EU JA MINÄ RAKKAUTTA JA PIIKKILANKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU JA MINÄ RAKKAUTTA JA PIIKKILANKAA"

Transkriptio

1 EU JA MINÄ RAKKAUTTA JA PIIKKILANKAA HANKETOIMINNAN EDUT JA HAITATi: Hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus uusista rahoitusmahdollisuuksista Lahti

2 Koulutuskeskus Salpauksen kvhankehistoriaa 1995 alkaen ESR, EAKR Phare, Tacis Interreg, Central Baltic LLLP -ohjelma ja edeltäjät Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig Nordplus ohjelma, Junior, Voxen, yhteispohjoismaiset kehittämishankkeet Opetushallituksen kansainvälistymisen avustus; verkostot EUn ulkopuolelle, kehittämishankkeet

3 Kansainvälisiä kumppaneita Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti Viro, Latvia, Liettua Venäjä; Pietarin alue ja Moskova Aasia; Intia, Japani, Kiina, (Indonesia) Australia, Uusi-Selanti EU-maat; erit. Hollanti, Saksa, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Italia, Slovenia, Kroatia, Serbia, Unkari, Bulgaria, Tsekki, jne

4 Hanketoiminnan tavoitteet Kansainvälistyminen työelämän tarpeet Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen Verkostoituminen Kumppanuudet Osaamispääoman kehittäminen Organisaation kehittyminen Aluekehitys Kansalliset kehittämistavoitteet Euroopan alueen kehittämistavoitteet

5 Hankkeilla erilaisia tavoitteita Teemoittain Alueittain Liikkuvuuksia Verkostoja Osaamisen siirtämistä Toiminnan kehittämistä Arviointia Toteutettavuustutkimusta

6 PROJEKTIN KÄSITE HYVÄ PROJEKTIN TUNNUS- MERKIT Tarvelähtöinen, pohjautuu strategiaan Ajallisesti ja resursseiltaan rajattu Asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä Toteutetaan määräaikaisen organisaation avulla Pyrkii parantamaan jo olemassa olevaa tai luomaan uutta palvelua/tuotetta/toimintaa Pyrkii pysyviin vaikutuksiin

7 ALOITTELIJAN PROJEKTIPROSESSI PROJEKTI N VAIHEET 1. Valtava innostus 2. Jumalaton hämminki 3. Helvetillinen sekaannus 4. Järkiintymisvaihe 5. Syyllisten etsintä 6. Syyttömien rankaisu 7. Projektista luistaneiden palkitseminen

8 PROJEKTIN LAADUNVARMISTUS Projektin peruspiirte et PCM, Project Cycle Management hankehallintakierto -malli on yleinen EUn projektinhallinnan työmalli Projektisyklissä hanketta tarkastellaan vaiheistettuna Jokaiseen vaiheeseen liittyy joukko toimenpiteitä, vastuita, resursseja ja aikataulu, jotka on otettava huomioon.

9 PCM Project Cycle Management Kytkentä ohjelmaan, omaan organisaatioon ja kohderyhmään Kiinnitetään liian vähän huomiota Päättäminen ja arviointi Konseptin hahmotus: Idea, tavoite, tuotokset, tulokset, asiantuntijat Toimeenpano ja seuranta Hankkeistus, hankehakemus ja hakuprosessi Kiinnitetään liikaa huomiota Hankkeen toteuttamispäätös: hankkeen perustaminen, käynnistys projektisuunnitelma

10 Tavoitteiden asettaminen Projektin tavoitteiden tulee Tukea emo-organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista Vastata kohderyhmän tarpeisiin, tunnistettuihin ongelmiin ja uusiin mahdollisuuksiin Tuottaa alakohtaisesti, paikallisesti ja alueellisesti tai/ja kansallisesti merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia

11 Projektisuunnitelma Sisältö Tausta rationale Kohderyhmä ja hyödynsaajat Tavoite (ohjelma-asiakirja) Tulokset Tuotokset Vaikutukset Mittarit Toiminnan kuvaus, aikataulutettu työsuunnitelma Projektiorganisaatio Arviointisuunnitelma, ennen-aikana-loppuarviointi Tiedotus- ja markkinointisuunnitelma, mediasuhteet Tulosten levittämissuunnitelma Seuranta ja raportointi Budjetti ja rahoitussuunnitelma Tulosten pysyvyyden varmistaminen Jatkotoimenpiteet

12 Projektiorganisaatio Erilaisia toimijoita Hallinnoija Koordinaattori Projektipäällikkö ja -assistentti Projektikumppanit, osaamisalueittain Kohderyhmä ja hyödynsaajat - Empowerment Sidosryhmät, sosiaaliset vaikuttajat Silent partners, asiantuntijuutta Alihankkijat, ostopalveluita Arvioitsijat, sisäiset/ulkoinen Ohjausryhmä

13 Erityyppistä asiantuntijuutta RAHOITTAJAT, virkamiehet, controller ja hankkeiden taloushallinto TOTEUTTAJAT, PROJEKTIHENKILÖSTÖ, project workers ASIANTUNTIJAT (sisäiset ja ulkoiset) laatu, arviointi, konsultointi, koulutus, tarkastus, suunnittelu, kehittämistoimet, erityistehtävät, experts

14 Erityyppistä asiantuntijuutta PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Projektisuunnittelu, -hallinta ja toteutus, toimenkuva vaihtelee Laaja-alainen kokonaisuus Toimintasuunnitelman kaikki vaiheet Toiminnan mahdollistaja Kokoaa palautteen kokonaisarviointia varten Ohjausryhmän jäsen Juridinen ja toiminnallinen vastuu SISÄLTÖASIANTUNTIJA Erityisalan osaaja, toimenkuva rajattu Tietyn alan asiantuntijuus Työpaketti tai osakokonaisuus Työryhmän vetäjä tai osallistuja Antaa palautteen osuuden kehittymisestä Tarvittaessa ORYn asiantuntija Toiminnallinen asiasisältövastuu

15 OSAAMISTAITOVAATIMUKSET KV-HANKKEISSA YLEISET 1. Tekninen ammattitaito: teoreettinen ja käytännöllinen on välttämätön mutta ei riittävä edellytys onnistumiselle 2. Kyky toimia vieraassa toimintaympäristössä: Kielitaito, kulttuurien ja tapojen ymmärtäminen 3. Sosiaaliset taidot: Neuvottelu, yhteistyö, johtaminen, junailu, monikulttuurisuus, eri kulttuurien hierarkiat, kohteliaat käytöstavat 4. Asenteet: vastuuntunto, kilpailu, motivaatio, avoimuus uusille asioille 5. Kokonaisuuksien ymmärtäminen 6. Päätöksenteko

16 MONIKULTUURINEN ASIANTUNTIJUUS Monikulttuurinen asiantuntijuu s Lay person Novice Expert Advanced Expert Kulttuurien välistä dialogia jonka muodostaa vuorovaikutus, ymmärtäminen, kuuntelu, empatia, avoimuus, luottamus, vastuu ja ilmapiiri (Liisa Salo- Lee, 2006) Interculturally Effective Person (IEP): sopeutumiskyky, vaatimaton, kunnioittava asenne, kulttuurikonseptin ymmärtäminen, kohdemaan ja kulttuurin tuntemus, suhteiden rakentamisen taito, itsetietoisuus, monikulttuuriset viestintätaidot, organisointikyky, henkilökohtainen ja ammatillinen sitoutuminen (Canadian Foreign Service Institute 2000)

17 Laadunvarmistusta ohjauksella OHJAUS- RYHMÄN ROOLI Pakollinen Edustaa hankkeen päätöksentekijöitä, toimijoita ja sidosryhmiä Kokoonpano ja kokoontuminen märitellään hankesuunnitelmassa Ei osallistu hankkeen toteuttamiseen Rooli on neuvoa-antava, ei juridisesti sitova (hallinnoiva organisaatio) Seuraa projektin resurssien käyttöä (raha, työaika) ja ohjaa parhaimmillaan toteutusta ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista

18 Laadunvarmistuksen työkaluja Malleja ja menetelmiä BSC toiminta- ja taloussuunnittelu EFQM-arviointi Itsearviointi, palautekyselyt, mittarit Palautepäivät Kehityskeskustelut Ulkoiset arvioinnit Benchmarking Jatkuva dialogi ja yhteistyö eri toimijoiden välillä Viestintävälineet (laatupyramidi, www-sivut, uutiskirjeet, some)

19 HANKETOIMINNAN EDELLYTYKSET Menestystekijät Strategialähtöisyys tilaus hankkeelle Projektihallinnan osaaminen Asiantuntemus Organisaation sitoutuminen tahtotila Tasapainoinen talous ja taloushallinto Oikein asetetut, mitattavat ja arvioitavat tavoitteet Hyvien käytäntöjen, tulosten hyödyntäminen Kv-verkostot

20 HANKETOIMINNAN HAASTEITA Tunne kumppanisi Kulttuurinen viitekehys; aika, raha, osaaminen ja asiantuntijuus, tulokset ja tuotokset, vaikuttavuus Kielellinen viitekehys; kielitaito, terminologia, Yhteiskunnan/järjestelmien ymmärtäminen Inhimilliset tekijät, Työmäärän ennakointi, vastuut, yhteistyö Rahoitus, omarahoitusosuudet

21 LOPUKSI Yleistä Projekti on tapa jäsentää yhteistyötä, tekijöittensä näköinen toimintakulttuuri sekä yhteinen oppimiskokemus jolla on suunniteltu toimintamalli Loogisesti suunniteltu projekti on systemaattisesti kontrolloitavissa Projektia ei pidä ylikontrolloida, jätä liikkumavaraa yllättäville muutoksille!

22 KIITOS OSALLISTUJILLE Lisätietoja Ulla Pantsar Advisor, international relations Salpaus Further Education gsm:

Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1)

Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1) Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1) Satakunnan yhteisökeskus 27.5.2015 Ritva Annala Satakunnan ammattikorkeakoulu "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä ( Silfverberg.

Lisätiedot

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet

Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Luento 1: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 28.8.2007 Kurssilla käsiteltäviä asioita Luento 1: Kurssin esittely ja aloitus Tuotantoprojektin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

HANKEOPAS KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN

HANKEOPAS KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN HANKEOPAS KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN - Opas ammattikorkeakouluille kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen - 26.5.2003 Versio 6. 2 Esipuhe Projektitoiminta on noussut ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Osaaminen ja vastuut

Osaaminen ja vastuut Resurssointi Mitä osaamista projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Oma henkilöstö, ulkopuoliset asiantuntijat, asiakkaat? Mitä välineitä, tarvikkeita, ohjelmia projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Palvelevat puuyritykset

Palvelevat puuyritykset Palvelevat puuyritykset Pienimuotoisen mekaanisen puunjalostuksen toimialahanke Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2011 31.12.2014 Hankesuunnitelma Manner-Suomen maaseutuohjelma Toimintalinja 3, toimenpide 312 Sisältö

Lisätiedot

OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen

OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen Tampereen kaupunki OPAS KANSAINVÄLISEEN PROJEKTIKIELEEN Keskeinen terminologia käännöksineen ja selitteineen Laatinut Kai Hintsanen Tampereen kaupunki / 2002 2 JOHDANTO Käsillä oleva opas kansainväliseen

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere

VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere MISTÄ PUHUMME, KUN PUHUMME HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ? VTT, Timo Aro 19.4.2012, Tampere 1 MINUUTIN HISSIPUHE 1. Kehittämishankkeen ja osahankkeiden hissipuhe SISÄLTÖ: I Mitä ovat hyvät käytännöt? II Hyvien käytäntöjen

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot