Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B"

Transkriptio

1 Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr

2 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Voimassa olevat direktiivit ja standardit... 7 Käyttötarkoitus... 8 Koneen asennus... 9 Vakiovarusteet... 9 Kuljetuspakkaus Liitännät / asennusohjeita Sijoitusympäristön vaatimukset Koneen suoristaminen Käyttöönotto Käytöstä poistaminen Validointi Laitteen kuvaus Etupuoli, käyttövalitsimet, näytöt ja ulkovaippa Kammion sisätila Huoltoluukku Takapuoli, liitännät Koneen käyttö Päävalikko Asetukset Tiedot Kieli Päivämäärä/kellonaika Valmiustila QuickStart-pikakäynnistystoiminto Protokollien tulostus Käyttötekniikkaa Edellytykset Steriloitavat tuotteet Ohjelman valinta Testiohjelmat Vakuumitesti Helix-B&D-testi Sterilointiohjelmat Ohjelman kulku - Sterilointivaiheet C Yleisohjelma Yleisohjelma Prionit Erikseen ostettava lisävarustus Käyttö Käynnistys Painekammion luukku Ohjeita koneen täyttämiseen ja tyhjentämiseen

3 Sisältö Ohjelman käynnistys Esimerkki ohjelmavaiheen näytöstä Ohjelman päättyminen Ohjelman tahallinen keskeyttäminen Täyttöerän dokumentointi Virheilmoitukset ja ohjeet Ilmoitukset Ilmoitus "Järjestelmä ei valmis" Mitä tehdä virheilmoituksen jälkeen? Huolto-ohje Hardwarevirhe Prosessivirhe Yleisiä virhetilanteita Huoltotoimet Rutiinitarkastukset Käyttäjän tehtävät huoltotoimet Valmistajan/toimittajan tehtävät tarkastus- ja huoltotoimet Valmistajan/toimittajan tehtävät korjaustoimet Miele-huolto Tekniset tiedot Valinnaiset lisävarusteet Vanhan koneen käytöstä poistaminen Liite

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä höyryautoklaavi täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää konetta. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti! Käyttöohjeen on oltava aina koneen käyttäjien saatavilla. Höyryautoklaavia ei saa käyttää nesteiden sterilointiin. Varoitus! Hengenvaara! Jos yrität steriloida nesteitä, neste voi alkaa kiehua viiveellä, kun ohjelma on jo päättynyt ja kun avaat painekammion luukun. Seuraukset ovat verrattavissa räjähdykseen! Valmistaja ei vastaa koneen väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista. Määräystenmukainen käyttö Tätä höyryautoklaavia saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikenlainen muu käyttö ja koneen muuntaminen toiseen käyttötarkoitukseen on ehdottomasti kielletty mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Sterilointimenetelmä sopii huokoisille materiaaleille, kiinteille esineille, instrumenteille ja lääkinnällisille laitteille, joiden valmistaja on ilmoittanut kestävän sterilointia. Noudata steriloitavien tuotteiden (instrumentit, huokoiset materiaalit jne.) valmistajien antamia ohjeita. Miele ei vastaa tämän koneen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista. Autoklaavi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Tämän autoklaavin saa asentaa vain kiinteästi paikallaan pysyviin sijoituspaikkoihin (esim. asennus laivoihin on kielletty). Ohjeita loukkaantumisten ehkäisemiseksi Koneen asennus, käyttöönotto ja huolto on ehdottomasti jätettävä Miele-huollon tai valtuutetun Miele-huoltoliikkeen tehtäväksi. Lääkinnällisistä laitteista annettujen määräysten täyttämiseksi suosittelemme, että koneen hankkija tekee Miele-huoltoliikkeen kanssa kunnossapito-/huoltosopimuksen. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen käyttäjälle! Älä sijoita autoklaavia tilaan, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita tai jossa se on alttiina jäätymiselle. Tämän koneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Kytke autoklaavi aina pois päältä päävirtakytkimestä, kun et käytä sitä. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Vahingoittunut kone voi vaarantaa turvallisuutesi! Jos kone on vahingoittunut, ota kone välittömästi pois käytöstä ja ota yhteys Miele-huoltoon. Konetta käyttävien henkilöiden on oltava perehtyneitä koneen toimintaan ja heitä on koulutettava säännöllisesti. Heillä täytyy myös olla tarvittava asiantuntemus instrumenttien steriloinnista. Asiantuntemattomat ja kouluttamattomat henkilöt eivät saa käyttää höyryautoklaavia. Ota huomioon kuumat lämpötilat höyryautoklaavia käyttäessäsi. Jos avaat luukun lukituksen manuaalisesti, voit polttaa itsesi, koska painekammiosta saattaa tulla kuumaa vesihöyryä ja kammiossa saattaa olla vielä painetta. Loukkaantumisvaara on olemassa myös, jos luukku ponnahtaa voimalla auki. 4

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita Kun suljet painekammion luukkua, sormesi voivat jäädä puristuksiin, jos kätesi sattuu olemaan luukun saranapuolen ja koneen rungon välissä, kun luukun sulkumekanismi käynnistyy. Käytä siksi luukun sulkemiseen vain yhtä kättä ja sulje luukkua vain niin pitkälle, että luukun moottoroitu sulkumekanismi käynnistyy. Luukun karalukitus alkaa toimia vasta, kun luukku koskettaa karaa kevyesti (tunnistin etupaneelin alueella). Varmista siksi, ettei kukaan muukaan pääse työntämään kättään luukun ja koneen rungon väliin sulkiessasi luukkua käsin. Kun ohjelma on päättynyt, kuumiin telineisiin ja tuotteisiin saa koskea vain suojakäsineillä tai muilla apuvälineillä (ottimilla). Tuotteiden lämpötila saattaa olla yli 80 C! Höyryautoklaavia ja sen välittömässä läheisyydessä olevia pintoja ei saa puhdistaa vesisuihkulla, esimerkiksi vesiletkulla tai painepesurilla. Irrota autoklaavi sähköverkosta aina huoltotöiden ajaksi. Älä koskaan käytä jatkojohtoja tai haaroituspistorasioita, joiden kaapelihalkaisija on < 3 x 2,5 mm². Tulipalon vaara! Älä koskaan käytä jatkoletkuja äläkä päästä tulo- ja poistovesiletkuja kiertymään tai taittumaan mutkalle. Laadunvarmistus Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi lääkinnällisten laitteiden ja tuotteiden sterilointituloksen. Näin vältyt vaarantamasta potilaita tai konetta itseään! Käyttäjän on itse varmistettava sterilointitulos. Sterilointimenetelmä on testattava ja dokumentoitava säännöllisesti lämpösähköisesti sekä sterilointitulosta mittaavien testien (höyryntunkeutumiskyky: Bowie-Dicktesti, Helix-testi) avulla. Noudata voimassa olevia asetuksia ja standardeja. Validoinnit on tehtävä kansallisten lakien ja direktiivien mukaisesti. Steriloitavien tuotteiden tarjottimia saa käyttää vain määräysten mukaisesti. Aseta ontot instrumentit siten, että vesihöyry pääsee vapaasti virtaamaan myös niiden sisälle. Pura tarvittaessa instrumentit osiin. Noudata aina myös instrumenttien valmistajien ohjeita (normin EN mukaisesti). Tyhjennä kaikista astioista niihin mahdollisesti jääneet nesteet ennen kuin asetat astiat autoklaaviin. Koneen ulkoverhoilun saa avata vain Miele-huolto tai Mielen valtuuttama huoltoliike. Jotta sterilointitulos ei vaarantuisi, steriloitavien tuotteiden tulee olla puhtaita (ks. kappale "Käyttötekniikkaa"). Steriloitavien lääkinnällisten tuotteiden on oltava silmämääräisesti puhtaita eikä niissä saa olla enempää jäännöslikaa kuin mitä normissa EN ISO on määrätty. Hoitoaineina saa käyttää vain aineita, jotka hoitoainevalmistajan mukaan sopivat tällaiseen käyttöön. Käytä laitteen ulkovaipan puhdistamiseen vain pehmeää puuvillaliinaa ja puhdasta vettä. Jos pinta on likainen, voit lisäksi käyttää neutraalia nestemäistä pesuainetta. Sterilointikammioon ei saa joutua happoeikä liuotinainejäämiä, varsinkaan suolahappo- tai kloridipitoisia liuoksia steriloitavien välineiden ja tuotteiden mukana. Älä myöskään koskaan steriloi korroosiota aiheuttavia rautapitoisia aineita! Varo ettei autoklaavin ulkopinnalle pääse suolahappopitoisia liuoksia tai höyryjä, sillä ne voivat aiheuttaa korroosiovaurioita. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, jotka koskevat höyryautoklaavin asianmukaista asennusta. Huomaa myös, ettei autoklaavia saa liittää automaattikytkentäiseen pistorasiaan (esim. Smart Home). 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Lisävarusteiden käyttö Tässä höyryautoklaavissa saa käyttää ainoastaan Mielen suosittelemia, kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivia lisävarusteita. Mielen edustaja antaa lisätietoja konetyyppisi kanssa käytettävistä lisävarusteista. Koneessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä Miele-varusteita ja -varaosia. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat vääristä tai asiattomasti muutetuista varusteista tai varaosista. Autoklaavissa olevat varoitusmerkit Varoitus: Sähköiskun vaara! Varoitus: Noudata käyttöohjetta! Varoitus: Kuuma pinta! Ennen kuin poistat autoklaavin käytöstä, käänny Mielen edustajan puoleen laitteen poistamiseksi käytöstä asianmukaisella tavalla. Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista esine- ja henkilövahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään käyttöohjeiden tai turvallisuusohjeiden vastaisesti tai muulla tavoin huolimattomasti. 6

7 Voimassa olevat direktiivit ja standardit Höyryautoklaaveja pidetään eurooppalaisen direktiivin 93/42/ETY mukaan lääkinnällisille tuotteille tarkoitettuina varusteina ja siksi myös niitä on pidettävä lääkinnällisinä laitteina. PS 120xB-sarjan autoklaaveja pidetään direktiivin IX liitteen mukaan luokan 2b lääkinnällisinä laitteina ja ne täyttävät kaikki voimassa olevat eurooppalaiset direktiivit ja normit. Niille on myönnetty CE-merkintä, hyväksynnän myöntäneen laitoksen tunnus 0297 (DQS). EN A1: A2: 2001 Sähköiset mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteet - EMV-vaatimukset. Standardin voimassa oleva versio. Direktiivit Lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi 93/42/ETY, sen voimassa oleva versio. Painelaitteista annettu direktiivi 97/23/ETY, sen voimassa oleva versio. Jokainen painekammio on suunniteltu ja valmistettu Liitteessä I ja Moduulissa A mainittuja menetelmiä noudattaen. Standardit EN Höyryautoklaaveja koskeva standardin voimassa oleva versio. EN 1717 Vesilaitteistossa olevan talousveden suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi. Standardin voimassa oleva versio. EN Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset. Standardin voimassa oleva versio. EN Sähköisten mittaus-, ohjaus-ja laboratoriolaitteiden turvallisuus Osa 2-040: Lääketieteellisten materiaalien käsittelyssä käytettävien steriloimislaitteiden sekä pesu-ja desinfiointilaitteiden erityisvaatimukset (IEC :2005), suomenkielinen versio SFS-EN :2005), 7

8 Käyttötarkoitus Mielen höyryautoklaavi on tarkoitettu lääkinnällisten tuotteiden höyrysterilointiin. Sterilointijaksot vastaavat normin SFS-EN tyypin B (134 C Yleisohjelma, 121 C Yleisohjelma, Prionit) sekä tyypin S (134 C Ei-pakatut) määräyksiä, ja siksi ne sopivat pakattujen tai pakkaamattomien kiinteiden lääkinnällisten tuotteiden sekä onteloisten ja huokoisten tuotteiden sterilointiin. Ohjelmat ovat täysin automaattisia. Kone on tarkoitettu ainoastaan lääkinnällisiä käyttökohteita varten ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi lääkäreiden ja hammaslääkäreiden välinehuollossa, kosmetologien ja kauneudenhoitolaitosten välinehuollossa sekä kaikkialla, missä lääkinnällisiä instrumentteja halutaan käyttää uudelleen asianmukaisen steriloinnin jälkeen. Noudata myös lääkinnällisten tuotteiden valmistajien ohjeita, jotka koskevat tuotteiden sterilointia (ks. myös SFS-EN ISO 17664). Esimerkkejä käyttökohteista kirurgian instrumentit silmäkirurgian instrumentit hammaslääkärin instrumentit huokoiset materiaalit 8

9 Vakiovarusteet Koneen asennus Koneen mukana toimitetaan seuraavat vakiovarusteet, jotka löytyvät sterilointikammion sisältä tai kuljetuspakkauksen mukana toimitetusta pakkauksesta. Kuvaus Kuva Tarjotinteline Tarjottimien otin Tarjottimet Poistovesiletku Letkunkiristin poistovesiletkua varten Tulovesiletku, jossa vesiturvajärjestelmä (kiinteästi asennettuna) Verkkoliitäntäjohto 9

10 Koneen asennus Kuljetuspakkaus Höyryautoklaavi toimitetaan kuljetuspakkauksessa. Kone on asetettu kuljetuslavan päälle. Irrota pakkauksen kuljetuskiinnikkeet. Nosta pakkauskartongin kansilevy irti. Poista puukehykset. Vedä ulompi kartonkisuojus irti koneesta. Poista kartonkiset kulmakappaleet. Poista styroksiset kulmakappaleet. Poista suojakelmu. Vinkki: Nosta konetta vähintään kahden ihmisen voimin ylös kuljetuslavalta. Kone painaa noin 63 kg. Tämä on samalla koneen nettopaino, koska koneessa ei ole vielä vettä eikä sitä ole täytetty. Kun olet purkanut koneen kuljetuspakkauksesta, säilytä kaikki kuljetuspakkauksen osat. Jos joudut myöhemmin kuljettamaan konetta uudelleen, saatat tarvita kuljetuspakkausta. Ks. kappaleet "Käytöstä poistaminen" ja "Koneen kuljetus tai pitkät seisokkiajat". Painekammion luukku ei ole kokonaan kiinni kuljetuksen aikana. Kun olet purkanut koneen pakkauksesta, poista kaikki tarranauhat, joilla luukun kiinnitys on varmistettu. Irrota nyt luukun vaahtomuovikalvo. Avaa luukku ja poista kaikki varusteet painekammion sisältä. Painekammion täytyy olla tyhjä myöhemmin tehtävää ensimmäistä käyttökertaa varten. 10

11 Koneen asennus Liitännät / asennusohjeita Noudata seuraavassa taulukossa mainittuja liitäntätietoja: Liitäntätiedot Ottoteho W W* Virrankulutus 14 A 12 A* Sulake 16 A (hidas) Jännite 230 VAC (+/- 10 %) Verkkotaajuus 50 Hz Tulovesiletku Liitäntämutteri 3/4" Letkun pituus Tuloveden paine Liitäntäkaulus/-muhvi Letkun pituus *) PS1201B CH 1,50 m Poistovesiletku kpa (1,5-10 bar) Ø 22,5 mm 1,50 m Verkkoliitäntäjohdon saa liittää ainoastaan asianmukaisesti suojamaadoitettuun pistorasiaan (sukopistorasiaan). Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös höyryautoklaavin asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta. Poistovesiletkun pituus ei saa ylittää viittä metriä ja se on vedettävä mahdollisimman suoraan siten, että siinä on tasainen kaato (letku ei saa olla mutkalla tai taitoksissa). Koneen asennuksessa on otettava huomioon, että rakennuskohtaisen viemäröintiliitännän on oltava vähintään 20 cm koneen liitäntää alempana. Välttyäksesi vesivahingoilta sulje tulovesihana aina työpäivän päätteeksi. Sijoitusympäristön vaatimukset Sallittu ympäristön lämpötila/ suhteellinen ilmankosteus Sallittu varastointilämpötila / ilmankosteus Sijoituspaikan suurin korkeus merenpinnan yläpuolella Vähimmäisilmanpaine (ympäröivä ilmanpaine) +5 C C / 0 % - 80 % -10 C C / 0 % - 80 % m 80 kpa (0,8 bar) Älä sijoita konetta tilaan, jossa säilytetään herkästi räjähtäviä aineita tai jossa se on alttiina jäätymiselle. 11

12 Koneen asennus Koneen suoristaminen Aseta kone tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita konetta pesu- tai huuhtelualtaan viereen, koska roiskevesi saattaa aiheuttaa oikosulun koneessa! Pidä kone loitolla lämmönlähteistä. Höyryautoklaavi ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilashoitotiloissa. Höyryautoklaavi on asennettava välinehuoltotilan puhtaimpaan paikkaan. Koneen takapuolella olevia ilmankiertoaukkoja ei saa koskaan peittää! Huoltoluukkuun on oltava aina vapaa pääsy. Päävirtakytkimeen on oltava aina vapaa pääsy. Höyryautoklaavin yläpuolelle ja molemmille sivuille on jätettävä vähintään 2 cm vapaata tilaa koneen ympäröiviin pintoihin nähden. Älä aseta mitään esineitä suoraan koneen ulkovaipan viereen, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti. Jätä koneen taakse vähintään 7 cm tilaa takaseinään nähden. Suosittelemme, että kone liitetään omaan erilliseen virtapiiriinsä, johon on liitetty oma vikavirtasuojakytkin. Käyttäjän on säännöllisesti tarkistettava tämän sähköpiirin toiminta. Aseta höyryautoklaavi sileälle, tasaiselle pinnalle. Sijoituspaikan pinnan on oltava vettä hylkivä ja lämmönkestävä (enint. 80 C). Aseta kone tukevalle pinnalle (pöydälle, työtasolle). Ota huomioon, että kone saattaa painaa noin 80 kg täyteen täytettynä. Älä säilytä koneen päällä välineitä tai muita ylimääräisiä esineitä. Koneen pohjassa on neljä säätöjalkaa. Koneen lopputarkastuksessa kone on suoristettu vaakasuoralle pinnalle ja säätöjalat on kiinnitetty oikeaan asentoon vastamutterein. Tarkista käyttämällä vesivaakaa, seisooko kone suorassa myös lopullisessa sijoituspaikassa. Aseta vesivaaka suljetun koneen ulkovaipan päälle. Höyryautoklaavin pitää olla vaakasuorassa molemmilla akseleilla. Säädä säätöjalkoja tarvittaessa siten, että kone seisoo varmasti vaakasuorassa. Jos liikuttelet konetta säätöjalkojen säätämistä varten, varmista ehdottomasti (esim. toisen henkilön avulla), ettei kone pääse missään tilanteessa putoamaan alas sijoituspaikastaan. 12

13 Koneen asennus Kun säädät säätöjalkoja, löysää ensin etumaisten säätöjalkojen vastamuttereita, säädä haluamiasi säätöjalkoja ja lukitse säätöjalat paikoilleen vastamuttereilla säätämisen jälkeen. a Koneen etupuoli b Säätöjalat Vasta kun kone on suoristettu oikein, voidaan välttää tilanne, että sterilointikammioon jäisi vettä sterilointiprosessin jälkeen. Tämä takaa koneen moitteettoman toiminnan. Kone on sijoitettava siten, ettei kukaan pääse vahingossa välittömään kosketukseen koneen takaseinän kanssa, koska koneen käytön aikana on varauduttava siihen, että ylipaineventtiili saattaa laueta minä hetkenä tahansa. a Turvaventtiili 13

14 Käyttöönotto Höyryautoklaavin käyttöönotto on jätettävä Miele-huoltoedustajan tehtäväksi (ks. kappale "Huolto"). Koneen käyttöönotossa koneen painekammio täytyy täyttää ensimmäisen kerran, ja tämän saa tehdä vain Miele-huolto. Koneen täytyy antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöönottoa. Muussa tapauksessa koneen yksittäiset osat saattavat aiheuttaa virhetoimintoja tai ne eivät toimi lainkaan. Koneen onnistunut käyttöönotto on dokumentoitava erilliseen käyttöönottoprotokollaan. Käyttäjälle jää kopio käyttöönottoprotokollasta. 14

15 Käytöstä poistaminen Koneen kuljetus tai pitkät seisokkiajat Koneen kuljetus Jos konetta kuljetetaan pitkiä matkoja, kaikki nesteet on tyhjennettävä koneesta. Jos konetta säilytetään tilapäisesti paikassa, jossa lämpötila saattaa laskea alle 0 C:n, myös höyrynkehitin ja kaikki vettä sisältävät letkut on tyhjennettävä. Muuten koneen osat voivat vahingoittua niissä olevan veden jäätyessä. Koneeseen tehtävät toimenpiteet on ehdottomasti jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoon ja jätä tarvittavat toimet heidän tehtäväkseen. VDE-määräysten mukaisesti koneeseen on tehtävä vaadittavat turvatekniset mittaukset ja tarkistukset, jos koneen ulkovaippaa on jouduttu avaamaan ja sulkemaan. Ennen höyryautoklaavin kuljettamista sen tulisi olla käyttämättä vähintään yhden vuorokauden ajan. Varmista joka tapauksessa, että höyryautoklaavi on jäähtynyt ja ettei kaksoisvaipassa (höyrynkehittimessä) ole enää painetta. Tarkista lukemat huoltoluukun takana olevasta painemittarista. Lukeman on oltava +/- 0 kpa. Kun otat koneen uudelleen käyttöön uudessa sijoituspaikassa, anna koneen käyttöönotto valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Pitkät seisokkiajat ( > 10 viikkoa) Jollet käytä höyryautoklaavia yli kymmeneen viikkoon, koneeseen on suoritettava normaalit käytöstä poistamisen toimet. Kaikki nesteet on poistettava järjestelmästä korroosion ja koneen osien vahingoittumisen, esim. jäätymisvaurioiden, estämiseksi. Jos tätä ohjetta ei noudata, koneen valmistajan myöntämä takuu ei ole enää voimassa. Koneeseen tehtävät toimenpiteet on ehdottomasti jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi. Ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoon ja jätä tarvittavat toimet heidän tehtäväkseen. 15

16 Validointi Sterilointimenetelmät on validoitava eurooppalaisten ja kansallisten lakien, direktiivien ja normien mukaisesti. Tämä validointi on koneen käyttäjän vastuulla ja sitä sääntelevät useat kansalliset ja kansainväliset standardit (esim. SFS-EN ISO tai DIN SPEC 58929). Validoinnin avulla voidaan varmistaa, että sijoituspaikan oloissa mitattu sterilointiteho vastaa normien vaatimuksia. Mielen edustaja neuvoo sinua mielellään validointiin liittyvissä asioissa. Jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat sterilointiprosessiin, validointi on tehtävä uudelleen. 16

17 Laitteen kuvaus Etupuoli, käyttövalitsimet, näytöt ja ulkovaippa a Painekammion luukku b Ohjelmien ja ilmoitusten näyttö c Painekammion luukun hätäaukaisimen aukko d Käyttö- ja toimintovalitsimet e Huoltoluukku f Ulkovaippa 17

18 Laitteen kuvaus Kammion sisätila a Höyryn sisääntulo b Lukituskara c Liitännät mittauslaitteita varten d Kammion poistoputki e Luukun tiiviste 18

19 Laitteen kuvaus Huoltoluukku a Päävirtakytkin (jossa ylivirtasuojaus) b Höyrynkehittimen painemittari* Painemittari osoittaa höyrynkehittimessä (kaksoisvaipassa) vallitsevaa painetta suhteessa ympäröivään ilmanpaineeseen. Noin 0 kpa vastaa ilmankehän painetta, jolloin painekammiossa ei ole painetta. c Steriilin ilman ilmanottosuodatin d Sarjaportti RS 232 e Arvokilpi 19

20 Laitteen kuvaus Takapuoli, liitännät a Pistokeliitin ensitäyttöä varten b Verkkoliitäntä (kojepistoke) c Tulovesiliitäntä (jossa WPS-järjestelmä)* d Vedenpoisto (liitäntäkaulus) e Turvaventtiilin suojalevy Koneen takapuolella olevia ilmankiertoaukkoja ei saa koskaan peittää! Älä irrota turvaventtiilin suojalevyä. Huomaa palovamman vaara! * Tulovesiletkun toisessa päässä on kiinteästi asennettu vesiturvajärjestelmä (WPS - Waterproof System). 20

21 Koneen käyttö Laitteen kuvaus Tässä kappaleessa esitellään näytön ja toimintovalitsimien toiminnot sekä näytössä näkyvät toimintatilan ilmoitukset. Toimintatilan ilmoitukset näkyvät näyttöruudun alareunassa. a Näyttöruutu b Toimintatilan ilmoitukset / kpa 100 C 25,3 Painekammion luukku auki (lukko avattuna) / kiinni (lukko suljettuna) Huolto Kun tämä merkki näkyy näyttöruudussa, höyryautoklaavi vaatii huoltoa. Ota välittömästi yhteys Miele-huoltoon ja sovi huoltoaika. Sterilointikammion paine Ympäroivä paine (kone valmiustilassa) / sterilointipaine (käynnissä olevan ohjelman aikana). Näytössä näkyvä paineen yksikkö on kpa (kilopascali): 100 kpa = mbar (millibaaria). Näytössä näkyvä paine on absoluuttinen paine. Sterilointikammion lämpötila Lämpötilantunnistin on asennettu sterilointikammion syvimpään kohtaan. Näytössä näkyvä yksikkö on C (celsiusastetta). 21

22 Laitteen kuvaus Näyttöruudun oikeassa reunassa näkyvillä toimintovalitsimilla on seuraavat toiminnot koneen käytön aikana. Sen mukaan, mitä koneella kulloinkin tehdään, samoilla toimintovalitsimilla saattaa olla erilaisia toimintoja tai ne saattavat pysyä kokonaan tyhjinä. c Toimintopainikkeet OK Kuittauspainike, OK-painike Kun olet merkinnyt valikosta jonkin kohdan, voit valita kyseisen kohdan tällä painikkeella. Lisäksi pääset alavalikoissa tällä painikkeella takaisin edeltävään valikkoon. Ohjelman lopetuspainike Kun ohjelma on käynnissä, tällä painikkeella voit milloin tahansa lopettaa ohjelman. Ohjelma aloittaa automaattisesti lopetuksen valmistelun, jonka jälkeen ohjelma päättyy. Tämän jälkeen näytössä näkyy ilmoitus, joka sinun täytyy kuitata. Vasta tämän jälkeen voit avata luukun ja valita uuden ohjelman. Valikoiden vierittäminen ylöspäin Valikon kulloinkin merkittynä oleva kohta näkyy keltaisella pohjalla. Tällä painikkeella voit siirtyä merkittynä olevan kohdan yläpuolella olevaan kohtaan. Valikoiden vierittäminen alaspäin Valikon kulloinkin merkittynä oleva kohta näkyy keltaisella pohjalla. Tällä painikkeella voit siirtyä merkittynä olevan kohdan alapuolella olevaan kohtaan. Luukun avauspainike Tällä painikkeella voit avata painekammion luukun. Tämä toiminto on käytettävissä vain ohjelman päätyttyä tai ennen ohjelman käynnistämistä. Siirtyminen sivusuuntaan oikealle Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavaan kenttään. QuickStart -pikakäynnistyspainike Tällä toiminnolla voit valita sterilointiohjelman vain yhden painikkeen painalluksella. Voit tallentaa tähän painikkeeseen haluamasi ohjelman Asetukset-valikosta. Kun ohjelma on käynnissä, luukun avauspainike ei ole enää näkyvissä. Painekammion luukkua ei voi avata käynnissä olevan ohjelman aikana. Turvallisuuden vuoksi kone on ohjelmoitu siten, että luukun voi avata vasta kokonaan loppuun käyneen ohjelman jälkeen. 22

23 Laitteen kuvaus Jokaisella käytön aikana näkyvällä virheilmoituksella on oma tunnistenumeronsa (virhekoodi), joka näkyy yhdessä virheilmoituksen kanssa. Luettelon kaikista virhekoodeista löydät kappaleesta "Virheilmoitukset ja ohjeet". 23

24 Laitteen kuvaus Jos käynnistit ohjelman 134 C Yleisohjelma, näyttöruudussa näkyy seuraava kaavio. a Valitsemasi ohjelma b Ohjelman lopetuspainike c Täyttöerän numero d Ohjelman jäljellä oleva aika (min : sek) e Valitsemasi ohjelman eri vaiheet (meneillään oleva vaihe vilkkuu) f Nykyinen kellonaika (24 h näyttö) g Sterilointikammion nykyinen lämpötila h Sterilointikammion nykyinen paine (absoluuttinen paine) 24

25 Höyryautoklaavissa on seuraavat valikot: Sterilointi Näitä ohjelmia käytetään erilaisten tuotteiden sterilointiin. Tarkistus Näitä ohjelmia käytetään päivittäisiin ja viikoittaisiin tarkistusrutiineihin. Asetukset Tätä toimintoa tarvitset esim. kellonajan, päivämäärän yms. asettamiseen. QuickStart-pikakäynnistys Päävalikko Tähän pikakäynnistyspainikkeeseen voit tallentaa haluamasi sterilointiohjelman. Tällä painikkeella voit käynnistää tallentamasi ohjelman yhdellä painikkeen painalluksella (ks. kappaletta "QuickStart -pikakäynnistystoiminto"). Kun haluat valita ja käynnistää jonkin ohjelman, toimi seuraavasti: Varmista ensin että kone on käyttövalmis. (Avaa huoltoluukku ja tarkista painemittari, jonka pitäisi osoittaa n kpa:n painetta.) Avaa painekammion luukku luukun avauspainikkeella. Täytä höyryautoklaavi steriloitavilla tuotteilla. Sulje painekammion luukku (ks. kappale "Painekammion luukku"). Valitse valikon kohta "Sterilointi" tai "Tarkistus" toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Valitse haluamasi ohjelma uudelleen toimintovalitsimilla. Vahvista valintasi uudelleen OK-painikkeella, niin ohjelma käynnistyy. 25

26 Asetukset Tiedot Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Tiedot" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Kieli Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Kieli" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Tässä valikossa näet kaikki konekohtaiset tiedot ja huoltotiedot seuraavaa huoltokertaa varten. Valitse haluamasi kieli toimintovalitsimilla. Vahvista valintasi OK-painikkeella. 26

27 Asetukset Päivämäärä/kellonaika Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Pvm/Aika" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Valmiustila Avaa Asetukset-valikko. Siirry kohtaan "Valmiustila" toimintovalitsimilla tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika toimintovalitsimien avulla. Toimintovalitsimella voit siirtää kohdistinta haluamasi luvun kohdalle. Muuta sitten merkitsemäsi luvun arvoa suuremmaksi tai pienemmäksi toimintovalitsimella tai. Kuittaa ilmoitus painamalla OK-painiketta. Autoklaavin valmiustilalla on kaksi toimintatilaa. Energiansäästötilassa kone säätää lämpövastukset toimimaan niin pienellä teholla, että höyrynkehittimessä vallitsee vain noin 120 kpa:n suhteellinen paine. Lepotilassa lämpövastukset kytkeytyvät kokonaan pois päältä, jolloin kone kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa (noin 7 W). Ota huomioon, että nämä molemmat toimintatilat täytyy aina ottaa käyttöön tai pois käytöstä samanaikaisesti. Jos höyryautoklaavi on jommassakummassa näistä toimintatiloista, näyttöruutu ei näy enää valaistuna. Näytössä näkyy vain "Paina jotain painiketta". Paina mitä tahansa painiketta, niin pääset takaisin koneen valmiustilaan. 27

28 Pressure Asetukset Ajastin / Aika Ota ajastin käyttöön muuttamalla ajastimen asetukseksi ON toimintovalitsimella tai. Toimintovalitsimella voit siirtää kohdistinta haluamasi luvun kohdalle. Valitse tunteina ja minuutteina aika, jonka jälkeen koneen on tarkoitus siirtyä energiansäästötilaan tai lepotilaan. Aloitus / Lopetus Tällä toiminnolla voi valita kellonajan, jolloin autoklaavin höyrynkehitin kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, päävirtakytkimen on oltava koko ajan kytkettynä päälle. Ota ajastin käyttöön muuttamalla ajastimen asetukseksi ON. Aseta haluamasi aloitus- ja lopetusajat. Jotta kone voi siirtyä lepotilaan tai energiansäästötilaan asettamanasi ajankohtana, mikään ohjelma ei saa olla käynnissä eikä konetta saa enää käyttää ajastimeen ohjelmoituna aikana. Muussa tapauksessa lepotilaan tai energiansäästötilaan siirtymisen todellinen ajankohta siirtyy Aika-kentässä ilmoitetun ajanjakson verran eteenpäin. Ota huomioon, että voit käyttää Aloitus/ Lopetus-toimintoa vain yhdessä Ajastintoiminnon kanssa. Esimerkki a "Aika"-kentässä määritelty aikaväli b Energiansäästötila (120 kpa) c Lepotila (0 kpa) Time Autoklaavi on asetettu kytkeytymään päälle klo 08:00 (valikon kohta "Aloitus"). Tällöin autoklaavi käynnistää lämmitysvaiheen ja voit käynnistää ohjelmia ja käyttää laitetta tavalliseen tapaan. Kun lakkaat käyttämästä laitetta, ajastin alkaa laskea valikon kohtaan "Aika" asettamaasi aikaa. Kun aika on kulunut, laite siirtyy energiansäästötilaan ja näyttöruutu pimenee. Voit kuitenkin milloin tahansa käynnistää autoklaavin uudelleen. Jos lopetusajankohdaksi ("Lopetus") on asetettu klo 17:00 eikä laitetta enää käytetä tämän jälkeen, ajastin alkaa laskea kohtaan "Aika" asettamaasi aikaa, ja kun aika on kulunut, laite siirtyy suoraan lepotilaan energiansäästötilan asemesta. Vahvista tekemäsi valinnat painamalla OKpainiketta, niin pääset takaisin Asetuksetvalikkoon. 28

29 Asetukset QuickStart-pikakäynnistystoiminto Voit ohjelmoida eniten käyttämäsi ohjelman käynnistymään pikakäynnistyksellä. Voit tallentaa haluamasi ohjelman päävalikossa näkyvään QuickStart-painikkeeseen. Avaa Asetukset-valikko. Siirry toimintovalitsimilla tai kohtaan QuickStart. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Valitse haluamasi ohjelma toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Testiohjelmia (Helix-, B-D-testi ja vakuumitesti) ei voi valita pikakäynnistettäviksi; voit valita ainoastaan sterilointiohjelmia. Kun tämän jälkeen kosketat päävalikossa näkyvää QuickStart-pikakäynnistyspainiketta, ennalta valitsemasi ohjelma käynnistyy välittömästi. Protokollien tulostus Avaa Asetukset-valikko. Kun olet Asetukset-valikossa, valitse kohta Tulosta protokollat toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Jos koneeseen liitetyssä tulostimessa tai oheisohjelmistossa sattuisi olemaan jokin toimintahäiriö, sterilointiprosessien katkeamaton dokumentointi on silti taattu. Kone tallentaa muistiin viisi viimeisintä protokollaa, ja voit tulostaa ne myöhemmin häiriötilanteen korjaamisen jälkeen (esim. mustesäiliön vaihtamisen/tulostuspaperin lisäämisen jälkeen). Tällöin kone lähettää viisi viimeisintä protokollaa tulostimeen tulostettavaksi. Jos koneeseen ei ole liitetty tulostinta, näyttöruudussa ei näy virheilmoitusta, vaikka protokollia ei tulosteta. Jos koneeseen on liitetty Segosoft Miele Editionin USB-tiedonkeruulaite, se toimii vastaavalla tavalla kuin koneeseen liitetty tulostin. Jos käytössä on täyttöerien dokumentointiin tarkoitettu ulkoinen ohjelmisto, kone tallentaa viisi viimeisintä protokollaa ja ne voidaan ladata koneesta. Toiminto vaihtelee käytettävän ohjelmistotuotteen mukaan. Segosoft Miele Edition pystyy lukemaan viisi viimeisintä protokollaa koneesta automaattisesti, ilman käyttäjältä vaadittavia toimia. Lisätietoa protokollien tulostamisesta löydät kappaleesta Täyttöerien dokumentointi. Kun valitset Asetukset-valikon kohdan paluu, pääset takaisin päävalikkoon. Lisäksi pääset alavalikkoa edeltävään valikkoon painamalla OK-painiketta. 29

30 Käyttötekniikkaa Edellytykset Höyryautoklaavi on varustettu vakiona Tray-/ tarjotintelineellä. Lisävarusteena voit tilata Miele-huollosta ZS 111 Tray-telineen 6/2, jossa on tilaa kuudelle tarjottimelle tai kahdelle containerille, kunkin korkeus enintään 70 mm. Tarjotintelineeseen mahtuu joko kuusi tarjotinta tai, kun käännät telineen toisinpäin, kolme containeria. Tarjotinteline kiinnitetään painekammion takaosaan. Kun haluat irrottaa tarjotintelineen kiinnityksestään, vedä telinettä ulospäin, kunnes kuulet naksahduksen. Tarjottimien käsittelyä varten koneen mukana toimitetaan erillinen otin. Tarjottimien ottimen avulla voit nostaa tarjottimia turvallisesti pois koneesta ja vastaavasti takaisin koneeseen. Steriloitavat tuotteet Steriloi höyryautoklaavissa ainoastaan instrumentteja, jotka on aiemmin puhdistettu, desinfioitu ja kuivattu huolellisesti. Instrumenttien tulee olla silmämääräisesti täysin puhtaita. Steriloitavissa instrumenteissa ei saa olla hitustakaan hammasluuta, verta, yhdistelmämuovia tms. Tällaisten ainesosien vuoksi sterilointitulos voi jäädä riittämättömäksi. Puhdista instrumentit heti käytön jälkeen. Suosittelemme instrumenttien koneellista puhdistusta puhdistus- ja desinfiointiautomaatissa. Noudata puhdistus- ja desinfiointiautomaatin valmistajan sekä välinevalmistajan ohjeita. Kun puhdistat instrumentteja manuaalisesti, puhdista instrumenteista kaikki puhdistus- ja desinfiointiaineiden jäämät huuhtelemalla niitä huolellisesti, ja varmista lopuksi, että välineet ovat tarpeeksi kuivia. Instrumentteihin tarttuneet jäämät saattavat aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita. Hoida instrumentteja instrumenttivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Puuvillatekstiilien täytyy olla pestyjä ja kuivia ennen sterilointia. Älä koskaan steriloi kertakäyttöinstrumentteja! Sterilointikammioon ei saa päästä happoja eikä liuottimia, varsinkaan suolahappo- ja kloridipitoisia liuoksia. 30

31 Käyttötekniikkaa Ohjelman valinta Suorita koneeseen Helix-B&D-testi päivittäin ennen päivän ensimmäisen steriloitavan tuote-erän täyttämistä koneeseen. Vertaa testituloksia testivalmistajan antamiin ohjearvoihin. Vakuumitesti täytyy suorittaa onnistuneesti vähintään kerran viikossa. Tarkista ennen koneen täyttämistä, minkätyyppisiä tuotteita olet steriloimassa (esim. riskien arviointi prionien osalta), jotta voit valita oikean ohjelman. Täytä koneeseen samalla kertaa vain sellaisia steriloitavia tuotteita, jotka on tarkoitus steriloida samalla ohjelmalla (esim. 134 C Yleisohjelma). Noudata valmistajan antamia ohjeita. Tietyt kumituotteet ja muovit kestävät sterilointia ainoastaan 121 C:n lämpötilassa. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Steriloi kiinteärakenteiset instrumentit ja huokoiset tuotteet (liinat, laminaatit jne.) tarvittaessa 134 C:n ohjelmalla. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Testiohjelmat Vakuumitesti Tätä ohjelmaa käytetään testaamaan koko järjestelmää tyhjiövuotojen varalta. Vakuumitesti täytyy suorittaa onnistuneesti vähintään kerran viikossa. Onnistunut testi tarkoittaa, että järjestelmää voidaan pitää tiiviinä ja että se täyttää kaikki tekniset edellytykset turvallista sterilointia varten. Painekammiossa ei saa tällöin olla muita esineitä kuin tarjotinteline. Sulje painekammion luukku. Valitse päävalikon kohta Tarkistus ja sen jälkeen Vakuumitesti toimintovalitsimella tai. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Esivalmisteluvaiheen aikana (ei kuvassa) painekammioon muodostuu 2 kpa:n tyhjiö. Kun tämä arvo on saavutettu, vakuumitestin ensimmäinen vaihe Stabilointi käynnistyy. Järjestelmä stabiloi itsensä. Stabilointiajan aikana näyttöruudussa näkyy, kuinka korkea paine on ollut vaiheen alussa ja kuinka paljon paine on noussut vaiheen loppuun mennessä (diff = vaiheen alun ja lopun välinen paine-ero). Tämä tasausvaihe kestää viisi minuuttia. Testiohjelman vaiheet näkyvät näyttöruudussa seuraavasti: ststb = stabiloinnin alku tai sttst = testivaiheen alku. 31

32 Käyttötekniikkaa Vakuumitesti päättyy noin 23 minuutin kuluttua ja näyttöruudussa näkyy VAKUUMI OK sekä testiaikana mitattu paine-ero (diff = alun ja lopun välinen paine-ero), esim. 0,1 kpa. Jos testi epäonnistuu toisellakin kerralla, ota yhteys Miele-huoltoon. Dokumentoi jokaisen testikerran tulokset esim. täyttöerien dokumentointiohjelmiston (Segosoft Miele Edition) tai protokollatulostimen avulla. Helix-B&D-testi Avaa painekammion luukku luukun avauspainikkeella. Näyttöruudussa näkyy päävalikko. Höyryautoklaavi on nyt käyttövalmis muuta käyttöä varten. Jos kone on tunnistanut vuotoja (paine-ero yli 1,3 kpa 10 minuutin aikana) testin aikana, ohjelma keskeytyy automaattisesti. Näytössä näkyy VAKUUMI EI OK. Lisäksi näytössä näkyy virhekoodi F9041 ja virheilmoitus Prosessivirhe. Vahvista valintasi OK-painikkeella. Näyttöruutu siirtyy päävalikkoon. Avaa luukku, kuivaa tarvittaessa kaikki nestejäämät ja tarkista, ettei luukun tiivisteeseen ole tarttunut mitään ylimääräistä. Puhdista tarvittaessa tiivisterengas ja tiivisteen kosketuspinta luukusta. Sulje luukku ja käynnistä testiohjelma uudelleen. Tämä ohjelma mittaa höyryautoklaavin tyhjiö- ja höyryntunkeutumiskykyä sekä sterilointitehoa onteloisten instrumenttien ja huokoisten materiaalien steriloinnissa. Helix-B&D-testi täytyy tehdä päivittäin (noudata eri testivalmistajien antamia ohjeita). Onnistunut testi tarkoittaa, että kaikki sterilointimenetelmän parametrit toimivat moitteettomasti ja täyttävät kaikki tekniset edellytykset turvallista sterilointia varten. Jos autoklaavissa steriloidaan kriiittisiä instrumentteja, sterilointituloksen varmistamiseksi ja dokumentoimiseksi saksalainen RKIinstituutti suosittelee, että sterilointitulos testataan PCD-prosessi-indikaattorilla, esim. Helix-testin rinnalla. Avaa painekammion luukku. Aseta käyttämäsi testiväline sterilointikammion alimmalle tarjottimelle. Aseta testi tarjottimen keskelle. Jätä kaikki muut tarjotintelineen tarjottimet tyhjiksi. Älä siis laita samalla koneeseen mitään steriloitavia tuotteita. Sulje painekammion luukku. Valitse päävalikosta Tarkistus ja sitten Helix-B&D- Testi. Vahvista valintasi OK-painikkeella. 32

33 Käyttötekniikkaa Ohjelma päättyy noin 14 minuutin kuluttua ja näyttöruudussa näkyy "Testiohjelma on suoritettu normaalisti". Kuittaa ilmoitus painamalla OK-painiketta, niin pääset takaisin päävalikkoon. Avaa painekammion luukku luukun avauspainikkeella ja ota testiväline ulos koneesta. Jos testi onnistui ("Testiohjelma on suoritettu normaalisti"), avaa testi-indikaattori ja vertaa sitä testivalmistajan antamiin ohjearvoihin. Jos indikaattori osoittaa testin onnistuneen, voit jatkaa höyryautoklaavin käyttöä sterilointiin. Vinkki: Helix-testin asemesta voit käyttää tässä ohjelmassa myös Bowie-Dick-testiä (B-Dtestiä). B-D-testi on ns. höyryntunkeutumiskyvyn testi: Siitä selviää höyryautoklaavin tehokas höyryntunkeutumiskyky huokoisia ja pakattuja tuotteita steriloitaessa. Myös tämä testi on asetettava tyhjän painekammion alimmalle tarjottimelle. Katso tarkempia tietoja testin käsittelystä ja arvioinnista B-D-testipakkauksen valmistajan ohjeista. Dokumentoi jokaisen testikerran tulokset esim. täyttöerien dokumentointiohjelmiston (Segosoft Miele Edition) tai protokollatulostimen avulla. Jos testin aikana tapahtuu häiriöitä, näet näyttöruudussa ilmoituksen tästä. Jos testiohjelma on jostain syystä keskeytynyt ( Toista testi uudella indikaattorilla ), toista testi uudella testi-indikaattorilla. Jos kone antaa virheilmoituksen seuraavallakin kerralla, ota yhteys Miele-huoltoon. 33

34 Käyttötekniikkaa Sterilointiohjelmat Ohjelman kulku - Sterilointivaiheet Sterilointiohjelma jakautuu 14 eri vaiheeseen, jotka tulostuvat yksi kerrallaan myös prosessiprotokollaan täyttöerien dokumentointia varten. Esimerkin ohjelman tulosteesta näet kappaleen Käyttöönotto kohdasta Esimerkki protokollatulosteesta. Seuraavasta taulukosta näkyvät sterilointiohjelman yksittäiset vaiheet. Sterilointiohjelman kulku (134 C Yleisohjelma) Vaihe/prosessi Paine 1) Aika 2) Höyryn läpivirtaus Nousee noin kpa:iin noin 120 s 1. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 50 kpa:iin enint. 240 s 1. fraktiointi: Höyryn sisääntulo Nousee noin 140 kpa:iin enint. 240 s 2. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 10 kpa:iin enint. 360 s 2. fraktiointi: Höyryn sisääntulo Nousee noin 160 kpa:iin enint. 240 s 3. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 25 kpa:iin enint. 360 s 3. fraktiointi: Höyryn sisääntulo Nousee noin 180 kpa:iin enint. 180 s 4. fraktiointi: Vakuumi Laskee noin 65 kpa:iin enint. 300 s Paineennousu sterilointia varten Nousee noin 200 kpa:iin noin 120 s Stabilointi sterilointia varten Nousee noin 314 kpa:iin Sterilointi: Ylläpitoajan alku n. 314 kpa ohjelman mukaan Kuivaus: Aloitus Laskee noin 10 kpa:iin enint. 360 s Tuuletus: Aloitus Laskee noin 4 kpa:iin 420 s Prosessin loppu Nousee noin 100 kpa:iin 60 s 1) Absoluuttinen paine sterilointikammiosta mitattuna. Ympäröivä ilmakehänpaine n.100 kpa, koneen sijoituspaikan mukaan (0 kpa merkitsee 100 %:n tyhjiötä). 2) Yleensä kone saavuttaa asianmukaisen paineen tätä aiemmin. Jotkin ajat ovat maksimiaikoja, eli jollei painetta saavuteta ilmoitetun maksimiajan aikana, näytössä näkyy virheilmoitus. 34

35 Alla olevien kaavioiden selitykset: Käyttötekniikkaa Alla esitetyissä kaaviokuvissa voit nähdä kunkin sterilointiohjelman paineen ja ajan muutokset yksityiskohtaisesti. Sama kaaviokuva näkyy höyryautoklaavin näyttöruudussa. a b c d e f g Aloitus Höyry Fraktiointi Sterilointi Kuivaus Tuuletus Loppu 134 C Yleisohjelma Tätä ohjelmaa käytetään sekä pakkaamattomien että pakattujen steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla saa steriloida vain sellaisia kiinteitä instrumentteja, onttoja välineitä tai huokoisia tuotteita, jotka kestävät sterilointia 134 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. 35

36 Käyttötekniikkaa 121 Yleisohjelma Tätä ohjelmaa käytetään sekä pakkaamattomien että pakattujen steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla saa steriloida vain sellaisia kiinteitä instrumentteja, onttoja välineitä, kumia tai muovia sisältäviä tuotteita sekä huokoisia tuotteita, jotka kestävät sterilointia 121 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. 134 Prionit Tätä ohjelmaa käytetään sekä pakkaamattomien että pakattujen steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla saa steriloida vain sellaisia kiinteitä instrumentteja, onttoja välineitä tai huokoisia tuotteita, jotka kestävät sterilointia 134 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. Ohjelmassa on pidennetty lämpötilan ylläpitoaika (18 minuuttia). Näin pitkää ylläpitoaikaa suositellaan joissakin kansallisissa määräyksissä ja suosituksissa CJD:n tai vcjd:n (prionien) ehkäisemiseen. 36

37 Erikseen ostettava lisävarustus Käyttötarkoitus Käyttötekniikkaa Höyryautoklaavi voidaan varustaa joko valmiiksi tai jälkikäteen lyhytohjelmalla, joka on tarkoitettu pakkaamattomille instrumenteille. Ohjelma "134 C Ei-pakatut" löytyy valikon kohdasta Sterilointi. Käyttökohteet Ohjelma "134 C Ei-pakatut" on tarkoitettu ainoastaan pakkaamattomille tuotteille. Tätä ohjelmaa käytetään pakkaamattomien steriloitavien tuotteiden sterilointiin ja kuivaukseen. Tällä ohjelmalla voit käsitellä ainoastaan sellaisia hammaslääkärin instrumentteja sekä käsi- ja kulmakappaleita, jotka kestävät sterilointia 134 C:n lämpötilassa. Noudata steriloitavien tuotteiden valmistajien ohjeita. Ohjelmassa on vain kaksi fraktiointivaihetta ja lämpötilan ylläpitoaika on vain 4 minuuttia, jolloin ohjelman kokonaiskesto on 13 minuuttia, kuivaus mukaan lukien. Ohjelmassa "134 C Ei-pakatut" on lyhennetty tuuletus ja normaalia lyhyempi kuivausaika. Siksi se ei sovellu pakattujen tai huokoisten tuotteiden (esim. tekstiilien) sterilointiin. Kun avaat autoklaavin luukun, pakkaamattomat tuotteet eivät ole enää steriilejä ja ne on tarkoitettu käytettäviksi välittömästi. 37

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1: ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Turvallisuusohjeet Suosituksia LUKU 2: ASENNUS Kuljetusruuvien poistaminen Jalkojen säätäminen Sähkökytkentä Tulovesiletkun kytkentä

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot