LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU"

Transkriptio

1 LAADUKAS JA TULOKSELLINEN HYVINVOINTIA KEHITTÄVÄ PALVELU Näkökulmia ostajalle ja myyjälle JULKAISIJA ACTPRO TRAINING TOOLS ASIANTUNTIJAT Hanna-Maria Hult Tomi Leskinen A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

2 HYVÄ LUKIJA, Wellbeing Professionals Forum - WPF 2012 tapahtuma antoi kimmokkeen tälle julkaisulle. Tapahtuman keskustelut voisi tiivistää hyvinvointitoimialan kehittämisen ja palveluiden myynnin edistämisen kannalta tärkeisiin asioihin - hyvinvointiosaamista kehittävien palveluiden laatuun ja tuloksellisuuteen. Yhtenä WPF tapahtuman järjestäjistä ActPRO lupasi tuottaa vapaasti ladattavan materiaalin hyvinvointipalvelun laadun rakentamiseen ja kuvaamiseen. Edessäsi oleva julkaisu antaa näkökulmia organisaatioille tarjottavien hyvinvointiohjelmien ja palveluiden kehittämiselle. Se antaa raameja asiakkaan kanssa yhteistyössä rakennettavalle palvelun laadulle ja auttaa palveluntuottajaa huomioimaan tekijöitä, joiden avulla voidaan kuvata oman palvelutuotteen laatua. ActPRO:n kehittämät työkalut syntyvät hyvinvoinnin asiantuntijoiden ammattiosaamisesta sekä lukuisissa organisaatioissa tehdyn työn kokemuspohjaisena tuloksena. Tässä julkaisussa esitetyt asiat ovat malleja ja runkoja omien pohdintojen tueksi. Sen avulla voi konkretisoida sekä nopeuttaa omaa ajatustyötä ja se antaa raamit kokonaisuuden hahmottamiselle. Käytä ActPRO Laadukas ja tuloksellinen hyvinvointia kehittävä palvelu - julkaisua vapaasti kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin oman työsi tukena. Tarvittaessa voit myös lisensoida asiakastyöskentelyyn tarkoitettuja kattavia fasilitointityökaluja. Asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat käytössäsi halutessasi tukea oman osaamisesi kehittämiseen tai toimenpiteiden ja mallien suunnitteluun. Verkkopalvelussamme voit lukea lisää konseptistamme sekä tutustua lisenssituotteisiimme ja tarjoamiimme palveluihin. Hanna-Maria Hult Kehityspäällikkö ActPRO Tomi Leskinen Toimitusjohtaja ActPRO A C T P R O - F I N L A N D S I V U / 1 6

3 SISÄLLYSLUETTELO ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ SIVU 2 TUOTTEISTUS SIVUT 3-4 OSAAMISEN KUVAAMINEN SIVUT 5-6 TARVEKARTOITUS JA KOKONAISKUVA SIVUT 7-9 TAVOITTEEN ASETTAMINEN SIVUT PALVELUPROSESSI SIVU 12 ARVIOINTI SIVUT KOULUTUKSIA SIVU 15 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJALLE SIVU 16 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 1 / 1 6

4 LAADUN RAKENTAMINEN ON YHTEISTYÖTÄ Laadulla voi olla selkeitä objektiivisia määritteitä, mutta usein se on myös melko subjektiivinen näkemys tuotteesta tai palvelusta. Tunne laadusta muodostuu paljolti käsityksestä, vastasiko tarjottu asia ostajan/käyttäjän odotuksia. Subjektiivisuuden vuoksi on tärkeää, että palveluntuottajan ja organisaation välillä muodostuu yhteisymmärrys hyvinvointipalvelun laadusta ja sitä määrittävistä tekijöistä. Tässä julkaisussa esitellään yhteistyössä rakennettavan hyvinvointipalvelun laadun rakentamisen eri vaiheita ja osaalueita. Tarkastelun kohteena olevat osa-alueet on kohdennettu vastuunjaon mukaisesti palveluntuottajalle, palvelua ostavalle organisaatiolle ja edellä mainittujen yhteistyössä rakennettaville osa-alueille. Organisaatiolle suunnatun hyvinvointipalvelun laatu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa. ORGANISAATIO YHTEISTYÖ PALVELUNTUOTTAJA TARVEKARTOITUS TAVOITE TUOTTEISTAMINEN Palvelun laadun rakentaminen ei oikeastaan eroa mielekkään ja tuloksellisen työsuhteen luomisesta; työn suorittaja kuvailee mm. osaamistaan ja tapaansa tehdä työtä, kun taas työnantaja puolestaan kuvailee tehtävän vaatimuksia, toimintaympäristöä ja toimenpiteitä, joilla mahdollistaa hyvän työn suorittamisen. Lopputuloksena molemmilla osapuolilla on motivoiva yhteinen tavoite. Sen saavuttamiseksi molempien on tehtävä osuutensa joko työn suorittamisena tai työn onnistumisen mahdollistajana. KOHDENTAMINEN KOKONAISKUVA LAADUN KUVAAMINEN ARVIOINTI PALVELUPROSESSI OSAAMISEN KUVAAMINEN A C T P R O - F I N L A N D S I V U 2 / 1 6

5 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Palvelutuotteen nimi Palvelun kohderyhmä Palvelun tavoite Palvelun tarve Palvelun sisältö Palvelun tuottamiseen tarvittava asiantuntemus Palvelun tuottajat Palvelun onnistumisen mittarit Palvelun hinta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 3 / 1 6

6 PALVELUNTUOTTAJA - TUOTTEISTUS ON LAADUN RAKENTAMISTA TIEDÄ, MITÄ OLET MYYMÄSSÄ - TUOTTEISTAMINEN TUKEE MIELEKÄSTÄ MYYNTITYÖTÄ JA OSTAMISTA Kirkasta itsellesi, mitä olet asiakkaalle myymässä; mikä on oma palvelutuotteesi. Hyvällä tuotteistuksella autat asiakasta ostamaan. Selkeä tuotteistus ei sulje pois palvelun räätälöintiä asiakkaalle sopivaksi. E s i m e r k k i t u o t t e i s t u k s e s t a : L a t a a A c t P R O S u u n n i t t e l u t y ö k a l u j a p a l v e l u e s i t e w w w. a c t p r o. f i - s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i Kokonaisvaltainen hyvinvointiohjelma organisaatioiden toimintakyvyn ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Ohjelman avulla rakennetaan organisaation ja yksilön motivaatiota sekä osaamista ylläpitää ja kehittää hyvinvointiaan. Osaamista kehitetään yksilö- ja ryhmävalmennuksissa konkreettisia harjoituksia sisältävien ActPRO Training työkalujen ja valmentajan tietotaidon avulla. Valmentajina toimivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden asiantuntijat. Ohjelman onnistumista mitataan mm. jokaisen valmennuskerran jälkeen pyydettävällä asiakaspalautteella. Kattavan hyvinvointiohjelman (12 kk) hinta organisaatiolle on /hlö/kk. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 4 / 1 6

7 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN OSAAMISESTA ON HYVÄ TEHDÄ NÄKYVÄÄ. MITEN KUVAAT OSAAMISTA ELI TEKEMISEN LAATUA KONKREETTISIN ESIMERKEIN? Miten kuvailisit YRITYKSENNE ydinosaamista? Mihin perustuu yrityksenne erinomaisuus, joka tekee teistä halutun palveluntuottajana/tai erottaa teidät toisista? Asiantuntemus Palveluprosessit Menetelmät ja työkalut Miten kuvailisit ASIANTUNTIJOIDENNE osaamista/ammattitaitoa? Koulutus- ja kokemustausta Työprosessien, menetelmien ja työkalujen hallinta Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot Ominaisuudet Kohderyhmän/toimintaympäristön tuntemus Asiantuntijamme ovat huippuammattilaisia. Mikä erottaa huipun hyvästä? Asiantuntijamme ovat innostavia puhujia. Mitä he tekevät saadakseen innostusta aikaan? Asiantuntijamme ovat hyviä puhujia. Mikä tekee hyvän puhujan? Toimimme asiakaslähtöisesti. Miten tämä konkretisoituu ja näkyy erilaisissa tilanteissa? Asiantuntijamme tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten, odotusten ja tarpeiden kanssa. Miten he toimivat, että tämä toteutuu ja osallistujat kokevat tulleensa palvelluksi? Asiantuntijoillamme on asenne kohdallaan. Miten tämän asenteen voi kiteyttää ja miten se näkyy? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 5 / 1 6

8 PALVELUNTUOTTAJA - OSAAMISEN KUVAAMINEN MINKÄLAISISTA TEKIJÖISTÄ RAKENNAT OMAN MENESTYMISEN JA KILPAILUVALTTISI? Työkokemus Koulutus Persoona Työskentelymenetelmät Kielitaito Markkinointi- ja myyntiosaaminen Työkalut ja materiaalit Palveluprosessi Maantieteellinen toiminta-alue/liikkuvuus Hinnoittelu Palvelutarjonta Yksilövalmennukset Osa laajempaa tiimiä tai verkostoa Laaja-alainen osaaminen Ryhmävalmennukset Itsenäinen palveluntuottaja Syvällinen erityisosaaminen Etävalmennukset Skaalautuva palvelutuotanto Tuotteistaminen Maine Kontaktit ja suosittelijat Liiketoimintaosaaminen Konsultointiosaaminen Projektinjohtotaidot ja menetelmät Räätälöidyt palvelut Muita tekijöitä, mitä? A C T P R O - F I N L A N D S I V U 6 / 1 6

9 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN TARVEKARTOITUS MINKÄLAISEN TIEDON PERUSTEELLA KERROT PALVELUNTARJOAJALLE ORGANISAATION TARPEISTA? MIKÄ TIETO ON OLENNAISTA? Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyt Kehityskeskustelut Terveyskyselyt ja työterveyshuollon tuottama tieto Henkilöstön subjektiivinen arvio hyvinvoinnista ja kehitystarpeista Johdon arvio organisaation toimintakyvystä ja kehitystarpeista Poissaolot ja ennenaikaiset poistumiset työelämästä Työtapaturmat Organisaation tuloksellisuutta kuvaavat luvut Organisaation arvot Muu, mikä? Hyvinvointipalvelun ja laajemman hyvinvointiohjelman laadun sekä tuloksellisuuden yksi merkittävä lähtökohta on palvelujen kohdentaminen ja mitoittaminen tarpeiden mukaisiksi. Organisaation edustajan tärkeä tehtävä on joko itsenäisesti tai palveluntuottajan avulla kartoittaa kohderyhmän tarpeet. Lisäksi tärkeää on luoda kuva siitä kokonaisuudesta, johon hyvinvointipalvelut liitetään. Tällöin huomioidaan esim. organisaation tavoitteet ja nykytila sisältäen merkittävät kehitys-/muutoshankkeet sekä muut tarjottavat koulutus- ja tukipalvelut. L i s ä ä n ä k ö k u l m i a a s i a a n? L a t a a A c t P R O O r g a n i s a a t i o n S t r a t e g i n e n t o i m i n t a k y k y m a l l i w w w. a c t p r o. f i s i v u i l t a k o h d a s t a l a d a t t a v a m a t e r i a a l i A C T P R O - F I N L A N D S I V U 7 / 1 6

10 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS KOKONAISKUVA LINKITTÄÄ PALVELUT TAVOITTEISIIN Rakenna palveluntuottajan kanssa mm. kuvassa mainituista tekijöistä kokonaiskuva. Kuvan tarkoituksena on auttaa palveluntuottajaa hahmottamaan ajatuksenne hyvinvoinnin merkityksestä organisaatiossanne. Se myös auttaa palveluntuottajaa rakentamaan oma palvelunsa siten, että se huomioi ja tukee meneillään olevia tai tulevia muita toimintoja. Kuvaa organisaation nykytilanne ja tavoitteet YRITYKSEN YDINTOIMINTA JA TAVOITTEET Muutoshankkeet ja -tarpeet Kehityshankkeet/-tarpeet ja projektit Miten mahdollistetaan henkilöstön hyvinvointi ja organisaation toimintakyky tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitys- ja muutoshankkeiden onnistuminen? HRD Koulutusohjelmat ja -tarjonta Henkilöstön arviointi- ja kehitystyökalut sekä menetelmät HR Työsuojelu Työterveys Virkistysja kerhotoiminta Hyvinvointiohjelma Työhyvinvoinnin kehittäminen Muut palvelut A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 8 / 1 6

11 ORGANISAATIO - LAADUN RAKENTAMINEN - TARVEKARTOITUS ORGANISAATION NYKYTILA JA TAVOITE - MISSÄ OLEMME NYT? MINNE HALUAMME? Lähde: ActPRO Strateginen toimintakyky -malli Jokainen hoitaa hyvinvointia tavallaan Reagoidaan ongelmiin Ei koeta tarvetta erityiseen panostukseen Virkistystapahtumia Osallistaa ja aktivoi osan henkilöstöä Ei vaadi johdon/esimiesten vahvaa panosta Hyvinvointi työssä osataan kuvata organisaation eri tasoilla Yhteinen kieli ja termit Motivaatio Sitoutuminen Hyvinvointia johdetaan Systemaattisuus Kohdentaminen Seuranta Osallistaa koko organisaation Hyvinvointiosaaminen kasvaa ja kehittyy Vastuun kantavat johto, esimiehet, yksilö ja työyhteisö Toteutus työsuhteen elinkaaressa ja HR vuosikellossa Todennettava kilpailuetu ja arvo Hyvinvointi ei ole huomion kohteena tai puheenaiheena organisaatiossa Hyvinvointia tuetaan kampanjoilla, tapahtumilla ja erillisillä projekteilla Hyvinvointi on tunnistettu ja nimetty tärkeä strateginen tekijä ja/tai arvo Hyvinvointitoimenpiteet ovat linjattu organisaation strategiaan ja arvoihin Hyvinvointiohjelma toteutuu osana yrityksen arkea KÄYTTÄMÄTÖN VOIMAVARA MÄÄRITETTY JA KONKREETTINEN OHJATTAVA JA ENNAKOITAVA UUDISTUVA VOIMAVARA A C T P R O - F I N L A N D S I V U 9 / 1 6

12 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA TAVOITTEET YLLÄPITÄVÄT MOTIVAATIOTA JA OHJAAVAT Tavoitteiden asettamista voi pohtia erottelemalla tekeminen tuloksesta ja tulos asian palkitsevuudesta. Oman organisaation tavoitteita asetettaessa voi pohtia, mikä on riittävä taso motivoivien ja toimintaa ohjaavien tavoitteiden kuvaamiselle. Motivoivat ja toimintaa ohjaavat tavoitteet ovat merkityksellisiä, konkreettisia ja realistisia. Tavoitteeksi asetetaan useimmiten asioita, joiden saavuttamisen voi todentaa. Esim. Hyvinvointiohjelma muutokset arjen toiminnassa Tavoitteen merkitys voi olla myös tietynlaisen toiminnan ylläpitäminen. Tällöin tavoitteeksi asetettu asia voi olla lyhyellä aikavälillä vaikea todentaa, mutta se toimii usein vahvana arvopohjaisena motivaattorina ja suunnan näyttäjänä. Esim. Hyvinvointiohjelma hyvä työelämä ja kestävä kehitys tuleville sukupolville PALKITSEVUUS HYVÄ TYÖELÄMÄ TAVOITE/TULOS MUUTOKSET ARJESSA TEKEMINEN HYVINVOINTIOHJELMA Riittääkö toiminnan ohjaamiseksi pelkkä asian palkitsevuus? Palkitseeko ja ylläpitääkö toimintaa pelkkä saavutettu tulos? Riittääkö se, että vain tehdään hyvin? A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 10 / 1 6

13 YHTEISTYÖ TAVOITTEEN ASETTAMINEN OHJAA PALVELUN LAATUA MINKÄLAISIA ODOTUKSIA JA TAVOITTEITA ASETATTE PALVELULLE? MINKÄLAISET TAVOITTEET OVAT REALISTISIA? TEKEMINEN Yksilö- ja ryhmävalmennukset Sähköiset valmennusmenetelmät Toimenpiteiden määrä ja saatavuus Hyvinvointiohjelman kesto Toimenpiteet asiantuntijatapaamisten välillä Itsenäisesti tehtävät harjoitukset TAVOITE / TULOS Onko asetettu tavoite ja toivottu tulos suhteessa tekemiseen? PALKITSEVUUS Mikä tekee tavoitteesta aidosti palkitsevan? A C T P R O Mielenkiinnon herätys Uusia oivalluksia Uusia metodeja Uusia taitoja Aktiivista taitojen harjoittelua Muutoksia yksilön toimintatavoissa Muutoksia yhteisön toimintatavoissa Muutoksista pysyviä rutiineja Sairaspoissaolojen vähentyminen Työurien pidentäminen A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 11 / 1 6

14 PALVELUNTUOTTAJA - PALVELUPROSESSIN KUVAAMINEN SELKEÄSTI KUVATTU PALVELUPROSESSI KONKRETISOI ASIAKKAALLE, MITÄ HÄN ON OSTAMASSA. Selkeä palveluprosessi auttaa myös sopimaan työnjaosta palveluntuottajan ja organisaation välillä. Palveluprosessin kuvaamisen yhteydessä on hyvä näyttää, millaisia työkaluja ja materiaaleja prosessin eri vaiheissa käytetään. Sisällöllisesti ja visuaalisesti selkeät materiaalit tukevat vaikutelmaa palvelun laadusta. Valmiita materiaaleja on myös vaivatonta ja nopeata räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisiksi. TAPA TOIMIA JA MATERIAALI PALVELUPROSESSI TAPA TOIMIA JA MATERIAALI Palveluntuottajan työkalut Tarvekartoitus HR- /johto- /ohjausryhmä -työpajat Työkalut suunnittelun fasilitointiin Hyvinvointiohjelman suunnittelu, tavoite ja palveluiden kohdentaminen Arviointi Raportointi Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat Henkilöstötilaisuudet, intra, sähköposti jne. Tiedotusmateriaalipohjat Hyvinvointiohjelman brändäys Onlinevarausjärjestelmä Muut varausmenettelyt Pilottiprojekti Tiedottaminen Henkilöstön ilmoittautuminen ja palveluiden varaaminen Palveluiden toteuttaminen: Testit Yksilö- ja ryhmävalmennus Etävalmennus Testausmenetelmät ja -työkalut Työskentelymenetelmät ja -välineet Työskentelytilat Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Palautemenetelmä ja -kysymykset A C T P R O A C T P R O - F I N L A N D S I V U 12 / 1 6

15 YHTEISTYÖ ARVIOINTI LAATUA VOIDAAN ARVIOIDA MONESTA NÄKÖKULMASTA Laadun arvioinnin karkea jako voidaan tehdä välittömiin mittareihin ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Välittömät mittarit ovat asioita, joita voidaan arvioida heti, kun palvelu on tuotettu. Palvelun toteutus toteutettiinko palvelu sovitulla tavalla ja oliko palvelu sujuvaa? Hyödynnä yhdessä sovittua palveluprosessin ja työnjaon kuvausta Asiakaskokemus - Mitä palautetta loppuasiakkaat antoivat? Kerää palaute osallistujilta Asetettiinko palvelulle muita välittömiä tavoitteita? Miten nämä toteutuivat? Vaikuttavuutta voidaan mitata vasta pidemmällä aikavälillä. Tällöin siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Vaikuttavuutta mitattaessa tulee myös muistaa toimenpiteiden laajuus ja määrä suhteessa odotettuun vaikuttavuuteen. Minkälaista vaikuttavuutta odotettiin suhteessa lähtötilanteeseen ja tehtyihin toimenpiteisiin sekä käytettävissä olevaan aikaan? Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Näkökulmia tuloksellisuuden mittaamiseen organisaatioissa Ei mitata toiminta puhtaasti arvopohjaista ei sulje pois toiminnan suunnitelmallisuutta ja palveluiden kohdentamista Mitataan esimerkiksi henkilöstön subjektiivista näkemystä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tilasta tyytyväisyyttä työhön tai työnantajaan näkökulmana mahdollisuus hyödyntää hyvinvointia ja toimintakykyä kehittäviä palveluita poissaoloja, työkyvyttömyyttä ja työturvallisuutta A C T P R O - F I N L A N D S I V U 13 / 1 6

16 YHTEISTYÖ PALVELUPROSESSIN ARVIOINTI PALVELUPROSESSIN VÄLITTÖMIÄ MITTAREITA Heikko Erinomainen Ei voida arvioida TARVEKARTOITUS JA SUUNNITTELU Työkalut ja menetelmät Ohjaus ja tuki TIEDOTTAMINEN Materiaali Ajoitus Kanavat HENKILÖSTÖN ILMOITTAUTUMINEN JA PALVELUN VARAAMINEN Varausjärjestelmä Varausmenettely PALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN Materiaali Tuote-/palvelukuvaukset osallistujille Esitieto-/kartoituslomakkeet Koulutusmateriaali Palautemenetelmä ja kysymykset Työkalut ja menetelmät Työskentelymenetelmät ja välineet Etävalmennus- ja kommunikaatiovälineet Testausmenetelmät ja työkalut Työskentelytilat Asiantuntijat Käytös Aikataulujen noudattaminen Ammattitaito ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Raportointimenetelmä Raportointikoostepohjat PROJEKTINHALLINTA Palveluiden organisointi Yhteydenpito ja tilannetiedotus Yhteyshenkilön tavoitettavuus Asiakastietojen tallentaminen ja säilytys Laskutus A C T P R O - F I N L A N D S I V U 14 / 1 6

17 ESIMERKKEJÄ AIHEESEEN LIITTYVISTÄ ACTPRO KOULUTUKSISTA Organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky -malli työkalupaketti asiantuntijalle Mitä on organisaation strateginen hyvinvointi ja toimintakyky? Mitä strategisella toimintakyvyllä tavoitellaan? Miten rakennamme tahtotilan sekä toimintamallit ylläpitää ja kehittää strategista toimintakykyä? Mikä on organisaation strategisen toimintakyvyn nykytila? Mitä tulisi ensisijaisesti kehittää organisaation toimintakyvyn turvaamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi? 3 TUNTIA 450 /HLÖ Hyvinvointiohjelman projektointi ja hallinta työkalupaketti asiantuntijalle Miten kootaan modulaarinen ja helposti räätälöitävä hyvinvointiohjelman kokonaisuus Hinnoittelu Kannattavuus Resursointi Projektin ja hankkeen hallinnan perusteet 3 TUNTIA 450 /HLÖ Oman palvelutuotteen muotoilut ja viestintä työkalupaketti asiantuntijalle Oman palvelutuotteen sisältö ja tarkoitus Palvelunkuvaus Asiakaslupaus Hinnoittelu Brändi 3 TUNTIA 450 /HLÖ Koulutuksia pidetään avoimina pienryhmäkoulutuksina ja tilauskoulutuksina. Koulutuksen hinta sisältää moduulikohtaisen sähköisen materiaalin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Hinnat voimassa toistaiseksi sitoumuksetta. Katso myös muut koulutukset ammattilaisille sivuilta kohdasta ActPRO Tilaisuudet ja koulutukset. Ota yhtettä tai puhelimitse ja sovi itsellesi sopiva koulutusaika. A C T P R O - F I N L A N D S I V U 15 / 1 6

18 ACTPRO PALVELUNTUOTTAJILLE ACTPRO Palveluntarjoajien on mahdollista liittyä osaksi ActPRO verkostoa ja tuottaa palveluita itsenäisesti ActPRO Konseptin työkaluja apuna käyttäen. Konseptin työkalut rakentavat eri palveluntuottajien yhteensopivuutta asiakkaan näkökulmasta. Vahvasti tuotteistettu palvelutuotanto mahdollistaa myös yhteistyön eri toimittajien välillä. Monitoimittajaympäristö voi toimia samoilla palvelumalleilla, tehdä myyntiä ja tuotantoa yhdessä haluamassaan mittakaavassa. Työkaluilla voi myös tehdä täysin itsenäistä palveluntuotantoa ja hyödyntää niitä osana omaa tarjoamaa. ACTPRO SALES AND PROJECT MANAGEMENT Toimintakykyä ja hyvinvointia rakentavan hyvinvointiohjelman tavoitteet ja painopisteet ja perustelut. Myynnin ja projektinhallinnan työkalut ja mallit. ACTPRO FOR COACHING AND TRAINING Valmentavat työkalut ja valmennusprosessi yksilö- ja ryhmävalmennukseen lähi- ja etävalmennuksena. ACTPRO INFRA Tekninen ympäristö palvelutuotantoon. Tehokkaat sähköposti- ja valmennussovellukset, etävalmennus ja varausjärjestelmät. Suomalainen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Kehitämme, koulutamme ja lisensoimme ammattilaisille valmentavia työkaluja ja menetelmiä. Valmennuskonseptimme ja lisensoitujen asiantuntijoiden verkosto mahdollistaa monipuolisen palvelutuotannon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Työluja on käytetty palvelutuotannon pohjana mm. seuraavissa organisaatioissa: Accenture, Fingrid, Luottokunta, TDC ja Varova. Missiomme on lisätä yksilöiden sekä organisaatioiden osaamista ja motivaatiota saavuttaa kestävää hyvinvointia sekä vahvaa toimintakykyä. ActPRO:on rooli ja visio on olla hyvinvointia rakentavien konseptien arvostetuin kehittäjä ja siten osa laadukkaan palvelutuotannon mahdollistavaa ekosysteemiä. Todistettu Hyväksytty Toimitettu Asiakaspalaute 4.6/5 A C T P R O - F I N L A N D S I V U 16 / 1 6

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS WPI MDUULIPHJAINEN KULUTUS Rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Koulutus on rakennettu siten, että sen voi joustavasti suorittaa jaksoissa itselle sopivassa aikataulussa. Yksilöllistä koulutusohjelmaa

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - VALMENTAVA TYÖSKENTELY LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - STRATEGINEN HYVINVOINTI ORGANISAATIOISSA HYVINVOINTIVALMENNUS LIIKUNTA

LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - VALMENTAVA TYÖSKENTELY LÄHIOPETUSMODUULI - 1 PVÄ - STRATEGINEN HYVINVOINTI ORGANISAATIOISSA HYVINVOINTIVALMENNUS LIIKUNTA WPI MODUUIPOJINEN KOUUUS WPI ealth & Wellness Coach asiantuntijakoulutukset - rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Yksittäisille koulutusjaksoille voi osallistua täydentämään omaa osaamistaan, vaikka

Lisätiedot

Kuva tähän. Miten saamme kaiken potentiaalin käyttöön, Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma

Kuva tähän. Miten saamme kaiken potentiaalin käyttöön, Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma Kuva tähän Miten saamme kaiken potentiaalin käyttöön, Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma Upskilling: työstä työhön uudistuminen työelämän murroksessa, Pauliina Inervo, toimitusjohtaja, Trimmi Inspire

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto

Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto Asiakasohjauksen työpajan ryhmätöiden yhteenveto Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen (KAAPO) työpaja järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 13.10.2017. Tutustu I&Okärkihankkeen vuoden

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HoivaRekry uusi pelinavaus Palmeniassa vv.2008-2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Haaste HoivaRekry -hankkeessa Työn tuottavuuden parantaminen uudella toimintamallilla Henkilöstöresurssien uusi

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Tervetuloa kokeilemaan!

Tervetuloa kokeilemaan! Tervetuloa kokeilemaan! MeUskaltajat-verkoston Tarinapaja: Kokeileva ja kokemuksellinen kehittäminen Jari Koskinen Toimitusjohtaja *)Kriittiset menestystekijät: Missä on onnistuttava, jotta edistämme ensi

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

Tiedottaja osaamisen kehittäjänä

Tiedottaja osaamisen kehittäjänä Tiedottaja osaamisen kehittäjänä Uudistuvan ja uudistavan tiedottajaroolin haasteisiin vastaaminen Johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen www.kevicon.fi Osaamisvaateet muuttumassa Tiedottajasta fasilitaattoriksi

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot