Teppo Puhakaisen valtuustoaloite koskien Leirin Opintien alueen kaavoitusta. Perustelu valtuustoaloitteesta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teppo Puhakaisen valtuustoaloite koskien Leirin Opintien alueen kaavoitusta. Perustelu valtuustoaloitteesta:"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Teppo Puhakaisen valtuustoaloite koskien Leirin Opintien alueen kaavoitusta 750/012/2012 KH 30 Aloite : "Aloite perustuu siihen että missään tapauksessa Kesämäen koulukeskuksen viereen eli Opintein varrelle ei saa tulevaisuudessa rakentaa kauppakeskusta. Kyseinen kauppakeskus aiheuttaa liikenne vaarallisuuden lisääntymisen lasten koulussa käynnille sekä kauppakeskus aiheuttaisi koululaisille koulussa käynnin häiriintymisen Jos kaupunki tulevaisuudessa lopettaa varikkonsa ja ottaa alueen muuhun käyttöön, tulee kyseinen alue kaavoittaa puukerrostaloalueeksi. Tämän toimenpiteen jälkeen kaupunki voi laittaa kyseisen alueen tontit myyntiin ja pyytää rakennusliikkeiltä tarjoukset tonteista. Sekä Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy voisi myös rakentaa kyseille alueelle vanhuspalvelu vuokra -asuntoja puukerrostaloihin. Tällä kaavoituksella ja tonttien myynnillä saisimme kaupungille tuloja. Perustelu valtuustoaloitteesta: Nyt tämä toimenpide auttaa kaupunkia ydinkeskustan kehittämisessä eli City korttelin rakentamisessa ja kauppakeskus Ison Kristiinan rakentamisessa. Tämä toimenpide auttaa että Cityconin Iso-Kristiinan kauppakeskuksen laajennuksen aloittamista mahdollisimman nopeasti, sekä kaupunki voi aloittaa valtion kanssa yhteistyön eli kaupungintalon 2-vaiheen eli oikeustalon rakentamisen. Nyt jos teemme sen viisaan kaavoitusratkaisun että pystymme myymään varikkoalueelle kaavoitetut tontit Rakennusliikkeille, saamme myynnistä varmaan sen verran rahaa että pystymme aloittamaan Cityconin kanssa yhteistyön uuden teatteritalon rakentamisesta. Nyt kun Kesämäen koulun alueelle on rakennettu päiväkoti. Kun aikanaan tehtiin päätös päiväkodin rakentamisesta, pitäisi nyt päätöksentekijöiden ymmärtää että alueelle ei voi enää rakentaa kauppakeskusta joka vaikeuttaisi lasten liikkumista ja liikenneturvallisuutta sekä heikentäisi ja häiritsisi lasten koulussa ja päiväkodissa käymistä.

2 Kesämäen koulualueella on tällä hetkellä lapsia / oppilaita 1-15 v sekä aikuisia. Kesämäen päiväkodissa 107 lasta ja päiväkoti toimii klo henkilökuntaa päiväkodissa 20. Kesämäen koulu 248 oppilasta ja koulu toimii klo henkilökuntaa 20. Kesämäenrinteen koulu 416 oppilasta ja koulu toimii klo henkilökuntaa 55. Itä-Suomen koulu 231 oppilasta ja koulu toimii klo henkilökuntaa 35. Lisäksi alueella on Saimaan tukipalvelun eli siivous ja ruokahuollon väkeä on henkilöä. Kesämäen koulun alueella on päivittäin yli tuhat koululaista/päiväkoti lasta. Nyt jatkossa Lappeenrantaa pitää kehittää niin että ydinkeskusta otetaan aina huomioon reuna-alueiden kehittämissuunnitelmissa eli kun tehdään kaavoja ja suunnitelmia eri kaupunginosiin niiden vaikutukset tulee huomioida ydinkeskustan kehittymisessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto : KOLA 7 Liite: - Teppo Puhakaisen valtuustoaloite Teppo Puhakainen esittää valtuustoaloitteessaan, että Kesämäen koulukeskuksen viereen eli Opintien varrelle ei saa tulevaisuudessa rakentaa kauppakeskusta, vaan alue tulee kaavoittaa puukerrostaloalueeksi. Aloitteessaan Puhakainen perustelee, että Kesämäen koulun tuntumaan ei voi rakentaa kauppakeskusta, sillä se aiheuttaa liikennevaarallisuuden lisääntymistä sekä häiritsee koululaisten koulunkäyntiä. Aloitteeseensa Puhakainen on koonnut alueen kouluissa ja päiväkodissa työskentelevien aikuisten sekä lasten määrät. Leirin alueen kaavoitus on vielä kesken. Kaavoitus etenee omassa aikataulussaan ja tullee tarkempaan valmisteluun ja käsittelyyn muutaman vuoden kuluessa. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään erilaisia vaihtoehtoja alueelle. Kaavan valmistelussa tutkitaan eri vaihtoehtojen vaikutukset alueen nykyisten käyttäjien kannalta, mm. liikennevirrat sekä liikennejärjestelyt. Puhakaisen aloitteeseensa kokoamat tiedot Kesämäen koulukeskuksen lapsimääristä pitävät paikkansa. Kaavoitettiinpa Leirin alue minkälaiseen käyttöön tahansa, tulee kaavassa ottaa huomioon päiväkotilasten kuljetuksen sekä koululaisten liikkumisen edellyttämät turvalliset kulkuväylät. Päiväkodin ja koulujen toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että aluetta koskevat ratkaisut tehdään huolellisesti ja harkiten hyvän valmistelun pohjalta ja vaikutusten ennakkoarviointia noudattaen.

3 Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää edellä olevan lausuntonaan Teppo Puhakaisen valtuustoaloitteeseen, joka koskee Leirin alueen kaavoitusta. Kola Hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan lausunto : TEKLA 24 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Jussi Salo, puh Oheismateriaalina Teppo Puhakaisen valtuustoaloite sekä kaupunginvaltuuston vastaus Tuomas Telkän ym. aloitteeseen koskien Leirin kauppakeskuksen kaavan uudelleen käsittelyyn ottamisesta. Teppo Puhakainen esittää valtuustoaloitteessaan, että Kesämäen koulukeskuksen viereen eli Opintien varrelle ei saa tulevaisuudessa rakentaa kauppakeskusta, vaan alue tulee kaavoittaa puukerrostaloalueeksi. Aloitteessaan Puhakainen perustelee, että Kesämäen koulun tuntumaan ei voi rakentaa kauppakeskusta, sillä se aiheuttaa liikennevaarallisuuden lisääntymistä sekä häiritsee koululaisten koulunkäyntiä. Aloitteeseensa Puhakainen on koonnut alueen kouluissa ja päiväkodissa työskentelevien aikuisten sekä lasten määrät. Teppo Puhakainen jätti valtuustoaloitteensa heti kohta sen jälkeen, kun valtuusto oli käsitellyt Tuomas Telkän ja muiden tekemän aloitteen. Lausunnon esittelijänä tekniselle lautakunnalle teknisen johtajan ominaisuudessa katsoin, että koska molemmat aloitteet sivuavat samaa asiakokonaisuutta, on ollut viisainta odottaa ja seurata jonkin aikaa keskustan alueella tapahtuvaa kehittymistä ennen kuin annetaan vastaus ko. aloitteeseen. Opintien hankkeen taustalla on kaupunginhallituksen päätös , jolloin kaupunginhallitus oli päättänyt, että mikäli ydinkeskustaan vireillä olevista hankkeista ei synny vuoden 2012 aikana investointipäätöksiä niin, että lähivuosien erikoistavarakaupan tilatarve ydinkeskustassa voidaan täyttää, otetaan pohjoiseen menevän teollisradan läntinen alue uudelleen tarkasteltavaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vastineen Tuomas Telkän ym. aloitteeseen mm. seuraavasti: erikoiskaupan toimitilatarve voidaan nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella täyttää ainakin tämän vuosikymmenen ajaksi ydinkeskustan vireillä olevilla ja

4 suunnitelluilla hankkeilla. Erikoistavaran kauppakeskuksen sijoittamiselle Leirin alueelle ei siten tässä vaiheessa ole tarvetta, eivätkä Leirin erikoiskaupan kauppakeskittymät tukisi kaupungin tavoitetta ydinkeskustan kehittämisessä. Vuoden 2013 aikana alkoivat Cityconin liikekeskuksen ja teatterin uudisrakennushanke sekä Iso-Kristiinan kauppakeskuksen saneeraustyö. City-korttelin osalta kahden tontin asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia koskien ns. Tapanaisen talon ja Koulukadun varrella sijaitsevan Liiketalon tontin asemakaavamuutoksia. Rakentajatahot ovat ilmoittaneet hakevansa rakennusluvat kuluvan vuoden alkupuolella näille hankkeilleen. Näiltä osin City- kortteliin tulee uutta ja osittain vanhan korvaavaa liiketilaa. Technopolis 2 vaiheen osalta, jonka rakentamistyö on jo alkanut Valtakadun ja liikenneympyrän läheisyydessä, on katutasoon tulossa mahdollisuus liiketilaan. Muita kaavahankkeita, jotka ovat kohta laillistumassa, ovat City-korttelin Liikekeskuksenn kaava koskien Koulukadun puolta ja Kauppatorin varrella oleva ns. Rakuunakiinteistö. Näiden osalta Koulukadun varren kiinteistöön tulee uutta liiketilaa ja Rakuunakiinteistöön lisätilaa.. Toteuttamisen ajankohdat ovat vielä auki. Kuluneiden vuosien aikana on ostosmatkailu kasvanut huomattavasti sekä jonkin verran kotimainen ostovoima. Esitetyt yksittäiset hankkeet ovat omalta vastaamassa kasvavaan liiketilojen kysyntään. Tähän vuoteen liittyy kaupungin yleiskaavojen ajantasaistaminen ja siinä etenkin keskustan yleiskaavan tarkistus. Yleiskaavat on tarkoitus saada luottamuselinkäsittelyyn tämän vuoden aikana. Yleiskaavassa tulee tarpeen mukaan pohtia valtuutettu Puhakaisen esittämiä yksityiskohtia. On huomioitava, että lentokenttä asettaa osalle Opintien korttelia asumiseen liittyviä rajoituksia. Toisaalta Opintien kauppakeskus hanketta valmisteltaessa otettiin naapurikortteleiden koulut ja päiväkoti huomioon keskittämällä ajoneuvoliikenne rajattuihin paikkoihin. Yhteenvetona todetaan, että se, mitä kaupunginhallitus on päättänyt , on edelleen voimassa Opintien kauppakeskus hankkeen osalta. Tässä yhteydessä esitetään vietäväksi keskustan yleiskaavoitusta eteenpäin ja valtuutettu Puhakaisen esille nostamia asioita tarkastellaan Opintien alueen maankäytön suunnittelun yhteydessä. Tj Tekninen lautakunta päättää antaa omalta osaltaan edellä olevan

5 mukaisen lausunnon Teppo Puhakaisen valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lausunnon hyväksymistä. Tekla Hyväksyttiin. Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh (JW) Kj Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi ja toteaa, että aloite ei anna tässä vaiheessa aihetta toimenpiteisiin. Alueen tulevan maakäytön periaatelinjaukset ratkaistaan valmisteilla olevassa yleiskaavan tarkistuksessa ja sen pohjalta erikseen tehtävissä päätöksissä. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kh Hyväksyttiin.

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten Kaupunginhallitus 601 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 167 09.12.2013 Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten 1057/10.00.02.01/2013

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU

MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU MAANKÄYTTÖPOLIITINEN OHJELMA 2002 2005 Esipuhe KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITISEN OHJELMAN 2002 2005 VALMISTELU Kajaanin kaupungissa on laadittu vuodesta 1992 alkaen valtuustokaudeksi kerrallaan maapoliittinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1 LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET Aloitteen tekijät/ajankohta 1. Kokoomuksen valtuustoryhmä 4.4.2011 Aloitteen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 28.01.2014 Sivistyslautakunta 7 06.03.2014 Sivistyslautakunta 16 16.04.2014 Päivähoidon kiinteistöt toimintavuonna 2014-2015 Paraisten kunta-alueella

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot