistaa ilmaa vesikierrosta. AUTO % Normaalikäyttö. Muutosaika Rajat 1-60 s tehdasasetus 20 sek. Impulssi/litra; rajat /l, tehdasasetus 120 impulsia / litra

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN

Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän. asennusohje 13347/FIN Allaway - keskuspölynimurijärjestelmän asennusohje 13347/FIN Ohjeen käyttäjälle Tämä ohje koskee kotikäyttöön tarkoitettuja Allaway-järjestelmiä. Tutustu tähän ohjeeseen huolella ennen asennustyön aloittamista.

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

VP18C/EK9. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18C/EK9. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18C/EK9 ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä 3 Asennus ja suunnitteluohjeet 5 Teknisiä arvoja 6 Tärkeää muistaa 10 CTS 600 ja

Lisätiedot

1(16) MER-AIR 15EC/21EC/26EC. Asennus- ja käyttöohje

1(16) MER-AIR 15EC/21EC/26EC. Asennus- ja käyttöohje 1(16) MER-AIR 15EC/21EC/26EC Asennus- ja käyttöohje 2(16) Mer-Air poistoilmalämpöpumppu Lämmöntalteenotto Mer-Air poistoilmalämpöpumpulla tuodaan rakennukseen suodatettua ulkoilmaa, joka lämmitetään hyvällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

Asennusohje NVI2000 Combi

Asennusohje NVI2000 Combi Asennusohje NVI2000 Combi 123-023 2010-07-01 Utgåva: 1 Sisällysluettelo Piippuyksikön asennus... sivut 3-5 Peitepellin asennus... Sivu 6 Tuloilmakanavan asennus... Sivu 7 Väli- ja yläpohja... Sivu 8 Nelikulmaisen

Lisätiedot

ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET

ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET 29.12.2011 ECOWATTI JA LÄMMÖNLÄHTEET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE (ECOWATTI, ECOWATTI K, ECOWATTI 2T) Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi YLEISTÄ...

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELEKTRONINEN KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 1. YLEISTÄ Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilmaston perusedellytys. Asumistoiminnot sekä rakennusmenetelmät ja materiaalit ovat muuttuneet merkittävästi

Lisätiedot