Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys"

Transkriptio

1 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietojärjestelmäjaosto Tiedonkäsittelytoimikunta

2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 2. Kartoitusmenetelmä 3. Tarvikeryhmät 4. Kyselyyn osallistuneiden yritysten perustietoja 4.1. Tarviketukkukaupat 4.2. Tiedonkäsittelylaitteiden maahantuojat ja huoltoyritykset 4.3. Tiedonkäsittelyn palveluyritykset 5. Tallennustarvikkeet 5.1. Muistipiirit 5.2. Kovalevyt 5.3. Magneettinauhat 5.4. Levykkeet 5.5. CD-R/RW tallenteet 5.6. DVD-R/RW tallenteet 5.7. ID-kortit 5.8. Yhteenveto 6. Tulostustarvikkeet 6.1. Mustekasetit 6.2. Värijauhekasetit, henkilökohtaiset tulostimet 6.3. Värijauhekasetit, verkkotulostimet 6.4. Värijauhekasetit, monitoimitulostimet 6.5. Värijauhekasetit, massatulostimet 6.6. Värinauhat 6.7. Yhteenveto 7. Lomakkeet 7.1. Perinteiset lomakkeet 7.2. Viivakooditarralomakkeet 7.3. Tarralomakkeet 7.4. Yhteenveto 8. Palveluoperaattoreiden vastuut asiakkaiden atk-tarvikkeista 9. Huoltovarmuuden yleisarvio 10. Toimenpidesuosituksia

3 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS) tietojärjestelmäjaoston tiedonkäsittelytoimikunta asetti keväällä 2002 työryhmän selvittämään yhteiskunnan haavoittuvuutta tiedonkäsittelytoimintaan liittyvien tarvikkeiden osalta. Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Seppo Sauvala Huoltovarmuuskeskuksesta sekä jäseniksi Reino Mörsky IBM:ltä ja Sami Näykki Hanselista. Edellinen vastaava selvitys Atk-tarvikkeiden huoltovarmuus tehtiin vuonna 1998, johon soveltuvin osin perustuen myös tämä selvitys suunniteltiin ja toteutettiin. Tavoitteena oli kartoittaa huoltovarmuuden kannalta kriittiset tiedonkäsittelyn tarvikkeet, verrata nykytilannetta vuonna 1998 arvioituun tilanteeseen sekä esittää ajatuksia ja näkökulmia havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Tiedonkäsittelyn tarvikkeiksi määriteltiin kulutustarvikkeet, joita tarvitaan tietojärjestelmiä käytettäessä. Tiedonkäsittelylaitteiden ja -järjestelmien varaosia ei tähän selvitykseen otettu mukaan. Projekti käynnistettiin keväällä Projektin loppuraportti julkistettiin marraskuussa samana vuonna 2. Kartoitusmenetelmä Kartoitus tehtiin kirjekyselynä, joka lähetettiin 37 yritykselle. Kysely lähetettiin organisaatioille, jotka toimivat tarviketukkukaupan, tiedonkäsittelyn laitteiden maahantuonnin sekä huollon ja tiedonkäsittelyn palveluliiketoiminnan alueilla. Kyselylomake oli laadittu niin, että esitetyille kysymyksille oli etukäteen laadittu valmiit vastausvaihtoehdot. Myös vapaalle kommentoinnille oli varattu mahdollisuus. Lomakkeen suunnittelussa keskityttiin mahdollisimman yksiselitteisiin kysymyksiin ja lomakkeen selkeyteen. Lomake postitettiin valittujen yrityksien toimitusjohtajille. 1/ 11

4 3. Tarvikeryhmät Selvitykseen mukaan otetut tarvikeryhmät oli jaettu kolmeen eri luokkaan; tallennus- ja tulostustarvikkeisiin sekä lomakkeisiin. Tallennustarvikkeet muodostuivat muistipiireistä, kovalevyistä, magneettinauhoista, levykkeistä, optisista CD R/RW- ja DVD-R/RW-levyistä sekä muisti- ja älykorteista. Tulostustarvikkeissa mukana olivat muste- sekä värijauhekasetit erilaisissa käyttöympäristöissä. Tulostustarvikkeet jaoteltiin kyselyssä tulostintyypin mukaan. Niitä olivat henkilökohtaiset -, verkko-, monitoimi- sekä massatulostimet. Lomakeryhmän kyselyssä mukana olivat tarra- ja viivakooditarralomakkeiden lisäksi myös perinteiset lomakkeet. 4. Kyselyyn osallistuneiden yritysten perustietoja Kysely lähetettiin 37 yritykselle ja vastaukset saatiin 22 yritykseltä. Organisaatiot oli jaoteltu kolmeen toimialaan; tarviketukkukauppaan, tiedonkäsittelyn laitteiden maahantuojiin ja huoltoyrityksiin sekä tiedonkäsittelyn palveluyrityksiin. Vastausprosentti oli 59 %. Vastaukset saatiin 10 tarviketukkukaupalta, 11 laitemaahantuojalta/huoltoyritykseltä sekä seitsemältä tiedonkäsittelyn palveluyritykseltä. Eräillä yrityksillä oli toimintaa kahdella tai kolmella eri toimialalla, josta syystä tuloksiin vaikuttavien vastausten lukumäärä on tässä raportissa suurempi kuin selvitykseen vastanneiden yritysten lukumäärä. Selvitykseen osallistuneiden yritysten nimiä ei tässä raportissa julkaista. 4.1 Tarviketukkukaupat Suuria yli 90 m liikevaihdon yrityksiä oli neljä ja loput olivat edellisiin verrattuna suhteellisen pieniä yrityksiä, joiden liikevaihdon keskiarvo oli noin 10 m. Tämän selvityksen mukaisesti neljän suurimman tarviketukkukaupan osuus markkinoista on yli 90 %. Vaikka selvitys ei kokonaan tarviketukkukaupan sektoria kata ja eräiden yritysten liikevaihdosta ei ole erotettu tarvikekaupan osuutta antaa selvitys kuitenkin selkeän osoituksen markkinoiden tilanteesta. Muutama suuri yritys dominoi tiedonkäsittelyn tarvikkeiden tuontia ja kauppaa. 4.2 Tiedonkäsittelylaitteiden maahantuojat ja huoltoyritykset Tässä ryhmässä oli edustettuina laitemaahantuojien osalta pääasiassa suuria alalla kauan toimineita yrityksiä, joilla on myös omiin järjestelmiinsä kohdistuvaa huoltotoimintaa. Laitemaahantuojien lukumäärä on viime vuosina vähentyneet johtuen alalla tapahtuneis- 2/ 11

5 ta fuusioista, ja niiden osuus tarvikekaupassa on vähentynyt merkittävästi verrattuna esim luvun lopun tilanteeseen. Syynä on yritysten keskittyminen vain ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen. 4.3 Tiedonkäsittelyn palveluyritykset Palveluoperaattoreista vastauksen antoivat lähes kaikki merkittävimmät kotimaiset alan toimijat. Tältä osin voidaan kyselyn tulosta pitää maamme koko tiedonkäsittelyn palveluliiketoimintaa koskevana. 5. Tallennustarvikkeet Kyselylomakkeessa pyydettiin yrityksiä ilmoittamaan, mikä on heidän tuotevalikoimissaan olevien atk-tarvikkeiden omien kotimaisten varastojen riittävyys normaalikysynnällä? Riittävyys pyydettiin ilmoittamaan tuoteryhmäkohtaisesti myydyimpien tuotteiden osalta painotettuna keskiarvona. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan tuotteiden valmistusmaa sekä välivarastopaikka, mistä tuotteet toimitetaan Suomeen. Tähän kysymykseen vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti tiedonkäsittelyn tarvikkeiden maahantuojia. Joidenkin tuotteiden osalta saatiin vastauksia myös laitteiden maahantuojilta. Seuraava kaavio esittää vastauksen antaneiden yritysten varastotilannetta normaalikysynnällä. Yritysten lukumäärä ja tallennustarvikkeiden kotimaisten varastojen riittävyys Yritysten lukumäärä Ei varastoja Suomessa 1 kk 2-3 kk kk Muistipiirit Kovalevyt Magneettinauhat Levykkeet CD-R/RW-tallenteet DVD-R/RW-tallenteet ID-kortit Kotimaiset varastot 1. Tallennustarvikkeiden riittävyys 3/ 11

6 5.1 Muistipiirit Vastaukset muistipiirien osalta saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yritystä ilmoitti varastoissaan olevan tuotteita enintään 1 kk:n kulutusta vastaavan määrän. Yhdellä yrityksistä oli enintään 2-3 kk:n kulutuksen kattava määrä tuotteita paikallisessa varastossaan. Muistipiirien valmistajayritykset sijaitsivat pääosin Aasiassa. Taiwan, Korea ja Hong Kong mainittiin yleisimmin valmistajayritysten sijaintipaikkoina. Välivarastoja oli Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Belgiassa. 5.2 Kovalevyt Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yritystä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja yhdellä yrityksistä oli enintään 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Kovalevyjen valmistajat sijaitsivat pääosin Aasiassa. Taiwan, Korea ja Singapore mainittiin yleisimmin yritysten sijaintipaikkoina. Välivarastoja oli Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Belgiassa. 5.3 Magneettinauhat Vastaukset saatiin viideltä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Yksi yritys ilmoitti tuotteita olevan enintään 1 kk:n ja kolmella yrityksellä oli 2 3 kk:n kulutusta vastaavat määrät magneettinauhoja paikallisissa varastoissaan. Tuottajayritykset sijaitsivat USA:ssa, Saksassa ja Kiinassa. Välivarastointia oli vain kahdessa Euroopan maassa, Ruotsissa ja Belgiassa. 5.4 Levykkeet Vastaukset saatiin kuudelta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Kolme yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuottajayritykset sijaitsivat Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa sekä Aasiassa. Välivarastointia oli kahdessa Euroopan maassa, Ruotsissa ja Belgiassa. 5.5 CD-R/RW tallenteet Vastaukset saatiin seitsemältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Yksi yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja lopuilla viidellä yrityksistä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. 4/ 11

7 Tuottajayrityksiä oli Koreassa, Taiwanissa, Saksassa ja Belgiassa sekä välivarastoja Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. 5.6 DVD-R/RW tallenteet Vastaukset saatiin kuudelta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Kolme yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuottajayrityksiä sijaitsi Koreassa, Taiwanissa, Saksassa ja Hollannissa. Välivarastointia oli Ruotsissa, Belgiassa ja Hollannissa. 5.7 ID-kortit Vastauksen antoi kaksi yritystä, joilla oli 1 kk:n ja 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuottajayrityksiä oli lukuisia sijoittuen pääasiassa Kauko-Itään. Tuotteiden välivarastoja oli Ruotsissa ja Saksassa. 5.8 Yhteenveto Tukkukaupat ja tarvikkeiden maahantuojayritykset ovat joutuneet optimoimaan toimintansa koska, kilpailutilanne markkinoilla sekä nopeat tuotesukupolvien muutossyklit aiheuttavat nopeasti epäkurantiksi muuttuvia varastotuotteita. Tarvikkeiden valmistajien normaalitilanteen tuotantokyky ja logististen järjestelmien tehokkuus ovat mahdollistaneet paikallisten toimittajien optimoimaan paikalliset varastonsa erittäin pieniksi. Joissakin tapauksissa varastoja ei ole Suomessa lainkaan vaan toimitukset tulevat suoraan suuremmista välivarastointipaikoista, jotka yleisimmin sijaitsevat Ruotsissa tai Keski-Euroopassa. Mitään suuria ongelmia valmistusmaissa ei voi tapahtua ilman, että se ei näkyisi tuotteiden niukkuutena markkinoilla ja samalla niiden hinnoissa. Taiwanissa vuonna 2000 tapahtunut voimakas maanjäristys aiheutti välittömästi hintapiikin muistipiirien markkinoilla ja joitakin viikkoja kestävän pulan tuotteista ja muista Taiwanissa valmistettavista elektroniikan komponenteista. Välivarastointipaikat sijaitsevat EU-maissa, jolloin toimitaan ns. sisämarkkinoilla, joten mahdolliset boikotit maatamme kohtaan eivät liene kovin todennäköisiä. Välivarastojen toimituskapasiteetit em. tuotteiden osalta ovat tuskin sen suurempia kuin paikallistenkaan varastojen, joten valmistusmaiden häiriöt näkyvät verrattain pian tuotteiden niukkuutena markkinoilla ja hintojen nousuna. 5/ 11

8 6. Tulostustarvikkeet Tulostustarvikkeet olivat muste- tai jauhekasetteja sekä värinauhoja. Alla olevassa kuvassa on esitetty kotimaisten varastojen riittävyys normaalikysynnällä. Kotimaiset Kotimaiset varastot varastot 2. Tulostustarvikkeiden riittävyys 6.1 Mustekasetit Vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti heillä olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.2 Värijauhekasetit, henkilökohtaiset tulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kuukauden kulutusta vastaavat määrät tuotteita varastoissaan. Yksi yritys ilmoitti varastoissaan olevan 12 kk:n kulutusta vastaavan määrän tuotteita. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6/ 11

9 6.3 Värijauhekasetit, verkkotulostimet Vastaukset saatiin kymmeneltä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kolmella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kuukauden kulutusta vastaavat määrät tuotteita. Yhdellä yrityksellä oli 12 kuukauden kulutusta vastaava määrä tuotteita paikallisessa varastossaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.4 Värijauhekasetit, monitoimitulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista yhdellä ei ollut varastoja Suomessa. Viisi yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n ja lopuilla kolmella yrityksellä oli 2-3 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli useissa Euroopan maissa. 6.5 Värijauhekasetit, massatulostimet Vastaukset saatiin yhdeksältä yritykseltä, joista kahdella ei ollut varastoja Suomessa. Neljä yrityksistä ilmoitti varastoissaan olevan enintään 1 kk:n, kahdella yrityksellä oli 2-3 kk:n ja yhdellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Tuotteiden valmistajia on verrattain paljon sijoittuen maantieteellisesti ympäri maailmaa. Välivarastoja oli Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. 6.6 Värinauhat Ainostaan yksi yritys ilmoitti toimittavansa maahan värinauhoja. Paikallisessa varastossa on 2-3 kk:n kulutusta vastaava määrä värinauhoja. Värinauhoja käyttäviä matriisi- ja erikoiskirjoittimia todennäköisesti käytetään vain tietyissä erikoissovelluksissa, josta johtuen markkinat ovat verrattain pienet. 6.7 Yhteenveto Tallennustarvikkeisiin verrattuna on maahantuojilla ja tukkukaupoilla pienemmät paikalliset varastot kirjoitintarvikkeissa. Tämä voi johtua siitä, että kirjoittimissa on nopeampi tuotesykli sekä erilaisia kirjoittimia ja niiden versioita on niin paljon, että ei ole mahdollisuuksia pitää suurempia varastoja. 7/ 11

10 7. Lomakkeet Yritysten lukumäärä ja lomakkeiden kotimaisten varastojen riittävyys Yritysten lukumäärä Lomakkeet Viivakooditarralomakeet Tarralomakkeet 1 kk 2-3 kk 4-6 kk kk Kotimaiset Kotimaiset varastot varastot 3. Lomakkeiden riittävyys 7.1 Lomakkeet Perinteisten painettujen lomakkeiden osalta vastaukset saatiin neljältä yritykseltä. Joista yhdellä oli enintään 1 kk:n, kahdella oli 2-3 kk:n ja yhdellä yrityksellä 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Valmistus tapahtuu pääosin Suomessa, mutta myös tuontia on jonkin verran. 7.2 Viivakooditarralomakkeet Viivakooditarralomakkeiden osalta vastaukset saatiin kolmelta yritykseltä. Joilla oli enintään 1 kk:n, 2-3 kk:n ja 12 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. Valmistusta on saatujen vastausten mukaan Suomessa ja Englannissa. 7.3 Tarralomakkeet Tarralomakkeiden osalta vastaukset saatiin kolmelta yritykseltä. Joista kahdella oli enintään 1 kk:n ja yhdellä yrityksellä 4-6 kk:n kulutusta vastaavat määrät tuotteita paikallisissa varastoissaan. 8/ 11

11 Valmistusmaiksi ilmoitettiin Suomi, Englanti ja Saksa. 7.4 Yhteenveto Perinteinen lomaketuotanto on menossa pääasiassa pelkistettyyn tilaus, tuotanto, toimitus toimintamalliin. Tästä oli osoituksena eräät kommentit vastauksissa. Valmistus tapahtuu pääosin kotimaassa, joten tuotannon omavaraisuus on näiden tuotteiden osalta hyvä. Viivakooditarralomakkeita käytetään kaupan- ja logistiikan järjestelmissä. Niiden kysyntä on tasaista ja normaaliaikoina ennustettavaa. Viivakooditarra- ja tarralomakkeiden tilapäistä niukkuutta todennäköisesti esiintyy syystä tai toisesta syntyvien kysyntäpiikkien aikana. Tilannetta kuitenkin helpottaa kotimaassa tapahtuva valmistus. 8. Palveluoperaattoreiden vastuut asiakkaiden atk-tarvikkeista Tiedonkäsittelyn palveluoperaattoreista vastaukset saatiin kahdeksalta yritykseltä. Palveluoperaattoreille esitettiin kolme kysymystä. Ensimmäisessä kysyttiin onko palveluoperaattorilla sopimusvastuu asiakkaidensa tiedon-käsittelyn tarvikkeiden toimituksista. Kysymyksessä ei eritelty tarvikkeita. Vastausta pyydettiin prosenttilukuna asiakaskannasta. Viidellä operaattorilla ei ollut sopimusta tarviketoimituksista asiakkailleen. Lopuilla kolmella yrityksellä vastuu tarviketoimituksista oli 20%, 40% ja 80% asiakaskannastaan. Viimeinen luku ei todennäköisesti pidä paikkaansa vaan kysymyksessä on luultavammin virheellinen kysymyksen tulkinta. Toisessa kysymyksessä pyydettiin tietoa kuinka monen edellisen kysymyksen sopimusasiakkaan kanssa on sopimusehto myös mahdollisten kriisitilanteiden varalle. Vastaukset olivat ennakko-odotusten mukaisia. Yhdelläkään palveluoperaattorilla ei ollut sopimusehtoa tarviketoimituksista kriisitilanteissa. Kolmantena kysymyksenä pyydettiin arviota palveluoperaattorin kyvystä ylläpitää sopimusasiakkaidensa tiedonkäsittely-ympäristöjä kyselyssä eriteltyjen tiedonkäsittelyn tarvikkeiden osalta. Yhdelläkään yrityksellä ei ollut valmiuksia tämänkaltaiseen toimintaan. Eräs palveluoperaattori antoi omaan toimintaansa kohdistuvan arvion tiedonkäsittelyn tarvikkeiden riittävyydestä. Magneettinauhoja yrityksellä on 7-9 kk:n, levykkeitä ja CD- R/RW-tallenteita 2-3 kk:n, tulostimien muste- ja jauhekasetteja 4-6 kk:n ja lomakkeita sekä tarralomakkeita 2-4 kk:n kulutusta vastaavat määrät. Kyseisen yrityksen toimintavalmius on tältä osin keskimääristä parempi selvityksessä ilmoitettujen paikallisten varastojen tuotemääriin verrattuna. 9/ 11

12 Tämä ei kuitenkaan palvelutuottajan ja asiakkaan kokonaistilannetta paranna jos asiakkaan tilanne on tarvikkeiden riittävyyden suhteen ei ole vähintään yhtä hyvä kuin palvelutuottajalla. 9. Huoltovarmuuden yleisarvio Tiedonkäsittelyn ulkoistaminen on selvästi jättänyt atk-tarvikkeet asiakasyritysten ja järjestelmien loppukäyttäjien omalle vastuulle. Normaaliaikana kun selviä toimintaa rajoittavia tai keskeyttäviä uhkia ei ole näkyvissä paikalliset tarvikkeiden maahantuojat eivät pidä varastoissaan kuin minimimäärän tuotteita. Logistiset järjestelmät ja tuottajayritysten tehokkuus ja joustava tuotantokapasiteetti ovat mahdollistaneet jatkuvan (rullaavan) varastojen täydennyksen paikallisen jakeluyrityksen oman arvion ja toimintatapansa mukaisesti. Paikallisten toimijoiden omat materiaalijärjestelmät, jotka on integroitu valmistajien järjestelmiin mahdollistavat tuotekohtaiset automaattitilaukset suoraan valmistajilta paikallisen varastotilanteen ja järjestelmään rakennetun kulutusennustejärjestelmän mukaisesti. Tämä toimintatapa on tehokas, vähentää epäkurantteja tuotteita toimittajan varastossa sekä minimoi varastoon sitoutuneen pääoman. Tiettyjen tarvikkeiden osalta valmistus on keskittynyt Aasiaan. Kriisitilanteet siellä vaikuttavat todennäköisesti näiden tuotteiden hintoihin ja saatavuuteen Euroopan välivarastoinnista huolimatta. Vaikkakin välivarastot sijaitsevat nykyisin vakaassa Keski- Euroopassa ei näiden varastojen kapasiteetti ole tiettävästi mitoitettu valmistajamaiden pitkille tuotantokeskeytyksille. Toisaalta kansainvälinen talous on verrattain joustavaa. Tuottajayrityksillä on toimintaa monissa maissa ympäri maailmaa. Korvaavia tuotantoyksikköjä voidaan nopeasti perustaa muihin maanosiin ja maihin. Suomen kannalta tilanne on silti ongelmallinen. Tavaratoimitukset saadaan maahan lentoteitse Keski-Euroopan maista muutamassa tunnissa, joten kriisitilanteet joissa kuljetukset Ruotsista ja Keski-Euroopasta vielä toimivat eivät ole tässä valossa hankalia. Siinä tapauksessa, että kuljetukset eivät toimi tai kuljetuskapasiteettia on käytössä niukasti on perusteltu vaara, että jotkin tiedonkäsittelyn tarvikkeet loppuvat koska omaa valmistusta lomaketuotantoa lukuunottamatta ei ole. Värijauhekasettien uudelleenkierrätystä harjoitetaan jo Suomessa mutta sen tuotantomäärät ovat verrattain pieniä eikä sillä pystytä kriisitilanteessa ratkaisemaan koko maahan syntyvää niukkuutta koska värijauhemateriaali on myös tuontitavaraa. Edelliseen tiedonkäsittelyn tarvikkeiden huoltovarmuusselvitykseen verrattuna huoltovarmuuden tasossa ei vaikuta tapahtuneen parannusta. Oletettavasti tilanne on joidenkin tuotteiden osalta huonontunut. Numeropohjaista vertailua ei voitu tässä yhteydessä tehdä, koska edellisessä raportissa ei ollut esitetty numeropohjaisia arvioita kotimaisten tarvikevarastojen riittävyydestä. 10/ 11

13 10. Toimenpidesuosituksia Yritystasolla voidaan varautua esimerkiksi määrittämällä ja standardisoimalla yritysten kirjoitinvalikoima sellaiseksi, että käytössä on vain muutamia kirjoitintyyppejä. Tällöin yritykset voivat itse varautua kohtuullisilla kustannuksilla koska tarvikevalikoima pysyy suppeana ja tarvikevaraston kiertonopeus normaalitilanteessa nopeana. Samaa toimintatapaa voidaan soveltuvasti käyttää myös muihin tiedonkäsittelyalan tarvikkeisiin. Yritysten valmiuspäälliköille tulisi tiedottaa tiedonkäsittelyn tarvikkeiden merkityksestä kriisiajan toiminnan kannalta. Heidän tulisi ottaa asia huomioon oman yrityksensä valmiussuunnittelussa, tiedostaa asian merkitys ja myös informoida asiasta yrityksen ylimmälle johdolle sekä tarvikkeiden hankinnoista vastuussa oleville henkilöille. Tiedonkäsittelyn palveluyritykset voisivat selvittää asiakkaidensa kiinnostuksen tarvikkeiden huoltovarmuuden parantamisesta ja tehdä kriittisimmistä tarvikkeista maahantuojien ja asiakkaiden kanssa yhteiskäyttöisiä paikallisia varastoja. Toiminta voisi perustua asiakkaiden ennustamiin tarvikemääriin ja/tai pitempiaikaisiin hankintasopimuksiin maahantuojien kanssa. Asian käytännön järjestäminen edellyttää yrityksiltä oman huoltovarmuus- ja haavoittuvuusanalyysin tekoa sekä myös taloudellisia panostuksia. 11/ 11

14 Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys Tätä julkaisua voi tilata osoitteesta: Huoltovarmuuskeskus Pohjoinen Makasiinikatu 7 A Helsinki Puh. (09) Helsinki 2003

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa

Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Kivihiilen rooli huoltovarmuudessa Hiilitieto ry:n seminaari 11.2.2009 M Jauhiainen HVK PowerPoint template A4 11.2.2009 1 Kivihiilen käyttö milj. t Lähde Tilastokeskus HVK PowerPoint template A4 11.2.2009

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti

Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti Lehdistötiedote 23.1.2012 Suomalaiset PK-yritykset varmuuskopioivat laiskasti Kolmannes suomalaisista PK-yrityksistä on menettänyt yrityksen tiedostoja hajonneen kovalevyn takia. Vain joka viides yrityksistä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Näin rakensimme kansainvälisen kommunikaatioympäristön. Markus Vartiainen, Business Unit Executive, Fujitsu

Näin rakensimme kansainvälisen kommunikaatioympäristön. Markus Vartiainen, Business Unit Executive, Fujitsu Näin rakensimme kansainvälisen kommunikaatioympäristön Markus Vartiainen, Business Unit Executive, Fujitsu Lähtötilanne Suomalainen, kansainvälinen yritys Yksi toimialansa suurimmista Tehnyt alalla useita

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Kulutus ja täydennys synkronissa

Kulutus ja täydennys synkronissa Kulutus ja täydennys synkronissa 11.4.2013 Tuula Löytty Pidentää läpimenoaikoja Aiheuttaa kuljettamista ja siirtelyä Vaatii tilaa Sitoo pääomia Tuotteiden arvo ei kasva 2 1 Koneiden ja laitteiden varaosat

Lisätiedot

Jalkineiden vienti ja tuonti. Toukokuu 2017

Jalkineiden vienti ja tuonti. Toukokuu 2017 Jalkineiden vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Jalkineiden vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Vaatteiden vienti ja tuonti

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen Elintarvikehuoltosektorin poolit Alkutuotanto pooli Kauppa- ja jakelupooli Elintarviketeollisuuspooli KOVAtoimikunta 14 aluetta Toimikunta

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien hintayhteenveto

Aurinkoenergiajärjestelmien hintayhteenveto Aurinkoenergiajärjestelmien hintayhteenveto v. 1.0 21.12.2014 Markku Tahkokorpi 1 JOHDANTO Finsolar-hankkeen osana on marras-joulukuussa 2014 selvitetty aurinkosähkö- ja aurinkolämpölaitteistojen toteutuneita

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa?

Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Suomenlinna 19.11. 2007 Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa? Risto Seppälä Suomen metsäsektorin tähänastiset kulmakivet Tuotteiden kysynnän kasvu lähimarkkinoilla

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien hintayhteenveto

Aurinkoenergiajärjestelmien hintayhteenveto Aurinkoenergiajärjestelmien hintayhteenveto v. 1.2 11.3.2015 Markku Tahkokorpi 1 JOHDANTO Finsolar-hankkeen osana on marras-joulukuussa 2014 selvitetty aurinkosähkölaitteistojen toteutuneita hintatasoja

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Johtaja Robert Blumberg 1. Autoteollisuus ja markkinat 2. Valmet Automotive muuttuvassa ympäristössä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) 1 Sisältö Viljan hintaan vaikuttavia tekijöitä Mitä seurata markkinoilla?

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN KASVUMAHDOLLISUUKSIIN Mikko Martikainen Selvitys Palvelutyönantajien jäsenyritysten näkemyksistä työntekijän tuloverotuksen, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

Taivaannaulan jäsenkysely 2013

Taivaannaulan jäsenkysely 2013 Taivaannaulan jäsenkysely 2013 Taivaannaulan toiminta on mahdollisimman avointa. Tämän takia uusi hallitus kartoitti ensimmäisen kerran jäsenistön kantoja yhdistyksen toimintaan. Toteutus Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Missä arvo syntyy 2.0?

Missä arvo syntyy 2.0? Missä arvo syntyy 2.0? Kuka luo arvon? Missä maissa arvo syntyy? Missä työtehtävissä arvo syntyy? 11.11.2011 Globalisaation muutos Kansallisista klustereista tullut globaaleja arvoverkostoja. Toiminnot

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti Toukokuu 2017 Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Tekstiilin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Kiitos, että osallistutte Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantaman valtakunnallisen logistiikkaselvityksen (LOG4) tekemiseen!

Kiitos, että osallistutte Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantaman valtakunnallisen logistiikkaselvityksen (LOG4) tekemiseen! Hyvä vastaaja, Kiitos, että osallistutte Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantaman valtakunnallisen logistiikkaselvityksen (LOG4) tekemiseen! Toimitamme kaikille lomakkeen täyttäneille kesäkuussa

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot