KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 1.1. 31.12.2009. Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari."

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

2 Sisällysluettelo 1. Kaupunginjohtajan katsaus Väestö Talouden tunnusluvut Verotulot Tuloslaskelman talousarviovertailu Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä Rahoituslaskelman talousarviovertailu Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Sitovat määrärahaerät yksiköittäin Konsernijohto Vuokratalotoiminta Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Tekninen lautakunta Vesihuolto Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Investoinnit Liite: Henkilöstöraportti Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitukset

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Maailman talouden syvin vaihe ohitettiin vuoden 2009 loppuun mennessä ja taloudellinen aktiviteetti elpyi. Suomen talouden kasvu oli hidasta ja kasvava työttömyys osoitti koneiston vielä yskivän. Turun seudulla tunnelmat olivat koko vuoden odottelevat lähinnä telakkateollisuuden epävarmuuden vuoksi. Kaarinan työttömyys lähti koko Turun seudun tavoin nousuun, mutta pysyi selkeästi alueen keskiarvon alapuolella. Erityisen huolen aiheutti loppuvuodesta kasvava nuorisotyöttömyys. Seudullisen yhteistyön kehittyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS - hanke) eteni. Laajentunut Kaarina oli aktiivinen seudun kaupunkiseutusuunnitelman (KPS) toimenpiteiden toteuttamisessa. Huhtikuussa kuntaministerille luovutettu keskuskaupunkien ja kehyskuntien taloudellisia vuorovaikutussuhteita analysoiva raportti ei johtanut kuntarakenneselvitykseen, mutta raportti kannusti yhteistyön tiivistämiseen kaupunkiseuduilla. Teknisellä sektorilla oli useita yhteistyöhankkeita. Maaliin asti ehti yhteinen jäteveden puhdistamo. Suunnitteilla olevista hankkeista merkittävimpiä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen rakennemalli, seudullinen vesiyhtiö ja alueellinen infran tuotantoyhtiö. Sosiaali- ja terveyspuolella neuvoteltiin yhteispäivystyksen laajentamisesta niin terveydenhuollon kuin sosiaalitoimenkin osalta. Kaarina liittyi vuoden aikana myös Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaan liittyvään remonttihankkeeseen Turun seudulla. Loppuvuodesta aloitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvähankkeeseen liittyvän Hyvä hanke Kaarinassa suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on hyvinvointisektorilla toimivien yritysten ja kunnan organisaatioiden yhteistyön kehittäminen sekä palvelustrategian jalkauttaminen. Myös Liedon isäntäkuntana johtama 23 kunnan yhteinen ympäristöterveydenhuolto on hyvä esimerkki seudullisen yhteistyön toimivuudesta. Opetus- ja sivistystoimessa seudullinen yhteistyö tiivistyi. Kirjastojen Vaskijärjestelmää laajennettiin ja seudun kansalaisopistojen yhteistyötä lisättiin. Kaarina on ollut mukana seudullisen ammatillisen koulutuskuntayhtymän suunnittelussa. Neuvottelut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä yhdessä Loimaan seudun, Paimion ja Länsi-Turunmaan kanssa kariutuivat, mutta neuvotteluja jatkettiin Paimion ja Länsi-Turunmaan kanssa Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin liittämiseksi uudeksi koulutuskuntayhtymäksi. Kaarinan kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti tiivistämään seudullista elinkeinopoliittista yhteistyötä. Irtisanomalla seutusopimuksen Kaarinan kaupunki viesti vuoden lopulla seudun kunnille, että elinkeinojen kehittämiseen tulee saada yhteisen tekemi- 3

4 sen tunne. Kaarinan kaupunki menestyi maakuntaennusteen yhteydessä tehtävän yritysilmapiiri ja yhteistyö mittauksissa jälleen kerran ja erityisenä osoituksena kaarinalaisen elinkeinopolitiikan toimivuudesta oli Suomen Yrittäjien, Suomen Keksintösäätiön ja Suomen Kuntaliiton yhdessä myöntämä Suomen luovin kunta 2009 nimitys. Kuntaliitoksen toteutuminen Laajentuneen Kaarinan ensimmäinen toimintavuosi on onnistunut odotetun hyvin. Toimintakulttuurien ja toimintatapojen yhdenmukaistuminen on tietenkin vielä kesken, mutta pääosin liitokseen voidaan olla tyytyväisiä. Vuotta 2009 on leimannut henkilöiden vaihtuminen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen johdossa. Heitä sijaistaneet johtajat onnistuivat toimialojensa johtamisessa hyvin varsinkin, kun otetaan huomioon, miten haasteellisessa ja muutoksen kannalta tärkeässä vaiheessa he ottivat tehtävät vastaan. Liitosvuosi ei tietenkään sujunut ihan ilman kolhuja tai ylimääräistä kitkaa. Monella varsinkin hallinnossa työskentelevien työntekijöiden fyysinen työpistekin muuttui, järjestelmät melkein jokaiselta ja uusiin työkavereihin tottuminen vie aikansa. Uskon kuitenkin, että toimialoilla tehty aktiivinen työ ongelmien poistamiseksi on jo hyvällä polulla ja pystymme vastedes keskittymään yhä enemmän itse päätyöhömme, asiakkaiden palvelemiseen. Kuntaliitokselle asetetut tavoitteet ovat ensimmäisen vuoden osalta aikataulussa. Hallinnon päällekkäisyyksiä on pystytty jonkin verran purkamaan sekä alueiden samanarvoisuutta on pystytty edistämään vähintäänkin suunnitellusti. Uuden organisaation mahdollistama ennakoiva ote on osin jo näkynyt laitoshoidon vähentymisenä ja elinkeinoelämän monipuolisuutta ja mahdollisuuksia on pystytty hyödyntämään uudella tavalla. Strategiatyö käynnistyi Kaarinan strategiatyön ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen elokuussa Strategian luontiin saatiin asukkaat, yritykset, henkilöstö ja luottamushenkilöt hyvin innostettua. Toimialojen suunnittelun pohjapaperiksi nimetty strategia korostaa ennakointia, luovuutta, viihtyisyyttä, seutuyhteistyötä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on, että Kaarinaan on helppo tulla ja arki on meillä sujuvaa. Tavoitteenamme oli hyödyntää vahvuuksiamme aktiivisella viestinnällä, olemalla aktiivinen toimija yhteistyöhankkeissa sekä aktiivisella tonttien myymisellä. Keskustan kehittäminen etenee odotetulla tavalla, joskin tilanne yrityskiinteistö- sekä asuntomarkkinoilla hidastaa hankkeiden etenemistä. Moottoritien yritysalueiden myynti ja lisäkaavoitus on edennyt suunnitellulla tavalla. Matkailun kehittämisessä olemme ottaneet ensimmäiset, jo melko pitkätkin, askeleet. Myös Turku Touring Oy on ollut varsinkin Tuorlan alueen markkinoinnissa erittäin aktiivinen. Talouden kehittyminen Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuosi meni odotettua jopa paremmin. Tilinpäätös oli toki euroa tappiollinen ja lähes 10,8 miljoonan euron investointien myötä lainaa jouduttiin ottamaan lisää, mutta aktiiviset panostukset ennakoivaan toimintaan ja toteutetut säästötoimet antavat uskoa Kaarinan mahdollisuuksiin selvitä tulevista tiukoista ajoista paremmin kuin kunnat keskimäärin. Rahoitusstrategiamme on ollut onnistunut. Jo pelkästään normaaliin toimintaan ottamiemme lainojemme korkokanta on ollut alhainen ja tuotot lyhytaikaisista riskit- 4

5 tömistä sijoituksista pitävät nettokorkomme todella alhaisina. Sijoitukset ovat tosin kasvattaneet myös korollisten lainojemme määrää, joka rasittaa ehkä väärällä tavalla kuntien vertailussa käytettävää korollisten lainojen määrää/asukas tunnuslukua. Vuosi ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista mutta juhlaa kylläkin 700-vuotisjuhlaohjelmamme onnistui erinomaisesti. Yli 270 tapahtuman toteutuminen ylitti odotukset ja loppuraportissa todetut arviolta 239 lehtijuttua riittivät yksinään ylittämään kaupungin koko näkyvyydelle asetetut tavoitteet. Kaarinan järjestöjen aktiivisuutta kuvaa se, että kaupungin osuus suuressa osin tapahtumista on ollut melko pieni. Uskoisin, että juhlavuosi kasvatti kaupunkilaisten yhteishenkeä. Myös esimerkiksi Carmeninae-kuoron menestys Suomen paras kuoro -kilpailussa kohotti monen kantakaarinalaisenkin itsetuntoa, piikkiöläisistä puhumattakaan. Vuosi 2010 tuo uusia haasteita Seudullinen päätöksenteko kaipaa kehittämistä. Tuottavuuden parantaminen on pakollista, jotta voimme jatkossa toteuttaa nykyiset hyvät palvelut sekä kasvavan kaupungin välttämättömät investoinnit. Ikärakenteen muutos, orastava nuorisotyöttömyys ja lisääntyneet perheiden ongelmat kaipaavat erityistä huomiota. Ennakoivan otteen on pidettävä ja henkilöstön työkykyyn ja motivaatioon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kaupungin sisäinen valvonta tilivuoden 2009 aikana Kaupungin johtosäännöt on laadittu siten, että toimintaprosessit sisältävät työvaiheita, joiden tarkoitus on valvoa toimintaa. Erityisesti talous- ja hankintasääntö sisältävät erityisiä valvontatoimenpiteitä. Riskialttiit työt on järjestetty siten, että vähintään kaksi henkilöä osallistuu tapahtuman käsittelyyn. Tilivuoden 2009 aikana kaupunginvaltuusto päätti uusista konserniohjeista, jotka lisäävät omistajan valvonta- ja ohjausmahdollisuuksia tytäryhtiöissä. Kaupunginhallitus valvoo tavoitteiden saavuttamista seuraamalla kolmannesvuosiraportteja sekä talouden osalta myös kuukausiraportteja. Nyt kolmannesvuosiraportteihin on lisätty konserniyhtiöitä koskevia osia. Toiminnan lainmukaisuutta toimielimet valvovat seuraamalla niille ilmoitettuja viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoja. Toimielimet ovat tarvittaessa käyttäneet otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin. Merkittäviä poikkeamia säätöjen noudattamisessa ei ole havaittu tilivuoden 2009 aikana. Harri Virta kaupunginjohtaja 5

6 2. Väestö Kaarinan väestö Muutos Elävänä syntyneet ,9 % Kuolleet ,8 % Syntyneiden enemmyys ,2 % Kuntien välinen tulomuutto ,0 % Kuntien välinen lähtömuutto ,3 % Kuntien välinen nettomuutto ,4 % Maahanmuutto ,8 % Maastamuutto ,4 % Nettomaahanmuutto ,2 % Väestönlisäys ,4 % Väkiluku ,3 % Tilivuoden alussa Kaarinan ja Piikkiön kunnat yhdistyvät ja vuoden 2008 vertailuluku on laskettu uuden kuntajaon mukaisesti. Väestön kasvu toteutui lähes samoilla luvuilla kuin edellisenä vuonna. Väestön kasvu on tällä hetkellä vakiintunut 1,3 % tasolle. Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,8 % 50,4 % ,3 % Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2007, joten uudempia tietoja ei ole esitettävissä. Tiedot on laskettu uuden kuntajaon mukaisesti, jossa Kaarina ja Piikkiön ovat yhdistyneet uudeksi kaupungiksi. 6

7 3. Talouden tunnusluvut Kuntaliitoksesta johtuen vuoden 2008 vertailulukuja ei ole esitettävissä. Kaupungin kassavaroista oli vuoden lopulla 20,1 miljoonaa euroa sijoitettu korkeakorkoisiin nopeasti rahaksi muutettaviin pankkitalletuksiin, joiden korkotuotto suurempi kuin lainojen korkoprosentti. Kun kaupungin korollisista lainoista vähennetään korkeakorkoiset talletukset, niin korollinen lainakanta per asukas on 1789 euroa per asukas, mikä on vertailukelpoisempi luku verrattaessa velkaantumista muihin kuntiin nähden Toimintatuotot/-kulut 18,1 % Vuosikate/poistot 90,4 % Vuosikate/asukas 202 Investointien tulorahoitus 56,7 % Kassavarojen riittävyys (pv) 71 Omavaraisuusaste 44,5 % Korollinen lainakanta Korollinen lainakanta per asukas Suhteellinen velkaantuneisuus 67,1 % Konsernin lainakanta per asukas Verotulot Kaarinan kaupungin veroprosentit 2009 Kunnallisvero 18,00 Kiinteistöverot: - yleinen prosentti 0,55 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - vakituinen asuinrakennus 0,25 - muut asuinrakennukset 0,70 - rakentamaton rakennuspaikka 2,50 Kaarinan kaupungin kunnallisveroprosentti oli keskimäärin 18,34 % vuonna Kaarinan veroprosentti oli 18,00 ja Piikkiön 19,50. Täten veroprosentti laski keskimäärin 0,34 % koko kaupungin alueella, koska Piikkiön alueen veroprosentti laski 1,50 %:ia. 7

8 5. Tuloslaskelman talousarviovertailu Kaarinan kaupungin talousarviojärjestelmässä valmistuksesta omaan käyttöön kohdistuva tulo on kirjattu tekniseen lautakuntaan ja menon vähennykseksi. Tästä syystä talousarviolaskelmassa valmistus omaan käyttöön on sisällytetty toimintamenoihin menon vähennyksenä. Jäljempänä esitetty kirjanpidon tuloslaskelma esittää omana tulorivinä valmistuksen omaan käyttöön. Tuhatta euroa TP2009 MTA2009 TA2009 TP-MTA Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verot ja valtionsosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Poistoerin vähennys TULOS Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään ,67 euroa ja tilikauden alijäämä ,10 siirretään tilille edellisten tilikausien ylijäämä. 8

9 7. Rahoituslaskelman talousarviovertailu Rahoituslaskelman talousarvio on alkuperäinen talousarvio. Tuhatta euroa TP2009 TA2009 TOIMINTA JA INVESTOINNIT Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit NETTOKASSAVIRTA RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen vähennys Antolainauksen muutos Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutos Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN KASSAVIRTA KASSAVAROJEN MUUTOS

10 8. Tuloslaskelma Kaarinan kaupungin tuloslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot ,68 Maksutuotot ,89 Vuokratulot ,60 Tuet ja avustukset ,92 Muut toimintatuotot , ,04 Valmistus omaan käyttöön ,94 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,83 Eläkekulut ,98 Muut henkilösivukulut ,26 Palvelujen ostot ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 Avustukset ,75 Vuokrat ,58 Muut toimintakulut , ,53 Toimintakate ,55 Verotulot ,24 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,13 Muut rahoitustuotot ,57 Korkokulut ,17 Muut rahoituskulut , ,59 Vuosikate ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,87 Arvonalentumiset ,87 Tilikauden tulos ,77 Poistoeron vähennys ,67 Rahastojen vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,10 10

11 9. Rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,10 Tulorahoituksen korjauserät ,10 Investoinnit Investoinnit ,41 Rahoitusosuudet ,08 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,16 Toiminnan ja investointien nettokassavirta ,16 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys ,42 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,59 Lyhytaikaiset velat lisäys (+) / vähennys (-) , ,21 Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-) -15,69 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,54 Vaihto-omaisuuden muutos ,33 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,88 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos , ,77 Rahoitustoiminnan nettokassavirta ,17 Kassavarojen muutos ,01 Kassavarat ,83 Kassavarat , ,01 11

12 10. Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,02 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,65 Rakennukset , ,15 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,12 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,79 Muut lainasaamiset , , , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,34 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,16 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,42 Lainasaamiset Siirtosaamiset , ,73 Muut saamiset , , , ,24 Rahoitusarvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 12

13 KAARINAN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 Arvonkorotusrahasto 7 111, ,99 Muut rahastot 3 059, ,20 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,21 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,98 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,38 Lainat julkisyhteisöiltä , ,50 Lainat muilta luotonantajilta Liittymismaksut ja muut velat , , , ,03 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ,00 0,00 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä ,08 Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,16 Muut velat , ,01 Siirtovelat , , , ,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 13

14 11. Konsernituloslaskelma Kaarinan kaupungin tuloslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Kaarinan kaupungin konsernituloslaskelma Toimintatuotot ,59 Toimintakulut ,88 Osuus osakkuusyhtöiden voitosta 788,55 Toimintakate ,74 Verotulot ,24 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,76 Muut rahoitustuotot ,14 Korkokulut ,50 Muut rahoituskulut , ,78 Vuosikate ,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,65 Arvonalentumiset 0, ,65 Satunnaiset erät 1 865,20 Tilikauden tulos ,73 Tilinpäätössiirrot ,24 Vähemmistöosuudet 2 398,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,49 14

15 12. Konsernirahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate ,73 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät , ,26 Investointien rahavirta Investoinnit ,21 Rahoitusosuudet ,91 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,72 Toiminnan ja investointien rahavirta ,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys ,90 Antolainojen vähennys 0, ,90 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,05 Lyhytaikaiset lainojen muutos , ,68 Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-) ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,40 Vaihto-omaisuuden muutos ,11 Saamisten muutos ,63 Korottomien velkojen muutos , ,04 Rahoituksen rahavirta ,89 Rahavarojen muutos ,43 Rahavarojen muutos Kassavarat ,12 Kassavarat , ,43 15

16 13. Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,67 Muut pitkävaikutteiset menot , ,44 Ennakkomaksut , , , ,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,58 Rakennukset , ,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,27 Koneet ja kalusto , ,89 Muut aineelliset hyödykkeet , ,45 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,15 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,19 Muut lainasaamiset , ,37 Muut saamiset , , , ,01 Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot , ,55 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,84 Muut toimeksiantojen varat , , , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,49 Ennakkomaksut 41,13 0, , ,49 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset , ,37 Siirtosaamiset , , , ,37 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,57 Lainasaamiset Muut saamiset , ,53 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,73 Muut arvopaperit 42, , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 16

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 Arvonkorotusrahasto , ,87 Muut omat rahastot , ,72 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,78 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,71 Vähemmistöosuudet , ,60 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,97 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,43 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset , ,20 Muut pakolliset varaukset , , , ,27 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,61 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,67 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,41 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,33 Lainat julkisyhteisöiltä , ,50 Lainat muilta luotonantajilta 4 500, ,71 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,24 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Saadut ennakot , ,35 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,37 Siirtovelat , , , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 17

18 14. Sitovat määrärahaerät yksiköittäin Kaarinan kaupungin talousarviosäännöissä hallintokuntaa sitoo nettoluku. Tilivuoden alusta lukien kaupungin organisaatio muuttui merkittävästi kuntaliitoksen yhteydessä. Tästä syystä vertailulukua tilivuodelle 2008 ei ole esitetty. TP2009 MTA2009 TA2009 TP-MTA Konserni- Tuotot johto Kulut Kate Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut Kate Hallinto- Tuotot palvelut Kulut Kate Henkilöstö- Tuotot lautakunta Kulut Kate Keskusvaali- Tuotot lautakunta Kulut Kate Sivistys- Tuotot lautakunta Kulut Kate Perusturva- Tuotot lautakunta Kulut Kate Erikois- Tuotot sairaanhoito Kulut Kate Kansalais- Tuotot toiminnan Kulut lautakunta Kate Tekninen Tuotot lautakunta Kulut Kate Rakennus- ja Tuotot kaavoitus- Kulut lautakunta Kate Ympäristön- Tuotot suojelu- Kulut lautakunta Kate

19 Kaarinan kaupunki Tilinpäätös Konsernijohto 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toiminta ajatus Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, kaupunginjohtaja, palo ja pelastustoimi. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Talous TP2009 MTA2009 TA2009 TP MTA Tuotot Kulut Kate Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Harri Virta. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginvaltuusto TP2009 Kokoukset, lukumäärä 12 Käsitellyt asiat, 226 Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä Tarkastuslautakunta Kaupunginjohtaja Harri Virta Tarkastuslautakunnan pj. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Lautakunta kokoontuu noin 10 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin 40 työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa. 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 113 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Harri Virta. Kaupunginhallituksen pj. 114 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja Harri Virta Valtuuston sitova tavoite kaupunginhallitukselle Strateginen Kaupunginhallituksen painopiste tavoite Palvelut Kaarina Strategian valmistelu. Mittari Kaarina Strategia Mittarin tavoitearvo Kaarina Strategia on laadittu mennessä. 19

20 Kaarinan kaupunki Tilinpäätös Toteutunut: Palvelut Alueellinen toimialat ylittävä lasten ja nuorten varhaisen puuttumisen malli Suunnitelman valmistuminen Kaarina strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2009 alussa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2009 strategian pohja asiakirjaksi, jota toimialat ovat tämän jälkeen jatkotyöstäneet ja pohtineet käytännön toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Suunnitelma tehty mennessä Toteutunut: Palvelut Palvelustrategian laadinta Palvelustrategia Malli hyväksyttiin joulukuun valtuustossa. Kaarinan palvelustrategia on päivitetty mennessä. Toteutunut: Palvelut Yhdistymisen jälkeinen organisaatioiden toimivuuden arviointi. Toiminnan kehittämisehdotukset Palvelustrategian laadinta käynnistyi syksyllä 2009 ja palvelustrategiaa on työstetty rinnakkain Kaarina strategian kanssa. Valtuusto käsittelee palvelustrategian elokuussa Toimialojen on esitettävä arviot organisaatioiden toimivuudesta ja esitykset toiminnan kehittämisestä talousarviotyön yhteydessä. Toteutunut: Palvelut Vaihtoehtoisien palvelujen tuottamistapojen arviointi. Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat Lautakunnat arvioivat vuonna 2009 omaa toimintaansa ja pohtivat mm. jaostojen perustamisen tarvetta. Viranhaltijaorganisaation toimivuuden arviointi on käynnistynyt vuoden 2010 alussa. Toimialojen on arvioitava vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja palvelustrategiatyön pohjalta talousarviotyön yhteydessä. 20

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2013 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Valtuusto 23.6.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kaupunginhallitus 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 10.06.2015 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot