Jos suunnitelmilla tehtäisiin rahaa, maailmassa olisi paljon miljonäärejä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos suunnitelmilla tehtäisiin rahaa, maailmassa olisi paljon miljonäärejä!"

Transkriptio

1 PKK- Konsepti 2008

2 Jos suunnitelmilla tehtäisiin rahaa, maailmassa olisi paljon miljonäärejä! Ne, jotka pystyvät toteuttamaan suunnitelmansa, voivat menestyä ja rikastuakin! MITEN SUUNNITELMAT TOTEUTETAAN? Tarjoamme käytännössä pitkään testattuja, korkeatasoisia, toimivia johtamismenetelmiä, välineitä ja -osaamista, joilla suunnitelmat voidaan paremmin toteuttaa ja kehittää liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti! PKK- Konsepti 2008

3 Yli 15 vuoden ajalta kokemuksia pk- ja suurista yrityksistä 1. Pilotointivaihe / Rakentamisvaihe 9/2005-3/ Vakiinnuttamisvaihe Pysyvä palvelukonsepti

4 QPR Software Oyj AFN Oy Business Development PKK- Konsepti 2008

5 Markkinointi ja asiakashankinta Palvelujen tuottaminen Asiantuntijapalvelut Asiakkuuden hallinta ja palveluiden kehittäminen Resursointi: asiantuntijat, rahoitus, laitteet, ohjelmistot, kumppanit Johtaminen ja taloushallinto PKK- Konsepti 2008

6 PKK- Konsepti 2008

7 PKK- Konsepti 2007

8 PKK- Konsepti 2007

9 ALIHANKKIJA OMA YRITYS ASIAKAS MYYNTI OSTO TUOTANTO MYYNTI OSTO UUDEN TUOTTEEN KEHITTÄMINEN PROSESSI MARKKINOINTI- JA MYYNTI PROSESSI OPERATIIVINEN TILAUS/TOIMITUS PROSESSI ASIAKASPALVELU PROSESSI PKK- Konsepti 2007

10 PKK- Konsepti 2007

11 - Tuloskortti - Tasapainotettu menestystekijämittaristo - Suorituskyvyn mittausjärjestelmä - Liiketoiminnan johtamis- ja kehittämisjärjestelmä Talous Prosessit Henkilöstö Asiakkaat PKK- Konsepti 2007

12 Visio Tulevaisuuden tavoitetila? VISIO Näkökulma Strategiset tavoitteet Tärkeimmät tavoitteet? Taloudellinen näkökulma Menestystekijät Tärkeimmät keinot ja menestystekijät tavoitteiden saavuttamiseksi? Avainmittarit Tärkeimmät kehittymistä, suoritusta ja tavoitteiden saavuttamista kuvaavat mittarit? Toimintasuunnitelma Konkreettinen toimintasuunnitelma ja tekijöiden sitouttaminen, millä päästään tavoitteisiin? PKK- Konsepti 2007 Asiakasnäkökulma Prosessinäkökulma Henkilöstön ja osaamisen näkökulma Henkilöstön sitouttaminen ja suunnitelmien toteuttaminen!

13 PKK- Konsepti 2007

14 PKK- Konsepti 2007

15 Rakennetaan ja otetaan käyttöön kattava ja tehokas johtamis- ja kehittämisvälineistö asiantuntijoiden ja yrityksen avainhenkilöiden yhteistyöllä ja sitoutetaan henkilöstö kehitystyöhön Strateginen suunnittelu Strategiakartan avulla tunnistetaan tavoitteet ja keinot, joilla yrityksen visioon päästään. Strategiakartta kattaa menestymisen kannalta tärkeät osa-alueet kokonaisvaltaisesti, sekä niiden väliset syy- ja seuraussuhteet. Strategiakartan tekeminen auttaa yrityksen ydinprosessien ja mittareiden tunnistamisessa. Prosessijohtaminen Kuvaamalla yrityksen toiminta prosesseiksi lisätään ymmärrystä oman yrityksen toiminnasta. Niiden avulla voidaan myös selkiyttää vastuunjakoa ja henkilöstön rooleja, kun toimintatavat yhtenäistyvät. Hyvin tehty mallinnustyö luo myös kattavan pohjan laatujärjestelmälle. Prosessien kuvaamisesta saadaan erityinen hyöty mm. omistajan- ja sukupolvenvaihdoksessa. Balanced Scorecard mittaristo BSC on menetelmä, jonka avulla strategia muutetaan käytännön toiminnaksi. Keskeisille tavoitteille laaditaan mittarit, joiden avulla niiden toteutumista voidaan seurata. Näin kehittäminen perustuu todelliseen tietoon ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on helppo arvioida mittaritiedon perusteella. Sisäinen laskentajärjestelmä - toimintolaskenta Toimintolaskenta on prosessiajatteluun perustuvaa tekemisen laskentaa, joka mm. paljastaa tehottomat työvaiheet ja motivoi siten henkilöstöä oman toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseen. Se tuottaa myös lahjomatonta tietoa tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuudesta. PKK- Konsepti 2007

16 PKK- Konsepti 2008

17 Internetyhteys Web- selaimella TIETOTURVASUOJATTU YMPÄRISTÖ Internetyhteys Web- selaimella Salasana 1 Salasana 2 Palvelin II (MSS- Group) Yrityksen projektinhallinta ja muut lisäarvopalvelut Salasana 1 Internetyhteys Salasana 2 MALLINTAJA Palvelut / Tehtävät: - Prosessikuvausten, BSCmittariston ja laskentajärjestelmän ym. johtamismallien rakentaminen, muokkaus ja varmuuskopiointi Työkalut: - QPR- ohjelmistot (PG,SC&CC) ym. - Tietokone PKK- Konsepti 2008 MALLIEN MUOKKAUS IP- ja/ tai VPNverkkoyhteys (Salasana 2) QPR- Portal toiminto: Yrityksen johtamismallien käyttö Web-selaimen kautta Palvelin I (OAMK Liike) Yrityksen johtamismallit KÄYTTÄJÄ /HYÖDYNTÄJÄ Palvelut / Tehtävät: - Yrityksen johtamismallien ja työkalujen hyödyntäminen -Projekti- ym. työkalujen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen Työkalut: -Tietokone

18 1) Strateginen suunnittelu ja tavoiteasetanta ASIANTUNTIJA- PALVELUT 2) Liiketoimintaprosessien mallinnus ja kehittäminen Esim. Businessprosessit, laatu-, toiminta- ja johtamisjärjestelmät 3) BSC- mittariston rakentaminen ja käyttöönotto PALVELIN- YMPÄRISTÖ Välineet Yritysten mallit Lisäarvopalvelut 4) Sisäisen laskentajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto 5) Kehittämisprojektien suunnittelu ja toteutus Liiketoiminnan ja henkilöstön kehittäminen PKK- Konsepti 2008

19 Mukana 35 yritystä - Liikevaihto: 0,1 100 M - Henkilöstömäärä: hlö:ä - Mukana verkostoyrityksiä, joilla satoja kumppaneita Yritysten toimialoja: - Sosiaali-, hoiva- ja terveyspalvelut - Yrityskehitys - Siemenperunan tuotanto ja kauppa - Kalankasvatus ja -jalostus - Puutuoteteollisuus - Talonrakennus ja -tarvikekauppa - Matkailu, majoitus - Vähittäiskauppa - Sisustussuunnittelu - Sanomalehti- ja painotuotepalvelut - Tekniset suunnittelupalvelut - Sähköiset mediapalvelut - Laboratoriopalvelut ja lääketutkimus - Kiinteistösijoitus - Leipomo - Erikoiselintarvikekauppa - Erikoisajoneuvojen ja suojakonttien valmistus Mukana alansa johtavia ja innovatiivisia yrityksiä! Mahdollisuus hankkia lisää asiakkaita palvelukonseptille asiakasyritysten avulla PKK- Konsepti 2008

20 Strateginen suunnittelu ja tavoiteasetanta - Auttaa yrityksen pitkän jänteen tavoitetilan selkeyttämisessä, osaaluetavoitteiden konkretisoinnissa, tavoitteiden saavuttamista kuvaavien mittareiden hahmotuksessa sekä prosessien ja resurssien määrittämisessä, jotta tavoitteisiin päästään. Liiketoimintaprosessien mallinnus ja kehittäminen - Auttaa liiketoiminnan kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä olennaiseen keskittymisessä. Tekeminen dokumentoidaan helposti käytettävään muotoon, avainhenkilöriippuvuus vähenee ja samalla luodaan runko laatujärjestelmälle BSC-mittaristo - Yrityksen kompassi - Toiminnan kehittäminen perustuu konkreettiseen ja oikea-aikaiseen tietoon. Jo pelkkä mittaaminen parantaa suorituskykyä. Motivoi ja sitouttaa henkilöstöä kehitystyöhön Toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto - Tärkeimpien toimintojen todelliset kustannukset sekä tuotteiden ja asiakkaiden kannattavuudet saadaan selville. Kustannustehokkuus ja tietoisuus sekä kannattavuus paranevat.

21 Yrityskohtaisten projektien tavoite: Viedä kehitys- ja kasvuhakuisten yritysten ( > 150 pk-yritystä) käyttöön huippuluokan johtamis- ja kehittämistyökalut ja -osaaminen, joilla pystytään varautumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kehittämään liiketoimintaa ja henkilöstöä haluttuun suuntaan Kokonaistavoite: Konseptin vakiinnuttaminen alueelliseksi (Oulun seudulla ja -läänissä) ja valtakunnallisesti esimerkilliseksi pk-yritysten nonprofit -palveluksi PKK- Konsepti 2008

22 (1) YRITYKSILLE JA HENKILÖSTÖLLE Kokonaisvaltainen johtamis- ja kehittämisvälineistö ja vahvaa liiketoimintaosaamista yrityksen koko kehityskaarelle (2) PALVELUN TUOTTAJILLE & KUMPPANEILLE Nykyaikainen, toimiva ja kattava yritysten ydinpalvelukokonaisuus toimialasta riippumatta toimintaedellytykset ja palvelut paranevat Edelläkävijä ja tiennäyttäjä uusien yrityspalveluiden tuottajana Suomessa (osaksi paikasta ja ajasta riippumaton) (3) YRITYSTEN KOTIKUNNILLE Yritysten kilpailukyky paranee ja toiminta laajenee syntyy uusia kasvuyrityksiä ja työpaikkoja ja kuntien verotulot kasvavat (4) RAHOITTAJILLE Pysyvä ja toimiva palvelukokonaisuus pk-yrityksille ja henkilöstölle, jolla poraudutaan liiketoiminnan ytimeen Yritysten jatkuva, asiakaslähtöinen ja monipuolinen kehittäminen Rahoituksen oikea kohdentuminen Monistettava ja laajennettava yrityspalvelukonsepti muualle Suomeen

23 (1) Yrityspalvelukonseptin tunnetuksi tekeminen, asiakashankinta ja asiakkuuden hallinnan kehittäminen sekä yritysten kehittämis- ja kasvuhalukkuuden aktivointi (mm. jatkuva monikanavainen kohdennettu markkinointi, asiakashankinta > 150 uutta yritystä) (2) Uuden palveluntuottajan sisäänajo ja palveluiden tuottaminen ammattimaisessa tuotantoympäristössä sekä kumppanuusverkoston laajentaminen (mm. Oulun Tietotekniikka, seudulliset yrityspalvelukeskukset, yritysten etujärjestöt, Yritys-Suomi.fi konsepti) (3) Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen sekä etäkäyttöpalveluiden lisääminen (mm. yrityskohtaisten projektien läpiviennin tehostaminen, palvelimen tietoturvan ja käytettävyyden parantaminen) (4) Uusien palveluiden ja tuotteiden pilotointi ja käyttöönotto (ecrm ja sähköiset asiakaspalvelut, avainhenkilöiden törmäytys ja kokemusten vaihto, täsmäkoulutus) (5) Konseptin vakiinnuttaminen alueelliseksi ja valtakunnallisesti esimerkilliseksi non-profit -palveluksi (rahoitus, resurssit, kohtuulliset palveluhinnat, verkostoyhteistyö, valtakunnallinen pilotointi) PKK- Konsepti 2008

24 Uusille asiakkaille: Sisältyvät aina tuotteisiin 2-4 Nykytilakartoitus ja yrityskohtaisen projektin suunnittelu 1 Tavoite- ja strategiakartan laatiminen Uusille asiakkaille: Tuotteita 2-4 voidaan valita yhteensä 15 päivää. 2 BSC- mittaristo Kevyt 5 pv. Laaja 10 pv. 3 Prosessien mallinnus Kevyt 5 pv. Laaja 10 pv. 4 Sisäinen laskentajärjestelmä Kevyt 5 pv. Laaja 10 pv. Ylläpitoasiakkuuteen sisältyy 3 pv / vuosi tuotetta 5. Asiakas voi ostaa tarvittavan määrän lisäpäiviä edellisten lisäksi. 5 Ylläpitopalvelut Mallien päivitys ym. yrityskohtainen konsultointi Palvelinpalvelut 6 Toiminnan & Henkilöstön kehittäminen PKK- Konsepti 2008

25 7 Uudet palvelut Uudet palvelut pilotoidaan ylläpitoasiakkailla. Hyväksi havaitut palvelut liitetään kaikkien asiakkaiden palveluntarjontaan. 7.1 Sähköinen asiakkuuden hallinta ja kaupankäynti ecrm Täsmä- ja monikanavamarkkinointi Asiakassuhde = markkinointiviestintä, asiakaspalvelu ja kaupankäynti Asiakaspalautejärjestelmät Sidosryhmäarvioinnit ja -kyselyt 7.3 Yritysjohdon workshopit ja yhteisöllinen kehittäminen Törmäytystilaisuudet - kokemusten vaihto ja ongelmien ratkaisu (yhteisillä välineillä) Toistensa tukeminen kehityksen ja kasvun polulla Täsmäkoulutus 7.4 Projektinhallinnan ja raportoinnin palvelut ( automaattiseksi ) Jää enemmän aikaa yrityksille ja kehittämiseen! PKK- Konsepti 2008

26 Laatuvaatimukset ym. Ympäristö, työturvallisuus, vientiverkostot ym. Taloudellinen ja toiminnallinen vertailutieto Taloudellinen ja toiminnallinen vertailutieto T&K- yhteistyö ym. EU-tulotuet ym.

27 2,85 milj. TE-Keskus % (EU ja Valtio) Yritykset % Kunnat ym. 5 %

28 Yrityksellä ja henkilöstöllä selkeät kokonaistavoitteet Talous (tulokset) Asiakaslähtöinen Businessosaaminen & Kustannustehokkuus Tavoitteet Mittaaminen Asiakkaat (tulokset) Tavoitteet Yrityksen prosessit (mahdollistajat) Henkilöstö ja kumppanit (mahdollistajat) Tavoitteet Tavoitteet PKK- Konsepti 2008

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

VIRTUAALIYRITYKSET: Suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentaminen 5 esimerkkiyritykseen

VIRTUAALIYRITYKSET: Suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentaminen 5 esimerkkiyritykseen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö / Jarkko Tenhunen Saimaankatu 11 16.9.2003 15140 Lahti VIRTUAALIYRITYKSET: Suorituskyvyn analysointijärjestelmän rakentaminen 5 esimerkkiyritykseen 2

Lisätiedot

SELLUA VASTUULLISESTI

SELLUA VASTUULLISESTI SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

WWW-osoite www.hel.fi/ Virallinen sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta HELSINKI. Diaari 114/31/2015

WWW-osoite www.hel.fi/ Virallinen sähköpostiosoite helsinki.kirjaamo@hel.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta HELSINKI. Diaari 114/31/2015 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 0201256-6 Yrityksen

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot