RASKONE OY. Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014"

Transkriptio

1 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta Hallitus ja toimitusjohtaja

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus Tuloslaskelma 6 3 Tase - vastaavaa 7 4 Tase - vastattavaa 8 5 Rahoituslaskelma 9 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Käytetyt kirjanpitokirjat 24

3 Raskone Oy 3 (24) TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yhtiön toiminta Raskone-konserni tuottaa asiakkailleen hyötyajoneuvojen elinkaaripalveluita. Raskone Oy:n päätoimialana on hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltotoiminta. Korjaamoverkon toimialue kattaa koko Suomen. Kulunut kausi oli Raskone Oy:n viidestoista tilikausi. Raskone-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Raskoneen täysin omistama tytäryhtiö Pajakulma Oy. Pajakulma varustelee kuorma-autoja erilaisiin ajotehtäviin. Pajakulma on alakonserni, johon kuuluu kaksi tytäryhtiötä Baltiassa. Raskoneella on valtakunnallisesti kattava verkosto ja vahva asema markkinoilla. Vaativan palvelukokonaisuuden tuottamisessa tarvittavan osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on keskeinen kilpailutekijä alalla, jossa parhaista ammattilaisista on kova kysyntä. Raskone panostaa erityisesti osaamisen ylläpitämiseen ja tarjoaa näin eturivin paikan alan osaajille. Taloudellinen matalasuhdanne on jatkunut arvioitua voimakkaampana ja vaikutukset näkyvät selvästi toimialalla. Maantieliikenteen kuljetussuoritteet laskivat vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 2% verrattuna vuoteen Kuljetusyritysten tilanne oli 2014 edelleen erittäin haastava. Raskone Oy:n liikevaihto oli 62,4 M, missä on laskua noin 10 % edellisen vuoden vertailukelpoiseen liikevaihtoon. Liiketappio oli -2,8 M, mikä on noin 4,9 M edellisen vuoden liikevoittoa heikompi. Edellisen vuoden liikevoittoon sisältyi kertaluontoisia myyntituottoja ja vuoden 2014 liiketappioon kertaluonteisia henkilöstön sopeuttamiskuluja. Raskone on jatkanut liiketoimintansa sopeuttamista markkinatilanteeseen sekä vahvistanut tulevaisuuden kilpailukykyä henkilöstösopeuttamisin vuoden 2014 lopussa. Emoyhtiön vuoden 2014 tulosta heikentää tytäryhtiön Pajakulman osakkeiden arvonalennus 6,8 M. Raskoneen tytäryhtiön Pajakulma Oy:n toimintaympäristö oli myös haastava vuonna Pajakulma alakonsernin liikevaihto oli 20,2 M (18,6 M edellisenä vuonna) ja liiketappio oli -0,8 M (-0,3 M edellisenä vuonna). Raskone Oy:n toimitusjohtajana on toiminut Timo Seppä Arvio tulevasta kehityksestä 1.3. Laatu- ja ympäristötekijät Taloudellisen matalasuhteen odotetaan jatkuvan vuonna 2015, mutta Raskoneella tehtyjen kulusäästötoimenpiteiden odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen. Laaja toimipisteverkostomme takaa hyötyajoneuvojen valtamerkeille ainutlaatuisen huolto-organisaation. Alan merkittävänä toimijana Raskone kykenee hyödyntämään mittakaavaedut niin logistiikassa kuin erilaisissa asiakaspalvelukonsepteissakin. Raskoneella on sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ISO ympäristöjärjestelmä Arvio riskitekijöistä Hallitus käsittelee säännöllisesti yhtiön riskikartoituksen, jonka toimiva johto valmistelee. Raskoneen strategia perustuu monimerkkiosaamiseen ja Pajakulman osaamiseen teknisissä ajoneuvoratkaisuissa.

4 Raskone Oy 4 (24) TASEKIRJA Matalasuhdanne muodosti haasteen myös Raskone -konsernille. Vaikka huolto- ja korjaamotoiminta eivät ole yhtä suhdanneherkkiä kuin uusien ajoneuvojen kauppa, kuljetussuoritteiden määrän pienentyessä vaikutus oli ilmeinen myös huoltotoiminnassa. Raskone -konsernissa riskiä pienentää se, että asiakaskunta on varsin laaja ja suhdanteisiin eri tavoin reagoiva. Raskoneen toimipisteissä on tehty riskikartoitukset yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Toiminnan ja omaisuuden vakuutukset ovat asianmukaiset. Vahinkoriskiä pienentää se, että toiminta on hajautettu useisiin toimipisteisiin. Yhtiö tulee kiinnittämään huomiota rahoitusjärjestelyiden jatkumiseen Taloudellinen asema, tulos ja tunnusluvut, 2014 Raskone-konserni Liikevaihto, MEUR 82,4 91,5 100,2 Liikevoitto, MEUR -3,6 1,8-2,0 % liikevaihdosta -4,4% 2,0 % -2,0 % Tulos ennen veroja, MEUR -3,8 1,9-2,2 % liikevaihdosta -4,6% 2,2 % -2,2 % Oman pääoman tuotto % -49,3% 15,3 % -19,0% Omavaraisuusaste % 19,7% 26,7 % 20,0 % Omavaraisuusaste sis. pääomalainan % 38,0 % 43,2 % 34,4 % Raskone Oy Liikevaihto, MEUR 62,4 73,2 77,3 Liikevoitto, MEUR -2,8 2,1-2,5 % liikevaihdosta -4,5% 2,8 % -3,3 % Tulos ennen veroja, MEUR -9,7 2,2-1,9 % liikevaihdosta -15,5 % 3,0 % -2,5 % Oman pääoman tuotto % -91,8 % 15,6 % -13,5 % Omavaraisuusaste % 25,3% 43,1 % 35,8 % Omavaraisuusaste sis. pääomalainan % 48,9 % 59,7 % 51,8 % Raskone-konsernin liikevaihto oli 82,4 M, mikä on noin 10% pienempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin tulos ennen veroja oli -3,8 M Henkilöstö Raskone Konserni työllistää vuoden lopussa noin 600 henkilöä Raskone konserni Henkilöt keskimäärin Palkat, Raskone Oy Henkilöt keskimäärin Palkat,

5 Raskone Oy 5 (24) TASEKIRJA Hallituksen esitys voiton käyttämiseksi Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat t. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja tappiotilille Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Hallituksen puheenjohtajana on toiminut KTM Juho Lipsanen. Finanssineuvos KTM Jukka-Pekka Ohtola toimi varapuheenjohtajana saakka. Sen jälkeen varapuheenjohtajana on toiminut KTM Ilpo Nuutinen. Hallituksen muut jäsenet ovat olleet OTK Anniina Bergström, Ekonomi Klaus Sundström, DI Helena Walldén, DI, MBA Tiina Tuomela. Toimitusjohtajana on toiminut Timo Seppä. Yhtiöllä on tarkastusvaliokunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Tiina Tuomela ja jäseninä Klaus Sundström ja Anniina Bergström sekä palkitsemisvaliokunta puheenjohtajanaan Helena Wallden ja jäseninä Ilpo Nuutinen (Jukka-Pekka Ohtola) ja Juho Lipsanen. Tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajanaan Juha-Pekka Mylén, KHT Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma muodostuu samanarvoisesta osakkeesta. Äänimäärä on yksi ääni/osake Pääomalaina Raskone Oy:llä on pääomalaina, jonka pääasialliset lainaehdot ovat a) Pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella. b) Lainaa voidaan maksaa takaisin, mikäli viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan konsernitaseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää lainan maksun jälkeen täysi kate. c) Laina-aika on 12 vuotta ja lainaa lyhennetään vuosittain tasasuuruisina erinä Lähipiiritapahtumat Ei liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa.

6 2. TULOSLASKELMA Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO liite Valmiin ja keskeneräisen tuotannon varastojen lisäys (+) / vähennys (-) liite Liiketoiminnan muut tuotot liite Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys (+) / vähennys (-) liite Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yht Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot liite Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot liite Liiketoiminnan muut kulut liite LIIKEVOITTO (+) / -TAPPIO (-) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht. liite VOITTO (+) / TAPPIO (-) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät liite VOITTO (+) / TAPPIO (-) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) Tuloverot Laskennalliset verot liite Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-)

7 3. TASE - VASTAAVAA Konserni Emoyhtiö TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet liite 8.1. Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yht Aineelliset hyödykkeet liite 8.1. Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Aineelliset hyödykkeet yht Sijoitukset liite 8.1. Osuudet saman konsernin yrityksissä liite Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yht PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus yht Pitkäaikaiset saamiset liite 8.2. Myyntisaamiset Lainasaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset liite 8.3. Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Laskennallinen verosaaminen liite Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 4. TASE - VASTATTAVAA Konserni Emoyhtiö TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA liite 8.4. Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (+) / tappio (-) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHT PAKOLLISET VARAUKSET liite VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma liite 8.7. Pääomalainat, pitkäaikaiset liite Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Pitkäaikainen vieras pääoma yht Lyhytaikainen vieras pääoma liite 8.8. Pääomalainat, lyhytaikaiset Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yht VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 5. RAHOITUSLASKELMA Konserni Emoyhtiö RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan sat. eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä sijoituksista Saadut osingot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pääomalainan takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Fuusiossa siirtyneet rahavarat Rahavarat tilikauden lopussa

10 6. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 6.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyhtiöt (luettelo liitetietojen kohdassa 8.10) Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu ja vähemmistöosuudet erotettu konsernin omasta pääomasta ja esitetty omana eränään. Yhdistelyn yhteydessä syntynyt konserniliikearvo poistetaan viidessä vuodessa ja konsernireservi kuten fuusiopassiivakin tuloutetaan viidessä vuodessa Käyttöomaisuuden arvostus- ja poistoperiaatteet Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, vähennettyinä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvioidun taloudellisen käyttöiän perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 5 vuotta Investoinnit vuokrakiinteistöihin 10 vuotta Atk-ohjelmat 3-5 vuotta Muut aineettomat oikeudet 5 vuotta Liikearvo 5 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 5-20 vuotta Koneet ja kalusto 3-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta Tytäryhtiö Pajakulman arvo emoyhtiö Raskone Oy:n taseessa on 3 M ja sen perustana on ulkopuolisen asiantuntijan tekemä arvonmääritys.

11 6.4. Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan varovaisuusperiaatetta noudattaen. Keskeneräiset työt on arvostettu myyntihintaan, josta on vähennetty keskimääräinen kate Valuuttamääräisten saamisten ja velkojen arvostusperiaatteet Ulkomaan määräiset erät kirjataan tilivuoden aikana tapahtumapäivän keskikurssiin. Tilinpäätöksessä ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan keskikurssiin Eläkemenot Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna Kunnossapito- ja korjausmenot Kunnossapito- ja korjausmenot on kirjattu vuosikuluiksi lukuun ottamatta suuria perusparannusmenoja, jotka on aktivoitu hyödykkeen hankintamenoon. Vuokrattuihin kiinteistöihin tehdyt perusparannusmenot on aktivoitu, ja ne poistetaan kymmenessä vuodessa tai kiinteistön vuokra-aikana, mikäli se on lyhyempi Laskennalliset verot Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Konsernitilinpäätökseen on kirjattu emoyhtiön vahvistetuista tappioista laskennallista verosaamista taseeseen.

12 7. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Toimialoittain Korjaamoliiketoiminta Hyötyajoneuvojen varusteluliiketoiminta Yhteensä Maantieteellisesti Suomi Muut EU-maat Yhteisön ulkopuolelle Yhteensä Valmiin ja keskeneräisen tuotannon varaston muutos Valmiin ja keskener. tuotannon varastojen lis. (+) / väh. (-) tuloslaskelmassa Taseiden mukainen lis. (+) / väh. (-) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden varaston muutos Varaston lis. (+) / väh. (-) tuloslaskelmassa Taseiden mukainen lis. (+) / väh. (-) Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Vuokratuotot saman konsernin yrityksiltä Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut tuotot Yhteensä

13 Henkilöstö ja toimielinten jäsenet Tilikauden aikana keskimäärin Yhteensä Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut Toimitus- ja varatoimitusjohtajien palkat ) 1) - " - palkkiot " - luontoisedut Hallituksen jäsenet ) Toimitusjohtajan palkat ilmoitettu konsernissa. Johdon eläkesitoumukset Raskone Oy:n ja Pajakulman nykyisillä toimitusjohtajilla ei ole lisäeläkevakuutusta Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomien hyödykkeiden poistot Kehittämismenoista Aineettomista oikeuksista Liikearvosta Muista pitkävaikutteisista menoista Konserniliikearvosta Yhteensä Aineellisten hyödykkeiden poistot Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä

14 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut kulut saman konsernin yrityksille Käyttöomaisuuden myyntitappiot Liiketoiminnan muut kulut Yhteensä Tilintarkastusyhteisön veloittamat palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut Yhteensä Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korot lainoista Muut korot ja rahoituskulut Muut korot ja rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Saatu konserniavustus 0 0 Yhteensä Laskennalliset verot Laskennallisen verosaamisen muutos tuloslaskelmassa Pakollisten varausten muutoksesta Hyllypoistojen muutoksesta Verotuksellisten tappioiden muutoksesta Yhteensä Yhteensä Tuloslaskelman laskennallisten verojen täsmäytys taseen laskennallisen verosaamisen ja -velan muutokseen Laskenn. verosaam. taseessa Laskenn. verosaam. taseessa Laskennallisen verosaamisen muutos tuloslaskelmassa Laskenn. verot tuloslaskelmassa yht

15 8. TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Hankintameno Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot 0 0 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

16 Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset 0 0 Vähennykset 0 0 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot 0 0 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

17 Rakennukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot hyödykeryhmien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot hyödykeryhmien välillä Hankintameno Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Sijoitukset Konserniyritysten osakkeet Hankintameno Lisäykset 0 0 Vähennykset Siirrot hyödykeryhmien välillä 0 0 Muutos fuusion kautta 0 0 Muutos yrityskauppojen kautta 0 0 Hankintameno Kirjanpitoarvo Muut osakkeet Hankintameno Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Sijoitukset yhteensä Hankintameno Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo

19 Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Muut saamiset Siirtosaamiset Menoennakot Tuloverosaamiset Muut siirtosaamiset Yhteensä Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma 1.1. / Ylikurssirahasto 1.1. / Muut rahastot Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto (+) / tappio (-) Yhteensä Emoyhtiön jakokelpoiset varat Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto (+) / tappio (-) Yhteensä

20 Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset muodostuvat kokonaisuudessaan työttömyysturvan omavastuuta koskevasta varauksesta Laskennallinen verosaaminen ja -velka Laskennallinen verosaaminen Pakollisista varauksista Hyllypoistoista Verotuksellisista tappioista Yhteensä Taseeseen kirjaamaton laskennallinen verosaaminen Verosaaminen Pakollisista varauksista Hyllypoistoista Verotuksellisista tappioista Yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua: Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Yhteensä

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 2 SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot