Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa"

Transkriptio

1 Suhdannekatsaus joulukuu joulukuu 2014 Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Maailmantalous kääntyy laaja-alaiseen nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. USA toimii globaalin kasvun moottorina, mutta myös euroalue, Kiina ja Japani kasvavat. Kasvua ruokkii öljyn hinnan romahtaminen, julkisen talouden kiristysten helpottaminen, elvyttävä rahapolitiikka ja rahoitusolojen kohentuminen. Öljy voitelee kasvua Euroalueella toipumista vauhdittaa selvästi heikentynyt euron arvo, joka tukee vientisektoria. Keskeisin kasvun lähde on kuitenkin yksityinen kulutus. Patoutunut investointikysyntä purkautuu vähitellen. Keskuspankit kulkevat eri suuntiin, kun Yhdysvallat normalisoi rahapolitiikkaa ja EKP tukee taloutta poikkeustoimin. EKP aloittaa valtionlainojen ostot 2015 alussa. Historiallisen alas pudonneet euriborit pysyttelevät matalina vielä pitkään. Deflaation vaara on yhä olemassa. Kuluvana vuonna pohjan Suomen talouskasvulta vei Venäjän talouden taantuma, mikä on iskenyt sekä suoraan vientiin ja turismiin että epäsuorasti investointeihin kasvaneen epävarmuuden myötä. Suomen vienti Venäjän ulkopuolelle on jo vilkastunut. Teollisuuden uusien tilausten nousu kertoo positiivisesta pohjavireestä. Heikkenevä euro, hitaasti koheneva kilpailukyky ja kiihtyvä globaali talouskasvu antavat lisää vauhtia viennille. Kotimainen kysyntä pysyy heikkona, mutta polttonesteiden halventuminen tukee kasvua merkittävästi. Talous päässee kituliaaseen kasvuun viennin vedolla Suomen kasvu uhkaa jäädä kituliaaksi viennin kasvusta huolimatta, ellei rakenneuudistuksia toteuteta laajalla rintamalla ja työvoiman tarjontaa saada nousuun. Julkisen talouden velkasuhde nousee kiristystoimista huolimatta, eikä selvää käännettä nähdä ennen talouskasvun piristymistä. SUOMI Nykyinen ennuste Edellinen ennuste BKT, volyymi, % -0,2 0,5-0,4 0,8 Työttömyysaste, % 8,6 9,0 8,6 8,6 Inflaatio, % 1,0 0,9 1,0 1,0 Ansiotaso, % 1,4 1,1 1,2 1,0 Asuntojen hinnat, % -0,5-0,6-0,5-0,5 Vaihtotase / BKT, % -1,5-1,0-1,2-1,0 Julkinen velka / BKT, % 59,5 61,5 59,0 61,0 Pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Ekonomisti Juhana Brotherus

2 Kansainvälinen talous Myötätuulta tiedossa Maailmantalouden kehitys on jäänyt vuonna 2014 odotuksista ja kasvu jäänee kahden edellisvuoden tasolle. Maailman kahden suurimman kansantalouden, USA:n ja Kiinan, kasvuvauhti hiipui vuoden alussa ja vaikutukset levisivät euroalueelle samaan aikaan Ukrainan kriisin syvenemisen kanssa vaisun lopun jälkeen maailmantalous kääntyy nousuun kasvun kiihtyessä globaalisti ja laaja-alaisesti. Vuosina maailmantalous kasvaa liki 4 prosentin vuosivauhtia. Yhdysvalloissa kasvua rajoittaneet julkisen talouden kiristykset ovat lientyneet, työmarkkinat toipuvat ripeästi ja varallisuusarvot ovat nousussa. Edes rajusti vahvistunut dollari ei riitä pysäyttämään positiivista kehityskulkua Atlantin takana. Euroalue piristyy vihdoin euron laskun tukiessa vientiä ja laskevan öljyn hinnan vahvistaessa kotimaista kysyntää. Lisäksi odotamme finanssipolitiikan kiristyksiin taukoa ja uutta rahapoliittista elvytyspakettia heti ensimmäisellä neljänneksellä EKP ottaa deflaation uhan viimein tosissaan, joskin toimet jäänevät riittämättömiksi nostamaan inflaatiota lähelle keskuspankin 2 prosentin tavoitetta Yritysten ylikapasiteetti ja korkea työttömyys yhdistettynä vähäisiin hintapaineisiin raaka-ainemarkkinoilla ylläpitävät huolta deflaatiosta. Korkotaso tulee pysymään euroalueella matalana koko ennustehorisontin ajan vuoden 2016 lopulle. Venäjän näkymät pysyvät synkkinä matalan öljyn hinnan ja ulkomaisten sijoittajien poistumisen vuoksi. Talouskuvaa muuttavia reformeja ei ole näköpiirissä. Kiinassa kasvu hiipuu kohti 7 prosenttia, mutta riskit keskusjohtoisen investointibuumin aiheuttamista uhista ruokkivat epävarmuutta. Intian talous kasvaa vahvemmin parin heikomman vuoden jälkeen. Heikommat kasvunäkymät ovat raaka-aineiden, etenkin öljyn, viennistä riippuvaisissa maissa. Yleiskuva on kuitenkin viimein varovaisen positiivinen. Maailmantalouden kasvu kiihtyy Yhdysvallat kiipeää kuopasta USA:n talous kasvaa ensi vuonna 3 prosentin vauhtia, ensimmäisen kerran sitten vuoden Lähivuosina kasvu ylittää potentiaalisen tuotannon kehityksen, joten finanssikriisissä syntynyt tuotantokuilu ero todellisen ja potentiaalisen kasvun välillä supistuu merkittävästi. Kasvua tukee useampi osa-alue. Keskeistä on, että finanssikriisin jälkeistä nousua hidastanut yksityisen sektorin velkataakan supistaminen on edennyt pitkälle, minkä lisäksi rahoitusmarkkinoiden toimintakyky rahoittaa investointeja ja kulutusta on toipunut lähes ennalleen. Rahoituksen saatavuus ja toimivat finanssimarkkinat ovat elinehto modernin kansantalouden nousulle, kuten euroalueella on saatu huomata. Tuotantokuilua kurotaan kiinni Valtiontalouden siirtyminen kohti tasapainoa, sovun säilyminen finanssipolitiikan raamien osalta sekä velkasuhteen nousun taittuminen helpottavat julkisen talouden paineita. Dollarin vahvistumisesta huolimatta amerikkalainen tuotanto on edelleen kilpailukykyistä maailmanmarkkinoilla. Julkisen talouden suurin riski ei liitykään talouteen vaan politiikkaan. Kongressivaaleissa menestyneiden republikaanien on osoitettava kykynsä kantaa vastuuta. Joulukuussa tehty budjettisopu näytti kenties mallia tulevasta republikaanijohto teki yhteistyötä demokraattipresidentti Obaman ja maltillisten demokraattien kanssa, kun teekutsuliikkeen oikean laidan edustajat jäivät oppositioon yhdessä liberaalimpien demokraattiedustajien 2 16 joulukuu 2014

3 Kansainvälinen talous kanssa. Julkisen hallinnon sulut ja velkakattokiistat pitää voida ratkaista ilman tarpeetonta epätietoisuutta liittovaltion luotettavasta toiminnasta. Markkinoiden suurin mielenkiinto kohdistuu poliitikkojen sijaan USA:n keskuspankkiin Fediin. Kasvu kiihtyy ja työmarkkinat toipuvat vauhdilla, joten ohjauskoron nostot lähestyvät vääjäämättä. Toisaalta inflaatio on pysynyt sitkeästi alle keskuspankin 2 prosentin tavoitteen, inflaatio-odotukset maltillisina ja työmarkkinoiden reservin suuruuteen liittyy poikkeuksellista epävarmuutta. Työttömyysaste on laskenut vuoden prosentin huipusta lokakuun 5,8 prosenttiin lähestyen luonnollista työttömyysastetta (arviolta noin 5,5 prosenttia). Kuitenkin työllisyysaste on pysynyt käytännössä paikallaan, joten merkittävä osa työikäisistä pysyttelee tilastoissa edelleen työvoiman ulkopuolella. Maasta löytyy hieman pintapuolista tarkastelua enemmän lisäresursseja talouskasvun vauhdittamiseen ilman, että palkkataso lähtee voimakkaaseen nousuun ruokkien inflaatiota. Laaja työttömyysaste yhä korkeahko Positiivisesta vaikutuksesta huolimatta keskuspankin tehtävää mutkistaa öljyn hinnan romahtaminen liki 40 prosenttia, mikä tukee kuluttajien ostovoimaa ja pitää inflaation matalalla ensi vuonna. Odotamme Fedin aloittavan kesällä 2015 ohjauskoron nostosyklin, vaikkakin inflaatio pysyy yhä vaatimattomana. Lyhyiden korkojen lisäksi pitkien korkojen pitäisi nousta nykyisessä talousympäristössä ja dollarin vahvistumisen jatkua. Yrityslainojen korot ovat edelleen pysyneet vakaina ja asuntolainojen pisimmät viitekorot pysyvät maltillisina riskilisien kaventuessa. Rahapolitiikan kiristymisellä tulee olemaan globaaleja vaikutuksia, vaikkakin EKP ja Japanin keskuspankki kulkevat vastakkaiseen suuntaan lisäten globaalia likviditeettiä. Rahapolitiikan kiristys toteutettaneen USA:ssa pienin askelin, jotta markkinat eivät häiriintyisi liikaa. Hyvä työllisyyskehitys lisää käytettävissä olevia tuloja. Kotitalouksien taseessa velkataakka on keventynyt kestävämmälle tasolle ja varallisuusarvot kehittyvät edelleen suotuisasti. Tämä tukee yhdysvaltalaista kuluttajaa, joka on edelleen maailmantalouden tärkein toimija. Yhdysvaltain julkinen talous velkaantuu yhä, mutta budjettivaje supistuu jo nykyisillä toimilla ja velka-aste vakiintuu nykytasolleen. Finanssipolitiikka painaa kasvulukuja aavistuksen myös jatkossa, mutta vaikutus heikkenee selvästi edellisistä vuosista. Kehittyvien talouksien kiri hiipuu Kehittyvien maiden kasvuvauhti on yleisesti hyytynyt kahden viime vuoden aikana. Samalla myös kehittyvien talouksien kasvuero suhteessa kehittyneihin maihin on supistunut. Kehittyvät taloudet kattavat laajan joukon eri tilanteissa ja eri haasteiden parissa painivia maita. Maita ei olekaan mielekästä tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan joukkona hyvin erilaisia talouksia, joita yhdistää lähinnä alhainen elintaso suhteessa kehittyneisiin maihin ja suuri kasvupotentiaali, mikäli ne pystyvät nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään vakauden. Kasvuero supistunut Maailmantalouden kannalta merkittävään asemaan nousseen Kiinan kasvumalliin liittyvät ongelmat ovat myös tänä vuonna aiheuttaneet huolia rahoitusmarkkinoilla. Kiinan talouskasvu on perustunut suuressa määrin investointibuumin, minkä nousupotentiaali alkaa olla vähitellen käytetty. Kasvumallia pitäisi kääntää vahvemmin yksityiseen kulutukseen nojaavaksi, jotta kasvu olisi kestävää pitkällä aikavälillä. Positiivista on, että alikehittynyttä kulutusta on varaa lisätä kotitalouksien tulojen noustessa ja julkisen sektorin turvaverkkojen vahvistuessa. Kiinan kasvuvauhti hiipuu rakenteellisesti tulevina vuosina, ja kasvulukemat jäävät normaalissa kehityksessä alle joulukuu 2014

4 Kansainvälinen talous prosentin 2016, alle 6 prosentin vuoteen 2020 mennessä ja alle 4,5 prosentin vuoteen 2025 mennessä. Perässähiihtäjän etu hupenee ja yhden lapsen politiikka mullistaa demograafista rakennetta työikäisen väestön kasvun huvetessa. Kiinan talouskasvu oli kolmannella neljänneksellä 7,3 prosentin vauhdissa. Kiinan keskuskomitea itse tavoittelee lähivuosille aiempaa alhaisempaa 7,5 prosentin vauhtia talouteen, jotta vältyttäisiin kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemiselta ja inflaatiolta. Viime aikaiset kasvuprosentit ovat jääneet hitusen tavoitteista. Kiinan keskuspankki laskikin markkinoiden yllätykseksi keskuspankkikorkoa marraskuun lopulla ja pk-yritysten rahoitusolot ovat helpottumassa. Rahapoliittiset helpotukset yhdistettynä kesän minielvytykseen tukevat taloutta, mutta eivät riitä ylläpitämään 7,5 prosentin kasvua. Kiinan poliittinen johto onkin vähätellyt aiemmin keskeisenä pitämäänsä kasvutavoitetta, korostaen nyt laadullisia tekijöitä. Mittavat reformit ovat välttämättömiä edesauttamaan maan kääntymistä kohti kestävämpää kulutusvetoista mallia, joka samalla pyrkii huomioimaan alati pahenevat ympäristöongelmat. Reformit yrittävät antaa kiinalaisille kuluttajille turvaa, jotta kansalaiset uskaltaisivat muuttaa kulutuskäyttäytymistään. Yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on virallisten tilastojen mukaan alle 40 prosenttia, eli puolet Yhdysvaltojen tasosta. Varaa kasvulle on runsaasti. Kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvun rakenteen muuttumiseen kulutusvetoiseksi liittyy kuitenkin riskejä, kuten investointien aiheuttamat luottotappiot kertovat. Riskit talouspolitiikan murrosvaiheessa ovat todellisia. BKT:n kasvun rakenne Kiinassa Rahapoliittinen elvytys yhdistettynä laskeviin öljyn ja raaka-aineiden hintoihin tukee Kiinan kasvua tulevina kuukausina. Lisäksi globaalin kasvun piristyminen näkyy viennin kehityksessä, vaikkakin loppusyksystä on ollut merkkejä hetkittäisestä heikkoudesta. Odotamme kuluvan vuoden kasvun jäävän 7,4 prosenttiin ja ensi vuonna 7,2 prosenttiin. Intia näyttää päässeen eroon mittavasta vaihtotaseen alijäämästä ja maan talouden kasvunäkymät ovat rohkaisevat. Myös pitkään kiusannut korkea inflaatio on helpottanut. Markkinahintainen BKT nousi kolmannella vuosineljänneksellä 6 prosenttia ja tuottajahintainen 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Lähiajan näkymiä vauhdittaa myös ripeästi laskenut öljyn hinta, mikä tukee talouden noususuhdannetta. Toukokuun vaaleissa ehdottoman enemmistön saanut BJP uuden pääministerin Narendra Modin johdolla kykenee vauhdittamaan talouden uudistuksia, joskin suuressa maassa reformit voivat viedä vuosia. Intian inflaatio maltillistuu Brasilian talous on vaikeuksissa ja kokonaistuotanto luisui koko kesän 2014 vajaan prosentin vauhtia. Teollisuustuotanto vähenee yli 2 prosentin vauhtia, kulutuskysyntä on heikkoa ja talouden näkymät ovat vaisut. Lokakuussa presidentti Rousseff valittiin toiselle kaudelle, mikä näkyi negatiivisena markkinareaktiona. Merkittäviä kasvua tukevia uudistuksia saadaan yhä odottaa. Inflaation nousu johti keskuspankin ohjauskoron nostoon lokakuun lopussa. Laskevat raaka-ainehinnat piinaavat myös vientisektoria. BKT kasvanee Brasilian taloudelle vaatimattomasti vain 1,4 prosenttia ensi vuonna ja 2 prosenttia Abenomicsia ei ole vielä lyöty Japanissa pääministeri Shinzo Aben mukaan nimetty talouspoliittinen doktriini, Abenomics, onnistui ainakin tilapäisesti tavoitteessaan irrottaa Japani vuosikymmeniä riivanneesta deflaatiosta. Voimakas rahapoliittinen elvytys on heikentänyt jeniä ja nostanut inflaatio-odotuksia. Inflaatio oli 4 16 joulukuu 2014

5 Kansainvälinen talous lokakuussa 2,9 prosenttia, mistä merkittävä osa johtui myyntiveron nostosta huhtikuussa. Kuitenkin veromuutoksista puhdistettu inflaatio on noussut ja etenkin inflaatio-odotusten kasvu noin prosenttiin on tärkeä ensimmäinen askel. Matkaa on kuitenkin vielä 2 prosentin tavoitteeseen, joten pääministeri Abe siirsi myyntiveron korotusta ensi vuodelta aina vuoteen 2017 asti. Päätökselle saatiin vahvistus Aben voittaessa ennenaikaiset parlamenttivaalit Kulutusveron nosto kuluvan vuoden huhtikuussa aiheutti talouteen odotettua kovemman kolhun Japanin ajautuessa taantuman partaalle keskuspankin voimakkaasta elvytyksestä huolimatta. Toisaalta merkit vakautumisesta ja teollisuuden kasvusta yhdistettynä heikompaan jeniin ja öljyn hintaan tukevat Japanin kasvua tulevina kuukausina. Pidemmän ajan näkymien kannalta keskeistä ovat Aben lupaamat rakenteelliset uudistukset, jotka turvaavat paremman kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Japani kaipaa kipeästi työmarkkinoiden avaamista naisille ja maahanmuuttajille sekä kilpailun lisäämistä tuotemarkkinoille. Nämä uudistukset ovat kuitenkin poliittisesti hankalia, minkä vuoksi kunnon tuloksia ei ole toistaiseksi nähty. Kulutusveron nosto näkyi kesällä Odotamme koko vuoden BKT:n kasvun jäävän kuluvana vuotena alle puoleen prosenttiin. Vuosina Japani kasvaa yli 1 prosentin vauhtia ylittäen potentiaalisen kasvun lukemat. Ripeä kasvu ja voimakas rahapoliittinen elvytys nostavat inflaatiolukemia, vaikka aivan 2 prosenttiin ei päästä vielä vuonna Valtion velkaantuminen jatkuu ja julkinen velka nousee kohti 250 prosenttia bruttokansantuotteesta. Japanin yksityisen sektorin suuret säästöt sekä vaihtotaseen ylijäämä ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä, ja matalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Keskuspankin 2 prosentin inflaatiotavoite on muuttanut Japanin valtionlainojen reaalituoton negatiiviseksi. EKP astuu näyttämölle Euroalueen bruttokansantuote elpyi alkuvuodesta 2013 lähtien, mutta kuluvan vuoden keväällä kasvu pysähtyi. Keväällä alkanut heikkous johtuu pitkälti Ukrainan kriisistä. Venäjän ja lännen välien kiristyminen on lisännyt ulkoista epävarmuutta, mikä on supistanut kotimaisia investointeja. Yritykset ovat reagoineet kriisiin lykkäämällä investointipäätöksiä ja pienentämällä varastojen kokoja. Sen sijaan yksityinen kulutus ei ole heikentynyt, vaan kotitaloudet ovat jopa lisänneet ostojaan työttömyyden laskiessa ja reaaliansioiden noustessa. Vienti Venäjälle on toki kärsinyt, mutta Yhdysvaltain ja Ison-Britannian nousu on kompensoinut laskua. Ilman uusia negatiivisia yllätyksiä, euroalueen edellytykset talouden piristymiselle ovat paremmat kuin vuosiin. Yksityinen kulutus kasvussa Nousulle on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin euron efektiivisen valuuttakurssin heikkeneminen 5 prosentilla kesän jälkeen tekee vientituotteista kilpailukykyisempiä euroalueen ulkomarkkinoilla. Euron arvo suhteessa dollariin on sukeltanut yli 10 prosenttia toukokuusta, mikä lupaa hyvää etenkin USA:han suuntautuvalle viennille. Odotamme euron heikkenevän hieman lisää, koska Yhdysvaltojen suhteellisesti kiristyvän rahapolitiikan sekä vahvemman kasvun pitäisi välittyä yhä valuuttakursseihin. Toinen kasvua tukeva tekijä on elvyttävä rahapolitiikka. Rahanmäärä on kääntynyt kasvuun ennakoiden tuotannon nousua seuraavan 9 kuukauden sisällä. EKP on julkistanut jo kahdesti vuoden 2014 aikana uusia toimenpiteitä deflaation torjumiseksi ja kasvun tukemiseksi, mutta toistaiseksi ilmoitetut tukitoimet eivät riitä saavuttamaan keskuspankin tavoitetta. Keskuspankki 5 16 joulukuu 2014

6 Kansainvälinen talous tavoittelee taseensa kasvattamista vuoden 2012 tasolle uusilla kohdennetuilla lainaohjelmilla ja vakuudellisten lainojen osto-ohjelmilla. Odotamme ilmoitettujen toimien jäävän vajaaksi, jolloin EKP joutuu julkistamaan uusia elvytystoimia vuoden 2015 alussa lopulta päätyen myös euromaiden valtionlainojen ostoihin USA:n, Japanin ja Ison-Britannian keskuspankkien tavoin. Etenkin Saksan, mutta spekulaatioiden mukaan myös Suomen ja Alankomaiden, keskuspankkiirien vastustuksen vuoksi elvytystoimet uhkaavat kuitenkin jäädä riittämättömiksi. Yksimielisyyttä keskuspankin johtokunnassa ei varmasti saavuteta, jolloin tulevien toimien kokoluokan arviointi on haastavaa enemmistöpäätöksen linjojen ollessa hämärän peitossa. Deflaation torjumiseksi tarvitaan rohkeita ratkaisuja. Inflaatio pysyy matalana ainakin vuoden 2016 lopulle, eikä deflaation mahdollisuutta voi sulkea pois. Öljyn hinnan romahtaminen tukee euroalueen kasvua ja kotitalouksien reaaliansioita, mutta vetää inflaatiota alaspäin hauraassa tilanteessa. Toisaalta euron heikkeneminen tarkoittaa tuontihyödykkeiden kallistumista. Lisäksi ruoan hinnassa on odotettavissa pientä palautumista kuluvan vuoden laskun jälkeen. Ensi vuonna Saksan asettaessa minimipalkat ja Etelä-Euroopan toipuessa sisäisestä deflaatiosta, myös pohjainflaatio kääntyy hienoiseen nousuun. Deflaatio vaarallisen lähellä Kasvu valuutta-alueella perustuu viennin ohella eurooppalaiseen kuluttajaan. Kotimainen kysyntä nouseekin vientiä tärkeämmäksi kasvun moottoriksi. Alhainen inflaatio ja laskuun kääntynyt työttömyys tukevat kotitalouksien ostovoimaa. Pankkien luottokriteerit ovat hieman lieventyneet ja EKP:n rahapoliittisten poikkeustoimien ja luotettavampien stressitestien ansiosta edellytykset investointien ja kulutuksen rahoitukselle ovat aiempaa paremmat. Pankit kertovatkin jo kasvaneesta kiinnostuksesta velkarahoitusta kohtaan. Myös joukkolainamarkkinoilla yritysten korot ovat laskeneet historiallisen alas. Kotimaista kysyntää tukee myös julkisen sektorin paineiden helpottaminen. Veronkorotukset ja menojen leikkaukset jarruttivat talouskasvua vielä viime vuonna, mutta nyt finanssipolitiikan vaikutus ei ole yhtä kiristävä. Pari vuotta sitten kriisin kourissa painineiden valtioiden korot ovat painuneet historiallisen alas. Positiivisesta käänteestä huolimatta euroalue laahustaa yhä raskas reki perässään eteenpäin. Kasvu on kriisiä edeltänyttä hitaampaa, työttömyys edelleen ennätyskorkea ja julkinen velka jatkaa toistaiseksi nousua. Tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on rakenteellisten uudistusten hitaus monissa maissa, yleisesti matalaksi jääneen investointiasteen ja monia maita vaivaavan pitkäaikaistyöttömyyden tuottavuuden kasvua alentava vaikutus. Euroalue kaipaisi tehokasta investointiohjelmaa, mutta Junckerin 300 miljardin investointipaketti jäänee tavoitteista. Heikentyvä euro tukee vientiä Odotamme euroalueen kokonaistuotannon nousevan vajaan prosentin vuonna Ensi vuonna kasvu yltää jo 1,5 prosentin tasolle ja vuonna 2016 hätyytellään jo 2 prosenttia. Epävarmuutta euroalueen rajoilla Viron talous on kärsinyt Suomen ja Venäjän heikosta kehityksestä. Tammisyyskuussa tavaravienti väheni likimain 10 prosenttia tärkeimpiin vientimaihin. Sen sijaan kotimainen kysyntä kasvaa liki 2,5 prosentin vuosivauhtia Viron kasvu pysynee kotimarkkinoiden vedolla yli 2 prosentissa, mutta kasvu pysyy tulevinakin vuosina Baltian maista vaisuimpana joulukuu 2014

7 Kansainvälinen talous Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. Ruotsissa kasvua tukee rahapoliittinen elvytys, kun keskuspankki vihdoin otti deflaatiohuolet vakavasti ja laski ohjauskoron nollaan lokakuun lopussa. Epävarmuutta aiheuttaa Ruotsissa harvinainen poliittinen epävakaus. Uudet valtiopäivävaalit järjestetään , mutta mitään takeita ei ole kummankaan blokin ehdottomasta enemmistöstä sen jälkeenkään. Ruotsidemokraattien nousu vaa ankieliasemaan mullistaa perinteistä järjestelmää. Ruotsin demokraattiset instituutiot ovat epävarmuudesta huolimatta vankat, eikä tilanne ole heijastunut rahoitusmarkkinoille toistaiseksi. Poliittisen tilanteen lisäksi asuntomarkkinoiden ylilyönnit voivat aiheuttaa ikäviä yllätyksiä koko kansantalouteen. Se, purkautuuko kupla vähitellen vai äkillisesti, vaikuttaa myös ensi vuoden noin 2 prosentin kasvuodotuksiin. Ison-Britannian talous pääsi kasvuun heikon punnan, kevyen rahapolitiikan ja pankkisektorin tervehtymisen avittamana jo BKT kasvoi kolmannella neljänneksellä 2014 noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Ennakoivat indikaattorit kertovat edelleen hyvistä näkymistä. Yksityinen kulutus hyötyy työttömyysasteen laskusta. Talouden mittareiden yllättävän nopea vahvistuminen pakottaa keskuspankin harkitsemaan rahapolitiikan kiristämistä. Maan talous ei kuitenkaan ole vielä ylikuumenemassa ja odotamme keskuspankin kiristävän rahapolitiikkaa varoen ensi vuoden aikana. Työttömyys loivaan laskuun Venäjän talouskasvu on hidastunut kuluvana vuonna Ukrainan kriisin ja öljyn hinnan romahtamisen myötä. Ukrainan selkkauksen aiheuttama ulkomaisten investointien vetäytyminen, rahoitusolosuhteiden kiristyminen ja talouspakotteet heikentävät kasvua jopa voimakkaammin vuonna Vaikka tilanne Ukrainan suhteen rauhoittuisikin, maan talouskasvu tulee pysymään vaatimattomana. Venäjän talous supistunee ensi vuonna liki 2 prosenttia. Venäjän raaka-ainevetoinen talous ei ole onnistunut kehittämään riittävästi muuta maailmanmarkkinoilla kilpailukykyistä tuotantoa. Maa hyötyisi ulkomaisista investoinneista, mutta epävarmuuden lisäännyttyä investointitoiminta pysynee heikkona useita vuosia. Venäjä pyrkii lisäämään kauppasuhteita Kiinan kanssa, mutta muutokset kauppapolitiikassa ja energiayhteistyössä toteutuvat hitaasti. Kolme riskiä kasvunäkymille Talousennustetta laadittaessa maailmalla oli runsaasti epävarmuustekijöitä, jotka kärjistyessään johtaisivat odotettua heikompaan talouskehitykseen. Keskeisimmät riskit lähiajan näkymille voidaan tiivistää kolmeen kohtaan. Ensinnäkin Ukrainan kriisin kärjistyminen pakotekierteineen heikentäisi etenkin euroalueen talouskehitystä. Toiseksi USA:n kiristyvä rahapolitiikka voi johtaa rahoitusmarkkinoilla ja kehittyvissä maissa yllättäviin heilahteluihin. Kolmanneksi Kreikan presidentinvaalit ja tästä mahdollisesti aiheutuva eurokriisin uudelleensyttyminen vaikuttaisi globaalisti negatiivisesti. Lisäksi Ebola, ISIS ja OPEC pitävät talousennustajat varpaillaan myös vuonna Mahdollisuuksia olisi vihdoin myös positiivisille talousyllätyksille. Juhana Brotherus 7 16 joulukuu 2014

8 Kansainvälinen talous Kokonaistuotannon kasvu teollisuusmaissa Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Kuluttajien luottamus Teollisuuden suhdanneodotukset Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen pitkät korot 8 16 joulukuu 2014

9 Kotimaiset suhdanteet Seitsemäs laiha vuosi edessä Suomen talous ei pääse tukevaan kasvuun vielä Kansantalouden kokonaistuotanto pysyy alempana kuin finanssikriisiä edeltäneessä suhdannehuipussa 2008 lopulla. Nettovienti nostaa bruttokansantuotetta, mutta kotimaisen kysynnän näkymät ovat heikot. Maailmantalouden positiivinen vire ja kasvu heijastuvat vääjäämättä myös Suomeen, mikä on näkynyt jo teollisuuden uusien tilauksien nousuna. Euron heikentyminen tukee Suomen vientiä. Taloustilanne säilyy kuitenkin hauraana, eikä uusille negatiivisille yllätyksille ole sijaa. Suomen taloutta rasittaa edelleen teollisuuden rakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen lisäksi Venäjän epävakaa taloustilanne. Haasteita talousnäkymille luovat kotimaassa varovaiset kuluttajat, heikkenevä ostovoima ja julkisen sektorin säästöt. Polttonesteiden halventuminen toisaalta tukee kotimaista ostovoimaa ja parantaa ulkomaankaupan vaihtosuhdetta. Ennustamme viennin kääntyvän globaalin talouden mukana kasvuun, mutta supistuva kotimainen kysyntä jarruttaa kokonaistuotannon käännettä pitkälle vuoteen Inflaatio laskee noin prosenttiin. Julkinen velkasuhde heikkenee ilman talouskasvua kiristystoimista huolimatta ja vaihtotase pysyttelee alijäämäisenä. Palkkamaltti ja mahdolliset rakenneuudistukset tuovat helpotusta vasta tulevina vuosina. Sitä ennen matalasuhdanne heijastuu myös työ- ja asuntomarkkinoille. Suomen talouteen on luvassa laiha vuosi 2015, jatkossakin Suomen kasvunäkymät pysyvät maltillisina. Kasvua saadaan odottaa pitkälle ensi vuoteen Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan Menetetty vuosikymmen ilman roimaa kasvua 9 16 joulukuu 2014

10 Kotimaiset suhdanteet Ulkomaankaupan näkymät kohentuneet Suomen tavaroiden ja palveluiden viennin volyymi kasvoi tammi-syyskuussa 0,7 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta jaksosta. Tavaraviennin kasvu on ollut erityisesti läntisten markkinoiden varassa. Tammi-lokakuussa tavaraviennin arvo EU-maihin nousi 5 prosenttia ja ulkokaupan vienti laski 7 prosenttia. Saksa nousi tammi-syyskuussa Ruotsin ohi suurimmaksi vientimarkkinaksi. Vientivetoista kasvua odottanut Suomi koki vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolauksen, kun Venäjän kauppa hyytyi Ukrainan kriisin jälkeen. Tavaraviennin arvo Venäjälle vajosi tammi-syyskuussa 12 prosenttia. Venäjän lisäksi takapakkia on tuonut Kiinaan suuntautunut vienti. Palveluiden ulkomaankauppaa saattavat rokottaa Nokian perillisen, Microsoftin, leikkaukset tänä ja ensi vuonna. Vienti kasvaa, vaikka Venäjä jarruttaa Tammi-syyskuussa tavaravientiä painoivat öljytuotteiden, elintarvikkeiden ja paperin viennin lasku, kun kemian- ja metalliteollisuuden vienti kasvoi. Mielenkiintoinen yksityiskohta tullitilastoissa on myös sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kääntyminen kasvuun, mikä kertoo Nokian romahduksen vaikutusten vihdoin olevan takana päin tavaraviennissä. Teollisuuden uusien tilauksien arvon nousu tammi-lokakuussa antaa syytä odottaa teollisuustuotannon ja viennin kääntyneen loppuvuonna kasvuun huolimatta Venäjän kysynnän hiipumisesta. Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja myös euroalueen voimistuvat talouskasvu sekä euron heikentyminen suhteessa dollariin parantavat Suomen vientinäkymiä Kuluvana vuotena 2014 päästään 1,5 prosenttia plussalle. Ensi vuonna kasvun esteet hälvenevät ja nousua tullee 3 prosenttia, vaikka Venäjän talous pysyy arviomme mukaisesti taantumassa. Epävarmuus myrkkyä investoinneille Kansantalouden tilinpidon uudistuksen (EKT 2010) yhteydessä kesällä 2014 investointien käsitettä laajennettiin sisältämään myös aineettomia eriä. Tutkimus- ja kehittämismenojen laskeminen osaksi investointeja nosti bruttokansantuotetta likimain 4 prosenttia. Vaikka rakennusinvestoinnit käsittävät yli puolet kokonaisinvestoinneista, on uusi erä merkittävä kokoluokka on sama kuin kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit yhteensä. Investointien suhde bruttokansantuotteeseen nousi yli 21 prosenttiin. Investointiaste alin sitten 1996 Tammi-syyskuussa investoinnit supistuivat yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Rakennusinvestoinnit vähenivät yli 3 prosenttia ja ailahtelevat kone-, laite ja kuljetusvälineinvestoinnit vajosivat liki 10 prosenttia. T&K-investoinnit ovat luonteeltaan vakaampi alaerä ja laskua tuli tammi-syyskuussa vajaat 2 prosenttia. Rakennusalan heikkous on näkynyt myös myönnettyjen rakennuslupien supistumisessa. Rakennusalan luottamusmittarit kertovat tilanteen pysyvän heikkona ensi vuoden puolelle asti. Talouden supistuessa yritysten tarpeet uusille investoinneille ovat rajalliset ja ylimääräistä kapasiteettia on riittävästi käytettävissä. Ukrainan tilanteen ja euroalueen heikon kasvun aiheuttama epävarmuus heijastuvat yritysten investointipäätöksiin, eli investointipäätöksiä siirretään pitkälle vuoteen Metsäteollisuus on kertonut suurista uusista investoinneista, mutta näiden joulukuu 2014

11 Kotimaiset suhdanteet päätösten suorat vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2015 jälkeen. Vuodesta 2014 tulee kolmas peräkkäinen vuosi, kun investoinnit supistuvat. Viimeksi vastaava laskuputki on nähty Suomen taloudessa 90-luvun alussa. Ensi vuonna investoinnit polkevat paikoillaan mutta tilanne pysyy herkkänä. Pienetkin takaiskut voivat painaa investointeja entisestään. Kasvunäkymien kirkastuminen voisi toisaalta nostaa investointeja pitkän tauon jälkeen. Kotimarkkinoilla ankeat näkymät Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ja -haluja rajoittavat monet tekijät, joiden vuoksi yksityisen kulutuksen näkymät pysyvät ankeina Työllisyys uhkaa heikentyä edelleen ja yhä useampaa uhkaa pitkäaikaistyöttömyys. Työllisten ansiotason nousu hyytyy 1 prosentin tuntumaan, mikä inflaation ja verotuksen kiristymisen huomioiden merkitsee reaalisen ostovoiman heikkenemistä. Työ- ja kansaneläkeindeksiä korotetaan vain 0,4 prosenttia vuoden 2015 alussa, mikä merkitsee heikkoa ostovoimaa myös eläkkeensaajille. Talouden supistumisen ja ostovoiman heikkenemisen huomioiden ei ole yllättävää, että kuluttajien luottamus on pysynyt vaatimattomana Odotukset oman talouden näkymistä ovat pysyneet vankasti pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Lisäksi työttömyyden uhka on pysynyt merkittävänä hilliten kulutushaluja. Kaupan ja palveluiden luottamusmittarit kertovat alan yritysten näkymien olevan selvästi tavanomaista heikommat. Kotimarkkinayritysten heikkous ja huolet ovat ymmärrettäviä. Suomalaisten kotitalouksien tila on ankea ostovoiman supistuessa. Matkailijoihin nojaavissa toimialoissa venäläisten turistien virran lasku näkyi 2014 aikana jo etenkin Itä-Suomessa. Yksityinen kulutus on pysynyt tammi-syyskuussa 2014 edellisen vuoden tasolla. Kestokulutustavaroiden kauppa kävi hyvin vielä alkuvuonna, palveluiden kysyntä pysyi vakaana, mutta puolikestävien hyödykkeiden (kuten vaatteet) kysyntä on laskenut selvästi. Kuukausittaiset tilastot kertovat koko kaupan myynnin laskeneen vuoden 2014 tammi-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta. Vähittäis- ja tukkukauppa supistuivat, mutta autokauppa kasvoi 2,7 prosenttia. Autokaupan kasvu johtuu lähinnä heikosta vertailuajanjaksosta, uusien autojen rekisteröinnit ovat pysyneet normaalia alemmalla tasolla. Matkailualalla yöpymiset majoitusliikkeissä laskivat tammisyyskuussa 2014 noin 2 prosenttia, minkä takana on lähinnä 12 prosentin pudotus venäläisten matkailijoiden yöpymisissä. Ostovoima supistuu, kulutus hiipuu Yksityinen kulutuksen nousumahdollisuudet pysyvät lähivuodet laihoina, kun matalat palkankorotukset ja vaatimaton työllisyystilanne pitävät kotitaloudet puristuksissa. Veronkorotukset painavat ostovoiman pakkaselle Tiukka finanssipolitiikka merkitsee julkisen kulutuksen polkemista paikoillaan. Luokan priimuksesta alisuoriutujaksi Suomi sijoittuu kärkijoukkoon monissa kilpailukykyä, koulutuksen laatua, luottokelpoisuutta ja talouden dynaamisuutta vertailevissa selvityksissä. Tästä huolimatta bruttokansantuote supistuu eikä vienti lähde vahvaan nousuun maailmanmarkkinoiden kasvusta huolimatta. Suomen talous näyttää joutuneen sekä rakenteellisten ongelmien että epäonnen murjomaksi joulukuu 2014

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Toistuuko 1990-luvun lama?

Toistuuko 1990-luvun lama? Toistuuko -luvun lama? Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS Mitä -luvun lamassa tapahtui? Lama rajoittui Suomeen ja Ruotsiin, muualla lievempi taantuma Syinä liberalisointi,

Lisätiedot

Kuka muistaa korkoja Uusi hallitus perii heikon kasvun ja uudistuspaineet

Kuka muistaa korkoja Uusi hallitus perii heikon kasvun ja uudistuspaineet Suhdannekatsaus maaliskuu 2015 16 maaliskuu 2015 Kuka muistaa korkoja Uusi hallitus perii heikon kasvun ja uudistuspaineet Maailmantalouden nousu vauhdittuu vuonna 2015. USA toimii globaalin kasvun moottorina,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Suhdannenäkymät Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Bkt:n Euroalue ntiavuosikasvu neljänneksittäin, % Venäjä Britannia Japani Kiina USA ource: 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 10 12 14 16 Macrobond

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT R a a k a - a i n e e t maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT SYYSKUU 2014 Maailmantalouden nousu vahvistuu lisää Maailmantalous on piristynyt teollistuneiden maiden johdolla Maailmankaupan kunnollista

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN 5 214 Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vuosina 214 216 vaatimattomana. Bruttokansantuote supistuu,2 % vuonna 214, ja vaikka tuotanto alkaa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänä vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN TUNNETUT HAASTEET Talouden pitkittynyt lama Vientiteollisuuden vakavat vaikeudet Kilpailukyvyn

Lisätiedot