Vuoden 2002 insinööritöitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2002 insinööritöitä"

Transkriptio

1 / JH Vuoden 2002 insinööritöitä Tämän pienimuotoisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä laajuudessa insinööritöistä löytyy tietoa ston tietokannoista. Aura-tietokannan yhdistelmähaulla työt löytyvät helposti. Aluksi kannattaa valita yhdistelmähaku ja tämän jälkeen täyttää tarvittavat kentät: Haku rajattiin vuonna 2002 julkaistuihin töihin ja Sepänkadun kokoelmiin. Haun tulokset saa talletettua tekstimuodossa, kuten tässä on tehty. Joissakin töissä on mukana tiivistelmä, osata töitä se jostain syystä puuttuu. Haku anntoi tuloksena myös muutaman teknikkotyön, ne on poistettu seuraavasta listauksesta. Myös salaiset työt puuttuvat ston tietokannoista. Työt ovat seuraavassa ilmeisen satunnaisessa järjestyksessä:

2 Linnansuu, Jussi Ajanottokello Jussi Linnansuu 36, [17] lehteä 31 cm Tiivistelmä Amkk-stot: Tua kellot suunnittelu valmistus atk-ohjelmat suunnittelu Tiivistelmä: Tässä insinöörityössä esitellään PIC16F84 mikrokontrollerilla toteutetun ajanottokellon suunnittelua ja toteutusta. Työssä käsitellään varsinaista ohjelmakoodia, I2C-väylän toimintaa ja siihen liitettyjä mikropiirejä, virrankulutukseen vaikuttavia seikkoja sekä pohditaan ajanoton tarkkuuteen vaikuttavia asioita. Mikrokontrollerin ohjelmointi toteutettiin assemblerilla. Ohjelmiston kehitystyökaluna on käytetty Microchipin MBLAB-nimistä ohjelman kehitystyökalua, jossa on kääntäjä, editori, debuggeri ja simulaattori. Varsinainen ohjelmointilaite on itse suunniteltu ja rakennettu.

3 Aspelin, Mikko Alfaram Oy:n laatujärjestelmä Mikko Aspelin 34, [39] lehteä 31 cm laatujärjestelmät laadunvalvonta laadunvarmistus

4 Hautamäki, Rina Automaattisen RF-testausympäristön laatuanalyysi Rina Hautamäki 81 lehteä 31 cm Tiivistelmä testaus testaus järjestelmät testaus laatu matkapuhelimet RF-mittaus Sig Sixma automaatio Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli tutkia automaattisen RF-mittausjärjestelmän laatuun vaikuttavia tekijöitä ja tehdä ohjeistus NMP:n tuotekehityksessä sijaitsevan mittapaikan laadun määrittämiseksi. Kyseisessä mittapaikassa testataan WCDMA-järjestelmässä toimivia kolmannen sukupolven matkapuhelimia ja testausmenettely on määritelty 3G:n teknisissä spesifikaatioissa (3GPP TS ). Työssä on perehdytty NMP:n automaattiseen RF-mittapaikan toimintaan ja kalibrointiin sekä 3G:n RF-testeihin. Mittausjärjestelmän analysointiin soveltuvina työkaluina on esitelty Gage R&R ja DoE, joiden toteutukseen on käytetty Minitab-ohjelmistoa. Työssä tutustutaan myös mittausjärjestelmän analysointiin liittyvään tilastomatematiikkaan kuten Gage R&R:n pohjana olevaan varianssianalyysiin. Vaikka ohjeistus on tehty yhdelle mittapaikalle, työhön on pyritty kokoamaan tietoa testausjärjestelmien tutkimisesta ja laadun määrityksestä siten, että työtä voitaisiin laajemmaltikin soveltaa muiden jo olemassa olevien ja tulevaisuudessa perustettavien mittapaikkojen tutkinnassa.

5 Leppä, Timo Beauware-käyttöliittymä kauneudenhoitoalan yrityksille Timo Leppä 60, [10] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat suunnittelu käyttöliittymät tietokonegrafiikka suunnittelu tietokannat C++

6 Rivinius, Lars Cable modem PCB Lars Rivinius iv, 35, [10] lehteä 31 cm Tiivistelmä piirilevyt kaapeliverkot kaapelitelevisio modeemit tuotekehittely Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli suunnitella kaapelimodeemin piirilevy, jota käytetään pääasiassa hotellibisneksessä TV-järjestelmään kuuluvassa Set-Top-Boxissa. Suunnittelun lähtökohtana oli yrityksessä jo käytössä oleva kaapelimodeemi. Tätä käytössä olevaa kaapelimodeemia muutettiin vastaamaan paremmin uudistunutta tekniikka ja standardisointia. Tämä työ käsittelee kaapelimodeemijärjestelmän perusteita ja toimintaympäristöä, suunnittelutyön etenemistä lähtien tarpeiden ja spesifikaatioiden määrittelystä ja komponenttien valinnasta valmiiseen piirilevyn layoutiin. Yhteenveto sisältää tulevaisuuden suunnitelmat tuotteen kehittämisestä sarjatuotantoon kelpaavaksi.

7 Leppänen, Mika Design reuse with mentor graphics' board architect tool Mika Leppänen 43, [10] lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka Amkk-stot: Tua piirilevyt suunnittelu Tiivistelmä: Tässä työssä tutkittiin piirilevysuunnittelun uudelleenkäytettävien lohkojen sekä funktionaalisten varianttien toimintaa Board Architect ohjelmassa. Tarkoituksena oli tutkia miten ohjelma toimii ja miten se soveltuu Nokian suunnitteluympäristöön. Tarkoituksena oli myös tehdä lista tarvittavista muutoksista ja lisäominaisuuksista ohjelmiston valmistajalle, Mentor Graphicsille, jotta ohjelma voitaisiin ottaa käyttöön Nokialla. Aluksi perehdyttiin erilaisiin piirilevysuunnittelun uudelleenkäytön muotoihin ja niistä saataviin hyötyihin piirilevysuunnittelussa. Työssä tutustuttiin laajasti myös Board Architect ohjelmaan ja erityisesti sen piirilevysuunnittelun uudelleenkäyttöä tukeviin ominaisuuksiin. Työssä käydään läpi uudelleenkäytettävän lohkon suunnittelu-, käyttöönotto- ja ylläpitoprosessi ja kerrotaan mitä ongelmia saattaa tulla eteen prosessin aikana. Tulosten perusteella todettiin, että Board Architect toimii kohtalaisesti. Ohjelmasta ja dokumenteista löytyi ainoastaan muutama virhe. Ohjelmaa ei kuitenkaan voida ottaa Nokialla käyttöön ennen kuin siihen on saatu tarvittavat lisäominaisuudet, ja ohjelmasta löydetyt virheet on korjattu.

8 Vainio, Kati Diagnostisen hammasröntgenkuvantamisohjelmiston tietokantaversio Kati Vainio 36 lehteä 31 cm Tiivistelmä tietokantaohjelmat kehittäminen OMT++ Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa diagnostisen hammasröntgenkuvan-tamisohjelmiston vanhan potilas- ja kuvatietokannan siirto uuteen DICOM-standardin mukaiseen tietokantarakenteeseen. Uuden tietokannan suunnittelu oli kesken tätä työtä tehtäessä, joten tietokantakonversion prototyyppiä varten toteutettiin mallitietokanta, jonka avulla konversiotyökalun tarkoituksenmukainen toiminta voitiin todentaa. Prototyypin OMT++-menetelmään perustuvassa suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettiin Instrumentarium Oyj Imagingin tuotekehityksen laatujärjestelmän mukaista ohjelmistotuotantoprosessia. Valmiin prototyypin toiminta rajattiin insinöörityötä varten siten, että se siirtää tiedot asiakastyöaseman tietokannasta palvelimen tietokantaan lähiverkon yli. Tarvittavat tietokantamoottorit, ajurit ja ODBC-yhteys olivat käytettävissä. Vanha tietokanta oli eheä. Toteutetun sovelluksen tuli olla itsenäinen ohjelma omalla käyttöliittymällään.

9 Saarni, Marko Digitaalisen kolmitaajuuspuhelimen antennisovellus Marko Saarni 44, [32] lehteä 31 cm Tiivistelmä matkapuhelimet matkapuhelimet antennit GSM antennit DCS antennit Tiivistelmä: Antennisuunnittelu tarjoaa radioteknisesti mielenkiintoisen haasteen. Matkapuhelinkäyttöön tarkoitetun antennin spesifikaatioita ja muita vaatimuksia esittäviä osapuolia on useita ja jotkut näiden vaatimuksista ovat toisensa poissulkevia. Tämä johtaa siihen, että suunniteltu antenni muodostaa aina kompromissin eri tahojen intressien välille.tässä työssä suunniteltiin ja rakennettiin kolmella (GSM400, GSM900 ja DCS1800) taajuusalueella toimiva ns. triple-band-antenni. Tarkoituksena oli saada aikaan sähköisesti mahdollisimman hyvin toimiva ja fyysisesti pienikokoinen antenni. Työn tuloksena saatiin valmistettua koesarja, jonka antennit toimivat halutuilla taajuusalueilla melko hyvin. Pienen jatkokehittelyn myötä tässä työssä kehitetty antenni voisi olla kaupallisenkin tuotteen antenniratkaisu.

10 Hammarberg, Herman Digital camera simulation software Herman Hammarberg 34, [40] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat digitaalikamerat TCP/IP COM ATL

11 Korppi-Tommola, Matias Drive2day car sharing service for mobile devices Matias Korppi-Tommola 40, [23] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua WAP WML matkaviestinpalvelut suunnittelu mobiilipalvelut

12 Ghebregziabher, Tewolde Andemariam DVB-T Architecture and Data Transmission Tewolde Andemariam Ghebregziabher 55, [3] lehteä 31 cm Tiivistelmä digitaalitekniikka digitaalitelevisio DVB ADSL LAN Tiivistelmä: The purpose of this thesis work was to understand, analyze and test the performance of a DVB return channel through ADSL/LAN for different set-top boxes under the DVB-IP pilot project. But due to the hardware limitations to undertake the testing, this thesis work has to be modified to emphasize more on the theory of DVB-T architecture and data transmission. The visibility of ADSL/LAN as a return channel in DVB-T systems has also been covered along with the hardware and software components required for DVB-IP network system. This thesis work illustrates how DVB-T architecture and standards are implemented and how this could workout with ADSL/LAN as a return channel. Finally, the pros and cons of ADSL as a return channel as compared to the other forms of return channels in use today has been discussed. Future research recommendations are also noted.

13 Hallio, Juhani DVB-T measurements system Juhani Hallio 78, [5] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua digitaalitelevisio televisiojärjestelmät digitaalitekniikka

14 Lehtinen, Miikka DVB-T sisävastaanotto Miikka Lehtinen 82 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua radioaallot laajakaistaverkot mittaus DVB-T

15 Närhi, Matti EnVision-Instrumentin lopputestausprosessin kehittäminen Matti Närhi 35, [12] lehteä 31 cm Tiivistelmä instrumentit testaus testaus järjestelmät mittaustekniikka mittaus teknologia Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli varmistaa, että kaikkien asiakkaille lähetettävien EnVision-instrumenttien toimituskokonaisuus on mahdollisimman valmis heidän IT-ympäristöönsä. Asennetut ohjelmistot ja komponentit testataan kokonaisuutena ennen toimitusta. Asennus saa kestää kolme tuntia, jonka jälkeen EnVision-instrumenteille tehdään asiakaslopputestit tilatuilla mittausteknologioilla. EnVision-instrumenttien asiakasasennusten laatu paranee ja helpottuu, kun työn tulosten mukainen asennus ja testausjärjestelmä on täysimittaisesti käytössä.

16 Pasi, Sami Gigabit Ethernet -lähiverkkoprojekti Sami Pasi 52, [8] lehteä 31 cm Tiivistelmä Ethernet lähiverkot tietoliikenneverkot Tiivistelmä: Yleiskaapelointi on vakiinnuttanut asemansa hyvänä, pitkäaikaisena, joustavana ja edullisena kaapelointiratkaisuna kiinteistössä. Yleiskaapelointia käytetään yleisesti toimitilakiinteistöjen tietoliikennekaapelointina ja aivan viime vuosina sen periaatteita on ryhdytty soveltamaan myös asuinkiinteistöissä. Näitä yleiskaapeloinnin ratkaisuja käytettiin ollessani töissä YIT Primatel Oy:ssä. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia tämänhetkistä tilannetta yleiskaapeloinnin standardoinnissa ja suunnitella lähiverkko, joka on joustava, edullinen, pitkäikäinen ja pystyy 1Gb/s siirtonopeuksiin. Nämä vaadittavat ominaisuudet kattava järjestelmä oli Avayan kehittämä yleiskaapelointijärjestelmä Systimax SCS GigaSPEED. Kyseinen yleiskaapelointijärjestelmä soveltuu datan, puheen, kuvan, turvajärjestelmien ja taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirtoon.

17 Kotilainen, Heidi Henkilöstöjohtamisen motivaatiokannusteet Heidi Kotilainen 58, [13] lehteä 31 cm AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua henkilöstöjohtaminen palkitseminen motivaatio

18 Toivonen, Juha Hätäevakuointijärjestelmän kuulutuskojeen monitorointi Juha Toivonen 36, [4] lehteä 31 cm väestönsuojelu evakuointi äänitekniikka tarkkailu valvontajärjestelmät hälytysjärjestelmät kuulutuskojeet hätäevakuointi monitorointi

19 Anttila, Veli-Matti Instrumenttituotannossa käytettävän lämpökaapin kalibrointimenettelyn suunnittelu ja käyttöönotto Veli-Matti Anttila 32, [23] lehteä 31 cm Tiivistelmä instrumentit x tuotanto kalibrointi mittaus suunnittelu lämpökaapit Tiivistelmä: Työn tarkoituksena oli suunnitella ja ottaa käyttöön Singaporessa Wallac Oy:n tuotannossa käytettävän lämpökaapin kalibrointia varten sopiva menettely. Suunnittelun perustana käytettiin jo olemassa olevaa järjestelmää, jota käytetään Turussa valmistusvaiheessa olevien instrumenttien testaukseen. Uusi kalibroinnissa käytettävä laitteisto haluttiin saada tosin hieman halvemmalla sekä helppokäyttöisempänä kuin vertailulaitteisto. Työssä käytettiin ruotsalaisen Intab Oy:n valmistamaa 16-kanavaista AAC-2 dataloggeria sekä kymmentä K-tyypin termoparia. Tämä yhdistelmä on halvempi ja helppokäyttöisempi mutta epätarkempi kuin Turussa käytettävä laitteisto, jossa käytetään tarkkoja pt-100-antureita. Hankitun laitteiston kokonaismittausvirhe on 0,9 `C, ja se alittaa kalibrointispesifikaatioiden määrämän virherajan. Suurin sallittu virhe on määrätty kolmasosaan 4 `C:n vaihtelualueesta.

20 Sahlsten, Osku Integrated stereo audio amplifier in mobile phone Osku Sahlsten 61, [11] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua vahvistimet matkapuhelimet handsfree

21 Leppäkorpi, Janne Integroidun audiokoodekin automaattitestausjärjestelmä Janne Leppäkorpi 37 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua matkapuhelimet mittausmenetelmät automaatiojärjestelmät testaus audiokoodekki

22 Helkearo, Mika Integroitujen CATV-piirien suorituskykyvertailu Mika Helkearo 71, [18] lehteä 31 cm Tiivistelmä vahvistinpiirit CATV-piirit Tiivistelmä: Insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa markkinoilla olevien integroitujen CATV-vahvistinpiirien suorituskykyä tekemällä suorituskykyvertailu tuntemattomista piireistä ja ottamalla vertailuun muutama tuttu piiri mukaan. Näin saataisiin piirien ominaisuuksista tietoa, jonka perusteella nykyisin käytössä olevia piirejä voitaisiin tarvittaessa korvata muilla piireillä. Piireille rakennettiin oma testausalusta tai käytettiin valmistajan toimittamaa. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään siihen, että kaikkien piirien osalta olo-suhteet pysyivät muuttumattomina. Kutakin piiriä oli testissä mukana kolme yksilöä. Kustakin yksilöstä mitattiin CSO- ja CTB-kertymäsäröt, kohinaluvut, heijastusvaimennukset ja taajuus-vasteet. Lisäksi tutkittiin kunkin piirityypin palautumiskykyä RF-ylikuormitus-tilanteen jälkeen. Tuntemattomista piireistä löytyi muutama todella hyvä piiri, jotka olivat suorituskyvyltään nyt käytössä olevien tasoisia tai parempia. Osassa piireistä varsinkin CSO-säröetäisyydet olivat käyttökelvottoman huonoja. Osa mittauksista epäonnistui viallisen yksilön tai mittauspaikan olosuhteiden muuttumisen vuoksi, vaikka tämä pyrittiinkin estämään.

23 Jeromaa, Kimmo IP-pohjaisen virtuaalisen yksityisverkon tekniikka (IP-VPN) Kimmo Jeromaa 55, [4] lehteä 31 cm protokollat tietoturva tietosuoja tietoliikenneverkot IP-VPN VPN IPSec

24 Rajala, Marko IPv6-verkon toteutus ja käytettävyys Marko Rajala 75 lehteä 31 cm Tiivistelmä tietoliikenneverkot Internet protokollat autokonfigurointi IPv6 Tiivistelmä: Internetin suuren suosion myötä on ilmestynyt useita ongelmia, joiden takia on suunniteltu uuden sukupolven Internet-protokolla. Myös verkossa olevien päätelaitteiden huima kehitys on asettanut verkkotekniikalle omat vaatimuksensa, joihin IPv6-protokollan on tarkoitus vastata protokollatasolla. Nykyisten IP-osoitteiden loppumisongelmaan IPv6-protokolla tuo ratkaisun suurentamalla osoiteavaruutta 32-bittisestä 128-bittiseksi. Tietoturvan kehittäminen on ollut uuden protokollan yksi keskeisin tavoite. IPv6:n suunnittelussa on otettu myös huomioon reaaliaikaliikenteen asettamat vaatimukset. Tämän työn tavoitteena oli tutkia IPv6-protokollan toimintaa ja sen mukanaan tuomia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Työssä on keskitytty tarkemmin 6to4-tunnelointimenetelmään, jota pystyy kokeilemaan jokainen, jolla on maailmanlaajuisesti uniikki IPv4-osoite sekä IPv6:ta tukeva käyttöjärjestelmä. Lisäksi tutkittin erilaisia toteutustapoja, jotka koskivat IPv6-verkkoa. Tavoitteet toteutettiin tutkimalla lähdemateriaalia sekä rakentamalla yksinkertainen testiverkko.

25 Keihäs, Juha Isotooppituotannon laadunvalvontaohjelmiston kehittäminen Juha Keihäs 43, [17] lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä laadunvalvonta atk-järjestelmät Tiivistelmä: Isotooppituotanto Wallac OY:ssä valmistaa kalibrointistandardeja gamma- ja nestetuikelaskimien kalibrointia varten. Tämän insinöörityöntyön tarkoituksena oli suunnitella ja luoda isotooppituotannolle uusi yhtenäinen laadunvalvontaohjelmisto. Ohjelmiston tarkoituksena on automatisoida nykyisin manuaalisesti tehtyjä laskentarutiineja. Ohjelmiston käyttöliittymän tulee olla selkeä. Laadunvalvonnan parametrien muuttamisen tulee olla yksinkertaista. Ohjelmistolle luotiin Visual Basicilla käyttöliittymä, josta kutsutaan automatisoituja Microsoft Excel- Ja Microsoft Word-työkirjoja. Lisäksi vanhoja laatuohjelmia hyödynnetään osassa ohjelmistoa. Ohjelmistolle asetetut ensisijaiset tavoitteet saavutettiin. Tämä insinöörityö sisältää perustietoa radioaktiivisuudesta sekä nestetuike- ja gammalaskennasta. Työn pääpaino on uuden laadunhallintaohjelmiston toimintojen selvittämisessä.

26 Koivisto, Mika Juotospastapainokoneen käyttööotto Mika Koivisto 77, [3] lehteä 31 cm Tiivistelmä juotto juotto koneet Six Sigma piirilevyt valmistus elektroniikka valmistus Tiivistelmä: Tilastollinen prosessin hallinta on avainasemassa, kun aiotaan parantaa tuotteen tai prosessin laatua ja vähentää vaihtelevuutta. Tämä tarkoittaa prosessin mittaamista tuotteen sijasta. Elektroniikkatuotannossa pastanpainon onnistuminen vaikuttaa paljon tuotteen virheettömyyteen. Tässä työssä perehdyttiin pastanpainokoneen käyttöönottoon, testilevyn suunnitteluun, testilevyn ja stensiilin teettämiseen, pastanpainon analysoimiseen tilastollisella prosessintarkkailulaitteistolla sekä pastanpainokoneen painojäljen parantamiseen ja vakauttamiseen käyttämällä Six Sigma -menetelmää. Turun AMK:lle hankittiin pastanpainokone, joka asennettiin demolaitteistoksi laboratorioon. Laboratorioon asennettiin myös painojäljentarkastuslaite ja kuljetin. Testiajoja varten koneeseen suunniteltiin testilevy ja stensiili, jotka teetettiin ulkopuolisilla yrityksillä. Linjan toiminta selvitettiin koneiden ohjekirjoihin perehtymällä sekä suorittamalla koeajoja. Painojälkeä tarkkailtiin tilastollisen prosessin hallinnan kanssa. Jäljen optimointiin käytettiin Six Sigma -menetelmää, joka sisältää useita tilastomatemaattisia työkaluja. Laitteisto saatiin koottua ja toimimaan laboratorioon harjoittelua varten. Painokoneen painojälki saatiin säädettyä sopivan tarkaksi ja vakaaksi. Six Sigma -menetelmään kuuluvan koesuunnittelun avulla saatiin selville muutama parametri, joilla on selvää merkitystä painojälkeen. Jos painoprosessia halutaan vielä parantaa, tulisi Six Sigmaa käyttää laajemmin ja mielellään koulutetun Six Sigma -asiantuntijan opastuksella.

27 Haaristo, Antero Kaapelimodeemin dowlink-taajuuden muuttaminen Antero Haaristo 24, [5] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua kaapeliverkot televisioverkot vahvistimet kaapelimodeemit

28 Lehtoväre, Kai Kontrolleriyksiköiden liikennöintitestaus Kai Lehtoväre 43, [9] lehteä kuv. 31 cm liikennöinti testaus transponderiyksikkö kontrolleriyksiköt

29 Sällinen, Markus The KVM and dynamic updating Markus Sällinen 32, [2] lehteä 31 cm Abstract atk-ohjelmat päivitys Java virtuaalikone Tiivistelmä: The purpose of this thesis was to explore Sun's reference implementation of the KVM and to find out if it is possible to modify the KVM so that dynamic updating would be possible. This thesis is divided into two parts: the first part about J2ME and the other part about dynamic updating. The first part about J2ME was jointly written with Juhani Väihkönen who did his thesis "Modeling KVM with UML" at the same time. The results and tests show that it is possible to dynamically update classes with a certain kind of overhead and a larger use of memory. There is still a lot to do to make the modified KVM useful. It is possible to convert the existing objects to the new class at update but these results are not presented in this thesis.

30 Vaarainen, Petri Laivatäryttimien taajuusmuuttajien ohjaus ja täryttimien toiminnan analysointi Petri Vaarainen 36, [10] lehteä 31 cm laivat laivat täryttimet laivatäryttimet taajuusmuuttajat ohjelmointi

31 Silventoinen, Toni Langattoman lähiverkon tietoturvaongelmat ja -ratkaisut Toni Silventoinen 51 lehteä 31 cm Tiivistelmä lähiverkot tietoturva WLAN Tiivistelmä: Työni tarkoituksena oli esittää langattoman lähiverkon IEEE standardin tietoturvaongelmia ja mahdollisia parannuskeinoja niihin. Insinöörityössä käytettiin apuna www-sivuja, www-keskustelupalstoja, erikoislehtiä ja WLAN-kurssin oppimateriaalia. Insinöörityöstäni ilmenee, että langattomat lähiverkot ovat turvattomia, vaikka WEP-salausta käytettäisiin datan salaukseen. Lisäksi autentikointitavat ovat riittämättömiä, MAC-osoite-suodatin ja SSID eivät ole riittäviä tietoturvaratkaisuja. Langattomat lähiverkot tarvitsevat parempia tietoturvamenetelmiä. Tietoturvaratkaisut ovat kalliita investointeja, mutta verkkoon murtautujan tai liikesalaisuuksien salakuuntelijan aiheuttamat vahingot voivat tulla vieläkin kalliimmiksi.

32 Sainio, Antti Laskutus IP-verkoissa Antti Sainio 35 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua verkkopalvelut laskutus tietoliikenneverkot IP-laskutus

33 Lehtonen, Pauli Limitations of Ethernet in Campus Networks Pauli Lehtonen iv, 50 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua lähiverkot tiedonsiirto Ethernet Internet opiskelija-asunnot LAN VLAN

34 Koski, Toni Linux ATM-palomuuri Toni Koski 41 lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua Linux tietoturva ATM-tekniikka tietoliikenneverkot palomuurit

35 Töykkälä, Juha Maalauslinjan automatisointi Juha Töykkälä 58, [28]lehteä kuv. 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka automaatio pintakäsittely Tiivistelmä: Tämä insinöörityö on tehty Okmatek Oy:ssä automaatiosuunnittelusta, -asennuksista ja logiikan ohjelmointitehtävistä syksyllä Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaattinen laudanmaalauslinja Vampulassa sijaitsevalle puutavaran pintakäsittelyyn erikoistuneelle yritykselle, Okmatek Oy:lle. Maalauslinja automatisoitiin tuotantotason nostamiseksi. Uudella Linjalla varmistetaan myös maalatun laudan hyvä ja tasainen laatu. Linja automatisoitiin suunnittelemalla ja toteuttamalla automaattinen laudanladontakone, jonka tehtävänä on syöttää lautanipusta lautaa maalauskoneelle. Ladontakoneen liikkeet automatisoitiin erilaisin toimilaittein. Liikkeitä seurataan ja ohjataan ohjelmoitavan logiikan avulla. Ladontakoneen automatisointiprojekti jaettiin eri vaiheisiin. Vaiheet toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti. Laitteiston testauksien perustella linjan automatisoinnilla saavutetaan haluttu tulos. Työn aikataulun mukaisesti yritys ottaisi käyttöönsä uuden automatisoidun maalauslinjan vuoden 2002 joulukuussa.

36 Roslöf, Mauritz Matkapuhelimen energiahallintapiirin testaaminen Mauritz Roslöf 44 lehteä 31 cm Erikoistyö Turun ammattikorkeakoulu tietotekniikka matkapuhelimet mittaus järjestelmät testaus oskillaattorit jännite varauspumput regulaattorit

37 Aitamurto, Kimmo MHP-sovellus digitaalisessa televisiossa Kimmo Aitamurto 59 lehteä 31 cm digitaalitelevisio digitaalitekniikka MHP-sovellus

38 Väihkönen, Juhani Modeling the KVM with the UML Juhani Väihkönen 36 lehteä 31 cm Tiivistelmä Amkk-stot: Tua KVM UML mallintaminen kuvantaminen atk atk-ohjelmat kehittäminen Tiivistelmä: KVM on tarkoitettu ajamaan Javalla tehtyjä ohjelmia pienissä PDA-laitteissa joissa muistia ja prosessoritehoa on rajoitetusti. Tämän päättötyön tarkoituksena oli tutkia KVM:n sisäisiä rakenteita ja mallintaa niitä UML-kielellä. Projektin päätarkoitus oli muunnella KVM siten, että sitä voisi päivittää dynaamisesti. Varsinainen päivitys on esitelty Insinööri Markus Sällisen päättötyössä, jonka nimi on "The KVM and dynamic updating". Kaikki UML-kaaviot tähän päättötyöhön tehtiin Prosa/om UML Modeler-ohjelmalla, jonka versio oli Mallinnus tehtiin tutkimalla KVM:n lähdekoodia ja testaamalla sitä Microsoft Visual C++ -ohjelmalla. Myös erilaiseen KVM:ää ja UML:ää käsittelevään llisuuteen paneuduttiin. Tuloksena syntyi monia UML-kaaviota KVM:n sisäisistä rakenteista ja paljon tietoa UML-mallinnuksesta. Tässä työssä käsitellään alussa lyhyesti UML-kieli ja KVM:n rakenne. Lopussa esitellään varsinainen työ eli mallinnus ja UML-kaaviot.

39 Salonen, Jukka Monikansallisen yrityksen asiakastietokannan määrittely, segmentointiperusteet sekä raportointiprosessit Jukka Salonen 54, [8] lehteä 31 cm Tiivistelmät tietokannat asiakaspalvelu markkinointiviestintä kansainväliset yritykset asiakkuudenhallinta Tiivistelmä: Tämä opinnäytetyö tehtiin Teleste Oyj:lle keväällä Päätavoitteena oli selvittää ja analysoida niitä asiakkuudenhallinnan tekijöitä, jotka tukevat Telesten markkinoinnin tehokkuutta. Tämän lisäksi pyrkimyksenä oli kehittää asiakasluokittelua CRM -järjestelmää varten ja eri mahdollisuuksia käyttää tietokannasta haettavia tietoja markkinoinnin suorittamiseen. Lähtökohtana oli teorian kautta selvittää, miten Telesten markkinoinnissa voitaisiin käyttää tietokantaa mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Työn alussa kerrotaan Teleste -konsernista ja esitellään CRM -järjestelmä ja kerrotaan, mitä hyötyjä sen avulla voidaan saavuttaa. Lisäksi selvitetään asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä. Näiden jälkeen tulee projektiosuus, jossa keskitytään Telesten markkinoinnin kehittämiseen tietokannan avulla.

40 Laine, Jukka Muistioptimointi 32-bittisissä sulautetuissa järjestelmissä Jukka Laine 70 lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua sulautettu tietotekniikka muistit tuotekehitys sulautetut järjestelmät

41 Helttula, Jouni Näytön RF-siedon testaus konenäön avulla Jouni Helttula 32, [1] lehteä kuv. 31 cm Amkk-stot: Tua näytöt konenäkö häiriöt testit RF-kentät

42 Ekman, Alex Paraisten Puhelimen xdsl-dataverkon suunnittelu ja rakentaminen Alex Ekman 27, [14] lehteä 31 cm tietoliikenneverkot laajakaistaverkot Parainen laajakaistaverkot suunnittelu XDSL

43 Solismaa, Jaakko Passiiviset optiset verkot Jaakko Solismaa 39, [13] lehteä 31 cm Tiivistelmä tietoliikenneverkot PON-verkot optiset verkot Tiivistelmä: Työn teettäjänä oli Auria Turun Puhelin Oy ja sen R&D-osasto. Työn aiheena oli passiiviset optiset verkot (Passive Optical Networks eli PON), jotka ovat liitäntäverkon alueella sijaitsevia optisia täyden palvelun tietoliikenneverkkoja. Työssä onkin tutkittu pääasiassa PON-verkkojen perusrakennetta sekä kahta PON-standardia, jotka ovat vanhempi, ATM:ään perustuva APON sekä uudempi, vielä kehitteillä oleva Ethernetiin perustuvaa EPON-standardi. Työn loppuosassa on myös laskettu, kuinka paljon tällaisen PON-verkkoratkaisun investoinnit maksaisivat, kun vertailukohteena on käytetty perinteistä pisteestä pisteeseen -menetelmällä toteutettua optista verkkoa. Passiiviset optiset verkot ovat tekniikaltaan käyttövalmiita tietoliikenneverkkoja. On kuitenkin vielä joitakin osa-alueita, kuten protokollat, joita on syytä tarkastella vielä myöhemmin uudestaan. Kaupalliselta kannalta PON-verkkojen rakentaminen voi jo nyt olla kannattavaa.

44 Kirkkala, Sami Projektin dokumentaation hallintajärjestelmä Sami Kirkkala 72, [41] lehteä 31 cm Tiivistelmä AMK-opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikennetekniikka projektinhallinta dokumentaatio Tiivistelmä: Ohjelmistokehityskeskus on Turun alueen korkeakoulujen yhteinen tutkimuskeskus. Tarkoituksena oli tuottaa Ohjelmistokehityskeskukselle toimintajärjestelmää tukeva säännöstö, jonka avulla määritellään projektille perustettava kansiosto.ohjelmistotyö on pääasiassa dokumenttien tuottamista. Dokumentteja ovat niin lähdekoodit kuin muutkin projektinhallintaan liittyvät dokumentit. Laadukkaiden dokumenttien tuottaminen on kuitenkin käytännössä ohjelmistoprojektin heikompia kohtia.dokumentaation hallintajärjestelmä ohjeistaa projektikoordinaattoria ja muita projektiryhmän jäseniä dokumenttien järjestelmälliseen hallintaan. Työssä huomioitiin ensisijaisesti ISO 9001:2000 -version vaatimukset dokumenttien sijoittelusta ja versionhallinnasta. Versionhallinta on tärkeä osa dokumentaation hallintaa. Versionhallinnan tulee huolehtia vanhojen versioiden säilyttämisestä ja tarpeen tullen palauttamisesta. Versionhallinta tarjoaa todisteita laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesta toiminnasta. Lähdekoodien versionhallinta hoidetaan CVS-ohjelmistolla ja muiden dokumenttien versionhallinta manuaalisesti.tavoitteena oli tuottaa selkeä, helposti ymmärrettävä ja yksikäsitteinen säännöstö. Säännöstön tuli kattaa seuraavat dokumentit: Projektikansion ja hakemistojen perustamisen ohjeistus. Hakemistojen nimeämisen ohjeistaminen projektin vaiheiden mukaisesti. Tiedostojen nimeämisen ja sijoittamisen säännöt. Versionhallinnan ohjeistaminen.

45 Anttila, Mika Sadetintietokanta ja yhteys kotisivuille Mika Anttila Julkaistu: [Turku] Turun teknillinen oppilaitos , [27] lehteä 31 cm Opinnäytetyö Erikoistyö Turun teknillinen oppilaitos tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua atk-ohjelmat tietokantaohjelmat Access WWW-sivut kastelulaitteet sadettimet

46 Kuusisto, Tero Sähköinen varastointitietokanta Tero Kuusisto 34 lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua tietokantaohjelmat ohjelmointi Internet SQL ASP varastonpito

47 Kari, Juhani Sinuscan-ultraäänimittalaitteiston elektroniikan suunnittelu Juhani Kari 58, [7] lehteä 31 cm Opinnäytetyö Erikoistyö Turun ammattikorkeakoulu tietoliikenneosasto Amkk-stot: Tua infrapunatekniikka ultraäänitutkimus Sinuscan tietoliikennetekniikka elektroniikkalaitteet elektroniikka suunnittelu

48 Koskinen, Ville SyncML:n yhteentoimivuuden testaus Ville Koskinen 42, [1] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua protokollat matkapuhelimet testaus tiedonsiirto yhteensopivuus SyncML

49 Männistö, Kirsi Taistelunjohtojärjestelmän työaseman tietoliikenneliitynnät Kirsi Männistö 44, [3] lehteä 31 cm Amkk-stot: Tua tietoliikennetekniikka sotatekniikka lähiverkot Ethernet tutka sota-alukset taistelunjohtojärjestelmät

50 Maunula, Markus Talotekniikan kunnossapitosovellus voimalaitosympäristöön Markus Maunula 44 lehteä 31 cm Tiivistelmä atk-ohjelmat kunnossapito tiedonhallinta talotekniikka elinkaari Tiivistelmä: Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää voimalaitosympäristöön talotekniikan toimintoihin keskittyvä kunnossapidon tiedonhallintasovellus, jossa on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Työ toteutettiin teollisuudessa syntyneeseen tarpeeseen saada kiinteistöalueen elinkaariaikaisen teknisen tietouden, dokumentaation ja kunnossapidon hallinnan hoitava ohjelmisto. Tavoitteena oli perehtyä talotekniikan ja kunnossapidon toimintoihin sekä teollisuuskiinteistöjä koskevaan elinkaariajatteluun ja huolto-mallin tuomiseen teollisuuskiinteistöihin. Työ toteutettiin ALMA Software Oy:n toimeksiantona yhteistyössä YIT Huber Oy:n kanssa. Kohdeympäristönä oli Kokkolan Voima Oy:n lämpövoimalaitos. Lopputulokseksi saatiin BuildALMA-ohjelmistotyökalu, jolla voidaan hallita kaikkea kiinteistön ja talotekniikan teknistä dokumentaatiota.

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Ylläpito-ohje. Matematiikan oppifoorumi. Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen. Ohjaaja.

Ylläpito-ohje. Matematiikan oppifoorumi. Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen. Ohjaaja. Matematiikan oppifoorumi Ylläpito-ohje Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Ohjelmistotuotantoprojekti 17.12.1999 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Antti Parkkinen ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus Projektiopinnot kevät 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTUSTUMINEN IPV6 OSOITTEISIIN

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö

Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä A Ohjelmointityö KORVAAVUUDET Vanha kurssi: Uusi kurssi (korvaava) op/ov: 811192 Johdatus ohjelmointiin C-kielellä + 521276P Ohjelmoinnin perusteet C-kielellä 521141P Ohjelmoinnin alkeet 521276P Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA

On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA On-line mittausten kunnonvalvonta vedenpuhdistusprosessissa PROJEKTISUUNNITELMA Tomi Lukkarinen AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan Projektisuunnitelma 2 (11) Sisältö 1. Tehtävänkuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy 1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 02.09.13 16:00-19:00 ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät 4/S1 A102 T02 36 Mon 02.09.13 16:00-19:00 S-104.3310 Optoelectronics 4/S1 A102 T2 36

Lisätiedot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot WINE API ja Virtualisointiohjelmistot Yleistä Winestä Ohjelmisto, joka mahdollistaa Windows -pohjaisten ohjelmien käytön kuissa käyttöjärjestelmissä Toimii yhteensopivuuskerroksena ohjelman ja käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2015/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_205/ . Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö

Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Menetelmäohje Internet-pohjainen ryhmätyöympäristö Riku Hurmalainen, 24.3.2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Termit...4 3. Toteutus...5 3.1. Yleiskuvaus...5 3.2. Tekninen ratkaisu...5 3.3. Tietoturva...6

Lisätiedot