SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUK- SET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUK- SET 2004 2005"

Transkriptio

1 SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUK- SET Suorituskyky, energiatehokkuus, käyttöturvallisuus ja -ominaisuudet Anne Korhonen Arja Rytkönen Työtehoseuran raportteja ja oppaita 19 ISBN ISSN HELSINKI 2005

2 TYÖTEHOSEURA PL 28 (Melkonkatu 16 A) HELSINKI Tekijä(t) / Authors Anne Korhonen ja Arja Rytkönen Julkaisusarja ja numero Työtehoseuran raportteja ja oppaita 19 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Elokuu 2005 Toimeksiantaja / Commissioner Julkaisun nimi / Title SÄHKÖLIESIEN VERTAILUTUTKIMUKSET Suorituskyky, energiatehokkuus, käyttöturvallisuus ja -ominaisuudet / Comparitive studies of the electric cookers in Performance, energy efficiency, user safety and usability Tutkimuksen nimi / Name of research LIEDET Turvallisuus ja käyttöominaisuudet sekä suorituskyvyn ja vaatimuksenmukaisuuden mittaukset / The electric cookers in Safety and usability, the measurements of the performance and requirements. Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköliesien käyttöturvallisuutta, vaatimuksenmukaisuutta, suorituskykyä ja käyttöominaisuuksia. Tutkimuksen 1. osassa oli mukana viisi kalusteisiin sijoitettavaa keittotasoa ja uunia sekä 2. osassa kuusi 50 senttimetriä leveää lattialiettä. Kaikkien tutkittujen uunien energialuokat pitivät paikkansa, kun otettiin huomioon standardin EN sallima toleranssi. Kalusteisiin sijoitettavissa keittotasoissa ja uuneissa on elektroninen säätö sekä uuneissa myös kello, minkä vuoksi laitteet kuluttavat sähköä aina sähköverkkoon kytkettyinä. Kaikkien tutkittujen uunien ja liesien etupintojen lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Valitsimien ja uuninluukun kahvan korkeimmat mitatut lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Kaluste ei lämmennyt standardissa SFS-EN sallittua 65 K enempää yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Liesille annettiin kokonaisarvosanat, jotka muodostuivat suorituskyvystä, energiataloudellisuudesta, käyttöturvallisuudesta ja käyttöominaisuuksista. Arvosteluasteikko oli erittäin hyvä (5), hyvä (4), tyydyttävät (3), välttävä (2) ja huono (1). Kalusteisiin sijoitettavien keittotasojen kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävä- hyvän ja hyvän välillä ja uunien kokonaisarvosanat tyydyttävän ja hyvän välillä. Keittotasojen suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja käyttöomi-naisuuksissa. Kaikki uunit olivat suorituskyvyltään hyviä. Uunien suurimmat erot olivat käyttöominaisuuksissa. Suorituskyvyltään ja energiataloudellisuudeltaan lattialiedet olivat melko tasaisia. Niiden suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja -ominaisuuksissa. Lattialiesien kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävä-hyvästä (3,5) hyvään (4). Abstract The comparative study examined the performance, energy efficiency, usability and safety of electric cookers. The first part of the study included 5 built-in cookers and the second part 6 free standing cookers, 500 mm in breadth. The energy efficiency of ovens was listed as A or B which all ovens achieved within the tolerance level accepted in the standard EN The built-in cookers were electronically controlled, and the built-in ovens had clocks. These features use electricity, when an appliance is connected to the main electricity supply. The measured surface temperatures of the built-in ovens and the free stand-ing cookers fulfilled the requirements of standards SFS-EN and SFS The measured temperature of surrounding furniture fulfilled the requirements of standard SFS-EN except in the case of one appliance. Cookers were graded on the basis of their performance, energy efficiency, features related to their usability and user safety. The scale ranged from very good (5) to poor (1).The grades of the built-in hobs varied between satisfatorygood (3,5) good (4) and built-in ovens satisfactory (3) good (4). The biggest differences were in the usability of the hobs and ovens and in the user safety of the hobs. The performance of the ovens was graded good. There was no big differences in the performance and energy efficiency of the free standing cookers. The biggest differences were in the usability and user safety of the free standing cookers. Three free standing cookers were graded good (4) and other three satisfactory-good (3,5) Avainsanat / keywords sähköliesi, suorituskyky, käyttöominaisuudet, käyttöturvallisuus, energiatehokkuus / electric cooker, performance, usability, user safety, energy efficiency ISBN ISSN Yksikkö Työtehoseura, Kotitalousosasto PL 13, RAJAMÄKI puh (09) Kieli / Language Suomi / Finnish Sivuja / Pages 120 Myynti Työtehoseura PL 28, HELSINKI puh (09) Hinta / Price vain verkkoversiona

3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 ALKUSANAT... 5 TIIVISTELMÄ... 6 ABSTRACT JOHDANTO Tausta Tavoitteet TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkitut laitteet Tutkimusmenetelmät SUORITUS Koeolosuhteet ja mittalaitteet Keittotaso Keittoalueiden ja -levyjen ottotehot Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus Lämmön jakaantuminen keittolevyllä, ohukaisten paisto Induktiokeittoalueet Keittotasojen erikoisominaisuuksien kokeilu Pintalämpötilat Uunit Uunin mitat Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus Lämpötilansäädön tarkkuus Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Lämmön jakaantuminen vaakatasossa; pikkuleipätangot Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe Höyrynpoistoaukon toiminta Uunien erikoistoiminnot Uunin puhdistaminen Käyttöominaisuudet Liesien turvallisuus ja turvalaitteet Valmiustilojen mittaukset Yhteenveto eri ominaisuuksien suhteen Keittotasot Uunit Lattialiedet Uunien energiatehokkuus ja muu suorituskyky TULOKSET: 1. OSA, KALUSTEISIIN SIJOITETTAVAT LIEDET Keittotasot Tekniset tiedot Halkaisijat ja nimellistehot Ottotehot Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus Paistontasaisuus, ohukaisten paisto Induktiokeittoalueet...28 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 3

4 4.1.7 Alkukiehautusautomatiikka Tunnistinautomatiikka Käyttöominaisuudet Turvallisuus Uunit Tekniset tiedot Pintalämpötilat Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus Lämpötilansäädön tarkkuus Lämmön jakaantuminen vaakatasossa, pikkuleipätangot Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe Höyrynpoistoaukon toiminta Uunin puhdistaminen Muita kokeita Käyttöominaisuudet Turvallisuus Valmiustilan sähkönkulutus Yhteenveto eri ominaisuuksien suhteen Keittotaso Uunit TULOKSET; 2. OSA, LATTIALIEDET Tekniset tiedot Keittotasot Halkaisijat ja nimellistehot Ottotehot Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus Paistontasaisuus, ohukaisten paisto Pintalämpötilat Uunit Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus Lämpötilansäädön tarkkuus Lämmön jakaantuminen vaakatasossa, pikkuleipätangot Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe Höyrynpoistoaukon toiminta Käyttöominaisuudet Turvallisuus Yhteenveto eri ominaisuuksien suhteen UUNIEN ENERGIATEHOKKUUS JA MUU SUORITUSKYKY Uunitoiminnot Energiatehokkuus ja suorituskyky TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET...73 LÄHTEET Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

5 ALKUSANAT Viimeisin laaja Työtehoseurassa tehty sähköliesien vertailututkimus on vuodelta Sen jälkeen liesiin on tullut EU:n pakollinen energiamerkintä, joka korostaa uunin energiatehokkuutta vain tietyn tyyppisessä käytössä. Uunien energiamerkintä ei sisällä suorituskyvystä mitään tietoa. Nyt valmistunut Sähköliesien vertailututkimus oli kaksiosainen. Tutkimuksen 1. osassa selvitettiin kalusteisiin sijoitettavien keittotasojen ja uunien käyttöturvallisuutta, vaatimuksenmukaisuutta, suorituskykyä ja käyttöominaisuuksia. Vastaavia asioita tutkittiin 2. osassa 50 cm leveistä lattialiesistä. Tutkimuksia rahoittivat Turvatekniikan keskus, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus, liesien markkinoijat, Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto sekä Kuluttajavirasto. Tutkimus tehtiin Työtehoseuran kotitalousosastolla Rajamäellä elokuussa 2004 toukokuussa Mittaukset ja kokeet tekivät tutkijat Anne Korhonen ja Arja Rytkönen sekä tutkimusapulainen Sisko Kopponen. Tutkimuksen eri vaiheessa heitä avustivat Raili Alkula ja Sari Liski-Markkanen. Johtava tutkija Liisa Sillanpää osallistui tutkimukseen asiantuntijana. Valmiustilankulutukset mitattiin yhteistyössä VTT:n erikoistutkijan Hannu Pihalan kanssa. Kiitämme kaikkia tutkimuksen eri vaiheisiin osallistuneita henkilöitä. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 5

6 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköliesien käyttöturvallisuutta, vaatimuksenmukaisuutta, suorituskykyä ja käyttöominaisuuksia. Tutkimuksen 1. osassa oli mukana viisi kalusteisiin sijoitettavaa keittotasoa ja uunia sekä 2. osassa kuusi 50 senttimetriä leveää lattialiettä. Kalusteisiin sijoitettavat keittotasot olivat keraamisia keittotasoja. Niistä yksi oli induktiokeittotaso ja yhdessä oli kaksi induktioperiaatteella toimivaa keittoaluetta. Lattialiesissä oli valurautalevyt. Kalusteisiin sijoitettavat uunit olivat monitoimiuuneja, joissa oli ylä-alalämmön ja kiertoilmatoiminnon lisäksi muita toimintoja. Sen sijaan lattialiesissä oli ylä-alalämpöuunit. Keittotasojen hinnat olivat euroa ja uunien euroa. Keittotasojen liitäntätehot olivat 5,6 7,0 kw ja uunien 3,3 3,6 kw. Liesien hinnat olivat euroa ja liitäntätehot olivat 7,7 9,0 kw. Keittoalueiden nopeutta ja sähkönkulutusta verrattiin kuumentamalla vettä noin 15 asteesta noin 90 asteeseen (Δt = 75 K). Esimerkiksi halkaisijaltaan 145 mm:n keittoalueella vesilitran kuumentamiseen kului aikaa 5 8minuuttia ja sähköä 0,12 0,15. Vastaavasti samankokoisella valurautaisella salamalevyllä veden kuumentaminen kesti 7 8 minuuttia ja sähköä kului 0,18 0,20. Paistamiseen tarkoitetun levyn lämpötilan pysyvyyttä arvosteltiin paistamalla sarja ohukaisia. Kaikkien tutkittujen uunien ja liesien etupintojen lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Valitsimien ja uuninluukun kahvan korkeimmat mitatut lämpötilat olivat standardin SFS-EN sallimissa rajoissa. Kaluste ei lämmennyt standardissa SFS-EN sallittua 65 K enempää yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Peltien paistoalat olivat kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla dm² ja lattialiesissä 10,2 12,6 dm². Kalusteisiin sijoitettavien uunien esilämmitysaika yläalalämmöllä oli 7 14 minuuttia ja kiertoilmalla 6 8,5 minuuttia. Vastaavat sähkönkulutukset olivat 0,35 0,40 (ylä-alalämpö) ja 0,23 0,35 (kiertoilma). Lattialiesillä uunien esilämmitysaika oli 10,5 12,5 minuuttia ja vastaava sähkönkulutus 0,37 0,45. Ylä-alalämmöllä kalusteisiin sijoitettujen uunien alimmat mitatut lämpötilat olivat astetta ja korkeimmat astetta. Lämpötilan valitsimen asetuksella "200" uuneista mitatut lämpötilat olivat astetta. Kiertoilmalla alimmat mitatut lämpötilat olivat C ja korkeimmat astetta. Lämpötilan valitsimen asetuksella "200" uuneista mitatut lämpötilat olivat astetta. Lattialiesien uunien alimmat mitatut lämpötilat olivat astetta ja korkeimmat astetta. Lämpötilan valitsimen asetuksella "200" uuneista mitatut lämpötilat olivat astetta. Noin 4 kg taikinaa pikkupullina paistettuna kulutti ylä-alalämmöllä kalusteisiin sijoitetuilla uuneilla aikaa 1 h 9 min 1 h 51 min ja sähköä 1,4 1,7. Vastaavasti lattialiesillä aikaa meni aikaa 1 h 2 min 1 h 23 min ja sähköä 1,2 1,7 Wh. Pikkupullat paistuivat pinnalta erittäin tasaisesta melko tasaiseen. 6 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

7 Noin 6,2 kg taikinaa pikkupullina paistui kiertoilmalla 1 h:ssa 7 min:ssa 1 h:ssa 37 min:ssa ja sähköä kului 1,5 1,9. Pullat paistuivat epätasaisemmin kiertoilmalla paistettaessa kuin ylä-alalämmöllä paistettaessa. Standardipikkuleipätankojen paistontasaisuudet saivat kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla arvosanan erittäin tasaisesta melko epätasaiseen ylä-alalämmöllä ja kiertoilmaa käytettäessä erittäin tasaisesta epätasaiseen. Kaikki lattialiedet saivat pikkuleipien paistotasaisuudesta ylä-alalämmöllä arvosanan tasainen. Kaikkien tutkittujen uunienenergialuokat pitivät paikkansa, kun otettiin huomioon standardin EN sallima toleranssi. Tutkituissa kalusteisiin sijoitettavissa keittotasoissa ja uuneissa on elektroninen säätö sekä uuneissa myös kello, minkä vuoksi laitteet kuluttavat sähköä aina sähköverkkoon kytkettyinä. Keittotasojen valmiustilojen tehot vaihtelivat noin yhdestä watista noin kahdeksaan wattiin. Uunien valmiustilojen tehot olivat 0,1 4,1 wattia. Kahdesta kalusteisiin sijoitettavasta uunista höyryä tiivistyi vedeksi säilytyslaatikkoon 120 asteen (5 h) lämpötiloissa. Yhtä lattialiettä lukuun ottamatta kaikissa liesissä höyryä tiivistyi vedeksi säilytyslaatikkoon 120 asteen (5 h) lämpötiloissa. Kalusteisiin sijoitettavissa laitteissa oli elektroniikkaa, jonka ansiosta laitteissa oli erilaisia lisä- ja turvatoimintoja. Useimmat toiminnot olivat helppokäyttöisiä, mutta vaativat huolellista perehtymistä käyttöohjeeseen. Liesille annettiin kokonaisarvosanat, jotka muodostuivat suorituskyvystä, energiataloudellisuudesta, käyttöturvallisuudesta ja käyttöominaisuuksista. Arvosteluasteikko oli erittäin hyvä (5), hyvä (4), tyydyttävät (3), välttävä (2) ja huono (1). Kalusteisiin sijoitettavien keittotasojen kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävä-hyvän ja hyvän välillä ja uunien kokonaisarvosanat tyydyttävän ja hyvän välillä. Keittotasojen suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja käyttöominaisuuksissa. Kaikki uunit olivat suorituskyvyltään hyviä. Uunien suurimmat erot olivat käyttöominaisuuksissa. Suorituskyvyltään ja energiataloudellisuudeltaan lattialiedet olivat melko tasaisia. Niiden suurimmat erot olivat käyttöturvallisuudessa ja -ominaisuuksissa. Lattialiesien kokonaisarvosanat vaihtelivat tyydyttävähyvästä (3,5) hyvään (4). Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 7

8 ABSTRACT The comparative study examined the performance, energy efficiency, usability and safety of electric cookers. The first part of the study included 5 built-in cookers and the second part 6 free standing cookers, 500 mm in breadth. The built-in hobs were glass ceramic hobs. One hob was induction hob and one hob had two induction cooking zone. The free standing cookers had hot plates. The built-in ovens were combined ovens. The free standing cookers had traditional ovens. The prices of the built-in hobs varied between euros and the builtin ovens between euros. The power inputs of the built-in hobs were kw and kw for built-in ovens. The prices of the free standing cookers were euros. The power inputs of the free standing cookers varied between kw. The ability to heat water was measured. For instance, a cooking zone 145 mm in diameter cooked 1 litre of water in 5-8 minutes consuming 0,12 0,15. A quick-heating plate 145 mm in diameter cooked water in 7 8 minutes consuming 0,18 0,20. The heat distribution of frying area was checked by cooking 8 pancakes. The measured surface temperatures of the built-in ovens and the free standing cookers fulfilled the requirements of standards SFS-EN and SFS The measured temperature of surrounding furniture fulfilled the requirements of standard SFS-EN except in the case of one appliance. The areas of the baking sheets were dm 3 (the built-in ovens) and 10,2 12,6 dm 3 (the free standing cookers). The preheating time of the ovens varied between 7 14 minutes (the built-in ovens) and 10 12,5 minutes (the free standing cookers) and the corresponding energy consumption were 0,35 0,40 (the built-in ovens) and 0,37 0,45 (the free standing cookers), when conventional heating (ΔT 180 K) was used. By using the forced air circulation the preheating time of the built-in ovens were 6 8,5 minutes and corresponding energy consumption 0,23 0,35. The lowest measured temperatures of the built-in ovens by using conventional heating were C and the highest ones were C. The temperatures C were measured in the oven, when the temperature setting 200 was used. When forced air circulation was used, the lowest measured temperatures of the built-in ovens were C and the highest ones were C. The temperatures C were measured in the oven, when the temperature setting 200 was used. The lowest measured temperatures of the free standing cookers were C and the highest ones were C. The temperatures C were measured in the oven, when the temperature setting 200 was used. A dough batch of about 4 kg, baked as small buns, took 1 h 9 min 1 h 51 min (the built-in ovens) and 1 h 2 min 1 h 23 min (the free standing cookers) and the corresponding energy consumption were 1,4 1,7 (the built-in ovens) and 1,2 1,7 (the free standing cookers), when conventional heating was 8 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

9 used. The evenness of browning was evaluated to be from fairly uneven to very even, when small buns were baked. A dough batch of about 6,2 kg, baked as small buns, took 1 h 7 min 1 h 37 min by using forced air circulation (the built-in ovens) and the corresponding energy consumption was 1,5 1,9 (the built-in ovens). The evenness of browning was more uneven when forced air circulation was used, than with conventional heating. In the heat distribution test, the evenness of browning was checked by measuring the colour of shortbreads. The results of the built-in ovens varied from fairly uneven to very even, when conventional heating was used and from uneven to very even, when forced air circulation was used. The results of the free standing cookers were even by using conventional heating. The energy efficiency of ovens was listed as A or B which all ovens achieved within the tolerance level accepted in the standard EN The built-in cookers were electronically controlled, and the built-in ovens had clocks. These features use electricity, when an appliance is connected to the main electricity supply. The standby power of the built-in hobs varied between 1-8 W and the built-in ovens 0,1 4,1 W. Steam was condensed into water on the windows of two built-in ovens and five free standing cookers, when ovens inside temperature was +120 C. Cookers were graded on the basis of their performance, energy efficiency, features related to their usability and user safety. The scale ranged from very good (5) to poor (1).The grades of the built-in hobs varied between satisfactory-good (3,5) good (4) and built-in ovens satisfactory (3) good (4). The biggest differences were in the usability of the hobs and ovens and in the user safety of the hobs. The performance of the ovens was graded good. There was no big difference in the performance and energy efficiency of the free standing cookers. The biggest differences were in the usability and user safety of the free standing cookers. Three free standing cookers were graded good (4) and other three satisfactory-good (3,5). Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 9

10 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Liesi on keskeisin kodinkone. Asumismuodot ja ruokakunnat erilaistuvat. Lähitulevaisuudessa kotona asuvien vanhusten määrä kasvaa. Työssä käyvien vanhempien lapset käyttävät kodinkoneita yhä nuorempina itsenäisesti. On tärkeää, että erilaisiin tarpeisiin osataan valita sopiva liesi. Käyttäjät ja muun muassa vanhustyöntekijät ovat pitkään vaatineet liesiin turvallisuutta parantavia ominaisuuksia. Niitä on jossain määrin jo tullut markkinoiden liesiin. On tärkeää, että valintatilanteessa ostajalla on tieto, toimiiko jokin mainostettu ominaisuus ostajalle tärkeässä tarkoituksessa. Sähköuunien energiamerkintä tuli pakolliseksi EU:n pakollinen energiamerkintä korostaa uunin energiatehokkuutta vain tietyntyyppisessä (noin kilon paistin kypsennys) käytössä. Uunien energiamerkintä ei sisällä suorituskyvystä mitään tietoa. Kuluttajat haluavat energiamerkintään enemmän tietoa. Stand by -teknologian toteutuksessa on energian kulutuksen kannalta suuria eroja. Valmius-tilankulutus voi osoittautua merkittäväksi liesien sähkön kokonaiskulutuksessa, koska liesi on tyypillisesti kiinteästi sähköverkkoon liitettävä laite. 1.2 Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa markkinoilla olevien liesien käyttöturvallisuutta lisäävät ominaisuudet ja lisävarusteet sekä niiden saatavuus tuottaa viranomaisille ja kuluttajille tietoa liesien käyttö- ja sähköturvallisuutta lisäävistä ominaisuuksista ja kokeilla niiden toimivuutta tarkistaa (pistokokein) liesien pintalämpötilojen ja uunien energiamerkinnän vaatimuksenmukaisuus osallistua liesien ajankohtaiseen standardisointiin teknisen komitean TC 59 -alueella (IEC, CLC) tuottaa kuluttajaneuvontaan tietoa markkinoiden liesien suorituskyvystä ja käyttöominaisuuksista. 10 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

11 2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 2.1 Tutkitut laitteet Tutkimuksessa oli mukana viisi kalusteisiin sijoitettavaa keittotasoa ja uunia sekä kuusi 50 senttimetriä leveää lattialiettä. Maahantuojat ja valmistajat toimittivat liedet myyntipakkauksissa. Poikkeuksena oli Siemens HN22229 SK -liesi, joka ostettiin. Muut liedet olivat lainassa. Tutkitut liedet olivat seuraavat: Keittotasot Bosch PKN 675T01 Electrolux EHD 6670 P Gorenje EIT690C Miele KM 544 Siemens ET 73H501 Uunit Bosch HBN33R550S Electrolux EOC6690X Gorenje B9000 E Miele H 4350 B Siemens HB S Lattialiedet Gorenje E 234W Gram EK 50 UMHJS Helkama HET 50 Rosenlew RTL 504 Siemens HN22229 SK UPO C Tutkimusmenetelmät Liesien suorituskyky mitattiin pääasiassa standardin IEC (1999) mukaisesti. Uunien ja keittotasojen erikoisominaisuuksia kokeiltiin käyttöohjeiden mukaisesti. Käytetty menetelmä on mainittu kunkin kokeen työselosteen alussa. Uunien pintalämpötilojen mittauksessa sovellettiin standardeja SFS-EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus, Osa 1: Yleiset vaatimukset ja EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Erityisvaatimukset liesille, keittotasoille, uuneille ja vastaaville kotitalouskäyttöön tarkoitetuille laitteille. Lisäksi pintalämpötilat mitattiin menetelmäehdotuksen NORDTEST RE- MISS Nr (1986) mukaan. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 11

12 Käytännön paistokokeista pikkupullien paistaminen tehtiin Työtehoseuran menetelmän mukaisesti. Liesien käsiteltävyyttä arvosteltaessa käytettiin Ruotsin Konsumentverketissä kehitettyä menetelmää Hushållsapparaters ergonomiska egenskaper. Käyttöohjeiden ja vastaavan informaation arvostelun perustana käytettiin SFS-opasta 1 Kulutustavaroiden käyttöohjeet (1998). Turvaominaisuuksien toimintaperiaatteet selvitettiin kokeilemalla niitä. 12 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

13 3 SUORITUS 3.1 Koeolosuhteet ja mittalaitteet Koehuoneen lämpötila oli 20 C + 5 C. Jännite oli vakio 230 V + 1%. Jännitevakaaja oli Philips PE 1604 (1220 V / 10 / 20 kva). Huoneen ja uunien lämpötilat mitattiin YEW lämpötilapiirturilla, jossa käytettiin K-tyypin termoelementtejä. Lisäksi pintalämpötilojen mittauksessa käytettiin Exergen D-261 C -infrapunamittaria. Lämpötiloja mitattiin myös Comark pikalämpömittarilla. Ajat mitattiin aikatutkimuskelloilla ja sähkönkulutus SOAR MW-200 -energia-tehomittareilla. Ohukaisten paistotulosten arvostelussa käytettiin väristandardia BS 3999, Part 5 G. Pullien paistontasaisuus arvosteltiin silmämääräisesti ja mitattiin Photovolt 575 -mittarilla, jota käytettiin myös pikkuleipien paistontasaisuuden mittaamisessa. 3.2 Keittotaso Keittoalueiden ja -levyjen ottotehot SFS and Nordtest Remiss Nr : Control of boiling plates Kalusteisiin sijoitettavien keraamisten keittotasojen keittoalueiden ottoteho ja keskimääräinen ottoteho mitattiin ensin pienimmällä valitsimen tehonasettelulla, sitten noin joka toisella sekä korkeimmalla asettelulla, yhteensä 5 eri asettelulla. Soikeiden tai suorakaiteen muotoisten keittoalueiden ottotehoja ei mitattu sopivien keittoastioiden puuttuessa. Valurautaisten keittolevyjen ottoteho ja keskimääräinen ottoteho mitattiin kaikilla valitsimen tehonasettelulla. Kokeet tehtiin standardeja SFS 4561(1980), IEC 350 ja Nordtest Remiss Nr (1986) soveltaen. Edellä mainituista menetelmistä poikettiin siten, että alumiinilieriön sijaista kokeissa käytettiin kuormana vedellä täytettyä teräskattilaa. Kokeessa käytettiin Hackman Designorin All Steel -teräskattiloita. Kattilat olivat keittoalueen ja -levyn koosta riippuen seuraavanlaiset: Kattilan Keittoalueen/levyn halkaisija valmistaja malli pohjan Ø tilavuus mm Hackman All Steel 147 mm 2,0 l mm Hackman All Steel 180 mm 3,0 l > 180 mm Hackman All Steel 221 mm 6,0 l Keittolevylle asetettiin kattila, jossa oli noin +20 asteista vettä. Veden lämpötilan tuli pysyä alle +100 asteen. Tarvittaessa vesi vaihdettiin viileämpään. Keraamisilla keittoalueilla mitattiin kymmeneen täyteen "päälle-pois" jaksoon kuluva aika, "päällä" jaksoihin kuluva aika, ottoteho ja sähkönkulutus. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 13

14 Niiden perusteella laskettiin keskimääräinen ottoteho seuraavaa kaavaa käyttäen: Pa = P x Te Te + Ta Pa = keskimääräinen ottoteho P = nimellisottoteho Te = "päällekytkentäaika" Ta = "poiskytkentäaika" Valurautalevyillä ottotehoa ja sähkönkulutusta mitattiin 10 minuuttia. Sähkönkulutuksen perusteella laskettiin keskimääräinen ottoteho Veden kuumennusaika ja sähkönkulutus IEC 60350: 7.1 Ability to heat water Kokeessa käytettiin Hackman Designorin All Steel-kattiloita, jotka ovat ruostumatonta terästä. Kattilassa ei menetelmästandardista poiketen ollut kantta. Veden lämpötilaa mitattiin Comark 2001-pikalämpömittarilla ja vettä sekoitettiin sen mittapäällä. Kokeessa mitattiin aika ja sähkönkulutus nostettaessa veden lämpötilaa ºC:sta 75 astetta tehonvalitsimen korkeimmalla asettelulla. Rinnakkaisia kokeita tehtiin vähintään kaksi. (IEC ) Kuumennettavat vesimäärät olivat keittolevyn koosta riippuen seuraavat: keittolevyn/-alueen halkaisija, mm vesimäärä, l <145 1,0 145 ja < 180 1,5 > 180 ja < 220 2, Lämmön jakaantuminen keittolevyllä, ohukaisten paisto IEC 60350: 7.3 Heat distribution Kokeen tarkoituksena on selvittää lämmön jakaantumista keittoalueella sekä lämpötilan pysymistä tasaisena pitkähkön ajan kuluessa. Lämmön jakaantumisen tasaisuutta keittoalueella tutkittiin paistamalla paistamiseen tarkoitetulla keittoalueella tai -levyllä (=suurin ja tehokkain keittoalue tai -levy) 8 ohukaista peräkkäin. Käytettyjen keittoalueiden halkaisijat olivat kalusteisiin sijoitettavilla keittotasoilla 210 mm ja nimellistehot 2,2 kw. Poikkeuksena oli Gorenje EIT 690C -keittotaso, jossa kaikki keittoalueet ovat halkaisijaltaan 180 mm ja nimellisteholtaan 2,8 kw. Lattialiesissä käytettyjen keittolevyjen halkaisijat olivat 180 mm ja nimellistehot 2,0 kw. Esikokeiden avulla määriteltiin sopivat tehonvalitsimen asettelut. Kokeessa käytettiin pinnoitettuja Hot pans -paistinpannuja (Hackman Designor). Kun keittoalueen tai levyn halkaisija oli 180 mm, yhteen ohukaiseen käytet- 14 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

15 tiin taikinaa 55 ml. Kun keittoalueen halkaisija oli suurempi kuin 180 mm, taikinamäärä ohukaista kohti oli 85 ml. Paistinpannu kuumennettiin n asteeksi. Ohukaisia paistettiin ensimmäiseltä puolelta halkaisijaltaan 180 mm keittoalueella s ja halkaisijaltaan 220 mm:n keittolevyllä tai -alueella sekuntia. Toiselta puolelta ohukaista paistettiin kunnes se oli väriltään kullanruskea. Tehonvalitsimen asettelua ei muutettu paistamisen aikana. Ohukaistaikinan ohje on liitteessä 1. Ohukaisten värin tasaisuus arvosteltiin silmämääräisesti ensimmäiseltä puolelta käyttäen väristandardia BS 3999: Part 5G. Ohukainen jaettiin neljään osaan ja kunkin osan väri määriteltiin. Kaikkien liesien ohukaiset arvosteltiin samalla kertaa. (IEC ) Arvosteluasteikko oli seuraava: Väriero Sarjassa ohukaista kohden (ka) (maksimi) 10: erittäin tasainen < 0,5 < 1,0 9: tasainen 0,51 1,0 1,1 2,0 7-8: melko tasainen 1,1 1,5 2,1 3,0 5-6: melko epätasainen 1,51 2,0 3,1 4,0 4: epätasainen > 2,0 > 4, Induktiokeittoalueet Electrolux EHD 6670P-keittotason isommalla (halkaisija 210 mm) induktiokeittoalueella ja Gorenje EIT 690 C -keittotasolla mitattiin keittoalueiden ottotehoja sekä veden kuumenemisaikoja ja sähkönkulutuksia kattiloissa, joiden pohjan halkaisijat olivat mm keittoalueen halkaisijaa pienempiä. Electrolux EHD 6670P -keittotason isommalla induktiokeittoalueen veden kuumenemisaika ja sähkönkulutus mitattiin myös teho-toiminnolla Keittotasojen erikoisominaisuuksien kokeilu Alkukiehautusautomatiikkaa ja tavallista keittämistä verrattiin riisin ja perunoiden keittämisessä. Siemens ET73H501 -keittotasossa on tunnistinautomatiikka keittämiseen kahdella takimmaisella keittoalueella ja paistamiseen isoimmalla keittoalueella. Tunnistinautomatiikalla keittämistä kokeiltiin mittaamalla, pitääkö säädetty lämpötila paikkaansa eri lämpötila-alueilla, kun kattilassa on vettä tai öljyä. Lisäksi tunnistinautomatiikan toimivuutta kokeiltiin pastan ja riisin ja keittämisessä. Paistamista paistotunnistuksella kokeiltiin mittaamalla paistinpannun lämpötilaa eri asetuksilla (min, med. & max) ja käyttökokeissa ohukaisia paistamalla sekä jauhelihaa ruskistamalla. Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 15

16 3.3 Pintalämpötilat SFS-EN , EN and Nordtest Remiss Nr : 12.1 Surface temperature while in use Liesien pintalämpötilojen mittauksessa sovellettiin standardeja SFS-EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus, Osa 1: Yleiset vaatimukset ja SFS-EN Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Erityisvaatimukset liesille, keittotasoille, uuneille ja vastaaville kotitalouskäyttöön tarkoitetuille laitteille. Pintalämpötilat mitattiin myös NORDTEST Remiss Nr (1986) mukaan lukuun ottamatta lämpötilan mittalaitetta. Vedellä täytetty uunipannu pantiin uunin keskimmäiselle kannattimelle. Uunin lämpötila säädettiin maksimiin. Kun uunin lämpötila oli vakiintunut, kuitenkin vähintään tunnin kuluttua virran kytkemisestä, pintalämpötilat mitattiin kahteen kertaan kymmenen minuutin välein lämpötilapiirturilla ja infrapunamittarilla. Sekä uunien lämpötilat että kalusteiden lämpeneminen ja lieden pintalämpötilat mitattiin YEW lämpötilapiirturilla, jossa käytettiin K-tyypin termoelementtejä. Pintalämpötilojen mittauksessa käytettiin myös Exergen D-261 C -infrapunamittaria. Standardista SFS-EN poiketen etupintojen lämpötiloja mittauksessa ei käytetty 75 mm:n koetinta. Uunit ja lattialiedet (Kuva 1) sijoitettiin mittauksen ajaksi mustalla mattavärillä maalattuihin kalusteisiin. Kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla kalusteiden lämpeneminen ja lieden pintalämpötilat mitattiin kolmessa uunin lämpötilassa ylä-alalämmöllä ja kiertoilmalla sekä grillaustoiminnolla. Lisäksi Electrolux EOC6690X- ja Siemens HB760760S -uunien pintalämpötilat mitattiin pyrolyyttisen puhdistusohjelman aikana. Lattialiesillä kalusteiden lämpeneminen ja lieden pintalämpötilat mitattiin kolmessa uunin lämpötilassa ylä-alalämmöllä sekä grillaustoiminnolla (Kuva 2). takaseinä X X X X X seinä X lattia Kuva 1. Lieden sijoittaminen koestusnurkkaan ja pintojen lämpenemisen mittauskohdat. Kuva on edestäpäin. 16 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

17 Uunien lämpötilat olivat seuraavat: /+4 astetta (SFS-EN ) astetta tai se arvo mikä saatiin lämpötilansäätimen korkeimmalla asettelulla, sen mukaan kumpi arvo oli pienempi maksimi ja uunissa oli vedellä täytetty uunipannu (NORDTEST Remiss Nr ). KEITTOTASO - takareuna, keskikohta - keskikohta - etureuna, oikea - etureuna, keskik. - etureuna, vasen LIEDEN ETUPINTA - kuumin valitsin - ohjaustaulu - turvasalpa - kahva - luukun yläosa - luukun ikkuna - luukun alaosa LIEDEN SIVUT - vasen sivu - oikea sivu SÄILYTYSLAATIKKO - kahva - yläosa Kuva 2. Lieden pintalämpötilojen mittauspisteet. Kussakin uunin lämpötilassa lieden pintojen, valitsimien, kahvojen ja turvasalvan sekä kalusteen lämpötilat mitattiin vähintään kaksi kertaa. Pintalämpötilat esitetään eri mittaustavoilla saatujen lukujen keskiarvona. 3.4 Uunit Uunin mitat IEC 60350: 6.3 Internal dimensions of ovens Uunin sisämitat mitattiin käytettävissä olevan tilan mukaan. Korkeus mitattiin ylävastuksen ja uunin pohjan välisenä etäisyytenä. Uunin leveys mitattiin käyttötilan sisämittana kannattimien välillä ja syvyys takaseinän ja suljetun uuninluu- Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 17

18 kun sisäpinnan välillä. Käyttötilavuus laskettiin näiden lukujen tulona ja tulos ilmoitettiin litroina. (IEC ) Leivinpellin paistoala mitattiin todellisena käyttöalana (syvyys x leveys) ja ilmoitettiin dm 2 :inä. Ritilän ala mitattiin myös todellisena käyttöalana (syvyys x leveys). Leveys mitattiin ritilän reunimmaisten pinnojen ulkoreunaan ja syvyys reunojen ulkoreunaan. Ritilän ala ilmoitettiin dm 2 :inä. Käytännössä paistoala kuvaa uunin kokoa paremmin kuin tilavuus Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus IEC 60350: 8.1 Preheating the empty oven Uunin kuumenemisaika ja sähkönkulutus mitattiin IEC standardin mukaan. Termoelementin NiCr- ja Ni-langat oli kierretty yhteen. Termoelementit kiinnitettiin uunin käyttötilavuuden keskipisteeseen uuniritilää apuna käyttäen. Lämpötilanvalitsin asetettiin maksimiin, ei kuitenkaan grillausasentoon. Aika ja sähkönkulutus mitattiin nostettaessa uunin lämpötilaa ylä-alalämmöllä 180 K huoneenlämmöstä ja kiertoilmalla 155 K. Niissä liesissä, joissa oli pikakuumennus, koe tehtiin myös pikakuumennuksella. Koe toistettiin vähintään kaksi kertaa Lämpötilansäädön tarkkuus IEC 60350: 8.2 Accuracy of the control Koe tehtiin IEC standardin mukaan. Uuni kuumennettiin vakiolämpötilaan (5 päälle-pois -jaksoa) ja sen lämpötilaa mitattiin 2 4 päälle-pois -jakson ajan. Uunin keskilämpötilat laskettiin. Koe tehtiin standardin mukaisesti lämpötilavalitsimen säätöasennoilla 150 C, 200 C ja ylin merkitty. Ylimääräisenä kokeena standardiin verrattuna mitattiin uunin lämpötila lämpötilanvalitsimen alimmalla asettelulla ja asettelulla C. Alimmalla asettelulla uuni katsottiin vakiolämpöiseksi 1 5 päälle-pois -jakson jälkeen jakson pituudesta riippuen. Koe tehtiin sekä ylä-alalämmöllä että kiertoilmalla. Kokeita tehtiin vähintään kaksi rinnakkaista. Lämpötilan säädön tarkkuutta arvosteltaessa käytettiin Forbrugerstyrelsenin (1994) käyttämää asteikkoa 200 asteessa: Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Huono Erittäin huono poikkeama < 5 K 5 K < poikkeama < 10 K 10 K < poikkeama < 20 K 20 K < poikkeama < 30 K 30 K > poikkeama Saman määrän paistaminen ja paistontasaisuus, pikkupullat Work Efficiency Institute: Baking of same amount as small buns, energy consumption and heat distribution Työtehoseuran käyttämän menetelmän mukaan uunien paistokykyä verrattiin paistamalla sama taikinamäärä, ylä-alalämmöllä noin 4 kg (pikkupullina noin Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

19 kpl) ja kiertoilmalla noin 6,2 kg (pikkupullina noin 125 kpl). Uunillisten määrään vaikutti pellin paistoala. Pikkupullien ohje on liitteessä 1. Pikkupullat (n. 50 g/kpl) aseteltiin leivinpaperille tasaisin välein. Pullat kohotettiin ja paistettiin voitelematta yhtä pullaa lukuun ottamatta. Paisto tehtiin käyttöohjeen mukaisella kannattimella ja lämpötilassa kunnes väri näytti sopivalta. Jos paistolämpötila esitettiin lämpötilaalueena, esim ºC, lämpötilanvalitsin asetettiin ääriarvojen keskelle. Kiertoilmaa käytettäessä pullia paistettiin kahdella pellillä samanaikaisesti. Pullien määrä/pelti ja uunillisten määrä on esitetty liitteessä 2. Ensimmäinen pellillinen pantiin uuniin, kun termostaatti katkaisi virran ensimmäisen kerran. Loput uunilliset paistettiin peräkkäin termostaatin vaiheesta riippumatta. Jokaisessa uunissa oli vakiovarusteena kaksi peltiä. Ylä-alalämmöllä paistettaessa seuraava uunillinen pullia paistettiin aina jäähtyneellä pellillä. Kiertoilmalla paistettaessa käytettiin kuumia peltejä. Pullat punnittiin ja paistohäviö laskettiin. Kokeessa mitattiin esilämmitysaika, esilämmityksen sähkönkulutus, jokaisen uunillisen paistoaika ja sähkönkulutus. Pullien pinnan ja pohjan väri mitattiin Photovolt 575 -heijastuskykymittarilla, jossa käytettiin vihreää suodinta. Pullien värin keskiarvo osoittaa, ovatko paistoaika ja -lämpötila olleet sopivat. Pinnan ja pohjan värien keskiarvoja vertaamalla voidaan päätellä käytetyn kannattimen sopivuutta. Yksittäisten pullien väriluvuista laskettu keskihajonta kuvaa paistontasaisuutta. Kiertoilmalla paistettaessa saman uunillisen eri kannatintasolla paistettujen pellillisten paistontasaisuus laskettiin erikseen. Värin tasaisuuden arvostelussa Työtehoseuran käyttämä asteikko on seuraava: Väri lukema, % Arvosana Lukemien keskihajonta Arvosana liian vaalea alle 2,5 erittäin tasainen melko vaalea 2,6 4,5 tasainen sopiva 4,6 8,0 melko epätasainen melko tumma 8,1 12 epätasainen alle 10 liian tumma yli 12 erittäin epätasainen Kolme henkilöä arvosteli paistotuloksen tasaisuuden silmämääräisesti. Kaikkien uunien ylä-alalämmöllä paistetut pullat arvosteltiin samana päivänä. Myös kaikki kiertoilmalla paistetut pullat arvosteltiin samanaikaisesti. Silmämääräisessä arvostelussa paistontasaisuuden arvosteluasteikko oli seuraava: Pinnan ja pohjan väri Värin hajontalukuihin perustuva arvosana 1 = liian vaalea 0,00 0,30 = erittäin tasainen 2 = melko vaalea 0,31 0,60 = tasainen 3 = sopiva 0,61 0,90 = melko epätasainen 4 = liian tumma 0,91 = epätasainen Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005) 19

20 3.4.5 Lämmön jakaantuminen vaakatasossa; pikkuleipätangot IEC 60350: Heat distribution, Shortbread IEC standardin mukaan paistontasaisuutta mitattiin paistamalla tietynlaisia pikkuleipätankoja murotaikinasta. Pikkuleipätaikinan ohje on liitteessä 1. Pikkuleipätangot pursotettiin pellille leveyssuuntaan siten, että tankojen väli oli 10 mm ja niiden etäisyys pellin reunoista samoin 10 mm. Standardista poiketen pursottimen suulakkeen leveys oli 40 mm eikä 20 mm. Tankojen lukumäärä oli 5. Paistontasaisuus mitattiin sekä ylä-alalämpöä että kiertoilmaa käyttäen. Kokeessa käytettiin valmistajan suosittelemia paistolämpötiloja. Kun termostaatti katkaisi virran ensimmäisen kerran, pikkuleipäpelti asetettiin uuniin valmistajan ohjeiden mukaiselle kannatintasolle. Kiertoilmaa käytettäessä paistontasaisuus määritettiin sekä yksi pellillinen kerralla paistaen sekä 2 tai 3 pellillistä samanaikaisesti paistaen riippuen käyttöohjeen suosituksista ja käytettävissä olevien peltien lukumäärästä. Sopiva paistoaika määritettiin esikokeilla. Pikkuleipien pinnan ruskistumisen tuli olla 43 % + 5 %. Paistoaika mitattiin. Käytetyt kannatintasot, paistolämpötila ja -aika on esitetty liitteessä 2. Pikkuleipäpellin annettiin jäähtyä ritilällä vähintään 30 minuuttia ennen ruskeuden mittaamista Photovolt 575 -mittarilla. Mittauslaitetta liikutettiin pituussuunnassa pikkuleipätankoa pitkin, aloittaen ja lopettaen 20 mm:n päässä tangon päästä. Väri mitattiin 50 mm:n välein edellisestä mittauspisteestä. Varsinaisessa kokeessa pikkuleipiä paistettiin esikokeilla mitattu aika ja väri mitattiin jäähtyneenä viimeistään tunnin kuluessa paistamisesta. Seuraavat arvot laskettiin: pinnan väriero = pinnan maksimiarvo - pinnan minimiarvo pohjan väriero = pohjan maksimiarvo - pohjan minimiarvo pinnan värin keskiarvo pohjan värin keskiarvo pinnan ja pohjan ero = pinnan värin keskiarvo - pohjan värin keskiarvo Paistotuloksen tasaisuuden arvosanan antamiseen käytettiin Norjan SIFO:n ehdottamaa asteikkoa. (Hushållsspisar - Provningmetodik 1985) Asteikko: erittäin tasainen tasainen epätasainen epätasainen pinnan väriero < 12 % < 23 % < 35 % > 35 % pohjan väriero < 12 % < 23 % < 35 % > 35 % pinnan ja pohjan ero < 9 % < 19 % < 25 % > 25 % Energiamerkinnän mukainen koe eli tiilikoe EN Electric ovens for household use Methods for measuring the enenrgy consumption Energiamerkinnän mukainen koe EN (2001) tehtiin sekä ylä-alalämmöllä että kiertoilmalla. Ylä-alalämmön sijasta Miele H 4350 B -uunilla käytettiin ruskistus-toimintoa ja Siemens HB760760S-uunilla kevyt höyry -toimintoa, koska valmistajat ilmoittivat energialuokan em. toimintatapojen mukaan. 20 Työtehoseuran raportteja ja oppaita nro 19 (2005)

Kompakti yhdistelmähöyryuuni Teräs CS 858GRS1

Kompakti yhdistelmähöyryuuni Teräs CS 858GRS1 teräs 2540* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Uunimalli / toiminnot k Uunin tilavuus: 47 l k Energialuokka: A+ k 15 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/ alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli,

Lisätiedot

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisan näytöskeittiössä olevissa Whirlpoolin kodinkoneissa yhdistyvät huippuluokan teknologia ja energiatehokkuus, joilla minimoidaan

Lisätiedot

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

Sähkölieden valinta SÄHKÖLIESITYYPIT. TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2014 (680) Tutkija Tarja Marjomaa, TTS

Sähkölieden valinta SÄHKÖLIESITYYPIT. TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2014 (680) Tutkija Tarja Marjomaa, TTS TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2014 (680) Sähkölieden valinta Tutkija Tarja Marjomaa, TTS Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valintatilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien vuosien

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4 Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4 EKC50100OX Liesi Tyylikäs keraamien taso. Tilava uuni. -käyttötilavuus 62 litraa Haudutusuuni-toiminto mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen

Lisätiedot

Tuotekuvasto. Jääkaapit Kaappipakastimet Yhdistelmäkaapit Liedet Kalusteuunit Keittotasot Liesituulettimet Astianpesukoneet Suomi 2014

Tuotekuvasto. Jääkaapit Kaappipakastimet Yhdistelmäkaapit Liedet Kalusteuunit Keittotasot Liesituulettimet Astianpesukoneet Suomi 2014 Tuotekuvasto Jääkaapit Kaappipakastimet Yhdistelmäkaapit Liedet Kalusteuunit Keittotasot Liesituulettimet Astianpesukoneet Suomi 2014 Jääkaapit - leveys 55 cm KS 3135-90 Vapaasti sijoitettava jääkaappi,

Lisätiedot

Pirkko Taavitsainen 1(3) PLT 2010-08-13. Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10

Pirkko Taavitsainen 1(3) PLT 2010-08-13. Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10 PLT 2010-08-13 1(3) Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10 Lähetämme tiedoksenne ja samalla kansalliselle lausuntokierrokselle liitteessä luetellut suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset.

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Kuusirinne

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Kuusirinne Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Kuusirinne EKC50100OX Liesi Tyylikäs keraamien taso. Tilava uuni. -käyttötilavuus 62 litraa Haudutusuuni-toiminto mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-854-9 3.11.29 Ilmalämpöpumpun Fujitsu AWYZ14LBC + AOYZ14LBC toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen lämpötilan asetusarvo

Lisätiedot

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162 - VI-ABCCo: PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1167 RYHMÄ 162

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

Liedet ja liesituulettimet

Liedet ja liesituulettimet Liedet ja liesituulettimet 2007 2008 SPIS_MIKRO_FLA KT07_FI.indd 1 07-08-31 07.23.59 Yksinkertaisempaa kuin koskaan! Lieden käyttö on nyt yhtä vaivatonta kuin sen valinta. Laadun tunne on käsin kosketeltavissa.

Lisätiedot

Keittiökalusteet. Keittiökalusteet alaovet Luoto LL69 Listavetimellä. Keittiö kalusteet yläovet Luoto LL 68 listavetimellä

Keittiökalusteet. Keittiökalusteet alaovet Luoto LL69 Listavetimellä. Keittiö kalusteet yläovet Luoto LL 68 listavetimellä AS OY HAKALAHDENKATU 56 Sisustusmateriaalit 17.04.2013 Keittiökalusteet Keittiö kalusteet yläovet Luoto LL 68 listavetimellä Keittiökalusteet alaovet Luoto LL69 Listavetimellä Keittiön taso ja välitila

Lisätiedot

Arvonlisävero 24% ei sisälly hintoihin

Arvonlisävero 24% ei sisälly hintoihin Uunit 312 Uunit Kiertoilmauunit 225 950 Kiertoilmauuni Hyvin lämpöeristetyt seinät Ajastin hälytysäänellä portaattomalla lämpötilan säädöllä 250:een asteeseen saakka Ylikuumenemissuoja Uunissa 2 ritilää

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Whirlpool WM 1855 A+X Erittäin tyylikäs ja monipuolisin ohjelmin varustettu jääviileäkaappi. 6th SENSE valvoo jääkaapin lämpötilaa ja pitää sen optimaalisena. Valvonta- anturit lähettävät tietoa ohjausyksikköön,

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL Rev. 108A FESTIVO UFFET LINE TARJOILUVAUNUT - LH, LL Tekniset tiedot: LH-45-H, LL-45-H, LH-45-C, LL-45-C Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille (C) ja kuumille (H) ruoille. Festivo

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Electrolux jääkaappi ERE38406X Tässä erinomainen jääkaappi dynaamisella kylmennyksellä. Dynaaminen kylmennys pitää huolen, että kaapin lämpötila on jokaisella tasolla lähes sama. Elintarvikkeiden säilyvyys

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Kodinkoneiden valinta ja energiatehokas käyttö Tarja Marjomaa tutkija

Kodinkoneiden valinta ja energiatehokas käyttö Tarja Marjomaa tutkija Kodinkoneiden valinta ja energiatehokas käyttö Tarja Marjomaa tutkija Kodinkoneiden pakollinen energiamerkki helpottaa valintaa! Kielineutraalia energiamerkkiä käytetään kaikissa EU-maissa. Oltava kiinnitettynä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL FESTIVO UFFET LINE TARJOILUVAUNUT - LH, LL Tekniset tiedot: LH-45-H, LL-45-H, LH-45-C, LL-45-C Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille (C) ja kuumille (H) ruoille. Festivo H lämpötarjoiluvaunuihin

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA080DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-9668-9 16.12.29 Ilma-vesilämpöpumpun Fujitsu WSYA8DA + AOYA24LALL toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin laitteen lämmityskäyrän

Lisätiedot

Säästövinkkejä vesipedoille ja muille energiatuhlureille.

Säästövinkkejä vesipedoille ja muille energiatuhlureille. Säästövinkkejä vesipedoille ja muille energiatuhlureille. LÄMMITYS VESI KEITTIÖ PYYKKÄYS VIIHDE-ELEKTRONIIKKA VALAISTUS YMPÄRISTÖ Kylmäsäilytys, ruoanvalmistus ja astianpesu muodostavat energiaa ja vettä

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5.1 ErP määritelmä Termi "ErP" sisältää kaksi direktiiviä, jotka ovat osa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevaa eurooppalaista ohjelmaa: - ekologisen suunnittelun

Lisätiedot

KODINKONEPAKETTI 1 RST

KODINKONEPAKETTI 1 RST KODINKONEPAKETTI 1 RST 05.09.2016 Monitoimiuuni PULL SYSTEM 6H - 175BX / 901010083 Integroitava uuni Monitoimi, 6 valmistusohjelmaa Näyttö aikatoiminnolla Ajastintoiminto Aquasliding puhdistustoiminto

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5847-14 18.12.214 Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

Test report. Kuva 1. Vella II-uuni

Test report. Kuva 1. Vella II-uuni 101 Helsinki RukkIla VA K OLA Helsinki 43 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 514 Test report Kuva 1. Vella

Lisätiedot

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti:

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4386 MERKKI Liite 1 Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4387 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: I II III Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. Laitteen mallin

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSV36VI30 Teräksisen jääviileäkaapin käyttötilavuus on yhteensä 346 litraa, mikä riittää isonkin perheen ruokatarvikkeiden kylmäsäilytykseen. Kaapissa on seitsemän turvalasista valmistettua

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

Kuivausrummut T-sarja

Kuivausrummut T-sarja Kuivausrummut T-sarja Nortec T-sarjan kuivausrummut Nortec tarjoaa laajan tuotevalikoiman laadukkaita kuivausrumpuja. Nortec on tunnettu tyylikkäistä ja korkealaatuisista tuotteistaan. Laitteiden valmistajana

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. Test report

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. Test report VAKOLA Rukkila 401 Helsinki 10 Helsinki 441 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering Agriculture and Forestry 1970 Koetusselostus 750 Test report

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Joni Heikkilä C WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 13 Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

PEITTAUSKONE OVAS-KOMBI valmistusvuosi 1974 Seed treater OVAS-KOMBI year of manufacture 1974 (Finland)

PEITTAUSKONE OVAS-KOMBI valmistusvuosi 1974 Seed treater OVAS-KOMBI year of manufacture 1974 (Finland) VAKOLA Ruk kilo al:11 00001 Helsinki 100 122. Helsinki 53 41 61 kojo Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1975 Koetusselostus

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa

Lisätiedot

Keittopata, Chilltherm, höyry

Keittopata, Chilltherm, höyry Chilltherm padat ovat uuden Electroluxin thermaline laitteita, joisa on jäähdytysjärjestelmä sisäänrakennettuna, jolloin koko Cook&Chill prossessi voidaan valmistaa yhdellä laitteella. Padalla voidaan

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT E-PRO PISARASUOJA Säädettävä pisarasuoja

TEKNISET TIEDOT E-PRO PISARASUOJA Säädettävä pisarasuoja E-Pro säädettävä pisarasuoja, tekniset tiedot - EPSG.doc 1.8.2014 E-PRO PISARASUOJA Säädettävä pisarasuoja E-Pro tuotesarjaan kuuluva pisarasuoja on käänteentekevä uutuus ruoantarjoilulinjastoihin. Se

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot

1. Muunna seuraavat yksiköt. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu. Oppilaitos:.. Koulutusala:...

1. Muunna seuraavat yksiköt. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu. Oppilaitos:.. Koulutusala:... MATEMATIIKAN KOE Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu Nimi: Oppilaitos:.. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: LAITA MERKKI OMAAN SARJAASI. Tekniikka ja liikenne:..

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet

Painepaistinpannu. Electrolux Thermetic laitteet Electroluxin painepaistinpannu on tarkoitettu laitoksiin, hotelleihin ja suuriin ravintoloihin. Sähkökallisteista painepaistinpannua on neljää kokoa, 60, 90, 100 ja 150 litraa. Sarja käsittää yksittäin

Lisätiedot

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin.

Langaton kotinäyttö. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Paketissa näyttö ja verkkovirtaliitin. Miten kotinäyttö toimii? Kotinäyttö on yhdistetty huoneiston kylmä- ja lämminvesimittareihin. Vesimittarit lähettävät kotinäytölle langattomasti tietoa vedenkäytöstä

Lisätiedot

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN

Pyykinpesukone, edestä täytettävä WM 16Y792DN valkoinen 1635* *Suositushinta Tuotteen ominaisuudet Suorituskyky ja kulutus k Täyttömäärä: 8 kg k Energiatehokkuusluokka: A+++ -30% k Vuosittainen energiankulutus 137 kwh, perustuu 220 vakiopesuohjelmaan

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0 Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250

Kuluttajaimurit Performer All-in-1 150/250 Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit ostaa kaikki osat myös erikseen. Nilfisk Performer All-in-1

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Bosch jääviileäkaappi KSR38V73EU Erittäin laadukas jääviileäkaappi, jossa turvalasihyllyt tuovat mukavuutta kaapin käyttöön ja puhtaanapitoon. Kirkas vihanneslaatikko, jonka sisältö näkyy helposti. Elektroninen

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

Tekniset tiedot Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet

Tekniset tiedot Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet Rev 05/2015 Festivo MED lääkejääkaapit Kaapeissa käytetään energiatehokasta ja ympäristöystävällistä R600 kylmäainetta. Kaapin turvahälytykset varmistavat

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET PRO TARJOILUVAUNUT

FESTIVO BUFFET PRO TARJOILUVAUNUT FESTIVO UFFET PRO TRJOILUVUNUT TEKNISET TIEOT: PRO LH-45-H, PRO LH-45-39946 Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille () ja kuumille (H) ruoille. Festivo H lämpötarjoiluvaunuihin kuuluvat

Lisätiedot

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN &CO Helsinki Rukkila VAK LA Helsinki 43 41 61 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 496 Test report VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865

TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865 TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865 No. 981118101 Kuvaus Rajakytkimet asennettu moottoriyksikköön. Estää letkun ylikelautumisen. Moottori ohjaa kelaa planeettavaihteiston ja rummun päädyn

Lisätiedot

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Robust on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi ympäristöissä, joissa

Lisätiedot

Rasvakeitin, pöytämalli

Rasvakeitin, pöytämalli Electrolux 700HP sarja sisältää yli sata mallia, jotka on suunniteltu täyttämään parhaimman suorituskyvyn, luotettavuuden, energian säästön, turvallisuuden sekä ergonomisen käytön vaatimukset. Tuotteiden

Lisätiedot

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K K-SARJAN VAUNUKUIVURI TALOUDELLISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun K-sarjan vaunukuivuri on edullinen, tehokas ja erittäin nopeasti käyttöönotettava lämminilmakuivuri.

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot