Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana"

Transkriptio

1 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Yleistä RFID-tagit LEP (light emitting polymer) Värisuotimet TFT (thin film transistor) Mikko Nuutinen /

2 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Monet perinteiset valmistusmenetelmät massatuotantoon liian kalliita tai monimutkaisia Painamalla valmistettujen komponenttien suorituskyky ei yleensä vastaa perinteisin menetelmin valmistettujen komponenttien suorituskykyä Painamalla valmistettujen komponenttien päämäärä on avata uusia sovellusalueita (esim. kertakäyttötuotteet) Perusjatus: funktionaalisesta materiaalista valmistetaan muste, joka pystytään siirtämään luotettavasti halutun rakenteen muotoon siten, että materiaalin funktionaalisuus säilyy GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

3 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Korvaamalla elektroniikan valmistuksessa normaalisti käytetty pii johdepolymeereillä tai metallipartikkeleilla voidaan valmistaa painatusteknisesti muun muassa: passiivikomponentteja johtimia sensoreita, joiden sähköinen vaste muuttuu olosuhteiden muuttuessa RFID-antenneita Optiikan painamalla valmistettavia sovelluksia ovat muun muassa mikrolinssimatriisit valosuotimet Lisäksi osia OLED- ja LCD-näytöistä voidaan valmistaa painamalla valoa emittoivia tai johtavia polymeerejä GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

4 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Perinteiset painomenetelmät soveltuvat komponenttien massatuotantoon komponenteilla on kuitenkin aina sama toiminnallisuus vaatimuksena lisäksi tasainen alusta (esim. muovikalvo tai paperi) Perinteisistä painomenetelmistä silkkipaino on ollut suurimman kiinnostuksen kohteena Mustesuihku soveltuu pienten sarjojen ja yksittäiskappaleiden valmistukseen tasainen tai epätasainen alusta (kontaktiton menetelmä) mustetta säästävä menetelmä, mikä tärkeää elektroniikan ja optiikan komponenttien valmistuksessa (käytetyt musteet erityisen kalliita) Pietsosähköistä tekniikkaa pidetään sopivimpana, koska muste altistuu vain akustiselle paineelle Termisessä tekniikassa muste lämpenee jopa 300 C:een pisaranmuodostuksen aikana, joka saattaa vahingoittaa funktionaalisia komponentteja Jatkuvaan tekniikkaan perustuvissa mustesuihkutekniikoissa musteen kierrätys vaatii suuria mustemääriä Lisäksi kierätys saattaa tuoda musteeseen epäpuhtauksia GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

5 Nanopartikkelimusteet Muste sisältää nanopartikkeleita, jotka koostuvat metallisesta ytimestä sekä eristävästä polymeerikuoresta Tulostuksen jälkeen nestefaasi haihtuu Lämpötilaa kohottamalla myös polymeerikuori sulaa tai haihtuu ja metalliytimet pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa ja syntyy johtava rakenne GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

6 Polymeerit Eristäviä, puolijohtavia tai johtavia ominaisuuksia riippuen kemiallisesta luonteesta Liuosfaasiprosessoitavuus mahdollistaa painamisen Kevyitä, kestäviä rasitukselle ja taivutukselle, mahdollista painaa suurellekin pinta-alalle Verrattuna esimerkiksi piihin rajallinen varauksenkuljetuksen suorituskyky Mikko Nuutinen /

7 Painettu RFID-tagi RFID (Radio Frequency Identification Device) Tiedon keräys- ja siirtotekniikka Informaatio siirtyy radiotaajuusaalloilla Painettu sähköinen koodi (vrt. painettu optinen koodi) Koostuu mikrosirusta sekä antennista Passiivinen (virta lukijalta) tai aktiivinen (oma virtalähde) Passiivisen tagin lähetysetäisyys 0.5 m Tiedonsiirtotaajuudet: 125 khz, MHz, 869 MHz (915 MHz USA) tai 2.45 GHz Optisiin painettuihin koodeihin nähden tagit voivat sisältää huomattavasta enemmän informaatiota Sovellettavuutta saattaa rajoittaa radioaaltojen heijastuminen metallista ja absorboituminen veteen Mikko Nuutinen /

8 Painettu RFID-tagi Tulevaisuuden ruokakauppa, kenkäkauppa, jääkaappi (?) Kertakäyttötuotteeseen liitetty tagi edellyttää matalia valmistuskustannuksia: 1-2 senttiä (tällä hetkellä senttiä) Mikko Nuutinen /

9 Painettu RFID-tagi Perinteisesti antenni on metallikela tai syövytetty metallikalvo Antennit mahdollista valmistaa myös painamalla jollakin johtavalla musteella Painetun antennin edut: edullisia, pieni materiaalihukka, mahdollista valmistaa korkeilla nopeuksilla, voidaan painaa paperille Periaatteessa mitä tahansa painomenetelmää voidaan soveltaa, mutta silkkipaino ja mustesuihku tällä hetkellä yleisimmät Ongelmia: silkkipainolla ei saavuteta korkeaa resoluutiota, mustesuihku tuottaa sateliitteja, kumpikaan ei sovellu massatuotantoon * ** *http://www.barcode-solutions.com/images/rfid/rfid-tag-1.jpg **http://www2.dupont.com/mcm/en_us/assets/downloads/pdf/ask.pdf Mikko Nuutinen /

10 Painettu siruton RFID-tagi CrossID:n siruton RFID-systeemi tai hands-free viivakoodi Perustuu magneettisuusasteeltaan vaihtelevien nanometristen kemikaalipartikkelien painamiseen tai upottamiseen paperille Lukija emittoi sähkömagneettista säteilyä, jota partikkelit resonoivat ja emittoivat tiettyä partikkelikohtaista radiotaajuutta Maksimilukuetäisyys ~ 3 m ilman näköyhteysvaatimusta Kehitetyssä systeemissä mahdollista 70 erin kemikaalin käyttö esim. seos sisältää ainoastaan kemikaaleja A ja C upotettu tai koodattu binaarijono olisi 101 (+ 67 nollaa) Vastaavasti kuten normaaleilla RFID-tageilla ympäristö rajoittaa käyttöä ympäristössä oleva metalli heijastaa ja vesi absorboi radiotaajuuksia Mikko Nuutinen /

11 Painettu näyttö Tulevaisuuden visio voisi olla se, että koko näyttö valmistetaan painamalla ja ns. rullalta-rullalle-prosessilla Edellytyksenä, että kaikki komponentit voidaan valmistaa painamalla funktionaalisella musteella Lisäksi käytetyn alustan tulee olla taipuisa, kuten paperi tai muovi Mikko Nuutinen /

12 OLED-näytöt OLED (Organic Light Emitting Diode) -näyttöjä pidetään lupaavana teknologiana LCD- ja plasmanäyttöjen korvaajaksi OLED-näyttöjen ominaisuuksia korkea huippukirkkaus, matala mustataso, nopea vasteaika, laaja katselukulma... lisäksi erittäin ohuita (< 2 mm) ja vähävirtaisia... Valoa emittoiviin, tulostettaviin polymeereihin perustuvaa tutkimusta on tehnyt ainakin: Cambridge Display Technology, Casio, Dupont Displays, Philips, Samsung Electronics, Samsung SDI, Seiko Epson, Toshiba... Tällä hetkellä OLED-tekniikkaan perustuvia näyttöjä esim. kännyköissä ja digitaalikameroissa Ennusteen mukaan fyysisesti suuremmat näytöt markkinoille vuonna (SID 2004) Samsung SGH-E700A Kodak EasyShare LS633 (OLED-näyttö) Mikko Nuutinen /

13 OLED-näytöt OLED-näyttöjä kahden tyyppisiä (jako perustuen materiaalien molekyylikokoon) Pienmolekyyli-OLED (Small Molecule Organic Light Emitting Diodes, SMOLED) Polymeeri-OLED (Light-Emitting Polymers, LEP) SMOLED-näyttö valmistetaan tyhjiöhöyrystyksellä LEP-näyttö mahdollista valmistaa standardeilla liuospäällystysmenetelmillä, kuten mustesuihkutulostuksella Liuospäällystys vs. höyrystys höyrystys: pitkä ja monimutkainen valmistusprosessi, tehoton energian ja materiaalin käyttö liuospäällystys: valmistuskoneet fyysisti pienempiä ( energian kulutus pienempi), tehokas materiaalin käyttö, nopeus lisäksi liuospäällystysmenetelmällä mahdollista valmistaa täysvärillinen LEP-näyttö Mikko Nuutinen /

14 LEP-näytöt Valoa emittoivat polymeerit ovat johtavia polymeerejä, jotka emittoivat valoa kytkettäessä pieniä jännitteitä LEP-näytön perusrakenne: aukkojen syöttö/siirtokerros (ei-emissiivinen johtava polymeeri) elektronien syöttö/siirtokerros eli emissiivinen kerros Soluun johdetaan sopiva jännite, aukot (+) ja elektronit (-) yhdistyvät emittoiden valoa (EL-ilmiö) 1. läpinäkyvä alusta (esim. lasi) 2. läpinäkyvä anodi (ITO, indiumtinaoksidi) 3. ei-emissiivinen aukkojen syöttö/siirtokerros (PEDOT:PSS) 4. emissiivinen polymeerikerros 5. metallinen katodi (esim. alumiini, kalsium, barium tai hopea) IS&T s NIP18, s Mikko Nuutinen /

15 LEP-näytöt LEP-näyttöjen painaminen mahdollista eri painomenetelmillä Esim. silkkipainotekniikka Mustesuihkutekniikka kuitenkin kehittynein Erityisesti Pietsosähköinen tekniikka soveltuu hyvin, koska mustetta ei kuumenneta, mikä voisi aiheuttaa haitallisia muutoksia johdepolymeereihin, mahdollistaa useiden erilaisten nesteiden tulostuksen syötetyn jännitteen aallon muotoa (voltage wave form) säätämällä Epäjatkuva tekniikka Mikko Nuutinen /

16 LEP-näytöt: tulostusprosessi TFT (thin film transistor) -alustan päälle lisätään polymeeriseinämät Alustan pinnan energiaominaisuuksia käsitellään, jotta muste saadaan johdettua oikeaan osapikseliin polymeeriseinämien pinta hydrofobiseksi alustan hydrofiilisyys säilytetään Tulostetaan aukkojen syöttö-/siirtokerros Tulostetaan elektronien syöttö-/siirtokerros eli emissiivinen kerros Lisätään katodi sekä taustamateriaali Mikko Nuutinen /

17 LEP-näytöt: tulostusprosessilta vaadittuja ominaisuuksia Musteelta vaadittuja ominaisuuksia suihkutettavuus tulostettujen kalvojen tasaisuus ei tuki suuttimia riittävä kuivumisnopeus Tuotetuilla mustepisaroilla tulisi olla vakiollinen massa sekä nopeus Tulostupäältä vaadittuja ominaisuuksia: Pisarakoko (drop size)» 10 pl mustepisaran laskettu halkaisija on noin 30 µm ja, kun se sijoitetaan 50 µm pikseliin jää (ainoastaan) +/-10 µm toleranssi (vastaavasti 5 pl toleranssi +/- 14 µm) Pisaran muoto (drop formation)» pisaroiden häntien (tails) ja sateliittien (satellites) eliminointi parantaa saantoa sekä näyttöjen laatua» pyöreät pisarat, minimaalisilla sateliiteilla täyttävät osapikselit ilman, että värit sekoittuvat SID 2003, s Mikko Nuutinen /

18 LEP-näytöt: tulostusprosessilta vaadittuja ominaisuuksia (...jatkoa) Tulostupäältä vaadittuja ominaisuuksia: Sijoitustarkkuus (positional accurate):» sijoitustarkkuuden mitta määrittyy suihkutuksen suoruudesta ja suihkun sijainnista alustaan nähden» tyypillisen toimistotulostimen pikselidensiteetti 4800 dpi (sijoitustarkkuus näin laskettuna olisi noin 5 µm)» eo. tarkkuus enemmän kuin riittävä täysvärillisen LEP-näytön valmistukseen (osapikselien koko > 50 µm)» haasteena kuitenkin tulostupäiden suuttinten sekä oikeiden osapikselien tarkka kohdistus vaatimuksena muutaman mikrometrin sijoitustarkkuus koko näyttöpinnan alueelle SID 2002, s Mikko Nuutinen /

19 Valoa emittoivat polymeerit: massatuotanto Philips kehittänyt massatuotantoon soveltuvan tulostusjärjestelmän Pietsosähköiseen mustesuihkutekniikka Philipsin ensimmäinen tuote tuli markkinoille vuonna 2002 (monokromaattinen näyttö partakoneessa) Tällä hetkellä panostus täysvärillisten näyttöjen tuotannossa Täysvärillisen näytön tuotantolinja: Neljä Spectran tulostuspäätä (256 suutinta / tulostuspää):» (tp-1) ei-emittoivan kerros (PEDOT)» (tp-2,-3,-4) punaista, vihreää ja sinistä valoa emittoivat kerrokset (RGB-LEP kerrokset) mahdollinen alusta 350 x 350 mm (gen. 2) ensimmäinen tuote 1 puhelimen (PM-) värinäyttö SID 2004, s Mikko Nuutinen /

20 Valoa emittoivat polymeerit: massatuotanto...philipsin järjestelmän jatkoa Philips määrittää tulostuksen suorituskyvyn kannalta kaksi pääparametria: pisarakoon yhtenäisyys suihkutuksen suoruus Philipsin määrittämä tulostuspäiden suorituskykytavoite massatuotannossa (gen 2 gen 3.5) Parametri 1mm stand-off (µm) pisaran nopeus (m/s) nopeuden yhtenäisyys (%) pisarakoko (pl) pisarakoon yhtenäisyys (%) maksimaalinen suihkutustaajuus (khz) Yhteensopivuus Gen 2, 130 ppi ± ±10 < 15 ±2 > 5 LEP, Pedot Gen 3.5, 200 ppi ±5 4 8 ±10 < 5 ±2 > 10 LEP, Pedot SID 2004, s Mikko Nuutinen /

21 Valoa emittoivat polymeerit: protolinja...philipsin järjestelmän jatkoa Tulostusjärjestelmän ideaa kehitetty ja demottu televisiosovelluksien suuntaan Järjestelmä mahdollistaa 24 alustalle tulostamisen Televisiosovelluksissa vaadittu pikselikoko suurempi, joten yksittäisen pikselin tulostamiseen voidaan käyttää useampaa suutinta Tulostinpään kulma sovitetaan alustaan nähden niin, että suuttimien välinen etäisyys sopii haluttuun pikselien väliseen etäisyyteen Pikselikoko 0.5 mm osapikseliin mustepisaraa SID 2004, s Mikko Nuutinen /

22 Valoa emittoivat polymeerit: protolinja...philipsin järjestelmä jatkoa Valmistettu 13 televisionäyttö Aktiivimatriisiohjaus 576 x 324 pikseliä (16:9) Osapikselikoko 165x501 µm 600 cd/m^2 (ilman kontrastisuodinta) Paksuus mm 6 bittiä/väri CIE värikoordinaatit: R(0.66, 0.34), G(0.39, 0.58), B(0.16, 0.22) CIE värikoordinaatit (EBU): R(0.64, 0.33), G(0.29, 0.6), B(0.15, 0.06) y 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 x EBU LEP SID 2004, s Mikko Nuutinen /

23 Valoa emittoivat polymeerit: proto Epsonin 40 LEP-näyttö Rakentuu neljästä erillisestä paneelista Fotolitografialla tuotetaan pyöreät onkalot/kolot Pietsosähköinen tulostustekniikka 1280 x 768 pikseliä Pikselikoko 128 µm osapikselikoko n. 40 µm Elinaika < 2000 h Elinajan tulisi olla > h (kuluttajasovellukset) 6 bittiä/väri Mikko Nuutinen /

24 Valoa emittoivat polymeerit: demonstraatioita Suomesta Printo-projekti, printattava optiikka ja elektroniikka Tutkimusosapuolet: VTT Elektroniikka, VTT Tietotekniikka, Joensuun, Oulun, Jyväskylän ja Lapin Yliopistot Yritysosapuolet: Asperation, Avantone, Electroplast, Hansaprint, Metso, M- real, Raisio Chemicals/Ciba ja UPM-Kymmene Mikko Nuutinen /

25 Värisuotimet Värisuotimet päästävät tulevan valon tietyn aallonpituusalueen lävitsensä RGB-malli on yleinen kaista (strip) ja mosaiikki (mosaic) kaistamalli yksinkertaisin ja helpoin valmistaa Esim. LCD-näytöissä yleensä värisuodinmatriisi Värisuodinmatriisi rakentuu substraatista, mustamatriisista värisuodinkerroksesta ja suojakerroksesta (+ITO) Kaista Mosaiikkeja: (a) Bayer, (b) Modified Bayer, (c) Green checker field sequency, (d) Kodak, (e) Hitachi, (f) Toshiba NIP , s Mikko Nuutinen /

26 Värisuotimien valmistusmenetelmät Tunnettuja valmistusmenetelmiä: värjäys (dyeing), pigmentin levitys (pigment dispersion), sähkösaostaminen (electro deposition) ja tulostus Perinteiset menetelmät vaativat monimutkaisen prosessin ja kalliit valmistuslaitteet Lisäksi perinteisillä menetelmillä valmistettavien värisuodinmatriisien fyysinen koko rajoittunut värjäys pigmentti tulostus ED väri väriaine pigmentti pigmentti pigmentti paksuus (µm) lämpöstabiilisuus C valostabiilisuus C <100 >500 >500 >500 kemiallinen stabiilisuus huono hyvä hyvä hyvä spektri paras hyvä hyvä hyvä pinta hyvä hyvä hyvä paras resoluutio (µm) kustannukset matalat keskimääräiset keskimääräiset keskimääräiset prosessointiaika lyhyt pitkä pitkä keskimääräinen NIP , s Mikko Nuutinen /

27 Tulostetut värisuotimet: proto OES/Industrial Technology Research Institute Valmistettu tulostamalla kaistamallinen CF Terminen, epäjatkuva mustesuihku CF tulostetaan lasisubstraatin ja mustamatriisin päälle 15, 1024 x 768 pikseliä Pikselikoko 339 x 339 µm (3 * 93 x 339 µm + 3 * 20 x 339 µm) valmistuslaitteisto: alustan dimensiot: X-Y-θ lineaarinen ja matriisi CCD (adaptiivinen sijaintisäätö) tulostinpäät (R, G ja B) alustaa liikuttava moottori NIP , s Mikko Nuutinen /

28 Tulostetut värisuotimet: proto...jatkoa punainen CF päästää myös matalia aallonpituuksia läpi CIE värikoordinaatit: R(0.64, 0.35), G(0.31, 0.52), B(0.13, 0.13) Läpäisykyky: R 90%, G 80%, B 85% 0,7 0,6 0,5 y 0,4 0,3 EBU OES 0,2 0, ,2 0,4 0,6 0,8 x NIP , s Mikko Nuutinen /

29 TFT- eli Aktiivimatriisinäyttö TFT (Thin Film Transistor) Transistori on elektronisten piirien pääkomponentti Näyttösovelluksissa ohutkalvotransistori toimii pikselin kytkimenä Kolme elektrodia: lähde (source) nielu (drain) portti (gate) AM-ohjatut (TFT) näytöt: Portti aukeaa, kun kynnysjännite ylitetään (pikselitasolla) Estetään muun muassa kapasitiivinen kytkeytyminen SID, Seminar Lecture Notes, Volume I, June 4, 2001 Mikko Nuutinen /

30 Tulostetut transistorit Perinteisesti transistorit valmistetaan fotolitografialla tai tyhjiöhöyrystyksellä amorfisesta piistä (a-si) Erityisesti suurempien näyttöjen transistorien valmistuksessa ei tarvetta fotolitografian mallinnustarkkuudelle Mustesuihkutulostusta voidaan soveltaa substraktiivisesti tai additiivisesti transistorien valmistuksessa Digitaalinen fotolitografia Additiivinen prosessointi IS&T Reporter 20(2005)5 Mikko Nuutinen /

31 Tulostetut transistorit: proto Valmistusprosessi 1. Alustan pintaenergiakuviointi (määrittää kanavan leveyden, L) 2. Tulostetaan lähde- ja nielu-elektrodit johtavista polymeereistä 3. Tulostetaan puolijohtava polymeeri kanavan päälle 4. Tulostetaan eristävä polymeeerikerros 5. Tulostetaan portti-elektrodi johtavasta polymeeristä SID 2003, s Mikko Nuutinen /

32 Tulostetut transistorit: AM-EPD-näyttö Elektroforeettinen TFT-näyttö, (EPD, electrophoretic device) EPD: sähkökentän vaikutuksesta liikkuvia partikkeleita kapseloituna (dp ~ 0.5 µm, dk ~ 50 µm) Lähde/nielu- ja portti-elektrodit sekä porttilinja (gate line) valmistettu tulostamalla johtavalla polymeerillä (PEDOT) Proto: 4 x 4 pikseliä (pikselikoko 5 x 5 mm) Vasteaika 500 ms 1 s Kanavan leveys: 10 µm On/off-suhde: 10^5 SID 2002, s Mikko Nuutinen /

33 Tulostetut transistorit: lasi- vs. muovisubstraatti AM-näytön alusta lasialusta: 300 mm x 300 mm aktiivinen näyttöala: x 290 = transistoria/pikseliä bistabiili, monokromaattinen verrannollinen suorituskyky amorfisiin pii-tft-laitteisiin (tekijän mukaan) kanavan leveys: 5 µm on/off-suhde: 10^6 AM-näytön alusta muovialusta paksuus: 125 µm lämmän kesto 150 C (vrt. karakterisointikäyriä) on/off-suhde: 2 x 10^4 Lasi Muovi SID 2004, s Mikko Nuutinen /

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa Mikko Mertjärvi Toimitusjohtaja Viivakoodi Optiscan Oy 1 NOKIA NET_RFID_EGLO.PPT / 16-05-2005/ M.Parttimaa & J.Keränen Partnerit Hanke toteutettiin

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet

BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet Bittioperaatioiden toteuttamisesta Tarvitaan kolmea asiaa: 1. Menetelmät esittää ja siirtää bittejä

Lisätiedot

Sini Metsä-Kortelainen, VTT

Sini Metsä-Kortelainen, VTT Sini Metsä-Kortelainen, VTT } Digitaaliset varaosat: konsepti, jossa varaosat ja niihin liittyvä tieto siirretään ja säilytetään digitaalisesti. Varaosan valmistus tapahtuu 3D-tulostamalla tarpeen mukaan,

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus Ympäristön häiriöt Laite toimii suunnitellusti Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt EMC Directive Article 4 1. Equipment must be constructed

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ henri.t.talviaho@student.jyu.fi Kuva 1. Nuoli TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 30.3.2016 1. Näytöt... 3 1.1. Kuvaputkinäytöt (Cathode Ray Tube (CRT))... 3 1.2. Kuvanlaatuun vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 VAIVATONTA TULOSTAMISTA Uudelleentäytettävillä Epson EcoTank -tulostimilla voit tulostaa laadukkaasti ja vaivattomasti erittäin

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde

Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde Väriaineaurinkokenno (Dye-sensitized solar cell, DSSC) 1. Johdanto 2. Rakenne ja toimintaperiaate 3. Kennon suorituskyvyn karakterisointi 4. Kennon komponenteista huokoinen puolijohde 5. Kennon komponenteista

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I Havaintokohteita 9. Polarimetria Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Havaintokohteita Polarimetria Havaintokohteita (kuvat: @phys.org/news, @annesastronomynews.com) Yleiskuvaus: Polarisaatio

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

Tulevaisuuden toiminnallisten materiaalien hyödyntäminen käyttäjäystävällisessä älyrakennuksessa

Tulevaisuuden toiminnallisten materiaalien hyödyntäminen käyttäjäystävällisessä älyrakennuksessa Tulevaisuuden toiminnallisten materiaalien hyödyntäminen käyttäjäystävällisessä älyrakennuksessa Raimo Korhonen VTT Email: Raimo.Korhonen@vtt.fi Tel.: +358-40-7030052 Click VTT kehittää to edit Master

Lisätiedot

Poistumisharjoitusten havainnointi osana FDS+Evac-ohjelman kehitystä

Poistumisharjoitusten havainnointi osana FDS+Evac-ohjelman kehitystä Poistumisharjoitusten havainnointi osana FDS+Evac-ohjelman kehitystä Paloposki, Rinne, Korhonen, Saari, Pursula, Nummila, Hostikka Yleistä VTT kehittää FDS-ohjelmaan laajennusta poistumislaskentaan: FDS+Evac:

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Toisen luennon aihepiirit Lyhyt katsaus aurinkosähkön historiaan Valosähköinen ilmiö: Mistä tässä luonnonilmiössä on kyse? Pinnallinen tapa aurinkokennon virta-jännite-käyrän

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008 RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA Asko Poikela 17.3.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ I. RFID? II. RFID & PUUTAVARALOGISTIIKKA III. METSÄTEHON RFID-HANKE IV. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Oheismateriaali: Telama, M. 2007. Hakatun

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

UV - Tasotulostin ratkaisut

UV - Tasotulostin ratkaisut UV - Tasotulostin ratkaisut Koskueentie 7, 19700 Sysmä harri.hynynen@printmedia.fi Puh. 0440-875 020 www.printmedia.fi Docan tulostimet yleisesti: - Viimeistellyt Docan tulostimet omaavat luotettavan toiminnan

Lisätiedot

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016 PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016 Prof. Martti Puska Emppu Salonen Tomi Ketolainen Ville Vierimaa Luento 7: Hilavärähtelyt tiistai 12.4.2016 Aiheet tänään Hilavärähtelyt: johdanto Harmoninen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Luminord 2014. Valonlähteellä on väliä

Luminord 2014. Valonlähteellä on väliä Luminord 2014 Valonlähteellä on väliä Valonlähteen valinta uuteen valaisimeen - Valaisimen muoto - pyöreä, viivamainen, neliö, pieni valopiste, laaja valaistu pinta - Valonjako - joka suuntaan valoa lähettävä,

Lisätiedot

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Radiotekniikan perusteet BL50A0301 Radiotekniikan perusteet BL50A0301 1. Luento Kurssin sisältö ja tavoitteet, sähkömagneettinen aalto Opetusjärjestelyt Luentoja 12h, laskuharjoituksia 12h, 1. periodi Luennot Juhamatti Korhonen Harjoitukset

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö Kolmannen luennon aihepiirit Aurinkokennon ja diodin toiminnallinen ero: Puolijohdeaurinkokenno ja diodi ovat molemmat pn-liitoksia. Mietitään aluksi, mikä on toiminnallinen ero näiden

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Jari J. Hänninen 2015 16/IV V Luentoviikko 9 Tavoitteet Valon luonne ja eteneminen Dispersio Lähde: https: //www.flickr.com/photos/fastlizard4/5427856900/in/set-72157626537669172,

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Lighting GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä.

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012

L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 L 331/6 Euroopan unionin virallinen lehti 1.12.2012 Laite (ns. passiivinen infrapunailmaisin), jossa on piirilevykokoonpano muovikotelossa, jonka mitat ovat noin 11 7 4 cm. Piirilevykokoonpano on varustettu

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma

MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA NOT-tiedekoulu La Palma Kasper Honkanen, Ilona Arola, Lotta Loponen, Helmi-Tuulia Korpijärvi ja Anastasia Koivikko 20.11.2011 Ryhmämme työ käsittelee spektrometriaa ja sen

Lisätiedot

Sähköpajan elektroniikkaa

Sähköpajan elektroniikkaa Sähköpajan elektroniikkaa Kimmo Silvonen (X) Tämä viikko 25.-29.1.2016 Pajalla Ma klo 10.15-11.30 luento S1 Ma klo 11.30 alk. tutustuminen Sähköpajaan L215 (kahvi, tee) Ti klo 14.15 alk. tutust., lähtö

Lisätiedot

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto. 23.2 Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto. 23.2 Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen 3 VALON POLARISAATIO 3.1 Johdanto Mawellin htälöiden avulla voidaan johtaa aaltohtälö sähkömagneettisen säteiln etenemiselle väliaineessa. Mawellin htälöiden ratkaisusta seuraa aina, että valo on poikittaista

Lisätiedot

EMC. Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät

EMC. Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät EMC Johdanto EMC Mitä tarkoittaa EMC? ElectroMagnetic Compatibility Sähköisen laitteen kyky toimia laboratorion ulkopuolella laite ei aiheuta häiriöitä muille lähietäisyydellä oleville laitteille laitteen

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-4033 MONIPUOLISTA TULOSTUSTA. YHTENÄINEN LAATU.

Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-4033 MONIPUOLISTA TULOSTUSTA. YHTENÄINEN LAATU. Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-4033 MONIPUOLISTA TULOSTUSTA. YHTENÄINEN LAATU. DIGITOIMALLA JÄRJESTELMÄSI PARANNAT YRITYKSESI TULOSTA SurePress L-4033 -mustesuihkupainokoneella teet lyhyiden

Lisätiedot

ja sähkövirta I lämpövirtaa q, jolloin lämpövastukselle saadaan yhtälö

ja sähkövirta I lämpövirtaa q, jolloin lämpövastukselle saadaan yhtälö Säteily Konvektio Johtuminen iitosjohto astu Kansi Kotelo Pinni Kaikki lämmönsiirtomuodot käytössä. Eri mekanismien voimakkuus riippuu kuitenkin käyttölämpötilasta ja kotelosta. astun ja kehyksen liitos

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

UV - Tasotulostin ratkaisut

UV - Tasotulostin ratkaisut UV - Tasotulostin ratkaisut Koskueentie 7, 19700 Sysmä harri.hynynen@printmedia.fi Puh. 0440-875 020 www.printmedia.fi Docan tulostimet yleisesti: - Viimeistellyt Docan tulostimet omaavat luotettavan toiminnan

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01 Idesco EPC Ajoneuvontunnistus C00442F 1.01 Sisältö Yleistä tunnisteiden ja lukijan toiminnasta 3 Lukijan ja tunnisteiden antennien säteilykuviot 4 Idesco EPC-lukijan asennus 5 Erikoistuulilasit 8 Ajoneuvojen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

1 Kohina. 2 Kohinalähteet. 2.1 Raekohina. 2.2 Terminen kohina

1 Kohina. 2 Kohinalähteet. 2.1 Raekohina. 2.2 Terminen kohina 1 Kohina Kohina on yleinen ongelma integroiduissa piireissä. Kohinaa aiheuttavat pienet virta- ja jänniteheilahtelut, jotka ovat komponenteista johtuvia. Myös ulkopuoliset lähteet voivat aiheuttaa kohinaa.

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen rakentamisessa? 2013-2014 Lasse Lensu 2 Transistori yhdessä

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Ch4 NMR Spectrometer

Ch4 NMR Spectrometer Ch4 NMR Spectrometer Tässä luvussa esitellään yleistajuisesti NMR spektrometrin tärkeimmät osat NMR-signaalin mittaaminen edellyttää spektrometriltä suurta herkkyyttä (kykyä mitata hyvin heikko SM-signaali

Lisätiedot

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Läpöoppia Haarto & Karhunen Läpötila Läpötila suuren atoi- tai olekyylijoukon oinaisuus Liittyy kiinteillä aineilla aineen atoeiden läpöliikkeeseen (värähtelyyn) ja nesteillä ja kaasuilla liikkeisiin Atoien

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-6034VW YHTENÄISET VÄRIT. ERINOMAINEN JÄLKI.

Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-6034VW YHTENÄISET VÄRIT. ERINOMAINEN JÄLKI. Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-6034VW YHTENÄISET VÄRIT. ERINOMAINEN JÄLKI. LUO LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIA SurePress L-6034 -mustesuihkupainokoneella teet lyhyiden sarjojen etikettipainotyöt

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki

1 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Enso Ikonen, Oulun yliopisto, systeemitekniikan laboratorio 2/23 Säätöjärjestelmien suunnittelu 23 PID-taajuusvastesuunnittelun esimerkki Tehtävänä on suunnitella säätö prosessille ( ) = = ( +)( 2 + )

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa Syventävien opintojen seminaari Ella Peltomäki 30.10.2014 Sisällys PIXE perustuu alkuainekohtaisiin elektronikuorirakenteisiin Tulosten kannalta haitallisen

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 5.11.2015 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus,

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen

Lisätiedot

SensaGuard RFID turvakytkimet

SensaGuard RFID turvakytkimet SensaGuard RFID turvakytkimet Tekniset tiedot Standardit IEC 60947 5 3, IEC 61508, EN 954 Turvaluokka Luokka 4 / SIL 3 Hyväksynnät CE merkintä, culus (UL508) & TÜV Toiminnallinen PFHd > 1.12 10⁹ turvallisuus

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Spektroskopia. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Spektroskopia. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Spektroskopia Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos kevät 2013 8. Spektroskopia Peruskäsitteet Spektroskoopin rakenne Spektrometrian käyttö Havainnot ja redusointi Spektropolarimetria 8. Yleistä spektroskopiasta

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne

4 Optiikka. 4.1 Valon luonne 4 Optiikka 4.1 Valon luonne 1 Valo on etenevää aaltoliikettä, joka syntyy sähkökentän ja magneettikentän yhteisvaikutuksesta. Jos sähkömagneettinen aalto (valoaalto) liikkuu x-akselin suuntaan, värähtelee

Lisätiedot

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 POLARISAATIO Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Polarisaatio...3 2 Työn suoritus...6 2.1 Työvälineet...6 2.2 Mittaukset...6 2.2.1 Malus:in laki...6 2.2.2

Lisätiedot

FDM tekniikka (Fused deposition modeling)

FDM tekniikka (Fused deposition modeling) Sovellukset FDM tekniikalla (Fused deposition modeling) ja FORTUS-sarjan koneilla voidaan valmistaa yksittäisiä osia tai tuotesaroja nopeasti ja taloudellisesti ilman kalliita muotti- tai koneistuskustannuksia.

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

3M tietoturva- ja näytönsuojaratkaisut

3M tietoturva- ja näytönsuojaratkaisut 3M tietoturva- ja näytönsuojaratkaisut 3M Display Materials & Systems Division Huomioita visuaalisesta tietosuojasta: 69% tutkimukseen osallistuneista sanoi, että heidän visuaalista tietosuojaansa on rikottu

Lisätiedot

LED-modulit ja niiden käyttö

LED-modulit ja niiden käyttö www.osram.com www.osram.de LED-modulit ja niiden käyttö Light is OSRAM Eri valaistustekniikoiden hyötysuhde 2 Valonlähteiden tuotekehityssykli lyhenee ledin myötä 1910 72 vuotta Perinteinen 1910: 1936:

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

Luento 8. Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli. Sähkönjohtavuus Druden malli

Luento 8. Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli. Sähkönjohtavuus Druden malli Luento 8 Lämpökapasiteettimallit Dulong-Petit -laki Einsteinin hilalämpömalli Debyen ääniaaltomalli Sähkönjohtavuus Druden malli Klassiset C V -mallit Termodynamiikka kun Ei ennustetta arvosta! Klassinen

Lisätiedot