KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 1.1. 31.12.2009. Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari."

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

2 Sisällysluettelo 1. Kaupunginjohtajan katsaus Väestö Talouden tunnusluvut Verotulot Tuloslaskelman talousarviovertailu Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä Rahoituslaskelman talousarviovertailu Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Sitovat määrärahaerät yksiköittäin Konsernijohto Vuokratalotoiminta Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Tekninen lautakunta Vesihuolto Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Investoinnit Liite: Henkilöstöraportti Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitukset

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Maailman talouden syvin vaihe ohitettiin vuoden 2009 loppuun mennessä ja taloudellinen aktiviteetti elpyi. Suomen talouden kasvu oli hidasta ja kasvava työttömyys osoitti koneiston vielä yskivän. Turun seudulla tunnelmat olivat koko vuoden odottelevat lähinnä telakkateollisuuden epävarmuuden vuoksi. Kaarinan työttömyys lähti koko Turun seudun tavoin nousuun, mutta pysyi selkeästi alueen keskiarvon alapuolella. Erityisen huolen aiheutti loppuvuodesta kasvava nuorisotyöttömyys. Seudullisen yhteistyön kehittyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS - hanke) eteni. Laajentunut Kaarina oli aktiivinen seudun kaupunkiseutusuunnitelman (KPS) toimenpiteiden toteuttamisessa. Huhtikuussa kuntaministerille luovutettu keskuskaupunkien ja kehyskuntien taloudellisia vuorovaikutussuhteita analysoiva raportti ei johtanut kuntarakenneselvitykseen, mutta raportti kannusti yhteistyön tiivistämiseen kaupunkiseuduilla. Teknisellä sektorilla oli useita yhteistyöhankkeita. Maaliin asti ehti yhteinen jäteveden puhdistamo. Suunnitteilla olevista hankkeista merkittävimpiä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen rakennemalli, seudullinen vesiyhtiö ja alueellinen infran tuotantoyhtiö. Sosiaali- ja terveyspuolella neuvoteltiin yhteispäivystyksen laajentamisesta niin terveydenhuollon kuin sosiaalitoimenkin osalta. Kaarina liittyi vuoden aikana myös Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaan liittyvään remonttihankkeeseen Turun seudulla. Loppuvuodesta aloitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvähankkeeseen liittyvän Hyvä hanke Kaarinassa suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on hyvinvointisektorilla toimivien yritysten ja kunnan organisaatioiden yhteistyön kehittäminen sekä palvelustrategian jalkauttaminen. Myös Liedon isäntäkuntana johtama 23 kunnan yhteinen ympäristöterveydenhuolto on hyvä esimerkki seudullisen yhteistyön toimivuudesta. Opetus- ja sivistystoimessa seudullinen yhteistyö tiivistyi. Kirjastojen Vaskijärjestelmää laajennettiin ja seudun kansalaisopistojen yhteistyötä lisättiin. Kaarina on ollut mukana seudullisen ammatillisen koulutuskuntayhtymän suunnittelussa. Neuvottelut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä yhdessä Loimaan seudun, Paimion ja Länsi-Turunmaan kanssa kariutuivat, mutta neuvotteluja jatkettiin Paimion ja Länsi-Turunmaan kanssa Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin liittämiseksi uudeksi koulutuskuntayhtymäksi. Kaarinan kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti tiivistämään seudullista elinkeinopoliittista yhteistyötä. Irtisanomalla seutusopimuksen Kaarinan kaupunki viesti vuoden lopulla seudun kunnille, että elinkeinojen kehittämiseen tulee saada yhteisen tekemi- 3

4 sen tunne. Kaarinan kaupunki menestyi maakuntaennusteen yhteydessä tehtävän yritysilmapiiri ja yhteistyö mittauksissa jälleen kerran ja erityisenä osoituksena kaarinalaisen elinkeinopolitiikan toimivuudesta oli Suomen Yrittäjien, Suomen Keksintösäätiön ja Suomen Kuntaliiton yhdessä myöntämä Suomen luovin kunta 2009 nimitys. Kuntaliitoksen toteutuminen Laajentuneen Kaarinan ensimmäinen toimintavuosi on onnistunut odotetun hyvin. Toimintakulttuurien ja toimintatapojen yhdenmukaistuminen on tietenkin vielä kesken, mutta pääosin liitokseen voidaan olla tyytyväisiä. Vuotta 2009 on leimannut henkilöiden vaihtuminen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen johdossa. Heitä sijaistaneet johtajat onnistuivat toimialojensa johtamisessa hyvin varsinkin, kun otetaan huomioon, miten haasteellisessa ja muutoksen kannalta tärkeässä vaiheessa he ottivat tehtävät vastaan. Liitosvuosi ei tietenkään sujunut ihan ilman kolhuja tai ylimääräistä kitkaa. Monella varsinkin hallinnossa työskentelevien työntekijöiden fyysinen työpistekin muuttui, järjestelmät melkein jokaiselta ja uusiin työkavereihin tottuminen vie aikansa. Uskon kuitenkin, että toimialoilla tehty aktiivinen työ ongelmien poistamiseksi on jo hyvällä polulla ja pystymme vastedes keskittymään yhä enemmän itse päätyöhömme, asiakkaiden palvelemiseen. Kuntaliitokselle asetetut tavoitteet ovat ensimmäisen vuoden osalta aikataulussa. Hallinnon päällekkäisyyksiä on pystytty jonkin verran purkamaan sekä alueiden samanarvoisuutta on pystytty edistämään vähintäänkin suunnitellusti. Uuden organisaation mahdollistama ennakoiva ote on osin jo näkynyt laitoshoidon vähentymisenä ja elinkeinoelämän monipuolisuutta ja mahdollisuuksia on pystytty hyödyntämään uudella tavalla. Strategiatyö käynnistyi Kaarinan strategiatyön ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen elokuussa Strategian luontiin saatiin asukkaat, yritykset, henkilöstö ja luottamushenkilöt hyvin innostettua. Toimialojen suunnittelun pohjapaperiksi nimetty strategia korostaa ennakointia, luovuutta, viihtyisyyttä, seutuyhteistyötä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on, että Kaarinaan on helppo tulla ja arki on meillä sujuvaa. Tavoitteenamme oli hyödyntää vahvuuksiamme aktiivisella viestinnällä, olemalla aktiivinen toimija yhteistyöhankkeissa sekä aktiivisella tonttien myymisellä. Keskustan kehittäminen etenee odotetulla tavalla, joskin tilanne yrityskiinteistö- sekä asuntomarkkinoilla hidastaa hankkeiden etenemistä. Moottoritien yritysalueiden myynti ja lisäkaavoitus on edennyt suunnitellulla tavalla. Matkailun kehittämisessä olemme ottaneet ensimmäiset, jo melko pitkätkin, askeleet. Myös Turku Touring Oy on ollut varsinkin Tuorlan alueen markkinoinnissa erittäin aktiivinen. Talouden kehittyminen Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuosi meni odotettua jopa paremmin. Tilinpäätös oli toki euroa tappiollinen ja lähes 10,8 miljoonan euron investointien myötä lainaa jouduttiin ottamaan lisää, mutta aktiiviset panostukset ennakoivaan toimintaan ja toteutetut säästötoimet antavat uskoa Kaarinan mahdollisuuksiin selvitä tulevista tiukoista ajoista paremmin kuin kunnat keskimäärin. Rahoitusstrategiamme on ollut onnistunut. Jo pelkästään normaaliin toimintaan ottamiemme lainojemme korkokanta on ollut alhainen ja tuotot lyhytaikaisista riskit- 4

5 tömistä sijoituksista pitävät nettokorkomme todella alhaisina. Sijoitukset ovat tosin kasvattaneet myös korollisten lainojemme määrää, joka rasittaa ehkä väärällä tavalla kuntien vertailussa käytettävää korollisten lainojen määrää/asukas tunnuslukua. Vuosi ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista mutta juhlaa kylläkin 700-vuotisjuhlaohjelmamme onnistui erinomaisesti. Yli 270 tapahtuman toteutuminen ylitti odotukset ja loppuraportissa todetut arviolta 239 lehtijuttua riittivät yksinään ylittämään kaupungin koko näkyvyydelle asetetut tavoitteet. Kaarinan järjestöjen aktiivisuutta kuvaa se, että kaupungin osuus suuressa osin tapahtumista on ollut melko pieni. Uskoisin, että juhlavuosi kasvatti kaupunkilaisten yhteishenkeä. Myös esimerkiksi Carmeninae-kuoron menestys Suomen paras kuoro -kilpailussa kohotti monen kantakaarinalaisenkin itsetuntoa, piikkiöläisistä puhumattakaan. Vuosi 2010 tuo uusia haasteita Seudullinen päätöksenteko kaipaa kehittämistä. Tuottavuuden parantaminen on pakollista, jotta voimme jatkossa toteuttaa nykyiset hyvät palvelut sekä kasvavan kaupungin välttämättömät investoinnit. Ikärakenteen muutos, orastava nuorisotyöttömyys ja lisääntyneet perheiden ongelmat kaipaavat erityistä huomiota. Ennakoivan otteen on pidettävä ja henkilöstön työkykyyn ja motivaatioon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kaupungin sisäinen valvonta tilivuoden 2009 aikana Kaupungin johtosäännöt on laadittu siten, että toimintaprosessit sisältävät työvaiheita, joiden tarkoitus on valvoa toimintaa. Erityisesti talous- ja hankintasääntö sisältävät erityisiä valvontatoimenpiteitä. Riskialttiit työt on järjestetty siten, että vähintään kaksi henkilöä osallistuu tapahtuman käsittelyyn. Tilivuoden 2009 aikana kaupunginvaltuusto päätti uusista konserniohjeista, jotka lisäävät omistajan valvonta- ja ohjausmahdollisuuksia tytäryhtiöissä. Kaupunginhallitus valvoo tavoitteiden saavuttamista seuraamalla kolmannesvuosiraportteja sekä talouden osalta myös kuukausiraportteja. Nyt kolmannesvuosiraportteihin on lisätty konserniyhtiöitä koskevia osia. Toiminnan lainmukaisuutta toimielimet valvovat seuraamalla niille ilmoitettuja viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoja. Toimielimet ovat tarvittaessa käyttäneet otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin. Merkittäviä poikkeamia säätöjen noudattamisessa ei ole havaittu tilivuoden 2009 aikana. Harri Virta kaupunginjohtaja 5

6 2. Väestö Kaarinan väestö Muutos Elävänä syntyneet ,9 % Kuolleet ,8 % Syntyneiden enemmyys ,2 % Kuntien välinen tulomuutto ,0 % Kuntien välinen lähtömuutto ,3 % Kuntien välinen nettomuutto ,4 % Maahanmuutto ,8 % Maastamuutto ,4 % Nettomaahanmuutto ,2 % Väestönlisäys ,4 % Väkiluku ,3 % Tilivuoden alussa Kaarinan ja Piikkiön kunnat yhdistyvät ja vuoden 2008 vertailuluku on laskettu uuden kuntajaon mukaisesti. Väestön kasvu toteutui lähes samoilla luvuilla kuin edellisenä vuonna. Väestön kasvu on tällä hetkellä vakiintunut 1,3 % tasolle. Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,8 % 50,4 % ,3 % Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2007, joten uudempia tietoja ei ole esitettävissä. Tiedot on laskettu uuden kuntajaon mukaisesti, jossa Kaarina ja Piikkiön ovat yhdistyneet uudeksi kaupungiksi. 6

7 3. Talouden tunnusluvut Kuntaliitoksesta johtuen vuoden 2008 vertailulukuja ei ole esitettävissä. Kaupungin kassavaroista oli vuoden lopulla 20,1 miljoonaa euroa sijoitettu korkeakorkoisiin nopeasti rahaksi muutettaviin pankkitalletuksiin, joiden korkotuotto suurempi kuin lainojen korkoprosentti. Kun kaupungin korollisista lainoista vähennetään korkeakorkoiset talletukset, niin korollinen lainakanta per asukas on 1789 euroa per asukas, mikä on vertailukelpoisempi luku verrattaessa velkaantumista muihin kuntiin nähden Toimintatuotot/-kulut 18,1 % Vuosikate/poistot 90,4 % Vuosikate/asukas 202 Investointien tulorahoitus 56,7 % Kassavarojen riittävyys (pv) 71 Omavaraisuusaste 44,5 % Korollinen lainakanta Korollinen lainakanta per asukas Suhteellinen velkaantuneisuus 67,1 % Konsernin lainakanta per asukas Verotulot Kaarinan kaupungin veroprosentit 2009 Kunnallisvero 18,00 Kiinteistöverot: - yleinen prosentti 0,55 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - vakituinen asuinrakennus 0,25 - muut asuinrakennukset 0,70 - rakentamaton rakennuspaikka 2,50 Kaarinan kaupungin kunnallisveroprosentti oli keskimäärin 18,34 % vuonna Kaarinan veroprosentti oli 18,00 ja Piikkiön 19,50. Täten veroprosentti laski keskimäärin 0,34 % koko kaupungin alueella, koska Piikkiön alueen veroprosentti laski 1,50 %:ia. 7

8 5. Tuloslaskelman talousarviovertailu Kaarinan kaupungin talousarviojärjestelmässä valmistuksesta omaan käyttöön kohdistuva tulo on kirjattu tekniseen lautakuntaan ja menon vähennykseksi. Tästä syystä talousarviolaskelmassa valmistus omaan käyttöön on sisällytetty toimintamenoihin menon vähennyksenä. Jäljempänä esitetty kirjanpidon tuloslaskelma esittää omana tulorivinä valmistuksen omaan käyttöön. Tuhatta euroa TP2009 MTA2009 TA2009 TP-MTA Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verot ja valtionsosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Poistoerin vähennys TULOS Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään ,67 euroa ja tilikauden alijäämä ,10 siirretään tilille edellisten tilikausien ylijäämä. 8

9 7. Rahoituslaskelman talousarviovertailu Rahoituslaskelman talousarvio on alkuperäinen talousarvio. Tuhatta euroa TP2009 TA2009 TOIMINTA JA INVESTOINNIT Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit NETTOKASSAVIRTA RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen vähennys Antolainauksen muutos Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutos Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN KASSAVIRTA KASSAVAROJEN MUUTOS

10 8. Tuloslaskelma Kaarinan kaupungin tuloslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot ,68 Maksutuotot ,89 Vuokratulot ,60 Tuet ja avustukset ,92 Muut toimintatuotot , ,04 Valmistus omaan käyttöön ,94 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,83 Eläkekulut ,98 Muut henkilösivukulut ,26 Palvelujen ostot ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 Avustukset ,75 Vuokrat ,58 Muut toimintakulut , ,53 Toimintakate ,55 Verotulot ,24 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,13 Muut rahoitustuotot ,57 Korkokulut ,17 Muut rahoituskulut , ,59 Vuosikate ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,87 Arvonalentumiset ,87 Tilikauden tulos ,77 Poistoeron vähennys ,67 Rahastojen vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,10 10

11 9. Rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,10 Tulorahoituksen korjauserät ,10 Investoinnit Investoinnit ,41 Rahoitusosuudet ,08 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,16 Toiminnan ja investointien nettokassavirta ,16 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys ,42 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,59 Lyhytaikaiset velat lisäys (+) / vähennys (-) , ,21 Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-) -15,69 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,54 Vaihto-omaisuuden muutos ,33 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,88 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos , ,77 Rahoitustoiminnan nettokassavirta ,17 Kassavarojen muutos ,01 Kassavarat ,83 Kassavarat , ,01 11

12 10. Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,02 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,65 Rakennukset , ,15 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,12 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,79 Muut lainasaamiset , , , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,34 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,16 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,42 Lainasaamiset Siirtosaamiset , ,73 Muut saamiset , , , ,24 Rahoitusarvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 12

13 KAARINAN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 Arvonkorotusrahasto 7 111, ,99 Muut rahastot 3 059, ,20 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,21 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,98 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,38 Lainat julkisyhteisöiltä , ,50 Lainat muilta luotonantajilta Liittymismaksut ja muut velat , , , ,03 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ,00 0,00 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä ,08 Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,16 Muut velat , ,01 Siirtovelat , , , ,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 13

14 11. Konsernituloslaskelma Kaarinan kaupungin tuloslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Kaarinan kaupungin konsernituloslaskelma Toimintatuotot ,59 Toimintakulut ,88 Osuus osakkuusyhtöiden voitosta 788,55 Toimintakate ,74 Verotulot ,24 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,76 Muut rahoitustuotot ,14 Korkokulut ,50 Muut rahoituskulut , ,78 Vuosikate ,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,65 Arvonalentumiset 0, ,65 Satunnaiset erät 1 865,20 Tilikauden tulos ,73 Tilinpäätössiirrot ,24 Vähemmistöosuudet 2 398,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,49 14

15 12. Konsernirahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate ,73 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät , ,26 Investointien rahavirta Investoinnit ,21 Rahoitusosuudet ,91 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,72 Toiminnan ja investointien rahavirta ,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys ,90 Antolainojen vähennys 0, ,90 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,05 Lyhytaikaiset lainojen muutos , ,68 Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-) ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,40 Vaihto-omaisuuden muutos ,11 Saamisten muutos ,63 Korottomien velkojen muutos , ,04 Rahoituksen rahavirta ,89 Rahavarojen muutos ,43 Rahavarojen muutos Kassavarat ,12 Kassavarat , ,43 15

16 13. Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,67 Muut pitkävaikutteiset menot , ,44 Ennakkomaksut , , , ,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,58 Rakennukset , ,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,27 Koneet ja kalusto , ,89 Muut aineelliset hyödykkeet , ,45 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,15 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,19 Muut lainasaamiset , ,37 Muut saamiset , , , ,01 Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot , ,55 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,84 Muut toimeksiantojen varat , , , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,49 Ennakkomaksut 41,13 0, , ,49 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset , ,37 Siirtosaamiset , , , ,37 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,57 Lainasaamiset Muut saamiset , ,53 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,73 Muut arvopaperit 42, , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 16

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 Arvonkorotusrahasto , ,87 Muut omat rahastot , ,72 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,78 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,71 Vähemmistöosuudet , ,60 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,97 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,43 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset , ,20 Muut pakolliset varaukset , , , ,27 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,61 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,67 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,41 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,33 Lainat julkisyhteisöiltä , ,50 Lainat muilta luotonantajilta 4 500, ,71 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,24 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Saadut ennakot , ,35 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,37 Siirtovelat , , , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 17

18 14. Sitovat määrärahaerät yksiköittäin Kaarinan kaupungin talousarviosäännöissä hallintokuntaa sitoo nettoluku. Tilivuoden alusta lukien kaupungin organisaatio muuttui merkittävästi kuntaliitoksen yhteydessä. Tästä syystä vertailulukua tilivuodelle 2008 ei ole esitetty. TP2009 MTA2009 TA2009 TP-MTA Konserni- Tuotot johto Kulut Kate Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut Kate Hallinto- Tuotot palvelut Kulut Kate Henkilöstö- Tuotot lautakunta Kulut Kate Keskusvaali- Tuotot lautakunta Kulut Kate Sivistys- Tuotot lautakunta Kulut Kate Perusturva- Tuotot lautakunta Kulut Kate Erikois- Tuotot sairaanhoito Kulut Kate Kansalais- Tuotot toiminnan Kulut lautakunta Kate Tekninen Tuotot lautakunta Kulut Kate Rakennus- ja Tuotot kaavoitus- Kulut lautakunta Kate Ympäristön- Tuotot suojelu- Kulut lautakunta Kate

19 Kaarinan kaupunki Tilinpäätös Konsernijohto 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toiminta ajatus Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, kaupunginjohtaja, palo ja pelastustoimi. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Talous TP2009 MTA2009 TA2009 TP MTA Tuotot Kulut Kate Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Harri Virta. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginvaltuusto TP2009 Kokoukset, lukumäärä 12 Käsitellyt asiat, 226 Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä Tarkastuslautakunta Kaupunginjohtaja Harri Virta Tarkastuslautakunnan pj. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Lautakunta kokoontuu noin 10 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin 40 työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa. 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 113 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Harri Virta. Kaupunginhallituksen pj. 114 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja Harri Virta Valtuuston sitova tavoite kaupunginhallitukselle Strateginen Kaupunginhallituksen painopiste tavoite Palvelut Kaarina Strategian valmistelu. Mittari Kaarina Strategia Mittarin tavoitearvo Kaarina Strategia on laadittu mennessä. 19

20 Kaarinan kaupunki Tilinpäätös Toteutunut: Palvelut Alueellinen toimialat ylittävä lasten ja nuorten varhaisen puuttumisen malli Suunnitelman valmistuminen Kaarina strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2009 alussa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2009 strategian pohja asiakirjaksi, jota toimialat ovat tämän jälkeen jatkotyöstäneet ja pohtineet käytännön toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Suunnitelma tehty mennessä Toteutunut: Palvelut Palvelustrategian laadinta Palvelustrategia Malli hyväksyttiin joulukuun valtuustossa. Kaarinan palvelustrategia on päivitetty mennessä. Toteutunut: Palvelut Yhdistymisen jälkeinen organisaatioiden toimivuuden arviointi. Toiminnan kehittämisehdotukset Palvelustrategian laadinta käynnistyi syksyllä 2009 ja palvelustrategiaa on työstetty rinnakkain Kaarina strategian kanssa. Valtuusto käsittelee palvelustrategian elokuussa Toimialojen on esitettävä arviot organisaatioiden toimivuudesta ja esitykset toiminnan kehittämisestä talousarviotyön yhteydessä. Toteutunut: Palvelut Vaihtoehtoisien palvelujen tuottamistapojen arviointi. Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat Lautakunnat arvioivat vuonna 2009 omaa toimintaansa ja pohtivat mm. jaostojen perustamisen tarvetta. Viranhaltijaorganisaation toimivuuden arviointi on käynnistynyt vuoden 2010 alussa. Toimialojen on arvioitava vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja palvelustrategiatyön pohjalta talousarviotyön yhteydessä. 20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot