(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(KATSO SIVU 4) Ramirent 2012"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 2 VUOSI 2012 OLI MENESTYKSEKÄS RAMIRENTILLE JA KAIKKI TALOUDELLISET TAVOITTEEMME TÄYTTYIVÄT. KESKITYIMME YHTENÄISEN JA JOHDONMUKAISEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISEEN, JOKA ON EDESAUTTANUT YHTIÖMME KEHITYSTÄ JA VOIMME TARJOTA KOKONAISRATKAISUJA ASIAKKAIDEMME TARPEISIIN. (KATSO SIVU 4)

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 4 TOIMITUSJOHTAJALTA 6 STRATEGIA 10 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 14 VUOSI LYHYESTI 16 SEGMENTIT LYHYESTI 18 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 25 KONSERNITILINPÄÄTÖS 28 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 36 KONSERNIN TULOSLASKELMAN LIITETIEODT 41 KONSERNITASEEN LIITETIEDOT 53 MUUT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 65 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 68 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS FAS 70 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 72 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 74 EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT 78 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN MUUT LIITETIEDOT 79 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 80 TILINTARKASTUSKERTOMUS 81 SELVITYS RAMIRENTIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 86 HALLITUS 88 KONSERNIN JOHTORYHMÄ 90 RAMIRENTIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 92 TIETOJA SIJOITTAJILLE 95 YHTEYSTIEDOT

4 4 TOIMITUSJOHTAJALTA TOIMITUS- JOHTAJALTA HALUAMME SAAVUTTAA KANNATTAVAA KASVUA JA PITÄÄ ASIAKKAAN ETUSIJALLA KAIKESSA TOIMINNASSAMME. Vuodesta 2012 tuli hyvä vuosi Ramirent konsernille. Ramirentin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 714 miljoonaan euroon ja oli kaikkien aikojen ennätystasolla. Kannattavuutemme parani ja liiketulos kasvoi 25 prosenttia 92 miljoonaan euroon. Taloudellinen asemamme vahvistui, kassavirta parani merkittävästi ja kaikki taloudelliset tavoitteet täyttyivät vuonna Olemme konevuokrauksessa markkinajohtaja Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Itä- ja Keski-Euroopassa sekä toiseksi suurin toimija Ruotsin markkinoilla. Vuosi 2012 oli menestyksekäs Ramirentille ja kaikki taloudelliset tavoitteemme täyttyivät. Keskityimme yhtenäisen ja johdonmukaisen toimintamallin kehittämiseen, joka on edesauttanut yhtiömme kehitystä ja voimme tarjota kokonaisratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Tavoittelemme kannattavaa ja kestävää kasvua, samalla kun liiketoimintamme on yhä vakaampaa ja tasapainoisempaa. Ramirentin pyrkimyksenä on jatkuvasti kehittyä yrityksenä. Vuonna 2012 tavoitteemme oli jatkaa strategiamme toteuttamista ja liiketoiminnan hyvää kehitystä, joka alkoi jo vuonna Makrotalouden epävarmuus heijastui toimintaympäristöömme kaikilla markkinoilla. Ydinmarkkinoillamme yleinen markkinatilanne oli parempi mitä odotimme. Keskityimme yhtenäisen Ramirent-toimintamallin kehittämiseen, jotta saavuttaisimme synergiahyötyjä kaikissa toimintamaissamme. Fokuksemme oli myös henkilöstön kannustamisessa. Haluamme hyödyntää yhtenäisen konsernirakenteen tuomia etuja. Haluamme

5 TOIMITUSJOHTAJALTA 5 edelleen myös vaalia yrittäjähenkisyyttä yhtiössämme. Loimme yhtenäisemmän matriisiorganisaation, jossa toimivat hallitukset kattavat kaikki markkinaalueemme. Käynnistimme myös uuden projektin toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseksi Norjassa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu ja seuraavaksi se lanseerataan Tanskassa ja myöhemmin tänä vuonna myös muissa yhtiön toimintamaissa. Toimintamme kehittäminen mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen eri maiden kesken ja vahvistaa kehitystämme kohti yhä kansainvälisempää yhtiötä. Voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisratkaisuja ja työskennellä isoissa projekteissa, unohtamatta vaalimiamme yrittäjyyden arvoja. Jatkoimme vuonna 2011 tehtyjen yritysostojen integroimista ja yhteensä 11 yritystä integroitiin olemassa oleviin toimintoihin. Lisäksi Ramirent päätti muodostaa yhteisyrityksen Venäjän ja Ukrainan markkinoille yhdessä Cramon kanssa. Perustamalla yhteisyrityksen, olemme paremmin valmiita hyödyntämään markkinoiden mahdollisuudet, samalla kun rajaamme riskitasoamme. Saavutimme myös tavoitteemme tasapainoisemman asiakasportfolion luomisessa. Olemme saaneet uusia asiakkuuksia eri teollisuuden aloilta ja julkiselta sektorilta. Vahvistimme merkittävästi asemaamme energia-, telakka-, kaivos-, tuuli sekä öljy-, ja kaasuteollisuudessa. Uudistimme strategiset ja taloudelliset tavoitteemme loppuvuodesta Pyrimme saavuttamaan kannattavaa kasvua samalla kun pidämme asiakkaat aina etusijalla toiminnassamme. Jotta voimme saavuttaa tavoitteet, olemme parantaneet asiakkuuksien hallintaa, tehostaneet myyntiorganisaatiota ja kouluttaneet henkilökuntaamme. Olemme myös asettaneet selvät myyntitavoitteet, luoneet työkalut joilla tavoitteisiin päästään ja kehittäneet seurantamallit, jotta voimme seurata kehitystä myös jatkossa. Jatkamme tietotaidon, turvallisuuden ja hyvinvoinnin painottamista henkilöstöllemme vuonna Vastuullinen toiminta on tärkeää Ramirentille ja viime vuonna keskityimme yhä enemmän ympäristö-, turvallisuus-, ja laatuasioiden painottamiseen tarjoamissamme asiakasratkaisuissa. Nämä asiat ovat tärkeässä roolissa myös vuonna 2013, jotta pidämme yllä johtavaa asemaa konevuokrauksen toimialalla. Odotamme, että konevuokrauksen toimiala jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Vahvimmat kasvun edistäjät ovat alhainen vuokrauksen penetraatioaste useissa Euroopan maissa, yritysten kasvava tarve ulkoistaa kalustoaan ja hyvät pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet kehittyvillä rakennusmarkkinoilla. Ramirentillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet, koska yhtiö on moderni, ketterä ja eteenpäin katsova konevuokraaja. Olemme myös aina valmiita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. RAMIRENT ON KONEVUOKRAUS- ALAN EDELLÄ- KÄVIJÄ YRITYS. Vuoden 2013 alussa makrotalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Tavoitteenamme on silti kestävä ja kannattava kasvu. Jatkamme toiminnan ja laadun kehittämistä sekä pidämme asiakkaat aina etusijalla liiketoiminnassamme. Aiomme myös vähentää liiketoiminnan riskitasoa. Olemme hyvin valmistautuneita erilaisia markkinaskenaarioita varten ja meillä on kyky sopeutua haastaviinkin markkinaoloissuhteisiin. Samalla kun valmistaudumme tulevan vuoden haasteisiin, haluaisin kiittää henkilöstöämme vahvasta panoksesta toiminnan tehokkuuden parantamisessa vuonna Saavutimme tavoitteet, jotka asetimme vuodelle Liiketoimintamme on nyt aiempaa tasapainoisempaa ja riskit ovat hyvin hajautetut. Samalla menemme koko ajan eteenpäin yrityksenä. Olemme konevuokrausalan edelläkävijä ja tarvitsemme koko henkilökunnan sitoutumisen, jotta voimme tarjota lisäarvoa asiakkaillemme. Haluan myös kiittää osakkeenomistajia ja asiakkaita heidän luottamuksestaan Ramirenttiin vuonna Magnus Rosén, toimitusjohtaja

6 6 STRATEGIA STRATEGIA Ramirent terävöitti strategiaansa ja uudisti pitkän aikavälinen taloudelliset tavoitteet vuonna ASIAKAS ETUSIJALLE VISIO TOIMINTA-AJATUS Haluamme olla Euroopan johtava ja edistyksellisin konevuokrausalan yritys sekä menestyvän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun esimerkkiyritys. Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja (Dynamic Rental Solutions ) STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSILLE Asiakas etusijalle 2 Kestävä, kannattava kasvu 3 Yhtenäinen Ramirent-toimintamalli 4 Tasapainoinen liiketoimintaportfolio UUDISTETUT PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 1 Oman pääoman tuotto (ROE %), 18 % yli suhdanteen 2 Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3 Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta ARVOT - OHJAAVAT JOKAPÄIVÄISTÄ TEKEMISTÄ AVOIN Olemme avoimia ja rehellisiä toisillemme, asiakkaita ja yritystämme kohtaan. KEHITTYVÄ Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tiedon jakamiseen. SITOUTUNUT Olemme sitoutuneita tiimipelaajia aina toimeksiannosta ratkaisuun asti. BRÄNDILUPAUS LET S SOLVE IT

7 STRATEGIA 7 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSILLE Ramirent terävöitti strategiaansa ja uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet marraskuussa Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla vakaa taloudellinen asema. Neljä strategista painopistealuetta vuodelle 2013 ja siitä eteenpäin ovat: 1. ASIAKAS ETUSIJALLE Yksinkertaistamme asiakkaittemme liiketoimintoja tarjoamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja (Dynamic Rental Solutions TM). Tarjoamme asiakkaille kattavan valikoiman korkealaatuisia tuotteita ja palveluja toimipisteistämme sekä aina paikan päälle asiakkaiden luo. Laajasta tarjonnastamme asiakas saa kattavat vuokrausratkaisut yhden luukun periaatteella. Asiakkaat hyötyvät tästä ja tämä kilpailuetu erottaa Ramirentin suurimmasta osasta toimialan kilpailijoista. Ramirent toteuttaa Asiakas etusijalle ajattelua jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Vahva paikallinen läsnäolo ylläpidetään laajalla toimipisteiden verkostolla Ramirentin toimintamaissa. Tarjoamme räätälöityjä palveluja eri asiakassektoreille ja painotamme vastuullisuutta, turvallisuutta ja laatua kaikissa ratkaisuissamme. Myös asiakkuuksien hallinta on tärkeissä roolissa jokapäiväisessä työssämme. 2. KESTÄVÄ, KANNATTAVA KASVU Ramirentin tavoitteena on olla johtava konevuokrausalan yritys kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Ramirentin tuote- ja palvelutarjonta on räätälöity vastaamaan paikallisten markkinoiden kysyntää. Markkinoiden tarjoamat erilaiset mahdollisuudet pyritään huomioidaan tuotevalikoimassa. Ramirentin tavoitteena on olla markkinoiden esimerkkiyritys konevuokrauksessa ja palveluiden laadussa. Ramirent hakee kasvua kalustojen ulkoistuksista, jotka lisääntyvät trendinomaisesti. Kasvua tavoitellaan myös valikoiduilla yritysostoilla, joilla vahvistetaan maantieteellistä läsnäoloa ja palvelutarjontaa. Myös mahdollisuuksia laajentua uusille markkinasektoreille tutkitaan huolellisesti. Ramirent pyrkii ylläpitämään vakaata taloudellista asemaansa kestävän ja kannattavan kasvun kautta. Painopiste on toiminnan laadun, kustannustehokkuuden ja liiketoiminnan alhaisemman riskitason kehittämisessä. Samaan aikaan etsimme kuitenkin keinoja kasvaa kannattavasti. Suhdannesyklin aikana Ramirentin tavoitteena on tehdä positiivista kassavirtaa mitoittamalla oikein kalustokapasiteetti suhteessa markkinoiden kysyntään. Siten voidaan optimoida liiketoimintaan sitoutunut pääoma ja hallita yhtiön käyttöpääomaa. 3. YHTENÄINEN RAMIRENT-TOIMINTAMALLI Ramirent kehittää yhtenäistä yhtiörakennetta Ramirenttoimintamallin kautta. Tämä toimintamalli tarjoaa mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa johdonmukaisesti, lisätä parhaita käytäntöjä ja vahvistaa organisaatiorajat ylittävää oppimista. Konserninlaajuista IT-alustaa ja erilaisia tukiprosesseja kehitetään synergiahyötyjen ja parhaiden käytäntöjen saavuttamiseksi yhtiössä. Yhtiön vahvaa keskittymistä kustannustehokkuuteen tukevat liiketoiminnan skaalaedut ja hyvä hinnoitteluvoima. 4. TASAPAINOINEN LIIKETOIMINTAPORTFOLIO Ramirentin tavoitteena on vähentää liiketoimintariskiä tasapainoisen asiakas-, tuote- ja markkinaportfolion kautta. Vähentääkseen riippuvuutta rakennussektorista, Ramirent on asettanut tavoitteekseen lisätä muiden kuin rakennussektorin asiakkaiden osuuden 40 %:iin konsernin liikevaihdosta. Ramirentin laaja tuote- ja palveluvalikoima pyrkii vastaamaan eri asiakassektoreiden kysyntään. Jatkuva uusien konseptien innovointi ja markkinoille tuonti on meille tärkeää. Yhtiön ydinmarkkina-alue on Itämeren alue ja Ramirentin tavoitteena on jatkaa hyvin hajautetun maantieteellisen läsnäolon kehittämistä. Yhtiön tavoitteena on strategian täytäntöönpano, joka varmistetaan siten että liiketoiminnoilla on käytössään tarvittavat resurssit ja osaava sekä motivoitunut henkilöstö. Ramirent tavoittelee vakaata taloudellista asemaa. Vahvan rahoitusaseman ylläpitäminen ja joustavuus optimoimalla kiinteiden ja muuttuvien kulujen suhdetta sekä ulkoisen rahoituksen tarjoamat mahdollisuudet tukevat tätä tavoitetta. Varautumissuunnitelmat ovat olennainen osa toimintatapojamme kun vähennämme riskejä kuten yli-investoimista. UUDISTETUT PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET 1. KANNATTAVUUS: Oman pääoman tuotto (ROE %), 18 % yli suhdanteen 2. VELKAANTUMISASTE JA RISKI: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. OSINGONJAKO: Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat linjassa strategisten painopistealueiden kanssa. Painotamme strategiassamme erityisesti omistaja-arvon kasvattamista. Ramirentin aiemmat taloudelliset tavoitteet olivat: osakekohtaisen tuloksen kasvu (EPS) yli 15 % yli suhdanteen, sijoitetun pääoman tuotto (ROI %) 18 % yli suhdanteen, nettovelkaantumisaste UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET TÄYTTYIVÄT VUONNA 2012 TALOUDELLINEN TAVOITE TUNNUSLUKU TAVOITETASO 1 12/2012 Kannattavuus ROE 18 % vuodessa yli suhdanteen 18,3 % Velkaantumisaste ja riski Nettovelka/EBITDA Alle 1,6 x jokaisen tilikauden lopussa 1,1x Osinko Osingonjakosuhde Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta 57,6 %* vuoden 2012 nettotuloksesta * Hallituksen ehdotus

8 8 STRATEGIA STRATEGIAN TOIMEENPANO Kasvu Vakaus Asemoituminen Kasvu Ramirent keskittyi kolmeen strategiseen painopistealueeseen vuonna 2012: Kestävä liikevaihdon kasvu Toiminnan korkeatasoisuus Riskitason aleneminen Vahvat markkinaolosuhteet ja merkittävä kasvu Kysynnän merkittävä lasku vuonna 2008 Vapaa rahavirta Toimintasykli Heikko markkinatilanne Kysynnän kasvu ja lisääntyneet investoinnit enimmillään 120 % tilikauden lopussa ja osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta. Uusi kannattavuustavoite oman pääoman tuotto (ROE %) osoittaa omistaja-arvon kehittymistä ja tavoitetaso on verrattavissa Ramirentin aiemmin käyttämään sijoitetun pääoman tuoton (ROI %) 18 %:in tavoitteeseen. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on verrattavissa edelliseen enintään 120 %:in nettovelkaantumisasteen tavoitteeseen tilikauden lopussa. Osingonjaon tavoite säilyy muuttumattomana mahdollistaen hyvän tuoton Ramirentin osakkeenomistajille sekä tarjoten Ramirentille mahdollisuuden sijoittaa ydinliiketoimintaansa, varmistaen näin että tulevaisuuden kasvu luodaan ylläpitämällä vakaa taloudellinen asema. STRATEGISET VALINNAT VUONNA 2012 Ramirent oli aktiivinen yritysostoissa vuonna 2011, mutta vuonna 2012 haettiin ensisijaisesti orgaanista kasvua, keskityttiin yritysostojen integrointiin ja vahvistettiin yhtiön taloudellista asemaa. Ostetut yritykset on integroitu onnistuneesti ja Ramirent -toimintamallin mukaisesti. Taloudellinen asemamme vahvistui kun rahavirta investointien jälkeen parani 54,2 (-52,0) miljoonaan euroon ja nettovelka laski 262,8 miljoonasta eurosta 239,4 miljoonaan euroon vuonna Ramirent julkisti lokakuussa 2012 yhdistävänsä Venäjän ja Ukrainan liiketoimintansa Cramon kanssa ja muodostavansa yhteisyrityksen (JV) yhtiöiden kesken. Yhteisyritys muodostuu Ramirentin toiminnoista Venäjällä ja Ukrainassa ja Cramon toiminnoista Venäjällä, pois lukien Kaliningradin alue. Yhteisyritys tulee olemaan johtava konevuokrauspalveluiden tuottaja Venäjän ja Ukrainan markkinoilla. Yhteisyrityksen yhdistetyn liikevaihdon arvioidaan olleen vuonna 2012 noin 52 miljoonaa euroa. Ramirent omistaa 50 %:ia yhteisyrityksestä ja molemmilla osapuolilla on tahtotila kehittää yhteisyritystä myös jatkossa. Transaktio luo markkinoille merkittävän toimijan, jolla on paremmat taloudelliset resurssit ja vahvempi organisaatio, joilla voidaan vastata Venäjän ja Ukrainan markkinoiden tarjoamiin merkittäviin kasvumahdollisuuksiin. Venäjän ja Ukrainan konevuokrausmarkkinoilla on merkittävää kasvupotentiaalia, koska maat ovat vasta kehittymässä nykyaikaisiksi konevuokrausmarkkinoiksi. Yhdistämällä voimansa Ramirent ja Cramo voivat tarjota nykyisille ja uusille asiakkaille entistä houkuttelevamman arvolupauksen ja näin olemme myös osaltamme vauhdittamassa näiden alueiden vuokrausmarkkinoiden yleistä kehitystä. Ramirent solmi kaluston ulkoistussopimuksen rakennusyhtiö Consto AS:n kanssa Norjassa vuonna Markkinatilanteen heikennyttyä rakentamisessa, Ramirent organisoi uudelleen toimintojaan Keski-Euroopassa. Toimipisteiden ja henkilöstön määrää vähennettiin, jotta toimintoja saatiin sopeutettua vallitsevaan markkinatilanteeseen. Kalustoa on siirretty Keski-Euroopasta Baltian maihin, joissa kysyntä piristyi vuonna Jatkoimme uusien ratkaisukonseptien kehittämistä vuonna Ramirent on kehittänyt yhteensä seitsemän ratkaisukonseptia vastaamaan asiakassektoreiden kysyntään. Ratkaisukonsepteja ovat luotettava sähköistys, olosuhdepalvelut, turvallisuus, ekologiset ratkaisut, väliaikaiset tilat ja kulunhallinta. Näin vastataan eri asiakassektoreiden kysyntään. Ruotsissa ja Norjassa markkinoille tuotiin Ramirent SafeSolve ja Ramirent EcoSolve konseptit. Uudet konseptit ovat valmiina tuotavaksi yhtiön muille markkina-alueille vuoden 2013 aikana. Ramirent jatkoi uusien väylien etsimistä asiakasportfolion laajentamiseksi teollisuudessa. Liikevaihdon osuus rakennussektorin ulkopuolella nousi 25 %:sta 32%:iin vuonna Erityisesti energia-, telakka-, kaivos-, tuuli- sekä öljy- ja kaasuteollisuus olivat tärkeitä painopistesektoreita vuoden 2012 aikana. Yhteisten prosessien kehittäminen ja dokumentaatio jatkui suunnitelmien mukaan vuonna Yhteinäisen Ramirenttoimintamallin kehittämiseksi käynnistettiin toiminnanohjauksen pilottiprojekti Norjassa vuoden toisella vuosipuoliskolla. Muiden maiden odotetaan ottavan käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä vuoden 2013 aikana. TALOUDELLISET TAVOITTEET 2012 Ramirentin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin olivat vuonna 2012: 1. Osakekohtaisen tuloksen (EPS) vuotuinen kasvu yli 15 % yli suhdanteen 2. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI %) 18 % yli suhdanteen

9 STRATEGIA 9 3. Nettovelkaantumisaste alle 120 % jokaisen tilikauden lopussa 4. Osingonjakosuhde vähintään 40 % nettotuloksesta Ramirent uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet marraskuun lopussa vuonna Kaikki taloudelliset tavoitteet saavutettiin vuoden 2012 loppuun mennessä. Ramirent kiinnitti erityistä huomiota investointien harkintaan, kustannusten hallintaan ja taseen vahvistamiseen. Tämä tuotti tulosta ja Ramirentin osakekohtainen tulos (EPS) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI %) paranivat vaativassa markkinatilanteessa. Ramirentin nettovelkaantumisaste laski ja oli 65,1 %:ia vuoden 2012 lopussa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 2013, että 0,34 (0,28) euron osakekohtainen osinko maksetaan tilikaudelta Hallituksen ehdotus osingonjakosuhteeksi on 58 %:ia nettotuloksesta, joka on yli yhtiön taloudellisen tavoitteen. PALVELUNTARJONTAMME JA VAIKUTUS MARKKINOIHIN RAMIRENTIN TARJONTA TUOTTEET Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Nostimet Sähkö ja lämmitys Tilat ja kontit Torninosturit ja henkilö- ja tavarahissit Telineet SAFE (turva- ja muottitekniikka) Edut: Kevyemmät taseet; vähemmän investointeja TOIMIALAT Rakentaminen Energiateollisuus Kaivostoiminta Paperiteollisuus Öljy- ja kaasuteollisuus Telakat Laitosten hallinta Julkinen sektori Kotitaloudet PALVELUT Suunnittelu Liiketoiminnan tuki Työmaapalvelut Myyntituotteet Alennettu omavastuu Koulutus Edut: Varmistaa toimintojen sujuvuus, kun on vähemmän laitteiden käyttökatkoja; vähemmän huoltokustannuksia; oikeat laitevalinnat nopeuttavat työtä; vähemmän tuotevastuuriskejä RATKAISUT TotalSolve SafeSolve EcoSolve SpaceSolve AccessSolve PowerSolve ClimateSolve Edut: Helppo ostaa; vähemmän alihankkijoita; parempi keskittyminen ydinliiketoimintaan Vaikutus asiakkaan liiketoiminnan yksinkertaistamiseen ULKOISTAMINEN Edut: Ulkoistamalla toimintoja Ramirentille yritykset pystyvät tehostamaan ja yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, kun ne voivat keskittyä ydinosaamiseensa ASIAKKAIDEN TARPEET

10 10 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIMINTA- YMPÄRISTÖ Ramirentin kysyntä vaihteli yhtiön ydinmarkkinoilla vuonna Konevuokrauksen kysyntä oli vakaata Pohjoismaissa, kun taas kysyntä heikkeni koko vuoden ajan Keski-Euroopassa. Itä-Euroopan markkinoilla kysyntä oli suhteellisen hyvää. RAKENNUSTEOLLISUUDEN SUHDANNEVAIHTELUT Ramirent toimii konevuokrauksen markkinoilla, joiden kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti rakennusteollisuuden suhdannetilanne. Rakennusteollisuuden asiakassektorit muodostavat kaksi kolmasosaa Ramirentin liikevaihdosta. Rakennusala koostuu erilaisista alasektoreista kuten asunto-, toimitila-, korjaus-, ja infrarakentaminen. Ramirentin tärkeimmät asiakassektorit ovat asuntorakentaminen ja toimitilarakentaminen. Rakennusteollisuus on altis normaaleille talouden suhdannevaihteluille. Yksittäiset alasektorit eivät käyttäydy suhdannekierron aikana samalla tavalla. Lisäksi kehitys eri maantieteellisillä markkinoilla eroaa toisistaan. Makrotalouden näkyvyys oli heikko vuonna 2012, johtuen Euroopan talouskriisistä. Euroalue vajosi taantumaan vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Talouskasvu hidastui Pohjoismaissa, poislukien Norja. Tästä huolimatta konevuokrauksen kysyntä pysyi vakaana Pohjoismaissa. Keski- Euroopassa markkinatilanne heikkeni koko vuoden. Kysyntä Itä-Euroopassa oli varsin hyvällä tasolla. Kokonaisuudessaan rakentamisen määrä pysyi suhteellisen vakaana vuonna Rakentamisen kehityksen ennusteita laskettiin vuoden aikana Pohjoismaissa, poislukien Norjan vahva rakennusmarkkina. Keski-Euroopassa rakentamisen määrän ennusteet laskivat koko vuoden. Toisaalta Baltian maiden rakentamisen ennusteita nostettiin viime vuoden aikana. Rakentamisen kehityksen ennusteet Venäjän osalta pysyivät vakaina. Ramirent keskittyi vahvistamaan palvelutarjontaansa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä, pitäen samalla yllä hyvän kannattavuuden ja vahvan taloudellisen aseman. Ramirentin maantieteellinen peitto on osoittautunut toimivaksi, varsinkin kun Pohjoismaat ovat välttäneet syvän taantuman. Markkinatilanteen heikennyttyä Keski-Euroopassa, Ramirent on sopeuttanut toimintojaan kyseisillä markkinoilla ja siirtänyt kalustoaan Baltian maiden markkinoille. SUHDANNEVAIHTELUT MUILLA TEOLLISUUDEN ALOILLA JA ASIAKASSEKTOREILLA Ramirentin asiakaskuntaan kuuluu asiakkaita myös rakennusteollisuuden ulkopuolelta, ja näin ollen eri teollisuudenalojen tuotannon vaihtelut vaikuttavat Ramirentin toimintaan. Yhtiölle merkittäviä asiakassektoreita ovat maasta riippuen tehdasteollisuus, kaivostoiminta, telakkateollisuus, energiateollisuus sekä julkinen sektori ja kotitaloudet. Erityisesti energiateollisuus, kaivokset ja telakkateollisuus tarjoavat hyviä kasvumahdollisuuksia Ramirentille. Eri teollisuuden alat altistuvat talouden suhdannevaihteluihin suhdannesyklin eri vaiheissa. Muihin Ramirentin toimintamaihin verrattuna, Suomessa ja Norjassa on enemmän rakennusteollisuuden ulkopuolisia asiakkuuksia. Rakentamisen ja teollisuuden hyvä aktiviteetti olivat Ramirentin kasvuajureita Pohjoismaissa vuoden 2012 aikana. Baltian maissa lisääntyivät erityisesti energiasektorin investoinnit. Infrarakentaminen tuki kasvua Venäjällä ja Ukrainassa. Pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet Venäjän konevuokrausmarkkinoilla ovat hyvät. Rakentaminen Laivanrakennus Julkinen Ilmailu Öljy ja kaasu Energia Kotitaloudet sektori Palvelut

11 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 11 TÄRKEIMMÄT KASVUN AJURIT Viisi tärkeintä kasvun ajuria Ramirentin toimintamaissa tukevat konevuokrausalan kasvua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä: 1 Vuokrauksen penetraatioaste Ramirent odottaa, että konevuokrauksen penetraatioaste nousee Euroopassa käyttäjien havaitessa vuokrauksesta koituvat edut. Konevuokrauksen penetraatioaste on korkein Ruotsissa verrattaessa Pohjoismaita keskenään. Vuokrauksen penetraatioasteet ovat alhaisella tasolla Keski-Euroopassa. Itä-Euroopassa vuokrausmarkkinat ovat vasta kehittymässä ja ne tarjoavat merkittäviä kasvumallisuuksia. Vuokrauksen penetraatioasteen nousua Euroopassa tukee rakennusyhtiöiden keskittyminen ydinliiketoimintoihinsa ja yhtiöiden tarve keventää taseitaan. Kaluston Vuokrauksen 2 3 ulkoistaminen oheisratkaisut Markkinoilla on trendi ulkoistaa, ei ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintoja, jotta voidaan vapauttaa pääomia ja lisätä joustavuutta. Yhä useammat yritykset ovat havainneet kaluston ulkoistamisen edut laskusuhdanteessa ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ramirentillä on kokemusta räätälöidyistä kaluston ulkoistussopimuksista. Asiakkaat ovat etenevässä määrin valmiita antamaan konevuokraajille entistä laajempaa vastuuta projekteissa. Vastuun lisääntymistä vauhdittavat lisääntyneet vaatimukset kaluston asianmukaisesta kunnossapidosta, oikeasta käytöstä ja oikea-aikaisesta toimituksesta työmaille. Ramirentillä on kokemusta laajoista vastuualueista ja koko kalustokapasiteetin sekä siihen liittyvien ratkaisujen hallinnoinnista työmailla. Lyhyellä aikavälillä taantuma saattaa vähentää asiakkaiden vuokraustarpeita, mikäli heidän oman kaluston käyttöaste on alhaisempi. Markkinoiden Pitkän aikavälin 4 5 kondolisoituminen kasvu kehittyvillä rakennusmarkkinoilla Konevuokrausalan toimijakenttä on hyvin pirstaleinen. Markkinatilanne on haasteellinen monille vuokrausyhtiöille ja tämä voi vaikuttaa toimialan rakenteisiin lyhyellä aikavälillä. Ramirentin vahva taloudellinen asema ja johtava markkina-asema kaikissa toimintamaissa mahdollistavat yhtiölle aktiivisen roolin markkinoiden konsolidoitumiskehityksessä. Samalla yhtiö tulee ylläpitämään vahvaa taloudellista asemaansa. Ramirentin Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla rakentamisen volyymit henkeä kohti ovat edelleen alhaiset verrattuna Länsi-Eurooppaan. Kyseisillä markkinaalueilla on konevuokrauksella hyvä pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Ramirent maiden rakentamistuotanto vs. väestö ASUKKAITA (milj.) RAKENTAMISTUOTANTO (mrd. EUR) Lähde: Euroconstruct, joulukuu 2012

12 12 TOIMINTAYMPÄRISTÖ RAMIRENT ON VALMISTAUTUNUT HYVIN ERILAISIIN MARKKINATILANTEISIIN Ramirent on valmistautunut markkinatilanteen vaihteluihin liittyviin riskeihin eri teollisuuden aloilla seuraavin tavoin: LAAJIN KONEVUOKRAUSKALUSTO JA DYNAAMISET VUOKRAUSRATKAISUT Ramirent tarjoaa dynaamisia vuokrausratkaisuja (Dynamic Rental Solutions ) käyttäen yhtä Euroopan laajimmista vuokrauskalustoista. Dynaamiset vuokrausratkaisut tarjoavat kokonaisratkaisuja, jotka ovat asiakaslähtöisiä, lisäarvoa tuottavia sekä korostavat Ramirentin ongelmaratkaisulähtöistä toimintatapaa. Ramirentin vuokrauspalveluihin kuuluu muun muassa suunnittelu, liiketoiminnan tuki, työmaapalvelut, myyntituotteet, alennettu omavastuu ja koulutus. Vuokrauskaluston laitteet on jaettu kahdeksaan päätuoteryhmään: nostimet, suuret rakennuskoneet, torninosturit ja hissit, telineet, tilat ja kontit, SAFE (turvaja muottitekniikka), pienkoneet sekä sähkö ja lämmitys. Laajan tuotevalikoiman ja vuokrausratkaisujen ansiosta Ramirent voi keskittyä vastaamaan markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Yhtiö voi myös siirtää kalustoa markkina-alueelta toiselle kysyntätilanteen mukaan. Ramirent tarjoaa myös räätälöityjä vuokrausratkaisuja lähes minkälaiseen projektiin tahansa. Ratkaisupalveluissa laitteet ja palvelut on niputettu yhteen ja ne tarjotaan asiakkaille, jotta he voisivat paremmin keskittyä ydinliiketoimintaansa. Ratkaisupalveluihin kuuluu esimerkiksi energian säästöpalvelut, työturvallisuuteen liittyvät palvelut, väliaikaiset tilaratkaisut ja luotettavat sähkö- ja lämmitysratkaisut. Ramirent on tuotteistanut ratkaisupalveluja ja hakenut niille tavaramerkkisuojan. Ramirent on lisännyt palveluissaan ympäristön, turvallisuuden ja laadun painottamista asiakkaille vuoden 2012 aikana. Tätä työtä jatketaan myös vuonna LAAJA MAANTIETEELLINEN LÄSNÄOLO SEKÄ JOHTAVA MARKKINA-ASEMA Ramirentin toiminta-alueisiin kuuluvat Pohjoismaat sekä Keski- ja Itä-Eurooppa. Laaja maantieteellinen läsnäolo sekä johtava markkina-asema useassa maassa, suojaavat yhtiötä yksittäisten markkinoiden vaihteluilta. Ramirent pyrkii myös laajentamaan maantieteellistä toimintaaluettaan, pääasiassa yritysostoin. Tämä vahvistaisi entisestään konsernin kykyä tasoittaa suhdannevaihtelujen vaikutuksia. Ramirent on markkinajohtaja konevuokrausmarkkinoilla Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Itä- ja Keski-Euroopassa sekä markkinoiden toiseksi suurin toimija Ruotsissa. MONIPUOLINEN ASIAKASKUNTA Ramirentillä on laaja asiakaskunta, joka kattaa useita sektoreita myös rakennusalan ulkopuolella. Yhtiön tavoitteena on nostaa rakentamisen ulkopuolisen liikevaihdon 40 %:iin konsernin liikevaihdosta. Tärkeitä asiakassektoreita ovat esimerkiksi energiateollisuus, telakkateollisuus, julkinen sektori ja kotitaloudet. Vuonna 2012 laajensimme asiakasportfoliotamme ja vahvistimme markkina-asemaamme erityisesti energiateollisuudessa, telakkateollisuudessa ja kaivostoiminnassa. Rakentamisen ulkopuolinen liikevaihto oli noin yksi kolmas osaa konsernin liikevaihdosta vuonna VAHVA TALOUDELLINEN ASEMA SUHDANNEVAIHTELUISTA JA ULKOPUOLISISTA RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA RIIPPUMATTA Ramirentin tavoitteena on säilyttää vakaa taloudellinen asema vahvan taseen ja tehokkaan pääoman hallinnan avulla, sekä muun muassa myymällä tuottamatonta kalustoa. Tätä tavoitetta tukevat säännöllisesti päivitettävät toimenpidesuunnitelmat, väliaikaisen työvoiman käyttö projekteissa sekä tiukka riskienhallinta. Vuonna 2012 taloudellinen asemamme vahvistui, kassavirta parani ja kaikki taloudelliset tavoitteet täyttyivät. RAMIRENT-TOIMINTAMALLI Ramirentin tavoitteena on parantaa toiminnallista tehokkuutta kehittämällä yhtenäistä rakennetta ja toimintamallia. Ramirent-toimintamalli koostuu muun muassa dynaamisista vuokrausratkaisuista, yhtenäisestä toiminnanohjausjärjestelmästä ja standardisoidusta johtamisjärjestelmästä. Ramirentillä on osaava ja kokenut johto ja yhtiö investoi jatkuvaan johtamisen kehittämiseen. Tämä takaa sen, että yhtiöllä on tarvittavat resurssit ja osaavaa sekä motivoitunutta henkilöstöä myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on lisäksi edistää liiketoiminnan kestävää ja vastuullista kehittymistä. Ramirent jatkoi vuonna 2012 yhtenäisen toimintamallin kehittämistä, luodakseen synergiahyötyjä kaikkien toimintamaiden välille. Loimme yhtenäisemmän matriisiorganisaation, jossa toimivat hallitukset kattavat kaikki markkina-alueemme. Otimme myös käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän Norjassa.

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA

Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA Tilinpäätöstiedote RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013: RAHAVIRTOJEN KASVU TUKI VAHVAA TASETTA TAMMI JOULUKUU

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija,

ENEMMÄN KUIN KONEITA. Menestyksemme avain on periaatteemme, jonka mukaan asiakas on aina etusijalla. Olemme ongelmanratkaisija, VUOSIKERTOMUS 2013 ENEMMÄN KUIN KONEITA Vuokraaminen on Ramirentin liiketoiminnan ydintä, mutta ihmiset ovat tekijä, joka erottaa meidät muista. Teräsnaulakauppana aloittanut yritys sai ensimmäiset kaupankäynnin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES VUOSIKERTOMUS 2014 Asiantunteva henkilöstömme takaa asiakkaillemme vuokralaitteiden luotettavuuden ja turvallisen toimintaympäristön koko projektin aikana. SISÄLLYSLUETTELO 2 Bränditarina 3 Ramirent lyhyesti

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 8 Konsernin tase IFRS... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS...10

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tilinpäätöstiedote TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tilinpäätöstiedote 2014 TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA EDISTETTIIN VAIHTELEVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014: TOIMINNALLISTA TEHOKKUUSOHJELMAA

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008 www.ramirent.com Vuosikertomus 28 SISÄLTÖ Johdanto Ramirent lyhyesti 3 Vuoden 28 pääkohdat 4 Tuotteet ja palvelut 6 Vuokraaminen tarjoaa monia etuja 8 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 1 Konsernistrategia

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 SISÄLTÖ Johdanto Toimipisteverkosto 1 Vuoden 2007 pääkohdat 2 Ramirent 4 Tuotteet 5 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00

2008 Tilinpäätöstiedote 11.2.2009 klo 9.00 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Liikevaihto 579,8 (496,4) milj. euroa, kasvua 16,8 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 19,5 % EBITA-liikevoitto 102,2

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ

KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ KETTERYYTTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2008 2 2008 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 CRAMON TUOTEVALIKOIMA 2008 TYÖKALUT Täryttimet Betonin käsittelylaitteet

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA OSAVUOSIKATSAUS /2015 / CRAMO OYJ / MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, KANNATTAVUUS PARANI KAIKILLA MARKKINOILLA 4-6/2015 keskeiset tapahtumat (suluissa

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot