Keisarin uudet vaatteet LAN&WAN LAN&WAN. Nordic LAN & WAN Communication Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "...2...3 ...4 ...6 ...7...8. ...9 Keisarin uudet vaatteet ...10 ...12 ...13 ...14 ...15 ...16 LAN&WAN LAN&WAN. Nordic LAN & WAN Communication Oy"

Transkriptio

1 2002 JOUKKOKIRJE Nordic LAN & WAN Communication Oy Palvelut yhteispelinä Palvelukeskus Joensuuhun Fyysinen turvallisuus tekninen turvallisuus kerhotapahtuma Hyväkään joukkue tai yritys ei menesty ilman toimivaa tukea ja huoltoa Hyväkään yritys ei toimi Ensimmäinen CheckPoint tukikumppani Suomessa...4 Osaamisenhallintaa Net Cabinet arvostaa...6 Finanssitiedot verkossa Ylivieska ulkoisti Enermet VPN-verkossa LUAKY:n verkkoon nopeutta ja tietoturvaa Iin seudulle tukisopimus Uusi kytkentätapa ASIC Extreme ykkösenä Tieteen tietotekniikan keskus (CSC) Uusia reunakytkimiä...9 Keisarin uudet vaatteet...10 Reino Rasteri painaa Photonic kytkin ATM on kuollut, kauan...12 PPTH - teräsrakentaja Svenska datanätseminariet...13 Langaton lähiverkko Kokonaisuus verkkoturvassakin...14 NG e-business Security Uutuuksia...15 PKI käyttäjän pöydälle Uutuuksia VoIP protokollista...16 palvelut yhteispelinä

2 2Palvelukeskus Joensuuhun palvelut yhteispelinä Joensuun palvelukeskus avattiin Joensuun Tiedepuistossa. aloitti toimintansa Joensuussa yhden henkilön voimin, aluetoimiston vetäjänä on Heikki Piirainen. issa nähdään, että paikallinen asiakaspalvelu on ydinkysymys nykyisillä tietoliikenne ja tietoturvamarkkinoilla. Pohjois-Karjalassa on nyt Heikin kautta käytettävissä koko in osaava henkilökunta. on tehnyt itseään tunnetuksi alueella Joensuun Tiedepuiston avoimien ovien päivänä toukokuussa ja historiallinen ensimmäinen Joensuussa pidetty in tietoliikenneseminaari järjestettiin syyskuussa. Näissä tilaisuuksissa ja niiden jälkeisissä asiakastapaamisissa Pohjois-Karjalan olemassaolevat ja potentiaaliset asiakkaat ovat ottaneet uuden tietoliikenne- ja tietoturvapalveluja tarjoavan yrityksen lämpimästi vastaan, sillä tälläkin alueella asiakaskunta haluaa paikallista in omaleimaista palvelua mahdollisimman läheltä. Yrityksellämme on vahvoja näyttöjä siitä, että Suomessa ollaan menossa samaan suuntaan kuin maailmalla eli yritykset ja julkishallinto yhä enenevissä määrin ovat keskittymässä omaan ydintoimintaansa. IT-käyttötoiminta ei ole kilpailuetu ja siksi käyttötoimintoja voidaan tarkastella kriittisesti. Ulkoistamisratkaisuissa saadaan riittävä laitteistokapasiteetti, ollaan mukana jatkuvasti uusiutuvassa teknologiassa ilman suuria investointeja, saadaan ammattitaitoiset ajantasalla olevat henkilöresurssit ja antaa mahdollisuuden muuttaa kiinteät kustannukset muuttuviksi yrityksen resurssitarpeitten mukaan toisin sanoen mahdollisuuden pienentää IT-kustannuksia pysyvästi. Samoin Pohjois-Karjalassa on näköpiirissä, että yritykset ja julkishallinto ulkoistavat tietohallintonsa osia kuten IT-käyttötoimintaa, tietoturvaa ja tietoliikenteen valvontaa. Tähän markkinarakoon on tuonut Pohjois-Karjalan maakuntaan omat tuotteensa, osaamisensa ja asiantuntijapalvelut. Heikki Piirainen BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Toimitus: Vastaava: Jyväskylä Juhani Leskinen Suunnittelu: Taitto: Studio Woudin Paino: MasanPaino Oy Osoitemuutokset: Palvelut yhteispelinä Asemaamme markkinoilla on yleisesti pidetty asiantuntijaorganisaationa ja laitekauppiaana. Olemme tyytyväisiä asian tuntemuksemme merkityksestä ja saamastamme huomiosta. Laitekaupan osalta meidät tunnetaan parhaiten ATM-teknologian edelläkävijänä ja johtavana toimittajana Suomessa. Ajat kuitenkin muuttuvat ja kehitys kulkee raiteitaan. Olemme tottuneet päivittäisiin uutisiin teknologiayhtiöiden pörssikurssien heilahteluista ja massiivisista irtisanomisista. Meitä ei tapahtuneet ole haitanneet, vaan viimeisten vuosien aikana henkilöstömme määrä on ollut kasvussa ja tuloskunto on pysynyt hyvänä. Palvelut ja asiantuntemus Todellisuudessa olemme jo useita vuosia olleet palveluorganisaatio, jonka palveluihin on kuulunut laitemyynnin mukana kulkeneet huolto- ja ylläpitopalvelut, suunnittelu ja konsultointi. Vaatimuksia kiristettiin joku vuosi sitten, jolloin meille tuli mukaan 24/7-palvelut kriittisimmille asiakkaillemme. Tietoturvaan panostaminen samoihin aikoihin on nyt näyttänyt erittäin oikeaan osuneelta ratkaisulta. Sen myötä perinteisen laitekaupan rinnalle alkoi kasvaa erilaisia tietoturvaan liittyviä palveluita, joissa nimenomaan asiantuntijaorganisaatiomme sai aivan uuden merkityksen. Viimeisin osoitus palvelujen ja asiantuntemuksen liiton tärkeydestä tuli Check Pointilta; meistä tuli sertifioitu tukikumppani. Tätä samaa konseptia on käytetty jo pitkään palveluissamme, mutta se ehkä on jäänyt huomioimatta muilta kuin asiakkailtamme. Siksi tämä vuosi on meillä palvelujen vuosi. in palvelut kiinnostavat Teema palvelut yhteispelinä sai oikeastaan liikkeellelähdön jo keskikesällä mietittäessä tämän vuoden suunnitelmia. Aikaisempina vuosina meitä on nähty verkkokinkereissä, tietojesi näkymättömänä vartijana, jne. Viime vuoden korkean käytettävyyden yritysverkot sai mittavaa huomiota. Syksyllä That s It Works -messuilla oli kiipeilyseinämme katseenvangitsijana, niinkuin monissa muissakin paikoissa. Palveluteeman tarkoituksena on kertoa muillekin kuin asiakkaillemme palveluistamme ja niistä uusista palvelumuodoistamme. Perinteisen asiakaskuntamme ulkopuoleltakin on tullut mielenkiintoisia pyyntöjä ottaa osa tai kokonaan asiakkaan palvelut hoitaaksemme. Perinteisten palvelujemme rinnalla ajoimme sisään meille uusia palveluita, jotta näihin ulkoistamiseen liittyviin kokonaisratkaisuihin voidaan vastata kuten ennenkin asiantuntemuksella. Päätellen palvelusopimuksien määrästä olemme onnistuneet tuottamaan nämä palvelut riittävän ajoissa. Kriittisyys lisääntyy palveluissakin Mutta niin kuin totesin, että ajat muuttuvat, niin myös palvelujen tarjoamiseen liittyvät vaatimukset muuttuvat. Entistä enemmän yritykset keskittyvät oman liiketoimintansa kehittämiseen ja ovat valmiita ulkoistamaan tukitoimet sen osaajille. Liiketoiminnan kehittämisen seurauksena ovat vaatimukset samalla kiristyneet palvelujen tuottajille. Toisaalta myös perinteisten vuokralankaliittymien tilalle on tullut entistä enemmän internet-liittymiä ja ns. VPN. Nämä liittymät ovat selkeästi edullisempia, mutta vaativat entistä enemmän osaamista tiedonsiirron suojaamiseen. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä mutkikkaammaksi sen hallinta ja ylläpito muodostuvat. Toisaalta yhä pienemmät yritykset pääsevät edullisemmilla kustannuksilla mukaan globaaliin e-kauppaan, joka taas vaatii palveluntuottajilta kapasiteettia. Paikalliset palvelukeskukset Kapasiteetin hallintaan ja ylläpitoon onkin tullut uusia tuotteita ja menetelmiä, mutta niiden hankinta ei välttämättä ole järkevää, koska se sitoo liikaa rahaa ja työvoimaa. Pienten yritysten ja vähän suurempienkin on mahdotonta vastata itse haasteisiin tietoliikenteen muuttuessa kriittiseksi, ts. 24/7-palveluksi. Näille palveluja kaipaaville yrityksille me tarjomme ne paikallisesti palvelukeskuksiemme kautta. Paikallisuus antaa meille avun ymmärtää paremmin asiakkaittemme tarpeita, siksi teemme asiakkaittemme kanssa palvelut yhteispelinä. Juhani Leskinen

3 3 Fyysinen turvallisuus tekninen turvallisuus Turvallisuus on aina ollut oleellinen osa kaikkien organisaatioiden toiminnassa. Valtiot suojaavat rajojaan eri tavoin, yritykset suojaavat toimintaansa ja myös yksityishenkilöt suojaavat itseänsä ja omaisuuttansa. Turvallisuutta luotiin aikanaan pelkästään fyysistä turvallisuutta käyttämällä ja kehittämällä välineitä fyysisten hyökkäysten torjuntaan. Tämä on kuitenkin kallista ja helposti myös kierrettävissä tai murrettavissa, koska fyysisellä vartioinnilla tai lukituksilla ei saada täydellistä kattavuutta laajojen tilojen hallintaan. Sähköiset apuvälineet Tekniikka on sittemmin mahdollistanut fyysisen turvallisuuden kehittämisen sähköisiä apuvälineitä käyttäen. Tiloja ja omaisuutta on voitu vartioida erilaisilla hälytysjärjestelmillä, jotka välittävät mahdolliset hyökkäykset keskitettyihin valvomoihin tai viranomaisille. Jopa valtioiden ilmatilaa ja rajoja on alettu vartioimaan tutkajärjestelmillä, jolloin mahdolliset rikkomukset saadaan tietoon reaaliajassa ja vastatoimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti. Fyysisen turvallisuuden kehityksen yhteydessä on muodostunut käsite kuorisuojaus, joka tarkoittaa nimen- omaan turvallisuuden kehittämistä fyysisiä hyökkäyksiä silmällä pitäen. Omaisuus ja tiedot sähköisessä muodossa Tietotekniikan aikakaudella on tullut uusi turvallisuuden kehitystarve: tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen. Omaisuudesta ja tiedoista on nykyään suuri osa sähköisessä muodossa ja näin ollen tietoihin tai omaisuuteen kodistuu erilaisia uusia hyökkäysmuotoja. Enää ei tarvitse fyysisesti murtautua johonkin saadakseen käsiinsä arkaluonteisia tietoja, kallista omaisuutta tai jopa selvää rahaa tekaistuilla pankkitapahtumilla. Turvallisuuspolitiikan käsite Siksi on syntynyt tarve myös uudenlaiselle palvelulle: tietoturvapalvelulle. Samoin kuin fyysisen turvallisuuden rakentamiseen on muodostunut oma ammattikuntansa, myös tietoturvan alueella tämä tarve on ollut ilmeinen. Kokonaisturvallisuutta ajatellen tärkeäksi lähtökohdaksi on muodostunut turvallisuuspolitiikan käsite. Siinä pyritään määrittelemään ne säännöt, joita sekä fyysisen turvallisuuden että tietoturvan suhteen organisaatiossa tulee noudattaa. Vasta tämän jälkeen voidaan ryhtyä konkreettisesti toteuttamaan teknisiä ratkaisuja määritetyn politiikan mukaisesti. palvelut yhteispelinä Mukana rakentamassa ja kehittämässä on yrityksenä rakentanut erilaisille yrityksille ja organisaatioille verkkoympäristöjä, joita käytetään myös arkaluonteisen tiedon välittämiseen. On ollut varsin luonnollista, että meitä on pyydetty myös mukaan rakentamaan ja kehittämään asiakasorganisaatioiden tietoturvaa. Tietoturvaa teknisesti toteuttavalle yritykselle myös omien ympäristöjen toteuttaminen kaikki turvallisuusnäkökohdat huomioiden on oleellinen osa asiakaspalvelua. Siksi on tärkeätä, että oma turvallisuuspolitiikkamme määrittelee ja toteuttaa vakuuttavasti sekä fyysisen suojauksen että tietoturvan asiakkaittemme parhaaksi tietenkin. Timo Kuokka -kerhotapahtuma Tapahtuma keräsi tällä kertaa suurimman osallistujajoukon koko kerhon historiassa. Sana kokoontumisesta on ilmeisesti kiirinyt ja maine levinnyt... Vanhat tutut tapasivat ja uusiakin tuttavuuksia solmittiin; joukkoon mahtuu jo melkoinen määrä erilaisten verkkoympäristöjen parissa toimivia henkilöitä. Tämä onkin kerhomme rikkaus; jokaisella on omat näkemyksensä, ratkaisunsa ja ongelmansa. Tälläisen porukan saaminen samaan tilaisuuteen avaa runsaasti keskusteluja ja kenties avartaa näkemystä, tuo uusia ideoita tai parhaassa tapauksessa ratkoo vanhoja ongelmia. Mittarin valmistusta Harva meistä tulee ajatelleeksi niin jokapäiväistä asiaa kuin sähkönmittaus. Jokuhan ne laitteet kyseiseen operaatioon kehittelee ja valmistaa. Veikkaanpa, että aika suuren osan lukijakunnastamme asunnon sähkökeskuksesta löytyy Enermet Oy:n tuote. Kävimme joukolla tutustumassa tuotantolaitokseen, jossa nuo laitteet kehitellään ja valmistetaan. Suomessa kun olemme, niin massatuotannon sijasta tuotekehitys on avainasemassa. Tämän kehitystyön pysyminen piilossa julkisuudelta (lue kilpailijoilta) on olennaisen tärkeää ja siksi päivän teemana oli osaltaan tietoturva. Lisäksi Marconin edustaja kävi kertomassa nopeiden verkkojen tulevaisuudenkuvista ja mitä sillä rintamalla tapahtuu. Gentlemen, start your engines... Asiarikkaan aamupäivän jälkeen oli vuorossa vähemmän tärkeä, mutta varmaankin yhtä mielenkiintoinen Grand Prix. Kiertopalkinto ilmestyi paikalle ja ahneet silmät mittailivat tuota tavoittelemisen arvoista kunniaa. Tässä vaiheessa kaikkien mielissä kummitteli mahdollisuus, josko tänään olisi meidän joukkueemme vuoro... Aikaajojen edetessä turhat kuvitelmat alkoivat karista ja kylmä totuus hiipi esiin; vanhat nimet alkoivat keikkua A-finaaliluettelon tuntumassa. Kiivas kilvanajo oli täynnä tapahtumia, eikä loukkaantumisiltakaan vältytty; Keskisuomalaisen joukkue sai siipeensä (tai oikeammin koipeensa...) ja näin mahdollisuudet korkeimpiin sijoihin menivät yhden autoista valuessa hitaasti varikolle. Onneksi kyseessä oli suhteellisen lievä osuma, eikä kuljettaja joutunut jättämään jatkoja väliin. Uudet kuljettajat alkoivat erottua harjoittelusta huolimatta; Finansiumin kuljettaja pokkasi eniten spinnejä -palkinnon (terveiset vaan Miikalle!!). A-finaalissa käytiin armotonta taistelua jopa saman tiimin kesken (ottakaapa mallia, Ferrari!) ja voittajaksi henkilökohtaisessa kisassa selvisi Gummeruksen kuljettaja Vehviläinen ja kakkoseksi tuli kuin tulikin Rossi. Valitettavasti (?) samasta joukkueesta, joten uusi dominaattori joukkuekisassamme on siis Gummerus (Team G- force). Seuraavaan kisaan on tulossa LIA:lta ( Ihmeelliset Autourheilusäännöt) uusia sääntöjä (jos ei muuten ala voittaja vaihtumaan toim. huom.). Jälkispekulaatiot Tavalliseen tapaan seuraavana oli vuorossa jännityksen nostattaman hien poispeseminen ja ankara kyllä mä muuten, mutta... -keskustelu. Erikoisen maittavat ruoat oli valmistanut taas Helena aivan ylimaalliset perunat Poikolainen. Kiitokset vielä siitäkin, ovat varmaankin kaikkien mielestä paikallaan. Ilta jatkui keskustelun kulkiessa välillä asiassa, välillä sen vieressä. Ainakin hauskaa tuntui kaikilla olevan, eikä murjottajia tästä porukasta kyllä löydykkään!!! Samoissa merkeissä kokoonnumme taas joskus ja jossakin; informaatiota kannattaa kysellä paikalliselta myyjältämme... Marko Juka Kerhon vieläkin touhuava sihteeri PS. Tämä teksti on kirjoitettu KWordillä, maailman parhaalla teksturilla

4 4 Osaamisenhallintaa turvallisesti Skillnet Oy on osaamisenhallinnan asiantuntija, joka tarjoaa osaamisenhallintaan ja rekrytointiin liittyviä ohjelmisto palveluja. Palvelut perustuvat jyväskyläläisen yhtiön omaan teknologiaan. Ohjelmistoja käytetään www-selaimella ja niitä tarjotaan pääsääntöisesti palveluna verkon yli. Skillnetin omistajia ovat toimiva johto, Jyväskylän Teknologiakeskus sekä sijoitusyhtiö Midinvest. Skillnet Oy:n asiakkaat ovat yrityksiä ja organisaatioita, joille henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen ovat tärkeitä asioita. Osaamisen merkitys on viime aikoina entisestään korostunut ja jatkossa henkilöstön osaaminen on yhä useammille yrityksille kilpailuedun lähde. Skillnet tarjoaa järjestelmät asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella. Järjestelmät muokataan yhdessä asiakkaan kanssa tarpeita vastaavaksi. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia esimerkiksi palvelin- tai tietoturvaratkaisuista, vaan Skillnet järjestää ne valmiiksi. Riittää, että käyttäjällä on yhteys internettiin, niin ohjelmistojen käyttö on mahdollista. Skillnet soveltaa osaamisenhallinnan periaatteita myös omassa toiminnassaan. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä itse. Tietoliikenneyhteyksissä kumppanina toimii. Yhteistyö takaa varmat yhteydet palvelimille. Myös palomuuriratkaisut tulevat ilta. Skillnetille on erityisen tärkeää, että tietoliikenneratkaisut on hoidettu hyvin. Yhteyksien on pelattava ja niiden on oltava myös tietoturvallisia. Tämä on luonnollisesti tärkeää myös Skillnetin asiakkaille. on nimi, joka herättää luottamusta ja Skillnetin asiakas tietää, että asiat ovat hyvässä hoidossa. Ilpo Niemelä Skillnet Oy Yritykset ja julkisyhteisöt panostavat osaamisenhallintaan koko ajan enemmän ja enemmän, kertoo Skillnet Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Niemelä. Hyväkään yritys ei pärjää ilman toimivaa huoltoa Palvelut omien resurssien hyötykäyttöä Oman infran ylläpitäminen on harvoin yritysten ydinliiketoimintaa. Tietoliikenne- ja tietoturvajärjestelmien ylläpitäminen ja henkilöstön syvällinen koulutus jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön on kallista ja aikaavievää. Ulkoistamalla ylläpidon osaavalle ja luotettavalle organisaatiolle mahdollistaa samalla omien resurssien siirron yrityksen liiketoiminnan avainalueille. palveluorganisaatio IT-palveluorganisaatiomme on hajautettu asiakasta lähelle 11:een palvelukeskukseen ympäri Suomea. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan paikallinen tuki on ollut toimintamme kulmakiviä jo perustamisesta saakka. Suorat yhteydet päämiehiin ovat mahdollistaneet kustannustehokkaat ratkaisut ja vahvan tuen. Tämä näkyy nopeana vaste-aikana ongelmatilanteissa sekä kohtuullisina kustannuksina palveluiden hinnoissa. Meillä on ainoana integraattorina Suomessa suora osto-yhteys Nokian, Check Pointin ja Marconin organisaatioon sekä suora pääsy näiden 2 3 -tason tukipalveluihin. Olemme myös ainoa Check Pointin sertifioima tukiorganisaatio Suomessa. Haasteena asiakkaiden tarpeet Palveluilla ei ole merkitystä, jos niihin ei ole tarvetta. Asiakkaiden tarpeet Järjestelmä Operaattori Konsultointi Laitehankinta Projektinhallinta PALVELUITA ERI TARPEISIIN PALVELUT Rahoitus Tuki ovat kuitenkin erilaisia hankintojen eri vaiheissa. Itse näemme asiakkaan tarpeen kolmena eri vaiheena: Suunnittelu Toteutus Tuotanto Jokaiseen vaiheeseen liittyy erityyppisiä osatarpeita. Ensimmäisen asiakastarpeen siirtyessä tuotantovaiheeseen alkaa usein sen rinnalla uuden tarpeen suunnitteluvaihe sen hetkisen tuotantotarpeen lisäksi. Räätälöidyt palvelut NÄKEMYKSEMME ASIAKASTARPEISTA: SUUNNITTELU TOTEUTUS TUOTANTO Asiakastarpeisiin voimme tarjota erityyppisiä palveluja. Palvelumme jakautuvat kuuteen eri osa-alueeseen, jokaisesta alueesta löytyvät asiakkaan tarvetta varten räätälöidyt komponentit. Järjestelmäpalvelut vastaavat suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen tarpeisiin. Palvelut kattavat aina tarvekartoituksesta laitehankintoihin ja käyttöönottopalveluun saakka. Rahoituspalvelut antavat vaihtoehtoisia tapoja järjestelmän rahoituksel- Tietoturva Asiantuntija Rahoitus Asennus Koulutus Projektinhallinta Houstaus Hallinnointi Ylläpito Koulutus Projektinhallinta le, mahdollistaen näin joustavamman budjetoinnin. Operaattoripalvelumme kattavat erityyppiset internet-, houstaus- ja viestintäpalvelut sekä varsinaisen kaistantarjoamisen. Tietoturvapalvelumme kattavat tietoturvan suunnittelusta erityyppisiin järjestelmäsuojauspalveluihin, kuten virustorjunta-, IDS- ja palomuuripalvelut. Tietoturva on yksi eniten resursseja vaativista osa-alueista. Pelkästään palomuurin sääntökannan oikeanlainen ylläpitäminen vaatii paljon osaamista ja jatkuvaa seurantaa, puhumattakaan virustorjunnan nopean ylläpidon- ja AV-koodin ajantasaisuuden haasteista. Ulkoistamalla aikaa ja osaamista vaativan hallinnoinnin, yritys pystyy pitämään tietoturvan paremmin sen vaatimalla tasolla. Asiantuntijapalvelumme tuo verkko- ja tietoturva-asiantuntijoidemme osaamisen asiakkaalle. Monet järjestelmistä saatavat tiedot eivät itsestään anna selvää kuvaa verkon/järjestelmien toimivuudesta. Asiantuntijoidemme avulla ne pystytään tuottamaan helposti ymmärrettävään muotoon. Palvelumme kautta voidaan myös liikennettä kontrolloida ja priorisoida. Räätälöity koulutus asiakkaan ympäristön mukaisesti on tehokas tapa pureutua käyttöympäristön asettamiin todellisiin ylläpito-ongelmiin. Projektinhallintapalvelu pitää käsissään järjestelmähankinnat monitoi- ista ensimmäinen Check Point in asema johtavana järjestelmäintegraattorina sähköisen kaupankäynnin ja tietoturvan ratkaisuissa vahvistui edelleen. Hiljattain julkistettiin, että ista tuli Check Point Software Technologiesin ensimmäinen sertifioitu tukikumppani Suomessa. Koska nykyajan kaupankäynti nojaa vahvasti toimiviin tietoverkkoihin, on tärkeää, että tekniset kysymykset ratkaistaan niin pian ja niin tehokkaasti kuin mahdollista, ja näin maailman- luokan tekninen tuki on ensiarvoisen tärkeää. liittyi Check Point:in Certified Support Partner (CSP) -ohjelmaan. CSP-kumppaneilla on todistetusti vahva tuki Check Pointin tuotteille ja ratkaisuille. in suora suhde mahdollistaa täyden tukikategorian Check Pointin tekniseltä tuelta ja näin asiakkaiden kysymykset tulevat ratkaistuiksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tämä nopeus ja tehokkuus vähentää katkosten kestoaikaa ja parantaa tuottavuutta asiakkaille. Check Point arvioi jokaisen CSP: nsä vuosittain varmistaakseen, että ne tarjoavat jatkuvasti parasta mahdollista tukea asiakkailleen. Nämä arvioinnit perustuvat kymmenportaiseen prosessiin, joka sisältää mm. kumppanin teknisen tuen kartoituksen ja asiakkaiden antamat palautteet, joita Check Point saa. Tämä kartoitus varmistaa, että kaikki kumppanit täyttä-

5 mittajaympäristössä laaja osaamisalueemme tulee tässäkin arvoonsa. Tukipalvelumme on pitkäaikaisin palvelumuotomme, sen piirissä on useita satoja yrityksiä. Tukeen liittyvät monet asiat lisenssien hallinnasta nopeaan ja kattavaan On-Site palveluun. Huoltopalvelu toimivan verkon edellytys Tämän päivän liiketoiminta on niin verkkoriippuvaista, että ongelmien ratkaiseminen mahdollisimman nopeasti 24/7-vasteajalla ei ole luksusta vaan monelle yritykselle nykyisen liiketoiminnan perusvaatimus. Huoltopalvelun voisi kiteyttää: Yrityksen toiminnalle kriittisten komponenttien toiminnallisuuden varmistaminen. Tähän liittyvät erilaiset verkkokomponentit, palvelimet, reitittimet, kytkimet, palomuurit yms. Huoltopalveluissa on yksinkertaisimmillaan kaksi tärkeätä osaa: laatu ja saatavuus. Molemmat nähdään meillä tärkeiksi. Laatu on palveluorganisaatio. 60% henkilöstöstä kuuluu tekniseen palveluhenkilökuntaan Suora pääsy valmistajien tekniseen informaatioon ja 2-3 tason tukeen Valmistajien sertifioimat tukihenkilöt Ainoa Check Point CSP-sertifioinnin saanut yritys Suomessa Kymmenen (10) huoltopalvelutasoa, asiakkaan tarpeen mukaisesti 24/7-huoltopalvelut Saatavuus On-Site palvelualueena koko Suomi Hajautettu organisaatio, osaava paikallinen tuki Yksitoista (11) palvelukeskusta Suomessa Palvelualueiden sisällä nopeat vasteajat Myös maailmanlaajuinen tuki tietyin rajauksin JÄRJESTELMÄ Tarvekartoitus Laitemyynti Käyttöönottopalvelu Järjestelmäasennus TIETOTURVA Tietoturvapolitiikka Palomuuripalvelu VPN-palvelu Turvatarkastukset Virustorjuntapalvelu IDS-palvelu Palomuuripalvelu turvallisen verkon edellytys Yleisimmät tietoturvaongelmat palomuureissa ovat väärät konfiguraatiot. Vanhat asetukset / säännöt jäävät helposti päälle ja saattavat muodostaa tietoturvariskin yritykselle. Pelkästään palomuurin sääntökannan oikeanlainen ylläpitäminen vaatii paljon osaamista ja jatkuvaa seurantaa. Tyypilliset haasteet palomuurien ylläpidolle ovat: Säännölliset ohjelmistopäivitykset, koodikorjaukset ym. (käyttöjärjestelmä & palomuuriohjelmisto) Ohjelmistoversioiden yhtenäisyyden hallinta (VPN-yhteydet, monilaiteympäristöt) Turvalliset varmistukset ja datan uudelleenhaut Sääntökannan oikeellisuus Riittävä osaaminen (henkilöstön jatkuva koulutus) PALVELUITA ERI TARPEISIIN PALVELUT RAHOITUS Vuokraus Leasing Osamaksu Tuki PALVELUITA ERI TARPEISIIN PALVELUT ASIANTUNTIJA Projektinhallinta Räätälöity koulutus Hallintapalvelu Liikenteen seuranta & kontrollointi palomuuripalvelu Palomuuripalvelussamme laitteen fyysinen kontrolli on asiakkaalla, koska laite sijaitsee hänen laite tilassaan. Asiakas pystyy näin varmistamaan, kuka laitteen luona käy ja mitä sille tehdään. Varsinaiset sääntömuutokset, versiopäivitykset, varmistukset ym. suoritetaan etäisesti turvattujen yhteyksien kautta in verkonhallintakeskuksesta. Mitä asiakas saa? Kokonaispalvelua, sisältäen kaikki tarvittavat komponentit palvelun toteuttamiseksi. Tämä on tärkeää niin pienissä kuin isoissakin verkoissa. Pienissä verkoissa harvoin pystytään panostamaan osaamiseen riittävästi, liiketoiminta voi kuitenkin olla hyvin verkkoriippuvaista. Isoissa verkoissa eivät normaalit hallintatyökalut yleensä riitä vastaamaan verkon asettamiin haasteisiin sen ylläpidon suhteen. Palomuuripalveluissamme asiakas saa käyttöönsä osaavat ammattilaiset, jotka pystyvät laajaa hallintapalvelua varten suunnitelluilla työkaluillaan tekemään asiantuntijatyötä nopeasti ja tehokkaasti. Kriittisissä ympäristöissä palveluun voidaan liittää myös erityyppiset 24/7-huoltopalvelut tällöin tietoturvapalveluissa vasteaikamme voi olla jopa 30 min 24/7. Palveluterveisin -sertifioitu tukikumppani Suomessa OPERAATTORI ISP ASP TUKI Huoltopalvelu Ylläpitopalvelu Petri Sollman Juha Mattila 5 Net Cabinet arvostaa verkottumista Grafilassa toimiva Net Cabinet on uusmediatoimisto, jonka toimintaan kuuluu websivujen teko, web-hotellipalvelut sekä web-sovelluskehitys. Yritys on keskittynyt palvelemaan lähinnä pk-sektorin toimijoita, mutta myös monet järjestöt ovat Net Cabinetin asiakkaita. Eräs yrityksen viimeaikojen suurista töistä oli Kristillisdemokraattien web-portaalin luominen osoitteeseen Sovelluskehityspuolella Net Cabinet on kehittänyt omat helppokäyttöiset ratkaisut asiakkailleen web-sivuston ylläpitoon, verkkokauppaan, sisäiseen ja ulkoiseen suojattuun yhteisöviestintään. Web-pohjaisen tiedonkeräysjärjestelmän avulla erityisesti konsulttitoimistot ovat voineet siirtää monet rutiinit ja asiakaskäynnit verkkoon. Tällä hetkellä Net Cabinet on kehittämässä uutta verkkosovellusta markkinointiviestinnän suunnittelua ja toteutusta varten. Kyseessä olevien mediamatriisin ja monimedia-alustan avulla on tarkoitus pystyä hoitamaan tehokkaasti myös hajautettujen organisaatioiden markkinoinnin suunnittelu sekä toteutus. Sen verran Net Cabinet vielä paljastaa kehityshankkeestaan, että monimedia-alustassa risteytetään langallinen ja langaton ympäristö. Marraskuun alusta lähtien Net Cabinetin web-hotellitoiminta on hoitunut in tarjoamien yhteys- ja serveripalvelujen välityksellä. Grafilassa viesti kulkee sutjakkaasti. Asiakkaillemme on tärkeää, että heidän web-sivustonsa ja käytössä olevien websovelluksiensa ylläpitopalvelu hoituu vaivattomasti, turvallisesti ja edullisesti. Koska internettiin siirretään nykyään yhä enemmän informaatiota ja yhä kriittisempiä toimintoja, korostuvat tällöin luonnollisesti turvallisuus- ja toimivuusvaatimukset. Palomuurin merkitys on konkreettisesti korostunut viime aikoina, kun monet virukset ovat uhanneet palvelimien turvallisuutta. Myös meidän koneemme ovat olleet hyökkäysten kohteina, mutta onneksi palomuuri on hoitanut tehtävänsä. Toinen, vähintään yhtä tärkeä asia on, että palvelun pitää pelata luotettavasti ja häiriöttä: jos jokin ongelma ilmenee, se kyetään ratkaisemaan nopeasti. Näistä syistä johtuen meille luonteva ratkaisu oli yhteistyö samassa kiinteistössä toimivan in kanssa, kertoo Net Cabinetin yhteyspäällikkö Juha Mattila. Net Cabinet päätti keskittyä ydintoimin taansa ulkoistamalla rautapuolen ylläpidon ille. - Aiemmin web-hotellipalvelumme ja websovelluspalvelumme olivat hajautetut, ja se aiheutti hieman liikaa yhteydenottoja ja ajanhukkaa, joten päätimme keskittää kaikki samaan paikkaan ja mahdollisimman lähelle. Kaikkia mahdollisia asioita on vaikea selittää puhelimessa tai sähköpostiviestissä, mutta nyt ei paikan päälläkään käynti tuota paljon tuskaa, kun matkaa meiltä on parikymmentä metriä, hekottelee Mattila. vät Check Pointin asettamat tukistandardit. in asiakkaat saavat korkeinta tuen tasoa mukaan lukien: Pääsy 24/7-tukeen Ongelmien ratkaisu tuelta, joka koostuu Check Point Certified Security Expert:eistä (CCSE:t) Lyhyet vasteajat Tekninen tuki SecureKnowledge online ongelman ratkaisu työ kalulla Korkeimman mahdollisen tuen tarjoaminen on tärkeää tämän päivän asiakaspalvelussa. Palvelun laatu ja nopeus on myös kilpailuetu. Tietoturvatuotteet ovat juuri niin hyviä, kuin ne on asennettu ja kuinka niitä ylläpidetään, siksi tarjoaa lukuisia palveluita auttaaksemme asiakkaitamme hallitsemaan tietoverkkojaan turvallisimmalla tavalla. Petri Sollman Uusmediatoimisto Net Cabinet web-sivustosuunnittelu web-hotellipalvelu e- ja m-sovellukset ebase-yhteisöviestintäjärjestelmät etrade-verkkokaupat epage-päivitysjärjestelmät equestionnaire-tiedonkeräysjärjestelmät Grafila, Laukaantie JYVÄSKYLÄ, p

6 6 Enermet-konserni VPN-verkossa Enermet-konserni on yksi maailman johtavista energianmittausjärjestelmien toimittajista. Kehitämme, tuotamme ja markkinoimme kokonaisvaltaisia uuden sukupolven järjestelmiä energian mittaukseen ja sen käytön ohjaukseen sekä mittaustietojen jalostukseen ja hallintaan. Mittaus- ja ohjausjärjestelmämme antavat energiayhtiöille ja heidän asiakkailleen entistä tarkempaa tietoa kannattavan liiketoiminnan pohjaksi. Asiantuntemuksemme peruskiviä ovat asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, osaava ja työstään innostunut henkilöstö, innovatiivinen tuotekehitys ja vankka kansainvälinen kokemus. Vastuullisena mittauspalveluiden tuottajana tarjoamme asiakkaillemme sähköenergian, kaukolämmön ja -kylmän, kaasun ja veden mittauspalvelut. Enermetillä on toimipisteitä kymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Konsernin palveluksessa on 570 henkilöä. Enermetin pääomistajat ovat Industri Kapital -pääomarahasto, Leonia MB -rahasto ja Fortum Oyj. Vahvojen omistajien tuki varmistaa Enermetille riittävät resurssit tulokselliseen toimintaan - kauas tulevaisuuteenkin. Yhteistyö Nordic LAN & WAN Communication Oy:n kanssa alkoi keväällä 1999, jolloin halusimme tehostaa konsernimme verkkojen tietoturvaa ja rakentaa konsernia palvelevan tiedon välityskanavan. Tutkittuamme eri vaihtoehtoja, päädyimme VPN-teknologiaan lähinnä kustan nustehokkuuden ja skaalautuvuuden takia. hoiti asentamisen aina konttoreissa paikan päällä. Kaukaisempiin paikkoihin kuten Australiaan ja Uuteen-Seelantiin laitteet esiasennettiin ja käyttöönotto hoidettiin puhelimitse. Nykyisin käytämme VPN-yhteyksiä päivittäin. Konsernin sisällä matkustavien henkilöiden on mahdollista käyttää omaa henkilökohtaista sähköpostiaan ja kalenteriaan mistä tahansa konsernin yksiköstä. Käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun sen helppokäyttöisyyden ja nopeuden takia. Lisäksi se on edullista ja turvallista, koska käyttäjien ei tarvitse ottaa yhteyksiä erilaisten soittosarjojen kautta. Tavallisia arkirutiineja ovat myös intranetin käyttö ja tiettyjen palvelimien etähallinnointi. Tulevaisuudessa tulemme käyttämään joitakin operatiivisia sovelluksia VPN:n kautta. Käyttäjiltä tulee jatkuvasti uusia ideoita, kuinka hyödyntää VPN:ää. Samalla kun tekniikka on tullut heille tutummaksi, heidän tietoisuutensa tietoturvan merkityksestä on lisääntynyt. Kiinteä yhteistyömme jatkuu in kanssa palomuurisovellusten uusien ominaisuuksien käyttöönotossa. Uudet ominaisuudet testataan ja niille tehdään tarvittavat käyttöönottosuunnitelmat. Normaaliin rutiiniin kuuluu palomuurien ohjelmistopäivitykset, jotka pyritään hoitamaan keskitetysti. Leif Vertanen IT Manager Enermet Oy Ylivieskan kaupunki ulkoisti atk-palveluja ille Ylivieskan kaupunki ja allekirjoittivat sopimuksen, joka kattaa kaupungin tietoliikenteen, tietoturvan ja palvelinylläpidon. Ylivieskan tuleva uusi palvelukeskus on jo kymmenes in toimipiste Suomessa. Toimitusjohtaja Timo Kuokan mukaan Ylivieskan toimipiste tulee täydentämään huomattavasti alueellista palvelukykyä uusille ja olemassa oleville asiakkaille. Ylivieskan kaupungista tulee luonnollisesti suurin asiakas alueella, mutta muita merkittäviä asiakkaita ovat mm. Kaustisen seutukunta, PPTH Norden sekä Pouttu Oy. Uuden sopimuksen myötä Ylivieskan kaupungin atk-käyttöpäällikkö Pasi Mustola siirtyi in palvelukseen. Ylivieskan kaupungin mukaan ulkoistamiseen vaikutti kaupungin kasvava verkkojen ja tietoturvan kehittämistarve. Tässä tilanteessa ulkoistamisella saadaan kaupungin Finanssitiedot verkossa Finansium Oy aloitti liiketoimintansa huhtikuussa 1999, kun jyväskyläläinen rahoitusalan yritys, Boss Information Oy, nykyisin Samstock Oy jakaantui kolmeksi erilliseksi yritykseksi. Finansiumin historia juontaa juurensa sitäkin kauemmaksi, sillä yritys on tuottanut rahoitusalan informaatiopalveluita jo vuodesta 1987 lähtien. Finansium Oy tuottaa rahoitusalan ratkaisuja perinteiselle rahoitusalalle ja myös erilaisiin päätelaitteisiin. Finansium Oy:n asiakaskunta on laajentunut pankkien ja rahoitusalan yritysten ja laitosten lisäksi myös teleoperaattoreiden palveluihin. Asiakaskunnan laajentumisen ja sovellusten monipuolistumisen takia Finansium Oy panostaa ja erikoistuu entistä enemmän vaativiin tietoliikenne- ja turvaratkaisuihin. Keväällä 2001 yhteistyökumppaniksi valittu vastaa yrityksen tietoturva- ja osasta tietoliikenneratkaisuja. Yhteistyö laajenee piakkoin koko ohjelmistotuotannon verkon aktiivilaitteiden ja palvelimien jatkuvaan valvontaan. Yhteistyökumppanin valinnan tärkeimpänä kriteerinä pidettiin asiakkuuden hoitamista. Timo Kuokka kättelee kaupunginjohtaja Harri Viitasta sopimuksen synnyn merkiksi. käyttöön koko in organisaatioon keskittynyt osaaminen. Jatkossa uudet toimitilat tulevat sijaitsemaan maaliskuussa 2002 valmistuvassa Ylivieskan teknologiakylän (YTEK) yritystalossa. tulee tarjoamaan uusista tiloistaan mm. hosting palveluja, tietoturvapalveluja sekä tietoliikennepalveluja. Ylivieskan toimipisteessä tulee työskentelemään aluksi 3 henkilöä, Asiakaskunnan jatkuva kansainvälistyminen on myös tuonut uusia haasteita. Kansainvälistyminen tuo eteen tilanteita, jossa on arvioitava erilaisia dynaamisia verkkoratkaisuja, jotka palvelevat monipuolisemmin erilaisia uusia käyttäjäryhmiä, paikkakunnasta riippumatta, ovatpa ne sitten Hong Kongissa, Helsingissä tai Finansium Oy:n pääkonttorin tavoin Jyväskylässä. Finansium Oy painottaa palvelunsa voimakkaasti langattomiin ratkaisuihin. Nykyinen tuoteperhe on laaja ja kattava pörssipeleistä salkunhallintajärjestelmiin saakka. Finansium Oy:n sopimukset tiedontoimittajien, kuten Standard & Poor s ComStock, AFX- News Service and Thomson Financial Solutions kanssa, takaavat tarkan tiedon ja kansainvälisen tarjonnan. Alkuperäinen idea laajentaa langattomuuden puolelle sai alkunsa dead moments eli luppohetkistä. Hetkiä, kun istumme junassa matkalla työhön tai odotamme vuoroamme pankin jonossa, on pyritty hyödyntämään tarjoa malla niihin uusia työkaluja ja joista Pasi Mustola tulee toimimaan vetäjänä. Toiminnan käynnistyminen mahdollistaa alueen yrityksille uusia erityisosaamista vaativia palveluja kuten palomuuri- ja VPN laitteiden, konsolipalvelun sekä lähiverkkolaitteiden ylläpitopalvelun. Juha Pasanen sisältöä. Nykyinen tekniikka ja pyrkimys kohti langattomampaa maailmaa takaavat puolestaan sen, että kaikki työkalut ovat jo käytössä. Finansium Oy pyrkii varmistamaan, että tuotettu sisältö on ajankohtaista, tarkkaa ja yksilöityä. Tehokas ajankäyttö vastaa nykypäivän vaatimuksia. Kansainvälinen uutistarjonta ja interaktiivinen salkunhallinta hintavaroituksineen on rakennettu loppukäyttäjän tarpeisiin. Ne ovat helppokäyttöisiä, langattomia ratkaisuja, jotka nykyinen sukupolvi on mieltänyt omikseen. Kaikki nämä palvelut ovat hienoja ja innovatiivisia, mutta on olemassa myös henkilöitä, jotka nauttivat aamukahvin hetkistä tuoreen sanomalehden kera. Henkilö, joka lukee tarkasti lehtiä, voi huomata lehden talousosaston sivun yläkulmassa pienellä maininnan Finansiumista. Suomalainen lehdistö on Finansium Oy:n vanha ja perinteikäs asiakasryhmä. Lisätietoja: ja Kolme luppohetken sovellusta on saanut Nokia OK -leiman.

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva-

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

2006 Se ei pelaa, joka pelkää Tietoliikenneseminaari

2006 Se ei pelaa, joka pelkää Tietoliikenneseminaari 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Langaton laajakaista on nykyaikaa Tietoliikenteen kehitys on ollut maassamme nopeaa. Tänä päivänä nopeat tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta nro 3 2012 10 Pekka Sivonen Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta 6 Mullistavan erilainen Windows 8 17 Elisa tie Windows maailmaan 20 Puolustusministeriö: pilvi yhdistää tietoturvan ja kustannustehokkuuden

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 1/06. Hallittua kiinteistönhallintaa. Visma-konserni kasvaa, kannattaa ja keskittyy palvelemaan asiakkaitaan

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 1/06. Hallittua kiinteistönhallintaa. Visma-konserni kasvaa, kannattaa ja keskittyy palvelemaan asiakkaitaan NRO 1/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Hallittua kiinteistönhallintaa Visma-konserni kasvaa, kannattaa ja keskittyy palvelemaan asiakkaitaan PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANkohtaista... 3 Visma-konsernilla

Lisätiedot

IT Infra kerralla järjestykseen

IT Infra kerralla järjestykseen PÄÄKIRJOITUS IT Infra kerralla järjestykseen Yritysten tarve keskittyä päätoimialoihinsa on nostanut tietohallinnon tukipalvelujen kysyntää merkittävästi. Myös DT-Link Oy:n toiminta on kasvanut nopeasti.

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen

VISMA SOFTWARE: VISMA SERVICES: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika. Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen ISMAgazine NRO 3 / 2008 VISMAN ASIAKASLEHTI VISMA SOFTWARE: Esittelyssä toimitusjohtaja Tuomas Sederholm Visma Avendo Aika VISMA SERVICES: Uusi palvelu, Visma HR Palkkahallinnon ulkoistaminen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

Sininen. hetki Suomalaisia makuelämyksiä jo 120 vuotta/8. no. 2/2011. Kätevästi käteistä/14 Pysyykö yrityksesi tieto turvassa?/17

Sininen. hetki Suomalaisia makuelämyksiä jo 120 vuotta/8. no. 2/2011. Kätevästi käteistä/14 Pysyykö yrityksesi tieto turvassa?/17 business Yritysten operaattori, jolle palvelu on ykkösasia no. 2/2011 Sininen hetki Suomalaisia makuelämyksiä jo 120 vuotta/8 Kätevästi käteistä/14 Pysyykö yrityksesi tieto turvassa?/17 Pääkirjoitus Luovuus

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa Käsissäsi on Fujitsu Intelligence Servicen (FIS) lisättyä todellisuutta sisältävä huippusalainen vuosikatsaus. Päästäksesi katsomaan lisättyä todellisuutta, toimi näin: 1. Mene tietokoneellasi osoitteeseen

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot