JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO 122 RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA / KIRKONKYLÄN KOULUN VALMISTUSKEITTIÖN MUUTTAMINEN JAKELUKEITTIÖKSI JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUSELVITYS/SOPIMUSLUONNOS JUUPAJOEN, KANGASALAN JA PÄLKÄNEN KUNTIEN SEKÄ ORIVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA ANTOLAINA KIINTEISTÖ OY KIRJAKOSKI ENNAKOIVAN KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN/VALMISTELUTOIMET PIRKANMAAN ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINTI TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT (salassa pidettävä)

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut läsnäolevat Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen Seija Markkanen valtuuston puheenjohtaja klo valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä ruokahuoltopäällikkö 122 klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Salomaa ja Heikki Sikiö. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Janne Salomaa pöytäkirjantarkastaja Heikki Sikiö pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA / KIRKONKYLÄN KOULUN VALMISTUSKEITTIÖN MUUTTAMINEN JAKELUKEITTIÖKSI Talousarvion 2013 hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että kunnassa toteutetaan ruokahuollon kehittämissuunnitelma. Ruokapalvelupäällikkö Seija Markkanen on tehnyt selvityksen oman työnsä ohessa. Juupajoella on tällä hetkellä valmistuskeittiöt kaikissa keskeisissä toimipisteissämme eli Kirkonkylän koululla, koulukeskuksessa, vanhainkodilla ja päiväkodilla. Koulujen toimintakaudella arkipäivisin valmistetaan vajaat 400 lounasateriaa ja viikonloppuisin n. 40 annosta/päivä. Vakituisia työntekijöitä kunnan ruokapalveluissa on 7, joista 3 on osa-aikaisia. Lisäksi ruokapalveluissa on yksi oppisopimusoppilas. Laaditussa selvityksessä on taustatietoina ruokailijamäärät ja henkilökuntamäärät toimipisteittäin sekä annoksen hintatiedot. Juupajoen kunnan ruokapalvelut järjestetään hyvin asiakaslähtöisesti ja tuotantokustannukset per ateria ovat kohtuulliset. Ruokahuollon kehittämissuunnitelman tarkoituksena on ollut tarkastella ruokahuollon tehokkuutta, nykyaikaisuutta ja haavoittuvuuden minimoimista huomioiden tulevat investointitarpeet ja henkilökuntamuutokset. Selvityksen yhteydessä tehtyjä kehittämislinjauksia ovat: muutosten vaiheittainen toteuttaminen, ruokalistojen yhtenäistäminen kunnan eri keittiöiden kesken, ruokahuollon henkilökunnan tehtävänkuvausten ja nimikkeiden päivittäminen, henkilökunnan koulutusmahdollisuuksien tukeminen sekä ruokahuollon henkilökuntamäärän ja toimipistesijoittelun tarkastelu hyödyntäen tulevat eläköitymiset ja muut mahdolliset luonnolliset henkilökuntapoistumat. Rakenteellisina muutoksina on tarkasteltu neljää vaihtoehtoa: 1) Päiväkodin lounaan valmistaminen koulukeskuksen keittiöllä Päiväkodin ruokahuolto esitetään pysytettävän toistaiseksi nykyisellä toimintaperiaatteella. Keittiö ja henkilökunnan työpanos on tehokkaasti käytössä ja päiväkodin keittiö toimii valmistuskeittiönä myös ryhmiksen kahdelle eri osastolle ja avoimelle päiväkodille. 2) Vanhainkodin aterioiden valmistaminen koulukeskuksessa viitenä päivänä viikossa

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Vanhainkodin ruokahuolto esitetään pysytettävän toistaiseksi nykyisellään. Vanhainkodin ruokahuoltoa tarkastellaan ja kehitetään jatkossa tiiviissä yhteistyössä vanhustenhuollon muun kehittämisen kanssa. 3) Kotipalveluaterioiden siirtäminen kunnan omaksi toiminnaksi Kotipalveluaterioiden toimittamisessa siirrytään 5 x viikossa toimitusrytmiin kesäkuun aikana. Kotipalveluateriat esitetään kotiutettavan omiin keittiöihin syksyn aikana siten, että 2014 alussa ateriat tuotetaan omissa keittiöissä. 4) Kirkonkylän koulun aterioiden valmistaminen koulukeskuksen keittiöllä Maaliskuussa 2013 Kirkonkylän koululla on tehty työpaikkaselvitys, jota ovat olleet tekemässä terveystarkastaja, työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti. Tarkastuksessa on todettu mm. seuraavaa: - Lämminvesivaraaja on liian pieni. Lämpimän veden loppuminen työpäivän aikana on hygieeninen riskitekijä. - Uuni on matalalla, joka aiheuttaa tapaturmavaaran ja on ergonomisesti riskitekijä. - Uuni on vanha, joka aiheuttaa päivittäin mietintää, kuinka ruoat saadaan valmiiksi ajallaan ja millaisista raaka-aineista ruoka voidaan valmistaa. - Uunin uusiminen on välttämätöntä, mikäli ruoanvalmistusta haluttaisiin jatkaa koululla. Keittiötyöntekijän työaika ei ole tehokkaasti käytössä. Toimipiste on yhden ihmisen toimipiste ja erittäin haavoittuvainen, varsinkin sairaslomien aikaan. Valmistamalla kirkonkylän koulun ruoat koulukeskuksen keittiöllä vältettäisiin uuden uunin investoinnit. Oppilaille saadaan ruokalistan mukaiset ruoat ajallaan valmiiksi sekä työturvallisuus parantuu. Ruokien kuljetustapa on mietitty. Mikäli ruokapalvelun työntekijä kuljettaa ruoan omalla autollaan, kuljetus maksaa vuodessa 676,80 e. Jos ruoan kuljettaa joku muu kunnan työntekijä, edestakaisia kuljetuksia tulee päivittäin kaksi, jolloin kuljetus maksaa 1353,60 e vuodessa. Tarkoituksena on toteuttaa Kirkonkylän koulun lounas siten, että ruokapalvelun työntekijä laittaa ruoan esille, huolehtii ruokailun sujuvuudesta ja tekee tarvittavat jälkityöt (tiskaus, ruokasalin siivous). Ruokailun ajan paikalla on yksi ja sama henkilö. Sama henkilö hoitaisi kirkonkylän ruokailun koko lukuvuoden ajan. Ruokahuollon kehittämisselvitysluonnosta on käsitelty yhteistoimintaryhmässä ja kehittämisjaostossa Lisäksi ruokahuoltopäällikkö on selvittänyt suunnitelmaa ruokapalveluhenkilöstölle työpaikkakokouksissa. Kirkonkylän koulun henkilökunnalle on pidetty keskustelutilaisuus ruokahuoltopäällikön ja sivistystoimenjohtajan toimesta.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitukselle on toimitettu Helena Maasillan Kirkonkylän koulun lasten puolesta allekirjoittama kirje. Kirje on nähtävillä kokouksessa. Esityslistan liitteenä n:o 1 on Juupajoen ruokahuollon selvitys EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toteutetun Juupajoen kunnan ruokapalveluselvityksen ja hyväksyy esitetyt kehittämistoimenpiteet. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kirkonkylän koulun keittiö muutetaan jakelukeittiöksi alkaen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Kunnanhallitus Kangasalavetoinen yhteistoiminta-alue purkaantuu Ko. ajankohdasta lukien myös Juupajoen terveyspalvelujen järjestäminen on avoinna. Asiaa on käsitelty kunnanvaltuustossa Juupajoen kunta on esittänyt seuraavat vaihtoehdot tilanteen ratkaisemiseksi: 1) Kangasalan kunta jatkaa terveyspalvelujen järjestämistä Juupajoelle vielä vuoden ) Juupajoen kunta ottaa terveyspalvelujen järjestämisvastuun itselleen. Valtuusto on kokouksessaan valtuuttanut kunnanhallituksen toteuttamaan valmistelevia toimenpiteitä, joita varautuminen terveydenhuollon omaan järjestämisvastuuseen edellyttää. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt Kangasalan kunnalle virallisen pyynnön, että Kangasalan kunta toimisi Juupajoen terveyspalvelujen järjestäjänä vielä vuoden 2014 ja että välittömästi käynnistetään neuvottelut sitä koskevan terveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen laatimiseksi. Asiasta on käyty Kangasalan kutsusta viranhaltijaneuvottelu ja Kangasalan kunnanhallitus on keskustellut asiasta epävirallisessa suunnittelukokouksessaan Kangasala on ilmoittanut, että se odottaa valtiolta ohjausta asian hoitamisessa. EHDOTUS (Kj): Merkitään tiedoksi terveyspalvelujen tämänhetkinen tilanne. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö kutsui Juupajoen, Kangasalan, Oriveden, Pälkäneen ja Tampereen edustajat neuvotteluun, jonka tarkoituksena oli saada tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tilanteesta ja Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden täyttymisestä alueella.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Neuvottelussa ministeriön edustajat velvoittivat kunnat ilmoittamaan mennessä näkemyksensä siitä, kuinka alueen tilanne ratkaistaan ja kuinka sotepalvelut Juupajoella vuoden 2014 alkaen järjestetään. Kunnat ovat käsitelleet asiaa toimielimissään seuraavasti: - Juupajoen kunnanvaltuusto Oriveden kaupunginvaltuusto Tampereen kaupunginhallitus Pälkäneen kunnanvaltuusto ja - Kangasalan kunnanvaltuusto Ministeriöstä saadun tiedon mukaan valtion ohjauskirje kuntiin koskien Juupajoen sote palvelujen järjestämistä oli tarkoitus saada viikon 24 aikana. Kangasalan kunnanhallitus (kokous ) piti jatkoneuvottelujen edellytyksenä tietoa siitä, mikä on valtion linjaus em. kuntien kannanottojen perusteella. Juupajoen kunta kutsui Kangasalan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja viranhaltijajohdon neuvotteluun perjantaiksi klo Perjantaina klo ylijohtaja Päivi Laajala ilmoitti puhelimitse, että kirje viivästyy sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyn johdosta. Näin ollen em. neuvottelu Kangasalan kunnan kanssa peruttiin. Valtiovarainministeriön kirje saapui kuntiin perjantaina klo Kirjeessä todetaan seuraavaa: Tilanteesta saamansa kokonaiskuvan perusteella valtiovarainministeriö katsoo, että Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan kuntaliitoksella. Ratkaisuna tulisi tavoitella sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestettäisiin Juupajoen kunnalle samassa kokonaisuudessa kuin Oriveden kaupungille jo vuoden 2014 alusta lukien, vaikka kuntaliitos tulisi voimaan vasta myöhemmin. Ministeriö huomauttaa, että yhdistymisselvityksissä tulee pyrkiä kuntarakennelain mukaisiin ratkaisuihin tai vaihtoehtoisesti hakea lain määrittelemästä selvitysalueesta poikkeusta. Ministeriö seuraa alueen tilannetta. Yhteenvetona ministeriön kirjeestä voidaan todeta, että koska ministeriö esittää Juupajoen sote palvelujen järjestämistä Tampereen kaupungin toimesta jo vuoden 2014 alusta, on epätodennäköistä, että Kangasalan kunta muuttaa tekemäänsä valtuuston linjausta asiassa.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Asiaa selvitetään tarkemmin kokouksessa. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön kirjeen. Kunnanhallitus toteaa, että neuvotteluteitse tavoitellaan yhteistyötä terveyspalvelujen järjestämisessä Tampereen kaupungin kanssa. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valmistelemaan siirtymistä omaan järjestämisvastuuseen kunnan terveyspalvelujen osalta lukien, mikäli Tampereen kaupungin kanta asiaan ei muutu myönteiseksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUSELVITYS/SOPIMUSLUONNOS JUUPAJOEN, KANGASALAN JA PÄLKÄNEN KUNTIEN SEKÄ ORIVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa on ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle. Juupajoen kunta on kuulunut Kangasalan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Oriveden ja Pälkäneen kanssa. Toiminta on sisältynyt terveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen, joka päättyy Ympäristöterveydenhuollon osalta kunnat ovat ilmoittaneet (myös Orivesi) halukkuutensa valmistella uusi yhteistoimintasopimus. Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvat terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastajat 6 htv, kunnaneläinlääkärit 4 htv, toimistosihteeri 1 htv sekä valvontaeläinlääkäri 0,5 htv (yhteinen virka Valkeakosken seudun kanssa). Tampereen seutukunnat tekivät aikana selvityksen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon seutuyhteistyön mahdollisuuksia. Selvittelytyön tuloksena hankkeen ohjausryhmä totesi toukokuussa 2012, ettei kaupunkiseudulla löydy selkeää tahtotilaa yhteisen organisaation tai verkostomallin käynnistämiseen tässä vaiheessa. Kangasalan kunnan talousarviossa 2012 päätettiin, että ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintamahdollisuuksia selvitetään Tampereen seutukunnan lisäksi Valkeakosken alueen kanssa. Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvat terveysvalvonnan johtaja, terveystarkastajat 8 htv, kunnaneläinlääkärit 3 htv ja toimistohenkilö 1 htv, sekä valvontaeläinlääkäri 0,5 htv. Yksikköön kuuluu myös tällä hetkellä ympäristönsuojelu, jota ei ole näissä laskelmissa huomioitu. Ympäristönsuojelua ollaan eriyttämässä eri yksikköön. Kangasalan ja Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueet ovat toistensa kaltaisia niin asukaspohjaltaan, elinkeinorakenteeltaan kuin yksiköiden toiminnalliselta osalta. Yksiköiden henkilökuntaresurssit ovat samankaltaiset ja jo vuoden 2012 maaliskuusta on alueilla ollut yhteinen valvontaeläinlääkäri. Eläinlääkintähuollon osalta Kangasalan seutu ja Valkeakosken seutu muodostavat yhteisen päivystysalueen vuoden 2013 alusta.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kangasalan ja Valkeakosken terveysvalvonnan johtajat ovat sijaistaneet toisiaan lomien aikana keväästä 2012 alkaen. Sijaistamisesta tähän saakka saadut kokemukset ovat olleet positiivisia ja järjestely on koettu erittäin hyväksi. Valkeakosken ja Kangasalan seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistyöneuvotteluissa on käsitelty mm. Kangasalan ja Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon yksiköiden vertailua sekä mahdollisen yhteisen ympäristöterveydenhuollon järjestämistä. Kummankin seutuyhteistyöalueen sekä niiden yksiköiden tulevaisuuden kannalta on neuvotteluissa nähty tarkoituksenmukaisena muodostaa yksi yhteinen vahva ympäristöterveydenhuollon yksikkö. Yhteisen yksikön toiminta voitaisiin järjestää täysin itsenäisesti niin ympäristöterveydenhuollon kuin siihen kuuluvan eläinlääkintähuollon osalta, mukaan lukien eläinlääkäripäivystys. Kangasalan kunnanjohtaja on nimennyt valmistelutyötä varten työryhmän. Juupajoen kunnan edustajana työryhmässä on ollut perusturvajohtaja Sirkka Viiala. Valkeakosken kaupunginjohtaja on nimennyt vastaavan työryhmän Valkeakosken seudulle. Työryhmät ovat valmistelleet yhdessä Kangasalan ja Valkeakosken alueiden ympäristöterveydenhuollon seutuselvityksen liitteen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon seutuselvityksestä on keskusteltu yhteislautakunnassa Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta on ollut kriittinen yhteistoiminta-alueen laajentamiselle. Selvityksessä on tutkittu kahta kuntakoonpanovaihtoehtoa ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi: - nykyiset neljä kunta, Kangasala, Pälkäne, Juupajoki ja Orivesi muodostavat yhteistoiminta-alueen - Kangasalan ja Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon alueet yhdistetään, jolloin syntyy 7 kunnan yhteistoiminta-alue. Vuoden 2014 alusta alkaen ympäristöterveydenhuollon nykyinen yhteistoimintaalue purkautuu. Jotta uuden yhteistoiminta-alueen valmistelu ehditään tehdä, tulee tässä vaiheessa päättää tulevan yhteistoiminta-alueen kuntakokoonpanosta. Yhteistoiminta-alueen sopimus ja hallintosääntöön vaadittavat muutokset valmistellaan loka-marraskuun valtuustoon. Esityslistan liitteenä n:o 2 on Ympäristöterveydenhuollon seutuselvitys. Kangasala-Pälkäne-Orivesi-Juupajoki, Valkeakoski-Akaa-Urjala.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Yhteistoiminta-alueen laajentaminen koskemaan Valkeakoski-Akaa-Urjala aluetta ei edennyt vaan Kangasalan kunnanhallitus päätti jatkaa valmistelua nykyisen yhteistoiminta-alueen pohjalta. Kangasalan kunnanhallitus on päättänyt ympäristöterveydenhuollon jatkovalmistelusta seuraavaa: 1. merkitä tiedoksi ympäristöterveydenhuollon seutuselvityksen, 2. että valmistelua jatketaan nykyisen yhteistoiminta-alueen neljän kunnan kuntakokoonpanon pohjalta, 3. että yhteistyötä Valkeakosken ympäristöterveydenhuollon alueen kanssa jatketaan, 4. että Kangasala toimii tulevalla ympäristöterveydenhuollon alueella vastuukuntana, 5. että ympäristöterveydenhuolto sijoitetaan hallinnollisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen ja 6. että sopimusvalmistelua ja kustannusten jaon periaatteiden tarkempaa laadintaa jatketaan selvityksen liitteen mukaisin periaattein Pälkäneen, Juupajoen ja Oriveden kanssa. Kangasalan johdolla on käyty ao. kuntien edustajien kesken valmisteluneuvottelu , jossa on käyty läpi sopimusluonnosta. Keskustelua aiheutti mm. kustannustenjako, johon Kangasalan kunta toivoo muutosta nykyiseen puhtaasti asukaslukuperusteiseen laskentaan. Asian käsittelyä jatketaan elokuussa ja päätöksentekoon yhteistoimintasopimus tullee lokakuussa. Esityslistan liitteenä n:o 3 sopimusluonnos ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnasta. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaaluevalmistelun. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ANTOLAINA KIINTEISTÖ OY KIRJAKOSKI Kiinteistö Oy Kirjakosken isännöitsijä on tiedustellut Juupajoen kunnalta antolainaa, jotta yhdistys voi toteuttaa kattoremontin omistamaansa kiinteistöön. Kattoremontin toteuttaminen on välttämätöntä, jotta kiinteistö saadaan pysymään kunnossa. Katon huono kunto on aiheuttanut jonkin verran vesivahinkoa. Kiinteistössä sijaitsee kunnan kirjasto sekä ravintola. Kiinteistö Oy Kirjakoski on 100 % kunnan omistama yhtiö. Kiinteistöosakeyhtiö anoo Juupajoen kunnalta euron antolainaa 10 vuoden laina-ajalle. Asiaa on käsitelty kehittämisjaoston kokouksessa EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Juupajoen kunta myöntää euron antolainan Kiinteistö Oy Kirjakoskelle. Laina-aika on 10 vuotta ja lainasta perittävä korko 6 kk euribor + 1 %. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Mirja Saarinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ENNAKOIVAN KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN/VALMISTELUTOIMET Juupajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt esittää Oriveden kaupungille rakennelakiesityksen mukaista kuntaliitosselvityksen käynnistämistä siten, että selvitystyö olisi valmiina helmikuun loppuun mennessä Lisäksi valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen hakemaan tarvittaessa rakennelain mukaista poikkeamista selvitysalueesta. Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, - että Oriveden kaupunki on valmis käynnistämään kuntarakennelakiluonnoksen mukaisen kuntaliitosselvityksen Juupajoen kunnan kanssa siten, että tavoiteaikataulu selvityksen valmistumiselle on helmikuun loppuun mennessä että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hakemaan tarvittaessa rakennelain mukaista poikkeamista selvitysalueesta. - että valtuusto hyväksyy, että selvityksessä käytetään ulkopuolista selvityshenkilöä ja valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tätä koskevan sopimuksen. - että kuntaliitosselvityksen tekemiseen haetaan valtiolta avustusta ja että kuntaliitosselvitysprosessin aikana selvitetään mahdollisuus saada yhdistymisavustusta - että Tampereen kaupunki tulee kytkeä Juupajoen ja Oriveden kuntaliitosselvitykseen, sillä Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuu on vuoden 2014 alusta lähtien Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueella, jonka tehtävien hoitamisesta vastaa isäntäkuntana Tampereen kaupunki. Näin ollen Tampereen kaupungin tulee kuntaliitosselvitysprosessin aikana hyväksyä, että se ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun Juupajoen alueen osalta ja että Juupajoen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy Tampereen kaupungin organisaatioon mahdollisen Juupajoen ja Oriveden kuntaliitoksen toteutuessa. Kuntarakennelakiesitys on eduskunnan käsittelyssä juhannuksen jälkeisellä viikolla (vko 26). Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuntien rakennelaista antamansa lausunnon mukaan kuntien liitosselvityksille ei voi vielä asettaa määräaikaa.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valiokunta katsoo, että selvitysten määräajasta on päätettävä vasta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta koskeva lainsäädäntö on hyväksytty. Sote lait on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä. Valiokunnan mukaan kunnilla pitää olla lakien hyväksymisen jälkeen vähintään kuusi kuukautta aikaa tehdä yhdistymisselvitykset. Tulevan sote uudistuksen mahdollisiin perustuslakiongelmiin valiokunta ei halunnut ottaa vielä kantaa. Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvityksen käytännön valmistelusta on käyty kuntajohtajien kesken neuvotteluja. Selvitystyöstä maksettava hinta jäänee alle euroa. Kokonaisuudessaan, kun huomioidaan kokouskulut, viestinnän kustannukset, tilaisuuksien järjestäminen, matkakulut yms. selvitystyö maksanee n euroa. Alustavasti on sovittu, että Oriveden kaupunki toimii selvityshenkilön palkkaajana tai hankintapäätöksen tekijänä. Kumpikin kunta maksaa lisäksi omat luottamushenkilöyms. kulunsa. Esityslistan ohessa on alustava ideapaperi kuntaliitosselvityksen toteuttamisesta aikatauluineen. Selvitystyölle tulee nimetä ohjausryhmä, jossa on edustettuina johtavat luottamushenkilöt (esim. khall + kvalt puheenjohtajistot) ja kuntajohtajat. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Oriveden kaupunginvaltuuston päätöksen kuntaliitosselvityksestä ja toteaa, että myönteisen päätöksen johdosta selvitystyö voidaan käynnistää elokuussa Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy alustavan kuntaliitosselvityksen aikataulun ja prosessin ja selvityshenkilön/-organisaation kustannusten jaon siten, että kumpikin kunta maksaa puolet ko. kuluista. Edelleen kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajat kuntaliitosselvitystyön ohjausryhmään, jonka tehtävänä on johtaa selvitystyötä sekä tehdä tarvittavat linjaukset ja esitykset. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään hankintapäätöksen ehdollisena. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnan edustajiksi kuntaliitosselvitystyön ohjausryhmään nimettiin valtuuston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, I varapuheenjohtaja Aarno Niemelä, II varapuheenjohtaja Antti Rahkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä, varapuheenjohtaja Juha Soikka ja kunnanjohtaja Pirkko Lindström. Juha Soikan varahenkilöksi valittiin Anne Markkula.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ PIRKANMAAN ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINTI Pirkanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit ovat valmistuneet. Inventoinnissa tarkastettiin Pirkanmaan arvokkaiden maisemien aluevalikoima, alueiden arvoluokat ja rajaukset. Arvokkaiksi tunnistetut 29 maisema-aluetta ja -nähtävyyttä edustavat pirkanmaalaista maaseudun kulttuurimaisemaa kauneimmillaan. Valinnan tarkoituksena on turvata edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Inventoinneissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin ja erityisesti viljely- ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Lisäksi tarkasteltiin pirkanmaalaiselle maisemalle erityisiä piirteitä, kuten harjujaksoja ja vesireittejä. Nykyisten yhdeksän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rinnalle ehdotetaan nostettavaksi kolme uutta kokonaisuutta: 1. Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema 2. Ruoveden kulttuurimaisema 3. Pirkanmaan harjumaisemat (maisemanähtävyytenä) Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden valikoimaa ehdotetaan täydennettäväksi 1. Viljakkalan-Harhalan kulttuurimaisemalla Ylöjärvellä ja 2. Suodenniemen kulttuurimaisemalla Sastamalassa. Samalla kaikkien nykyisten alueiden rajaukset on tarkistettu. Myös Juupajoen kulttuurimaiseman osalta rajauksia on tarkennettu. Alueiden valinta on perustunut kriteereihin, joissa huomioitiin muun muassa alueen luontoarvot, luonnonpiirteet, historia, kulttuuripiirteet, symboliarvot, elinvoimaisuus, maisemakuvan eheys sekä häiriöt maisemassa. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit toteutettiin Pirkanmaalla vuosina rinnakkain. Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventoinnista vastasi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventoinnista Pirkanmaan liitto. Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventointi on osa ympäristöministeriön koko maan kattavaa päivitys- ja täydennysinventointihanketta, jossa toteutetaan maisemainventoinnit maakunnittain vuosina Hankkeen tulosten perusteella valtioneuvosto tulee antamaan päätöksen Suomen arvokkaimmista maisemista. Tällä päätöksellä korvataan aiempi vuonna 1995 annettu periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisemista.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on osa Pirkanmaan maakuntakaava työtä. Maakunnalliset alueet vahvistuvat maakuntakaavassa. Asiakirjoihin voi tutustua Pirkanmaan liiton nettisivuilla (http://maakuntakaava 2040.pirkanmaa.fi/maisema-alueet). Selvitykset ovat luettavissa myös Pirkanmaan liitossa (os. Nalkalankatu 12, Tampere, avoinna ark , suljettu ) sekä Pirkanmaan ELY -keskuksen kirjaamossa (os. Attila, Yliopistonkatu 38, 2. kerros, Tampere, avoinna ark ). Lisätietoja: Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys p , Suunnittelija Annu Piesanen p , Esityslistan liitteenä n:o 4 on Juupajokea koskeva osuus selvityksestä. EHDOTUS (Kj): Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1) Kunnanjohtajan päätös Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hyväksyminen. 2) Teknisen johtajan päätös Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hyväksyminen. 3) Teknisen johtajan päätös Yksityisteiden perusparantamisavustusten myöntäminen. EHDOTUS (Kj): Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 1) Juupajoki-päivä Kallenautiossa. Tilaisuudessa jaetaan Kuntaliiton ansiomerkit. 2) Elojuhla klo Kutsuvierastilaisuus kunnanvirastolla. EHDOTUS (Kj): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KIRJELMÄT 1) Pirkanmaan liiton edustajainkokouksen pöytäkirja ) Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja. 3) Suomen Kuntaliiton yleiskirje Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2012 nettokuluista. 4) Oriveden kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Yhteistoimintajärjestelyjä koskeva tilannekatsausneuvottelu. 5) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirjanote Juupajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset. 6) Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen esityslista. 7) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Lausunto ehdotuksesta Juupajoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi. 8) Kangasalan kunnan yhteislautakunnan kokouskutsu ja esityslista kokoukseen. 9) Tampereen kaupunginhallituksen pöytäkirjanote Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta vuosille ) Pirkanmaan liiton tiedote Pirkanmaan POSKI -hankkeen maastotyöt käyntiin. 11) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston pitämän kokouksen pöytäkirja. 12) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtionavustuspäätös Päätös euron myöntämisestä matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle ) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosikertomus ) Valtiovarainministeriön kirje Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. 15) Purnunrinteet Oy, Kari Pulkkisen lähettämä kirje Mielipide ympäristönsuojelumääräyksistä Juupajoella. 16) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston pitämän kokouksen pöytäkirjanote 25. Jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten ratkaisuperiaatteiden hyväksyminen. 17) Oriveden kaupungin maaseutupäällikön lähettämä kokousmuistio pidetystä neuvottelusta koskien maaseutuhallinnon tehtävien järjestämistä. 18) Suomen Kuntaliiton kirje Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. EHDOTUS (Kj): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

21 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (salassa pidettävä)

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO 57 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN... 123 58 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 129 59 JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO 23 KAAVOITUSASIOITA / RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUINUN-VÄIHIN RANTA-ALUEELLE... 46 24 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KAAVOITUSTILANNE...

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 VALTUUSTO 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 VALTUUSTO 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot