Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana"

Transkriptio

1 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Yleistä RFID-tagit LEP (light emitting polymer) Värisuotimet TFT (thin film transistor) Mikko Nuutinen /

2 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Monet perinteiset valmistusmenetelmät massatuotantoon liian kalliita tai monimutkaisia Painamalla valmistettujen komponenttien suorituskyky ei yleensä vastaa perinteisin menetelmin valmistettujen komponenttien suorituskykyä Painamalla valmistettujen komponenttien päämäärä on avata uusia sovellusalueita (esim. kertakäyttötuotteet) Perusjatus: funktionaalisesta materiaalista valmistetaan muste, joka pystytään siirtämään luotettavasti halutun rakenteen muotoon siten, että materiaalin funktionaalisuus säilyy GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

3 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Korvaamalla elektroniikan valmistuksessa normaalisti käytetty pii johdepolymeereillä tai metallipartikkeleilla voidaan valmistaa painatusteknisesti muun muassa: passiivikomponentteja johtimia sensoreita, joiden sähköinen vaste muuttuu olosuhteiden muuttuessa RFID-antenneita Optiikan painamalla valmistettavia sovelluksia ovat muun muassa mikrolinssimatriisit valosuotimet Lisäksi osia OLED- ja LCD-näytöistä voidaan valmistaa painamalla valoa emittoivia tai johtavia polymeerejä GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

4 Painatustekniikan hyödyntäminen valmistustekniikkana Perinteiset painomenetelmät soveltuvat komponenttien massatuotantoon komponenteilla on kuitenkin aina sama toiminnallisuus vaatimuksena lisäksi tasainen alusta (esim. muovikalvo tai paperi) Perinteisistä painomenetelmistä silkkipaino on ollut suurimman kiinnostuksen kohteena Mustesuihku soveltuu pienten sarjojen ja yksittäiskappaleiden valmistukseen tasainen tai epätasainen alusta (kontaktiton menetelmä) mustetta säästävä menetelmä, mikä tärkeää elektroniikan ja optiikan komponenttien valmistuksessa (käytetyt musteet erityisen kalliita) Pietsosähköistä tekniikkaa pidetään sopivimpana, koska muste altistuu vain akustiselle paineelle Termisessä tekniikassa muste lämpenee jopa 300 C:een pisaranmuodostuksen aikana, joka saattaa vahingoittaa funktionaalisia komponentteja Jatkuvaan tekniikkaan perustuvissa mustesuihkutekniikoissa musteen kierrätys vaatii suuria mustemääriä Lisäksi kierätys saattaa tuoda musteeseen epäpuhtauksia GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

5 Nanopartikkelimusteet Muste sisältää nanopartikkeleita, jotka koostuvat metallisesta ytimestä sekä eristävästä polymeerikuoresta Tulostuksen jälkeen nestefaasi haihtuu Lämpötilaa kohottamalla myös polymeerikuori sulaa tai haihtuu ja metalliytimet pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa ja syntyy johtava rakenne GT-raportti 3/2005 Mikko Nuutinen /

6 Polymeerit Eristäviä, puolijohtavia tai johtavia ominaisuuksia riippuen kemiallisesta luonteesta Liuosfaasiprosessoitavuus mahdollistaa painamisen Kevyitä, kestäviä rasitukselle ja taivutukselle, mahdollista painaa suurellekin pinta-alalle Verrattuna esimerkiksi piihin rajallinen varauksenkuljetuksen suorituskyky Mikko Nuutinen /

7 Painettu RFID-tagi RFID (Radio Frequency Identification Device) Tiedon keräys- ja siirtotekniikka Informaatio siirtyy radiotaajuusaalloilla Painettu sähköinen koodi (vrt. painettu optinen koodi) Koostuu mikrosirusta sekä antennista Passiivinen (virta lukijalta) tai aktiivinen (oma virtalähde) Passiivisen tagin lähetysetäisyys 0.5 m Tiedonsiirtotaajuudet: 125 khz, MHz, 869 MHz (915 MHz USA) tai 2.45 GHz Optisiin painettuihin koodeihin nähden tagit voivat sisältää huomattavasta enemmän informaatiota Sovellettavuutta saattaa rajoittaa radioaaltojen heijastuminen metallista ja absorboituminen veteen Mikko Nuutinen /

8 Painettu RFID-tagi Tulevaisuuden ruokakauppa, kenkäkauppa, jääkaappi (?) Kertakäyttötuotteeseen liitetty tagi edellyttää matalia valmistuskustannuksia: 1-2 senttiä (tällä hetkellä senttiä) Mikko Nuutinen /

9 Painettu RFID-tagi Perinteisesti antenni on metallikela tai syövytetty metallikalvo Antennit mahdollista valmistaa myös painamalla jollakin johtavalla musteella Painetun antennin edut: edullisia, pieni materiaalihukka, mahdollista valmistaa korkeilla nopeuksilla, voidaan painaa paperille Periaatteessa mitä tahansa painomenetelmää voidaan soveltaa, mutta silkkipaino ja mustesuihku tällä hetkellä yleisimmät Ongelmia: silkkipainolla ei saavuteta korkeaa resoluutiota, mustesuihku tuottaa sateliitteja, kumpikaan ei sovellu massatuotantoon * ** *http://www.barcode-solutions.com/images/rfid/rfid-tag-1.jpg **http://www2.dupont.com/mcm/en_us/assets/downloads/pdf/ask.pdf Mikko Nuutinen /

10 Painettu siruton RFID-tagi CrossID:n siruton RFID-systeemi tai hands-free viivakoodi Perustuu magneettisuusasteeltaan vaihtelevien nanometristen kemikaalipartikkelien painamiseen tai upottamiseen paperille Lukija emittoi sähkömagneettista säteilyä, jota partikkelit resonoivat ja emittoivat tiettyä partikkelikohtaista radiotaajuutta Maksimilukuetäisyys ~ 3 m ilman näköyhteysvaatimusta Kehitetyssä systeemissä mahdollista 70 erin kemikaalin käyttö esim. seos sisältää ainoastaan kemikaaleja A ja C upotettu tai koodattu binaarijono olisi 101 (+ 67 nollaa) Vastaavasti kuten normaaleilla RFID-tageilla ympäristö rajoittaa käyttöä ympäristössä oleva metalli heijastaa ja vesi absorboi radiotaajuuksia Mikko Nuutinen /

11 Painettu näyttö Tulevaisuuden visio voisi olla se, että koko näyttö valmistetaan painamalla ja ns. rullalta-rullalle-prosessilla Edellytyksenä, että kaikki komponentit voidaan valmistaa painamalla funktionaalisella musteella Lisäksi käytetyn alustan tulee olla taipuisa, kuten paperi tai muovi Mikko Nuutinen /

12 OLED-näytöt OLED (Organic Light Emitting Diode) -näyttöjä pidetään lupaavana teknologiana LCD- ja plasmanäyttöjen korvaajaksi OLED-näyttöjen ominaisuuksia korkea huippukirkkaus, matala mustataso, nopea vasteaika, laaja katselukulma... lisäksi erittäin ohuita (< 2 mm) ja vähävirtaisia... Valoa emittoiviin, tulostettaviin polymeereihin perustuvaa tutkimusta on tehnyt ainakin: Cambridge Display Technology, Casio, Dupont Displays, Philips, Samsung Electronics, Samsung SDI, Seiko Epson, Toshiba... Tällä hetkellä OLED-tekniikkaan perustuvia näyttöjä esim. kännyköissä ja digitaalikameroissa Ennusteen mukaan fyysisesti suuremmat näytöt markkinoille vuonna (SID 2004) Samsung SGH-E700A Kodak EasyShare LS633 (OLED-näyttö) Mikko Nuutinen /

13 OLED-näytöt OLED-näyttöjä kahden tyyppisiä (jako perustuen materiaalien molekyylikokoon) Pienmolekyyli-OLED (Small Molecule Organic Light Emitting Diodes, SMOLED) Polymeeri-OLED (Light-Emitting Polymers, LEP) SMOLED-näyttö valmistetaan tyhjiöhöyrystyksellä LEP-näyttö mahdollista valmistaa standardeilla liuospäällystysmenetelmillä, kuten mustesuihkutulostuksella Liuospäällystys vs. höyrystys höyrystys: pitkä ja monimutkainen valmistusprosessi, tehoton energian ja materiaalin käyttö liuospäällystys: valmistuskoneet fyysisti pienempiä ( energian kulutus pienempi), tehokas materiaalin käyttö, nopeus lisäksi liuospäällystysmenetelmällä mahdollista valmistaa täysvärillinen LEP-näyttö Mikko Nuutinen /

14 LEP-näytöt Valoa emittoivat polymeerit ovat johtavia polymeerejä, jotka emittoivat valoa kytkettäessä pieniä jännitteitä LEP-näytön perusrakenne: aukkojen syöttö/siirtokerros (ei-emissiivinen johtava polymeeri) elektronien syöttö/siirtokerros eli emissiivinen kerros Soluun johdetaan sopiva jännite, aukot (+) ja elektronit (-) yhdistyvät emittoiden valoa (EL-ilmiö) 1. läpinäkyvä alusta (esim. lasi) 2. läpinäkyvä anodi (ITO, indiumtinaoksidi) 3. ei-emissiivinen aukkojen syöttö/siirtokerros (PEDOT:PSS) 4. emissiivinen polymeerikerros 5. metallinen katodi (esim. alumiini, kalsium, barium tai hopea) IS&T s NIP18, s Mikko Nuutinen /

15 LEP-näytöt LEP-näyttöjen painaminen mahdollista eri painomenetelmillä Esim. silkkipainotekniikka Mustesuihkutekniikka kuitenkin kehittynein Erityisesti Pietsosähköinen tekniikka soveltuu hyvin, koska mustetta ei kuumenneta, mikä voisi aiheuttaa haitallisia muutoksia johdepolymeereihin, mahdollistaa useiden erilaisten nesteiden tulostuksen syötetyn jännitteen aallon muotoa (voltage wave form) säätämällä Epäjatkuva tekniikka Mikko Nuutinen /

16 LEP-näytöt: tulostusprosessi TFT (thin film transistor) -alustan päälle lisätään polymeeriseinämät Alustan pinnan energiaominaisuuksia käsitellään, jotta muste saadaan johdettua oikeaan osapikseliin polymeeriseinämien pinta hydrofobiseksi alustan hydrofiilisyys säilytetään Tulostetaan aukkojen syöttö-/siirtokerros Tulostetaan elektronien syöttö-/siirtokerros eli emissiivinen kerros Lisätään katodi sekä taustamateriaali Mikko Nuutinen /

17 LEP-näytöt: tulostusprosessilta vaadittuja ominaisuuksia Musteelta vaadittuja ominaisuuksia suihkutettavuus tulostettujen kalvojen tasaisuus ei tuki suuttimia riittävä kuivumisnopeus Tuotetuilla mustepisaroilla tulisi olla vakiollinen massa sekä nopeus Tulostupäältä vaadittuja ominaisuuksia: Pisarakoko (drop size)» 10 pl mustepisaran laskettu halkaisija on noin 30 µm ja, kun se sijoitetaan 50 µm pikseliin jää (ainoastaan) +/-10 µm toleranssi (vastaavasti 5 pl toleranssi +/- 14 µm) Pisaran muoto (drop formation)» pisaroiden häntien (tails) ja sateliittien (satellites) eliminointi parantaa saantoa sekä näyttöjen laatua» pyöreät pisarat, minimaalisilla sateliiteilla täyttävät osapikselit ilman, että värit sekoittuvat SID 2003, s Mikko Nuutinen /

18 LEP-näytöt: tulostusprosessilta vaadittuja ominaisuuksia (...jatkoa) Tulostupäältä vaadittuja ominaisuuksia: Sijoitustarkkuus (positional accurate):» sijoitustarkkuuden mitta määrittyy suihkutuksen suoruudesta ja suihkun sijainnista alustaan nähden» tyypillisen toimistotulostimen pikselidensiteetti 4800 dpi (sijoitustarkkuus näin laskettuna olisi noin 5 µm)» eo. tarkkuus enemmän kuin riittävä täysvärillisen LEP-näytön valmistukseen (osapikselien koko > 50 µm)» haasteena kuitenkin tulostupäiden suuttinten sekä oikeiden osapikselien tarkka kohdistus vaatimuksena muutaman mikrometrin sijoitustarkkuus koko näyttöpinnan alueelle SID 2002, s Mikko Nuutinen /

19 Valoa emittoivat polymeerit: massatuotanto Philips kehittänyt massatuotantoon soveltuvan tulostusjärjestelmän Pietsosähköiseen mustesuihkutekniikka Philipsin ensimmäinen tuote tuli markkinoille vuonna 2002 (monokromaattinen näyttö partakoneessa) Tällä hetkellä panostus täysvärillisten näyttöjen tuotannossa Täysvärillisen näytön tuotantolinja: Neljä Spectran tulostuspäätä (256 suutinta / tulostuspää):» (tp-1) ei-emittoivan kerros (PEDOT)» (tp-2,-3,-4) punaista, vihreää ja sinistä valoa emittoivat kerrokset (RGB-LEP kerrokset) mahdollinen alusta 350 x 350 mm (gen. 2) ensimmäinen tuote 1 puhelimen (PM-) värinäyttö SID 2004, s Mikko Nuutinen /

20 Valoa emittoivat polymeerit: massatuotanto...philipsin järjestelmän jatkoa Philips määrittää tulostuksen suorituskyvyn kannalta kaksi pääparametria: pisarakoon yhtenäisyys suihkutuksen suoruus Philipsin määrittämä tulostuspäiden suorituskykytavoite massatuotannossa (gen 2 gen 3.5) Parametri 1mm stand-off (µm) pisaran nopeus (m/s) nopeuden yhtenäisyys (%) pisarakoko (pl) pisarakoon yhtenäisyys (%) maksimaalinen suihkutustaajuus (khz) Yhteensopivuus Gen 2, 130 ppi ± ±10 < 15 ±2 > 5 LEP, Pedot Gen 3.5, 200 ppi ±5 4 8 ±10 < 5 ±2 > 10 LEP, Pedot SID 2004, s Mikko Nuutinen /

21 Valoa emittoivat polymeerit: protolinja...philipsin järjestelmän jatkoa Tulostusjärjestelmän ideaa kehitetty ja demottu televisiosovelluksien suuntaan Järjestelmä mahdollistaa 24 alustalle tulostamisen Televisiosovelluksissa vaadittu pikselikoko suurempi, joten yksittäisen pikselin tulostamiseen voidaan käyttää useampaa suutinta Tulostinpään kulma sovitetaan alustaan nähden niin, että suuttimien välinen etäisyys sopii haluttuun pikselien väliseen etäisyyteen Pikselikoko 0.5 mm osapikseliin mustepisaraa SID 2004, s Mikko Nuutinen /

22 Valoa emittoivat polymeerit: protolinja...philipsin järjestelmä jatkoa Valmistettu 13 televisionäyttö Aktiivimatriisiohjaus 576 x 324 pikseliä (16:9) Osapikselikoko 165x501 µm 600 cd/m^2 (ilman kontrastisuodinta) Paksuus mm 6 bittiä/väri CIE värikoordinaatit: R(0.66, 0.34), G(0.39, 0.58), B(0.16, 0.22) CIE värikoordinaatit (EBU): R(0.64, 0.33), G(0.29, 0.6), B(0.15, 0.06) y 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 x EBU LEP SID 2004, s Mikko Nuutinen /

23 Valoa emittoivat polymeerit: proto Epsonin 40 LEP-näyttö Rakentuu neljästä erillisestä paneelista Fotolitografialla tuotetaan pyöreät onkalot/kolot Pietsosähköinen tulostustekniikka 1280 x 768 pikseliä Pikselikoko 128 µm osapikselikoko n. 40 µm Elinaika < 2000 h Elinajan tulisi olla > h (kuluttajasovellukset) 6 bittiä/väri Mikko Nuutinen /

24 Valoa emittoivat polymeerit: demonstraatioita Suomesta Printo-projekti, printattava optiikka ja elektroniikka Tutkimusosapuolet: VTT Elektroniikka, VTT Tietotekniikka, Joensuun, Oulun, Jyväskylän ja Lapin Yliopistot Yritysosapuolet: Asperation, Avantone, Electroplast, Hansaprint, Metso, M- real, Raisio Chemicals/Ciba ja UPM-Kymmene Mikko Nuutinen /

25 Värisuotimet Värisuotimet päästävät tulevan valon tietyn aallonpituusalueen lävitsensä RGB-malli on yleinen kaista (strip) ja mosaiikki (mosaic) kaistamalli yksinkertaisin ja helpoin valmistaa Esim. LCD-näytöissä yleensä värisuodinmatriisi Värisuodinmatriisi rakentuu substraatista, mustamatriisista värisuodinkerroksesta ja suojakerroksesta (+ITO) Kaista Mosaiikkeja: (a) Bayer, (b) Modified Bayer, (c) Green checker field sequency, (d) Kodak, (e) Hitachi, (f) Toshiba NIP , s Mikko Nuutinen /

26 Värisuotimien valmistusmenetelmät Tunnettuja valmistusmenetelmiä: värjäys (dyeing), pigmentin levitys (pigment dispersion), sähkösaostaminen (electro deposition) ja tulostus Perinteiset menetelmät vaativat monimutkaisen prosessin ja kalliit valmistuslaitteet Lisäksi perinteisillä menetelmillä valmistettavien värisuodinmatriisien fyysinen koko rajoittunut värjäys pigmentti tulostus ED väri väriaine pigmentti pigmentti pigmentti paksuus (µm) lämpöstabiilisuus C valostabiilisuus C <100 >500 >500 >500 kemiallinen stabiilisuus huono hyvä hyvä hyvä spektri paras hyvä hyvä hyvä pinta hyvä hyvä hyvä paras resoluutio (µm) kustannukset matalat keskimääräiset keskimääräiset keskimääräiset prosessointiaika lyhyt pitkä pitkä keskimääräinen NIP , s Mikko Nuutinen /

27 Tulostetut värisuotimet: proto OES/Industrial Technology Research Institute Valmistettu tulostamalla kaistamallinen CF Terminen, epäjatkuva mustesuihku CF tulostetaan lasisubstraatin ja mustamatriisin päälle 15, 1024 x 768 pikseliä Pikselikoko 339 x 339 µm (3 * 93 x 339 µm + 3 * 20 x 339 µm) valmistuslaitteisto: alustan dimensiot: X-Y-θ lineaarinen ja matriisi CCD (adaptiivinen sijaintisäätö) tulostinpäät (R, G ja B) alustaa liikuttava moottori NIP , s Mikko Nuutinen /

28 Tulostetut värisuotimet: proto...jatkoa punainen CF päästää myös matalia aallonpituuksia läpi CIE värikoordinaatit: R(0.64, 0.35), G(0.31, 0.52), B(0.13, 0.13) Läpäisykyky: R 90%, G 80%, B 85% 0,7 0,6 0,5 y 0,4 0,3 EBU OES 0,2 0, ,2 0,4 0,6 0,8 x NIP , s Mikko Nuutinen /

29 TFT- eli Aktiivimatriisinäyttö TFT (Thin Film Transistor) Transistori on elektronisten piirien pääkomponentti Näyttösovelluksissa ohutkalvotransistori toimii pikselin kytkimenä Kolme elektrodia: lähde (source) nielu (drain) portti (gate) AM-ohjatut (TFT) näytöt: Portti aukeaa, kun kynnysjännite ylitetään (pikselitasolla) Estetään muun muassa kapasitiivinen kytkeytyminen SID, Seminar Lecture Notes, Volume I, June 4, 2001 Mikko Nuutinen /

30 Tulostetut transistorit Perinteisesti transistorit valmistetaan fotolitografialla tai tyhjiöhöyrystyksellä amorfisesta piistä (a-si) Erityisesti suurempien näyttöjen transistorien valmistuksessa ei tarvetta fotolitografian mallinnustarkkuudelle Mustesuihkutulostusta voidaan soveltaa substraktiivisesti tai additiivisesti transistorien valmistuksessa Digitaalinen fotolitografia Additiivinen prosessointi IS&T Reporter 20(2005)5 Mikko Nuutinen /

31 Tulostetut transistorit: proto Valmistusprosessi 1. Alustan pintaenergiakuviointi (määrittää kanavan leveyden, L) 2. Tulostetaan lähde- ja nielu-elektrodit johtavista polymeereistä 3. Tulostetaan puolijohtava polymeeri kanavan päälle 4. Tulostetaan eristävä polymeeerikerros 5. Tulostetaan portti-elektrodi johtavasta polymeeristä SID 2003, s Mikko Nuutinen /

32 Tulostetut transistorit: AM-EPD-näyttö Elektroforeettinen TFT-näyttö, (EPD, electrophoretic device) EPD: sähkökentän vaikutuksesta liikkuvia partikkeleita kapseloituna (dp ~ 0.5 µm, dk ~ 50 µm) Lähde/nielu- ja portti-elektrodit sekä porttilinja (gate line) valmistettu tulostamalla johtavalla polymeerillä (PEDOT) Proto: 4 x 4 pikseliä (pikselikoko 5 x 5 mm) Vasteaika 500 ms 1 s Kanavan leveys: 10 µm On/off-suhde: 10^5 SID 2002, s Mikko Nuutinen /

33 Tulostetut transistorit: lasi- vs. muovisubstraatti AM-näytön alusta lasialusta: 300 mm x 300 mm aktiivinen näyttöala: x 290 = transistoria/pikseliä bistabiili, monokromaattinen verrannollinen suorituskyky amorfisiin pii-tft-laitteisiin (tekijän mukaan) kanavan leveys: 5 µm on/off-suhde: 10^6 AM-näytön alusta muovialusta paksuus: 125 µm lämmän kesto 150 C (vrt. karakterisointikäyriä) on/off-suhde: 2 x 10^4 Lasi Muovi SID 2004, s Mikko Nuutinen /

Pietsoelementtien sovelluksia

Pietsoelementtien sovelluksia Pietsoelementtien sovelluksia S-108.2010 Elektroniset mittaukset Luento 20.2.2006 Maija Ojanen Taustaa Pietsosähköisen ilmiön havaitsivat Jacques ja Pierre Curie 1880 Mekaaninen voima aiheuttaa varauksen

Lisätiedot

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit

Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka Opetuskalvot aiheesta pietsokontrollerit 20.3.2006 Maija Ojanen, 57898F maija.ojanen@tkk.fi Mittaustekniikan erikoistyö

Lisätiedot

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland 2 RFID massasovellukset UHF-passiivi HF-passiivi NFC MMID erikoissovellukset Anturi-RFID

Lisätiedot

RFID:n perusteita ja RFID-demo

RFID:n perusteita ja RFID-demo RFID:n perusteita ja RFID-demo Teknologiapäällikkö Sami Isomäki RFIDLab Finland ry RFID Lab Finland ry lyhyesti: voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys tarjoamme neutraalia RFID- ja NFCtietoutta

Lisätiedot

UV - Tasotulostin ratkaisut

UV - Tasotulostin ratkaisut UV - Tasotulostin ratkaisut Koskueentie 7, 19700 Sysmä harri.hynynen@printmedia.fi Puh. 0440-875 020 www.printmedia.fi Docan tulostimet yleisesti: - Viimeistellyt Docan tulostimet omaavat luotettavan toiminnan

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi

YRITYS JA PALVELUT. Toni Järvitalo. www.3dformtech.fi YRITYS JA PALVELUT Toni Järvitalo www.3dformtech.fi 3D FORMTECH 3D Formtech on 3D-tulostusta ja siihen liittyviä oheispalveluja tarjoava yritys. Toimitilamme sijaitsevat Jyväskylässä, Mattilanniemessä.

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa Mikko Mertjärvi Toimitusjohtaja Viivakoodi Optiscan Oy 1 NOKIA NET_RFID_EGLO.PPT / 16-05-2005/ M.Parttimaa & J.Keränen Partnerit Hanke toteutettiin

Lisätiedot

Radio. Frequency. Identification. (RFId) kirjastoissa. Pauli Tossavainen, 24.5.2005

Radio. Frequency. Identification. (RFId) kirjastoissa. Pauli Tossavainen, 24.5.2005 Radio Frequency Identification (RFId) kirjastoissa Pauli Tossavainen, 24.5.2005 Agenda ToP Tunniste lyhyesti Historia lyhyesti RFId:n kartta Aktiivinen tunnistetekniikka Passiivinen tunnistetekniikka /

Lisätiedot

Sähköpajan elektroniikkaa

Sähköpajan elektroniikkaa Sähköpajan elektroniikkaa Kimmo Silvonen (X) "Virtalähde", teholähde, verkkolaite (wall-wart) Elektroniikkapiirit vaativat toimiakseen käyttöjännitteen. Paristot noin 1,5 V tai 3 V / kenno Ladattavat NiMH-akut

Lisätiedot

BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet

BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet BL40A1711 Johdanto digitaalielektroniikkaan: CMOS-tekniikka ja siihen perustuvat logiikkapiiriperheet Bittioperaatioiden toteuttamisesta Tarvitaan kolmea asiaa: 1. Menetelmät esittää ja siirtää bittejä

Lisätiedot

Radioastronomia harjoitustyö; vedyn 21cm spektriviiva

Radioastronomia harjoitustyö; vedyn 21cm spektriviiva Radioastronomia harjoitustyö; vedyn 21cm spektriviiva Tässä työssä tehdään spektriviivahavainto atomaarisen vedyn 21cm siirtymästä käyttäen yllä olevassa kuvassa olevaa Observatorion SRT (Small Radio Telescope)

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Näyttöjen kuvanmuodostus ja -prosessointi T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 28.9.2012

Näyttöjen kuvanmuodostus ja -prosessointi T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 28.9.2012 Näyttöjen kuvanmuodostus ja -prosessointi T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 28.9.2012 Luennon sisältö: Yleistä: tekniikoiden ryhmittelyä, värien muodostus CRT Plasma OLED

Lisätiedot

Miksi olemme tänään täällä?

Miksi olemme tänään täällä? Miksi olemme tänään täällä? Koska haluamme olla mukana tulevaisuuden suomalaisissa menestystarinoissa! Miten olemme mukana? 3D-skannaus, -suunnittelu ja -tulostusprosessien tarjoaminen 3D-tulostettujen

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

FOREVER Solvent-Dark 111

FOREVER Solvent-Dark 111 FOREVER Solvent-Dark 111 Laadukas paperi värillisille kankaille. Pesunkestävyys ja värien kiirkkaus 100% puuvilla, denim, nahka, valkoinen polyesteri, puu, synteettinen nahka, päällystetty paperi jne.

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla 4.3.2013 Mika Koskenvuori, Ohjelmajohtaja mika.koskenvuori@culminatum.fi +358 50 59 454 59 www.nanobusiness.fi Nanoteknologian klusteriohjelma

Lisätiedot

1. Mustavalkoinen Laser tulostus 1.1 Samsung ML 1640 A4 lasertulostin

1. Mustavalkoinen Laser tulostus 1.1 Samsung ML 1640 A4 lasertulostin Yleistä SenioriPC palvelu tarjoaa tulostimia joka päiväiseen ja harvempaankin käyttöön. Tulostimet on jaettu kahteen ryhmään riippuen asiakkaan tarpeista. Tulostimia on markkinoilla valtavasti, mutta SenioriPC

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla

HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tämä työohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 HARJOITUSTYÖ: Mikropunnitus kvartsikideanturilla Tarvittavat laitteet: 2 kpl

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ henri.t.talviaho@student.jyu.fi Kuva 1. Nuoli TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 30.3.2016 1. Näytöt... 3 1.1. Kuvaputkinäytöt (Cathode Ray Tube (CRT))... 3 1.2. Kuvanlaatuun vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet

Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 2007 Luento 10 Digitaaliset kuvat, näytöt, visualisointi Petri Rönnholm Minkälainen olikaan digitaalinen kuva? Digitaalinen kuva on matriisi, jossa jokaisella alkiolla

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

Sanomalehti ilmestyy sähköpaperilla v. 2016 - vai ilmestyykö? Jali Heilmann

Sanomalehti ilmestyy sähköpaperilla v. 2016 - vai ilmestyykö? Jali Heilmann Sanomalehti ilmestyy sähköpaperilla v. 2016 - vai ilmestyykö? Jali Heilmann Erikoistutkija, VTT Tietotekniikka Visiting Scholar, UC Berkeley Sanomalehti ilmestyy sähköpaperilla v. 2016 - vai ilmestyykö?

Lisätiedot

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään Kutsu RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään 4.-5.6.2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto on kehittänyt yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa RFID tekniikan ammatillisen

Lisätiedot

Pakkausteknologia. Pakkausteknologia

Pakkausteknologia. Pakkausteknologia Pakkauksen avulla IC-piiri suojataan ja liitetään piirilevylle Pakkaus suojaa piiriä Kosteus Epäpuhtaudet Mekaaninen rasitus Pakkaus liittää piirin sähköisesti muihin komponentteihin Impedanssisovitus

Lisätiedot

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus

15. Sulan metallin lämpötilan mittaus 15. Sulan metallin lämpötilan mittaus Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sulan lämpötila joudutan mittaamaan usean otteeseen valmistusprosessin aikana. Sula mitataan uunissa, sekä mm.

Lisätiedot

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto Materiaalifysiikkaa antimaterialla Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto Miksi aine on sellaista kuin se on? Materiaalien atomitason rakenne Kokeelliset tutkimusmenetelmät Positroniannihilaatiospektroskopia

Lisätiedot

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka Muita tyyppejä Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) 132 Eri piezomateriaalien käyttökohteita www.ferroperm.com 133 Lämpötilan mittaaminen Termopari Halpa, laaja lämpötila-alue Resistanssin muutos Vastusanturit

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I Havaintokohteita 9. Polarimetria Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Havaintokohteita Polarimetria Havaintokohteita (kuvat: @phys.org/news, @annesastronomynews.com) Yleiskuvaus: Polarisaatio

Lisätiedot

OHJE RFID - Suoraohjauskoodin muodostamiseen Toshiba SX sarjan tulostimilla

OHJE RFID - Suoraohjauskoodin muodostamiseen Toshiba SX sarjan tulostimilla OHJE RFID - Suoraohjauskoodin muodostamiseen Toshiba SX sarjan tulostimilla 1.1 Suoraohjauskoodi Suoraohjauskoodi on tulostimen ymmärtämää komentokieltä. Tyypillisesti jokaisella tulostinmerkillä on oma

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 19.11.2013 Tatu, OH2EAT 1 / 20 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle

RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle Janne Häkli Tutkija VTT / Wireless sensors PL 1000, 02044 VTT Puhelin: +358 20 722 4117 Email: janne.hakli@vtt.fi Kaj Nummila Asiakaspäällikkö VTT / Wireless sensors

Lisätiedot

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008 RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA Asko Poikela 17.3.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ I. RFID? II. RFID & PUUTAVARALOGISTIIKKA III. METSÄTEHON RFID-HANKE IV. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Oheismateriaali: Telama, M. 2007. Hakatun

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Poistumisharjoitusten havainnointi osana FDS+Evac-ohjelman kehitystä

Poistumisharjoitusten havainnointi osana FDS+Evac-ohjelman kehitystä Poistumisharjoitusten havainnointi osana FDS+Evac-ohjelman kehitystä Paloposki, Rinne, Korhonen, Saari, Pursula, Nummila, Hostikka Yleistä VTT kehittää FDS-ohjelmaan laajennusta poistumislaskentaan: FDS+Evac:

Lisätiedot

KONDENSAATTORIT, Ominaisuudet ja merkinnät

KONDENSAATTORIT, Ominaisuudet ja merkinnät KONDENSAATTORIT, Ominaisuudet ja merkinnät H. Honkanen Kondensaattorin kapasitanssi määräytyy: välitila-aineen permittiivisyyden ( ) ja varausten pinta-alan ( A ) tuloon ja on kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

Radiotekniikan perusteet BL50A0301 Radiotekniikan perusteet BL50A0301 1. Luento Kurssin sisältö ja tavoitteet, sähkömagneettinen aalto Opetusjärjestelyt Luentoja 12h, laskuharjoituksia 12h, 1. periodi Luennot Juhamatti Korhonen Harjoitukset

Lisätiedot

EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET TOIMISTOKÄYTTÖÖN TULOSTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN

EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET TOIMISTOKÄYTTÖÖN TULOSTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET TOIMISTOKÄYTTÖÖN TULOSTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN SYKSY 2008 EPSONIN YRITYSTULOSTIMET. TOIMISTOKÄYTTÖÖN SOPIVAT NOPEAT TULOSTIMET JA MONITOIMILAITTEET. EPSONIN MUSTESUIHKUTULOSTIMET

Lisätiedot

Kuvaus- ja näyttöperiaatteet. Mikko Nuutinen 24.1.2013

Kuvaus- ja näyttöperiaatteet. Mikko Nuutinen 24.1.2013 Kuvaus- ja näyttöperiaatteet Mikko Nuutinen 24.1.2013 Luennon oppimistavoitteet ja sisältö Kuvaus- ja näyttöketju Oppimistavoite on ymmärtää miten spektraalinen informaatio (n dim) detektoidaan 3-komponentiseksi

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

Katoava elektroniikka Suomen kadonneen innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn pelastus!

Katoava elektroniikka Suomen kadonneen innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn pelastus! Katoava elektroniikka Suomen kadonneen innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn pelastus! Raimo Korhonen VTT Email: Raimo.Korhonen@vtt.fi Tel.: +358-40-7030052 Click Kaikki to on edit katoavaista Master title

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Toisen luennon aihepiirit Lyhyt katsaus aurinkosähkön historiaan Valosähköinen ilmiö: Mistä tässä luonnonilmiössä on kyse? Pinnallinen tapa aurinkokennon virta-jännite-käyrän

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2014

Radioamatöörikurssi 2014 Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt, sähköturvallisuus 13.11.2014 Tatu, OH2EAT 1 / 18 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 8.5.014, malliratkaisut Kalle ja Anne tekivät fysikaalisia kokeita liukkaalla vaakasuoralla jäällä.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

PAINETTAVAN ELEKTRONIIKAN RATAKAMERAN OHJELMOINTI

PAINETTAVAN ELEKTRONIIKAN RATAKAMERAN OHJELMOINTI TIETOTEKNIIKAN OSASTO Jaakko Jääskä PAINETTAVAN ELEKTRONIIKAN RATAKAMERAN OHJELMOINTI Diplomityö Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2013 Jääskä J. (2013) Painettavan elektroniikan ratakameran ohjelmointi.

Lisätiedot

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa Minna Kivimäenpää, Jarmo Holopainen Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos (Ympäristöekofysiologia), Kuopio Johanna Riikonen Metsäntutkimuslaitos (Taimitarhatutkimus),

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

UV - Tasotulostin ratkaisut

UV - Tasotulostin ratkaisut UV - Tasotulostin ratkaisut Koskueentie 7, 19700 Sysmä harri.hynynen@printmedia.fi Puh. 0440-875 020 www.printmedia.fi Docan tulostimet yleisesti: - Viimeistellyt Docan tulostimet omaavat luotettavan toiminnan

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT Mekaanisesti toimiva kalvo Sähkömagneettiset LMI ROYTRONIC -sarjan pumput Maksimaalinen muunneltavuus: Uusi annostuspään rakenne - FastPrime & AutoPrime; nopea ja helppo pumpun käyttöönotto Tarkempi kemikaalien

Lisätiedot

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Esityksen sisältö 3D-tulostuksesta yleisesti Yleinen käsitys 3D-tulostuksesta: 3D-tulostus on helppoa ja hauskaa Voidaan tulostaa mitä tahansa muotoja 3D-mallin pohjalta

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖPANEELI YKSIKITEINEN - SI-ESF-M-M156-72

AURINKOSÄHKÖPANEELI YKSIKITEINEN - SI-ESF-M-M156-72 Paneelit on valmistettu erittäin puhtaasta yksikiteisestä piistä ns. Czochralski menetelmällä (CZ). Menetelmän hyöty on aurinkokennon hyötysuhteen kasvu, sillä yhdenmukainen kiderakenne vähentää rekombinaatiota.

Lisätiedot

MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma

MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA. NOT-tiedekoulu La Palma MIKKELIN LUKIO SPEKTROMETRIA NOT-tiedekoulu La Palma Kasper Honkanen, Ilona Arola, Lotta Loponen, Helmi-Tuulia Korpijärvi ja Anastasia Koivikko 20.11.2011 Ryhmämme työ käsittelee spektrometriaa ja sen

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 17.11.2015 Tatu, OH2EAT 1 / 19 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Sähköpajan elektroniikkaa

Sähköpajan elektroniikkaa Sähköpajan elektroniikkaa Kimmo Silvonen (X) Tämä viikko 25.-29.1.2016 Pajalla Ma klo 10.15-11.30 luento S1 Ma klo 11.30 alk. tutustuminen Sähköpajaan L215 (kahvi, tee) Ti klo 14.15 alk. tutust., lähtö

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504 ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504 syksyllä 2014 OSA 2 Veijo Korhonen 4. Bipolaaritransistorit Toiminta Pienellä kantavirralla voidaan ohjata suurempaa kollektorivirtaa (kerroin β), toimii vahvistimena -

Lisätiedot

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016 PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016 Prof. Martti Puska Emppu Salonen Tomi Ketolainen Ville Vierimaa Luento 7: Hilavärähtelyt tiistai 12.4.2016 Aiheet tänään Hilavärähtelyt: johdanto Harmoninen

Lisätiedot

Making LED lighting solutions simple TM. Tuomas.Lamminmaki@FutureElectronics.com

Making LED lighting solutions simple TM. Tuomas.Lamminmaki@FutureElectronics.com Making LED lighting solutions simple TM Tuomas.Lamminmaki@FutureElectronics.com LED valaisinsuunnittelun erityisvaatimukset Lämmön hallinta Liitäntälaite Optiikka ja värit LEDin valinta! Energia LEDissä

Lisätiedot

UV - Tasotulostin ratkaisut

UV - Tasotulostin ratkaisut UV - Tasotulostin ratkaisut Koskueentie 7, 19700 Sysmä harri.hynynen@printmedia.fi Puh. 0440-875 020 www.printmedia.fi Docan tulostimet yleisesti: - Viimeistellyt Docan tulostimet omaavat luotettavan toiminnan

Lisätiedot

Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille.

Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille. Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille. Pitävä lukitus. Lämmönkesto -40 C +85 C. Materiaali Nylon PA 6.6 Kuormitus N 1000 kpl 1000 kpl 111 1,6-20 0502-11 0502-11 1 0502-11

Lisätiedot

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja

Johdatus radiotekniikkaan. Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Johdatus radiotekniikkaan Ville Viikari ELEC-C5070 Elektroniikkapaja Sisältö Johdanto radiotekniikkaan Epälineaarisuuden hyödyntäminen RFIDssä Esimerkkejä radiotekniikan tutkimuksesta Radiotieteen ja tekniikan

Lisätiedot

Teoreettisen fysiikan esittely

Teoreettisen fysiikan esittely Teoreettisen fysiikan esittely Fysiikan laitos Oulun yliopisto 28.9.2012 Erkki Thuneberg Nämä kalvot on saatavissa osoitteessa http://www.oulu.fi/fysiikka/teoreettinen-fysiikka Sisältö Mitä on teoreettinen

Lisätiedot

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis

Etupaneeli. ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE. Näytöllä lukee ON LINE => tulostin on valmis Toshiba B-SA4T opas Etupaneeli ON LINE valo on sammunut jos virhetila tai painettu PAUSE FEED:llä saa yhden tyhjän tarran tai viimeksi tulostuneen tarran uudelleen (asetettava huoltomenusta) Kuva muovikuorisen

Lisätiedot

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen rakentamisessa? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Transistori yhdessä

Lisätiedot

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Sanna Kaasalainen Kaukokartoituksen ja Fotogrammetrian Osasto Ilmastonmuutos ja ääriarvot 13.9.2012 Ympäristön Aktiivinen

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

Luminord 2014. Valonlähteellä on väliä

Luminord 2014. Valonlähteellä on väliä Luminord 2014 Valonlähteellä on väliä Valonlähteen valinta uuteen valaisimeen - Valaisimen muoto - pyöreä, viivamainen, neliö, pieni valopiste, laaja valaistu pinta - Valonjako - joka suuntaan valoa lähettävä,

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen!

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen! Kasvihuoneongelma Valon ja aineen vuorovaikutus Herra Brown päätti rakentaa puutarhaansa uuden kasvihuoneen. Liian tavallinen! Hänen vaimonsa oli innostunut ideasta. Hän halusi uuden kasvihuoneen olevan

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Passiiviset piirikomponentit Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet vastus käämi kondensaattori puolijohdekomponentit Tarkoitus on esitellä piiriteorian

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

Join The 3D -MOVEMENT Aloittelijasta asiantuntijaksi - minifactory kasvaa kanssasi

Join The 3D -MOVEMENT Aloittelijasta asiantuntijaksi - minifactory kasvaa kanssasi Join The 3D -MOVEMENT Aloittelijasta asiantuntijaksi - minifactory kasvaa kanssasi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi, Jyväskylä, 31.10.2014 minifactory Oy Ltd Olli Pihlajamäki 31.10.2014 (c) minifactory

Lisätiedot

VALOKENNOJEN VALINTAOPAS

VALOKENNOJEN VALINTAOPAS VALOKENNOJEN VALINTAOPAS Valokennojen laatumerkki VALVONTAAN Perus Sylinteri Mittaavat Haarukka Kontrastin, värin tai luminesenssin tunnistavat Valokuituvahvistimet Kahden arkin valvonta/sauman tunnistus

Lisätiedot

Teoreettisia perusteita I

Teoreettisia perusteita I Teoreettisia perusteita I - fotogrammetrinen mittaaminen perustuu pitkälti kollineaarisuusehtoon, jossa pisteestä heijastuva valonsäde kulkee suoraan projektiokeskuksen kautta kuvatasolle - toisaalta kameran

Lisätiedot

Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-6034VW YHTENÄISET VÄRIT. ERINOMAINEN JÄLKI.

Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-6034VW YHTENÄISET VÄRIT. ERINOMAINEN JÄLKI. Digitaalinen etikettipainokone SurePress L-6034VW YHTENÄISET VÄRIT. ERINOMAINEN JÄLKI. LUO LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIA SurePress L-6034 -mustesuihkupainokoneella teet lyhyiden sarjojen etikettipainotyöt

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot