LOGOMON SILTA. punoja

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGOMON SILTA. punoja"

Transkriptio

1 LOGOMON SILTA

2 SISÄLLYS: Suunnitelmaselostus 1 Planssien pienennökset 2 Kustannusarviot 13 Määräluettelot 26 Alustavat laskelmat 37 LOGOMON SILTA

3 SUUNNITELMASELOSTUS Sillan rakenteelliset ratkaisut Kaupunkitila Silta punoo yhteyden ratapiha-alueen erottamien kaupunginosien välille. Se luo avaran ja jäsentymättömän ratapihan ylle tunnistettavan kiinnekohdan, osoittaen samalla suuntaa Logomosta keskustaan. Siltarakenne on laajimmillaan raiteiden yllä, siellä missä suurimmat ihmisvirrat kohtaavat ja haarautuvat. Samalla raiteiden ylle syntyy orientoitumisen ja odottelun mahdollistava näköalapaikka. Toisessa vaiheessa silta jatkuu Ratapihankadun yli Ajurinkadulle siten, että yhteys Logomoon hahmottuu selkeästi jo Puolalanmäeltä. Sillan kantava rakenne muodostuu ortotrooppikannesta ja sen yläpuolisesta kerrotusta ristikkorakenteisesta putkesta. Ristikon sauvat kiertävät putken kehän 45 asteen kulmassa spiraalin tavoin sillan puolelta toiselle vastakkaisiin suuntiin, kiinnittyen ortotrooppikannen reunoilla oleviin jäykistyslevyihin. Ristikon sauvat ovat noin 40x200 mm:n lattateräksiä. Kaikki sillan teräsrakenteet ovat ruostumattomia (Lean Duplex) eivätkä siten vaadi huoltotoimenpiteitä (maalausta). Ristikon ruutuihin asennetaan kolmesta kerroksesta (karkaistu + float + karkaistu, yhteensä 14 mm) laminoidut lasiruudut, jotka liitetään vesitiiviisti teräsristikon lattateräksiin. Kaikki lasit ovat huollettavista sisältä päin. Sillan kulkutasolla on teräslevyn päällä karkeutettu, n. 6 mm paksu ohutkerrospäällyste, samoin kaikissa portaissa. Sillalla ei ole mitään palavaa rakennusmateriaalia. Silta on laakeroitu alusrakenteisiin kalottilaakerein siten, että kiinteät laakerit sijoittuvat välituille T2 ja T3 laiturien molemmin puolin. Muiden tukien laakerit ovat sillan pituussuunnassa liikkuvia. Tukien T2 ja T3 osalta silta on suunniteltu perustettavaksi lyötävien Φ813 mm:n teräsputkipaalujen varaan. Rakennuspaikan maakerrosten (sulfidisavi) korrodoivien ominaisuuksien vuoksi lopputilanteessa vain paalujen betoni toimii rakenteellisesti. Välituet T1 ja T4 perustetaan 300x300 mm:n tb-paalujen varaan. Pysäköintilaitoksen kohdalla oleva välituki T4 voidaan vaihtoehtoisesti perustaa ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettavan porrasrakenteen varaan konsolin välityksellä.toisessa vaiheessa Logomon puoleinen sillan pää tuetaan Logomon rakennukseen vahvistettujen tukien varaan ja Ajurinkadun puoleinen pää uuden, Valion nykyisellä tontilla sijaitsevan, rakennuksen kantaviin rakenteisiin tukeutuvien konsolien (T5 ja T6) varaan. Kaikki hissi- ja porrasrakenteet ovat irti varsinaisen sillan rakenteista, ja saumakohdissa on liikuntasaumarakenteet. Ensimmäisessä vaiheessa varaudutaan toiselle puolelle siirrettäviin portaisiin varaamalla niille kehyksinä erottuvat paikat sillan päällysrakenteeseen. Koska ensimmäisen vaiheen portaat nousevat sillalle sen kansirakenteen lomasta, portaiden poistamisesta ja siirtämisestä toisessa vaiheessa ei jää mitään jälkiä lopulliseen teräslasirakenteeseen. Hissit ja portaat on perustettu tb-lyöntipaaluille peruslaattojen välityksellä, ja laattojen alla on käytetty routaeristystä, jolloin perustamissyvyys voi olla noin metrin maanpinnasta. Ensimmäisessä rakennusvaiheen nykyisille laitureille johtavat portaat ovat teräsrunkoisia. Askelmat ovat liukuesteritilää ja seinät ja katto lasitettuja. Toisen rakennusvaiheen portaiden kantavat kyljet ovat teräsbetonisia, portaat ja lepotasot tb-elementtirakenteita sekä katot lasirakenteisia. Silta rakennetaan asentamalla rakenne sopivan pituisissa asennusosissa sillan välitukien sekä raiteiden väliin / laiturien kohdille tehtävien asennustukien varaan ja liittäen asennusosat hitsaamalla yhteen. Asennustavan riskit ovat tavanomaiset, mutta asennustapa vaatii sähköistettyjen raiteiden ajojohteiden tekemisen jännitteettömäksi nostoasennusten aikana. Sillan käyttöikä on periaatteessa rajaton kantavan rakenteen osalta. Silta täyttää Liikenneviraston kevyen liikenteen siltojen värähtelylle asettamat vaatimukset. Sade- ja sulamisvedet voidaan johtaa sillan päältä ratapiha-alueen ulkopuolelle sillan reunoille sijoitettavilla kouruilla. Arkkitehtuuri Sillan kierteinen teräsrakenne tuo ratapihan ja kadun ylitykseen vauhtia ja vaihtelua. Kapeimmilla kohdilla siltarakenne sulkeutuu tiiviimmäksi verkoksi, avarammilla kohdilla rakenneverkko ikään kuin venyy ja aukeaa vahvemmin ympäristöön. Lasituksen pintakäsittelyä muuntelemalla tehostetaan sulkeutumisen ja avautumisen vaihtelua ja luodaan tarvittaessa lisävarjostusta. Seitinohutta teräslasipunosta korostetaan kontrastoivilla materiaalivalinnoilla. Laiturialueelle sijoittuvat välituet ja toisen vaiheen porraskäytävien seinämät toteutetaan muottipinnaltaan karheasta betonista. Betonipinnat tarjoavat myös tilaa konepaja-alueen historiasta kertoville kuva-aiheille, jotka voidaan toteuttaa graafisena betonina. Silta valaistaan häikäisemättömin, sillan sisätilaan sijoitettavin ledvalaisimin. Mahdollisia valaisinten asennuspaikkoja ovat esimerkiksi hissitornien katot sekä kiskot/vaijerit kulkuväylän yllä. Pimeään aikaan valaistus piirtää sillan esiin hohtavana punoksena Logomon ja Ajurinkadun välillä. Yhteydet sillalle Toisessa vaiheessa silta ulottuu sisään Logomon rakennukseen, toisen kerroksen tasolle. Nykyisten toimistohuoneiden tilalle syntyy pääaulaan avautuva sisääntuloparvi, jolta on hissi- ja porrasyhteys aulaan. Kaistale sillan kierteistä teräsrakennetta jatkuu sisälle Logomoon asti, toimien parven kaiteena. Ratapihankadun päässä toisen vaiheen yhteys sillalta alas järjestetään porrashuoneessa, joka on esitetty osana hotellirakennusta Ajurinkadun puolella. Näin hotellin sisääntuloaula kahviloineen avautuu vapaasti Ratapihankadulle elävöittäen osaltaan puistokatua. Taide Vahvat äänimaisemat hallitsevat sillan toisiinsa liittämiä paikkoja. Ratapihankadun liikenteen pauhu vaihtuu raideliikenteen meluun, ja lopulta Logomossa musiikki saa vallan. Näiden äänimaisemien liitoskohtana silta tekee poikkeuksen: sillalle toteutetaan vastamelutekniikalla hiljainen tila. Silta punoo näin hiljaisen tuokion kaupungin moninaisten reittien ja äänten keskelle. Konserttimatkalaiselle tarjoutuu mahdollisuus hiljentymiseen ennen Logomon musiikkielämyksiä. Vastamelujärjestelmä toteutetaan hajautetusti, uusimmalla vähän tilaa vievällä tekniikalla. Pienet mikrokontrolleri-yksiköt käsittävät prosessorin lisäksi mikrofonin ja kaiuttimen, ja yksiköitä voidaan sijoittaa esimerkiksi hissitornien päälle ja valaisinten kannatinrakenteisiin sekä kiintokalusteisiin. Mikrokontrollerit voidaan liittää langattomasti toisiinsa ja mahdolliseen etäkäyttäjään, jolloin ne muodostavat internet of things -tyyppisen sulautetun äänentoistojärjestelmän. Järjestelmällä voidaan toteuttaa hiljaisen tilan lisäksi useampikanavaisia äänimaisemia ja -teoksia, jotka voivat sisältää erilaisia interaktiivisia osuuksia. Kustannukset Sillan kokonaiskustannukset ovat ensimmäisen vaiheen osalta 7.23 milj., josta varsinaisen sillan osuus on 6.48 milj. sekä portaiden ja hissien osuus 0.75 milj.. Toisen vaiheen kustannukset itse sillan ja sen muutostöiden osalta ovat 1.57 milj. sekä portaiden ja hissien osuus 0.91 milj.. Näin ollen valmiin sillan kustannukset itse sillan osalta ovat noin 8.05 milj. ja laituri- ym. yhteyksien osalta noin 1.66 milj.. LOGOMON SILTA, Suunnitelmaselostus 1

4 LOGOMON SILTA Ilmakuvasovitus, vaihe 2 1(11) 2

5 LOGOMON SILTA, yleispiirustus Tasokuva / liittyminen ympäristöön 1/500, vaihe 1 2(11) 3

6 hotellin 4. kerros hotellin 3. kerros hotellin 1. kerros hotellin 2. kerros LOGOMON SILTA, yleispiirustus Tasokuva / liittyminen ympäristöön 1/500, vaihe 2 3(11) 4

7 julkisivu lounaaseen julkisivu koilliseen LOGOMON SILTA, yleispiirustus Julkisivut 1/500, vaihe 1 4(11) 5

8 julkisivu lounaaseen julkisivu koilliseen LOGOMON SILTA, yleispiirustus Julkisivut 1/500, vaihe 2 5(11) 6

9 Keskustan puoleinen sillan pää Poikkileikkaus Logomon edustalta, vaihe 2, 1/100 Poikkileikkaus sillan leveimmältä kohdalta, vaihe 2, 1/100 LOGOMON SILTA Leikkauksia 1/100, Sillan pää alaviistosta 6(11) 7

10 Rakennedetalji 1: julkisivuote 1:50 Rakennedetalji 2: lasirakenteen alareuna 1:10 Rakennedetalji 3: lasin kiinnitys 1:4 LOGOMON SILTA Rakennedetaljeja, Rakenneperiaate 7(11) 8

11 LOGOMON SILTA Näkymä sillan sisältä Logomon suuntaan 8(11) 9

12 LOGOMON SILTA Valokuvasovitus lounaasta laitureilta 9(11) 10

13 LOGOMON SILTA Valokuvasovitus vaadittuun pohjakuvaan 10(11) 11

14 LOGOMON SILTA Näkymä Logomon edustalta yöaikaan 11(11) 12

15 Sivu 1 (5) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Suunnitelman numero Sillan kustannusarvio Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 6,0+41,2+52,6+14,8+8,0 = 122,6 m / Rakennusvaihe 1 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 122,6 / rv 1. Kannen pituus (m) 122,6 / rv 1. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 310 Välituki T1 - rv Välituki T2 - rv Välituki T3 - rv Välituki T4 - rv Päällysrakenne - rv Varusteet ja laitteet - rv 1. Suunnittelutoimisto Luonnos näkymäksi logomon aulasta 2. vaiheessa SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Vaihe 1 13

16 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 2 (5) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 3 (5) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus LOGOMON KVL-SILTA / RAKENNUSVAIHE PERUSTUSRAKENTEET 1320 PAALUPERUSTUKSET 1321 Lyöntipaalut Betonipaalut :1 Paalut - 300x300, 8 kpl 310 m x300, 8 kpl 340 m :3 Maakärjet - 300x kpl x kpl :4 Paalujatkokset - jäykkäjatkos 300x kpl Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut :1 Paalut - ø 813x mtr mtr :2 Kalliokärjet - kalliokärjet rakenneteräksestä - ø kpl kpl :6 Sisäpuolinen betoni - betoni C30/ m m :7 Betoniraudoitteet - paalujen betoniteräkset 320 kg , kg , PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 PENKEREET 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1833 Lopputäytöt 310 m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT 4207 Sillan peruslaatat 4207:1 Muotit ja telineet 310 m2tr m2tr m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 310 kg , kg , kg , kg , :4 Betoni - betoni C30/ m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr SILLAN TUKIRAKENTEET 4212 Välituet 1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVAN- NOT 1620 MAAKAIVANNOT 1624 Rakennus- ja siltakaivannot 1624:1 Kaivu ilman tuentaa 310 m3ktr 45 4, m3ktr 40 4, m3ktr 40 4, m3ktr 45 4, :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 310 m2tr m2tr m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 310 kg , LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Vaihe 1 14

17 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 4 (5) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 5 (5) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus 320 kg , kg , kg , Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Kaiteet 600 m :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa - rst-teräkset - - kantavat rakenteet (lean duplex) 400 kg , lasilistat 400 kg Lasitukset 400 m SILLAN KANNEN PINTARA- KENTEET 4249 Muut sillan varusteet ja laitteet Valaistuksen kustannukset 600 kpl YHTEENVETO (ALV 0%, indeksi 2000=100) Välituki T1 - rv Välituki T2 - rv Välituki T3 - rv Välituki T4 - rv Päällysrakenne - rv Varusteet ja laitteet - rv Yhteensä SILLAN KUSTANNUKSET - sillan rakennuskustannukset työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) Sillan päällyste Ohutkerrospäällysteet Ohutkerrospäällyste (sis. 400 m2tr karkeutuksen) 4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 4241 Liikuntasaumat - saumarakenteet - - Hissien kohdat 600 m Portaiden kohdat 600 m Laakerit ja nivelet Laakerit Kalottilaakerit - - T1, liikkuvat, Rd = 1,5 MN 600 kpl T2, kiinteät, Rd = 4,5 MN 600 kpl T3, kiinteät, Rd = 4,5 MN 600 kpl T4, liikkuvat, Rd = 1,0 MN 600 kpl kustannusten indeksimuutos Sillan kustannukset (i = 166,8) TIETYÖT SILTAPAIKALLA - tietöiden rakennuskustannukset - työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) - kustannusten indeksimuutos Tietyöt siltapakalla (i = 166,8) - sillan kokonaiskustannukset (i = 166,8) pyöristys SILLAN KOKONAISKUSTANNUS (ALV 0%, i = 166,8) Sillan neliöhinta (i = 166,8) (Kustannus alaa A kohden, missä A = sillan kokonaispituus x Hl) Arvonlisävero sillan kokonaiskustannuksista 25% Kustannukset eivät sisällä rakennuttamiskustannuksia 4245 Suojalaitteet LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Vaihe 1 15

18 Sivu 1 (4) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Suunnitelman numero Sillan kustannusarvio Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 9,0+41,2+52,6+14,8+39,0+11,7+6,0 = 174,3 m / rakennusvaihe 2 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 174,3 / rv 2. Kannen pituus (m) 174,3 / rv 2. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 350 Välituki T5 - rv Välituki T6 - rv Päällysrakenne - rv Varusteet ja laitteet - rv Koko silta Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Vaihe 2 16

19 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 2 (4) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 3 (4) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus LOGOMON KVL-SILTA / RAKENNUSVAIHE OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 4233 Sillan päällyste Ohutkerrospäällysteet Ohutkerrospäällyste (sis. 410 m2tr karkeutuksen) 1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1122 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät rakenteet - Päätyseinien purku 000 kpl RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT 4210 SILLAN TUKIRAKENTEET 4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 4241 Liikuntasaumat - saumarakenteet - - Hissien kohdat 610 m Portaiden kohdat 610 m Ovien kohdat 610 m Laakerit ja nivelet Laakerit Kalottilaakerit - - T5, liikkuvat, Rd = 2,0 MN 610 kpl T6, liikkuvat, Rd = 0,5 MN 610 kpl Välituet, konsolit rakennuksesta :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 350 m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 350 kg , kg , Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Kaiteet 610 m Automaattiovet 610 kpl Muut sillan varusteet ja laitteet Valaistus 610 kpl :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr m3rtr SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa - rst-teräkset - - kantavat rakenteet (lean duplex) 410 kg , lasilistat Lasitukset 410 m SILLAN KANNEN PINTARA- KENTEET LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Vaihe 2 17

20 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Sillan kustannusarvio Sivu 4 (4) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus YHTEENVETO (ALV 0%, indeksi 2000=100) Välituki T5 - rv Välituki T6 - rv Päällysrakenne - rv Varusteet ja laitteet - rv Koko silta Yhteensä SILLAN KUSTANNUKSET - sillan rakennuskustannukset työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) kustannusten indeksimuutos Sillan kustannukset (i = 166,8) TIETYÖT SILTAPAIKALLA - tietöiden rakennuskustannukset - työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) - kustannusten indeksimuutos Tietyöt siltapakalla (i = 166,8) - sillan kokonaiskustannukset (i = 166,8) pyöristys -534 SILLAN KOKONAISKUSTANNUS (ALV 0%, i = 166,8) Sillan neliöhinta (i = 166,8) (Kustannus alaa A kohden, missä A = sillan kokonaispituus x Hl) Arvonlisävero sillan kokonaiskustannuksista 25% Kustannukset eivät sisällä rakennuttamiskustannuksia LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Vaihe 2 18

21 Sivu 1 (6) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Suunnitelman numero Sillan kustannusarvio Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 6,0+41,2+52,6+14,8+8,0 = 122,6 m / Rakennusvaihe 1 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 122,6 / rv 1. Kannen pituus (m) 122,6 / rv 1. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 110 Logomon edustan portaat - rv Logomon edustan hissi - rv Portaat laiturille - rv Kulkuyhteys pysäköintialueelle - rv 1. Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 19

22 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 2 (6) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 3 (6) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus LOGOMON EDUSTAN PORTAAT JA HISSI / RAKENNUSVAIHE PERUSTUSRAKENTEET 1320 PAALUPERUSTUKSET 1321 Lyöntipaalut Betonipaalut :1 Paalut - 300x300, 6 kpl 110 m x250, 4 kpl 120 m x300, 6 kpl 140 m :3 Maakärjet - 300x kpl x kpl x kpl POHJARAKENTEET 1420 SUOJAUKSET JA ERISTYKSET 1421 Roudaneristykset 110 m3rtr m3rtr m3rtr MAALEIKKAUKSET JA -KAIVAN- NOT 1620 MAAKAIVANNOT 1624 Rakennus- ja siltakaivannot 1624:1 Kaivu ilman tuentaa 110 m3ktr 35 4, m3ktr 20 4, m3ktr 25 4, m3ktr 130 4, Sillan peruslaatat 4207:1 Muotit ja telineet 110 m2tr m2tr m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 110 kg , kg 500 0, kg 250 0, kg , :4 Betoni - betoni C30/37-2, P m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr PORRAS- JA HISSIRAKENTEET :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 110 m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 110 kg , kg , :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr m3rtr PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 PENKEREET 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1833 Lopputäytöt 110 m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT Betonielementtirakenteet :1 Betonielementit - porrasaskelmat ja -tasot 100 m3trt (30 porrasaskelmaa ja 3 tasoa) Betonin pinnoitus, portaat 110 m Teräsrakenteet - Portaiden pystytuet (S355) 130 kg SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 20

23 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 4 (6) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 5 (6) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus 4221 Betonirakenteet rakenteen rungossa 4221:1 Muotit - - kantavat seinät 140 m2tr yläpohja 140 m2tr välipohjat 140 m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW - - kantavat seinät 140 kg , yläpohja 140 kg , välipohjat 140 kg , :4 Betoni - betoni C35/45-3, P kantavat seinät 140 m3rtr yläpohja 140 m3rtr välipohjat 140 m3rtr suojaseinämät Kaiteet 140 m Käsijohteet 110 m m m Turvaritilät - askelmat 130 kpl lepotasot 130 m Automaattiovet 110 kpl kpl kpl Maadoitus 110 kpl kpl Teräsrakenteet päällysrakenteessa - Lasikatto - - rst-kehykset 110 kg lasitukset 110 m Portaiden runko (S355) 130 kg Seinien ja katon lasitukset 130 m Lasiseinät 140 m Päällysrakenteen pintojen verhoukset Betonin pinnoitus 140 m SILLAN KANNEN PINTARA- KENTEET 4231 Eristys Kermieristys - vesikate (bitumikermi) 140 m SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Muut nosto- ja avauslaitteet - Hissit 120 kpl kpl Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketus- LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 21

24 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 6 (6) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus YHTEENVETO (ALV 0%, indeksi 2000=100) 130 kpl Logomon edustan portaat - rv Logomon edustan hissi - rv Portaat laiturille - rv Kulkuyhteys pysäköintialueelle - rv Yhteensä SILLAN KUSTANNUKSET - sillan rakennuskustannukset työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) kustannusten indeksimuutos Sillan kustannukset (i = 166,8) TIETYÖT SILTAPAIKALLA - tietöiden rakennuskustannukset - työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) - kustannusten indeksimuutos Tietyöt siltapakalla (i = 166,8) - sillan kokonaiskustannukset (i = 166,8) pyöristys 144 SILLAN KOKONAISKUSTANNUS (ALV 0%, i = 166,8) Sillan neliöhinta (i = 166,8) (Kustannus alaa A kohden, missä A = sillan kokonaispituus x Hl) Arvonlisävero sillan kokonaiskustannuksista 25% Kustannukset eivät sisällä rakennuttamiskustannuksia LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 22

25 Sivu 1 (4) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Suunnitelman numero Sillan kustannusarvio Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 9,0+41,2+52,6+14,8+39,0+11,7+6,0 = 174,3 m / rakennusvaihe 2 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 174,3 / rv 2. Kannen pituus (m) 174,3 / rv 2. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 210 Laiturien portaat - rv Kulkuyhteys pysäköintilaitokseen - rv 2. Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 2 23

26 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 2 (4) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 3 (4) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus LAITURIEN PORTAAT JA HISSI / RAKENNUSVAIHE POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1129 Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet - rakennusvaiheen 1 portaiden 210 kpl purkaminen - nykyisen porrastornin 220 kpl rakneteiden purkaminen tarvittavilta osilta 1300 PERUSTUSRAKENTEET 1320 PAALUPERUSTUKSET 1321 Lyöntipaalut Betonipaalut :1 Paalut - 300x300, 3x6 kpl 210 m :3 Maakärjet - 300x kpl Sillan peruslaatat 4207:1 Muotit ja telineet 210 m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 210 kg , :4 Betoni - betoni C30/37-2, P m3rtr PORRAS- JA HISSIRAKENTEET :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 210 m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 210 kg , :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr Betonielementtirakenteet :1 Betonielementit - porrasaskelmat ja -tasot 210 mrtrt (30 porrasaskelmaa ja 3 tasoa) 1400 POHJARAKENTEET 1420 SUOJAUKSET JA ERISTYKSET 1421 Roudaneristykset 210 m3rtr MAALEIKKAUKSET JA -KAIVAN- NOT 1620 MAAKAIVANNOT 1624 Rakennus- ja siltakaivannot 1624:1 Kaivu ilman tuentaa 210 m3ktr 100 4, PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 PENKEREET 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1833 Lopputäytöt 210 m3rtr RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT Betonin pinnoitus, portaat 210 m SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa - Lasikatto - - rst-kehykset 210 kg lasitukset 210 m Kulkukäytävän runko (S355) 220 kg Kulkutaso, t = 6 mm (S355) 220 kg kulkutaso, pinnoitus 220 m lasitukset (seinät ja katto) 220 m Sillan "pohjan" paikkaaminen 210 kpl SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Muut nosto- ja avauslaitteet - Hissit 120 kpl Suojalaitteet LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 2 24

27 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan kustannusarvio Sivu 4 (4) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Yksikköhinta Kustannus Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Käsijohteet 210 m m Maadoitus 210 kpl Muut varusteet ja laitteet - automaattiovet 210 kpl YHTEENVETO (ALV 0%, indeksi 2000=100) Laiturien portaat - rv Kulkuyhteys pysäköintilaitokseen - rv Yhteensä SILLAN KUSTANNUKSET - sillan rakennuskustannukset työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) kustannusten indeksimuutos Sillan kustannukset (i = 166,8) TIETYÖT SILTAPAIKALLA - tietöiden rakennuskustannukset - työmaan yhteiskustannukset 25% Yhteensä (i = 100) - kustannusten indeksimuutos Tietyöt siltapakalla (i = 166,8) - sillan kokonaiskustannukset (i = 166,8) pyöristys 348 SILLAN KOKONAISKUSTANNUS (ALV 0%, i = 166,8) Sillan neliöhinta (i = 166,8) (Kustannus alaa A kohden, missä A = sillan kokonaispituus x Hl) Arvonlisävero sillan kokonaiskustannuksista 25% Kustannukset eivät sisällä rakennuttamiskustannuksia LOGOMON SILTA, Kustannusarvio Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 2 25

28 Sivu 1 (5) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Suunnitelman numero Sillan määräluettelo Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 6,0+41,2+52,6+14,8+8,0 = 122,6 m / Rakennusvaihe 1 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 122,6 / rv 1. Kannen pituus (m) 122,6 / rv 1. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 310 Välituki T1 - rv Välituki T2 - rv Välituki T3 - rv Välituki T4 - rv Päällysrakenne - rv Varusteet ja laitteet - rv 1. Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Määräluettelo Vaihe 1 26

29 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan määräluettelo Sivu 2 (5) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan määräluettelo Sivu 3 (5) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset LOGOMON KVL-SILTA / RAKENNUSVAIHE PERUSTUSRAKENTEET 1320 PAALUPERUSTUKSET 1321 Lyöntipaalut Betonipaalut :1 Paalut - 300x300, 8 kpl 310 m x300, 8 kpl 340 m :3 Maakärjet - 300x kpl 8-300x kpl :4 Paalujatkokset - jäykkäjatkos 300x kpl Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut :1 Paalut - ø 813x mtr mtr :2 Kalliokärjet - kalliokärjet rakenneteräksestä - ø kpl kpl :6 Sisäpuolinen betoni - betoni C30/ m m :7 Betoniraudoitteet - paalujen betoniteräkset 320 kg 2000 ei sis. työteräksiä 330 kg 2000 ei sis. työteräksiä 1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 PENKEREET 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1833 Lopputäytöt 310 m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT 4207 Sillan peruslaatat 4207:1 Muotit ja telineet 310 m2tr m2tr m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 310 kg 1400 ei sis. työteräksiä 320 kg 2300 ei sis. työteräksiä 330 kg 2300 ei sis. työteräksiä 340 kg 1400 ei sis. työteräksiä 4207:4 Betoni - betoni C30/ m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr SILLAN TUKIRAKENTEET 4212 Välituet 1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVAN- NOT 1620 MAAKAIVANNOT 1624 Rakennus- ja siltakaivannot 1624:1 Kaivu ilman tuentaa 310 m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 310 m2tr m2tr m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 310 kg 2100 ei sis. työteräksiä LOGOMON SILTA, Määräluettelo Vaihe 1 27

30 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan määräluettelo Sivu 4 (5) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Sillan määräluettelo Sivu 5 (5) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset 320 kg 4300 ei sis. työteräksiä 330 kg 4300 ei sis. työteräksiä 340 kg 2100 ei sis. työteräksiä Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Kaiteet 600 m :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr Muut sillan varusteet ja laitteet Valaistus 600 kpl SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa - rst-teräkset - - kantavat rakenteet (lean duplex) 400 kg lasilistat 400 kg Lasitukset 400 m SILLAN KANNEN PINTARA- KENTEET 4233 Sillan päällyste Ohutkerrospäällysteet Ohutkerrospäällyste (sis. 400 m2tr 95 karkeutuksen) 4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 4241 Liikuntasaumat - saumarakenteet - - Hissien kohdat 600 m Portaiden kohdat 600 m Laakerit ja nivelet Laakerit Kalottilaakerit - - T1, liikkuvat, Rd = 1,5 MN 600 kpl T2, kiinteät, Rd = 4,5 MN 600 kpl T3, kiinteät, Rd = 4,5 MN 600 kpl T4, liikkuvat, Rd = 1,0 MN 600 kpl Suojalaitteet LOGOMON SILTA, Määräluettelo Vaihe 1 28

31 Sivu 1 (3) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Suunnitelman numero Sillan määräluettelo Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 9,0+41,2+52,6+14,8+39,0+11,7+6,0 = 174,3 m / rakennusvaihe 2 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 174,3 / rv 2. Kannen pituus (m) 174,3 / rv 2. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 350 Välituki T5 - rv Välituki T6 - rv Päällysrakenne - rv Varusteet ja laitteet - rv Koko silta Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Määräluettelo Vaihe 2 29

32 Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Sillan määräluettelo Sivu 2 (3) Logomon kvl-silta - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Sillan määräluettelo Sivu 3 (3) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset LOGOMON KVL-SILTA / RAKENNUSVAIHE OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 4233 Sillan päällyste Ohutkerrospäällysteet Ohutkerrospäällyste (sis. 410 m2tr 215 karkeutuksen) 1120 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1122 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät rakenteet - Päätyseinien purku 000 kpl RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT 4210 SILLAN TUKIRAKENTEET 4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 4241 Liikuntasaumat - saumarakenteet - - Hissien kohdat 610 m Portaiden kohdat 610 m Ovien kohdat 610 m Laakerit ja nivelet Laakerit Kalottilaakerit - - T5, liikkuvat, Rd = 2,0 MN 610 kpl T6, liikkuvat, Rd = 0,5 MN 610 kpl Välituet, konsolit rakennuksesta :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 350 m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 350 kg 1500 ei sis. työteräksiä 360 kg 1500 ei sis. työteräksiä 4245 Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät Kaiteet 610 m Automaattiovet 610 kpl Muut sillan varusteet ja laitteet Valaistus 610 kpl :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr m3rtr SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa - rst-teräkset - - kantavat rakenteet (lean duplex) 410 kg lasilistat Lasitukset 410 m SILLAN KANNEN PINTARA- KENTEET LOGOMON SILTA, Määräluettelo Vaihe 2 30

33 Sivu 1 (5) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe 1/Turku Suunnitelman numero Sillan määräluettelo Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 6,0+41,2+52,6+14,8+8,0 = 122,6 m / Rakennusvaihe 1 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 122,6 / rv 1. Kannen pituus (m) 122,6 / rv 1. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 110 Logomon edustan portaat - rv Logomon edustan hissi - rv Portaat laiturille - rv Kulkuyhteys pysäköintialueelle - rv 1. Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Määräluettelo Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 31

34 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 2 (5) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 3 (5) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset LOGOMON EDUSTAN PORTAAT JA HISSI / RAKENNUSVAIHE PERUSTUSRAKENTEET 1320 PAALUPERUSTUKSET 1321 Lyöntipaalut Betonipaalut :1 Paalut - 300x300, 6 kpl 110 m x250, 4 kpl 120 m x300, 6 kpl 140 m :3 Maakärjet - 300x kpl 6-250x kpl 4-300x kpl POHJARAKENTEET 1420 SUOJAUKSET JA ERISTYKSET 1421 Roudaneristykset 110 m3rtr m3rtr m3rtr MAALEIKKAUKSET JA -KAIVAN- NOT 1620 MAAKAIVANNOT 1624 Rakennus- ja siltakaivannot 1624:1 Kaivu ilman tuentaa 110 m3ktr m3ktr m3ktr m3ktr Sillan peruslaatat 4207:1 Muotit ja telineet 110 m2tr m2tr m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 110 kg 1000 ei sis. työteräksiä 120 kg 500 ei sis. työteräksiä 130 kg 250 ei sis. työteräksiä 140 kg 1400 ei sis. työteräksiä 4207:4 Betoni - betoni C30/37-2, P m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr PORRAS- JA HISSIRAKENTEET :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 110 m2tr m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 110 kg 2500 ei sis. työteräksiä 120 kg 1800 ei sis. työteräksiä :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr m3rtr PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 PENKEREET 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1833 Lopputäytöt 110 m3rtr m3rtr m3rtr m3rtr RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT Betonielementtirakenteet :1 Betonielementit - porrasaskelmat ja -tasot 100 m3trt 4 (30 porrasaskelmaa ja 3 tasoa) Betonin pinnoitus, portaat 110 m Teräsrakenteet - Portaiden pystytuet (S355) 130 kg SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE LOGOMON SILTA, Määräluettelo Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 32

35 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 4 (5) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 5 (5) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset 4221 Betonirakenteet rakenteen rungossa 4221:1 Muotit - - kantavat seinät 140 m2tr yläpohja 140 m2tr välipohjat 140 m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW - - kantavat seinät 140 kg 2500 ei sis. työteräksiä - - yläpohja 140 kg 1100 ei sis. työteräksiä - - välipohjat 140 kg :4 Betoni - betoni C35/45-3, P kantavat seinät 140 m3rtr yläpohja 140 m3rtr välipohjat 140 m3rtr 45 suojaseinämät Kaiteet 140 m 18 - Käsijohteet 110 m m m Turvaritilät - askelmat 130 kpl lepotasot 130 m Automaattiovet 110 kpl kpl kpl Maadoitus 110 kpl kpl kpl Teräsrakenteet päällysrakenteessa - Lasikatto - - rst-kehykset 110 kg lasitukset 110 m Portaiden runko (S355) 130 kg Seinien ja katon lasitukset 130 m Lasiseinät 140 m Päällysrakenteen pintojen verhoukset Betonin pinnoitus 140 m SILLAN KANNEN PINTARA- KENTEET 4231 Eristys Kermieristys - vesikate (bitumikermi) 140 m SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Muut nosto- ja avauslaitteet - Hissit 120 kpl kpl Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketus- LOGOMON SILTA, Määräluettelo Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 1 33

36 Sivu 1 (4) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe 2/Turku Suunnitelman numero Sillan määräluettelo Kerrottu jatkuva ristikkosilta Jännemitta (m) 9,0+41,2+52,6+14,8+39,0+11,7+6,0 = 174,3 m / rakennusvaihe 2 Hyödyllinen leveys (m) 4,0...10,0 Vapaa-aukko (m) Vinous (gon) 0,000 Kokonaispituus (m) 174,3 / rv 2. Kannen pituus (m) 174,3 / rv 2. Suunnittelukuorma KL/ ilman huoltoajoneuvoa Sijaintikoodit 210 Laiturien portaat - rv Kulkuyhteys pysäköintilaitokseen - rv 2. Suunnittelutoimisto SUUNNITTELIJA Tarkasti: TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä LOGOMON SILTA, Määräluettelo Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 2 34

37 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 2 (4) Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 3 (4) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset LAITURIEN PORTAAT JA HISSI / RAKENNUSVAIHE POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 1129 Muut poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet - rakennusvaiheen 1 portaiden purkaminen 210 kpl 3 - nykyisen porrastornin rakneteiden purkaminen tarvittavilta osilta 220 kpl PERUSTUSRAKENTEET 1320 PAALUPERUSTUKSET 1321 Lyöntipaalut Betonipaalut :1 Paalut - 300x300, 3x6 kpl 210 m :3 Maakärjet - 300x kpl :1 Muotit ja telineet 210 m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 210 kg 3000 ei sis. työteräksiä 4207:4 Betoni - betoni C30/37-2, P m3rtr PORRAS- JA HISSIRAKENTEET :1 Muotit ja telineet - muotit ja telineet 210 m2tr :2 Raudoitteet - teräs A500HW 210 kg 8000 ei sis. työteräksiä :4 Betoni - betoni C35/45-3, P m3rtr Betonielementtirakenteet :1 Betonielementit - porrasaskelmat ja -tasot 210 mrtrt 12 (30 porrasaskelmaa ja 3 tasoa) 1400 POHJARAKENTEET 1420 SUOJAUKSET JA ERISTYKSET 1421 Roudaneristykset 210 m3rtr MAALEIKKAUKSET JA -KAIVAN- NOT 1620 MAAKAIVANNOT 1624 Rakennus- ja siltakaivannot 1624:1 Kaivu ilman tuentaa 210 m3ktr PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 PENKEREET 1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT 1833 Lopputäytöt 210 m3rtr RAKENNUSTEKNISET RAKEN- NUSOSAT 4200 SILLAT 4207 Sillan peruslaatat Betonin pinnoitus, portaat 210 m SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa - Lasikatto - - rst-kehykset 210 kg lasitukset 210 m Kulkukäytävän runko (S355) 220 kg Kulkutaso, t = 6 mm (S355) 220 kg kulkutaso, pinnoitus 220 m lasitukset (seinät ja katto) 220 m Sillan "pohjan" paikkaaminen 210 kpl SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Muut nosto- ja avauslaitteet - Hissit 120 kpl Suojalaitteet Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät LOGOMON SILTA, Määräluettelo Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 2 35

38 Logomon kvl-silta, tasonvaihtorakenteet - "PUNOJA" Rakennusvaihe Sillan määräluettelo Sivu 4 (4) Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Käsijohteet 210 m m Maadoitus 210 kpl Muut varusteet ja laitteet - automaattiovet 210 kpl 3 LOGOMON SILTA, Määräluettelo Tasonvaihtorakenteet vaiheessa 2 36

39 LOGOMON KVL-SILTA PUNOJA ALUSTAVAT LASKELMAT Jm = m / silta 2. rakennusvaiheen jälkeen Hl = 4 10 m Vinous 0,000gon Kannen pituus noin m / 2. rv. Kokonaispituus noin m / 2. rv. Suunnittelukuormat: KL / ilman puhtaanapitoajoneuvoa LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat 37

40 PÄÄLLYSRAKENNE Rakennemalli Sillasta on tehty FEM-malli. Mallissa ristikon sauvat, tuen kaaret, poikkipalkit sekä reunan pitkittäisprofiilit ovat mallinnettu palkkielementeillä. Kansilevy on mallinnettu kuorielementeillä. Kuva 1 Rakennemalli Teräsprofiilien poikkileikkaukset ovat: Ristikon sauvat yleensä 40 mm x 120 mm Ristikon sauvat tukialueella 40 mm x 200 mm Kaaret tuilla 40 mm x 300 mm Pitkittäiset profiilit sillan reunassa 20 mm x 600 mm Poikkipalkit ovat I-profiileja joiden yläpaarteena toimii kansilevy. Poikkipalkin korkeus on kauttaaltaan 500 mm. Uumalevyn paksuus on tuella 20 mm ja muualla 8 mm. Alapaarre on tuella 20 mm x 400 mm ja muualla 10 mm x 100 mm. Kansilevyn paksuus vaihtelee tukialueen 16 mm:stä kentän 10 mm:n. Kuormat Teräsrakenteen oma paino Pintarakenteet 0,2 kn/m 2 Lasirakenne kehyksineen, oma paino 0,5 kn/m 2 Hyötykuorma 5 kn/m 2 LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat Päällysrakenne 38

41 Murtorajatilatarkastelu Kansilevy Lasketaan voimasuureet teräsrakenteessa yhdistelmälle: 1,25 x (G teräs + G pinta + g lasi ) + 1,35 x Q hyöty Keskitytään tarkastelemaan kahden pisimmän kentän välistä välitukea, jossa rasitukset ovat suurimmat. Mitoitettavat profiilit tukialueella ovat: 10 profiilia tuen reunasta kumpaankin suuntaan 40 mm x 200 mm Muut profiilit 40 mm x 120 mm Tukialueen rasitetuin korkeampi profiili: Voimasuureet Poikkileikkaus: FEM-mallista: h 0.2 m Fx b 0.04 m My -0.1 Mz 96.7 I 2.67E-05 m4 A m2 Jännitykset: Wy 5.33E-05 m3 Wz m3 My/Wz -1.9 Mz/Wz Fx/A σ d < f y /γ M = 450/1.1 = 409 N/mm 2 Tukialueen rasitetuin matalampi profiili: Voimasuureet Poikkileikkaus: FEM-mallista: h 0.12 m Fx b 0.04 m My -1.2 Mz 27.8 I 5.76E-06 m4 A m2 Jännitykset: Wy m3 Wz m3 My/Wz Mz/Wz Fx/A σ d < f y /γ M = 450/1.1 = 409 N/mm 2 LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat Päällysrakenne 39

42 Värähtelly Siirtymät M-mallissa onn yksikkökuo orma Tutkitaan siillan poikkippalkin värähteelyä pisimmään jänteen keeskellä. FEM ajatettu poikkkipalkin ylii, mistä saadaaan siirtymäm matriisi. Kuva 2 Poikkileikkauksen muodon vääristyminen tuella T2 Taipuma hyötykuormasta 5 kn/m2 on 122 mm = L/430. Kuva 3 Taipuma hyötykuormasta 5 kn/m2 Pienimmät oominaistaajuuudet ovat riiittävän suuriaa, jottei rakeenteelle aiheu udu häiritsevviä kiihtyvyyk ksiä. LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat Päällysrakenne 40

43 ALUSRAKENTEET Kuormat päällysrakenteelta Tuki Teräs Päällyste Lasit YHT 5 kn/m T T T T T T [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] Välitukien omat painot (G) ja kuormat tuulikuormasta 1 kn/m2 (Hw): TUKI G TUKI Hw T1 730 T1 160 T2 680 T2 380 T3 680 T3 380 T4 780 T4 20 [kn] T5 170 [kn] LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat Alusrakenteet 41

44 VÄLITUKIEN PAALUTUKSET T1 ja T4 (300x300 TB paalu) Tukien rakenne ja mitat: Kaltevuus 3,5:1 Paalukuormat: P MAX < 2130/8 + 3,5 x 240/4 = 480 kn Tuki T1 T2 T3 T4 B L h 7.5 e 4.5 G P MIN > 1400/8 3,5 x 240/4 = -35 kn (vain tuella T1) T2 ja T2 (φ811 TB paalu/teräsputkipaalu) ) Kuormat tuille Tutkittavat yhdistelmät: F MAX + H VA AST <> 1,15 x A g + 1,35 x A p + 1,5 x 0,3 x H w tai F MIN + H MAX <> 0,9 x A g + 1,35 x A p + 1,5 x H w Josta tuilla: Tuki T1 T2 T3 T4 Fmax < Hvast Fmin Hmax z < 170 > Kaltevuus 4:1 Vinopaalut: P MAX < 8500/4 + 4 x 570/2 = kn P MIN > 4050/4 4 x 570/2 = -130 kn Pystypaalut: P MAX < 8500/ x (13,5-4 x 2,5)/2,5 = 2920 kn P MIN > 4050/4 570 x (13,5-4 x 2,5)/2,5 = 210 kn LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat Alusrakenteet 42

45 LAAKERIREAKTIOT A D = 1,15 x A g + 1,35 x A p + 1,5 x 0,3 x H w x h/b tai = 1,15 x A g + 1,35 x 0,4 x A p + 1,5 x H w x h/b Tuki H B Ad,max Hd,max T T T < Ad,max, T2 < Hdmax,T2 T <50 T LOGOMON SILTA, Alustavat laskelmat Laakerireaktiot 43

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero. Sillan kustannusarvio

Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero Teräksinen kaarisilta, betonikantinen (Tkrb) Jännemitta (m) 55 Hyödyllinen leveys (m) 24 Vapaa-aukko (m) 54 Vinous (gon) Kokonaispituus (m)

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan kustannusarvio

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta 1. Airiston silta, yleispiirustus, alikulkukorkeus 45 m 2. Airiston silta, sivukuvat, alikulkukorkeudet 35, 40 ja 50 m 3.

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Vihantasalmen silta Mäntyharjussa / Heikki Heiniö Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat)

Lisätiedot

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia RANNIKKO KILPAILUEHDOTUS KORSHOLMANPUISTIKON SILLAN SUUNNITTELUKILPAILUUN 2 Kustannusarvio Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia 25 %.

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 61 KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Hieppeen yksityistie Mikkeli Kilpisalmen silta 2 ASIAKIRJALUETTELO Sivut 1. Nykytilanne 3-4 2. Rakennussuunnitelmaselostus

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa YKSIKKÖHINTALUETTELO Projekti: Urheilutien silta, Kauhajoki Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Silta SUPA224

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6 MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma Söderkulla VJ KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN 23.03.2018 / FIMKIT LIITE 2 Linjausvaihtoehdot on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla 101, MUUTOS A.

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Teräsbetonisen ulokelaattasillan (BUL) suunnitteluohje

Teräsbetonisen ulokelaattasillan (BUL) suunnitteluohje Teräsbetonisen ulokelaattasillan (BUL) suunnitteluohje 1 DI TUOMO JÄRVENPÄÄ PONVIA OY Tuomo Järvenpää / Ponvia Oy Sisältö: Yleistä Suunnitteluperusteet Kansirakenne Alusrakenteet Mitoitus Raudoitus Peruslaatta

Lisätiedot

OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS

OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS 27.4.2011 1 Varjakan silta Toteutettavuusselvitys 1. Taustaa 1.1 Yleistä 1.2 Toimeksianto 2. Siltapaikan olosuhteet 2.1 Sillan sijainti 2.2 Sillan

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-951-803-393-4 TIEH 2100012-v-07 (Suunnitteluvaiheen

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

TKK/ Sillanrakennustekniikka Rak-11.2107 SILLAT JA PERUSTUKSET (4op) TENTTI 11.1.2008 Tenttipaperiin: Sukunimi, etunimet, op.

TKK/ Sillanrakennustekniikka Rak-11.2107 SILLAT JA PERUSTUKSET (4op) TENTTI 11.1.2008 Tenttipaperiin: Sukunimi, etunimet, op. TKK/ Sillanrakennustekniikka Rak-.207 SIAT JA PERUSTUKSET (4op) TENTTI..2008 Tenttipaperiin: Sukunimi, etunimet, op.kirjan nro, vsk. uettele sillan tavanomaiset varusteet ja laitteet sekä niiden tehtävät.

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

Sillan on tarkoitus kestää 30 vuotta. Silta on mitoitettu kestämään 400 kg/m² kuorma.

Sillan on tarkoitus kestää 30 vuotta. Silta on mitoitettu kestämään 400 kg/m² kuorma. 1. Lähtökohdat 1.1. Siltapaikka Suunnittelukohde sijaitsee TKK:n R osaston takana olevassa puistossa. Sillalla on tarkoitus mahdollistaa kulku IK:n Huvimajalta Otaniemen Ossinlammessa olevaan pieneen saareen.

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Hiljaiset ja vankat betoniportaat. Luonnollinen valinta moderniin taloon

Hiljaiset ja vankat betoniportaat. Luonnollinen valinta moderniin taloon Hiljaiset ja vankat betoniportaat Luonnollinen valinta moderniin taloon Luotettavaa laatua Suomen johtavalta betoniportaiden valmistajalta Tässä esitteessä kuvatut Rudus Elemento betoniportaat soveltuvat

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9.

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9. 56 830 1037 799.9 VP YRITTÄJÄNTIE 1 2 31028.1 TY II e=0.6 48 025 16 830 N 12 500 5 300 70 000 YRITTÄJÄNTIE 3 657.8 5571.9 LT VP nä nä KOSKENVÄYLÄ Tiedoston sijainti: Z:\Projektit\00 2014 Projektit\14320

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Kerassa ja Koivuhovissa edellyttää. laitureiden kulkuyhteydet. Espoon kääntöraide. rakennetaan kokonaisuudessaan.

Kerassa ja Koivuhovissa edellyttää. laitureiden kulkuyhteydet. Espoon kääntöraide. rakennetaan kokonaisuudessaan. ESPOON KAUPUNKIRATA YLEISSUUNNITELMA 2003 LIITE 1. Alustavat työvaiheet 1 (3) ALUSTAVAT TYÖVAIHEET Ensimmäinen vaihe Liikennöinti tapahtuu nykyisiä raiteita ja kaikilla asemilla matkustajien käytössä ovat

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (8) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Varikonkadun silta rautatien yli

Varikonkadun silta rautatien yli Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. PENTAFLEX JÄRJESTELMÄ...4 2.1. Pentaflex KB:... 5 2.2. Pentaflex KB 8... 7 2.3. Pentaflex ABS... 9 2.4. Pentaflex

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Hl 29,15 30,04 m Kokonaispituus 49,9 m 1,5 + 15,0 + 17,0 + 1,5 m 1,5 + 18,0 + 20,9 + 1,5 m Vinous 4 gon Vapaa

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym -suunnittelu oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 20.12.2016 Miinanpellonkatu Tunniste Yksikkö Määrä 1000

Lisätiedot

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi

Pihapiirin tuotteet. Tuoteluettelo 2016. Markki pihapiirisi merkki. www.markki.fi Pihapiirin tuotteet Tuoteluettelo 2016 Markki pihapiirisi merkki Talon ja pihapiirin suomalainen laatumerkki MARKKI Kotipihan viihtyisyys ja toimivuus on meille suomalaisille tärkeää, oli kyseessä kaupunkipiha,

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET

YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Yleisten alueiden alle 01.10.2013 1 (17) YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Ins.tsto Pontek Oy Laat. 01.10.2013 Juhani Hyvönen Tark. 01.10.2013 Juhani Hyvönen Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne 16:48:56 Nykyisten kattovasojen kannatus 3D Rakenne Kuivuri, Harjapalkki Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta.

Lisätiedot

Pohjarakentamisen kustannustietoja

Pohjarakentamisen kustannustietoja Pohjarakentamisen kustannustietoja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISSN 1457-991X TIEH 4000330 Oy Edita Ab Helsinki 2002 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti

Lisätiedot

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus Ossinlammen siltakilpailu Suunnitelmaselostus 1 Ratkaisun lähtökohdat Ehdotuksen perusideana on jatkaa Ossinlammen ympäristön puistomaista teemaa ja aktivoida aluetta. Silta on yksiaukkoinen palkkisilta,

Lisätiedot

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 7

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 7 SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 7 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA TIE-JA VESRAKENNUSHALLITUS S 1 LTAOSASTO TVH 2.040 HELSINKI 975 2O''33 - - JI TIE- JA VESIRA.KENNIJSHALLITUS SiltaosaBto SILLANRÄKENNUKSEN

Lisätiedot

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin.

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Nousutiet Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Kun telinekalustosi merkki on Layher, on Sinulla jo valmiiksi suurin osa nousuteiden rakentamiseen tarvittavista

Lisätiedot

Sillan määräluettelo

Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Merimaskun silta / Jari Nikki Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-951-803-892-7

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 1(8) KAPUNKIYMPÄRISTÖ Tyyppipuusiltasarja SUUNNITTELUOHJE

HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 1(8) KAPUNKIYMPÄRISTÖ Tyyppipuusiltasarja SUUNNITTELUOHJE HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 1(8) Tyyppipuusiltasarja SUUNNITTELUOHJE HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUOHJE... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Käyttökohteet... 4

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot