Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B"

Transkriptio

1 Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr

2 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Voimassa olevat direktiivit ja standardit... 7 Käyttötarkoitus... 8 Koneen asennus... 9 Vakiovarusteet... 9 Kuljetuspakkaus Liitännät / asennusohjeita Sijoitusympäristön vaatimukset Koneen suoristaminen Käyttöönotto Käytöstä poistaminen Validointi Laitteen kuvaus Etupuoli, käyttövalitsimet, näytöt ja ulkovaippa Kammion sisätila Huoltoluukku Takapuoli, liitännät Koneen käyttö Päävalikko Asetukset Tiedot Kieli Päivämäärä/kellonaika Valmiustila QuickStart-pikakäynnistystoiminto Protokollien tulostus Käyttötekniikkaa Edellytykset Steriloitavat tuotteet Ohjelman valinta Testiohjelmat Vakuumitesti Helix-B&D-testi Sterilointiohjelmat Ohjelman kulku - Sterilointivaiheet C Yleisohjelma Yleisohjelma Prionit Erikseen ostettava lisävarustus Käyttö Käynnistys Painekammion luukku Ohjeita koneen täyttämiseen ja tyhjentämiseen

3 Sisältö Ohjelman käynnistys Esimerkki ohjelmavaiheen näytöstä Ohjelman päättyminen Ohjelman tahallinen keskeyttäminen Täyttöerän dokumentointi Virheilmoitukset ja ohjeet Ilmoitukset Ilmoitus "Järjestelmä ei valmis" Mitä tehdä virheilmoituksen jälkeen? Huolto-ohje Hardwarevirhe Prosessivirhe Yleisiä virhetilanteita Huoltotoimet Rutiinitarkastukset Käyttäjän tehtävät huoltotoimet Valmistajan/toimittajan tehtävät tarkastus- ja huoltotoimet Valmistajan/toimittajan tehtävät korjaustoimet Miele-huolto Tekniset tiedot Valinnaiset lisävarusteet Vanhan koneen käytöstä poistaminen Liite

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä höyryautoklaavi täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää konetta. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti! Käyttöohjeen on oltava aina koneen käyttäjien saatavilla. Höyryautoklaavia ei saa käyttää nesteiden sterilointiin. Varoitus! Hengenvaara! Jos yrität steriloida nesteitä, neste voi alkaa kiehua viiveellä, kun ohjelma on jo päättynyt ja kun avaat painekammion luukun. Seuraukset ovat verrattavissa räjähdykseen! Valmistaja ei vastaa koneen väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista. Määräystenmukainen käyttö Tätä höyryautoklaavia saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikenlainen muu käyttö ja koneen muuntaminen toiseen käyttötarkoitukseen on ehdottomasti kielletty mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Sterilointimenetelmä sopii huokoisille materiaaleille, kiinteille esineille, instrumenteille ja lääkinnällisille laitteille, joiden valmistaja on ilmoittanut kestävän sterilointia. Noudata steriloitavien tuotteiden (instrumentit, huokoiset materiaalit jne.) valmistajien antamia ohjeita. Miele ei vastaa tämän koneen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista. Autoklaavi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Tämän autoklaavin saa asentaa vain kiinteästi paikallaan pysyviin sijoituspaikkoihin (esim. asennus laivoihin on kielletty). Ohjeita loukkaantumisten ehkäisemiseksi Koneen asennus, käyttöönotto ja huolto on ehdottomasti jätettävä Miele-huollon tai valtuutetun Miele-huoltoliikkeen tehtäväksi. Lääkinnällisistä laitteista annettujen määräysten täyttämiseksi suosittelemme, että koneen hankkija tekee Miele-huoltoliikkeen kanssa kunnossapito-/huoltosopimuksen. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen käyttäjälle! Älä sijoita autoklaavia tilaan, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita tai jossa se on alttiina jäätymiselle. Tämän koneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Kytke autoklaavi aina pois päältä päävirtakytkimestä, kun et käytä sitä. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Vahingoittunut kone voi vaarantaa turvallisuutesi! Jos kone on vahingoittunut, ota kone välittömästi pois käytöstä ja ota yhteys Miele-huoltoon. Konetta käyttävien henkilöiden on oltava perehtyneitä koneen toimintaan ja heitä on koulutettava säännöllisesti. Heillä täytyy myös olla tarvittava asiantuntemus instrumenttien steriloinnista. Asiantuntemattomat ja kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää höyryautoklaavia. Ota huomioon kuumat lämpötilat höyryautoklaavia käyttäessäsi. Jos avaat luukun lukituksen manuaalisesti, voit polttaa itsesi, koska painekammiosta saattaa tulla kuumaa vesihöyryä ja kammiossa saattaa olla vielä painetta. Loukkaantumisvaara on olemassa myös, jos luukku ponnahtaa voimalla auki. 4

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita Kun suljet painekammion luukkua, sormesi voivat jäädä puristuksiin, jos kätesi sattuu olemaan luukun saranapuolen ja koneen rungon välissä, kun luukun sulkumekanismi käynnistyy. Käytä siksi luukun sulkemiseen vain yhtä kättä ja sulje luukkua vain niin pitkälle, että luukun moottoroitu sulkumekanismi käynnistyy. Luukun karalukitus alkaa toimia vasta, kun luukku koskettaa karaa kevyesti (tunnistin etupaneelin alueella). Varmista siksi, ettei kukaan muukaan pääse työntämään kättään luukun ja koneen rungon väliin sulkiessasi luukkua käsin. Kun ohjelma on päättynyt, kuumiin telineisiin ja tuotteisiin saa koskea vain suojakäsineillä tai muilla apuvälineillä (ottimilla). Tuotteiden lämpötila saattaa olla yli 80 C! Höyryautoklaavia ja sen välittömässä läheisyydessä olevia pintoja ei saa puhdistaa vesisuihkulla, esimerkiksi vesiletkulla tai painepesurilla. Irrota autoklaavi sähköverkosta aina huoltotöiden ajaksi. Älä koskaan käytä jatkojohtoja tai haaroituspistorasioita, joiden kaapelihalkaisija on < 3 x 2,5 mm². Tulipalon vaara! Älä koskaan käytä jatkoletkuja äläkä päästä tulo- ja poistovesiletkuja kiertymään tai taittumaan mutkalle. Laadunvarmistus Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi lääkinnällisten laitteiden ja tuotteiden sterilointituloksen. Näin vältyt vaarantamasta potilaita tai konetta itseään! Käyttäjän on itse varmistettava sterilointitulos. Sterilointimenetelmä on testattava ja dokumentoitava säännöllisesti lämpösähköisesti sekä sterilointitulosta mittaavien testien (höyryntunkeutumiskyky: Bowie-Dicktesti, Helix-testi) avulla. Noudata voimassa olevia asetuksia ja standardeja. Validoinnit on tehtävä kansallisten lakien ja direktiivien mukaisesti. Steriloitavien tuotteiden tarjottimia saa käyttää vain määräysten mukaisesti. Aseta ontot instrumentit siten, että vesihöyry pääsee vapaasti virtaamaan myös niiden sisälle. Pura tarvittaessa instrumentit osiin. Noudata aina myös instrumenttien valmistajien ohjeita (normin EN mukaisesti). Tyhjennä kaikista astioista niihin mahdollisesti jääneet nesteet ennen kuin asetat astiat autoklaaviin. Koneen ulkoverhoilun saa avata vain Miele-huolto tai Mielen valtuuttama huoltoliike. Jotta sterilointitulos ei vaarantuisi, steriloitavien tuotteiden tulee olla puhtaita (ks. kappale "Käyttötekniikkaa"). Steriloitavien lääkinnällisten tuotteiden on oltava silmämääräisesti puhtaita eikä niissä saa olla enempää jäännöslikaa kuin mitä normissa EN ISO on määrätty. Hoitoaineina saa käyttää vain aineita, jotka hoitoainevalmistajan mukaan sopivat tällaiseen käyttöön. Käytä laitteen ulkovaipan puhdistamiseen vain pehmeää puuvillaliinaa ja puhdasta vettä. Jos pinta on likainen, voit lisäksi käyttää neutraalia nestemäistä pesuainetta. Sterilointikammioon ei saa joutua happoeikä liuotinainejäämiä, varsinkaan suolahappo- tai kloridipitoisia liuoksia steriloitavien välineiden ja tuotteiden mukana. Älä myöskään koskaan steriloi korroosiota aiheuttavia rautapitoisia aineita! Varo ettei autoklaavin ulkopinnalle pääse suolahappopitoisia liuoksia tai höyryjä, sillä ne voivat aiheuttaa korroosiovaurioita. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, jotka koskevat höyryautoklaavin asianmukaista asennusta. Huomaa myös, ettei autoklaavia saa liittää automaattikytkentäiseen pistorasiaan (esim. Smart Home). 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Lisävarusteiden käyttö Tässä höyryautoklaavissa saa käyttää ainoastaan Mielen suosittelemia, kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivia lisävarusteita. Mielen edustaja antaa lisätietoja konetyyppisi kanssa käytettävistä lisävarusteista. Koneessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä Miele-varusteita ja -varaosia. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat vääristä tai asiattomasti muutetuista varusteista tai varaosista. Autoklaavissa olevat varoitusmerkit Varoitus: Sähköiskun vaara! Varoitus: Noudata käyttöohjetta! Varoitus: Kuuma pinta! Ennen kuin poistat autoklaavin käytöstä, käänny Mielen edustajan puoleen laitteen poistamiseksi käytöstä asianmukaisella tavalla. Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista esine- ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään käyttöohjeiden tai turvallisuusohjeiden vastaisesti tai muulla tavoin huolimattomasti. 6

7 Voimassa olevat direktiivit ja standardit Höyryautoklaaveja pidetään eurooppalaisen direktiivin 93/42/ETY mukaan lääkinnällisille tuotteille tarkoitettuina varusteina ja siksi myös niitä on pidettävä lääkinnällisinä laitteina. PS 120xB-sarjan autoklaaveja pidetään direktiivin IX liitteen mukaan luokan 2b lääkinnällisinä laitteina ja ne täyttävät kaikki voimassa olevat eurooppalaiset direktiivit ja normit. Niille on myönnetty CE-merkintä, hyväksynnän myöntäneen laitoksen tunnus 0297 (DQS). EN A1: A2: 2001 Sähköiset mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteet - EMV-vaatimukset. Standardin voimassa oleva versio. Direktiivit Lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi 93/42/ETY, sen voimassa oleva versio. Painelaitteista annettu direktiivi 97/23/ETY, sen voimassa oleva versio. Jokainen painekammio on suunniteltu ja valmistettu Liitteessä I ja Moduulissa A mainittuja menetelmiä noudattaen. Standardit EN Höyryautoklaaveja koskeva standardin voimassa oleva versio. EN 1717 Vesilaitteistossa olevan talousveden suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi. Standardin voimassa oleva versio. EN Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset. Standardin voimassa oleva versio. EN Sähköisten mittaus-, ohjaus-ja laboratoriolaitteiden turvallisuus Osa 2-040: Lääketieteellisten materiaalien käsittelyssä käytettävien steriloimislaitteiden sekä pesu-ja desinfiointilaitteiden erityisvaatimukset (IEC :2005), suomenkielinen versio SFS-EN :2005), 7

8 Käyttötarkoitus Mielen höyryautoklaavi on tarkoitettu lääkinnällisten tuotteiden höyrysterilointiin. Sterilointijaksot vastaavat normin SFS-EN tyypin B (134 C Yleisohjelma, 121 C Yleisohjelma, Prionit) sekä tyypin S (134 C Ei-pakatut) määräyksiä, ja siksi ne sopivat pakattujen tai pakkaamattomien kiinteiden lääkinnällisten tuotteiden sekä onteloisten ja huokoisten tuotteiden sterilointiin. Ohjelmat ovat täysin automaattisia. Kone on tarkoitettu ainoastaan lääkinnällisiä käyttökohteita varten ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi lääkäreiden ja hammaslääkäreiden välinehuollossa, kosmetologien ja kauneudenhoitolaitosten välinehuollossa sekä kaikkialla, missä lääkinnällisiä instrumentteja halutaan käyttää uudelleen asianmukaisen steriloinnin jälkeen. Noudata myös lääkinnällisten tuotteiden valmistajien ohjeita, jotka koskevat tuotteiden sterilointia (ks. myös SFS-EN ISO 17664). Esimerkkejä käyttökohteista kirurgian instrumentit silmäkirurgian instrumentit hammaslääkärin instrumentit huokoiset materiaalit 8

9 Vakiovarusteet Koneen asennus Koneen mukana toimitetaan seuraavat vakiovarusteet, jotka löytyvät sterilointikammion sisältä tai kuljetuspakkauksen mukana toimitetusta pakkauksesta. Kuvaus Kuva Tarjotinteline Tarjottimien otin Tarjottimet Poistovesiletku Letkunkiristin poistovesiletkua varten Tulovesiletku, jossa vesiturvajärjestelmä (kiinteästi asennettuna) Verkkoliitäntäjohto 9

10 Koneen asennus Kuljetuspakkaus Höyryautoklaavi toimitetaan kuljetuspakkauksessa. Kone on asetettu kuljetuslavan päälle. Irrota pakkauksen kuljetuskiinnikkeet. Nosta pakkauskartongin kansilevy irti. Poista puukehykset. Vedä ulompi kartonkisuojus irti koneesta. Poista kartonkiset kulmakappaleet. Poista styroksiset kulmakappaleet. Poista suojakelmu. Vinkki: Nosta konetta vähintään kahden ihmisen voimin ylös kuljetuslavalta. Kone painaa noin 63 kg. Tämä on samalla koneen nettopaino, koska koneessa ei ole vielä vettä eikä sitä ole täytetty. Kun olet purkanut koneen kuljetuspakkauksesta, säilytä kaikki kuljetuspakkauksen osat. Jos joudut myöhemmin kuljettamaan konetta uudelleen, saatat tarvita kuljetuspakkausta. Ks. kappaleet "Käytöstä poistaminen" ja "Koneen kuljetus tai pitkät seisokkiajat". Painekammion luukku ei ole kokonaan kiinni kuljetuksen aikana. Kun olet purkanut koneen pakkauksesta, poista kaikki tarranauhat, joilla luukun kiinnitys on varmistettu. Irrota nyt luukun vaahtomuovikalvo. Avaa luukku ja poista kaikki varusteet painekammion sisältä. Painekammion täytyy olla tyhjä myöhemmin tehtävää ensimmäistä käyttökertaa varten. 10

11 Koneen asennus Liitännät / asennusohjeita Noudata seuraavassa taulukossa mainittuja liitäntätietoja: Liitäntätiedot Ottoteho W W* Virrankulutus 14 A 12 A* Sulake 16 A (hidas) Jännite 230 VAC (+/- 10 %) Verkkotaajuus 50 Hz Tulovesiletku Liitäntämutteri 3/4" Letkun pituus Tuloveden paine Liitäntäkaulus/-muhvi Letkun pituus *) PS1201B CH 1,50 m Poistovesiletku kpa (1,5-10 bar) Ø 22,5 mm 1,50 m Verkkoliitäntäjohdon saa liittää ainoastaan asianmukaisesti suojamaadoitettuun pistorasiaan (sukopistorasiaan). Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös höyryautoklaavin asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta. Poistovesiletkun pituus ei saa ylittää viittä metriä ja se on vedettävä mahdollisimman suoraan siten, että siinä on tasainen kaato (letku ei saa olla mutkalla tai taitoksissa). Koneen asennuksessa on otettava huomioon, että rakennuskohtaisen viemäröintiliitännän on oltava vähintään 20 cm koneen liitäntää alempana. Välttyäksesi vesivahingoilta sulje tulovesihana aina työpäivän päätteeksi. Sijoitusympäristön vaatimukset Sallittu ympäristön lämpötila/ suhteellinen ilmankosteus Sallittu varastointilämpötila / ilmankosteus Sijoituspaikan suurin korkeus merenpinnan yläpuolella Vähimmäisilmanpaine (ympäröivä ilmanpaine) +5 C C / 0 % - 80 % -10 C C / 0 % - 80 % m 80 kpa (0,8 bar) Älä sijoita konetta tilaan, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita tai jossa se on alttiina jäätymiselle. 11

12 Koneen asennus Koneen suoristaminen Aseta kone tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita konetta pesu- tai huuhtelualtaan viereen, koska roiskevesi saattaa aiheuttaa oikosulun koneessa! Pidä kone loitolla lämmönlähteistä. Höyryautoklaavi ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilashoitotiloissa. Höyryautoklaavi on asennettava välinehuoltotilan puhtaimpaan paikkaan. Koneen takapuolella olevia ilmankiertoaukkoja ei saa koskaan peittää! Huoltoluukkuun on oltava aina vapaa pääsy. Päävirtakytkimeen on oltava aina vapaa pääsy. Höyryautoklaavin yläpuolelle ja molemmille sivuille on jätettävä vähintään 2 cm vapaata tilaa koneen ympäröiviin pintoihin nähden. Älä aseta mitään esineitä suoraan koneen ulkovaipan viereen, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti. Jätä koneen taakse vähintään 7 cm tilaa takaseinään nähden. Suosittelemme, että kone liitetään omaan erilliseen virtapiiriinsä, johon on liitetty oma vikavirtasuojakytkin. Käyttäjän on säännöllisesti tarkistettava tämän sähköpiirin toiminta. Aseta höyryautoklaavi sileälle, tasaiselle pinnalle. Sijoituspaikan pinnan on oltava vettä hylkivä ja lämmönkestävä (enint. 80 C). Aseta kone tukevalle pinnalle (pöydälle, työtasolle). Ota huomioon, että kone saattaa painaa noin 80 kg täyteen täytettynä. Älä säilytä koneen päällä välineitä tai muita ylimääräisiä esineitä. Koneen pohjassa on neljä säätöjalkaa. Koneen lopputarkastuksessa kone on suoristettu vaakasuoralle pinnalle ja säätöjalat on kiinnitetty oikeaan asentoon vastamutterein. Tarkista käyttämällä vesivaakaa, seisooko kone suorassa myös lopullisessa sijoituspaikassa. Aseta vesivaaka suljetun koneen ulkovaipan päälle. Höyryautoklaavin pitää olla vaakasuorassa molemmilla akseleilla. Säädä säätöjalkoja tarvittaessa siten, että kone seisoo varmasti vaakasuorassa. Jos liikuttelet konetta säätöjalkojen säätämistä varten, varmista ehdottomasti (esim. toisen henkilön avulla), ettei kone pääse missään tilanteessa putoamaan alas sijoituspaikastaan. 12

13 Koneen asennus Kun säädät säätöjalkoja, löysää ensin etumaisten säätöjalkojen vastamuttereita, säädä haluamiasi säätöjalkoja ja lukitse säätöjalat paikoilleen vastamuttereilla säätämisen jälkeen. a Koneen etupuoli b Säätöjalat Vasta kun kone on suoristettu oikein, voidaan välttää tilanne, että sterilointikammioon jäisi vettä sterilointiprosessin jälkeen. Tämä takaa koneen moitteettoman toiminnan. Kone on sijoitettava siten, ettei kukaan pääse vahingossa välittömään kosketukseen koneen takaseinän kanssa, koska koneen käytön aikana on varauduttava siihen, että ylipaineventtiili saattaa laueta minä hetkenä tahansa. a Turvaventtiili 13

14 Käyttöönotto Höyryautoklaavin käyttöönotto on jätettävä Miele-huoltoedustajan tehtäväksi (ks. kappale "Huolto"). Koneen käyttöönotossa koneen painekammio täytyy täyttää ensimmäisen kerran, ja tämän saa tehdä vain Miele-huolto. Koneen täytyy antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöönottoa. Muussa tapauksessa koneen yksittäiset osat saattavat aiheuttaa virhetoimintoja tai ne eivät toimi lainkaan. Koneen onnistunut käyttöönotto on dokumentoitava erilliseen käyttöönottoprotokollaan. Käyttäjälle jää kopio käyttöönottoprotokollasta. 14

15 Käytöstä poistaminen Koneen kuljetus tai pitkät seisokkiajat Koneen kuljetus Jos konetta kuljetetaan pitkiä matkoja, kaikki nesteet on tyhjennettävä koneesta. Jos konetta säilytetään tilapäisesti paikassa, jossa lämpötila saattaa laskea alle 0 C:n, myös höyrynkehitin ja kaikki vettä sisältävät letkut on tyhjennettävä. Muuten koneen osat voivat vahingoittua niissä olevan veden jäätyessä. Koneeseen tehtävät toimenpiteet on ehdottomasti jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoon ja jätä tarvittavat toimet heidän tehtäväkseen. VDE-määräysten mukaisesti koneeseen on tehtävä vaadittavat turvatekniset mittaukset ja tarkistukset, jos koneen ulkovaippaa on jouduttu avaamaan ja sulkemaan. Ennen höyryautoklaavin kuljettamista sen tulisi olla käyttämättä vähintään yhden vuorokauden ajan. Varmista joka tapauksessa, että höyryautoklaavi on jäähtynyt ja ettei kaksoisvaipassa (höyrynkehittimessä) ole enää painetta. Tarkista lukemat huoltoluukun takana olevasta painemittarista. Lukeman on oltava +/- 0 kpa. Kun otat koneen uudelleen käyttöön uudessa sijoituspaikassa, anna koneen käyttöönotto valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Pitkät seisokkiajat ( > 10 viikkoa) Jollet käytä höyryautoklaavia yli kymmeneen viikkoon, koneeseen on suoritettava normaalit käytöstä poistamisen toimet. Kaikki nesteet on poistettava järjestelmästä korroosion ja koneen osien vahingoittumisen, esim. jäätymisvaurioiden, estämiseksi. Jos tätä ohjetta ei noudata, koneen valmistajan myöntämä takuu ei ole enää voimassa. Koneeseen tehtävät toimenpiteet on ehdottomasti jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoon ja jätä tarvittavat toimet heidän tehtäväkseen. 15

16 Validointi Sterilointimenetelmät on validoitava eurooppalaisten ja kansallisten lakien, direktiivien ja normien mukaisesti. Tämä validointi on koneen käyttäjän vastuulla ja sitä sääntelevät useat kansalliset ja kansainväliset standardit (esim. SFS-EN ISO tai DIN SPEC 58929). Validoinnin avulla voidaan varmistaa, että sijoituspaikan oloissa mitattu sterilointiteho vastaa normien vaatimuksia. Mielen edustaja neuvoo sinua mielellään validointiin liittyvissä asioissa. Jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat sterilointiprosessiin, validointi on tehtävä uudelleen. 16

17 Laitteen kuvaus Etupuoli, käyttövalitsimet, näytöt ja ulkovaippa a Painekammion luukku b Ohjelmien ja ilmoitusten näyttö c Painekammion luukun hätäaukaisimen aukko d Käyttö- ja toimintovalitsimet e Huoltoluukku f Ulkovaippa 17

18 Laitteen kuvaus Kammion sisätila a Höyryn sisääntulo b Lukituskara c Liitännät mittauslaitteita varten d Kammion poistoputki e Luukun tiiviste 18

19 Laitteen kuvaus Huoltoluukku a Päävirtakytkin (jossa ylivirtasuojaus) b Höyrynkehittimen painemittari* Painemittari osoittaa höyrynkehittimessä (kaksoisvaipassa) vallitsevaa painetta suhteessa ympäröivään ilmanpaineeseen. Noin 0 kpa vastaa ilmankehän painetta, jolloin painekammiossa ei ole painetta. c Steriilin ilman ilmanottosuodatin d Sarjaportti RS 232 e Arvokilpi 19

20 Laitteen kuvaus Takapuoli, liitännät a Pistokeliitin ensitäyttöä varten b Verkkoliitäntä (kojepistoke) c Tulovesiliitäntä (jossa WPS-järjestelmä)* d Vedenpoisto (liitäntäkaulus) e Turvaventtiilin suojalevy Koneen takapuolella olevia ilmankiertoaukkoja ei saa koskaan peittää! Älä irrota turvaventtiilin suojalevyä. Huomaa palovamman vaara! * Tulovesiletkun toisessa päässä on kiinteästi asennettu vesiturvajärjestelmä (WPS - Waterproof System). 20

21 Koneen käyttö Laitteen kuvaus Tässä kappaleessa esitellään näytön ja toimintovalitsimien toiminnot sekä näytössä näkyvät toimintatilan ilmoitukset. Toimintatilan ilmoitukset näkyvät näyttöruudun alareunassa. a Näyttöruutu b Toimintatilan ilmoitukset / kpa 100 C 25,3 Painekammion luukku auki (lukko avattuna) / kiinni (lukko suljettuna) Huolto Kun tämä merkki näkyy näyttöruudussa, höyryautoklaavi vaatii huoltoa. Ota välittömästi yhteys Miele-huoltoon ja sovi huoltoaika. Sterilointikammion paine Ympäroivä paine (kone valmiustilassa) / sterilointipaine (käynnissä olevan ohjelman aikana). Näytössä näkyvä paineen yksikkö on kpa (kilopascali): 100 kpa = mbar (millibaaria). Näytössä näkyvä paine on absoluuttinen paine. Sterilointikammion lämpötila Lämpötilantunnistin on asennettu sterilointikammion syvimpään kohtaan. Näytössä näkyvä yksikkö on C (celsiusastetta). 21

22 Laitteen kuvaus Näyttöruudun oikeassa reunassa näkyvillä toimintovalitsimilla on seuraavat toiminnot koneen käytön aikana. Sen mukaan, mitä koneella kulloinkin tehdään, samoilla toimintovalitsimilla saattaa olla erilaisia toimintoja tai ne saattavat pysyä kokonaan tyhjinä. c Toimintopainikkeet OK Kuittauspainike, OK-painike Kun olet merkinnyt valikosta jonkin kohdan, voit valita kyseisen kohdan tällä painikkeella. Lisäksi pääset alavalikoissa tällä painikkeella takaisin edeltävään valikkoon. Ohjelman lopetuspainike Kun ohjelma on käynnissä, tällä painikkeella voit milloin tahansa lopettaa ohjelman. Ohjelma aloittaa automaattisesti lopetuksen valmistelun, jonka jälkeen ohjelma päättyy. Tämän jälkeen näytössä näkyy ilmoitus, joka sinun täytyy kuitata. Vasta tämän jälkeen voit avata luukun ja valita uuden ohjelman. Valikoiden vierittäminen ylöspäin Valikon kulloinkin merkittynä oleva kohta näkyy keltaisella pohjalla. Tällä painikkeella voit siirtyä merkittynä olevan kohdan yläpuolella olevaan kohtaan. Valikoiden vierittäminen alaspäin Valikon kulloinkin merkittynä oleva kohta näkyy keltaisella pohjalla. Tällä painikkeella voit siirtyä merkittynä olevan kohdan alapuolella olevaan kohtaan. Luukun avauspainike Tällä painikkeella voit avata painekammion luukun. Tämä toiminto on käytettävissä vain ohjelman päätyttyä tai ennen ohjelman käynnistämistä. Siirtyminen sivusuuntaan oikealle Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavaan kenttään. QuickStart -pikakäynnistyspainike Tällä toiminnolla voit valita sterilointiohjelman vain yhden painikkeen painalluksella. Voit tallentaa tähän painikkeeseen haluamasi ohjelman Asetukset-valikosta. Kun ohjelma on käynnissä, luukun avauspainike ei ole enää näkyvissä. Painekammion luukkua ei voi avata käynnissä olevan ohjelman aikana. Turvallisuuden vuoksi kone on ohjelmoitu siten, että luukun voi avata vasta kokonaan loppuun käyneen ohjelman jälkeen. 22

23 Laitteen kuvaus Jokaisella käytön aikana näkyvällä virheilmoituksella on oma tunnistenumeronsa (virhekoodi), joka näkyy yhdessä virheilmoituksen kanssa. Luettelon kaikista virhekoodeista löydät kappaleesta "Virheilmoitukset ja ohjeet". 23

24 Laitteen kuvaus Jos käynnistit ohjelman 134 C Yleisohjelma, näyttöruudussa näkyy seuraava kaavio. a Valitsemasi ohjelma b Ohjelman lopetuspainike c Täyttöerän numero d Ohjelman jäljellä oleva aika (min : sek) e Valitsemasi ohjelman eri vaiheet (meneillään oleva vaihe vilkkuu) f Nykyinen kellonaika (24 h näyttö) g Sterilointikammion nykyinen lämpötila h Sterilointikammion nykyinen paine (absoluuttinen paine) 24

25 Höyryautoklaavissa on seuraavat valikot: Sterilointi Näitä ohjelmia käytetään erilaisten tuotteiden sterilointiin. Tarkistus Näitä ohjelmia käytetään päivittäisiin ja viikoittaisiin tarkistusrutiineihin. Asetukset Tätä toimintoa tarvitset esim. kellonajan, päivämäärän yms. asettamiseen. QuickStart-pikakäynnistys Päävalikko Tähän pikakäynnistyspainikkeeseen voit tallentaa haluamasi sterilointiohjelman. Tällä painikkeella voit käynnistää tallentamasi ohjelman yhdellä painikkeen painalluksella (ks. kappaletta "QuickStart -pikakäynnistystoiminto"). Kun haluat valita ja käynnistää jonkin ohjelman, toimi seuraavasti: Varmista ensin että kone on käyttövalmis. (Avaa huoltoluukku ja tarkista painemittari, jonka pitäisi osoittaa n kpa:n painetta.) Avaa painekammion luukku luukun avauspainikkeella. Täytä höyryautoklaavi steriloitavilla tuotteilla. Sulje painekammion luukku (ks. kappale "Painekammion luukku"). Valitse valikon kohta "Sterilointi" tai "Tarkistus" toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Valitse haluamasi ohjelma uudelleen toimintovalitsimilla. Vahvista valintasi uudelleen OK-painikkeella, niin ohjelma käynnistyy. 25

26 Asetukset Tiedot Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Tiedot" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Kieli Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Kieli" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Tässä valikossa näet kaikki konekohtaiset tiedot ja huoltotiedot seuraavaa huoltokertaa varten. Valitse haluamasi kieli toimintovalitsimilla. Vahvista valintasi OK-painikkeella. 26

27 Asetukset Päivämäärä/kellonaika Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Pvm/Aika" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Valmiustila Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Valmiustila" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika toimintovalitsimien avulla. Toimintovalitsimella voit siirtää kohdistinta haluamasi luvun kohdalle. Muuta sitten merkitsemäsi luvun arvoa suuremmaksi tai pienemmäksi toimintovalitsimella tai. Kuittaa ilmoitus painamalla OK-painiketta. Autoklaavin valmiustilalla on kaksi toimintatilaa. Energiansäästötilassa kone säätää lämpövastukset toimimaan niin pienellä teholla, että höyrynkehittimessä vallitsee vain noin 120 kpa:n suhteellinen paine. Lepotilassa lämpövastukset kytkeytyvät kokonaan pois päältä, jolloin kone kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa (noin 7 W). Ota huomioon, että nämä molemmat toimintatilat täytyy aina ottaa käyttöön tai pois käytöstä samanaikaisesti. Jos höyryautoklaavi on jommassakummassa näistä toimintatiloista, näyttöruutu ei näy enää valaistuna. Näytössä näkyy vain "Paina jotain painiketta". Paina mitä tahansa painiketta, niin pääset takaisin koneen valmiustilaan. 27

28 Pressure Asetukset Ajastin / Aika Ota ajastin käyttöön muuttamalla ajastimen asetukseksi ON toimintovalitsimella tai. Toimintovalitsimella voit siirtää kohdistinta haluamasi luvun kohdalle. Valitse tunteina ja minuutteina aika, jonka jälkeen koneen on tarkoitus siirtyä energiansäästötilaan tai lepotilaan. Aloitus / Lopetus Tällä toiminnolla voi valita kellonajan, jolloin autoklaavin höyrynkehitin kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, päävirtakytkimen on oltava koko ajan kytkettynä päälle. Ota ajastin käyttöön muuttamalla ajastimen asetukseksi ON. Aseta haluamasi aloitus- ja lopetusajat. Jotta kone voi siirtyä lepotilaan tai energiansäästötilaan asettamanasi ajankohtana, mikään ohjelma ei saa olla käynnissä eikä konetta saa enää käyttää ajastimeen ohjelmoituna aikana. Muussa tapauksessa lepotilaan tai energiansäästötilaan siirtymisen todellinen ajankohta siirtyy Aika-kentässä ilmoitetun ajanjakson verran eteenpäin. Ota huomioon, että voit käyttää Aloitus/ Lopetus-toimintoa vain yhdessä Ajastintoiminnon kanssa. Esimerkki a "Aika"-kentässä määritelty aikaväli b Energiansäästötila (120 kpa) c Lepotila (0 kpa) Time Autoklaavi on asetettu kytkeytymään päälle klo 08:00 (valikon kohta "Aloitus"). Tällöin autoklaavi käynnistää lämmitysvaiheen ja voit käynnistää ohjelmia ja käyttää laitetta tavalliseen tapaan. Kun lakkaat käyttämästä laitetta, ajastin alkaa laskea valikon kohtaan "Aika" asettamaasi aikaa. Kun aika on kulunut, laite siirtyy energiansäästötilaan ja näyttöruutu pimenee. Voit kuitenkin milloin tahansa käynnistää autoklaavin uudelleen. Jos lopetusajankohdaksi ("Lopetus") on asetettu klo 17:00 eikä laitetta enää käytetä tämän jälkeen, ajastin alkaa laskea kohtaan "Aika" asettamaasi aikaa, ja kun aika on kulunut, laite siirtyy suoraan lepotilaan energiansäästötilan asemesta. Vahvista tekemäsi valinnat painamalla OKpainiketta, niin pääset takaisin Asetuksetvalikkoon. 28

29 Asetukset QuickStart-pikakäynnistystoiminto Voit ohjelmoida eniten käyttämäsi ohjelman käynnistymään pikakäynnistyksellä. Voit tallentaa haluamasi ohjelman päävalikossa näkyvään QuickStart-painikkeeseen. Avaa Asetukset-valikko. Siirry toimintovalitsimilla tai kohtaan QuickStart. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Valitse haluamasi ohjelma toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Testiohjelmia (Helix-, B-D-testi ja vakuumitesti) ei voi valita pikakäynnistettäviksi; voit valita ainoastaan sterilointiohjelmia. Kun tämän jälkeen kosketat päävalikossa näkyvää QuickStart-pikakäynnistyspainiketta, ennalta valitsemasi ohjelma käynnistyy välittömästi. Protokollien tulostus Avaa Asetukset-valikko. Kun olet Asetukset-valikossa, valitse kohta Tulosta protokollat toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Jos koneeseen liitetyssä tulostimessa tai oheisohjelmistossa sattuisi olemaan jokin toimintahäiriö, sterilointiprosessien katkeamaton dokumentointi on silti taattu. Kone tallentaa muistiin viisi viimeisintä protokollaa, ja voit tulostaa ne myöhemmin häiriötilanteen korjaamisen jälkeen (esim. mustesäiliön vaihtamisen/tulostuspaperin lisäämisen jälkeen). Tällöin kone lähettää viisi viimeisintä protokollaa tulostimeen tulostettavaksi. Jos koneeseen ei ole liitetty tulostinta, näyttöruudussa ei näy virheilmoitusta, vaikka protokollia ei tulosteta. Jos koneeseen on liitetty Segosoft Miele Editionin USB-tiedonkeruulaite, se toimii vastaavalla tavalla kuin koneeseen liitetty tulostin. Jos käytössä on täyttöerien dokumentointiin tarkoitettu ulkoinen ohjelmisto, kone tallentaa viisi viimeisintä protokollaa ja ne voidaan ladata koneesta. Toiminto vaihtelee käytettävän ohjelmistotuotteen mukaan. Segosoft Miele Edition pystyy lukemaan viisi viimeisintä protokollaa koneesta automaattisesti, ilman käyttäjältä vaadittavia toimia. Lisätietoa protokollien tulostamisesta löydät kappaleesta Täyttöerien dokumentointi. Kun valitset Asetukset-valikon kohdan paluu, pääset takaisin päävalikkoon. Lisäksi pääset alavalikkoa edeltävään valikkoon painamalla OK-painiketta. 29

30 Käyttötekniikkaa Edellytykset Höyryautoklaavi on varustettu vakiona Tray-/ tarjotintelineellä. Lisävarusteena voit tilata Miele-huollosta ZS 111 Tray-telineen 6/2, jossa on tilaa kuudelle tarjottimelle tai kahdelle containerille, kunkin korkeus enintään 70 mm. Tarjotintelineeseen mahtuu joko kuusi tarjotinta tai, kun käännät telineen toisinpäin, kolme containeria. Tarjotinteline kiinnitetään painekammion takaosaan. Kun haluat irrottaa tarjotintelineen kiinnityksestään, vedä telinettä ulospäin, kunnes kuulet naksahduksen. Tarjottimien käsittelyä varten koneen mukana toimitetaan erillinen otin. Tarjottimien ottimen avulla voit nostaa tarjottimia turvallisesti pois koneesta ja vastaavasti takaisin koneeseen. Steriloitavat tuotteet Steriloi höyryautoklaavissa ainoastaan instrumentteja, jotka on aiemmin puhdistettu, desinfioitu ja kuivattu huolellisesti. Instrumenttien tulee olla silmämääräisesti täysin puhtaita. Steriloitavissa instrumenteissa ei saa olla hitustakaan hammasluuta, verta, yhdistelmämuovia tms. Tällaisten ainesosien vuoksi sterilointitulos voi jäädä riittämättömäksi. Puhdista instrumentit heti käytön jälkeen. Suosittelemme instrumenttien koneellista puhdistusta puhdistus- ja desinfiointiautomaatissa. Noudata puhdistus- ja desinfiointiautomaatin valmistajan sekä välinevalmistajan ohjeita. Kun puhdistat instrumentteja manuaalisesti, puhdista instrumenteista kaikki puhdistus- ja desinfiointiaineiden jäämät huuhtelemalla niitä huolellisesti, ja varmista lopuksi, että välineet ovat tarpeeksi kuivia. Instrumentteihin tarttuneet jäämät saattavat aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita. Hoida instrumentteja instrumenttivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Puuvillatekstiilien täytyy olla pestyjä ja kuivia ennen sterilointia. Älä koskaan steriloi kertakäyttöinstrumentteja! Sterilointikammioon ei saa päästä happoja eikä liuottimia, varsinkaan suolahappo- ja kloridipitoisia liuoksia. 30

31 Käyttötekniikkaa Ohjelman valinta Suorita koneeseen Helix-B&D-testi päivittäin ennen päivän ensimmäisen steriloitavan tuote-erän täyttämistä koneeseen. Vertaa testituloksia testivalmistajan antamiin ohjearvoihin. Vakuumitesti täytyy suorittaa onnistuneesti vähintään kerran viikossa. Tarkista ennen koneen täyttämistä, minkätyyppisiä tuotteita olet steriloimassa (esim. riskien arviointi prionien osalta), jotta voit valita oikean ohjelman. Täytä koneeseen samalla kertaa vain sellaisia steriloitavia tuotteita, jotka on tarkoitus steriloida samalla ohjelmalla (esim. 134 C Yleisohjelma). Noudata valmistajan antamia ohjeita. Tietyt kumituotteet ja muovit kestävät sterilointia ainoastaan 121 C:n lämpötilassa. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Steriloi kiinteärakenteiset instrumentit ja huokoiset tuotteet (liinat, laminaatit jne.) tarvittaessa 134 C:n ohjelmalla. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Testiohjelmat Vakuumitesti Tätä ohjelmaa käytetään testaamaan koko järjestelmää tyhjiövuotojen varalta. Vakuumitesti täytyy suorittaa onnistuneesti vähintään kerran viikossa. Onnistunut testi tarkoittaa, että järjestelmää voidaan pitää tiiviinä ja että se täyttää kaikki tekniset edellytykset turvallista sterilointia varten. Painekammiossa ei saa tällöin olla muita esineitä kuin tarjotinteline. Sulje painekammion luukku. Valitse päävalikon kohta Tarkistus ja sen jälkeen Vakuumitesti toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Esivalmisteluvaiheen aikana (ei kuvassa) painekammioon muodostuu 2 kpa:n tyhjiö. Kun tämä arvo on saavutettu, vakuumitestin ensimmäinen vaihe Stabilointi käynnistyy. Järjestelmä stabiloi itsensä. Stabilointiajan aikana näyttöruudussa näkyy, kuinka korkea paine on ollut vaiheen alussa ja kuinka paljon paine on noussut vaiheen loppuun mennessä (diff = vaiheen alun ja lopun välinen paine-ero). Tämä tasausvaihe kestää viisi minuuttia. Testiohjelman vaiheet näkyvät näyttöruudussa seuraavasti: ststb = stabiloinnin alku tai sttst = testivaiheen alku. 31

32 Käyttötekniikkaa Vakuumitesti päättyy noin 23 minuutin kuluttua ja näyttöruudussa näkyy VAKUUMI OK sekä testiaikana mitattu paine-ero (diff = alun ja lopun välinen paine-ero), esim. 0,1 kpa. Jos testi epäonnistuu toisellakin kerralla, ota yhteys Miele-huoltoon. Dokumentoi jokaisen testikerran tulokset esim. täyttöerien dokumentointiohjelmiston (Segosoft Miele Edition) tai protokollatulostimen avulla. Helix-B&D-testi Avaa painekammion luukku luukun avauspainikkeella. Näyttöruudussa näkyy päävalikko. Höyryautoklaavi on nyt käyttövalmis muuta käyttöä varten. Jos kone on tunnistanut vuotoja (paine-ero yli 1,3 kpa 10 minuutin aikana) testin aikana, ohjelma keskeytyy automaattisesti. Näytössä näkyy VAKUUMI EI OK. Lisäksi näytössä näkyy virhekoodi F9041 ja virheilmoitus Prosessivirhe. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Näyttöruutu siirtyy päävalikkoon. Avaa luukku, kuivaa tarvittaessa kaikki nestejäämät ja tarkista, ettei luukun tiivisteeseen ole tarttunut mitään ylimääräistä. Puhdista tarvittaessa tiivisterengas ja tiivisteen kosketuspinta luukusta. Sulje luukku ja käynnistä testiohjelma uudelleen. Tämä ohjelma mittaa höyryautoklaavin tyhjiö- ja höyryntunkeutumiskykyä sekä sterilointitehoa onteloisten instrumenttien ja huokoisten materiaalien steriloinnissa. Helix-B&D-testi täytyy tehdä päivittäin (noudata eri testivalmistajien antamia ohjeita). Onnistunut testi tarkoittaa, että kaikki sterilointimenetelmän parametrit toimivat moitteettomasti ja täyttävät kaikki tekniset edellytykset turvallista sterilointia varten. Jos autoklaavissa steriloidaan kriiittisiä instrumentteja, sterilointituloksen varmistamiseksi ja dokumentoimiseksi saksalainen RKIinstituutti suosittelee, että sterilointitulos testataan PCD-prosessi-indikaattorilla, esim. Helix-testin rinnalla. Avaa painekammion luukku. Aseta käyttämäsi testiväline sterilointikammion alimmalle tarjottimelle. Aseta testi tarjottimen keskelle. Jätä kaikki muut tarjotintelineen tarjottimet tyhjiksi. Älä siis laita samalla koneeseen mitään steriloitavia tuotteita. Sulje painekammion luukku. Valitse päävalikosta Tarkistus ja sitten Helix-B&D- Testi. Vahvista valintasi OK-painikkeella. 32

33 Käyttötekniikkaa Ohjelma päättyy noin 14 minuutin kuluttua ja näyttöruudussa näkyy "Testiohjelma on suoritettu normaalisti". Kuittaa ilmoitus painamalla OK-painiketta, niin pääset takaisin päävalikkoon. Avaa painekammion luukku luukun avauspainikkeella ja ota testiväline ulos koneesta. Jos testi onnistui ("Testiohjelma on suoritettu normaalisti"), avaa testi-indikaattori ja vertaa sitä testivalmistajan antamiin ohjearvoihin. Jos indikaattori osoittaa testin onnistuneen, voit jatkaa höyryautoklaavin käyttöä sterilointiin. Vinkki: Helix-testin asemesta voit käyttää tässä ohjelmassa myös Bowie-Dick-testiä (B-Dtestiä). B-D-testi on ns. höyryntunkeutumiskyvyn testi: Siitä selviää höyryautoklaavin tehokas höyryntunkeutumiskyky huokoisia ja pakattuja tuotteita steriloitaessa. Myös tämä testi on asetettava tyhjän painekammion alimmalle tarjottimelle. Katso tarkempia tietoja testin käsittelystä ja arvioinnista B-D-testipakkauksen valmistajan ohjeista. Dokumentoi jokaisen testikerran tulokset esim. täyttöerien dokumentointiohjelmiston (Segosoft Miele Edition) tai protokollatulostimen avulla. Jos testin aikana tapahtuu häiriöitä, näet näyttöruudussa ilmoituksen tästä. Jos testiohjelma on jostain syystä keskeytynyt ( Toista testi uudella indikaattorilla ), toista testi uudella testi-indikaattorilla. Jos kone antaa virheilmoituksen seuraavallakin kerralla, ota yhteys Miele-huoltoon. 33

34 Käyttötekniikkaa Sterilointiohjelmat Ohjelman kulku - Sterilointivaiheet Sterilointiohjelma jakautuu 14 eri vaiheeseen, jotka tulostuvat yksi kerrallaan myös prosessiprotokollaan täyttöerien dokumentointia varten. Esimerkin ohjelman tulosteesta näet kappaleen Käyttöönotto kohdasta Esimerkki protokollatulosteesta. Seuraavasta taulukosta näkyvät sterilointiohjelman yksittäiset vaiheet. Sterilointiohjelman kulku (134 C Yleisohjelma) Vaihe/prosessi Paine 1) Aika 2) Höyryn läpivirtaus Nousee noin kpa:iin noin 120 s 1. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 50 kpa:iin enint. 240 s 1. fraktiointi: Höyryn sisääntulo Nousee noin 140 kpa:iin enint. 240 s 2. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 10 kpa:iin enint. 360 s 2. fraktiointi: Höyryn sisääntulo Nousee noin 160 kpa:iin enint. 240 s 3. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 25 kpa:iin enint. 360 s 3. fraktiointi: Höyryn sisääntulo Nousee noin 180 kpa:iin enint. 180 s 4. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 65 kpa:iin enint. 300 s Paineennousu sterilointia varten Nousee noin 200 kpa:iin noin 120 s Stabilointi sterilointia varten Nousee noin 314 kpa:iin Sterilointi: Ylläpitoajan alku n. 314 kpa ohjelman mukaan Kuivaus: Aloitus Laskee noin 10 kpa:iin enint. 360 s Tuuletus: Aloitus Laskee noin 4 kpa:iin 420 s Prosessin loppu Nousee noin 100 kpa:iin 60 s 1) Absoluuttinen paine sterilointikammiosta mitattuna. Ympäröivä ilmakehänpaine n.100 kpa, koneen sijoituspaikan mukaan (0 kpa merkitsee 100 %:n tyhjiötä). 2) Yleensä kone saavuttaa asianmukaisen paineen tätä aiemmin. Jotkin ajat ovat maksimiaikoja, eli jollei painetta saavuteta ilmoitetun maksimiajan aikana, näytössä näkyy virheilmoitus. 34

35 Alla olevien kaavioiden selitykset: Käyttötekniikkaa Alla esitetyissä kaaviokuvissa voit nähdä kunkin sterilointiohjelman paineen ja ajan muutokset yksityiskohtaisesti. Sama kaaviokuva näkyy höyryautoklaavin näyttöruudussa. a b c d e f g Aloitus Höyry Fraktiointi Sterilointi Kuivaus Tuuletus Loppu 134 C Yleisohjelma Tätä ohjelmaa käytetään sekä pakkaamattomien että pakattujen steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla saa steriloida vain sellaisia kiinteitä instrumentteja, onttoja välineitä tai huokoisia tuotteita, jotka kestävät sterilointia 134 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. 35

36 Käyttötekniikkaa 121 Yleisohjelma Tätä ohjelmaa käytetään sekä pakkaamattomien että pakattujen steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla saa steriloida vain sellaisia kiinteitä instrumentteja, onttoja välineitä, kumia tai muovia sisältäviä tuotteita sekä huokoisia tuotteita, jotka kestävät sterilointia 121 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. 134 Prionit Tätä ohjelmaa käytetään sekä pakkaamattomien että pakattujen steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla saa steriloida vain sellaisia kiinteitä instrumentteja, onttoja välineitä tai huokoisia tuotteita, jotka kestävät sterilointia 134 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. Ohjelmassa on pidennetty lämpötilan ylläpitoaika (18 minuuttia). Näin pitkää ylläpitoaikaa suositellaan joissakin kansallisissa määräyksissä ja suosituksissa CJD:n tai vcjd:n (prionien) ehkäisemiseen. 36

37 Erikseen ostettava lisävarustus Käyttötarkoitus Käyttötekniikkaa Höyryautoklaavi voidaan varustaa joko valmiiksi tai jälkikäteen lyhytohjelmalla, joka on tarkoitettu pakkaamattomille instrumenteille. Ohjelma "134 C Ei-pakatut" löytyy valikon kohdasta Sterilointi. Käyttökohteet Ohjelma "134 C Ei-pakatut" on tarkoitettu ainoastaan pakkaamattomille tuotteille. Tätä ohjelmaa käytetään pakkaamattomien steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla voit käsitellä ainoastaan sellaisia hammaslääkärin instrumentteja sekä käsi- ja kulmakappaleita, jotka kestävät sterilointia 134 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. Ohjelmassa on vain kaksi fraktiointivaihetta ja lämpötilan ylläpitoaika on vain 4 minuuttia, jolloin ohjelman kokonaiskesto on 13 minuuttia, kuivaus mukaan lukien. Ohjelmassa "134 C Ei-pakatut" on lyhennetty tuuletus ja normaalia lyhyempi kuivausaika. Siksi se ei sovellu pakattujen tai huokoisten tuotteiden (esim. tekstiilien) sterilointiin. Kun avaat autoklaavin luukun, pakkaamattomat tuotteet eivät ole enää steriilejä ja ne on tarkoitettu käytettäviksi välittömästi. 37

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

Käyttöohje Suuri höyryautoklaavi PS 5666v PS 5669v PS 5662v

Käyttöohje Suuri höyryautoklaavi PS 5666v PS 5669v PS 5662v Käyttöohje Suuri höyryautoklaavi PS 5666v PS 5669v PS 5662v Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteiston asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteiston rikkoontumisen.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG fi - FI

Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG fi - FI Asennuskaavio PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Lue ehdottomasti koneen käyttöohje ja huoltodokumentit ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen.

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

SterilClave 75-90 Sisältö

SterilClave 75-90 Sisältö SterilClave 75-90 1 SterilClave 75-90 Sisältö 1. Tuotekuvaus... 4 2. Pääominaisuudet...5 3. Lisäarusteet...8 4. Laitespesifikaatio...11 5. Standardit...12 2 1. Tuotekuvaus SterilClave 75-90 on saatavana

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Turvallisuusohjeet Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta lopputarkastuksesta. Tarvikkeet mallista riippuen Pyykinpesukone on painava - ole varovainen laitetta nostettaessa. Jäätyneet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot