KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA 1.1. 31.12.2009. Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari."

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI TASEKIRJA Suomen ilmakuva oy Kaarinan keskustan edessä näkyy Kuusiston saari.

2 Sisällysluettelo 1. Kaupunginjohtajan katsaus Väestö Talouden tunnusluvut Verotulot Tuloslaskelman talousarviovertailu Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä Rahoituslaskelman talousarviovertailu Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Sitovat määrärahaerät yksiköittäin Konsernijohto Vuokratalotoiminta Palo- ja pelastustoimi Hallintopalvelut Henkilöstölautakunta Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Kansalaistoiminnan lautakunta Perusturvalautakunta Erikoissairaanhoito Tekninen lautakunta Vesihuolto Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulautakunta Investoinnit Liite: Henkilöstöraportti Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitukset

3 1. Kaupunginjohtajan katsaus Maailman talouden syvin vaihe ohitettiin vuoden 2009 loppuun mennessä ja taloudellinen aktiviteetti elpyi. Suomen talouden kasvu oli hidasta ja kasvava työttömyys osoitti koneiston vielä yskivän. Turun seudulla tunnelmat olivat koko vuoden odottelevat lähinnä telakkateollisuuden epävarmuuden vuoksi. Kaarinan työttömyys lähti koko Turun seudun tavoin nousuun, mutta pysyi selkeästi alueen keskiarvon alapuolella. Erityisen huolen aiheutti loppuvuodesta kasvava nuorisotyöttömyys. Seudullisen yhteistyön kehittyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS - hanke) eteni. Laajentunut Kaarina oli aktiivinen seudun kaupunkiseutusuunnitelman (KPS) toimenpiteiden toteuttamisessa. Huhtikuussa kuntaministerille luovutettu keskuskaupunkien ja kehyskuntien taloudellisia vuorovaikutussuhteita analysoiva raportti ei johtanut kuntarakenneselvitykseen, mutta raportti kannusti yhteistyön tiivistämiseen kaupunkiseuduilla. Teknisellä sektorilla oli useita yhteistyöhankkeita. Maaliin asti ehti yhteinen jäteveden puhdistamo. Suunnitteilla olevista hankkeista merkittävimpiä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen rakennemalli, seudullinen vesiyhtiö ja alueellinen infran tuotantoyhtiö. Sosiaali- ja terveyspuolella neuvoteltiin yhteispäivystyksen laajentamisesta niin terveydenhuollon kuin sosiaalitoimenkin osalta. Kaarina liittyi vuoden aikana myös Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaan liittyvään remonttihankkeeseen Turun seudulla. Loppuvuodesta aloitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön Hyvähankkeeseen liittyvän Hyvä hanke Kaarinassa suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on hyvinvointisektorilla toimivien yritysten ja kunnan organisaatioiden yhteistyön kehittäminen sekä palvelustrategian jalkauttaminen. Myös Liedon isäntäkuntana johtama 23 kunnan yhteinen ympäristöterveydenhuolto on hyvä esimerkki seudullisen yhteistyön toimivuudesta. Opetus- ja sivistystoimessa seudullinen yhteistyö tiivistyi. Kirjastojen Vaskijärjestelmää laajennettiin ja seudun kansalaisopistojen yhteistyötä lisättiin. Kaarina on ollut mukana seudullisen ammatillisen koulutuskuntayhtymän suunnittelussa. Neuvottelut Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä yhdessä Loimaan seudun, Paimion ja Länsi-Turunmaan kanssa kariutuivat, mutta neuvotteluja jatkettiin Paimion ja Länsi-Turunmaan kanssa Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin liittämiseksi uudeksi koulutuskuntayhtymäksi. Kaarinan kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti tiivistämään seudullista elinkeinopoliittista yhteistyötä. Irtisanomalla seutusopimuksen Kaarinan kaupunki viesti vuoden lopulla seudun kunnille, että elinkeinojen kehittämiseen tulee saada yhteisen tekemi- 3

4 sen tunne. Kaarinan kaupunki menestyi maakuntaennusteen yhteydessä tehtävän yritysilmapiiri ja yhteistyö mittauksissa jälleen kerran ja erityisenä osoituksena kaarinalaisen elinkeinopolitiikan toimivuudesta oli Suomen Yrittäjien, Suomen Keksintösäätiön ja Suomen Kuntaliiton yhdessä myöntämä Suomen luovin kunta 2009 nimitys. Kuntaliitoksen toteutuminen Laajentuneen Kaarinan ensimmäinen toimintavuosi on onnistunut odotetun hyvin. Toimintakulttuurien ja toimintatapojen yhdenmukaistuminen on tietenkin vielä kesken, mutta pääosin liitokseen voidaan olla tyytyväisiä. Vuotta 2009 on leimannut henkilöiden vaihtuminen sivistys- ja hyvinvointipalvelujen johdossa. Heitä sijaistaneet johtajat onnistuivat toimialojensa johtamisessa hyvin varsinkin, kun otetaan huomioon, miten haasteellisessa ja muutoksen kannalta tärkeässä vaiheessa he ottivat tehtävät vastaan. Liitosvuosi ei tietenkään sujunut ihan ilman kolhuja tai ylimääräistä kitkaa. Monella varsinkin hallinnossa työskentelevien työntekijöiden fyysinen työpistekin muuttui, järjestelmät melkein jokaiselta ja uusiin työkavereihin tottuminen vie aikansa. Uskon kuitenkin, että toimialoilla tehty aktiivinen työ ongelmien poistamiseksi on jo hyvällä polulla ja pystymme vastedes keskittymään yhä enemmän itse päätyöhömme, asiakkaiden palvelemiseen. Kuntaliitokselle asetetut tavoitteet ovat ensimmäisen vuoden osalta aikataulussa. Hallinnon päällekkäisyyksiä on pystytty jonkin verran purkamaan sekä alueiden samanarvoisuutta on pystytty edistämään vähintäänkin suunnitellusti. Uuden organisaation mahdollistama ennakoiva ote on osin jo näkynyt laitoshoidon vähentymisenä ja elinkeinoelämän monipuolisuutta ja mahdollisuuksia on pystytty hyödyntämään uudella tavalla. Strategiatyö käynnistyi Kaarinan strategiatyön ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen elokuussa Strategian luontiin saatiin asukkaat, yritykset, henkilöstö ja luottamushenkilöt hyvin innostettua. Toimialojen suunnittelun pohjapaperiksi nimetty strategia korostaa ennakointia, luovuutta, viihtyisyyttä, seutuyhteistyötä ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on, että Kaarinaan on helppo tulla ja arki on meillä sujuvaa. Tavoitteenamme oli hyödyntää vahvuuksiamme aktiivisella viestinnällä, olemalla aktiivinen toimija yhteistyöhankkeissa sekä aktiivisella tonttien myymisellä. Keskustan kehittäminen etenee odotetulla tavalla, joskin tilanne yrityskiinteistö- sekä asuntomarkkinoilla hidastaa hankkeiden etenemistä. Moottoritien yritysalueiden myynti ja lisäkaavoitus on edennyt suunnitellulla tavalla. Matkailun kehittämisessä olemme ottaneet ensimmäiset, jo melko pitkätkin, askeleet. Myös Turku Touring Oy on ollut varsinkin Tuorlan alueen markkinoinnissa erittäin aktiivinen. Talouden kehittyminen Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuosi meni odotettua jopa paremmin. Tilinpäätös oli toki euroa tappiollinen ja lähes 10,8 miljoonan euron investointien myötä lainaa jouduttiin ottamaan lisää, mutta aktiiviset panostukset ennakoivaan toimintaan ja toteutetut säästötoimet antavat uskoa Kaarinan mahdollisuuksiin selvitä tulevista tiukoista ajoista paremmin kuin kunnat keskimäärin. Rahoitusstrategiamme on ollut onnistunut. Jo pelkästään normaaliin toimintaan ottamiemme lainojemme korkokanta on ollut alhainen ja tuotot lyhytaikaisista riskit- 4

5 tömistä sijoituksista pitävät nettokorkomme todella alhaisina. Sijoitukset ovat tosin kasvattaneet myös korollisten lainojemme määrää, joka rasittaa ehkä väärällä tavalla kuntien vertailussa käytettävää korollisten lainojen määrää/asukas tunnuslukua. Vuosi ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista mutta juhlaa kylläkin 700-vuotisjuhlaohjelmamme onnistui erinomaisesti. Yli 270 tapahtuman toteutuminen ylitti odotukset ja loppuraportissa todetut arviolta 239 lehtijuttua riittivät yksinään ylittämään kaupungin koko näkyvyydelle asetetut tavoitteet. Kaarinan järjestöjen aktiivisuutta kuvaa se, että kaupungin osuus suuressa osin tapahtumista on ollut melko pieni. Uskoisin, että juhlavuosi kasvatti kaupunkilaisten yhteishenkeä. Myös esimerkiksi Carmeninae-kuoron menestys Suomen paras kuoro -kilpailussa kohotti monen kantakaarinalaisenkin itsetuntoa, piikkiöläisistä puhumattakaan. Vuosi 2010 tuo uusia haasteita Seudullinen päätöksenteko kaipaa kehittämistä. Tuottavuuden parantaminen on pakollista, jotta voimme jatkossa toteuttaa nykyiset hyvät palvelut sekä kasvavan kaupungin välttämättömät investoinnit. Ikärakenteen muutos, orastava nuorisotyöttömyys ja lisääntyneet perheiden ongelmat kaipaavat erityistä huomiota. Ennakoivan otteen on pidettävä ja henkilöstön työkykyyn ja motivaatioon on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kaupungin sisäinen valvonta tilivuoden 2009 aikana Kaupungin johtosäännöt on laadittu siten, että toimintaprosessit sisältävät työvaiheita, joiden tarkoitus on valvoa toimintaa. Erityisesti talous- ja hankintasääntö sisältävät erityisiä valvontatoimenpiteitä. Riskialttiit työt on järjestetty siten, että vähintään kaksi henkilöä osallistuu tapahtuman käsittelyyn. Tilivuoden 2009 aikana kaupunginvaltuusto päätti uusista konserniohjeista, jotka lisäävät omistajan valvonta- ja ohjausmahdollisuuksia tytäryhtiöissä. Kaupunginhallitus valvoo tavoitteiden saavuttamista seuraamalla kolmannesvuosiraportteja sekä talouden osalta myös kuukausiraportteja. Nyt kolmannesvuosiraportteihin on lisätty konserniyhtiöitä koskevia osia. Toiminnan lainmukaisuutta toimielimet valvovat seuraamalla niille ilmoitettuja viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoja. Toimielimet ovat tarvittaessa käyttäneet otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin. Merkittäviä poikkeamia säätöjen noudattamisessa ei ole havaittu tilivuoden 2009 aikana. Harri Virta kaupunginjohtaja 5

6 2. Väestö Kaarinan väestö Muutos Elävänä syntyneet ,9 % Kuolleet ,8 % Syntyneiden enemmyys ,2 % Kuntien välinen tulomuutto ,0 % Kuntien välinen lähtömuutto ,3 % Kuntien välinen nettomuutto ,4 % Maahanmuutto ,8 % Maastamuutto ,4 % Nettomaahanmuutto ,2 % Väestönlisäys ,4 % Väkiluku ,3 % Tilivuoden alussa Kaarinan ja Piikkiön kunnat yhdistyvät ja vuoden 2008 vertailuluku on laskettu uuden kuntajaon mukaisesti. Väestön kasvu toteutui lähes samoilla luvuilla kuin edellisenä vuonna. Väestön kasvu on tällä hetkellä vakiintunut 1,3 % tasolle. Vuosi Asukasluku Muutos Työpaikat Muutos Työvoima Muutos Työvoima Työpaikkakpl kpl kpl suhteessa omavaraiasukkaisiin suusaste ,5 % 62,2 % ,0 % ,6 % ,0 % 51,5 % 62,0 % ,9 % ,3 % ,7 % 51,3 % 60,2 % ,1 % ,9 % ,8 % 51,2 % 61,4 % ,0 % ,0 % ,3 % 50,8 % 61,8 % ,0 % ,6 % ,6 % 50,2 % 61,8 % ,7 % ,6 % ,6 % 50,1 % 62,5 % ,6 % ,9 % ,8 % 50,2 % 64,4 % ,4 % ,8 % 50,4 % ,3 % Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2007, joten uudempia tietoja ei ole esitettävissä. Tiedot on laskettu uuden kuntajaon mukaisesti, jossa Kaarina ja Piikkiön ovat yhdistyneet uudeksi kaupungiksi. 6

7 3. Talouden tunnusluvut Kuntaliitoksesta johtuen vuoden 2008 vertailulukuja ei ole esitettävissä. Kaupungin kassavaroista oli vuoden lopulla 20,1 miljoonaa euroa sijoitettu korkeakorkoisiin nopeasti rahaksi muutettaviin pankkitalletuksiin, joiden korkotuotto suurempi kuin lainojen korkoprosentti. Kun kaupungin korollisista lainoista vähennetään korkeakorkoiset talletukset, niin korollinen lainakanta per asukas on 1789 euroa per asukas, mikä on vertailukelpoisempi luku verrattaessa velkaantumista muihin kuntiin nähden Toimintatuotot/-kulut 18,1 % Vuosikate/poistot 90,4 % Vuosikate/asukas 202 Investointien tulorahoitus 56,7 % Kassavarojen riittävyys (pv) 71 Omavaraisuusaste 44,5 % Korollinen lainakanta Korollinen lainakanta per asukas Suhteellinen velkaantuneisuus 67,1 % Konsernin lainakanta per asukas Verotulot Kaarinan kaupungin veroprosentit 2009 Kunnallisvero 18,00 Kiinteistöverot: - yleinen prosentti 0,55 - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - vakituinen asuinrakennus 0,25 - muut asuinrakennukset 0,70 - rakentamaton rakennuspaikka 2,50 Kaarinan kaupungin kunnallisveroprosentti oli keskimäärin 18,34 % vuonna Kaarinan veroprosentti oli 18,00 ja Piikkiön 19,50. Täten veroprosentti laski keskimäärin 0,34 % koko kaupungin alueella, koska Piikkiön alueen veroprosentti laski 1,50 %:ia. 7

8 5. Tuloslaskelman talousarviovertailu Kaarinan kaupungin talousarviojärjestelmässä valmistuksesta omaan käyttöön kohdistuva tulo on kirjattu tekniseen lautakuntaan ja menon vähennykseksi. Tästä syystä talousarviolaskelmassa valmistus omaan käyttöön on sisällytetty toimintamenoihin menon vähennyksenä. Jäljempänä esitetty kirjanpidon tuloslaskelma esittää omana tulorivinä valmistuksen omaan käyttöön. Tuhatta euroa TP2009 MTA2009 TA2009 TP-MTA Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verot ja valtionsosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Poistoerin vähennys TULOS Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään ,67 euroa ja tilikauden alijäämä ,10 siirretään tilille edellisten tilikausien ylijäämä. 8

9 7. Rahoituslaskelman talousarviovertailu Rahoituslaskelman talousarvio on alkuperäinen talousarvio. Tuhatta euroa TP2009 TA2009 TOIMINTA JA INVESTOINNIT Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit NETTOKASSAVIRTA RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen vähennys Antolainauksen muutos Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutos Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN KASSAVIRTA KASSAVAROJEN MUUTOS

10 8. Tuloslaskelma Kaarinan kaupungin tuloslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Kaarinan kaupungin tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot ,68 Maksutuotot ,89 Vuokratulot ,60 Tuet ja avustukset ,92 Muut toimintatuotot , ,04 Valmistus omaan käyttöön ,94 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,83 Eläkekulut ,98 Muut henkilösivukulut ,26 Palvelujen ostot ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 Avustukset ,75 Vuokrat ,58 Muut toimintakulut , ,53 Toimintakate ,55 Verotulot ,24 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,13 Muut rahoitustuotot ,57 Korkokulut ,17 Muut rahoituskulut , ,59 Vuosikate ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,87 Arvonalentumiset ,87 Tilikauden tulos ,77 Poistoeron vähennys ,67 Rahastojen vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,10 10

11 9. Rahoituslaskelma Kaarinan kaupungin rahoituslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,10 Tulorahoituksen korjauserät ,10 Investoinnit Investoinnit ,41 Rahoitusosuudet ,08 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,16 Toiminnan ja investointien nettokassavirta ,16 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys ,42 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,59 Lyhytaikaiset velat lisäys (+) / vähennys (-) , ,21 Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-) -15,69 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,54 Vaihto-omaisuuden muutos ,33 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,88 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos , ,77 Rahoitustoiminnan nettokassavirta ,17 Kassavarojen muutos ,01 Kassavarat ,83 Kassavarat , ,01 11

12 10. Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,02 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,65 Rakennukset , ,15 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,94 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,12 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,79 Muut lainasaamiset , , , ,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,34 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,16 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,42 Lainasaamiset Siirtosaamiset , ,73 Muut saamiset , , , ,24 Rahoitusarvopaperit , ,07 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 12

13 KAARINAN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 Arvonkorotusrahasto 7 111, ,99 Muut rahastot 3 059, ,20 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,21 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,98 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Kertynyt poistoero , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,48 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,40 Lahjoitusrahastojen pääomat , , , ,63 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,38 Lainat julkisyhteisöiltä , ,50 Lainat muilta luotonantajilta Liittymismaksut ja muut velat , , , ,03 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ,00 0,00 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä ,08 Saadut ennakot , ,56 Ostovelat , ,16 Muut velat , ,01 Siirtovelat , , , ,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,27 13

14 11. Konsernituloslaskelma Kaarinan kaupungin tuloslaskelmassa ei ole kirjapitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjetta noudattaen vuoden 2008 vertailutietoa, koska Piikkiön kunta ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä ovat liittyneet Kaarinan kaupunkiin. Kaarinan kaupungin konsernituloslaskelma Toimintatuotot ,59 Toimintakulut ,88 Osuus osakkuusyhtöiden voitosta 788,55 Toimintakate ,74 Verotulot ,24 Valtionosuudet ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,76 Muut rahoitustuotot ,14 Korkokulut ,50 Muut rahoituskulut , ,78 Vuosikate ,72 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,65 Arvonalentumiset 0, ,65 Satunnaiset erät 1 865,20 Tilikauden tulos ,73 Tilinpäätössiirrot ,24 Vähemmistöosuudet 2 398,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,49 14

15 12. Konsernirahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate ,73 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät , ,26 Investointien rahavirta Investoinnit ,21 Rahoitusosuudet ,91 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,72 Toiminnan ja investointien rahavirta ,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys ,90 Antolainojen vähennys 0, ,90 Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,05 Lyhytaikaiset lainojen muutos , ,68 Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-) ,65 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,40 Vaihto-omaisuuden muutos ,11 Saamisten muutos ,63 Korottomien velkojen muutos , ,04 Rahoituksen rahavirta ,89 Rahavarojen muutos ,43 Rahavarojen muutos Kassavarat ,12 Kassavarat , ,43 15

16 13. Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,67 Muut pitkävaikutteiset menot , ,44 Ennakkomaksut , , , ,67 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,58 Rakennukset , ,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,27 Koneet ja kalusto , ,89 Muut aineelliset hyödykkeet , ,45 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,15 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet , ,53 Muut osakkeet ja osuudet , ,19 Muut lainasaamiset , ,37 Muut saamiset , , , ,01 Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot , ,55 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,84 Muut toimeksiantojen varat , , , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,49 Ennakkomaksut 41,13 0, , ,49 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset , ,37 Siirtosaamiset , , , ,37 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,57 Lainasaamiset Muut saamiset , ,53 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,73 Muut arvopaperit 42, , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 16

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,91 Arvonkorotusrahasto , ,87 Muut omat rahastot , ,72 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,78 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,71 Vähemmistöosuudet , ,60 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero , ,97 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,43 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset , ,20 Muut pakolliset varaukset , , , ,27 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,61 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,67 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,41 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,33 Lainat julkisyhteisöiltä , ,50 Lainat muilta luotonantajilta 4 500, ,71 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,24 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä , ,08 Saadut ennakot , ,35 Ostovelat , ,74 Muut velat , ,37 Siirtovelat , , , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 17

18 14. Sitovat määrärahaerät yksiköittäin Kaarinan kaupungin talousarviosäännöissä hallintokuntaa sitoo nettoluku. Tilivuoden alusta lukien kaupungin organisaatio muuttui merkittävästi kuntaliitoksen yhteydessä. Tästä syystä vertailulukua tilivuodelle 2008 ei ole esitetty. TP2009 MTA2009 TA2009 TP-MTA Konserni- Tuotot johto Kulut Kate Aluepelastus- Tuotot laitos Kulut Kate Hallinto- Tuotot palvelut Kulut Kate Henkilöstö- Tuotot lautakunta Kulut Kate Keskusvaali- Tuotot lautakunta Kulut Kate Sivistys- Tuotot lautakunta Kulut Kate Perusturva- Tuotot lautakunta Kulut Kate Erikois- Tuotot sairaanhoito Kulut Kate Kansalais- Tuotot toiminnan Kulut lautakunta Kate Tekninen Tuotot lautakunta Kulut Kate Rakennus- ja Tuotot kaavoitus- Kulut lautakunta Kate Ympäristön- Tuotot suojelu- Kulut lautakunta Kate

19 Kaarinan kaupunki Tilinpäätös Konsernijohto 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta 100 Konsernijohto Kaupunginjohtaja Harri Virta Toiminta ajatus Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, kaupunginjohtaja, palo ja pelastustoimi. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Talous TP2009 MTA2009 TA2009 TP MTA Tuotot Kulut Kate Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Harri Virta. Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kaupunginvaltuusto TP2009 Kokoukset, lukumäärä 12 Käsitellyt asiat, 226 Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä Tarkastuslautakunta Kaupunginjohtaja Harri Virta Tarkastuslautakunnan pj. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Lautakunta kokoontuu noin 10 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin 40 työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa. 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 112 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Harri Virta 113 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Harri Virta. Kaupunginhallituksen pj. 114 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja Harri Virta Valtuuston sitova tavoite kaupunginhallitukselle Strateginen Kaupunginhallituksen painopiste tavoite Palvelut Kaarina Strategian valmistelu. Mittari Kaarina Strategia Mittarin tavoitearvo Kaarina Strategia on laadittu mennessä. 19

20 Kaarinan kaupunki Tilinpäätös Toteutunut: Palvelut Alueellinen toimialat ylittävä lasten ja nuorten varhaisen puuttumisen malli Suunnitelman valmistuminen Kaarina strategian valmistelu käynnistyi vuoden 2009 alussa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2009 strategian pohja asiakirjaksi, jota toimialat ovat tämän jälkeen jatkotyöstäneet ja pohtineet käytännön toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Suunnitelma tehty mennessä Toteutunut: Palvelut Palvelustrategian laadinta Palvelustrategia Malli hyväksyttiin joulukuun valtuustossa. Kaarinan palvelustrategia on päivitetty mennessä. Toteutunut: Palvelut Yhdistymisen jälkeinen organisaatioiden toimivuuden arviointi. Toiminnan kehittämisehdotukset Palvelustrategian laadinta käynnistyi syksyllä 2009 ja palvelustrategiaa on työstetty rinnakkain Kaarina strategian kanssa. Valtuusto käsittelee palvelustrategian elokuussa Toimialojen on esitettävä arviot organisaatioiden toimivuudesta ja esitykset toiminnan kehittämisestä talousarviotyön yhteydessä. Toteutunut: Palvelut Vaihtoehtoisien palvelujen tuottamistapojen arviointi. Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat Lautakunnat arvioivat vuonna 2009 omaa toimintaansa ja pohtivat mm. jaostojen perustamisen tarvetta. Viranhaltijaorganisaation toimivuuden arviointi on käynnistynyt vuoden 2010 alussa. Toimialojen on arvioitava vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja palvelustrategiatyön pohjalta talousarviotyön yhteydessä. 20

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot