SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUK- SET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUK- SET 2004 2005"

Transkriptio

1 SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUK- SET Suorituskyky, energiatehokkuus, käyttöturvallisuus ja -ominaisuudet Anne Korhonen Arja Rytkönen Työtehoseuran raportteja ja oppaita 19 ISBN ISSN HELSINKI 2005

2 TYÖTEHOSEURA PL 28 (Melkonkatu 16 A) HELSINKI Tekijä(t) / Authors Anne Korhonen ja Arja Rytkönen Julkaisusarja ja numero Työtehoseuran raportteja ja oppaita 19 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Elokuu 2005 Toimeksiantaja / Commissioner Julkaisun nimi / Title SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUKSET Suorituskyky, energiatehokkuus, käyttöturvallisuus ja -ominaisuudet / Comparitive studies of the electric cookers in Performance, energy efficiency, user safety and usability Tutkimuksen nimi / Name of research LIEDET Turvallisuus ja käyttöominaisuudet sekä suorituskyvyn ja vaatimuksenmukaisuuden mittaukset / The electric cookers in Safety and usability, the measurements of the performance and requirements. Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköliesien käyttöturvallisuutta, vaatimuksenmukaisuutta, suorituskykyä ja käyttöominaisuuksia. Tutkimuksen 1. osassa oli mukana viisi kalusteisiin sijoitettavaa keittotasoa ja uunia sekä 2. osassa kuusi 50 senttimetriä leveää lattialiettä. Kaikkien tutkittujen uunien energialuokat pitivät paikkansa, kun otettiin huomioon standardin EN sallima toleranssi. Kalusteisiin sijoitettavissa keittotasoissa ja uuneissa on elektroninen säätö sekä uuneissa myös kello, minkä vuoksi laitteet kuluttavat sähköä aina sähköverkkoon kytkettyinä. Kaikkien tutkittujen uunien ja liesien etupintojen lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Valitsimien ja uuninluukun kahvan korkeimmat mitatut lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Kaluste ei lämmennyt standardissa SFS-EN sallittua 65 K enempää yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Liesille annettiin kokonaisarvosanat, jotka muodostuivat suorituskyvystä, energiataloudellisuudesta, käyttöturvallisuudesta ja käyttöominaisuuksista. Arvosteluasteikko oli erittäin hyvä (5), hyvä (4), tyydyttävät (3), välttävä (2) ja huono (1). Kalusteisiin sijoitettavien keittotasojen kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävä- hyvän ja hyvän välillä ja uunien kokonaisarvosanat tyydyttävän ja hyvän välillä. Keittotasojen suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja käyttöomi-naisuuksissa. Kaikki uunit olivat suorituskyvyltään hyviä. Uunien suurimmat erot olivat käyttöominaisuuksissa. Suorituskyvyltään ja energiataloudellisuudeltaan lattialiedet olivat melko tasaisia. Niiden suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja -ominaisuuksissa. Lattialiesien kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävä-hyvästä (3,5) hyvään (4). Abstract The comparative study examined the performance, energy efficiency, usability and safety of electric cookers. The first part of the study included 5 built-in cookers and the second part 6 free standing cookers, 500 mm in breadth. The energy efficiency of ovens was listed as A or B which all ovens achieved within the tolerance level accepted in the standard EN The built-in cookers were electronically controlled, and the built-in ovens had clocks. These features use electricity, when an appliance is connected to the main electricity supply. The measured surface temperatures of the built-in ovens and the free stand-ing cookers fulfilled the requirements of standards SFS-EN and SFS The measured temperature of surrounding furniture fulfilled the requirements of standard SFS-EN except in the case of one appliance. Cookers were graded on the basis of their performance, energy efficiency, features related to their usability and user safety. The scale ranged from very good (5) to poor (1).The grades of the built-in hobs varied between satisfatorygood (3,5) good (4) and built-in ovens satisfactory (3) good (4). The biggest differences were in the usability of the hobs and ovens and in the user safety of the hobs. The performance of the ovens was graded good. There was no big differences in the performance and energy efficiency of the free standing cookers. The biggest differences were in the usability and user safety of the free standing cookers. Three free standing cookers were graded good (4) and other three satisfactory-good (3,5) Avainsanat / keywords sähköliesi, suorituskyky, käyttöominaisuudet, käyttöturvallisuus, energiatehokkuus / electric cooker, performance, usability, user safety, energy efficiency ISBN ISSN Yksikkö Työtehoseura, Kotitalousosasto PL 13, RAJAMÄKI puh (09) Kieli / Language Suomi / Finnish Sivuja / Pages 120 Myynti Työtehoseura PL 28, HELSINKI puh (09) Hinta / Price vain verkkoversiona

3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 ALKUSANAT... 5 TIIVISTELMÄ... 6 ABSTRACT JOHDANTO Tausta Tavoitteet TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkitut laitteet Tutkimusmenetelmät SUORITUS Koeolosuhteet ja mittalaitteet Keittotaso Keittoalueiden ja -levyjen ottotehot Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus Lämmön jakaantuminen keittolevyllä, ohukaisten paisto Induktiokeittoalueet Keittotasojen erikoisominaisuuksien kokeilu Pintalämpötilat Uunit Uunin mitat Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus Lämpötilansäädön tarkkuus Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Lämmön jakaantuminen vaakatasossa; pikkuleipätangot Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe Höyrynpoistoaukon toiminta Uunien erikoistoiminnot Uunin puhdistaminen Käyttöominaisuudet Liesien turvallisuus ja turvalaitteet Valmiustilojen mittaukset Yhteenveto eri ominaisuuksien suhteen Keittotasot Uunit Lattialiedet Uunien energiatehokkuus ja muu suorituskyky TULOKSET: 1. OSA, KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT LIEDET Keittotasot Tekniset tiedot Halkaisijat ja nimellistehot Ottotehot Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus Paistontasaisuus, ohukaisten paisto Induktiokeittoalueet...28 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 3

4 4.1.7 Alkukiehautusautomatiikka Tunnistinautomatiikka Käyttöominaisuudet Turvallisuus Uunit Tekniset tiedot Pintalämpötilat Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus Lämpötilansäädön tarkkuus Lämmön jakaantuminen vaakatasossa, pikkuleipätangot Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe Höyrynpoistoaukon toiminta Uunin puhdistaminen Muita kokeita Käyttöominaisuudet Turvallisuus Valmiustilan sähkönkulutus Yhteenveto eri ominaisuuksien suhteen Keittotaso Uunit TULOKSET; 2. OSA, LATTIALIEDET Tekniset tiedot Keittotasot Halkaisijat ja nimellistehot Ottotehot Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus Paistontasaisuus, ohukaisten paisto Pintalämpötilat Uunit Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus Lämpötilansäädön tarkkuus Lämmön jakaantuminen vaakatasossa, pikkuleipätangot Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe Höyrynpoistoaukon toiminta Käyttöominaisuudet Turvallisuus Yhteenveto eri ominaisuuksien suhteen UUNIEN ENERGIATEHOKKUUS JA MUU SUORITUSKYKY Uunitoiminnot Energiatehokkuus ja suorituskyky TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET...73 LÄHTEET Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

5 ALKUSANAT Viimeisin laaja Työtehoseurassa tehty sähköliesien vertailututkimus on vuodelta Sen jälkeen liesiin on tullut EU:n pakollinen energiamerkintä, joka korostaa uunin energiatehokkuutta vain tietyn tyyppisessä käytössä. Uunien energiamerkintä ei sisällä suorituskyvystä mitään tietoa. Nyt valmistunut Sähköliesien vertailututkimus oli kaksiosainen. Tutkimuksen 1. osassa selvitettiin kalusteisiin sijoitettavien keittotasojen ja uunien käyttöturvallisuutta, vaatimuksenmukaisuutta, suorituskykyä ja käyttöominaisuuksia. Vastaavia asioita tutkittiin 2. osassa 50 cm leveistä lattialiesistä. Tutkimuksia rahoittivat Turvatekniikan keskus, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus, liesien markkinoijat, Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto sekä Kuluttajavirasto. Tutkimus tehtiin Työtehoseuran kotitalousosastolla Rajamäellä elokuussa 2004 toukokuussa Mittaukset ja kokeet tekivät tutkijat Anne Korhonen ja Arja Rytkönen sekä tutkimusapulainen Sisko Kopponen. Tutkimuksen eri vaiheessa heitä avustivat Raili Alkula ja Sari Liski-Markkanen. Johtava tutkija Liisa Sillanpää osallistui tutkimukseen asiantuntijana. Valmiustilankulutukset mitattiin yhteistyössä VTT:n erikoistutkijan Hannu Pihalan kanssa. Kiitämme kaikkia tutkimuksen eri vaiheisiin osallistuneita henkilöitä. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 5

6 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköliesien käyttöturvallisuutta, vaatimuksenmukaisuutta, suorituskykyä ja käyttöominaisuuksia. Tutkimuksen 1. osassa oli mukana viisi kalusteisiin sijoitettavaa keittotasoa ja uunia sekä 2. osassa kuusi 50 senttimetriä leveää lattialiettä. Kalusteisiin sijoitettavat keittotasot olivat keraamisia keittotasoja. Niistä yksi oli induktiokeittotaso ja yhdessä oli kaksi induktioperiaatteella toimivaa keittoaluetta. Lattialiesissä oli valurautalevyt. Kalusteisiin sijoitettavat uunit olivat monitoimiuuneja, joissa oli ylä-alalämmön ja kiertoilmatoiminnon lisäksi muita toimintoja. Sen sijaan lattialiesissä oli ylä-alalämpöuunit. Keittotasojen hinnat olivat euroa ja uunien euroa. Keittotasojen liitäntätehot olivat 5,6 7,0 kw ja uunien 3,3 3,6 kw. Liesien hinnat olivat euroa ja liitäntätehot olivat 7,7 9,0 kw. Keittoalueiden nopeutta ja sähkönkulutusta verrattiin kuumentamalla vettä noin 15 asteesta noin 90 asteeseen (Δt = 75 K). Esimerkiksi halkaisijaltaan 145 mm:n keittoalueella vesilitran kuumentamiseen kului aikaa 5 8minuuttia ja sähköä 0,12 0,15. Vastaavasti samankokoisella valurautaisella salamalevyllä veden kuumentaminen kesti 7 8 minuuttia ja sähköä kului 0,18 0,20. Paistamiseen tarkoitetun levyn lämpötilan pysyvyyttä arvosteltiin paistamalla sarja ohukaisia. Kaikkien tutkittujen uunien ja liesien etupintojen lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Valitsimien ja uuninluukun kahvan korkeimmat mitatut lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Kaluste ei lämmennyt standardissa SFS-EN sallittua 65 K enempää yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Peltien paistoalat olivat kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla dm² ja lattialiesissä 10,2 12,6 dm². Kalusteisiin sijoitettavien uunien esilämmitysaika yläalalämmöllä oli 7 14 minuuttia ja kiertoilmalla 6 8,5 minuuttia. Vastaavat sähkönkulutukset olivat 0,35 0,40 (ylä-alalämpö) ja 0,23 0,35 (kiertoilma). Lattialiesillä uunien esilämmitysaika oli 10,5 12,5 minuuttia ja vastaava sähkönkulutus 0,37 0,45. Ylä-alalämmöllä kalusteisiin sijoitettujen uunien alimmat mitatut lämpötilat olivat astetta ja korkeimmat astetta. Lämpötilan valitsimen asetuksella "200" uuneista mitatut lämpötilat olivat astetta. Kiertoilmalla alimmat mitatut lämpötilat olivat C ja korkeimmat astetta. Lämpötilan valitsimen asetuksella "200" uuneista mitatut lämpötilat olivat astetta. Lattialiesien uunien alimmat mitatut lämpötilat olivat astetta ja korkeimmat astetta. Lämpötilan valitsimen asetuksella "200" uuneista mitatut lämpötilat olivat astetta. Noin 4 kg taikinaa pikkupullina paistettuna kulutti ylä-alalämmöllä kalusteisiin sijoitetuilla uuneilla aikaa 1 h 9 min 1 h 51 min ja sähköä 1,4 1,7. Vastaavasti lattialiesillä aikaa meni aikaa 1 h 2 min 1 h 23 min ja sähköä 1,2 1,7 Wh. Pikkupullat paistuivat pinnalta erittäin tasaisesta melko tasaiseen. 6 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

7 Noin 6,2 kg taikinaa pikkupullina paistui kiertoilmalla 1 h:ssa 7 min:ssa 1 h:ssa 37 min:ssa ja sähköä kului 1,5 1,9. Pullat paistuivat epätasaisemmin kiertoilmalla paistettaessa kuin ylä-alalämmöllä paistettaessa. Standardipikkuleipätankojen paistontasaisuudet saivat kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla arvosanan erittäin tasaisesta melko epätasaiseen ylä-alalämmöllä ja kiertoilmaa käytettäessä erittäin tasaisesta epätasaiseen. Kaikki lattialiedet saivat pikkuleipien paistotasaisuudesta ylä-alalämmöllä arvosanan tasainen. Kaikkien tutkittujen uunienenergialuokat pitivät paikkansa, kun otettiin huomioon standardin EN sallima toleranssi. Tutkituissa kalusteisiin sijoitettavissa keittotasoissa ja uuneissa on elektroninen säätö sekä uuneissa myös kello, minkä vuoksi laitteet kuluttavat sähköä aina sähköverkkoon kytkettyinä. Keittotasojen valmiustilojen tehot vaihtelivat noin yhdestä watista noin kahdeksaan wattiin. Uunien valmiustilojen tehot olivat 0,1 4,1 wattia. Kahdesta kalusteisiin sijoitettavasta uunista höyryä tiivistyi vedeksi säilytyslaatikkoon 120 asteen (5 h) lämpötiloissa. Yhtä lattialiettä lukuun ottamatta kaikissa liesissä höyryä tiivistyi vedeksi säilytyslaatikkoon 120 asteen (5 h) lämpötiloissa. Kalusteisiin sijoitettavissa laitteissa oli elektroniikkaa, jonka ansiosta laitteissa oli erilaisia lisä- ja turvatoimintoja. Useimmat toiminnot olivat helppokäyttöisiä, mutta vaativat huolellista perehtymistä käyttöohjeeseen. Liesille annettiin kokonaisarvosanat, jotka muodostuivat suorituskyvystä, energiataloudellisuudesta, käyttöturvallisuudesta ja käyttöominaisuuksista. Arvosteluasteikko oli erittäin hyvä (5), hyvä (4), tyydyttävät (3), välttävä (2) ja huono (1). Kalusteisiin sijoitettavien keittotasojen kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävä-hyvän ja hyvän välillä ja uunien kokonaisarvosanat tyydyttävän ja hyvän välillä. Keittotasojen suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja käyttöominaisuuksissa. Kaikki uunit olivat suorituskyvyltään hyviä. Uunien suurimmat erot olivat käyttöominaisuuksissa. Suorituskyvyltään ja energiataloudellisuudeltaan lattialiedet olivat melko tasaisia. Niiden suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja -ominaisuuksissa. Lattialiesien kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävähyvästä (3,5) hyvään (4). Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 7

8 ABSTRACT The comparative study examined the performance, energy efficiency, usability and safety of electric cookers. The first part of the study included 5 built-in cookers and the second part 6 free standing cookers, 500 mm in breadth. The built-in hobs were glass ceramic hobs. One hob was induction hob and one hob had two induction cooking zone. The free standing cookers had hot plates. The built-in ovens were combined ovens. The free standing cookers had traditional ovens. The prices of the built-in hobs varied between euros and the builtin ovens between euros. The power inputs of the built-in hobs were kw and kw for built-in ovens. The prices of the free standing cookers were euros. The power inputs of the free standing cookers varied between kw. The ability to heat water was measured. For instance, a cooking zone 145 mm in diameter cooked 1 litre of water in 5-8 minutes consuming 0,12 0,15. A quick-heating plate 145 mm in diameter cooked water in 7 8 minutes consuming 0,18 0,20. The heat distribution of frying area was checked by cooking 8 pancakes. The measured surface temperatures of the built-in ovens and the free standing cookers fulfilled the requirements of standards SFS-EN and SFS The measured temperature of surrounding furniture fulfilled the requirements of standard SFS-EN except in the case of one appliance. The areas of the baking sheets were dm 3 (the built-in ovens) and 10,2 12,6 dm 3 (the free standing cookers). The preheating time of the ovens varied between 7 14 minutes (the built-in ovens) and 10 12,5 minutes (the free standing cookers) and the corresponding energy consumption were 0,35 0,40 (the built-in ovens) and 0,37 0,45 (the free standing cookers), when conventional heating (ΔT 180 K) was used. By using the forced air circulation the preheating time of the built-in ovens were 6 8,5 minutes and corresponding energy consumption 0,23 0,35. The lowest measured temperatures of the built-in ovens by using conventional heating were C and the highest ones were C. The temperatures C were measured in the oven, when the temperature setting 200 was used. When forced air circulation was used, the lowest measured temperatures of the built-in ovens were C and the highest ones were C. The temperatures C were measured in the oven, when the temperature setting 200 was used. The lowest measured temperatures of the free standing cookers were C and the highest ones were C. The temperatures C were measured in the oven, when the temperature setting 200 was used. A dough batch of about 4 kg, baked as small buns, took 1 h 9 min 1 h 51 min (the built-in ovens) and 1 h 2 min 1 h 23 min (the free standing cookers) and the corresponding energy consumption were 1,4 1,7 (the built-in ovens) and 1,2 1,7 (the free standing cookers), when conventional heating was 8 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

9 used. The evenness of browning was evaluated to be from fairly uneven to very even, when small buns were baked. A dough batch of about 6,2 kg, baked as small buns, took 1 h 7 min 1 h 37 min by using forced air circulation (the built-in ovens) and the corresponding energy consumption was 1,5 1,9 (the built-in ovens). The evenness of browning was more uneven when forced air circulation was used, than with conventional heating. In the heat distribution test, the evenness of browning was checked by measuring the colour of shortbreads. The results of the built-in ovens varied from fairly uneven to very even, when conventional heating was used and from uneven to very even, when forced air circulation was used. The results of the free standing cookers were even by using conventional heating. The energy efficiency of ovens was listed as A or B which all ovens achieved within the tolerance level accepted in the standard EN The built-in cookers were electronically controlled, and the built-in ovens had clocks. These features use electricity, when an appliance is connected to the main electricity supply. The standby power of the built-in hobs varied between 1-8 W and the built-in ovens 0,1 4,1 W. Steam was condensed into water on the windows of two built-in ovens and five free standing cookers, when ovens inside temperature was +120 C. Cookers were graded on the basis of their performance, energy efficiency, features related to their usability and user safety. The scale ranged from very good (5) to poor (1).The grades of the built-in hobs varied between satisfactory-good (3,5) good (4) and built-in ovens satisfactory (3) good (4). The biggest differences were in the usability of the hobs and ovens and in the user safety of the hobs. The performance of the ovens was graded good. There was no big difference in the performance and energy efficiency of the free standing cookers. The biggest differences were in the usability and user safety of the free standing cookers. Three free standing cookers were graded good (4) and other three satisfactory-good (3,5). Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 9

10 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Liesi on keskeisin kodinkone. Asumismuodot ja ruokakunnat erilaistuvat. Lähitulevaisuudessa kotona asuvien vanhusten määrä kasvaa. Työssä käyvien vanhempien lapset käyttävät kodinkoneita yhä nuorempina itsenäisesti. On tärkeää, että erilaisiin tarpeisiin osataan valita sopiva liesi. Käyttäjät ja muun muassa vanhustyöntekijät ovat pitkään vaatineet liesiin turvallisuutta parantavia ominaisuuksia. Niitä on jossain määrin jo tullut markkinoiden liesiin. On tärkeää, että valintatilanteessa ostajalla on tieto, toimiiko jokin mainostettu ominaisuus ostajalle tärkeässä tarkoituksessa. Sähköuunien energiamerkintä tuli pakolliseksi EU:n pakollinen energiamerkintä korostaa uunin energiatehokkuutta vain tietyntyyppisessä (noin kilon paistin kypsennys) käytössä. Uunien energiamerkintä ei sisällä suorituskyvystä mitään tietoa. Kuluttajat haluavat energiamerkintään enemmän tietoa. Stand by -teknologian toteutuksessa on energian kulutuksen kannalta suuria eroja. Valmius-tilankulutus voi osoittautua merkittäväksi liesien sähkön kokonaiskulutuksessa, koska liesi on tyypillisesti kiinteästi sähköverkkoon liitettävä laite. 1.2 Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa markkinoilla olevien liesien käyttöturvallisuutta lisäävät ominaisuudet ja lisävarusteet sekä niiden saatavuus tuottaa viranomaisille ja kuluttajille tietoa liesien käyttö- ja sähköturvallisuutta lisäävistä ominaisuuksista ja kokeilla niiden toimivuutta tarkistaa (pistokokein) liesien pintalämpötilojen ja uunien energiamerkinnän vaatimuksenmukaisuus osallistua liesien ajankohtaiseen standardisointiin teknisen komitean TC 59 -alueella (IEC, CLC) tuottaa kuluttajaneuvontaan tietoa markkinoiden liesien suorituskyvystä ja käyttöominaisuuksista. 10 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

11 2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 2.1 Tutkitut laitteet Tutkimuksessa oli mukana viisi kalusteisiin sijoitettavaa keittotasoa ja uunia sekä kuusi 50 senttimetriä leveää lattialiettä. Maahantuojat ja valmistajat toimittivat liedet myyntipakkauksissa. Poikkeuksena oli Siemens HN22229 SK -liesi, joka ostettiin. Muut liedet olivat lainassa. Tutkitut liedet olivat seuraavat: Keittotasot Bosch PKN 675T01 Electrolux EHD 6670 P Gorenje EIT690C Miele KM 544 Siemens ET 73H501 Uunit Bosch HBN33R550S Electrolux EOC6690X Gorenje B9000 E Miele H 4350 B Siemens HB S Lattialiedet Gorenje E 234W Gram EK 50 UMHJS Helkama HET 50 Rosenlew RTL 504 Siemens HN22229 SK UPO C Tutkimusmenetelmät Liesien suorituskyky mitattiin pääasiassa standardin IEC (1999) mukaisesti. Uunien ja keittotasojen erikoisominaisuuksia kokeiltiin käyttöohjeiden mukaisesti. Käytetty menetelmä on mainittu kunkin kokeen työselosteen alussa. Uunien pintalämpötilojen mittauksessa sovellettiin standardeja SFS-EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus, Osa 1: Yleiset vaatimukset ja EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Erityisvaatimukset liesille, keittotasoille, uuneille ja vastaaville kotitalouskäyttöön tarkoitetuille laitteille. Lisäksi pintalämpötilat mitattiin menetelmäehdotuksen NORDTEST RE- MISS Nr (1986) mukaan. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 11

12 Käytännön paistokokeista pikkupullien paistaminen tehtiin Työtehoseuran menetelmän mukaisesti. Liesien käsiteltävyyttä arvosteltaessa käytettiin Ruotsin Konsumentverketissä kehitettyä menetelmää Hushållsapparaters ergonomiska egenskaper. Käyttöohjeiden ja vastaavan informaation arvostelun perustana käytettiin SFS-opasta 1 Kulutustavaroiden käyttöohjeet (1998). Turvaominaisuuksien toimintaperiaatteet selvitettiin kokeilemalla niitä. 12 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

13 3 SUORITUS 3.1 Koeolosuhteet ja mittalaitteet Koehuoneen lämpötila oli 20 C + 5 C. Jännite oli vakio 230 V + 1%. Jännitevakaaja oli Philips PE 1604 (1220 V / 10 / 20 kva). Huoneen ja uunien lämpötilat mitattiin YEW lämpötilapiirturilla, jossa käytettiin K-tyypin termoelementtejä. Lisäksi pintalämpötilojen mittauksessa käytettiin Exergen D-261 C -infrapunamittaria. Lämpötiloja mitattiin myös Comark pikalämpömittarilla. Ajat mitattiin aikatutkimuskelloilla ja sähkönkulutus SOAR MW-200 -energia-tehomittareilla. Ohukaisten paistotulosten arvostelussa käytettiin väristandardia BS 3999, Part 5 G. Pullien paistontasaisuus arvosteltiin silmämääräisesti ja mitattiin Photovolt 575 -mittarilla, jota käytettiin myös pikkuleipien paistontasaisuuden mittaamisessa. 3.2 Keittotaso Keittoalueiden ja -levyjen ottotehot SFS and Nordtest Remiss Nr : Control of boiling plates Kalusteisiin sijoitettavien keraamisten keittotasojen keittoalueiden ottoteho ja keskimääräinen ottoteho mitattiin ensin pienimmällä valitsimen tehonasettelulla, sitten noin joka toisella sekä korkeimmalla asettelulla, yhteensä 5 eri asettelulla. Soikeiden tai suorakaiteen muotoisten keittoalueiden ottotehoja ei mitattu sopivien keittoastioiden puuttuessa. Valurautaisten keittolevyjen ottoteho ja keskimääräinen ottoteho mitattiin kaikilla valitsimen tehonasettelulla. Kokeet tehtiin standardeja SFS 4561(1980), IEC 350 ja Nordtest Remiss Nr (1986) soveltaen. Edellä mainituista menetelmistä poikettiin siten, että alumiinilieriön sijaista kokeissa käytettiin kuormana vedellä täytettyä teräskattilaa. Kokeessa käytettiin Hackman Designorin All Steel -teräskattiloita. Kattilat olivat keittoalueen ja -levyn koosta riippuen seuraavanlaiset: Kattilan Keittoalueen/levyn halkaisija valmistaja malli pohjan Ø tilavuus mm Hackman All Steel 147 mm 2,0 l mm Hackman All Steel 180 mm 3,0 l > 180 mm Hackman All Steel 221 mm 6,0 l Keittolevylle asetettiin kattila, jossa oli noin +20 asteista vettä. Veden lämpötilan tuli pysyä alle +100 asteen. Tarvittaessa vesi vaihdettiin viileämpään. Keraamisilla keittoalueilla mitattiin kymmeneen täyteen "päälle-pois" jaksoon kuluva aika, "päällä" jaksoihin kuluva aika, ottoteho ja sähkönkulutus. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 13

14 Niiden perusteella laskettiin keskimääräinen ottoteho seuraavaa kaavaa käyttäen: Pa = P x Te Te + Ta Pa = keskimääräinen ottoteho P = nimellisottoteho Te = "päällekytkentäaika" Ta = "poiskytkentäaika" Valurautalevyillä ottotehoa ja sähkönkulutusta mitattiin 10 minuuttia. Sähkönkulutuksen perusteella laskettiin keskimääräinen ottoteho Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus IEC 60350: 7.1 Ability to heat water Kokeessa käytettiin Hackman Designorin All Steel-kattiloita, jotka ovat ruostumatonta terästä. Kattilassa ei menetelmästandardista poiketen ollut kantta. Veden lämpötilaa mitattiin Comark 2001-pikalämpömittarilla ja vettä sekoitettiin sen mittapäällä. Kokeessa mitattiin aika ja sähkönkulutus nostettaessa veden lämpötilaa ºC:sta 75 astetta tehonvalitsimen korkeimmalla asettelulla. Rinnakkaisia kokeita tehtiin vähintään kaksi. (IEC ) Kuumennettavat vesimäärät olivat keittolevyn koosta riippuen seuraavat: keittolevyn/-alueen halkaisija, mm vesimäärä, l <145 1,0 145 ja < 180 1,5 > 180 ja < 220 2, Lämmön jakaantuminen keittolevyllä, ohukaisten paisto IEC 60350: 7.3 Heat distribution Kokeen tarkoituksena on selvittää lämmön jakaantumista keittoalueella sekä lämpötilan pysymistä tasaisena pitkähkön ajan kuluessa. Lämmön jakaantumisen tasaisuutta keittoalueella tutkittiin paistamalla paistamiseen tarkoitetulla keittoalueella tai -levyllä (=suurin ja tehokkain keittoalue tai -levy) 8 ohukaista peräkkäin. Käytettyjen keittoalueiden halkaisijat olivat kalusteisiin sijoitettavilla keittotasoilla 210 mm ja nimellistehot 2,2 kw. Poikkeuksena oli Gorenje EIT 690C -keittotaso, jossa kaikki keittoalueet ovat halkaisijaltaan 180 mm ja nimellisteholtaan 2,8 kw. Lattialiesissä käytettyjen keittolevyjen halkaisijat olivat 180 mm ja nimellistehot 2,0 kw. Esikokeiden avulla määriteltiin sopivat tehonvalitsimen asettelut. Kokeessa käytettiin pinnoitettuja Hot pans -paistinpannuja (Hackman Designor). Kun keittoalueen tai levyn halkaisija oli 180 mm, yhteen ohukaiseen käytet- 14 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

15 tiin taikinaa 55 ml. Kun keittoalueen halkaisija oli suurempi kuin 180 mm, taikinamäärä ohukaista kohti oli 85 ml. Paistinpannu kuumennettiin n asteeksi. Ohukaisia paistettiin ensimmäiseltä puolelta halkaisijaltaan 180 mm keittoalueella s ja halkaisijaltaan 220 mm:n keittolevyllä tai -alueella sekuntia. Toiselta puolelta ohukaista paistettiin kunnes se oli väriltään kullanruskea. Tehonvalitsimen asettelua ei muutettu paistamisen aikana. Ohukaistaikinan ohje on liitteessä 1. Ohukaisten värin tasaisuus arvosteltiin silmämääräisesti ensimmäiseltä puolelta käyttäen väristandardia BS 3999: Part 5G. Ohukainen jaettiin neljään osaan ja kunkin osan väri määriteltiin. Kaikkien liesien ohukaiset arvosteltiin samalla kertaa. (IEC ) Arvosteluasteikko oli seuraava: Väriero Sarjassa ohukaista kohden (ka) (maksimi) 10: erittäin tasainen < 0,5 < 1,0 9: tasainen 0,51 1,0 1,1 2,0 7-8: melko tasainen 1,1 1,5 2,1 3,0 5-6: melko epätasainen 1,51 2,0 3,1 4,0 4: epätasainen > 2,0 > 4, Induktiokeittoalueet Electrolux EHD 6670P-keittotason isommalla (halkaisija 210 mm) induktiokeittoalueella ja Gorenje EIT 690 C -keittotasolla mitattiin keittoalueiden ottotehoja sekä veden kuumenemisaikoja ja sähkönkulutuksia kattiloissa, joiden pohjan halkaisijat olivat mm keittoalueen halkaisijaa pienempiä. Electrolux EHD 6670P -keittotason isommalla induktiokeittoalueen veden kuumenemisaika ja sähkönkulutus mitattiin myös teho-toiminnolla Keittotasojen erikoisominaisuuksien kokeilu Alkukiehautusautomatiikkaa ja tavallista keittämistä verrattiin riisin ja perunoiden keittämisessä. Siemens ET73H501 -keittotasossa on tunnistinautomatiikka keittämiseen kahdella takimmaisella keittoalueella ja paistamiseen isoimmalla keittoalueella. Tunnistinautomatiikalla keittämistä kokeiltiin mittaamalla, pitääkö säädetty lämpötila paikkaansa eri lämpötila-alueilla, kun kattilassa on vettä tai öljyä. Lisäksi tunnistinautomatiikan toimivuutta kokeiltiin pastan ja riisin ja keittämisessä. Paistamista paistotunnistuksella kokeiltiin mittaamalla paistinpannun lämpötilaa eri asetuksilla (min, med. & max) ja käyttökokeissa ohukaisia paistamalla sekä jauhelihaa ruskistamalla. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 15

16 3.3 Pintalämpötilat SFS-EN , EN and Nordtest Remiss Nr : 12.1 Surface temperature while in use Liesien pintalämpötilojen mittauksessa sovellettiin standardeja SFS-EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus, Osa 1: Yleiset vaatimukset ja SFS-EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Erityisvaatimukset liesille, keittotasoille, uuneille ja vastaaville kotitalouskäyttöön tarkoitetuille laitteille. Pintalämpötilat mitattiin myös NORDTEST Remiss Nr (1986) mukaan lukuun ottamatta lämpötilan mittalaitetta. Vedellä täytetty uunipannu pantiin uunin keskimmäiselle kannattimelle. Uunin lämpötila säädettiin maksimiin. Kun uunin lämpötila oli vakiintunut, kuitenkin vähintään tunnin kuluttua virran kytkemisestä, pintalämpötilat mitattiin kahteen kertaan kymmenen minuutin välein lämpötilapiirturilla ja infrapunamittarilla. Sekä uunien lämpötilat että kalusteiden lämpeneminen ja lieden pintalämpötilat mitattiin YEW lämpötilapiirturilla, jossa käytettiin K-tyypin termoelementtejä. Pintalämpötilojen mittauksessa käytettiin myös Exergen D-261 C -infrapunamittaria. Standardista SFS-EN poiketen etupintojen lämpötiloja mittauksessa ei käytetty 75 mm:n koetinta. Uunit ja lattialiedet (Kuva 1) sijoitettiin mittauksen ajaksi mustalla mattavärillä maalattuihin kalusteisiin. Kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla kalusteiden lämpeneminen ja lieden pintalämpötilat mitattiin kolmessa uunin lämpötilassa ylä-alalämmöllä ja kiertoilmalla sekä grillaustoiminnolla. Lisäksi Electrolux EOC6690X- ja Siemens HB760760S -uunien pintalämpötilat mitattiin pyrolyyttisen puhdistusohjelman aikana. Lattialiesillä kalusteiden lämpeneminen ja lieden pintalämpötilat mitattiin kolmessa uunin lämpötilassa ylä-alalämmöllä sekä grillaustoiminnolla (Kuva 2). takaseinä X X X X X seinä X lattia Kuva 1. Lieden sijoittaminen koestusnurkkaan ja pintojen lämpenemisen mittauskohdat. Kuva on edestäpäin. 16 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

17 Uunien lämpötilat olivat seuraavat: /+4 astetta (SFS-EN ) astetta tai se arvo mikä saatiin lämpötilansäätimen korkeimmalla asettelulla, sen mukaan kumpi arvo oli pienempi maksimi ja uunissa oli vedellä täytetty uunipannu (NORDTEST Remiss Nr ). KEITTOTASO - takareuna, keskikohta - keskikohta - etureuna, oikea - etureuna, keskik. - etureuna, vasen LIEDEN ETUPINTA - kuumin valitsin - ohjaustaulu - turvasalpa - kahva - luukun yläosa - luukun ikkuna - luukun alaosa LIEDEN SIVUT - vasen sivu - oikea sivu SÄILYTYSLAATIKKO - kahva - yläosa Kuva 2. Lieden pintalämpötilojen mittauspisteet. Kussakin uunin lämpötilassa lieden pintojen, valitsimien, kahvojen ja turvasalvan sekä kalusteen lämpötilat mitattiin vähintään kaksi kertaa. Pintalämpötilat esitetään eri mittaustavoilla saatujen lukujen keskiarvona. 3.4 Uunit Uunin mitat IEC 60350: 6.3 Internal dimensions of ovens Uunin sisämitat mitattiin käytettävissä olevan tilan mukaan. Korkeus mitattiin ylävastuksen ja uunin pohjan välisenä etäisyytenä. Uunin leveys mitattiin käyttötilan sisämittana kannattimien välillä ja syvyys takaseinän ja suljetun uuninluu- Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 17

18 kun sisäpinnan välillä. Käyttötilavuus laskettiin näiden lukujen tulona ja tulos ilmoitettiin litroina. (IEC ) Leivinpellin paistoala mitattiin todellisena käyttöalana (syvyys x leveys) ja ilmoitettiin dm 2 :inä. Ritilän ala mitattiin myös todellisena käyttöalana (syvyys x leveys). Leveys mitattiin ritilän reunimmaisten pinnojen ulkoreunaan ja syvyys reunojen ulkoreunaan. Ritilän ala ilmoitettiin dm 2 :inä. Käytännössä paistoala kuvaa uunin kokoa paremmin kuin tilavuus Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus IEC 60350: 8.1 Preheating the empty oven Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus mitattiin IEC standardin mukaan. Termoelementin NiCr- ja Ni-langat oli kierretty yhteen. Termoelementit kiinnitettiin uunin käyttötilavuuden keskipisteeseen uuniritilää apuna käyttäen. Lämpötilanvalitsin asetettiin maksimiin, ei kuitenkaan grillausasentoon. Aika ja sähkönkulutus mitattiin nostettaessa uunin lämpötilaa ylä-alalämmöllä 180 K huoneenlämmöstä ja kiertoilmalla 155 K. Niissä liesissä, joissa oli pikakuumennus, koe tehtiin myös pikakuumennuksella. Koe toistettiin vähintään kaksi kertaa Lämpötilansäädön tarkkuus IEC 60350: 8.2 Accuracy of the control Koe tehtiin IEC standardin mukaan. Uuni kuumennettiin vakiolämpötilaan (5 päälle-pois -jaksoa) ja sen lämpötilaa mitattiin 2 4 päälle-pois -jakson ajan. Uunin keskilämpötilat laskettiin. Koe tehtiin standardin mukaisesti lämpötilavalitsimen säätöasennoilla 150 C, 200 C ja ylin merkitty. Ylimääräisenä kokeena standardiin verrattuna mitattiin uunin lämpötila lämpötilanvalitsimen alimmalla asettelulla ja asettelulla C. Alimmalla asettelulla uuni katsottiin vakiolämpöiseksi 1 5 päälle-pois -jakson jälkeen jakson pituudesta riippuen. Koe tehtiin sekä ylä-alalämmöllä että kiertoilmalla. Kokeita tehtiin vähintään kaksi rinnakkaista. Lämpötilan säädön tarkkuutta arvosteltaessa käytettiin Forbrugerstyrelsenin (1994) käyttämää asteikkoa 200 asteessa: Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Huono Erittäin huono poikkeama < 5 K 5 K < poikkeama < 10 K 10 K < poikkeama < 20 K 20 K < poikkeama < 30 K 30 K > poikkeama Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Work Efficiency Institute: Baking of same amount as small buns, energy consumption and heat distribution Työtehoseuran käyttämän menetelmän mukaan uunien paistokykyä verrattiin paistamalla sama taikinamäärä, ylä-alalämmöllä noin 4 kg (pikkupullina noin Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

19 kpl) ja kiertoilmalla noin 6,2 kg (pikkupullina noin 125 kpl). Uunillisten määrään vaikutti pellin paistoala. Pikkupullien ohje on liitteessä 1. Pikkupullat (n. 50 g/kpl) aseteltiin leivinpaperille tasaisin välein. Pullat kohotettiin ja paistettiin voitelematta yhtä pullaa lukuun ottamatta. Paisto tehtiin käyttöohjeen mukaisella kannattimella ja lämpötilassa kunnes väri näytti sopivalta. Jos paistolämpötila esitettiin lämpötilaalueena, esim ºC, lämpötilanvalitsin asetettiin ääriarvojen keskelle. Kiertoilmaa käytettäessä pullia paistettiin kahdella pellillä samanaikaisesti. Pullien määrä/pelti ja uunillisten määrä on esitetty liitteessä 2. Ensimmäinen pellillinen pantiin uuniin, kun termostaatti katkaisi virran ensimmäisen kerran. Loput uunilliset paistettiin peräkkäin termostaatin vaiheesta riippumatta. Jokaisessa uunissa oli vakiovarusteena kaksi peltiä. Ylä-alalämmöllä paistettaessa seuraava uunillinen pullia paistettiin aina jäähtyneellä pellillä. Kiertoilmalla paistettaessa käytettiin kuumia peltejä. Pullat punnittiin ja paistohäviö laskettiin. Kokeessa mitattiin esilämmitysaika, esilämmityksen sähkönkulutus, jokaisen uunillisen paistoaika ja sähkönkulutus. Pullien pinnan ja pohjan väri mitattiin Photovolt 575 -heijastuskykymittarilla, jossa käytettiin vihreää suodinta. Pullien värin keskiarvo osoittaa, ovatko paistoaika ja -lämpötila olleet sopivat. Pinnan ja pohjan värien keskiarvoja vertaamalla voidaan päätellä käytetyn kannattimen sopivuutta. Yksittäisten pullien väriluvuista laskettu keskihajonta kuvaa paistontasaisuutta. Kiertoilmalla paistettaessa saman uunillisen eri kannatintasolla paistettujen pellillisten paistontasaisuus laskettiin erikseen. Värin tasaisuuden arvostelussa Työtehoseuran käyttämä asteikko on seuraava: Väri lukema, % Arvosana Lukemien keskihajonta Arvosana liian vaalea alle 2,5 erittäin tasainen melko vaalea 2,6 4,5 tasainen sopiva 4,6 8,0 melko epätasainen melko tumma 8,1 12 epätasainen alle 10 liian tumma yli 12 erittäin epätasainen Kolme henkilöä arvosteli paistotuloksen tasaisuuden silmämääräisesti. Kaikkien uunien ylä-alalämmöllä paistetut pullat arvosteltiin samana päivänä. Myös kaikki kiertoilmalla paistetut pullat arvosteltiin samanaikaisesti. Silmämääräisessä arvostelussa paistontasaisuuden arvosteluasteikko oli seuraava: Pinnan ja pohjan väri Värin hajontalukuihin perustuva arvosana 1 = liian vaalea 0,00 0,30 = erittäin tasainen 2 = melko vaalea 0,31 0,60 = tasainen 3 = sopiva 0,61 0,90 = melko epätasainen 4 = liian tumma 0,91 = epätasainen Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 19

20 3.4.5 Lämmön jakaantuminen vaakatasossa; pikkuleipätangot IEC 60350: Heat distribution, Shortbread IEC standardin mukaan paistontasaisuutta mitattiin paistamalla tietynlaisia pikkuleipätankoja murotaikinasta. Pikkuleipätaikinan ohje on liitteessä 1. Pikkuleipätangot pursotettiin pellille leveyssuuntaan siten, että tankojen väli oli 10 mm ja niiden etäisyys pellin reunoista samoin 10 mm. Standardista poiketen pursottimen suulakkeen leveys oli 40 mm eikä 20 mm. Tankojen lukumäärä oli 5. Paistontasaisuus mitattiin sekä ylä-alalämpöä että kiertoilmaa käyttäen. Kokeessa käytettiin valmistajan suosittelemia paistolämpötiloja. Kun termostaatti katkaisi virran ensimmäisen kerran, pikkuleipäpelti asetettiin uuniin valmistajan ohjeiden mukaiselle kannatintasolle. Kiertoilmaa käytettäessä paistontasaisuus määritettiin sekä yksi pellillinen kerralla paistaen sekä 2 tai 3 pellillistä samanaikaisesti paistaen riippuen käyttöohjeen suosituksista ja käytettävissä olevien peltien lukumäärästä. Sopiva paistoaika määritettiin esikokeilla. Pikkuleipien pinnan ruskistumisen tuli olla 43 % + 5 %. Paistoaika mitattiin. Käytetyt kannatintasot, paistolämpötila ja -aika on esitetty liitteessä 2. Pikkuleipäpellin annettiin jäähtyä ritilällä vähintään 30 minuuttia ennen ruskeuden mittaamista Photovolt 575 -mittarilla. Mittauslaitetta liikutettiin pituussuunnassa pikkuleipätankoa pitkin, aloittaen ja lopettaen 20 mm:n päässä tangon päästä. Väri mitattiin 50 mm:n välein edellisestä mittauspisteestä. Varsinaisessa kokeessa pikkuleipiä paistettiin esikokeilla mitattu aika ja väri mitattiin jäähtyneenä viimeistään tunnin kuluessa paistamisesta. Seuraavat arvot laskettiin: pinnan väriero = pinnan maksimiarvo - pinnan minimiarvo pohjan väriero = pohjan maksimiarvo - pohjan minimiarvo pinnan värin keskiarvo pohjan värin keskiarvo pinnan ja pohjan ero = pinnan värin keskiarvo - pohjan värin keskiarvo Paistotuloksen tasaisuuden arvosanan antamiseen käytettiin Norjan SIFO:n ehdottamaa asteikkoa. (Hushållsspisar - Provningmetodik 1985) Asteikko: erittäin tasainen tasainen epätasainen epätasainen pinnan väriero < 12 % < 23 % < 35 % > 35 % pohjan väriero < 12 % < 23 % < 35 % > 35 % pinnan ja pohjan ero < 9 % < 19 % < 25 % > 25 % Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe EN Electric ovens for household use Methods for measuring the enenrgy consumption Energiamerkinnän mukainen koe EN (2001) tehtiin sekä ylä-alalämmöllä että kiertoilmalla. Ylä-alalämmön sijasta Miele H 4350 B -uunilla käytettiin ruskistus-toimintoa ja Siemens HB760760S-uunilla kevyt höyry -toimintoa, koska valmistajat ilmoittivat energialuokan em. toimintatapojen mukaan. 20 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162 - VI-ABCCo: PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1167 RYHMÄ 162

Lisätiedot

Sähkölieden valinta SÄHKÖLIESITYYPIT. TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2014 (680) Tutkija Tarja Marjomaa, TTS

Sähkölieden valinta SÄHKÖLIESITYYPIT. TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2014 (680) Tutkija Tarja Marjomaa, TTS TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2014 (680) Sähkölieden valinta Tutkija Tarja Marjomaa, TTS Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valintatilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien vuosien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Test report. Kuva 1. Vella II-uuni

Test report. Kuva 1. Vella II-uuni 101 Helsinki RukkIla VA K OLA Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 514 Test report Kuva 1. Vella

Lisätiedot

KODINKONEPAKETTI 1 RST

KODINKONEPAKETTI 1 RST KODINKONEPAKETTI 1 RST 05.09.2016 Monitoimiuuni PULL SYSTEM 6H - 175BX / 901010083 Integroitava uuni Monitoimi, 6 valmistusohjelmaa Näyttö aikatoiminnolla Ajastintoiminto Aquasliding puhdistustoiminto

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Liedet ja liesituulettimet

Liedet ja liesituulettimet Liedet ja liesituulettimet 2007 2008 SPIS_MIKRO_FLA KT07_FI.indd 1 07-08-31 07.23.59 Yksinkertaisempaa kuin koskaan! Lieden käyttö on nyt yhtä vaivatonta kuin sen valinta. Laadun tunne on käsin kosketeltavissa.

Lisätiedot

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti:

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4386 MERKKI Liite 1 Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4387 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: I II III Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. Laitteen mallin

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PEITTAUSKONE OVAS-KOMBI valmistusvuosi 1974 Seed treater OVAS-KOMBI year of manufacture 1974 (Finland)

PEITTAUSKONE OVAS-KOMBI valmistusvuosi 1974 Seed treater OVAS-KOMBI year of manufacture 1974 (Finland) VAKOLA Ruk kilo al:11 00001 Helsinki 100 122. Helsinki 53 41 61 kojo Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1975 Koetusselostus

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN &CO Helsinki Rukkila VAK LA Helsinki 43 41 61 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 496 Test report VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN valkoinen 1635* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Täyttömäärä: 8 kg k Energiatehokkuusluokka: A+++ -30% k Vuosittainen energiankulutus 137 kwh, perustuu 220 vakiopesuohjelmaan

Lisätiedot

Rasvakeitin, pöytämalli

Rasvakeitin, pöytämalli Electrolux 700HP sarja sisältää yli sata mallia, jotka on suunniteltu täyttämään parhaimman suorituskyvyn, luotettavuuden, energian säästön, turvallisuuden sekä ergonomisen käytön vaatimukset. Tuotteiden

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa?

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? Kysymys 1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa? 2. EXTRA-PÄHKINÄ (menee yli aiheen): Heität vettä kiukaalle. Miksi vesihöyry nousee voimakkaasti kiukaasta ylöspäin?

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Aeg integroitu jääkaappi SKD71800F0 Erittäin laadukas integroitu jääkaappi. Digitaalinäyttö tarkkaan lämpötilansäätöön. LED-valaistus takaa erinomaisen valaistuksen. Energialuokka A+. Käyttötilavuus 330

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSR38V73EU Erittäin laadukas jääviileäkaappi, jossa turvalasihyllyt tuovat mukavuutta kaapin käyttöön ja puhtaanapitoon. Kirkas vihanneslaatikko, jonka sisältö näkyy helposti. Elektroninen

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering Helsinki Rukkila VAKOLA Helsinki 43 41 61 PltäJänmökl VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1963 Koetusselostus 473 Test report WÄRTSILÄ-VÄKILANNOITTEENLEVITIN

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Lehdistötiedote heinäkuu 2011 Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Höyryuunin käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Syy siihen on höyryuunin avulla saatava loistava ruoanvalmistustulos.

Lisätiedot

VAKO LA. 1976 Koetusselostus 918 Test report

VAKO LA. 1976 Koetusselostus 918 Test report VAKO LA, 0.1.+ Rukklia ' 00001 Helsinki 100 12 Helsinki 53 41 61 Pitölönmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1976 Koetusselostus

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan:

N:o MERKKI Liite 1. Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: N:o 202 645 MERKKI Liite 1 Merkki on tehtävä seuraavan mallin mukaan: 646 N:o 203 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: Selitys I Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.

Lisätiedot

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE

Ene LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO ILMASTOINTIKONEEN MITTAUKSET...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 TUTUSTUMINEN

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

www.bosch-professional.fi

www.bosch-professional.fi Laadun takeena Bosch! Maailman ensimmäinen lattiapintalaser UUTUUS! Lattiapintalaser GSL 2 Professional Lopultakin voidaan tarkistaa lattioiden, kuten tasoitettujen tai valettujen betonilattioiden, epätasaisuudet

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A C9IMX9 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709222888 Induktiotaso 5 keittoaluella: Vasen taka: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vasen etu: Ø 145 mm,

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

2 tankkiset - sähkö - HD

2 tankkiset - sähkö - HD Electroluxin astianpesukonesarja on valmistettu tuottamaan asiakkaalle tehokas, taloudellinen ja ergonominen astianpesu.tuotesarjaan kuuluu lasinpesukoneet, edestä täytettävät koneet, kupukoneet, tunnelikoneet,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Puukattilat Puhdasta lämpöä

Puukattilat Puhdasta lämpöä www.jäspi.fi Puukattilat Puhdasta lämpöä Jäspi Econature 40 Jäspi YPV 40 Jäspi Stoker 40 Jäspi Ecopuu 25 Puukattila lämmitysjärjestelmänä Puulämmityksessä käytettävä puu (halko,klapi) on kotimainen, edullinen,

Lisätiedot

TOIMISTOHUONEEN LÄMPÖOLOSUHTEET KONVEKTIO- JA SÄTEILYJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMILLÄ

TOIMISTOHUONEEN LÄMPÖOLOSUHTEET KONVEKTIO- JA SÄTEILYJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMILLÄ TOIMISTOHUONEEN LÄMPÖOLOSUHTEET KONVEKTIO- JA SÄTEILYJÄÄHDYTYSJÄRJESTELMILLÄ Panu Mustakallio (1, Risto Kosonen (1,2, Arsen Melikov (3, Zhecho Bolashikov (3, Kalin Kostov (3 1) Halton Oy 2) Aalto yliopisto

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT GEO 312C. invertermaalämpöpumppu. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT GEO 312C invertermaalämpöpumppu www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa yli 15 000 maalämpö asennuksen kokemuksella IVT menestyi Tekniikan Maailman vertailussa Kaikille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY K022/A15/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KALIBROINTIKESKUS K022 (EN ISO/IEC 17025)

Lisätiedot

MUKULAKASVIEN KUORIMET

MUKULAKASVIEN KUORIMET MUKULAKASVIEN KUORIMET Kuorijoiden kammion ja pyörivän alustan erityiskestävä hiomapinta antaa tehokkaan kuorima tuloksen. Tuote tulee kuorijasta puhtaana ja vailla ruhjeita ja kuorimajätettä syntyy verraten

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla. Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA)

Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla. Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) Työkoneiden päästöt kuriin digitaalihydrauliikalla Dos. Matti Linjama Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) Paljonko tähän työtehtävään tarvitaan tehoa? Yhden lastaussyklin energia m*g*h = 20 kj Yksi

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin

TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Stravent. Radiaattorit. Lisa Panel. Paneeliradiaattori.

Stravent. Radiaattorit. Lisa Panel. Paneeliradiaattori. Stravent Radiaattorit Lisa Panel Paneeliradiaattori www.stravent.fi www.stravent.fi Lisa Panel ja Lisa Panel Integra paneeliradiaattorit Lisa Panel ja Lisa Panel Integra ovat todella lujatekoisia radiaattoreita,

Lisätiedot

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus.

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus. Märehtijä Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus Pötsin ph Ruokinta Väkevyys Arja Korhonen Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä Tutkimus tehty MTT Maaningan tutkimuskoeasemalla

Lisätiedot

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts

TEST REPORT Nro VTT-S Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts TEST REPORT Nro VTT-S-04515-08 19.5.008 Air tightness and strength tests for Furanflex exhaust air ducts Requested by: Hormex Oy TEST REPORT NRO VTT-S-04515-08 1 () Requested by Order Hormex Oy Linnanherrankuja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SUPERDOMUS. Hissiratkaisu hissittömään taloon

SUPERDOMUS. Hissiratkaisu hissittömään taloon SUPERDOMUS Hissiratkaisu hissittömään taloon SUPERDOMUS Hissiratkaisu hissittömään taloon HYDRAULIHISSI KUILUKUOPPA VAIN 200mm KONEIKKO JA OHJAUSYKSIKKÖ KONEIKKOKAAPISSA VAKIOVARUSTEET Korin seinät: muovipinnoite

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot